Ilmajoki. Korttelit 42 ja 43, Ilkantien alue. Kaavaselostus. Asemakaavan muutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmajoki. Korttelit 42 ja 43, Ilkantien alue. Kaavaselostus. Asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Ilmajoki Korttelit 42 ja 43, Ilkantien alue Asemakaavan muutos Kaavaselostus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 2013

2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Palo Alue: Ilkantie Korttelit: 42 ja 43 Kaava: asemakaavan muutos Kaava laatija Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, Ilmajoki Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) fax (06) sähköposti Kaavasuunnittelija Tapio Mäntymaa puh. (06) sähköposti Vireille tulo Kunnanhallituksen kaavoituspäätös Asemakaavan hyväksyminen Tekninen lautakunta Kunnanhallitus x.x.2013 Kunnanvaltuusto x.x

3 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustassa kaupallisen keskustan alueella, Kyrönjoen itäpuolella rajautuen Kauppatiehen, Keskustiehen ja Kartanontiehen sekä Kartanonkujaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,5 ha. Suunnittelualue rajattuna 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan tarkoituksena on tiivistää Ilmajoen keskustarakennetta ja lisätä asumista alueella. Alueen kerrostalokortteleissa korotetaan suurinta sallittua kerroslukua niin, että tonteille voi rakentaa enintään viisikerroksisia asuintaloja. Muilta osin korttelialueet säilytetään pääosin nykyisen kaavan mukaisena. Puisto osoitetaan edelleen Ilkantien molemmille puolille kerrostalojen viereen. Kerrostalojen paikat korttelialueella määritellään siten, että ne parhaiten tukevat keskusmaista tiivistä rakennetta. 1.4 Kaavaselostuksen sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot 2 2. Tiivistelmä 5 3. Lähtökohdat 6 4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan kuvaus Asemakaavan toteutus Liiteasiakirjat Liite 1. Kaavoituspäätös Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 3

4 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kurikan-Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma, Mikko Ranto 1999 Keskustan yleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi, Maaria Mäntysaari 1999 Ilkantien alueen arkkitehtuurikilpailu, kilpailuohjelma Ilkantien alueen arkkitehtuurikilpailu, arvostelupöytäkirja Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti 2008 Keskustan yleiskaava-alueen luontoselvitys. Hannu Tuomisto 2009 Kunnallistekniset suunnitelmat,

5 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Teknisen lautakunnan esitys Kunnanhallituksen kaavoituspäätös Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä Kaavaluonnos nähtävänä Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavaehdotus julkisesti nähtävänä x.x - x.x.2013 Kunnanhallitus x.x.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös x.x Asemakaava 5

6 Asemakaavassa on korttelialueille osoitettu keskustamaista kerrostalo- ja pienkerrostaloasumista, liikerakentamista ja pieni keskustapuisto. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden on korotettu kerrostalojen suurinta sallittua kerroslukua. Ilkantien varrelle sallitaan viisikerroksinen kerrostalorakentaminen kahdella rakennusalalla ja Keskustien varrelle sallitaan nelikerroksinen kerrostalorakentaminen kahdella rakennusalalla. Alueen tiet ovat nykyisillä paikoillaan. Ilkantie säilyttää asemansa yhtenä keskustan tärkeimmistä liikenneväylistä, joka yhdistää kaupallisen ja julkisen keskustan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,52 ha, rakennusoikeus k-m 2 ja aluetehokkuus e=0, Asemakaavan toteuttaminen Puiston rakentaa ja tiealueiden parannukset toteuttaa kunta. Kunta rakentaa Ilkantien tiealueille autopaikoitustaskut havainnepiirroksen osittamiin paikkoihin. Ilkantielle on myös kaavassa osoitettu paikoitustaskujen väliin kolme istutettavaa aluetta. Niiden toteuttamisessa otetaan huomioon se, että istutusten on tarkoitus kaventaa tienäkymää, mutta ei aiheuttaa haittaa liikenteelle. Yksityiset maanomistajat toteuttavat omistamiensa alueiden täydennysrakentamisen. Kunta myy tai vuokraa omistamansa korttelialueet yksityisille rakentajille. 6

7 3 Lähtökohdat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja keskustan osayleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä keskustatoimintojen alueeksi. Suunnittelualueella on voimassa asemakaava vuodelta Ilkantie (Olavi Yli-Vainio 2011) 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on Ilmajoen kaupallista keskusta-aluetta, joka täydentyy palvelujen lisääntyessä ja asuntorakentamisen tihentyessä. Alueen läpi kulkevan Ilkantien pohjoispuolella on kortteli 42, joka on osoitettu asuinkerrostalojen sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Korttelialueella on toteutunut yksi kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Vapaana on neljä kerrostalotonttia. Korttelissa on myös kolme asuinliikerakennusta. Ilkantien eteläpuolisen korttelin 43B rakentamaton länsiosa on varattu asuinkerrostaloja varten. Kauppatien ja Ilkantien kulmauksessa sijaitsee ABC-liikenneasema sekä Ilkantien varrella yksi liikerakennus. Suunnittelualueen ympäristössä on pienimuotoista liikerakentamista ja asumista lomittain. Kartanontiellä toimii muun muassa Kestikartano, jossa on ravintola ja majoituspalveluja. Kauppatien varrella aluetta vastapäätä sijaitsee S-Market Luonnonympäristö Maisemakuva Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva Kyrönjoki on merkittävä maisemallinen maamerkki, solmukohta ja keskustan toimintojen jakaja. Suunnittelualueen rakennukset muodostavat miellyttävän ja ihmisen mittakaavaisen ympäristön. Alueen rakennettavuus Pinnanmuodostukseltaan suunnittelualue on tasaista sijaiten korkeustasolla m mpy. Alueen maaperä tutkitaan tonttikohtaisesti perustustapaa valittaessa viimeistään rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 7

8 Maiseman historialliset ominaispiirteet Suunnittelualue on Ilmajoen vanhaa kauppakeskustaa. Alueen vanha rakennuskanta on sijoittunut jokitöyräälle ja laaksoon sekä selänteille. Rakennuskanta on lisääntynyt, tiivistynyt ja eriytynyt perinteisestä jokivarren maatalouspihapiiristä. Kauppakeskusta on kehittyessään tukeutunut kuitenkin vanhaan tieverkkoon. Pohjavedet Alue ei kuulu pohjavesialueeseen. Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu Suunnittelualueella on keskustan asutulle alueelle ominaista kasvillisuutta ja taajamaeläimiä. Suunnittelualueelta ei ole löydetty luonnonsuojelullisesti suojeltavia lajeja Rakennettu ympäristö Kyläkuva Ilmajoen keskustan kyläkuva rakentuu 1 2 -kerroksisista asuin- ja liikerakennuksista. Tiiveintä liikekeskusta on Kauppatien varrella. Asuminen on alkanut viime vuosina lisääntyä ja keskustan kyläkuva on jälleen monipuolistumassa. Suunnittelualue on maisemallisesti merkittävä osa Ilmajoen keskustan kyläkuvaa, koska Ilkantien läpikulkuliikenne on vilkasta. Ilkantien ympäristöä (Mika Ruutiainen 2007) Yhdyskuntarakenne Ilmajoen keskustaajama on tyypillinen eteläpohjalainen jokivarsikylä, joka sijaitsee peltolaaksossa kahden joen suuntaisen selänteen välissä. Vanha asutus seuraa jokea ja viimeaikainen asutus on levittäytynyt taajamassa pelloille ja teiden varsille, kauemmaksi joesta. Keskustatoiminnot ovat jakaantuneet siten, että julkiset palvelut ovat joen itäpuolella ja kaupalliset palvelut Kauppatien varrella sekä sen lähialueella. Väestö, palvelut, työpaikat ja asuminen Ilmajoen keskustaajamassa on 4426 asukasta; alle 14-vuotiaita on 766, vuotiaita 2640 ja yli 65-vuotiaita 1020 henkilöä (Tilastokeskus ). 8

9 Korttelissa 42 toimii apteekki, fysikaalinen hoitolaitos, pizzeria ja urheiluliike ja sekä puhelinmuseo. Korttelissa 43B on polttoaineen jakeluasema kahvioineen ja myymälöineen sekä käsityöliike ja parturi. Suunnittelualueella on toimisto-, palvelu- ja myyntityöhön liittyvää työpaikkaa. Asuntoja suunnittelualueella on liikerakennuksissa, pienkerrostalossa ja omakotitaloissa. Alueella asuu noin 41 asukasta. Rakennettu kulttuuriympäristö Alueen rakennukset: 1. Pohjola 2:145 Rakennustaiteellisesti ja ympäristön kannalta arvokkain rakennus on Ilkantien varrella sijaitseva, 1930-luvulla Säästöpankin konttoriksi rakennettu arkkitehti E. Paalasen suunnittelema funkkistalo. 9

10 Puhelinmuseo (Olavi Yli-Vainio 2011) Etelä-Pohjanmaan Puhelin Oy osti kiinteistön keskuksen laajentamista varten vuonna Puhelintekniikan kehityttyä rakennus jäi tyhjilleen 1990-luvulla. Vaasan Läänin Puhelin Oy aloitti kiinteistön peruskorjauksen vuonna Kesällä 2003 sinne tuotiin 84 rautatielavallista puhelinteknisiä laitteita ja vuonna 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy perusti kiinteistöön puhelinmuseon. Museo sisältää vaikuttavan kokoelman puhelin- ja teletoimintaan liittyvää esineistöä yli sadan vuoden ajalta. Yksi museon erikoisuuksista on Neiti Aika -laitteisto vuodelta 1949 ja sen alkuperäiset äänikiekot. Rakennukselle on tehty vuosien varrella mittavia kunnostustöitä. Korjausrakentamisessa on pyritty säilyttämään vanhan rakennuksen henkeä ja sisustusta suunniteltaessa on käytetty apuna vanhoja valokuvia. Rakennus onkin korjaustöissä säilyttänyt rakennustaiteellisen arvonsa ja edustaa hyvin 1900-luvun alkuvuosikymmenten liikerakentamista. Ulkoasultaan rakennus on suojeltu. Ilmajoen keskustan maisemallisena kohokohtana rakennus on yksi keskustan tärkeimmistä. 2. Ilkantie 1:745 Suunnittelualueen uusin, vuonna 2007 rakennettu pienkerrostalo. Ilkantie 1:745 (Olavi Yli-Vainio 2011) 10

11 3. Koti 2:113 Vuonna 1932 rakennettu Materon liike- ja asuinrakennus on muutettu asuinkäyttöön ja peruskorjattu 2000-luvulla. Koti 2:113 (Olavi Yli-Vainio 2011) 4 ja 5. Vierula 2:114 ja Kasvio 2:115 Vuonna 1929 rakennetut Tuomiston liike- ja asuinrakennukset on muutettu asuinkäyttöön ja peruskorjattu 2000-luvulla. Vierula 2:114 ja Kavio 2:115 (Olavi Yli-Vainio 2011) 6. Keskus II 2:78 Vuonna 1965 valmistunut tiilinen liikerakennus. Keskus II 2:78 (Olavi Yli-Vainio 2011) 11

12 7. Ala-Honkola 1:723 Vuonna 1973 valmistunut myymälärakennus Keskustien varrella. Ala-Honkola 1:723 (Olavi Yli-Vainio 2011) 8. Kassa 3:130 Vuonna 1962 valmistunut myymälärakennus Ilkantien varrella. Kassa 3:130 (Olavi Yli-Vainio 2011) 9. Salini 3:338 Ilkantien ja Kauppatien kulmauksessa sijaitsee vuonna 2003 rakennettu ABC-liikennemyymälä. 12

13 Muinaismuistot Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja. Sosiaalinen ympäristö Suunnittelualueen ympäristö on miellyttävä ihmisen mittakaavainen kävelykeskusta. Virkistys Suunnittelualueella on kaavoitettu kaksi puistoaluetta, joista toinen on toteutunut kerrostalon rakentamisen yhteydessä. Liikenne Suunnittelualueeseenkin osittain kuuluva Ilkantie yhdistää Kyrönjoen jakaman keskustan länsi- ja itäpuolen. Ilkantien silta on painorajoitettu ja valo-ohjattu. Ilkantien liikennemäärästä ei ole viimeaikaisia laskelmia, koska silta on remontissa. Keskustiellä ja Kartanontiellä liikennemäärät ovat huomattavasti vähäisemmät kuin Ilkantiellä. Molemmille korttelialueille on kaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialue. Tekninen huolto Suunnittelualue on liitetty kunnan teknisen huollon verkostoon sekä alueelliseen kaukolämpöverkostoon. Jätehuollon hoitaa keskitetysti Lakeuden Etappi Oy. Ympäristönsuojelu Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole tavattu direktiivi- tai uhanalaislajeja Maanomistus Maanomistajia ovat Ilmajoen kunta sekä yksityiset maanomistajat. Ilmajoen kunta 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, jossa suunnittelualue on osoitettu kuntakeskuksen keskustatoimintojen ja taajamatoimintojen alueeksi. 13

14 Ote maakuntakaavasta. Yleiskaava Ilmajoen keskustassa on voimassa osayleiskaava vuodelta MRL:n mukainen keskustan yleiskaava on vireillä. Asemakaava Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava, jossa alueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten, asuinkerrostalojen ja liikerakennusten korttelialue sekä puisto ja autopaikkojen korttelialue. Ote asemakaavasta. Rakennusjärjestys Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Kaavan pohjakarttana on käytetty 1:1000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka kunnan mittaustyönjohtaja on hyväksynyt

15 Suojelupäätökset Suunnittelualueella sijaitseva puhelinmuseo on asemakaavassa suojeltu sr-13 -merkinnällä. Muut selvitykset Kurikan-Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma, Mikko Ranto Keskustan yleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi, Maaria Mäntysaari Ilkantien alueen arkkitehtuurikilpailu, kilpailuohjelma. Ilkantien alueen arkkitehtuurikilpailu, arvostelupöytäkirja Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Keskustan yleiskaava-alueen luontoselvitys. Hannu Tuomisto

16 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi teki YIT-Rakennus Oy, joka varasi korttelin 43 kerrostalotontit ja esitti suunnitelmanaan rakentaa alueelle kaksi viisikerroksista kerrostaloa. Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen asemakaavan muutoksesta Ilkantien alueella Osallistuminen ja yhteistyö Vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Osalliset - kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat, haltijat ja yritykset sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus - Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseo - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos - Fortum Sähkönsiirto Oy - Ilmajoen Yrittäjät - Ilmajoen kunnan asiantuntijaviranomaiset tekninen johtaja rakennustarkastaja tiemestari vesihuoltorakennusmestari ympäristöinsinööri Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä lähtötiedot olivat nähtävillä Osallisilla on ollut mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Viranomaisyhteistyö Kaavaluonnoksesta on saatu lausunnot Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselta ja Etelä- Pohjanmaan museolta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kunnanhallituksen asettamat tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on osoittaa korttelialueen kunnan omistamalle maalle kaksi kerrostalotonttia, joiden suurin sallittu kerrosluku on viisi. Muilta osin korttelialue säilytetään pääosin nykyisen kaavan mukaisena. Puisto osoitetaan edelleen Ilkantien ja Kartanontien kulmaukseen. Kerrostalojen paikat korttelialueella määritellään siten, että ne parhaiten tukevat keskusmaista tiivistä rakennetta. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Lakea Oy, joka omistaa yhden ja on varannut kunnalta kolme kerrostalotonttia korttelissa 42, esitti, että myös korttelissa 42 sallitaan voimassa olevan kaavan kerroslukua korkeampi 16

17 rakentaminen. Lakea Oy oli suunnitellut rakentavansa Keskustien varrelle kaksi nelikerroksista kerrostaloa. 4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavaluonnos Suunnittelualueelle on laadittu yksi kaavaluonnos. Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottaminen Kaavaluonnoksesta ovat lausuntonsa antaneet Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan museo ja Fortum Sähkönsiirto Oy. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus haluaa antaa lausunnon vielä ehdotusvaiheessa. Luonnoksessa ELY-keskus kiinnittää huomiota erityisesti korkeiden kerrostalojen soveltumiseen nykyiseen matalarakenteiseen kylämäiseen ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaaseenkin keskustaajamaan ja kehottaa tutkimaan asiaa perusteellisesti. Rakennusten suojelutarve tulisi selvittää. Elyn mielestä tulisi tehdä 17

18 korkeiden rakennusmassojen visualisointi havainnepiirroksin tai kuvamanipuloinnin avulla. Myös liikenteelliset vaikutukset asumisen voimakkaasti lisääntyessä tulee arvioida. Etelä-Pohjanmaan museon mielestä kaavaluonnoksessa on huomioitu kaavamuutosalueen arvokohteet ja arvoalueet. Vanhimmat talot ja pihapiirit on säilytetty kokonaisuuksina ja uutta rakentamista ei ole tuotu liian lähelle niitä. Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat asianmukaiset ja riittävät. Fortum Sähkönsiirto Oy esittää, että kaava-alueen halki kulkevat maakaapelit merkitään kaavaan ja niille osoitetaan 2 m:n johtoalueet. Mielipiteitä ei ole esitetty. Lausuntojen ottaminen huomioon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaan ei ole tehty muutoksia: Ilmajoen keskustassa on olemassa jo nyt kolmikerroksista rakentamista. Näin ollen kahden kerroksen lisääminen kerroslukuun ei vaikuta häiritsevästi kyläkuvassa. On otettava huomioon, että kerrostalot on esitetty rakennettavaksi keskeisimmälle Ilmajoen keskustaalueelle. Kaavaselostuksessa on tutkittu aluetta havainnepiirroksia ja kuvamanipulointia käyttäen. Rakennusten suojelutarve on selvitetty ja Etelä-Pohjanmaan museon lausunnon mukaan se on tehty riittävästi. Liikenneongelmia ei ole odotettavissa alueen keskeisen sijainnin vuoksi, alue rajautuu kahdelta sivultaan pääkokoojaluokkaisiin teihin, joiden välityskyky on hyvä lisääntyvällekin liikenteelle. Kevytväylät on lisäksi rakennettu Kauppatielle ja Ilkantielle. Fortum Sähkönsiirto Oy:n esityksen mukaiset johtoalueet on merkitty kaavaan. Johto kulkee osittain kaavassa rakennusalaksi merkittyjen alueiden läpi. Tämä tarkoittaa, että johtoja tulee siirtää, jos alueen omistaja haluaa sijoittaa uudisrakennuksen nykyisen johdon päälle. Asia tulee harkita rakennuslupavaiheessa. Kaavaehdotus Kaavaehdotus on nähtävillä olleen kaavaluonnoksen mukainen. Ehdotukseen on kuitenkin lisätty olemassa olevien maakaapeleiden johtoalueet korttelialueiden sisälle 4.6 Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset Asemakaavan muutoksesta valmisteltiin yksi kaavaluonnos. Alustava kuuleminen oli Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen virallisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä x.x - x.x

19 5. Asemakaavan kuvaus Havainnepiirros 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavassa on korttelialueille osoitettu keskustamaista kerrostaloasumista, liikerakentamista ja pieni keskustapuisto. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden on korotettu kerrostalojen suurinta sallittua kerroslukua. Alueen tiet ovat nykyisillä paikoillaan. Ilkantie säilyttää asemansa yhtenä keskustan tärkeimmistä liikenneväylistä, joka yhdistää kaupallisen ja julkisen keskustan. Kaikilla korttelialueilla sallitaan asuminen. Sitä on kuitenkin painotettu tonteittain hiukan toisistaan poikkeavasti. Asuin-, liike- ja toimistorakennuksiksi merkityillä alueilla asumisen ja liiketoiminnan määriä toisiinsa nähden ei ole rajoitettu. Asuinkerrostalojen korttelialueilla liiketilojen ja julkisten lähipalvelujen määrä on rajoitettu, liikerakennusten korttelialueella on säädelty asumisen määrää. Kaava on laadittu siten, että olemassa oleva rakennuskanta voi säilyä nykyisellä paikallaan. Suojeltavaksi rakennukseksi on määritetty Vaasan läänin puhelimen rakennus. 19

20 Mitoitus Alueen pinta-ala on 2,52 ha. Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 2,13 ha, josta kerrostalojen aluetta on 0,90 ha, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta 0,88 ha sekä liikerakennusten korttelialuetta 0,35 ha. Asemakaavan sallima rakentamisen määrä alueella on kaikkiaan k-m 2, joka on 3580 k-m 2 enemmän kuin nyt voimassa olevan kaavan rakennusoikeus. Koko alueen tehokkuusluku on 0,55. Palvelut Ilmajoen keskustan kaikki julkiset ja yksityiset palvelut ovat lähietäisyydellä. Osa kaupallisista palveluista sijaitsee asemakaavan muutosalueella. Kaava sallii palvelujen määrän kasvattamisen edelleen jopa moninkertaiseksi nykyisestä määrästä. Kortteleiden jokaiselle rakennuspaikalle voidaan rakentaa liiketiloja joko kokonaan sallittu rakennusoikeus tai enintään 20 % rakennusoikeudesta. Lisäksi kerrostalokortteleihin voidaan rakentaa julkisia palvelutiloja 10 % rakennusoikeudesta. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan laatimisessa on ollut tarkoituksena lisätä Ilmajoen kuntakeskuksen vetovoimaisuutta tarjoamalla mahdollisuuksia viihtyisään asumiseen palvelujen välittömässä läheisyydessä keskusta-alueella. Tavoitteena on ollut ympäristöön sopiva, arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaissuunnitelma. Riittävä asukasmäärä keskustassa takaa palvelujen säilymisen ja luo sosiaalista hyvinvointia alueella. Asemakaavassa on osoitettu rakennuspaikat uudisrakentamiselle ja täydennysrakentamiselle, yksi rakennus on osoitettu suojeltavaksi. Asemakaavan rakennuspaikkojen sijoittaminen perustuu korttelikohtaisiin luonnoksiin. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue AK-1 Kerrostalojen korttelialueet on osoitettu korttelissa 42 sen puolivälin tienoille läpi korttelin ja korttelissa 43 Ilkantien toiselle puolelle vastaavaan kohtaan niin, että alue ulottuu Kartanontielle saakka. Korttelialueet on jaettu ohjeellisiksi rakennuspaikoiksi, mutta rakennusalat ovat sitovat. Asuinkerrostalojen korttelialueilla asuntoja tulee olla sallitusta kerrosalasta vähintään 70 %, liiketiloja ja palvelutiloja saa olla enintään 30 %. Kerrosluku on määrätty niin, että rakennukset on rakennettava vähintään kaksikerroksisina. Korttelissa 42 saa rakentaa Keskustien puolelle nelikerroksisia rakennuksia ja korttelissa 43 viisikerroksisia rakennuksia. Kerrostalojen korttelialueilla on osa paikoituksesta tonttikohtaista ja osa paikoituksesta on ohjattu erillisille autopaikkojen korttelialueelle, jossa on useiden tonttien paikoitus samalla alueella. Ilkantielle on osoitettu paikoitustaskuja 15 autolle. Keskustien varrella paikoitusta on jo rakennettu myös noin neljälletoista autolle. Nämä paikoitustilat palvelevat sekä liiketiloja että asuntojen vierasparkkeerausta. 20

21 Kuva: Taivaallinen Yritys Oy, Heikki Aaron Rantala, rakennusarkkitehti Kuva: Arkkitehtitoimisto Ranto Oy, Mikko Ranto, arkkitehti SAFA 21

22 Kuvat: Arkkitehtitoimisto Ranto Oy, Mikko Ranto, arkkitehti SAFA Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kaikilla rakennuspaikoilla on olemassa rakennuksia, osa on yhdistettyjä asuin- ja liikerakennuksia, osa on nykyisin pelkästään asumiskäytössä. Yhtä rakennuspaikkaa lukuun ottamatta kaavassa sallitaan kaikille rakennuspaikoille lisärakentamista. Asuintilojen, toimistotilojen ja liiketilojen keskinäistä määrää ei ole rajoitettu. Maanomistuksellisesti korttelialueet ovat jakautuneet pieniin yksiköihin. Kaava on laadittu siten, että jokainen rakennuspaikka voidaan toteuttaa itsenäisesti. Paikoitus on osoitettu rakennuspaikkakohtaiseksi, autopaikkamääräyksessä on otettu huomioon Keskustien, Ilkantien ja Kartanotien tiealueille osoitetut autopaikat. Nämä paikoitustilat palvelevat sekä liiketiloja että asuntojen vierasparkkeerausta. Kaikilla rakennusaloilla rakentamisen on kaksikerroksista. Liikerakennusten korttelialue KL Liikerakennusten korttelialue on osittain rakennettu, vajaa puolet rakennusoikeudesta on toteutettu vuonna Olemassa oleva rakennus on yksikerroksinen. Rakennusala on määritelty siten, että jatkossa rakennetaan kahteen kerrokseen, mikäli koko rakennusoikeus käytetään. Korttelialueelle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman, jonka paikka on kaavassa määrätty sitovasti. Korttelialueella saa asuntoja olla vain 20 % sallitusta kerrosalasta. Autopaikkojen korttelialue LPA Kortteliin 42 on osoitettu kaksi autopaikkojen korttelialuetta, jotka molemmat on tarkoitettu kahden eri rakennuspaikan autoille. Virkistysalueet Puisto VP Alueelle on osoitettu kaksi pientä puistoa, jotka on sijoitettu Ilkantien varteen tien vastakkaisille puolille. Suurempi puisto, joka on jo rakennettu, toimii myös asukkaiden leikkipaikkana, mutta pääosin puistot tullevat muodostumaan keskustan levähdyspaikoiksi. Puiston saavutettavuuteen ja näkyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota niin, että se muodostuisi kauppamatkojen ja iltakävelyjen levähdys ja kohtaamispaikaksi. 22

23 Muut alueet kaavatiealueet Ilkantien tiealueelle ei ole tehty muutoksia. Tien molemmille puolille on osoitettu paikoitusta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaava on laadittu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Se mm. edistää ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä Ilmajoen keskustassa. Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödynnetään sekä eheytetään taajamaa. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Näkymä Ilkantieltä luoteeseen Näkymä Ilkantieltä kaakkoon 23

24 Näkymä Keskustieltä kaakkoon Näkymä Keskustieltä luoteeseen Väestön rakenne ja kehitys alueella Ilmajoen keskustassa oli vielä 50- luvulla jokaisessa liikerakennuksessa yrittäjäperheen asunto yläkerrassa ja joissakin taloissa useitakin asuntoja. Nykyisin yrittäjät asuvat varsinaisilla asuntoalueilla, eikä 1960-luvulta lähtien liikerakennuksiin ole rakennettu ollenkaan asuntoja eikä sitä toista kerrostakaan. Keskusta-asumisen perinne on katkennut 24

25 paikkakunnalla. Kunta on johdonmukaisesti kaavoittanut keskustaan asuntoja ja näin halunnut pitää varsinaisen keskustankin elävänä myös ilta-aikaan. Samalla mahdollisemman monella on halutessaan ollut mahdollisuus asua hyvien palvelujen lähellä. Keskustassa rivi- ja kerrostaloissa asuu vain vähäisessä määrin lapsiperheitä, pääosin ainakin omistusasunnoissa asuu yli 50-vuotiaita pariskuntia ja yksineläviä sekä toisaalta opiskelijoita ja muita nuoria. Lapsiperheitä asuu jonkin verran vuokrataloissa. Ilkantien alueen kerrostalojen toteutustapaa ei ole päätetty, oletettavaa on kuitenkin, että alueelle rakennetaan omistusasuntojen lisäksi jonkin verran myös vuokra-asuntoja. Väestön rakenne tullee siis pysymään samankaltaisena nykytilanteeseen nähden. Asukkaiden laskeminen asemakaava-alueelle on vain suuntaa-antavaa, koska AL-tonteilla ei ole määritelty asuntojen ja liiketilojen suhdetta ja kerrostaloalueellakin on vain vähintäänmäärittely. Enimmillään asukkaita alueelle tullee 230, kun lasketaan, että asukasta kohdin on käytössä 35 k-m 2 ja puolet AL-tonttien kerrosalasta rakennetaan asunnoiksi ja kerrostaloissa 70%. Yhdyskuntarakenne Keskustan vetovoimaa lisätään asemakaavan toiminnallisen rakenteen ja tehokkuuden avulla. Tarkoituksena on, että keskustan rakenne tiivistyy ja palvelujen määrä lisääntyy samalla kun myös asukkaiden määrä lisääntyy ja uudet asukkaat osaltaan vahvistavat keskustan asemaa keskustana. Kyläkuva Tiivis tunnistettava keskusta saadaan aikaan rakentamisen määrällä, rakennusten sijoitustavalla ja asumisen ja liiketoiminnan vuorovaikutuksella. Asemakaavassa on kaavan sisällössä ja havainnollistavilla piirroksilla kiinnitetty erityistä huomiota omaleimaisuuden säilyttämiseen ja kehittämiseen alueella. Asuminen Alue tarjoaa vaihtoehdon asumiseen Ilmajoella. Omakotitalovaltaisessa pitäjässä on ollut lähes mahdotonta löytää kerrostaloasuntoa vaikka sellaiseen on selvästi ollut tarvetta. Näin voidaan ainakin päätellä siitä, miten paljon on henkilöitä, jotka omakotitaloistaan ja maatilaasunnoistaan luovuttuaan ovat muuttaneet lähikaupunkiin. Toisaalta, koska keskustaasumisen perinne on katkennut, voi keskustakerrostalojen vierastamistakin ilmetä. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Liike- ja toimistotilaa voidaan asemakaava-alueelle rakentaa huomattava määrä lisää, joten alue tarjoaa puitteet palvelujen kehittämiselle. Tiestö ja muu rakenne myös ympäristössä suosii palveluelinkeinoja. Virkistys Alueen puiston paikka Ilkantien varrella antaa mahdollisuuden puiston monipuoliselle käytölle. Asuntojen lisääntyminen alueella tullee vaikuttamaan siihen, että keskustan muitakin muuten vajaakäyttöisiä puistoja ja leikkipaikkoja tullaa käyttämään nykyistä enemmän. Jo nyt rakennettu puisto-osuus on antanut miellyttävää ilmettä Ilkantielle ja tarjonnut leikki- ja oleskelualueen keskustassa. Liikenne Asemakaavassa on lähdetty siitä, että Ilkantie on ja myös säilyy tärkeänä kauppakeskustaa ja julkista keskustaa sekä eri asuntoalueita yhdistävänä reittinä. Paikoitustaskujen osoittaminen Ilkantien varrelle on kunnossapitäjien taholta koettu talviaikaan ongelmalliseksi, mutta paikoituksesta tulevat edut on kuitenkin arvioitu haittaa suuremmiksi. 24

26 Tekninen huolto Asemakaava on laadittu niin, että tiedossa olevien johtojen paikat säilyvät ennallaan. Vaasan Läänin Puhelin Oy:n mastolle ei ole osoitettu rakennusalaa, joten se tulee poistumaan alueelta viimeistään siinä vaiheessa kun nykyinen masto ei enää ole toimintakunnossa. Kulttuuriympäristö Alueen rakenne tiivistyy niillä kohdin missä rakentamista ei ole ollut tai sitä ei ollut väliaikaisesti. Alue on vuosikymmeniä, aina 1930-luvulta saakka kuulunut Ilmajoen keskustan tiiveimmin rakennettuun osaan. Väliaikaisesti Keskustiellä on ollut väljää, koska sieltä on ollut purettuna Jussilan ja Ehon kiinteistöt. Alue toisin sanoen palautetaan tällä kaavalla entiseen merkitykseensä oleelliseksi osaksi keskustaa. Sosiaalinen ympäristö Sosiaalinen ympäristö tulee vilkastumaan luonnollisesti asukkaiden huomattavan lisääntymisen johdosta mutta myös kaavan rakenteesta johtuen. Puiston sijoittaminen Ilkantien varrelle ja vieläpä sen molemmille puolille tullee houkuttelemaan alueen asukkaita ja myös keskustassa asioivia henkilöitä vuoropuheluun Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Alue on rakennettua ympäristö ja ollut sitä jo vuosikymmeniä, joten kaavalla ei ole todettu olevan vaikutusta luonnonympäristöön merkittävässä määrin. Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Tiivis asuminen ja liiketoiminta keskustassa kaikkien valmiiden teiden ja johtojen vaikutuspiirissä on yhteiskunnan rakentamisen kannalta erittäin edullista. Lisäksi esimerkiksi koulut ovat kävelyetäisyydellä sekä kaupat ja muut palvelut naapurissa, mikä vähentää oleellisesti liikennettä ja muita päivittäisiä kuluja. Vaikutukset viihtyvyyteen Asemakaavan laadinnassa on tärkeänä näkökohtana ollut se, että alue on ja halutaan säilyttää ensisijaisesti keskusta-alueena ja kauppapaikkana. Lienee kohtuullista odottaa myös asukkailta toisenlaista suhtautumista asumisympäristöönsä kuin mitä se on varsinaisilla asuntoalueilla. Samaan aikaan ei voida vaatia, että kauppa, pankki ja apteekki on nurkan takana mutta niiden aiheuttama liikenne ja paikoitustarve ei vaikuta alueella mitenkään. Keskusta-asumisen perinteen katkeaminen tuo tähän seikkaan luonnollisesti vaikeutta. Ilmajoen keskustassa useimmilla korttelialueilla ja myös Keskustiellä, sen molemmilla puolilla sallitaan liikerakentaminen ja asuminen samoilla tonteilla toisin kuin varsinaisilla asuntoalueilla, joissa on osoitettu alueet vain omakotitaloille ja pientaloille. Keskustan monikäyttöisyys tuonee viihtyvyyteen muita positiivia elementtejä kuin rauhallisen asuntoalueen leiman. Tällaisia ovat esimerkiksi keskustakulttuuri ylipäänsä, lyhyet etäisyydet julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, naapureiden läheisyydestä johtuva asumisturvallisuus, tapahtumien keskipisteessä oleminen näkee ihmisiä, voi seurata elämää ympärillään. Alueen keskustasijainnista huolimatta on alueen suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota myös ihan tavallisiin asumisviihtyisyyttä ylläpitäviin seikkoihin. Korttelialueet on pyritty suunnittelemaan niin, että pihat voidaan rakentaa viihtyisiksi, kulkureitit tonteilla ovat selkeät, autopaikoitus on hallittua ja rakennusten arkkitehtuuri on korkeatasoista. Rakennukset on myös sijoitettu siten, että korttelit näkyvät ulospäin hallittuina kokonaisuuksina. 24

27 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole todettu varsinaisia keskustaan luonnostaan kuulumattomia häiriötekijöitä. Maisemallinen häiriötekijä, puhelinmastokin tulee aikoinaan poistumaan alueelta. 5.7 Nimistö Alueella ei ole uusia nimiä. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 24

28 6 Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Puiston rakentaa ja tiealueiden parannukset toteuttaa kunta. Kunta rakentaa Ilkantien tiealueille autopaikoitustaskut havainnepiirroksen osittamiin paikkoihin. Ilkantielle on myös kaavassa osoitettu paikoitustaskujen väliin kolme istutettavaa aluetta. Niiden toteuttamisessa otetaan huomioon se, että istutusten on tarkoitus kaventaa tienäkymää, mutta ei aiheuttaa haittaa liikenteelle. Yksityiset maanomistajat toteuttavat omistamiensa alueiden täydennysrakentamisen. Kunta myy tai vuokraa omistamansa korttelialueet yksityisille rakentajille. 6.3 Toteutuksen seuranta Alueen asukaskehitystä seurataan, erityisesti ikäjakaumaa, joka vaikuttaa alueen mahdollisesti tarvitsemiin kohdennettuihin palveluihin. Liiketilojen määrän ja laadun vaikutus keskustan vetovoimaan on yksi seurannan kohteista. Paikoitustilojen riittävyyttä tarkkaillaan rakentamisen edistyessä. 24

Ilmajoki. Ilkantie 42 ja 43 B. Lähtötiedot. Asemakaavan muutos

Ilmajoki. Ilkantie 42 ja 43 B. Lähtötiedot. Asemakaavan muutos Ilmajoki Ilkantie 42 ja 43 B Asemakaavan muutos Lähtötiedot Kaavoitustoimi Ilmajoen kunta 2012 3 Lähtökohdat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus

Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 2012 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaava laatija Kunta: Ilmajoki

Lisätiedot

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14 ILMAJOKI Ahonkylä Niemelän alue Asemakaavan muutos Kaavoitustoimi 20.9.2013 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavan laatija Vireille tulo Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Ilmajoki Asemakaavan muutos 2017

Ilmajoki Asemakaavan muutos 2017 Ilmajoki Asemakaavan muutos 2017 Seppälän alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Herralan kunnanosa Alue: Seppälän alue Korttelit: 157-159 Kaava: asemakaavan

Lisätiedot

Ilmajoki, Kaavaselostus

Ilmajoki, Kaavaselostus Ilmajoki, Kaavaselostus Kauppatien tiealue Asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2014 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ilmajoki. Lauroselankujan alue Korttelit 148 ja 149. Kaavaselostus. Asemakaavan muutos

Ilmajoki. Lauroselankujan alue Korttelit 148 ja 149. Kaavaselostus. Asemakaavan muutos Ilmajoki Lauroselankujan alue Korttelit 148 ja 149 Asemakaavan muutos Kaavaselostus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 2012 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Herralan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Kaavaselostus Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2012 Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 3 2 Tiivistelmä 6 3 Lähtökohdat 9 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 9

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Alue: Rinta-Lopen alue Korttelit: 279, 280 ja 351-354. Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki

Alue: Rinta-Lopen alue Korttelit: 279, 280 ja 351-354. Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki Ilmajoki Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 Rinta-Lopen alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Palon kunnanosa Alue: Rinta-Lopen alue Korttelit: 279,

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

Ilmajoki, Kaavaselostus

Ilmajoki, Kaavaselostus Ilmajoki, Kaavaselostus Kauppatien ja Nikkolantien tiealueet Asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2014 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki Juttila Korttelit 200, 202, 203 ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Janakkalan kunta Turenki Juttila Korttelit 200, 202, 203 ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Janakkalan kunta Turenki 26.4.2013 Juttila Korttelit 200, 202, 203 ja 206-208 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa Hausjärventien ja Turengintien

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus. Kunnanosa: Koskenkorvan kunnanosa 5 Kortteli: Kortteli 69 Asemakaavan muutos. puh. 044 4191 334. puh.

Asemakaavan muutoksen selostus. Kunnanosa: Koskenkorvan kunnanosa 5 Kortteli: Kortteli 69 Asemakaavan muutos. puh. 044 4191 334. puh. Ilmajoki 16.5.2016 Koskenkorvan kunnanosa 5, kortteli 69 Asemakaavan muutoksen selostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavan laatija Vireille tulo Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Koskenkorvan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot