METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010"

Transkriptio

1 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry

2 Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors Taitto: Mainostoimisto Visumark Oy Paino: Forssa Print 2011 Kannen kuva: Jaakko Ruola Ilves oli vuonna 2010 Metsästäjäliiton vuoden riistaeläin. 2 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

3 Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja. Sen avulla Metsästäjäliitto haluaa kertoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen toiminnastaan. Metsästäjäliiton 89. toimintavuosi oli täyttä toimintaa. Kulunut vuosi noudatteli toiminnaltaan pitkälti aiempien vuosien linjoja. Koimme, näimme ja teimme kuitenkin myös paljon uutta. Perinteikästä metsästysseurojen koulutusta ryhdyttiin uudistamaan perusteellisesti. Liiton tavoitteena on uudistuksella vastata niihin haasteisiin, joita metsästäjäkunta meille asettaa. Metsästäjien koulutukselle on Suomessa nyt ja jatkossakin tarvetta. Liiton koulutustarjonta tulee monipuolistumaan, ja sitä tarjotaan mahdollisimman hyvin kaikkien halukkaiden saataville. Kehitys oli suotuisaa kuluneena toimintavuotena, ja koulutusmäärissä nähtiin hyvää kasvua. Metsästäjäliiton edunvalvonta laajeni, syveni ja monipuolistui toimintavuoden aikana. Perinteisen kansallisen edunvalvonnan lisäksi liitto jatkoi edellisenä vuonna alkanutta kansainvälistä edunvalvontatoimintaa eurooppalaisen FACEn jäsenenä. Liiton talous on suhteellisen vakaa. Osakemarkkinoilla tapahtuneet voimakkaat heilah telut eivät vaikuttaneet liiton tulorahoituksen sanottavasti. Jäsenmaksuista liitolle tuloutettava osa oli 5,50 euroa, mitä voidaan pitää kansallisessa ja kansainvälisessä järjestöjen jäsenmaksuvertailussa erittäin alhaisena. Liiton jäsenmäärän kasvuvauhti kiihtyi vuonna Liitto ryhtyi myös aiempaa enemmän tiedottamaan toiminnoistaan, ja toimintojen laatua sekä määrää kyettiin kasvattamaan lähes kaikilla osa-alueilla. Tämän vuoksi yleisestä kansalaisjärjestöjen jäsenmääräkehityksestä poiketen liiton jäsenmäärä kasvoi. Haluan kiittää kaikkia Metsästäjäliiton jäseniä, jäsenseuroja ja piirejä liiton toimintaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja aktiivisesta otteesta. Kiitän myös liittohallitusta ja etenkin työvaliokuntaa sekä keskustoimiston ja Eräkontin henkilökuntaa toiminnan kiitettävästä läpiviennistä! PANU HIIDENMIES toiminnanjohtaja Metsästäjäliiton vuosikirja

4 Sisältö ALUKSI Alkusanat...3 Puheenjohtajalta...5 IHMISIÄ Jäsenistö...6 Hallinto...8 Henkilökunta...10 Piirit...12 TOIMINTAA Kotimainen edunvalvonta...14 Kansainvälinen edunvalvonta...16 Koulutus...18 Kilpailut Viestintä Julkaisut...24 Verkkopalvelut Metsästyskulttuuri TALOUTTA Eräkontti Liiton talous...32 Tuloslaskelma Tase Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

5 Puheenjohtajalta Metsästäjäliitto ajaa metsästäjien asioita Metsästäjäliitto on metsästäjien äänitorvi yhteiskunnassa. Liitto ajaa asioita, jotka ovat metsästäjien kannalta tärkeitä. Metsästäjäliitto on metsästäjien etujärjestö, mutta myös metsästysseurojen palvelujärjestö. Nämä perusasiat pysyvät ja paranevat edelleen. Metsästäjäliitto julkaisi eduskuntavaalien alla omat hallitusohjelmatavoitteensa. Ne ovat hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä. Haluamme parantaa suomalaisen metsästyksen asemaa. Meidän mielestämme koko yhteiskunnan etu on, että metsästystä ei rajoiteta tarpeettomasti. Metsästäjät tekevät koko yhteiskunnan eteen ensiarvoisen tärkeää työtä ilman palkkaa. Mielestämme koulujen biologian opetuksen yhteydessä tulisi opettaa riistanhoidon perusteita. Jokaisen suomalaisen yleissivistykseen kuuluu tuntea jäniksen jäljet lumessa ja erottaa metsäkauris valkohäntäpeurasta. Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmat on päivitettävä. Kun petokannat ovat kasvaneet suuremmaksi kuin oli tarkoitus, on petomääriä voitava tasapainottaa. Haluamme myös hirvieläinstrategian, eli hirven ja pienten hirvieläinten hoitosuunnitelman. Hirvi on Suomen tärkein riistaeläin ja on tärkeää, että hirvipolitiikka saadaan tempoilemattomaksi. Metsästäjät edellyttävät myös, että Suomen ylpeys, metsäpeura pelastetaan. Emme hyväksy sitä, että yhteiskunta katsoo kädet ristissä, kun maailman viimeiset metsäpeurat katoavat susien, karhujen ja ilvesten suihin. Tilaa pitää olla niille kaikille. Metsästäjäliitto kiinnittää huomiota myös ampumaratojen tilanteeseen. Liian monta ampumarataa on mennyt kiinni kohtuuttomien ympäristövaatimusten vuoksi. On välttämätöntä, että meillä säilyy kattava ampumarataverkosto. Metsästäjäliitto katsoo juhlavuotenaan tulevaisuuteen luottavaisena. Liiton jäsenmäärä on kasvussa, toiminta tehostuu koko ajan, suhteet päättäjiin ovat kunnossa ja liitolla on tunnustettu asema EU:n metsästäjäjärjestöjen joukossa. Jatkamme eteenpäin. Entistä vahvempi Metsästäjäliitto on metsästäjän turva. LAURI KONTRO puheenjohtaja Metsästäjäliiton vuosikirja

6 Jäsenistö Tuhansia uusia jäseniä Hannu Huttu Metsästäjäliitto kasvoi lähes kolmella tuhannella uudella jäsenellä vuoden 2010 aikana. Vuoden lopussa liittoon kuului lähes metsästysseuraa ja näiden noin jäsentä. Vuoden aikana liittoon liittyi 26 uutta metsästysseuraa. Jäsenmäärä nousi kaikkiaan reilun jäsenen verran. Metsästäjäliitto on paitsi Suomen suurin metsästäjien edunvalvontajärjestö myös huomattavan suuri kansalaisjärjestö yleensä. Miehillä määräenemmistö Suurin osa jäsenistä kuuluu Metsästäjäliittoon oman metsästysseuransa kautta, onhan liitto ennen kaikkea metsästysseurojen edunvalvontajärjestö. Vain noin puoli prosenttia jäsenistä on henkilöjäseniä. Metsästysseurat ovat miesvaltaista porukkaa. Vuoden 2010 lopussa liiton jäsenistöstä vain noin neljä prosenttia oli naisia. Metsästäjäliittoon kuului suhteellisesti vähemmän naisia kuin metsästäjäkuntaan yleensä (5,6 prosenttia). Tämä kertoo siitä, että metsästyskortin suorittaneista naisista syystä tai toisesta suhteessa harvempi kuuluu metsästysseuraan kuin metsästävistä miehistä. Jäsenmäärä Joista Jäsenmäärän Jäsenseurojen Piiri henkilö- muutos määrä jäseniä Etelä-Häme Kainuu Keskipohja Keski-Suomi Kymi Lappi Oulu Pohjanmaa Pohjois-Häme Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Svenska Österbotten Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

7 vuosi Metsästäjäliiton jäsenmäärä Liiton jäsenmäärä on lähes aina ollut nousujohteinen. Vuoden 1962 notkahdus johtuu metsästyslain muutoksesta, jolloin Metsästäjäin Keskusjärjestö perustettiin ja Metsästäjäliiton luultiin jäävän tarpeettomaksi. Tyypillinen jäsenseura Vuoden 2010 alussa julkistettiin Metsästäjäliiton jäsenseuratutkimus, johon oli vastannut noin joka neljäs liiton jäsenseura. Tutkimuksen perusteella metsästäjäliittolaiseen metsästysseuraan kuuluu keskimäärin 78 jäsentä, joiden keski-ikä sijoittuu vuoden välille. Naisia on alle neljä prosenttia ja nuoria noin 10 prosenttia jäsenistöstä. Keskivertoseura on perustettu luvulla. Seuralla on hirvenmetsästysmaita keskimäärin ja pienriistamaita hehtaaria. Reilulta 60 prosentilta seuroista löytyy oma ampumarata. Mitä rahalla saa Metsästäjäliiton jäsenmaksu metsästysseurojen kautta liittyneille jäsenille oli vuonna 2010 vajaat kymmenen euroa piiristä riippuen. Metsästäjäliitolle piirit tilittivät kunkin jäsenen maksusta 5,50 euroa. Jäsenmaksun hinnalla jäsenet ovat oikeutettuja liiton tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Yksittäiselle jäsenelle näkyvin palvelu on liiton jäsenlehti Jahti Jakt, mutta myös neuvontapalvelut, koulutukset ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut koskevat kaikkia jäseniä. Huomattava osa liiton palveluista on suunnattu metsästysseuroille niiden toiminnan tukemiseen. Esimerkkejä tällaisista ovat nettijäsenrekisteri, neuvontapalvelut, vakuutukset ja jäsenkortit. Metsästäjäliiton vuosikirja

8 Hallinto Päätösten takana Metsästäjäliitossa korkein päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuonna 2010 kevätliittokokous pidettiin Riihimäellä kesäkuussa ja syysliittokokous Turussa marraskuussa. Liittokokouksissa esimerkiksi valitaan hallitus, tehdään valtakunnallisia esityksiä ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti sekä kuluneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Liittokokouksissa kuuluu Metsästäjäliiton jäsenten ääni, sillä kokouksissa voidaan käsitellä alun perin yksittäiseltä jäseneltä tai jäsenseuralta lähtöisin olevia esityksiä. Jäsenistön sanansaattajana ja päätöksentekijöinä ovat Metsästäjäliiton piirit. Päätöksiä tehtäessä kullakin piirillä on käytössään jäsenistönsä mukainen äänimäärä. Uusia kasvoja liittohallituksessa Vuoden 2010 alussa liittohallituksessa aloitti kolme uutta edustajaa: Kalevi Korhonen Lapista, Eino Kymäläinen Kainuusta ja Juha Sormunen Kymestä. Hallituspaikka on kaksivuotinen. Liittohallituksen tehtävänä on vastata liittokokouksen tekemien päätösten toteuttamisesta. Liittohallitus muun muassa hoitaa liiton omaisuutta, päättää keskustoimistolle palkattavasta henkilökunnasta ja tukee piirihallitusten toimintaa. Toimikunnat hallituksen apuna Liittohallitus voi nimittää avukseen asioiden valmistelu- ja kehittämistöihin työryhmiä, toimikuntia ja valiokuntia. Vuonna 2010 Metsästäjäliitossa toimi yksi valiokunta ja kuusi toimikuntaa. Näistä keskeisimmässä roolissa oli työvaliokunta, joka muun muassa valmisteli järjestöpoliittiset asiat sekä henkilöstö- ja talousasiat. Liittohallitus 2010 Lauri Kontro Helsinki puheenjohtaja Arto Purmonen Outokumpu varapuheenjohtaja Unto Auvinen Leppävirta Jorma Hacklin Jokioinen Martti Hahtola Mikkeli Hannu Ilomäki Peräseinäjoki Kalevi Korhonen Rovaniemi Eino Kymäläinen Ristijärvi Juha Lehtinen Harjavalta Juha Lukkanen Lieksa Pauli Partanen Tikkakoski Juha Sormunen Lappeenranta 8 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

9 Aku Ahlholm Syysliittokokouksessa Turussa hyväksyttiin muun muassa seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Työvaliokunta ja toimikunnat 2010 Työvaliokunta Lauri Kontro, puheenjohtaja Arto Purmonen Panu Hiidenmies, sihteeri Metsästyskulttuuritoimikunta Eino Kymäläinen, puheenjohtaja Juha K. Kairikko Jukka Peltonen Pekka Allonen, sihteeri Koulutustoimikunta Pauli Partanen, puheenjohtaja Markku Kejonen Raine Luomanen Marjo Mäenpää Heikki Taskinen Ere Grenfors, sihteeri Julkaisutoimikunta Martti Hahtola, puheenjohtaja Esko Lehtola Pentti Poutanen Johanna Tenovirta Anna Grenfors, sihteeri Kilpailutoimikunta Jorma Hacklin, puheenjohtaja Pekka Karhunen Timo Seppä Juhani Voutilainen Keijo Aalto, sihteeri Riistanhoitotoimikunta Juha Sormunen, puheenjohtaja Mikko Alhainen Anssi Lilja Jukka Lähteenmäki Teemu Simenius, sihteeri It-toimikunta Teemu Simenius, puheenjohtaja Jari Ruohotie, sihteeri Metsästäjäliiton vuosikirja

10 Henkilökunta Uudistuksia käynnistämässä Metsästäjäliiton keskustoimistossa jatkettiin jo aiemmin aloitettua liiton uudistamistyötä. Vuonna 2010 lähes jokainen liiton päätoiminta-alue pääsi pöyhittäväksi. Jahti-lehti uudistettiin, koulutustoiminnan uudistus alkoi, viestinnän kehittäminen eteni ja edunvalvontaa syvennettiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Uudistustyö oli aloitettu jo edellisenä, suurten muutosten vuonna Tuolloin vaihtuivat saman vuoden aikana niin toiminnanjohtaja, liiton toimitilat kuin toimintojen painopisteet. Henkilövaihdoksia Eräkontissa Henkilöiden osalta muutoksia tapahtui erityisesti Metsästäjäliiton ja sen piirien omistamassa erätarvikeliike Eräkontissa. Yli kaksikymmentä vuotta Eräkontissa työskennellyt Tuula Savumo jäi eläkkeelle. Samalla Metsästäjäliiton toimistovirkailijana aiemmin työskennellyt Sanna Visto vaihtoi liiton puolelta Eräkonttiin. Vuoden lopussa jouduttiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä lopettamaan metsästystarvikemyyjä Keijo Aallon työsuhde. Metsästäjäliiton puolella aloitti syksyllä uutena työntekijänä Jahti-lehden toimitussihteeri Aku Ahlholm. Hän on liiton historiassa ensimmäinen henkilö, joka on palkattu nimenomaisesti lehden toimittamista varten. Liitossa käynnissä olevien projektien avuksi, erityisesti koulutusuudistusta varten työssä oli projektiluontoisesti Veli-Matti Pekkarinen. Pekka Allonen jatkoi edellisenä vuonna alkanutta liiton arkistojen järjestämisprojektia Metsästysmuseossa. Erätalon pihalla järjestettiin liiton oma messutapahtuma Riihimäen Erämessujen ohessa. Anna Grenfors 10 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

11 Timo Syrjänen Metsästäjäliiton keskustoimiston ja Eräkontin henkilökunta. Takarivissä vasemmalta Keijo Aalto, Panu Hiidenmies, Teemu Simenius, Matti Tervas, Jari Ruohotie, Veli-Pekka Seppänen ja Ere Grenfors. Eturivissä vasemmalta Sanna Visto, Tuula Savumo, Veli-Matti Pekkarinen, Sari Sirkiä ja Anna Grenfors. Kuvasta puuttuu Aku Ahlhom. Metsästäjäliiton ja Eräkontin henkilökunta 2010 Vakituisessa palvelusuhteessa: Panu Hiidenmies toiminnanjohtaja Teemu Simenius järjestöpäällikkö Matti Tervas talouspäällikkö Ere Grenfors koulutuspäällikkö Jari Ruohotie it-suunnittelija Anna Grenfors järjestötiedottaja Sari Sirkiä toimistovirkailija Aku Ahlholm toimitussihteeri alkaen Veli-Pekka Seppänen myymäläpäällikkö Tuula Savumo metsästystarvikemyyjä saakka Sanna Visto myyntiassistentti 1.9. alkaen Eräkontissa Keijo Aalto metsästystarvikemyyjä saakka Määräaikaisina tai projekteissa: Veli-Matti Pekkarinen hanketyöntekijä Pekka Allonen arkiston järjestäjä työsuhteessa Suomen Metsästysmuseoon Käy Erätalossa Metsästäjäliiton keskustoimisto sijaitsee Riihimäellä niin kutsutussa Erätalossa. Samassa rakennuksessa toimii myös erätarvikeliike Eräkontti, joka on avoinna arkisin Tervetuloa käymään! Liiton piireillä ja jäsenseuroilla on mahdollisuus myös järjestää Erätalossa omia kokouksia ja koulutustilaisuuksia. Varaukset voi tehdä liiton toimistolle. Metsästäjäliiton vuosikirja

12 Piirit Lähimpänä jäsenistöä Huomattava osa Metsästäjäliiton käytännön toiminnasta, joka näkyy jäsenistölle, tapahtuu liiton piireissä. Piirit järjestävät esimerkiksi koulutustilaisuuksia, nuorten Metso-leirejä ja erilaisia tapahtumia pienpetojen pyyntikilpailuista talvisiin Erätulitapahtumiin unohtamatta tietenkään vuoden ympäri pyöriviä metsästysampumakilpailuja. Piirin toimintaa ohjaa piirihallitus, jota johtaa puheenjohtaja. Piirin toiminnan sydämeksi voidaan kuitenkin kutsua toiminnanjohtajaa. Hän organisoi piirin toiminnan käytännön tasolla ja on yhteyshenkilö piirin jäsenille. Tuplavaihdoksia ja naisvoimaa Piirien toimintaan tuli kuluneena vuonna mukaan uusia kasvoja. Kahdessa piirissä tapahtui suurempi muutos, kun saman vuoden aikana vaihtuivat sekä toiminnanjohtaja että puheenjohtaja. Pohjois-Savossa pitkään ja ansiokkaasti toiminnanjohtajana toiminut Heimo Lindström vetäytyi eläkkeelle, ja tilalle astui Marja Hyvärinen. Samoin pitkäaikainen puheenjohtaja Unto Auvinen antoi vetovastuun Pekka Julkuselle. Piirit toteuttavat paikallistason toiminnan, kuten koulutukset. Pertti Saarikoski opettaa Kainuun Metso-leiriläisille kuinka loukku viritetään. Anna Grenfors 12 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

13 Metsästäjäliiton johto ja piirien väki istuttivat Erätalon pihaan vaahteran kevätliittokokouksen yhteydessä. Anna Grenfors Keskipohjan piirissä toiminnan vetäjät vaihtuivat kerralla, kun piiriä luotsaamaan valittiin uusi toiminnanjohtaja Enni Javarus ja puheenjohtaja Seppo Tuomainen. Oulun piirissä toiminnanjohtaja Petri Riihijärvi jäi pois, ja uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Asko Lampinen. Naistoiminnanjohtajia on Metsästäjäliitossa ollut aiemminkin, mutta tänä vuonna heitä saatiin siis joukkoon kaksin kappalein. Metsästäjäliiton piireissä 2010 Piiri Toiminnanjohtaja Puheenjohtaja Etelä-Häme Tero Saarikko Jorma Hacklin Kainuu Juhani Voutilainen Eino Kymäläinen Keskipohja Teemu Pietilä (02/10 asti) Keijo Kangas (02/10 asti) Enni Javarus (03/10 alkaen) Seppo Tuomainen (03/10 alkaen) Keski-Suomi Anssi Lilja Pauli Partanen Kymi Erkki Pentinniemi Juha Sormunen Lappi Juha Haapamäki Kalevi Korhonen Oulu Petri Riihijärvi (03/10 asti) Sirkka Kyrö Asko Lampinen (10/10 alkaen) Pohjanmaa Erkki Majanen Hannu Ilomäki Pohjois-Häme Ari Heino Pauli Nyström Pohjois-Karjala Markku Kejonen Juha Lukkanen Pohjois-Savo Heimo Lindström (05/10 asti) Unto Auvinen (03/10 asti) Marja Hyvärinen (06/10 alkaen) Pekka Julkunen (03/10 alkaen) Satakunta Reijo Holmi Timo Lähdekorpi Suur-Savo Tapio Meriluoto Martti Hahtola Svenska Österbotten - Martin Lindgård Uusimaa Pertti Oksanen Timo Tanner Varsinais-Suomi Paavo Lankinen Veli-Pekka Laukka Metsästäjäliiton vuosikirja

14 Kotimainen edunvalvonta Metsästäjien etujen valvontaa, aselakia ja suurpetoja Metsästäjien asioiden ajaminen eli edunvalvonta on kirjattu Metsästäjäliiton strategiaan liiton tärkeimmäksi tehtäväksi. Liitto hoitaa edunvalvontatyötä ottamalla osaa eräalaa koskevaan päätöksentekoon. Riippumattomana, tunnettuna ja huomattavan suurena kansalaisjärjestönä Metsästäjäliitolla on hyvät vaikutusmahdollisuudet. Aselaki toi muutoksia Jo edellisenä vuonna alkanut aselain uudistaminen oli yksi vuoden puhutuimmista metsästyspolitiikan aiheista. Metsästäjäliitto jatkoi metsästäjien näkökulman esille tuomista päättäjien suuntaan. Aselakimuutoksen ensimmäinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa vuoden lopussa, ja se toi muutoksia erityisesti käsiaseiden lupiin. Metsästysaseiden lupakäytäntö onnistuttiin säilyttämään käsiaseita pienemmin muutoksin. Soveltuvuustestaus, käsiaselupien pyyntitodistukset ja hankkimisluvan ikärajan nosto koskivat silti myös metsästäjiä. Loppuvuoden suuriin kysymyksiin kuului riistahallintolain muuttaminen. Metsästäjäin Keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien muuttumista Suomen Riistakeskukseksi valmisteltiin vuoden aikana hallituksen esitykseksi asti. Hyväksyminen jäi seuraavalle vuodelle. Suurpedot tapetilla Suurpetopolitiikka ja kasvavat petomäärät olivat yksi vuoden kuumista perunoista. Metsästäjäliitto otti vahvasti kantaa suurpetojen kanta-arvoiden luotettavuuteen ja suurpetopolitiikan linjoihin. Metsästäjäliitto vaati luotettavia kannanarvioita, ihmiset ja elinkeinot turvaavaa lupapolitiikkaa sekä suurpetojen hoitosuunnitelmien päivittämistä vastaamaan nykyistä petomäärää. Anna Grenfors 14 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

15 Aku Ahlholm Aselain ensimmäisen vaiheen muutos oli yksi vuoden isoista edunvalvontakysymyksistä. Metsästäjäliiton antamat lausunnot 2010: Ampuma-aselain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta, hallintovaliokunnalle Riistavahinkoasetuksesta, maa- ja metsätalousministeriölle Ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, hallintovaliokunnalle Luonnonsuojelulain muuttamisesta, ympäristövaliokunnalle Ammuksien kuljettamisesta lentokoneessa, TraFille Selkämeren kansallispuiston perustamisesta, ympäristöministeriölle Lakisääteisen metsästäjäorganisaation muutoksen loppuraportista, maaja metsätalousministeriölle Metsästysasetuksen muuttamisesta, maa- ja metsätalousministeriölle Riistaeläinten käyvistä arvoista, maa- ja metsätalousministeriölle Rauhoitettujen riistalajien poikkeuslupien määräyskirjeestä, maa- ja metsätalousministeriölle Törkeästä metsästysrikoksesta, oikeusministeriölle Selkämeren kansallispuiston perustamisesta, maa- ja metsätalousvaliokunnalle Riistahallintolaista ja metsästyslain muuttamisesta, maa- ja metsätalousvaliokunnalle Pakkokeinolain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta, maa- ja metsätalousvaliokunnalle Ilvesluvista, maa- ja metsätalousministeriölle Elintarvikelain muuttamisesta, maa- ja metsätalousministeriölle Metsästäjäliiton antamat esitykset 2010: Esitys karhun kevätpyynnin sallimisesta, maa- ja metsätalousministeriölle Esitys lopetetun hirven eläinlääkärikustannusten korvaamisesta valtion varoista, maa- ja metsätalousministeriölle Julkilausuma metsäpeuran pelastamisen puolesta Julkilausuma suurpetojen hoitosuunnitelmien päivittämistä Seuraa Metsästäjäliiton edunvalvontatyötä Metsästäjäliiton keskeisimmät lausunnot ja esitykset julkaistaan tiivistettyinä Jahti-lehdessä ja kokonaisina liiton verkkosivuilla. Edunvalvonnan ja metsästyspolitiikan käänteistä raportoidaan Jahti-lehden lisäksi liiton kotisivujen uutispalstalla, Facebook-sivuilla ja uutiskirjeessä. Tutustu näihin tarkemmin osoitteessa metsastajaliitto.fi Metsästäjäliiton vuosikirja

16 Kansainvälinen edunvalvonta Kansainvälinen vaikuttaminen on kaukaa viisasta Metsästäjäliitto ajaa suomalaisten metsästäjien etua myös kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa koko ajan, sillä tänä päivänä suurin osa uusista laeista tulee EU:n kautta. On tärkeää päästä vaikuttamaan EU:ssa valmisteltaviin säädöksiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. Vaikutusmahdollisuudet ovat paljon rajallisemmat myöhemmin, kun direktiivien sanelemia säädöksiä sovelletaan Suomen lakeihin. Eurooppalaista ja pohjoismaista ulottuvuutta Metsästäjäliitto kuuluu eurooppalaiseen metsästäjäjärjestöön FACEen ja pohjoismaiseen NJS:ään, joiden kautta liitto hoitaa kansainvälistä edunvalvontaa. Lisäksi Metsästäjäliitto on kansainväliseen metsästysampumaurheilujärjestön FITASCin jäsen. FACE toimi kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden teemavuonna erityisesti alkuperäisen luonnon säilyttämisen ja luonnon kestävän käytön puolesta. FACE seurasi myös EU:n maatalouspolitiikan suunnittelua. Vuoden loppupuolella esille nousi lemmikkieläinten hyvinvointi, johon liittyviä säädöksiä ryhdyttiin valmistelemaan EU:ssa. FACE ja Metsästäjäliitto sen mukana haluavat varmistaa, ettei säädöksillä haitata esimerkiksi koirien käyttöä metsästyksessä. Pohjoismaista erityisesti Ruotsi nousi esille kansainvälisessä metsästyspolitiikassa, kun Ruotsin valtion päätös rajoittaa maan susikantaa päätyi EU:n hampaisiin. FACE ja NJS olivat Ruotsin metsästäjäliiton Svenska Jägareförbundetin tukena suden- FACEn kansainvälinen tiedottajatapaaminen pidettiin tänä vuonna Saksassa. Kuvassa ovat Saksan metsästäjäliiton tiedottaja Anke Nuy (vas.) ja FACEn Adrien de Roubaix. Anna Grenfors 16 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

17 Anna Grenfors EU:n virkamiehet ja europarlamentaarikot pääsivät tutustumaan Euroopan metsästykseen, kun FACE ja Metsästäjäliitto sen mukana esittelivät metsästystä Brysselissä. metsästyksen puolustamisessa. NJS jatkoi myös työtä edellisenä vuonna alkaneen hyljetuotteiden kaupan rajoitusten parissa. Metsästystietoa Brysseliin Metsästäjäliitto oli mukana esittelemässä EU-parlamentin väelle metsästysasioita FACEn järjestämässä metsästysnäyttelyssä Brysselissä elokuussa. Europarlamentaarikot ja Brysselin virkamiehet pääsivät perehtymään metsästykseen ja metsästäjille tärkeisiin seikkoihin. Metsästäjäliitto osallistui vuoden aikana kaikkiin FACEn yleiskokouksiin ja NJS:n hallituksen kokouksiin sekä FACEn kansainväliseen tiedottajatapaamiseen. Mitä ovat FACE ja NJS? FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) on eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä, joka ajaa metsästyksen ja metsästäjien etua Euroopan unionin päätöksentekoelimissä. FACEen kuuluu metsästäjäjärjestöjä 36:sta Euroopan maasta, ja niiden kautta noin 7 miljoonaa eurooppalaista metsästäjää. Metsästäjäliitto liittyi FACEen vuonna NJS (Nordisk Jägersamvirke) on pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteistyöelin. Järjestö edustaa yhteensä noin :a Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin metsästäjää. Tavoitteidensa mukaisesti NJS:n ylläpitää ja kehittää pohjoismaista metsästysperinnettä, edistää riistantutkimusta sekä tarjoaa viranomaisille ja suurelle yleisölle tietoa metsästyksestä. Metsästäjäliiton vuosikirja

18 Koulutus Koulutustoiminnan uudistaminen alkoi Metsästäjäliiton koulutustoiminnan uudistaminen lähti toden teolla käyntiin vuonna Vuoden vaihteessa koulutustarvetta ja toiveita oli kartoitettu jäsenseurakyselyllä. Tulosten perusteella aloitettiin ensimmäisten koulutuskokonaisuuksien uudistaminen. Toiveet selvitettiin Jäsenseurakyselyn tulosten mukaan tärkeimmäksi koulutusaiheeksi nousi seuratoimintakoulutus. Vastaavaa metsästysseurojen aktiivisten toimijoiden koulutusta ei ole saatavilla muualta. Esimerkiksi sihteerinä ja puheenjohtajana toimiminen ja yhdistyslaki kaipasivat lisää valottamista. Toivottuja koulutusaiheita olivat lisäksi esimerkiksi pienpetojen pyyntikoulutus, riistapeltojen viljely ja suurpetojen metsästyskoulutus. Myös metsästysammuntaa ja nuorisokoulutusta pidettiin tärkeinä. Seuratoiminnan ja pienpetopyynnin koulutus ensin Ensimmäiset uudistettavat kokonaisuudet olivat seuratoimintakoulutuksen ja pienpetopyynnin koulutukset. Projektityöntekijä Veli-Matti Pekkarinen teki koulutuspäällikkö Ere Grenforsin kanssa uudistetut koulutusmateriaalit, ja liiton piirikouluttajat kurssitettiin materiaalin käyttöön. Seuratoimintakoulutuksen uudistukseen liittyi myös pitkäaikaisen ja tärkeän tietolähteen, eli Metsästysseuratoiminnan käsikirjan päivitystyön aloittaminen. Metsästäjien käyttöön räätälöity opas ilmestyy täysin uusittuna vuonna Seuraavaksi koulutusaiheiden uudistamislistalla on metsästysammunnan koulutuskokonaisuus. Riina Sipiläinen Seuratoiminnan koulutusmateriaalin kuvitusta. 18 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

19 Kainuun Metso-leirillä rakennettiin hirvitornia. Suvi Määttä naulaa Veikko Ahosen ohjauksessa. Anna Grenfors Metso-leirit edelleen suosiossa Metsästäjäliiton pääkoulutusaiheiden joukkoon kuuluvat lapsille ja nuorille suunnatut Metso-leirit. Niillä harjoitellaan esimerkiksi tunnistamaan riistalajeja, opetellaan turvallista aseenkäsittelyä ja ammuntaa, hoidetaan riistaa ja viihdytään samanhenkisessä seurassa. Leireillä voi suorittaa myös metsästäjätutkinnon. Metso-leirejä on järjestetty pian 15 vuotta ja niille osallistuu vuosittain satoja eräasioista kiinnostuneita lapsia ja nuoria. Vuonna 2010 järjestettiin yksitoista Metsoleiriä ympäri Suomen. Leirejä järjestettiin lähestulkoon Hangosta Petsamoon, sillä eteläisin leiri pidettiin Hankoniemellä ja pohjoisimmat Lapissa. Suurin osa leireistä sijoittui kesäaikaan, mutta joukkoon mahtui kaksi talvileiriäkin. Yksi leireistä oli ruotsinkielinen. Vuoden Metso-leireille osallistui yli 430 nuorta. Metso-leiritoimintaa tukivat tänäkin vuonna maa- ja metsätalousministeriö, Nammo-Lapua ja Sako. Tervetuloa koulutuksiin! Metsästäjäliiton piirit järjestävät omilla alueillaan monenlaista koulutusta seuratoiminnasta riistanhoitoon. Eri piirien valikoimaan saattaa kuulua myös riistaruokien valmistamista, naismetsästäjille suunnattuja kursseja sekä tietysti nuorten koulutuksia. Seuraa koulutustarjontaa Jahti-lehden Piirit ilmoittavat -sivuilta tai tiedustele tulevia koulutuksia suoraan omasta piiristäsi. Katso yhteystiedot sivulta Metsästäjäliiton vuosikirja

20 Kilpailut Metsästysammunnoissa oli hyvä kilpailuvuosi Metsästysammunta on yksi Metsästäjäliiton keskeisistä toiminnoista, koska liitto vastaa Suomen metsästysammunnan kilpailutoiminnasta. Metsästysammunnoissa voi kilpailla SM-tasolle asti ja kansainvälissä lajeissa päästä PM- ja EM-kilpailuihin saakka. Kovatasoinen SM-kisavuosi Metsästysammunnan SM-kilpailuja järjestettiin perinteen mukaisesti viidet. Suurimmat kilpailut ovat neljä lajia yhdistävät kesäkilpailut, jonka suoritusmäärät kattoivat lähes puolet kaikista metsästysammunnan SM-mittelöissä tehdyistä ammuntasuorituksista. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisia suorituksia ammuttiin SM-tasolla lähes Piiritason kilpailuissa määrä oli vielä monin verroin enemmän. Kovatasoisesta kilpailuvuodesta kertoo, että lähes jokaisen metsästysampumalajin SM-kamppailussa rikottiin tai sivuttiin yhtä tai useampaa ennätystulosta. Eniten ennätystuloksia nähtiin Hyvinkäällä metsästysammunnan kesäkisoissa, joissa tehtiin useita ennätyksiä niin metsästyshaulikossa, -trapissa kuin -hirvessä. Lapin joukkue juhli hirvenhiihdon naisten mestaruutta antamalla ilmalennon ankkuri Terttu Torvikoskelle. Kultajuhlaa EM- ja PM-kisoissa Pohjoismaisen metsästysammunnan PM-kilpailut järjestettiin heinäkuussa Tanskassa. Suomen joukkue oli erittäin voitokas. Joukkueen jäsenet toivat kotiin joukkuekullan lisäksi arvostetusta yhdistelmäkilpailusta henkilökohtaisen kaksoisvoiton ja neljä osalajien mestaruutta sekä kuusi muuta henkilökohtaista mitalia. Myös Suomen EM-joukkue teki todellisen murskatuloksen Eurooppalaisen metsästysammunnan korkeimmissa kilpailuissa Sloveniassa. Suomi ampui kaksi joukkuekultaa kivääri- ja yhdistelmäammunnoissa. Lisäksi tuomisina oli henkilökohtainen kiväärimestaruus ja pronssimitali. Metsästäjäliitto onnittelee ampujia! Tukijoina olivat Sako, Lapua ja Kala- Oskarin teerikirnu. Keijo Aalto 20 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

21 Ere Grenfors Kuhinaa hirvenjuoksun SM-kilpailujen ampumapaikalla. Metsästysampumalajien SM-kilpailut 2010 Kilpailut Paikka Aika Kilpailusuorituksia kpl (henkilökohtaiset sarjat) Hirvenhiihto Vaala Ilma-aseet 1) Närpiö Metsästysammunnat 2) Hyvinkää Hirvenjuoksu Vesanto Kansainväliset lajit 3) Mäntsälä ) Ilmahirvi ja ilmaluodikko 2) Metsästyshaulikko, -trap, -hirvi ja -luodikko 3) Pohjoismainen ja eurooppalainen metsästysammunta Metsästysampumalajit on tehty metsästäjille Metsästysampumalajit on suunniteltu nimenomaan metsästäjien tarpeisiin. Metsästysampumalajien valikoimasta löytyy vaihtoehtoja esimerkiksi hirven-, sorsan ja kanalintujen metsästyksessä eteen tulevien tilanteiden treenaamiseen. Valita voi haulikko- ja kiväärilajeista tai näiden yhdistelmästä. Mukaan kuuluu myös ilmakiväärilajeja. Hirvenhiihdossa ja -juoksussa pääsee lisäksi kehittämään kuntoa ja etäisyyden arviointikykyä. Lisää tietoa metsästysammunnasta löydät Metsästäjäliiton kotisivuilta Metsästäjäliiton vuosikirja

22 Viestintä Vuoropuhelua jäsenistön kanssa Loppuvuoden 2010 aikana Metsästäjäliitolle valmisteltiin viestintästrategia vuosille Strategian mukaan Metsästäjäliiton viestinnän tulee olla avointa, suunnitelmallista ja ajantasaista. Sen tulee olla perusvireeltään positiivista ja kannustaa niin liiton omia toimijoita kuin jäseniäkin osallistumaan vuoropuheluun liiton kanssa. Vaikka strategia oli vasta valmisteilla, noudatteli vuoden 2010 viestintä pääpiirteiltään tulevan strategian linjoja. Käytännön painopisteet olivat erityisesti sähköisen viestinnän kehittämisessä ja erilaisten materiaalien tuotannossa. Viestintää verkossa Sähköisen viestinnän kulmakiveksi otettiin ajantasaiset ja kiinnostavat kotisivut. Kotisivujen etusivun uutispalsta muutettiin kuvitetuksi ja sen päivitysväliä tihennettiin. Uutispalstalla raportoitiin niin Metsästäjäliiton kuin muunkin metsästys- ja riista-alan uutisia. Kotisivujen kävijämäärä nousi loppuvuotta kohden niin, että sivuilla oli kävijöitä erillisistä ip-osoitteista tilastoituina noin enemmän kuin edellisenä vuonna. Turvallista jahtia -erikoisesitteitä tehtiin kolmesta eri aiheesta, seuruejahdista, aseista ja maastossa liikkumisesta. Kotisivuja täydentämään avattiin liiton omat Facebook-sivut, joille uutispalsta päivittyy automaattisesti. Facebook-sivut antavat jäsenille hyvän mahdollisuuden kommentoida liiton toimintaa ja siten osallistua vuorovaikutukseen. Facebook-yhteisön jäsenten kesken järjestettiin loppuvuonna viikkoarvonta, jolloin Facebookkaverien määrä nousi nopeasti lähes henkeen. Metsästäjäliitolla on myös sähköisen uutiskirjeen palvelu. Uutiskirjeitä lähetettiin tilaajien sähköpostiin 10 kappaletta vuoden aikana. Sähköisistä uudistuksista puhuttaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että Metsästäjäliiton tärkein viestintäkanava on edelleen Jahti-lehti, joka jaetaan kaikille liiton jäsenelle. Jahti-lehden vuodesta voit lukea tarkemmin julkaisujen omasta luvusta. Materiaalia jaettavaksi Metsästäjäliiton esite uudistettiin vuonna Lisäksi julkaistiin kolme Turvallista jahtia -kampanjan erikoisesitettä, joista yksi käsitteli turvallista aseenkäsittelyä, toinen turvallisuutta maastossa ja kolmannessa käytiin läpi hirvijahdin turvallisuusohjeet metsästyksen johtajan ja metsästäjän näkökulmista. Esittelymateriaaleiksi tuotettiin myös Metsästäjäliittotarroja ja -kyniä sekä Metso-leirikäyttöön omat Metsoleirilogolla kuvitetut tarrat. Riihimäen Erämessujen aikaan järjestettyä Erätalo-tapahtumaa varten valmistettiin liiton toiminnasta kertovat esittelytaulut. Vuosi oli myös ensimmäinen, jona julkaistiin Metsästäjäliiton vuosikirja. 22 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

23 Metsästäjäliitto mainosti toimintaansa eri lehdissä, erityisesti kaikille metsästyskortin maksaneille tulevassa Metsästäjä-lehdessä. Julkisuus ja kansainvälinen yhteistyö Metsästäjäliitosta lähetettiin vuonna 2010 yhteensä 13 mediatiedotetta. Näistä erityisesti liiton maaliskuussa antama arvio susien määrästä ja marraskuussa julkaistut Kainuun piirin susilaskennan tulokset saivat paljon näkyvyyttä julkisuudessa. Lisäksi liiton edustajia haastateltiin sanomalehtiin, televisioon ja radioon useita kertoja vuoden aikana. Kansainväliseen viestintäyhteistyöhön liittyen Metsästäjäliitto osallistui eurooppalaisen FACE:n järjestämään kansainväliseen tiedottajatapaamiseen Saksassa. Lisäksi liitto oli mukana FACE:n metsästysaiheisen näyttelyn kokoamisessa ja esittelyssä Euroopan parlamentissa Brysselissä. FACE:n tapahtumista ja kansainvälisestä yhteistyöstä voit lukea lisää kansainvälisen edunvalvonnan luvusta. Pohjoismainen NJS ei järjestänyt tiedottajatapaamista vuonna 2010, mutta vuoden 2011 tiedottajatapaaminen sovittiin järjestettäväksi Suomessa. Metsästäjäliiton tarrat ja uusittu esite. Metsästäjäliiton vuosikirja

24 Julkaisut Jahti-lehden ulkoasu uusiksi Metsästäjäliiton jäsenlehden ulkoasu laitettiin vuoden ensimmäisestä numerosta lähtien täysin uusiksi. Jahti-Jakt-lehteä yli 20 vuotta taittanut Pentti Poutanen siirtyi nauttimaan eläkepäivistä, ja oli aika valita uusi taittaja. Jahti-lehden ulkoasusta ryhtyi vastaamaan mainostoimisto Parooninmäen Moukarin nuori graafinen suunnittelija Tiina Suilo. Muutoksen tavoitteena oli erityisesti nykyaikaistaa ja keventää lehden ilmettä sekä parantaa sen luettavuutta. Samalla lehden sivukokoa muutettiin nykyisten aikakausilehtien tapaan aiempaa hiukan matalammaksi ja leveämmäksi, jotta taitolle saatiin lisää väljyyttä. Uudistuksen jälkeen tehdyn lukijakyselyn ja saatujen palautteiden mukaan ulkoasun päivityksessä onnistuttiin. Lähes kaikki lukijoilta saatu palaute oli positiivista. Uusi toimitussihteeri Syksyllä Jahti-lehdelle saatiin liiton historian ensimmäinen täysipäiväisesti lehteen keskittyvä toimihenkilö, kun toimitukseen palkattiin uusi toimitussihteeri. Paikan sai pitkään media-alalla työskennellyt Aku Ahlholm, ja aikaisemmin toimitussihteerin työtä oman toimensa ohessa hoitanut Anna Grenfors jatkoi jälleen täysipäiväisesti liiton tiedottajana. Uusi toimitussihteeri astui mukaan vuoden viimeisestä numerosta alkaen. Päätoimittaja on liiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies. Toimitukseen kuuluivat edelleen myös liiton toimihenkilöt Teemu Simenius, Ere Grenfors, Anna Grenfors ja Jari Ruohotie. Olennaisessa osassa oli myös laaja ulkopuolisten avustajien, eli kuvaajien ja kirjoittajien joukko. Lähes 500 sivua Jahti-lehteä Metsästäjäliiton jäsenlehti on liiton tärkein julkaisu. Se ilmestyi vuoden aikana tavalliseen tapaan neljänä numerona. Liiton jäsenetuihin kuuluvan lehden levikki on jäsenmäärän suuruinen, eli vuonna 2010 noin Irtonumerotilaajia oli noin ja vapaanumeron saajia noin 260. Irtonumerotilaajille neljän lehden hinta oli kuluneena vuonna 20 euroa. Koko vuoden sivumäärä nousi neljässä numerossa yhteensä 484 sivuun. Se on yhtä paljon kuin vuonna 2008, mutta toisaalta 32 sivua vähemmän kuin ennätykselliseksi kohonneen vuoden 2009 sivumäärä. Jahti-lehti painettiin edelleen Forssan Kirjapainossa. Jahti-lehden elokuun numeron mukana jaettiin kaikille jäsenille uusi kaksivuotinen jäsenkortti yhteistyössä ST1-energiayhtiön kanssa. Kortti on aikaisemman kaksivuotisen kortin tapaan samalla alennuskortti ST1-polttoaineasemille. 24 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

25 Jahti-lehden vuoden 2010 numeroiden kansikuvat. Muita julkaisuja Keväällä 2010 julkaistiin 32-sivuinen Metsästysseuran vero-opas. Opas on Metsästäjäliiton verotustyöryhmän asiantuntijoiden laatima ja metsästysseurojen näkökulmaa varten räätälöity. Se postitettiin kaikille liiton jäsenseuroille ja julkaistiin sähköisenä liiton kotisivuilla. Kotisivuilla julkaistiin myös oppaan ruotsinkielinen versio. Liitto julkaisi jo 23. kerran taskukalenterimallisen Metsästäjän kalenterin yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa. Lisäksi vuoden 2010 aikana aloitettiin perinteikkään ja liiton yhdeksi suosituimmaksi teokseksi nousseen julkaisun, Metsästysseuratoiminnan käsikirjan, uudistamistyö. Vuonna 2011 käsikirjasta ilmestyy täysin uudistettu versio. Metsästäjäliitolla on myös sähköisiä julkaisukanavia, eli uutiskirje, kotisivut ja Facebook-sivut. Näistä kerrotaan tarkemmin viestinnän yhteydessä. Metsästäjäliiton jäsenkortti toimii samalla bensakorttina. Metsästysseuran vero-opas jaettiin kaikille liiton jäsenseuroille. Metsästäjäliiton vuosikirja

26 Verkkopalvelut Verkkomaailmaa valloittamassa Sähköisten palveluiden kehittäminen kuuluu liiton tavoitteisiin. Sähköinen tiedonvälitys on parhaimmillaan nopeaa, kustannustehokasta ja mukaansatempaavaa. Erityisen tärkeää sähköisten kanavien ja palveluiden toimivuus on nuorempien ikäpolvien tottuneille verkonkäyttäjille. Kotisivut ja Facebook-yhteisö Metsästäjäliiton kotisivujen tavoitteeksi otettiin ajantasaisuus ja houkuttelevuus. Etusivun ilme muutettiin uudeksi, kun siihen lisättiin kuvallinen uutispalsta. Uusi aluevaltaus tehtiin, kun liitto avasi omat Facebook-sivut. Facebook-sivut toimivat liiton ja metsästysalan uutisten välityskanavana, joka tarjoaa lukijoilleen mahdollisuuden myös kommentoida ja antaa palautetta. Metsästysseurojen omien kotisivujen määrä on kasvanut. Useilla seuroilla on aktiivisesti päivitetyt sivut, joiden kautta tietoa jaetaan sekä aiheesta kiinnostuneille ulkopuolisille että erityisesti omille jäsenille. Metsästäjäliitto kannusti seuroja tarttumaan verkkomaailman mahdollisuuksiin sopimalla yhteistyösopimuksen Kotisivukoneen kanssa. Liiton jäsenseuroille sovittiin Kotisivukoneen palveluista tuntuva alennus. Riistalaukaussimulaattorin päivitys Metsästäjäliiton kotisivuilla oleva Riistalaukaussimulaattori on ollut suosittu palvelu jo vuosia. Vuonna 2010 riistalaukaussimulaattoria monipuolistettiin uusilla riistalajeilla. Nyt oikeaa tähtäyspistettä pääsee harjoittelemaan myös anatomialtaan monelle tuntemattomammista lajeista, harmaahylkeestä ja villisiasta. Mukaan lisättiin myös hirvi- ja karhukokeen ampumataulut. Riistalaukaussimulaattorin ulkoasu muuttui yhteistyökumppanin muutoksen myötä. Tutustu ilmaisiin sähköisiin palveluihin Metsästäjäliitolla on verkossa useita kaikille avoimia palveluja: Kotisivujen uutispalstalta löydät metsästysalan tuoreimmat uutiset Metsästäjäliiton Facebook-yhteisöön ovat tervetulleita kaikki Sähköpostiin tilattava uutiskirje on myös maksuton Riistalaukaussimulaattorin löydät heti liiton etusivulta Kotisivuilla on myös paljon tietoa metsästyksestä, riistasta, metsästysammunnasta, Jahti-lehdestä ja liiton jäseneduista Käy tutustumassa osoitteessa 26 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

27 Riistalaukaussimulaattori näyttää laukauksen jälkeen anatomiakuvasta minne luoti olisi osunut. Simulaattori kertoo oliko laukaus onnistunut ja neuvoo minkälaiset vaikutukset sillä olisi ollut. Tiedonvälitystä ilman paperipinoja Kotisivujen lisäksi metsästysaiheista tietoa välitettiin sähköisen uutiskirjeen avulla. Kiperiä kysymyksiä varten avattiin uusi seuratoimintapuhelimeksi kutsuttu neuvontanumero. Liiton sisäiseen käyttöön avattiin intranet-palvelu ja sen sähköinen tiedostopankki. Sähköiset yhteydenpitojärjestelmät ovat paitsi näppäriä, ne voivat olla myös aikaa ja kustannuksia karsivia. Koska osa liiton palavereista pidettiin sähköisinä neuvotteluina, saatiin liiton kokouskuluissa säästettyä vuoden aikana. Metsästäjäliiton ja metsästysalan ajankohtaisista asioista kertovan uutiskirjeen voi tilata omaan sähköpostiin veloituksetta. Metsästäjäliiton vuosikirja

28 Metsästyskulttuuri Liitto valmistautui 90-vuotisjuhliin Metsästäjäliitto juhlii 90. toimintavuottaan vuonna Silloin avataan Metsästäjäliiton historiasta kertova juhlanäyttely Suomen Metsästysmuseossa. Juhlavuotta edeltävänä, vuonna 2010 liiton metsästyskulttuuritoimikunta osallistui liiton juhlanäyttelyn sisällön suunnitteluun ja valmisteluun. Varsinaisesta näyttelyn toteutuksesta huolehti Metsästysmuseo. Metsästäjäliitto-näyttely esittelee melkoisen palan suomalaista erähistoriaa. Metsästäjäliitto on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa esimerkiksi suomalaiseen vastuulliseen metsästysperinteeseen ja metsästyslakien muodostamiseen. Jahti-lehdessä jäsenistöä johdatteli kohti juhlavuotta neliosainen Metsästäjäliiton historiasta kertova artikkelisarja. Rahasto metsästyskulttuurille Metsästäjäliitto perusti vuonna 2010 kolme rahastoa. Niihin voi tehdä lahjoituksia, ja niistä voidaan liittohallituksen päätöksellä myöntää avustuksia. Yksi rahastoista osoitettiin nuorisotoiminnalle, yksi riistanhoidolle ja yhden nimeksi annettiin Juha K. Karikon rahasto. Viimeksi mainittu on nimetty liiton edellisen, pitkäaikaisen toiminnanjohtajan mukaan. Hän on tunnettu innokkaana eräperinteen tallentajana ja tiedon jakajana. Hänen mukaansa nimetty rahasto on tarkoitettu metsästyskulttuurin tukemiseen. Palkittuja metsästysperinteen ylläpitäjiä Metsästäjäliitto palkitsi jäseniään ansiokkaasta toiminnasta suomalaisen metsästyksen ja riistanhoidon siis metsästyskulttuurin hyväksi. Kultaisen ansiomerkin saivat vuoden aikana 15 erityisen ansioitunutta henkilöä, ja piirit myönsivät hopeisia ansiomerkkejä. Metsästyskulttuuritoimikunta paneutui vuoden aikana myös ansiomerkkisääntöjen päivittämiseen. Metsästäjäliiton 90-vuotislogo suunniteltiin seuraavan vuoden juhlallisuuksia varten. 28 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

29 Jaakko Ruola Metsästäjäliiton historiaan kuuluu esimerkiksi valkohäntäpeuran tuominen Suomeen. Amerikkaan muuttaneet suomalaiset nimittäin lahjoittivat peuran Metsästäjäliitolle. Näitä ja muita historian käänteitä koottiin liiton juhlanäyttelyyn. Mikä ihmeen metsästyskulttuuri? Metsästyskulttuuri ei ole ollenkaan niin etäistä tai kuivaa kuin miltä se saattaa kuulostaa. Metsästyskulttuuri on itse asiassa juuri sitä mitä suomalaiset metsästäjät jatkuvasti tekevät metsästävät, hoitavat riistaa ja toimivat metsästysseuroissa meille tyypillisellä tavalla. Suomalaisesta metsästyskulttuurista saa ihan luvan kanssa olla ylpeä, esimerkiksi erätaidoistamme, metsästysseuroistamme ja vapaaehtoisesta riistanhoitotyöstä. Sellaisten perinteiden toivoisi siirtyvän tulevienkin erämiehille ja -naisille. Siksi tarvitaan metsästyskulttuurin vaalimista ja kehittämistä. Metsästäjäliiton vuosikirja

30 Eräkontti Metsästystarvikkeita liiton myymälästä Eräkontti on Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama erätarvikeliike. Eräkontin tarkoitus on paitsi välittää metsästysseuroille tärkeitä jäsenpalvelutuotteita, myös kehittää omalta osaltaan suomalaista metsästystä ja riistanhoitoa. Jälkimmäistä tarkoitusta varten Eräkontti panosti kuluneenakin vuonna esimerkiksi riistapeltosiementen valikoimaan ja uusiin pienpetopyynnin välineisiin, kuten uuteen KaNu-loukun malliin ja laatikkorautoihin. Valikoimaan otettiin myös muiden muassa lihankäsittelyn suojavarusteita, koiratarhaelementtejä, riistakameralähetin, riistanruokintakauraa ja riistalihan savustin. Siis laidasta laitaan kaikkea, mitä metsästäjä ja riistanhoitaja voi tarvita. Henkilövaihdoksia Eräkontin toimitusjohtajana aloitti vuoden alussa liiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius. Aikaisempi toimitusjohtaja Panu Hiidenmies jatkoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana ja Jahti-lehden päätoimittajana. Myyjä Keijo Aalto (vas.) esitteli asiakas Jyrki Kotipurolle kuulosuojainvalikoimaa. Vuoteen sattui useampia henkilömuutoksia, kun Tuula Savumo jäi eläkkeelle kesällä. Hänen tilalleen siirtyi Metsästäjäliiton toimistovirkailijan työstä Sanna Visto. Loppuvuonna Eräkontti joutui lopettamaan metsästystarvikemyyjä Keijo Aallon työsuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Teknisiin muutoksiin kuului se, että Eräkontti vaihtoi vuoden aikana kassajärjestelmää ja sai samalla käyttöönsä myyntiä ja varastokirjanpitoa nopeuttavan viivakoodijärjestelmän. Myös verkkokauppa uudistettiin. Anna Grenfors 30 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

31 Anna Grenfors Eräkontin myymälä sijaitsee Riihimäen Erätalossa. Valikoimaan pääsee tutustumaan myös verkkokaupassa osoitteessa erakontti.fi Taloudellinen kehitys Pääosa Eräkontin myynnistä tehtiin verkkokaupan ja postimyynnin kautta. Riihimäen Erätalossa sijaitsevan myymälän paikallismyynnin osuus liikevaihdosta oli 36 prosenttia. Yhtiön liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Laskua oli 0,08 prosenttia ja yhtiön tulos tilikaudelta 2010 oli 5 603,05 euroa (tilikauden 2009 tulos oli 6 612,63 euroa). Tavoite vuodelle 2011 on kasvattaa osuutta metsästystarvikealan kaupasta ja tehdä vuoden tulos voitolliseksi. Kinturinkuja 4 Oy Eräkontti Ab Verkkokauppa: Myymälä avoinna arkisin klo Kinturinkuja 4, Riihimäki Ajo-ohje: puh fax Riihimäen kaupunki Metsästäjäliiton vuosikirja

32 Liiton talous Lisää jäseniä ja lisää toimintaa Metsästäjäliiton tilivuoden 2010 tulos oli ,73 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä johtui sijoitusomaisuuden myyntivoitosta, jota kertyi ,61 euroa. Toiminnallinen tulos jäi siten 5 965,88 euroa alijäämäiseksi. Tulokseen vaikuttaneita merkittävimpiä tekijöitä olivat: Tuotot Jäsenmaksua korotettiin 50 sentillä. Samaan aikaan liiton jäsenmäärä kasvoi yli jäsenellä. Nämä tekijät kasvattivat jäsenmaksutuottoja noin 12 prosentilla. Muissa varainhankinnan tuotoissa oli sen sijaan hienoista laskua, joten varainhankinnan kokonaistuottojen kasvu jäi seitsemään prosenttiin. Sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat yli 600 prosenttia, mikä johtui sijoitustoiminnan uudelleen järjestelyyn liittyneestä, kertaluonteisesta osakkeiden myyntivoitosta. Kulut Henkilöstökulut kasvoivat vuoden aikana noin 3,5 prosenttia. Tähän vaikuttivat muun muassa projektityöntekijän palkkaamisesta ja uuden toimitussihteerin toimen perustamisesta johtuneet palkkauskustannukset. Liiton toiminta laajentui edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä ja henkilöstömäärän kasvu näkyivät myös toimistokulujen kasvuna. Muut yleishallinnolliset kulut kasvoivat 79 prosenttia edellisvuodesta. Merkittävin tekijä oli uuden kaksivuotisen jäsenkortin ( ) jakelu kaikille jäsenille. Myös edellinen jäsenkortti oli ollut kaksivuotinen ( ), ja siksi vastaavaa menoerää ei ollut tullut vuodelle Toiminnan laajentumisesta huolimatta kokous- ja neuvottelukulut olivat noin 12 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Säästöä kertyi muun muassa siitä, että osa toimikuntien kokouksista pyrittiin pitämään puhelinkokouksina. Kiinteistökustannukset laskivat edellisen tilikauden poikkeukselliseen tulokseen verrattuna. Metsästäjäliitto muutti tuolloin uusiin tiloihin ja kuluja kertyi muutaman kuukauden ajan kahdesta kiinteistöstä. Vanhan kiinteistön myynnin seurauksena nämä ylimääräiset kustannukset jäivät pois vuoden 2010 tuloksesta. Uuden kiinteistön kulujäämä nousi 30 prosenttia paremmaksi kuin edellisvuonna, sillä vuokratuotot olivat kolminkertaiset ja kulut pysyivät aiemman vuoden tasolla. Jahti-Jakt -jäsenlehden tulos oli lähes 10 prosenttia edellisvuotta parempi. Tärkein tekijä oli lehden uusitun painatussopimuksen ansiosta syntynyt kustannussäästö. 32 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

33 Metsästäjäliiton taloudellista asemaa koskevat tunnusluvut Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset , ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,72 = Maksuvalmius 6,42 6,48 Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset , ,27 Taseen loppusumma , ,99 = Vakavaraisuusprosentti 97,88 97,60 Metsästäjäliiton toiminnan tuotot vuonna 2010 (1,52 miljoonaa euroa) 11 % 20 % 11 % 1 % 1 % 0 % 56 % Jäsenmaksut Muu varainhankinta Sijoitustoiminta Ilmoitushankinta Yleisavustukset (OPM) Vuokratuotot Muut tuotot Metsästäjäliiton toiminnan kulut vuonna 2010 (1,39 miljoonaa euroa) 37 % 3 % 2 % 0 % 7 % 3 % 5 % 33 % 5 % 5 % Henkilöstökulut Toimistokulut Toimikunnat Muut yleishallinnolliset kulut Kokous- ja neuvottelukulut Suhde- ja tiedotustoiminta Kiinteistökulut Jahti-Jakt -lehti Muut kulut (projektit) Poistot Metsästäjäliiton vuosikirja

34 TULOSLASKELMA Suomen Metsästäjäliitto ry Varsinainen toiminta Tuotot 0, ,31 Kulut Henkilöstökulut , ,68 Poistot , ,21 Toimistokulut , ,14 Muut yleishallinnon kulut , ,79 Kokous- ja neuvottelukulut , ,37 Suhde- ja tiedotustoiminta Kulut , ,00 Suhde- ja tiedotustoiminta yhteensä , ,00 Toimikunnat Tuotot 2 105, ,00 Kulut , ,74 Toimikunnat yhteensä , ,74 Kiinteistöt Tuotot 17503, ,80 Kulut , ,91 Jahti-Jakt Jahti-Jakt tuotot , ,60 Jahti-Jakt kulut , ,73 Jahti-Jakt yhteensä , ,13 Varsinaisen toiminnan tuotto-/ kulujäämä , ,86 Projektit Kulut 299,43 0,00 Projektit yhteensä 299,43 0,00 Tuotto-/ kulujäämä , ,86 Varainhankinta Tuotot , ,63 Kulut 2 038,62 277,55 Varainhankinta yhteensä , ,08 Tuotto-/ kulujäämä , ,22 Sijoitustoiminta Tuotot , ,56 Kulut 3 076, ,90 Sijoitustoiminta yhteensä , ,66 Tuotto-/ kulujäämä , ,88 Avustukset OPM , ,00 Avustukset yhteensä , ,00 Tilikauden ylijäämä , ,88 34 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2011 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2012 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Kai Tikkunen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Onnea 90-vuotias Metsästäjäliitto! Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. täytti toimintavuoden 2011 aikana

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Jäsenyhdistykset voivat jättää Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. tiedotteeseen julkaistavaksi tar- Julkaisija: Piiritoimisto,

Lisätiedot

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Aseet ja metsästys Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Apulaistoiminnanjohtaja Panu Hiidenmies Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästys turvallisuus -

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri. Kilpailukauden päättäjäiset Hotelli Iso-Valkeinen Matti Räsänen

Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri. Kilpailukauden päättäjäiset Hotelli Iso-Valkeinen Matti Räsänen Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Kilpailukauden päättäjäiset 04.10.2017 Hotelli Iso-Valkeinen Matti Räsänen Kilpailutoimikunta Matti Räsänen puh, joht. Harri Hyvönen vpj, metsästysammunta, luotilajit

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Kansainvälisten lajien SM-kilpailut 2016 Mäntsälän Ampumaurheilukeskus Hirvihaarantie 725 HIRVIHAARA Eurooppalainen metsästysammunta 29.5.2016 Yhdistelmäkilpailu

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton. strategia 2011 2020 ja metsästyspoliittinen ohjelma

Suomen Metsästäjäliiton. strategia 2011 2020 ja metsästyspoliittinen ohjelma Suomen Metsästäjäliiton strategia 2011 2020 ja metsästyspoliittinen ohjelma SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON STRATEGIA 2011 2020 s. 3 Visio s. 3 Arvot s. 4 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kilpailukalenteri kesä 2017

Kilpailukalenteri kesä 2017 Kilpailukalenteri kesä 2017 HIRVENJUOKSU Aika Paikka Kilpailu Yhteyshenkilö Hirvenjuoksu To 20.4 Säkyläntie 215 Hirvenjuoksu, kävelysarjat Petri Tattinen 040 5739368 klo 1700 Virttaa Avoin To 27.4 Säkyläntie

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 Mäntsälä Puhelin 019 -- 6871

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Jäsenyhdistykset voivat jättää Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. tiedotteeseen julkaistavaksi tar- Julkaisija: Piiritoimisto,

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta Varsinainen osuuskuntakokous 26.5.2007 Pursijärven vesiosuuskunta Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Hirvenhiihto 11.02 Kajaani,Hoikanportti SM hirvenhiihto esikisa PK-piiri/Ilm. Tapio Kiiskiselle 0503232737 18.02 Ilomantsi Hirvenhiihto

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 279 Taivalkoski TOIMINTA AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KILPAILUKALENTERI KESÄ 2015 SATAKUNTA SUOMENMESTARUUSKILPAILUT LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT. PIIRIOTTELUT, Sa/VS PIIRINMESTARUUSKILPAILUT

KILPAILUKALENTERI KESÄ 2015 SATAKUNTA SUOMENMESTARUUSKILPAILUT LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT. PIIRIOTTELUT, Sa/VS PIIRINMESTARUUSKILPAILUT KILPAILUKALENTERI KESÄ 2015 SATAKUNTA SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 13.-14.06.2015 Kansainväliset lajit VS, Salo Kts. Jahti-lehti 23.-26.07.2015 Metsästysammunnat Um, Hyvinkää Kts. Jahti-lehti 08.-09.08.2015

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Tulokset 3-piirin ottelusta joka ammuttiin kosken tl Erämajalla lajeina SML Hirvi ja SML luodikko

Tulokset 3-piirin ottelusta joka ammuttiin kosken tl Erämajalla lajeina SML Hirvi ja SML luodikko Tulokset 3-piirin ottelusta joka ammuttiin kosken tl Erämajalla 5.7.2015 lajeina SML Hirvi ja SML luodikko 1) Tero Saarikko E-H 87, 2) Hannu Purtsi E-H 87, 3) Jouko Kylä-Utsuri V-S 84, 4) Kari Laaksonen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Metsästäjäin Keskusjärjestön hallitus on kokouksessaan 19.4.2007 tekemällään päätöksellä muuttanut 20.4.2005 vahvistamansa metsästäjäorganisaation ansiomerkkiohjesäännön kohdat 2.1. -2.3. Ansiomerkkiohjesääntö

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot