Kulttuurin saavutettavuus näkövammaisilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurin saavutettavuus näkövammaisilla"

Transkriptio

1 Kulttuurin saavutettavuus näkövammaisilla Näkövammaisuudesta Näkövammaisiksi luetaan henkilöt, joiden näkökyky on selvästi normaalia alhaisempi tai jotka eivät näe ollenkaan. Suomessa on arviolta noin näkövammaista, joista yli on heikkonäköisiä. Enemmistö heikkonäköisistä on eläkeiässä. Sokeaksi luokitellaan henkilöt, jotka eivät kykene suunnistautumaan näönvaraisesti. Heistäkin osa saattaa erottaa muotoja, valoja ja värejä. Täysin sokeita, vailla valontajua olevia on maassamme muutama tuhat. Heikkonäköisyys on nyt ja tulee vastaisuudessa olemaan erityisesti iäkkäiden vamma. Näköä heikentävät sairaudet yleistyvät ikääntymisen myötä. Kiitos lääketieteen kehityksen, synnynnäiset ja vaikeat näkövammat ovat vähentyneen huomattavasti. Nykyiset lapsuusiän näkövammat ovat enimmäkseen synnynnäisen monivammaisuuden yhtenä osana. Myös nuoruuden ja keski-iän tapaturmaiset näkövammat ovat vähentyneet entisestään. Näkövammaisista on nykyisin 80 % yli 65-vuotiaita. Heikkonäköinen ja sokea kulttuurin kuluttaja Heikkonäköinen käyttää näköään viimeiseen saakka ja mieltää itsensä näkeväksi, elää visuaalisesti. sokea saa tiedon ympäröivästä pääasiassa kuulon ja tuntoaistin välityksellä Heikkonäköisyys ja visuaaliset sisällöt Heikkonäköisen näkeminen 1

2 Hyvinkin heikko näkö voi riittää ratkaisevan tärkeän visuaalisen informaation saamiseen esim. kuvataiteista. Epätarkka näkö saattaa jopa auttaa keskittymään kokonaisuuteen, koska pikkutarkat yksityiskohdat eivät erotu. Värit ovat heikkonäköiselle tuttuja muutoinkin kuin vain käsitteinä. Kulttuuritapahtuman fyysiset olosuhteet Fyysiset olosuhteen voivat vaikuttaa ratkaisevasti saavutettavuuteen. Museoiden ja taidenäyttelyiden valaistus voi olla riittämätön visuaalisen informaation saamiseen esillä olevasta, vaikka paremmissa olosuhteissa esitetyn tavoittaisi. Hämäryys voi vaikeuttaa liikkumista ja tilan hahmottamista, toisaalta kirkas yksittäinen valonlähde näkökentässä tai hallitsematon ikkunoista tulviva luonnonvalo voi hankaloittaa näytteillä olevien kohteiden tarkastelua. Kaikuisuus voi myös vaikeuttaa liikkumista, koska suunnistautuminen voi olla suurelta osin kuulon varassa. Katsekohteet on usein sijoitetut syviin vitriineihin, jolloin niitä ei pääse katsomaan riittävän läheltä. Seinälle ripustetut taulut voivat taas olla liian korkealla läheltä katsottaviksi. Oheisinformaatio on yleensä liian pienellä tekstillä ja usein sijoitettu siten, ettei pääse lukemaan riittävän läheltä. Veistoksiin ja läheskään aina saa koskea. Näyttelyissä suurimpana ongelmana heikkonäköiselle on hämärä valaistus. Kuva Ihan epätavallista - näyttelystä. 2

3 Helposti saavutettavat kulttuurin alueet Näkövammaisille hyvin saavutettavia kulttuurin alueita ovat olleet pitkään kirjallisuus, sanataide, kuunnelmat ja musiikki. Pistekirjojen 100-vuotinen historia on muokannut näkövammaisista ahkeria lukijoita ja kirjallisuuden tuntijoita. Myöhemmin luvulta alkaen ovat tulleet äänikirjat. Näkövammaisten kirjasto Celia on valtion laitos. Se palvelee näkövammaisten ohella myös muita, jotka eivät terveydellisistä syistä kykene lukemaan normaalia mustavalkotekstiä. Palvelut ovat kaikille maksuttomia. Kirjat toimitetaan postitse tai ladataan suoraa verkosta omalle lukulaitteelle. Nykyisiä digitaalikirjoja ei tarvitse palauttaa. Celian internetosoite Näkövammaisten kulttuuripalvelu on järjestänyt kirjailijatapaamisia koko toimintansa ajan. Näkövammaisilla on ollut perinteisesti kiinteät ja hyvät suhteen kirjailijakuntaan. Radio on ollut keskeinen kulttuurin välittäjä näkövammaisille. Näkövammaisten kuunnelmaraadilla on pitkät perinteet. Se palkitsee vuosi parhaaksi katsomansa kuunnelman kirjoittajan. Sähköinen viestintä ja sen mahdollisuudet Televisio ja internet tarjoavat paljon mahdollisuuksia, mutta ovat samalla hyvin esteellisiä tiedonsaannin kanavia näkövammaisille. Televisiosta on totuttu kuuntelemaan ääni ja kuvailukin on kotioloissa kehittynyt spontaanisti kun esim. joku perheenjäsen on kertonut, mitä kuvaruudulla tapahtuu. Vanha käytäntö on ollut myös, että perheenjäsen lukee tekstit heikkonäköiselle. Nykytekniikka antaa runsaasti mahdollisuuksia parempaan saavutettavuuteen sähköisessä viestinnässä. Kuvailutulkkaus olisi 3

4 mahdollista liittää televisio-ohjelmiin. Tietokoneen ruudunlukuohjelmat pystyvät avaamaan ja puhumaan monet tekstit. Kuvista ne eivät tosin ymmärrä mitään. Eri kulttuuritahot voisivat lisätä internettiin esim. kuvataiteen puolelta taulujen ja veistosten kuvailua. Samoin on tärkeää antaa näkövammaisille tarpeellista etukäteistietoa näyttelyistä ja näyttelytiloista, konserteista ja teatteriesityksistä. Sanallisia kuvauksia eli sanakarttoja eri kulttuuritiloista tarvittaisiin liikkumisen helpottamiseksi. Niitä olisi helppo levittää äänitiedostoina internetin välityksellä. Näytelmien käsiohjelmien jakamisesta äänitiedostoina etukäteen on hyviä kokemuksia. Kulttuuritapahtumista ilmoittamisessa kannattaa hyödyntää näkövammaistahojen tiedotuskanavia. Useat taide- ja museoalan näyttelyt jäävät näkövammaisille yhä saavuttamattomiksi sekä fyysisenä ympäristönä, että visuaaliselta anniltaan. Näyttelytilan ilma ja taustaäänet voivat olla ainoa aistein tavoitettava sisältö. Näkövammaisten kannalta olisi hyvin tärkeää saada virtuaalimuseoita ja näyttelyitä tietoverkkoon. Näyttelyn tauluista tai esineistä voisi olla kuultavissa kuvailu ja sama oheistieto, joka on saatavissa näyttelypaikassa kuvina ja teksteinä. Tällaiset virtuaalinäyttelyt voisivat parantaa myös alueellista tasa-arvoa kun kuka tahansa asuinpaikasta riippumatta voisi käväistä kulttuurilaitoksen sivuilla ammentamassa ajankohtaista tarjontaa. Verkkosivujen ja fyysisten tilojen esteettömyys Kulttuurialan toimijoiden on myös aiheellista tarkastaa verkkosivujensa toimivuus näkövammaisten kannalta. Tarkastusohjeet voi saada ositteesta 4

5 Testauksen voi myös tilata osoitteesta Aistinvarainen ja fyysinen saavutettavuus Joidenkin kulttuurin osa-alueiden sisältö saattaa olla näkövammaisille hyvin esteetöntä, mutta esitysympäristö taas voi olla vaikeasti saavutettava. Musiikin kuunteluun ei tarvita näköä, mutta elävän musiikin esityspaikat, kuten konserttisalit, festivaalialueet ja ravintolat ovat näkövammaiselle liian vaikeita ympäristöjä itsenäiseen liikkumiseen. Kuvataiteista etenkin veistokset voivat avautua näkövammaisille, jos niitä saa kosketella. On järjestetty joitakin erityisiä näyttelyitäkin kohderyhmänä näkövammaiset. Tuntumaa- näyttely Porissa syksyllä Saavutettavuutta voidaan parantaa selkeyttämällä visuaalista ympäristöä valaistuksen, värien ja kontrastien avulla. Kulkureitit sekä mahdolliset lattian tasoerot olisi merkittävä siten, että ne ovat erotettavissa valkoisella kepillä. Myös opastejärjestelmän selkeyteen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Hyvistä opasteista hyötyvät kaikki. Opasteisiin on mahdollista liittää myös pistemerkinnät. Kohokartta keskeisistä tiloista auttaa näkövammaista hahmottamaan ympäristöä. Kohokartan voi teettää esim. Näkövammaisten Keskusliiton kirjapainossa. Kirjapaino tuottaa myös selkeitä opastejärjestelmiä ja 5

6 pistemerkintöjä opasteisiin. Näkövammaisten Keskusliiton kirjapaino oli tekemässä esim. Musiikkitalon opasteita. Musiikkitalon tunnusteltava pääopaste lisätietoa Opasteista ja kohokartoista Kohokartan avulla täysin sokeakin voi saada käsityksen ympäröivästä tilasta. Kuvassa Iiristalon aulan kohokartta. Kohokartan on suunnitellut ja tehnyt Nao Saito. Kokonaista kulttuuritilaa ei yleensä voida tehdä niin esteettömäksi, ettei tarvittaisi henkilökunnan apua, jos näkövammaisella ei ole opasta. Henkilökunnan palvelualttius paikkaa monia fyysisen ympäristön epäkohtia. Lipunmyynti- ja aulahenkilökunnalle on syytä järjestää lyhyt koulutus näkövammaisten opastamiseen. On myös fyysisesti hyvin saavutettavia kulttuurimuotoja ja välityskanavia. Silti itse taidemuoto voi olla vaikeasti saavutettavissa. 6

7 Esimerkkinä edellisestä televisiossa esitettävät elokuvat kun kuvailutulkkaus ei ole vielä yleinen käytäntö. Tanssitaiteen saavutettavuus voi olla vaikeaa molemmissa tarkastelukulmissa. Kuvailutulkkaus Kuvailulla visuaalinen kuultavaksi Sokea tarvitsee visuaalisten sisältöjen saavuttamiseen sanallisen kuvailun. Elokuva, teatteri, tv- ohjelmat, tanssi, kuvataide ja museot ovat pääosin visuaalisia. Useilla sokeilla jäljellä oleva valontaju ja värien erottamiskyky tukee kuvailutulkkauksesta saatavaa tietoa. Heikkonäköisetkin saavat kuvailusta tarvitsemaansa lisäinformaatiota. Lavasteisiin tutustumista teatterissa. Kuvailutulkkauksella voidaan merkittävästi helpottaa visuaalisen aineksen saavutettavuutta. Sitä on käytetty eniten teattereissa. Hyvin järjestettyyn kuvailutulkattuun näytäntöön voidaan liittää myös tutustuminen etukäteen lavasteisiin. Myös näyttelijät voivat esitellä itsensä ja kertoa, mitä roolihenkilöä esittävät. 7

8 Näkövammaista yleisöä valmistautumassa Hämeenlinnan Kaupunginteatterin näytäntöön keväällä Televisiossa kuvailutulkkaus tulee näillä näkymin vielä pysymään muutamana Ylen tuotantona vuodessa, mutta onneksi tekstityksen saa synteettisenä puheena. Kaupalliset televisiokanavat eivät ole taloudellisista syistä erityisen kiinnostuneita kuvailutulkkauksen toteuttamisesta. Joitakin uusia kuvailutulkattuja elokuviakin on jo tehty ja Elokuvasäätiöön yritetään vaikuttaa, jotta saataisiin laatuelokuviin jälkikäteinen kuvailutulkkaus. Kuvailutulkkausta on sovellettu myös kuvataideteoksiin. Ruohonjuuritason toiminatana joissakin näkövammaisten paikallisyhdistyksissä järjestetään elokuvailtoja. Lainataan dvd- ja kuvailutulkki kuvailee esityksen yhdistyksen omissa tiloissa. Kustannustehokasta toimintaa. Alueyhdistyksien käyttöön on jaettu kuvailutulkkauslaitteistoja, joten kulttuuritapahtumien kuvailutulkkaus alkaa olla entistä helpommin toteutettavissa. Paikallisyhdistys voi järjestää vaikkapa taidenäyttykäynnin ja värvätä avukseen kuvailutulkin. Kuvailutulkkausta vaativia kulttuurin alueita ja välityskanavia Teatteri Elokuva Televisio Taidenäyttelyt 8

9 Tanssi Sirkus Multimedia Aisteilla saavutettavia kulttuurikanavia Radio Musiikki Kirjallisuus Sana- ja äänitaide Ongelmallisia Festivaalit Museot Suuret konserttisalit Kulttuurihistorialliset kohteet Osallistuminen kulttuurin luomiseen Näkövammaisilla on pitkä kirjoitusperinne Teatteriharrastus Kuunnelmien teko Kuorot Orkesterit Savityöpajat Muut kuvataiteet 9

Saavutettavia kulttuurisisältöjä

Saavutettavia kulttuurisisältöjä TURUN AMMATTIKORKEAKOULU, TAIDEAKATEMIA Saavutettavia kulttuurisisältöjä Kulttuurin saavutettavuus hankkeen loppuraportti Turun AMK:n Taideakatemia toteutti Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen vuosien

Lisätiedot

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Julkaisija Museovirasto Toimittaja Mikko Teräsvirta PäätoimiTTaja Minna Karvonen Piirrokset Tiina Miettinen taitto Iris Krusius isbn 978-951-616-171-9

Lisätiedot

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi, Outi Salonlahti ja Sari Salovaara

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi, Outi Salonlahti ja Sari Salovaara Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen Kulttuuria kaikille -palvelun julkaisuja 2/2014 Kirjoittajat: Sini Kaartinen ja Aura Linnapuomi Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä Kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys vuonna 2011 17.4.2012 sivu 2 / 63 Sisällys 1. Selvityksen tausta... 3 2. Yhteenveto kysely- ja haastattelutuloksista...

Lisätiedot

Sano minulle kuva. Kokemuksia kuvailusta Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä Ateneumin taidemuseossa. Teksti: Maija Karhunen

Sano minulle kuva. Kokemuksia kuvailusta Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä Ateneumin taidemuseossa. Teksti: Maija Karhunen Kokemuksia kuvailusta Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä Ateneumin taidemuseossa Teksti: Maija Karhunen n verkkojulkaisuja 3:2010 Valtion Taidemuseo, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki sivu 2 / 5 Kuvailutulkkaus

Lisätiedot

Entä saavutettavuus?

Entä saavutettavuus? Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen Aura Linnapuomi ja Outi Salonlahti Kulttuuria kaikille -palvelu Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry Kaapelitehdas, Tallberginkatu

Lisätiedot

WWW-SIVUN SAAVUTETTAVUUDEN AUTOMAATTINEN ARVIOINTI DOM-RAJAPINTAA KÄYTTÄEN

WWW-SIVUN SAAVUTETTAVUUDEN AUTOMAATTINEN ARVIOINTI DOM-RAJAPINTAA KÄYTTÄEN Jukka Mäntylä WWW-SIVUN SAAVUTETTAVUUDEN AUTOMAATTINEN ARVIOINTI DOM-RAJAPINTAA KÄYTTÄEN Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuksen suuntautumisvaihtoehto 31.7.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

humak www.humak.ri oprnruäyreryö HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille

humak www.humak.ri oprnruäyreryö HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU oprnruäyreryö Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille Minna Heiniö Kulttu urituotan non kou lutusohjel ma (240 op) Toukokuu

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma KANSALLISAARTEITA KAIKILLE - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma 1 Toimittajat: Tapani Sainio ja Helena Edgren Taitto: Mikko Rautala Julkaisija: Museovirasto Nervanderinkatu 13 PL 913 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Valtionosuuden piirissä olevien taide- ja kulttuurilaitosten saavutettavuus - syksyllä 2007 toteutetun kyselyn tulokset

Valtionosuuden piirissä olevien taide- ja kulttuurilaitosten saavutettavuus - syksyllä 2007 toteutetun kyselyn tulokset Opetusministeriö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 24.10.2008 Valtionosuuden piirissä olevien taide- ja kulttuurilaitosten saavutettavuus - syksyllä 2007 toteutetun kyselyn tulokset 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Outi Salo VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Kirjoittaja: Outi Salo Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

www.papunet.net Saavutettavuus verkkopalveluissa Itseopiskelumateriaali Papunet-verkkopalveluyksikkö Sami Älli Selkokeskus Henna Kara

www.papunet.net Saavutettavuus verkkopalveluissa Itseopiskelumateriaali Papunet-verkkopalveluyksikkö Sami Älli Selkokeskus Henna Kara Saavutettavuus verkkopalveluissa Itseopiskelumateriaali Papunet-verkkopalveluyksikkö Sami Älli Selkokeskus Henna Kara Tämä materiaali on tuotettu Euroopan kotouttamisrahaston tuella Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Saavutettava kulttuuripääkaupunki 2011. Raportti Turku 2011 -saavutettavuusohjelmasta

Saavutettava kulttuuripääkaupunki 2011. Raportti Turku 2011 -saavutettavuusohjelmasta Saavutettava kulttuuripääkaupunki 2011 Raportti Turku 2011 -saavutettavuusohjelmasta Tekijät: Jonna Aakkula Pauliina Mäkinen Anna Pikala Taitto: Katariina Saarinen Valokuvat: Pauliina Mäkinen Susanna Määttänen

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti saavutettavaa kulttuuria Case: Vammaispoliittinen elokuvafestivaali SiltaKino Anne Pulli Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 op 05/2011 www.humak.fi

Lisätiedot

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta Teksti: Anu Aaltonen, kuvailutulkki 2007 sivu 2 / 9 Kuvailutulkkaus pähkinänkuoressa Kuvailutulkkaus on nähdyn muuttamista sanoiksi Melkein mitä tahansa voi kuvailutulkata Kuvailutulkkaus voi olla tässä

Lisätiedot

Esteettömyyttä pikkurahalla

Esteettömyyttä pikkurahalla Esteettömyyttä pikkurahalla Tähän oppaaseen on koottu keinoja parantaa kulttuuripalvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta ilman suuria kustannuksia. Saavutettavat palvelut soveltuvat eri ihmisille

Lisätiedot

Salla Jutila ESTEITTÄ PITKIN MATKAA. Lapin ohjelmapalvelutarjonnan esteettömyys. Pro gradu -tutkielma

Salla Jutila ESTEITTÄ PITKIN MATKAA. Lapin ohjelmapalvelutarjonnan esteettömyys. Pro gradu -tutkielma Salla Jutila ESTEITTÄ PITKIN MATKAA Lapin ohjelmapalvelutarjonnan esteettömyys Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/ Matkailututkimus Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Viesti perille. Selko-opas kunnille

Viesti perille. Selko-opas kunnille Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio n KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Viesti perille Selko-opas kunnille 1 Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio 3 Kunnallisalan

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ESTEETÖN OPISKELIJAVALINTA -SUOSITUS

KORKEAKOULUJEN ESTEETÖN OPISKELIJAVALINTA -SUOSITUS KORKEAKOULUJEN ESTEETÖN OPISKELIJAVALINTA -SUOSITUS ESOK-hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006-2009 www.esok.fi Diak SISÄLTÖ Johdanto...3 I Esteetön opiskelijavalinta -suositus...4

Lisätiedot

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA Ritva Hoikkala Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos 2013 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Johdanto 1 Aikaisemmat tutkimukset 2 Vastaajat 3 Yhteenveto kyselyn tuloksista 3 Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Fyysinen saavutettavuus 6 Aistienvarainen saavutettavuus 6 Taloudellinen saavutettavuus

Lisätiedot

Saana Mutikainen. Katja Parkkinen. Käyttäjälähtöinen opastus

Saana Mutikainen. Katja Parkkinen. Käyttäjälähtöinen opastus 1 Saana Mutikainen Katja Parkkinen Käyttäjälähtöinen opastus Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sovellustuotannon suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot