METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010"

Transkriptio

1 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry

2 Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja. Sen avulla Metsästäjäliitto haluaa kertoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen toiminnastaan. Metsästäjäliiton 89. toimintavuosi oli täyttä toimintaa. Kulunut vuosi noudatteli toiminnaltaan pitkälti aiempien vuosien linjoja. Koimme, näimme ja teimme kuitenkin myös paljon uutta. Perinteikästä metsästysseurojen koulutusta ryhdyttiin uudistamaan perusteellisesti. Liiton tavoitteena on uudistuksella vastata niihin haasteisiin, joita metsästäjäkunta meille asettaa. Metsästäjien koulutukselle on Suomessa nyt ja jatkossakin tarvetta. Liiton koulutustarjonta tulee monipuolistumaan, ja sitä tarjotaan mahdollisimman hyvin kaikkien halukkaiden saataville. Kehitys oli suotuisaa kuluneena toimintavuotena, ja koulutusmäärissä nähtiin hyvää kasvua. Metsästäjäliiton edunvalvonta laajeni, syveni ja monipuolistui toimintavuoden aikana. Perinteisen kansallisen edunvalvonnan lisäksi liitto jatkoi edellisenä vuonna alkanutta kansainvälistä edunvalvontatoimintaa eurooppalaisen FACEn jäsenenä. Liiton talous on suhteellisen vakaa. Osakemarkkinoilla tapahtuneet voimakkaat heilah telut eivät vaikuttaneet liiton tulorahoituksen sanottavasti. Jäsenmaksuista liitolle tuloutettava osa oli 5,50 euroa, mitä voidaan pitää kansallisessa ja kansainvälisessä järjestöjen jäsenmaksuvertailussa erittäin alhaisena. Liiton jäsenmäärän kasvuvauhti kiihtyi vuonna Liitto ryhtyi myös aiempaa enemmän tiedottamaan toiminnoistaan, ja toimintojen laatua sekä määrää kyettiin kasvattamaan lähes kaikilla osa-alueilla. Tämän vuoksi yleisestä kansalaisjärjestöjen jäsenmääräkehityksestä poiketen liiton jäsenmäärä kasvoi. Haluan kiittää kaikkia Metsästäjäliiton jäseniä, jäsenseuroja ja piirejä liiton toimintaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja aktiivisesta otteesta. Kiitän myös liittohallitusta ja etenkin työvaliokuntaa sekä keskustoimiston ja Eräkontin henkilökuntaa toiminnan kiitettävästä läpiviennistä! Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Taitto: Mainostoimisto Visumark Oy Paino: Forssa Print 2011 PANU HIIDENMIES toiminnanjohtaja Kannen kuva: Jaakko Ruola Ilves oli vuonna 2010 Metsästäjäliiton vuoden riistaeläin. 2 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

3 Sisältö Puheenjohtajalta Metsästäjäliitto ajaa metsästäjien asioita ALUKSI Alkusanat...3 Puheenjohtajalta...5 IHMISIÄ Jäsenistö...6 Hallinto...8 Henkilökunta...10 Piirit...12 TOIMINTAA Kotimainen edunvalvonta...14 Kansainvälinen edunvalvonta...16 Koulutus...18 Kilpailut Viestintä Julkaisut...24 Verkkopalvelut Metsästyskulttuuri TALOUTTA Eräkontti Liiton talous...32 Tuloslaskelma Tase Metsästäjäliitto on metsästäjien äänitorvi yhteiskunnassa. Liitto ajaa asioita, jotka ovat metsästäjien kannalta tärkeitä. Metsästäjäliitto on metsästäjien etujärjestö, mutta myös metsästysseurojen palvelujärjestö. Nämä perusasiat pysyvät ja paranevat edelleen. Metsästäjäliitto julkaisi eduskuntavaalien alla omat hallitusohjelmatavoitteensa. Ne ovat hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä. Haluamme parantaa suomalaisen metsästyksen asemaa. Meidän mielestämme koko yhteiskunnan etu on, että metsästystä ei rajoiteta tarpeettomasti. Metsästäjät tekevät koko yhteiskunnan eteen ensiarvoisen tärkeää työtä ilman palkkaa. Mielestämme koulujen biologian opetuksen yhteydessä tulisi opettaa riistanhoidon perusteita. Jokaisen suomalaisen yleissivistykseen kuuluu tuntea jäniksen jäljet lumessa ja erottaa metsäkauris valkohäntäpeurasta. Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmat on päivitettävä. Kun petokannat ovat kasvaneet suuremmaksi kuin oli tarkoitus, on petomääriä voitava tasapainottaa. Haluamme myös hirvieläinstrategian, eli hirven ja pienten hirvieläinten hoitosuunnitelman. Hirvi on Suomen tärkein riistaeläin ja on tärkeää, että hirvipolitiikka saadaan tempoilemattomaksi. Metsästäjät edellyttävät myös, että Suomen ylpeys, metsäpeura pelastetaan. Emme hyväksy sitä, että yhteiskunta katsoo kädet ristissä, kun maailman viimeiset metsäpeurat katoavat susien, karhujen ja ilvesten suihin. Tilaa pitää olla niille kaikille. Metsästäjäliitto kiinnittää huomiota myös ampumaratojen tilanteeseen. Liian monta ampumarataa on mennyt kiinni kohtuuttomien ympäristövaatimusten vuoksi. On välttämätöntä, että meillä säilyy kattava ampumarataverkosto. Metsästäjäliitto katsoo juhlavuotenaan tulevaisuuteen luottavaisena. Liiton jäsenmäärä on kasvussa, toiminta tehostuu koko ajan, suhteet päättäjiin ovat kunnossa ja liitolla on tunnustettu asema EU:n metsästäjäjärjestöjen joukossa. Jatkamme eteenpäin. Entistä vahvempi Metsästäjäliitto on metsästäjän turva. LAURI KONTRO puheenjohtaja 4 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

4 Jäsenistö Tuhansia uusia jäseniä Metsästäjäliitto kasvoi lähes kolmella tuhannella uudella jäsenellä vuoden 2010 aikana. Vuoden lopussa liittoon kuului lähes metsästysseuraa ja näiden noin jäsentä. Vuoden aikana liittoon liittyi 26 uutta metsästysseuraa. Jäsenmäärä nousi kaikkiaan reilun jäsenen verran. Metsästäjäliitto on paitsi Suomen suurin metsästäjien edunvalvontajärjestö myös huomattavan suuri kansalaisjärjestö yleensä. Miehillä määräenemmistö Suurin osa jäsenistä kuuluu Metsästäjäliittoon oman metsästysseuransa kautta, onhan liitto ennen kaikkea metsästysseurojen edunvalvontajärjestö. Vain noin puoli prosenttia jäsenistä on henkilöjäseniä vuosi Metsästäjäliiton jäsenmäärä Liiton jäsenmäärä on lähes aina ollut nousujohteinen. Vuoden 1962 notkahdus johtuu metsästyslain muutoksesta, jolloin Metsästäjäin Keskusjärjestö perustettiin ja Metsästäjäliiton luultiin jäävän tarpeettomaksi. Tyypillinen jäsenseura Hannu Huttu Metsästysseurat ovat miesvaltaista porukkaa. Vuoden 2010 lopussa liiton jäsenistöstä vain noin neljä prosenttia oli naisia. Metsästäjäliittoon kuului suhteellisesti vähemmän naisia kuin metsästäjäkuntaan yleensä (5,6 prosenttia). Tämä kertoo siitä, että metsästyskortin suorittaneista naisista syystä tai toisesta suhteessa harvempi kuuluu metsästysseuraan kuin metsästävistä miehistä. Vuoden 2010 alussa julkistettiin Metsästäjäliiton jäsenseuratutkimus, johon oli vastannut noin joka neljäs liiton jäsenseura. Tutkimuksen perusteella metsästäjäliittolaiseen metsästysseuraan kuuluu keskimäärin 78 jäsentä, joiden keski-ikä sijoittuu vuoden välille. Naisia on alle neljä prosenttia ja nuoria noin 10 prosenttia jäsenistöstä. Keskivertoseura on perustettu luvulla. Seuralla on hirvenmetsästysmaita keskimäärin ja pienriistamaita hehtaaria. Reilulta 60 prosentilta seuroista löytyy oma ampumarata. Jäsenmäärä Joista Jäsenmäärän Jäsenseurojen Piiri henkilö- muutos määrä jäseniä Etelä-Häme Kainuu Keskipohja Keski-Suomi Kymi Lappi Oulu Pohjanmaa Pohjois-Häme Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Svenska Österbotten Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä Mitä rahalla saa Metsästäjäliiton jäsenmaksu metsästysseurojen kautta liittyneille jäsenille oli vuonna 2010 vajaat kymmenen euroa piiristä riippuen. Metsästäjäliitolle piirit tilittivät kunkin jäsenen maksusta 5,50 euroa. Jäsenmaksun hinnalla jäsenet ovat oikeutettuja liiton tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Yksittäiselle jäsenelle näkyvin palvelu on liiton jäsenlehti Jahti Jakt, mutta myös neuvontapalvelut, koulutukset ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut koskevat kaikkia jäseniä. Huomattava osa liiton palveluista on suunnattu metsästysseuroille niiden toiminnan tukemiseen. Esimerkkejä tällaisista ovat nettijäsenrekisteri, neuvontapalvelut, vakuutukset ja jäsenkortit. 6 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

5 Hallinto Aku Ahlholm Päätösten takana Metsästäjäliitossa korkein päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuonna 2010 kevätliittokokous pidettiin Riihimäellä kesäkuussa ja syysliittokokous Turussa marraskuussa. Liittokokouksissa esimerkiksi valitaan hallitus, tehdään valtakunnallisia esityksiä ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti sekä kuluneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Liittokokouksissa kuuluu Metsästäjäliiton jäsenten ääni, sillä kokouksissa voidaan käsitellä alun perin yksittäiseltä jäseneltä tai jäsenseuralta lähtöisin olevia esityksiä. Jäsenistön sanansaattajana ja päätöksentekijöinä ovat Metsästäjäliiton piirit. Päätöksiä tehtäessä kullakin piirillä on käytössään jäsenistönsä mukainen äänimäärä. Uusia kasvoja liittohallituksessa Vuoden 2010 alussa liittohallituksessa aloitti kolme uutta edustajaa: Kalevi Korhonen Lapista, Eino Kymäläinen Kainuusta ja Juha Sormunen Kymestä. Hallituspaikka on kaksivuotinen. Liittohallituksen tehtävänä on vastata liittokokouksen tekemien päätösten toteuttamisesta. Liittohallitus muun muassa hoitaa liiton omaisuutta, päättää keskustoimistolle palkattavasta henkilökunnasta ja tukee piirihallitusten toimintaa. Toimikunnat hallituksen apuna Liittohallitus voi nimittää avukseen asioiden valmistelu- ja kehittämistöihin työryhmiä, toimikuntia ja valiokuntia. Vuonna 2010 Metsästäjäliitossa toimi yksi valiokunta ja kuusi toimikuntaa. Näistä keskeisimmässä roolissa oli työvaliokunta, joka muun muassa valmisteli järjestöpoliittiset asiat sekä henkilöstö- ja talousasiat. Työvaliokunta ja toimikunnat 2010 Työvaliokunta Lauri Kontro, puheenjohtaja Arto Purmonen Panu Hiidenmies, sihteeri Metsästyskulttuuritoimikunta Eino Kymäläinen, puheenjohtaja Juha K. Kairikko Jukka Peltonen Pekka Allonen, sihteeri Syysliittokokouksessa Turussa hyväksyttiin muun muassa seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Liittohallitus 2010 Lauri Kontro Helsinki puheenjohtaja Arto Purmonen Outokumpu varapuheenjohtaja Unto Auvinen Leppävirta Jorma Hacklin Jokioinen Martti Hahtola Mikkeli Hannu Ilomäki Peräseinäjoki Kalevi Korhonen Rovaniemi Eino Kymäläinen Ristijärvi Juha Lehtinen Harjavalta Juha Lukkanen Lieksa Pauli Partanen Tikkakoski Juha Sormunen Lappeenranta Koulutustoimikunta Pauli Partanen, puheenjohtaja Markku Kejonen Raine Luomanen Marjo Mäenpää Heikki Taskinen Ere Grenfors, sihteeri Julkaisutoimikunta Martti Hahtola, puheenjohtaja Esko Lehtola Pentti Poutanen Johanna Tenovirta, sihteeri Kilpailutoimikunta Jorma Hacklin, puheenjohtaja Pekka Karhunen Timo Seppä Juhani Voutilainen Keijo Aalto, sihteeri Riistanhoitotoimikunta Juha Sormunen, puheenjohtaja Mikko Alhainen Anssi Lilja Jukka Lähteenmäki Teemu Simenius, sihteeri It-toimikunta Teemu Simenius, puheenjohtaja Jari Ruohotie, sihteeri 8 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

6 Henkilökunta Uudistuksia käynnistämässä Metsästäjäliiton keskustoimistossa jatkettiin jo aiemmin aloitettua liiton uudistamistyötä. Vuonna 2010 lähes jokainen liiton päätoiminta-alue pääsi pöyhittäväksi. Jahti-lehti uudistettiin, koulutustoiminnan uudistus alkoi, viestinnän kehittäminen eteni ja edunvalvontaa syvennettiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Uudistustyö oli aloitettu jo edellisenä, suurten muutosten vuonna Tuolloin vaihtuivat saman vuoden aikana niin toiminnanjohtaja, liiton toimitilat kuin toimintojen painopisteet. Henkilövaihdoksia Eräkontissa Henkilöiden osalta muutoksia tapahtui erityisesti Metsästäjäliiton ja sen piirien omistamassa erätarvikeliike Eräkontissa. Yli kaksikymmentä vuotta Eräkontissa työskennellyt Tuula Savumo jäi eläkkeelle. Samalla Metsästäjäliiton toimistovirkailijana aiemmin työskennellyt Sanna Visto vaihtoi liiton puolelta Eräkonttiin. Vuoden lopussa jouduttiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä lopettamaan metsästystarvikemyyjä Keijo Aallon työsuhde. Metsästäjäliiton puolella aloitti syksyllä uutena työntekijänä Jahti-lehden toimitussihteeri Aku Ahlholm. Hän on liiton historiassa ensimmäinen henkilö, joka on palkattu nimenomaisesti lehden toimittamista varten. Liitossa käynnissä olevien projektien avuksi, erityisesti koulutusuudistusta varten työssä oli projektiluontoisesti Veli-Matti Pekkarinen. Pekka Allonen jatkoi edellisenä vuonna alkanutta liiton arkistojen järjestämisprojektia Metsästysmuseossa. Erätalon pihalla järjestettiin liiton oma messutapahtuma Riihimäen Erämessujen ohessa. Timo Syrjänen Metsästäjäliiton keskustoimiston ja Eräkontin henkilökunta. Takarivissä vasemmalta Keijo Aalto, Panu Hiidenmies, Teemu Simenius, Matti Tervas, Jari Ruohotie, Veli-Pekka Seppänen ja Ere Grenfors. Eturivissä vasemmalta Sanna Visto, Tuula Savumo, Veli-Matti Pekkarinen, Sari Sirkiä ja. Kuvasta puuttuu Aku Ahlhom. Metsästäjäliiton ja Eräkontin henkilökunta 2010 Vakituisessa palvelusuhteessa: Panu Hiidenmies toiminnanjohtaja Teemu Simenius järjestöpäällikkö Matti Tervas talouspäällikkö Ere Grenfors koulutuspäällikkö Jari Ruohotie it-suunnittelija järjestötiedottaja Sari Sirkiä toimistovirkailija Aku Ahlholm toimitussihteeri alkaen Veli-Pekka Seppänen myymäläpäällikkö Tuula Savumo metsästystarvikemyyjä saakka Sanna Visto myyntiassistentti 1.9. alkaen Eräkontissa Keijo Aalto metsästystarvikemyyjä saakka Määräaikaisina tai projekteissa: Veli-Matti Pekkarinen hanketyöntekijä Pekka Allonen arkiston järjestäjä työsuhteessa Suomen Metsästysmuseoon Käy Erätalossa Metsästäjäliiton keskustoimisto sijaitsee Riihimäellä niin kutsutussa Erätalossa. Samassa rakennuksessa toimii myös erätarvikeliike Eräkontti, joka on avoinna arkisin Tervetuloa käymään! Liiton piireillä ja jäsenseuroilla on mahdollisuus myös järjestää Erätalossa omia kokouksia ja koulutustilaisuuksia. Varaukset voi tehdä liiton toimistolle. 10 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

7 Piirit Lähimpänä jäsenistöä Huomattava osa Metsästäjäliiton käytännön toiminnasta, joka näkyy jäsenistölle, tapahtuu liiton piireissä. Piirit järjestävät esimerkiksi koulutustilaisuuksia, nuorten Metso-leirejä ja erilaisia tapahtumia pienpetojen pyyntikilpailuista talvisiin Erätulitapahtumiin unohtamatta tietenkään vuoden ympäri pyöriviä metsästysampumakilpailuja. Piirin toimintaa ohjaa piirihallitus, jota johtaa puheenjohtaja. Piirin toiminnan sydämeksi voidaan kuitenkin kutsua toiminnanjohtajaa. Hän organisoi piirin toiminnan käytännön tasolla ja on yhteyshenkilö piirin jäsenille. Tuplavaihdoksia ja naisvoimaa Piirien toimintaan tuli kuluneena vuonna mukaan uusia kasvoja. Kahdessa piirissä tapahtui suurempi muutos, kun saman vuoden aikana vaihtuivat sekä toiminnanjohtaja että puheenjohtaja. Pohjois-Savossa pitkään ja ansiokkaasti toiminnanjohtajana toiminut Heimo Lindström vetäytyi eläkkeelle, ja tilalle astui Marja Hyvärinen. Samoin pitkäaikainen puheenjohtaja Unto Auvinen antoi vetovastuun Pekka Julkuselle. Metsästäjäliiton johto ja piirien väki istuttivat Erätalon pihaan vaahteran kevätliittokokouksen yhteydessä. Keskipohjan piirissä toiminnan vetäjät vaihtuivat kerralla, kun piiriä luotsaamaan valittiin uusi toiminnanjohtaja Enni Javarus ja puheenjohtaja Seppo Tuomainen. Oulun piirissä toiminnanjohtaja Petri Riihijärvi jäi pois, ja uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Asko Lampinen. Naistoiminnanjohtajia on Metsästäjäliitossa ollut aiemminkin, mutta tänä vuonna heitä saatiin siis joukkoon kaksin kappalein. Piirit toteuttavat paikallistason toiminnan, kuten koulutukset. Pertti Saarikoski opettaa Kainuun Metso-leiriläisille kuinka loukku viritetään. Metsästäjäliiton piireissä 2010 Piiri Toiminnanjohtaja Puheenjohtaja Etelä-Häme Tero Saarikko Jorma Hacklin Kainuu Juhani Voutilainen Eino Kymäläinen Keskipohja Teemu Pietilä (02/10 asti) Keijo Kangas (02/10 asti) Enni Javarus (03/10 alkaen) Seppo Tuomainen (03/10 alkaen) Keski-Suomi Anssi Lilja Pauli Partanen Kymi Erkki Pentinniemi Juha Sormunen Lappi Juha Haapamäki Kalevi Korhonen Oulu Petri Riihijärvi (03/10 asti) Sirkka Kyrö Asko Lampinen (10/10 alkaen) Pohjanmaa Erkki Majanen Hannu Ilomäki Pohjois-Häme Ari Heino Pauli Nyström Pohjois-Karjala Markku Kejonen Juha Lukkanen Pohjois-Savo Heimo Lindström (05/10 asti) Unto Auvinen (03/10 asti) Marja Hyvärinen (06/10 alkaen) Pekka Julkunen (03/10 alkaen) Satakunta Reijo Holmi Timo Lähdekorpi Suur-Savo Tapio Meriluoto Martti Hahtola Svenska Österbotten - Martin Lindgård Uusimaa Pertti Oksanen Timo Tanner Varsinais-Suomi Paavo Lankinen Veli-Pekka Laukka 12 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

8 Kotimainen edunvalvonta Metsästäjien etujen valvontaa, aselakia ja suurpetoja Metsästäjien asioiden ajaminen eli edunvalvonta on kirjattu Metsästäjäliiton strategiaan liiton tärkeimmäksi tehtäväksi. Liitto hoitaa edunvalvontatyötä ottamalla osaa eräalaa koskevaan päätöksentekoon. Riippumattomana, tunnettuna ja huomattavan suurena kansalaisjärjestönä Metsästäjäliitolla on hyvät vaikutusmahdollisuudet. Aselaki toi muutoksia Jo edellisenä vuonna alkanut aselain uudistaminen oli yksi vuoden puhutuimmista metsästyspolitiikan aiheista. Metsästäjäliitto jatkoi metsästäjien näkökulman esille tuomista päättäjien suuntaan. Aselakimuutoksen ensimmäinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa vuoden lopussa, ja se toi muutoksia erityisesti käsiaseiden lupiin. Metsästysaseiden lupakäytäntö onnistuttiin säilyttämään käsiaseita pienemmin muutoksin. Soveltuvuustestaus, käsiaselupien pyyntitodistukset ja hankkimisluvan ikärajan nosto koskivat silti myös metsästäjiä. Loppuvuoden suuriin kysymyksiin kuului riistahallintolain muuttaminen. Metsästäjäin Keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien muuttumista Suomen Riistakeskukseksi valmisteltiin vuoden aikana hallituksen esitykseksi asti. Hyväksyminen jäi seuraavalle vuodelle. Suurpedot tapetilla Suurpetopolitiikka ja kasvavat petomäärät olivat yksi vuoden kuumista perunoista. Metsästäjäliitto otti vahvasti kantaa suurpetojen kanta-arvoiden luotettavuuteen ja suurpetopolitiikan linjoihin. Metsästäjäliitto vaati luotettavia kannanarvioita, ihmiset ja elinkeinot turvaavaa lupapolitiikkaa sekä suurpetojen hoitosuunnitelmien päivittämistä vastaamaan nykyistä petomäärää. Aku Ahlholm Aselain ensimmäisen vaiheen muutos oli yksi vuoden isoista edunvalvontakysymyksistä. Metsästäjäliiton antamat lausunnot 2010: Ampuma-aselain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta, hallintovaliokunnalle Riistavahinkoasetuksesta, maa- ja metsätalousministeriölle Ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, hallintovaliokunnalle Luonnonsuojelulain muuttamisesta, ympäristövaliokunnalle Ammuksien kuljettamisesta lentokoneessa, TraFille Selkämeren kansallispuiston perustamisesta, ympäristöministeriölle Lakisääteisen metsästäjäorganisaation muutoksen loppuraportista, maaja metsätalousministeriölle Metsästysasetuksen muuttamisesta, maa- ja metsätalousministeriölle Riistaeläinten käyvistä arvoista, maa- ja metsätalousministeriölle Rauhoitettujen riistalajien poikkeuslupien määräyskirjeestä, maa- ja metsätalousministeriölle Törkeästä metsästysrikoksesta, oikeusministeriölle Selkämeren kansallispuiston perustamisesta, maa- ja metsätalousvaliokunnalle Riistahallintolaista ja metsästyslain muuttamisesta, maa- ja metsätalousvaliokunnalle Pakkokeinolain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta, maa- ja metsätalousvaliokunnalle Ilvesluvista, maa- ja metsätalousministeriölle Elintarvikelain muuttamisesta, maa- ja metsätalousministeriölle Metsästäjäliiton antamat esitykset 2010: Esitys karhun kevätpyynnin sallimisesta, maa- ja metsätalousministeriölle Esitys lopetetun hirven eläinlääkärikustannusten korvaamisesta valtion varoista, maa- ja metsätalousministeriölle Julkilausuma metsäpeuran pelastamisen puolesta Julkilausuma suurpetojen hoitosuunnitelmien päivittämistä Seuraa Metsästäjäliiton edunvalvontatyötä Metsästäjäliiton keskeisimmät lausunnot ja esitykset julkaistaan tiivistettyinä Jahti-lehdessä ja kokonaisina liiton verkkosivuilla. Edunvalvonnan ja metsästyspolitiikan käänteistä raportoidaan Jahti-lehden lisäksi liiton kotisivujen uutispalstalla, Facebook-sivuilla ja uutiskirjeessä. Tutustu näihin tarkemmin osoitteessa metsastajaliitto.fi 14 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

9 Kansainvälinen edunvalvonta Kansainvälinen vaikuttaminen on kaukaa viisasta Metsästäjäliitto ajaa suomalaisten metsästäjien etua myös kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa koko ajan, sillä tänä päivänä suurin osa uusista laeista tulee EU:n kautta. On tärkeää päästä vaikuttamaan EU:ssa valmisteltaviin säädöksiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. Vaikutusmahdollisuudet ovat paljon rajallisemmat myöhemmin, kun direktiivien sanelemia säädöksiä sovelletaan Suomen lakeihin. Eurooppalaista ja pohjoismaista ulottuvuutta Metsästäjäliitto kuuluu eurooppalaiseen metsästäjäjärjestöön FACEen ja pohjoismaiseen NJS:ään, joiden kautta liitto hoitaa kansainvälistä edunvalvontaa. Lisäksi Metsästäjäliitto on kansainväliseen metsästysampumaurheilujärjestön FITASCin jäsen. FACE toimi kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden teemavuonna erityisesti alkuperäisen luonnon säilyttämisen ja luonnon kestävän käytön puolesta. FACE seurasi myös EU:n maatalouspolitiikan suunnittelua. Vuoden loppupuolella esille nousi lemmikkieläinten hyvinvointi, johon liittyviä säädöksiä ryhdyttiin valmistelemaan EU:ssa. FACE ja Metsästäjäliitto sen mukana haluavat varmistaa, ettei säädöksillä haitata esimerkiksi koirien käyttöä metsästyksessä. Pohjoismaista erityisesti Ruotsi nousi esille kansainvälisessä metsästyspolitiikassa, kun Ruotsin valtion päätös rajoittaa maan susikantaa päätyi EU:n hampaisiin. FACE ja NJS olivat Ruotsin metsästäjäliiton Svenska Jägareförbundetin tukena suden- EU:n virkamiehet ja europarlamentaarikot pääsivät tutustumaan Euroopan metsästykseen, kun FACE ja Metsästäjäliitto sen mukana esittelivät metsästystä Brysselissä. metsästyksen puolustamisessa. NJS jatkoi myös työtä edellisenä vuonna alkaneen hyljetuotteiden kaupan rajoitusten parissa. Metsästystietoa Brysseliin Metsästäjäliitto oli mukana esittelemässä EU-parlamentin väelle metsästysasioita FACEn järjestämässä metsästysnäyttelyssä Brysselissä elokuussa. Europarlamentaarikot ja Brysselin virkamiehet pääsivät perehtymään metsästykseen ja metsästäjille tärkeisiin seikkoihin. Metsästäjäliitto osallistui vuoden aikana kaikkiin FACEn yleiskokouksiin ja NJS:n hallituksen kokouksiin sekä FACEn kansainväliseen tiedottajatapaamiseen. FACEn kansainvälinen tiedottajatapaaminen pidettiin tänä vuonna Saksassa. Kuvassa ovat Saksan metsästäjäliiton tiedottaja Anke Nuy (vas.) ja FACEn Adrien de Roubaix. Mitä ovat FACE ja NJS? FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) on eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä, joka ajaa metsästyksen ja metsästäjien etua Euroopan unionin päätöksentekoelimissä. FACEen kuuluu metsästäjäjärjestöjä 36:sta Euroopan maasta, ja niiden kautta noin 7 miljoonaa eurooppalaista metsästäjää. Metsästäjäliitto liittyi FACEen vuonna NJS (Nordisk Jägersamvirke) on pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteistyöelin. Järjestö edustaa yhteensä noin :a Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin metsästäjää. Tavoitteidensa mukaisesti NJS:n ylläpitää ja kehittää pohjoismaista metsästysperinnettä, edistää riistantutkimusta sekä tarjoaa viranomaisille ja suurelle yleisölle tietoa metsästyksestä. 16 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

10 Koulutus Koulutustoiminnan uudistaminen alkoi Metsästäjäliiton koulutustoiminnan uudistaminen lähti toden teolla käyntiin vuonna Vuoden vaihteessa koulutustarvetta ja toiveita oli kartoitettu jäsenseurakyselyllä. Tulosten perusteella aloitettiin ensimmäisten koulutuskokonaisuuksien uudistaminen. Toiveet selvitettiin Jäsenseurakyselyn tulosten mukaan tärkeimmäksi koulutusaiheeksi nousi seuratoimintakoulutus. Vastaavaa metsästysseurojen aktiivisten toimijoiden koulutusta ei ole saatavilla muualta. Esimerkiksi sihteerinä ja puheenjohtajana toimiminen ja yhdistyslaki kaipasivat lisää valottamista. Toivottuja koulutusaiheita olivat lisäksi esimerkiksi pienpetojen pyyntikoulutus, riistapeltojen viljely ja suurpetojen metsästyskoulutus. Myös metsästysammuntaa ja nuorisokoulutusta pidettiin tärkeinä. Seuratoiminnan ja pienpetopyynnin koulutus ensin Ensimmäiset uudistettavat kokonaisuudet olivat seuratoimintakoulutuksen ja pienpetopyynnin koulutukset. Projektityöntekijä Veli-Matti Pekkarinen teki koulutuspäällikkö Ere Grenforsin kanssa uudistetut koulutusmateriaalit, ja liiton piirikouluttajat kurssitettiin materiaalin käyttöön. Seuratoimintakoulutuksen uudistukseen liittyi myös pitkäaikaisen ja tärkeän tietolähteen, eli Metsästysseuratoiminnan käsikirjan päivitystyön aloittaminen. Metsästäjien käyttöön räätälöity opas ilmestyy täysin uusittuna vuonna Seuraavaksi koulutusaiheiden uudistamislistalla on metsästysammunnan koulutuskokonaisuus. Kainuun Metso-leirillä rakennettiin hirvitornia. Suvi Määttä naulaa Veikko Ahosen ohjauksessa. Metso-leirit edelleen suosiossa Metsästäjäliiton pääkoulutusaiheiden joukkoon kuuluvat lapsille ja nuorille suunnatut Metso-leirit. Niillä harjoitellaan esimerkiksi tunnistamaan riistalajeja, opetellaan turvallista aseenkäsittelyä ja ammuntaa, hoidetaan riistaa ja viihdytään samanhenkisessä seurassa. Leireillä voi suorittaa myös metsästäjätutkinnon. Metso-leirejä on järjestetty pian 15 vuotta ja niille osallistuu vuosittain satoja eräasioista kiinnostuneita lapsia ja nuoria. Vuonna 2010 järjestettiin yksitoista Metsoleiriä ympäri Suomen. Leirejä järjestettiin lähestulkoon Hangosta Petsamoon, sillä eteläisin leiri pidettiin Hankoniemellä ja pohjoisimmat Lapissa. Suurin osa leireistä sijoittui kesäaikaan, mutta joukkoon mahtui kaksi talvileiriäkin. Yksi leireistä oli ruotsinkielinen. Vuoden Metso-leireille osallistui yli 430 nuorta. Metso-leiritoimintaa tukivat tänäkin vuonna maa- ja metsätalousministeriö, Nammo-Lapua ja Sako. Riina Sipiläinen Tervetuloa koulutuksiin! Metsästäjäliiton piirit järjestävät omilla alueillaan monenlaista koulutusta seuratoiminnasta riistanhoitoon. Eri piirien valikoimaan saattaa kuulua myös riistaruokien valmistamista, naismetsästäjille suunnattuja kursseja sekä tietysti nuorten koulutuksia. Seuraa koulutustarjontaa Jahti-lehden Piirit ilmoittavat -sivuilta tai tiedustele tulevia koulutuksia suoraan omasta piiristäsi. Katso yhteystiedot sivulta Seuratoiminnan koulutusmateriaalin kuvitusta. 18 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

11 Kilpailut Metsästysammunnoissa oli hyvä kilpailuvuosi Metsästysammunta on yksi Metsästäjäliiton keskeisistä toiminnoista, koska liitto vastaa Suomen metsästysammunnan kilpailutoiminnasta. Metsästysammunnoissa voi kilpailla SM-tasolle asti ja kansainvälissä lajeissa päästä PM- ja EM-kilpailuihin saakka. Kovatasoinen SM-kisavuosi Metsästysammunnan SM-kilpailuja järjestettiin perinteen mukaisesti viidet. Suurimmat kilpailut ovat neljä lajia yhdistävät kesäkilpailut, jonka suoritusmäärät kattoivat lähes puolet kaikista metsästysammunnan SM-mittelöissä tehdyistä ammuntasuorituksista. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisia suorituksia ammuttiin SM-tasolla lähes Piiritason kilpailuissa määrä oli vielä monin verroin enemmän. Ere Grenfors Kuhinaa hirvenjuoksun SM-kilpailujen ampumapaikalla. Lapin joukkue juhli hirvenhiihdon naisten mestaruutta antamalla ilmalennon ankkuri Terttu Torvikoskelle. Kovatasoisesta kilpailuvuodesta kertoo, että lähes jokaisen metsästysampumalajin SM-kamppailussa rikottiin tai sivuttiin yhtä tai useampaa ennätystulosta. Eniten ennätystuloksia nähtiin Hyvinkäällä metsästysammunnan kesäkisoissa, joissa tehtiin useita ennätyksiä niin metsästyshaulikossa, -trapissa kuin -hirvessä. Kultajuhlaa EM- ja PM-kisoissa Pohjoismaisen metsästysammunnan PM-kilpailut järjestettiin heinäkuussa Tanskassa. Suomen joukkue oli erittäin voitokas. Joukkueen jäsenet toivat kotiin joukkuekullan lisäksi arvostetusta yhdistelmäkilpailusta henkilökohtaisen kaksoisvoiton ja neljä osalajien mestaruutta sekä kuusi muuta henkilökohtaista mitalia. Myös Suomen EM-joukkue teki todellisen murskatuloksen Eurooppalaisen metsästysammunnan korkeimmissa kilpailuissa Sloveniassa. Suomi ampui kaksi joukkuekultaa kivääri- ja yhdistelmäammunnoissa. Lisäksi tuomisina oli henkilökohtainen kiväärimestaruus ja pronssimitali. Metsästäjäliitto onnittelee ampujia! Tukijoina olivat Sako, Lapua ja Kala- Oskarin teerikirnu. Keijo Aalto Metsästysampumalajien SM-kilpailut 2010 Kilpailut Paikka Aika Kilpailusuorituksia kpl (henkilökohtaiset sarjat) Hirvenhiihto Vaala Ilma-aseet 1) Närpiö Metsästysammunnat 2) Hyvinkää Hirvenjuoksu Vesanto Kansainväliset lajit 3) Mäntsälä ) Ilmahirvi ja ilmaluodikko 2) Metsästyshaulikko, -trap, -hirvi ja -luodikko 3) Pohjoismainen ja eurooppalainen metsästysammunta Metsästysampumalajit on tehty metsästäjille Metsästysampumalajit on suunniteltu nimenomaan metsästäjien tarpeisiin. Metsästysampumalajien valikoimasta löytyy vaihtoehtoja esimerkiksi hirven-, sorsan ja kanalintujen metsästyksessä eteen tulevien tilanteiden treenaamiseen. Valita voi haulikko- ja kiväärilajeista tai näiden yhdistelmästä. Mukaan kuuluu myös ilmakiväärilajeja. Hirvenhiihdossa ja -juoksussa pääsee lisäksi kehittämään kuntoa ja etäisyyden arviointikykyä. Lisää tietoa metsästysammunnasta löydät Metsästäjäliiton kotisivuilta 20 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

12 Viestintä Turvallista jahtia -erikoisesitteitä tehtiin kolmesta eri aiheesta, seuruejahdista, aseista ja maastossa liikkumisesta. Vuoropuhelua jäsenistön kanssa Loppuvuoden 2010 aikana Metsästäjäliitolle valmisteltiin viestintästrategia vuosille Strategian mukaan Metsästäjäliiton viestinnän tulee olla avointa, suunnitelmallista ja ajantasaista. Sen tulee olla perusvireeltään positiivista ja kannustaa niin liiton omia toimijoita kuin jäseniäkin osallistumaan vuoropuheluun liiton kanssa. Vaikka strategia oli vasta valmisteilla, noudatteli vuoden 2010 viestintä pääpiirteiltään tulevan strategian linjoja. Käytännön painopisteet olivat erityisesti sähköisen viestinnän kehittämisessä ja erilaisten materiaalien tuotannossa. Viestintää verkossa Sähköisen viestinnän kulmakiveksi otettiin ajantasaiset ja kiinnostavat kotisivut. Kotisivujen etusivun uutispalsta muutettiin kuvitetuksi ja sen päivitysväliä tihennettiin. Uutispalstalla raportoitiin niin Metsästäjäliiton kuin muunkin metsästys- ja riista-alan uutisia. Kotisivujen kävijämäärä nousi loppuvuotta kohden niin, että sivuilla oli kävijöitä erillisistä ip-osoitteista tilastoituina noin enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotisivuja täydentämään avattiin liiton omat Facebook-sivut, joille uutispalsta päivittyy automaattisesti. Facebook-sivut antavat jäsenille hyvän mahdollisuuden kommentoida liiton toimintaa ja siten osallistua vuorovaikutukseen. Facebook-yhteisön jäsenten kesken järjestettiin loppuvuonna viikkoarvonta, jolloin Facebookkaverien määrä nousi nopeasti lähes henkeen. Metsästäjäliitolla on myös sähköisen uutiskirjeen palvelu. Uutiskirjeitä lähetettiin tilaajien sähköpostiin 10 kappaletta vuoden aikana. Sähköisistä uudistuksista puhuttaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että Metsästäjäliiton tärkein viestintäkanava on edelleen Jahti-lehti, joka jaetaan kaikille liiton jäsenelle. Jahti-lehden vuodesta voit lukea tarkemmin julkaisujen omasta luvusta. Materiaalia jaettavaksi Metsästäjäliiton esite uudistettiin vuonna Lisäksi julkaistiin kolme Turvallista jahtia -kampanjan erikoisesitettä, joista yksi käsitteli turvallista aseenkäsittelyä, toinen turvallisuutta maastossa ja kolmannessa käytiin läpi hirvijahdin turvallisuusohjeet metsästyksen johtajan ja metsästäjän näkökulmista. Esittelymateriaaleiksi tuotettiin myös Metsästäjäliittotarroja ja -kyniä sekä Metso-leirikäyttöön omat Metsoleirilogolla kuvitetut tarrat. Riihimäen Erämessujen aikaan järjestettyä Erätalo-tapahtumaa varten valmistettiin liiton toiminnasta kertovat esittelytaulut. Vuosi oli myös ensimmäinen, jona julkaistiin Metsästäjäliiton vuosikirja. Metsästäjäliitto mainosti toimintaansa eri lehdissä, erityisesti kaikille metsästyskortin maksaneille tulevassa Metsästäjä-lehdessä. Julkisuus ja kansainvälinen yhteistyö Metsästäjäliitosta lähetettiin vuonna 2010 yhteensä 13 mediatiedotetta. Näistä erityisesti liiton maaliskuussa antama arvio susien määrästä ja marraskuussa julkaistut Kainuun piirin susilaskennan tulokset saivat paljon näkyvyyttä julkisuudessa. Lisäksi liiton edustajia haastateltiin sanomalehtiin, televisioon ja radioon useita kertoja vuoden aikana. Kansainväliseen viestintäyhteistyöhön liittyen Metsästäjäliitto osallistui eurooppalaisen FACE:n järjestämään kansainväliseen tiedottajatapaamiseen Saksassa. Lisäksi liitto oli mukana FACE:n metsästysaiheisen näyttelyn kokoamisessa ja esittelyssä Euroopan parlamentissa Brysselissä. FACE:n tapahtumista ja kansainvälisestä yhteistyöstä voit lukea lisää kansainvälisen edunvalvonnan luvusta. Pohjoismainen NJS ei järjestänyt tiedottajatapaamista vuonna 2010, mutta vuoden 2011 tiedottajatapaaminen sovittiin järjestettäväksi Suomessa. Metsästäjäliiton tarrat ja uusittu esite. 22 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

13 Jahti-lehden vuoden 2010 numeroiden kansikuvat. Julkaisut Jahti-lehden ulkoasu uusiksi Metsästäjäliiton jäsenlehden ulkoasu laitettiin vuoden ensimmäisestä numerosta lähtien täysin uusiksi. Jahti-Jakt-lehteä yli 20 vuotta taittanut Pentti Poutanen siirtyi nauttimaan eläkepäivistä, ja oli aika valita uusi taittaja. Jahti-lehden ulkoasusta ryhtyi vastaamaan mainostoimisto Parooninmäen Moukarin nuori graafinen suunnittelija Tiina Suilo. Muutoksen tavoitteena oli erityisesti nykyaikaistaa ja keventää lehden ilmettä sekä parantaa sen luettavuutta. Samalla lehden sivukokoa muutettiin nykyisten aikakausilehtien tapaan aiempaa hiukan matalammaksi ja leveämmäksi, jotta taitolle saatiin lisää väljyyttä. Uudistuksen jälkeen tehdyn lukijakyselyn ja saatujen palautteiden mukaan ulkoasun päivityksessä onnistuttiin. Lähes kaikki lukijoilta saatu palaute oli positiivista. Uusi toimitussihteeri Syksyllä Jahti-lehdelle saatiin liiton historian ensimmäinen täysipäiväisesti lehteen keskittyvä toimihenkilö, kun toimitukseen palkattiin uusi toimitussihteeri. Paikan sai pitkään media-alalla työskennellyt Aku Ahlholm, ja aikaisemmin toimitussihteerin työtä oman toimensa ohessa hoitanut jatkoi jälleen täysipäiväisesti liiton tiedottajana. Uusi toimitussihteeri astui mukaan vuoden viimeisestä numerosta alkaen. Päätoimittaja on liiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies. Toimitukseen kuuluivat edelleen myös liiton toimihenkilöt Teemu Simenius, Ere Grenfors, ja Jari Ruohotie. Olennaisessa osassa oli myös laaja ulkopuolisten avustajien, eli kuvaajien ja kirjoittajien joukko. Lähes 500 sivua Jahti-lehteä Muita julkaisuja Keväällä 2010 julkaistiin 32-sivuinen Metsästysseuran vero-opas. Opas on Metsästäjäliiton verotustyöryhmän asiantuntijoiden laatima ja metsästysseurojen näkökulmaa varten räätälöity. Se postitettiin kaikille liiton jäsenseuroille ja julkaistiin sähköisenä liiton kotisivuilla. Kotisivuilla julkaistiin myös oppaan ruotsinkielinen versio. Liitto julkaisi jo 23. kerran taskukalenterimallisen Metsästäjän kalenterin yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa. Lisäksi vuoden 2010 aikana aloitettiin perinteikkään ja liiton yhdeksi suosituimmaksi teokseksi nousseen julkaisun, Metsästysseuratoiminnan käsikirjan, uudistamistyö. Vuonna 2011 käsikirjasta ilmestyy täysin uudistettu versio. Metsästäjäliitolla on myös sähköisiä julkaisukanavia, eli uutiskirje, kotisivut ja Facebook-sivut. Näistä kerrotaan tarkemmin viestinnän yhteydessä. Metsästäjäliiton jäsenlehti on liiton tärkein julkaisu. Se ilmestyi vuoden aikana tavalliseen tapaan neljänä numerona. Liiton jäsenetuihin kuuluvan lehden levikki on jäsenmäärän suuruinen, eli vuonna 2010 noin Irtonumerotilaajia oli noin ja vapaanumeron saajia noin 260. Irtonumerotilaajille neljän lehden hinta oli kuluneena vuonna 20 euroa. Koko vuoden sivumäärä nousi neljässä numerossa yhteensä 484 sivuun. Se on yhtä paljon kuin vuonna 2008, mutta toisaalta 32 sivua vähemmän kuin ennätykselliseksi kohonneen vuoden 2009 sivumäärä. Jahti-lehti painettiin edelleen Forssan Kirjapainossa. Jahti-lehden elokuun numeron mukana jaettiin kaikille jäsenille uusi kaksivuotinen jäsenkortti yhteistyössä ST1-energiayhtiön kanssa. Kortti on aikaisemman kaksivuotisen kortin tapaan samalla alennuskortti ST1-polttoaineasemille. Metsästäjäliiton jäsenkortti toimii samalla bensakorttina. Metsästysseuran vero-opas jaettiin kaikille liiton jäsenseuroille. 24 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

14 Verkkopalvelut Verkkomaailmaa valloittamassa Sähköisten palveluiden kehittäminen kuuluu liiton tavoitteisiin. Sähköinen tiedonvälitys on parhaimmillaan nopeaa, kustannustehokasta ja mukaansatempaavaa. Erityisen tärkeää sähköisten kanavien ja palveluiden toimivuus on nuorempien ikäpolvien tottuneille verkonkäyttäjille. Kotisivut ja Facebook-yhteisö Metsästäjäliiton kotisivujen tavoitteeksi otettiin ajantasaisuus ja houkuttelevuus. Etusivun ilme muutettiin uudeksi, kun siihen lisättiin kuvallinen uutispalsta. Uusi aluevaltaus tehtiin, kun liitto avasi omat Facebook-sivut. Facebook-sivut toimivat liiton ja metsästysalan uutisten välityskanavana, joka tarjoaa lukijoilleen mahdollisuuden myös kommentoida ja antaa palautetta. Metsästysseurojen omien kotisivujen määrä on kasvanut. Useilla seuroilla on aktiivisesti päivitetyt sivut, joiden kautta tietoa jaetaan sekä aiheesta kiinnostuneille ulkopuolisille että erityisesti omille jäsenille. Metsästäjäliitto kannusti seuroja tarttumaan verkkomaailman mahdollisuuksiin sopimalla yhteistyösopimuksen Kotisivukoneen kanssa. Liiton jäsenseuroille sovittiin Kotisivukoneen palveluista tuntuva alennus. Riistalaukaussimulaattorin päivitys Metsästäjäliiton kotisivuilla oleva Riistalaukaussimulaattori on ollut suosittu palvelu jo vuosia. Vuonna 2010 riistalaukaussimulaattoria monipuolistettiin uusilla riistalajeilla. Nyt oikeaa tähtäyspistettä pääsee harjoittelemaan myös anatomialtaan monelle tuntemattomammista lajeista, harmaahylkeestä ja villisiasta. Mukaan lisättiin myös hirvi- ja karhukokeen ampumataulut. Riistalaukaussimulaattorin ulkoasu muuttui yhteistyökumppanin muutoksen myötä. Riistalaukaussimulaattori näyttää laukauksen jälkeen anatomiakuvasta minne luoti olisi osunut. Simulaattori kertoo oliko laukaus onnistunut ja neuvoo minkälaiset vaikutukset sillä olisi ollut. Tiedonvälitystä ilman paperipinoja Kotisivujen lisäksi metsästysaiheista tietoa välitettiin sähköisen uutiskirjeen avulla. Kiperiä kysymyksiä varten avattiin uusi seuratoimintapuhelimeksi kutsuttu neuvontanumero. Liiton sisäiseen käyttöön avattiin intranet-palvelu ja sen sähköinen tiedostopankki. Sähköiset yhteydenpitojärjestelmät ovat paitsi näppäriä, ne voivat olla myös aikaa ja kustannuksia karsivia. Koska osa liiton palavereista pidettiin sähköisinä neuvotteluina, saatiin liiton kokouskuluissa säästettyä vuoden aikana. Tutustu ilmaisiin sähköisiin palveluihin Metsästäjäliitolla on verkossa useita kaikille avoimia palveluja: Kotisivujen uutispalstalta löydät metsästysalan tuoreimmat uutiset Metsästäjäliiton Facebook-yhteisöön ovat tervetulleita kaikki Sähköpostiin tilattava uutiskirje on myös maksuton Riistalaukaussimulaattorin löydät heti liiton etusivulta Kotisivuilla on myös paljon tietoa metsästyksestä, riistasta, metsästysammunnasta, Jahti-lehdestä ja liiton jäseneduista Käy tutustumassa osoitteessa Metsästäjäliiton ja metsästysalan ajankohtaisista asioista kertovan uutiskirjeen voi tilata omaan sähköpostiin veloituksetta. 26 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

15 Metsästyskulttuuri Liitto valmistautui 90-vuotisjuhliin Metsästäjäliitto juhlii 90. toimintavuottaan vuonna Silloin avataan Metsästäjäliiton historiasta kertova juhlanäyttely Suomen Metsästysmuseossa. Juhlavuotta edeltävänä, vuonna 2010 liiton metsästyskulttuuritoimikunta osallistui liiton juhlanäyttelyn sisällön suunnitteluun ja valmisteluun. Varsinaisesta näyttelyn toteutuksesta huolehti Metsästysmuseo. Metsästäjäliitto-näyttely esittelee melkoisen palan suomalaista erähistoriaa. Metsästäjäliitto on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa esimerkiksi suomalaiseen vastuulliseen metsästysperinteeseen ja metsästyslakien muodostamiseen. Jahti-lehdessä jäsenistöä johdatteli kohti juhlavuotta neliosainen Metsästäjäliiton historiasta kertova artikkelisarja. Rahasto metsästyskulttuurille Metsästäjäliitto perusti vuonna 2010 kolme rahastoa. Niihin voi tehdä lahjoituksia, ja niistä voidaan liittohallituksen päätöksellä myöntää avustuksia. Yksi rahastoista osoitettiin nuorisotoiminnalle, yksi riistanhoidolle ja yhden nimeksi annettiin Juha K. Karikon rahasto. Viimeksi mainittu on nimetty liiton edellisen, pitkäaikaisen toiminnanjohtajan mukaan. Hän on tunnettu innokkaana eräperinteen tallentajana ja tiedon jakajana. Hänen mukaansa nimetty rahasto on tarkoitettu metsästyskulttuurin tukemiseen. Palkittuja metsästysperinteen ylläpitäjiä Metsästäjäliitto palkitsi jäseniään ansiokkaasta toiminnasta suomalaisen metsästyksen ja riistanhoidon siis metsästyskulttuurin hyväksi. Kultaisen ansiomerkin saivat vuoden aikana 15 erityisen ansioitunutta henkilöä, ja piirit myönsivät hopeisia ansiomerkkejä. Metsästyskulttuuritoimikunta paneutui vuoden aikana myös ansiomerkkisääntöjen päivittämiseen. Metsästäjäliiton historiaan kuuluu esimerkiksi valkohäntäpeuran tuominen Suomeen. Amerikkaan muuttaneet suomalaiset nimittäin lahjoittivat peuran Metsästäjäliitolle. Näitä ja muita historian käänteitä koottiin liiton juhlanäyttelyyn. Jaakko Ruola Metsästäjäliiton 90-vuotislogo suunniteltiin seuraavan vuoden juhlallisuuksia varten. Mikä ihmeen metsästyskulttuuri? Metsästyskulttuuri ei ole ollenkaan niin etäistä tai kuivaa kuin miltä se saattaa kuulostaa. Metsästyskulttuuri on itse asiassa juuri sitä mitä suomalaiset metsästäjät jatkuvasti tekevät metsästävät, hoitavat riistaa ja toimivat metsästysseuroissa meille tyypillisellä tavalla. Suomalaisesta metsästyskulttuurista saa ihan luvan kanssa olla ylpeä, esimerkiksi erätaidoistamme, metsästysseuroistamme ja vapaaehtoisesta riistanhoitotyöstä. Sellaisten perinteiden toivoisi siirtyvän tulevienkin erämiehille ja -naisille. Siksi tarvitaan metsästyskulttuurin vaalimista ja kehittämistä. 28 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

16 Eräkontti Metsästystarvikkeita liiton myymälästä Eräkontti on Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama erätarvikeliike. Eräkontin tarkoitus on paitsi välittää metsästysseuroille tärkeitä jäsenpalvelutuotteita, myös kehittää omalta osaltaan suomalaista metsästystä ja riistanhoitoa. Jälkimmäistä tarkoitusta varten Eräkontti panosti kuluneenakin vuonna esimerkiksi riistapeltosiementen valikoimaan ja uusiin pienpetopyynnin välineisiin, kuten uuteen KaNu-loukun malliin ja laatikkorautoihin. Valikoimaan otettiin myös muiden muassa lihankäsittelyn suojavarusteita, koiratarhaelementtejä, riistakameralähetin, riistanruokintakauraa ja riistalihan savustin. Siis laidasta laitaan kaikkea, mitä metsästäjä ja riistanhoitaja voi tarvita. Eräkontin myymälä sijaitsee Riihimäen Erätalossa. Valikoimaan pääsee tutustumaan myös verkkokaupassa osoitteessa erakontti.fi Myyjä Keijo Aalto (vas.) esitteli asiakas Jyrki Kotipurolle kuulosuojainvalikoimaa. Henkilövaihdoksia Eräkontin toimitusjohtajana aloitti vuoden alussa liiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius. Aikaisempi toimitusjohtaja Panu Hiidenmies jatkoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana ja Jahti-lehden päätoimittajana. Vuoteen sattui useampia henkilömuutoksia, kun Tuula Savumo jäi eläkkeelle kesällä. Hänen tilalleen siirtyi Metsästäjäliiton toimistovirkailijan työstä Sanna Visto. Loppuvuonna Eräkontti joutui lopettamaan metsästystarvikemyyjä Keijo Aallon työsuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Teknisiin muutoksiin kuului se, että Eräkontti vaihtoi vuoden aikana kassajärjestelmää ja sai samalla käyttöönsä myyntiä ja varastokirjanpitoa nopeuttavan viivakoodijärjestelmän. Myös verkkokauppa uudistettiin. Taloudellinen kehitys Pääosa Eräkontin myynnistä tehtiin verkkokaupan ja postimyynnin kautta. Riihimäen Erätalossa sijaitsevan myymälän paikallismyynnin osuus liikevaihdosta oli 36 prosenttia. Yhtiön liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Laskua oli 0,08 prosenttia ja yhtiön tulos tilikaudelta 2010 oli 5 603,05 euroa (tilikauden 2009 tulos oli 6 612,63 euroa). Tavoite vuodelle 2011 on kasvattaa osuutta metsästystarvikealan kaupasta ja tehdä vuoden tulos voitolliseksi. Kinturinkuja 4 Oy Eräkontti Ab Verkkokauppa: Myymälä avoinna arkisin klo Kinturinkuja 4, Riihimäki Ajo-ohje: puh fax Riihimäen kaupunki 30 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

17 Liiton talous Lisää jäseniä ja lisää toimintaa Metsästäjäliiton tilivuoden 2010 tulos oli ,73 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä johtui sijoitusomaisuuden myyntivoitosta, jota kertyi ,61 euroa. Toiminnallinen tulos jäi siten 5 965,88 euroa alijäämäiseksi. Tulokseen vaikuttaneita merkittävimpiä tekijöitä olivat: Metsästäjäliiton taloudellista asemaa koskevat tunnusluvut Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset , ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,72 = Maksuvalmius 6,42 6,48 Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset , ,27 Taseen loppusumma , ,99 = Vakavaraisuusprosentti 97,88 97,60 Tuotot Jäsenmaksua korotettiin 50 sentillä. Samaan aikaan liiton jäsenmäärä kasvoi yli jäsenellä. Nämä tekijät kasvattivat jäsenmaksutuottoja noin 12 prosentilla. Muissa varainhankinnan tuotoissa oli sen sijaan hienoista laskua, joten varainhankinnan kokonaistuottojen kasvu jäi seitsemään prosenttiin. Metsästäjäliiton toiminnan tuotot vuonna 2010 (1,52 miljoonaa euroa) Sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat yli 600 prosenttia, mikä johtui sijoitustoiminnan uudelleen järjestelyyn liittyneestä, kertaluonteisesta osakkeiden myyntivoitosta. Kulut Henkilöstökulut kasvoivat vuoden aikana noin 3,5 prosenttia. Tähän vaikuttivat muun muassa projektityöntekijän palkkaamisesta ja uuden toimitussihteerin toimen perustamisesta johtuneet palkkauskustannukset. Liiton toiminta laajentui edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä ja henkilöstömäärän kasvu näkyivät myös toimistokulujen kasvuna. 11 % 20 % 11 % 1 % 1 % 0 % 56 % Jäsenmaksut Muu varainhankinta Sijoitustoiminta Ilmoitushankinta Yleisavustukset (OPM) Vuokratuotot Muut tuotot Muut yleishallinnolliset kulut kasvoivat 79 prosenttia edellisvuodesta. Merkittävin tekijä oli uuden kaksivuotisen jäsenkortin ( ) jakelu kaikille jäsenille. Myös edellinen jäsenkortti oli ollut kaksivuotinen ( ), ja siksi vastaavaa menoerää ei ollut tullut vuodelle Toiminnan laajentumisesta huolimatta kokous- ja neuvottelukulut olivat noin 12 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Säästöä kertyi muun muassa siitä, että osa toimikuntien kokouksista pyrittiin pitämään puhelinkokouksina. Kiinteistökustannukset laskivat edellisen tilikauden poikkeukselliseen tulokseen verrattuna. Metsästäjäliitto muutti tuolloin uusiin tiloihin ja kuluja kertyi muutaman kuukauden ajan kahdesta kiinteistöstä. Vanhan kiinteistön myynnin seurauksena nämä ylimääräiset kustannukset jäivät pois vuoden 2010 tuloksesta. Uuden kiinteistön kulujäämä nousi 30 prosenttia paremmaksi kuin edellisvuonna, sillä vuokratuotot olivat kolminkertaiset ja kulut pysyivät aiemman vuoden tasolla. Jahti-Jakt -jäsenlehden tulos oli lähes 10 prosenttia edellisvuotta parempi. Tärkein tekijä oli lehden uusitun painatussopimuksen ansiosta syntynyt kustannussäästö. Metsästäjäliiton toiminnan kulut vuonna 2010 (1,39 miljoonaa euroa) 37 % 3 % 2 % 0 % 7 % 3 % 5 % 33 % 5 % 5 % Henkilöstökulut Toimistokulut Toimikunnat Muut yleishallinnolliset kulut Kokous- ja neuvottelukulut Suhde- ja tiedotustoiminta Kiinteistökulut Jahti-Jakt -lehti Muut kulut (projektit) Poistot 32 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

18 TULOSLASKELMA Suomen Metsästäjäliitto ry Varsinainen toiminta Tuotot 0, ,31 Kulut Henkilöstökulut , ,68 Poistot , ,21 Toimistokulut , ,14 Muut yleishallinnon kulut , ,79 Kokous- ja neuvottelukulut , ,37 Suhde- ja tiedotustoiminta Kulut , ,00 Suhde- ja tiedotustoiminta yhteensä , ,00 Toimikunnat Tuotot 2 105, ,00 Kulut , ,74 Toimikunnat yhteensä , ,74 Kiinteistöt Tuotot 17503, ,80 Kulut , ,91 Jahti-Jakt Jahti-Jakt tuotot , ,60 Jahti-Jakt kulut , ,73 Jahti-Jakt yhteensä , ,13 Varsinaisen toiminnan tuotto-/ kulujäämä , ,86 Projektit Kulut 299,43 0,00 Projektit yhteensä 299,43 0,00 Tuotto-/ kulujäämä , ,86 Varainhankinta Tuotot , ,63 Kulut 2 038,62 277,55 Varainhankinta yhteensä , ,08 Tuotto-/ kulujäämä , ,22 Sijoitustoiminta Tuotot , ,56 Kulut 3 076, ,90 Sijoitustoiminta yhteensä , ,66 Tuotto-/ kulujäämä , ,88 Avustukset OPM , ,00 Avustukset yhteensä , ,00 Tilikauden ylijäämä , ,88 TASE Suomen Metsästäjäliitto ry VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,85 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,85 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,00 Sijoitukset Käyttöomaisuusosakkeet , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistusoikeusyrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,70 Myyntisaamiset omistusoikeusyrityksiltä , ,85 Myyntisaamiset yhteensä , ,55 Lainasaamiset omistusoikeusyrityksiltä 4 264,44 0,00 Siirtosaamiset , ,16 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,71 Rahoitusarvopaperit Mandatum Life 0, ,41 Rahoitusarvopaperit yhteensä 0, ,41 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä , ,30 VASTAAVAA , ,99 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot , ,67 Muut rahastot , ,44 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,37 Tilikauden ylijäämä , ,88 OMA PÄÄOMA , ,36 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 5 465, ,91 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ yhteensä 5 465, ,91 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Rahoitusyhtiölainat , ,00 Ostovelat , ,19 Ostovelat omistusoikeusyrityksille 2 544, ,62 Ostovelat yhteensä , ,81 Muut lyhytaikaiset velat 9 008, ,02 Siirtovelat , ,89 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,72 VIERAS PÄÄOMA yhteensä , ,72 VASTATTAVAA , ,99 34 Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Metsästäjäliiton vuosikirja

19 Suomen Metsästäjäliitto Kinturinkuja 4 PL Riihimäki puh

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Onnea 90-vuotias Metsästäjäliitto! Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. täytti toimintavuoden 2011 aikana

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot