Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa."

Transkriptio

1 Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä toimitettu EULA saattaa korvata tämän perussopimuksen. Johdanto Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ( EULA [End-User License Agreement]) on oikeudellisesti sitova sopimus tähän ohjelmistoon lisenssin saaneen henkilön, yhtiön tai organisaation ( sinä tai asiakas ) sekä kanadalaisen yhtiön PointerWare Innovations Ltd:n ( PointerWare Innovations Ltd. ) välillä. Asentamalla ohjelmiston ja käyttämällä ohjelmistoa ( ohjelmisto ) asiakas hyväksyy ohjelmiston ja tämän sopimuksen ehdot. Lue koko asiakirja huolellisesti ennen asennusprosessin suorittamista ja ohjelmiston käyttämistä. Asentamalla ohjelmiston ja/tai käyttämällä sitä, vahvistat hyväksyväsi ohjelmiston ja sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos et sitoudu noudattamaan näitä ehtoja tai jos sinulla ei ole valtuuksia hyväksyä näitä ehtoja asiakkaan puolesta, älä asenna ja/tai käytä ohjelmistoa, vaan palauta se ostopaikkaan, niin ostohinta palautetaan sinulle ostopaikan palautuskäytäntöjen mukaisesti. Ohjelmiston kuvaus Ohjelmisto Ohjelmisto, PointerWare, on helppokäyttöinen ja monitoiminen tietokoneohjelma, joka soveltuu esimerkiksi vanhusten, fyysisesti tai henkisesti vammaisten, käytännössä lukutaidottomien tai englantia toisena kielenään puhuvien henkilöiden käyttöön. Ohjelmisto sisältää tietokoneohjelmasovelluksen, joka tarjoaa tietokoneen perustoiminnot ja tilauspalvelut (jäljempänä palvelut ) jokaiselle ostetulle yksikölle sekä tietyt rajoitetut takuut. Palvelukuvaus PointerWare Innovations Ltd. sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle välttämättömän, jatkuvan tuen asiakkaalle toimitetun ohjelmiston virheiden korjaamiseen ohjelmistoversiossa, jonka asiakas on ostanut PointerWare Innovations Ltd:ltä. Tämän lisäksi PointerWare Innovations Ltd. sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle sähköpostipalvelun, laitteiden synkronoinnin sekä käyttöpalveluiden lisäämisen/poistamisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 1. Palveluita koskevat yleiset ehdot PointerWare Innovations Ltd. myöntää sinulle seuraavat oikeudet, edellyttäen että noudatat tämän EULA-sopimuksen kaikkia ehtoja: 1.1 Asennus ja käyttö. Sinulla on oikeus yhden (1) ohjelmiston asentamiseen, käyttämiseen, avaamiseen, näyttämiseen ja suorittamiseen enintään kahdella tietokoneella, kuten esim. työasemalla, päätteellä tai muulla laitteella ( työasemantietokone ). Ohjelmistoa saa käyttää enintään kahdessa (2) työasematietokoneessa. Ohjelmistolisenssin käyttö palvelimen tai verkkotallennuslaitteen, kuten esim. Citrixen tai Citrix-tyyppisten ympäristöjen kautta, on kiellettyä. 1.2 Hyväksyt, että PointerWare Innovations Ltd. voi koska tahansa tarkastaa edellyttäen että asiasta on annettu kohtuullinen kirjallinen ilmoitus että PointerWare-ohjelmistosi käyttö on näiden ehtojen mukaista. Mikäli tällaisen tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että käytät PointerWare-ohjelmistoa muutoin kuin täysin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, sinun on korvattava PointerWare Innovations Ltd:lle kaikki kyseiseen tarkastukseen liittyvät perustellut kulut ja maksettava kaikki muut kustannukset, joita sinulle saattaa aiheutua ehtojen noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien esim. luvattoman käytön alkuperäinen hankintahinta. 1.3 Tähän EULA-sopimukseen perustuvat lisenssioikeutesi eivät ole yksinoikeudellisia. 1.4 Toimiakseen kunnolla, yksiköllä on oltava yhteys Internetiin. Asiakkaan vastuulla on hankkia yksikölle laajakaistayhteys (suurnopeuksinen, modeemiyhteyttä nopeampi) Internetiin; PointerWare Innovations Ltd. ei toimita Internet-yhteyttä, eikä Internet-yhteys sisälly palveluihin. 2. Takuut Kaikki PointerWare Innovations Ltd:n myöntämät takuut raukeavat yhden (1) vuoden kuluttua tai kun asiakkaan

2 palvelutilaus irtisanotaan, päättyy tai raukeaa, kumpi näistä jaksoista onkin lyhyempi. PointerWare Innovations Ltd. vakuuttaa, ettei ostettuun yksikköön tai asiakkaalle lisensoidun tai toimitetun ohjelmiston komponentteihin kohdistu kiinnityksiä tai rasitteita. Jos käyttäjät eivät pysty käyttämään ohjelmistoa, eivätkä pääse palveluihin tuotevian vuoksi, PointerWare Innovations Ltd. korjaa tai vaihtaa tarpeellisen yksikön tai ohjelmistokomponentin, jotta käyttäjä voi jälleen käyttää kyseisiä palveluita. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa tällaisesta tuoteviasta PointerWare Innovations Ltd:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen havaitsemisesta. Mikäli asiakas ei ilmoita asiasta PointerWare Innovations Ltd:lle edellä mainitun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, asiakkaan oikeus korjaukseen tai vaihtoon raukeaa. Lukuun ottamatta PointerWare Innovations Ltd:n asianmukaiseksi katsomaa hyvitystä, SINULLA EI OLE OIKEUTTA VAHINGONKORVAUKSIIN, VÄLILLISTEN VAHINKOJEN KORVAUKSET MUKAAN LUKIEN, mikäli ohjelmisto ei täytä PointerWare Innovations Ltd:n rajoitettua takuuta, ja sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa vaikka korjaustoimenpiteet epäonnistuisivat tarkoituksessaan. YKSINOMAINEN KORVAUS. PointerWare Innovations Ltd:n ja sen toimittajien kokonaisvastuu ja sinun yksinomainen korvauksesi tämän rajoitetun takuun rikkomuksesta tai tämän EULA-sopimuksen tai minkä tahansa muun ohjelmistoon liittyvään vastuun rikkomuksesta, on PointerWare Innovations Ltd:n harkinnan mukaan (a) ohjelmistosta maksetun summan (mikäli sellainen on) palauttaminen tai (b) tämän rajoitetun takuun vastaisen ohjelmiston korjaus tai vaihto. Tämä rajoitettu takuu on mitätön, mikäli ohjelmiston vika on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, epänormaalista käytöstä tai viruksesta. Korvaavan ohjelmiston takuu jatkuu jäljellä olevan alkuperäisen takuuajan verran tai 30 päivän ajan, kumpi näistä onkin pidempi, ja PointerWare Innovations Ltd. pyrkii korjaamaan vian kaupallisesti kohtuullisin keinoin ja kaupallisesti kohtuullisessa ajassa, PointerWaretietokonetakuun korvausmenettelyitä noudatettuasi. Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella ei tarjota kumpaakaan näistä korjauskeinoista tai mitään PointerWare Innovations Ltd:n tuotetukipalveluja ilman valtuutetulta kansainväliseltä lähteeltä saatua ostotositetta. Tämä takuu on automaattisesti mitätön, eikä PointerWare Innovations Ltd:llä ole mitään korjaus- tai vaihtovelvollisuutta, jos käyttäjät eivät pysty käyttämään palveluita tai pääse palveluihin jostakin seuraavista syistä: (1) Asiakas laiminlyö ohjelmiston käyttöoppaassa annetut ylläpito- tai käyttöohjeet. (2) Yhteysongelmat asiakkaan toimipaikassa. (3) Yksikön tai muiden ohjelmistokomponenttien luvaton käyttö tai muokkaus. Kun takuu päättyy, asiakkaan on maksettava kaikista pyydetyistä ohjelmiston kokoonpanokorjauksista. Vastuuvapauslausekkeet Vaikka PointerWare Innovations Ltd. on kaikin kohtuullisin keinon pyrkinyt varmistamaan, että ohjelmisto toimii asianmukaisesti, PointerWare Innovations Ltd. ei takaa tai lupaa, että ohjelmisto tai mikään sen komponentti vastaa asiakkaan nimenomaisia vaatimuksia tai että asiakas voi käyttää palveluita keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi. PointerWare Innovations Ltd. käyttää kattavia varmuus- ja turvallisuusprotokollia ylläpitääkseen ohjelmiston eheyttä ja suorituskykyä sekä estääkseen virusten tai haittaohjelmien aiheuttamat palvelukatkokset. PointerWare Innovations Ltd. ei kuitenkaan takaa, että ohjelmistoon tai sen komponentteihin ei koskaan tule viruksia tai haittaohjelmia. PointerWare Innovations Ltd. ei ota mitään vastuuta eikä ole vastuuvelvollinen mistään vahingoista, jotka liittyvät viruksiin tai haittaohjelmiin, jotka tartuttavat ohjelmiston tai sen komponentin, lukuun ottamatta seuraavaa poikkeustapausta: virus tai haittaohjelma tuli PointerWare Innovations Ltd:ltä ja käyttäjät eivät voi sen vuoksi suorittaa tietokoneen peruspalveluita. Tällaisessa tapauksessa PointerWare Innovations Ltd. korjaa tai vaihtaa kyseisen ohjelmiston tai ohjelmistokomponentin kohdassa 3.c kuvatulla tavalla. PointerWare Innovations Ltd. ei takaa tai lupaa, että ohjelmisto on yhteensopiva minkään laitteiston, ohjelmiston tai palvelun kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka ohjelmiston määritysoppaassa kuvataan. Ellei toisin tässä mainita tai ellei laki tällaista vastuunvapautusta kiellä, PointerWare Innovations Ltd. kiistää kaikki takuut, sekä nimenomaiset, hiljaiset että lakisääteiset, jotka koskevat ohjelmistoa, yksikköä, palveluita ja ohjelmiston sisältöä, mukaan lukien kaikki hiljaiset takuut omistusoikeudesta, myytävyydestä ja siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

3 Minkään käyttöoppaassa mainitun ei katsota olevan lupaus, takuu tai sitoumus, jonka PointerWare Innovations Ltd antaa asiakkaalle. Mikään PointerWare Innovations Ltd:n, sen jälleenmyyjien, jakelijoiden, edustajien tai työntekijöiden antama suullinen tai kirjallinen tieto tai ohje ei luo takuuta tai millään tavoin lisää minkään tässä annetun takuun kattavuutta. Palvelutilauksen voimassaoloaika, uusiminen ja päättyminen Jokaisen ostetun yksikön kohdalla asiakkaan on tehtävä palvelutilaus vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi, joista yksi (1) kuukausi maksetaan etukäteen allekirjoituspäivänä. Tilausjakso alkaa, kun yksikkö toimitetaan asiakkaalle. Palvelun irtisanominen vähimmäisjakson jälkeen tapahtuu kirjallisella irtisanomisilmoituksella, joka on annettava vähintään yhtä (1) kuukautta aiemmin. Jollei palvelua irtisanota, tilaus jatkuu alkuperäisen 12 kuukauden tilausjakson jälkeen kuukausittaisena, kunnes PointerWare Innovations Ltd. tai asiakas sen lopettaa. Asiakas ymmärtää, että PointerWaren velvollisuus ei ole varmistaa, että asiakkaalle toimitettujen tuotteiden ja palveluiden asianmukaiseen käyttöön tarvittava käyttöohjelmisto pysyy ajan tasalla siten, että kyseiset tuotteet ja palvelut, joita saatetaan tämän sopimuksen ehtojen puitteissa asiakkaalle toimittaa, toimisivat kunnolla. PointerWare Innovations Ltd. ja Selcoline Oy varaa oikeuden muuttaa hintoja sekä tulevien ostosten ja tilausten muita ehtoja ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Kaikki tilausten uusinnat perustuvat kulloinkin voimassaoleviin hintoihin ja ehtoihin. Palvelut voidaan irtisanoa ilmoittamalla toiselle osapuolelle kolmekymmentä (30) päivää etukäteen, tai PointerWare voi irtisanoa palvelut, jos asiakas ei maksa tilausmaksuja ajallaan tai jos tilausjakso päättyy, eikä sitä uusita. Asiakkaan velvollisuudet Asiakas sitoutuu käyttämään ja ylläpitämään ohjelmistoa käyttöoppaassa annettujen ylläpitoa ja käyttöä koskevien ohjeiden ja tietojen mukaisesti. Asiakas suostuu antamaan PointerWare Innovations Ltd:n edustajille perustellun pääsyn paikkaan, jossa yksikkö sijaitsee sekä yhteyden yksikköön Internetin kautta, mikäli ne ovat tarpeen korjauksien tai muiden tämän sopimuksen osien toimeenpanemiseksi. Käyttörajoitukset Asiakas ei saa eikä salli myöskään muiden myydä, liisata, vaihtaa tai muuten siirtää ohjelmiston tai siihen liittyvien palveluiden omistusoikeutta tai käyttöoikeutta ilman PointerWare Innovations Ltd:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas ei saa eikä salli myöskään muiden uudelleentuottaa, jakaa, suorittaa tai julkisesti esittää PointerWare Innovations Ltd:n tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia taikka käyttää sitä johdannaisten töiden luomiseen, ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista suostumusta. Julkiseksi esittämiseksi ei katsota esittelyitä ja ryhmäistuntoja, joita asiakas toteuttaa yhteisössä. Asiakas ei saa eikä salli myöskään muiden uudelleentuottaa, kopioida, purkaa, hajottaa, jaella, peukaloida, myydä, vuokrata, liisata, vaihtaa, siirtää, alilisensoida, lähettää, julkaista, julkisesti esittää, muokata tai takaisinmallintaa ohjelmistoa, eikä sallia sen luvatonta käyttöä tai käyttöä johdannaisten töiden luomiseen. Asiakas sitoutuu käyttämään palveluita ainoastaan yksiköllä, jossa on valtuudet palveluiden vastaanottamiseen. Tämän hankinnan yhteydessä ei myönnetä mistään edelleenmyyntioikeuksia. Käyttöoikeus ja lisenssit Ohjelmiston käyttöoikeus siirtyy asiakkaalle, kun ohjelmisto toimitetaan asiakkaalle ja maksu Selcoline Oy:lle. Tiettyjä oikeuksia koskeva ilmoitus ja oikeudenpidätys Ohjelmiston omistusoikeutta lukuun ottamatta PointerWare Innovations Ltd säilyttää kaikki yksinoikeudelliset oikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkit, saannot, omistusoikeudet ja intressit, joita sillä on tai joita se voi saada liittyen PointerWare-ohjelmistoon kokonaisuudessaan, sen sisältöön, kopioihin tai sovellusmuotoihin. Kaikki parannukset, päivitykset, muokkaukset tai lisäykset, joita PointerWare Innovations Ltd tekee, luo tai kehittää ohjelmistoon tai sen

4 sisältöön liittyen, säilyvät PointerWare Innovations Ltd:n omistuksessa. PointerWare Innovations Ltd:llä on oikeus muuttaa, lisätä, päivittää, parantaa tai poistaa palveluiden tai ohjelmiston ominaisuuksia ja toimintoja. Kolmannet osapuolet, joiden ohjelmisto tai sisältö on asiakkaan saatavilla ohjelmiston kautta, säilyttävät omistusoikeutensa kyseisiin ohjelmiin, sisältöihin, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin. PointerWare Innovations Ltd. saattaa irtisanoa palvelutilauksen, jos asiakas loukkaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia tai käyttää menetelmää tai kehittää menetelmän, jolla voidaan ohittaa tekijänoikeuksien turvatoimet. PointerWare Innovations Ltd. varaa oikeuden ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tekijäoikeuksien loukkaamisen estämiseksi. PointerWare Innovations Ltd. pidättää oikeuden lisätä ohjelmistoon ja palveluun viestejä tai mainontaa. Luottamuksellisuus ja tietojen käyttäminen Panemalla tämän sopimuksen täytäntöön asiakas vakuuttaa, että PointerWaren edustaja on kertonut asiakkaalle, että kaikki PointerWaren keräämät tiedot säilytetään täysin luottamuksellisina ja että niitä luovutetaan ainoastaan asiakkaan nimenomaisella, kirjallisella suostumuksella. PointerWare on kerännyt edellä mainittuja tietoja ylläpitääkseen virheettömiä asiakastilitietoja sekä lähettääkseen asiakkailleen PointerWarea koskevia mainontatietoja. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tämän lisäksi PointerWare ei ilman asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta myy, vaihda tai luovuta mitään kerättyjä luottamuksellisia asiakastietoja, erityisesti asiakkaan yhteystietoja, millekään muulle liiketoiminnan harjoittajalle tai kenellekään henkilölle, ellei nimenomaisena tarkoituksena ole PointerWaren liiketoiminnan myyminen, jolloin uutta omistajaa sitoisi tässä määritetyt ehdot. Lisäksi PointerWare tunnustaa henkilötietojen suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskevan lain (The Personal Information Protection and Electronic Documents Act) ja noudattaa sitä kerätessään asiakkailtaan kyseisiä luottamuksellisia tietoja. PointerWare Innovations Ltd:llä on oikeus sisällyttää asiakkaan PointerWare Innovations Ltd:lle tarjoamia ehdotuksia ohjelmistoon ja muihin kaupallisiin tuotteisiin ilman etukäteen sovittua, asiakkaalle maksettavaa korvausta. Asiakkaan aiemmin antaman hyväksynnän nojalla PointerWare Innovations Ltd:llä ja Selcoline Oy:llä on oikeus käyttää asiakkaan nimeä, osoitetta, logoa, lausuntoja, kommentteja, mielipiteitä ja muita vastaavia tietoja markkinointija mainontatarkoituksiin. PointerWare Innovations Ltd. ja asiakas ymmärtävät, että tämän sopimuksen täytäntöönpanon ja ohjelmiston käytön yhteydessä he saattavat saada haltuunsa julkaisemattomia liike-, tekniikka-, patentti-/asiakas-, käyttäjä- ja muita tietoja. Tällaisten tietojen suhteen PointerWare Innovations Ltd. ja asiakas sopivat pitävänsä kyseiset tiedot luottamuksellisina varmistavansa, että heidän työntekijänsä, urakoitsijansa ja edustajansa pitävät kyseiset tiedot luottamuksellisina käyttävänsä kyseisiä tietoja ainoastaan parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen, mukaan lukien yksilöimättömien raakatietojen käyttö tutkimus- ja kehitystarkoituksiin. Vastuuta ja vahingonkorvauksia koskevat rajoitukset / korvausvelvollisuus Asiakas hyväksyy, että PointerWare Innovations Ltd. ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään menetetyistä voitoista, liiketoiminnan keskeytyksistä tai mistään epäsuorista, välillisistä, erityisistä tai satunnaisista vahingoista, joita aiheutuu tähän sopimukseen tai asiakkaan ohjelmiston tai yksikön käyttöön tai ohjelmistoon liittyen. Asiakas hyväksyy, että PointerWare Innovations Ltd:n kokonaisvastuu asiakkaalle tähän sopimukseen ja ohjelmiston käyttöön liittyen ei ylitä kokonaissummaa, jonka asiakas maksaa PointerWare Innovations Ltd:lle palveluun liittyvistä yksiköistä, lisensseistä ja tilauksista. Seuraanto ja luovutus Asiakas ja PointerWare Innovations Ltd sopivat, että tätä sopimusta sovelletaan heidän seuraajiinsa, joita se myös sitoo. Lukuun ottamatta osakasyhtiöitään, kumpikaan osapuoli ei saa myydä, luovuttaa tai muuten siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan, etujaan tai velvollisuuksiaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Hallinnolliset määräykset Oikeuspaikan ja lain valinta. Kaikkia tätä sopimusta koskevia oikeustoimenpiteitä sovelletaan, tulkitaan ja pannaan täytäntöön Ontarion provinssin lainsäädännön mukaisesti ja yksinomainen oikeuspaikka on Ontario, Kanada. Integraatiolauseke. Suullisia tai kirjallisia kuvauksia, yhteisymmärryksiä tai sopimuksia, joita ei tässä sopimuksessa ole

5 täydellisesti ilmaistu, ei ole olemassa. Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisella asiakirjalla, jonka asiakas ja PointerWare Innovations Ltd. ovat asianmukaisesti laatineet. Erotettavuus. Asiakas hyväksyy, että mikäli tuomioistuin tai muu toimivaltainen taho katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon olevan pätemätön, kaikki muut ehdot, joiden ei katsota olevan pätemättömiä, pysyvät voimassa. Ylivoimainen este. Minkään tämän sopimuksen ehtojen toimeenpanon tai huomioimisen viivästyminen, epäonnistuminen tai laiminlyöminen PointerWare Innovations Ltd:n toimesta ei luo perusteita vahingonkorvauksille eikä sen katsota olevan tämän sopimuksen rikkomus, mikäli tällainen viivästyminen, epäonnistuminen tai laiminlyöminen johtuu seikasta tai seikoista, jotka eivät ole PointerWare Innovations Ltd:n hallinnassa oli kyse sitten tilanteista, jotka ovat jo olemassa tätä sopimusta solmittaessa tai joita ilmenee sen solmimisen jälkeen mukaan lukien mm. seuraavat: tulipalo, räjähdykset ja muut vastaavat omaisuusvahingot; epäsuotuiset sää- tai geologiset olosuhteet; luonnonmullistukset; lakot, työsulut, boikotit tai muut työtaistelut; sotatoimet; kapinat, mellakat ja muut kansalaislevottomuudet; epidemiat ja kuljetusliikkeiden viivästykset tai laiminlyönnit. Ilmoitukset. Ellei toisen osoitteen käyttämisestä tehdä kirjallista ilmoitusta, tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset lähetetään osapuolille seuraaviin osoitteisiin: Selcoline Oy Asiakas, katuosoite tai sähköpostiosoite, johon tuote toimitettiin. Saattaa muuttua. PointerWare Innovations Ltd. varaa oikeuden tämän sopimuksen muuttamiseen asiakkaan kanssa tehtävien tulevien liiketoimien yhteydessä. Selcoline Oy:n myymien PointerWare Innovations Ltd:n ohjelmiston maksut: Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Paytrail Oyj, y-tunnus: Innova 2 Lutakonaukio Jyväskylä Puhelin: Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Yleistä meistä ja verkkokaupasta. Sisäpiirin yleiset käyttöehdot

Yleistä meistä ja verkkokaupasta. Sisäpiirin yleiset käyttöehdot Lehmälääkärit.com tilaus- ja sopimusehdot Voimassa 5.11.12015 alkaen Yleistä meistä ja verkkokaupasta Verkkokaupan tuotteita myy ja Sisäpiiri-palvelun (jäljempänä Sisäpiiri) tarjoaa Tuotantoeläinlääkäripalvelu

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

Lehmälääkärit.com verkkokaupan sopimus- ja toimitusehdot

Lehmälääkärit.com verkkokaupan sopimus- ja toimitusehdot Lehmälääkärit.com verkkokaupan sopimus- ja toimitusehdot Voimassa 1.11.12015 alkaen Yleistä meistä ja verkkokaupasta Verkkokaupan tuotteita myy ja Sisäpiiri-palvelun (jäljempänä Sisäpiiri) tarjoaa Tuotantoeläinlääkäripalvelu

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus eli end-user license agreement ( EULA ) on laillinen sopimus sinun ja TomTom

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO)

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, (jäljempänä Ohjaaja ); ja, (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa ohjaajan palvelukseensa ( Elokuva / Sarja ) valmistamista

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat Kiitos SAMSUNG Solid State Drive -aseman ( Tuote ) hankinnasta. SAMSUNG arvostaa liiketoimintaasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus

Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus voimassa 19.11.2014 alkaen 1. Palvelun yleiskuvaus Postivahti sähköpostipalvelu on sähköpostipalvelu, jota voidaan käyttää joko erillisellä sähköpostiohjelmalla

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot