Monikanavainen viestintä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikanavainen viestintä"

Transkriptio

1 Monikanavainen viestintä Viittomat, kuvat ja piirtäminen viestinnän tukena Elina Talja 2015

2 Myönteiset vuorovaikutuskokemukset ovat viestintätaitojen kehittymisen perusta Ennen kuin lapsi voi alkaa viestiä aloitteellisesti ja aktiivisesti, hän tarvitsee paljon myönteisiä kokemuksia vuorovaikutuksesta toisen ihmisen kanssa Ylitulkitaan vauvan viestejä, vastataan niihin välittömästi ja palkitsevalla tavalla vauvalle tulee syntyä oivallus siitä, että hän on olemassa ja aktiivinen, tarpeellinen vuorovaikutuskumppani vuorovaikutus on mukavaa! vuorovaikutus on hyödyllistä Vuorovaikutustaitojen kehittymiseen voivat vaikuttaa monet syyt

3 Kielellisen viestinnän kehitys Jos vuorovaikutuksen perusta on kunnossa, suuri osa lapsista omaksuu lähiympäristönsä viestintätavan (puhe/vk)kuin itsestään Puheen ja kielen kehityksessä on kuitenkin normaalistikin suuria yksilöllisiä eroja ja vaihtelua Siltä voivat myös haitata monet kehitykselliset syyt vuorovaikutustaitojen kehittymisen pulmat (esim. autismin kirjo, monivammaisuus) kielenkehityksen pulmat (esim. kielellinen erityisvaikeus, kuulovamma) Kyky viestiä puheella voidaan menettää myös myöhemmin (vammautuminen, etenevät sairaudet)

4 Kun puhe ei riitä? PUHE EI OLE SAMA ASIA KUIN VIESTINTÄ!!!! Jos puheella kommunikoiminen on jostain syystä vaikeaa tai mahdotonta, pitää keksiä muu tapa, jolla ilmaista ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita Onnistuneen viestinnän perusta: halu ymmärtää toista (keinolla millä hyvänsä) usko siihen, että toisella on jotain sanottavaa

5 Esteetön viestintäympäristö Jokaisella on mahdollisuus ilmaista itseään ja tulla ymmärretyksi ilmaisun tuki Jokaisella on mahdollisuus päästä osalliseksi siitä, mitä muut sanovat ja ajattelevat ymmärtämisen tuki Jokaisella on mahdollisuus osallistua kaikkiin toimintoihin joihin muutkin samanikäiset ihmiset osallistuvat osallistumisen ja osallisuuden edistäminen, vertaissuhteiden tuki Esim. päiväkodin ja koulun kaikki toiminnot, harrastukset, kulttuuri, oppiminen Avainsäätiön Esteetön viestintä lapsen arjessa DVD: paljon hyviä vinkkejä!

6 Mikä AAC? Augmentative & Alternative Communication = Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät

7 Jako käyttötarpeen mukaan Tetzchner & Martinsen (1999) Ilmaisukieliryhmä - Kielen ymmärtäminen sujuu, mutta tuotto on vaikeaa (esim. dyspraksia) Tukikieliryhmä -Keinot kielenkehityksen tukena - Jäävät yleensä pois kun puhetta alkaa tulla -Keinot tietyissä tilanteissa Korvaavan kielen ryhmä -AAC äidinkieli - tarvitsee kaikissa tilanteissa koko elämän ajan

8 Aivovamman saaneet, etenevät sairaudet Monivammaiset Monikieliset Aistivammaiset KUKA HYÖTYY? (ainakin) Kielellinen erityisvaikeus SLI Kehityvamma/ kehitysviive Autismin kirjoon kuuluvat henkilöt Liikuntavammai set henkilöt

9 Kehittää sisäistä kieltä toiminnanohjaus Kuva lapsesta toisten silmissä muuttuu positiivinen viestijäkuva Poistaa ilmaisun painetta Lisää puheyrityksiä ja tukee puheen kehitystä MIKSI AAC? Edistää keskittymistä ja tarkkaavaisuuden ylläpitoa Auttaa jäsentämään tilaa, aikaa, toimintaa, ihmisiä maailman jäsentyminen turvallisuus Menneeseen palaaminen, muistelu Mahdollistaa osallistumisen ja tukee aktiivista, itsenäistä toimintaa Aloitteellisuus Edistää oppimista (näkö, kuulo, toiminta) Ehkäisee vetäytymistä, turhautumista ja käyttäytymisen pulmia

10 MIKSI AAC? TUKEE ILMAISUA TUKEE YMMÄRTÄMISTÄ

11 Monikanavainen viestintä tukee kaikkien lasten oppimista Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, ja siksi on tärkeää, että opetus todella tavoittaa lapsen Muut aistit vahvistavat/täydentävät yhden aistin havaintoa ja siitä tehtävää tulkintaa Esim. puhe kuullaan paremmin, kun se myös nähdään Usean aistin käyttö tukee tiedon omaksumista, muistamista, mieleen palauttamista ja hyödyntämistä (esim. tukiviittomat näkö/kuulo/toiminta) Keinojen käyttö edistää keskittymistä ja tarkkaavaisuuden ylläpitoa

12 Miten tuen ymmärtämistä? Puhu rauhallisesti, lyhyesti ja selkeästi. Puhe johtaa. Puhu vain yhdestä asiasta kerrallaan KOROSTA tärkeitä asioita. Kuvita/viito vain merkityksen välittymisen kannalta olennainen Tee siirtymät ja aiheenvaihdokset näkyviksi Seuraa keskustelukumppanisi reaktioita Jos huomaat ettei ymmärtänyt, selitä toisella tavalla

13 Miten tuen ilmaisua? Ota selvää miten vuorovaikutuskumppanisi kommunikoi ja käytä tätä menetelmää Ota selvää erityisistä kiinnostuksen kohteista ja asioista, joista vuorovaikutuskumppanisi pitää. Niistä saa jutun juurta. Ole katsekontaktissa Huomioi kaikki (hataratkin) kontaktialoitteet ja vastaa niihin palkitsevalla tavalla käyttäen samaa menetelmää jota keskustelukumppanisi käyttää Kunnioita keskustelukumppanisi vuoroa Anna aikaa Mitä isommat kommunikoinnin haasteet ovat, sitä enemmän keskustelukumppanin aktiivisuus korostuu Älä teeskentele ymmärtäväsi Varmista ymmärsitkö oikein

14 Aina et voi ymmärtää, ainakaan heti

15 Ei-avusteinen ja avusteinen kommunikaatio Avusteinen ja ei-avusteinen kommunikaatio Avusteisessa ulkoinen apuväline Ei-avusteinen kommunikaatio tuotetaan omalla keholla Puhe, eleet, ilmeet, toiminta, viittomakommunikaation eri muodot Avusteinen kommunikaatio tarvitaan ulkoista välinettä ilmaisun tuottamiseen Kuvat, piirtäminen, tekniset kommunikoinnin apuvälineet, bliss-kieli, kirjoitettu kieli

16 Kaiken pohjalla vahva olemuskieli 70% viestinnästäsi on sanatonta Tule tästä tietoiseksi ja vahvista sitä mitä jo osaat Kehon asennot, ilmeet, eleet, toimintavihjeet, intonaatiot, rytmi, painotukset, osoittaminen Vahva olemuskieli on tärkeä riippumatta siitä mitä keinoa käytätkin Keino on renki, ei itsetarkoitus.

17 Viittomakommunikaatio Tukiviittomat Suomalainen viittomakieli Viittomisto Sormiaakkos viestintä Viitottu puhe

18 Tukiviittomat Yleisin käytössä oleva keino, erityisesti tukikieliryhmässä Viittomat oikeita viittomakielen viittomia, mutta niitä käytetään puhutun kielen tukena Viittoma vastaa puhutun kielen sanaa Tuotetaan käsillä, kasvoilla ja keholla (ei-avusteinen) Etuna se, että viittomat ovat aina mukana Viittomia ei tarvitse opettamalla opettaa. Ne omaksutaan, kun Kaikki lapselle tärkeät aikuiset käyttävät niitä Kaverit käyttävät niitä Ne otetaan luontevasti mukaan kaikkeen toimintaan: ohjeistuksiin, lauluihin, loruihin, leikkeihin, peleihin Esim. viittomabingo, viittomalotto, viittomamuistipeli

19 Mitä tukiviittomat ovat? Puhutaan rauhallisesti Viitotaan VAIN avainsanat, eli sanat, jotka ovat merkityksen välittymisen kannalta olennaisia Esim. Laita kengät jalkaan., Ota kirja esille.

20 Tukiviittomien käyttöön liittyviä vääriä uskomuksia Viittominen hidastaa puheen kehitystä. Viittomisesta ei ole hyötyä, jos lapsi itse ei viito. Lapsi ymmärtää jo puhetta, joten viittominen on turhaa. Tiedän, että lapsi osaa jo sanoa tietyn sanan, joten kiellän häntä enää käyttämästä vastaavaa viittomaa. On vain yksi tapa viittoa viittoma oikein. Äiti viittoo ja se riittää.

21 Mistä viittoman merkitys muodostuu? Käsimuoto - voi pysyä samana tai muuttua viittoman aikana (KOIRA, KAUNIS) - KARKKI vai SOKERI? Paikka - viittojan edessä tai keholla (AUTO, TYKÄTÄ) Orientaatio - sormien ja kämmenen suunta viittoessa (TULLA, MENNÄ) Liike - käsien ja sormien liikkeet (TAVATA USEIN, TAVATA HARVOIN, VOI, TOIMISTO) lunta sataa Ei-manuaaliset piirteet - eleet, ilmeet, asento (TOSI PIMEÄ)

22

23 Hyvä muistaa tukiviittoessa: Varmista katsekontakti Anna itsellesi aikaa ottaa viittomisto haltuun Muista rauhallinen puherytmi ja avainsanat Vaivattomuus! Kumpi on viittova kätesi? Vältä visuaalista melua YHDISTÄ ROHKEASTI ERI KOMMUNIKAATIOKEINOJA. Ne, jotka hyötyvät viittomista, hyötyvät usein myös muista visuaalisista tukikeinoista

24 Sormiaakkoset Vastaavat suomen kielen yksittäisiä äänteitä/kirjaimia Voi hyödyntää lukemaan/kirjoittamaan oppimisessa (esim. a aa) Sormittaessa hyvä muistaa: - Kämmen ulospäin - Pieni eteenpäin suuntautuva liike (älä hakkaa ) - Lähellä kasvoja - Kaksi samaa peräkkäistä kirjainta liukuu yhteen

25 Sormiaakkoset - sormiaakkoset, sormiaakkostesti, sormiaakkosgeneraattori maviittomapeli/index.html --> aakkoset

26 Mikä sinun nimesi on? PUHU: MIKÄ SINUN NIMESI ON?

27

28 Viittomalinkit - viittomakielen kuvasanakirja - viittomakuvia ja tietoa viittomista lasten kuvasanakirja aihepiireittäin - arkipäivän viittomia aihepiireittäin

29 - sormiaakkoset, sormiaakkostesti, sormiaakkosgeneraattori web_content.html - lasten kuvasanakirja, viittomia aakkosittain - eläimiä viittomin ja kuvin - viitottu lukujärjestys - ruoanlaittoon liittyviä viittomia

30 Kotitehtäviä Opettele sormittamaan oma nimesi ja osoitteesi Opettele viittomaan päiväjärjestys (linkeistä löydät lukujärjestysviittomia ym.) Opettele kertomaan tukiviittomien avulla Kuka olet Missä asut Mitä harrastat Opettele kysymään nämä asiat myös oppilaalta Etsi SUVIsta keskeisiä koulupäivän aikana tarvitsemiasi viittomia ja opettele käyttämään niitä puheen tukena. Yksi tai muutama uusi viittoma viikossa riittää, jos käytät sitä systemaattisesti.

31 Piirtäminen puheen rytmissä Hyvä silloin kun tapahtuu jotain yllättävää, eikä valmista kuvaa ole Lehtiö ja kynä taskussa tai laukussa Hyvä tuki siirtymätilanteissa ja ristiriitatilanteissa Mitään erikoistaitoja ei tarvita Ääriviivat riittää, ei silmäripsiä Nopea puheen rytmissä piirtäminen pitää tehokkaasti yllä tarkkaavaisuutta ja on yleensä mieluisaa kaikille lapsille Satujen piirtäminen Oppisisältöjen piirtäminen

32 Mikä oli kivointa tänään?

33 Kehikon luominen kertomiselle

34 Eroahdistuksessa

35 Leikkien ohjeet

36 Esimerkki elävästä elämästä

37 Kotitehtäviä Piirrä puheen rytmissä mitä teit eilen ja mitä aiot tehdä huomenna Opettele käyttämään piirtämistä samalla, kun kyselet jonkun toisen tekemisistä (esim. mitä hän on tehnyt tänään) Piirrä jonkin tutun leikin ohjeet samalla kun puhut Mieti jokin siirtymätilanne, joka on ehkä tuottanut hankaluuksia ja opettele piirtämään se samalla kun puhut Mieti mahdollinen konfliktitilanne, ja opettele piirtämään se samalla kun puhut Piirrä jokin matematiikan sanallinen tehtävä Mieti, miten voisit havainnollistaa jotakin oppisisältöä piirtämisen avulla (esim. YLL)

38 KUVAT Aloita aina kuvista, jotka motivoivat lasta ja herättävät hänen mielenkiintonsa Tarjoa lapselle erilaisia kuvia ja seuraa minkä tyyppisistä kuvista hän kiinnostuu Aloita vain muutamasta kuvasta Valokuvat Lehtien ja mainosten kuvat PCS tai vastaavat kuvat Piirroskuvat Tunnusteltavat merkit Viittomakuvat

39 Mistä kuvia? Ota kuvia, piirrä, leikkaa lehdistä Nettikuvat (papunet, clipart, kuvahaut) Papunetissa paljon erilaisia kuvia: Valokuva Sclera ARASAAC Piirroskuva Mulberry Viittomakuvat

40 Kaupalliset kuvapankit Kaupalliset kuvapankit PCS (Picture Communication Symbols) WLS piktogrammit Nilbild-piirroskuvat

41 NePsy: Kuvia kouluun ja päiväkotiin ml ml

42 Vuodenaikojen vaihtelu

43 Vuorokauden vaihtelu

44 Mitä hyötyä kuvista on? Strukturointi on hyvä ja tärkeä kuvien käyttötapa, mutta se on VAIN PIENI OSA kuvien käyttöä Tavoitteena kuvien KOMMUNIKATIIVINEN käyttö Tarpeiden, tunteiden ja toiveiden ilmaisu, valintojen tekeminen, itsestä ja tapahtumista kertominen

45 Kuvia voi käyttää: Osoittamalla irtokuvaa/kansiota/taulua/kuvaa tabletilla/tietokoneella/puhelaitteella Antamalla kuvan toiselle Kiinnittämällä kuvan tarranauhaan (esim. lausetasoinen kommunikointi)

46 Kommunikaatiotaulut ja kommunikaatiokansiot https://www.youtube.com/watch?v=_ph2zd9fb 44: video ALKU-kansion käytöstä ansiot-tableteilla

47 Kuvat puhelaitteissa

48 Käytännön vinkkejä Kirjoita teksti kuvan yläpuolelle tekstauskirjaimilla kirjoitettuun kieleen valmistaminen Keksi hyvä säilytysjärjestelmä Pienet rasiat, kynnysmatot Tarrakiinnitys Laminoi kuvat Tee tarpeeksi isoja kuvia (helpompi käyttää koko ryhmän kanssa) Eri tilanteisiin oma renksu/kaulanauha/ jojo /rasia

49 Kuvat auttavat jäsentämään: Tilaa Aikaa Tapahtumia Toimintaa Henkilöitä Esim. kuka töissä, koska mennään puheterapeutille, mummolaan jne

50 Ajan jäsentäminen ENSIN SITTEN ruoka ulos

51 Yksittäisten tuokioiden rakenne

52 Käytännön vinkkejä strukturointiin Kun tehdään päiväjärjestys, on parempi laittaa yksi kuva kerrallaan ja jutella/viittoa siitä. Koko päiväjärjestys jää näkyville muistin tueksi. Tehdyt hommat kannattaa kääntää piiloon tunne etenemisestä Kuvat päiväjärjestykseen voi valita yhdessä oppilaiden kanssa Oppilaat itse voivat tehdä päiväjärjestyksen

53 Mitä ruokaa?

54 Toiminnan ohjauksen tuki

55 Toiminnan ohjauksen tukeminen _ja_ohjekuvia

56

57 HAE: liima sakset kartonki

58

59 Retkellä odottaa bussi föri kävellä linna mehu mehu

60 Keskustelumatto

61 Mitä teitte päiväkodissa? En muista.

62 Muistukkeet = tärkeistä tapahtumista säilyneet esineet (kerronnan tuki)

63 Mitä tehtäis?

64 Mitä tehtäis?

65 Minkä värin haluat?

66 Kapteeni käskee

67 Kuvat koulussa Ihmiset oppivat paremmin kuvien JA sanojen avulla, kuin vain sanojen Kuva ja sana yhtä aikaa, ei peräkkäin Teksti ja kuva lähekkäin Kuvia voi olla liikaa. Mieti, tarvitaanko kuvaa todella? Kertooko se olennaisen? Joskus kuvitettu selkokielinen itse tehty materiaali on parempi kuin oppikirja työkalu, jolla voi tehdä verkkokirjoja. Kirjoissa voi käyttää tekstiä, kuvaa, videota ja äänitiedostoja.

68 Kuvat koulussa (kuvat:

69 Prosessi näkyväksi (kuvat:

70

71 Kallioperä Kallioperä on maapallon kiinteä kuori. Suomalainen kallioperä on hyvin vanha. Kallioperä muodostuu erilaisista kivilajeista. Suomessa yleisimpiä kivilajeja ovat gneissi ja graniitti. GNEISSI PUNAINEN GRANIITTI HARMAA GRANIITTI

72 Maaperä Kallioperää peittää irtomaakerros. Sitä kutsutaan maaperäksi (=maa). Maaperä on joskus hyvin paksu (jopa 100 m), joskus paljon ohuempi. Joskus maakerrosta ei ole, vaan kallioperä jää näkyville.

73 Maaperä koostuu maalajeista Maalajit voidaan jakaa kivennäismaalajeihin ja eloperäisiin maalajeihin. Kivennäismaalajit ovat irronneet kallioperästä, kun se on kulunut. Kivennäismaalajeja ovat muun muassa: SORA HIEKKA HIETA SAVI

74 Moreeni Suomen yleisin maalaji on moreeni. Se peittää kallioperää lähes kaikkialla. Moreenissa on sekaisin isompia kivenmurikoita ja hienompaa ainesta.

75 Maaperä koostuu maalajeista Eloperäiset maalajit ovat syntyneet kuolleiden kasvien lahotessa. Eloperäisiä maalajeja ovat esimerkiksi TURVE MULTA JÄRVIMUTA

76 Kuvankäytön ideoita Kuvin tuettu leikki - leikkitaulut esim. nukkeleikkiin, autoleikkiin, lääkärileikkiin, kampaamoleikkiin - kuvanvaihdon harjoittelu kauppaleikissä ostaja antaa kuvan ja saa myyjältä vastaavan tavaran Tutustumisleikkeihin eri vaihtoehdot kuvin Esim. Lempiruoan kertominen on helpompaa, jos on kuvia eri ruuista näkyvissä Keksi joku liike on vaikea tehtävä, ellei liikkeistä ole kuvia vaihtoehtoina. Liike on niin abstrakti käsite, että siitä on vaikea tehdä ymmärrettävää kuvaa. Kauppalista - mietitään kuvien avulla mitä kaupasta ostettaisiin ja tehdään kuvitettu kauppalista. Lapsi saa etsiä tavaroita kaupasta kuvien avulla. Ruoanlaitto ja leipominen - ainekset ja työvaiheet kuvin Metsäretkikartta - mitä metsässä näkyy? Laulut ja lorut kuvin (esim. kuvitettuja lastenlauluja:

77 Kotitehtäviä Tee itsellesi kuvakansio/kuvataulu, jossa kerrot itsestäsi ja sinulle tärkeistä asioista. Harjoittele sen avulla kuvan käyttöä Opettele tekemään kuvitettu päiväjärjestys, ja jos se on sinulle tuttua, kuvita yksittäinen oppitunti/tuokio Kuvita retki tai jokin muu koulun arjesta poikkeava tapahtuma Kuvita ohjeistus (esim. kuvataidekasvatus, tekstiilityö) Kuvita jokin tuttu laulu (muista kuvittaa vain ydinsanat) Mieti, miten voisit käyttää kuvia tutussa leikissä (esim. värileikki) niin, että kaikki voivat osallistua siihen samalta viivalta Tee itsellesi jostakin YLL:n aiheesta selkokielinen materiaali, jossa on käytetty kuvia

78 Puhelaitteet Yhden viestin tuhansien viestien laitteita Yleensä painikkeita/ruutuja, joissa kuva Viesti äänitetään kuvan alle Kiinnostava tekee vaikutuksen minulla on ääni Aktivoi vuorovaikutukseen ja voi innostaa myös puheen tuottoon Tasapuolinen osallisuus ryhmässä Laite täydentää muita keinoja, ei korvaa niitä! On hyvä käyttää puhelaitteessa lapsen ääntä, jos käyttää on lapsi Puhelaitteita saa myös tableteille (esim. GoTalk)

79 Tietokoneavusteinen kommunikaatio Ilmaisu kuvin/graafisin merkein, kuvat ruudukossa Viesti puheeksi yleensä puhesynteesin avulla Esim. TAIKE-taulusto Speaking Dynamically Pro ohjelmassa iphone -sovellukset, esim. MyTalk mobile

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Kommunikaatio ja vuorovaikutus Kommunikaatio ja vuorovaikutus Vuorovaikutus Vuorovaikutusta on olla kontaktissa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus on tiedostettua tai tiedostamatonta. Kommunikaatio eli viestintä Kommunikaatio

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

AAC -menetelmien sovellus kehitysvammahuoltoon. Kirsi Vainio 24.3.2011

AAC -menetelmien sovellus kehitysvammahuoltoon. Kirsi Vainio 24.3.2011 AAC -menetelmien sovellus kehitysvammahuoltoon Kirsi Vainio 24.3.2011 1 Kommunikointi Tarkoittaa niitä keinoja joilla ihminen on yhteydessä toisiin Merkittävä tekijä ihmisen persoonallisuuden muodostumisessa

Lisätiedot

viittomat kommunikoinnissa

viittomat kommunikoinnissa viittomat kommunikoinnissa Sisällys Sisällys...2 MITÄ TUKIVIITTOMAT OVAT?...3 MIKSI TUKIVIITTOMAT?...3 VIITTOMAT OPITAAN MALLISTA...4 OHJAUSTA TUKIVIITTOMIEN OPETTELUUN...6 VIITTOMAT OMAKSUTAAN OMAAN TAHTIIN...7

Lisätiedot

MIKSI TUKIVIITTOMAT?

MIKSI TUKIVIITTOMAT? MITKÄ TUKIVIITTOMAT? Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomamerkkien käyttämistä puhutun kielen rinnalla, siten että lauseen avainsanat viitotaan. Tukiviittomien tarkoituksena on tukea ja edistää puhutun

Lisätiedot

Miten tuen lasta, jolla on kielellinen erityisvaikeus

Miten tuen lasta, jolla on kielellinen erityisvaikeus Miten tuen lasta, jolla on kielellinen erityisvaikeus 9.12.2015 Outi Jalkanen Outi Jalkanen 27.2.2007 1 Kielellinen erityisvaikeus, Käypä hoito 2010 Kielellinen erityisvaikeus (specific language impairment,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere LAPSET OVAT ERILAISIA SOSIAALINEN LAPSI Jos kommunikaatiotaidot vielä heikot Huomioidaan aloitteet Jatketaan lapsen aloittamaa keskustelua Jutellaan kahden

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

Arkipäivä kielen kehittäjänä

Arkipäivä kielen kehittäjänä Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan

Lisätiedot

Kommunikoinnin tuki terveydenhuoltoon. 12.3.2013 Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti

Kommunikoinnin tuki terveydenhuoltoon. 12.3.2013 Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Kommunikoinnin tuki terveydenhuoltoon 12.3.2013 Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Kommunikointi on kielellä, merkeillä tai symboleilla viestimistä mukaan lukien viestien ymmärtäminen ja

Lisätiedot

Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa

Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa http://www.savas.fi/userfiles/file/tepa/tepa_tyovalineita_tervhuoltoon_web.pdf

Lisätiedot

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Maarit Engberg vt. Perhekonsultti 16.03.2015 Tampere Esityksen rakenne: 1) Ensi kieli ja kehittyvä minuus 2) Kuulon merkitys ja huomioiminen arjessa 3) Tukea

Lisätiedot

KOMMUNIKOINTI KIELIHÄIRIÖISEN LAPSEN KANSSA Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Stroke- och dysfasiförbundet rf OHJEITA PUHEEN JA KIELEN KEHITYKSEN TUKEMISEKSI KOTIOLOISSA: 1. Puhu lapsen kanssa kieli kehittyy

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto

Evantia 360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto Evantia 360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto Evantia360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

Kehitysvammaisuus ja autismin kirjo. Anu Hynynen ja Maarit Mykkänen

Kehitysvammaisuus ja autismin kirjo. Anu Hynynen ja Maarit Mykkänen Kehitysvammaisuus ja autismin kirjo Anu Hynynen ja Maarit Mykkänen 9.9.2015 Mitä on kehitysvammaisuus? - Kehitysvamma ei ole sairaus. - Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Kehitysvammaisella

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

PAPU-SAMMAKON PASSI. Nimi: Papu Syntymäaika: Ilmeet, eleet, kuvat, viittomat, blisskieli

PAPU-SAMMAKON PASSI. Nimi: Papu Syntymäaika: Ilmeet, eleet, kuvat, viittomat, blisskieli PAPU-SAMMAKON PASSI Nimi: Papu Syntymäaika: 1.5.2006 Äidinkieli: Ilmeet, eleet, kuvat, viittomat, blisskieli Kotiosoite: Papunet verkkopalveluyksikkö Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 A, 3. krs. 00700 HELSINKI

Lisätiedot

Juniori-taulusto Kuvat lausetasoinen

Juniori-taulusto Kuvat lausetasoinen Juniori-taulusto Kuvat lausetasoinen Evantia Juniori-taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble suomi - kommunikointisovelluksella. Evantia360 kommunikoinnin

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Päämiehisyyttä tukeva koulutusmateriaali Materiaali on suunnattu vammaisalan ammattilaisten käyttöön. Voidaan käyttää: Perehdyttämisessä,

Lisätiedot

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Tornio vaativan erityisen tuen koulutus Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Ohjaava opettaja Sanna Alila Kielelliset erityisvaikeudet

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Hybrid

Evantia 360 Junior Hybrid Evantia 360 Junior Hybrid Evantia 360 Junior Hybrid -kommunikointikansio laaja, lausetasoinen kommunikointikansio, joka on suunniteltu lapsikäyttäjille. Evantia 360 -kommunikoinnin tuote- ja palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Seniori-taulusto Kuvat Avainsanat

Seniori-taulusto Kuvat Avainsanat Seniori-taulusto Kuvat Avainsanat Seniori-taulusto on suunniteltu aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble suomi -kommunikointisovelluksella. Evantia360 kommunikoinnin

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Teini-taulusto Kuvat Avainsanat

Teini-taulusto Kuvat Avainsanat Teini-taulusto Kuvat Avainsanat Teini-taulusto on suunniteltu nuorten ja aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble suomi -kommunikointisovelluksella. Evantia360 kommunikoinnin

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry SELKOESITE Autismi Autismi- ja Aspergerliitto ry 1 Mitä autismi on? Autismi on aivojen kehityksen häiriö. Autismi vaikuttaa aivojen eri alueilla. Autismiin voi olla useita syitä. Autistinen ihminen ei

Lisätiedot

OPAS. kommunikoinnin mahdollisuuksiin

OPAS. kommunikoinnin mahdollisuuksiin OPAS kommunikoinnin mahdollisuuksiin S i s ä l t ö Kaikilla on tarve kommunikoida 3 Mitä kommunikointi on 3 Jos puhuminen ei suju 4 Kommunikointitarpeet ja kommunikoinnin tukemisen tarpeet vaihtelevat

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Teini-kansio Avainsanat ja irtokuvakalenteri

Teini-kansio Avainsanat ja irtokuvakalenteri Teini-kansio Avainsanat ja irtokuvakalenteri Teini-kansio avainsanoilla on suunniteltu kaikenikäisille aikuisille, mutta se soveltuu erinomaisesti myös nuorille käyttäjille. Evantia360 kommunikoinnin tuote-

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Juniori-taulusto Kuvat avainsanat

Juniori-taulusto Kuvat avainsanat Juniori-taulusto Kuvat avainsanat Evantia Juniori-taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi - kommunikointisovelluksella. Evantia360 kommunikoinnin

Lisätiedot

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka:

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka: LAPSEN TIEDOT Huoltajat täyttävät: Lapsen nimi Syntymäaika (pp.kk.vv) Kotiosoite Lapsen äidinkieli Allergiat, sairaudet, lääkitykset yms. Postiosoite Perheen muu kieli/kielet Erityisruokavaliot tai muut

Lisätiedot

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Lähtökohta. Lapsen kielellinen tukeminen päivähoidossa on kokonaisuus

Lähtökohta. Lapsen kielellinen tukeminen päivähoidossa on kokonaisuus Lähtökohta Kyky omaksua kieltä on lapsella syntyessään mutta sen kehittyminen riippuu ympäristöstä. Kielellisesti inspiroiva arki päivähoidossa Varhaiskasvatusmessut, 5.10.2012 Johanna Sallinen Kielen

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Nimi: Papu Syntymäaika: Äidinkieli:

Nimi: Papu Syntymäaika: Äidinkieli: PAPU-SAMMAKON PASSI Nimi: Papu Syntymäaika: 1.5.2006 Äidinkieli: Ilmeet, eleet, kuvat, viittomat, blisskieli Kotiosoite: Papunet verkkopalveluyksikkö Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 A, 3. krs. 00700 HELSINKI

Lisätiedot

SOPU on päämiehen tuki ja ohjaajien apuväline. Sen paikka on päämiehen kodissa.

SOPU on päämiehen tuki ja ohjaajien apuväline. Sen paikka on päämiehen kodissa. SOPU-OHJEET YLEISTÄ SOPUa tehdään yhdessä päämiehen kanssa niin, että seuraavat periaatteet toteutuvat: päämies päättää omasta elämästään mahdollisimman paljon päämiehen toiveet ja unelmat otetaan huomioon

Lisätiedot

Kommunikaation tukeminen

Kommunikaation tukeminen Kommunikaation tukeminen -opas- HAASTEhanke Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen 2011 2014 HAASTE-hankkeen julkaisuja 2/2012 Teksti: Pia-Maria Ala-Kihniä Valokuvat: Autismisäätiön Vallilan

Lisätiedot

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto sisältö yleistä afasiasta ja kommunikaatiohäiriöistä minkälaisia häiriöitä afasia tuo tullessaan mitä muita

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

Viittomakielen ohjaaja yhteistyössä kuntoutusohjaajan

Viittomakielen ohjaaja yhteistyössä kuntoutusohjaajan Sisältö 1 2 3 VIITTOMAKIELI- JA KOMMUNIKAATIOALA 14 Viittomakielen ohjaaja ammattilaisena 14 Mitä tarkoitetaan viittomakieli- ja kommunikaatioalalla? 14 Mitä viittomakielen ohjaaja osaa ja tekee? 14 Millaisia

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Start Viittomat-taulusto

Evantia 360 Junior Start Viittomat-taulusto Evantia 360 Junior Start Viittomat-taulusto Evantia360 Junior Start Viittomat -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

OIVA-vuorovaikutusmallin koulutus Onnistutaan Innostutaan Videon Avulla

OIVA-vuorovaikutusmallin koulutus Onnistutaan Innostutaan Videon Avulla OIVA-vuorovaikutusmallin koulutus Onnistutaan Innostutaan Videon Avulla Koulutuspäivän tavoite 1. Ymmärrämme käytännön esimerkkien ja videoiden avulla, mihin OIVAvuorovaikutusmalli perustuu 2. Tiedämme,

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Evantia360 Senior Hybrid

Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Evantia360 Teen Hybrid

Evantia360 Teen Hybrid Evantia360 Teen Hybrid Evantia360 Teen Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, mutta se soveltuu erinomaisesti myös joillekin aikuiskäyttäjille. Evantia360

Lisätiedot

y h t e i s e e n k i e l e e n

y h t e i s e e n k i e l e e n p a s s i y h t e i s e e n k i e l e e n 13 S i s ä l l y s Johdanto 3 Kommunikointipassi 4 Yksilöllisen kommunikointipassin suunnitteleminen 6 Yksilöllisen kommunikointipassin käyttäminen 9 Passi turvana

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

k o m m u n i k o i n n i s s a

k o m m u n i k o i n n i s s a K u vat k o m m u n i k o i n n i s s a 13 S i s ä l l y s Kohti yhteistä viestintää 3 Viestimisen monet käyttötarkoitukset 3 Onnistuneet yhteiset viestintäkokemukset ovat tärkeitä 4 Kuvat tukevat ymmärtämistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Tuettu keskustelu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukena

Tuettu keskustelu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukena Hieman minusta Tuettu keskustelu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukena Sillalla-seminaari 5.2.2016 Krista Hoffström, puheterapeutti, FM SCA-kouluttaja Aivoliitto ry Puheterapeutti Aivoliitolla Aivoliitto

Lisätiedot

Toiminta-alueittain etenevä opetus ja sen tavoitteet

Toiminta-alueittain etenevä opetus ja sen tavoitteet Toiminta-alueittain etenevä opetus ja sen tavoitteet Valteri-OPS:n palapelimalli Heljä Happonen, KM, ohjaava opettaja Päivi Lång, KM, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Toiminta-alueittain

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Irtokuva

Evantia 360 Junior Irtokuva Evantia 360 Junior Irtokuva Evantia 360 Junior Irtokuva -kommunikointikansio on suunniteltu lapsikäyttäjille. Irrotettavien kuvien ansiosta kansio soveltuu erityisen hyvin kommunikoinnissa alkuun pääsemiseen

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.)

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.) VIERELLÄSI Opas muistisairaan omaisille selkokielellä 2014 Inkeri Vyyryläinen (toim.) Opas muistisairaan omaisille selkokielellä Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muutosta lähellä opas dementoituneen läheiselle.

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Kaveritaidot -toiminta

Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot ovat sosiaalisten taitojen harjoittelemista ja kehittämistä. Kaveritaito -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Seniori-kansio Tilannetaulut ja irtokuvakalenteri

Seniori-kansio Tilannetaulut ja irtokuvakalenteri Seniori-kansio Tilannetaulut ja irtokuvakalenteri Seniori-kansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

Teini Pro -taulusto Teini Pro Teini

Teini Pro -taulusto Teini Pro Teini Teini Pro -taulusto Teini Pro -taulusto on suunniteltu nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten työvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble suomi -kommunikointisovelluksella. Evantian kommunikoinnin

Lisätiedot

K u vat. k o m m u n i k o i n n i s s a

K u vat. k o m m u n i k o i n n i s s a K u vat k o m m u n i k o i n n i s s a S i s ä l l y s Kohti yhteistä viestintää 2 Viestimisen monet käyttötarkoitukset 3 Onnistuneet yhteiset viestintäkokemukset ovat tärkeitä 3 Kuvat tukevat ymmärtämistä

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

10/23/2012 Olli Määttä

10/23/2012 Olli Määttä Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Edellytys oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia voi pitää.

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

OIVA-vuorovaikutusmallin koulutus Onnistutaan Innostutaan Videon Avulla

OIVA-vuorovaikutusmallin koulutus Onnistutaan Innostutaan Videon Avulla OIVA-vuorovaikutusmallin koulutus Onnistutaan Innostutaan Videon Avulla Koulutuspäivän tavoite 1. Ymmärrämme käytännön esimerkkien ja videoiden avulla, mihin OIVAvuorovaikutusmalli perustuu Videoesimerkit

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot