Callidustutorin käsikirja 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Callidustutorin käsikirja 2013"

Transkriptio

1 Callidustutorin käsikirja

2 METKAn callidustutor-yhteyshenkilöt 2012 Callidustutor-vastaava Tutor-sihteeri Matleena Ikola Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA 2012 Toimittaneet: Jukka Lähetkangas, Matleena Ikola METKA Bulevardi 29 b HELSINKI SISÄLLYS Johdanto sivu 3 Mikä ihmeen callidustutor? sivu 4 Miten callidustutorina toimitaan? sivu 6 Suunnitelmamalli sivu 10 Oma jaksaminen sivu 12 Oppimisraportti sivu 18 2

3 1 Johdanto Tämä käsikirja esittelee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn callidustutor-toiminnan perusteet. Käsikirja on tarkoitettu toimintasi tueksi toimiessasi callidustutorina Metropoliassa. Käsikirjaan on kerätty callidustutor-toiminnan kulmakiviä ja hyviä käytänteitä, jotka auttavat callidustutor-toimintaa alkuun sekä ovat apuna toiminnan kehittämisessä. Mikäli käsikirjaa tulisi täydentää tai mikäli herää kysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä METKAn tutorhenkilöstöön! Tervetuloa mukaan Callidustutor-toimintaan! 3

4 2 Mikä ihmeen callidustutor? Tutorointi on yleismerkitykseltään auttamista, tukemista, opastamista ja ohjaamista. Se on ohjaustoimintaa, jonka tavoitteena on itsenäisen oppimisen edistäminen ja kehittäminen. Kokemus- eli Callidustutor auttaa opiskelijatovereitaan jossakin opintojen osaalueessa, josta hänellä itsellään on kokemusta. Callidustutor voi järjestää läksypajan tai opintopiirin, johon osallistuu yhtä aikaa useampi opiskelija tai auttaa yksittäistä opiskelijaa kahden kesken. Mitä callidustutorit tekevät? järjestävät läksypajoja tai opinto- ja lukupiirejä opintoihin liittyvistä aiheista ovat tukena ja neuvovat muita opiskelijoita oman osaamisensa mukaan pitävät huolen toimintansa organisoinnista: o varaavat tarvittavat tilat o tiedottavat tulevista kokoontumiskerroista toimipisteensä opiskelijoita ja METKAa o pitävät yhteyttä METKAan ja oman toimipisteen tutor-opettajiin o tuovat paikalle tarvittavat välineet Callidustutorointi voi tapahtua säännöllisesti, tarvittaessa, tutoroitavan ottaessa yhteyttä tai vaikkapa aina juuri ennen kokeita. 4

5 Miksi callidustutorointi on hyvä juttu? Callidustutorille o pääset soveltamaan omaa tietotaitoasi käytäntöön ja kokeilemaan omaa osaamistasi ryhmäläisten kanssa o opit tarpeellisia organisointitaitoja Tutoroitavillesi o tunnilla epäselviksi jääneitä asioita pääsee kertaamaan yhdessä o hankalat kurssit eivät jää roikkumaan, jos tarjolla on vertaistukea o yhteisöllisyys kasvaa kohisten! Koko Metropolialle o Callidustutorointi auttaa ennaltaehkäisemään opintojen viivästymistä o tukiopetuksen resurssit säästyvät 5

6 3 Miten callidustutorina toimitaan? Callidustutorina toimimiseen saattaa liittyä paljonkin organisointia ja suunnittelua, toteuttamistavasta riippuen. Muistathan aikatauluttaa toimintasi etukäteen- näin kuormitus tasaantuu ja kokonaisuudesta tulee yhtenäisempi. Tutorointisuunnitelma Toiminnan apuna on tutorointisuunnitelma, johon kirjaat suunnitelmasi käytännön toteutuksina. Muista kuitenkin, että suunnitelman tulee aina muutoksia, joten sitä ei tarvitse seurata orjallisesti. Tekemäsi suunnitelma ei sido sinua mihinkään. Käytännössä voit toteuttaa suunnitelmasi asiat toisella tavalla tai vaikkapa eri järjestyksessä, jos niin haluat. Suunnitelman muoto on vapaa, eli sen pitääkin olla juuri sinun näköisesi. Tärkeintä on, että siitä käy ilmi, mitä kaikkea olet suunnitellut opiskelijoiden varalle, jotta hekin voisivat halutessaan varautua tai valmistautua jollakin tavalla. Mikäli useampi callidustutor on samassa veneessä, voitte tehdä suunnitelman yhdessä. Mieti muun muassa seuraavia asioita: Ensimmäinen tapaaminen miten se tulisi hoitaa? mihin kannattaa panostaa? missä pidät sen? mitä apuvälineitä (paperia, kyniä, tietokoneita yms.) saatat tarvita mukaan? Ihmisten määrä miten osallistuvien määrä vaikuttaa tutorointiin? paras tutorointityyli osallistuvien määrä huomioiden? Tutustuminen ihmisiin miten voit edistää ryhmän tutustumista? 6

7 miten voisit keventää tunnelmaa? miten ryhmässä oppiminen voisi auttaa ryhmäläisiäsi? Tutoroinnin kesto kuinka kauan tutorointia olisi syytä jatkaa? kuinka usein tapaat tutoroitaviasi? hvyä nyrkkisääntö on tavata ryhmä noin 10 kertaa (tämä on myös vaatimus opintopisteiden saannille) voit myös ryhmäläistesi kanssa miettiä, millä aikavälillä tapaamiset on järkevä järjestää Muista- olet ensiarvoinen tuki tutoroitavillesi! Tapaamiset Tutoroitavasi ovat todennäköisesti jo perillä koulun käytännön asioista ja haluavat nyt tuloksia opinnoissaan, joten suunnittele tapaamiset siten, että he saavat tapaamisista mahdollisimman paljon irti. Tapaamiset ovat kuitenkin hyvin tilannekohtaisia, riippuen osallistuvista henkilöistä ja tapaamisten aihealueesta. Tarkastele ryhmää ja päätä, miten usein kannattaa tavata. Tässä muutamia vinkkejä alkuun pääsemiseksi Ensimmäinen tapaaminen ensivaikutelma esittele itsesi, ole lähestyttävä ja avoin kevyt perehdytys tapaamisien käytänteisiin ja tyyliisi ota selville osallistujien taustat ja osaaminen o huomioi ne toimintaa suunnitellesasi! Yhteystiedot anna ensimmäisellä kerralla ryhmäläisille yhteystietosi 7

8 voit myös kerätä ryhmäläisten yhteystiedot ja jakaa ne esim. Tuubin kautta Muuta muistettavaa kannusta tutoroitaviasi olemaan yhteydessä kerro, miten tiedotat tulevista tapaamisista o Tuubi, Facebook, sähköposti, muu tapa? Muista antaa tilaa ihmisten erilaisille tavoille oppia! kannusta kysymään tyhmiä ja kertomaan heitä, jos jokin asia tuntuu vaikealta kerro omista oppimiskokemuksistasi, ja tavasta, jolla sinä opit parhaiten mahdolliset oppimisvaikeudet ja erilaiset tavat oppia on hyvä tiedostaa- muutamia esimerkkejä oppimistavoista listattuna alla: o kuulemalla oppiminen o visuaalinen oppiminen o audiovisuaalinen oppminen o kognitiivinen oppiminen, prosessoiva oppiminen o kokemuksellinen oppiminen o mallioppiminen o kinesteettinen oppiminen tiedota hyvistä informaation lähteistä: mistä voit löytää apua omaan oppimiseen? o kirjastot, opiskeluhyvinvointitoimijat yms. Callidustutoroinnin tavoitteet Kun aloitat toiminnan uuden ryhmän kanssa, on hyvä käydä yhdessä läpi alla mainittuja asioita. 1. Miksi ryhmänne kokoontuu? Onko tavoitteena oppia uutta jostakin asiasta, syventää vanhaa tietämystä keskustelujen avulla vai vain viettää mukavaa aikaa muiden kanssa? 8

9 Ovatko kaikki osallistujat samaa mieltä? 2. Mikä on ryhmänne tavoite? Millaisia tuloksia aiotaan saada aikaan ja missä ajassa? Mikä on kunkin ryhmäläisen henkilökohtainen tavoite ryhmässä? o Voi kirjoittaa ylös vaikka ensimmäisessä tapaamisessa 3. Miten käytännön asiat hoidetaan? Mikä on callidustutorin vetäjän rooli työpajassa? Miten huolehtia tiedonkulusta ryhmäläisten välillä? Mitä rooleja ryhmäläiset haluavat ottaa? Voit myös perustaa kerhon! Perusta kerho jos: Tarve tietyn aiheen perehdyttämiselle toimipisteessäsi on ns. krooninen. Tutoroitavalla aiheella on niin paljon kysyntää, että toiminta jatkuisi sinun panoksesi jälkeenkin. Tarvitset mahdollisesti lisärahoitusta toiminnan toteuttamiseksi Suunnittele aina oma panoksesi etukäteen rajaa itsellesi se, mihin asti venyt Pyri luomaan tapaamisille kiireetön ilmapiiri ihmiset keskittyvät paremmin. Varaa tapaamisille tarpeeksi aikaa itseltäsi. Esimerkkejä callidustyöpajoista koodipaja Bulevardilla selkkaripaja Onnentiellä vinkkipaja vaihtoon lähteville vinkkipaja harjoitteluun vinkkipaja opinnäytetyöhön 9

10 Oma callidustutor-suunnitelmani Tapaamisen ajankohta Arvioitu kesto Tapaamispaikka Mitä tehdään? 10

11 Mainonta Muistettavaa, esim tarvittaessa liikuntavälineet ja tilavaraus 11

12 4 Callidustutorin oma jaksaminen Tutor-toiminnan tarkoituksena ei ole rastittaa tutoria kohtuuttomasti vaan se on hauskaa ja antoisaa vapaaehtoistoimintaa. Mikäli callidustutorointi käy raskaaksi tai jokin asia vaivaa, kerro siitä METKAn tutorvastuuhenkilöille, jolloin voitte yhdessä yrittää keksiä ongelmaan ratkaisun. Ohjenuora jaksamiseen töiden keskellä Tee tavoitteet selkeiksi itsellesi ja muille kirjaa tavoitteet ylös muistat tekemättömät asiat jos tutoreita on useampi, sovi tehtävistä ja vastuujaosta dokumentoi tehtäväsi Priorisoi huolehdi, että tärkeimmät asiat tulevat hoidetuksi on parempi olla vähän loppuunvietyjä asioita, kuin paljon keskeneräisiä Säilytä motivaatio tutoroitavat luottavat osan koulumenestyksestään sinun vastuullesi tapaamiset ovat kaikille mukavempia, kun olet motivoitunut Säilytä tieto mikäli tapaamisenne tuottaa tuloksia, ota ne talteen pyörää ei kannata keksiä uudelleen 12

13 Vinkkejä hyvään callidustutorointiin Ole innostunut erikoisosaamisestasi tapaat paljon uusia ihmisiä innostuneisuutesi tarttuu Keskustele kerro kokemuksistasi asian parissa yhdessä on helpompi järjestää ja ideoida Suhtaudu kaikkiin tasapuolisesti ota huomioon tutoroitavien lähtötaso ja avuntarve älä taluta anna ihmisten olla oma itsensä Ole oma itsesi myönnä epävarmuutesi ota selvää, jos et tiedä Anna sisäpiirivinkkejä jaa tietoa, jota ei koulussa ehkä kerrottaisi, tai josta sinä itse olet hyötynyt Havainnollista ole selkeä ole kunnolla perillä tutoroitavasta aihealueesta sinuun luotetaan 13

14 5 Tutorin yhteistyötahot Tutoroidessa on tärkeää olla yhteydessä muihin tutoreihin ja koululla toimiviin ohjauksen ja hyvinvoinnin parissa työskenteleviin henkilöihin. Alla on lueteltu muutamia esimerkkejä hyvistä yhteistyökumppaneista. Muistathan, että kun osaat kysyä muilta apua, työ helpottuu heti! Muut tutorit mahdollinen callidustutor-pari toimipisteen muut tutorit o toimipisteen tutor-vastaava o organisoi toimipisteensä tutor-toimintaa o hoitaa tiedottamista tutoreiden keskuudessa o toimii yhteyshenkilönä tutoreiden, henkilökunnan ja METKAn välillä o oman tutor-vastaavani yhteystiedot: Nimi: Sähköposti: Puhelin: o liikuntatutorit (liikuttavat opiskelijoita) o vertais- ja degreetutorit (huolehtivat uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta) o exchange eli vaihtaritutorit (huolehtivat vaihto-opiskelijoista) muiden toimipisteiden tutorit Toimipisteen ohjaushenkilökunta ja opettajatutorit toimipisteen opettajatutorit oman opettajatutorini yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: 14

15 opinto-ohjaustoimijat (opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelijat, opintoassistentit) oman toimipisteeni opinto-ohjaustoimijan yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: koulutuspäällikkö, koulutusohjelmavastaava oman toimipisteeni koulutuspäällikön yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: Käy tutustumassa oman toimipisteesi henkilökuntaan, jotta yhteistyön tekeminen helpottuu! Opintotoimisto opintotoimistoja monessa eri toimipisteessä lisää tietoa: opintotoimisto.metropolia.fi/ Opiskelijoiden hyvinvoinnista vastaavat henkilöt opintopsykologeja ja kuraattoreja molempia 2 kpl o kaikkien opiskelijoiden käytössä oppilaitospappeja 4 kpl o jokaisen kaupungin alueella on oma auttavat esimerkiksi seuraavissa tilanteissa o motivaatio- ja jaksamisongelmissa o ihmissuhdeongelmissa o kriisitilanteissa terveydenhuolto o eri toimipisteissä useampi terveydenhoitaja o lääkäri, jolle mahdollista päästä ajanvarauksella terveydenhoitajan kautta lisää tietoa hyvinvointitoimijoista: facebook.com/otus.m.pollonen 15

16 Opiskelijayhdistys eli opy kaikissa toimipisteissä oma opynsä valvoo opiskelijoiden etuja toimipistetasolla välittää tietoa toimipisteistä METKAlle opyn kautta voi saada rahoitusta callidustutor-toimintaan oman opyni puheenjohtajan yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Www: Opiskelijakunta METKA METKA edustaa kaikkia Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä valvoo heidän yhteisiä etujaan. METKAn tukea kerhotoiminnalle kannattaa käyttää hyväksi callidustutoroinnissa. Kaikki METKAan liittyvä löytyy internetistä, Kerhot METKA tukee aktiivisesti Metropolian sisäistä opiskelijalähtöistä kerhotoimintaa. MET- KA myöntää rahallista avustusta METKAn hyväksymille kerhoille, jotka noudattavat METKAn kerho-ohjesääntöä. Ohjesäännön saa METKAlta luettavaksi. Keskeisintä kerhoissa on, että ne ovat avoimia kaikille Metropolian opiskelijoille, vaikka kerhoilla tietty kohderyhmä yleensä onkin. METKAn myöntämillä avustuksilla voidaan tukea esimerkiksi työvälineitä tai materiaaleja. METKAn tutor-toimijat rekrytoivat ja kouluttavat uusia tutoreita vaikuttavat opinto-ohjauksen parantamiseen tekee yhteistyötä SAMOKin, opiskelijayhdistysten ja koulun henkilökunnan kanssa ovat tutoreiden tukena 16

17 callidustutor-toimijoiden yhteystiedot: o Nimi: o Sähköposti: o Puhelin: Tutor-jaosto koostuu opiskelijayhdistysten ja toimipisteiden tutor-vastaavista sekä METKAn tutorvastaavasta ja tutor-sihteeristä kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan tutor-toimintaa ja käsittelemään ajankohtaisia asioita, kuten tutor-hakuja, -koulutuksia ja tapahtumia tutorointia koskevia asioita voi tuoda jaoston käsiteltäväksi: Omia muistiinpanojani 17

18 6 LIITE 1: Callidustutor-toiminnan oppimisraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Callidustutorin nimi Yhteystiedot Osoite: Puh: Opiskelijanumero Koulutusohjelma / Suuntautumisvaihtoehto Työpajat, jonka Työpaja(t): Vuosi: Tutor-sihteerin merkinnät Raportin tarkastuspvm: Hyväksyttäväksi suositeltavat opintopisteet: Tutor-sihteeri: tutorina on toiminut Opintoohjauksesta vastaavan henkilön merkinnät Palautekeskustelun pvm: Winhaan merkityt opintopisteet : Opinto-ohjauksesta vastaava henkilö: 18

19 Callidustutor-toiminnan oppimisraportti sisältää kaksi tehtävää: 1. Tutor-päiväkirjan kirjoittaminen toiminnan aikana. Opintopisteet saadaksesi sinun tulee kokoontua ryhmäsi kanssa vähintään viisi kertaa. 2. Reflektointiesseen kirjoittaminen toiminnan lopussa: Minä callidustutorina Tehtävät palautetaan toimipisteen tutorvastaavalle. Tehtävät auttavat sinua kehittämään oppimistaitojasi ja itsetuntemustasi. Lisäksi ne ovat oiva keino antaa rakentavaa kritiikkiä ja tutortoiminnan kehittämisehdotuksia. 1. CALLIDUSTUTOR-PÄIVÄKIRJA Pidä kirjaa tutortoiminnastasi Kirjoita päiväkirjaasi myös koulutukset, joihin olet osallistunut Päiväkirjasta tulee käydä ilmi miten usein olet järjestänyt tapaamisia tutoroitaville opiskelijoille Kirjoita päivämäärä, parilla lauseella tapahtuman luonne sekä oma osuutesi tapahtumassa. Kirjaa kaikki asiat aikajärjestyksessä. Mieti, miten kukin tapaaminen onnistui. Mikä meni hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin? 2. MINÄ CALLIDUSTUTORINA -ESSEE Seuraavat jäsennykset sekä kysymykset auttavat sinua pohtimaan ja raportoimaan oppimistasi. Kirjoitathan vastauksesi esseemuotoon; kysymyksiä voit käyttää pohdintasi tukena, mutta niitä ei tarvitse jättää tekstin sekaan. Fontti: Times New Roman Fonttikoko: 12 Riviväli 1,5 Marginaalit: 2 cm / kukin reuna 19

20 Minä callidustutorina esseen ohjeet 1. TUTORTOIMINTANI KUVAUS Kuvaile lyhyesti tutortoimintaasi milloin aloitit callidustutor-toiminnan ja miten kauan toimit callidustutorina missä toimipisteessä olet toiminut mitä olet tehnyt ryhmän / ryhmien kanssa 2. OMAT TAVOITTEENI JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Pohdi omia tavoitteitasi mikä sai sinut suorittamaan tätä opintojaksoa mitä tavoitteita asetit itsellesi oman oppimisen suhteen mitä muita odotuksia sinulla oli opintojaksosta miten opintojakson viralliset tavoitteet (ks. ohjeiden lopussa) sekä itse asettamasi tavoitteet ja odotukset toteutuivat 3. OMAN TOIMINNAN ANALYSOINTI Analysoi toimintaasi callidustutorina mitä tuloksia sait aikaiseksi ryhmissä, joiden callidustutor olit miten koet toimineesi ryhmän kanssa; mikä oli hyvää / huonoa omassa toiminnassasi millainen oli työpanoksesi ryhmän toimintaan mitä huomaat oppineesi itsestäsi toimiessasi callidustutorina mitä tekisit mahdollisesti toisin 4. TUTORTOIMINNASTA SAAMANI TYÖELÄMÄVALMIUDET Pohdi opintojaksoa suhteessa tulevaan työelämään mitä valmiuksia olet saanut callidustutortoiminnasta tulevaa työelämääsi varten o minkälaisia kokemuksia sait ajatellen tulevaa työuraasi o miten opintojakso tuki ammatillista kehittymistäsi miten aiot hyödyntää saamiasi valmiuksia tulevalla työurallasi mitä sait muuten elämää ja tulevaisuuttasi varten 20

21 mitä sellaista tärkeää sait, mitä et ole saanut muilta opintojaksoilta 5. TOIMINTAAN SAAMANI TUKI Pohdi miten callidustutor-koulutus tuki toimintaasi callidustutorina / mitä valmiuksia koulutus antoi mistä ja minkälaista tukea sait muualta tutortoimintaasi / mikä auttoi 6. CALLIDUSTUTOR-TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Pohdi miten kehittäisit callidustutor-koulutusta ja callidustutor-toimintaa mikä vaatii kehittämistä o omassa toimipisteessäsi o koko Metropoliassa 7. MUUTA SANOTTAVAA JA PALAUTETTA Voit halutessasi kertoa ajatuksista, jotka ovat olleet mielessäsi matkan varrella tai opintojakson päättyessä. 21

22 7 LIITE 2: Opintojaksokuvaus: Callidustutorointi 3 op Taso: Vapaasti valittavat opinnot Toteutusvuosi: Toteutuskieli: 2.-4.v. suomi Ydinsisältö kokemuksien jakaminen esiintymis- ja vuorovaikutustaidot uusien opiskelijoiden ohjaustarpeiden tunnistaminen ohjaus- ja neuvontataidot organisointikyky oman erikoisosaamisen hyödyntäminen (esim. matematiikka, kokemus opiskelijavaihdosta) vanhojen opiskelijoiden ohjaaminen Opintojakson suorittaminen 1. Opiskelijakunta METKAn järjestämään callidustutorkoulutuksen osallistuminen toiminnalliset harjoitukset callidustutoroinnin teoriaan tutustuminen verkostoituminen eri yksiköiden opiskelijoiden kanssa oman erityisosaamisen kartoittaminen ryhmätoiminnan suunnittelu 2. Callidustutorina toimiminen ja etätehtävien tekeminen 3. Callidustutor-tapaamisista tiedottaminen nettilomakkeella aina viikkoa ennen tapaamista osoitteessa 4. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen toiminnan aikana 5. oppimispäiväkirja ja tehtävän laatiminen toiminnan lopussa: Minä callidustutorina 22

23 6. tehtävä ja päiväkirja palautetaan METKAn tutorsihteerille Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt esiintymis- ja vuorovaikutustaidoissaan ja on saanut valmiuksia toimia erilaisten ihmisten kanssa niin, että hän o osaa toimia erilaisissa ryhmissä o ohjata pienryhmiä o kykenee organisoimaan asioita o jakaa asiantuntemuksensa ja kokemuksensa o osaa kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita 23

Liikuntatutorin käsikirja 2013

Liikuntatutorin käsikirja 2013 Liikuntatutorin käsikirja 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA 2012 Toimittanut: Kiira Kallio METKA Bulevardi 29 b 00180 HELSINKI www.metkaweb.fi Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Mitä on

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja TYÖKIRJA TEKEMISTÄTUKEMISTÄ Teksti: Saara Kallio-Kokko, Marja Kiijärvi-Pihkala, Terhi Koskelainen, Susanna Winter Nuorten Akatemia 2005 toimisto@nuortenakatemia.fi www.nuortenakatemia.fi

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena Partiotutorin ohje Partiotutor uuden aikuisen tukena 22.1.2014 1 1. ESIPUHE... 3 2. UUDET AIKUISET JA PARTIOTUTORIT - MIKSI HEITÄ TARVITAAN?... 3 3. PARTIOTUTOROINTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMET... 3 4.

Lisätiedot

TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta

TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta TERVETULOA TUTORIKSI Sinä olet tutor - yliopiston kasvot. Opiskelijatutorina olet uudelle opiskelijalle usein ensimmäinen kosketus yliopistoon. Antamasi vaikutelma jää opiskelijan mieleen ensimmäisenä

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY VASTUUN KANTAMINEN ONNISTUMISEN KOKEMUKSET

TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY VASTUUN KANTAMINEN ONNISTUMISEN KOKEMUKSET Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen julkaisuja Kalliolan Nuorten julkaisuja Nro 4 TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY VASTUUN KANTAMINEN ONNISTUMISEN KOKEMUKSET TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Opiskelun ja oppimisen opas

Opiskelun ja oppimisen opas Opiskelun ja oppimisen opas kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa 1 2 Sisällys 1. Johdatus yliopisto-opintoihin... 1 1.1 Opiskelijana tiedeyhteisössä... 5 1.2 Opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä...

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Osaava kerhonohjaaja

Osaava kerhonohjaaja KERHO Osaava kerhonohjaaja KERHONOHJAAJAN TOP10 1. Ole innostunut tekemästäsi asiasta ja perehdy kerhokerran aiheeseen huolella etukäteen. 2. Pidä lupauksesi ja ole kerholaisia kohtaan mahdollisimman tasapuolinen.

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot