Pk-yrityksen rahoituskysely lokakuu 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yrityksen rahoituskysely lokakuu 2001"

Transkriptio

1 Pk-yrityksen rahoituskysely lokakuu 2001

2 Esipuhe Analysoimalla pk-yritysten rahoitusasemaa voidaan paikallistaa kotoisten rahoitusmarkkinoiden mahdolliset heikkoudet ja muutossuunnat, sillä pkyrityksillä on kotitalouksia moninaisempia vaatimuksia rahoitusjärjestelmille ja ne ovat suuryrityksiä useammin sidoksissa kotimaisiin rahoitusvaihtoehtoihin. Siksi Suomen Yrittäjät on kartoittanut kerran vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilannetta säännöllisesti toistuvien ulkoista rahoitusta koskevien kysymysten avulla. Ajankohtaiseksi kysymysaiheeksi on otettu pankkipalvelut ja niistä perittävät palvelumaksut, sillä niiden muutokset ovat puhuttaneet yrityskenttää viime aikoina. Vakuutusalaan kohdistuu edelleen muutospaineita. Yksi suurimpia muutostekijöitä on varautuminen väestön ikääntymiseen, jossa eläkevakuutusjärjestelmällä on keskeinen rooli. Niinpä pk-yrityksiltä on tällä kerralla kysytty mielipiteitä eläkevakuutusmarkkinoista Suomessa. Helsingissä Risto Suominen johtaja Suomen Yrittäjät

3 Tiivistelmä tuloksista Pankkipalveluiden maksut ovat kohonneet merkittäväksi kulueräksi Pk-yritysten rahoitustarpeet ovat kaikkiaan yhä vähäisiä, sillä vain joka toisella yrityksellä on ylipäätään lainoja tai takauksia ja 83 prosenttia yrityksistä ei aio hankkia niitä lähitulevaisuudessakaan. Niinpä pankkipalvelumaksut ovat jo joka toiselle pk-yritykselle suurin rahoitus- ja maksuliikekustannus. Lainojen korot ja toimitusmaksut ovat suurin kuluerä 39 prosentille pk-yrityksistä. Ulkoinen rahoitus on edelleen hyvin pankkikeskeinen ja näyttää siltä, ettei merkittäviä muutoksia ole tulossa lähiaikoina. Noin 60 prosenttia ulkoisesta rahoituksesta on pankkiluottoja. Pankkimarkkinat ovat myös pysyneet keskittyneinä, sillä Meritan ja Osuuspankkien yhteenlaskettu markkinaosuus on edelleen 80 prosenttia. Pankkien palvelut eivät yrittäjien näkemyksen mukaan ole kehittyneet samassa suhteessa kohonneiden palvelumaksujen kanssa. Erityisesti henkilökohtaisia pankkipalveluita konttoreissa pidetään kalliina. Kolmella ulkoista rahoitusta hankkivalla yrityksellä neljästä ei ole ongelmia sen suhteen. Vakuusvaikeudet ovat yleisimmät ongelmat niillä, joilla rahoitusongelmia on. Rahoitusvaikeudet ovat kauttaaltaan hieman vähentyneet aiemmista kyselyistä, mutta kuitenkin noin 40 prosenttia kasvuhakuisista pk-yrityksistä kokee rahoituksen ongelmalliseksi. Eläkevakuutuksissa kilpailu toimii Pankkimarkkinoihin verrattuna pk-yrityksillä on selvästi paremmin valintavaihtoehtoja eläkevakuutusten hoitamisessa. Ilmarinen on pk-yritysten eniten käyttämä eläkevakuutusyhtiö, mutta myös Varma-Sammolla, Eläke-Tapiolalla ja Eläke-Fennialla on merkittävä markkinaosuus. 85 prosenttia pk-yrityksistä pitääkin eläkevakuutusvaihtoehtojen tarjontaa riittävänä ja kolmasosa niiden vertailua helppona. Yli puolet kuitenkin arvioi, ettei vertailu tälläkään vakuutussektorilla ole helppoa. Viimeisten kolmen vuoden aikana 13 prosenttia pk-yrityksistä on vaihtanut eläkevakuutusyhtiötään ja lopuista neljännes on sitä harkinnut. Selvästi yleisin syy eläkevakuutusyhtiön vaihtoon on vakuutustuotteiden hinta, mutta joka neljännelle tärkein syy on ollut palvelun laatu.

4 Sisältö 1 Aineisto Pankkien markkinaosuudet Ulkoisen rahoituksen yleisyys Ulkoisen rahoituksen koostumus Ulkoisen rahoituksen tarve ja laatu Ongelmat ulkoisessa rahoituksessa Suurimmat rahoitus- ja maksuliikekulut Palvelumaksujen kehitys Pankkipalveluiden kehitys maksuihin verrattuna Eräiden pankkipalveluiden maksutaso Eläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet Eläkevakuutusvaihtoehtojen tarjonta Eläkevakuutusvaihtoehtojen vertailu Eläkevakuutusyhtiön vaihto Eläkevakuutusyhtiön vaihdon syyt Eläkevakuutusyhtiön vaihdon harkinta

5 1 Aineisto Pk-yritysten rahoituskysely on tehty puhelinhaastatteluna elo-syyskuussa Kohderyhmänä on suomalaiset pk-yritykset. Otantakehikkona on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 95 ja yritysrekisteriä. Vastauksia saatiin 4027 yritykseltä. Tuloksia laskettaessa aineisto on oikaistu painokertoimilla. Taulukko 1: Aineiston rakenne Painottamaton Painotettu n= n(w)= Pk-teollisuus PÄÄTOIMIALA VIENTITOIMINTA Rakentaminen Palvelut Kauppa Ei vientiä Vientiä henkilöä henkilöä HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ henkilöä henkilöä mmk tai alle LIIKEVAIHTO mmk mmk mmk Yli 20 mmk Ei vastausta ALUE (maakunta) Helsinki Muu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Etelä-Suomi ALUE (lääni) Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Yrittäjä/toimitusjohtaja VASTAAJAN ASEMA SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN YHTEENSÄ Muu johtaja Päällikkö / muu esimies Kyllä Ei

6 2 Pankkien markkinaosuudet Taulukko 2: Yrityksen pääasiallisesti käyttämä pankkiryhmä Merita Pankki (Nordea) Osuuspankki Sampo Säästöpankki Muu / ei vastausta Pk-yritykset ovat keskittyneet selvästi Nordean ja Osuuspankkien asiakkaiksi. Näiden pankkiryhmien markkinaosuus pk-yrityksistä on yhä 80 prosenttia. Käytännössä pk-yritykset kohtaavat siten hyvin keskittyneet pankkimarkkinat rahoitusta hankkiessaan. Nordean markkinaosuus on säilynyt suurempana kuin Osuuspankkien, vaikka se on markkinajohtaja maakunnista vain Uusimaalla, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Lapissa. Markkinaosuuksissa ei ole tapahtunut sanottavia muutoksia viime vuoteen verrattuna. Kuvio 1: Pankkien markkinaosuudet pk-sektorilla ,4 35,6 9,1 6, ,5 37,7 7,4 8, ,6 41 8, ,7 38,7 7,5 5, Merita Osuuspankki Sampo Säästöpankki Muu 3

7 3 Ulkoisen rahoituksen yleisyys Taulukko 3: Ulkoisen rahoituksen yleisyys On ulkoista rahoitusta Ei ole ulkoista rahoitusta On ottanut rahoitusta viimeisen vuoden aikana Ei ole ottanut rahoitusta viimeisen vuoden aikana Kyselyhetkellä lähes joka toisella pk-yrityksellä ei ollut lainkaan ulkoista rahoitusta eli lainoja tai takauksia. Teollisuudessa ja kaupassa ulkoista rahoitusta oli isommalla osalla yrityksistä kuin muilla toimialoilla. Viimeisen vuoden aikana ulkoista rahoitusta oli hankkinut joka viides pk-yritys. Kaikista teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä joka neljäs oli hankkinut ulkoista rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Ulkoisen rahoituksen osuus on hieman yleistynyt. Ulkoista rahoitusta on sitä harvemmin, mitä pienemmästä tai kasvuhaluttomammasta yrityksestä on kyse. Helsinkiläiset yritykset ovat muita useammin omavaraisia. Kuvio 2: Ulkoisen rahoituksen yleisyys ulkoista rahoitusta kaikkiaan ottanut ulkoista rahoitusta viimeisen vuoden aikana kyllä on ei ole 4

8 4 Ulkoisen rahoituksen koostumus Taulukko 4: Ulkoisen rahoituksen koostumus Pankkiluotto TEL-takaisinlainaus Finnveran laina Rahoitusyhtiön luotto Ulkopuolisen riskisijoitus Muu Pankkiluottoja oli 60 prosentilla niistä yrityksistä, joilla ylipäätään oli ulkoista rahoitusta. Finnveran luottoja oli 14 prosentilla ja rahoitusyhtiön luottoja 11 prosentilla vastanneista. TEL-takaisinlainauksen osuus oli kahdeksan prosenttia. Kaupassa ja rakennusalalla pankkiluottojen merkitys on erityisen suuri, kun taas teollisuudessa on muita toimialoja useammin Finnveran lainoja. Palvelualoilla on muita useammin rahoitusyhtiön luottoja. Kasvuhakuisilla yrityksillä on muita useammin Finnveran ja rahoitusyhtiöiden luottoja. Ulkoisen rahoituksen koostumus ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosina. Kuvio 3: Ulkoisen rahoituksen koostumus pk-sektorilla ,6 6,9 8,7 21, ,8 10,1 9,6 14, ,6 12,8 7,1 15, ,7 19, Pankkiluotto TEL-takaisinlainaus Finnveran laina Muu luotto 5

9 5 Ulkoisen rahoituksen tarve ja laatu Taulukko 5: Ulkoisen rahoituksen tarve ja laatu Ei aio hankkia uutta rahoitusta Pankkiluotto TEL-takaisinlainaus Finnveran laina Rahoitusyhtiön luotto Ulkopuolisen riskisijoitus Muu prosenttia pk-yrityksistä ei tarvitse lähitulevaisuudessa ulkoista rahoitusta yrityksensä kehittämiseen. Valtaosa yrityksistä ei siis aio laajentaa toimintaansa tai suoriutuu siitä tulorahoituksensa turvin. Teollisuudessa on hieman muita toimialoja useammin tarvetta ulkoiseen rahoitukseen. 58 prosenttia ulkoista rahoitusta tarvitsevista aikoo ottaa pankkilainaa ja joka kuudes rahoitusyhtiön luottoa. TELtakaisinlainauksen ottamista ei suunnitella. Ulkoisen rahoituksen tarve ja koostumus on pysynyt ennallaan viime vuodesta. On kuitenkin huomattava, että kolmasosa kasvuhakuisista yrityksistä tarvitsee ulkoista rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuvio 4: Ulkoisen rahoituksen tarve ,3 13,2 15, , , ,5 12,8 15, ,8 12,5 18, Ei ulkoisen rahoituksen tarvetta Pankkiluotto Muu ulkopuolinen rahoitus 6

10 6 Ongelmat ulkoisessa rahoituksessa Taulukko 6: Ulkoista rahoitusta tarvitsevien ongelmat Ei ongelmia Vakuudet Korkeat korot Luoton saatavuus Toimitus- ja vakuuskustann Heikko taloudellinen tila Kolmella ulkoista rahoitusta tarvitsevalla pk-yrityksellä neljästä ei ole vaikeuksia sen suhteen. 15 prosentilla on ongelmia vakuuksissa. Rakennusalalla vaikeuksia on nyt vähiten ja kauttaaltaankin rahoitusvaikeudet ovat hieman vähentyneet aiemmista kyselyistä. Kuitenkin noin 40 prosentilla kasvuhakuisista yrityksistä on ongelmia rahoituksessa. Vaikeuksia on suunnilleen yhtä monella kaakkois- ja keskisuomalaisella sekä helsinkiläisellä yrityksellä. Kuvio 5: Rahoituksen ongelmat ,7 6,9 63, ,1 5,4 2,6 62, ,9 8,4 39, ,9 8,1 8, Vakuuksissa Koroissa Muussa Toimitus- ja vakuuskustannuksissa Ei ongelmia rahoituksessa 7

11 7 Suurimmat rahoitus- ja maksuliikekulut Taulukko 7: Mikä seuraavista rahoitus- ja maksuliikekuluista on suurin yrityksessänne? Lainan korot ja toimitusmaksut Maksuliikkeen palvelumaksut Sijoitusten hoitopalkkiot Ei osaa sanoa Joka toisella pk-yrityksellä suurin rahoituksesta ja maksuliikkeestä aiheutuva kuluerä ovat pankkipalvelumaksut. Lainojen korot ja toimitusmaksut ovat suurin kuluerä 39 prosentille yrityksistä. Tämä on luonnollista, koska lähes joka toisella yrityksellä ei ole ulkoista rahoitusta eli lainoja tai takauksia. Lisäksi on huomattava, ettei tällä kysymyksellä pystytä arvioimaan näiden kuluerien markkamääräistä tasoa. Teollisuudessa lainojen korkokulut ja toimitusmaksut ovat muita useammin yrityksen suurimmat kuluerät. Kuvio 6: Suurimmat rahoitus- ja maksuliikekulut Ei osaa sanoa 9 Sijoitusten hoitopalkkiot 2 Lainan korot ja toim.maksut 39 Maksuliikkeen palvelumaksut 50 8

12 8 Palvelumaksujen kehitys Taulukko 8: Miten pankkipalvelumaksut ovat kehittyneet viimeisten kahden vuoden aikana? Alentuneet Pysyneet ennallaan Nousseet hieman Nousseet merkittävästi Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Palvelut Kauppa Pk-yritysten mukaan pankkipalvelumaksut ovat nousseet selvästi viimeisten kahden vuoden aikana. Vain 7 prosenttia vastanneista arvioi niiden laskeneen. Yritysten välillä ei ole merkittäviä eroja tässä kysymyksessä. Kuvio 7: Pankkipalvelumaksujen kehitys Alentuneet 7 Nousseet merkittävästi 32 Pysyneet ennallaan 27 Nousseet hieman 34 9

13 9 Pankkipalveluiden kehitys maksuihin verrattuna Taulukko 9: Miten pankkien palvelut ovat kehittyneet viimeisten kahden vuoden aikana palvelumaksuihin verrattuna? Heikentyneet Pysyneet ennallaan Parantuneet Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Palvelut Kauppa Pk-yritysten mukaan pankkipalvelut eivät ole kehittyneet samassa suhteessa niistä perittävien maksujen muutosten kanssa, vaan ovat heikentyneet. 15 prosenttia vastanneista arvioi kuitenkin palveluiden hinta-laatusuhteen parantuneen. Yritysten välillä ei ole merkittäviä eroja tässäkään kysymyksessä. Kuvio 8: Pankkipalveluiden kehitys maksuihin verrattuna Parantuneet 15 Heikentyneet 28 Pysyneet ennallaan 57 10

14 10 Eräiden pankkipalveluiden maksutaso Taulukko 10: Eräiden pankkipalveluiden maksutaso, kaikki yritykset Edullinen Kohtuuhintainen Kallis Ei osaa sanoa Käteisen rahan vaihto Käteismaksu kassalla Käteisen tilille pano Tilisiirto kassalla Tilisiirto maksupäätteellä Pankkiyhteysohjelman kuukausimaksu Pk-yritysten kokemukset tukevat selvityksiä, joissa on todettu henkilökohtaisten pankkipalveluiden olevan kalliimpia kuin tietojärjestelmiä hyödyntävät itsepalvelut. Tämä on ollut myös pankkien maksupolitiikan tavoite. Tässä esitellyistä yksittäisistä pankkipalveluista kalleimpina pk-yritykset näyttävät pitävän käteismaksua ja tilisiirtoa kassapalveluna. Yritysten väliset erot ovat vähäisiä, vaikka varsin moni ei osaa arvioida palveluiden maksutasoa. Kuvio 9: Eräiden palvelumaksujen taso Käteismaksu kassalla Tilisiirto kassalla Käteisen rahan vaihto Käteisen tilille pano Pankkiyhteysohjelman kuukausimaksu Tilisiirto maksupäätteellä Edullinen Kohtuuhintainen Kallis Ei osaa sanoa 11

15 11 Eläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet Taulukko 11: Yrityksen pääasiallisesti käyttämä eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo Ilmarinen Eläke-Tapiola Eläke-Fennia Verdandi Muu / Ei osaa sanoa Ilmarinen on pk-yritysten eniten käyttämä eläkevakuutusyhtiö. Varma-Sammolla on toiseksi suurin markkinaosuus ja teollisuudessa sekä kaupassa se on suurin eläkevakuuttaja. Maakunnittain markkinajohtaja on Ilmarinen, lukuun ottamatta Varsinais-Suomea ja Päijät-Hämettä, joissa Varma-Sampo on sen edellä, sekä Pohjanmaata, jossa eniten pk-asiakkaita on Eläke-Fennialla. Pankkimarkkinoihin verrattuna pk-yrityksillä on selvästi paremmin valintavaihtoehtoja eläkevakuutusten hoitamisessa. Kuvio 10: Eläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet pk-sektorilla Muu / Ei osaa sanoa 7 Verdandi 7 Varma-Sampo 25 Eläke-Fennia 12 Eläke-Tapiola 16 Ilmarinen 32 12

16 12 Eläkevakuutusvaihtoehtojen tarjonta Taulukko 12: Onko eläkevakuutusvaihtoehtojen tarjonta riittävää? Ei ole riittävää On riittävää Ei osaa sanoa Pk-yritysten selkeän enemmistön mielestä eläkevakuutuksista on tarjolla riittävästi vaihtoehtoja. Vain 7 prosenttia vastanneista katsoi, ettei tarjonta ole riittävää. Suunnilleen yhtä moni ei osannut arvioida asiaa. Rakennusalalla koettiin laajimmin nykytarjonta riittäväksi. Kuvio 11: Eläkevakuutusten tarjonta Ei osaa sanoa 8 Ei ole riittävää 7 On riittävää 85 13

17 13 Eläkevakuutusvaihtoehtojen vertailu Taulukko 13: Onko eläkevakuutusvaihtoehtojen vertailu helppoa? Ei ole helppoa On helppoa Ei osaa sanoa Kolmasosa vastanneista piti eläkevakuutusvaihtoehtojen vertailua helppona. Puolet oli eri mieltä ja 16 prosenttia ei osannut sanoa. Rakennusalalla vertailu koettiin laajimmin helpoksi. Kuvio 12: Eläkevakuutusvaihtoehtojen vertailu Ei osaa sanoa 16 Ei ole helppoa 51 On helppoa 33 14

18 14 Eläkevakuutusyhtiön vaihto Taulukko 14: Oletteko vaihtanut eläkevakuutusyhtiötä viimeisten kolmen vuoden aikana? Ei ole vaihtanut On vaihtanut Ei osaa sanoa Joka kahdeksas pk-yritys on vaihtanut eläkevakuutusyhtiötä viimeisten kolmen vuoden aikana. Valtaosa on kuitenkin pysynyt entisessä yhtiössään. Rakennusalalla eläkevakuutusyhtiötä on vaihdettu muita toimialoja useammin. Kuvio 13: Eläkevakuutusyhtiön vaihto On vaihtanut 13 Ei osaa sanoa 3 Ei ole vaihtanut 84 15

19 15 Eläkevakuutusyhtiön vaihdon syyt Taulukko 15: Eläkevakuutusyhtiön vaihdon syyt Vakuutuspaketin (eläke-, vahinko- ja henkivak.) hinta Vakuutuspaketin hinta ja edullinen lainatarjous Eläkevakuutuksen hinta Edullinen lainatarjous Palvelun laatu Eläkevakuutusyhtiön yhteistyö oman pankin kanssa Muu / ei osaa sanoa Yleisin eläkevakuutusyhtiön vaihdon syy on vakuutustuotteiden hintataso. Joka neljännellä syy on kuitenkin palvelun laatu. Kaupassa korostuu hintatekijä, mutta muuten erot yritysten välillä ovat vähäiset. Kuvio 14: Eläkevakuutusyhtiön vaihdon syyt Muu / ei osaa sanoa 19 Eläkevakuutusyhtiön yhteistyö oman pankin kanssa 3 Palvelun laatu 24 Vakuutuspaketin (eläke-, vahinko- ja henkivak.) hinta 45 Vakuutuspaketin hinta ja edullinen lainatarjous Edullinen lainatarjous 2 1 Eläkevakuutuksen hinta 6 16

20 16 Eläkevakuutusyhtiön vaihdon harkinta Taulukko 16: Oletteko vakavasti harkinnut eläkevakuutusyhtiön vaihtoa? Ei ole koskaan harkinnut On harkinnut joskus On harkinnut usein Ei osaa sanoa Eläkevakuutusyhtiön vaihtoa on harkinnut neljäsosa niistä, jotka eivät ole viimeisten kolmen vuoden aikana vaihtaneet eläkevakuuttajaansa. Erot yritysten ja toimialojen välillä ovat hyvin pienet. Kuvio 15: Eläkevakuutusyhtiön vaihdon harkinta On harkinnut usein 3 Ei osaa sanoa 2 On harkinnus joskus 20 Ei ole koskaan harkinnut 75 17

Pk-yrityksen rahoituskysely

Pk-yrityksen rahoituskysely Pk-yrityksen rahoituskysely Toukokuu 2002 Suomen Yrittäjät Esipuhe Analysoimalla pk-yritysten rahoitusasemaa voidaan paikallistaa kotoisten rahoitusmarkkinoiden mahdolliset heikkoudet ja muutossuunnat,

Lisätiedot

Pk-yrityksen rahoituskysely, toukokuu 2000. Aineisto... 2

Pk-yrityksen rahoituskysely, toukokuu 2000. Aineisto... 2 Rahoitustiedustelu toukokuu 2000 Sisältö Aineisto... 2 Yritysrahoitus Ulkoisen rahoituksen yleisyys... 3 Ulkoisen rahoituksen koostumus... 4 Ulkoisen rahoituksen tarve ja laatu... 5 Ongelmat ulkoisessa

Lisätiedot

Pankkipalvelumaksut. Tammikuu 2002. Suomen Yrittäjät

Pankkipalvelumaksut. Tammikuu 2002. Suomen Yrittäjät Tammikuu 2002 Suomen Yrittäjät Tiivistelmä Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaa Pankkien 90-luvun alkupuolella aloittama käytäntö periä pankkipalvelumaksuja on laajentunut asteittain niin, että

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä 2.6.2003. Risto Suominen johtaja Suomen Yrittäjät ry

Esipuhe. Helsingissä 2.6.2003. Risto Suominen johtaja Suomen Yrittäjät ry Esipuhe Pankit ovat pk-yritysten pääasiallisia rahoittajia ja yritysten päivittäinen maksuliikenne kulkee pankkien kautta. Analysoimalla pk-yritysten rahoitusasemaa voidaan paikallistaa kotoisten rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Yritysten rahoituskysely. Vuosi 2010

Yritysten rahoituskysely. Vuosi 2010 Yritysten rahoituskysely Vuosi Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 17.1.2011 Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1 Aineisto 5 2 Rahoituksen hankinta 6 3 Rahoitussuunnitelmat 8 4 Rahoitusongelmat

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 4 Yhteenveto 5 1. Aineisto 6 2. Rahoituksen hankinta 8 3. Rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4. Rahoitusongelmat 14

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2015

Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014

Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Lappi. Alueraportti, Lappi. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Lappi. Alueraportti, Lappi. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Pk-yritysbarometri, syksy 2015 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2015 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

Syksy 2015. Pk-yritysbarometri. Kainuun ELY-keskus

Syksy 2015. Pk-yritysbarometri. Kainuun ELY-keskus Syksy 2015 Pk-yritysbarometri Kainuun ELY-keskus 2 Pk-yritysbarometri syksy 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2013

Pk-yritysbarometri, syksy 2013 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2013 2 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Pk-yritysten rahoitus

Pk-yritysten rahoitus Maaliskuu 2015 Pk-yritysten rahoitus Kirjoittaja: Samuli Rikama, ekonomisti, työ- ja elinkeinoministeriö Johdanto Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten

Lisätiedot

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-yritysten toimintaympäristö Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-toimintaympäristökysely Marraskuu 2012 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 3 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Yritysjohtajilta välttävä

Lisätiedot

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö 9.. Kevät Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit LUOTONOTTO. Nykyiset luottomuodot.

Lisätiedot

Pankkien palvelumaksut 2013

Pankkien palvelumaksut 2013 Pankkien palvelumaksut 2013 1 Pankkien palvelumaksut 2013 2 Pankkien palvelumaksut 2013 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 6 2. PALVELUIDEN LISTAHINNAT... 7 2.1 Debit-kortilla tai luottokortilla

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-yritysten toimintaympäristö Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-toimintaympäristökysely Huhtikuu 014 SISÄLTÖ 1 YRITYKSET MURROKSEN KOURISSA 3 1.1 Asenneilmasto kasvun esteenä 3

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

30.5.2007. Nuorisotutkimus

30.5.2007. Nuorisotutkimus .. Kevät 9.. Toukokuu Sisältö Sivu JOHDANTO KIINNOSTUS PANKKI- JA TALOUSASIOIHIN. Pankki- ja talousasioiden seuraamisen säännöllisyys. Pankki- ja talousasioiden tärkeys RAHANKÄYTTÖ. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot