Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study)"

Transkriptio

1 Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study) Dosentti, tutkimusjohtaja Hanna Lagström Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Järki & Tunne Mieli 2015 päivät /HL

2 Miksi tarvitaan HKA? Ongelmakohtien ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteellistä, kattavaa seurantatutkimusta, jossa selvitetään laaja-alaisesti yksilön kehitykseen vaikuttavien riskitekijöiden, perheen psykologisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen sekä yhteiskunnan sosiaali-, koulutus- ja terveyspalveluiden toiminnan yhteyksiä lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Ajantasaisen tutkimuksen merkitys korostuu yhteiskunnallisten muutosten myötä /HL

3 Hyvän kasvun avaimet Tutkimuskohde Seuraukset Muuttujat Kehitysprofiilit Fyysinen kehitys ja terveys Kielellisis-kognitiivinen kehitys Sosio-emotionaalinen kehitys Kasvu ja lihavuus Kognitio Lapsen ja vanhempien Toistuvat (hengitystie) Poikkeava kielenkehitys käyttäytyminen infektiot Yksi- ja monikielinen Lapsen sosioemotionaalinen kehitys Astma ja allergia kehitys Krooniset sairaudet Normatiivinen vertaisuhteen kielenkehitys Neurologiset häiriöt Biologiset - Sikiö- ja lapsuusiän kasvu - Vanhempien pituus, paino ja terveys - Lasten ja vanhempien geeniperimä - Sairauksien esiintyvyys ja ilmaantuvuus - Rekisteritiedot Psykologiset - Lapsen temperamentti - Vanhempien oma arvio vanhemmuudesta, masennus, ahdistus, yksinäisyys, vanhempi-lapsisuhteen toimivuus - Vanhempien parisuhdetyytyväisyys Sosio-demografiset - Vanhempien koulutus, työllisyystilanne ja tulotaso - Siviilisääty jne.. Ympäristö - Vanhempien elämäntavat - Sosiaali- ja terveyspalveluiden (mm. päivähoito) käyttö Normaali kehitys Yksittäiset, spesifit Varhaiset, kasautuvat ongelmat ongelmat

4 Tutkittavat lapset Kohortti: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rekrytointiaikana ( ) syntyneet suomen- ja ruotsinkieliset lapset (n=9936) perheineen Seurantaryhmä: 1797 äitiä puolisoita 1658 Lapsia 1827 (30 kaksosparia). Nyt käynnissä on 5-7 vuotiaiden lasten seuranta Lapsia seurataan aina aikuisikään saakka

5 Raskausaika Syntymä HKA-aineiston keruu 4 kk 8 kk 13 kk 18 kk 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7v 8 v Kyselylomakkeet Rekisterit ja vastaavat Biologiset näytteet Tutkimuskäy nnit Lapsi, äiti, isä erikseen v v v v v v v v v v v v Äitiysneuvola Syntymärekisteri v Lastenneuvola v v v v v v v v Kouluterveys v v Koulunkäynti v v Lapsi v v v v v Äiti v v v v Isä v v Terveyden- Tila v v v v v Kyselylomakkeet: perheen sosioekonomisen tilanne, vanhemmuus, elämäntilanne, krooniset ja akuutit sairaudet, liikunta- ja muut elintavat jne. Tutkimuskäynnit: terveydentila koko perheeltä +pituus, paino, verenpaineen, kehonkoostumus Biologiset näytteet: Napaveri, äidinmaito, lapsen ulostenäyte, poskisolu ja verinäytteet koko perheeltä /HL

6 Miksi useita eri menetelmiä? Perheiden rasitus vähenee Tutkimuksen luotettavuus paranee Katoanalyysi mahdollistuu Rekisterejä voidaan kerätä läpi elämän, vaikka kyselyitä ym. vain jossakin aikapisteessä

7 Käynnissä olevat osatutkimukset Mahdollistavat syvemmän tiedon tuottamisen Aineistoja väitöskirjatöihin Lapsen hyvinvoinnin kokonaisuus Perheen psyykkinen hyvinvointi Lasten hengitystie- infektiot Kielellinen kehitys Kasvatuksen avaimet Lapsiperheen taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi Lapsiperheiden ravitsemus ja hyvinvointi (sis. Liikunta)

8 Mitä on saatu selville (1)? Mukaan lähteneiden perheiden vanhemmat paremmin koulutettuja kuin väestö, lapsissa ei eroja 1 Yhdistetyn äitiys- ja lastenneuvolan tarjoama hoidon jatkuvuus lisää vanhempien tyytyväisyyttä 2,3 neuvolapalveluihin Isien emotionaalinen yksinäisyys tulee raskausaikana vahvemmin esille kuin äideillä, kun taas lapsen synnyttyä äitien yksinäisyyden tunne kasvaa 4 1 Lagström H, Rautava P, Kaljonen A, Räihä H, Pihlaja P, Korpilahti P, Peltola V, Rautakoski P, Österbacka E, Niemi P, Simell O. Cohort Profile: Steps to the Healthy Development and Well-being of Children (the STEPS Study). Int J Epidemiol 2013;42: Tuominen M, Kaljonen A, Ahonen P, Rautava P (2012). Does the organizational model of the maternity health clinic have an influence on women's and their partners' experiences? A service evaluation survey in Southwest Finland. BMC Pregnancy Childbirth Sep 14;12(1):96. 3 Tuominen, M, Kaljonen, A, Ahonen, P, Rautava, P. Relational continuity of care in integrated maternity and child health clinics improve parents service experiences. International Journal of Integrated Care 14, Junttila N, Ahlqvist-Björkroth S, Aromaa M, Rautava P, Piha J, Vauras M, Lagström H & Räihä H. Mothers and Fathers Loneliness During Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. Psychology and Education Journal 2013; 50:

9 Mitä on saatu selville (2)? Ylipainoiset äidit imettävät lapsiaan normaalipainoisia lyhyemmän ajan ja aloittavat myös lisäruokien antamisen varhemmin, ja tällä saattaa olla vaikutusta lapsen myöhempään kasvuun 5 Normaalipainoisten äitien äidinmaidon rasvahappokoostumuksessa on parempi kuin ylipainoisten äitien 6 Äidin raskaudenaikainen sokeriaineenvaihdunta ja ylipaino ovat yhteydessä lapsen syntymäpainoon ja varhaiseen kasvuun 7 5 Mäkelä J, Vaarno J, Kaljonen A, Niinikoski H, Lagström H. Maternal overweight impacts infant feeding patterns the STEPS Study. Eur J Clin Nutr 2014; 68: 43 49/ doi: /ejcn Mäkelä J, Linderborg K, Niinikoski H, Yang B, Kallio H, Lagström H. Breast milk fatty acid composition differs between overweight and normal weight women. Eur J Nutr 2013;52: Mäkelä J, Lagström H, Kaljonen A, Simell O, Niinikoski H. Hyperglycemia and lower diet quality in pregnant overweight women and increased infant size at birth and at 13 months of age -STEPS Study. Early Hum Dev 2013b;89:

10 Mitä on saatu selville (3)? Vanhempien syömiskäyttäytyminen ja ruokaneofobia sekä ruokavalion huono laatu ovat yhteydessä lyhyempään rintaruokintaan ja varhentuneeseen lisäruokien antamiseen 8 Aikuisilla ruokaneofobia heikentää ruokavalion laatua ja nostaa ylipainoa kuvaavaa painoindeksiä 9 Atooppista ekseemaa sairastavat lapset saattavat vauvauintiharrastuksen yhteydessä olla alttiimpia rinoviruksen aiheuttamalle hengityksen vinkumiselle 10 8 Vaarno J, Niinikoski H, Kaljonen A, Aromaa M, Lagström H. Mothers restrictive eating and food neophobia and fathers' dietary quality associates with breastfeeding duration and introduction of solid foods - the STEPS study. Publ Healt Nutr doi: /s Knaapila AJ, Sandell MA, Vaarno J, Hoppu U, Puolimatka T, Kaljonen A, Lagström H. Food neophopia associates with lower dietary quality and higher BMI in adults. Public Health Nutr Dec 22:1-11. [Epub ahead of print] 10 Schuez-Havupalo L, Karppinen S, Toivonen L, Kaljonen A, Jartti T, Waris M, Peltola V. Association between infant swimming and rhinovirus induced wheezing. Acta Paediatr 2014, published online 7 JUL 2014, DOI: 10.

11 Neuvolatiedot Kirjaamiskäytännöissä on puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia: Siviilisääty puuttuu noin 20%:lta synnytyksen jälkeisen masennuksen (EPDS) tunnistamisen tieto puuttuu noin 50%:lta Varhaisheijasteiden kirjaamistavasta ei ole mahdollista päätellä onko tieto puuttuva vai eikö kyseistä ominaisuutta ole ollut/ ei ole enää Vanhemmille tarkoitetut kyselyt kirjataan vanhempien Pegasokseen (esim. alkoholinkäytön Audit, EPDS) ja näin niiden yhteys lapsen kehitykseen vaikeasti havaittavissa. Lisäksi lomakkeet eivät tallennu Pegasokseen, vaan kirjaukset tehdään yhteenvedon tapaan. Leikki-ikäisen lapsen neurologisen arvioinnin (LENE) tavoitteena on löytää mahdollisimman varhain sellaiset kehitykselliset ongelmat, jotka voivat ennakoida oppimisvaikeuksia kouluiässä. LENE-tiedot eivät tallennu Pegasokseen, vaan ne kirjataan yhteenvedon tapaan TH1-lehdelle.

12 Vanhemmat, sisarukset Isovanhemmat Kaverit Harrastukset Järjestöt Äitiys- neuvola Kuka vastaa lapsen hyvinvoinnin eväistä? Asuinalue Naapurit Media Esikoulu (5-6 v) Lastenneuvola Päivähoito Peruskoulu (7-16 v) Toisen asteen koulutus Opiskelu/ työelämä

13 Merkitys Laajamittainen kohorttitutkimus avaa mahdollisuuden tutkia useiden eri tieteenalojen tutkimusintresseihin hajautuvien tekijöiden samanaikaisuutta ja yhteisvaikutusta Kertyvä aineisto on Suomen monipuolisin lapsen terveyttä ja kasvuolosuhteita kuvaava aineisto, jossa hyödynnetään myös samanaikaisesti koottuja rekisteriaineistoja. Tieteellisesti korkeatasoinen tutkimustieto lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin rakentumisesta on myös edellytys oikeille käytännön tason toimenpiteille. Tutkimus antaa arvokasta tietoa eri riskitekijöiden varhaisesta tunnistamisesta ja mahdollisuuden kehittää keinoja lapsen hyvän kasvun ja koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen Tavoitteena on saattaa tutkimuksen tuottama tieteellinen tieto lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien käytännön ammattilaisten hyödyksi, kuten neuvoloiden, lastensuojelun, päiväkotien, koulujen ja lasten terveydenhuollon käyttöön

14 LISÄTIETOJA: vankasvunavaimet

Varhaisten tekijöiden yhteys alle kouluikäisten ylipainoisuuteen

Varhaisten tekijöiden yhteys alle kouluikäisten ylipainoisuuteen Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Varhaisten tekijöiden yhteys alle kouluikäisten ylipainoisuuteen Pro Gradu -tutkielma Marjukka Mikkola Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Imetyksen edistäminen Suomessa

Imetyksen edistäminen Suomessa Kansallinen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä Imetyksen edistäminen Suomessa Helsinki 2009 National Institute for Health and Welfare Julkaisija-Utgivare-Publisher Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Toimintakertomus 2009 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus...2 2. Toiminnan tavoitteet...2 3. Tutkimustoiminta...3 4. Korkeakouluyhteistyö...4 5. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA

Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelujen ohjauksen suuntautumisvaihtoehto 2009 SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN

Lisätiedot

ANSIOTYÖSSÄ KÄYNNIN VAIKUTUS KAUNIAISLAISTEN 1 2-VUOTIAIDEN LASTEN ÄITIEN LIIKUNTAAN JA PAINONHALLINTAAN

ANSIOTYÖSSÄ KÄYNNIN VAIKUTUS KAUNIAISLAISTEN 1 2-VUOTIAIDEN LASTEN ÄITIEN LIIKUNTAAN JA PAINONHALLINTAAN ANSIOTYÖSSÄ KÄYNNIN VAIKUTUS KAUNIAISLAISTEN 1 2-VUOTIAIDEN LASTEN ÄITIEN LIIKUNTAAN JA PAINONHALLINTAAN Tiina Andersén Pro gradu -tutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

PÄÄNVAIVAA PAVUISTA. Kasvisruokavalio raskauden ja imetyksen aikana

PÄÄNVAIVAA PAVUISTA. Kasvisruokavalio raskauden ja imetyksen aikana PÄÄNVAIVAA PAVUISTA Kasvisruokavalio raskauden ja imetyksen aikana Sonja Kiiski Annemari Lydén Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Sanni Häkkinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö NELLI-projekti, ohjaaja Riitta

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI

LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto 2011 Satu Riihimäki ja Jaana Ämmänkoski LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA Pirjo Kotkamo Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana Katsaus tieteessä Maijaliisa Erkkola FT, dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustiede maijaliisa.erkkola@helsinki.fi Suvi Virtanen LT, ETM,

Lisätiedot

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ?

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Laura Auvinen, Anita Helin, Johanna Siekkinen ja Mari Soikkeli ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Työntekijän valmiudet tunnistaa ja kohdata syrjäytymisriskissä oleva leikki-ikäinen lapsi Opinnäytetyö Hoitotyön

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14 Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Opas työntekijöille SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1579-5 2 Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

ACTA LAPSEN YLIPAINO RISKITEKIJÄT, TUNNISTAMINEN JA ELINTAVAT UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1146. Marja Vanhala OULU 2012 MEDICA

ACTA LAPSEN YLIPAINO RISKITEKIJÄT, TUNNISTAMINEN JA ELINTAVAT UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1146. Marja Vanhala OULU 2012 MEDICA OULU 2012 D 1146 ACTA Marja Vanhala UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA LAPSEN YLIPAINO RISKITEKIJÄT, TUNNISTAMINEN JA ELINTAVAT OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, YLEISLÄÄKETIEDE;

Lisätiedot

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus lääketiede Alkuperäistutkimus Mikael Ekblad, Jonna Maunu, Petriina Munck, Satu Ekblad, Jaakko Matomäki, Helena Lapinleimu, Leena Haataja, Liisa Lehtonen ja PIPARI-tutkimusryhmä Keskosten äidit tupakoivat

Lisätiedot

VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA

VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA Anna Kalola - Sanna Mannonen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

ISIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN PUHEEKSI OTTAMINEN NEUVOLASSA

ISIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN PUHEEKSI OTTAMINEN NEUVOLASSA ISIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN PUHEEKSI OTTAMINEN NEUVOLASSA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, 12.5.2011 Lucia Guerrero Egea Alina Vartiainen OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön

Lisätiedot

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 TUTKIMUKSIA Pia Ahonen (toim.) VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Kymppi-hanke innovaatioympäristönä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 98 Turun

Lisätiedot

Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen

Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen TIETEELLISET ARTIKKELIT PSYKOLOGIA 44 (05 06), 2009 Virpi-Maria Hämäläinen, Anna Kouvo ja Maarit Silvén Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen Seurantatutkimuksessa

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Mira Susanna Ainassaari ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Terveydenhoitajien valmiudet tunnistaa ja tukea Sosiaali- ja terveysala 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot