KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN"

Transkriptio

1 KYLÄT KERTOVAT VESSÖÖSSÄ BYARNA BERÄTTAR I VESSÖ Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN

2 KYLÄT KERTOVAT VESSÖÖSSÄ BYARNA BERÄTTAR I VESSÖ Ohjelma - program: Kylärakennetarkastelun tarkoitus - Syftet med granskningen av bystrukturen Kaupunkisuunnittelupäällikkö stadsplaneringschef Eero Löytönen Sivistystoimen palvelut kylissä - Bildningssektorns service i byar Sivistysjohtaja bildningsdirektör Hilding Mattsson Sosiaali- ja terveystoimen palvelut kylissä - Sosial och hälsovårdssektors service i byar Kotihoidon johtaja Soili Partanen Kylät kertovat - Byarna berättar Miia Hirvonen, Porvoon Pohjoinen kaupunginosayhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Paula Teinonen-Lahti Kerkkoon kyläyhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Pamela Westerlund ja Anders Weckström, Wessölandets Ungdomsförening rf KESKUSTELU - DISKUSSION

3 KYLÄRAKENNETARKASTELUN TARKOITUS SYFTET MED GRANSKNINGEN AV BYSTRUKTUREN KAUPUNGIN STRATEGIA ON KYLÄRAKENNETARKASTELUN LÄHTÖKOHTA Porvoossa on energiatehokas kaupunkirakenne Turvataan riittävä tonttituotanto kaupungin omistamilla kaava-alueilla. Vähintään 60 prosenttia omakotitalojen uudisrakentamisesta tapahtuu vuoteen 2011 mennessä kaava-alueilla. Vuoteen 2013 mennessä osuus nousee 75 prosenttiin. Tehostetaan kaavoitusta haja-asutusalueilla, ja keskitetään kaavoitus määriteltyihin kyläkeskuksiin. MAAPOLITIIKKA MARKPOLITIK KAAVOITUSOHJELMA PLANLÄGGNINGSPROGRAM KAUPUNGIN STRATEGIA STADENS STRATEGI KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN RAKENNUSJÄRJESTYS BYGGNADSORDNING STADENS STRATEGI UTGÖR UTGÅNGSPUNKTEN FÖR GRANSKNINGEN AV BYSTRUKTUREN Borgå har en energieffektiv stadsstruktur En tillräcklig tomtproduktion tryggas i planlagda områden som staden äger. Före år 2011 ska minst 60 procent av alla nya egnahemshus byggas i planlagda områden. Före år 2013 ska andelen stiga till 75 procent. Planläggningen i glesbygden effektiveras och koncentreras till områden avsedda för bycentrum. RAKENTAMISEN OHJAUS STYRNING AV BYGGANDET

4 KYLÄRAKENNETARKASTELUN TYÖVAIHEET ARBETSSKEDEN I GRANSKNINGEN AV BYSTRUKTUREN DELTAGANDE DELTAGANDE DELTAGANDE B E R E D N I N G Byarna berättar - invånarna i byarna UTGÅNGSPUNKTER BESLUTS- FATTARNAS DELTAGANDE MÅL Workshop I -Fullmäktige -Stadsstyrelsen -Nämnder Byarna berättar - invånarna i byarna ALTERNATIV Workshop II -Fullmäktige -Stadsstyrelsen -Nämnder Byarna berättar - invånarna i byarna KONSEKVENS- BEDÖMNING Workshop III -Fullmäktige -Stadsstyrelsen -Nämnder PROGRAM FÖR BYSTRUKTUREN I BORGÅ StUtN STST STFM BESLUTS- FATTARNAS DELTAGANDE

5 KYLÄT KERTOVAT TILAISUUDET INVÅNARMÖTEN BYARNA BERÄTTAR HINTHAARASSA /HINDHÅR Liikuntasali/ gymnastiksalen VESSÖÖSSÄ / VESSÖ , Svenskborg ILOLASSA / ILLBY , Ilolan koulu KYLÄT KERTOVAT KYSELY KAUPUNGIN NETTISIVUILLA BYARNA BERÄTTAR FÖRFRÅGAN PÅ STADENS WEBBPLATS

6 ASUKKAAT ARVOSTAVAT / KYLIEN VAHVUUDET / LUONTO JA LÄHIYMPÄRISTÖ Luonnonläheisyys viihtyisä ympäristö kylämäinen kylärakenne maaseudun rauha Eniten mainittu kylien puutteissa AKTIIVINEN KYLÄ paljon toimintaa aktiivisia asukkaita yhteisiä tiloja (nuorisotalo, kylätalo) toimiva ja vireä kyläyhdistys/nuorisoseura YHTEISHENKI hyvä yhteishenki naapuriston tukiverkosto monikerroksinen kylärakenne paljon lapsiperheitä LIIKUNTA JA URHEILU hyvät ulkoilumahdollisuudet urheilukenttä liikuntasali järjestetty/ohjattu urheilutoiminta PALVELUT Koulu päiväkoti kirjasto/kirjastoauto julkinen liikenne LUONTO, YMPÄRISTÖ, PIENI KYLÄ LIIKUNTA JA URHEILU KAUPALLISET PALVELUT TILANNE Kylien vahvuudet Mainintojen osuus vastauksissa MUUT PALVELUT SIJAINTI YHTEISHENKI, AKTIIVINEN KYLÄ, PALJON TOIMINTAA JA NAAPURIN TUKIVERKOSTO KUNNALLISET PALVELUT

7 TILANNE KYLIEN HEIKKOUDET JA ONGELMAT/ ASUKKAAT KAIPAAVAT KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT turvallinen koulumatka pyöräily ja kävely/lenkkeily lasten kanssa katuvalaistus alhaisemmat ajonopeudet eniten mainintoja saanut kylien puutteissa Kylien heikkoudet ja ongelmat Mainintojen osuus vastuksissa JULKINEN JA MUU LIIKENNE julkinen liikenne puuttuvat kokonaan paremmat bussiaikataulut paremmat tieyhteydet Hkiin ja Porvooseen parempi kunnossapito YHTEISTOIMINTAA nuorisotalo/kylätalo harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille skeittirata, urheilukenttä, leikkipuisto enemmän kansalaisopiston toimintaa Lasten ja nuorten harrastukset Julkinen liikenne Tieyhteydet Palvelut Kevyen liikenteen reitti LIIKUNTA JA URHEILU hiihtorata/lenkkipolku urheilukenttä/luistelukentät, skeittirata liikuntasali/halli järjestetty/ohjattu urheilutoiminta PALVELUT kauppa/elintarvikekioski posti kirjasto/kirjastoauto nopea nettiyhteys Urheilu/liikuntamahdollisuudet

8 KYLIEN KEHITTÄMISTARPEET KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Eniten mainittu sekä kylien puutteissa että kehittämistarpeissa Kevyen liikenteen väylät nähtiin tarpeellisina monelta näkökannalta mm. liikenneturvallisuuden ja liikuntamahdollisuuksien kannalta JULKINEN LIIKENNE LIIKENNE TURVALLUUS KATUVALAISTUS NETTIYHTEYDET VAPAA-AJAN TOIMINNAT harrastekerhot nuorisotilat resursseja urheilu- ja vapaa-ajan toimintaan LIIKUNTA JA URHEILUMAHDOLLISUUDET hiihtorata/lenkkipolku urheilukenttä/luistelukentät, skeittirata liikuntasali/halli järjestetty/ohjattu urheilutoiminta LINJA- AUTOLIIKENNE LIIKENNETURVAL LISUUS VAPAA-AJAN TOIMINTA KATUVALAISTUS TIET JA KUNNALLISTEK NIIKKA Kehittämistarpeet Mainintojen osuus vastuksissa NETTIYHTEYDET NUORILLE TOIMINTAA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT KOULU JA PÄIVÄKOTI Nykyistä päiväkotia kehitettävä/laajennettava Uusi päiväkoti rakennettava Turvattava nykyinen koulu Nykyistä koulua kehitettävä/laajennettava Uusi koulu huonokuntoisen tilalle Koulua ei ole, koulu rakennettava RAKENTAMINEN lisää omakotitaloja ja rivitaloja enemmän rakentamista kyläkeskukselle mutta myös haja-asutusalueille kaavat tulisi valmistua PALVELUT kauppa ja posti pankkiautomaatti etätyömahdollisuudet vesi- ja viemäri KAUPPA KOULU JA PÄIVÄHOITO LIIKUNTA JA URHEILU RAKENTAMINEN TILANNE

9 TILANNE Näitä kyliä (23 kpl) tulisi kehittää - kaikki maininnat By Understöd 434 Kerkkoo Hinthaara Ilola Kulloo Epoo Pellinki Suomenkylä Sannäs 3 hela vessö Bjurböle Emäsalo Jakari Saxby Anttila Tamminiemi Vanhamoisio Kaarenkylä Kroksnäs Nygård Renum SIkilä Tuorila 1 Tolkis 1 84

10 TILANNE Näitä kyliä tulisi kehittää: Kylä saanut yli 5% maininnoista => 5 kehitettävää kylää By Understöd 434 Kerkkoo Hinthaara Ilola Kulloo Epoo Pellinki Suomenkylä Sannäs 3 hela vessö Bjurböle Emäsalo Jakari Saxby Anttila Tamminiemi Vanhamoisio Kaarenkylä Kroksnäs Nygård Renum SIkilä Tuorila 1 Tolkis 1 84

11 PÄÄTTÄJIEN I KYLÄTYÖPAJA : ALUSTAVIA KYLÄRAKENNEVAIHTOEHDOT PRELIMINÄRA ALTERNATIV TILL BYSTRUKTUR En del av byarna utgör centrum (röda, 8 st.) och övriga "stöder sig" på dessa. Byar som kunde utvecklas. Bandliknande bystrukturer utgör stora helheter, också punktformade strukturer. I röda - utvecklas utan vidare: Kullo, Hindhår, Torasbacka-Kerko, Illby, Ebbo, Kråkö, Pellinge II gröna utveckling av dessa begrundas (t.ex. Sannäs, Veckjärvi, Gäddrag) III byar så som Emsalö t.ex. vattenledning Byar som utvecklas (6) i alla vädersträck: Ebbo, Hindhår, Illby, Kerko, Kullo, Kråkö. Mindre (6 st.) byar som utvecklas vidare: Emsalö, Jackarby, Karsby, Pellinge, Sannäs, Vessö 8 byar som utvecklas: Kullo, Hindhår, Kerko, Illby, Ebbo, Vålax, Pellinge Byklungor (t.ex. Torasbacka Kerko), Band av byar (t.ex. Fagersta- Vålax-Gäddrag) 15 byar som utvecklas: Emsalö, Kullo, Hindhår, Torasbacka, Kerko, Illby, Sannäs, Jackarby, Ebbo, Kråkö, Bjurböle, Vessölandets byar - Nygård, Vålax, Gäddrag, Pellinge Mindre byar, t.ex. Blinkon, Skarpens

12 KYLÄASUTUSTA JO VUOSISATOJEN AJAN Kerkkoo ja Henttala 1749

13 ASUKKAAT KYLISSÄ INVÅNARE I BYARNA Kaupunki -taajama Mukana taulukossa ei ole kyliä, joissa on asemakaavaa lukuun ottamatta Epoota, Hinthaaraa ja Kerkkoota sekä Suomenkylää (näissä kylissä osalla kylän aluetta asemakaava)

14 KYLÄRAKENTEEN OHJAAMISEEN VÄLINEET REDSKAP FÖR ATT STYRA BYSTRUKTUREN KAAVOITUS Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava RAKENNUSJÄRJESTYS SUUNNITTELUTARVERATKAISUT, POIKKEAMISPÄÄTÖKSET KAUPUNGIN MAAPOLITIIKKA KAUPUNGIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN PLANLÄGGNING Landskapsplan Generalplan Detaljplan BYGGNADSORDNING AVGÖRANDEN OM PLANERINGSBEHOV, BESLUT OM UNDANTAG STADENS MARKPOLITIK ORDNANDET AV STADENS TJÄNSTER

15 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Opetuspalvelut Päivähoitopalvelut Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut Undervisningstjänster Dagvårdstjänster Kultur- och fritidstjänster

16 PALVELUT KYLISSÄ: KOULUT JA PÄIVÄKODIT SERVICE I BYARNA: SKOLOR OCH DAGHEM Suomenkieliset koulut - Finskspråkiga skolor Kulloon koulu Hinthaaran koulu Tuorilan koulu Kerkkoon koulu Ilolan koulu Epoon koulu Ruotsinkieliset koulut Svenskspråkiga skolor Kullo skola Hindhår skola Saxby skola Sannäs skola Kråkö skola Grännäs skola Pellinge Barncentrum Päiväkodit kylissä Daghem i byarna Kulloon päiväkoti Kullo daghem (s, r) Hinthaaran päiväkoti Hindhår daghem (s, r) Kaarenkylän päiväkoti (s) Suomenkylän päiväkoti Finnby daghem (Huhtisissa, i Huktis) Ilolan päiväkoti (s) Epoon päiväkoti Ebbo daghem (s, r) Bjurböle daghem (r ) Pellingin ryhmäperhepäiväkoti Pellinge gruppfamiljedaghem

17 PALVELUT KYLISSÄ SERVICE I BYARNA SUOMENKIELISET KOULUT, OPPILAAKSIOTTOALUEET FINSKSPRÅKIGA SKOLOR, ELEVUPPTAGNINGSOMRÅDEN suomenkielinen väestö oppilaaksiottoalueella finskspråkiga invånare inom elevupptagningsområdet

18 PALVELUT KYLISSÄ SERVICE I BYARNA RUOTSINKIELISET KOULUT, OPPILAAKSIOTTOALUEET SVENSKSPRÅKIGA SKOLOR, ELEVUPPTAGNINGSOMRÅDEN ruotsinkielinen väestö oppilaaksiottoalueella svenskspråkiga invånare inom elevupptagningsområdet 234

19 PALVELUT KYLISSÄ SERVICE I BYARNA PÄIVÄKODIT, DAGHEM

20 KIRJASTON JA KANSALAISOPISTON PALVELUJA KYLISSÄ BIBLIOTEKETS OCH MEDBORGARINSTITUTETS TJÄNSTER I BYARNA Kirjastoauto kiertää pääasiassa alueilla, joilta on pitkä matka tai huonot yhteydet kirjastoon. Pysäkkejä on yhteensä 123 ja niillä pysähdytään joka toinen viikko. Aamupäivisin kirjastoauto pysähtyy koulujen ja päiväkotien luona n. klo Nämäkin pysäkit ovat kaikille avoimia. Iltavuorolle lähdetään klo 13 jälkeen. Bokbussen kör i huvudsak till områden som ligger långt ifrån eller har dåliga förbindelser till biblioteket. Det finns sammanlagt 123 hållplatser och bussen stannar varannan vecka vid varje hållplats. Under förmiddagarna besöker bokbussen skolor och daghem ca kl Också dessa hållplatser är öppna för alla. Bokbussens kvällstur börjar efter kl. 13.

21 ULKOILU- JA LIIKUNTAPALVELUJA KYLISSÄ FRILUFTSLIV- OCH MOTIONSSERVICE I BYARNA Liikuntapalvelut pitää yllä liikuntapaikkoja, kuten urheilukenttiä, lenkkipolkuja, jääkenttiä ja hiihtolatuja. Idrottstjänsterna sköter idrottsplatser så som idrottsplaner, motionsspår, isplaner och skidspår.

22 SIVISTYSTOIMEN TULEVAISUUDEN HAASTEITA UTMANINGAR FÖR BILDNINGSSEKTORN I FRAMTIDEN ajanmukaisen oppimisympäristön asettamat tavoitteet erityistarpeiden huomioonottaminen myös pienissä kyläkouluissa yhteistyö kolmannen sektorin kanssa esiopetusryhmien paikka koulukyytien järjestäminen joukkoliikenteellä mål för en modern inlärningsmiljö beaktande av specialbehov också i små byskolor samarbete med tredje sektorn platser för förskolegrupper ordnande av skolskjutsar med kollektivtrafik

23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- JA HÄLSOVÅRDSSEKTORN Terveyspalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Ikäihmisten palvelut Vammaispalvelut Hälsovårdstjänster Social- och familjetjänster Äldreomsorgen Handikapptjänster

24 PALVELUJA KYLISSÄ - SERVICE I BYARNA: IKÄIHMISTEN PALVELUT KOTIHOITO TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER - HEMVÅRD Porvoossa asuu noin yli 75-vuotiasta. Heistä 90 prosenttia asuu kotona. Iäkkään kotona asumista tuetaan kotihoidon, ennaltaehkäisevien palveluiden, esteettömän ympäristön ja asumisen, kuntoutuksen ja kuntouttavan työotteen avulla I Borgå bor ungefär personer över 75 år. Av dem bor 90 procent hemma. Man främjar äldre personers möjligheter att bo hemma med hjälp av hemvård, förebyggande tjänster, hinderfri miljö och hinderfritt boende, rehabilitering och ett rehabiliterande arbetsgrepp Asukkaita Invånare v yli 75 v Kylät Byar, länsi -väst Kylät -Byar, itä öst Kaupunkitaajama inom stadsbebyggelsen

25 PALVELUJA KYLISSÄ - SERVICE I BYARNA: IKÄIHMISTEN PALVELUT KOTIHOITO TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER - HEMVÅRD Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja. Hemvård innebär hemservice och hemsjukvård samt andra stödtjänster som erbjuds som stöd för att klara sig hemma. KOTIHOITO ALUEITTAIN KÄYNNIT ASIAKKAAT Eteläinen kotihoito Itäinen kotihoito Läntinen kotihoito Läntinen kotihoito Pohjoinen kotihoito KOTIHOITO YHTEENSÄ Kotihoidon käynnit alle 75-v Kotihoidon käynnit yli 75-v

26 PALVELUJA KYLISSÄ SERVICE I BYARNA: IKÄIHMISTEN PALVELUT - KOTIHOIDON TUKIPALVELUT TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER - STÖDTJÄNSTER INOM HEMVÅRD Tukipalveluja ovat ateria, kuljetus- ja turvapuhelinpalvelut sekä omaishoidon tuki. TUKIPALVELUT 2011 Kuljetuspalvelu, asiakkaita lkm 70 Ateriapalvelu, asiakkaita lkm 614 Turvapuhelin, asiakkaita lkm 191 Kotipalveluateriat 2011: Kuljetettu 9700 ateriaa /kk Aterian hinta asiakkaalle 7 euroa. Aterian kuljetuskustannukset kaupungille 2,02-9,87 / ateria riippuen kuljetusreitistä, keskimäärin 3,03 /ateria. Ateriapalvelun haasteita mm. Jos aterian kuljetusmatka on pitkä, miten ruoka saadaan lämpimänä ja laadukkaana asiakkaalle? Jos kuljetetaan ateriat kylminä, tarvitaanko asiakkaan kotona ruuan lämmittäjää?.kuljetuskustannukset ovat kaupungille osalla kuljetusreiteistä jo suuremmat kuin aterian hinta Keittiöverkkosuunnittelu käynnistymässä

27 VÄESTÖN IKÄRAKENNE 2010 PORVOOSSA BEFOLKNINGENS ÅLDERSSTRUKTUR I BORGÅ 2010 ikä

28 VÄESTÖ VANHENEE PORVOOSSA BEFOLKNINGEN ÅLDRAS I BORGÅ TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN STATISTIKCENTRALENS BEFOLKNINGSPROGNOS ENLIGT ÅLDER OCH KÖN

29 IKÄIHMISTEN PALVELUT TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER Tavoite vuoteen 2020 mennessä: Arvokas, aktiivinen ikääntyminen omassa kodissa Kotihoito ensisijainen palvelu 14% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä on säännöllisen kotihoidon piirissä ja 9,3% ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa Vähennetään pitkäaikaishoitopaikkoja laitoksissa Haasteita mm: Väestö vanhenee, yli 75 vuotiaita: vuonna 2010 noin 3300 Porvoossa vuonna 2040 noin 8300 Porvoossa (tilastokeskus) Dementiahoidon tarve kasvaa Vanhuspalvelusta jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä yli 140 henkilöä Kustannukset Mål före år 2020: Man får åldras på ett värdigt och aktivt sätt i sitt eget hem Hemvård är den service som erbjuds i första hand Av de som fyllt 75 år omfattas 14 % av regelbunden hemvård och 9,3 % av vård dygnet runt Man minskar platser för långtidsvård i institutioner Utmaningar bl.a. Befolkningen blir äldre, antalet personer över 75 år: år 2010 ca i Borgå år 2040 ca i Borgå (Statistikcentralen) Behovet av demensomsorg ökar Över 140 anställda inom äldreomsorgen går i pension före år 2020 Kostnader

30 KYLÄT KERTOVAT BYARNA BERÄTTAR Kylät kertovat - Byarna berättar Miia Hirvonen, Porvoon pohjoinen kaupunginosayhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Paula Teinonen-Lahti, Kerkkoon kyläyhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Pamela Westerlund ja Anders Weckström, Wessölandets Ungdomsförening rf KESKUSTELU

31 KIITOS TACK

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatuotot*) 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800 7 858 800 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 2 401 300

Lisätiedot

KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN RYHMÄTYÖT GRUPPARBETEN

KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN RYHMÄTYÖT GRUPPARBETEN KYLÄT TYÖPAJA I BYSTRUKTUREN, WORKSHOP I 29.3.2012 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN RYHMÄTYÖT GRUPPARBETEN RYHMÄ T GRUPPER RYHMÄ GRUPP 1: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Toiminta ja tukitoiminnot epäillyn ja todetun muistisairauden yhteydessä (potilas ja omaiset)

Toiminta ja tukitoiminnot epäillyn ja todetun muistisairauden yhteydessä (potilas ja omaiset) Toiminta ja tukitoiminnot epäillyn ja todetun muistisairauden yhteydessä (potilas ja omaiset) Vaasan sairaanhoitopiiri ja alueen sosiaali- ja perusterveydenhuolto TUKITOIMINNOT Diana Rosenlöf 25.2.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

KYLIEN KAAVOITUKSESTA

KYLIEN KAAVOITUKSESTA 7.11.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLIEN KAAVOITUKSESTA KYLIEN KAAVOITUKSESTA Sisältö: Kylärakenneohjelma, diat 3-5. Kylien kaavoitustilanne: Kulloo dia 6 Hinthaara, diat 7-8 Tuorila,

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi 2015-2025 Sipoon kunta 1. Johdanto 1. Palveluverkkoselvityksen tavoitteet Mitä Tuottaa palveluverkkosuunnitelmat ja ehdotukset tarvittavista investoinneista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 www.obotnia.fi/landskapsplanen Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 Planläggningssystemet Kaavoitusjärjestelmä Planeringssystemet i Österbotten Suunnittelujärjestelmä Pohjanmaalla

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA Tietoisku 1/2008 Sisällys Senioreiden määrä ja ikä Ikäihmisten asuminen Koulutustaso Tulot Kuva: Petri Lintunen Tiivistelmä Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1322/2010 vp Jälkihuollon järjestäminen yksityisesti sijoitetuille lapsille Eduskunnan puhemiehelle Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa,

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2007 vp Ikäihmisten palvelujen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Ikäihmisten palvelujen tarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry on kansanedustajille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 650/2013 vp Nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä Eduskunnan puhemiehelle Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia Suomessa ja koko Euroopassa. Aihe

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 136/2011 vp Takuueläkkeen mukaisen vähimmäiseläkkeen turvaaminen varhennettua eläkettä saaville Eduskunnan puhemiehelle Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva takuueläkelain muutos

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 475/2012 vp Ammattikorkeakoulujen turvaaminen aikuiskoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa.

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 754/2013 vp Kelan matkakorvaus seulontatutkimukseen osallistuttaessa Eduskunnan puhemiehelle Seulontatutkimuksella tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimusta tai näytteiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot