Tampereen tulevaisuuden palvelumalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen tulevaisuuden palvelumalli"

Transkriptio

1 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli

2 Palvelumallityön taustaa TOP 10, talouden tasapainottaminen, kh suko Palveluverkkoajattelun uudistaminen alueellinen, tarvelähtöinen tarkastelu, asiakkuuden hallinnan kehittäminen, matalan kynnysten palvelujen kehittäminen keskustan ja aluekeskusten vahvistaminen palvelukeskittyminä sähköisen asioinnin lisääminen ja palvelusetelijärjestelmän hyödyntäminen asiakaslähtöisen toimintatavan vahvistaminen taloudelliset vaikutukset vuodesta 2013 alkaen toimintatapa- ja verkkomuutokset yhteensä 6-12 m sähköisen asioinnin kehittäminen yhteensä 1,5-2 m palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen yhteensä 2,5 m Kaupunkistrategia Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki ja siitä johdetut toimintasuunnitelmat Fyysinen palveluverkko ja sähköiset palvelut muodostavat tehokkaan, esteettömän ja helposti saavutettavan kokonaisuuden. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja lisääminen. Keskustan ja aluekeskuksia kehitetään monipuolisina palvelukeskittyminä. Palveluverkkoa tehostetaan lähi-, alue- ja keskitetyt palvelujaon mukaisesti. Palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö (PALM) suunnitellaan entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Kantakaupungin yleiskaavan laadinnan ja palveluverkon suunnittelun yhteistyö.

3 Päätetty, että Vuonna 2014 valmistellaan sähköiset palvelut huomioiva palveluverkon kehittämissuunnitelma (sitova tavoite vuodelle 2014) Palveluverkon ohjaus- ja seurantaryhmä vastaa valmistelusta. Ohjausryhmään kuuluvat tilaajajohtaja Kari Hakari (pj), kehittämispäällikkö Toni Kirmula (vpj), apulaispormestarit Mikko Aaltonen, Leena Kostiainen, Olli-Poika Parviainen ja Pekka Salmi, tilaajapäälliköt Pekka Kivekäs, Taru Kuosmanen, Maria Päivänen, Lauri Savisaari ja Anniina Tirronen, yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita, palvelutuotantojohtaja Tarja Puskala, talousjohtaja Jukka Männikkö, kehityspäällikkö-controller Reijo Väliharju, toimitusjohtaja Virpi Ekholm, tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen ja kehittämiskoordinaattori Monika Sola (siht).

4 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli Tavoitteena on, että väestömäärän ja palvelutarpeiden kasvuun pystytään vastaamaan entistä vaikuttavimmilla palveluilla ja tehokkaammalla palveluverkolla, mikä edellyttää palvelujen ja palveluverkon samanaikaista, kokonaisvaltaista kehittämistä ja tarkastelua Tampereen tulevaisuuden palvelumalli. Palvelumallityön lähtökohtia Asiakaslähtöiset palvelut lähtökohtana, asiakaspalvelu uudistuu. Palvelut muuttuvat ja kehittyvät tarpeiden mukaan, palveluinnovaatiot korvaavat olemassa olevia palveluita, palvelujen monikanavaisuus. Lisätä sähköistä asiointia ja sähköisten palvelujen tarjontaa. Yhdessä tekeminen ja yhteistuotanto. Ydinprosessikohtainen suunnittelu seuraa kaupunkitasoista palvelumallia. Palvelut tuotetaan ketterällä, joustavalla ja kustannustehokkaalla palveluverkolla Tarkastelun aikajänne palvelumallityössä ulottuu vuoteen 2025.

5 Mallia Oulusta ja Lahdesta Palvelumalli 2020 Millainen on Oulu vuonna 2020? Minkälaisia uusia palvelumuotoja tulevaisuudessa voisi olla? Mitä on hyvä palvelu? Uuden palvelumallin tavoitteena on, että Oulun palvelut vastaisivat kuntalaisten palvelutarpeeseen ja että palvelut olisivat laadukkaita ja vaikuttavia. Palveluiden saatavuus, laatu, kustannukset, tuloksellisuus ja vaikuttavuus tulisi olla hyvin hallittavissa. Kaupungin talouden tulisi pysyä tasapainoisena ja hallittuna samalla kun kaupungin palveluverkko olisi monikanavainen. Lahden kaupungin palvelukonsepti Yhteispalvelu? Sähköiset palvelut? Palveluverkko? Lahden kaupungin asukkailleen järjestämät palvelut uudistuvat - miten ja millaisia palveluja asukkaat tulevaisuudessa saavat? Lahden kaupunki etsii uusia ratkaisuja asukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Palvelukonsepti on kokonaismalli, jonka mukaan Lahden kaupunki tulevaisuudessa järjestää palvelunsa tehokkaasti ja palvelee kuntalaisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisiä painopistealueita ovat sähköisten palveluratkaisujen ja yhteispalveluajattelun voimakas lisääminen.

6 Palvelumallin keskeiset suuntalinjat Suuntalinjat Talouden reunaehdot Saavutet -tavat palvelut Tilojen käytön tehostaminen Sähköiset palvelut y a Monituottajuus Alueelliset palvelukeskittymät Asiakaslähtöiset palvelut Toimintatapa: Kuntalaisten kanssa yhdessä tehden

7 Palvelumallin suuntalinjat Asiakaslähtöiset, saavutettavat palvelut Asiakaslähtöiset palvelut lähtökohtana Lähipalveluita asiakkaat käyttävät miltei päivittäin, palvelun pitää olla lähellä, kävely- ja pyörätieyhteydet korostuvat (esim. perusopetuksen alaluokat). Aluepalvelut ovat hyvin saavutettavissa pääsääntöisesti omalla palvelualueella, keskeinen sijainti tärkeää ja hyvät pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet (esim. isompien oppilaiden perusopetus, perusterveydenhuolto). Keskitetyissä palveluissa tarvitaan laajempaa väestöpohjaa ja usein erikoisosaamista ja laitteistoa, hyvä saavutettavuus eri puolilta kaupunkia, yleensä keskustan alueella (esim. erikoissairaanhoito, toisen asteen koulutus). Alueelliset, monipuoliset palvelukeskittymät Keskustaa ja aluekeskuksia (Hervanta, Koilliskeskus/Linnainmaa, Lielahti, Tesoma, tulevaisuudessa Lakalaiva) kehitetään monipuolisina palvelukeskittyminä. Tunnistettu myös muita palvelukeskittymiä kuten Hatanpää ja Kaupin kampus. Liikenneyhteydet korostuvat, liikenteen solmukohdat. Palveluita saman katon alle tai lähelle toisiaan, lähtökohtana kuntalaisten arjen sujuvuuden helpottaminen, tavoitteena luoda samoissa tiloissa toimivien eri tahojen ja palveluntuottajien kanssa uusia yhteistyömalleja ja tapoja. Julkisten, yksityisten, kaupallisten palvelujen keskittymiä (esim. Lielahtikeskus) Alueellinen identiteetti määrittää, millaisia keskittymiä alueelle syntyy Alueen asukkaiden kanssa yhdessä suunnitellen ja tehden

8 Palvelumallin suuntalinjat Monituottajamallin tukeminen Asiakkaan palvelukokonaisuuden tunnistaminen tärkeää, koska se muodostuu eri tuottajien, julkisten, yksityisten sekä kolmannen sektorin tuottamista palveluista. Eri tuottajien välille kaivataan tiivistä yhteistyötä, tiedonvälitystä ja palvelujen integrointia. Yhdistysten, järjestöjen ym. työn tukeminen ja yhdessä tekemisen korostaminen. Palvelusetelin käytön laajentaminen. Monipalvelukeskukset moniammatillisuuden ja tuottajuuden keskuksia, yhdessä tekemällä luodaan uusia palvelukonsepteja ja innovaatioita. Yhteisöllisyyden lisääminen, tilojen käytön tehostaminen Lähtökohtana on kaupungin tilojen käytön lisääminen. Tehostamistoimenpiteinä mm. eri toimijoiden tilojen yhteiskäyttö, eri-ikäisten (lapset ja ikäihmiset) samanaikaiskäyttö, aukiolojen ja palveluaikojen laajentamiset, tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille. Tilojen käytön esteiden poistaminen (omavalvonta, tekniset ratkaisut kulunvalvontaan, tilavaruksien sähköistäminen) ja käytänteiden yhdenmukaistaminen. Kenttien, ympäristön käytön lisääminen ja liikenneyhteyksillä tuetaan monipuolista tilojen ja ympäristön käyttöä. Tilasuunnittelussa otetaan entistä enemmän huomioon tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus.

9 Palvelumallin suuntalinjat Tampereesta sähköisten palvelujen kärkikaupunki Sähköiset palvelut tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin. Tavoitteena on, että yhä useampi palvelu tarjotaan sähköisesti palvelut taskussa ajattelun mukaisesti. Käyntiasiakkuus on jatkossakin mahdollista. Edellyttää sekä henkilöstöltä että kuntalaisilta ajattelu- ja toimintatapojen muutosta. Sähköisten palvelujen käytön laajentaminen edellyttää investointien priorisointia ja aikatauluttamista. Asiakaspalveluverkoston toimintamallin kehittämisessä sähköiset palvelut keskeisessä roolissa. Palvelumalli luodaan yhdessä asukkaiden kanssa Palvelumallityötä tehdään yhdessä kuntalaisten, eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Kuntalaisten osallistuminen korostuu palvelualueittaisessa työskentelyssä.

10 Miten palvelumallityössä edetään? Vaihe 1. Projektisuunnitelman valmistelu. - ohjaus- ja seurantaryhmä hyväksyi Palvelumallin suuntalinjojen työstäminen. - aloitustyöpaja , mukana ohjausryhmä ja tuotantojohtajat Tausta- ja lähtöaineistojen keruu käynnissä. Vaihe 2. Lähiajan muutosesitysten valmistelu (esim. TA 2015 esitettävät muutokset). Viestintä- ja osallistumissuunnitelman valmistelu. Vaihe 3. Esitysten valmistelu valittujen suuntalinjojen pohjalta. Palvelualueittaisten (5 palvelualuetta) esitysten valmistelu - käynnistyy koillisen palvelualueen tarkastelulla huhtikuussa 2014 Keskitettyjen palvelujen läpikäyminen Sähköisten palvelujen kehittäminen osana palvelumallityötä

11 Valmisteluaikataulu Esivaihe Kysely kuntalaisille / joulukuu 2013 Projektisuunnitelman valmistelu / alkuvuosi vaihe Palvelumallin suuntalinjat, valmistelu helmi-huhtikuu 2014 Suuntalinjat ja projektisuunnitelma kh suko vaihe Lähiajan muutosesityksien valmistelu huhti-elokuu 2014 Viestintä- ja osallistumissuunnitelman valmistelu huhtikuu vaihe Esitys Palvelualueittaiset tarkastelut, huhti-marraskuu 2014 Keskitetyt palvelut, asiakaspalveluverkoston toimintamalli, sähköiset palvelut, huhti-marraskuu 2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumallin loppuvalmistelu marras-joulukuu 2014 v Toimeenpano käynnistyy

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiöstrategiaseminaari, Helsinki 10.2.2015 Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoma aluekehitysohjelman kohdealue & aluekeskuksen vaikutusalue

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 13Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15...4 Elinvoima ja kilpailukyky Kortit 16

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Sisällys 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat... 2 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Uuden kunnan palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Kasvatus- ja koulutustyöryhmä 28.5.2014 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2.

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa 4 3.1. Visio 4 3.2. Perustehtävä 4 3.3. Toimintaa

Lisätiedot