Callidustutorin käsikirja 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Callidustutorin käsikirja 2013"

Transkriptio

1 Callidustutorin käsikirja

2 METKAn callidustutor-yhteyshenkilöt 2012 Callidustutor-vastaava Tutor-sihteeri Matleena Ikola Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA 2012 Toimittaneet: Jukka Lähetkangas, Matleena Ikola METKA Bulevardi 29 b HELSINKI SISÄLLYS Johdanto sivu 3 Mikä ihmeen callidustutor? sivu 4 Miten callidustutorina toimitaan? sivu 6 Suunnitelmamalli sivu 10 Oma jaksaminen sivu 12 Oppimisraportti sivu 18 2

3 1 Johdanto Tämä käsikirja esittelee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn callidustutor-toiminnan perusteet. Käsikirja on tarkoitettu toimintasi tueksi toimiessasi callidustutorina Metropoliassa. Käsikirjaan on kerätty callidustutor-toiminnan kulmakiviä ja hyviä käytänteitä, jotka auttavat callidustutor-toimintaa alkuun sekä ovat apuna toiminnan kehittämisessä. Mikäli käsikirjaa tulisi täydentää tai mikäli herää kysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä METKAn tutorhenkilöstöön! Tervetuloa mukaan Callidustutor-toimintaan! 3

4 2 Mikä ihmeen callidustutor? Tutorointi on yleismerkitykseltään auttamista, tukemista, opastamista ja ohjaamista. Se on ohjaustoimintaa, jonka tavoitteena on itsenäisen oppimisen edistäminen ja kehittäminen. Kokemus- eli Callidustutor auttaa opiskelijatovereitaan jossakin opintojen osaalueessa, josta hänellä itsellään on kokemusta. Callidustutor voi järjestää läksypajan tai opintopiirin, johon osallistuu yhtä aikaa useampi opiskelija tai auttaa yksittäistä opiskelijaa kahden kesken. Mitä callidustutorit tekevät? järjestävät läksypajoja tai opinto- ja lukupiirejä opintoihin liittyvistä aiheista ovat tukena ja neuvovat muita opiskelijoita oman osaamisensa mukaan pitävät huolen toimintansa organisoinnista: o varaavat tarvittavat tilat o tiedottavat tulevista kokoontumiskerroista toimipisteensä opiskelijoita ja METKAa o pitävät yhteyttä METKAan ja oman toimipisteen tutor-opettajiin o tuovat paikalle tarvittavat välineet Callidustutorointi voi tapahtua säännöllisesti, tarvittaessa, tutoroitavan ottaessa yhteyttä tai vaikkapa aina juuri ennen kokeita. 4

5 Miksi callidustutorointi on hyvä juttu? Callidustutorille o pääset soveltamaan omaa tietotaitoasi käytäntöön ja kokeilemaan omaa osaamistasi ryhmäläisten kanssa o opit tarpeellisia organisointitaitoja Tutoroitavillesi o tunnilla epäselviksi jääneitä asioita pääsee kertaamaan yhdessä o hankalat kurssit eivät jää roikkumaan, jos tarjolla on vertaistukea o yhteisöllisyys kasvaa kohisten! Koko Metropolialle o Callidustutorointi auttaa ennaltaehkäisemään opintojen viivästymistä o tukiopetuksen resurssit säästyvät 5

6 3 Miten callidustutorina toimitaan? Callidustutorina toimimiseen saattaa liittyä paljonkin organisointia ja suunnittelua, toteuttamistavasta riippuen. Muistathan aikatauluttaa toimintasi etukäteen- näin kuormitus tasaantuu ja kokonaisuudesta tulee yhtenäisempi. Tutorointisuunnitelma Toiminnan apuna on tutorointisuunnitelma, johon kirjaat suunnitelmasi käytännön toteutuksina. Muista kuitenkin, että suunnitelman tulee aina muutoksia, joten sitä ei tarvitse seurata orjallisesti. Tekemäsi suunnitelma ei sido sinua mihinkään. Käytännössä voit toteuttaa suunnitelmasi asiat toisella tavalla tai vaikkapa eri järjestyksessä, jos niin haluat. Suunnitelman muoto on vapaa, eli sen pitääkin olla juuri sinun näköisesi. Tärkeintä on, että siitä käy ilmi, mitä kaikkea olet suunnitellut opiskelijoiden varalle, jotta hekin voisivat halutessaan varautua tai valmistautua jollakin tavalla. Mikäli useampi callidustutor on samassa veneessä, voitte tehdä suunnitelman yhdessä. Mieti muun muassa seuraavia asioita: Ensimmäinen tapaaminen miten se tulisi hoitaa? mihin kannattaa panostaa? missä pidät sen? mitä apuvälineitä (paperia, kyniä, tietokoneita yms.) saatat tarvita mukaan? Ihmisten määrä miten osallistuvien määrä vaikuttaa tutorointiin? paras tutorointityyli osallistuvien määrä huomioiden? Tutustuminen ihmisiin miten voit edistää ryhmän tutustumista? 6

7 miten voisit keventää tunnelmaa? miten ryhmässä oppiminen voisi auttaa ryhmäläisiäsi? Tutoroinnin kesto kuinka kauan tutorointia olisi syytä jatkaa? kuinka usein tapaat tutoroitaviasi? hvyä nyrkkisääntö on tavata ryhmä noin 10 kertaa (tämä on myös vaatimus opintopisteiden saannille) voit myös ryhmäläistesi kanssa miettiä, millä aikavälillä tapaamiset on järkevä järjestää Muista- olet ensiarvoinen tuki tutoroitavillesi! Tapaamiset Tutoroitavasi ovat todennäköisesti jo perillä koulun käytännön asioista ja haluavat nyt tuloksia opinnoissaan, joten suunnittele tapaamiset siten, että he saavat tapaamisista mahdollisimman paljon irti. Tapaamiset ovat kuitenkin hyvin tilannekohtaisia, riippuen osallistuvista henkilöistä ja tapaamisten aihealueesta. Tarkastele ryhmää ja päätä, miten usein kannattaa tavata. Tässä muutamia vinkkejä alkuun pääsemiseksi Ensimmäinen tapaaminen ensivaikutelma esittele itsesi, ole lähestyttävä ja avoin kevyt perehdytys tapaamisien käytänteisiin ja tyyliisi ota selville osallistujien taustat ja osaaminen o huomioi ne toimintaa suunnitellesasi! Yhteystiedot anna ensimmäisellä kerralla ryhmäläisille yhteystietosi 7

8 voit myös kerätä ryhmäläisten yhteystiedot ja jakaa ne esim. Tuubin kautta Muuta muistettavaa kannusta tutoroitaviasi olemaan yhteydessä kerro, miten tiedotat tulevista tapaamisista o Tuubi, Facebook, sähköposti, muu tapa? Muista antaa tilaa ihmisten erilaisille tavoille oppia! kannusta kysymään tyhmiä ja kertomaan heitä, jos jokin asia tuntuu vaikealta kerro omista oppimiskokemuksistasi, ja tavasta, jolla sinä opit parhaiten mahdolliset oppimisvaikeudet ja erilaiset tavat oppia on hyvä tiedostaa- muutamia esimerkkejä oppimistavoista listattuna alla: o kuulemalla oppiminen o visuaalinen oppiminen o audiovisuaalinen oppminen o kognitiivinen oppiminen, prosessoiva oppiminen o kokemuksellinen oppiminen o mallioppiminen o kinesteettinen oppiminen tiedota hyvistä informaation lähteistä: mistä voit löytää apua omaan oppimiseen? o kirjastot, opiskeluhyvinvointitoimijat yms. Callidustutoroinnin tavoitteet Kun aloitat toiminnan uuden ryhmän kanssa, on hyvä käydä yhdessä läpi alla mainittuja asioita. 1. Miksi ryhmänne kokoontuu? Onko tavoitteena oppia uutta jostakin asiasta, syventää vanhaa tietämystä keskustelujen avulla vai vain viettää mukavaa aikaa muiden kanssa? 8

9 Ovatko kaikki osallistujat samaa mieltä? 2. Mikä on ryhmänne tavoite? Millaisia tuloksia aiotaan saada aikaan ja missä ajassa? Mikä on kunkin ryhmäläisen henkilökohtainen tavoite ryhmässä? o Voi kirjoittaa ylös vaikka ensimmäisessä tapaamisessa 3. Miten käytännön asiat hoidetaan? Mikä on callidustutorin vetäjän rooli työpajassa? Miten huolehtia tiedonkulusta ryhmäläisten välillä? Mitä rooleja ryhmäläiset haluavat ottaa? Voit myös perustaa kerhon! Perusta kerho jos: Tarve tietyn aiheen perehdyttämiselle toimipisteessäsi on ns. krooninen. Tutoroitavalla aiheella on niin paljon kysyntää, että toiminta jatkuisi sinun panoksesi jälkeenkin. Tarvitset mahdollisesti lisärahoitusta toiminnan toteuttamiseksi Suunnittele aina oma panoksesi etukäteen rajaa itsellesi se, mihin asti venyt Pyri luomaan tapaamisille kiireetön ilmapiiri ihmiset keskittyvät paremmin. Varaa tapaamisille tarpeeksi aikaa itseltäsi. Esimerkkejä callidustyöpajoista koodipaja Bulevardilla selkkaripaja Onnentiellä vinkkipaja vaihtoon lähteville vinkkipaja harjoitteluun vinkkipaja opinnäytetyöhön 9

10 Oma callidustutor-suunnitelmani Tapaamisen ajankohta Arvioitu kesto Tapaamispaikka Mitä tehdään? 10

11 Mainonta Muistettavaa, esim tarvittaessa liikuntavälineet ja tilavaraus 11

12 4 Callidustutorin oma jaksaminen Tutor-toiminnan tarkoituksena ei ole rastittaa tutoria kohtuuttomasti vaan se on hauskaa ja antoisaa vapaaehtoistoimintaa. Mikäli callidustutorointi käy raskaaksi tai jokin asia vaivaa, kerro siitä METKAn tutorvastuuhenkilöille, jolloin voitte yhdessä yrittää keksiä ongelmaan ratkaisun. Ohjenuora jaksamiseen töiden keskellä Tee tavoitteet selkeiksi itsellesi ja muille kirjaa tavoitteet ylös muistat tekemättömät asiat jos tutoreita on useampi, sovi tehtävistä ja vastuujaosta dokumentoi tehtäväsi Priorisoi huolehdi, että tärkeimmät asiat tulevat hoidetuksi on parempi olla vähän loppuunvietyjä asioita, kuin paljon keskeneräisiä Säilytä motivaatio tutoroitavat luottavat osan koulumenestyksestään sinun vastuullesi tapaamiset ovat kaikille mukavempia, kun olet motivoitunut Säilytä tieto mikäli tapaamisenne tuottaa tuloksia, ota ne talteen pyörää ei kannata keksiä uudelleen 12

13 Vinkkejä hyvään callidustutorointiin Ole innostunut erikoisosaamisestasi tapaat paljon uusia ihmisiä innostuneisuutesi tarttuu Keskustele kerro kokemuksistasi asian parissa yhdessä on helpompi järjestää ja ideoida Suhtaudu kaikkiin tasapuolisesti ota huomioon tutoroitavien lähtötaso ja avuntarve älä taluta anna ihmisten olla oma itsensä Ole oma itsesi myönnä epävarmuutesi ota selvää, jos et tiedä Anna sisäpiirivinkkejä jaa tietoa, jota ei koulussa ehkä kerrottaisi, tai josta sinä itse olet hyötynyt Havainnollista ole selkeä ole kunnolla perillä tutoroitavasta aihealueesta sinuun luotetaan 13

14 5 Tutorin yhteistyötahot Tutoroidessa on tärkeää olla yhteydessä muihin tutoreihin ja koululla toimiviin ohjauksen ja hyvinvoinnin parissa työskenteleviin henkilöihin. Alla on lueteltu muutamia esimerkkejä hyvistä yhteistyökumppaneista. Muistathan, että kun osaat kysyä muilta apua, työ helpottuu heti! Muut tutorit mahdollinen callidustutor-pari toimipisteen muut tutorit o toimipisteen tutor-vastaava o organisoi toimipisteensä tutor-toimintaa o hoitaa tiedottamista tutoreiden keskuudessa o toimii yhteyshenkilönä tutoreiden, henkilökunnan ja METKAn välillä o oman tutor-vastaavani yhteystiedot: Nimi: Sähköposti: Puhelin: o liikuntatutorit (liikuttavat opiskelijoita) o vertais- ja degreetutorit (huolehtivat uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta) o exchange eli vaihtaritutorit (huolehtivat vaihto-opiskelijoista) muiden toimipisteiden tutorit Toimipisteen ohjaushenkilökunta ja opettajatutorit toimipisteen opettajatutorit oman opettajatutorini yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: 14

15 opinto-ohjaustoimijat (opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelijat, opintoassistentit) oman toimipisteeni opinto-ohjaustoimijan yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: koulutuspäällikkö, koulutusohjelmavastaava oman toimipisteeni koulutuspäällikön yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: Käy tutustumassa oman toimipisteesi henkilökuntaan, jotta yhteistyön tekeminen helpottuu! Opintotoimisto opintotoimistoja monessa eri toimipisteessä lisää tietoa: opintotoimisto.metropolia.fi/ Opiskelijoiden hyvinvoinnista vastaavat henkilöt opintopsykologeja ja kuraattoreja molempia 2 kpl o kaikkien opiskelijoiden käytössä oppilaitospappeja 4 kpl o jokaisen kaupungin alueella on oma auttavat esimerkiksi seuraavissa tilanteissa o motivaatio- ja jaksamisongelmissa o ihmissuhdeongelmissa o kriisitilanteissa terveydenhuolto o eri toimipisteissä useampi terveydenhoitaja o lääkäri, jolle mahdollista päästä ajanvarauksella terveydenhoitajan kautta lisää tietoa hyvinvointitoimijoista: facebook.com/otus.m.pollonen 15

16 Opiskelijayhdistys eli opy kaikissa toimipisteissä oma opynsä valvoo opiskelijoiden etuja toimipistetasolla välittää tietoa toimipisteistä METKAlle opyn kautta voi saada rahoitusta callidustutor-toimintaan oman opyni puheenjohtajan yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Www: Opiskelijakunta METKA METKA edustaa kaikkia Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä valvoo heidän yhteisiä etujaan. METKAn tukea kerhotoiminnalle kannattaa käyttää hyväksi callidustutoroinnissa. Kaikki METKAan liittyvä löytyy internetistä, Kerhot METKA tukee aktiivisesti Metropolian sisäistä opiskelijalähtöistä kerhotoimintaa. MET- KA myöntää rahallista avustusta METKAn hyväksymille kerhoille, jotka noudattavat METKAn kerho-ohjesääntöä. Ohjesäännön saa METKAlta luettavaksi. Keskeisintä kerhoissa on, että ne ovat avoimia kaikille Metropolian opiskelijoille, vaikka kerhoilla tietty kohderyhmä yleensä onkin. METKAn myöntämillä avustuksilla voidaan tukea esimerkiksi työvälineitä tai materiaaleja. METKAn tutor-toimijat rekrytoivat ja kouluttavat uusia tutoreita vaikuttavat opinto-ohjauksen parantamiseen tekee yhteistyötä SAMOKin, opiskelijayhdistysten ja koulun henkilökunnan kanssa ovat tutoreiden tukena 16

17 callidustutor-toimijoiden yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: Tutor-jaosto koostuu opiskelijayhdistysten ja toimipisteiden tutor-vastaavista sekä METKAn tutorvastaavasta ja tutor-sihteeristä kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan tutor-toimintaa ja käsittelemään ajankohtaisia asioita, kuten tutor-hakuja, -koulutuksia ja tapahtumia tutorointia koskevia asioita voi tuoda jaoston käsiteltäväksi: Omia muistiinpanojani 17

18 6 LIITE 1: Callidustutor-toiminnan oppimisraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Callidustutorin nimi Yhteystiedot Osoite: Puh: Opiskelijanumero Koulutusohjelma / Suuntautumisvaihtoehto Työpajat, jonka Työpaja(t): Vuosi: Tutor-sihteerin merkinnät Raportin tarkastuspvm: Hyväksyttäväksi suositeltavat opintopisteet: Tutor-sihteeri: tutorina on toiminut Opintoohjauksesta vastaavan henkilön merkinnät Palautekeskustelun pvm: Winhaan merkityt opintopisteet : Opinto-ohjauksesta vastaava henkilö: 18

19 Callidustutor-toiminnan oppimisraportti sisältää kaksi tehtävää: 1. Tutor-päiväkirjan kirjoittaminen toiminnan aikana. Opintopisteet saadaksesi sinun tulee kokoontua ryhmäsi kanssa vähintään viisi kertaa. 2. Reflektointiesseen kirjoittaminen toiminnan lopussa: Minä callidustutorina Tehtävät palautetaan toimipisteen tutorvastaavalle. Tehtävät auttavat sinua kehittämään oppimistaitojasi ja itsetuntemustasi. Lisäksi ne ovat oiva keino antaa rakentavaa kritiikkiä ja tutortoiminnan kehittämisehdotuksia. 1. CALLIDUSTUTOR-PÄIVÄKIRJA Pidä kirjaa tutortoiminnastasi Kirjoita päiväkirjaasi myös koulutukset, joihin olet osallistunut Päiväkirjasta tulee käydä ilmi miten usein olet järjestänyt tapaamisia tutoroitaville opiskelijoille Kirjoita päivämäärä, parilla lauseella tapahtuman luonne sekä oma osuutesi tapahtumassa. Kirjaa kaikki asiat aikajärjestyksessä. Mieti, miten kukin tapaaminen onnistui. Mikä meni hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin? 2. MINÄ CALLIDUSTUTORINA -ESSEE Seuraavat jäsennykset sekä kysymykset auttavat sinua pohtimaan ja raportoimaan oppimistasi. Kirjoitathan vastauksesi esseemuotoon; kysymyksiä voit käyttää pohdintasi tukena, mutta niitä ei tarvitse jättää tekstin sekaan. Fontti: Times New Roman Fonttikoko: 12 Riviväli 1,5 Marginaalit: 2 cm / kukin reuna 19

20 Minä callidustutorina esseen ohjeet 1. TUTORTOIMINTANI KUVAUS Kuvaile lyhyesti tutortoimintaasi milloin aloitit callidustutor-toiminnan ja miten kauan toimit callidustutorina missä toimipisteessä olet toiminut mitä olet tehnyt ryhmän / ryhmien kanssa 2. OMAT TAVOITTEENI JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Pohdi omia tavoitteitasi mikä sai sinut suorittamaan tätä opintojaksoa mitä tavoitteita asetit itsellesi oman oppimisen suhteen mitä muita odotuksia sinulla oli opintojaksosta miten opintojakson viralliset tavoitteet (ks. ohjeiden lopussa) sekä itse asettamasi tavoitteet ja odotukset toteutuivat 3. OMAN TOIMINNAN ANALYSOINTI Analysoi toimintaasi callidustutorina mitä tuloksia sait aikaiseksi ryhmissä, joiden callidustutor olit miten koet toimineesi ryhmän kanssa; mikä oli hyvää / huonoa omassa toiminnassasi millainen oli työpanoksesi ryhmän toimintaan mitä huomaat oppineesi itsestäsi toimiessasi callidustutorina mitä tekisit mahdollisesti toisin 4. TUTORTOIMINNASTA SAAMANI TYÖELÄMÄVALMIUDET Pohdi opintojaksoa suhteessa tulevaan työelämään mitä valmiuksia olet saanut callidustutortoiminnasta tulevaa työelämääsi varten o minkälaisia kokemuksia sait ajatellen tulevaa työuraasi o miten opintojakso tuki ammatillista kehittymistäsi miten aiot hyödyntää saamiasi valmiuksia tulevalla työurallasi mitä sait muuten elämää ja tulevaisuuttasi varten 20

21 mitä sellaista tärkeää sait, mitä et ole saanut muilta opintojaksoilta 5. TOIMINTAAN SAAMANI TUKI Pohdi miten callidustutor-koulutus tuki toimintaasi callidustutorina / mitä valmiuksia koulutus antoi mistä ja minkälaista tukea sait muualta tutortoimintaasi / mikä auttoi 6. CALLIDUSTUTOR-TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Pohdi miten kehittäisit callidustutor-koulutusta ja callidustutor-toimintaa mikä vaatii kehittämistä o omassa toimipisteessäsi o koko Metropoliassa 7. MUUTA SANOTTAVAA JA PALAUTETTA Voit halutessasi kertoa ajatuksista, jotka ovat olleet mielessäsi matkan varrella tai opintojakson päättyessä. 21

22 7 LIITE 2: Opintojaksokuvaus: Callidustutorointi 3 op Taso: Vapaasti valittavat opinnot Toteutusvuosi: Toteutuskieli: 2.-4.v. suomi Ydinsisältö kokemuksien jakaminen esiintymis- ja vuorovaikutustaidot uusien opiskelijoiden ohjaustarpeiden tunnistaminen ohjaus- ja neuvontataidot organisointikyky oman erikoisosaamisen hyödyntäminen (esim. matematiikka, kokemus opiskelijavaihdosta) vanhojen opiskelijoiden ohjaaminen Opintojakson suorittaminen 1. Opiskelijakunta METKAn järjestämään callidustutorkoulutuksen osallistuminen toiminnalliset harjoitukset callidustutoroinnin teoriaan tutustuminen verkostoituminen eri yksiköiden opiskelijoiden kanssa oman erityisosaamisen kartoittaminen ryhmätoiminnan suunnittelu 2. Callidustutorina toimiminen ja etätehtävien tekeminen 3. Callidustutor-tapaamisista tiedottaminen nettilomakkeella aina viikkoa ennen tapaamista osoitteessa 4. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen toiminnan aikana 5. oppimispäiväkirja ja tehtävän laatiminen toiminnan lopussa: Minä callidustutorina 22

23 6. tehtävä ja päiväkirja palautetaan METKAn tutorsihteerille Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt esiintymis- ja vuorovaikutustaidoissaan ja on saanut valmiuksia toimia erilaisten ihmisten kanssa niin, että hän o osaa toimia erilaisissa ryhmissä o ohjata pienryhmiä o kykenee organisoimaan asioita o jakaa asiantuntemuksensa ja kokemuksensa o osaa kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita 23

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Liikuntatutorin käsikirja 2013

Liikuntatutorin käsikirja 2013 Liikuntatutorin käsikirja 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA 2012 Toimittanut: Kiira Kallio METKA Bulevardi 29 b 00180 HELSINKI www.metkaweb.fi Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Mitä on

Lisätiedot

Vertaistutorin käsikirja 2013

Vertaistutorin käsikirja 2013 Vertaistutorin käsikirja 2013 METKAn Tutor-vastaava 050 3555 252, tutor@metkaweb.fi METKAn Tutor-sihteeri, Matleena Ikola 050 3555 752, tutorsihteeri@metkaweb.fi Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Lisätiedot

Tutorin käsikirja 2012

Tutorin käsikirja 2012 Tutorin käsikirja 2012 METKAn Tutor-vastaava 2012, Kiira Kallio 050 3555 252, tutor@metkaweb.fi METKAn Tutor-sihteeri, Matleena Ikola 050 3555 752, tutorsihteeri@metkaweb.fi Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vertaistutorin käsikirja

Vertaistutorin käsikirja Vertaistutorin käsikirja METKAn Tutor-vastaava 050 3555 252, tutor@metkaweb.fi METKAn Tutor-asiantuntija, Matleena Ikola 050 3555 752, matleena.@metkaweb.fi Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Opiskelijatutoreiden välitapaaminen. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Tiistaina 11.9.2012 Ylioppilastalo Ilokivi

Opiskelijatutoreiden välitapaaminen. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Tiistaina 11.9.2012 Ylioppilastalo Ilokivi Opiskelijatutoreiden välitapaaminen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Tiistaina 11.9.2012 Ylioppilastalo Ilokivi Välitapaamisen tavoitteet Vertaistuen tarjoaminen tutoreiden kesken Kokemusten

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI Nimi Opetuspiste OSAAMISPASSI Kansainvälisyystutor -opinnot kuuluvat etiikan opintoihin. Saamasi opintoviikkomäärän laajuus riippuu siitä, miten paljon syvennät osaamistasi

Lisätiedot

Opiskelijatutoreiden välitapaaminen

Opiskelijatutoreiden välitapaaminen Opiskelijatutoreiden välitapaaminen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Keskiviikkona 10.9.2014 Iiro Korhonen, JYYn hallituksen tutorkoulutusvastaava Jenna Anttonen, JYYn hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

HUMAKOn opiskelijakuntatiedote 8/2013 17.4.2013

HUMAKOn opiskelijakuntatiedote 8/2013 17.4.2013 HUMAKOn opiskelijakuntatiedote 8/2013 17.4.2013 Tiedotteet: http://humako.net/57 1. Hallitusta täydennettiin edustajiston kevätkokouksessa 2. Uusi keskusvaalilautakunta on valittu 3. Tutorvastaavien koulutus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Ohjaus tuutorin roolissa

Ohjaus tuutorin roolissa Ohjaus tuutorin roolissa Vertaistutorkoulutus Tommi Pantzar Millainen ohjaaja minä olen? OHJAAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TOIMINTATAVAT Miten arvot ja käsitykset näkyvät toiminnassa? ASENTEET Mikä on ohjaajan

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin RYHMÄ JA HYVINVOINTI RYHMÄYTYMISEN CASE PKAMK Insinöörikoulutuksen Foorumi 5.10.2012 Joni Ranta Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin Terveys ja hyvinvointi Wärtsilän

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

luokkaan B114 jako. Nimenhuuto. Vertaistutorit

luokkaan B114 jako. Nimenhuuto. Vertaistutorit ORIENTAATIOVIIKON OHJELMA TIKO /2012 ZZPP0300 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op, 81 tuntia) orientaatioviikon osuus 27-30.8.2012 Opettajatutoreina: Timo Bister ja Tommi Tuikka Vertaistutoreina: Jussi

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

Tuutorointi- ja Tampereella. Ryhmätyöskentelyn tuotokset

Tuutorointi- ja Tampereella. Ryhmätyöskentelyn tuotokset Tuutorointi- ja Vertaistuutorointityörenkaiden yhteistapaaminen 6.4.2006 Tampereella Ryhmätyöskentelyn tuotokset VERTAIS- JA OPETTAJATUUTOREIDEN KESKINÄISET ODOTUKSET JA ROOLIT (1) Työtiimi opiskelija-

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

MUKAVAT HETKET TÄRKEITÄ HYVINVOINNILLE

MUKAVAT HETKET TÄRKEITÄ HYVINVOINNILLE Page 1 of 6 Subscribe Past Issues Translate MUKAVAT HETKET TÄRKEITÄ HYVINVOINNILLE Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että elämässä on pieniä toistuvia, mukavia tekemisiä päivittäin. Sellaisia voivat olla

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Huom! Kerhon tulee olla avoin kaikille Metropolian opiskelijoille.

Huom! Kerhon tulee olla avoin kaikille Metropolian opiskelijoille. 1 Näin perustat kerhon Kokoa yhteen vähintään viisi Metropolian opiskelijaa sinä mukaan lukien Ota yhteyttä METKAan ja sovi perustamiskokouksen ajankohta Mainosta perustamiskokousta ja myös METKA mainostaa

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat 1 (5) Opiskelijabrunssi Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat Opiskelijabrunssin kuvaus Opiskelijabrunssi on vapaamuotoinen

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGI Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGILOIKKA Digitalisaation hyötyjen ja mahdollisuuksien konkretisoiminen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan Tietotekniikan koulutusohjelmasta: nuorten koulutus, insinööri (AMK), Bulevardi 31, Helsinki Toivotamme sinulle onnea

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS SISÄLLYS... 1. Perehdyttämisen tavoitteet... 3 2. Suomen koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Matemaattiset menetelmät, syksy 2012 Lassi Korhonen, Oulun yliopisto, Matematiikan jaos 4.12.2012 1 Lähtökohta, opiskelijan näkökulma

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää Erillisopintooikeuslomake Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Yliopistopedagoginen koulutus

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio

Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksen kokemuksia Marita Huovinen ja Tuija Sairanen Helsinki 11.6.2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th KYYTIÄ UNIONGELMILLE -UNIRYHMÄ Tarkoitettu opiskelijoille, joilla nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia Lyhyt haastattelu

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot