KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN"

Transkriptio

1 KYLÄT KERTOVAT VESSÖÖSSÄ BYARNA BERÄTTAR I VESSÖ Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN

2 KYLÄT KERTOVAT VESSÖÖSSÄ BYARNA BERÄTTAR I VESSÖ Ohjelma - program: Kylärakennetarkastelun tarkoitus - Syftet med granskningen av bystrukturen Kaupunkisuunnittelupäällikkö stadsplaneringschef Eero Löytönen Sivistystoimen palvelut kylissä - Bildningssektorns service i byar Sivistysjohtaja bildningsdirektör Hilding Mattsson Sosiaali- ja terveystoimen palvelut kylissä - Sosial och hälsovårdssektors service i byar Kotihoidon johtaja Soili Partanen Kylät kertovat - Byarna berättar Miia Hirvonen, Porvoon Pohjoinen kaupunginosayhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Paula Teinonen-Lahti Kerkkoon kyläyhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Pamela Westerlund ja Anders Weckström, Wessölandets Ungdomsförening rf KESKUSTELU - DISKUSSION

3 KYLÄRAKENNETARKASTELUN TARKOITUS SYFTET MED GRANSKNINGEN AV BYSTRUKTUREN KAUPUNGIN STRATEGIA ON KYLÄRAKENNETARKASTELUN LÄHTÖKOHTA Porvoossa on energiatehokas kaupunkirakenne Turvataan riittävä tonttituotanto kaupungin omistamilla kaava-alueilla. Vähintään 60 prosenttia omakotitalojen uudisrakentamisesta tapahtuu vuoteen 2011 mennessä kaava-alueilla. Vuoteen 2013 mennessä osuus nousee 75 prosenttiin. Tehostetaan kaavoitusta haja-asutusalueilla, ja keskitetään kaavoitus määriteltyihin kyläkeskuksiin. MAAPOLITIIKKA MARKPOLITIK KAAVOITUSOHJELMA PLANLÄGGNINGSPROGRAM KAUPUNGIN STRATEGIA STADENS STRATEGI KYLÄRAKENNETARKASTELU GRANSKNING AV BYSTRUKTUREN RAKENNUSJÄRJESTYS BYGGNADSORDNING STADENS STRATEGI UTGÖR UTGÅNGSPUNKTEN FÖR GRANSKNINGEN AV BYSTRUKTUREN Borgå har en energieffektiv stadsstruktur En tillräcklig tomtproduktion tryggas i planlagda områden som staden äger. Före år 2011 ska minst 60 procent av alla nya egnahemshus byggas i planlagda områden. Före år 2013 ska andelen stiga till 75 procent. Planläggningen i glesbygden effektiveras och koncentreras till områden avsedda för bycentrum. RAKENTAMISEN OHJAUS STYRNING AV BYGGANDET

4 KYLÄRAKENNETARKASTELUN TYÖVAIHEET ARBETSSKEDEN I GRANSKNINGEN AV BYSTRUKTUREN DELTAGANDE DELTAGANDE DELTAGANDE B E R E D N I N G Byarna berättar - invånarna i byarna UTGÅNGSPUNKTER BESLUTS- FATTARNAS DELTAGANDE MÅL Workshop I -Fullmäktige -Stadsstyrelsen -Nämnder Byarna berättar - invånarna i byarna ALTERNATIV Workshop II -Fullmäktige -Stadsstyrelsen -Nämnder Byarna berättar - invånarna i byarna KONSEKVENS- BEDÖMNING Workshop III -Fullmäktige -Stadsstyrelsen -Nämnder PROGRAM FÖR BYSTRUKTUREN I BORGÅ StUtN STST STFM BESLUTS- FATTARNAS DELTAGANDE

5 KYLÄT KERTOVAT TILAISUUDET INVÅNARMÖTEN BYARNA BERÄTTAR HINTHAARASSA /HINDHÅR Liikuntasali/ gymnastiksalen VESSÖÖSSÄ / VESSÖ , Svenskborg ILOLASSA / ILLBY , Ilolan koulu KYLÄT KERTOVAT KYSELY KAUPUNGIN NETTISIVUILLA BYARNA BERÄTTAR FÖRFRÅGAN PÅ STADENS WEBBPLATS

6 ASUKKAAT ARVOSTAVAT / KYLIEN VAHVUUDET / LUONTO JA LÄHIYMPÄRISTÖ Luonnonläheisyys viihtyisä ympäristö kylämäinen kylärakenne maaseudun rauha Eniten mainittu kylien puutteissa AKTIIVINEN KYLÄ paljon toimintaa aktiivisia asukkaita yhteisiä tiloja (nuorisotalo, kylätalo) toimiva ja vireä kyläyhdistys/nuorisoseura YHTEISHENKI hyvä yhteishenki naapuriston tukiverkosto monikerroksinen kylärakenne paljon lapsiperheitä LIIKUNTA JA URHEILU hyvät ulkoilumahdollisuudet urheilukenttä liikuntasali järjestetty/ohjattu urheilutoiminta PALVELUT Koulu päiväkoti kirjasto/kirjastoauto julkinen liikenne LUONTO, YMPÄRISTÖ, PIENI KYLÄ LIIKUNTA JA URHEILU KAUPALLISET PALVELUT TILANNE Kylien vahvuudet Mainintojen osuus vastauksissa MUUT PALVELUT SIJAINTI YHTEISHENKI, AKTIIVINEN KYLÄ, PALJON TOIMINTAA JA NAAPURIN TUKIVERKOSTO KUNNALLISET PALVELUT

7 TILANNE KYLIEN HEIKKOUDET JA ONGELMAT/ ASUKKAAT KAIPAAVAT KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT turvallinen koulumatka pyöräily ja kävely/lenkkeily lasten kanssa katuvalaistus alhaisemmat ajonopeudet eniten mainintoja saanut kylien puutteissa Kylien heikkoudet ja ongelmat Mainintojen osuus vastuksissa JULKINEN JA MUU LIIKENNE julkinen liikenne puuttuvat kokonaan paremmat bussiaikataulut paremmat tieyhteydet Hkiin ja Porvooseen parempi kunnossapito YHTEISTOIMINTAA nuorisotalo/kylätalo harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille skeittirata, urheilukenttä, leikkipuisto enemmän kansalaisopiston toimintaa Lasten ja nuorten harrastukset Julkinen liikenne Tieyhteydet Palvelut Kevyen liikenteen reitti LIIKUNTA JA URHEILU hiihtorata/lenkkipolku urheilukenttä/luistelukentät, skeittirata liikuntasali/halli järjestetty/ohjattu urheilutoiminta PALVELUT kauppa/elintarvikekioski posti kirjasto/kirjastoauto nopea nettiyhteys Urheilu/liikuntamahdollisuudet

8 KYLIEN KEHITTÄMISTARPEET KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Eniten mainittu sekä kylien puutteissa että kehittämistarpeissa Kevyen liikenteen väylät nähtiin tarpeellisina monelta näkökannalta mm. liikenneturvallisuuden ja liikuntamahdollisuuksien kannalta JULKINEN LIIKENNE LIIKENNE TURVALLUUS KATUVALAISTUS NETTIYHTEYDET VAPAA-AJAN TOIMINNAT harrastekerhot nuorisotilat resursseja urheilu- ja vapaa-ajan toimintaan LIIKUNTA JA URHEILUMAHDOLLISUUDET hiihtorata/lenkkipolku urheilukenttä/luistelukentät, skeittirata liikuntasali/halli järjestetty/ohjattu urheilutoiminta LINJA- AUTOLIIKENNE LIIKENNETURVAL LISUUS VAPAA-AJAN TOIMINTA KATUVALAISTUS TIET JA KUNNALLISTEK NIIKKA Kehittämistarpeet Mainintojen osuus vastuksissa NETTIYHTEYDET NUORILLE TOIMINTAA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT KOULU JA PÄIVÄKOTI Nykyistä päiväkotia kehitettävä/laajennettava Uusi päiväkoti rakennettava Turvattava nykyinen koulu Nykyistä koulua kehitettävä/laajennettava Uusi koulu huonokuntoisen tilalle Koulua ei ole, koulu rakennettava RAKENTAMINEN lisää omakotitaloja ja rivitaloja enemmän rakentamista kyläkeskukselle mutta myös haja-asutusalueille kaavat tulisi valmistua PALVELUT kauppa ja posti pankkiautomaatti etätyömahdollisuudet vesi- ja viemäri KAUPPA KOULU JA PÄIVÄHOITO LIIKUNTA JA URHEILU RAKENTAMINEN TILANNE

9 TILANNE Näitä kyliä (23 kpl) tulisi kehittää - kaikki maininnat By Understöd 434 Kerkkoo Hinthaara Ilola Kulloo Epoo Pellinki Suomenkylä Sannäs 3 hela vessö Bjurböle Emäsalo Jakari Saxby Anttila Tamminiemi Vanhamoisio Kaarenkylä Kroksnäs Nygård Renum SIkilä Tuorila 1 Tolkis 1 84

10 TILANNE Näitä kyliä tulisi kehittää: Kylä saanut yli 5% maininnoista => 5 kehitettävää kylää By Understöd 434 Kerkkoo Hinthaara Ilola Kulloo Epoo Pellinki Suomenkylä Sannäs 3 hela vessö Bjurböle Emäsalo Jakari Saxby Anttila Tamminiemi Vanhamoisio Kaarenkylä Kroksnäs Nygård Renum SIkilä Tuorila 1 Tolkis 1 84

11 PÄÄTTÄJIEN I KYLÄTYÖPAJA : ALUSTAVIA KYLÄRAKENNEVAIHTOEHDOT PRELIMINÄRA ALTERNATIV TILL BYSTRUKTUR En del av byarna utgör centrum (röda, 8 st.) och övriga "stöder sig" på dessa. Byar som kunde utvecklas. Bandliknande bystrukturer utgör stora helheter, också punktformade strukturer. I röda - utvecklas utan vidare: Kullo, Hindhår, Torasbacka-Kerko, Illby, Ebbo, Kråkö, Pellinge II gröna utveckling av dessa begrundas (t.ex. Sannäs, Veckjärvi, Gäddrag) III byar så som Emsalö t.ex. vattenledning Byar som utvecklas (6) i alla vädersträck: Ebbo, Hindhår, Illby, Kerko, Kullo, Kråkö. Mindre (6 st.) byar som utvecklas vidare: Emsalö, Jackarby, Karsby, Pellinge, Sannäs, Vessö 8 byar som utvecklas: Kullo, Hindhår, Kerko, Illby, Ebbo, Vålax, Pellinge Byklungor (t.ex. Torasbacka Kerko), Band av byar (t.ex. Fagersta- Vålax-Gäddrag) 15 byar som utvecklas: Emsalö, Kullo, Hindhår, Torasbacka, Kerko, Illby, Sannäs, Jackarby, Ebbo, Kråkö, Bjurböle, Vessölandets byar - Nygård, Vålax, Gäddrag, Pellinge Mindre byar, t.ex. Blinkon, Skarpens

12 KYLÄASUTUSTA JO VUOSISATOJEN AJAN Kerkkoo ja Henttala 1749

13 ASUKKAAT KYLISSÄ INVÅNARE I BYARNA Kaupunki -taajama Mukana taulukossa ei ole kyliä, joissa on asemakaavaa lukuun ottamatta Epoota, Hinthaaraa ja Kerkkoota sekä Suomenkylää (näissä kylissä osalla kylän aluetta asemakaava)

14 KYLÄRAKENTEEN OHJAAMISEEN VÄLINEET REDSKAP FÖR ATT STYRA BYSTRUKTUREN KAAVOITUS Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava RAKENNUSJÄRJESTYS SUUNNITTELUTARVERATKAISUT, POIKKEAMISPÄÄTÖKSET KAUPUNGIN MAAPOLITIIKKA KAUPUNGIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN PLANLÄGGNING Landskapsplan Generalplan Detaljplan BYGGNADSORDNING AVGÖRANDEN OM PLANERINGSBEHOV, BESLUT OM UNDANTAG STADENS MARKPOLITIK ORDNANDET AV STADENS TJÄNSTER

15 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Opetuspalvelut Päivähoitopalvelut Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut Undervisningstjänster Dagvårdstjänster Kultur- och fritidstjänster

16 PALVELUT KYLISSÄ: KOULUT JA PÄIVÄKODIT SERVICE I BYARNA: SKOLOR OCH DAGHEM Suomenkieliset koulut - Finskspråkiga skolor Kulloon koulu Hinthaaran koulu Tuorilan koulu Kerkkoon koulu Ilolan koulu Epoon koulu Ruotsinkieliset koulut Svenskspråkiga skolor Kullo skola Hindhår skola Saxby skola Sannäs skola Kråkö skola Grännäs skola Pellinge Barncentrum Päiväkodit kylissä Daghem i byarna Kulloon päiväkoti Kullo daghem (s, r) Hinthaaran päiväkoti Hindhår daghem (s, r) Kaarenkylän päiväkoti (s) Suomenkylän päiväkoti Finnby daghem (Huhtisissa, i Huktis) Ilolan päiväkoti (s) Epoon päiväkoti Ebbo daghem (s, r) Bjurböle daghem (r ) Pellingin ryhmäperhepäiväkoti Pellinge gruppfamiljedaghem

17 PALVELUT KYLISSÄ SERVICE I BYARNA SUOMENKIELISET KOULUT, OPPILAAKSIOTTOALUEET FINSKSPRÅKIGA SKOLOR, ELEVUPPTAGNINGSOMRÅDEN suomenkielinen väestö oppilaaksiottoalueella finskspråkiga invånare inom elevupptagningsområdet

18 PALVELUT KYLISSÄ SERVICE I BYARNA RUOTSINKIELISET KOULUT, OPPILAAKSIOTTOALUEET SVENSKSPRÅKIGA SKOLOR, ELEVUPPTAGNINGSOMRÅDEN ruotsinkielinen väestö oppilaaksiottoalueella svenskspråkiga invånare inom elevupptagningsområdet 234

19 PALVELUT KYLISSÄ SERVICE I BYARNA PÄIVÄKODIT, DAGHEM

20 KIRJASTON JA KANSALAISOPISTON PALVELUJA KYLISSÄ BIBLIOTEKETS OCH MEDBORGARINSTITUTETS TJÄNSTER I BYARNA Kirjastoauto kiertää pääasiassa alueilla, joilta on pitkä matka tai huonot yhteydet kirjastoon. Pysäkkejä on yhteensä 123 ja niillä pysähdytään joka toinen viikko. Aamupäivisin kirjastoauto pysähtyy koulujen ja päiväkotien luona n. klo Nämäkin pysäkit ovat kaikille avoimia. Iltavuorolle lähdetään klo 13 jälkeen. Bokbussen kör i huvudsak till områden som ligger långt ifrån eller har dåliga förbindelser till biblioteket. Det finns sammanlagt 123 hållplatser och bussen stannar varannan vecka vid varje hållplats. Under förmiddagarna besöker bokbussen skolor och daghem ca kl Också dessa hållplatser är öppna för alla. Bokbussens kvällstur börjar efter kl. 13.

21 ULKOILU- JA LIIKUNTAPALVELUJA KYLISSÄ FRILUFTSLIV- OCH MOTIONSSERVICE I BYARNA Liikuntapalvelut pitää yllä liikuntapaikkoja, kuten urheilukenttiä, lenkkipolkuja, jääkenttiä ja hiihtolatuja. Idrottstjänsterna sköter idrottsplatser så som idrottsplaner, motionsspår, isplaner och skidspår.

22 SIVISTYSTOIMEN TULEVAISUUDEN HAASTEITA UTMANINGAR FÖR BILDNINGSSEKTORN I FRAMTIDEN ajanmukaisen oppimisympäristön asettamat tavoitteet erityistarpeiden huomioonottaminen myös pienissä kyläkouluissa yhteistyö kolmannen sektorin kanssa esiopetusryhmien paikka koulukyytien järjestäminen joukkoliikenteellä mål för en modern inlärningsmiljö beaktande av specialbehov också i små byskolor samarbete med tredje sektorn platser för förskolegrupper ordnande av skolskjutsar med kollektivtrafik

23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- JA HÄLSOVÅRDSSEKTORN Terveyspalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Ikäihmisten palvelut Vammaispalvelut Hälsovårdstjänster Social- och familjetjänster Äldreomsorgen Handikapptjänster

24 PALVELUJA KYLISSÄ - SERVICE I BYARNA: IKÄIHMISTEN PALVELUT KOTIHOITO TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER - HEMVÅRD Porvoossa asuu noin yli 75-vuotiasta. Heistä 90 prosenttia asuu kotona. Iäkkään kotona asumista tuetaan kotihoidon, ennaltaehkäisevien palveluiden, esteettömän ympäristön ja asumisen, kuntoutuksen ja kuntouttavan työotteen avulla I Borgå bor ungefär personer över 75 år. Av dem bor 90 procent hemma. Man främjar äldre personers möjligheter att bo hemma med hjälp av hemvård, förebyggande tjänster, hinderfri miljö och hinderfritt boende, rehabilitering och ett rehabiliterande arbetsgrepp Asukkaita Invånare v yli 75 v Kylät Byar, länsi -väst Kylät -Byar, itä öst Kaupunkitaajama inom stadsbebyggelsen

25 PALVELUJA KYLISSÄ - SERVICE I BYARNA: IKÄIHMISTEN PALVELUT KOTIHOITO TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER - HEMVÅRD Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja. Hemvård innebär hemservice och hemsjukvård samt andra stödtjänster som erbjuds som stöd för att klara sig hemma. KOTIHOITO ALUEITTAIN KÄYNNIT ASIAKKAAT Eteläinen kotihoito Itäinen kotihoito Läntinen kotihoito Läntinen kotihoito Pohjoinen kotihoito KOTIHOITO YHTEENSÄ Kotihoidon käynnit alle 75-v Kotihoidon käynnit yli 75-v

26 PALVELUJA KYLISSÄ SERVICE I BYARNA: IKÄIHMISTEN PALVELUT - KOTIHOIDON TUKIPALVELUT TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER - STÖDTJÄNSTER INOM HEMVÅRD Tukipalveluja ovat ateria, kuljetus- ja turvapuhelinpalvelut sekä omaishoidon tuki. TUKIPALVELUT 2011 Kuljetuspalvelu, asiakkaita lkm 70 Ateriapalvelu, asiakkaita lkm 614 Turvapuhelin, asiakkaita lkm 191 Kotipalveluateriat 2011: Kuljetettu 9700 ateriaa /kk Aterian hinta asiakkaalle 7 euroa. Aterian kuljetuskustannukset kaupungille 2,02-9,87 / ateria riippuen kuljetusreitistä, keskimäärin 3,03 /ateria. Ateriapalvelun haasteita mm. Jos aterian kuljetusmatka on pitkä, miten ruoka saadaan lämpimänä ja laadukkaana asiakkaalle? Jos kuljetetaan ateriat kylminä, tarvitaanko asiakkaan kotona ruuan lämmittäjää?.kuljetuskustannukset ovat kaupungille osalla kuljetusreiteistä jo suuremmat kuin aterian hinta Keittiöverkkosuunnittelu käynnistymässä

27 VÄESTÖN IKÄRAKENNE 2010 PORVOOSSA BEFOLKNINGENS ÅLDERSSTRUKTUR I BORGÅ 2010 ikä

28 VÄESTÖ VANHENEE PORVOOSSA BEFOLKNINGEN ÅLDRAS I BORGÅ TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN STATISTIKCENTRALENS BEFOLKNINGSPROGNOS ENLIGT ÅLDER OCH KÖN

29 IKÄIHMISTEN PALVELUT TJÄNSTER FÖR ÄLDRE PERSONER Tavoite vuoteen 2020 mennessä: Arvokas, aktiivinen ikääntyminen omassa kodissa Kotihoito ensisijainen palvelu 14% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä on säännöllisen kotihoidon piirissä ja 9,3% ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa Vähennetään pitkäaikaishoitopaikkoja laitoksissa Haasteita mm: Väestö vanhenee, yli 75 vuotiaita: vuonna 2010 noin 3300 Porvoossa vuonna 2040 noin 8300 Porvoossa (tilastokeskus) Dementiahoidon tarve kasvaa Vanhuspalvelusta jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä yli 140 henkilöä Kustannukset Mål före år 2020: Man får åldras på ett värdigt och aktivt sätt i sitt eget hem Hemvård är den service som erbjuds i första hand Av de som fyllt 75 år omfattas 14 % av regelbunden hemvård och 9,3 % av vård dygnet runt Man minskar platser för långtidsvård i institutioner Utmaningar bl.a. Befolkningen blir äldre, antalet personer över 75 år: år 2010 ca i Borgå år 2040 ca i Borgå (Statistikcentralen) Behovet av demensomsorg ökar Över 140 anställda inom äldreomsorgen går i pension före år 2020 Kostnader

30 KYLÄT KERTOVAT BYARNA BERÄTTAR Kylät kertovat - Byarna berättar Miia Hirvonen, Porvoon pohjoinen kaupunginosayhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Paula Teinonen-Lahti, Kerkkoon kyläyhdistys ry Kylät kertovat - Byarna berättar Pamela Westerlund ja Anders Weckström, Wessölandets Ungdomsförening rf KESKUSTELU

31 KIITOS TACK

Vägunderhållet skall skötas bättre. Gäller både öster- och västerut. Lämna. lasten vapaa ajan toimintaan esim liikunta mahdollisuudet

Vägunderhållet skall skötas bättre. Gäller både öster- och västerut. Lämna. lasten vapaa ajan toimintaan esim liikunta mahdollisuudet 401 Andersböle år VAHVUUDET Jag vill bevara det lilla lugn och ro som tillsvidare finns kvar. Det är bla en orsak till varför jag bor här. Har bott i städer (inrikes, utomlands) och kräver inte att en

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2009 2011 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 17.11.2008 71 STF godkänt 17.11.2008 71 TALOUSARVIO 2009

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

Vaalivekkari Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun

Vaalivekkari Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun HELI NURMI 2 Hyvät kaupunkilaiset! HELI NURMI Suomalaisen kansanvallan peruspilareita

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Personalrapport Henkilöstöraportti

Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport Henkilöstöraportti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO Del I 1. Inledning/ Johdanto....3 2. Personalstrategi och åtgärdsprogram Henkilöstöstrategia ja toimenpideohjelma... 4 3. Personalens

Lisätiedot

Mitt hem i Åbo KOTI TURUSSA. Turun kaupungin lehti uusille asukkaille Åbo stads tidning för nyinflyttade

Mitt hem i Åbo KOTI TURUSSA. Turun kaupungin lehti uusille asukkaille Åbo stads tidning för nyinflyttade Mitt hem i Åbo KOTI TURUSSA Turun kaupungin lehti uusille asukkaille Åbo stads tidning för nyinflyttade Kuva Hanna Oksanen 4 10 15 16 18 20 30 34 Koti Turussa 2015 Hyvä uusi turkulainen.... 3 Löydä Turku....

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Kunnan / sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / s verksamhet inom sociala Palautus: Peruskunnat viimeistään 20.2.2014 Kuntayhtymät

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016 Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000 Kunnallispoliittinen ohjelma Kommunalpolitiskt program 2014-2016 SisältöInnehåll Johdanto Johdanto Työpaikkoja korkeakoulutetuille Hyvinvointi Kaupunkiympäristö Inledning Arbetsplatser

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN Talousarvio 2013 Budget, Taloussuunnitelma 2014-2016 Ekonomiplan Julkaisija: Siuntion kunta Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla Uudenmaan

Lisätiedot

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava 3.12.2012 Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava Bilagor Liitetiedostot Korsholms kommun Mustasaaren kunta Centrumvägen 4 Keskustie 4 65610 Korsholm 65610 Mustasaari Växel:

Lisätiedot