Energia ja logistiikka jokaisen yrityksen asioita Toimitusjohtaja Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia ja logistiikka jokaisen yrityksen asioita Toimitusjohtaja Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto EK"

Transkriptio

1 Energia ja logistiikka jokaisen yrityksen asioita Toimitusjohtaja Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-elinkeinopäivä Oulu Luovuutta ja realismia energia- ja logistiikkaratkaisuihin

2 Energia, logistiikka ja kilpailukyky Energia ja logistiikka ovat tärkeitä kasvu- ja kilpailukykytekijöitä Toisaalta talouskasvu lisää energian kulutusta ja liikennettä Molemmissa huolehdittava riittävän ja toimivan infrastruktuurin edellytyksistä Kaikkia energia- ja liikennemuotoja tarvitaan Energiaan ja liikenteeseen kohdistuu kustannuspaineita, joita pyrittävä ehkäisemään Energia- ja liikennepolitiikan lähtökohdaksi mahdollisuuksien luominen ei rajoittaminen 2

3 Kilpailukykyarviot ja realiteetit Suomen BKT henkeä kohden 16. korkein maailmassa Suomi ei ole 30 kiinnostavimman investointikohteen joukossa Suomalaiset investoinnit ulkomaille suhteessa kansantuotteeseen 5. korkeimmat OECD:ssa Suomessa korkea rakennetyöttömyys Kansantalouden tuottavuus EU:n 9. korkein Suomi ikääntyy nopeimmin EU:ssa Suomen vaihtosuhde heikentynyt pysyväisluonteisesti Suomen päämarkkinat hitaan kasvun alueilla Uhka tuotannon siirtymisestä ulkomaille koetaan suureksi 3

4 Energia ja logistiikka EU:ssa Energian ja logistiikan rooli Lissabon-strategiassa melko vaatimaton EU:n politiikan tavoitteena irrottaa energian ja liikenteen kasvu talouskasvusta sekä vaikuttaa eri energialähteiden ja liikennemuotojen osuuksiin - keskeisenä vaikuttimena ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristöhaittojen vähentäminen Suomelle toimivat energia- ja logistiikkajärjestelmät erityisen tärkeitä (kylmä ilmasto, pitkät etäisyydet ja energiavaltainen teollisuus) 4

5 Energian tarve kasvaa globaalisti ja EU:ssa Energian kokonaistarve kasvaa noin 2 % vuodessa, fossiilisten energialähteiden osuus kokonaiskäytöstä kasvaa Maailman sähkön tarve kasvaa noin 3 % vuodessa; Kiinassa sähkön saanti on jo talouskasvun pullonkaula EU:ssa riippuvuus energian tuonnista kasvaa; tuotantokapasiteettiin ja siirtoyhteyksiin ei investoida riittävästi 5

6 Sähkön kokonaiskulutus Suomessa kasvaa Ennuste TWh : 106 TWh 2010: 96,5 TWh 2004: 86,8 TWh Tilasto Lähde: Energiateollisuus 6

7 Uuden sähköntuotantokapasiteetin tarve kasvaa Nimellisteho (MW) MW Uuden kapasiteetin tarve Teollisuuden CHP Kaukolämpö Muu lauhde Hiililauhde Ydinvoima Vesi- ja tuulivoima Aikavälillä Suomen sähköntuotannon kapasiteetti on kasvanut alle 15%, kun sähkön kulutus on lisääntynyt 22%. Lähde: VTT

8 Sähkön hankinta Suomessa monipuolista (86,8 TWh vuonna 2004) Öljy 2,1 % Kivihiili 18,2 % Nettotuonti 5,6 % Vesivoima 17,0 % Turve 7,5 % Tuulivoima 0,1 % Maakaasu 11,6 % Lähde: Energiateollisuus Ydinvoima 25,1 % Biopolttoaineet 11,7 % Jätepolttoaineet 1,1 % 8

9 Logistiikan merkitys lisääntyy globaalisti ja EU:ssa Globalisaation eteneminen lisää logistiikan merkitystä, kuljetetaan enemmän Toimitusketjut globalisoituvat Verkostoituminen ja tiedon hallinta avainasioita EU:ssa tavarakuljetukset kasvavat nopeammin kuin BKT, nopeimmin kasvavat tie- ja lentokuljetukset Infrastruktuuri muodostumassa pullonkaulaksi EU:n laajentuminen lisännyt kilpailua, mutta tuonut myös mahdollisuuksia Venäjän kasvavat tavaravirrat muuttavat markkinoita 9

10 Logistiikan tarpeet muuttuvat Suomessa Kotimaiset kuljetukset usein osa kansainvälisiä toimitusketjuja Logistiikassa korostuvat toimitusvarmuus täsmällisyys nopeus Toimitusketjun luotettavuus suuri haaste erityisesti kansainvälisten liikenneyhteyksien merkitys korostuu Logistiikkaketjun haavoittuvuus työmarkkinaselkkausten yhteydessä yhden päivän vientitulot ovat yli 120 miljoonaa euroa 10

11 Tarvitaan hyvätasoinen liikenneväylästö Liikenneväyläpolitiikka on liian lyhytjänteistä Pitkän aikavälin liikenneväyläohjelma on, mutta ei riittävää rahoitusta Myös väylien ylläpidon rahoitus ollut jo vuosia vajaa teiden ja ratojen ylläpitoon tarvitaan lisää 100 miljoonaa euroa vuodessa Budjettirahoituksen rinnalle kehitettävä muita rahoitusmalleja elinkaarimallista saatu hyviä kokemuksia Valtion kehysbudjetointi sopii huonosti pitkäjänteisiin hankkeisiin, kuten liikenneväyliin Liikenteeltä kerätään moninkertaisesti väyliin investoitava määrä 11

12 Väyläohjelman tilanne Tilanne Pohjois-Suomen logistiikan kannalta: Hanke Aloitus Tornion meriväylä 2005 Raahen meriväylä 2006 Vt 20 Kuusamontie, Oulu 2006 Rataosa Seinäjoki-Oulu, 1. vaihe 2007 Vt 4 Kemin kohta ja sillat Rataosa Tampere-Seinäjoki Vt 4 Lusi-Vaajakoski ei päätöstä ei päätöstä ei päätöstä 12

13 Valtion tulot tieliikenteestä Milj TA 2004 Auto- ja moottoripyörävero Ajoneuvovero Vero liikenne- ja autovakuutusmaksuista Polttoaineiden alv VUOSI Moottoriajoneuvovero Polttoainevero Alv autojen hankinnasta ja ylläpidosta Tienpitomenot Alv:n osalta arviointiperusteet muuttuneet v Lähde: Tieliikenteen Tietokeskus. Auto- ja tieforum - paremman tiestön ja tieliikenteen puolesta 13

14 Kaikkia liikennemuotoja tarvitaan Elinkeinoelämä tarvitsee kaikkia liikennemuotoja Logistiikkapäätökset tehdään markkinoilla, kuljetusmuotojen markkinaosuuksia ei ohjata säädöksin Kullakin kuljetusmuodolla on oma roolinsa eri tuotteilla erilaiset kuljetustarpeet, tiekuljetuksille ei usein vaihtoehtoa Suomessa rautateillä korkea markkinaosuus verrattuna moniin muihin maihin Yhdistetyt kuljetukset kasvavat esim. juna-auto kuljetukset Oulu-Helsinki-Oulu reitillä kasvaneet noin 40 % vuosivauhtia, volyymi = 55 rekkaa päivässä pois maanteiltä 14

15 Tavaraliikennesuoritteen jakautuminen liikennemuodoittain vertailumaissa vuonna 2001 LIIKENNEINFRAN MERKITYS JA KESKEISET HAASTEET Holla nti Ra ns ka 0,02 0,08 Norja Englanti 0,03 0,01 Saksa Ruotsi 0,03 0,03 Suomi 0, tonnikm/as uk as Tie Ra ta Vesiväylät Le ntoli iken ne Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö 15

16 Itämeren alueen pääliikenneyhteydet tärkeitä LIIKENNEINFRAN MERKITYS JA KESKEISET HAASTEET Nordic Triangle Corridor IXA Corridor I Baltic Sea Motorway Corridor II Corridor VI Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö 16

17 Energiaan ja logistiikkaan kohdistuvia kustannuspaineita Markkinatilanne (kysynnän lisääntyminen, tarjonnan niukkuus) Polttoaineiden hintojen nousu Ympäristö- ja ilmastovelvoitteet investointikustannukset Taloudelliset ohjauskeinot (verot, maksut ja päästökauppajärjestelmä) 17

18 Nordpoolin sähkön vuosituotteiden ja päästöoikeuksien hinnat 18 Lähde: Energiakolmio

19 Energiakustannus suhteessa tuotannon jalostusarvoon eräillä toimialoilla 2003, % Koko energia Sähkö Tehdasteollisuus 8,7 4,8 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 19,1 11,8 Massa- ja paperiteollisuus 28,5 16,5 Sementin valmistus 23,2 11,8 Metallien jalostus 23,3 14,1 Petrokemian tuotteet 41,0 8,5 Peruskemikaalien valmistus 21,7 14,0 Lähde: Tilastokeskus, EK 19

20 Energiaverodirektiivin minimiverotasot ja Suomen sähkövero Suomen verot 2005 Direktiivin minimitaso Suomi/ EUmin Teollisuus, snt/kwh 0,44 0,05 8,8 Palvelut, snt/kwh 0,73 0,05 14,6 Kotitaloudet, snt/kwh 0,73 0,1 7,3 20

21 Logistiikkakustannuksia EU-maissa Iso-Britannia Hollanti Saksa Ranska Suomi % liikevaihdosta Hallinto Kuljetus Sitoutuneen vaihto-omaisuuden korkokustannukset Varastointi Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö; European Logistics Association ELA 21

22 Päästökauppajärjestelmä Kattaa nykyisin energiantuotannon, öljynjalostuksen sekä paperin, teräksen, sementin ja kalkin valmistuksen Päästöoikeuksien jakoa kaudelle valmistellaan KTM:n johdolla EU:n komissio tehnyt ehdotuksen lentoliikenteen mukaan ottamisesta Seuraavaksi ehkä tieliikenne ja meriliikenne? Suomi ja suomalaiset yritykset maksajan roolissa; sama riski liikenteen osalta 22

23 Muita taloudellisia ohjauskeinoja EU:ssa valmistumassa direktiivi teiden käyttömaksusta Energian säästön ja uusiutuvan energian edistämiskeinoina esillä valkoisten ja vihreiden sertifikaattien järjestelmät sekä syöttötariffit Liikenteen biopolttoaineiden edistäminen valmisteilla KTM:n työryhmässä Uusia ohjausjärjestelmiä ei pidä ottaa käyttöön purkamatta vanhoja; muutoin ongelmina järjestelmien yhteensopimattomuus ja kustannusrasitteen moninkertaistuminen 23

24 Tulevaisuuden haaste päätöksentekijöille (luovuutta ja realismia) Energia- ja liikennepolitiikan oltava mahdollistavaa, ei rajoittavaa Näkökulman muutos sisällytettävä kaikkiin strategisiin hankkeisiin: EU:ssa perusteilla korkean tason kilpailukyky, energia ja ympäristö ryhmä EU:n liikennepolitiikan (valkoisen kirjan) tarkistus meneillään ja logistiikkatiedonannon valmistelu käynnistymässä kansallinen energia- ja ilmastostrategia menossa eduskuntakäsittelyyn liikenteen kehitysohjelman toteuttaminen hallituksen linjattavana kansallinen elinkeinopoliittinen strategia valmisteilla KTM:sssä 24

25 Tulevaisuuden haaste jokaiselle yritykselle (luovuutta ja realismia) Varauduttava toimintaympäristön kehitykseen energiaja logistiikka-asioissa muutokset markkinoilla globaali kilpailu säädökset ja velvoitteet osaamisen ja muutosvalmiuden merkitys korostuu 25

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti. Huhtikuu 2009

Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti. Huhtikuu 2009 Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti Huhtikuu 2009 Sisältö Tiivistelmä 2 Toimitusvarmuus ja monipuolinen tuotanto energiahuollon kivijalat 6 Ydinvoimalla tuotetaan edullista perussähköä

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Energiahaasteet ja -politiikka. Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon

Energiahaasteet ja -politiikka. Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon Energiahaasteet ja -politiikka Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon Energiahaasteet ja -politiikka Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon Tässä

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Lapin liitto Lapin energiastrategia

Lapin liitto Lapin energiastrategia Lapin liitto Lapin energiastrategia 1 Esipuhe Lapin liitto käynnisti maakunnallisen energiastrategian valmistelun vuoden 2008 lopulla. Tavoitteena on ollut tuoda energia-asiat voimakkaammin osaksi maakunnan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot