Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle Hyväksytty Opetusneuvossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012"

Transkriptio

1 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle Hyväksytty Opetusneuvossa

2 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA JA YHTEISSUUNNITTELU KOULUTUSTA JÄRJESTÄVIEN YKSIKÖIDEN VÄLISET KOHTAAMISET 4 2. Opetusohjelmatyön strategiset tavoitteet OPETUSNEUVOSTON LINJAUKSET 7 3. Opintoja ja opetusta koskeva viestintä OPETUSOHJELMAN LAATIMISEN VAIHEET OPINTOJEN MITOITUS 1 2 Lukuvuoden aikataulu 14 Opetuksen suunnittelun aikataulu

3 1. Opetussuunnitelmatyö Opetussuunnitelmatyötä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ohjaa strategia, perustutkintojen sekä jatkotutkintojen tutkintosäännöt, opetusta ja opiskelua koskevat muut säännöt sekä Opetusneuvoston yhteiset linjaukset tässä ohjeessa. Opetusneuvosto hyväksyi ensimmäisen yhteisen opetusohjelmaohjeen ohjatakseen lukuvuoden 2012/13 opetussuunnitelmatyötä. Ohjeen tarkoitus on tukea koulutus- ja maisteriohjelmien ja opetusta antavien keskusten (Opek ja Tutke 1 ) työtä, varmistaa, että akatemiatasolla noudatetaan yhteisiä periaatteita ja aikatauluja sekä edistää sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Jatkossa näistä kaikista käytetään yhteisnimitystä koulutusta antavat yksiköt. Ohjeistusta on valmisteltu Opinto- ja tutkimuspalveluiden Opetuksen suunnittelun ja kehittämisen tiimissä edellisvuoden tapaan. Perustutkintojen tutkintosäännön mukaan peruskoulutus järjestetään koulutus- ja maisteriohjelmina, jonka tutkintovaatimukset opetusneuvosto hyväksyy laitosten johtoryhmien esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Tutkintovaatimuksissa ilmoitetaan opintojaksojen nimi laajuus ja osaamistavoitteet. Laitosten johtoryhmät hyväksyvät vuosittaiset opetusohjelmat, joissa ilmoitetaan toteutettavien opintojaksojen aikataulut, toteutustavat, arvostelu, sisältö, suoritustavat, mahdolliset opintojaksolle osallistumisen edellytykset sekä opettajat. Tarvittaessa tietoja tarkennetaan lukuvuoden aikana professorin/laitosjohtajan päätöksellä. Jatkotutkintojen tutkintosäännön mukaan jatkotutkintokoulutuksen tutkintovaatimukset hyväksyy tutkimusneuvosto esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtoryhmän esityksestä. Tutkintovaatimuksissa ilmoitetaan opintokokonaisuuden nimi, laajuus ja sisältö-/osaamistavoitteet. Yksikön johtoryhmä hyväksyy vuosittaiset opetusohjelmat, joissa ilmoitetaan toteutettavien opintojaksojen aikataulut, toteutustavat, arvostelu, sisältö, suoritustavat, mahdolliset opintojaksolle osallistumisen edellytykset sekä opettajat. 1 Opek - Yhteisen opetuksen keskus, Tutke - Esittävien taiteiden tutkimuskeskus 2

4 Taulukko 1. Opetuksen järjestämistä ohjaavat seikat tutkintosääntöjen mukaan. Taso Missä hyväksytään ja miten usein? Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosääntö TeaKin jatkotutkintojen tutkintosääntö Tutkintovaatimukset TeaKin hallitus TeaKin hallitus Opetusneuvosto hyväksyy laitoksen esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Tutkimusneuvosto hyväksyy Tutken johtoryhmän esityksestä tarvittaessa. Opetusohjelma Tehdään vuosittain ja hyväksytään laitosten johtoryhmissä Mitä määrittelee? Sisältö Koulutusohjelmat, tutkinnot, niiden yleisen rakenteen ja laajuuden Tutkinnot, niiden laajuudet ja yleisen rakenteen sekä jatkoopiskelijavalintaan, opintosuorituksiin ja opin- ja taidonnäytteeseen liittyvät menettelytavat Tutkintoon liittyvän opetuksen rakenne, opintokokonaisuudet ja sisältö. Opintojaksojen nimet, laajuudet ja osaamistavoitteet Lukuvuoden aikana opetettavat opintojaksot Toteutettavien opintojaksojen, aikataulut, toteutustavat, arvostelu, sisältö, suoritustavat, mahdolliset jaksolle osallistumisen edellytykset ja opettajat Useimpien koulutusohjelmien tutkintovaatimukset ovat voimassa ja useimpien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset puolestaan vuosina Jatkotutkintojen tutkintovaatimusten voimassaoloa ei ole rajattu, vaan niitä uusitaan tarpeen mukaan. 1.1 Tutkintovaatimukset, opetusohjelma ja yhteissuunnittelu Teatterikorkeakoulun opetussuunnitelmatyössä on tutkintosäännön mukaisesti kaksi rinnakkaista tasoa, joista tutkintovaatimustaso on pysyvämpi ja opetusohjelma päätetään vuosittain. Ennakoitaessa tutkintovaatimusten tulevaa uudistamista on lukuvuonna 2012/13 erityisiksi kehittämiskohteiksi tunnistettu tarve lisätä valinnaisten opintojen määrää eri koulutus- ja maisteriohjelmissa. Tämä siksi, että strategiset tavoitteet opiskelijoiden osaaminen laajentamisesta ja opintopolkujen monipuolistamisesta olisivat mahdollisia. Samoista syistä on aloitettu keskustelu pää- ja sivuaineista sekä kaikille yhteisistä opinnoista. Vertailukohteena ovat toimineet toisaalta Aalto ARTS, jossa kandidaatin tutkinnon osalta on uusi keskitetty ohjaus ja maisteritasolla vastaava ohjaus tulollaan sekä Sibelius-Akatemia, jossa pää- ja sivuainerakenne on vastikään lanseerattu. Nämä asiat vaikuttavat jo nyt opetussuunnitelmatyöhön, kun tavoitteena sekä rakenteellisesti että käytännössä on lisätä yhteistyötä ja mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuutta. Todennäköisesti maisteriohjelmien tutkintovaatimukset päivitetään keväällä 2014 ja viisivuotisten koulutusohjelmien keväällä 2015 ja silloin erillisellä ohjeistuksella. 3

5 Koulutus- ja maisteriohjelmilla on erilaisia määriä tutkintoihin sisällytettäviä vapaavalintaisia tai vaihtoehtoisia opintoja. Näihin on mahdollista sisällyttää opintoja paitsi oman koulutusohjelman myös yhteisten opintojen, avoimen yliopiston, toisten koulutusohjelmien, toisten akatemioiden, Aalto ARTS Teak toiminta-alustan ja JOO -opintojen opetustarjonnasta. Opetusohjelman kehittämisen välineinä toimivat muun muassa koulutusohjelmien ja keskusten itse- ja vertaisarviointi, suoraan opiskelijoilta kerätty palaute sekä koko akatemian tasolla vuosittaiset rehtorin/dekaanin opintoja koskevat kyselyt. Ohjelmakohtaisen opiskelijapalautteen ja rehtorin kyselyn perusteella koulutusohjelmat kirjaavat keskeiset kehittämistoimenpiteet, joiden toteutumista seurataan tulosneuvotteluissa. Tutkintovaatimukset Tutkintovaatimukset perustuvat arvioon opiskelijoiden osaamistarpeista työelämässä, käsitykseen taiteenalakohtaisesta keskeisimmästä osaamisesta sekä siihen kohdistuvista muutostarpeista. Opetusohjelma Opetusohjelma perustuu tutkintovaatimuksiin ja se koostuu lukuvuoden aikana järjestettävästä opetuksesta. Opetusohjelmatasolla on mahdollistaa täsmentää ja uudistaa sisältöjä tarpeen mukaan ja silti saavuttaa tutkintovaatimustasolla määritellyt osaamistavoitteet. Vuosittaisessa opetusohjelmassa ei siis määritellä osaamistavoitteita uusiksi. Koulutusohjelmat ovat professorin johdolla vastuussa opetusohjelmasta. Yhteissuunnittelu Yhteistyötä ja -toimintaa, pidemmän tähtäimen ennakointia ja koordinointia tuetaan vuosittaisilla yhteissuunnitteluseminaareilla ja niiden seurantatapaamisilla. Näissä käsitellään opetusta, uusia hankkeita ja esitystoimintaa kolmen lukuvuoden tähtäimellä ja keskustellaan periaatteellisesti tärkeistä, kaikkien toimintaan vaikuttavista aiheista. Prosessiin osallistuvat myös muiden akatemioiden ja Aalto ARTSin edustajat. Yhteissuunnittelu konkretisoituu opetusohjelmatyössä ja koulutusohjelmien välisessä yhteistyössä niin sanotussa verkostoituneessa opetussuunnitelmatyössä. Tästä yhteistyöstä sovitaan kirjallisilla sopimuksilla. 1.2 Koulutusta järjestävien yksiköiden väliset kohtaamiset Koulutusta järjestävien yksiköiden välisiä kohtaamisia on Teatterikorkeakoulussa edistetty ja tuettu pitkään ja määrätietoisesti. Opettajaryhmä, joka 1990 luvun lopulla osallistui korkeakoulun itsearviointiin, jatkoi toimintaansa epävirallisena opetuksen kehittämisryhmänä silloisen opetuksesta vastaavan vararehtorin johdolla luvun puolessa välissä ryhmän asema virallistettiin yhteisen opetuksen keskuksena (Opek). Opek - koordinoi opetuksen yhteissuunnittelua - järjestää eri koulutusohjelmille yhteistä opetusta sekä avointa yliopisto-opetusta - toimii opetuksen kehittämisestä keskustelevana ryhmänä - vastaa opetuksen kehittämisestä ja arvioinneista - tekee esityksiä opetus- ja tutkimusneuvostolle sekä koulutus- ja maisteriohjelmille - käy pedagogista keskustelua Teatterikorkeakoulun taideopetuksesta ja sen kehittämisen edellytyksistä, - käy keskustelua opettamiseen ja oppimiseen liittyvistä kysymyksistä, - tähtää teatteri- ja tanssitaiteen pedagogisen perinteen vahvistamiseen ja opettajien taideopettajaidentiteetin vahvistamiseen sekä työn tukemiseen - edistää uusia opetusmuotoja ja -menetelmiä - edistää Taideyliopiston taiteellista ja pedagogista yhteistyötä - järjestää opettajien täydennyskoulutusta Yhteistyö Aalto ARTSin Elokuvataiteen ja lavastuksen laitoksen kanssa on kuulunut kiinteänä osana tähän. Tutken yhteistyö KuvAn kanssa on jatkunut monta vuotta, samoin yhteistyö opettajan pedagogisissa opinnoissa Sibelius-Akatemian ja Aalto Artsin kanssa. Jatkossa akatemioiden välinen yhteistyö lisääntyy ja Aalto Arts-TeaK 4

6 toiminta-alusta mahdollistaa yliopistojen välistä yhteistyötä. Teatterikorkeakoulussa kohtaamisia tapahtuu muun muassa yleisopinnoissa, yhteisissä opinnoissa, esitystoiminnassa ja muussa perus- ja jatko-opetuksessa. Kohtaamisissa ja yhteistyössä seuraavat käsitteet tai toimintamuodot ovat keskeisiä: Verkostoitunut opetussuunnittelu Verkostoituneella opetussuunnittelulla tarkoitetaan yhteistä opetussuunnittelua, jossa sovitaan yhteisopetuksesta ja liikkuvuusopinnoista siten, että ne aikataulutetaan sitovasti ennen koulutus- tai maisteriohjelman muun opetustarjonnan aikatauluttamista. Verkostoitunut opetussuunnittelu on keskeinen yhteissuunnittelun jalkauttamisen tapa. Verkostoituneet yhteistyöneuvottelut eli kurkistukset Kurkistuksilla tarkoitetaan koulutusta järjestävien yksiköiden yhteistyöneuvotteluja, joissa yhteistyöstä sovitaan verkostoituneen opetussuunnittelun periaatteella. Kurkistuksissa sovitaan sekä yhteisopetuksesta eli yhdessä toteutettavista opintojaksoista, että toisille omasta opetustarjonnasta avattavista opintojaksoista eli liikkuvuusopinnoista. Sovitut yhteistyöt kootaan taulukkoon, joka päivitetään Pandorassa. Taulukon tietojen pohjalta laaditaan kirjalliset sopimukset syys- ja kevätlukukaudelle erikseen laitos- tai koulutusohjelmajohtajien allekirjoitettavaksi. Liikkuvuusopinnot Taideyliopiston akatemiat kartoittavat omasta opetustarjonnastaan sellaisia kursseja, jotka on mahdollista avata muiden akatemioiden tutkinto-opiskelijoille. Toisista akatemioista valittavat kurssit tai akatemioiden yhteinen opetus hyväksytään opiskelijoiden hopseissa. Aalto-ARTSin Elokuvatiteen ja lavastustaiteen laitoksen ja Teatterikorkeakoulun välinen alustayhteistyö tarjoaa vastavuoroisesti liikkuvuusopintoja kummankin yliopiston opiskelijoille. Opiskelijan tulee tarvittaessa keskustella opintojaksojen soveltuvuudesta omaan tutkintoonsa omassa akatemiassaan. Liikkuvuuden lähtökohtana on se, että kurssit voidaan sisällyttää kotiakatemian minimilaajuisiin tutkintoihin. Teakin sisäinen liikkuvuus Teatterikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa oman koulutus-/maisteriohjelmansa opintojen lisäksi toisten TeaKin koulutusohjelmien opintoja sekä Opekin järjestämiä kaikille ohjelmille yhteisiä opintojen, joista käytetään nimitystä yhteiset opinnot. Opek järjestää myös opintokokonaisuutta Nykyteatterin erikoistumisopinnot 25 op, joka on avoin kaikille TeaKin sisällä ja myös muiden akatemioiden ja Aalto ARTSin opiskelijoille. Koulutusohjelmat ilmoittavat omassa opetusohjelmassaan muiden koulutusohjelmien opiskelijoille avoimet opinnot. TeaKin opiskelijat ilmoittautuvat toisten ohjelmien opintoihin ja Opekin järjestämään opetukseen WebOodissa samoina ilmoittautumisaikoina kuin oman koulutus-/maisteriohjelmansa opintoihin. Liikkuvuusopinnot Taideyliopistossa ja Aalto ARTsissa Taideyliopiston akatemioiden ja Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa on Teatterikorkeakoulussa sovittu yhteistyöstä, joka mahdollistaa sen, että opiskelijat voivat suorittaa erillisiä opintoja toisissa akatemioissa osaksi tutkintoaan. Sopimus Aaltos-ARTsin kanssa koskee tässä vaiheessa ainoastaan TeaKia. Teatterikorkeakoulu järjestää haun liikkuvuusopintoihinsa erikseen syys- ja kevätlukukauden opintoihin. Tarjonta vahvistetaan koulutusta tarjoavien yksiköiden opetusohjelmissa kun nämä kartoittavat omasta tarjonnastaan ne jaksot, jotka on mahdollista avata muille. Toisista akatemioista valittavat kurssit hyväksytään hopseissa ja suoritukset siirretään hyväksilukemisen kautta omiin opiskelijarekistereihin. 5

7 TeaKin, Taideyliopiston ja Aalto-ARTSin tutkinto-opiskelijoille avoin liikkuvuustarjonta kootaan verkkosivuille (esim. lukuvuosi : Taulukko 2. Koulutusohjelmien ja niiden opiskelijoiden kohtaamisten tavat TeaKissa. Kohtaamisten eri tavat Yhteinen opetus Esitystoiminta Koulutusohjelmien väliset kohtaamiset perusopetuksessa Sisältö Yleisopinnot (esim. BA: kielet, tvt, perehdytys, HOPS, työelämään) Yhteisen opetuksen opintojaksot (yhteistyössä koulutusohjelmien ja Tutken kanssa) Koulutusohjelmien väliset ja niiden omat produktiot. Koulutusohjelmien välinen yhteistyö tutkintoihin kuuluvissa opintojaksoissa sekä akatemian sisällä että sen rajojen yli (yhteisopetus ja liikkuvuusopinnot). Vastuutaho Opek Opetusteatteri, esitystoiminnan suunnitteluryhmä, laitokset Opetuksen ajankohta Syyslukukauden alku ja Pitkin vuotta. loppu sekä kevätlukukauden loppu. Koulutusohjelmat ja keskukset, Aalto ARTS- TeaK toiminta-alusta, taideyliopisto. Pitkin vuotta. Koordinaation ajankohdat Opetusneuvosto hyväksyy keväällä seuraavaksi lukuvuodeksi Opetusneuvosto hyväksyy kaksi kertaa vuodessa. Kurkistukset tammikuun aikana. Johtoryhmät hyväksyvät opetusohjelmat kerran vuodessa. 2. Opetusohjelmatyön strategiset tavoitteet Yhteinen opetusohjelmaohje ohjaa koulutus- ja maisteriohjelmien sekä jatkotutkintokoulutuksen opetusohjelmien laatimista määrittelemällä yhteiset tavoitteet, pelisäännöt ja aikataulut. Ohje tekee opetuksen suunnittelun vuosikellon näkyväksi ja palvelee sidosryhmiä. Ohjeen tarkoituksena on helpottaa akatemian sekä sisäistä että ulkoista opetuksellista yhteistyötä. Yhteistyökumppaneita ovat Taideyliopiston muut akatemiat ja Aalto ARTS, jonka kanssa Teatterikorkeakoululla on perinteisesti ollut paljon yhteistä opetusta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on strategiassaan (http://www.teak.fi/general/uploads_files/teak_strategia2012_nettiin.pdf) määritellyt perusopetuksen tavoitteiksi seuraavat asiat: Teatterikorkeakoulu - kehitetään Teatterikorkeakoulua vahvaksi akatemiaksi, joka sisältää 15 koulutusohjelmaa/pääainetta ja lisätään vähitellen professoreiden valtaa ja vastuuta omasta koulutusohjelmastaan ja varmistetaan tämän muutoksen edellytykset - kehitetään yhteissuunnittelua ja koulutusohjelmien välistä vuorovaikutusta - lisätään perustutkinto- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta 6

8 - pohditaan esittävien taiteiden maisteriohjelman mahdollisuutta (modulaarisuus) ja sen kytköstä mm. jatko-opintoihin - mitoitetaan opinnot Taideyliopiston tarjonnasta huolimatta siten, että hidas oppiminen on edelleen kunniassa - rekrytoidaan ulkomaisia opettajia ja lisätään kansainvälistä opettajavaihtoa - kehitetään englanninkielisiä/kaksikielisiä koulutusohjelmia (Advanced Visual Studies for Performance Arts -maisteriohjelma Taideyliopistoon tai TeaK-Aalto-alustalle) - kehitetään yhteistä alustaa Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa - lisätään Teatterikorkeakoulun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta (mm. sosiaalisesti osallistavat projektit, harjoittelu) - kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja siten työllistymistä Taideyliopisto - kehitetään Teatterikorkeakoulun yhteisiä opintoja avoimeksi taideyliopistolaisille - kehitetään uusia yhteistyöalueita Taideyliopistossa - luodaan mahdollisuuksia erilaisille oppimispoluille Taideyliopistossa mm. takaamalla tietty määrä vapaavalintaisia opintoja kaikissa koulutusohjelmissa - kehitetään yhteisiä sivuaineopintoja (esim. performance studies, taidekirjoittaminen) ja maisteriohjelmia Taideyliopistoon (esim. Esitys 2014, ääniteknologia) - pyritään saamaan oikeus Taideyliopistolle akkreditoida opettajan pedagogiset opinnot - osallistutaan Taideyliopiston opettajien taidepedagogisten opintojen kehitystyöhön Jatkotutkintokoulutuksen tavoitteiksi on määritelty seuraavat asiat: - kehitetään yhteistyössä Taideyliopiston akatemioiden kanssa jatkotutkintokoulutuksen ja tutkimuksen infrastruktuuria kuten tutkijakoulua ja tutkimuspalveluita - kehitetään jatko-opintojen sisältöjä - kehitetään jatko-opintojen ohjausta - vakiinnutetaan jatko-opiskelun prosessi ja sen kesto - profiloidaan Teatterikorkeakoulun oma ja Taideyliopiston yhteiset tohtoriohjelmat - pyritään turvaamaan jatko-opintojen rahoitus jatko-opiskelijoille - kehitetään väitöstöitä esim. ryhmämuotoisen tutkimisen ja verkkopohjaisen raportoinnin avulla 2.1 Opetusneuvoston linjaukset Lukuvuoden 2013/14 opetusohjelman laatimisessa tulee huomioida erityisesti seuraavat seikat: Teatterikorkeakoulu Taideyliopistossa Taideyliopistoon siirtymistä on valmisteltu yhdessä erilaisissa kokoonpanoissa ja sovittu toimenpiteistä sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä. Liikkuvuutta akatemioiden välillä on mahdollistettu jo lukuvuodesta Kehittämistyö jatkuu edelleen. Strategia on uusittu vuosille Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi opetusta koskevaa yhteistyötä ja sen rakenteita kehitetään jatkuvasti. Priorisointi verkostoituneessa opetussuunnittelussa ja esitystoiminnassa Taideyliopiston sekä TeaK-Aalto ARTS alustan myötä yhteistyö eri koulutusohjelmien välillä lisääntyy jatkuvasti. Tätä tuetaan verkostoituneen opetussuunnittelun ja esitystoiminnan priorisoinnilla. Koulutusohjelmat arvioivat yhdessä mahdollisuutensa sitoutua erinäiseen yhteistyössä järjestettävään opetukseen ja esitystoimintaan. Tässä priorisoinnissa koulutusohjelmien välisen opetuksen ajankohdista sovitaan eri yhteistyötahojen kanssa ennen koulutusohjelman muun opetuksen lukkoon lyömistä. 7

9 Opetusohjelmatyön organisointi koulutus- ja maisteriohjelmissa ja keskuksissa Koulutus- tai maisteriohjelmasta vastaava professori on vastuussa opetusohjelmaohjeen toteuttamisesta ja aikatauluttamisesta. Tätä työtä varten hän voi perustaa opetusohjelmatyöryhmän ja kutsua mukaan lehtoreita, muita opettajia ja opiskelijoita. Koulutus- ja maisteriohjelmien suunnittelijat perehdyttävät oman koulutusohjelmansa professoria ja opetusohjelmatyöryhmää tähän työskentelyyn ja tukevat omalla työllään koko prosessia.. Opetusneuvoston hyväksymä ohje toimitetaan professoreille, lehtoreille ja suunnittelijoille sähköpostitse, julkaistaan Pandorassa ja toimitetaan yhteistyökumppaneille. Esitystoiminta osana opetusohjelmaa Esitystoiminnan suunnitteluryhmä tekee esitykset lukukauden tuotanto-ohjelmasta yhdessä esitystoiminnasta vastaavan vararehtorin tai vastaavan henkilön ja Opetusteatterin johtajan kanssa Opetusneuvostolle. Tärkeät prosessia ohjaavat lukukausittaiset määräajat ovat tuotantovarausten jättöajat ja työryhmien ilmoittautumisajat. Nämä liitetään osaksi lukuvuosiaikataulua. Opekin/Yhteisten opintojen ja avoimen yliopiston opetustarjonta Opetusneuvosto hyväksyy yhteisten opintojen ja avoimen yliopiston opetustarjonnat yhteisen opetuksen keskuksen (Opek) esityksestä. Opek valmistelee nämä opetussuunnitelmat yhteistyössä koulutusohjelmien ja Tutken kanssa noudattaen kaikille yhteisiä periaatteita. Tutken ja koulutusohjelmien vuorovaikutuksen kehittäminen perusopetuksen suunnittelussa Uusimpien tutkimusteemojen välittäminen Tutkesta perusopetukseen on tärkeä tavoite. Maisteriopiskelijoiden tutkimusvalmiuksien kehittäminen on akatemian yhteinen kehittämiskohde. Tutke otetaan aktiivisesti mukaan yhteissuunnitteluun. Opiskelijapalautekäytänteet ja niiden kytkeminen opetuksen kehittämiseen Keskeisimmät opiskelijapalautteen keräämisen tavat ovat rehtorin/dekaanin kysely sekä koulutus- ja maisteriohjelmien ja keskusten itse kerätty palaute. Palautteen keräämisen käytänteitä ja niiden kytkemistä opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen pyritään yhtenäistämään, erityisesti sähköisen ja dokumentoidun palautteen osalta. Osana laatutyötä koulutus- ja maisteriohjelmakohtaisesta palautteesta kootaan keskeiset kehittämistoimenpiteet, joiden toteutumista seurataan vuosittaisissa tulosneuvotteluissa. Palaute on keskeisessä asemassa sekä opetusohjelman että tutkintovaatimusten kehittämisessä. Opetuksen oikeasta mitoituksesta huolehtiminen Opetusneuvosto antoi lisäohjeen opetuksen mitoitukselle. Mitoitusohje on tämän ohjeen liitteenä. Opetusneuvosto suosittelee, että opetusohjelmassa pyritään erittelemään opintojakson työmäärästä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta. Opintojaksosta annettava opintopistemäärä pitää sisällään opiskelijan kokonaiskuormituksen, jossa 1 op = 26,7 tuntia opiskelijan työtä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Opettajan työtuntimääriä käytetään työsuunnitelmien tekemisessä ja opetuksen resursoinnissa. Tarkempi ohje mitoituksesta löytyy erillisessä kappaleessa. Opintojakson laajuus Teatterikorkeakoulussa on vähintään 1 op. Lisäksi opetusta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että käytössä on vain kokonaiset opintopisteet. Sama pätee opintosuoritusten rekisteröimiseen. Opintoja ja opetusta tukevien tietojärjestelmien käytön kehittäminen Opintoja ja opetusta tukevien tietojärjestelmien käyttöä Teatterikorkeakoulussa kehitetään. Eri järjestelmien roolia selkeytetään, niiden käyttöä koskevia prosesseja tarkennetaan ja kehitetään, tietojärjestelmiä koskevaa osaamista pyritään kehittämään niin hallinto- kuin opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. Ilmoittaumiskäytännön vahvistaminen Yksiköiden välisen yhteistyön ja liikkuvuusopintojen tarjonnan lisääntyessä on entistä tärkeämpää, että koulutus- ja maisteriohjelmien opiskelijat kaksi kertaa vuodessa ilmoittautuvat tutkintovaatimustensa ja HOPSinsa mukaisiin opintoihin. Opintojaksolle ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumisajan umpeuduttua opiskelija saa tiedon siitä, jos häntä ei ole hyväksytty osallistujaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu weboodissa ja liikkuvuuslomakkeella. 8

10 Opiskelija voi perua ilmoittautumisensa ilmoittautumisajan puitteissa weboodissa tai liikkuvuuslomakkeella. Ilmoittautumisajan umpeuduttua opetukseen osallistumisen voi peruuttaa vain painavasta ja perustellusta syystä (esim. sairastuminen) suoraan opintojakson opettajalle ja omalle HOPS vastaavalle. 3. Opintoja ja opetusta koskeva viestintä Opetusohjelma tarjoaa eri tahoille tietoa lukuvuoden aikana toteutettavasta opetuksesta. Koulutusta antavat yksiköt varmistavat opetusohjelmassaan sen, että ne antavat lukuvuoden aikana tarvittavaa opetusta, jotta opiskelijat voivat saada tutkintovaatimuksensa suoritettua määräajassa. Opetusohjelmasta vakituinen opetushenkilökunta ja tuntiopettajat hahmottavat riittävän ajoissa oman opetuksensa ajankohdat. Viikoittainen opetus/lukujärjestys on tiivistetty näkymä opetusohjelmasta, jossa on huomioitu lähempänä toteutusta tarvittavat muutokset. Opiskelijat käyttävät opetusohjelmaa ja lukujärjestystä koko lukuvuoden opintojen hahmottamiseen sekä valinnaisten kurssien päällekkäisyyksien välttämiseen. Taulukko 3. Opintoja ja opetusta koskeva viestintä ja sen välineet. Viestinnän aihe Tutkintovaatimukset Opetusohjelma Viikoittainen opetus (Lukujärjestys) Viestinnän väline Ulkoiset verkkosivut ja WebOodi, Pandoran Opintoasiat sivu WebOodi, Asiolukujärjestys Asio-lukujärjestys, Pandora Sisältö Opiskelija hahmottaa koko tutkintonsa ja ymmärtää siihen kuuluvat kurssit ja kurssikokonaisuudet ja osaamistavoitteet Opiskelija hahmottaa lukuvuoden opetuksen ja tietää riittävällä tarkkuudella milloin mikäkin kurssi järjestetään Opiskelija saa ajantasaisen tiedon opetustapahtumien ajoista ja paikoista Opintoja ja opetusta koskevaa viestintää tehdään TeaKin sähköisten viestintäkanavien eli WebOodin, Pandoran ja ulkoisten verkkosivujen (http://www.teak.fi) avulla. WebOodia käytetään Teatterikorkeakoulussa sähköisenä opinto-oppaana ja ehops-työkaluna. WebOodista opiskelijat ja henkilökunta voivat myös tarkistaa opintosuoritukset. WebOodin avulla viestitään kaikille sen käyttäjille tutkintorakenteista ja opetusohjelmista. WebOodin tarkoitus on olla opiskelijan keskeisin väline omien opintojen suunnittelussa ja niiden etenemisen seuraamisessa. Näiden lisäksi opiskelijat saavat WebOodin kautta tiedon eri opintojaksojen sisällöistä, toteutusja suoritustavoista, opettajista, osallistuminen edellytyksistä ja muista niihin liittyvistä seikoista. Opintojaksojen aika- ja paikkatiedoista viestitään lukujärjestysten avulla. WebOodin käyttöliittymä opiskelijoille ja opettajille on erilainen ja tästä syystä he käyttävät WebOodia erilaisiin käyttötarkoituksin. Opiskelijat käyttävät WebOodia paitsi opintojen suunnittelun ja seuraamisen työkaluna, mutta myös ilmoittautumisessa. Kaikki Teatterikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille WebOodin kautta, koska: - ilmoittautumisten avulla opiskelija ottaa itse vastuun osallistumisestaan ja konkretisoi HOPSiaan. - ilmoittautumisten avulla opiskelija viestii opettajalle ja järjestävälle yksikölle osallistumisestaan opetukseen ja varmistaa paikan itselleen. - opettajat ja virkailijat voivat lähettää kaikille osallistuville sähköpostia 9

11 - koulutusta järjestävät yksiköt saavat tiedon kurssien osallistujamääristä ja voivat halutessaan tarjota paikkoja yhteistyötahoille. Viikoittaisen opetuksen tai lukujärjestysten viestinnässä keskeisessä roolissa tulee jatkossa olemaan Asio - ohjelma ja sen lukujärjestystoiminto. Tavoitteena on saada lukujärjestystoiminto käyttöön lukuvuodeksi 2013/14. Opetuksen aika-, paikka-, ryhmä- ja opettajatietojen päivittäminen tehdään Asioon. Lukujärjestystoiminnon, opintojakso- tai ryhmälinkkien avulla niistä viestitään käyttäjille. Taideyliopistossa Sibelius-Akatemialla ja Teatterikorkeakoululla on samat keskeiset tietojärjestelmät (WebOOdi ja Asio). Näitä kehitetään jatkossa yhdessä. Kaavio 1. Opintotietojärjestelmien käyttötarkoitukset ja roolit opintoviestinnässä. Taulukko 4. Opintoja ja opetusta koskeva viestintä ja sen välineet. Taulukko 4. Opintoja ja opetusta koskeva viestintä ja sen välineet. Weboodi Kaikille käyttäjille Opintojaksojen yleisten tietojen viestintä: osaamistavoitteet, sisällöt ja muut Opiskelijoille Opintojen suunnittelu ja seuraaminen: ehops Ilmoittautumiset opintojaksoille Opintosuoritukset Hallinnolle/opettajille Opintojaksojen hallinnointi: Osallistujalistat Sähköpostin lähettäminen osallistujille Pandora Sisäinen viestintä Oman talon väelle Yhteiset opintoasiat Koulutusohjelmien opintoasiat Viikoittainen opetus (lukujärjestykset) Sähköiset kurssityötilat (kurssimateriaalien jakaminen) Asio Teak.fi Opetusresurssien allokointi (suunnittelu): tilat, ryhmät, opettajat Tilavaraukset Lukujärjestykset (opettajat ja opiskelijat) Ulkoinen viestintä Tutkintovaatimukset Opintoja koskevaa viestintää hakijoille, yhteistyökumppaneille ja muille 3.1 Opetusohjelman laatimisen vaiheet Opetusohjelmaan kootaan lukuvuoden opetustarjonta. Opetusohjelman avulla myös viestitään opetuksesta eri käyttäjille. Opetusta tarjoavat yksiköt suunnittelevat opetusohjelmansa koko lukuvuodeksi kerrallaan, mutta tiedot näistä julkistetaan kahdessa vaiheessa, syyslukukauden ja kevätlukukauden osalta erikseen. Opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi opetusohjelmissa eritellään ne kurssit, jotka ovat avoimia ja soveltuvat myös akatemian muille opiskelijoille, muiden akatemioiden ja Aalto ARTSin opiskelijoille, JOO -opiskelijoille ja/tai avoimen yliopiston opiskelijoille. 10

12 Opiskelijoiden liikkuvuutta koulutusohjelmien välillä edistetään verkostoituneen opetussuunnittelun avulla. Sen puitteissa koordinoidaan eri koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä. Yhteistyöverkostoja saattaa olla useita ja yksiköt joutuvat priorisoimaan ja arvioimaan mahdollisuuksiaan sitoutua yhdessä tuotettavaan opetukseen. Käytännössä tämä tapahtuu yksiköiden välisissä yhteistyöneuvotteluissa, joita kutsutaan kurkistuksisi. Koko prosessi tähtää siihen, että verkostoituneesta opetuksesta, sen sisällöistä ja ajankohdista, sovitaan sitovasti ennen eri yksiköiden muun opetuksen suunnittelua ja lukkoon lyömistä. Näin mahdollistetaan yhteistyö eri yksiköiden välillä. Kun verkosto-opetuksen tiedot ovat määräaikaan mennessä valmiit, niistä kootaan kurssisopimus, jossa sovitaan periaatteista, vastuista ja kustannusten jakamisesta. Tämä tehdään erikseen syysja kevätlukukauden osalta. Kurkistuksista sovittu yhteistyö kerätään Pandoroaan (http://pandora/ryhmat/opettajat/default.aspx). Yhteistyöneuvotteluilla ja kurkistuksilla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin sovitaan konkreettisesti seuraavan vuoden yhteistyöstä ja toiseksi ennakoidaan yhteistyötä lähivuosina. Ennakoidun yhteistyön tiedot kootaan myös ja niihin palataan seuraavalla kierroksella. Ennakointia tapahtuu laajemmassa piirissä yhteissuunnitteluseminaareissa ja niiden jatkoistunnoissa. Taulukko 4. Verkostoituneen opetussuunnittelun muistilista Muistilista Kurkistuksissa sovittavat asiat ja niissä tuotettava tieto Vastuuopettajat/suunnittelijat/koordinaattorit määrittelevät Opintojakson koodi, nimi ja laajuus Vastuukoulutusohjelma Osallistuvat koulutusohjelmat Vastuuopettajat kaikista osallistuvista koulutusohjelmista Toteutus (osa tutkintovaatimuksia/valinnainen, kertaluonteinen/toistuva) Ajankohta (tarkasti seuraavaa lukuvuotta koskien, alustavasti pidemmällä tähtäimellä) Kohderyhmä(t) ja paikkojen jyvittäminen Maksimiosallistujamäärä ja ilmoittautuneiden hyväksymisjärjestys (esim. 1. koulutusohjelman omat opiskelijat, 2. akatemian muut opiskelijat, 3. toisten akatemioiden opiskelijat ja 4. Aalto Artsin opiskelijat) Opintojakson kustannuskohteet ja kustannusten jyvittäminen Täydentävät tiedot muun opetusohjelmatyön ohessa Opintojakson opettajat/suunnittelijat/koordinaattorit määrittelevät Osaamistavoitteet Sisältö Toteutustavat Suoritustavat Arvostelu Yhteydet muihin opintojaksoihin (onko kurssille osallistumisen vaatimuksena toisen kurssin suorittaminen? onko kurssi osa jotain kokonaisuutta?) Lisätiedot Oppimateriaali ja kirjallisuus Opintojakson koordinaattori määrittelee/tekee Paikkatiedot Lisätiedot Opintojakson viestintä (Asio ja WebOodi). 11

13 3.2. Opintojen mitoitus Opetusneuvosto hyväksyi lisäyksenä aiempaan opetusohjelmaohjeeseen tässä esitellyt periaatteet opintojen mitoitukselle. Periaatteiden laatimisen lähteenä käytettiin Asko Karjalaisen, Katariina Alhan ja Suvi Jutilan Anna aikaa ajatella. Suomalaisten yliopistojen mitoitusjärjestelmä. (Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö, 2007) ja sen pohjalta laadittuja eri yliopistojen mitoitusohjeita. Mitoituksen yleisperiaate Kokoaikaisen opiskelijan lukuvuoden kokonaiskuormitus on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. 40 viikolle jaettuna se vastaa 40-tuntisia työviikkoja. Vastaavasti lukukauden kokonaiskuormittavuus on 800 tuntia opiskelijan työtä (30 opintopistettä). Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi koostua lähiopetuksesta, etäopetuksesta, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä, tenttiin valmistautumisesta, tentistä, esseiden kirjoittamisesta jne. sekä näiden opetusmuotojen erilaisista yhdistelmistä. Kurssin opintopistemäärä kertoo siis opiskelijalle, miten paljon aikaa kokonaisuudessaan (kontaktiopetus + itsenäinen työskentely) kurssin suorittamiseen keskimäärin on varattava. Esimerkkejä: 2 op 53 t opiskelijan työtä 3 op 80 t opiskelijan työtä 4 op 106 t opiskelijan työtä 5 op 130 t opiskelijan työtä 6 op 160 t opiskelijan työtä Mitoituksen tarkoitus Opintojen mitoittaminen tarkoittaa oikean aikamäärän varaamista opiskelijalle asioiden oppimista varten. Kun mitoitus onnistuu, opiskelijan aika riittää, ja oppimiselle on luotu edellytykset. Oikean aikamäärän varaaminen on vaativaa ja haasteellista. Vaikeus johtuu siitä, että opiskelijan todelliseen ajantarpeeseen vaikuttaa moni seikka, eikä vähiten se, millaiseen osaamistasoon hän itse tietoisesti pyrkii. Jos opiskelija pyrkii vain hädin tuskin läpäisemään kurssin, niin hän tarvitsee siihen oletettavasti huomattavasti vähemmän työaikaa kuin kollegansa, joka haluaa myös ymmärtää kurssin asiat. Läpäisyyn tarvittava minimityö voi olla vain murto-osa oppimiseen tarvittavasta ajasta! Mitoituksen onnistumista tulee arvioida säännöllisesti opiskelijapalautteessa. Mitoituksen periaatteet eri opetusmuodoissa Luento- ja pienryhmäopetuksessa on pyritty varaamaan jokaista kontaktiopetustuntia kohti 1-2 tuntia itsenäistä kertausta varten. Mikäli kurssiin liittyy kirjallisuutta tai kirjallisia töitä (esseitä, käännöksiä, luentopäiväkirja), sille on varattu lisäaikaa. Kirjatentin voi suorittaa esimerkiksi perinteisenä tenttinä, kirjallisuusreferaattina tai suullisena kuulusteluna. 12

14 Kirjatentin mitoitusohje: vaativa tieteellinen teksti vaikeaksi luokiteltava teksti Kohtuullisen helppolukuinen teksti 70 sivua on 1 op 100 sivua on 1 op 120 sivua on 1 op Englanninkielistä kirjallisuutta ei automaattisesti pidetä vaativampana kuin suomenkielistä, vaan vaativuus arvioidaan pikemminkin kirjan tai artikkelin sisällön perusteella. Huom: Oheislukemistona käytettävälle kirjallisuudelle ei tarvita itsenäistä tuntiresurssia itsenäiseen työskentelyyn varatun ajan puitteissa. Tässä tapauksessa kirjallisuuteen perehtyminen on suositeltavaa oppimista täydentävänä ja syventävänä aineistona, mutta lukemista ei kontrolloida eikä sen hallintaa erikseen arvioida. Esseiden ja käännösprojektien mitoituksessa noin 10-sivuinen essee tai käännös vastaa 2 opintopistettä, sisältäen sekä perehtymisen aiheeseen että itse kirjoittamisen. Suhdelukuja kontaktiopetukseen ja itsenäisen työskentelyyn eri opetusmuodoissa ja niiden soveltaminen Teatterikorkeakoulun opetukseen Teatterikorkeakoulussa tyypillisille opetustilanteille kuten produktio- tai työpajatyöskentelylle ei ole määritelty yhtenäistä suhdelukua kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn välille. On kuitenkin tärkeätä, että näissä erilaisissa ryhmätyöskentelytilanteissa sovelletaan alla mainittuja suosituksia, jotta opiskelijan työmäärä mitoitetaan oikein. Teoria-opetuksessa yhtä kontakti-opetustuntia kohden on varattava 1-2 tuntia itsenäiseen työskentelyyn (opitun omaksumiseen eli esi- ja jälkivalmistelu) aiheen vaativuuden ja oppimiselle luotavien edellytysten mukaan. Monissa yliopistoissa ryhmätyöskentelyssä yhtä kontaktiopetustuntia kohden mitoitetaan kaksi tuntia lisää itsenäistä työtä varten. Ongelmakeskeisessä oppimisessa suhdeluku voi olla 1:6, jolloin opiskelijan työ yhtä kontaktituntia kohden tässä tapauksessa on 7 tuntia. Seminaarityöskentelyssä suhdeluku on 1:3, jolloin opiskelijan työ yhtä seminaarituntia kohden on 4 tuntia. Seminaarien kirjallisten tuotosten tekemisessä mitoitetaan yleensä 4 tuntia opiskelijan työtä yhtä sivua kohden (noin 400 sanaa). Tavoitteena on kerätä kattavasti esimerkkejä kontaktiopetuksen ja itsenäisen opiskelun suhteista eri opiskelumuodoissa Teatterikorkeakoulun omassa ja laajemmin Taideyliopiston kontekstissa. 13

15 Lukuvuoden aikataulu Akateeminen lukuvuosi jakautuu kahdeksi lukukaudeksi: syyslukukausi alkaa 1.8. ka päättyy , kevätlukukausi alkaa 1.8. ja päättyy Teatterikorkeakoulun syys- ja kevätlukukaudet jakautuvat kumpikin kahteen opetusperiodiin. Opetuksen toteutuksen aikataulu määräytyy Teatterikorkeakoulun lukuvuoden aikataulun mukaan. Opetusneuvosto vahvistaa lukuvuoden aikataulun viiden vuoden sykleissä ja täsmentää sen vuosittaisessa opetusohjelmaohjeessaan. Syyslukukausi Opetuksen alkamis- ja päättymisajat Yhteiset opinnot (elokuu, 2 viikkoa) viikot vko 33 pe 9.8. uusien opiskelijoiden info (ap + ip) Dramaturgian perusteet (ma-pe) Yhteissuunnitteluseminaari vko 34 ma kandien leirikoulun teoriapäivä TeaKissa leirikoulu pe Taideyliopiston yhteinen orientaatio (BA + MA) Periodi 1 (7 viikkoa) viikot vko Opten perehdytyspäivät, ma myös uudet MA:t vko maisterien leirikoulu vko 37 pe kevään 2014 tuotantovaraukset vko 39 pe Työryhmiin ilmoittautuminen (VÄS, LAV, PUK, esiintyjät) Opetuksesta vapaa viikko (vko 42) * Periodi 2 (6 viikkoa) viikot Yhteiset opinnot (joulukuu, 2 viikkoa) viikot vko 50 pe yhteissuunnittelun jatko klo 9-13 kielten tasokokeet (ma-pe) Opekampus eli opettajakunnan eli lehtoreiden ja professorien tapaamiset uusien avauksien ja kontaktien löytämiseksi 14

16 Kevätlukukausi Opetuksen alkamis- ja päättymisajat Periodi 3 (6 viikkoa) viikot 2-7 vko Työelämään kurssi Opettajaseminaari Opetuksesta vapaa viikko (vko 8)* Periodi 4 (10 viikkoa) viikot 9-18 vko 9 ti 4.3. syksyn 2014 tuotantovaraukset vko 13 kielten tasokokeet vko 14 kielten tasokokeet vko 17 pe Työryhmiin ilmoittautuminen (VÄS, LAV, PUK, esiintyjät) Yhteiset opinnot (toukokuu, 2 viikkoa) viikot Valinnat viikot Yhteiset opinnot (kesäkuu, 2 viikkoa) viikot HUOM: * Opetuksesta vapaan viikon aikana opiskelija voi suorittaa itsenäistä opiskella ja/tai osallistua esimerkiksi produktiotoimintaan. Viikot 42 ja 8 ovat kontaktiopetuksesta vapaita, eikä vakituinen opettajakunta ole ilman erillistä sopimista antamassa opetusta/ohjausta. 15

17 Opetuksen suunnittelun aikataulu 2013 Kuukausi Opetuksen suunnittelu WebOodi/opintotietojärjestelmät Tammikuu Verkostoitunut Weboodi ja Asio: Kevään eri opetussuunnittelu yksiköiden vaiheita ja määräaikoja välisissä kurkistuksissa 7.- ennakoiden voi aloittaa määrittelyjen tekemisen ja tietojen syöttämisen muun Rehtorin/dekaanin kysely opetusohjelmaprosessin osana päättyy. Helmikuu Verkostoituneen opetussuunnittelun tiedot kootaan 7.2. Muu toiminta. ON keskustelee Opekin tarjonnasta Rehtorin opetusta koskevan palautekyselyn kooste valmistuu. Maaliskuu ON päättää opekin tarjonnasta (kielet ja tvt myös) seuraavalle lukuvuodelle Weboodi: Uusien koodien tilaaminen ja seuraavan lukuvuoden opetustapahtumien perustaminen 28.3.mennessä Esitystoiminta: Syksyn 2013 esitysten tuotantovaraukset jätettävä 5.3. Huhtikuu Koulutus- ja maisteriohjelmien koko lukuvuoden opetusohjelmat valmiina mennessä ja niiden välitön hyväksyminen johtoryhmissä tai neuvostoissa Weboodi: Opetusohjelman päivittäminen syyslukukauden osalta mennessä Esitystoiminta: Opiskelijavetoisten työryhmien ilmoittautuminen mennessä Toukokuu Kesäkuu Opetustapahtumien tiedot valmiina ja oppaiden julkaisu WebOodissa Weboodi: Syyslukukauden opetusohjelmatiedot julkaistaan Ilmoittautumisaika syyslukukauden opetukseen mukaan lukien liikkuvuusopinnot alkaa Asio: suunnitteluosion päällekkäisyyksien poisto ja lukitus 7.5. Weboodi: ilmoittautuminen syksyn opetukseen käynnissä Esitystoiminta: ON tekee päätöksen syksyn 2013 tuotannoista HOPS: mallihopsit ja testaaminen Heinäkuu 16

18 Elokuu Syyskuu Yhteissuunnitteluseminaari Weboodi: Ilmoittautumiset syksyn opetukseen Huom: aiemmin alkavien jaksojen osalta erikseen 2 viikkoa ennen ao. jakson alkamista. HOPS: Opetusohjelmainfot opiskelijoille ja ryhmä- ja yksilöhopstyön aloitus HOPS: Kaikkien opiskelijoiden HOPSit hyväksyttyinä Esitystoiminta: Kevään 2014 tuotantovaraukset mennessä Opiskelijavetoisten työryhmien ilmoittautuminen mennessä Lokakuu Marraskuu ON käsittelee alustavasti lv opetusohjelmaohjeiston ja päättää sen keskeisimmistä linjauksista. ON ja tarvittaessa TN hyväksyy uuden opetusohjelmaohjeiston. Weboodi: Ilmoittautumisaika kevätlukukauden opetukseen on Esitystoiminta: ON tekee päätöksen kevään tuotannoista. Joulukuu Kevään opetustapahtumien tiedot valmiina WebOodissa pe Yhteissuunnitteluseminaarin jatko pe aamupäivä. Rehtorin/dekaanin kysely alkaa. 17

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2014 2015. Esitys Opetusneuvolle 26.11.2013

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2014 2015. Esitys Opetusneuvolle 26.11.2013 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2014 2015 Esitys Opetusneuvolle 26.11.2013 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTO VAATIMUKSET, O P E

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Riikka Leikola

Opetussuunnitelma. Riikka Leikola Opetussuunnitelma Riikka Leikola Mikä? Korkeakoulun suunnitelma seuraavaksi lukuvuodeksi siitä Mitä kokonaisuuksia koulutusohjelman tutkintoihin kuuluu Mistä kursseista koulutusohjelman opintokokonaisuudet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta

Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta Oppimisseikkailu 8.3.2017 Eeva Tuori-Pastila ja Anna Kuuteri Opetuksen strategiset palvelut 1 Taustatietoa Optimesta: Tilanne

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset

Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset Oppimisseikkailu 7.3.2017 Eeva Tuori-Pastila, Anna Kuuteri ja Leea Sokura Opetuksen strategiset palvelut 1 Taustatietoa Optimesta: Tilanne ennen Optimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Mitä kurssilla tehdään? Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Opiskelukäytännöt IT-harjoitus ja kirjastoharjoitus VP1 Ohjaustapaaminen Kansainvälistymistyöpajat

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Mitä yhteistä on ohjauksella ja tietojärjestelmillä? Opintori 2012

Mitä yhteistä on ohjauksella ja tietojärjestelmillä? Opintori 2012 1 Mitä yhteistä on ohjauksella ja tietojärjestelmillä? Opintori 2012 Tanja Kähkönen, Sanna Waris Koulutuspalvelut Strategiasta perustelut uudistuksille 2 Vuosien 2011-2012 aikana Oulun yliopistossa on

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille

Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille Alla on lista lukuvuoden opetuksen aikataulutuksesta. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta kaksi kertaa vuodessa. Syksyn kurssien osalta

Lisätiedot

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava 29.3.2012 HOPS välineenä Strategiset rastit: HOPS 29.3.2012 Sami Hautakangas & Liisa Ahlava Kenen/minkä väline? Opiskelijan Ohjausvastaavan / HOPS-opettajan Tutkinto-ohjelman johtajan / vastuutahon Tieteenalayksikön

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Ylivieskan ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot