Erityispedagogiikan professori Leena Holopainen. Äänioppikirjalla tukea opinpolun eheään etenemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityispedagogiikan professori Leena Holopainen. Äänioppikirjalla tukea opinpolun eheään etenemiseen"

Transkriptio

1 Erityispedagogiikan professori Leena Holopainen Äänioppikirjalla tukea opinpolun eheään etenemiseen

2 Äänioppikirjatutkimus Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteutti vuonna 2013 äänioppikirjatutkimuksen Celia - kirjaston tilaustutkimuksena. Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta esim. äänikirjoina, pistekirjoina ja elektronisina kirjoina. Tutkimuksen vastuuhenkilö oli professori Leena Holopainen ja tutkijana toimi KM Milka Kuismanen. Kuismanen & Holopainen (2013) Daisy-äänioppikirjat opiskelun tukena. Selvitys äänioppikirjojen käytöstä ja mahdollisuuksista perusopetuksen oppilaiden opetuksessa Suomessa. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Education, Humanities and Theology, 9. 2

3 Miksi tutkia äänioppikirjoja? Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella oman kunnan koulussa Pyrkimys on puuttua koko kouluajan niihin asioihin, jotka aiheuttavat esteitä lapsen opinpolun eheään etenemiseen. Tavoitteena on siis tuen järjestäminen mahdollisimman paljon yleisenä tukena ja näin ennaltaehkäisemään tehostetun ja erityisen tuen tarvetta. Yhtenä tärkeänä tukimuotona ovat eriytetyt oppimateriaalit ja apuvälineet, joista äänioppikirjat ovat erityisesti lukemisesteisille tarkoitettuja opiskelun apuvälineitä. Äänioppikirjojen käyttöä ja mahdollisuuksia on aiemmin tutkittu olemattoman vähän. 3

4 Mikä on äänioppikirja? Celian äänikirjat tallennetaan DAISY-formaattiin, joka on kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty avoimen koodin standardi. DAISY on lyhenne sanoista Digital Accessible Information System. Daisy-äänioppikirjoilla tarkoitetaan siis digitaalisessa muodossa olevaa painetun oppikirjan koko sisältöä ääneen luettuna, sillä tekijänoikeuslaki ei salli sisällön muokkaamista ääniversiota varten. Kirja ei siis sisällä musiikkia tai äänitehosteita, ainoastaan joko synteettistä tai ihmisten tuottamaa puhetta. Daisy-äänikirjaa voi käyttää tietokoneella, tabletilla, kannettavalla mp3-soittimella tai Daisy-soittimella. Daisy-formaatti mahdollistaa koko kirjan mahtumisen yhdelle CD-levylle. 4

5 Kuka on lukemisesteinen henkilö? Daisy-äänioppikirjat on lähtökohtaisesti suunniteltu näkövammaisille henkilöille. Äänioppikirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden, vamman tai oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeaa. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeus (lukivaikeus) on yleisin oppimisvaikeus. Ilman tukitoimia se on riskitekijä lapsen ja nuoren koulutusuran sekä määrälliselle että laadulliselle kaventumiselle. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeus voi olla myös osa laajempaa kielellistä erityisvaikeutta, dysfasiaa. Suurimmalla osalla dysfaattisista henkilöistä on vaikeuksia joko mekaanisessa lukutaidossa tai luetun ymmärtämisessä. 5

6 Daisy-äänioppikirjatutkimuksen tutkimuskysymykset Ketkä käyttävät Daisy-äänioppikirjoja ja miksi? Miten ja missä oppiaineissa äänioppikirjoja käytetään? Millaisia äänikirjan ominaisuuksien tulisi olla? Millaista opastusta oppilaat, vanhemmat ja opettajat tarvitsevat äänioppikirjojen käytössä? Miten äänioppikirjaa ja sen käyttöä tulisi kehittää? 6

7 Tutkimusaineisto Tutkimus kohdistui kolmeen ryhmään : 1) suomen- ja ruotsinkielisiin perusopetuksen luokan oppilaisiin, jotka ovat käyttäneet vuosien aikana äänioppikirjoja opiskelunsa tukena (N = 67) 2) äänioppikirjoja käyttävien oppilaiden opettajiin ja erityisopettajiin (N= 359) 3) äänioppikirjoja käyttävien oppilaiden vanhempiin (N = 75). Tutkimus toteutettiin sähköisenä ja paperisena kyselytutkimuksena, lisäksi haastateltiin oppilaita (N = 6) ja opettajia (N = 8). 7

8 Tulokset 8

9 Ketkä käyttävät äänioppikirjoja? 60% 50% 49% 40% 30% 20% 20% 10% 0% 9% 8% 8% 5% 1% 9

10 Millaisiin opiskelun ja oppimisen ongelmiin äänioppikirjasta haettiin opiskelun tukea? Olennaisen poimiminen tekstistä ja pitkien tekstien lukemisen vaikeus Lukemisen hitaus ja sen vaikutus kokonaisuuden ymmärtämiseen. Lukemisen tarkkuus ja väärin luetut sanat. Käsitteiden ymmärtämisen vaikeus. Motivaation ongelmat. Muun tuen riittämättömyys. Tarkkaavuuden ongelmat. Maahanmuuttajaoppilailla erityisesti kielen rakenteiden ymmärtämisen ongelmat. 10

11 Miten äänioppikirjoja käytetään? Laitteisto n % Tietokoneella ja muulla ohjelmalla (esim. MediaPlayer) Tietokoneella ja Daisy-kuunteluohjelmalla (esim. AMIS, Easy Reader) Kannettavalla Daisy-soittimella (esim. Victor Reader Stream) Daisy-soittimen pöytämallilla (esim. PlexTalk PTX 1, Linio, 7 10 Victor) CD-soittimella 6 9 Mp3-soittimella 4 6 DVD-soittimella 2 3 Älypuhelimella 1 1,5 Jotenkin muuten (PlayStation) 1 1,5 Ei osaa sanoa 2 3 Yhteensä % 11

12 Oppilaiden tyytyväisyys äänioppikirjojen ominaisuuksiin:luenta (lukuääni puhuu sopivalla nopeudella, lukuäänen puheen ja taukojen rytmitys on hyvä ja lukuääni on selkeä) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 52,1 42,9 Kielellinen erityisvaikeus 31,7 53,7 14,6 Lukivaikeus 37,5 56,3 6,3 Näkövamma Erittäin tyytyväinen Jokseenkin tyytyväinen Jokseenkin tyytymätön Erittäin tyytymätön 12

13 Oppilaiden tyytyväisyys äänioppikirjojen ominaisuuksiin: Rakenne (äänioppikirjaa on helppo seurata, oppimisen kannalta tärkeät sisällöt erottuvat hyvin, otsikkotasoja on tarpeeksi ja kirjan sisältö on kuvattu hyvin äänioppikirjan alussa) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 33, ,7 16,7 Kielellinen erityisvaikeus 43,9 46,7 19,5 4,9 Lukivaikeus 33,3 20 Näkövamma Erittäin tyytyväinen Jokseenkin tyytyväinen Jokseenkin tyytymätön Erittäin tyytymätön 13

14 Oppilaiden tyytyväisyys äänioppikirjojen ominaisuuksiin: Kuvat (äänioppikirjassa on sopiva määrä kuvia, lukija on kertonut kuvista riittävästi ja kuvat on sijoitettu hyvin) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 83,3 16,7 Kielellinen erityisvaikeus 34,2 30,8 15,4 28,9 15,8 46,2 21,1 7,7 Lukivaikeus Näkövamma Erittäin tyytyväinen Jokseenkin tyytyväinen Jokseenkin tyytymätön Erittäin tyytymätön 14

15 Vanhempien tyytyväisyys äänioppikirjoihin 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 39 54,2 47,3 40,7 32,7 33,9 10,2 18,6 16,4 Luenta Rakenne Kuvat Erittäin tyytyväinen Jokseenkin tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Jokseenkin tyytymätön Erittäin tyytymätön 15

16 Missä oppiaineissa äänioppikirjoja käytetään? Äänioppikirjoja käytettiin eniten alakoulussa historian ja yläkoulussa historian ja yhteiskuntaopin opiskelun tukena. Äänioppikirjaa käytettiin lisäksi saksan ja englannin, ympäristöja luonnontiedon, maantiedon ja biologian sekä uskonnon opiskelun tukena. Yläkoulussa äänioppikirja oli lisäksi käytössä kotitaloudessa, musiikissa, terveystiedossa ja oppilaanohjauksessa. 16

17 Äänioppikirjoista saatu hyöty opettajan näkökulmasta Vaikeiden käsitteiden kuuleminen ja ymmärtäminen helpompaa Keskittyminen parani ja oppilaiden oli helpompi rauhoittua, kun kuunteluun saattoi yhdistää esim. piirtämistä. Puheen melodian kuulemisen auttoi jäsennyksessä. Äänioppikirjan helpotti opiskelua, koska luettavaa oli vähemmän. 17

18 Äänioppikirjoista saatu hyöty oppilaan näkökulmasta oppii paremmin kuuntelemalla ymmärtää lukemaansa ja vieraita sanoja paremmin kuin ennen pystyy lukemaan ilman opettajan tai muun henkilön apua lukeminen on helpompaa lukeminen on nopeutunut pystyy lukemaan pidempään kuin ennen pystyy keskittymään paremmin pitää lukemisesta enemmän kuin ennen pysyy paremmin opetuksessa mukana kokeisiin valmistautumisen ja läksyjen teko on helpottunut ja nopeutunut saa parempia koenumeroita 18

19 Äänioppikirjan käyttöön liittyviä pulmia opettajan näkökulmasta Leimautumisen pelko oppilaat eivät halua erottua muista, joten äänioppikirjaa ei haluta käyttää koulussa, mutta kotikäyttö oli mahdollista. Tekniset ja laitteistoon liittyvät vaikeudet. Lukuääneen negatiiviset ominaisuudet. Oikean kohdan löytäminen kirjasta, selaamisen vaikeus. 19

20 Äänioppikirjojen kehittäminen Äänioppikirjojen luentaan oltiin melko tyytyväisiä, luennan ominaisuuksista monotonisuus ja tylsä luentatyyli sekä liian tarkka kuvailu koettiin kuitenkin ongelmina. Kuvien ominaisuuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta kuvien selostamista ei nähty tarpeelliseksi kaikille käyttäjille. Äänioppikirjan rakenne kaipasi vielä kehittämistä monen vastaajan mielestä ja sitä kehitetään. Äänioppikirjan nähtiin olevan tärkeä osa lukemista helpottavaa opetusmateriaalia, joten sitä siis kannattaa kehittää edelleen. Vuoden 2013 alusta Celia alkoi tuottaa DaisyTrio- yhdistelmäkirjoja, jotka yhdistävät tekstiä ja ääntä sekä mahdollisesti myös kuvia. Tietokoneen ja Daisy-lukuohjelman avulla käytettävä yhdistelmäkirja tukee oppimista kaksikanavaisesti, kun oppilas voi seurata kirjan tekstiä näytöllä samalla kun kuulee sen luettuna. 20

21 lapsethan kasvaa niinku äänimaisemassa se on niille luontevaa kannattaa panostaa siihen, että ne osaa ladata itelleen niitä äänitiedostoja ja vaikka minkälaisia ja koko ajan kun ne kuuntelee jotain se on niille niin helppoa, että 21

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin luki/oppimisvaikeuksisille oppijoille ja samalla kaikille oppilailleni Sisältö: 1. Pitäisikö muokata opetusta ja oppimateriaalia

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

A3: Oppimaan oppiminen

A3: Oppimaan oppiminen A3: Oppimaan oppiminen Kelpo-hanke 2008 2009 Heidi Lavio-Koivisto, Tuija Huikuri, Saija Roos, Ulla Ahonen, Susanna Huttunen ja Jenni Pelkonen 27.3.2009 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 Mitä oppimaan oppiminen

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

Lukiolaisten kokemuksia ja näkemyksiä pitkän matematiikan oppikirjan käytöstä

Lukiolaisten kokemuksia ja näkemyksiä pitkän matematiikan oppikirjan käytöstä Lukiolaisten kokemuksia ja näkemyksiä pitkän matematiikan oppikirjan käytöstä Pro gradu-tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos Miia

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 1 Taustaa... 5 2 Tavoitteet... 5 3 Toteutus... 5 3.1 Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon... 6 3.1.1 Siirtotietolomake... 6 3.1.2 Saattaen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 11 Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Jouko Mehtäläinen JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen arviointisihteeristö Maritta Leinonen PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet 1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja 1 » huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen» auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen

Lisätiedot

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu 2011 Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja

Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kevät 2014 Celia-kirjasto / Projektipäällikkö Rauha Maarno ja kouluttaja Heini Oikkonen 1 Kirjasto kaikille: pilottikirjastojen koulutus ja työpajat Pilottikirjastot

Lisätiedot

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 1 Sisällys 1. Esipuhe... 3 2. Kuka tarvitsee selkokieltä?... 4 3. Aiemmat tarvearviot...,... 6 4. Kansainvälistä tietoa (Leealaura Leskelä)... 7 5. Taustatietoa

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko OPS-kysely huoltajille te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko 33. Millaisia painotuksia perusopetuksessa kannattaisi toteuttaa? Liikunta Kielet Matematiikka Vieraatkielet

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla

Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla Erityisopettajassa pitää olla ripaus maailmanparantajaa. Työ ei sovi kyynikoille, pessimisteille eikä mielestään jo kaiken tietäville. Erityisopettajan työ koostuu joukosta palasia, joista oikein aseteltuna

Lisätiedot