ehta - SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Kimmo Kääriä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ehta - SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Kimmo Kääriä"

Transkriptio

1 ehta - SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Kimmo Kääriä

2 HANKKEEN LOPPURAPORTTI: EHTA SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI YTHS / kehittämispäällikkö Kimmo Kääriä Hankkeen nimi: Hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvaraustoimintojen uudet käytännöt Hankkeen lyhennetty nimi: ehta Hankkeen toteutusaika: 1.6/ /2012 2

3 1 (12) Sisällys 1. Taustaa YTHS toimijana Hankkeen tausta Palvelun käynnistäminen Palvelun käyttö Palvelu kokonaisuutena Raskauden ehkäisy Hampaan lohkeama Syömishäiriö Jo htopäätökset Palvelun vastaavuus asetettuihin tavoitteisiin Kehitystarpeet Palvelun laajentaminen LIITTEET Toimintamalli, ehkäisypotilas 13 Toimintamalli, suun terveydenhuolto 21 Toimintamalli, syömishäiriöt 25

4 2 (12) 1. Taustaa 1.1 YTHS toimijana YTHS tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön sekä suun terveydenhuollon palveluja yliopistojen ja tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoille. YTHS on valtakunnallinen organisaatio, toimipisteitä on 15 kaupungissa. Yliopistojen ja korkeakoulujen sivutoimipistekaupungeissa YTHS:n palvelut tuotetaan ostopalveluina. Toimipiiriin kuuluu yhteensä yli opiskelijaa. Vastaanottotoiminnan lisäksi YTHS tekee monipuolista työtä opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. YTHS toimii aktiivisesti yhteistyössä mm. opiskelijajärjestöjen, yliopistojen sekä muiden terveydenhuollon alan järjestöjen kanssa. Säätiön toimintaa rahoittavat opiskelijat, Kansaneläkelaitos, yliopistokaupungit ja opetusministeriö. Noin viidennes tuloista kertyy opiskelijoiden käyntimaksuista ja ylioppilaskuntien maksamista terveydenhoitomaksuista. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) perusti YTHS:n vuonna Perustamista edelsi SYL:n vuonna 1946 käynnistämä sairasvastaanottotoiminta. Ylioppilaiden terveydenhuollon juuret ovat vuonna 1932 aloitetuissa keuhkotarkastuksissa. YTHS:n palveluksessa työskentelee yli 600 terveydenhuollon ammattilaista, muun muassa yleis- ja erikoislääkäreitä (esimerkiksi gynekologeja ja ihotautilääkäreitä), terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, perushoitajia, hammaslääkäreitä, suuhygienistejä, hammashoitajia, psykiatreja ja psykologeja. 1.2 Hankkeen tausta YTHS:n sähköisten palveluiden strategia tähtää tehokkaaseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen mahdollisimman varhaiseen havaitsemiseen. Tämä hanke lähtee liikkeelle siitä että uudet toimintamallit ja ratkaisut tukevat kansalaiskeskeistä toimintaa terveydenhuollossa. Kansalaiskeskeistä toimintaa on selvitetty mm SITRA:n vuonna 2009 julkaisemassa "The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective" selvityksessä ja vuonna 2009 julkaisemassa Feelgood Terveystaltioekosysteemi raportissa. Kansalaiskeskeisessä toiminnassa on terveydenhuollon organisaation kannalta kaksi keskeistä tekijää: 1) palveluntarjoajan omaa toimintaa tehostetaan niin, että resurssit riittävät paremmin kansalaisten palvelemiseen ja 2) tuetaan kansalaisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestään ja osallistua terveytensä ylläpitoon ennaltaehkäisevästi omahoitoratkaisujen avulla. YTHS:n nykyisessä toimintamallissa YTHS:n terveydenhuollon ammattilainen tekee opiskelijalle hoidon tarpeen arvioinnin kun opiskelija ottaa puhelimitse yhteyttä. Hankkeen lähtökohtana oli se, että terveydenhuollon ammattilaisten määrä ei tule jatkossa riittämään nykytoiminnan ylläpitämiseen ja on välttämätöntä tehostaa hoidon tarpeen arvioinnin prosesseja.

5 3 (12) Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa tietyille erikseen valituille potilasryhmille sähköiseen asiointiin perustuva vuorovaikutteinen hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausjärjestelmä, jonka pyrkimyksenä oli: - Nopeuttaa ja helpottaa potilaiden yhteydensaantia YTHS:lle - Vapauttaa terveydenhuollon ammattilaisten työpanosta varsinaiseen hoitotyöhön - Vakioida ja parantaa hoitoon ohjauksen laatua - Yhdessä muiden sähköisten palveluiden kanssa auttaa asiakkaita itsenäisesti tai ohjatusti tunnistamaan oma terveydentilansa ja käyttämään terveyspalveluita tarkoituksenmukaisemmin Hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäisiksi poluiksi valittiin kultakin YTHS:n toimintasektorilta yksi hoitoon ohjauksen polku. Yleisterveyden sektorilta valittiin raskauden ehkäisy, sillä seksuaaliterveys ja raskaudenehkäisy ovat YHTS:n suurin yksittäinen palvelukokonaisuus; käyttäjäpotentiaalia on paljon ja lisäksi ehkäisyyn liittyviä toimintamalleja oli jo pitkään kehitetty. Suun terveyden sektorilta valittiin hampaan lohkeama, sillä se on yleinen syy hakeutua hammaslääkäriin ja opiskelija kykenee itse yksilöimään hoitoon hakeutumisen syyn kohtalaisen hyvin. Mielenterveystyön sektorilta valittiin syömishäiriöt, sillä se on oirekokonaisuutena suhteellisen selkeä ja rajattu ja sen tunnistamisen ja hoitamisen prosesseja oli jo pidempään kehitetty. 2. Palvelun käynnistäminen Kutakin kolmea polkua alettiin määritellä samanaikaisesti. Raskauden ehkäisyn osalta määrittelytyössä oli mukana yleislääkäreitä ja gynekologi, hampaan lohkeaman osalta hammaslääkäri ja suuhygienisti, syömishäiriön osalta niiden hoitoon erikoistuneet psykiatri, psykologi ja terveydenhoitaja. Palvelun kehittämisen ja käyttöönoton muutoshallinnallisesta näkökulmasta oli tärkeää valita projektiin mukaan sähköisiin palveluihin myönteisesti suhtautuvia terveydenhuollon ammattilaisia. Muutoshallinnan tukemiseksi päätettiin ottaa lähtökohdaksi se, että kuvataan kunkin polun hoidon tarpeen arviointi auki siten kuin se tulisi puhelimitse tehdä ja mietitään sen pohjalta voisiko saman polun käydä läpi sähköisen kyselyn avulla. Määrittelyvaiheessa selvisi, että YTHS:n käytössä olevaan potilastietojärjestelmän ajanvarausohjelmaan ei saada ehta-ajanvarauksessa tarvittavaa rajapintaa. Tästä syystä päätettiin, että palvelu on kokeiluvaiheessa käytössä vain pääkaupunkiseudulla opiskeleville Töölön toimipistettä käyttäville opiskelijoille. Ajat siirretään käsityöllä järjestelmästä toiseen siten, että varattavissa olevat ajat suljetaan viikkoa ennen ja siirretään viikon aikana YTHS ajanvarausjärjestelmään. Sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin palvelu 1 käynnistyi viikolla 36 ( ). 1

6 4 (12) Palvelu aloitettiin julkaisemalla siitä tiedote sekä YTHS intranetissä että julkisilla www-sivuilla. Lisäksi siitä tiedotettiin YTHS Facebook-sivulla. YTHS www-sivuille lisättiin soveltuviin ajanvarauskohtiin tieto, että näissä kolmessa asiassa voi myös käyttää sähköistä ajanvarausta. Palvelun käynnistyminen onnistui hyvin siitä huolimatta, että testausjakso ja YTHS työntekijöiden koulutusaika jäivät melko lyhyiksi. Palvelun käynnistämisessä erinomaisena tukena toimi se, että etenkin osa ajanvaraushenkilöstöstä otti palvelun käyttöön innokkaasti ja ennakkoluulottomasti, ollen suurena apuna käynnistysvaiheessa. 3. Palvelun käyttö 3.1 Palvelu kokonaisuutena Palvelun käytöstä saadaan tilastoja sekä YTHS www-sivujen latausmääristä että ehta-kyselyihin vastanneiden lukumääristä. Yleisesti voidaan todeta, että palvelun käynnistyessä palvelussa oli jonkin verran kokeilijoita, jotka vastailivat muutamiin kysymyksiin, mutta eivät vastanneet kyselyjen loppuun asti, jossa kohtaa varsinainen suositus annettaan. Tämmöisiä kyselyn kesken jättäviä on palvelussa edelleen, mutta ei yhtä korostuneesti kuin ensimmäisten viikkojen aikana. Ehkäisypolku oli tässä poikkeus, sillä sen kohdalla ei alkuviikkoina ollut suurempaa kokeilijamäärää. Alkuviikkojen jälkeen kyselyn kesken jättäneiden määrä on tasaantunut ja niitä on kaikissa poluissa jatkuvasti suurin piirtein sama määrä kuin kyselyn loppuun asti tehneitä. Yhteensä viikkoina (40 viikon aikana) kyselyt on täyttänyt kokonaan käyttäjää ja osittain käyttäjää (yhteensä käyttäjää). Vertailun vuoksi todettakoon, että YTHS Töölön toimipiirin väestöluku on yhteensä opiskelijaa. Kuten YTHS sivuston käynnit muutenkin, on viikoittainen käyntimäärä alkuviikkoon painottuva. YTHS www sivuilla olevan ehta-palvelusivun kävijämäärät osittain täyttämisellä tarkoitetaan sitä, että käyttäjä on joko vain avannut palvelussa olevan hoitopolun aloitussivun (jolla kuvataan kyseinen polku ja polun tarkoitus) ja poistunut siitä suoraan tai aloittanut hoitopolun kyselyn täyttämisen mutta jättänyt sen kesken ennen kuin on saanut suosituksen etenemistavasta.

7 5 (12) Tarkasteltaessa ehta-palvelusivun 3 käyttäjämääriä, voidaan päätellä, että palvelu kiinnostaa laajempaakin käyttäjämäärää. Sivulla on ollut noin käyntiä. Sivun suuri vierailijamäärä saattaa johtua siitä, että palvelu kiinnostaa muitakin kuin pääkaupunkiseudun opiskelijoita. Esimerkiksi ehkäisypolun osalta tuli lääkäreiltä kokeilun alkuvaiheessa palautetta siitä, että ehkäisyreseptin uusimispyyntöjä tuli pääkaupunkiseudun lisäksi myös muilla paikkakunnilta opiskelevilta, eikä heidän reseptien kirjoittamiseen ollut pääkaupunkiseudulla resursseja. ehtasivulle päätyneistä 77% jatkaa YTHS www-sivuilla liikkumista sellaisilla sivuilla, joilta he todennäköisesti etsivät muitakin keinoja hoitoon pääsyyn. Tämä antaa viitteitä siitä, että moni käyttäjä ei tyydy ainoastaan ehta-kyselyn täyttämiseen vaan etsii muitakin kanavia ottaa yhteyttä. 3.2 Raskauden ehkäisy Ehkäisykyselyn on täyttänyt 40 viikon aikana kokonaan käyttäjää (viikoittainen keskiarvo 131 ja mediaani 127) ja osittain käyttäjää. Ehkäisykyselyn täyttäneitä on ollut selvästi vähemmän joulun alla sekä pääsiäisen aikoihin, joka on vastaavasti näkynyt kysyntäpiikkinä näiden ajankohtien jälkeen. Sama oli myöhemmin havaittavissa kesälomien yhteydessä. Vastaavaa lomakausivaihtelua ei havaittu muiden polkujen kohdalla. Kyselyn kokonaan täyttäneistä (viikoittainen keskiarvo ja mediaani 33) on käyttänyt oikeuttaan tehdä palvelun kautta sähköisen reseptinuusintapyynnön. Tämä on edellyttänyt, että vastausten pohjalta voidaan todeta, että hänelle voidaan kirjoittaa uusintaresepti. Olisi kiinnostavaa selvittää jatkossa kuinka monelle kyselyn täyttäneistä on ylipäätään tarjottu mahdollisuutta reseptin 3

8 6 (12) uusintaan kuinka suuri osuus uusinnoista on ollut lyhennettyjä reseptejä (liittyen tiettyihin vastausten pohjalta määriteltyihin riskitekijöihin) ja kuinka moni on ollut normaaleja reseptejä. Reseptejä uusivien lääkäreiden palautteiden pohjalta voidaan arvioida, että verenpainetiedon puuttumisen vuoksi on jouduttu kirjoittamaan yllättävän paljon lyhyitä reseptejä. Ehkäisykyselyn kokonaan täyttäneistä 473 on käyttänyt oikeuttaan tehdä ajanvaraus. Näistä 403, on tehnyt suosituksen pohjalta ajanvarauksen yleislääkärille. Varausmäärien viikoittainen keskiarvo on ollut noin 10, mutta varausmäärissä on ollut viikkojen välillä suurta vaihtelua. Loput 70 ajan varanneista (keskimäärin 1-2 viikossa) on tehnyt suosituksen pohjalta sähköisen ajanvarauksen terveydenhoitajalle neuvontakäynnille.

9 7 (12) 3.3 Hampaan lohkeama Hampaanlohkeamakyselyn on täyttänyt 40 viikon aikana kokonaan yhteensä käyttäjää (viikoittainen keskiarvo 33,7 ja mediaani 34) ja osittain 2145 käyttäjää. Kyselyn kokonaan täyttäneistä yhteensä vain 23 on tehnyt ajanvarauksen hammaslääkärille. Tämän hoitopolun osalta suurena haasteena voidaan pitää sitä, että kaikki viikon sisällä hoitoa tarvitsevat ohjataan soittamaan ajanvaraukseen, sillä varausta ei voi tehdä järjestelmän kautta kun niitä siirretään rajapinnan puuttuessa käsin YTHS ajanvarausjärjestelmään. Tässä vaiheessa ei ole vielä selvitetty kuinka suuri osa kyselyyn vastanneista on ohjattu soittamaan ajanvaraukseen akuuttiaikaa varten.

10 8 (12) 3.4 Syömishäiriö Syömishäiriökyselyn on 40 viikon aikana täyttänyt kokonaan 368 henkilöä (viikoittainen keskiarvo 9,2 ja mediaani 7) ja osittain 682 henkilöä. Kyselyn kokonaan täyttäneistä 30 henkilöä on tehnyt ajanvarauksen syömishäiriöihin erikoistuneelle terveydenhoitajalle, eli miltei kaikki tarjolla olleet ajat ovat tulleet varatuksi. Tässä vaiheessa ei ole tarkempaa tietoa siitä onko vapaita aikoja ollut aina varattavissa silloin kun käyttäjille on suositeltu ajanvarausta tai kuinka usein näin ei ole ollut. Ei myöskään ole tiedossa kuinka moni on ohjattu ottamaan hakeutumaan hoitoon viikon sisällä tai heti.

11 9 (12) 4. Johtopäätökset Maanantaina 20. elokuuta järjestettiin projektin päätöstapaaminen, jossa oli läsnä miltei kaikki projektiin osallistuneet YTHS:n työntekijät. Tilaisuudessa käytiin läpi miten kokeilu vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin (kuvattu luvussa 1.2), miten palvelu on toiminut ja miten sitä tulisi kehittää, sekä miten palvelua voisi ajatella jatkossa laajennettavan. 4.1 Palvelun vastaavuus asetettuihin tavoitteisiin Lopputuloksena oli, että kokeilu vastasi hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin. Nopeuttaa ja helpottaa potilaiden yhteydensaantia YTHS:lle - Palvelusta ei ole tullut ainuttakaan negatiivista opiskelijapalautetta koko kokeilun aikana. - Etenkin raskauden ehkäisy polku on ollut erittäin suosittu. Sen osalta opiskelijan vastaanotolle hakeutuminen ja etenkin reseptin uusiminen on aiempaa helpompaa sekä opiskelijan että YTHS:n näkökulmasta. - Palvelu on ollut käytettävissä ympärivuorokautisesti. Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin, että miten paljon palvelua on käytetty eri vuorokauden aikoina. - Syömishäiriöiden osalta palvelu on selvästi madaltanut yhteydenoton kynnystä. Valtaosa palvelun kautta vastaanotolle päätyneistä totesi, etteivät olisi ottaneet muulla tavoin yhteyttä. Nämä kaikki olivat kuitenkin hoitoa tarvitsevia syömishäiriöistä kärsiviä opiskelijoita. Vastaanottohenkilöstön tuntuma oli, että uusista syömishäiriöpotilaista noin puolet ohjautui vastaanotolle ehta-palvelun kautta. Vapauttaa terveydenhuollon ammattilaisten työpanosta varsinaiseen hoitotyöhön - Palvelun kautta opiskelijat ovat omatoimisesti varanneet yhteensä 526 vastaanottoaikaa ja tehneet 1322 reseptinuusintapyyntöä. Tällä on varmasti ollut puhelinruuhkaa helpottava vaikutus, vaikka tarkkaa laskelmaa ei ole vielä tehty. On arvioitu, että siitä huolimatta ettei palveluun saatu täyttä automatisointia mahdollistavaa ajanvarausrajapintaa, on palvelu silti tuonut myös YTHS henkilöresurssien osalta helpotusta. Kun palveluun tehdään vielä muutama kohdassa 4.2 mainittu muokkaus, tämä hyöty kasvaa entisestään. Vakioida ja parantaa hoitoon ohjauksen laatua ja yhdessä muiden sähköisten palveluiden kanssa auttaa asiakkaita itsenäisesti tai ohjatusti tunnistamaan oma terveydentilansa ja käyttämään terveyspalveluita tarkoituksenmukaisemmin - Vastaanottohenkilökunnan kokemus oli, että palvelun kautta ajan varanneet olivat aidosti hoidon tarpeessa, eli hoitoon ohjaus toimi hyvin. - Hoidon laatua saataisiin nykyisestä vielä parannettua sillä, että täytettyjen kyselyiden vastaukset voitaisiin saada nähtäväksi vastaanottotilanteessa. Tämä parantaa anamneesin laatua. Esimerkiksi syömishäiriöihin liittyen potilaalle voi olla helpompaa vastata ehta kysymykseen kuin vastata samaan kysymykseen vastaanotolla kasvotusten. Kyselyn osittain täyttäneiden määrä oli jossain määrin yllätyksellisenkin suurta. Osittain täyttämisellä tarkoitetaan sitä, että käyttäjä on joko vain avannut palvelussa olevan hoitopolun aloitussivun (jolla kuvataan kyseinen polku ja polun tarkoitus) ja poistunut siitä suoraan

12 10 (12) tai aloittanut hoitopolun kyselyn täyttämisen mutta jättänyt sen kesken ennen kuin on saanut suosituksen etenemistavasta. Oletettavasti tämä osittain täyttäminen, tai aloitussivulle tuleminen, on osoitus siitä, että palvelu kiinnostaa laajempaakin yleisöä kuin vain niitä, jotka sillä hetkellä palveluun haluavat jatkaa. Ehkäisypolussa 4763 jätti kesken, 5262 täytti kokonaan Lohjenneen hampaan polussa 2145 jätti kesken, 1346 täytti kokonaan Syömishäiriöpolussa 682 jätti kesken, 368 täytti kokonaan Olisi hyödyllistä selvittää syvemmin miten ehta-palvelu vaikuttaa syömishäiriöiden hoitoprosessiin. Yleisvaikutelma potilaita vastaanottavilla henkilöillä oli, että palvelu ei varsinaisesti saa syömishäiriöpotilaita hakeutumaan hoitoon varhaisemmassa vaiheessa. Tätä olisi kuitenkin hyvä selvittää tarkemmin. Lisäksi tulisi selvittää miten ehta-palveu vaikuttaa potilaan hoitoon sitoutumiseen: onko palvelua käyttänyt potilas vähemmän sitoutunut hoitoon kuin sellainen, joka on ottanut puhelimitse yhteyttä? Valtaosa palvelun kautta yhteyttä ottaneista sanoi myöhemmin vastaanotolla, ettei olisi muuta kautta ottanut yhteyttä. Toisaalta tiedetään, että syömishäiriöstä ääneen puhuminen on vahva osoitus hoitoon sitoutumisesta. Opiskelija voi perua ehta-palvelussa tekemänsä ajanvarauksen suoraan ehta-palvelusta viimeistään viikkoa ennen varattua aikaa. Raskauden ehkäisyyn liittyvän yleislääkärin ajan perui palvelusta 41 (10% varatuista) ja terveydenhoitaja-ajan 12 (17% varatuista). Näihin suhteutettuna syömishäiriöaikojen 4 peruutusta (13%) ei poikkea muista poluista, eikä siis viittaa tältä osin vähäiseen hoitoon sitoutumiseen. Tässä on tosin huomioitava, että ajan on voinut peruuttaa myöhemminkin, aina vastaanottohetkeen asti, joko puhelimitse tai peruutuslomakkeella. Näiden peruutusten lukumäärästä ei ole tarkempaa tietoa. Palvelu vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin siinä määrin, että YTHS on aikeissa jatkaa palvelua myös kokeilun jälkeen ja on aloittanut tarvittavat neuvottelut palvelun toimittajan kanssa. 4.2 Kehitystarpeet Palautekeskusteluissa henkilöstö toi nykyisen ehta-palvelun osalta esiin seuraavat kehitystarpeet. Raskauden ehkäisy - Kyselyyn tulisi lisätä kysymys viimeisimmän papa-kokeen ajankohdasta, sekä siitä onko sen tulos ollut normaali - Kyselyyn tulisi lisätä kysymys, jolla kysytään tarkemmin viimeisen gynekologisen tutkimuksen ajankohtaa - Polkua tulisi muuttaa siten, että aurallinen migreeni ei ole este minipillereiden uusimiselle - Verenpainetieto tulisi asettaa pakolliseksi kysymykseksi. Hampaanlohkeamapolun kysymyksiä on pidetty hieman monimutkaisena. Kysymyksiä ja niiden järjestystä tulisi jossain vaiheessa arvioida uudelleen. Kaikkien polkujen osalta, mutta erityisesti syömishäiriön osalta olisi tärkeää saada kyselyn vastaukset nähtäväksi vastaanottotilanteessa ja helposti liitettäväksi osaksi sairauskertomusta.

13 11 (12) Palvelussa tulisi kuitenkin korostaa, että vastaustiedot katsotaan vasta vastaanottotilanteessa, jotta vastuukysymykset mm. itsemurha-aikeisen vastaajan osalta säilyvät yksiselitteisinä. Ajanvarausrajapinnan puutteesta johtuen kiireellistä hoitoa tarvitsevat hampaanlohkeamapotilaat ja syömishäiriöpotilaat on ohjattu ehta-palvelussa soittamaan ajanvarausnumeroon. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että opiskelija joutuu vielä erikseen soittamaan, mutta toisaalta antaa näille vaativampaa hoitoa tarvitseville henkilöille mahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisen puhelinohjaukseen. Potilaan näkökulmasta asetelma saattaa kuitenkin vaikuttaa siltä, että vaativampaa hoitoa tarvitseva saa huonompaa palvelua joutuessaan vielä erikseen soittamaan. Esimerkiksi syömishäiriöinen saattaa muokata vastauksiaan saadakseen oireensa viittaamaan vähemmän kiireellistä hoitoa vaativan tapaukseen ja saa näin varattua ajan ilman erillistä puhelua. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on ehdotettu, että kiireellistä hoitoa vaativat ohjattaisiin ehtapalvelusta suoraan takaisinsoittopalveluun, jolloin heidän ei tarvitse jonottaa enää erikseen puhelinpalveluun. Hampaan lohkeaman osalta vaihtoehtona voisi olla lyhentää ajanvarausten siirtosykliä lyhyemmäksi kuin viikko, jolloin myös kiireellisempiä aikoja voisi antaa varattavaksi palvelun kautta. Ideaalitilanteessa varausjärjestelmä olisi reaaliaikainen. Tämä haaste liittyen ajanvarauksen liittämiseen ehta-palveluun ei liene vain YTHS:ään liittyvä haaste vaan kytkeytyy yleisemminkin terveydenhuollon järjestelemien suljettuun luonteeseen. Palvelun raportoinnin osalta nostettiin esiin tarve saada raporteista vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - Onko aikoja ollut aina varattavissa silloin kun käyttäjälle on suositeltu ajanvarausta? Kuinka usein ei ole? - Kuinka suuri osa hampaanlohkeama- ja syömishäiriökyselyihin vastanneista on ohjattu soittamaan ajanvaraukseen akuuttiaikaa varten? - Kuinka monelle ehkäisykyselyn täyttäneistä on tarjottu mahdollisuutta reseptin uusintaan? Kuinka suuri osuus uusinnoista on ollut lyhennettyjä reseptejä ja kuinka suuri osuus normaalipituisia reseptejä? - Miten ehta-palvelua käytetään eri viikonpäivinä ja eri vuorokauden aikoina? 4.3 Palvelun laajentaminen YTHS:n näkökulmasta ehta-palvelun ydin on hoidontarpeenarvioinnissa ja hoitoonohjausprosessissa ja näiden laadussa, ei niinkään siinä, että voi varata vastaanottoajan verkosta. Tosin YTHS henkilökunta uskoo, että asiakkaan näkökulmasta palvelusta tekee alun perin houkuttelevan nimenomaan se, että sen kautta voi saada mahdollisuuden tehdä sähköisesti ajanvarauksen. Hankkeessa kehitettyjä sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin toimintamalleja voitaisiin hyödyntää myös muiden terveydenhuollon palveluntarjoajien toiminnassa. Palvelusta ja sen mahdollisista uusista hoitoonohjauspoluista onkin jo käyty keskustelua mm. Duodecim Käypä Hoito -suositusten (www.kaypahoito.fi) laatijoiden kanssa. Mahdollisiksi uusiksi poluiksi on ideoitu mm. seuraavia (aakkosjärjestyksessä): - alkoholi- ja päihdeongelmat

14 12 (12) - astma - automatisoitu sähköinen terveyskysely - masennus - matkailuneuvonta - purentafysiologiset ongelmat - raskauden ehkäisyn aloitus (palvelun nykyinen polku on suunnattu enimmäkseen raskauden ehkäisyä jo käyttäville) - sosiaalisten tilanteiden pelko - suun terveyden tutkimuskäynnin tarve

15 13 (12) MEDIXINE Medixine Oy Pontus Lindman YTHS EHTA Ehkäisypotilaan HTA DRAFT v Hoidontarpeen arvioinnin testi - ehkäisypotilas 1. Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu EHTA projektin hoidontarpeen arvioinnin testi ehkäisypotilaalle. Testiin kuuluu arviointiin liittyvät kysymykset, vastaukset ja hoidontarpeen arvioinnin tulokset. Arviointi tehdään yksi ryhmä kerrallaan siten että arviointi päättyy välittömästi jos vastusten perusteella todetaan hoidon tarve. Kaikissa tämän polun testin tuloksissa käynnin luonne on Terveydenhoito. 1.1 Kaaviot ja niiden symbolit Tupakoiko? Testin yksi tai useampi kysymys Ensikäynti lääkärille Testin tuloksena ohjaus käynnille Ikä > 35? Testin sääntö jonka perusteella vaihtoehtoiset polut Ohje - valistus Testin tuloksena annettu ohjeistus/opastus Estrogeeni Kyllä/ei Testissä talletettu tieto myöhempää sääntöä varten ALKU LOPPU Kuvatun polun alku/loppu Estrogeeni kyllä/ei Testissä aikaisemmin talletettu Tieto (ei kysytä uudestaan) 2. Yleiskuvaus Ehkäisy käytössä Ehkäisy valmiste Oireet Tupakoi Laskimoveritulppa, muut valmisteet, edellinen gyne, Verenpaine ja BMI Terveydenhoitajan vastaanotto Ensikäynti yleislääkärille Ensikäynti yleislääkärille Aika yleislääkärille Aika yleislääkärille Terveydenhoitajan vastaanotto Aika yleislääkärille Aika yleislääkärille Verenpainemittaus Terveydenhoitajan vastaanotto Reseptin uusiminen Terveydenhoitajan vastaanotto Reseptin uusiminen Reseptin uusiminen 3. Kysymysryhmät 3.1. Alku Palvelun tavoitteena on auttaa sinua eteenpäin tilanteissa, joissa harkitset raskauden ehkäisyä tai haluat uusia ehkäisylääkkeen reseptisi.

16 14 (12) Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin autat selventämään tilannettasi ja saat joko varattua ajan terveydenhoitajalle tai lääkärille tai vaihtoehtoisesti uusittua reseptisi vaivattomasti. Lisätietoa raskauden ehkäisystä: YTHS terveystietopankissa (http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki?letter=e) Duodecim terveyskirjastossa (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00165) Voit aina ottaa yhteyttä myös puhelimitse. Löydät yhteystiedot täältä (http://www.yths.fi/yhteystiedot/toimipisteet) Ryhmä 1 - Ehkäisy käytössä ALKU Ei käytössä aikaisemmin Onko ehkäisy tuttua vai oletko epävarma? Epävarma? On Aika terveydenhoitajalle Ensikäynti yleislääkärille Ei ole Ehkäisy käytössä kysymys Ei käytössä viimeisen vuoden aikana Ensikäynti yleislääkärille LOPPU On ollut käytössä viimeisen vuoden aikana Kysymykset Kysymykset Onko sinulla ehkäisy käytössä? Selite: Tällä tarkoitetaan muita ehkäisymenetelmiä kuin käsikaupassa myytävät menetelmät kuten kondomi tai ehkäisyvaahto. Vastausvaihtoehdot a) En ole käyttänyt ehkäisyä aikaisemmin. b) En ole käyttänyt ehkäisyä viimeisen vuoden aikana c) Olen käyttänyt ehkäisyä viimeisen vuoden aikana. Oletko aiemmin tutustunut ehkäisyn käyttöön? a) Haluan keskustella terveydenhoitajan kanssa tarkemmin mm. vaihtoehdoistani. b) Tiedän riittävästi ehkäisystä ja tiedän minkälaisen ehkäisymenetelmän haluan Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Käynti terveydenhoitajalle ja ensikäynti yleislääkärille. Ensikäynti yleislääkärille, ensikäynnin yhteydessä pyydetään täyttämään esitiedot ennen vastaanotolle tuloa. Vastauspolut Ei ole käyttänyt ehkäisyä aikaisemmin ja haluaa keskustella terveydenhoitajan kanssa. Ei ole käyttänyt ehkäisyä aikaisemmin mutta tietää ehkäisyn käytöstä riittävästi. Ei ole käyttänyt ehkäisyä viimeisen vuoden aikana Ryhmä 2 Käytössä oleva valmiste ALKU Minkä tyyppinen valmiste? Kierukka Aika yleislääkärille Kaikki muut Estrogeeni Kyllä/ei Mikä seuraavista valmisteistä? LOPPU

17 15 (12) Kysymykset Kysymykset Minkälaista valmistetta käytät? Mitä seuraavista valmisteista käytät? Vastausvaihtoehdot a) Yhdistelmäehkäisytabletti b) Minipillerit (tabletti) c) Ehkäisyrengas d) Ehkäisylaastari e) Implantaatti f) Kierukka g) Ehkäisyruiske Valmistetyyppikohtaiset vaihtoehdot. Valmisteet lueteltu liitteessä Toimintamallit - EHTA - Ehkäisyvalmisteet v1 Valmistelistan jälkeen vaihtoehto valmistetta / valmiste ei ole listassa En tiedä Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Käynti yleislääkärille. Vastauspolut Jos vastaus e (Implantaatti),f (Kierukka), g (Ehkäisyruiske) ensimmäiseen kysymykseen. Käynti terveydenhoitajalle Jos valmisteen valinnassa valitaan vaihtoehto En tiedä valmistetta / valmiste ei ole listassa Muuta Valmistetyypin valinnan perusteella tiedetään sisältääkö käytetty valmiste estrogeeniä: Sisältää estrogeeniä Yhdistelmäehkäisytabletti, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari (a,c,d) Ei sisällä estrogeeniä Minipillerit, implantaatti, ehkäisyruiske (b,e,g) Kierukkaa käyttävät henkilöt ohjataan lääkärin vastaanotolle eikä tämä ole käytössä tässä yhteydessä. Sekä kuparikierukan että hormoonikierukan käyttäjät ohjataan lääkärille Ryhmä 3 - Oireet/haitat Yleistä Tässä ryhmässä kysytään useampi kysymys. Riippuen vastauksista henkilö ohjataan joko a) yleislääkärille tai b) terveydenhoitajalle. Muissa tapauksissa jatketaan testi seuraavalla kysymysryhmällä.

18 16 (12) ALKU Haittavaikutuksia Myös migreeniä Tyytymätön (myös) migreeniä Aurallinen vai auraton? Aurallinen migreeni Vain muita haittoja tai tyytymätön Auraton migreeni Kohtaukset lisääntyneet? Kyllä, kohtaukset ovat lisääntyneet Aika yleislääkärille Ei, kohtaukset eivät ole lisääntyneet Siedettäviä vai haluaako vaihtaa? Haluaa vaihtaa Haitat ovat siedettäviä LOPPU Ei halua keskustella hoitajan kanssa Haluaako keskustella vielä TH kanssa? kyllä Aika terveydenhoitajalle Kysymykset Kysymykset Oletko havainnut haittavaikutuksia? Onko sinulla ollut myös migreeniä? Selite: Lisätietoa migreenistä täältä (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti? p_artikkeli=dlk00047&p_haku=migreeni) Oletko tyytymätön nykyiseen ehkäisyysi? Onko migreeni ollut aurallista vai auratonta? Selite: Migreeniä on useita alatyyppejä, mutta käytännössä puhutaan esioireellisesta eli aurallisesta migreenistä ja esioireettomasta eli aurattomasta migreenistä. Tietoa migreenikohtauksen etenemisestä löydät täältä (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti? p_artikkeli=aps00026) ja aurallisen ja aurattoman migreenin erottelusta täältä (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti? p_artikkeli=aps00028) Ovatko migreenikohtaukset lisääntyneet? Ovatko haitat olleet siedettävät vai haluatko vaihtaa? Haluatko keskustella vielä terveydenhoitajan kanssa? Vastausvaihtoehdot 1a) Minulla on ollut haittavaikutuksia. 1b) Minulla ei ole ollut haittavaikutuksia 2a) Minulla on ollut myös migreeniä. 2b) Minulla ei ole ollut migreeniä 3a) Olen ollut tyytymätön nykyiseen ehkäisyyni. 3b) Olen ollut tyytyväinen nykyiseen ehkäisyyni a) Aurallista b) Auratonta c) En tiedä a) Kyllä b) Ei a) Haitat ovat olleet siedettävät. b) Haluan vaihtaa ehkäisyä. a) Kyllä b) Ei Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Käynti yleislääkärillä Vastauspolut On myös migreeniä, on aurallinen? On myös migreeniä, on auraton, kohtaukset ovat lisääntyneet? On myös migreeniä, on auraton, kohtaukset eivät

19 17 (12) Käynti terveydenhoitajalla lisääntyneet, haluaa vaihtaa oireet/haitat). (ei siedettävät On muita haittoja tai tyytymätön, haluaa vaihtaa (ei siedettävät oireet/haitat). On myös migreeniä, ei tiedä onko aurallinen vai auraton. On myös migreeniä, on auraton, kohtaukset eivät ole lisääntyneet, haitat ovat siedettävät, haluaa keskustella hoitajan kanssa. On muita haittoja tai tyytymätön, haitat ovat siedettävät, haluaa keskustella hoitajan kanssa Ryhmä 4 Tupakointi ALKU Tupakoiko? Kyllä Ikä > 35? Kyllä Estrogeeniä? KYLLÄ Aika yleislääkärille Ei EI Ei Ohje - valistus LOPPU Tupakoi Ikä > Kysymykset Kysymykset Tupakoitko? Oletko yli 35-vuotias? Selite: Ikä yhdessä tiettyjen riskitekijöiden kanssa voi vaikuttaa ehkäisymenetelmän valintaan. Vastausvaihtoehdot a) Kyllä b) En 4. Kyllä, olen 5. En ole Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Käynti yleislääkärille. Vastauspolut Jos tupakoi, on yli 35v ja aikaisemmin kysytty valmiste sisältää estrogeeniä (kappale 3.3.3) Muuta Sisältääkö käytetty valmiste estrogeeniä tiedetään Käytetty valmiste ryhmästä (kappale 3.3.3). Alle 35v tupakoiville näytetään testin raportissa ohjetietoa (valistusta). Tupakoiko ja ikä yli 35v tietoa käytetään myöhemmin arvioinnissa.

20 18 (12) 3.6 Ryhmä 5 Laskimoveritulppa, muut valmisteet, edellinen tarkastus ALKU Laskimoveritulppa (tromboosi) itsellään, sukulaisella, toistuvia pinnallisia Täytyykö jokin kolmesta? kyllä Aika yleislääkärille ei Käytätkö jotain seuraavista? (lista valmisteita) Käyttääkö listan valmisteita? kyllä Aika yleislääkärille ei Onko edellisestä gyne-tarkistuksessa yli 3 vuotta? Yli 3v? Kyllä, tai ei muista Aika yleislääkärille LOPPU Kysymykset Kysymykset Onko sinulla ollut joskus laskimotukos (laskimoveritulppa, tromboosi)? Selite: Laskimoveritulppa tarkoittaa verihyytymän muodostumista laskimoon. Lisätietoja täältä (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00039) Onko vanhemmillasi tai sisaruksillasi ollut alle 60-vuotiaana laskimoveritulppaa? Onko sinulla ollut toistuvia pinnallisia laskimotulehduksia? Selite: Pinnallisista laskimotulehduksista lisätietoa täältä: Käytätkö jotain seuraavista valmisteista (mm. mäkikuisma-valmisteet, epilepsia sekä hiv-lääkkeet)? Onko edellisestä gynekologisesta tarkastuksestasi yli kolme vuotta? Vastausvaihtoehdot 1a) Kyllä, 1b) Ei. 2a) Kyllä, 2b) Ei 3a) Kyllä 3b) Ei a) Mäkikuisma-valmisteet b) Epilepsia-lääkkeet c) HIV-lääkkeet a) Kyllä, on yli 3 vuotta. b) Ei ole. c) En muista Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Vastauspolut Käynti yleislääkärille. Vastaa Kyllä mihin tahansa ryhmän kysymykseen. Vastaa En muista gyne-tarkastus kysymykseen.

21 19 (12) 3.7 Ryhmä 8 Verenpaine ALKU RR arvo 1v sisällä? Ei ole mitattu tai ei muista arvoa Verenpainekriisi x/130 Lyhyt resepti Mittaa uudelleen ja toimi ohjeiden mukaan Verenpainemittaus Käy mittaamassa verenpaine hoitajalla tai mittauspisteessä ota välittömästi yhteyttä lääkäriin jos sama tulos Paperikonsultaatio - lyhyt resepti) Korkea, yli 140/90 Alle 140/90 Lyhyt resepti Korkea RR Ohje - verenpaineseuranta LOPPU Kysymykset Kysymykset Onko verenpaineesi mitattu viimeisen vuoden aikana? Systolinen paine (yläpaine) Selite: Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Suurempi luku kuvaa painetta sydämen supistuessa (systolinen verenpaine). Mittayksikkö on elohopeamillimetri eli mmhg. Diastolinen paine (alapaine) Selite: Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Pienempi luku on paine sydämen lepovaiheen aikana (diastolinen verenpaine). Mittayksikkö on elohopeamillimetri eli mmhg. Vastausvaihtoehdot a) Ei ole mitattu viimeisen vuoden aikana. b) On mitattu mutta en muista arvoa, c) On mitattu (syötä arvo alla oleviin kenttiin) Numerokenttä (pakollinen jos valittu vaihtoehto c) Numerokenttä (pakollinen jos valittu vaihtoehto c) Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Verenpainekriisi - ohjaus lääkärille (mittaa uudelleen ja jos tulos sama, mene lääkärille) Vastauspolut On mitattu ja diastolinen arvo yli Muuta / lisätetoja Jos verenpaineen arvo on ollut korkea (systolinen yli 140 verenpaineseurantaa. tai diastolinen yli 90), suosittele

22 20 (12) 3.8 Ryhmä 9 BMI ALKU Paino ja pituus BMI Oliko ikä >35, tupakoiva tai verenpaine korkea? BMI > 30 ja jokin riskitekijä? kyllä Aika terveydenhoitajalle (?) EI Lyhyt resepti KYLLÄ Paperikonsultaatio lyhyt LYHYT Paperikonsultaatio Yleistä Mikäli ikää ei ole kysytty, kysytään se tässä vaiheessa Kysymykset Kysymykset Kysytään pituus ja paino joista lasketaan BMI. Selite: Painoindeksi (BMI) yhdessä tiettyjen riskitekijöiden kanssa voi vaikuttaa ehkäisymenetelmän valintaan Vastausvaihtoehdot BMI numero arvo. Merkitsevä onko yli Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Ohjaus terveydenhoitajalle Verenpainemittaus hoitajan luona tai mittauspisteessä. Lyhyt resepti, paperikonsultaatio (reseptin uusiminen, puhelimella). Paperikonsultaatio - reseptin uusiminen lyhyt Paperikonsultaatio - reseptin uusiminen Vastauspolut BMI > 30 ja jokin riskitekijä: Verenpaine korkea, ikä > 35 tai tupakoiva? Jompikumpi vastaus verenpainekysymykseen: a) Ei ole mitattu viimeisen vuoden aikana. b) On mitattu mutta en muista arvoa, Jos arvioinnin aikaisemmassa vaiheessa todettu sellainen tekijä jonka perusteella uusitaan resepti vain lyhyeksi aikaa: Verenpaine korkea, ikä > 35 tai tupakoiva). Muissa tapauksissa

23 21 (12) MEDIXINE Medixine Oy YTHS EHTA Suun terveydenhuollon HTA DRAFT v Hoidontarpeen arvioinnin testi suun terveydenhuolto 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu EHTA projektin hoidontarpeen arvioinnin testi suun terveydenhuollon asiakkaalle. Testiin kuuluu arviointiin liittyvät kysymykset, vastaukset ja hoidontarpeen arvioinnin tulokset. Arviointi tehdään yksi ryhmä kerrallaan siten että arviointi päättyy välittömästi jos vastusten perusteella todetaan hoidon tarve. 1.1 Kaaviot ja niiden symbolit Tupakoiko? Testin yksi tai useampi kysymys Ensikäynti lääkärille Testin tuloksena ohjaus käynnille Ikä > 35? Testin sääntö jonka perusteella vaihtoehtoiset polut Ohje - valistus Testin tuloksena annettu ohjeistus/opastus Estrogeeni Kyllä/ei Testissä talletettu tieto myöhempää sääntöä varten ALKU LOPPU Kuvatun polun alku/loppu Estrogeeni kyllä/ei Testissä aikaisemmin talletettu Tieto (ei kysytä uudestaan) 1. Yleiskuvaus Akuuttiaika hammaslääkärille Suuhygienistin akuuttiaika Hammaslääkäri 3pv- 3vko Hammaslääkäri 3vko-3kk Yleisohje Yleisohje Hammaslääkäri 3pv- 3vko Itsehoito-ohjeet Itsehoito-ohjeet Itsehoito-ohjeet 2. Kysymysryhmät 3.1 Ryhmä 1 - Akuutti Kysymykset Kysymykset Onko sinulla nopeasti ilmennyttä turvotusta kasvojen/leukojen alueella, nielemisvaikeuksia, Vastausvaihtoehdot Kyllä, Ei.

24 22 (12) kuumetta tai tuntohäiriöitä kasvoilla? Onko sinulla akuuttia kipua, joka häiritsee unta, opiskelua tai syömistä? Joudutko käyttämään kipuun särkylääkkeitä? Estääkö haljennut hammas puremisen? Onko lohkeamasi syntynyt tapaturmassa, jolloin esim. hammas on katkennut tai isoja paloja murtunut? Lohkeamahammas vihloo/aristaa lämpötilan vaihtuessa tai hammasta särkee tai se heiluu? Et pysty syömään? Pehmytkudoksissa on vuotavia haavoja? Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Viipymättä yhteys YTHS:n suunterveyden akuuttihoidon ajanvaraukseen. Hammaslääkärin akuuttihoitoaika samana päivänä Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Vastauspolut Vastaus Kyllä ensimmäiseen kysymykseen. Vastaus Kyllä mihin tahansa muuhun ryhmän kysymykseen. 3.2 Ryhmä Kysymykset Kysymykset Onko lohkeamahampaassasi juurihoito meneillään? Lohjenneen paikan tai hampaan pohjalla voi näkyä väliaikaista paikkamateriaalia. Lohkeamahampaassasi ei ole kipua. Hankaako lohjenneen hampaan tai paikan terävä reuna kieltä tai poskea oloasi haittaavasti? Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Suuhygienistin akuuttiaika 1-3 vrk:ssa ja hammaslääkärin hoitoaika 3 vrk-3 vk Vastausvaihtoehdot Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Vastauspolut Vastaus Kyllä mihin tahansa ryhmän kysymykseen. 3.3 Ryhmä Kysymykset Kysymykset Kerääkö lohjennut hammas tai paikka ruokaa niin, että ien on lohkeamahampaan ympäriltä turvonnut ja kipeä sekä vuotaa herkästi verta? Vastausvaihtoehdot Kyllä, ei.

25 23 (12) Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hammaslääkärin hoitoaika 3 vrk-3 vk Itsehoito-ohjeet - Ientulehdus Vastauspolut Vastaus Kyllä mihin tahansa ryhmän kysymykseen. 3.4 Ryhmä Kysymykset Kysymykset Onko useista hampaistasi tai paikoistasi lohjennut isompia paloja? Leukasi tuntuvat kipeiltä erityisesti aamuisin ja/tai sinulla on usein päänsärkyä. Tiedostat narskuttelevasi. Vastausvaihtoehdot Kyllä, Ei. Kyllä, Ei Kyllä, Ei Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hammaslääkärin hoitoaika 3 vk-3 kk Itsehoito-ohjeet - Bruksismi Itsehoito-ohjeet - Hampaiston kuluminen Itsehoito-ohjeet - Päihteet ja suun terveys Vastauspolut Kyllä mihin tahansa ryhmän kysymykseen. 3.5 Ryhmä Kysymykset Kysymykset Onko sinulla pieniä lohkeamia (1 mm tai alle) hampaan kärjessä, kulmassa tai pinnassa? Lohkeamahammas ei vihlo tai arista eikä hankaa poskea tai kieltä. Esteettinen haitta on vähäinen. Vastausvaihtoehdot Kyllä, Ei. Kyllä, Ei. Kyllä, Ei Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Itsehoito-ohjeet - Hampaiston kuluminen Ohje- kerro seuraavan tarkastuksen yhteydessä pikkulohkeamista Yleisohje - yhteys jos tilanne pahenee Vastauspolut Vastaus Kyllä mihin tahansa ryhmän kysymykseen.

26 24 (12) 3.6 Ryhmä 6 Ei hoidon tarvetta. Ohjaus raporttiin Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Yleisohje - yhteys jos oireita tai tilanne pahenee Vastauspolut Aina

27 25 (12) MEDIXINE Medixine Oy Pontus Lindman YTHS EHTA Syömishäiriöisen HTA Draft v Hoidontarpeen arviointi - syömishäiriöt 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu EHTA projektin hoidontarpeen arvioinnin testi syömishäiriöiselle potilaalle. Testiin kuuluu arviointiin liittyvät kysymykset, vastaukset ja hoidontarpeen arvioinnin tulokset. Arviointi tehdään yksi ryhmä kerrallaan siten että arviointi päättyy välittömästi jos vastusten perusteella todetaan hoidon tarve. 1.1 Kaaviot ja niiden symbolit Tupakoiko? Testin yksi tai useampi kysymys Ensikäynti lääkärille Testin tuloksena ohjaus käynnille Ikä > 35? Testin sääntö jonka perusteella vaihtoehtoiset polut Ohje - valistus Testin tuloksena annettu ohjeistus/opastus Estrogeeni Kyllä/ei Testissä talletettu tieto myöhempää sääntöä varten ALKU LOPPU Kuvatun polun alku/loppu Estrogeeni kyllä/ei Testissä aikaisemmin talletettu Tieto (ei kysytä uudestaan) 2 Yleiskuva Jo hoidossa Kaikki kysymykset Soitto jos jo hoidossa Heti yleislääkärille Yleislääkärille 1-7pv Terveydenhoitajalle 7-30 vuorokauden sisällä Tässä hoitopolussa tarkistetaan onko henkilö jo hoidossa ja hänellä lähete YTHS:lle. Tällaiset henkilöt ohjataan soittamaan puhelimella YTHS:lle. Muilta kysytään kaikki polun kysymykset ja näiden perusteella arvioidaan tarve ja ohjataan oikeisiin palveluihin. 3 Kysymysryhmät 3.1 Yleistä Alkuun alustus jossa kerrotaan kenelle soveltu.

28 Ryhmä 1 26 (12) Viesti: Hei! Tämä on YTHS:n asiakkaille tarkoitettu sähköinen palvelu, jonka avulla kartoitetaan syömishäiriöihin liittyviä oireita. Vastattuasi kartoitukseen saat ohjeet ajavarausta varten. 3.2 Ryhmä 1 ALKU 1,2 Jo hoidossa 2a,2b Lähete? On lähete Soitto jos jo hoidossa 2c,2d LOPPU Ei ole lähetettä, en tiedä tai muista Kysymykset Nro Kysymykset Vastausvaihtoehdot #1 Kauanko olet kokenut syömishäiriöön liittyviä oireita? a) Alle vuoden #2 Oletko tällä hetkellä tai oletko aiemmin ollut hoidossa syömishäiriöoireiden takia? b) Yli vuoden a) Olen oireiden takia tällä hetkellä hoidossa myös muualla. b) Olen aiemmin ollut hoidossa muualla, mutta en enää. c) Olen ollut hoidossa YTHS:llä. d) En ole ollut hoidossa. #2b Onko sinulla sieltä YTHS:lle lääkärinlähete? a) Kyllä Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Vastauspolut b) Ei c) En ole varma/en tiedä Ohjataan soittamaan ajanvaraukseen Jos kysymys #2 vastaus a) tai b) ja kysymys #2b vastaus Kyllä.

29 Ryhmä 2 27 (12) 3.3 Ryhmä 2 ALKU 3,4,5,6 Laihtunut (#3b=kyllä) Oksentelee (#4=e) BMI 7,8 Itsemurhaajatuksia kyllä #8b jatkokysymys A,b tai c b) tai c) Heti yleislääkärille ei A) BMI < 13 Heti yleislääkärille BMI BMI 15 Oksentelee Yleislääkärille 1-7pv BMI 18 Laihtunut Kaikissa muissa tapauksissa Terveydenhoitajalle 7-30 vuorokauden sisällä Kysymykset Nro Kysymykset Vastausvaihtoehdot #3 SCOFF-syömiskäyttäytymiskysely #3a Hallitseeko ruoka mielestäsi elämääsi? Kyllä #3b Oletko laihtunut lähiaikoina yli kuusi kiloa kolmen kuukauden aikana? #3c Huolestuttaako sinua ajatus, ettet enää pysty hallitsemaan syömisesi määrää? #3d Uskotko olevasi lihava, vaikka muut väittävät että olet laiha? #3e Yritätkö oksentaa, koska tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen? #4 Käytätkö oksentamista keinona kontrolloidaksesi painoasi? Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei a) En koskaan b) Harvoin c) Viikottain d) Kerran päivässä e) Päivittäin useita kertoja #5 Ahmitko koskaan suuria määriä ruokaa? 4 Harvoin tai en koskaan 5 Viikottain 6 Kerran päivässä

30 28 (12) 7 Päivittäin useita kertoja #6a Pituus Numerokenttä (cm kokonaisluku) #6b Paino Numerokenttä (kg yhden desimaalin tarkkuudella) #7 Minkälainen on mielialasi yleensä? #8 Onko sinulla ollut viimeisen kahden viikon aikana itsemurha-ajatuksia? #8b Jatkokysymys edelliseen. Selite: Valitse seuraavista lauseista se, joka vastaa tilannettasi viime päivien ajalta. Kyllä Ei a) Olen ajatellut itseni tappamista, mutta en kuitenkaan tee niin. b) Olen ajatellut itseni tappamista, ja pelkään että voisin toteuttaa sen. c) Olen ajatellut itseni tappamista, ja tehnyt valmisteluja sen toteuttamiseksi Hoidontarpeen arvioinnin tulos Hoidontarpeen arvioinnin tulos Saman vuorokauden aikana yleislääkärille tai kunnan päivystyspalvelut Vastauspolut Jos #8 vastaus on Kyllä ja #8b vastaus joko b) tai c) TAI 1-7 vuorokauden aikana yleislääkärille Jos BMI on Jos BMI 13. Huom: BMI 13 on rajana välittömälle sairaalahoidolle Käypä hoito suosituksessa TAI Jos BMI 15, ja lisäksi oksentelee päivittäin useita kertoja (kysymys #4e vastaus Kyllä). TAI Jos BMI on 18, ja lisäksi vastaa Kyllä kysymykseen #3b (laihtunut lähiaikoina yli 6kg/ 3kk) 7-30 vuorokauden aikana terveydenhoitajalle Kaikissa muissa tapauksissa 4 Kehotukset ja ohjeet 4.1 Tuloksen mukaiset potilaalle näytettävät kehotukset Hoidontarpeen arvioinnin tulos Ohjataan soittamaan ajanvaraukseen Potilaalle näytettävä ohje Koska sinulla on lääkärinlähete YTHS:lle, niin sinun tulisi ottaa yhteys YTHS:n ajanvaraukseen. Lisäksi mikäli mahdollista, ota mukaan sairaskertomustieto tai loppuarvio aikaisemmasta hoitopaikastasi, sillä siitä on etua hoidon

31 29 (12) Saman vuorokauden aikana yleislääkärille tai kunnan päivystyspalvelut aloittamisessa YTHS:llä. Tämän kartoituksen pohjalta tilanteesi vaikuttaa vakavalta, ja sinun tulisi välittömästi olla yhteydessä YTHS:n ajanvaraukseen akuutin ajan saamiseksi, tai sinun tulisi välittömästi olla yhteydessä kuntasi päivystyspalveluihin (ks. yst. alla olevat linkit kuntien terveyspalveluihin). 1-7 vuorokauden aikana yleislääkärille Tämän kartoituksen pohjalta tilanteesi vaikuttaa siinä määrin vakavalta, että sinun tulisi ottaa yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen saadaksesi lääkäriajan viikon sisällä vuorokauden aikana terveydenhoitajalle Tämän kartoituksen pohjalta sinun tulisi ottaa yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen saadaksesi vastaanottoajan terveydenhoitajalle. 4.2 Yleisohjeet Näytetään aina kaikille. Ohjeet Halutessasi voit perehtyä syömishäiriöitä ja niiden hoitoa käsitteleviin kotimaisiin tai ulkolaisiin internet-sivustoihin [linkki] Vastauspolut Duodecimin Terveyskirjasto: Syömishäiriöliitto-SYLI ry: The Academy for Eating Disorders: The Eating Disorders Association: The Institute of Psychiatry s Eating Disorders Unit, King s College London:

32 30 (12) Muita ohjeita? Helsingin kaupungin terveyspalvelut: Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut: Espoon kaupungin terveyspalvelut:

33 31 (12) www. yths.fi OPISKELIJAN PAREMPAA

epalvelupolku - ehkäisypotilas

epalvelupolku - ehkäisypotilas epalvelupolku - ehkäisypotilas 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu eppu palvelun hoidontarpeen arvioinnin testi ehkäisypotilaalle. Testiin kuuluu arviointiin liittyvät kysymykset, vastaukset ja hoidontarpeen

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Uudelle Uudelle opisk opisk lijalle Ylioppilaiden Ylioppilaiden te t rve v y e denhoit osää denhoit tiö osää

Uudelle Uudelle opisk opisk lijalle Ylioppilaiden Ylioppilaiden te t rve v y e denhoit osää denhoit tiö osää Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS ICPC johdon työkaluna 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Huolehtii yliopisto-opiskelijoiden ja tällä hetkellä kokeiluna kahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTO Sä hko inen pälvelupolku eppu jä rjestelmä. Tarjouspyyntö 6.11.2013

TARJOUSPYYNTO Sä hko inen pälvelupolku eppu jä rjestelmä. Tarjouspyyntö 6.11.2013 TARJOUSPYYNTO Sä hko inen pälvelupolku eppu jä rjestelmä Tarjouspyyntö 6.11.2013 Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 3 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne... 3 1.2 YTHS hankintayksikkönä... 3 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta 10.7.2017 Yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätiedot

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

Selvitys digitaalisten terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuudesta. Terveydenhuollon ATK-päivät 12.-13.5.2015 Eero Raunio

Selvitys digitaalisten terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuudesta. Terveydenhuollon ATK-päivät 12.-13.5.2015 Eero Raunio Selvitys digitaalisten terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuudesta Terveydenhuollon ATK-päivät 12.-13.5.2015 Eero Raunio Tavoitteet Johdon sitoutuminen Osaaminen Resurssit Kustannukset Tuote Toimittaja

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Käytä tätä erityisesti myeloproliferatiivista sairautta (MPN) varten suunniteltua oiremittaria kirjataksesi, kuinka oireet vaikuttavat sinuun ajan

Käytä tätä erityisesti myeloproliferatiivista sairautta (MPN) varten suunniteltua oiremittaria kirjataksesi, kuinka oireet vaikuttavat sinuun ajan 21 63 89 47 5 Käytä tätä erityisesti myeloproliferatiivista sairautta (MPN) varten suunniteltua oiremittaria kirjataksesi, kuinka oireet vaikuttavat sinuun ajan mittaan. Keskustele siitä lääkärisi kanssa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (8) 176 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä HEL 2012-005844 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki Mikä on AUDIT? Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT sai alkunsa 1980-luvulla, kun Maailman terveysjärjestö

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi 2012 HKa Taustaa: STM:n työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Asiakkaan aseman vahvistaminen Ehkäisyn

Lisätiedot

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen ajanvaraus Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU 10.9.2010 Lääkärit Irma Honkamaa ja Matti Mäntymaa Lääke-edustaja Hanne Tegelberg, Phizer Sairaanhoitajat Anne Leinonen ja Tiina Lehmikangas (Muokattu

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista?

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Päivi Rautava Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto Puhelin +35850 3005846 Sähköpostit rautava@utu.fi tai paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut:

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Hyvä hämeenlinnalainen! 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Terveydenhuoltolaki Luku 6 47 Henkilö voi

Lisätiedot

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström ONKO PAKKO, JOS EI TAHO Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström 1 Terveydenhuoltolaki kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Työryhmä: ph Päivi Metso, Sinikka Tauriainen, sh Titta Pyttynen, Sari Pekkanen, Tarja Tiusanen, lääkäri Marianne Riekki, Marianne Rasi, Saara Kuula, Tuula

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/33 10.9.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 31/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/33 10.9.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 31/2012 1 (5) Päätöshistoria Talous- ja suunnittelukeskus 4.6.2012 Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 30.1.2012 hyväksyä Helsingin kaupungin

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen TAMK v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä. Ydinprosessit Opiskelijaterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä. Ydinprosessit Opiskelijaterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Palvelutoiminnan johtaminen Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä Raportointi Asiakaspalaute Ydinprosessit terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Asetusten

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2)

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) HYVÄ POTKU 8. KEHITTÄMISTYÖN RAPORTOINTI Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) Hoitolaryhmä 2:een kuuluvat

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Terveydentila ja riskitekijät. Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, THL

Terveydentila ja riskitekijät. Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, THL Terveydentila ja riskitekijät Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, THL Koettu terveys ja pitkäaikaissairastavuus Somalialaistaustaiset, etenkin miehet, kokivat terveytensä erityisen hyväksi ja he raportoivat

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Aamupäivästä iltamyöhään, sähköiset palvelut käytössäsi. Projektipäällikkö Katja Rääpysjärvi, Eksote Projektityöntekijä Marjukka Ervelius, Eksote

Aamupäivästä iltamyöhään, sähköiset palvelut käytössäsi. Projektipäällikkö Katja Rääpysjärvi, Eksote Projektityöntekijä Marjukka Ervelius, Eksote Aamupäivästä iltamyöhään, sähköiset palvelut käytössäsi Projektipäällikkö Katja Rääpysjärvi, Eksote Projektityöntekijä Marjukka Ervelius, Eksote SUSTAINS projekti 1.1.2012.- 31.12.2014 Osa Euroopan laajuista

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS

AUDIT JA HOITOONOHJAUS AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja Liisa Mustonen MT-palveluohjaaja Puh. 0400 115684 puh. 0400 115683 jani.ruuska@aanekoski.fi liisa.mustonen@aanekoski.fi tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta

Kokemuksia Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta Kokemuksia Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta 14.6.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kaksi palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen Oma

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Sivu 2 / 14 Sisältö Opus Online Client... 3 Web asetukset... 3 Vastaanotot... 3 Hoitohenkilöt... 5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Riikka Hirvasniemi TtM, kehittämiskoordinaattori Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut riikka.hirvasniemi@ouka.fi Suomen nuorin väestö Alle 15-vuotiaita

Lisätiedot

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Tiedonsaannin haasteita Kuntalaisten odotukset saatavasta tiedosta ovat lisääntyneet haasteita tuovat: väestön vanheneminen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla

Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla Mirkka Järvinen Shg,TtM, TtT-opisk., projektityöntekijä, Vantaa Jorma Suni Johtava ylihammaslääkäri, Vantaa Taustaa Vantaan tutkimusosiolle Kansainvälisesti

Lisätiedot

(Diagnoosinumero ) Taudin nimi

(Diagnoosinumero ) Taudin nimi KOKONAISVALTAISEN HOIDON KONTROLLIKÄYNTILOMAKE Päivämäärä Nimi Sotu Vaivoihisi liittyvät taudit (ks. Pirjon sanelema ensikäynti, kohta DG) (Diagnoosinumero ) Taudin nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Muut sairastasi

Lisätiedot