Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 12"

Transkriptio

1 2014 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 12

2 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Rekisterit Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus Osallistuva nuori Nuoret luupin alla Muut tutkimushankkeet Tutkimusinfrastruktuuri Kliinisen tutkimustiedon hallintajärjestelmä ja aineistonkeruujärjestelmät Sähköinen viestintä Koulutusyhteistyö Opinnäytetyöt ja harjoittelu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Kansainvälinen toiminta Yhteistyöverkostot ja edustukset Toimintaresurssit Hallinto Henkilöstö Talous...7 LIITE 1. Julkaisut, seminaariesitykset ja yleisöluennot sekä opinnäytteet LIITE 2. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toimintaa lukuina vuosina

3 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tehtävänä on kansainvälisesti korkealaatuisen tutkimuksen tekeminen, korkeakoulujen välisen yhteistyön tehostaminen sekä alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan lapsi- ja nuorisotutkimuksen kehittäminen. Kahdeksannen toimintavuoden perustan muodostivat tutkimustoiminta, korkeakouluyhteistyö ja verkottuminen. Erityisesti panostettiin lapsiin kohdistuvien väestötutkimusten yhteistyön lähentämiseen sekä lapsiin ja nuoriin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen. Kansainvälinen toiminta aktivoitui merkittävästi ja keskuksen tutkimusaineistot poikivat meta-analyysipyyntöjä varsinaisen yhteistyön lisäksi. Syksyllä saatiin päätökseen NordForskrahoitteinen ( ) yhteispohjoismaisen kouluruokailuhankkeen aineiston kerääminen. Osallistuva nuori -tutkimuskokonaisuudessa toteutettiin valtakunnallinen Luuppi-kysely vuosiluokille 5, 7 ja 9. Tutkimuskeskuksen profiilissa korostui edelleen monitieteinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tutkimus. 2.1 Rekisterit Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on kehittänyt toimintamallia, jonka avulla voidaan poimia lapsiin liittyvää viranomaisten (sairaanhoitopiirit, terveys- ja sosiaalitoimet, THL ym.) keräämää tietoa eri tiedonkeruujärjestelmistä ja yhdistää sitä tutkimusaineistoihin. Kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilötunnisteelliset äitiysneuvolatiedot (n 10000) sekä syntymärekisteri- ja lastenneuvolatiedot (n 10000) vuosilta on jo siirretty keskuksen tutkimustietokantaan. Vuonna 2014 saatiin THL:n lupa koskemaan myös vuonna 2010 syntyneitä lapsia. Lisäksi panostettiin sähköisen datapankin edelleen kehittämiseen eli kerättyjen aineistojen saattamiseen sellaiseen muotoon, että keskuksen ulkopuolisetkin tahot voivat niitä hyödyntää. 2.2 Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen päätutkimushanke on laaja Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus, johon on lähtenyt mukaan 1797 äitiä (rekrytointi toteutettiin ), joista ruotsin-/kaksikielisiä on 160. Puolisoita lähti mukaan 1658, ja lapsia perheisiin syntyi 1827 (kaksosia 30). Keväällä 2014 saatiin päätökseen aineiston keruu lapsen 4 vuoden ikäpisteeseen asti ja tutkimuksen 6-vuotisseuranta käynnistyi. Pääpainopiste käytännön tutkimustyössä vuonna 2014 oli 5-vuotisseurantakäynneillä. Tutkimuksessa kerätään tietoa monin tavoin (biologiset näytteet, joita ovat mm. rintamaito ja verinäytteet, kyselylomakkeet, tutkimuskäyntitiedot). Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimuksen aineistosta on julkaistu kahdeksan kansainvälistä artikkelia toimintavuoden 2014 aikana. Tämän lisäksi tutkijat ovat esitelleen omia osatutkimuksiaan eri tieteenalan foorumeilla (liite 1). Tutkimusperheille lähetettiin kesäkirje ajankohtaisista asioista sekä joulutervehdys. Syyskuussa järjestettiin Hyvän kasvun avaimet -johtoryhmän ja väitöskirjatutkijoiden yhteinen seminaari, jossa käytiin läpi tutkimuksen tietolähteitä, pohdittiin yhdessä tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen liittyviä asioita sekä tutkimusrahoitusta tutkijauran eri vaiheissa. 2.3 Osallistuva nuori Nuoret luupin alla Marraskuussa 2014 toteutettiin neljännen kerran Nuoret luupin alla -koulukysely. Kyselyn kohderyhmä muuttui aiemmista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista ja kohdistui nyt ensimmäisen kerran luokka-asteille 5, 7 ja 9. Otoksessa oli kaikkiaan 1793 oppilasta. Myös otanta 2

4 muuttui aiemmista. Tutkimuksessa tavoiteltiin edustavaa otantaa koko Suomesta. Suuralueittain tarkasteltuna havaittiin, että suuralueet 1 ja 2 olivat yliedustettuina suhteessa suuralueisiin 3 ja 4. Hankkeessa käynnistettiin syksyllä seurantatutkimus, jossa on mukana Nousiaisten ja Mynämäen 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaiset. Hankkeessa seurataan oppilastasolla osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittymistä, kun oppilaille kohdistetaan kuukausittain näitä tavoitteita edistäviä toimenpiteitä. Nousiaisten (N = 220) kunta valittiin interventiokunnaksi ja Mynämäki (N = 209) vertailukunnaksi. Lisäksi Siikaisten ja Oripään kunnat ilmoittautuivat mukaan Nuoret luupin alla -hankekokonaisuuteen, jossa kyselytutkimuksen lisäksi toteutetaan Osallisuuden työpaja vuonna Muut tutkimushankkeet Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on osallistunut yhtenä kumppanina valtakunnalliseen Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen, jota hallinnoi Keski- Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa koottiin hankkeen loppuraportti, joka julkaistiin hankkeen loppuseminaarissa helmikuussa Pohjoismaisen ProMeal -kouluruokailututkimuksen aineiston keruu saatiin päätökseen toukokuussa Tutkimus tuottaa tietoa koululaisten ruokailusta, ruokailun yhteydestä koulutyöskentelyyn sekä oppilaiden omista kouluruokailukäsityksistä. Menetelminä käytettiin mm. koululounaiden valokuvaamista, oppituntihavainnointia, tietokonetestejä, eläytymiskertomuksia ja fokusryhmähaastatteluja. Hankkeen tutkijatapaaminen järjestettiin Reyjavikissa Islannissa toukokuussa Tutkimusinfrastruktuuri Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen käytössä oleviin tiloihin sisältyi vastaanottotilat tutkittaville lapsille ja perheille sekä työ- ja kokoustiloja sekä Datacityssä että elokuusta alkaen uusissa tiloissa Teutorissa. Osa tiloista (mm. laboratorio) on ollut yhteiskäytössä muiden tutkimusryhmien kanssa unitutkimusyksikön kanssa. Vastaanotossa on mm. tympanometri, otoskooppi ja imulaite lääkäreiden käyttöön. Tutkimushoitajien vastaanotossa on seuraavat laitteet: pituusmittauslaite, digitaalinen henkilövaaka, digitaalinen vauvavaaka sekä verenpainemittari. Lisäksi tutkimuskeskuksen laboratoriossa on kehonkoostumusmittauslaite sekä CRP:n, veren valkosolujen ja glukoosin pikamäärityslaitteet. Yhteistyö VSSHP:n kanssa on painottunut erityisesti tutkimuksiin, joissa hyödynnetään potilastietojärjestelmiä ja kliinistä osaamista. Keskus on myös osa TYKS:in tietoverkkoa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin kesään saakka yhteistyötä FinnBrain -tutkimuksen kanssa vastaanottotilojen yhteiskäytön osalta. 3.1 Kliinisen tutkimustiedon hallintajärjestelmä ja aineistonkeruujärjestelmät Vuoden 2014 aikana kehitettiin edelleen Acentra Oy:n Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskukselle toimittamaa tutkimustiedon hallintajärjestelmää Iiris, joka on tuotettu Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimukseen. Järjestelmä toimii web-selaimen kautta kaikille käyttäjille ilman erityisiä asennusvaatimuksia. 3

5 3.2 Sähköinen viestintä Tutkimuskeskuksella on omat yliopiston alla toimivat verkkosivut osoitteessa Toimintavuonna 2014 kehitettiin sekä ulkoisia että sisäisiä verkkosivuja. Tiedotuslista toimii keskuksen verkkoviestinnän tukena. Listalla oli vuoden 2014 lopussa 261vastaanottajaa, valtaosin Varsinais-Suomen alueelta, mutta myös lapsiasiavaltuutetun toimistosta sekä Suomen Unicef ry:stä. Listalla tiedotettiin pääosin keskuksen tutkimuksia käsittelevät asiat uutiskirjeen (Cyrin Sanomat) muodossa. Cyrin Sanomat ilmestyi toimintavuoden aikana viisi kertaa. 4. Koulutusyhteistyö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toimintaidea perustuu laajapohjaiselle yhteistyölle alueen korkeakoulujen eri laitosten kanssa. Tavoitteena oli vahvistaa yhteistyötä yliopiston eri oppiaineiden ja ammattikorkeakoulujen yksiköiden kanssa tarjoten mm. harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita eri alojen opiskelijoille. Aikaisempien vuosien tapaan harjoittelut ja opinnäytetyöt sidottiin keskuksessa käynnissä olleisiin hankkeisiin. 4.1 Opinnäytetyöt ja harjoittelu Cyri tarjosi vuoden 2014 aikana harjoittelupaikan kahdelle opiskelijalle (kasvatustieteen opiskelija Turun yliopistosta ja ravitsemustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta). Vuoden 2014 aikana on valmistunut yhdeksän pro gradu -tutkielmaa ja yksi kandidaatin työ keskuksen tutkimusaineistoista eri oppiaineisiin (liite 2). Vuoden 2014 loppuun mennessä oli rekisteröitynä 18 tohtorikoulutettavan keskuksen tutkimusaineistoja hyödyntävä väitöskirjatyö eri oppiaineisiin Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Lisäksi kahdessa psykologian alan lisensiaatin työssä hyödynnetään keskuksen aineistoja. 5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tutkimusjohtaja Hanna Lagström on nimettynä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan päätöksellä kansallisessa lasten ja odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuosituksia uudistavaan asiantuntijaryhmään. Toimintavuoden 2014 aikana yhteistyö Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola -hankkeen kanssa jatkui siten, että keskukselta oli edustus hankkeen ohjausryhmässä. Yhteiskunnallista vaikuttamista seurattiin mediaseurantalistan avulla ja tämän mukaan Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyrin toiminta esiintyi: paikallis- tai valtakunnan lehdissä seitsemän (7) kertaa asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle tarkoitetuissa lehdissä kaksi (2) kertaa sidosryhmien verkkosivuilla viisi (5)kertaa YLE radio Turku: kaksi (2) kertaa 6. Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen toiminta on perustunut suurelta osin tutkijoiden henkilökohtaisiin kongressimatkoihin ja esitelmiin sekä julkaisuihin. Vuoden 2014 aikana on osallistuttu kansainvä- 4

6 lisiin kokouksiin, seminaareihin ja kongresseihin, joissa tutkijat ovat esittäneet keskuksen aineistoihin kytkeytyviä hankkeita suullisissa esityksissä ja postereissa (liite 3). Vuonna 2013 käynnistyneen yhteispohjoismainen kouluruokailuhankkeen työkokous ja opintomatka järjestettiin Reykjavikissa Islannissa (toukokuu 2014). Tapaamiseen osallistuivat tutkimusjohtaja Hanna Lagström, erikoistutkija Sanna Talvia ja koordinaattori Maarit Laurinen. 7. Yhteistyöverkostot ja edustukset Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus oli mukana seuraavissa verkostoissa: KASTE II- Hyvinvoiva lapsi- ja nuori hankkeen ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on järjestää kuntien peruspalveluita ensisijaisesti lastensuojelun näkökulmasta. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström kuului hankkeen ohjausryhmään. Lapsuuden tutkimuksen seura Tutkimusjohtaja Hanna Lagström toimii seuran hallituksen jäsenenä ja tutkija Sanna Roos varajäsenenä. Yhdessä enemmän -hanke Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen on Varsinais-Suomen Lastensuojelu-järjestöt ry:n hanke. Tutkimusjohtaja Lagström kuului toukokuussa 2014 päättyneen hankkeen ohjausryhmään. Murkkuneuvola -hanke ohjausryhmäjäsenyys Hankkeen tavoitteena on järjestää toimintaa, jolla tuetaan vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan. Projektitutkija af Ursin kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Varsinais-Suomen nuorisotyön hallinnon verkko ELY -keskuksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on edistää nuorisotyön verkostojen toimintaa sekä selkiyttää tiedontuotantoa ja työnjakoa. Erikoistutkija Leena Haanpää toimi hankkeen ohjausryhmässä. STRIP seurantatutkimus Tutkimusjohtaja Lagström on vuonna 1990 alkaneen sydän- ja verisuonitautien ehkäisy -tutkimuksen (STRIP) johtotyhmän jäsen. Satakunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen foorumi Nuoret luupin alla -hanke on synnyttänyt yhteistyön Satakunnan alueen Lanufoorumin kanssa. Leena Haanpää on foorumin ohjausryhmän jäsen. Neuvokas perhe -ohjelma Neuvokas perhe -ohjelma on osa Suomen sydänliiton väestöstrategiaa. Tutkimusjohtaja Lagström kuului ohjelman ohjausryhmään. 8. Toimintaresurssit Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on sijoittunut hallinnollisesti Turun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan erilliseksi yksiköksi vuoden 2011 alusta. Keskus on koko toimintansa ajan kehittänyt ja seurannut toimintaresurssejaan (Liite 2). 8.1 Hallinto Tutkimuskeskuksen pitkän tähtäimen suuntaviivoista vastaa ohjausryhmä, jossa ovat monialaisesti edustettuina kaikki yhteistyökorkeakoulut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 5

7 ja Turun kaupunki. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ja varapuheenjohtajana tutkimus- ja kehityspäällikkö Marjale von Schantz (Taulukko 1). Ohjausryhmän kokouksiin osallistui valmistelijana tutkimusjohtaja Hanna Lagström ja sihteerin erikoistutkija Leena Haanpää. Taulukko 1. Ohjausryhmän kokoonpano alkaen (suluissa henkilökohtainen varajäsen). Diakonia-ammattikorkeakoulu Lehtori Marjaana Marttila (aluekoordinaattori Eila Hannula) Humanistinen ammattikorkeakoulu Koulutussuunnittelija Satu Riikonen (lehtori Matti Pesola) Turun ammattikorkeakoulu lehtori Eeva Timonen-Kallio (tutkimus- ja kehityspäällikkö Esko Ovaska) tutkimus- ja kehityspäällikkö, TtT Marjale von Schantz, terveysala (koulutuspäällikkö Pia Ahonen) Turun kaupunki palvelujohtaja Sirpa Kuronen (Ylilääkäri Minna Aromaa) Turun yliopisto Kliininen opettaja Helena Lapinleimu, kliininen laitos (professori Hasse Karlsson, psykiatria) erikoistutkija Elisa Poskiparta, psykologia (professori Katja Forssén, sosiaalitiede) yliassistentti Juhani Tähtinen, kasvatustiede (yliopistotutkija Niina Junttila, opettajankoulutuslaitos) yliopistonlehtori Merja Anis sosiaalityö (ma. professori Mia Hakovirta, sosiaalipolitiikka) laitoshallintopäällikkö Päivi Salonen, lääketieteellinen tiedekunta (laitoshallintopäällikkö Heli Törmänen, lääketieteellinen tiedekunta) Åbo Akademi hallintojohtaja Ulla Achrén, hallintovirasto (viestintäpäällikkö Thurid Eriksson, viestintäyksikkö) professori Barbro Back, tietojärjestelmätiede (dosentti Tomas Eklund, tietojärjestelmätiede) Yrkeshögskolan Novia överlärare Pia Liljeroth; vård och sociala området (programansvarig lärare Mona Bischoff, medborgaraktivitet och ungdomsarbete ) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tutkimusylilääkäri Päivi Rautava (erikoislääkäri Terho Heikkinen) Ohjausryhmä kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissaan ohjausryhmä käsitteli erityisesti keskuksen strategista kehittämistä, keskuksen toiminnan yleisiä suuntaviivoja ja talousasioita. Ohjausryhmästä ja henkilökunnasta syksyllä 2013 nimetty kokoontui talvella 2014 kahdesti. 8.2 Henkilöstö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa toimi perushenkilökunnan lisäksi suoraan ja verkottuneena vaihtuva joukko tutkijoita sekä tutkimuksissa avustavaa henkilökuntaa. 6

8 Syksyllä 2013 käynnistynyt koko henkilökunnan yhteinen työnohjaus jatkui vielä alkuvuoden Keskuksen henkilökunnan koulutus- ja virkistäytymispäivä ( ) toteutettiin koulutusristeilynä, ja sisältö rakentui keskuksen henkilökunnalle tehdyn kyselyn pohjalta koottuun työskentelyyn. Toteutuksesta vastasi Sanna Roos. Muuton jälkeisen toiminnan kehittämiseksi järjestettiin tutustumistilaisuus yhdessä muiden Teutorissa toimivien ryhmien kanssa lokakuussa Cyrin henkilökunnan oma jatkotilaisuus järjestettiin Naantalin Luonnonmaalla Tilaisuudessa käytiin läpi muuton aiheuttamia sisäisiä haasteita. Lisäksi henkilökunta osallistui säännöllisesti vuoden aikana Turun yliopiston järjestämään henkilöstökoulutukseen. Jatkettiin viikkovarttikäytäntöä. 8.3 Talous Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toiminnan rahoituksen perustana oli taustaorganisaatioiden myöntämä rahoitus (taulukko 2). Tutkimustoimintaa rahoitettiin eri lähteistä saatavilla projekti- ja apurahoilla. Taulukko 2. Yksikön tulos vuosilta 2014, 2013, 2012 ja Perusrahoitus Strategiarahoitus Liiketoiminnan tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot (Sis. ÅA 60000, (Sis. ÅA 60000, (Sis. ÅA 60000, VSSHP TKU VSSHP VSSHP 30000, 10000, AMK 5000, TKU 20000, TKU ) Novia 1000 ) Novia 1000 ) (Sis.ÅA 60000, VSSHP 30000, TKU ) Valtionavustukset (Akatemia, TEKES) Projektien jaksotukset Muut tulot Käyttökorvaukset TUOTOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Lomarahat Poistot ja arvonalentumiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot (infrastruktuurin rakentaminen) Tilavuokrat ja muut vuokrat Matkakulut Apurahat Kirjallisuus Käyttöoikeudet ja patentit -814 Muut vapaaeht. henkilöstökulut Muut kulut TOIMINNAN KULUT Muut sisäiset erät (yk-lisät, yliopisto) Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS

9 LIITE 1. Julkaisut, seminaariesitykset ja yleisöluennot sekä opinnäytteet 2014 Artikkelit Knaapila AJ, Sandell M, Vaarno J, Hoppu U, Puolimatka T, Kaljonen A, Lagström H. Food neophobia associates with lower dietary quality and higher BMI in Finnish adults. Pub Health Nutr 2014 (doi: /s ). Vaarno J, Niinikoski H, Kaljonen A, Aromaa M, Lagström H. Mothers restrictive eating and food neophobia and fathers' dietary quality associates with breastfeeding duration and introduc-tion of solid foods - the STEPS study. Publ Healt Nutr doi: /s Holmlund S, Kaljonen A, Junttila N, Räihä H, Mäkinen J, Rautava P. Psychological ill-being experienced by first-time mothers and their partners in pregnancy after abortion: a cohort study. J Psychosom Obstet Gynaeco 2014;34: Tuominen M, Kaljonen A, Ahonen P, Rautava P. Relational continuity of care in integrated maternity and child health clinics improve parents service experiences. Int J Integr Care. 2014;Oct 29;14:e029. Toivonen L, Schuez-Havupalo L, Rulli M, Ilonen J, Pelkonen J, Melen K, Julkunen I, Peltola V, Waris M. Blood MxA protein as a marker for respiratory virus infections in young children. J Clin Virol Jan;62:8-13. doi: /j.jcv Epub 2014 Nov 18. Gröndahl-Yli-Hannuksela K, Vuononvirta J, Peltola V, Mertsola J, He Q. Lack of association between mannose binding lectin and antibody responses after acellular pertussis vaccinations. Plos One 2014;9:e doi: /journal.pone Mäkelä J, Vaarno J, Kaljonen A, Niinikoski H, Lagström H. Maternal overweight impacts infant feeding patterns - the STEPS study. Eur J Clin Nutr Jan;68(1):43-9. doi: /ejcn Schuez-Havupalo L, Karppinen S, Toivonen L, Kaljonen A, Jartti T, Waris M, Peltola V. Association between infant swimming and rhinovirus induced wheezing. Acta Paediatr 2014, published online 7 JUL 2014, DOI: /apa Linderborg KM, Kalpio M, Mäkelä J, Niinikoski H, Kallio HP, Lagström H. Tandem mass spectrometric analysis of human milk triacylglycerols from normal weight and overweight mothers on different diets. Food Chemistry 2014;146: Kirja-artikkelit ja raportit Kiilakoski T, af Ursin P. Kirja muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. "Diginatiiveillako poikkeavat lukutavat?" Teoksessa Löytönen M, Inkinen T, Rutanen A (toim.) Kirja muuttuvassa tietoympäristössä. Porvoo: Bookwell Oy Lagström H, Talvia S. Ruokasuositus ja tämän päivän haasteet. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014. Turku, Lähteenmäki M, Neitola M. Isien tukiverkostot vauvaperheissä. Teoksessa Mykkänen J, Eerola P. (toim.) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus, 2014 Ojansivu P, Sandell M, Lagström H, Lyytikäinen A. Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa - ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014, Turun yliopisto. Vaarno J, Ojansivu P, Lagström H. Ruokakasvatus näkyvänä toimintana varhaiskasvatussuunnitelmissa. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014. Turku, Vaarno J. Lasten neofobia. Teoksessa Ojansivu P, Sandell M, Lagström H, Lyytikäinen A. (toim.) Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa Ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 2014:8 Vaarno J, Ojansivu P. Kasvatushenkilöstön näkemyksiä Sapere ruokakasvatuksesta. Teoksessa Ojansivu P, Sandell M, Lagström H, Lyytikäinen A. (toim.) Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa Ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 2014:8 8

10 Seminaariesitykset ja abstraktit af Ursin P. Explaining Cultural Participation in Childhood - An Application of the Theory of Planned Behavior to German and Finnish Elementary School Children. Presented at the annual PhD Conference of Faculty of Education, , Turku. Ahlqvist-Björkroth, S.,Junttila, N.,Räihä, H.Vanhempien raskausajan parisuhdetyytyväisyys osana varhaisen vanhempi-lapsi suhteen ja lapsen sosiaalisen kompetenssin kehittymistä. Psykologia 2014 kongressi. Joensuu Haanpää L Nuoret luupin alla. Satakunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen koordinaatioryhmä , Pori. Haanpää, L Nuoret luupin alla katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Turun kaupungin nuorisolautakunnan kokous , Turku. Kaittila A, Nyqvist, L. Monetary conflicts within intimate relationsships a qualitative study of familieswith children. Abstract. 7 th ESFR Congress, , Madrid, Spain. Karppinen S. Respiratory syncytial-viruksen vaikutus rinoviruksen esiintyvyyteen, LL Sinikka Karppinen Väestöterveys ja kansantaudit. Turun yliopisto, tutkimusseminaari Karppinen S, Toivonen L, Schuez-Havupalo L, Waris M, Peltola V. Viral co-infection of the respiratory tract interference between respiratory syncytical virus and human rhinovirus. 32 nd Annual ES- PID Meeting, Duplin, Ireland, Knaapila A, Laaksonen O, Hoppu U, Lagström H, Sandell M. Olfactory cues associated with approach and avoidance of foods: a pilot study. Poster presented at XXIVth Congress of the European Chemoreception Research Organization (ECRO); Dijon, France, Korja R, Räihä H, Tammisto R, Ahlqvist-Björkroth S, Aromaa M, Junttila N, Piha J. Parental selfefficacy and parents psychological well-being in relation to the later family interaction. (oral presentation) WAIMH-Congress (World s Association of Infant Mental Health), , Edinburgh. Korja R, Räihä H, Tammisto R, Ahlqvist-Björkroth S, Aromaa M, Piha J. Family functioning and mother s marital satisfaction during pregnancy associated with the later family interaction. (oral presentation) WAIMH-Congress, , Edinburgh. Junttila, N., Ahlqvist-Björkroth, S., Aromaa, M., Rautava, P., Piha, J, Korja, R., & Räihä, H. Parents psychosocial ill-being predicts their parental self-efficacy levels. 14th Congress of the World Association for Infant Mental Health. Edinburgh, Lagström H. Family eating context in relation to eating behaviour of preschoolers the STEPS study. Esitys kansainvälisillä lapsuuden tutkimuksen päivillä Oulussa Lagström H. Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study). Väestöterveys ja kansantaudit. Turun yliopisto, tutkimusseminaari Lagström H. Lasten ylipaino ja tutkimusmenetelmät kokemuksia Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimuksesta. Lasten lihavuuden ehkäisy. Suomen lihavuustutkijat, syyseminaari Lagström H. Rekisteritiedot täydentämässä kysely- ja haastattelututkimuksia. Rekisteritiedot terveystieteellisessä tutkimuksessa. Turku CRC Lähteenmäki M, Neitola M. Isien tukiverkostot vauvaperheissä. Perhetutkimuksen päivät, Jyväskylä Lähteenmäki M. isien tukiverkostot ja sitoutuminen vauvaperheissä. kasvatustieteenpäivät, Oulu Matarma, T. Physical activity and sedentary behavior in families with 1-3 year old children in the STEPS study. Poster, ICPAPH Conference, , Rio de Janeiro, Brasil. Roos S, Haanpää L. Decision-Making Opportunities at School Influence Adolescents Civic Behaviors. Poster at 2014 Society for Research in Child Development Special Topic Meeting on Positive Youth Development, Prague, Czech Republic. Talvia S. Promeal pohjoismaista kouluruokailua tutkimassa. Esitys Jyväskylän ammattikorkeakoulun ruokapalveluseminaarissa Talvia S. Children s own experiences and perspectives of school lunches in Finland - the Promeal study. Esitys kansainvälisillä lapsuuden tutkimuksen päivillä Oulussa Talvia S. Promeal -posteri valtakunnallisilla ravitsemuspäivillä Helsingissä

11 Talvia, S. Promeal tutkimuksen esittely eurooppalaisen Sapere-verkoston yhteistyötapaamisessa Turun yliopistossa Tuominen M, Kaljonen A, Ahonen P, Rautava P. What is the best for the families? A comparison of two maternity and child health clinic models in Southwest Finland. Abstract. European Forum for Primary Care EFPC Conference, , Barcelona, Spain. Vaarno J, Lagström H. A qualitative study of factors related to child nutritional status in Honiara, Solomon Islands. the 2nd International conference on nutrition and growth. Barcelona, Spain. 30 January 1 February 2014 (poster presentation) Vaarno J, Kaljonen A, Lagström H. Maternal restrictive eating influences complementary feeding practices. 5th international conference on Maternal and Infant Nutrition and Nurture. Sydney, Australia. 5-7 November, Vaarno J, Talvia S, Lagström H. Infant and young child feeding practices in Solomon Islands in relation with socio-ecological model, a qualitative study. 5th international conference on Maternal and Infant Nutrition and Nurture. Sydney, Australia. 5-7 November, Yleisöluennot ja sanomalehtikirjoitukset Haanpää, L. Onko lapsen pakko saada kaikki joululahjat, mitä hän toivoo? Helsingin Sanomat Haanpää, L. Antaisiko lapsilisän teinin käyttöön, jos siihen on varaa? Helsingin Sanomat Haanpää L. Tutkimus vahvistaa: Nuoria ei vaikuttaminen kiinnosta. TutkaPro, Haanpää L, Roos S. Kunnissa kuunnellaan nuoria vain toisella korvalla. Aurora, 2/2014, Lyytikäinen, A, Lagström H. Lasten ruokakasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa kohti yhdessä linjattua lapsilähtöistä ja lapsen osallisuutta tukevaa toimintaa. Bolus 2014; 3:4-6. Sandell M, Ojansivu P, Lagström H, Lyytikäinen A. Ruokakasvatus tuo ruokailoa. Kehittyä elintarvike 2014; 2: Opinnäytetyöt Ahonen Riikka: Lapsen temperamentin pysyvyys ja yhteys lapsen kehitykseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Haajanen Jaana. Pienten lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ja niiden pysyvyys. Pro gradu - tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede Harviainen Lotta. Peruskoulun 9.-luokkalaisten nuorten suhtautuminen liikuntaan ja urheiluun. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede Henriksson Satu: Parisuhdetyytyväisyyden yhteys synnytyksen jälkeiseen masennukseen äideillä ja isillä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Keskikylä Henna. Parisuhdetyytyväisyys ja masennus hedelmöityshoitoa saaneilla pariskunnilla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Lehtonen, Ilona. Varhaisille ikävuosille ajoittuneiden välikorvatulehdusten ja päivähoitoratkaisujen yhteys kolmevuotiaan kielenkehitykseen. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia Luoto Janina. Lapsen perhetausta ja sosioemotionaalinen hyvinvointi varhaislapsuudessa. Pro gradu - tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede Luthje Kati: Temperamentti ja lapsen sosiaalinen kehitys. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Mattinen Marjatta. Perheen tukiverkostojen yhteys vanhempien kokemuksiin parisuhteestaan. Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö Merviö Sinikka. Vanhemmuuden muotoutuminen odotusaikana -Vanhemmuusodotukset, kasvatustyylit ja perheiden arvot. Pro gradu -tutkielmä. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede

12 Roito Sanna. Varhaisen ravitsemuksen yhteys lasten kasvunopeuteen kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Ravitsemustieteen osasto Roos Sanna. Guilt, shame, emotion regulation and social cognition: Understanding their associations with preadolescents aggressive behavior. Annales Universitatis Turkuensis B 393, Tunturi, Niina. Perheen toimivuus ja vanhemmaksi kasvaminen - ensi kertaa isäksi tulevien kokemuksia ja odotuksia raskausajalta. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Tuominen Elina, Wargelin Anna. "Semmosta mikä sopii lasten makuun." Neljäsluokkalaisten ajatuksia kouluruokailusta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta Ylikoski Elisa. Lapsen temperamentti ja vanhemmuuden pystyvyyskäsitykset. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Asiantuntija- ja opetustehtävät Roos S. Opetusseminaarit: Småbarnspsykologi, Pedagogisk psykologi, Mobbning. Åbo Akademi, avoin yliopisto.. 11

13 LIITE 2. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toimintaa lukuina vuosina Perusrahoitus Mittarit Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi (sis. strategirahaa ) Täydentävä rahoitus Tutkimus Infrastruktuuri Koulutus-yhteistyö sisältää ÅA ÅA ÅA ÅA Kv julkaisut (omista aineistoista) Tilat, laitteet Vastaanottotila, yhteiskäyttöinen laboratoriotila, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite Ln-tutkijattiedotuslista TKU TKU TKU TKU VSSHP VSSHP VSSHP VSSHP Novia 1000 Novia 1000 AMK kpl 5 kpl 8 kpl 8 kpl Lääkärinvastaanottotilat (2), hoitajan vastaanottotilat (2), näytteenottolaboratorio, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite Lääkärinvastaanottotilat (2), hoitajan vastaanottotila, laboratoriotila, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite Lääkärinvastaanottotila, hoitajan vastaanottotila, laboratoriotila, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite 234 henkilöä 222 henkilöä 236 henkilöä 261 henkilöä Jatko-opiskelijat 1 16 henkilöä 17 henkilöä 17 henkilöä 18 henkilöä Opinnäytteet 4 kpl 15 kpl 7 kpl 10 kpl Harjoittelupaikat 5 yo-opiskelijaa 4 yo-opiskelijaa 3 yo-opiskelijaa 2 yo-opiskelijaa Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tutkijaseminaarit 2 kpl 2 kpl 2 kpl 1 kpl Oma julkaisusarja 1 julkaisu 3 julkaisua 2 julkaisua 1 julkaisu Yleisöseminaarit 4 kpl 3 kpl 4 kpl - Kv-yhteistyö Osallistuminen kvkongresseihin 5 kpl 9 kpl 5 kpl 13 kpl 1 Käyttävät keskuksen tutkimushankkeissa kerättyjä aineistoja 12

Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study)

Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study) Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study) Dosentti, tutkimusjohtaja Hanna Lagström Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Järki & Tunne Mieli 2015 päivät 11.-12.2.2015 11.2.2015/HL Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Toimintakertomus. Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI. Kliininen laitos Turun yliopisto

Toimintakertomus. Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI. Kliininen laitos Turun yliopisto 2016 Toimintakertomus Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Kliininen laitos Turun yliopisto 1 Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRIn kymmenentenä toimintavuotena painottui

Lisätiedot

Toimintakertomus. Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 12

Toimintakertomus. Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 12 2015 Toimintakertomus Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 12 Sisällysluettelo 1 Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI...3 2 Tutkimustoiminta...3 2.1 Rekisterit...3 2.2 Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus...3

Lisätiedot

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille Miia Tuominen Erityisasiantuntija, Turku AMK Tohtoriopiskelija, Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystiede Turun lapsi-

Lisätiedot

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 11

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 11 2011 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 11 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus... 2 2. Tutkimustoiminta... 2 2.1. Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus...

Lisätiedot

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 14

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 14 2012 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 14 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus...2 2. Tutkimustoiminta...2 2.1Rekisterit...2 2.2 Hyvän kasvun avaimet

Lisätiedot

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 14 Laatimispäivä 25.1.2007, päiv 8.1.2014,

Lisätiedot

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 2010 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 0 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus... 2 2. Tutkimustoiminta... 2 2.1. Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT 28.9.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Taustaa tutkimukselle Vuorovaikutus on turvallisen

Lisätiedot

Lapsuudentutkimuksen verkosto

Lapsuudentutkimuksen verkosto Lapsuudentutkimuksen verkosto Verkosto NYT Tapaaminen 11.-12.10.2007 12.10.2007 NR 11.10.2007 Organisaatio verkostossa Valtakunnallinen ohjausryhmä (11 hlöä) Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt - (LANKA)

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 Aine- ja syventävän vaiheen opintojen infotilaisuus ke 7.9. klo 12:15 PUB 5 Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.9., ilmoitautuminen johdantokurssilla

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

PALETTI Töistä päiväkodin kautta kotiin: tutkimus pikkulapsiperheiden arjesta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

PALETTI Töistä päiväkodin kautta kotiin: tutkimus pikkulapsiperheiden arjesta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ PALETTI Töistä päiväkodin kautta kotiin: tutkimus pikkulapsiperheiden arjesta 1 Millaisesta tutkimuksesta on kysymys? Suomen Akatemian rahoittama tutkimus Toteutuspaikkana Perhetutkimuskeskus yhteistyössä

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Toimintakertomus 2009 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus...2 2. Toiminnan tavoitteet...2 3. Tutkimustoiminta...3 4. Korkeakouluyhteistyö...4 5. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Päivi Ali-Raatikainen 15.11.2006 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Mikä on Tietolähde? Potilasohjauskeskus, jossa on VSSHP:n hoitokäytäntöjen

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori André Sourander. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastenpsykiatria

PROFESSORILUENTO. Professori André Sourander. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastenpsykiatria PROFESSORILUENTO Professori André Sourander Lastenpsykiatria Lääketieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori André Sourander pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta

Lisätiedot

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus Elisa Tiilikainen, VTM, jatko-opiskelija 6.6.2013 VIII Gerontologian päivät SESSIO XXIII: Elämänkulku

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

Opinnäytetyö, Johanna Riihimäki, SeAMK

Opinnäytetyö, Johanna Riihimäki, SeAMK Tervetuloa! Ohjelma: 12-12.15 Tervetuloa ja ajankohtaiset asiat 12.15-13.00 Mitä kuuluu kuntiin? Kokemuksia kuntaista keskustellen a) Millaisia askeleita otettu monialaisen n parissa? b) Millaisia kokemuksia

Lisätiedot

Interventiotutkimus. Åse Fagerlund. FT, neuropsykologi ase.fagerlund@folkhalsan.fi

Interventiotutkimus. Åse Fagerlund. FT, neuropsykologi ase.fagerlund@folkhalsan.fi Vahvuutta vanhemmuuteen Interventiotutkimus Åse Fagerlund FT, neuropsykologi ase.fagerlund@folkhalsan.fi Laaja yhteistyö Suomessa Folkhälsanin tutkimuskeskus Folkhälsans Förbund MLL THL Tutkimusryhmä Johtaja:

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus Pesäpuu ry lastensuojelun erityisosaamisen keskus Ilmarisenkatu 17 A 40100 Jyväskylä Iso Roobertinkatu 1 A 16 5 00120 Helsinki toimisto@pesapuu.fi www.pesapuu.fi Läheisten osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Liite 1, TYYn hallituksen kokous 37/2015

Liite 1, TYYn hallituksen kokous 37/2015 Valintatoimikunnan esitys humanistisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista TYYn linjapaperi: Hallinnon opiskelijaedustajat tulee nimittää tehtäväänsä avoimesti ja demokraattisesti. Nimitysasioissa tulee

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin toimeenpanon tuki

Perhekeskustoimintamallin toimeenpanon tuki Perhekeskustoimintamallin toimeenpanon tuki Marjatta Kekkonen, Erityisasiantuntija Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 13.6.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Perhekeskus toimintamallin työpajat/työryhmät Maakunnallinen

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta?

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Naantali 26.4.2012 Jussi Mertsola Ylilääkäri Lastenklinikka, TYKS Lastenklinikka 2011 Tutkimusprojekteja 94 Tutkimushenkilöstöä 95, 312 palvelujaksoa Tutkijoita

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. 0401909795 elina.stenvall@uta.fi

ANSIOLUETTELO. 0401909795 elina.stenvall@uta.fi ANSIOLUETTELO YHTEYSTIEDOT Elina Stenvall 0401909795 elina.stenvall@uta.fi KOULUTUS Valtiotieteiden maisteri (VTM) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta, 2007 pääaine: sosiaalipolitiikka sivuaineet:

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten terveystutkimus ja kotoutumisen indikaattorit

Maahanmuuttajanuorten terveystutkimus ja kotoutumisen indikaattorit Maahanmuuttajanuorten terveystutkimus ja kotoutumisen indikaattorit Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen 21.5.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Maahanmuuttajat Suomessa Vuonna 2011 Suomessa n. 183 000 ulkomaan

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä

Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä SALVE Päätösseminaari 21.11.2012 Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä Väestötutkimuksia lihavuuden vaara- ja suojatekijöistä Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1986 Anne Jääskeläinen, TtM Nuorten ylipainon

Lisätiedot

Forskningssamarbete i Österbotten-projektet. Pohjanmaa-hankkeen tutkimusyhteistyö

Forskningssamarbete i Österbotten-projektet. Pohjanmaa-hankkeen tutkimusyhteistyö Forskningssamarbete i Österbotten-projektet Pohjanmaa-hankkeen tutkimusyhteistyö Vaasan mielenterveystyön osaamiskeskus Vasa kompetenscentrum för mentalvård Vaasa Excellence Centre for Mental Health Prof.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Kuntamarkkinat 14.9.2011 Tutkijatohtori Harri Raisio ja projektitutkija

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos

Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos (RAKE) Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos, Liisa Marttila, Oili-Helena Ylijoki ja Erkki Kaukonen Tieteen-, teknologian-

Lisätiedot

Anna-Leena Riitaoja Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos / Anna-Leena Riitaoja / 14.6.2013 1

Anna-Leena Riitaoja Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos / Anna-Leena Riitaoja / 14.6.2013 1 Käsityksiä marginalisaatiosta ja osallisuudesta koulussa: neuvottelua toiminnan ja muutoksen mahdollisuuksista oppilaiden ja henkilökunnan välillä? (PeCMaBE) Anna-Leena Riitaoja Helsingin yliopisto 14.6.2013

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA: KERTOEN RAKENNETTU TOIMIEN TOTEUTETTU

OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA: KERTOEN RAKENNETTU TOIMIEN TOTEUTETTU OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA: KERTOEN RAKENNETTU TOIMIEN TOTEUTETTU THL: KOHTI LAPSIYSTÄVÄLLISTÄ KUNTAA JA MAAKUNTAA: KUUNTELE JA OPI LAPSILTA JA NUORILTA ELINA WECKSTRÖM, KM, LTO, PÄIVÄKODIN JOHTAJA,

Lisätiedot

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen (1.10.2010) Keskeisiä muutoksia Tutkimuslain sovellusalueen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 22.9.2016 Avaus Suomen Palloliiton valmennuslinja/ Marko Viitanen (45 min) Varhaisvuosien liikuntasuositukset/ Nina Korhonen (45 min) Ajankohtaiset o Urheilun Pelisäännöt

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Päivi Petrelius, erikoistutkija THL/Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke 2.10.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimukseen

Lisätiedot

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN JOHTORYHMÄ (päivitetty )

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN JOHTORYHMÄ (päivitetty ) PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN JOHTORYHMÄ (päivitetty 24.2.2017) Tanja, peruspalvelujohtaja, pj Eija Ala-Toppari-, Lape muutosagentti Päivi Hentilä, terveyskeskuslääkäri Harri Jokiranta, projektinjohtaja

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.5.2012. Terveyden perusta luodaan lapsuudessa

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.5.2012. Terveyden perusta luodaan lapsuudessa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.5.2012 Terveyden perusta luodaan lapsuudessa Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Psycho-social resources

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES VAUVA- JA RASKAUSAIHEISIA YLEISIÄ NETTISIVUJA JA FOORUMEITA GENERAL WEBSITES AND FORUMS ABOUT BABIES AND PREGNANCY Babyidea

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA

SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA Pirjo Immonen-Räihä Johtaja, perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP HALL PÄÄTÖS 12.12.2011 VSSHP HAL PÄÄTÖS 20.12.2012 Yhteisen yksikön

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot