ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.6.2015"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2015

2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 1. kaupunginosan rautatie- ja katualuetta, 2. kaupunginosan puisto-, katu- ja rautatiealueita, 3. kaupunginosan korttelia 308 (osa) sekä kauttakulku- tai sisääntulotiealuetta suoja- ja näkemäalueineen. Asemakaavan muutoksella muodostuu Äänekosken kaupungin 1. kaupunginosan rautatie- ja katualuetta, 2. kaupunginosan puisto-, katu- ja rautatiealueet sekä 3. kaupunginosan yleisen tien aluetta. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken keskustassa Kotakennääntien ja Tehtaankadun sekä Viiskulman risteysalueilla. Viiskulman alue sijoittuu Kotakennääntien, Äänekoskentien ja Kauppakadun risteysalueelle. Suunnittelun kohteena on kaksi Äänekosken keskustan keskeisimmistä risteysalueista. Kaavan nimi Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos: päätös kaupunginhallituksessa Ilmoitus vireilletulosta (ÄKS- Äänekosken kaupunkisanomat) ja (Sisä-Suomen lehti). Kaava-alueen laajennus Viiskulman kiertoliittymän alueelle: Viiskulman liikenneympyrän asemakaavan muutos: päätös kaupunginhallituksessa Ilmoitus vireilletulosta (ÄKS- Äänekosken kau punkisanomat) ja (Sisä-Suomen lehti). Nähtävillä Hyväksymispäivämäärä Kaavaluonnos (Kotakennääntie-Tehtaankatu) (MRA 30 ) Kaavaluonnos (Viiskulma) (MRA 30 ) Kaavaluonnos (Yhdistetty) x.x. x.x.2015 (MRA 30 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) xx.xx. xx.xx.2015 xx.xx.2015

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne... 7 Maakuntakaava... 7 Yleiskaava... 7 Asemakaava... 8 Kaavaan liittyvät muut selvitykset ja suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet (Kotakennääntie-Tehtaankatu ja Viiskulma) Ehdotusvaihe Ehdotusvaiheen lausunnot ja mielipiteet Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN VAIKUTUKSET Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja maisemaan ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark LIITE 2 Äänekosken liikenneselvitys (WSP Finland Oy/ 2015) LIITE 3 Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuusarviointi Kotakennääntiellä välillä Terveyskatu Äänekoskentie; Luku 6_Yhteenveto ja suositukset (A-Insinöörit Oy/ 2015) LIITE 4 Asemakaavan seurantalomake

4 4 2 TIIVISTELMÄ Kotakennääntie - Tehtaankatu Kaavassa on tarkasteltu Äänekosken kaupungin omistuksessa olevien katu- ja puistoalueiden aluerajauksia. Metsä Fibren suunnitteilla olevan biotuotetehtaan toiminnalla tulee olemaan vaikutusta Äänekosken liikenteen sujuvuuteen. Uuden tehtaan käynnistyttyä liikenteen sujuvuuden ennakoidaan heikentyvän erityisesti Tehtaankadulta nelostien suuntaan kääntyville, mikäli katujärjestelyt säilyvät nykyisellään. Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteysalueelle suunnitellaan kiertoliittymä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu katualueen rajaus ei ole riittävä: katualueen rajausta laajennetaan läheisen puistoalueen ja kevyenliikenteen kulkuyhteyden suuntaan. Viiskulma Äänekosken sisäisen liikenteen sujuvuuden parantamiseksi tulee Viiskulman nykyinen valoohjattu risteys muuttaa kiertoliittymäksi. Kotakennääntien Tehtaankadun kiertoliittymän valmistuttua risteysalue ei ole toimiva: Äänekosken liikenneselvityksen (WSP Finland/ 2015) mukaan valo-ohjattu risteys ja kiertoliittymä eivät voi sijaita näin lähellä toisiaan. Kaavalla luodaan aluevarauksien osalta paremmat edellytykset teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisen kiertoliittymän suunnittelulle ja rakentamiselle Viiskulman risteysalueelle. Voimassaolevan kaavan yleisen tien aluerajausta laajennetaan viereisen museorakennusten korttelialueen suuntaan. Valmisteluvaiheessa kaava on käsitelty kahdessa osassa: Kotakennääntien - Tehtaankadun kiertoliittymä ja Viiskulman alueen kiertoliittymä. Kaavan kolmannessa valmisteluvaiheessa suunnittelualueet on yhdistetty yhdeksi kaavaksi ja suunnittelualuetta on tarkentuneen tiesuunnitelman perusteella laajennettu noin 1900 m 2 :ä Äänekoskentien suunnassa. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on yhteensä kooltaan 2,55 ha. Suunnittelun kohteena olevat risteysalueet ovat Äänekosken keskusta-alueen keskeisimpiä risteyksiä, joiden sujuvuus ja toimivuus ovat edellytys koko Äänekosken keskustan liikenteen toimivuudelle. Suunnittelualueet on esitelty alla kahdessa osassa; Kotakennääntie-Tehtaankatu ja Viiskulma. Kotakennääntie Tehtaankatu Suunnittelualue on kooltaan 1,55 ha ja se sijoittuu Äänekosken keskustaan liikenteellisesti keskeiselle paikalle. Alue rajautuu pohjoisesta Äänekoskentiehen ja etelästä Lidlin tonttiin sekä Kuhnamontiehen. Suunnittelualue rajautuu idästä Äänekosken kaupunginmuseon tonttiin ja lännessä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen.

5 5 Kuva 1 Suunnittelualue (Kotakennääntie-Tehtaankatu) idästä (Tehtaankadulta) Viiskulma Suunnittelualue on kooltaan 0,73 ha ja se sijoittuu Äänekosken keskustaan. Suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Alue rajautuu pohjoisesta Kauppakatuun ja keskustan korttelialueisiin. Idässä ja lännessä alue rajautuu Äänekoskentiehen ja museon kortteliin. Kuva 2 Suunnittelualue (Viiskulma) etelästä (Kotakennääntieltä) 3.2 Luonnonympäristö Suunnittelualue on nykyisin katualuetta, puistoa, rautatiealuetta ja yleisen tien aluetta sekä museorakennuksille varattua korttelialuetta. Alueella ei ole luonnonsuojelullista arvoa eikä se sijaitse pohjavesialueella. Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä osa läheisen puiston puustosta jouduttaneen poistamaan. 3.3 Rakennettu ympäristö Kotakennääntie Tehtaankatu Alueella ei ole rakennuksia. Alueella sijaitseva pumppaamo tullaan alustavan suunnitelman mukaan säilyttämään; pumppaamo sijoittuisi kiertoliittymän keskelle. Suunnittelualueella sijaitsevat johdot huomioidaan kiertoliittymien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä; siirretään tai suojataan tarvittavilta osin. Kotakennääntien ja junaradan välissä sijaitsee vuonna 1952 valmistunut entinen postitalo, jossa on nykyisin myös asuntoja. Entisen postitalon kanssa samalla kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1980 valmistunut entinen tietoliikennetalo (Teletalo).

6 6 Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee vuonna 1952 valmistunut rapattu kolmikerroksinen kerrostalo. Kuva 3 Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevia rakennuksia Kuva 4 Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevia rakennuksia Viiskulma Alueella ei ole rakennuksia. Suunnittelualueen luoteiskulmassa sijaitsee vuoden 2015 aikana purettava 1951 valmistunut rapattu rakennus. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Äänekosken keskustan kaupunkirakennetta. Alueella sijaitsee vuonna 1938 valmistunut kiinteistö, jossa toimii nykyisin mm. Keski-Suomalaisen ja Sisä-Suomen lehden toimipisteet sekä suutari. Korttelin pohjoisosassa sijaitsee vuonna 1972 valmistunut liikekiinteistö, jossa toimii Tokmanni. Osa-alueeseen kuuluu Liikenneviraston hallinnoimaa rautatien aluetta, jossa kulkee ylikulkusilta. Alueen itäpuolella sijaitsee Äänekosken kaupunginmuseon tontti. Vuonna 1920 valmistunut rakennus on lautaverhoiltu. 3.4 Maanomistus Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi Äänekosken kaupungin omistuksessa. Viiskulman suunnittelualueen läpi kulkeva Äänekoskentie on valtion (ELY-keskuksen) hallinnoima yleinen tie.

7 7 3.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualue sijaitsee keskustatoimintojen alueella (C, punainen väri) ja sitä ympäröi taajamatoimintojen alue (A, vaaleanruskea väri). Alueen läheisyydessä kulkee seututie (st, musta viiva) sekä rautatie (musta ristiviiva). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä nuolella. KUVA 5 Ote Keski-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmä kartasta Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Äänekosken taajamassa on vireillä Äänekoski 2020 osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavaluonnoksessa (nähtävilläolo ) suunnittelualue on osoitettu pääkaduksi (pk, paksu musta viiva) ja palveluiden ja hallinnon alueeksi (P/ oranssi väri). Suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojenalueen (C/ punainen väri), palveluiden ja hallinnonalueen (P /oranssi väri) sekä kerrostalovaltaisen asuntoalueen (AK/ ruskea väri) risteykseen (suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä). Alueella kulkee junarata (musta hakasviiva). Kuva 6 Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnoksesta

8 8 Asemakaava Kotakennääntien - Tehtaankadun risteysalue (sininen rasteri) Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuustossa hyväksytty ja vahvistettu asemakaava sekä kaupunginvaltuuston ja hyväksymät asemakaavat. Yksi alueella voimassa olevista asemakaavoista on hyväksytty kaupunginhallituksessa Suunnittelualue on osoitettu katu- ja puistoalueeksi (VP). Alueella kulkee jalankululle ja pyöräilylle varattu katu/ tie (pp). Viiskulman risteysalue (punainen rasteri) Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä ja vahvistettu asemakaava sekä kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaava (katujen nimien asemakaavan muutos Siltakatu muutettu Äänekoskentieksi). Suunnittelualue on osoitettu kauttakulku- tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen (LT) sekä museorakennusten korttelialueeksi (YM). Alueella kulkee rautatie (LR). Suunnittelualuetta on laajennettu tarkentuneen tiesuunnitelman perusteella Äänekoskentien suuntaan (keltainen rasteri). Viiskulma Suunnittelualueen laajennus Kotakennääntie- Tehtaankatu Kuva 7 Ote ajantasa-asemakaavasta

9 9 Kaavaan liittyvät muut selvitykset ja suunnitelmat Äänekosken liikenneselvitys/ WSP Finland Oy/ 2015 Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuusarviointi Kotakennääntiellä välillä Terveyskatu Äänekoskentie/ A-Insinöörit/ ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Suunnittelu on käynnistynyt Äänekosken kaupungin aloitteesta. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa Äänekoskelle miljardi investointina uuden sukupolven Biotuotetehtaan. Investoinnin myötä raskaanliikenteen ajoneuvomäärä kaupunkialueella lisääntyy, mikä tulee ottaa huomioon kehitettäessä katu- ja tieverkon toimivuutta ja turvallisuutta. Äänekosken kaupungin vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu Metsä Fibren rakennuttaman Biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Kotakennääntie-Tehtaankatu WSP Finland Oy:n laatimassa Äänekosken liikenneselvityksessä (2015) liikenteen sujuvuuden parantamiseksi Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteysalueella esitettiin kaksi päävaihtoehtoa; Kotakennääntien pääsuunnan kääntäminen Tehtaankadulle tai kiertoliittymän rakentaminen risteykseen (kts s 10). Tekninen lautakunta päätti valita kiertoliittymän kehitettäväksi vaihtoehdoksi. Vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta on päätetty Äänekosken kaupunginhallituksessa ja siitä on ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä ja ÄKS- Äänekosken kaupunkisanomissa sekä kaupungin internetsivuilla. Viiskulma Asemakaavan suunnittelu käynnistettiin Kotakennääntien Tehtaankadun risteysalueelta, mutta suunnittelualuetta laajennettiin kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Viiskulman alueelle (Kotakennääntien Äänekoskentien Kauppakadun risteysalue). Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti myös Viiskulmaan suunnitellaan kiertoliittymä. Tiesuunnittelun alkuvaiheessa havaittiin, että risteysalueen LT- aluetta on tarpeen laajentaa kiertoliittymän rakentamista varten. WSP Finland Oy:n laatiman Äänekosken liikenneselvityksen (2015) mukaan Äänekosken sisäisen liikenteen sujuvuuden parantamiseksi Viiskulman nykyisin valo-ohjattu risteys tulee muuttaa kiertoliittymäksi. Valo-ohjaus heikentää risteyksen sujuvuutta varsinkin uuden Biotuotetehtaan käynnistyttyä. Valo-ohjattu risteys ja kiertoliittymä eivät voi Äänekosken liikenneselvityksen mukaan sijaita näin lähellä toisiaan. Kotakennääntien Tehtaankadun kiertoliittymä ja Viiskulman risteys sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä toisistaan: liikenteen sujuvuuden kannalta paras vaihtoehto on muuttaa kummatkin risteysalueet kiertoliittymiksi. Viiskulman osalta kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta on päätetty Äänekosken kaupunginhallituksessa ja siitä on ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä ja ÄKS- Äänekosken kaupunkisanomissa sekä kaupungin internetsivuilla. Risteysalueen tarkentuneen katu- ja tiesuunnittelman myötä kaava-aluetta on laajennettu Viiskulman kaavaluonnoksen alueella; LT aluevaraus on riittämätön ns. vapaan oikean rakentamiselle Viiskulman kiertoliittymän yhteyteen (kulku Kotakennääntieltä Suolahden suuntaan ilman kiertoliittymään ajamista). Kaavamuutosaluetta on tarpeen laajentaa Suolahden suunnassa likimain museon nykyiseen liittymään saakka ja samalla laajentaa suunnittelualueen itäosassa LT-aluetta.

10 10 Kuva 8 Periaateratkaisu VE 1 Pääsuunnan kääntäminen Kotakennääntieltä Tehtaankadulle. Viiskulman risteysalueella kiertoliittymä. Kuva 9 Periaateratkaisu VE 2 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukainen vaihtoehto, jossa Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteysalueelle on osoitettu kiertoliittymä. Viiskulman risteysalueella kiertoliittymä.

11 11 Kuva 10 Kotakennääntien-Tehtaankadun kiertoliittymän vaatima tilantarve (periaateratkaisu VE 2). Voimassa olevan asemakaavan katualue rajattu punaisella. KUVA 11 Viiskulman kiertoliittymän vaatima tilantarve (periaateratkaisu VE 2). Voimassa olevan asemakaavan katualueen ja yleisen tien alueen (Äänekoskentie) rajaus punaisella. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Metsä Fibre - Keski-Suomen ELY-keskus - Äänekosken Energia Oy - Keski-Suomen pelastuslaitos - Äänekosken tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, vapaa-aikalautakunta sekä kasvun ja oppimisen lautakunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty ja sitä on tarkistettu

12 12 Kaavalla ei ole maakunnallista merkittävyyttä kaavan noudattaessa maakuntakaavan tavoitteita. 4.3 Valmisteluvaihe Kaavan valmisteluvaihe on jaettu kahteen osaan: Kotakennääntien Tehtaankadun suunnittelualueeseen ja Viiskulman suunnittelualueeseen. Kolmannessa valmisteluvaiheessa kaavaluonnokset on yhdistetty yhdeksi kaavaksi ja suunnittelualuetta on tarkistettu tarkentuneen katu- ja tiesuunnittelun perusteella. Kotakennääntie - Tehtaankatu Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (MRA 30 ). Kaavasta pyydettiin lausunnot Metsä Fibreltä, Keski-Suomen ELY- Keskukselta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä kaupungin lautakunnilta (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta sekä vapaa-aikalautakunta). Viiskulma Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (MRA 30 ). Kaavasta pyydettiin lausunnot Metsä Fibreltä, Keski-Suomen ELY- Keskukselta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä kaupungin lautakunnilta (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta sekä vapaa-aikalautakunta). Kaavaluonnoksista saatiin useita lausuntoja sekä yksi mielipide. Kaavojen luonnosvaiheesta saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään lausunnonantajatahon tai mielipiteen jättäjän mukaisesti yhtenä kokonaisuutena. Kolmas valmisteluvaihe Tarkentuneen katu- ja tiesuunnitelman perusteella suunnittelualuetta on laajennettu Äänekoskentien suunnassa Suolahteen päin noin 1900 m 2 ja Itsenäisyyden puistosta 112 m 2 on liitetty katualueeseen. Kaavamuutos aluetta on pienennetty museon tontin länsirajalla, jolloin Viiskulman kaavaluonnoksen LT- alueesta on palautettu museon tonttiin 348 m 2. Kolmannessa valmisteluvaiheessa kaavasta ei pyydetä lausuntoja. Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet (Kotakennääntie-Tehtaankatu ja Viiskulma) Metsä Fibrellä, Keski-Suomen Pelastuslaitoksella, teknisellä lautakunnalla ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksista. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa Kotakennääntien-Tehtaankadun kiertoliittymään. ELY-keskus huomauttaa Viiskulman kiertoliittymän alueella Äänekoskentien-Wessmanninkadun risteyksessä voimassaolevassa asemakaavassa osoitetun ajoneuvoliittymä-kaavamerkinnän puuttumisesta. Kaavoittajan vastine: Ajoneuvoliittymän kaavamerkintä lisätään kaavakarttaan. Liittymä säilytetään ennallaan niin, että liittymästä on edelleen mahdollista oikealle kääntyminen. Äänekosken Energia Oy huomauttaa Kotakennääntiellä kulkevasta runkosadevesiverkosta ja linjan hulevesien laskemisesta käytössä olevaan 7 m syvään sadeve-

13 sipumppaamoon. Suunnittelussa on huomioitava nykyisen pumppaamon ja olemassa olevien linjojen huoltaminen; jos pumppaamo sijoittuu kiertoliittymän keskelle, tulee huoltoautojen pääsy pumppaamon läheisyyteen mahdollistaa ilman liikenteen häiritsemistä. Jos pumppaamon paikkaa siirretään, Äänekosken Energia Oy ei vastaa kustannuksista. Alueella on Äänekosken Energia Oy:n sähkökaapeleita, joita voidaan joutua siirtämään/ suojaamaan. Äänekosken Energian kaukolämmön pääsyöttöjohto sijaitsee Kotakennääntien-Tehtaankadun risteyksen alueella. Linjojen sijainti tulee huomioida suunnittelussa siten, ettei niihin tule tehtäväksi muutoksia. Kaavoittajan vastine: Putkien ja johtojen sijainnit huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa tie- ja katusuunnitelmissa. Pumppaamon huoltoliikenne huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa. Saatetaan lausunto tiedoksi tekniselle toimelle, joka vastaa liikennejärjestelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta Kotakennääntien-Tehtaankadun risteysalueella. Ei muutosta. 13 Metsäalan Kuljettajat ry huomauttaa Kotakennääntien ruuhkautumisesta ja kuljetusjärjestelyjen hankaluudesta; kulku kaupungin läpi, pitkä ylämäki, useat risteysalueet, ABC:n kiertoliittymä, Kotakennääntielle ei ole kiertotietä. Kotakennääntie- Tehtaankadun kiertoliittymässä Tehtaankadulle päin kääntyvä vapaa-oikea on välttämätön; ohituskaistaa puoltavat niin liikenteelliset kuin ympäristölliset seikat. Liikenneympyröiden talvikunnossapitoon ja ennen kaikkea liukkaudentorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Huomiota tulee kiinnittää Kotakennääntien-Tehtaankadun liikenneympyrän sijaintiin; ympyrä ei saa sijoittua mäkeen, koska liukkaalla kelillä tyhjän ajoneuvon liikkeelle lähtö on ongelmallista. Kaavoittajan vastine: Asemakaavalla luodaan edellytykset varsinaisten liikennejärjestelyiden toteuttamiselle, jotka ratkaistaan katusuunnittelun (Kotakennääntie-Tehtaankatu) ja tiesuunnittelun (Viiskulma) yhteydessä. Kiertoliittymien tekninen toteuttaminen (sijoittuminen jne.) ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä katu- ja tiesuunnitelmissa. Saatetaan lausunto tiedoksi tekniselle toimelle ja ELY-keskukselle, jotka vastaavat liikennejärjestelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ei muutosta. Kasvun ja oppimisen lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksista, mutta lautakunta pitää tärkeänä turvallisten kevyenliikenteen väylien rakentamista Viiskulmasta Poken ja Äänekosken uuden lukion suuntaan. Kaavoittajan vastine: Kevyenliikenteen turvallisen kulun järjestäminen on yksi kaava- ja suunnittelutyön tavoitteista. Kevyenliikenteen järjestelyt ratkaistaan tie- ja katusuunnitelmien yhteydessä. Ei muutosta Vapaa-aikalautakunta esittää tutkittavaksi mahdollisuutta Kotakennääntien-Tehtaankadun risteysalueelle tehtävästä kevyenliikenteen alituksesta/ ylityksestä. Liikenneympyrää toteutettaessa tulee ottaa huomioon, ettei kasvillisuudella estetä näkyvyyttä. Valaistuksen tulee olla sellainen, ettei se häikäise autoilijoita. Alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee erityisesti huomioida kevyenliikenteen turvalliset liikkumisreitit.

14 Kaavoittajan vastine: Kotakennääntien-Tehtaankadun risteysalueelle tutkittiin mahdollisuutta alikulun toteuttamiseksi, mutta tarkemmassa suunnittelussa maastonmuodot ja alueella kulkevat putket osoittautuivat esteeksi; kustannukset putkien siirroista/ suojauksista. Kevyenliikenteen turvallisen kulun järjestäminen on yksi kaava- ja suunnittelutyön tavoitteista. Kevyenliikenteen järjestelyt ratkaistaan tie- ja katusuunnitelmien yhteydessä. Kasvillisuuden asettamat rajoitteet ja valaistus otetaan huomioon alueen jatkosuunnittelussa. Ei muutosta. 14 Juha Virtanen huomauttaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomioimisesta. Biotuotetehtaan toiminta tulee lisäämään raskaanliikenteen osuutta Kotakennääntiellä, jolloin jo ennestään vilkkaan tien ylitys vaikeutuu. Suojatie ei ole samassa tasossa rekkaliikenteen ja muun liikenteen kanssa turvallinen ratkaisu; kaavassa tulisi ottaa huomioon teiden alitus ja/tai ylitys sekä liikennevalo-ohjaus. Tehtaan liikenne tulee järjestää turvallisesti muualta kuin Kotakennääntien kautta. Kaavoittajan vastine: Tie- ja katujärjestelyt ratkaistaan tarkemmin tie- ja katusuunnitelmissa, ei asemakaavassa. Asemakaavassa osoitetaan riittävät tilavaraukset kyseisten toimintojen järjestämiseksi. Kotakennääntien-Tehtaankadun risteysalueelle tutkittiin mahdollisuutta alikulun toteuttamiseksi, mutta tarkemmassa suunnittelussa maastonmuodot ja alueella kulkevat putket osoittautuivat esteeksi; kustannukset putkien siirroista/ suojauksista (kts Äänekosken Energia Oy:n lausunto). Suunnittelutyön tavoitteena on kevyenliikenteen turvallisuus ja toimivuus. Äänekosken liikenneselvityksen (WSP Finland Oy/ 2015) tavoitteena oli selvittää tarvitaanko Äänekosken keskusta-alueen tie- ja katuverkolla toimenpiteitä liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Metsä Fibren biotuotetehtaan kuljetusten käynnistyttyä. Selvityksessä on tutkittu kävely ja pyöräilyjärjestelyiden parantamisedellytyksiä. Selvityksessä todetaan Viiskulman liittymän olevan tarpeen muuttaa kiertoliittymäksi liikenteen sujuvuuden ja liittymässä syntyvien jonojen ja viivytysten pienentämiseksi. Kotakennääntien ja Tehtaankadun liittymään tarkasteltiin useita vaihtoehtoja. Tekninen lautakunta päätti Kotakennääntien-Tehtaankadun liittymän toteuttamisesta kiertoliittymänä. Kaavamuutokset on lähtökohtaisesti käynnistetty Äänekosken liikenneselvityksen pohjalta, jonka tavoitteena on ollut parantaa katuverkoston turvallisuutta ja edistää sen toimivuutta. Samanaikaisesti kaavamuutoksen kanssa on laadittu Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuusarviointi Kotakennääntiellä välillä Terveyskatu Äänekoskentie (A-Insinöörit/ 2015), jonka johtopäätökset tukevat merkittävästi alueen katu- ja tiesuunnittelua. Biotuotetehtaan koko suunnitteluprosessin ajan on ollut lähtökohtana, että liikenne ohjataan Kotakennääntietä pitkin (Biotuotetehtaan YVA-selostus s 156 ). Vaihtoehtoiset reitit on tunnistettu ja niiden toteuttamisedellytykset tutkittu; kustannusten osalta ainoa toteuttamiskelpoinen reitti tehdasalueelle kulkee Kotakennääntietä ja Tehtaankatua pitkin. 4.4 Ehdotusvaihe Ehdotuksena kaava on nähtävillä xx.xx xx.xx.2015 (MRA 27 ).

15 15 Ehdotusvaiheen lausunnot ja mielipiteet 4.5 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisten kiertoliittymien toteuttaminen aluevarauksien osalta. Kaavamuutoksella luodaan edellytykset turvallisen ja toimivan liikenneympäristön luomiseksi; alueen liikenteen jatkosuunnittelussa (tie- ja katusuunnitelmat) tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyenliikenteen turvallisten kulkuyhteyksien järjestämiseen. Kotakennääntien Tehtaankadun osalta voimassaolevan asemakaavan katualueelle osoitettu tilavaraus ei ole riittävä liikenneympyrän rakentamiseksi. Katualueen rajausta laajennetaan voimassaolevan kaavan mukaisen puiston (VP) ja kevyenliikenteen kulkuyhteyden (pp) suuntaan. Viiskulman alueella voimassaolevan asemakaavan yleisen tien (LT) tilavaraus on ahdas kiertoliittymän toteuttamiseksi: yleisen tien rajausta laajennetaan voimassaolevan kaavan mukaisen museorakennusten korttelialueen (YM) suuntaan. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS WSP Finland Oy:n laatiman Äänekosken liikenneselvityksen (2015) mukaan Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvat raskaankaluston lisääntyneet liikennemäärät eivät aiheuta merkittävää ruuhkautumista Kotakennääntiellä tai muualla Äänekoskella. Kotakennääntien liikenneympäristöä on silti syytä kehittää alueen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Uuden tehtaan käynnistyttyä liikenteen sujuvuus heikentyy erityisesti Tehtaankadun suunnasta tulijoille. Äänekosken liikenneselvityksessä esitettiin kahta vaihtoehtoa Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteyksen liikenteen sujuvuuden parantamiseksi: pääsuunnan kääntäminen Tehtaankadun suuntaiseksi tai kiertoliittymän rakentaminen risteykseen. Tekninen lautakunta päätti valita kiertoliittymän parempana vaihtoehtona. Liikenneympyrän rakentaminen edesauttaa katuverkoston sujuvuutta ja parantaa risteysalueen toimivuutta. Kotakennääntien Tehtaankadun risteysalueen toteuduttua kiertoliittymänä Viiskulman alueen valo-ohjattu risteys heikentää liikenteen sujuvuutta. Nykyinen valo-ohjattu risteys ja kiertoliittymä eivät voi sijaita kovin lähellä toisiaan: risteyksillä on reilun 100 metrin välimatka. WSP Finland Oy:n laatimassa Äänekosken liikenneselvityksessä Viiskulman alueelle esitettiin parhaana kehittämistoimenpiteenä kiertoliittymän rakentamista. Katuverkon sujuvuuden ja toimivuuden takaamiseksi Viiskulman risteysalueen kiertoliittymän toteuttaminen yhdessä Kotakennääntien Tehtaankadun kiertoliittymän kanssa on tarkoituksenmukaista. Kaavamuutoksella on luotu aluevarauksien osalta edellytykset kiertoliittymien ja kevyenliikenteen turvallisten kulkuyhteyksien järjestämiselle. Kaavassa on osoitettu ohjeellisella katkoviivalla kiertoliittymien vaatima tilantarve. Kotakennääntie - Tehtaankatu Kaavamuutoksessa voimassaolevassa kaavassa osoitettua katualueen rajausta laajennetaan etelään päin läheisen puiston ja kevyenliikenteen kulkuyhteyden suuntaan. Suunnittelualue on kooltaan 1,55 ha, josta katualuetta on 1,2 ha ja puistoa 0,45 ha. Puistosta siirtyy katualueeseen noin 0,12 ha: n suuruinen alue.

16 Suunnittelualueella kulkee jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/ tie. Kaavamuutoksessa Verottajankadun puoleisessa päässä sijaitsevan puiston läpi osoitetaan uusi ohjeellinen kevyenliikenteen kulkuyhteys. Kulkuyhteys mahdollistaa kevyenliikenteen sujuvan ja turvallisen liikkumisen Lidlin ja Terveyskeskuksen suuntaan. Viiskulma Kaavamuutoksessa voimassaolevassa kaavassa osoitettua yleisen tien rajausta laajennetaan etelään päin viereisen museorakennusten korttelialueen puolelle. Suunnittelualue on kooltaan noin 0, 73 ha, josta yleisen tien aluetta on noin 0,73 ha ja rautatiealuetta 0,09 ha. Museorakennusten korttelialueesta siirtyy yleiseen tiehen noin 0,05 ha:n suuruinen alue. 16 VP pp Puisto. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/ tie. Kaavassa osoitetaan uusi ohjeellinen kevyenliikenteen kulkuyhteys alueen länsiosaan. Kulkuyhteyden kautta mahdollistetaan vaivaton kulku Äänekosken keskustasta Terveyskeskukselle päin. Kiertoliittymän jatkosuunnittelussa kevyenliikenteen ylitys Kotakennääntiellä tulee todennäköisesti sijaitsemaan varsin lähellä uutta osoitettua kevyenliikenteen kulkuyhteyttä. LT LR e Yleisen tien alue. LT-aluetta on laajennettu Viiskulmassa museon puoleisessa sektorissa varautuen kiertoliittymän yhteydessä mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavaan ns. vapaan oikean rakentamiseen. Kiertoliittymä voitaisiin tällöin ohittaa Kotakennääntieltä Suolahteen päin ajettaessa. Rautatiealue. Eritasoristeys. Alueella kulkee rautatien ylittävä silta. 6 KAAVAN VAIKUTUKSET 6.1 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kunnallistekniikan osalta suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Äänekosken ydinkeskustassa. Alueen kaupunkirakenne on jo valmiiksi muodostunutta. Uusien kiertoliittymien ei katsota vaikuttavan haitallisesti kaupunkirakenteeseen. Kaavaratkaisulla ei katsota olevan haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. 6.2 Liikenteelliset vaikutukset Kiertoliittymät tulevat sijoittumaan lähes kokonaan nykyiselle katu- ja tie alueelle. Ajoneuvoliikenteen kannalta kaavan vaikutuksien - jos kaavan perusteella rakennetaan kiertoliittymät - voidaan katsoa olevan positiivisia; kiertoliittymien rakentaminen edesauttaa Kotakennääntien Tehtaankadun ja Viiskulman risteysalueiden liikenteen sujuvuutta. Metsä Fibren biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuva raskaankaluston liikennemäärän kasvu vaatii toimenpiteitä Äänekosken sisäisessä liikenneverkossa. Kiertoliittymien avulla mahdollistetaan raskaankaluston sujuvampi kulku tehdasalueelle ja ylläpidetään muun liikenteen toimivuutta.

17 17 Katu- ja tiesuunnitelmien laatimisen yhteydessä ratkaistaan alueen katu- ja tiejärjestelyt sekä kevyenliikenteen kulkuyhteydet. Kevyenliikenteen turvallisen ja toimivan suunnittelun tausta-aineistoksi on laadittu erillinen Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuusarviointi Kotakennääntiellä välillä Terveyskatu Äänekoskentie (A-Insinöörit/2015). Kiertoliittymien jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin myös kevyenliikenteen turvalliset ja toimivat yhteydet risteysalueilla. Kaavalla ei katsota olevan heikentävää vaikutusta kevyenliikenteen järjestelyihin; ratkaisut tehdään katu- ja tiesuunnitelmien yhteydessä. 6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavan vaikutus rakennettuun ympäristöön ei ole merkittävä; nykyisillä katu- ja tie alueilla sijaitsevat risteykset muuttuvat toisenlaisiksi, mutta alueen käyttötarkoitus säilyy ennallaan. Katualueen laajenemisella läheisen puiston alueelle ei katsota olevan haitallista vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Yleisen tien alueen laajenemisella läheisen museorakennusten korttelialueen puolelle ei katsota olevan haitallista vaikutusta rakennettuun ympäristöön: toiminta tontilla voi jatkua kaavamuutoksesta huolimatta, vaikka tontin koko pienenee hieman. 6.4 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Alueella ei ole merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja. Kaavaratkaisulla ei katsota olevan haitallisia vaikutuksia luontoon ja maisemaan. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tavoiteaikataulun mukaan kaava on hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2015 loppupuolella. Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa sen saatua lainvoiman. Äänekoskella xx.xx.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka

18 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. Suunnittelualueen laajennus (tark ) osoitettu punaisella ympyrällä. Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken keskustassa keskellä rakennettua kaupunkiympäristöä. Suunnittelun kohteena ovat Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteysalue sekä läheiset puistoalueet. Suunnittelualueen koko on noin 1,7 ha. Suunnittelualuetta on laajennettu kaupunginhallituksen xx.xx.2015 tekemän asemakaavan vireillepano päätöksen mukaisesti myös Viiskulman alueelle: Kotakennääntien, Äänekoskentien ja Kauppakadun risteysalueelle suunnitellaan kiertoliittymän rakentamista.

19 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kotakennääntien - Tehtaankadun risteysalue Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti kiertoliittymän rakentaminen Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteysalueelle. Kaupungin vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu Metsä Groupin suunnitteilla olevan Biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Liikenneympyrän rakentaminen edesauttaa katuverkoston sujuvuutta ja parantaa risteysalueen toimivuutta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan kiertoliittymän toteuttaminen aluevarauksien osalta: voimassaolevan asemakaavan katualueelle osoitettu tilavaraus ei ole riittävä liikenneympyrän rakentamiseksi. Katualueen rajausta laajennetaan voimassaolevan kaavan mukaisen puiston (VP) ja kevyenliikenteen kulkuyhteyden suuntaan (pp). WSP Finland Oy:n laatiman Äänekosken liikenneselvityksen (2015) mukaan biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvat raskaankaluston lisääntyneet liikennemäärät eivät aiheuta merkittävää ruuhkautumista Kotakennääntiellä tai muualla Äänekoskella. Kotakennääntien liikenneympäristöä on silti syytä kehittää alueen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Uuden tehtaan käynnistyttyä liikenteen sujuvuus heikentyy erityisesti Tehtaankadun suunnasta tulijoille. Äänekosken liikenneselvityksessä esitettiin kahta vaihtoehtoa Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteyksen liikenteen sujuvuuden parantamiseksi: pääsuunnan kääntäminen Tehtaankadun suuntaiseksi tai kiertoliittymän rakentaminen risteykseen. Tekninen lautakunta päätti valita kiertoliittymän parempana vaihtoehtona. Kotakennääntien Äänekoskentien Kauppakadun risteysalue (tark ) Suunnittelualuetta on laajennettu kaupunginhallituksen xx.xx.2015 tekemän asemakaavan vireillepanopäätöksen mukaisesti myös Viiskulman alueelle. Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti Viiskulman risteysalueelle (Kotakennääntie Äänekoskentie Kauppakatu) suunnitellaan kiertoliittymän rakentamista. WSP Finland Oy:n laatiman selvityksen mukaan nykyinen valo-ohjattu risteys ei ole toimiva Kotakennääntien-Tehtaankadun kiertoliittymän toteuduttua: valo-ohjattu risteys ja kiertoliittymä eivät voi sijaita niin lähellä toisiaan. Parhain mahdollinen välityskyky risteysalueille saadaan kahdella kiertoliittymällä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan kiertoliittymän toteuttaminen aluevaruksien osalta: voimassaolevan asemakaavan yleisen tien aluerajaus ei ole riittävä kiertoliittymän toteuttamiseksi. Yleisen tien aluetta laajennetaan läheisen Äänekosken kaupungin omistaman museorakennusten korttelialueen (YM) puolelle. 3. KAAVATILANNE JA SELVITYKSET 3.1. Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmä kartassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (punainen alue, C). Alueen läheisyydessä kulkee seututie (musta viiva) ja junarata (musta hakasviiva).

20 3 KUVA 2 Ote Keski-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmä kartasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä nuolella Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Äänekosken taajamassa on vireillä Äänekoski 2020 osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavaluonnoksessa (nähtävillä olo ) suunnittelualue on osoitettu suurimmaksi osaksi pääkaduksi (musta viiva, pk), keskustatoimintojen alueeksi (C) sekä palvelujen ja hallinnon alueeksi (oranssi väri, P). Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee kerrostalovaltainen asuntoalue (AK). Punaisella ympyrällä osoitettu suunnittelualueen laajennus on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu pääkaduksi (musta viiva, pk) ja keskustatoimintojen alueeksi (punainen väri, C). Alueella kulkee junarata (musta hakasviiva). KUVA 3 Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavasta (luonnos). Suunnittelualue osoitettu sinisellä ympyrällä. Suunnittelualueen laajennus (tark ) osoitettu punaisella ympyrällä.

21 Asemakaava Kotakennääntien - Tehtaankadun risteysalue (sininen rasteri) Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuustossa hyväksytty ja vahvistettu asemakaava sekä kaupunginvaltuuston ja hyväksymät asemakaavat. Yksi alueella voimassa olevista asemakaavoista on hyväksytty kaupunginhallituksessa Suunnittelualue on osoitettu katu- ja liikennealueeksi sekä puistoalueeksi (VP). Alueella kulkee jalankululle ja pyöräilylle varattu katu/ tie (pp). Kotakennääntien Äänekoskentien Kauppakadun risteysalue (tark ) (punainen rasteri) Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä ja vahvistettu asemakaava sekä kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaava (katujen nimien asemakaavan muutos Siltakatu muutettu Äänekoskentieksi). Suunnittelualue on osoitettu kauttakulku- tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen (LT) sekä museorakennusten korttelialueeksi (YM). Alueella kulkee rautatie (LR). KUVA 4 Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus osoitettu sinisellä rasterilla. Suunnittelualueen laajennus (tark ) osoitettu punaisella rasterilla.

22 5 KUVA 5 Kotakennääntien-Tehtaankadun kiertoliittymän vaatima tilantarve. Voimassa olevan asemakaavan katualue rajattu punaisella. KUVA 6 Viiskulman kiertoliittymän vaatima tilantarve. Voimassa olevan asemakaavan katualueen ja yleisen tien alueen (Äänekoskentie) rajaus punaisella. 3.4 Selvitykset WSP Finland Oy:n laatimassa Äänekosken liikenneselvityksessä on tutkittu Metsä Groupin suunnitteilla olevan Biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvan raskaankaluston lisääntyvän liikennemäärän vaikutusta Äänekosken liikenneverkkoon nyt ja tulevaisuudessa. Selvityksessä esitettiin kaksi päävaihtoehtoa Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteysalueen sujuvuuden parantamiseksi sekä kiertoliittymän rakentamista Viiskulman alueelle. Kaavamuutoksen yhteydessä ei ole tarkoitus laatia uusia selvityksiä.

23 6 KUVA 7 Pääsuunnan kääntäminen Kotakennääntieltä Tehtaankadulle. Viiskulman risteysalueella kiertoliittymä. KUVA 8 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukainen vaihtoehto, jossa Kotakennääntien ja Tehtaankadun risteysalueelle on osoitettu kiertoliittymä. Viiskulman risteysalueella kiertoliittymä.

24 7 4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. 5. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta sekä vapaa-aikalautakunta - Keski-Suomen ELY-keskus - Äänekosken Energia Oy - Keski-Suomen pelastuslaitos - Liikennevirasto (junarata) 6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRA 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRA 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta sekä Äänekosken Energia Oy:ltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta ja Metsä Fibre Oy:ltä. Suunnittelualueen laajennuksen johdosta (tark ) valmisteluvaiheen lausunnot pyydetään myös Liikennevirastolta: suunnittelualueella kulkee rautatie. Keski-Suomen liitolta ei ole tarpeen pyytää lausuntoja: kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai yleiseen liikenteeseen eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä kaavan noudattaessa maakuntakaavan tavoitteita. Mainituista syistä johtuen myöskään kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetä tarpeellisena

25 8 7. AIKATAULU Kaava tulee vireille ja luonnoksena nähtäville talvella Ehdotusvaiheen nähtävilläolo ajoittunee kevääseen 2015 ja hyväksyminen kesään/ syksyyn Kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolo järjestetään kahdessa osassa: Kotakennääntien- Tehtaankadun alueen kiertoliittymän valmisteluvaiheen kuuleminen suoritetaan ensimmäisenä (maaliskuu 2015) ja toisena vaiheena järjestetään Viiskulman alueen kiertoliittymän valmisteluvaiheen kuuleminen (huhtikuu 2015). Kaavaluonnokset yhdistetään ehdotusvaiheessa yhdeksi kaavaksi, jolloin kaavan jatkovalmistelu ja hyväksyminen suoritetaan yhtenä kaavana. 8. YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Kaavasuunnittelija Olli Kinnunen Henriikka Lonka

26 Tämä selvitys on laadittu Keski Suomen ELY keskuksen ja Äänekosken kaupungin toimeksiannosta. Työtä ohjanneeseen projektiryhmään ovat kuuluneet: Olli Kinnunen, Äänekosken kaupunki Tommi Rautjärvi, Äänekosken kaupunki Henriikka Lonka, Äänekosken kaupunki Jukka Karppinen, Äänekosken kaupunki Harri Pirhonen, Äänekosken kaupunki Pasi Pirtala, Keski Suomen ELY keskus Hannu Onkila, Keski Suomen ELY keskus Kai Paavola, Keski Suomen ELY keskus ( asti) Matti Alanen, Metsä Fibre Selvityksen on laatinut WSP Finland Oy, jossa työhön ovat osallistuneet Katarina Wallin, Jari Laaksonen, Juuso Haapamäki ja Timo Kärkinen. Liikennelaskennoista vastasivat Tiia Viitala, Jari Hirvonen ja Jukka Takalo WSP:n Jyväskylän toimistosta. 1 2

27 essa, kun kaikki puutavarakuljetukset kulkevat sen kautta. Metsä Fibre aikoo rakentaa uuden biotuotetehtaan Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan on määrä valmistua vuonna Uuden tehdasalueen liikenne alkaa todennäköisesti jo vuoden 2017 aikana. Tehdas kuluttaa noin 6,5 miljoona kuutiota puuta vuodessa. Kuorma autoilla tuodaan haketta ja pyöreää puuta noin 5 miljoona kuutiota. Rautateitse tehtaaseen tuodaan pyöreää puuta noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tehtaan tuotteet aiotaan kuljettaa junalla Vuosaaren satamaan. Nykytilanteeseen nähden uusi tehdas lisää raskasta liikennettä noin 410 matkaa vuorokaudessa (molemmat suunnat yhteensä). Tuote ja kemikaali kuljetuksien osuus tästä on noin 32 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyisin Kotakennääntiellä kulkee iltahuipun aikana raskasta ajo neuvoa tunnissa (molemmat suunnat yhteensä). Uusi tehdas tuo tähän noin 30 raskasta ajoneuvoa tunnissa (molemmat ajosuunnat yhteensä) lisää, eli tehtaan valmistuttua Kotakennääntiellä kulkeenoin raskasta ajo neuvoa iltahuipputunnin aikana. Tehtaan puukuljetukset kulkevat suurelta osin valtatien 4, Kotakennääntien ja Tehtaankadun kautta tehdasalueelle. Kotakennääntien merkitys tehtaan kuljetusreittinä kasvaa tulevaisuudessa valtatien 4 uuden linjauksen valmistu 3 3

28 Työn tavoitteena on selvittää tarvitaanko Äänekosken keskusta alueen tie ja katuverkolle toimenpiteitä liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan kuljetusten käynnistyessä. Työn lähtökohtana oletettiin, että suurin osa tehtaan kuljetuksista käyttää Kotakennääntietä, minkä vuoksi se on rajattu omaksi tarkastelualueekseen (tarkastelualue 1). Kotakennääntielle suunniteltavien parannustoimen piteiden lisäksi tehdään kadusta kevyt kaupunkikuvallinen tarkastelu. Toinen tarkastelualue sijaitsee tehdasalueen itäpuolella (tarkastelualue 2), jossa nykyiset liittymät Äänekoskentiehen ovat raskaan liikenteen kannalta hankalia. Työssä tutkittiin myös vaihtoehtoisia reittejä Kotakennääntien kautta kulkevalle raskaalle liikenteelle. Vaihtoehto A perustuu radan yhteyteen rakennettavan uuden kadun käyttöön. Vaihtoehdossa B toteutettaisiin uusi tie keskustan eteläpuolelta tehdasalueelle. Vaihtoehtoiset yhteydet on esitetty oheisessa kuvassa. Tie ja katuverkon toimivuustarkasteluja varten laadittiin liikennemalli Paramics mikrosimulointiohjelmalla. Malli kattoi Kotakennääntien valtatieltä 4 Äänekoskentielle. Mallin kattama verkko näkyy oheisessa kuvassa. Tarkastelussa selvitettiin nykytilanteen liikenteen toimivuus, jonka jälkeen tutkittiin kuinka uuden tehdasalueen synnyttämä raskaan liikenteen lisäys vaikuttaa liikenneverkon toimivuuteen tehtaan toiminnan alkaessa ja ennustevuonna Toimivuustarkastelut tehtiin iltahuipputunnin liikennemäärillä. Toimivuustarkastelujen avulla tutkittiin, edellyttääkö katuverkko toimenpiteitä liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi vuoden 2035 ennustetilanteessa. 4 5

29 Kotakennääntie toimii nykyisin pääsisääntuloreittinä valtatieltä 4 Äänekosken keskustaan. Katu on 2+2 kaistainen ja nopeusrajoitus sillä on 40 km/h. Kadulla on runsaasti liittymiä, myös tonttiliittymiä. Kotakennääntietä kulkee nykyisin suuri osa Metsä Groupin tehtaiden raskaasta liikenteestä. Pohjoisen suunnasta tehtaalle saapuva raskas liikenne käyttää myös Äänekoskentietä. Kadun molemmin puolin on lähes koko matkalla yhdistetyt kävely ja pyörätiet. Kotakennääntiellä laskettiin liikennettä syyskuussa 2014 oheiseen kuvaan merkityillä liittymäalueilla. Laskennat tehtiin klo välisenä aikana ja tulokset ilmoitettiin 15 minuutin tarkkuudella. Tuloksista erotettiin vilkkaimman tunnin liikenne (ajon/h), joka on esitetty oheisessa kuvassa. Suurimmat liikennemäärät ovat Kotakennääntiellä Hämeentien länsipuolella, jossa poikkileikkausliikennemäärä on noin 930 autoa tunnissa. Pienimmillään liikennemäärä on hieman alle 700 ajoneuvoa tunnissa. Kotakennääntien ja valtatien 4 liittymässä tehtiin tarkistuslaskenta marras kuussa, sillä arveltiin, että Äänekosken sillan remontti tai mahdollinen poikkeustilanne tehtaan liikenteessä on voinut vaikuttaa laskentatuloksiin. Ennen uusintalaskentaa varmistettiin, että tehdas toimii laskenta ajankohtana normaalisti ja Äänekosken sillan remontti on valmistunut. Uusintalaskennan tuloksissa ei ollut merkittävää eroa syyskuisen laskennan tuloksiin. Kuvassa esitetään myös raskaan liikenteen osuudet iltahuipputunnin aikana. Tuloksia arvioitaessa on syytä huomioida, että kyseessä on henkilöautoliiken teen kannalta vuorokauden vilkkain tunti. Raskaan liikenteen määrät sen sijaan pysyvät samalla tasolla lähes koko päivän ajan. Tällöin raskaan liikenteen osuudet ovat esimerkiksi päiväsaikaan huomattavasti suurempia kuin iltahuipputuntina. 6 7

30 Oheiset kuvat havainnollistavat nykyliikenneverkon palvelutasoa vuoden 2014 iltahuipputunnin aikana. Keskimääräinen ajoneuvokohtainen viivytys simulointimallin linkeillä on esitetty ylimmässä kuvassa. Viivytys kuvaa sitä aikaa, joka ajoneuvolta kuluu linkin läpäisemiseen verrattuna tilanteeseen, jossa ajetaan vapaasti linkille määritettyä ajonopeutta. Viivytykset ovat nykytilan liikenneverkolla pääosin pieniä. Tarkastellulla verkolla viivytykset ovat suurimmillaan liityttäessä Kotakennääntieltä valtatielle 4 sekä saavuttaessa Viiskulman valo ohjattuun liittymään. Kotakennääntien ja valtatien 4 liittymän keskimääräisiin ajoneuvokohtaisiin viivytyksiin perustuva palvelutaso on kokonaisuudessaan nykyisin erittäin hyvä. Kotakennääntieltä liityttäessä palvelutaso on tyydyttävä. Viiskulman valo ohjatun liittymän viivytyksiin perustuva palvelutaso on tyydyttävä. Valo ohjausta säätelemällä on mahdollista vaikuttaa viivytysten ja jonojen jakautumiseen eri tulosuunnille. Alimmissa kuvissa on esitetty maksimijononpituudet niissä simulointimallin kohdissa, joissa tarkastellun iltahuipputunnin aikana syntyi vähintään kolmen ajoneuvon pituisia jonoja. Jonoja syntyi Kotakennääntiellä liityttäessä valtatielle 4 etelän suuntaan sekä käännyttäessä Hämeentielle valtatien suunnasta. Lisäksi jonoja syntyi Viiskulman liittymään saapuville ajosuunnille sekä Tehtaankadulle liityttäessä Kotakennääntielle. Tarkastelun taustalla on se, että tehdas valmistuu nopeammin kuin mitä uusi valtatie ehditään toteuttaa. Siksi on tärkeää tarkistaa, muodostuuko tämä välivaihe ongelmalliseksi liikenteen hoidon kannalta. Nykytilan liikennemääriin on tarkastelussa lisätty uuden tehtaan synnyttämä raskas liikenne. Tarkastelussa on oletettu, että tehtaan liikenne suuntautuu kuten nykyisin, eli pohjoisen suunnan kuljetukset käyttävät Äänekoskentietä. Toimivuustarkastelun perusteella liikenne toimii edelleen hyvin lukuun otta matta valtatien 4 ja Kotakennääntien liittymää sekä Viiskulman liittymää, joissa palvelutaso huononee nykytilanteeseen nähden. Kotakennääntien jonoutuminen valtatien liittymästä johtuen vaikeuttaa Kotakennääntielle liittymistä nykyiseltä huoltoasemalta (keskimääräinen viivytys huoltoasemalta liityttäessä 51 sekuntia). Äänekosken kaupunki testasi klo tulevan rekkaliikenteen lisäystä käytännössä. Nesteen ja Tehtaankadun väliä ajatettiin neljää ajo neuvoyhdistelmää. Testi osoitti, että Viiskulman liikennevalot toimivat tulppana Kotakennääntien suunnasta tuleville. Tehtaankadun liittymä toimi vähintäänkin kohtuullisesti. Pisin pysähtymisaika Tehtaankadulta vasemmalle kääntyville oli 35 sekuntia. Pysähtymisajan keskiarvo oli 7 sekuntia, eli sama kuin mitä simulointi osoitti. 8 9

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015, tark. 23.3.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA

Lisätiedot

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavat yhdistetään yhdeksi kaavaehdotukseksi, jolloin jatkovalmistelu ja hyväksyminen tapahtuvat yhtenä kaavana.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavat yhdistetään yhdeksi kaavaehdotukseksi, jolloin jatkovalmistelu ja hyväksyminen tapahtuvat yhtenä kaavana. Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavamuutoksen 18.2.2015 päivätty kaavaluonnos sijoittuu sinisellä osoitetun ympyrän alueelle. Suunnittelualuetta on laajennettu kaupunginhalllituksen 30.3.2015 tekemän

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

114.5 1:52 1:67. K-Market KAUPPAKATU KAUPPAKATU 112.7 111.8 112.3. Museo KOTAKENNÄÄNTIE 104.6 1:67 3:1 4:16 105.8. Ras. TEHTAANKATU 104.

114.5 1:52 1:67. K-Market KAUPPAKATU KAUPPAKATU 112.7 111.8 112.3. Museo KOTAKENNÄÄNTIE 104.6 1:67 3:1 4:16 105.8. Ras. TEHTAANKATU 104. 114.3 114.5 114.4 115.2 113.3 104.8 111.2 112.4 112.7 108.0 111.6 112.3 111.9 111.8 104.3 107.6 107.5 108.1 107.4 107.1 104.2 111.4 114.2 111.3 111.1 109.9 110.4 109.3 108.0 107.3 107.4 106.9 104.6 105.6

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 5.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 10.10.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016). 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 7.3.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUVAT 1 ja 2 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Äänekosken ja Suolahden taajamiin nähden

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.3.2016 / 6.4.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) KUVA 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 19.1.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 9.3.2015 Kaavan voimaantulo 25.11.2015 Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 23.11.2015 hylännyt

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MATILANVIRRAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 SUUNNITTELUALUE

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MATILANVIRRAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 SUUNNITTELUALUE LUONNOS 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 30.8.2012 MATILANVIRRAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ote Äänekosken kaupungin opaskartasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 2 1 KAAVASELOSTUS EHDOTUS 15.8.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:..2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15. PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVALUONNOS 24.2.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2014. Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVALUONNOS 24.2.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2014. Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVALUONNOS 24.2.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2014 Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo-järven rannalla, Äänekosken keskusta-alueen eteläpuolella. Kaavaalueen pinta-ala on noin 24 hehtaaria.

Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo-järven rannalla, Äänekosken keskusta-alueen eteläpuolella. Kaavaalueen pinta-ala on noin 24 hehtaaria. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 22.6.2015 ÄÄNEKOSKI PIILOLANNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAAVA-ALUE Kuva 1 ja 2 Kaava-alueen rajaus (taustakartta ja ortokuva www.paikkatietoikkuna.fi).

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 1 KORTTELIT 170 JA 192, PUISTOALUE SEKÄ KATUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2014, TARK. 17.11.2014, TARK. 12.1.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot