Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Satakunnan Puhelin Oy"

Transkriptio

1 Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2004

2

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2004 alkoi kiihtyvän kilpailun merkeissä. Matkapuheluiden hinnat laskivat viime vuoden aikana merkittävästi. Kilpailu asiakkaista lisääntyi ja operaattoria vaihtoi yli miljoona asiakasta. Samoin kilpailu laajakaista-asiakkaista kävi kiivaana. Laajakaistan kattavuus parani merkittävästi, nopeuksia nostettiin ja hinnat laskivat. Kilpailu molemmilla sektoreilla oli ajoittain epätervettäkin ja siitä syystä viranomaiset joutuivat selvittelemään mm. markkinointiin ja operaattoreiden välisiin johdonvuokrauksiin liittyviä asioita. Regulointi lisääntyi muutenkin voimakkaasti ja operaattorit ovat joutuneet tekemään viranomaisille erilaisia mm. hinnoitteluun liittyviä selvityksiä. ESP sai laajakaistakattavuuden koko toimialueelleen loppukesästä Liittymäkehitys oli varsin myönteinen ja korvasi perinteisen lankapuolen liittymien vähentymistä hyvin. Tulevaisuutta varten joudumme miettimään uusia strategioita ja liiketoimintoja, jotta pystyisimme jatkossakin tuottamaan asiakkaillemme sekä hinnaltaan että laadultaan kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja. Keväällä yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 50 /osake vuodelta Tämä oli toinen perättäinen vuosi kun osinkoa maksettiin. Osingonmaksu aloitettiin ja vuoden 2004 loppuun mennessä osingoista oli maksettu 97,12 %. Kiitos varsin kohtuullisesti menneestä vuodesta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille, hallinnolle ja ennen kaikkea henkilökunnalle. Meitä kaikkia tarvitaan, jotta homma toimii. Antti Korpela toimitusjohtaja 1

4 Toimintakatsaus Puhelinliikenne Perinteinen puhelinliikenne on entistä voimakkaammin siirtymässä matkapuhelinten ja internetin kautta kulkevaksi liikenteeksi. ESP:n puhelinliikenteen nettotuotot vähenivät 10,76 % edellisestä vuodesta. Perinteisen liikenteen vähenemistä korvaa voimakkaasti kasvanut laajakaistaliittymien lisääntyminen. Liittymät Lankapuhelimien liittymämäärä oli vuodenvaihteessa kpl, jossa vähennystä edellisvuodenvaihteen tilanteeseen 456 kpl. KTV-verkon liittymät sen sijaan lisääntyivät merkittävästi ja vuoden 2004 lopussa verkossa oli kiinni 3377 taloutta. ESP aloitti laajakaistaliittymien myynnin vuoden 2001 alussa ja vuoden 2004 lopussa oli 1776 liittymää kytkettynä ESP:n verkkoon. Liittymämäärä on vuosittain vähintäin tuplaantunut. Elokuussa 2004 laajakaistasaatavuus oli koko ESP:n toimialueella. Puhelinmaksut Puhelinmaksut, sekä paikallispuheluiden hinnat että perusmaksut, pysyivät samoina koko vuoden. Hallinto Varsinainen yhtiökokous pidettiin Erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet Jaakko Horelli, Risto Kero, Päivi Koivunen, Erkki Männistö ja Hannu Pälä valittiin yksimielisesti uudelleen toimikaudeksi Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jaakko Horellin ja varapuheenjohtajaksi Päivi Koivusen. Tilintarkastajiksi vuodelle 2005 valittiin Hannu Pellinen (KHT) ja Janne Rajalahti (KHT) sekä varatilintarkastajiksi Jyrki Santala (HTM) ja Ilkka Miettinen (KHT). Valvontatilintarkastuksen suoritti PricewaterhouseCoopers Oy. Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. Syyskokouksessa valittiin erovuorossa olleen hallituksen varsinaisen jäsenen pankinjohtaja Seppo Lemmetyn tilalle maanviljelijä Jaakko Horelli toimikaudeksi Erovuorossa ollut hallituksen varsinainen jäsen toimitusjohtaja Kalevi Vuorisalo valittiin uudelleen toimikaudeksi Varajäsenistä erovuorossa ollut Pekka Koski valittiin uudelleen toimikaudeksi Hallituksen puheenjohtajana toimi ekonomi Irma Kiviranta ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa. Henkilöstö ja organisaatio Yhtiön henkilöstön määrä oli vuonna 2004 keskimäärin 49. Henkilökunnan koulutusta on jatkettu sekä tekniset että palvelulliset ja markkinoinnilliset lähtökohdat huomioon ottaen. Pekka Kiuru esittelemässä asiakkaille matkapuhelimia Unelmanpäivänä joulukuun alussa. 2

5 Verkko Cu-verkko: Kupariverkkoa laajennettiin valokaapeliverkon rakentamisen yhteydessä Suodenniemen, Putajan, Tapiolan ja Illon keskitin alueilla. Vammalassa kaapeloitiin Huiskonrinne kadunrakennuksen yhteydessä. Pienempiä pylväsremontteja, kaapelilaajennuksia ja vanhojen kaapelointien käyttöönottoja tehtiin koko toimialueella useita. Valokaapeliverkko Valokaapeliverkkoa rakennettiin vuoden aikana noin 90 km. Yhteydet rakennettiin Vammala - Putaja - Suodenniemi reitille ja Vammala - Illo - Punkalaidun reitille. Lisäksi Putajasta rakennettiin yhteys Kiikoisiin. Kaapelitelevisioverkko KTV-verkon saneeraus valmistui kokonaisuudessaan digivalmiuteen kesäkuun lopulla. KTV-liittymiä oli vuoden lopussa 1063 kiinteistöä, jossa kasvua 32 kpl ja 3377 taloutta, jossa kasvua 247 kpl. Paikallisohjelmien lähetys lopetettiin vuoden alusta Huittisten studiosta. Paikallisohjelmia on lähetetty Vammalasta. Lisäksi paikalliskanavalla on KTV3 ohjelmaa ja Satakunnan Puhelin Oy:n ruutukehä. Digiohjelmapakettien siirrosta verkkoomme teimme sopimuksen Tampereen Tietoverkon kanssa. Ohjelmat ovat olleet verkossamme alkaen. Verkossamme on 20 maksutonta digi-tv kanavaa ja 6 maksutonta radiokanavaa. Lisäksi on 46 maksullista kanavaa. Analogisena palveluna on 12 tv-kanavaa ja 18 radiokanavaa. GSM-tukiasemat Laajennusta vuoden 2004 aikana tehtiin Elisalle liikenteen lisääntyessä muutamiin tukiasemiin. Lisäksi on tehty antennimuutoksia, antennivahvistinasennuksia yms. muutamaan tukiasemaan. Uusi tukiasema ja 50 m masto rakennettiin Vammalaan Tyrväänkylän teollisuusalueelle. Valokaapelijärjestelmät Vuoden aikana hankimme ja otimme käyttöön Siemens in STM16 SDH-järjestelmän Häijää - Mouhijärvi - Suodenniemi, osana renkaasta Vammala - Häijää - Mouhijärvi - Suodenniemi - Vammala. Lisäksi asennettiin STM-4 järjestelmiä Suodenniemi - Taipale - Sävi sekä Mouhijärvi - Tervamäki. Tyrväänkylän tukiasemalle asennettiin DF140M valokaapelijärjestelmä. Kiinteistöt Vuoden aikana laajensimme varaston kalustovajaa 114m 2, jolla saimme 4 kpl autopaikkoja. Varastoalueelle rakennettiin 18 m 2 jätekatos. Keskustan toimitalolle rakennettiin 9 m 2 hyötykeräystila. Tyrväänkylän tukiasemalle rakennettiin 12 m 2 laitekoppi. Yhdysjohtoverkko Laajakaistaverkkoa varten asensimme 2Mbit/s johtoja keskittimille mm. Myllymaa, Tapiola, Kiimajärvi, Illo, Putaja, Tyrisevä, Sammaljoki, Ekojärvi. Ilmoituksensiirtoverkko Vuoden aikana asennettiin 5 kpl uusia liittymiä. Vuoden aikana valmistauduimme siirtämään paloilmoitinlaitteiden hälytykset Pirkanmaan hätäkeskukseen joulukuulla sekä poliisien hälytysnumeron kääntäminen hätäkeskukseen. Siirrot onnistuivat hyvin uuteen hätäkeskukseen. Kuljetuskalusto Kuljetuskaluston lukumäärä pysyi samana ollen vuoden lopulla 15 kpl. Yhtiön autoilla ajettiin vuoden aikana km ( ) km ja yksityisillä autoilla ajettiin km ( ) km eli yhteensä km ( ) km. ESP:n digiktv-verkko avattiin Vesa Vilen oli ensimmäinen digiboxin hankkija. 3

6 Toimintakertomus 2004 Etelä-Satakunnan Puhelin Oy kaupparekisterinumero Yhtiön rakenne ja olennaiset tapahtumat tilikaudella Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti antaa yhtiön hallitukselle valtuudet päättää uusmerkinnästä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Mikäli valtuutus käytettäisiin täysimääräisesti uudet osakkeet vastaisivat n. 16,7 % korotuksen jälkeisestä osakepääomasta ja äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksesta eli asti. Varsinainen yhtiökokous päätti antaa yhtiön hallitukselle valtuudet ostaa yhtiön omia osakkeita. Ostettavien osakkeiden kokonaismäärä olisi korkeintaan 800 kpl. Mahdollisesti ostettavat osakkeet mitätöitäisiin tai luovutettaisiin edelleen kolmen (3) vuoden kuluessa. Osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämään käypään hintaan. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksesta eli asti. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että yhtiö maksaa osinkoa 50 /osake. Osingon maksu aloitettiin ja mennessä osingoista oli maksettuna 97,12 %. Etelä-Satakunnan Puhelin Oy myi Oy Radiolinja Ab:lle aiesopimuksen mukaisesti kolmannen ja samalla viimeisen osan rakentamastaan GSM-verkosta. Etelä-Satakunnan Puhelin Oy myi omistamansa Oy Finnet International Ab:n osakkeet. Liiketoiminnan kehittyminen Perinteisen liiketoiminnan eli lankaliikenteen vähentyminen näkyi toiminnassa selvästi. Lankapuhelinliittymien määrä väheni 456 kpl ja lankaverkosta soitettujen puheluiden ESP:lle jäävän laskutuksen osuus väheni n. 10,8 %. Internet-liikenteen osuus kasvoi voimakkaasti. Laajakaistaliittymien (ADSL) määrä yli kaksinkertaistui. Kova kilpailu sekä matkapuhelin- että laajakaistapuolella tuo uusia haasteita liiketoiminnan kehittämiseen. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole mitään olennaisia tapahtumia. Yhtiön tuloskehitys Yhtiön liikevaihto oli 6,971 M (6,941 M vuonna 2003) ja liikevoitto 649 t ( 923 t vuonna 2003). Tulos ennen satunnaiseriä oli 1011 t (1216 t vuonna 2003). Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön liikevaihdon odotetaan hieman laskevan ja kannattavuuden pysyvän vuoden 2004 tasolla. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiön kehitystoiminta on pääosin pienimuotoista asiakaslähtöistä palvelukehitystoimintaa. Yhtiön hallintoelimet Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut maanviljelijä Jaakko Horelli asti. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Irma Kiviranta puheenjohtajana, Eero Mäki-Tanila, Panu Niemi, Seppo Lemmetty asti, alkaen Jaakko Horelli, Kalevi Vuorisalo sekä varajäseninä Antti Ollila, Heikki Rantala ja Pekka Koski. Yhtiön tilintarkastajina toimivat KHT Hannu Pellinen ja KHT Janne Rajalahti. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilivuoden voitto on ,60. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,15. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 30 /osake eli yhteensä Hallitus ehdottaa, että osingonmaksu tapahtuu Etelä-Satakunnan Puhelin Oy numeroina Henkilökunta keskimäärin Liittymät Liittymäkasvu KTV-liittymät (taloudet) ISDN-liittymät Laajakaistaliittymät Liittymäkasvu Kopteriliittymät Investoinnit M 1,41 1,03 0,93 1,18 0,96 1,08 1,7 4

7 Rahoituslaskelma Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaik.korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan kassavirta Käyttöomaisuus investoinnit Muut investoinnit Investoinnit yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Pitkäaikaisten saamisten muutos Oman pääoman muutokset Maksetut osingot Rahoituksen kassavirta yhteensä Kassavirta rahoituksen jälkeen Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Likvidien varojen muutos Tuloslaskelma euro euro LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot KULUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Tuotot pysyvien vast. sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

8 TASE VASTAAVAA euro euro PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 79 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Käyttövarasto Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 3 3 Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA euro euro OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyttörahasto Liittymismaksurahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Ostovelat Muut velat Siirtovelat

9 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ARVOSTUSPERIAATTEET 1.1 Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat Rakennukset 25 vuotta Rakennelmat ja rakennuslaitteet 12 vuotta Siirtoverkosto 12 vuotta Keskuslaitteet 8 vuotta Telelaitteet 5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta ATK-laitteet 3 vuotta Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 tai 10 vuotta 1.2 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan 1.4 Konsernitilinpäätös ESP-Viestintä Oy on 100 % tytäryhtiö. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska kirjanpitolain edellytykset eivät täyty. Jos konsernitilinpäätös olisi laadittu, olisivat konsernin jakokelpoiset varat suuremmat kuin emoyhtiössä. 2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2.1 LIIKEVAIHTO Teletoiminta Laitemyynti Muut Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitto Sijoitusosakkeiden myyntivoitto Muut Yhteensä HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkevakuutusmaksut Muut henkilöstösivukulut Siirto käyttöomaisuuteen Yhteensä VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Yhteensä TASEEN LIITETIEDOT 3.1 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Lisäykset Hankintameno Tilikauden poisto 0 Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Hankintameno Rakennukset, rakennelmat ja rakennuslaitteet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Keskuslaitteet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Siirtoverkosto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut telelaitteet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Hankintameno Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Taide-esineet

10 3.2 RAHOITUSARVOPAPERIT Rahoitusarvopaperit ovat pääasiassa rahastosijoituksia Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyttörahasto Liittymismaksut Lisäys Liittymismaksut Tilikausien tulos Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Vapaat rahastot Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto Jakokelpoiset varat yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄT Poistoero SIIRTOVELAT Henkilöstökulujaksotuksia Jaksotetut verovelat Muut Tuloennakot Yhteensä Vammalassa maaliskuun 15. päivänä 2005 Irma Kiviranta Eero Mäki-Tanila puheenjohtaja Panu Niemi Kalevi Vuorisalo Jaakko Horelli Antti Korpela toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vammalassa maaliskuun 18. päivänä 2005 Hannu Pellinen Janne Rajalahti KHT KHT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA Kirjanpitokirjat Säilytystapa Päiväkirja ATK-listoina Pääkirja ATK-listoina Tuloslaskelma ja tase ATK-listoina Tositelajit Kassatositteet paperitositteina Pankkitositteet paperitositteina Myyntireskontratositteet paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina Ostolaskut sähköisessä muodossa SIJOITUKSET kirjanpitoarvo oma pääoma tilik.tappio kpl euro 12/ Osuudet saman konsernin yrityksissä ESP-Viestintä Oy omistusosuus 100% Muut sijoitukset Oy Finnet Media Muut yhteensä Kiinteistö Oy Kiikan Hallitalo Muut sijoitukset yhteensä

11 Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvostonlausunto Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös, joka osoittaa ,60 euron voittoa, antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Hallintoneuvostolle on tänään esitetty Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004 sekä tilintarkastajien lausunto. Hallintoneuvostolla ei ole huomauttamista tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen suhteen ja jättää ne yhtiökokouksen käsiteltäviksi kannattaen hallituksen ehdotusta vuosituloksen käyttämisestä. Erovuorossa ovat seuraavat hallintoneuvoston jäsenet: Ari Asplund, Esa Piippo, Pentti Kukko, Pasi Virtanen ja Eero Vuorenoja. Vammalassa huhtikuun 11. päivänä 2005 Päivi Koivunen Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Vammalassa 18. päivänä maaliskuuta 2005 Hannu Pellinen Janne Rajalahti KHT KHT 9

12 Hallinto Hallintoneuvosto Jaakko Horelli maanviljelijä puheenjohtaja Ari Asplund liikkeenharjoittaja Matti Haunia maanviljelijä Esa Piippo myyntipäällikkö Risto Kero maanviljelijä Päivi Koivunen toimitusjohtaja, varapuh.joht. Pentti Kukko asentaja Jussi Liemola kenttämestari Arja Iso-Kukkula liikkeenharjoittaja Erkki Männistö talonmies Antti Reku maanviljelijä Risto Sarkonen maanviljelijä Pasi Virtanen suunnittelujohtaja Hannu Pälä toimitusjohtaja Eero Vuorenoja liikkeenharjoittaja Hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous, joka on viimeistään kesäkuussa. Hallitus Varsinaiset jäsenet Irma Kiviranta ekonomi puheenjohtaja Eero Mäki-Tanila kunnanjohtaja varapuheenjohtaja Kalevi Vuorisalo toimitusjohtaja Seppo Lemmetty pankinjohtaja Panu Niemi toimitusjohtaja Varajäsenet Antti Ollila maanviljelijä Heikki Rantala insinööri Pekka Koski markkinointijohtaja Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Toimitusjohtaja Antti Korpela yo-merkonomi Tilintarkastajat Hannu Pellinen KHT Janne Rajalahti KHT Varatarkastajat Ilkka Miettinen KHT Jyrki Santala HTM 10

13 Henkilökunta Ahonen Jari Andersson Markku Anttila Tiina Anttila Veikko Forss Timo Hakanen Ari Heinonen Rauno Hieta Jarmo Hieta-aho Liisa Hituri Raija Iso-Ketola Pirjo Isotalo Tiina Järvinen Pirjo Kallio Jukka Kanerva Kari Kiuru Pekka Korpela Antti Kortesoja Pauli Krapi Heino Kurkela Liisa Laine Hannu Laine Jouni Lehto Risto Leivo Jarno Leivo Markku Lindroth Marja Mertala Kauko Mertala Sointu Murtonen Kauko Mäkinen Raija Mäkinen Rami Nieminen Tarja Oras Teppo Perälä Anri Perälä Matti Peuraniemi Päivikki Ryyppä Janne Saari Matti Saarimaa Päivi Salmi Kalevi Salomaa Heikki Suoniemi Juha Suontausta Erkki Suuniitty Kalevi Säiniö Satu Toivola Mika Tuominen Mauri Tähtinen Matti Valtanen Tauno Vierula Heikki Vihtari Jyrki tietoliikenneteknikko vaihdeasentaja työnohjaaja tietoliikenneasiantuntija tietoliikenneasentaja vaihdeasentaja kirjanpitäjä asiakaspalvelusihteeri (hoitovapaalla) ATK-pääkäyttäjä myyntisihteeri markkinointisuunnittelija yritysmyyntineuvottelija myyntineuvottelija toimitusjohtaja vaihdeasentaja varastonhoitaja kassanhoitaja mikrotukihenkilö VTJ-suunnittelija työnohjaaja kiinteistönhoitaja asiakaspalvelusihteeri laskuttaja palkanlaskija myyntineuvottelija asiakaspalvelunhoitaja asiakaspalvelunhoitaja laitehuoltaja tietoliikenneasiantuntija kirjanpitäjä (äitiyslomalla) tietoliikenneteknikko mikrotukihenkilö tietoliikenneteknikko (vuorotteluvapaalla) asiakaspalvelusihteeri laitehuoltaja osastopäällikkö projekti-insinööri 11

14 12 ESP:n hallituksen varapuheenjohtaja kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila täytti 60 -vuotta Onnittelemassa hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Horelli. Istumassa hallituksen puheenjohtaja Irma Kiviranta.

15 13

16 14

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2009 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi on liiketoiminnallisesti varsin kohtuullinen. Liikevaihto kasvoi hieman, samoin liikevoitto. Tilikauden

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus Vilkas julkinen rakentaminen on tuonut runsaasti töitä myös ESP:lle. Kulunvalvonta, murto- ja rikoshälytyslaitteiden kysyntä on

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa 1 Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008 Liikevaihto Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö Tase 4,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 4,7 milj. euroa 159 henkilöä 182,7 milj. euroa Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

vaasan telealue toimintakertomus vuodelta 2005

vaasan telealue toimintakertomus vuodelta 2005 v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y v u o s i k e r t o m u s vaasan telealue Himanka Lohtaja Kannus Luoto Kokkola Kälviä Toholampi Pietarsaari Kruunupyy Ullava Pedersöre Kaustinen 15 1 95 9 85 8

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto 1993-1998 (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto 1993-1998 (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja,

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot