Lisää voimia yritysjärjestelyihin ja terveyttämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää voimia yritysjärjestelyihin ja terveyttämiseen"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2009 Kesäkuu 2009 Lisää voimia yritysjärjestelyihin ja terveyttämiseen Kaksi vaativien yritysjärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen konkaria on tullut mukaan parantamaan palveluamme. Grant Thornton on saanut merkittävän vahvistuksen: yritysjärjestelyjen ammattilainen, varatuomari Kari Niemenoja ja KHT Timo Helle ovat liittyneet osakkaiksi ketjuun. Näin Suomen Grant Thornton -yhtiöihin on liittynyt uusi tulokas, Advico Grant Thornton Oy. Niemenoja on toiminut pitkään Corporate Finance -tehtävissä kansainvälisessä alan organisaatiossa, ja hänen vastuullaan ovat olleet erityisesti keskisuurten yritysten (SME) koti- ja ulkomaiset järjestelyt. Helle on viimeksi toiminut suuren tilintarkastustoimiston aluejohtajana ja neuvonantajana sekä lukuisten yritysjärjestelyjen toteuttajana tilintarkastuksen ja siihen liittyvien palvelujen johtamisen ohella. Yli 20 vuoden työuriensa aikana kumpainenkin on toteuttanut lukuisia koti- ja ulkomaisia yritysjärjestelyjä: yritysostoja ja -myyntejä sekä toimialajärjestelyjä useilla eri toimialoilla. Heillä on myös merkittävä kokemus yritysten toiminnan tehostamisesta, terveyttämisestä, rahoitusjärjestelyistä ja toimintojen uudelleen järjestelyistä. Helteen vahvuutena on lisäksi vankka kokemus kansainvälisesti toimivien keskisuurten yritysten talous- ja yleisjohdon tehtävistä, ja hän on vastannut myös mm. ICT- ja lakiasioista. Niemenojan erityisalueena on kilpailuoikeuden kysymysten syvä tuntemus, ja hän on toiminut mm. EU:n komission asettamana uskottuna miehenä useissa merkittävissä yritysjärjestelyissä. Aikoinaan yrityskaupan vastapuolten neuvonantajina tavanneen kaksikon yhteisenä ominaisuutena on aina ollut syvä henkilökohtainen paneutuminen asiakkaiden tavoitteisiin. Heillä on myös laaja ja läheinen kosketus omistajavetoisiin yrityksiin, erityisesti keskisuuriin ja myös niitä pienempiin. Grant Thornton pystyy nyt viemään läpi yrityskaupan tai -järjestelyn avaimet käteen -periaatteella. Tämä palvelu liittyy saumattomasti Grant Thorntonin due diligence-, arvonmääritys- ja veropalveluihin. Helle ja Niemenoja näkevät, että Grant Thorntonin asiakaslähtöisyys, tinkimätön palveluasenne ja korkea osaaminen ovat vahva pohja kasvulle myös matalasuhdanteessa. Laskusuhdanne korostaa tarvetta ymmärtää omistajajohtoisen yrityksen arkea ja kykyä toimia sen mukaisesti. Keskeistä on kokemuksen tuoma varmuus, toiminnan laatu, joustavuus ja nopeus yhdistettynä maanläheisen mutkattomiin toimintatapoihin vaikeissakin tilanteissa, sekä kyky toimia kansainvälisesti. Nämä ovat itsestäänselvyyksiä menestyville yrityksille yhtä selviä näiden tulee olla myös meille, jotka toimimme neuvonantajina, kokoavat Niemenoja ja Helle yhteisen näkemyksemme.

2 Marko Vehniä, veroasiantuntija Tuotannollisten investointien korotetut poistot verovuosille 2009 ja 2010 Hallitus päätti keväällä 2009 elvytyspaketista, jonka tavoitteena on taantuman aikaisen työllisyyden edistäminen ja investointien aikaistaminen. Investointien käyntiin saattamiseksi hallitus antoi esityksen (HE 6/2009), joka mahdollistaa uusien tuotannollisten investointien hankintamenoista tehtävien enimmäispoistojen väliaikaisen korottamisen. Lakiesitys hyväksyttiin eduskunnassa , mutta lain voimaantuloajankohdasta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun EY:n komissio on hyväksynyt ehdotetun huojennuksen. Tarkoituksena on, että määräaikaista lakia sovellettaisiin verovuosien 2009 ja 2010 verotuksissa. Vastaavantyyppinen huojennuslaki on ollut voimassa edellisen taantuman aikaan vuosina 1993 sekä Ehdotetut muutokset Lain mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella olisi oikeus vähentää säännönmukaiset poistot verotuksessaan kaksinkertaisina vuosina 2009 ja 2010 käyttöön ottamiensa, tuotannollisessa toiminnassaan käyttämiensä uusien tehdas- ja työpajarakennusten sekä tuotannollisessa toiminnassa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista. Poisto-oikeuden kaksinkertaistaminen merkitsee, että tuotantotoiminnan käyttöön tulevan rakennuksen poistamatta olevasta hankintamenosta saataisiin tehdä 14 prosentin ja koneiden ja laitteiden osalta 50 prosentin säännönmukainen poisto menojäännöksestä. Lain soveltamisala Laajennettu poisto-oikeus koskee vain tuotantotoiminnassa käytettävää omaisuutta. Näin palvelutoimialan yritykset on rajattu kokonaan ulkopuolelle. Korotettujen poistojen edellytyksenä on, että tuotantotoimintaan hankittujen koneiden tai laitteiden tulee olla uusia. Käytettynä ostetuista koneista ei ole mahdollista tehdä korotettua poistoa. Rakennusinvestoinneissa laajennettua poisto-oikeutta voidaan soveltaa vain tuotantotoiminnan käyttöön tuleviin uusiin tehdas- ja työpajarakennuksiin. Mikäli uusi rakennus tulee vain osittain tuotantotoiminnan käyttöön, korotettu poisto voidaan tehdä vain siitä osasta rakennusta, jossa harjoitetaan tuotantotoimintaa. Rakennusten korotetun poiston edellytyksenä on lisäksi, että rakentaminen on aloitettu tai sen jälkeen ja että rakennus otetaan käyttöön verovuonna 2009 tai Aloittamisena pidetään sitä hetkeä, kun rakennuksen perustustyöt on aloitettu. Perustustöiksi ei kuitenkaan vielä katsota mahdollisia tontin kaivu- tai louhintatöitä. Kirjanpitokäsittely ja selvitykset Korotettu poisto voidaan vähentää verotuksessa, kun hankintamenoista tehtävä poisto vähennetään kuluna myös kirjanpidossa. Verotusta varten verovelvollisen on myös pystyttävä selvittämään rakentamistyön aloittamisajankohta sekä rakennuksen ja koneiden käyttöönottoajankohta. Korotetun poiston kohteet on eriteltävä kirjanpidossa. Verosuunnittelumahdollisuudet Lain määräaikaisuus edellyttää täyden verohyödyn saamiseksi nopeita investointipäätöksiä, koska täyden verohyödyn saa vain, jos uusi investointi otetaan käyttöön tilikauden 2009 aikana. Näin ollen erityisesti rakennusinvestoinneilla alkaa olla jo kiire. Poistojen verovuosikohtainen tarkastelu saattaa edellyttää myös tilikauden muuttamista, jos se ei ole kalenterivuosi. Ilman tilikausimuutosta voi esimerkiksi vuonna 2010 tehty investointi jäädä kokonaan verohyödyn ulkopuolelle. Näin käy esimerkiksi tilanteessa, jossa investointi on toteutettu vuoden 2010 aikana, mutta tilikausi päättyy vuoden 2011 puolella. Lain tulkinnan näkökulmasta ongelmia voinee aiheuttaa myös tuotantotoiminnan sekä tehtaan- ja työpajan käsite, koska käsitteen määrittämiseen suppea laki ei anna merkittäviä vastauksia. Aikaisemman lain perusteella muodostunutta oikeuskäytäntöä voidaan kuitenkin hyödyntää nyt ehdotetun lain soveltamisessa. Vastaavasta vuoden 1993 laista on olemassa myös VeroH ohje Dnro 6690/35/93, joka antaa osittain vastauksia tulkintaongelmiin. Grant Thorntonin veroasiantuntijat auttavat lakiin liittyvien verosuunnittelumahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä lain tulkintaongelmien ratkaisemisessa. Uutiskirje

3 Toimitusjohtaja Vesa Nummijärvi, RL-Nordic Oy Tarjoamme räätälöityjä rahoitusratkaisuja, jotka auttavat asiakastamme keskittymään ydinliiketoimintaansa RL-Nordic Oy toimittaa räätälöityjä rahoitusratkaisuja kunnille, valtion organisaatioille ja yksityisille yrityksille. Se voi olla mukana kiinteistöjen hankinnassa, rakentamisessa, rahoituksessa ja vuokrauksessa sekä myös kone- ja laitehankinnoissa. Yritys on toiminut Suomessa elokuusta Suomessa ensimmäisenä käyntiin lähtenyt palvelu on kiinteistöleasing. Yksityisrahoitusta valtion toimitilastrategian mukaan RL-Nordic on jo mukana kahdessa hankkeessa, joissa toteutetaan valtion toimitilastrategian mukaista yksityisrahoitusta. RL-Nordic rahoittaa uudistilojen suunnittelun, rakennuttamisen ja rakentamisen ja toimii tilojen omistajana. Senaatti-kiinteistöt toimii käyttäjien edunvalvojana ja välivuokraajana. Ensimmäinen tällainen hanke on valtion Seinäjoen virastotalo, josta solmittiin sopimus marraskuussa Joulukuussa solmittiin sopimus hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimistorakennuksen rakennuttamisesta ja vuokraamisesta Senaatti-kiinteistöille Rovaniemellä. Senaatti-kiinteistöt tarvitsi kustannusperusteisen ja läpinäkyvän vuokraratkaisun, jossa vuokra on ennakoitavissa ja hallittavissa pitkällä aikavälillä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme näissä kohteissa tarjoamaan kustannustehokkaimman vuokraratkaisun ja syventämään yhteistyötämme Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Näemme RL-Nordic on ulkoistanut taloushallintonsa pitääkseen käytössään parhaan mahdollisen asiantuntemuksen helposti ja vaivattomasti. myös selkeän kysynnän tämäntyyppisille kustannustehokkaille vuokraratkaisuille julkisyhteisöjen keskuudessa, RL-Nordic Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nummijärvi uskoo. Vuokraaja voi lunastaa kiinteistön Leasing-mallimme sopii vuokralaiselle, joka haluaa hallita tilojaan kuin omiaan, ottaa vastuulleen hoidon ja kunnossapidon ja saada tilat aikoinaan itselleen mahdollisesti jopa edulliseen lunastushintaan, Vesa Nummijärvi jatkaa. RL-NORDIC Rahoitusratkaisuja kohderyhminä kunnat, valtio ja yksityiset yritykset. Raiffeisen-Leasing GmbH:n kokonaan omistama tytäryritys. Emoyhtiön kotipaikka Wien. Emoyhtiö on osa Raiffeisen-Banking- Group Austriaa, joka on Itävallan suurimpia pankkiryhmiä.

4 Palvelumalliimme liittyy nimittäin optio-oikeus: vuokralaisella on mahdollisuus ostaa kiinteistö takaisin ennalta sovittuun hintaan ennalta sovittuna ajankohtana. RL-Nordicin malli sopii pitkäaikaisille vuokraajille. Yleensä vuokra-ajat vaihtelevat 15 vuodesta ylöspäin. Vuokra on sidottu yhdessä sovittuun korkoon, joka voi olla kiinteä tai vaihtuva. Yhteistyötä kiinteistökehityksessä Leasing-ratkaisujen ohella RL-Nordicin alaa ovat kiinteistökehitysprojektit. Tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta Suomen markkinoilla yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Liikekumppaneita näissä projekteissa ovat mm. rakennusyritykset, kiinteistöalan konsultit, arkkitehdit ja rahoituslaitokset. Oulunsalosta RL-Nordic osti viime vuonna Elektrobit-yhtiön entisen pääkonttorin. Se on kehityskohde, josta vuokrataan tiloja ja kehitetään myös tuleville vuokralaisille sopiviksi. Ulkoistamalla taloushallinto pysyy ajan tasalla helposti Suomessa RL-Nordic toimii toistaiseksi pienellä, muutaman hengen organisaatiolla. Taloushallinto on kirjanpidon sekä laskujen käsittelyn ja maksamisen osalta ulkoistettu Grant Thorntonille. Tärkein etu taloushallinnon ul - kois ta misesta on siinä, että näin saamme käyttöömme jatkuvasti ajan tasalla pysyvän asiantuntemuksen. On niin paljon asioita, jotka muuttuvat koko ajan, että tämä palvelu on hyvä ostaa organisaatiolta, jolle asiantuntemusta kertyy koko ajan lisää. Grant Thorntonin kanssa on helppo toimia, ja kun siellä tehdään samaa palvelua useille yrityksille, siellä seurataan laaja-alaisesti esimerkiksi lainsäädännön ja arvonlisäverotuksen kehitystä. Katse tulevaisuudessa RL-Nordic tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa asiakkailleen räätälöityjä rahoitusratkaisuja, joiden avulla asiakas voi laajentaa ja kehittää ydinliiketoimintaansa. Tällä hetkellä kiinteistöalalla toimimisessa on kuitenkin markkinatilanteesta johtuvat ilmeiset ongelmansa. Kysyntää vuokratiloista olisi, mutta rahoituksen järjestäminen on entistä vaikeampaa. Pari vuotta sitten tilanne oli toinen: rahaa olisi ollut tarjolla, mutta kiinteistöjen hinnat olivat enimmäkseen karanneet niin korkealle, että ostaminen ei ollut kannaltamme järkevää. Kunhan rakentaminen pääsee uudelleen vauhtiin ja kiinteistömarkkinat elpyvät, kysyntä kasvaa merkittävästi ja voimme palvella kuntia, valtion yhteisöjä ja yrityksiä entistä paremmin.

5 Ilkka Kujala, Audit Manager Maksukyky ja varojenjako osakeyhtiössä Osakeyhtiön johdolla on keskeinen rooli maksukykyisyyden turvaamisessa. Toimivassa velkojainsuojassa maksukykyisyyden turvaaminen on keskeistä. Osakeyhtiölain mukaan johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Riskin ottaminen kuuluu yritystoimintaan, ja päätöksiä tehdään usein epävarmuuden vallitessa. Siksi vaadittavaa huolellisuutta ei läheskään aina voi arvioida yksiselitteisesti. Keskeisiä tekijöitä arvioitaessa johdon huolellisuutta ovat eturistiriidat ja niiden poistaminen sekä se, onko hankittu asianmukainen ja riittävä tieto päätöstä tukemaan voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain mukaan varojenjaossa maksukykyisyyskriteeri sai suuremman painon verrattuna aiemmin vallalla olleeseen pääoman pysyvyyden kriteeriin. Toki lähtökohtana edelleenkin on voitonjakokelpoisten varojen olemassa olo, mutta nykyään varojenjakotilanteissa johdolta vaaditaan aiempaa huolellisempaa harkintaa maksukyvyn ja sen pysyvyyden suhteen. Varojenjakopäätöksen on osakeyhtiölain mukaan perustuttava vahvistettuun, tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Maksukykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtiön tilanne maksuvalmiuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden suhteen. Samalla on arvioitava tulevaisuuden näkymiä kokonaisuutena. Tästä yhtiön johdolla on yleensä paras tieto. Myös kokenut, yhtiön liiketoiminnasta ja markkinoista hyvin perillä oleva ulkopuolinen asiantuntija voi joskus toimia johdon päätöksenteon apuna. Milloin varoja ei saa jakaa? Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään, tai olisi pitänyt tietää, maksukyvyttömyydestä tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Kielto koskee niin osinkojen jakamista kuin osakepääoman alentamista ja omien osakkeiden hankkimista tai lunastamista. Nykylaissa ei vaadita enää nimenomaisesti konsernitaseen vapaan oman pääoman olemassaoloa varojenjakotilanteessa, mutta maksukykyisyystestin täyttymistä arvioitaessa myös konsernitiedoilla on hallituksen esityksen mukaan merkitystä. Huomioitavaa on, että myös vähemmistöosingon osalta varojen jaon on oltava laillinen eli tasetestin ja maksukykyisyystestin on täytyttävä. Joskus varojenjaon jälkeen jokin ennakoimaton, ulkopuolinen tapahtuma voi aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Tällöin nousee entistä tärkeämmäksi johdon maksukykyarvioiden dokumentointi hallituksen pöytäkirjoihin tai vastaaviin. Mikäli yhtiökokous päättää jakaa varoja maksukykyedellytysten vastaisesti, ei toimitusjohtaja tai hallitus saa ryhtyä varojenjakoon, joka tuolloin tulkittaisiin laittomaksi. Maksukykykriteerien on täytyttävä niin päätöksenteon kuin varsinaisen maksunkin aikaan. Maksukykytesti Maksukykytestin on esitetty etenevän seuraavasti: selvitetään jakokelpoisten varojen määrä taseesta, ennakkoarvioidaan suunniteltu varojenjaon määrä, käydään läpi yhtiön nykyinen talouden tila sekä tulevaisuudennäkymät, luokitellaan varojenjakotilanne, dokumentoidaan testi ja tehdyt selvitykset ja lopulta tehdään päätös varojenjaosta. Maksukykyisyystesti on ns. joustava normi, jota arvioidessa on aina otettava huomioon myös tilinpäätöksestä näkymättömiä asioita. Varojenjako ei siis saa aiheuttaa maksukyvyttömyyttä. Varoja arvostettaessa huomioitavaa on se, että usein varojen likvidaatioarvo poikkeaa jatkamisarvosta ja se, kumpaa arvoa käytetään maksukykylaskelmissa, riippuu siitä, jatkaako yhtiö toimintaansa vai ei. Varojenjaon rajoitteena osakeyhtiölaissa on maksukyvyttömyys. Rajoitteen tarkoitus on suojata yhtiön velkojia turvaamalla yhtiön toiminnan jatkuminen. Erityisen mielenkiintoiseksi maksukyvyttömyyden käsitteen OYL:ssa tekee se, ettei laki määrittele maksukyvyttömyyttä ja lain tuoreuden vuoksi asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä on rajoitetusti saatavilla. Maksukyvyttömyyslainsäädännössä ja rikoslaissa on käsitelty maksukyvyttömyyttä, mutta vasta aika näyttää, miltä osin näitä määritelmiä ja tulkintoja voidaan soveltaa osakeyhtiölain tulkinnassa, eritoten kun määritelmät voivat olla keskenään erilaisia. Uutiskirje

6 M - Itella Oyj Mirja Juusela, Partner Osakeyhtiön hallituksen tehtävistä ja vastuusta lyhyesti Huolellisuusvelvoite, OYL:n 1 luku 8 Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yhdenvertaisuus, OYL:n 1 luku 7 Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpito ja varainhoito, OYL:n 6 luku 2 Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Oman pääoman riittävyys, OYL:n 20 luku 23 Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen Grant Thornton Finland Oy on KHT-yhteisö, jonka palveluksessa on noin 50 tilintarkastus-, vero- ja niihin liittyviä palveluita tarjoavaa asiantuntijaa. Olemme yli 100 maassa toimivan Grant Thornton -organisaation jäsen. Kaikki Grant Thornton -toimistot ovat itsenäisiä, paikallisia yrityksiä, joita yhdistävät asiantuntemus yrittäjä vetoisista yrityksistä sekä yhteiset tarkastus metodit Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhti ön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen liitetystä taseesta ja 2 momentin mukaisesta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla yli puolet osakepääomasta. Julkista osakeyhtiötä koskee tiukemmat säännöt. Sopimukset ainoan osakkeenomistajan kanssa, OYL:n 6 luku 16 Sellaisen yhtiön ja sen ainoan osakkeenomistajan väliset sopimukset ja sitoumukset, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, on merkittävä tai liitettävä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Vahingonkorvaus OYL:n 22 luku 1 Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 :ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hänen on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta Helsinki Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Pellavatehtaankatu 19 A, PL 552, Tampere Puhelin (03) Turku Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin nland.com aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla osakeyhtiölakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos vahinko on aiheutettu yhtiöjärjestyksen määräystä rikkomalla, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. Hallituksen jäsen, varajäsen, palkkio ja päätöksenteossa mukanaolo Mitä OYL:ssa säädetään hallituksen jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneen (tehtävässään). Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan hallituksen jäsenen palkkiosta päätetään yleensä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vaikka palkkio on pieni tai sitä ei maksettaisi lainkaan, vastuuta se ei vähennä. Toisinaan tulee tilanteita, joissa hallituksen huolellisuutta joudutaan jostain syystä arvioimaan. Sitä arvioidaan aina jälkikäteen; tällöin auttaa, kun harkintaa vaativat päätökset on perusteltu pöytäkirjoihin. Epävarmuus, jonka vallitessa päätökset usein joudutaan tekemään, on hyvä tuoda esille. Riskinottaminen kuuluu liiketoimintaan. Eriävä mielipide on hallituksen jäsenen mahdollisuus sanoutua irti päätöksestä, jossa ei halua olla mukana. Kun tietää osakeyhtiölain mukaiset tehtävänsä ja vastuunsa ja toimii huolellisesti, vastuullinen hallitustehtävä on edelleen hedelmällinen ja antoisa.

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen BDO Observer Pääkirjoitus 1-2009 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 2 Kilan yleisohje; Tulon kirjaaminen tuotoksi valmiusasteen perusteella Uusi verotilimenettely 1.1.2010 alkaen 11 Tuotannollisten investointien

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA 12.1.2009 Tekijä: Emilia Pöysä

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Jussi Savio Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Uusi laki täsmentää osakkeenomistajan ja yhtiön vastuita. Uudistetun asunto-osakeyhtiölain on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan 1.7.2010. Tämän

Lisätiedot

taantumassa johtaa yleensä epäoikeudenmukaiseen

taantumassa johtaa yleensä epäoikeudenmukaiseen Uutiskirje 4/2009 Joulukuu 2009 Verotus ja taantuma Maamme ajautui vuoden 2008 lopulla taloudelliseen taantumaan, joka kääntyi lamaksi vuoden 2009 alkuvuoden aikana. Tänä aikana Suomen bruttokansantuote

Lisätiedot

Taloudellista raportointia varmentamassa

Taloudellista raportointia varmentamassa Uutiskirje 1/2015 Maaliskuu Taloudellista raportointia varmentamassa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Tilintarkastuksen hyöty pienyritykselle 3 Korkovähennysoikeuden rajoitukset verotuksessa 4 Asiakashaastattelu:

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Konserniavustus ja osakeyhtiölaki. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien, pehmeistä kohdista. Verotus kiristymässä

Konserniavustus ja osakeyhtiölaki. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien, pehmeistä kohdista. Verotus kiristymässä Konserniavustus ja osakeyhtiölaki Kansainvälisten tilinpäätösstandardien, pehmeistä kohdista Verotus kiristymässä AJANKOHTAISKATSAUS Verotus kiristymässä Kevään eduskuntavaalien keskeisempiä puheenaiheita

Lisätiedot

Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta

Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta Uutiskirje 2/2011 Kesäkuu 2011 Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta Tilintarkastajien valvontaa pohtinut yhden miehen työryhmä, oikeustieteen tohtori Pekka Timonen, on ehdottanut tilintarkastajien

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yritysjuridiikka Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa Tarkastajat: prof. Seppo Villa prof. Matti I. Niemi Lappeenrannassa

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007. Hallituksen vastuu. Kehitysideoita ASIAKKAILTA. Lähipiirilainat ja vakuudet

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007. Hallituksen vastuu. Kehitysideoita ASIAKKAILTA. Lähipiirilainat ja vakuudet SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007 Hallituksen vastuu Kehitysideoita ASIAKKAILTA Lähipiirilainat ja vakuudet Pääkirjoitus Osakeyhtiölaki ja verotus VIIME VUODEN SYYSKUUSSA voimaantullut

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2015 Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten 8 Vene tekee kesän!

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ. Rakentamisessa on monia vastuita. Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo

TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ. Rakentamisessa on monia vastuita. Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2012 TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ Rakentamisessa on monia vastuita Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo Verostatus on tärkeä

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Uutiskirje 4/2011 Joulukuu 2011 Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Viimeaikainen taloustilanne on tuonut keskustelun yrittämisen edellytyksistä taas pinnalle. Kysymys liittyy poliittiseen

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, säädetään: 1 of 58 27/05/2011 10:45 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1995» 29.12.1995/1774 29.12.1995/1774 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eläkesäätiölaki

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET...

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET... 2 OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Jäsenlehti 4/2009 Julkaisija Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15 90100 OULU Puh. (08) 371712 Faksi (08) 3121933 oulu@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoyhdistysoulu.fi

Lisätiedot