Metsästäjäliiton vuosi 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsästäjäliiton vuosi 2009"

Transkriptio

1 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry

2 Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors Taitto: Forssan Kirjapaino Paino: Forssan Kirjapaino 2010 Kannen kuva: Magnus Nyman Metsäkauris oli vuonna 2009 Metsästäjäliiton vuoden riistaeläin.

3 alkusanat Muutosten vuosi Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen uutena välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja. Sen avulla Metsästäjäliitto haluaa kertoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen toiminnastaan. Vuosi 2009 oli Suomen Metsästäjäliiton toiminnassa suurten muutosten vuosi. Toimintavuoden aikana eräneuvos Juha K. Kairikko poistui ansaitsemalleen eläkkeelle, ja allekirjoittanut aloitti toiminnanjohtajana ja Jahti-lehden päätoimittajana. Myös muita henkilövaihdoksia tapahtui. Keskustoimisto muutti uusiin toimitiloihin syyskuussa. Liiton ja sen piirien omistama Oy Eräkontti Ab siirtyi saman katon alle. Metsästäjäliiton toiminnot ja niiden painopisteet muuttuivat vuoden aikana. Liitto liittyi FACEen, eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestöön. Metsästäjäliiton koulutustoimintaa ryhdyttiin uudistamaan, ja liiton jäsenlehden Jahdin tekijät vaihtuivat lähes täysin. Metsästäjäliiton jäsenmäärä jatkoi edelleen kasvuaan. Liiton talous on suhteellisen vakaa. Osakemarkkinoilla tapahtuneet voimakkaat heilahtelut eivät vielä vaikuttaneet liiton tulorahoituksen sanottavasti. Myöskään Jahti-lehden mainostuotot eivät kokeneet erityistä laskua. Eräkontin tuloutus liitolle oli merkittävässä asemassa, ja yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Jäsenmaksuista liitolle tuloutettava osa oli 5 euroa, mitä voidaan pitää kansallisessa ja kansainvälisessä järjestöjen jäsenmaksuvertailussa erittäin alhaisena. Haluan kiittää kaikkia Metsästäjäliiton jäseniä, jäsenseuroja ja piirejä liiton toimintaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja aktiivisesta otteesta. Kiitän myös liittohallitusta ja etenkin työvaliokuntaa sekä keskustoimiston ja Eräkontin henkilökuntaa vaativan muutosprosessin läpivientiin osallistumisesta. PANU HIIDENMIES toiminnanjohtaja 3

4 SISÄLTÖ Aluksi Alkusanat... 3 Puheenjohtajalta... 5 IHMISIÄ Jäsenistö... 6 Hallinto... 8 Toimitilat...10 Henkilökunta...12 Piirit TOIMINTAA Kotimainen edunvalvonta...16 Kansainvälinen edunvalvonta...18 Koulutus...20 Kilpailut...22 Viestintä...24 Julkaisut...26 Metsästyskulttuuri...28 Kampanjat...30 TALOUTTA Talous...32 Tuloslaskelma...34 Tase

5 PUHEENJOHTAJALTA Metsästyksen puolesta Suomen Metsästäjäliitto on metsästäjien etujärjestö ja metsästysseurojen palvelujärjestö. Molemmat roolit ovat tärkeitä. Metsästäjien etujen valvominen tarkoittaa sitä, että otamme kantaa kaikkiin metsästystä koskeviin määräyksiin ja hankkeisiin. Metsästäjäliitto antaa lausuntoja, kommentoi, esittää ja tiedottaa. Metsästäjäliiton edustajat tapaavat virkamiehiä ja viranomaisia, poliitikkoja ja päättäjiä ja kertovat heille, mitä mieltä metsästäjät ovat ajankohtaisista asioista. Tämä työ ei ole kuitenkaan vain valtakunnan tason toimintaa. Samalla tavalla metsästäjien etujen puolesta toimitaan piireissä ja seuroissa. Itse asiassa useimmat asiat ovat sellaisia, että ne ratkaistaan paikallisesti. Asioita kyllä riittää: saako ampumaratamme ympäristöluvan, voimmeko metsästää Natura-alueella, kuka hoitaa kolarihirvet tai miten suurpetolaskenta järjestetään kaikki nämä ovat seurojen ja piirien asioita, joihin pitää vaikuttaa. Vahva Metsästäjäliitto rakentuu seurojen, piirien ja valtakunnallisen liiton yhteistyölle. Myös palvelutehtävä on tärkeä asia. Metsästäjäliitto pyrkii tarjoamaan seuroille ja piireille hyödyllisiä neuvoja, koulutusta ja hyviä ja laadukkaita metsästystarvikkeita. Eräkontti, joka on liiton ja piirien omistama eräliike, on erikoistunut juuri seurojen ja aktiivimetsästäjien palveluun. Jotta Eräkontti voisi kehittyä edelleen, on ostot keskitettävä tähän metsästäjien omaan kauppaan. Suomalainen metsästyskulttuuri omaa hienot ja vankat perinteet. Meillä metsästys on kansan harrastus, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa. Metsästyskulttuurin vankimpia kantajia ovat metsästysseurat. Jos seurat ovat toimintakykyisiä ja uudistuvat, koko järjestö voi hyvin. Metsästäjäliitto täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Pidetään yhdessä huolta, että vauhti jatkuu. LAURI KONTRO puheenjohtaja 5

6 Jäsenistö Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan Metsästäjäliitto on yksi Suomen suurimmista vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvista kansalaisjärjestöistä. Metsästäjäliiton jäseniä ovat liiton 16 piiriä ja näihin kuuluvat metsästysseurat ja metsästäjät. Metsästäjäliiton jäsenmäärä oli vuonna 2009 yhteensä henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli yli henkilön verran. Metsästysseuroja liittoon kuului kappaletta. Kuva: Hannu Huttu Etuja edullisesti Metsästäjäliiton jäsenmaksu metsästysseurojen jäsenille vaihteli piiristä riippuen 6 9 euroon vuonna Metsästäjäliitolle piirit tilit- Piiri Jäsen- Joista Jäsen- Jäsenmäärä henkilö- määrän seurojen jäseniä muutos määrä Etelä-Häme Kainuu Keskipohja Keski-Suomi Kymi Lappi Oulu Pohjanmaa Pohjois-Häme Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Svenska Österbotten Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä

7 tivät jäsenmaksusta 5 euroa. Jäsenmaksu oli edelleen siis varsin edullinen verrattuna vastaaviin muiden alojen järjestöihin. Osa piireistä otti lisäksi henkilöjäseniä, joille jäsenmaksu oli tyypillisesti kalliimpi. Jäsenmaksun hinnalla jäsenet olivat oikeutettuja liiton tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Yksittäiselle jäsenelle näkyvin palvelu oli liiton jäsenlehti Jahti Jakt, mutta myös neuvontapalvelut, koulutukset ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut koskivat kaikkia jäseniä. Huomattava osa liiton palveluista on suunnattu metsästysseuroille niiden toiminnan tukemiseen. Esimerkkejä tällaisista ovat nettijäsenrekisteri, vakuutukset ja jäsenkortit. Jäseniä Vuosi Metsästäjäliiton jäsenmäärä vuosina Jäsenmäärä on edelleen noususuhdanteessa. Vuoden 1962 notkahdus johtuu metsästyslain muutoksesta, jolloin Metsästäjäliiton luultiin lopettavan toimintansa ja siirtyvän viranomaisorganisaatioksi. Metsästäjäliiton jäsenyys Metsästäjäliitto on ennen kaikkea suomalaisen metsästysseuratoiminnan etujärjestö. Järjestäytyneessä metsästysseuratoiminnassa kiteytyvät kaikki suomalaisen metsästyksen parhaat puolet riistanhoitotyöstä yhteishenkeen ja metsästyskulttuurin eteenpäin siirtymiseen. Suurin osa Metsästäjäliiton jäsenistä kuuluu liittoon omien metsästysseurojensa kautta. Metsästysseurat liittyvät jäseniksi omien vuosikokoustensa päätöksellä. Henkilöjäseniä liiton jäsenistössä on vain noin puoli prosenttia. Hyvällä syyllä voidaan siis sanoa, että Metsästäjäliitto edustaa paitsi metsästysseuroja, niin niiden myötä myös erityisesti aktiivisia metsästäjiä Suomessa. 7

8 hallinto Tuumasta päätökseksi ja toimeen Metsästäjäliitossa korkein päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Liittokokouksissa esimerkiksi valitaan hallitus, tehdään liiton esityksiä ja julkilausumia ja hyväksytään menneen vuoden toimintakertomus ja talousasiat sekä seuraavan vuoden suunnitelmat. Liittokokouksissa kuuluu Metsästäjäliiton jäsenten ääni, sillä kokouksissa voidaan käsitellä alun perin yksittäiseltä jäseneltä tai jäsenseuralta lähtöisin olevia esityksiä. Jäsenistön sanansaattajana ja päätöksentekijöinä ovat Metsästäjäliiton piirit, kukin kahden edustajansa välityksellä. Päätöksiä tehtäessä kullakin piirillä on käytössään jäsenistönsä mukainen äänimäärä. Vuonna 2009 kevätliittokokous pidettiin 6.6. Jyväskylässä ja syysliittokokous Rovaniemellä. Liittohallitus päätösten toimeenpanijana Metsästäjäliiton hallitukseen kuuluu 12 henkeä, eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Hallituspaikka on kaksivuotinen. Liittohallituksen tehtävänä on vastata liittokokouksen tekemien päätösten toteuttamisesta. Liittohallitus muun muassa hoitaa liiton omaisuutta, päättää keskustoimistolle palkattavasta henkilökunnasta ja ohjaa ja tukee piirihallitusten toimintaa. Vuoden 2009 alussa liittohallituksessa aloitti kaksi uutta edustajaa: pohjanmaalainen Hannu Ilomäki ja satakuntalainen Juha Lehtinen. Liittohallituksen puheenjohtajana, ja samalla koko Metsästäjäliiton puheenjohtajana jatkoi toista vuotta Lauri Kontro. liittohallitus 2009 Lauri Kontro Helsinki puheenjohtaja Arto Purmonen Outokumpu varapuheenjohtaja Unto Auvinen Leppävirta Jorma Hacklin Jokioinen Martti Hahtola Mikkeli Hannu Ilomäki Peräseinäjoki Veli Jääskeläinen Kajaani Juha Lehtinen Harjavalta Juha Lukkanen Lieksa Juhani Ojala Rovaniemi Pauli Partanen Tikkakoski Timo Tanner Pornainen 8

9 Liittohallituksen erovuorossa olevat ja hallitustyön jättävät jäsenet Timo Tanner (vas.), Veli Jääskeläinen ja Juhani Ojala palkittiin luottamustyöstään syysliittokokouksessa Kuva: Matti Tervas Toimikunnat ja valiokunnat hallituksen apuna Liittohallitus voi nimittää avukseen asioiden valmistelu- ja kehittämistöihin työryhmiä, toimikuntia ja valiokuntia. Vuonna 2009 Metsästäjäliitossa toimi yksi valiokunta ja kolme toimikuntaa. Näistä keskeisimmässä roolissa oli työvaliokunta, joka muun muassa valmisteli järjestöpoliittiset asiat sekä henkilöstö- ja talousasiat. TYÖVALIOKUNTA JA TOIMIKUNnat 2009 Työvaliokunta l Lauri Kontro, puheenjohtaja l Arto Purmonen l Juha K. Kairikko, sihteeri (kesäkuuhun asti) l Panu Hiidenmies, sihteeri (heinäkuusta alkaen) Julkaisu- ja kulttuuritoimikunta l Martti Hahtola, puheenjohtaja l Hannu Jukarainen (toukokuuhun asti) l Esko Lehtola l Pentti Poutanen (kesäkuusta alkaen) l Johanna Tenovirta l Anna Grenfors, sihteeri Riistanhoito- ja koulutustoimikunta l Pauli Partanen, puheenjohtaja l Eino Ikkala l Mikko Alhainen l Raine Luomanen l Ere Grenfors, sihteeri Kilpailutoimikunta l Jorma Hacklin, puheenjohtaja l Jukka Karhunen l Pekka Karhunen l Timo Minkkinen l Timo Seppä l Veli-Pekka Seppänen l Ere Grenfors, sihteeri Paljon vartijoina Metsästäjäliiton varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2009 Pertti Mäkelä ja Yrjö Nummelin. Varatilintarkastajiksi oli nimetty Roger Reijström ja Kari Saukkonen. 9

10 toimitilat Metsästäjäliitto muutti Erätaloon Metsästäjäliiton muutosten vuoteen kuului toimipaikan muutto. Syyskuussa 2009 liiton toimisto ja henkilökunta muuttivat uusiin tiloihin. Muuttomatka ei ollut pitkä. Uusi toimistorakennus sijaitsee myös Riihimäellä, muutaman kilometrin päässä vanhasta toimipaikasta. Aivan kolmostien tuntumassa Uusi toimitila, Riihimäen Erätalo, sijaitsee aivan Helsinki Tampere-moottoritien tuntumassa, Riihimäen pohjoisen liittymän kohdalla. Liittymässä moottoritien ali risteää Forssasta Lahteen kulkeva kantatie 54, jolta Erätaloon käännytään. Tarkka osoite on Kinturinkuja 4. Metsästäjäliiton mukana taloon muutti myös liiton ja sen piirien omistama erätarvikeliike Oy Eräkontti Ab. Uusi toimitila toi Eräkontille myymälätilan lisäksi ja kunnolliset varastotilat. Metsästäjäliiton uudet yhteystiedot Suomen Metsästäjäliitto (Kinturinkuja 4) PL Riihimäki puh fax Ajo-ohje Erätaloon: Kartta: Riihimäen kaupunki 10

11 Erätalo ei ole ulkoasultaan aivan erämajan kaltainen, mutta sisältä tarkoitukseen hyvin sopiva. Kuva: Anna Grenfors Erätalon rakennus on aikaisemmin toiminut puhelinyhtiö Elisan talona. Erätalo ei ole yksin Metsästäjäliiton ja Eräkontin omistuksessa, vaan talohanketta varten perustettiin kiinteistöyhtiö. Mukana kiinteistöyhtiössä on myös Riihimäen kaupungin yhtiö Riihimäen Teollisuuskylä Oy, joka hallinnoi talon toisen pään tiloja. Entinen toimisto myytiin Ennen syksyä 2009 Metsästäjäliiton keskustoimiston tilat olivat sijainneet 25 vuoden ajan Riihimäen Kaartokatu 6:ssa sijaitsevassa kiinteistössä. Talo oli entinen Tuottajain Maidon (Herajoen meijerin) toimitusjohtajan virka-asunto. Kaartokadun kiinteistön kauppa uudelle omistajalle solmittiin saman vuoden loppupuolella. Tarvitseeko metsästysseurasi koulutus- tai kokoustiloja? Erätalossa on hyvät puitteet Metsästäjäliiton ja Eräkontin toiminnalle. Liiton puolelta esimerkiksi löytyvät kunnolliset kokous- ja koulutustilat, jotka puuttuivat liiton aikaisemmasta toimitilasta. Erätalon luentosalia ovat tervetulleita käyttämään myös Metsästäjäliiton piirit, jäsenseurat ja vaikkapa riistanhoitoyhdistykset. Usean kymmenen hengen luentosalissa on hyvä pitää esimerkiksi vuosikokouksia tai koulutustilaisuuksia. Ota yhteyttä Metsästäjäliiton toimistoon ja kysy tilanvarausmahdollisuuksista. 11

12 HENKILÖKUNTA Metsästäjäliitto sai uuden toiminnanjohtajan Metsästäjäliitossa koettiin suuria muutoksia vuonna Yksi merkittävimmistä oli, että eräneuvos Juha K. Kairikko jäi eläkkeelle syksyllä. Hän ehti toimia Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana ja liiton jäsenlehden päätoimittajana 36 vuotta siis huomattavan osan liiton lähes 90-vuotisesta historiasta. Liiton uutena toiminnanjohtajana aloitti varatuomari Panu Hiidenmies. Hän oli aiemmin toiminut liiton apulaistoiminnanjohtajana ja Eräkontin toimitusjohtajana. Aloittaessaan toiminnanjohtajuuden, hän siirtyi samalla Jahti-lehden päätoimittajaksi ja jatkoi myös Eräkontin toimitusjohtajana. Vaihdoksia ja uutta väkeä Muitakin henkilövaihdoksia tapahtui vuoden aikana. Entisen apulaistoiminnanjohtajan paikalle palkattiin liiton kakkosmieheksi järjestöpäällikkö. Paikkaan valittiin keväällä 2009 tuotekehitysinsinööri Teemu Simenius. Liiton toimistovirkailijoiden rintamalla oli myös muutoksia. Liiton pitkäaikainen toimistovirkailija Arja Sinisalo jätti paikkansa kesällä, ja tilalle pal- metsästäjäliiton JA ERÄKONTIN henkilökunta vuonna 2009 Vakituisessa palvelusuhteessa: Juha K. Kairikko toiminnanjohtaja saakka Panu Hiidenmies apulaistoiminnanjohtaja saakka toiminnanjohtaja 1.8. alkaen Teemu Simenius järjestöpäällikkö 1.5. alkaen Matti Tervas talouspäällikkö Ere Grenfors koulutuspäällikkö Jari Ruohotie ATK-suunnittelija Anna Grenfors järjestötiedottaja Arja Sinisalo toimistovirkailija saakka Sari Sirkiä toimistovirkailija alkaen Sanna Visto toimistovirkailija hoitovapaalta Veli-Pekka Seppänen metsästystarvikemyyjä Tuula Savumo metsästystarvikemyyjä Keijo Aalto metsästystarvikemyyjä alkaen Määräaikaisina tai projekteissa: Jelena Skibjuk kesätyöntekijä Pekka Allonen arkiston järjestäjä

13 Metsästäjäliiton keskustoimiston ja Eräkontin henkilökunta. Takarivissä vasemmalta Keijo Aalto, Panu Hiidenmies, Teemu Simenius, Matti Tervas, Jari Ruohotie, Veli-Pekka Seppänen ja Ere Grenfors. Eturivissä vasemmalta Tuula Savumo, Sanna Visto, Sari Sirkiä ja Anna Grenfors. Kuva: Timo Syrjänen kattiin tradenomi Sari Sirkiä. Syksyllä liiton toinen toimistovirkailija Sanna Visto palasi hoitovapaalta. Heidän lisäkseen sihteerin asioita hoiti kesäaikaan kesätyöntekijä Jelena Skibjuk. Eräkontin puolelle saatiin uutta väkeä, kun Keijo Aalto aloitti metsästystarvikemyyjänä syyskuussa. Vuoden aikana oli käynnissä Metsästäjäliiton vanhojen arkistojen järjestämisprojekti, jota hoiti määräaikaisessa työsuhteessa valtiotieteen maisteri Pekka Allonen. Henkilöstömuutoksiin kuului myös se, että järjestötiedottaja Anna Grenfors aloitti tiedotustyön ohella Jahti-lehden toimitussihteerin työn kesällä Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja vaihtui, kun eräneuvos Juha K. Kairikko (vas.) luovutti vetovastuun uudelle toiminnanjohtajalle Panu Hiidenmiehelle. Kuva on otettu toiminnanjohtajavaihdon ja toimitilan muuton kunniaksi järjestetyssä suuressa Vahdinvaihto-juhlassa lokakuussa. Kuva: Anna Grenfors 13

14 piirit Toimintaa piiritasolla Metsästäjäliitolla on 16 piiriä. Piirin toimintaa ohjaa piirihallitus, jota johtaa puheenjohtaja. Piirin toiminnan sydämeksi voidaan kuitenkin kutsua toiminnanjohtajaa. Hän organisoi piirin toiminnan käytännön tasolla ja on yhteyshenkilö piirin jäsenille. Huomattava osa Metsästäjäliiton siitä käytännön toiminnasta, joka näkyy jäsenistölle, tapahtuu liiton piireissä. Piirit järjestivät kuluneena vuonna esimerkiksi koulutustilaisuuksia ampumatuomarikoulutuksesta seuratoimintaan ja pienpetopyyntiin, nuorten Metso-leirejä sekä erilaisia tapahtumia Erätulista pienpetojen pyyntikilpailuihin unohtamatta tietenkään vuoden ympäri pyöriviä metsästysampumakilpailuja. Henkilövaihdoksia piireissä Vuonna 2009 liiton kuudessatoista piirissä tapahtui muutamia henkilövaihdoksia. Kymen pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Eerola jätti toimensa Juha Sormuselle. Samoin Pohjois-Hämettä pitkään luotsannut Matti J. Mäkelä vaihtui Pauli Nyströmiksi. Satakunnassa Metsästäjäliiton liittohallituksen jäsen Juha Lehtinen luovutti paikkansa Timo Lähdekorvelle. Ainoa toiminnanjohtajavaihdos vuoden aikana oli Svenska Österbottenissa, jossa Mats Tuomela siirtyi sivuun toimestaan. Piiri jatkoi loppuvuoden ilman toiminnanjohtajaa. Metsästäjäliiton piirit ja keskustoimisto 1. Metsästäjäliiton keskustoimisto 2. Lappi 3. Oulu 4. Kainuu 5. Keskipohja 6. Pohjois-Savo 7. Pohjois-Karjala 8. Pohjanmaa 9. Keski-Suomi 10. Suur-Savo 11. Satakunta 12. Pohjois-Häme 13. Etelä-Häme 14. Kymi 15. Varsinais-Suomi 16. Uusimaa 17. Svenska-Österbotten

15 Metsästäjäliiton toiminnanjohtajia ja keskustoimiston väkeä toiminnanjohtajapäivillä. Ylärivissä vasemmalta Jari Ruohotie, Ere Grenfors, Reijo Holmi, Tero Saarikko, Markku Kejonen, Anssi Lilja, Pertti Oksanen, Panu Hiidenmies, Erkki Majanen, Heimo Lindström ja Tapio Meriluoto. Alarivissä vasemmalta Juhani Voutilainen, Juha Haapamäki, Veli-Pekka Laukka sekä Anna Grenfors. Kuva: Pekka Soppela Metsästäjäliiton piirien toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat vuonna 2009 Piiri Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Etelä-Häme Jorma Hacklin Tero Saarikko Kainuu Eino Kymäläinen Juhani Voutilainen Keskipohja Keijo Kangas Teemu Pietilä Keski-Suomi Pauli Partanen Anssi Lilja Kymi Hannu Eerola (3/09 asti) Erkki Pentinniemi Juha Sormunen (4/09 alk.) Lappi Kalevi Korhonen Juha Haapamäki Pohjanmaa Hannu Ilomäki Erkki Majanen Pohjois-Häme Matti J. Mäkelä (3/09 asti) Hannu Wäre Pauli Nyström (4/09 alk.) Pohjois-Karjala Juha Lukkanen Markku Kejonen Pohjois-Savo Unto Auvinen Heimo Lindström Oulu Sirkka Kyrö Petri Riihijärvi Satakunta Juha Lehtinen (3/09 asti) Reijo Holmi Timo Lähdekorpi (4/09 alk.) Suur-Savo Martti Hahtola Tapio Meriluoto Svenska Österb. Martin Lindgård Uusimaa Timo Tanner Pertti Oksanen Varsinais-Suomi Paavo Lankinen Veli-Pekka Laukka Mats Tuomela (3/09 asti) 15

16 KOTIMAINEN EDUNVALVONTA Metsästäjien etujen valvontaa aseista kansallispuistoihin Metsästäjien asioiden ajaminen eli edunvalvonta on kirjattu Metsästäjäliiton vuosien strategiaan liiton tärkeimmäksi tehtäväksi. Liitto hoitaa edunvalvontatyötä ottamalla osaa eräalaa koskevaan päätöksentekoon. Riippumattomana kansalaisjärjestönä ja metsästäjän perinteikkäänä äänenkantajana Metsästäjäliitolla on hyvät vaikutusmahdollisuudet. Liitolta pyydetään virallisia lausuntoja erilaisista mietinnöistä, raporteista, muistioista ja säädösehdotuksista. Metsästäjäliitto tekee myös itse eräalaa koskevia aloitteita ja osallistuu useisiin työryhmiin ja toimikuntiin. Liitto on jatkuvasti aktiivisessa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Vuoden aikana Metsästäjäliitto antoi 12 virallista lausuntoa ja 5 uutta esitystä. Haasteena aselaki ja luonnonsuojelulaki Vuoden 2009 aikana liittoa työllistivät erityisesti aselain uudistus ja luonnonsuojelulain muutos. Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien seurauksena kiireellä käynnistetyssä aselain muutoksessa oli vuoden aikana menossa ensimmäinen vaihe. Siinä aselaista haluttiin muuttaa muun muassa käsiaselupien luvansaaminen tiukemmaksi ja tarkistaa luvanhakijan terveydentilan selvittämismahdollisuudet. Metsästäjäliitto antoi aselaista lausuntoja ja kävi keskusteluja poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa. Liitto piti erityisen tärkeän sitä, että vauhdilla kokoon kasatuissa lakierityksissä ei vaikeutettaisi tavallisten metsästäjien aseidensaantimahdollisuuksia. Liitto oli aiheen tiimoilta mukana ampumaharrastusjärjestöjen perustamassa Ampumaharrastusfoorumissa, jonka tavoitteena on järjestöjen yhteistyöllä vaikuttaa päätöksentekoon. Metsästäjäliitto oli myös mukana ajamassa ampumaratojen asiaa em. foorumin alaisessa AMPU-yhteistyöhankkeessa. Luonnonsuojelulain muutoksessa tapetilla oli se, saako kansallispuistoissa metsästää vai rajoittaa metsästystä ja millä edellytyksin. Metsästäjäliitolla oli tiukka kanta siihen, että metsästystä ei saa rajoittaa vain ympäristöviranomaisten virkamiespäätöksillä. Näiden lisäksi tapetilla olivat muun muassa suurpedot ja niiden pyyntiluvat. 16

17 Suurpedot, niiden pyyntilupamäärät ja laskennalliset arvot olivat mukana kotimaisen edunvalvontapolitiikan aiheissa. Kuva: Ere Grenfors Metsästäjäliiton antamat lausunnot 2009: l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kaniasetuksesta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kosteikkostrategiasta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle määräyskirjeluonnoksista l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle riistaeläinten arvosta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle suden metsästyksestä poronhoitoalueella l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ilvesluvista l Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle luonnonsuojelulain muuttamisesta l Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle aselaista l Lausunto sisäasiainministeriölle ampumatarvikkeista l Lausunto sisäasiainministeriölle aselaista l Lausunto sisäasiainministeriölle kansalaisstrategiasta l Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelulaista Metsästäjäliiton antamat esitykset 2009: l Esitys maa- ja metsätalousministeriölle suurpetojen lupamäärien kasvattamiseksi l Esitys kanalintujen latvapyynnin sallimiseen l Esitys hirvenpyynnin aloituksen aikaistamiseen l Esitys Itämeren norpan metsästykseen l Esitys valkoposkihanhen liittämiseksi riistaeläinluetteloon Seuraa Metsästäjäliiton edunvalvontatyötä Metsästäjäliiton keskeisimmät lausunnot ja esitykset julkaistaan niin Jahti-lehdessä kuin liiton verkkosivuilla. Edunvalvonnan ja metsästyspolitiikan käänteistä raportoidaan Jahti-lehdessä, verkkosivujen Ajankohtaista-osassa ja liiton julkaisemassa maksuttomassa uutiskirjeessä. Sekä lausunnot että uutiskirjeen tilaamisohjeet löydät Metsästäjäliiton internet-sivuilta 17

18 kansainvälinen edunvalvonta EU vaikuttaa metsästäjienkin lainsäädäntöön Metsästäjäliitto ajaa suomalaisten metsästäjien etua myös kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa koko ajan, sillä tänä päivänä suurin osa uusista laeista tulee EU:n kautta. On tärkeää päästä vaikuttamaan EU:ssa valmisteltaviin säädöksiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. Vaikutusmahdollisuudet ovat paljon rajallisemmat siinä vaiheessa, kun direktiivien sanelemia säädöksiä sovelletaan Suomen lakeihin. Toimintaa Euroopan pelikentällä Kansainvälisen edunvalvonnan terävöittämistä varten Metsästäjäliitto liittyi vuoden 2009 alusta eurooppalaiseen metsästäjäjärjestöön FA- CEen. Liitto kuului jo ennestään pohjoismaiseen metsästäjäjärjestöjen yhteistyöjärjestöön NJS:ään ja kansainväliseen metsästysampumaurheilujärjestöön FITASCiin. Heti ensimmäisen FACE-jäsenyysvuoden alkuun saatiin suomalaista metsästystä konkreettisesti hyödyttävä voitto EU-pelikentällä. Metsästäjäjärjestöt, pohjoismaiset järjestöt etunenässä, onnistuivat yhteistyössä torppaamaan EU:ssa suunnitellun niin sanotun hyljedirektiivin, joka olisi käytännössä lopettanut hylkeenmetsästyksen Euroopassa. Kyseessä oli tärkeä voitto. Mikäli EU olisi ulottanut hyljedirektiivin myötä sormensa jäsenvaltioiden metsästyslakeihin, olisi tapetilla seuraavaksi voinut olla puuttuminen vaikkapa hirvenmetsästykseen, luolajahteihin tai ajavien koirien käyttöön. Kansainvälisiä kokouksia Suomessa Vuonna 2009 sekä NJS että FACE järjestivät kansainväliset kokoukset Suomessa. Metsästäjäliitto isännöi molempia tapahtumia yhdessä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa. Pohjoismaisen NJS:n tapaaminen oli kaksipäiväinen ja käsitteli aiheeltaan järjestöjen jäsenhankintaa. Kokous pidettiin tammikuussa Riihimäellä ja siihen osallistui Manner-Suomen edustajien lisäksi Ahvenanmaan, Ruotsin, Norjan ja Tanskan metsästäjäjärjestöjen edustajia. Eurooppalaisen FACE:n kokous oli nelipäiväinen tiedottajatapaaminen 18

19 toukokuussa. Sekin järjestettiin Riihimäellä. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä yhdeksän eri Euroopan maan metsästäjäjärjestöistä. Molempien kansainvälisten tapaamisten kokouspaikkana käytettiin Sako Oy:n edustustiloja. Eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen tiedottajat kokoontuivat keväällä 2009 Suomessa. Kuvan etualalla ovat FACEn tiedotuspäällikkö Christine Rödlach ja viestinnän toimihenkilö Adrien de Roubaix, taustalla Irlannin, Englannin ja Maltan edustajat. Kuva: Anna Grenfors Mitkä ihmeen FACE ja NJS? FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) on eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä, joka ajaa metsästyksen ja metsästäjien etua Euroopan unionin päätöksentekoelimissä. FACEen kuuluu metsästäjäjärjestöjä 36:sta Euroopan maasta, ja niiden kautta noin 7 miljoonaa eurooppalaista metsästäjää. Metsästäjäliitto liittyi FACEen vuoden 2009 alussa. NJS (Nordisk Jägersamvirke) on pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteistyöelin. Järjestö edustaa yhteensä noin :a Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin metsästäjää. NJS:n tavoitteena on Pohjoismaisen metsästysperinteen ylläpito ja kehittäminen ja riistantutkimuksen edistäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä viranomaisten ja suuren yleisön tietoja metsästysasioista. 19

20 KOULUTUS Oppia pyytäjille, riistanhoitajille ja nuorille Metsästäjäliiton piirit järjestävät alueillaan ympäri vuoden koulutuksia metsästäjille. Aiheita ovat esimerkiksi metsästysseuratoiminta, pienpetopyynti, ampumatuomaritoiminta tai vaikkapa riistakosteikon perustaminen. Metsästäjäliitto kouluttaa vuosittain piirien kouluttajia. Metsästäjäliiton koulutustoimintaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistustyö alkoi vuonna 2009 laajalla kyselytutkimuksella. Tulevaisuuden toivot Metso-leireillä Metsästäjäliiton koulutustoiminnan tärkein kärki on nuorisokouluttamisessa ja etenkin Metso-leiritoiminnassa. Metso-leirit ovat lapsille ja nuorille tarkoitettuja erä- ja metsästysaiheisia leirejä. Niillä harjoitellaan esi- Metsästäjäliiton Metso-nuortenleireillä eräasioita opetellaan omin käsin. Tässä rakennetaan minkkiloukkuja. Kuva: Hannu Huttu 20

21 merkiksi tunnistamaan riistalajeja, opetellaan turvallista aseenkäsittelyä ja ammuntaa, hoidetaan riistaa ja viihdytään samanhenkisessä seurassa. Leireillä voi suorittaa myös metsästäjätutkinnon. Vuonna 2009 leirejä järjestettiin 11 kappaletta eri puolilla Suomea. Niille osallistui yli 450 lasta ja nuorta. Metso-leirejä on järjestetty kohta jo 15 vuoden ajan, ja niillä on merkittävä asema suomalaisten nuorten metsästäjien perehdyttämisessä. Metso-leiritoimintaa tukivat kuluneenakin vuonna maa- ja metsätalousministeriö, Nammo-Lapua ja Sako. METSO-LEIRIT 2009 Piiri Aika Osallistujia Kymi Uusimaa Kainuu Itä-Suomi Keski-Suomi Nyland Lappi Lappi Uusimaa Kymi Keski-Suomi Yhteensä 11 leiriä 454 osallistujaa Liiton omien piirikouluttajien koulutus järjestettiin aiempien vuosien tapaan Tikkakoskella. Huhtikuussa pidetyn kurssin aiheena oli tällä kertaa metsästysseurojen viestintä. Piirien toiminnanjohtajien koulutuspäivät pidettiin syyskuussa Parikkalassa. Koulutuskenttä uusiksi Vuonna 2009 alkoi liiton koulutustoiminnan perusteellinen läpikäynti ja uudistusprosessi. Uudistusten ja suunnittelun pohjaksi kysyttiin mitä ja miten Metsästäjäliiton halutaan kouluttavan metsästäjiä. Tätä varten liitto järjesti loppuvuonna 2009 suuren jäsenseurakyselyn. Jäsenseurakyselystä tiedotettiin Jahti-lehdessä, uutiskirjeessä ja verkkosivuilla. Kysely toteutettiin internet-pohjaisena. Sen avulla selvitettiin paitsi koulutustoiveita, myös jäsenseurojen rakennetta ja toimintaa sekä mielipidettä Metsästäjäliitosta ja sen toiminnasta. Kyselyyn saatiin vastauksia kattavasti, lähes 700 jäsenseuralta. Kyselyn tulokset julkaistaan Jahti-lehdessä vuoden 2010 numeroissa. Samaan aikaan käynnistyy koulutustoiminnan varsinainen uudistamisprosessi. 21

22 Kilpailut Metsästysammunnoissa hyvä kilpailuvuosi Metsästysampumakilpailujen vuosi 2009 sujui onnistuneesti. SM-kilpailuja järjestettiin viidet, ja Suomen edustajat osallistuivat myös PM- ja EMkilpailuihin. SM-kisavuosi Metsästysammunnan SM-kilpailuja järjestettiin jälleen viidet. Suurimmat kilpailut olivat perinteiseen tapaan neljä lajia yhdistävät kesäkilpailut, jonka suoritusmäärät kattoivat lähes puolet kaikista metsästysammunnan SM-mittelöissä tehdyistä ammuntasuorituksista. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisia kilpailusuorituksia ammuttiin SM-tasolla lähes Piiritason kilpailuissa määrä oli vielä monin verroin enemmän. Vuoden aikana tehtiin useita Suomen ennätyksiä: hirvenhiihdossa Olavi Heikkinen Pohjois-Karjalasta (sarja M 60, pistettä) ja hirvenjuoksussa Henri Leinonen Keskipohjasta (sarja S 16, pistettä). Joukkuetasolla Satakunnan naiset ampuivat uuden ennätyksen metsästyshirvessä (280 pistettä). Ennätyksiä sivusivat metsästyshaulikossa uusmaalainen Hannu Nokela (sarja M50, 49 osumaa) ja metsästystrapissa etelähämäläinen Eero Karppanen (sarja M50, 48 osumaa). Metsästysampumalajien SM-kilpailut 2009 Kilpailut Paikka Aika Kilpailusuorituksia kpl (henkilökohtaiset sarjat) Hirvenhiihto Pohjois-Savo, Rautavaara Ilma-aseet ( 1 Kymi, Iitti Metsästysammunnat ( 2 Kainuu, Kajaani Hirvenjuoksu Keskipohja, Kalajoki Kansainväliset lajit ( 3 Etelä-Häme, Loppi ) Ilmahirvi ja -luodikko 2 ) Metsästyshaulikko, -trap, -hirvi ja -luodikko 3 ) Pohjoismainen ja eurooppalainen metsästysammunta 22

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

Norin Metsästysseura ry. 60 vuotta

Norin Metsästysseura ry. 60 vuotta Norin Metsästysseura ry. 60 vuotta Juhlapäivä 24.11. 2007 Historia- ja juhlatoimikunta Johtokunta: Olavi Hakala, puheenjohtaja Markku Saariniemi, sihteeri jäsenet: Mika Peltola Jari Saarela Jorma Männistö

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Kati Halonen. Muoviset vuodet

Kati Halonen. Muoviset vuodet Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviteollisuus ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu Julkaisija: Muoviteollisuus ry 2011 Teksti:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

100 päivää sochiin. Toiminnanjohtajan tähtäinten takaa

100 päivää sochiin. Toiminnanjohtajan tähtäinten takaa nro 3 2013 Toimitus Julkaisija ja toimitus: Suomen Ampumahiihtoliitto ry Radiokatu 20, FI - 00093 Valo Päätoimittaja: Jukka Haltia, 046 878 2200 Toimitus: Jukka Haltia Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset:

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Avaintunnuslukuja 29/28 Kilpailutoiminta 29 28 Muutos Totopäivät 633 625 1,3 % Totoravilähdöt 6 124

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Syys-loka 4 / 2007. Uutiset

Syys-loka 4 / 2007. Uutiset Syys-loka 4 / 2007 Uutiset Kerhojen kuulumiset - Avautuvat näyttelyt - Tulevat kurssit Kannen kuva Mikael Rantalainen Kameraseuran jäsen Mikael Rantalainen näytti kuviaan Uudesta Seelannista Opintokerhon

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot