Metsästäjäliiton vuosi 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsästäjäliiton vuosi 2009"

Transkriptio

1 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry

2 Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors Taitto: Forssan Kirjapaino Paino: Forssan Kirjapaino 2010 Kannen kuva: Magnus Nyman Metsäkauris oli vuonna 2009 Metsästäjäliiton vuoden riistaeläin.

3 alkusanat Muutosten vuosi Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen uutena välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja. Sen avulla Metsästäjäliitto haluaa kertoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen toiminnastaan. Vuosi 2009 oli Suomen Metsästäjäliiton toiminnassa suurten muutosten vuosi. Toimintavuoden aikana eräneuvos Juha K. Kairikko poistui ansaitsemalleen eläkkeelle, ja allekirjoittanut aloitti toiminnanjohtajana ja Jahti-lehden päätoimittajana. Myös muita henkilövaihdoksia tapahtui. Keskustoimisto muutti uusiin toimitiloihin syyskuussa. Liiton ja sen piirien omistama Oy Eräkontti Ab siirtyi saman katon alle. Metsästäjäliiton toiminnot ja niiden painopisteet muuttuivat vuoden aikana. Liitto liittyi FACEen, eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestöön. Metsästäjäliiton koulutustoimintaa ryhdyttiin uudistamaan, ja liiton jäsenlehden Jahdin tekijät vaihtuivat lähes täysin. Metsästäjäliiton jäsenmäärä jatkoi edelleen kasvuaan. Liiton talous on suhteellisen vakaa. Osakemarkkinoilla tapahtuneet voimakkaat heilahtelut eivät vielä vaikuttaneet liiton tulorahoituksen sanottavasti. Myöskään Jahti-lehden mainostuotot eivät kokeneet erityistä laskua. Eräkontin tuloutus liitolle oli merkittävässä asemassa, ja yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Jäsenmaksuista liitolle tuloutettava osa oli 5 euroa, mitä voidaan pitää kansallisessa ja kansainvälisessä järjestöjen jäsenmaksuvertailussa erittäin alhaisena. Haluan kiittää kaikkia Metsästäjäliiton jäseniä, jäsenseuroja ja piirejä liiton toimintaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja aktiivisesta otteesta. Kiitän myös liittohallitusta ja etenkin työvaliokuntaa sekä keskustoimiston ja Eräkontin henkilökuntaa vaativan muutosprosessin läpivientiin osallistumisesta. PANU HIIDENMIES toiminnanjohtaja 3

4 SISÄLTÖ Aluksi Alkusanat... 3 Puheenjohtajalta... 5 IHMISIÄ Jäsenistö... 6 Hallinto... 8 Toimitilat...10 Henkilökunta...12 Piirit TOIMINTAA Kotimainen edunvalvonta...16 Kansainvälinen edunvalvonta...18 Koulutus...20 Kilpailut...22 Viestintä...24 Julkaisut...26 Metsästyskulttuuri...28 Kampanjat...30 TALOUTTA Talous...32 Tuloslaskelma...34 Tase

5 PUHEENJOHTAJALTA Metsästyksen puolesta Suomen Metsästäjäliitto on metsästäjien etujärjestö ja metsästysseurojen palvelujärjestö. Molemmat roolit ovat tärkeitä. Metsästäjien etujen valvominen tarkoittaa sitä, että otamme kantaa kaikkiin metsästystä koskeviin määräyksiin ja hankkeisiin. Metsästäjäliitto antaa lausuntoja, kommentoi, esittää ja tiedottaa. Metsästäjäliiton edustajat tapaavat virkamiehiä ja viranomaisia, poliitikkoja ja päättäjiä ja kertovat heille, mitä mieltä metsästäjät ovat ajankohtaisista asioista. Tämä työ ei ole kuitenkaan vain valtakunnan tason toimintaa. Samalla tavalla metsästäjien etujen puolesta toimitaan piireissä ja seuroissa. Itse asiassa useimmat asiat ovat sellaisia, että ne ratkaistaan paikallisesti. Asioita kyllä riittää: saako ampumaratamme ympäristöluvan, voimmeko metsästää Natura-alueella, kuka hoitaa kolarihirvet tai miten suurpetolaskenta järjestetään kaikki nämä ovat seurojen ja piirien asioita, joihin pitää vaikuttaa. Vahva Metsästäjäliitto rakentuu seurojen, piirien ja valtakunnallisen liiton yhteistyölle. Myös palvelutehtävä on tärkeä asia. Metsästäjäliitto pyrkii tarjoamaan seuroille ja piireille hyödyllisiä neuvoja, koulutusta ja hyviä ja laadukkaita metsästystarvikkeita. Eräkontti, joka on liiton ja piirien omistama eräliike, on erikoistunut juuri seurojen ja aktiivimetsästäjien palveluun. Jotta Eräkontti voisi kehittyä edelleen, on ostot keskitettävä tähän metsästäjien omaan kauppaan. Suomalainen metsästyskulttuuri omaa hienot ja vankat perinteet. Meillä metsästys on kansan harrastus, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa. Metsästyskulttuurin vankimpia kantajia ovat metsästysseurat. Jos seurat ovat toimintakykyisiä ja uudistuvat, koko järjestö voi hyvin. Metsästäjäliitto täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Pidetään yhdessä huolta, että vauhti jatkuu. LAURI KONTRO puheenjohtaja 5

6 Jäsenistö Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan Metsästäjäliitto on yksi Suomen suurimmista vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvista kansalaisjärjestöistä. Metsästäjäliiton jäseniä ovat liiton 16 piiriä ja näihin kuuluvat metsästysseurat ja metsästäjät. Metsästäjäliiton jäsenmäärä oli vuonna 2009 yhteensä henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli yli henkilön verran. Metsästysseuroja liittoon kuului kappaletta. Kuva: Hannu Huttu Etuja edullisesti Metsästäjäliiton jäsenmaksu metsästysseurojen jäsenille vaihteli piiristä riippuen 6 9 euroon vuonna Metsästäjäliitolle piirit tilit- Piiri Jäsen- Joista Jäsen- Jäsenmäärä henkilö- määrän seurojen jäseniä muutos määrä Etelä-Häme Kainuu Keskipohja Keski-Suomi Kymi Lappi Oulu Pohjanmaa Pohjois-Häme Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Svenska Österbotten Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä

7 tivät jäsenmaksusta 5 euroa. Jäsenmaksu oli edelleen siis varsin edullinen verrattuna vastaaviin muiden alojen järjestöihin. Osa piireistä otti lisäksi henkilöjäseniä, joille jäsenmaksu oli tyypillisesti kalliimpi. Jäsenmaksun hinnalla jäsenet olivat oikeutettuja liiton tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Yksittäiselle jäsenelle näkyvin palvelu oli liiton jäsenlehti Jahti Jakt, mutta myös neuvontapalvelut, koulutukset ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut koskivat kaikkia jäseniä. Huomattava osa liiton palveluista on suunnattu metsästysseuroille niiden toiminnan tukemiseen. Esimerkkejä tällaisista ovat nettijäsenrekisteri, vakuutukset ja jäsenkortit. Jäseniä Vuosi Metsästäjäliiton jäsenmäärä vuosina Jäsenmäärä on edelleen noususuhdanteessa. Vuoden 1962 notkahdus johtuu metsästyslain muutoksesta, jolloin Metsästäjäliiton luultiin lopettavan toimintansa ja siirtyvän viranomaisorganisaatioksi. Metsästäjäliiton jäsenyys Metsästäjäliitto on ennen kaikkea suomalaisen metsästysseuratoiminnan etujärjestö. Järjestäytyneessä metsästysseuratoiminnassa kiteytyvät kaikki suomalaisen metsästyksen parhaat puolet riistanhoitotyöstä yhteishenkeen ja metsästyskulttuurin eteenpäin siirtymiseen. Suurin osa Metsästäjäliiton jäsenistä kuuluu liittoon omien metsästysseurojensa kautta. Metsästysseurat liittyvät jäseniksi omien vuosikokoustensa päätöksellä. Henkilöjäseniä liiton jäsenistössä on vain noin puoli prosenttia. Hyvällä syyllä voidaan siis sanoa, että Metsästäjäliitto edustaa paitsi metsästysseuroja, niin niiden myötä myös erityisesti aktiivisia metsästäjiä Suomessa. 7

8 hallinto Tuumasta päätökseksi ja toimeen Metsästäjäliitossa korkein päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Liittokokouksissa esimerkiksi valitaan hallitus, tehdään liiton esityksiä ja julkilausumia ja hyväksytään menneen vuoden toimintakertomus ja talousasiat sekä seuraavan vuoden suunnitelmat. Liittokokouksissa kuuluu Metsästäjäliiton jäsenten ääni, sillä kokouksissa voidaan käsitellä alun perin yksittäiseltä jäseneltä tai jäsenseuralta lähtöisin olevia esityksiä. Jäsenistön sanansaattajana ja päätöksentekijöinä ovat Metsästäjäliiton piirit, kukin kahden edustajansa välityksellä. Päätöksiä tehtäessä kullakin piirillä on käytössään jäsenistönsä mukainen äänimäärä. Vuonna 2009 kevätliittokokous pidettiin 6.6. Jyväskylässä ja syysliittokokous Rovaniemellä. Liittohallitus päätösten toimeenpanijana Metsästäjäliiton hallitukseen kuuluu 12 henkeä, eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Hallituspaikka on kaksivuotinen. Liittohallituksen tehtävänä on vastata liittokokouksen tekemien päätösten toteuttamisesta. Liittohallitus muun muassa hoitaa liiton omaisuutta, päättää keskustoimistolle palkattavasta henkilökunnasta ja ohjaa ja tukee piirihallitusten toimintaa. Vuoden 2009 alussa liittohallituksessa aloitti kaksi uutta edustajaa: pohjanmaalainen Hannu Ilomäki ja satakuntalainen Juha Lehtinen. Liittohallituksen puheenjohtajana, ja samalla koko Metsästäjäliiton puheenjohtajana jatkoi toista vuotta Lauri Kontro. liittohallitus 2009 Lauri Kontro Helsinki puheenjohtaja Arto Purmonen Outokumpu varapuheenjohtaja Unto Auvinen Leppävirta Jorma Hacklin Jokioinen Martti Hahtola Mikkeli Hannu Ilomäki Peräseinäjoki Veli Jääskeläinen Kajaani Juha Lehtinen Harjavalta Juha Lukkanen Lieksa Juhani Ojala Rovaniemi Pauli Partanen Tikkakoski Timo Tanner Pornainen 8

9 Liittohallituksen erovuorossa olevat ja hallitustyön jättävät jäsenet Timo Tanner (vas.), Veli Jääskeläinen ja Juhani Ojala palkittiin luottamustyöstään syysliittokokouksessa Kuva: Matti Tervas Toimikunnat ja valiokunnat hallituksen apuna Liittohallitus voi nimittää avukseen asioiden valmistelu- ja kehittämistöihin työryhmiä, toimikuntia ja valiokuntia. Vuonna 2009 Metsästäjäliitossa toimi yksi valiokunta ja kolme toimikuntaa. Näistä keskeisimmässä roolissa oli työvaliokunta, joka muun muassa valmisteli järjestöpoliittiset asiat sekä henkilöstö- ja talousasiat. TYÖVALIOKUNTA JA TOIMIKUNnat 2009 Työvaliokunta l Lauri Kontro, puheenjohtaja l Arto Purmonen l Juha K. Kairikko, sihteeri (kesäkuuhun asti) l Panu Hiidenmies, sihteeri (heinäkuusta alkaen) Julkaisu- ja kulttuuritoimikunta l Martti Hahtola, puheenjohtaja l Hannu Jukarainen (toukokuuhun asti) l Esko Lehtola l Pentti Poutanen (kesäkuusta alkaen) l Johanna Tenovirta l Anna Grenfors, sihteeri Riistanhoito- ja koulutustoimikunta l Pauli Partanen, puheenjohtaja l Eino Ikkala l Mikko Alhainen l Raine Luomanen l Ere Grenfors, sihteeri Kilpailutoimikunta l Jorma Hacklin, puheenjohtaja l Jukka Karhunen l Pekka Karhunen l Timo Minkkinen l Timo Seppä l Veli-Pekka Seppänen l Ere Grenfors, sihteeri Paljon vartijoina Metsästäjäliiton varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2009 Pertti Mäkelä ja Yrjö Nummelin. Varatilintarkastajiksi oli nimetty Roger Reijström ja Kari Saukkonen. 9

10 toimitilat Metsästäjäliitto muutti Erätaloon Metsästäjäliiton muutosten vuoteen kuului toimipaikan muutto. Syyskuussa 2009 liiton toimisto ja henkilökunta muuttivat uusiin tiloihin. Muuttomatka ei ollut pitkä. Uusi toimistorakennus sijaitsee myös Riihimäellä, muutaman kilometrin päässä vanhasta toimipaikasta. Aivan kolmostien tuntumassa Uusi toimitila, Riihimäen Erätalo, sijaitsee aivan Helsinki Tampere-moottoritien tuntumassa, Riihimäen pohjoisen liittymän kohdalla. Liittymässä moottoritien ali risteää Forssasta Lahteen kulkeva kantatie 54, jolta Erätaloon käännytään. Tarkka osoite on Kinturinkuja 4. Metsästäjäliiton mukana taloon muutti myös liiton ja sen piirien omistama erätarvikeliike Oy Eräkontti Ab. Uusi toimitila toi Eräkontille myymälätilan lisäksi ja kunnolliset varastotilat. Metsästäjäliiton uudet yhteystiedot Suomen Metsästäjäliitto (Kinturinkuja 4) PL Riihimäki puh fax Ajo-ohje Erätaloon: Kartta: Riihimäen kaupunki 10

11 Erätalo ei ole ulkoasultaan aivan erämajan kaltainen, mutta sisältä tarkoitukseen hyvin sopiva. Kuva: Anna Grenfors Erätalon rakennus on aikaisemmin toiminut puhelinyhtiö Elisan talona. Erätalo ei ole yksin Metsästäjäliiton ja Eräkontin omistuksessa, vaan talohanketta varten perustettiin kiinteistöyhtiö. Mukana kiinteistöyhtiössä on myös Riihimäen kaupungin yhtiö Riihimäen Teollisuuskylä Oy, joka hallinnoi talon toisen pään tiloja. Entinen toimisto myytiin Ennen syksyä 2009 Metsästäjäliiton keskustoimiston tilat olivat sijainneet 25 vuoden ajan Riihimäen Kaartokatu 6:ssa sijaitsevassa kiinteistössä. Talo oli entinen Tuottajain Maidon (Herajoen meijerin) toimitusjohtajan virka-asunto. Kaartokadun kiinteistön kauppa uudelle omistajalle solmittiin saman vuoden loppupuolella. Tarvitseeko metsästysseurasi koulutus- tai kokoustiloja? Erätalossa on hyvät puitteet Metsästäjäliiton ja Eräkontin toiminnalle. Liiton puolelta esimerkiksi löytyvät kunnolliset kokous- ja koulutustilat, jotka puuttuivat liiton aikaisemmasta toimitilasta. Erätalon luentosalia ovat tervetulleita käyttämään myös Metsästäjäliiton piirit, jäsenseurat ja vaikkapa riistanhoitoyhdistykset. Usean kymmenen hengen luentosalissa on hyvä pitää esimerkiksi vuosikokouksia tai koulutustilaisuuksia. Ota yhteyttä Metsästäjäliiton toimistoon ja kysy tilanvarausmahdollisuuksista. 11

12 HENKILÖKUNTA Metsästäjäliitto sai uuden toiminnanjohtajan Metsästäjäliitossa koettiin suuria muutoksia vuonna Yksi merkittävimmistä oli, että eräneuvos Juha K. Kairikko jäi eläkkeelle syksyllä. Hän ehti toimia Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana ja liiton jäsenlehden päätoimittajana 36 vuotta siis huomattavan osan liiton lähes 90-vuotisesta historiasta. Liiton uutena toiminnanjohtajana aloitti varatuomari Panu Hiidenmies. Hän oli aiemmin toiminut liiton apulaistoiminnanjohtajana ja Eräkontin toimitusjohtajana. Aloittaessaan toiminnanjohtajuuden, hän siirtyi samalla Jahti-lehden päätoimittajaksi ja jatkoi myös Eräkontin toimitusjohtajana. Vaihdoksia ja uutta väkeä Muitakin henkilövaihdoksia tapahtui vuoden aikana. Entisen apulaistoiminnanjohtajan paikalle palkattiin liiton kakkosmieheksi järjestöpäällikkö. Paikkaan valittiin keväällä 2009 tuotekehitysinsinööri Teemu Simenius. Liiton toimistovirkailijoiden rintamalla oli myös muutoksia. Liiton pitkäaikainen toimistovirkailija Arja Sinisalo jätti paikkansa kesällä, ja tilalle pal- metsästäjäliiton JA ERÄKONTIN henkilökunta vuonna 2009 Vakituisessa palvelusuhteessa: Juha K. Kairikko toiminnanjohtaja saakka Panu Hiidenmies apulaistoiminnanjohtaja saakka toiminnanjohtaja 1.8. alkaen Teemu Simenius järjestöpäällikkö 1.5. alkaen Matti Tervas talouspäällikkö Ere Grenfors koulutuspäällikkö Jari Ruohotie ATK-suunnittelija Anna Grenfors järjestötiedottaja Arja Sinisalo toimistovirkailija saakka Sari Sirkiä toimistovirkailija alkaen Sanna Visto toimistovirkailija hoitovapaalta Veli-Pekka Seppänen metsästystarvikemyyjä Tuula Savumo metsästystarvikemyyjä Keijo Aalto metsästystarvikemyyjä alkaen Määräaikaisina tai projekteissa: Jelena Skibjuk kesätyöntekijä Pekka Allonen arkiston järjestäjä

13 Metsästäjäliiton keskustoimiston ja Eräkontin henkilökunta. Takarivissä vasemmalta Keijo Aalto, Panu Hiidenmies, Teemu Simenius, Matti Tervas, Jari Ruohotie, Veli-Pekka Seppänen ja Ere Grenfors. Eturivissä vasemmalta Tuula Savumo, Sanna Visto, Sari Sirkiä ja Anna Grenfors. Kuva: Timo Syrjänen kattiin tradenomi Sari Sirkiä. Syksyllä liiton toinen toimistovirkailija Sanna Visto palasi hoitovapaalta. Heidän lisäkseen sihteerin asioita hoiti kesäaikaan kesätyöntekijä Jelena Skibjuk. Eräkontin puolelle saatiin uutta väkeä, kun Keijo Aalto aloitti metsästystarvikemyyjänä syyskuussa. Vuoden aikana oli käynnissä Metsästäjäliiton vanhojen arkistojen järjestämisprojekti, jota hoiti määräaikaisessa työsuhteessa valtiotieteen maisteri Pekka Allonen. Henkilöstömuutoksiin kuului myös se, että järjestötiedottaja Anna Grenfors aloitti tiedotustyön ohella Jahti-lehden toimitussihteerin työn kesällä Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja vaihtui, kun eräneuvos Juha K. Kairikko (vas.) luovutti vetovastuun uudelle toiminnanjohtajalle Panu Hiidenmiehelle. Kuva on otettu toiminnanjohtajavaihdon ja toimitilan muuton kunniaksi järjestetyssä suuressa Vahdinvaihto-juhlassa lokakuussa. Kuva: Anna Grenfors 13

14 piirit Toimintaa piiritasolla Metsästäjäliitolla on 16 piiriä. Piirin toimintaa ohjaa piirihallitus, jota johtaa puheenjohtaja. Piirin toiminnan sydämeksi voidaan kuitenkin kutsua toiminnanjohtajaa. Hän organisoi piirin toiminnan käytännön tasolla ja on yhteyshenkilö piirin jäsenille. Huomattava osa Metsästäjäliiton siitä käytännön toiminnasta, joka näkyy jäsenistölle, tapahtuu liiton piireissä. Piirit järjestivät kuluneena vuonna esimerkiksi koulutustilaisuuksia ampumatuomarikoulutuksesta seuratoimintaan ja pienpetopyyntiin, nuorten Metso-leirejä sekä erilaisia tapahtumia Erätulista pienpetojen pyyntikilpailuihin unohtamatta tietenkään vuoden ympäri pyöriviä metsästysampumakilpailuja. Henkilövaihdoksia piireissä Vuonna 2009 liiton kuudessatoista piirissä tapahtui muutamia henkilövaihdoksia. Kymen pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Eerola jätti toimensa Juha Sormuselle. Samoin Pohjois-Hämettä pitkään luotsannut Matti J. Mäkelä vaihtui Pauli Nyströmiksi. Satakunnassa Metsästäjäliiton liittohallituksen jäsen Juha Lehtinen luovutti paikkansa Timo Lähdekorvelle. Ainoa toiminnanjohtajavaihdos vuoden aikana oli Svenska Österbottenissa, jossa Mats Tuomela siirtyi sivuun toimestaan. Piiri jatkoi loppuvuoden ilman toiminnanjohtajaa. Metsästäjäliiton piirit ja keskustoimisto 1. Metsästäjäliiton keskustoimisto 2. Lappi 3. Oulu 4. Kainuu 5. Keskipohja 6. Pohjois-Savo 7. Pohjois-Karjala 8. Pohjanmaa 9. Keski-Suomi 10. Suur-Savo 11. Satakunta 12. Pohjois-Häme 13. Etelä-Häme 14. Kymi 15. Varsinais-Suomi 16. Uusimaa 17. Svenska-Österbotten

15 Metsästäjäliiton toiminnanjohtajia ja keskustoimiston väkeä toiminnanjohtajapäivillä. Ylärivissä vasemmalta Jari Ruohotie, Ere Grenfors, Reijo Holmi, Tero Saarikko, Markku Kejonen, Anssi Lilja, Pertti Oksanen, Panu Hiidenmies, Erkki Majanen, Heimo Lindström ja Tapio Meriluoto. Alarivissä vasemmalta Juhani Voutilainen, Juha Haapamäki, Veli-Pekka Laukka sekä Anna Grenfors. Kuva: Pekka Soppela Metsästäjäliiton piirien toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat vuonna 2009 Piiri Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Etelä-Häme Jorma Hacklin Tero Saarikko Kainuu Eino Kymäläinen Juhani Voutilainen Keskipohja Keijo Kangas Teemu Pietilä Keski-Suomi Pauli Partanen Anssi Lilja Kymi Hannu Eerola (3/09 asti) Erkki Pentinniemi Juha Sormunen (4/09 alk.) Lappi Kalevi Korhonen Juha Haapamäki Pohjanmaa Hannu Ilomäki Erkki Majanen Pohjois-Häme Matti J. Mäkelä (3/09 asti) Hannu Wäre Pauli Nyström (4/09 alk.) Pohjois-Karjala Juha Lukkanen Markku Kejonen Pohjois-Savo Unto Auvinen Heimo Lindström Oulu Sirkka Kyrö Petri Riihijärvi Satakunta Juha Lehtinen (3/09 asti) Reijo Holmi Timo Lähdekorpi (4/09 alk.) Suur-Savo Martti Hahtola Tapio Meriluoto Svenska Österb. Martin Lindgård Uusimaa Timo Tanner Pertti Oksanen Varsinais-Suomi Paavo Lankinen Veli-Pekka Laukka Mats Tuomela (3/09 asti) 15

16 KOTIMAINEN EDUNVALVONTA Metsästäjien etujen valvontaa aseista kansallispuistoihin Metsästäjien asioiden ajaminen eli edunvalvonta on kirjattu Metsästäjäliiton vuosien strategiaan liiton tärkeimmäksi tehtäväksi. Liitto hoitaa edunvalvontatyötä ottamalla osaa eräalaa koskevaan päätöksentekoon. Riippumattomana kansalaisjärjestönä ja metsästäjän perinteikkäänä äänenkantajana Metsästäjäliitolla on hyvät vaikutusmahdollisuudet. Liitolta pyydetään virallisia lausuntoja erilaisista mietinnöistä, raporteista, muistioista ja säädösehdotuksista. Metsästäjäliitto tekee myös itse eräalaa koskevia aloitteita ja osallistuu useisiin työryhmiin ja toimikuntiin. Liitto on jatkuvasti aktiivisessa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Vuoden aikana Metsästäjäliitto antoi 12 virallista lausuntoa ja 5 uutta esitystä. Haasteena aselaki ja luonnonsuojelulaki Vuoden 2009 aikana liittoa työllistivät erityisesti aselain uudistus ja luonnonsuojelulain muutos. Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien seurauksena kiireellä käynnistetyssä aselain muutoksessa oli vuoden aikana menossa ensimmäinen vaihe. Siinä aselaista haluttiin muuttaa muun muassa käsiaselupien luvansaaminen tiukemmaksi ja tarkistaa luvanhakijan terveydentilan selvittämismahdollisuudet. Metsästäjäliitto antoi aselaista lausuntoja ja kävi keskusteluja poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa. Liitto piti erityisen tärkeän sitä, että vauhdilla kokoon kasatuissa lakierityksissä ei vaikeutettaisi tavallisten metsästäjien aseidensaantimahdollisuuksia. Liitto oli aiheen tiimoilta mukana ampumaharrastusjärjestöjen perustamassa Ampumaharrastusfoorumissa, jonka tavoitteena on järjestöjen yhteistyöllä vaikuttaa päätöksentekoon. Metsästäjäliitto oli myös mukana ajamassa ampumaratojen asiaa em. foorumin alaisessa AMPU-yhteistyöhankkeessa. Luonnonsuojelulain muutoksessa tapetilla oli se, saako kansallispuistoissa metsästää vai rajoittaa metsästystä ja millä edellytyksin. Metsästäjäliitolla oli tiukka kanta siihen, että metsästystä ei saa rajoittaa vain ympäristöviranomaisten virkamiespäätöksillä. Näiden lisäksi tapetilla olivat muun muassa suurpedot ja niiden pyyntiluvat. 16

17 Suurpedot, niiden pyyntilupamäärät ja laskennalliset arvot olivat mukana kotimaisen edunvalvontapolitiikan aiheissa. Kuva: Ere Grenfors Metsästäjäliiton antamat lausunnot 2009: l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kaniasetuksesta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kosteikkostrategiasta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle määräyskirjeluonnoksista l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle riistaeläinten arvosta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle suden metsästyksestä poronhoitoalueella l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ilvesluvista l Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle luonnonsuojelulain muuttamisesta l Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle aselaista l Lausunto sisäasiainministeriölle ampumatarvikkeista l Lausunto sisäasiainministeriölle aselaista l Lausunto sisäasiainministeriölle kansalaisstrategiasta l Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelulaista Metsästäjäliiton antamat esitykset 2009: l Esitys maa- ja metsätalousministeriölle suurpetojen lupamäärien kasvattamiseksi l Esitys kanalintujen latvapyynnin sallimiseen l Esitys hirvenpyynnin aloituksen aikaistamiseen l Esitys Itämeren norpan metsästykseen l Esitys valkoposkihanhen liittämiseksi riistaeläinluetteloon Seuraa Metsästäjäliiton edunvalvontatyötä Metsästäjäliiton keskeisimmät lausunnot ja esitykset julkaistaan niin Jahti-lehdessä kuin liiton verkkosivuilla. Edunvalvonnan ja metsästyspolitiikan käänteistä raportoidaan Jahti-lehdessä, verkkosivujen Ajankohtaista-osassa ja liiton julkaisemassa maksuttomassa uutiskirjeessä. Sekä lausunnot että uutiskirjeen tilaamisohjeet löydät Metsästäjäliiton internet-sivuilta 17

18 kansainvälinen edunvalvonta EU vaikuttaa metsästäjienkin lainsäädäntöön Metsästäjäliitto ajaa suomalaisten metsästäjien etua myös kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa koko ajan, sillä tänä päivänä suurin osa uusista laeista tulee EU:n kautta. On tärkeää päästä vaikuttamaan EU:ssa valmisteltaviin säädöksiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. Vaikutusmahdollisuudet ovat paljon rajallisemmat siinä vaiheessa, kun direktiivien sanelemia säädöksiä sovelletaan Suomen lakeihin. Toimintaa Euroopan pelikentällä Kansainvälisen edunvalvonnan terävöittämistä varten Metsästäjäliitto liittyi vuoden 2009 alusta eurooppalaiseen metsästäjäjärjestöön FA- CEen. Liitto kuului jo ennestään pohjoismaiseen metsästäjäjärjestöjen yhteistyöjärjestöön NJS:ään ja kansainväliseen metsästysampumaurheilujärjestöön FITASCiin. Heti ensimmäisen FACE-jäsenyysvuoden alkuun saatiin suomalaista metsästystä konkreettisesti hyödyttävä voitto EU-pelikentällä. Metsästäjäjärjestöt, pohjoismaiset järjestöt etunenässä, onnistuivat yhteistyössä torppaamaan EU:ssa suunnitellun niin sanotun hyljedirektiivin, joka olisi käytännössä lopettanut hylkeenmetsästyksen Euroopassa. Kyseessä oli tärkeä voitto. Mikäli EU olisi ulottanut hyljedirektiivin myötä sormensa jäsenvaltioiden metsästyslakeihin, olisi tapetilla seuraavaksi voinut olla puuttuminen vaikkapa hirvenmetsästykseen, luolajahteihin tai ajavien koirien käyttöön. Kansainvälisiä kokouksia Suomessa Vuonna 2009 sekä NJS että FACE järjestivät kansainväliset kokoukset Suomessa. Metsästäjäliitto isännöi molempia tapahtumia yhdessä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa. Pohjoismaisen NJS:n tapaaminen oli kaksipäiväinen ja käsitteli aiheeltaan järjestöjen jäsenhankintaa. Kokous pidettiin tammikuussa Riihimäellä ja siihen osallistui Manner-Suomen edustajien lisäksi Ahvenanmaan, Ruotsin, Norjan ja Tanskan metsästäjäjärjestöjen edustajia. Eurooppalaisen FACE:n kokous oli nelipäiväinen tiedottajatapaaminen 18

19 toukokuussa. Sekin järjestettiin Riihimäellä. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä yhdeksän eri Euroopan maan metsästäjäjärjestöistä. Molempien kansainvälisten tapaamisten kokouspaikkana käytettiin Sako Oy:n edustustiloja. Eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen tiedottajat kokoontuivat keväällä 2009 Suomessa. Kuvan etualalla ovat FACEn tiedotuspäällikkö Christine Rödlach ja viestinnän toimihenkilö Adrien de Roubaix, taustalla Irlannin, Englannin ja Maltan edustajat. Kuva: Anna Grenfors Mitkä ihmeen FACE ja NJS? FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) on eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä, joka ajaa metsästyksen ja metsästäjien etua Euroopan unionin päätöksentekoelimissä. FACEen kuuluu metsästäjäjärjestöjä 36:sta Euroopan maasta, ja niiden kautta noin 7 miljoonaa eurooppalaista metsästäjää. Metsästäjäliitto liittyi FACEen vuoden 2009 alussa. NJS (Nordisk Jägersamvirke) on pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteistyöelin. Järjestö edustaa yhteensä noin :a Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin metsästäjää. NJS:n tavoitteena on Pohjoismaisen metsästysperinteen ylläpito ja kehittäminen ja riistantutkimuksen edistäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä viranomaisten ja suuren yleisön tietoja metsästysasioista. 19

20 KOULUTUS Oppia pyytäjille, riistanhoitajille ja nuorille Metsästäjäliiton piirit järjestävät alueillaan ympäri vuoden koulutuksia metsästäjille. Aiheita ovat esimerkiksi metsästysseuratoiminta, pienpetopyynti, ampumatuomaritoiminta tai vaikkapa riistakosteikon perustaminen. Metsästäjäliitto kouluttaa vuosittain piirien kouluttajia. Metsästäjäliiton koulutustoimintaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistustyö alkoi vuonna 2009 laajalla kyselytutkimuksella. Tulevaisuuden toivot Metso-leireillä Metsästäjäliiton koulutustoiminnan tärkein kärki on nuorisokouluttamisessa ja etenkin Metso-leiritoiminnassa. Metso-leirit ovat lapsille ja nuorille tarkoitettuja erä- ja metsästysaiheisia leirejä. Niillä harjoitellaan esi- Metsästäjäliiton Metso-nuortenleireillä eräasioita opetellaan omin käsin. Tässä rakennetaan minkkiloukkuja. Kuva: Hannu Huttu 20

21 merkiksi tunnistamaan riistalajeja, opetellaan turvallista aseenkäsittelyä ja ammuntaa, hoidetaan riistaa ja viihdytään samanhenkisessä seurassa. Leireillä voi suorittaa myös metsästäjätutkinnon. Vuonna 2009 leirejä järjestettiin 11 kappaletta eri puolilla Suomea. Niille osallistui yli 450 lasta ja nuorta. Metso-leirejä on järjestetty kohta jo 15 vuoden ajan, ja niillä on merkittävä asema suomalaisten nuorten metsästäjien perehdyttämisessä. Metso-leiritoimintaa tukivat kuluneenakin vuonna maa- ja metsätalousministeriö, Nammo-Lapua ja Sako. METSO-LEIRIT 2009 Piiri Aika Osallistujia Kymi Uusimaa Kainuu Itä-Suomi Keski-Suomi Nyland Lappi Lappi Uusimaa Kymi Keski-Suomi Yhteensä 11 leiriä 454 osallistujaa Liiton omien piirikouluttajien koulutus järjestettiin aiempien vuosien tapaan Tikkakoskella. Huhtikuussa pidetyn kurssin aiheena oli tällä kertaa metsästysseurojen viestintä. Piirien toiminnanjohtajien koulutuspäivät pidettiin syyskuussa Parikkalassa. Koulutuskenttä uusiksi Vuonna 2009 alkoi liiton koulutustoiminnan perusteellinen läpikäynti ja uudistusprosessi. Uudistusten ja suunnittelun pohjaksi kysyttiin mitä ja miten Metsästäjäliiton halutaan kouluttavan metsästäjiä. Tätä varten liitto järjesti loppuvuonna 2009 suuren jäsenseurakyselyn. Jäsenseurakyselystä tiedotettiin Jahti-lehdessä, uutiskirjeessä ja verkkosivuilla. Kysely toteutettiin internet-pohjaisena. Sen avulla selvitettiin paitsi koulutustoiveita, myös jäsenseurojen rakennetta ja toimintaa sekä mielipidettä Metsästäjäliitosta ja sen toiminnasta. Kyselyyn saatiin vastauksia kattavasti, lähes 700 jäsenseuralta. Kyselyn tulokset julkaistaan Jahti-lehdessä vuoden 2010 numeroissa. Samaan aikaan käynnistyy koulutustoiminnan varsinainen uudistamisprosessi. 21

22 Kilpailut Metsästysammunnoissa hyvä kilpailuvuosi Metsästysampumakilpailujen vuosi 2009 sujui onnistuneesti. SM-kilpailuja järjestettiin viidet, ja Suomen edustajat osallistuivat myös PM- ja EMkilpailuihin. SM-kisavuosi Metsästysammunnan SM-kilpailuja järjestettiin jälleen viidet. Suurimmat kilpailut olivat perinteiseen tapaan neljä lajia yhdistävät kesäkilpailut, jonka suoritusmäärät kattoivat lähes puolet kaikista metsästysammunnan SM-mittelöissä tehdyistä ammuntasuorituksista. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisia kilpailusuorituksia ammuttiin SM-tasolla lähes Piiritason kilpailuissa määrä oli vielä monin verroin enemmän. Vuoden aikana tehtiin useita Suomen ennätyksiä: hirvenhiihdossa Olavi Heikkinen Pohjois-Karjalasta (sarja M 60, pistettä) ja hirvenjuoksussa Henri Leinonen Keskipohjasta (sarja S 16, pistettä). Joukkuetasolla Satakunnan naiset ampuivat uuden ennätyksen metsästyshirvessä (280 pistettä). Ennätyksiä sivusivat metsästyshaulikossa uusmaalainen Hannu Nokela (sarja M50, 49 osumaa) ja metsästystrapissa etelähämäläinen Eero Karppanen (sarja M50, 48 osumaa). Metsästysampumalajien SM-kilpailut 2009 Kilpailut Paikka Aika Kilpailusuorituksia kpl (henkilökohtaiset sarjat) Hirvenhiihto Pohjois-Savo, Rautavaara Ilma-aseet ( 1 Kymi, Iitti Metsästysammunnat ( 2 Kainuu, Kajaani Hirvenjuoksu Keskipohja, Kalajoki Kansainväliset lajit ( 3 Etelä-Häme, Loppi ) Ilmahirvi ja -luodikko 2 ) Metsästyshaulikko, -trap, -hirvi ja -luodikko 3 ) Pohjoismainen ja eurooppalainen metsästysammunta 22

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2010 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2012 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Kai Tikkunen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2011 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Aseet ja metsästys Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Apulaistoiminnanjohtaja Panu Hiidenmies Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästys turvallisuus -

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Jäsenyhdistykset voivat jättää Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. tiedotteeseen julkaistavaksi tar- Julkaisija: Piiritoimisto,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot