Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa."

Transkriptio

1 Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä toimitettu EULA saattaa korvata tämän perussopimuksen. Johdanto Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ( EULA [End-User License Agreement]) on oikeudellisesti sitova sopimus tähän ohjelmistoon lisenssin saaneen henkilön, yhtiön tai organisaation ( sinä tai asiakas ) sekä kanadalaisen yhtiön PointerWare Innovations Ltd:n ( PointerWare Innovations Ltd. ) välillä. Asentamalla ohjelmiston ja käyttämällä ohjelmistoa ( ohjelmisto ) asiakas hyväksyy ohjelmiston ja tämän sopimuksen ehdot. Lue koko asiakirja huolellisesti ennen asennusprosessin suorittamista ja ohjelmiston käyttämistä. Asentamalla ohjelmiston ja/tai käyttämällä sitä, vahvistat hyväksyväsi ohjelmiston ja sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos et sitoudu noudattamaan näitä ehtoja tai jos sinulla ei ole valtuuksia hyväksyä näitä ehtoja asiakkaan puolesta, älä asenna ja/tai käytä ohjelmistoa, vaan palauta se ostopaikkaan, niin ostohinta palautetaan sinulle ostopaikan palautuskäytäntöjen mukaisesti. Ohjelmiston kuvaus Ohjelmisto Ohjelmisto, PointerWare, on helppokäyttöinen ja monitoiminen tietokoneohjelma, joka soveltuu esimerkiksi vanhusten, fyysisesti tai henkisesti vammaisten, käytännössä lukutaidottomien tai englantia toisena kielenään puhuvien henkilöiden käyttöön. Ohjelmisto sisältää tietokoneohjelmasovelluksen, joka tarjoaa tietokoneen perustoiminnot ja tilauspalvelut (jäljempänä palvelut ) jokaiselle ostetulle yksikölle sekä tietyt rajoitetut takuut. Palvelukuvaus PointerWare Innovations Ltd. sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle välttämättömän, jatkuvan tuen asiakkaalle toimitetun ohjelmiston virheiden korjaamiseen ohjelmistoversiossa, jonka asiakas on ostanut PointerWare Innovations Ltd:ltä. Tämän lisäksi PointerWare Innovations Ltd. sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle sähköpostipalvelun, laitteiden synkronoinnin sekä käyttöpalveluiden lisäämisen/poistamisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 1. Palveluita koskevat yleiset ehdot PointerWare Innovations Ltd. myöntää sinulle seuraavat oikeudet, edellyttäen että noudatat tämän EULA-sopimuksen kaikkia ehtoja: 1.1 Asennus ja käyttö. Sinulla on oikeus yhden (1) ohjelmiston asentamiseen, käyttämiseen, avaamiseen, näyttämiseen ja suorittamiseen enintään kahdella tietokoneella, kuten esim. työasemalla, päätteellä tai muulla laitteella ( työasemantietokone ). Ohjelmistoa saa käyttää enintään kahdessa (2) työasematietokoneessa. Ohjelmistolisenssin käyttö palvelimen tai verkkotallennuslaitteen, kuten esim. Citrixen tai Citrix-tyyppisten ympäristöjen kautta, on kiellettyä. 1.2 Hyväksyt, että PointerWare Innovations Ltd. voi koska tahansa tarkastaa edellyttäen että asiasta on annettu kohtuullinen kirjallinen ilmoitus että PointerWare-ohjelmistosi käyttö on näiden ehtojen mukaista. Mikäli tällaisen tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että käytät PointerWare-ohjelmistoa muutoin kuin täysin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, sinun on korvattava PointerWare Innovations Ltd:lle kaikki kyseiseen tarkastukseen liittyvät perustellut kulut ja maksettava kaikki muut kustannukset, joita sinulle saattaa aiheutua ehtojen noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien esim. luvattoman käytön alkuperäinen hankintahinta. 1.3 Tähän EULA-sopimukseen perustuvat lisenssioikeutesi eivät ole yksinoikeudellisia. 1.4 Toimiakseen kunnolla, yksiköllä on oltava yhteys Internetiin. Asiakkaan vastuulla on hankkia yksikölle laajakaistayhteys (suurnopeuksinen, modeemiyhteyttä nopeampi) Internetiin; PointerWare Innovations Ltd. ei toimita Internet-yhteyttä, eikä Internet-yhteys sisälly palveluihin. 2. Takuut Kaikki PointerWare Innovations Ltd:n myöntämät takuut raukeavat yhden (1) vuoden kuluttua tai kun asiakkaan

2 palvelutilaus irtisanotaan, päättyy tai raukeaa, kumpi näistä jaksoista onkin lyhyempi. PointerWare Innovations Ltd. vakuuttaa, ettei ostettuun yksikköön tai asiakkaalle lisensoidun tai toimitetun ohjelmiston komponentteihin kohdistu kiinnityksiä tai rasitteita. Jos käyttäjät eivät pysty käyttämään ohjelmistoa, eivätkä pääse palveluihin tuotevian vuoksi, PointerWare Innovations Ltd. korjaa tai vaihtaa tarpeellisen yksikön tai ohjelmistokomponentin, jotta käyttäjä voi jälleen käyttää kyseisiä palveluita. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa tällaisesta tuoteviasta PointerWare Innovations Ltd:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen havaitsemisesta. Mikäli asiakas ei ilmoita asiasta PointerWare Innovations Ltd:lle edellä mainitun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, asiakkaan oikeus korjaukseen tai vaihtoon raukeaa. Lukuun ottamatta PointerWare Innovations Ltd:n asianmukaiseksi katsomaa hyvitystä, SINULLA EI OLE OIKEUTTA VAHINGONKORVAUKSIIN, VÄLILLISTEN VAHINKOJEN KORVAUKSET MUKAAN LUKIEN, mikäli ohjelmisto ei täytä PointerWare Innovations Ltd:n rajoitettua takuuta, ja sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa vaikka korjaustoimenpiteet epäonnistuisivat tarkoituksessaan. YKSINOMAINEN KORVAUS. PointerWare Innovations Ltd:n ja sen toimittajien kokonaisvastuu ja sinun yksinomainen korvauksesi tämän rajoitetun takuun rikkomuksesta tai tämän EULA-sopimuksen tai minkä tahansa muun ohjelmistoon liittyvään vastuun rikkomuksesta, on PointerWare Innovations Ltd:n harkinnan mukaan (a) ohjelmistosta maksetun summan (mikäli sellainen on) palauttaminen tai (b) tämän rajoitetun takuun vastaisen ohjelmiston korjaus tai vaihto. Tämä rajoitettu takuu on mitätön, mikäli ohjelmiston vika on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, epänormaalista käytöstä tai viruksesta. Korvaavan ohjelmiston takuu jatkuu jäljellä olevan alkuperäisen takuuajan verran tai 30 päivän ajan, kumpi näistä onkin pidempi, ja PointerWare Innovations Ltd. pyrkii korjaamaan vian kaupallisesti kohtuullisin keinoin ja kaupallisesti kohtuullisessa ajassa, PointerWaretietokonetakuun korvausmenettelyitä noudatettuasi. Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella ei tarjota kumpaakaan näistä korjauskeinoista tai mitään PointerWare Innovations Ltd:n tuotetukipalveluja ilman valtuutetulta kansainväliseltä lähteeltä saatua ostotositetta. Tämä takuu on automaattisesti mitätön, eikä PointerWare Innovations Ltd:llä ole mitään korjaus- tai vaihtovelvollisuutta, jos käyttäjät eivät pysty käyttämään palveluita tai pääse palveluihin jostakin seuraavista syistä: (1) Asiakas laiminlyö ohjelmiston käyttöoppaassa annetut ylläpito- tai käyttöohjeet. (2) Yhteysongelmat asiakkaan toimipaikassa. (3) Yksikön tai muiden ohjelmistokomponenttien luvaton käyttö tai muokkaus. Kun takuu päättyy, asiakkaan on maksettava kaikista pyydetyistä ohjelmiston kokoonpanokorjauksista. Vastuuvapauslausekkeet Vaikka PointerWare Innovations Ltd. on kaikin kohtuullisin keinon pyrkinyt varmistamaan, että ohjelmisto toimii asianmukaisesti, PointerWare Innovations Ltd. ei takaa tai lupaa, että ohjelmisto tai mikään sen komponentti vastaa asiakkaan nimenomaisia vaatimuksia tai että asiakas voi käyttää palveluita keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi. PointerWare Innovations Ltd. käyttää kattavia varmuus- ja turvallisuusprotokollia ylläpitääkseen ohjelmiston eheyttä ja suorituskykyä sekä estääkseen virusten tai haittaohjelmien aiheuttamat palvelukatkokset. PointerWare Innovations Ltd. ei kuitenkaan takaa, että ohjelmistoon tai sen komponentteihin ei koskaan tule viruksia tai haittaohjelmia. PointerWare Innovations Ltd. ei ota mitään vastuuta eikä ole vastuuvelvollinen mistään vahingoista, jotka liittyvät viruksiin tai haittaohjelmiin, jotka tartuttavat ohjelmiston tai sen komponentin, lukuun ottamatta seuraavaa poikkeustapausta: virus tai haittaohjelma tuli PointerWare Innovations Ltd:ltä ja käyttäjät eivät voi sen vuoksi suorittaa tietokoneen peruspalveluita. Tällaisessa tapauksessa PointerWare Innovations Ltd. korjaa tai vaihtaa kyseisen ohjelmiston tai ohjelmistokomponentin kohdassa 3.c kuvatulla tavalla. PointerWare Innovations Ltd. ei takaa tai lupaa, että ohjelmisto on yhteensopiva minkään laitteiston, ohjelmiston tai palvelun kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka ohjelmiston määritysoppaassa kuvataan. Ellei toisin tässä mainita tai ellei laki tällaista vastuunvapautusta kiellä, PointerWare Innovations Ltd. kiistää kaikki takuut, sekä nimenomaiset, hiljaiset että lakisääteiset, jotka koskevat ohjelmistoa, yksikköä, palveluita ja ohjelmiston sisältöä, mukaan lukien kaikki hiljaiset takuut omistusoikeudesta, myytävyydestä ja siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

3 Minkään käyttöoppaassa mainitun ei katsota olevan lupaus, takuu tai sitoumus, jonka PointerWare Innovations Ltd antaa asiakkaalle. Mikään PointerWare Innovations Ltd:n, sen jälleenmyyjien, jakelijoiden, edustajien tai työntekijöiden antama suullinen tai kirjallinen tieto tai ohje ei luo takuuta tai millään tavoin lisää minkään tässä annetun takuun kattavuutta. Palvelutilauksen voimassaoloaika, uusiminen ja päättyminen Jokaisen ostetun yksikön kohdalla asiakkaan on tehtävä palvelutilaus vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi, joista yksi (1) kuukausi maksetaan etukäteen allekirjoituspäivänä. Tilausjakso alkaa, kun yksikkö toimitetaan asiakkaalle. Palvelun irtisanominen vähimmäisjakson jälkeen tapahtuu kirjallisella irtisanomisilmoituksella, joka on annettava vähintään yhtä (1) kuukautta aiemmin. Jollei palvelua irtisanota, tilaus jatkuu alkuperäisen 12 kuukauden tilausjakson jälkeen kuukausittaisena, kunnes PointerWare Innovations Ltd. tai asiakas sen lopettaa. Asiakas ymmärtää, että PointerWaren velvollisuus ei ole varmistaa, että asiakkaalle toimitettujen tuotteiden ja palveluiden asianmukaiseen käyttöön tarvittava käyttöohjelmisto pysyy ajan tasalla siten, että kyseiset tuotteet ja palvelut, joita saatetaan tämän sopimuksen ehtojen puitteissa asiakkaalle toimittaa, toimisivat kunnolla. PointerWare Innovations Ltd. ja Selcoline Oy varaa oikeuden muuttaa hintoja sekä tulevien ostosten ja tilausten muita ehtoja ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Kaikki tilausten uusinnat perustuvat kulloinkin voimassaoleviin hintoihin ja ehtoihin. Palvelut voidaan irtisanoa ilmoittamalla toiselle osapuolelle kolmekymmentä (30) päivää etukäteen, tai PointerWare voi irtisanoa palvelut, jos asiakas ei maksa tilausmaksuja ajallaan tai jos tilausjakso päättyy, eikä sitä uusita. Asiakkaan velvollisuudet Asiakas sitoutuu käyttämään ja ylläpitämään ohjelmistoa käyttöoppaassa annettujen ylläpitoa ja käyttöä koskevien ohjeiden ja tietojen mukaisesti. Asiakas suostuu antamaan PointerWare Innovations Ltd:n edustajille perustellun pääsyn paikkaan, jossa yksikkö sijaitsee sekä yhteyden yksikköön Internetin kautta, mikäli ne ovat tarpeen korjauksien tai muiden tämän sopimuksen osien toimeenpanemiseksi. Käyttörajoitukset Asiakas ei saa eikä salli myöskään muiden myydä, liisata, vaihtaa tai muuten siirtää ohjelmiston tai siihen liittyvien palveluiden omistusoikeutta tai käyttöoikeutta ilman PointerWare Innovations Ltd:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas ei saa eikä salli myöskään muiden uudelleentuottaa, jakaa, suorittaa tai julkisesti esittää PointerWare Innovations Ltd:n tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia taikka käyttää sitä johdannaisten töiden luomiseen, ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista suostumusta. Julkiseksi esittämiseksi ei katsota esittelyitä ja ryhmäistuntoja, joita asiakas toteuttaa yhteisössä. Asiakas ei saa eikä salli myöskään muiden uudelleentuottaa, kopioida, purkaa, hajottaa, jaella, peukaloida, myydä, vuokrata, liisata, vaihtaa, siirtää, alilisensoida, lähettää, julkaista, julkisesti esittää, muokata tai takaisinmallintaa ohjelmistoa, eikä sallia sen luvatonta käyttöä tai käyttöä johdannaisten töiden luomiseen. Asiakas sitoutuu käyttämään palveluita ainoastaan yksiköllä, jossa on valtuudet palveluiden vastaanottamiseen. Tämän hankinnan yhteydessä ei myönnetä mistään edelleenmyyntioikeuksia. Käyttöoikeus ja lisenssit Ohjelmiston käyttöoikeus siirtyy asiakkaalle, kun ohjelmisto toimitetaan asiakkaalle ja maksu Selcoline Oy:lle. Tiettyjä oikeuksia koskeva ilmoitus ja oikeudenpidätys Ohjelmiston omistusoikeutta lukuun ottamatta PointerWare Innovations Ltd säilyttää kaikki yksinoikeudelliset oikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkit, saannot, omistusoikeudet ja intressit, joita sillä on tai joita se voi saada liittyen PointerWare-ohjelmistoon kokonaisuudessaan, sen sisältöön, kopioihin tai sovellusmuotoihin. Kaikki parannukset, päivitykset, muokkaukset tai lisäykset, joita PointerWare Innovations Ltd tekee, luo tai kehittää ohjelmistoon tai sen

4 sisältöön liittyen, säilyvät PointerWare Innovations Ltd:n omistuksessa. PointerWare Innovations Ltd:llä on oikeus muuttaa, lisätä, päivittää, parantaa tai poistaa palveluiden tai ohjelmiston ominaisuuksia ja toimintoja. Kolmannet osapuolet, joiden ohjelmisto tai sisältö on asiakkaan saatavilla ohjelmiston kautta, säilyttävät omistusoikeutensa kyseisiin ohjelmiin, sisältöihin, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin. PointerWare Innovations Ltd. saattaa irtisanoa palvelutilauksen, jos asiakas loukkaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia tai käyttää menetelmää tai kehittää menetelmän, jolla voidaan ohittaa tekijänoikeuksien turvatoimet. PointerWare Innovations Ltd. varaa oikeuden ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tekijäoikeuksien loukkaamisen estämiseksi. PointerWare Innovations Ltd. pidättää oikeuden lisätä ohjelmistoon ja palveluun viestejä tai mainontaa. Luottamuksellisuus ja tietojen käyttäminen Panemalla tämän sopimuksen täytäntöön asiakas vakuuttaa, että PointerWaren edustaja on kertonut asiakkaalle, että kaikki PointerWaren keräämät tiedot säilytetään täysin luottamuksellisina ja että niitä luovutetaan ainoastaan asiakkaan nimenomaisella, kirjallisella suostumuksella. PointerWare on kerännyt edellä mainittuja tietoja ylläpitääkseen virheettömiä asiakastilitietoja sekä lähettääkseen asiakkailleen PointerWarea koskevia mainontatietoja. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tämän lisäksi PointerWare ei ilman asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta myy, vaihda tai luovuta mitään kerättyjä luottamuksellisia asiakastietoja, erityisesti asiakkaan yhteystietoja, millekään muulle liiketoiminnan harjoittajalle tai kenellekään henkilölle, ellei nimenomaisena tarkoituksena ole PointerWaren liiketoiminnan myyminen, jolloin uutta omistajaa sitoisi tässä määritetyt ehdot. Lisäksi PointerWare tunnustaa henkilötietojen suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskevan lain (The Personal Information Protection and Electronic Documents Act) ja noudattaa sitä kerätessään asiakkailtaan kyseisiä luottamuksellisia tietoja. PointerWare Innovations Ltd:llä on oikeus sisällyttää asiakkaan PointerWare Innovations Ltd:lle tarjoamia ehdotuksia ohjelmistoon ja muihin kaupallisiin tuotteisiin ilman etukäteen sovittua, asiakkaalle maksettavaa korvausta. Asiakkaan aiemmin antaman hyväksynnän nojalla PointerWare Innovations Ltd:llä ja Selcoline Oy:llä on oikeus käyttää asiakkaan nimeä, osoitetta, logoa, lausuntoja, kommentteja, mielipiteitä ja muita vastaavia tietoja markkinointija mainontatarkoituksiin. PointerWare Innovations Ltd. ja asiakas ymmärtävät, että tämän sopimuksen täytäntöönpanon ja ohjelmiston käytön yhteydessä he saattavat saada haltuunsa julkaisemattomia liike-, tekniikka-, patentti-/asiakas-, käyttäjä- ja muita tietoja. Tällaisten tietojen suhteen PointerWare Innovations Ltd. ja asiakas sopivat pitävänsä kyseiset tiedot luottamuksellisina varmistavansa, että heidän työntekijänsä, urakoitsijansa ja edustajansa pitävät kyseiset tiedot luottamuksellisina käyttävänsä kyseisiä tietoja ainoastaan parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen, mukaan lukien yksilöimättömien raakatietojen käyttö tutkimus- ja kehitystarkoituksiin. Vastuuta ja vahingonkorvauksia koskevat rajoitukset / korvausvelvollisuus Asiakas hyväksyy, että PointerWare Innovations Ltd. ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään menetetyistä voitoista, liiketoiminnan keskeytyksistä tai mistään epäsuorista, välillisistä, erityisistä tai satunnaisista vahingoista, joita aiheutuu tähän sopimukseen tai asiakkaan ohjelmiston tai yksikön käyttöön tai ohjelmistoon liittyen. Asiakas hyväksyy, että PointerWare Innovations Ltd:n kokonaisvastuu asiakkaalle tähän sopimukseen ja ohjelmiston käyttöön liittyen ei ylitä kokonaissummaa, jonka asiakas maksaa PointerWare Innovations Ltd:lle palveluun liittyvistä yksiköistä, lisensseistä ja tilauksista. Seuraanto ja luovutus Asiakas ja PointerWare Innovations Ltd sopivat, että tätä sopimusta sovelletaan heidän seuraajiinsa, joita se myös sitoo. Lukuun ottamatta osakasyhtiöitään, kumpikaan osapuoli ei saa myydä, luovuttaa tai muuten siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan, etujaan tai velvollisuuksiaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Hallinnolliset määräykset Oikeuspaikan ja lain valinta. Kaikkia tätä sopimusta koskevia oikeustoimenpiteitä sovelletaan, tulkitaan ja pannaan täytäntöön Ontarion provinssin lainsäädännön mukaisesti ja yksinomainen oikeuspaikka on Ontario, Kanada. Integraatiolauseke. Suullisia tai kirjallisia kuvauksia, yhteisymmärryksiä tai sopimuksia, joita ei tässä sopimuksessa ole

5 täydellisesti ilmaistu, ei ole olemassa. Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisella asiakirjalla, jonka asiakas ja PointerWare Innovations Ltd. ovat asianmukaisesti laatineet. Erotettavuus. Asiakas hyväksyy, että mikäli tuomioistuin tai muu toimivaltainen taho katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon olevan pätemätön, kaikki muut ehdot, joiden ei katsota olevan pätemättömiä, pysyvät voimassa. Ylivoimainen este. Minkään tämän sopimuksen ehtojen toimeenpanon tai huomioimisen viivästyminen, epäonnistuminen tai laiminlyöminen PointerWare Innovations Ltd:n toimesta ei luo perusteita vahingonkorvauksille eikä sen katsota olevan tämän sopimuksen rikkomus, mikäli tällainen viivästyminen, epäonnistuminen tai laiminlyöminen johtuu seikasta tai seikoista, jotka eivät ole PointerWare Innovations Ltd:n hallinnassa oli kyse sitten tilanteista, jotka ovat jo olemassa tätä sopimusta solmittaessa tai joita ilmenee sen solmimisen jälkeen mukaan lukien mm. seuraavat: tulipalo, räjähdykset ja muut vastaavat omaisuusvahingot; epäsuotuiset sää- tai geologiset olosuhteet; luonnonmullistukset; lakot, työsulut, boikotit tai muut työtaistelut; sotatoimet; kapinat, mellakat ja muut kansalaislevottomuudet; epidemiat ja kuljetusliikkeiden viivästykset tai laiminlyönnit. Ilmoitukset. Ellei toisen osoitteen käyttämisestä tehdä kirjallista ilmoitusta, tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset lähetetään osapuolille seuraaviin osoitteisiin: Selcoline Oy Asiakas, katuosoite tai sähköpostiosoite, johon tuote toimitettiin. Saattaa muuttua. PointerWare Innovations Ltd. varaa oikeuden tämän sopimuksen muuttamiseen asiakkaan kanssa tehtävien tulevien liiketoimien yhteydessä. Selcoline Oy:n myymien PointerWare Innovations Ltd:n ohjelmiston maksut: Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Paytrail Oyj, y-tunnus: Innova 2 Lutakonaukio Jyväskylä Puhelin: Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA..

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. Tämä BlackBerry-ratkaisun Lisenssisopimus ("sopimus"), jonka aiempiin versioihin viitattiin

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

Spotify -palvelun käyttöehdot

Spotify -palvelun käyttöehdot Spotify -palvelun käyttöehdot Voimassa 23.11.2009 lähtien Tämä asiakirja ( Sopimus ) on laillisesti sitova sopimus asiakkaan ja Spotify Ltd:n ( Spotify ) välillä, ja se säätelee sitä, miten asiakas käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista Yleiset Sopimusehdot Tämä verkkosivu yhdessä siinä mainittujen dokumenttien kanssa muodostaa yleiset sopimusehdot (jäljempänä, Yleiset Sopimusehdot ). Toimitamme verkkopalveluissamme www.zalando.fi sekäwww.emeza.com

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK ( JDN ) VIITTAA MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN TIETOJENKÄSITTELYRESURSSEIHIN TAI MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN SOVELLUKSIIN, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja:

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM 1. Palvelun sisältö KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM Työtori.comin verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu ) tarjoaa veloituksetta työntarjoajien (jäljempänä Työnantaja ) ja työnsuorittajien (jäljempänä Työnsuorittaja

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):.

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT Sopimuksen numero: HPE: Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Osapuolet. Nämä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa,

Lisätiedot