Metsästäjäliiton vuosi 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsästäjäliiton vuosi 2009"

Transkriptio

1 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry

2 Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors Taitto: Forssan Kirjapaino Paino: Forssan Kirjapaino 2010 Kannen kuva: Magnus Nyman Metsäkauris oli vuonna 2009 Metsästäjäliiton vuoden riistaeläin.

3 alkusanat Muutosten vuosi Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen uutena välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja. Sen avulla Metsästäjäliitto haluaa kertoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen toiminnastaan. Vuosi 2009 oli Suomen Metsästäjäliiton toiminnassa suurten muutosten vuosi. Toimintavuoden aikana eräneuvos Juha K. Kairikko poistui ansaitsemalleen eläkkeelle, ja allekirjoittanut aloitti toiminnanjohtajana ja Jahti-lehden päätoimittajana. Myös muita henkilövaihdoksia tapahtui. Keskustoimisto muutti uusiin toimitiloihin syyskuussa. Liiton ja sen piirien omistama Oy Eräkontti Ab siirtyi saman katon alle. Metsästäjäliiton toiminnot ja niiden painopisteet muuttuivat vuoden aikana. Liitto liittyi FACEen, eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestöön. Metsästäjäliiton koulutustoimintaa ryhdyttiin uudistamaan, ja liiton jäsenlehden Jahdin tekijät vaihtuivat lähes täysin. Metsästäjäliiton jäsenmäärä jatkoi edelleen kasvuaan. Liiton talous on suhteellisen vakaa. Osakemarkkinoilla tapahtuneet voimakkaat heilahtelut eivät vielä vaikuttaneet liiton tulorahoituksen sanottavasti. Myöskään Jahti-lehden mainostuotot eivät kokeneet erityistä laskua. Eräkontin tuloutus liitolle oli merkittävässä asemassa, ja yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Jäsenmaksuista liitolle tuloutettava osa oli 5 euroa, mitä voidaan pitää kansallisessa ja kansainvälisessä järjestöjen jäsenmaksuvertailussa erittäin alhaisena. Haluan kiittää kaikkia Metsästäjäliiton jäseniä, jäsenseuroja ja piirejä liiton toimintaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja aktiivisesta otteesta. Kiitän myös liittohallitusta ja etenkin työvaliokuntaa sekä keskustoimiston ja Eräkontin henkilökuntaa vaativan muutosprosessin läpivientiin osallistumisesta. PANU HIIDENMIES toiminnanjohtaja 3

4 SISÄLTÖ Aluksi Alkusanat... 3 Puheenjohtajalta... 5 IHMISIÄ Jäsenistö... 6 Hallinto... 8 Toimitilat...10 Henkilökunta...12 Piirit TOIMINTAA Kotimainen edunvalvonta...16 Kansainvälinen edunvalvonta...18 Koulutus...20 Kilpailut...22 Viestintä...24 Julkaisut...26 Metsästyskulttuuri...28 Kampanjat...30 TALOUTTA Talous...32 Tuloslaskelma...34 Tase

5 PUHEENJOHTAJALTA Metsästyksen puolesta Suomen Metsästäjäliitto on metsästäjien etujärjestö ja metsästysseurojen palvelujärjestö. Molemmat roolit ovat tärkeitä. Metsästäjien etujen valvominen tarkoittaa sitä, että otamme kantaa kaikkiin metsästystä koskeviin määräyksiin ja hankkeisiin. Metsästäjäliitto antaa lausuntoja, kommentoi, esittää ja tiedottaa. Metsästäjäliiton edustajat tapaavat virkamiehiä ja viranomaisia, poliitikkoja ja päättäjiä ja kertovat heille, mitä mieltä metsästäjät ovat ajankohtaisista asioista. Tämä työ ei ole kuitenkaan vain valtakunnan tason toimintaa. Samalla tavalla metsästäjien etujen puolesta toimitaan piireissä ja seuroissa. Itse asiassa useimmat asiat ovat sellaisia, että ne ratkaistaan paikallisesti. Asioita kyllä riittää: saako ampumaratamme ympäristöluvan, voimmeko metsästää Natura-alueella, kuka hoitaa kolarihirvet tai miten suurpetolaskenta järjestetään kaikki nämä ovat seurojen ja piirien asioita, joihin pitää vaikuttaa. Vahva Metsästäjäliitto rakentuu seurojen, piirien ja valtakunnallisen liiton yhteistyölle. Myös palvelutehtävä on tärkeä asia. Metsästäjäliitto pyrkii tarjoamaan seuroille ja piireille hyödyllisiä neuvoja, koulutusta ja hyviä ja laadukkaita metsästystarvikkeita. Eräkontti, joka on liiton ja piirien omistama eräliike, on erikoistunut juuri seurojen ja aktiivimetsästäjien palveluun. Jotta Eräkontti voisi kehittyä edelleen, on ostot keskitettävä tähän metsästäjien omaan kauppaan. Suomalainen metsästyskulttuuri omaa hienot ja vankat perinteet. Meillä metsästys on kansan harrastus, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa. Metsästyskulttuurin vankimpia kantajia ovat metsästysseurat. Jos seurat ovat toimintakykyisiä ja uudistuvat, koko järjestö voi hyvin. Metsästäjäliitto täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Pidetään yhdessä huolta, että vauhti jatkuu. LAURI KONTRO puheenjohtaja 5

6 Jäsenistö Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan Metsästäjäliitto on yksi Suomen suurimmista vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvista kansalaisjärjestöistä. Metsästäjäliiton jäseniä ovat liiton 16 piiriä ja näihin kuuluvat metsästysseurat ja metsästäjät. Metsästäjäliiton jäsenmäärä oli vuonna 2009 yhteensä henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli yli henkilön verran. Metsästysseuroja liittoon kuului kappaletta. Kuva: Hannu Huttu Etuja edullisesti Metsästäjäliiton jäsenmaksu metsästysseurojen jäsenille vaihteli piiristä riippuen 6 9 euroon vuonna Metsästäjäliitolle piirit tilit- Piiri Jäsen- Joista Jäsen- Jäsenmäärä henkilö- määrän seurojen jäseniä muutos määrä Etelä-Häme Kainuu Keskipohja Keski-Suomi Kymi Lappi Oulu Pohjanmaa Pohjois-Häme Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Svenska Österbotten Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä

7 tivät jäsenmaksusta 5 euroa. Jäsenmaksu oli edelleen siis varsin edullinen verrattuna vastaaviin muiden alojen järjestöihin. Osa piireistä otti lisäksi henkilöjäseniä, joille jäsenmaksu oli tyypillisesti kalliimpi. Jäsenmaksun hinnalla jäsenet olivat oikeutettuja liiton tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Yksittäiselle jäsenelle näkyvin palvelu oli liiton jäsenlehti Jahti Jakt, mutta myös neuvontapalvelut, koulutukset ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut koskivat kaikkia jäseniä. Huomattava osa liiton palveluista on suunnattu metsästysseuroille niiden toiminnan tukemiseen. Esimerkkejä tällaisista ovat nettijäsenrekisteri, vakuutukset ja jäsenkortit. Jäseniä Vuosi Metsästäjäliiton jäsenmäärä vuosina Jäsenmäärä on edelleen noususuhdanteessa. Vuoden 1962 notkahdus johtuu metsästyslain muutoksesta, jolloin Metsästäjäliiton luultiin lopettavan toimintansa ja siirtyvän viranomaisorganisaatioksi. Metsästäjäliiton jäsenyys Metsästäjäliitto on ennen kaikkea suomalaisen metsästysseuratoiminnan etujärjestö. Järjestäytyneessä metsästysseuratoiminnassa kiteytyvät kaikki suomalaisen metsästyksen parhaat puolet riistanhoitotyöstä yhteishenkeen ja metsästyskulttuurin eteenpäin siirtymiseen. Suurin osa Metsästäjäliiton jäsenistä kuuluu liittoon omien metsästysseurojensa kautta. Metsästysseurat liittyvät jäseniksi omien vuosikokoustensa päätöksellä. Henkilöjäseniä liiton jäsenistössä on vain noin puoli prosenttia. Hyvällä syyllä voidaan siis sanoa, että Metsästäjäliitto edustaa paitsi metsästysseuroja, niin niiden myötä myös erityisesti aktiivisia metsästäjiä Suomessa. 7

8 hallinto Tuumasta päätökseksi ja toimeen Metsästäjäliitossa korkein päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Liittokokouksissa esimerkiksi valitaan hallitus, tehdään liiton esityksiä ja julkilausumia ja hyväksytään menneen vuoden toimintakertomus ja talousasiat sekä seuraavan vuoden suunnitelmat. Liittokokouksissa kuuluu Metsästäjäliiton jäsenten ääni, sillä kokouksissa voidaan käsitellä alun perin yksittäiseltä jäseneltä tai jäsenseuralta lähtöisin olevia esityksiä. Jäsenistön sanansaattajana ja päätöksentekijöinä ovat Metsästäjäliiton piirit, kukin kahden edustajansa välityksellä. Päätöksiä tehtäessä kullakin piirillä on käytössään jäsenistönsä mukainen äänimäärä. Vuonna 2009 kevätliittokokous pidettiin 6.6. Jyväskylässä ja syysliittokokous Rovaniemellä. Liittohallitus päätösten toimeenpanijana Metsästäjäliiton hallitukseen kuuluu 12 henkeä, eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Hallituspaikka on kaksivuotinen. Liittohallituksen tehtävänä on vastata liittokokouksen tekemien päätösten toteuttamisesta. Liittohallitus muun muassa hoitaa liiton omaisuutta, päättää keskustoimistolle palkattavasta henkilökunnasta ja ohjaa ja tukee piirihallitusten toimintaa. Vuoden 2009 alussa liittohallituksessa aloitti kaksi uutta edustajaa: pohjanmaalainen Hannu Ilomäki ja satakuntalainen Juha Lehtinen. Liittohallituksen puheenjohtajana, ja samalla koko Metsästäjäliiton puheenjohtajana jatkoi toista vuotta Lauri Kontro. liittohallitus 2009 Lauri Kontro Helsinki puheenjohtaja Arto Purmonen Outokumpu varapuheenjohtaja Unto Auvinen Leppävirta Jorma Hacklin Jokioinen Martti Hahtola Mikkeli Hannu Ilomäki Peräseinäjoki Veli Jääskeläinen Kajaani Juha Lehtinen Harjavalta Juha Lukkanen Lieksa Juhani Ojala Rovaniemi Pauli Partanen Tikkakoski Timo Tanner Pornainen 8

9 Liittohallituksen erovuorossa olevat ja hallitustyön jättävät jäsenet Timo Tanner (vas.), Veli Jääskeläinen ja Juhani Ojala palkittiin luottamustyöstään syysliittokokouksessa Kuva: Matti Tervas Toimikunnat ja valiokunnat hallituksen apuna Liittohallitus voi nimittää avukseen asioiden valmistelu- ja kehittämistöihin työryhmiä, toimikuntia ja valiokuntia. Vuonna 2009 Metsästäjäliitossa toimi yksi valiokunta ja kolme toimikuntaa. Näistä keskeisimmässä roolissa oli työvaliokunta, joka muun muassa valmisteli järjestöpoliittiset asiat sekä henkilöstö- ja talousasiat. TYÖVALIOKUNTA JA TOIMIKUNnat 2009 Työvaliokunta l Lauri Kontro, puheenjohtaja l Arto Purmonen l Juha K. Kairikko, sihteeri (kesäkuuhun asti) l Panu Hiidenmies, sihteeri (heinäkuusta alkaen) Julkaisu- ja kulttuuritoimikunta l Martti Hahtola, puheenjohtaja l Hannu Jukarainen (toukokuuhun asti) l Esko Lehtola l Pentti Poutanen (kesäkuusta alkaen) l Johanna Tenovirta l Anna Grenfors, sihteeri Riistanhoito- ja koulutustoimikunta l Pauli Partanen, puheenjohtaja l Eino Ikkala l Mikko Alhainen l Raine Luomanen l Ere Grenfors, sihteeri Kilpailutoimikunta l Jorma Hacklin, puheenjohtaja l Jukka Karhunen l Pekka Karhunen l Timo Minkkinen l Timo Seppä l Veli-Pekka Seppänen l Ere Grenfors, sihteeri Paljon vartijoina Metsästäjäliiton varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2009 Pertti Mäkelä ja Yrjö Nummelin. Varatilintarkastajiksi oli nimetty Roger Reijström ja Kari Saukkonen. 9

10 toimitilat Metsästäjäliitto muutti Erätaloon Metsästäjäliiton muutosten vuoteen kuului toimipaikan muutto. Syyskuussa 2009 liiton toimisto ja henkilökunta muuttivat uusiin tiloihin. Muuttomatka ei ollut pitkä. Uusi toimistorakennus sijaitsee myös Riihimäellä, muutaman kilometrin päässä vanhasta toimipaikasta. Aivan kolmostien tuntumassa Uusi toimitila, Riihimäen Erätalo, sijaitsee aivan Helsinki Tampere-moottoritien tuntumassa, Riihimäen pohjoisen liittymän kohdalla. Liittymässä moottoritien ali risteää Forssasta Lahteen kulkeva kantatie 54, jolta Erätaloon käännytään. Tarkka osoite on Kinturinkuja 4. Metsästäjäliiton mukana taloon muutti myös liiton ja sen piirien omistama erätarvikeliike Oy Eräkontti Ab. Uusi toimitila toi Eräkontille myymälätilan lisäksi ja kunnolliset varastotilat. Metsästäjäliiton uudet yhteystiedot Suomen Metsästäjäliitto (Kinturinkuja 4) PL Riihimäki puh fax Ajo-ohje Erätaloon: Kartta: Riihimäen kaupunki 10

11 Erätalo ei ole ulkoasultaan aivan erämajan kaltainen, mutta sisältä tarkoitukseen hyvin sopiva. Kuva: Anna Grenfors Erätalon rakennus on aikaisemmin toiminut puhelinyhtiö Elisan talona. Erätalo ei ole yksin Metsästäjäliiton ja Eräkontin omistuksessa, vaan talohanketta varten perustettiin kiinteistöyhtiö. Mukana kiinteistöyhtiössä on myös Riihimäen kaupungin yhtiö Riihimäen Teollisuuskylä Oy, joka hallinnoi talon toisen pään tiloja. Entinen toimisto myytiin Ennen syksyä 2009 Metsästäjäliiton keskustoimiston tilat olivat sijainneet 25 vuoden ajan Riihimäen Kaartokatu 6:ssa sijaitsevassa kiinteistössä. Talo oli entinen Tuottajain Maidon (Herajoen meijerin) toimitusjohtajan virka-asunto. Kaartokadun kiinteistön kauppa uudelle omistajalle solmittiin saman vuoden loppupuolella. Tarvitseeko metsästysseurasi koulutus- tai kokoustiloja? Erätalossa on hyvät puitteet Metsästäjäliiton ja Eräkontin toiminnalle. Liiton puolelta esimerkiksi löytyvät kunnolliset kokous- ja koulutustilat, jotka puuttuivat liiton aikaisemmasta toimitilasta. Erätalon luentosalia ovat tervetulleita käyttämään myös Metsästäjäliiton piirit, jäsenseurat ja vaikkapa riistanhoitoyhdistykset. Usean kymmenen hengen luentosalissa on hyvä pitää esimerkiksi vuosikokouksia tai koulutustilaisuuksia. Ota yhteyttä Metsästäjäliiton toimistoon ja kysy tilanvarausmahdollisuuksista. 11

12 HENKILÖKUNTA Metsästäjäliitto sai uuden toiminnanjohtajan Metsästäjäliitossa koettiin suuria muutoksia vuonna Yksi merkittävimmistä oli, että eräneuvos Juha K. Kairikko jäi eläkkeelle syksyllä. Hän ehti toimia Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana ja liiton jäsenlehden päätoimittajana 36 vuotta siis huomattavan osan liiton lähes 90-vuotisesta historiasta. Liiton uutena toiminnanjohtajana aloitti varatuomari Panu Hiidenmies. Hän oli aiemmin toiminut liiton apulaistoiminnanjohtajana ja Eräkontin toimitusjohtajana. Aloittaessaan toiminnanjohtajuuden, hän siirtyi samalla Jahti-lehden päätoimittajaksi ja jatkoi myös Eräkontin toimitusjohtajana. Vaihdoksia ja uutta väkeä Muitakin henkilövaihdoksia tapahtui vuoden aikana. Entisen apulaistoiminnanjohtajan paikalle palkattiin liiton kakkosmieheksi järjestöpäällikkö. Paikkaan valittiin keväällä 2009 tuotekehitysinsinööri Teemu Simenius. Liiton toimistovirkailijoiden rintamalla oli myös muutoksia. Liiton pitkäaikainen toimistovirkailija Arja Sinisalo jätti paikkansa kesällä, ja tilalle pal- metsästäjäliiton JA ERÄKONTIN henkilökunta vuonna 2009 Vakituisessa palvelusuhteessa: Juha K. Kairikko toiminnanjohtaja saakka Panu Hiidenmies apulaistoiminnanjohtaja saakka toiminnanjohtaja 1.8. alkaen Teemu Simenius järjestöpäällikkö 1.5. alkaen Matti Tervas talouspäällikkö Ere Grenfors koulutuspäällikkö Jari Ruohotie ATK-suunnittelija Anna Grenfors järjestötiedottaja Arja Sinisalo toimistovirkailija saakka Sari Sirkiä toimistovirkailija alkaen Sanna Visto toimistovirkailija hoitovapaalta Veli-Pekka Seppänen metsästystarvikemyyjä Tuula Savumo metsästystarvikemyyjä Keijo Aalto metsästystarvikemyyjä alkaen Määräaikaisina tai projekteissa: Jelena Skibjuk kesätyöntekijä Pekka Allonen arkiston järjestäjä

13 Metsästäjäliiton keskustoimiston ja Eräkontin henkilökunta. Takarivissä vasemmalta Keijo Aalto, Panu Hiidenmies, Teemu Simenius, Matti Tervas, Jari Ruohotie, Veli-Pekka Seppänen ja Ere Grenfors. Eturivissä vasemmalta Tuula Savumo, Sanna Visto, Sari Sirkiä ja Anna Grenfors. Kuva: Timo Syrjänen kattiin tradenomi Sari Sirkiä. Syksyllä liiton toinen toimistovirkailija Sanna Visto palasi hoitovapaalta. Heidän lisäkseen sihteerin asioita hoiti kesäaikaan kesätyöntekijä Jelena Skibjuk. Eräkontin puolelle saatiin uutta väkeä, kun Keijo Aalto aloitti metsästystarvikemyyjänä syyskuussa. Vuoden aikana oli käynnissä Metsästäjäliiton vanhojen arkistojen järjestämisprojekti, jota hoiti määräaikaisessa työsuhteessa valtiotieteen maisteri Pekka Allonen. Henkilöstömuutoksiin kuului myös se, että järjestötiedottaja Anna Grenfors aloitti tiedotustyön ohella Jahti-lehden toimitussihteerin työn kesällä Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja vaihtui, kun eräneuvos Juha K. Kairikko (vas.) luovutti vetovastuun uudelle toiminnanjohtajalle Panu Hiidenmiehelle. Kuva on otettu toiminnanjohtajavaihdon ja toimitilan muuton kunniaksi järjestetyssä suuressa Vahdinvaihto-juhlassa lokakuussa. Kuva: Anna Grenfors 13

14 piirit Toimintaa piiritasolla Metsästäjäliitolla on 16 piiriä. Piirin toimintaa ohjaa piirihallitus, jota johtaa puheenjohtaja. Piirin toiminnan sydämeksi voidaan kuitenkin kutsua toiminnanjohtajaa. Hän organisoi piirin toiminnan käytännön tasolla ja on yhteyshenkilö piirin jäsenille. Huomattava osa Metsästäjäliiton siitä käytännön toiminnasta, joka näkyy jäsenistölle, tapahtuu liiton piireissä. Piirit järjestivät kuluneena vuonna esimerkiksi koulutustilaisuuksia ampumatuomarikoulutuksesta seuratoimintaan ja pienpetopyyntiin, nuorten Metso-leirejä sekä erilaisia tapahtumia Erätulista pienpetojen pyyntikilpailuihin unohtamatta tietenkään vuoden ympäri pyöriviä metsästysampumakilpailuja. Henkilövaihdoksia piireissä Vuonna 2009 liiton kuudessatoista piirissä tapahtui muutamia henkilövaihdoksia. Kymen pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Eerola jätti toimensa Juha Sormuselle. Samoin Pohjois-Hämettä pitkään luotsannut Matti J. Mäkelä vaihtui Pauli Nyströmiksi. Satakunnassa Metsästäjäliiton liittohallituksen jäsen Juha Lehtinen luovutti paikkansa Timo Lähdekorvelle. Ainoa toiminnanjohtajavaihdos vuoden aikana oli Svenska Österbottenissa, jossa Mats Tuomela siirtyi sivuun toimestaan. Piiri jatkoi loppuvuoden ilman toiminnanjohtajaa. Metsästäjäliiton piirit ja keskustoimisto 1. Metsästäjäliiton keskustoimisto 2. Lappi 3. Oulu 4. Kainuu 5. Keskipohja 6. Pohjois-Savo 7. Pohjois-Karjala 8. Pohjanmaa 9. Keski-Suomi 10. Suur-Savo 11. Satakunta 12. Pohjois-Häme 13. Etelä-Häme 14. Kymi 15. Varsinais-Suomi 16. Uusimaa 17. Svenska-Österbotten

15 Metsästäjäliiton toiminnanjohtajia ja keskustoimiston väkeä toiminnanjohtajapäivillä. Ylärivissä vasemmalta Jari Ruohotie, Ere Grenfors, Reijo Holmi, Tero Saarikko, Markku Kejonen, Anssi Lilja, Pertti Oksanen, Panu Hiidenmies, Erkki Majanen, Heimo Lindström ja Tapio Meriluoto. Alarivissä vasemmalta Juhani Voutilainen, Juha Haapamäki, Veli-Pekka Laukka sekä Anna Grenfors. Kuva: Pekka Soppela Metsästäjäliiton piirien toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat vuonna 2009 Piiri Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Etelä-Häme Jorma Hacklin Tero Saarikko Kainuu Eino Kymäläinen Juhani Voutilainen Keskipohja Keijo Kangas Teemu Pietilä Keski-Suomi Pauli Partanen Anssi Lilja Kymi Hannu Eerola (3/09 asti) Erkki Pentinniemi Juha Sormunen (4/09 alk.) Lappi Kalevi Korhonen Juha Haapamäki Pohjanmaa Hannu Ilomäki Erkki Majanen Pohjois-Häme Matti J. Mäkelä (3/09 asti) Hannu Wäre Pauli Nyström (4/09 alk.) Pohjois-Karjala Juha Lukkanen Markku Kejonen Pohjois-Savo Unto Auvinen Heimo Lindström Oulu Sirkka Kyrö Petri Riihijärvi Satakunta Juha Lehtinen (3/09 asti) Reijo Holmi Timo Lähdekorpi (4/09 alk.) Suur-Savo Martti Hahtola Tapio Meriluoto Svenska Österb. Martin Lindgård Uusimaa Timo Tanner Pertti Oksanen Varsinais-Suomi Paavo Lankinen Veli-Pekka Laukka Mats Tuomela (3/09 asti) 15

16 KOTIMAINEN EDUNVALVONTA Metsästäjien etujen valvontaa aseista kansallispuistoihin Metsästäjien asioiden ajaminen eli edunvalvonta on kirjattu Metsästäjäliiton vuosien strategiaan liiton tärkeimmäksi tehtäväksi. Liitto hoitaa edunvalvontatyötä ottamalla osaa eräalaa koskevaan päätöksentekoon. Riippumattomana kansalaisjärjestönä ja metsästäjän perinteikkäänä äänenkantajana Metsästäjäliitolla on hyvät vaikutusmahdollisuudet. Liitolta pyydetään virallisia lausuntoja erilaisista mietinnöistä, raporteista, muistioista ja säädösehdotuksista. Metsästäjäliitto tekee myös itse eräalaa koskevia aloitteita ja osallistuu useisiin työryhmiin ja toimikuntiin. Liitto on jatkuvasti aktiivisessa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Vuoden aikana Metsästäjäliitto antoi 12 virallista lausuntoa ja 5 uutta esitystä. Haasteena aselaki ja luonnonsuojelulaki Vuoden 2009 aikana liittoa työllistivät erityisesti aselain uudistus ja luonnonsuojelulain muutos. Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien seurauksena kiireellä käynnistetyssä aselain muutoksessa oli vuoden aikana menossa ensimmäinen vaihe. Siinä aselaista haluttiin muuttaa muun muassa käsiaselupien luvansaaminen tiukemmaksi ja tarkistaa luvanhakijan terveydentilan selvittämismahdollisuudet. Metsästäjäliitto antoi aselaista lausuntoja ja kävi keskusteluja poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa. Liitto piti erityisen tärkeän sitä, että vauhdilla kokoon kasatuissa lakierityksissä ei vaikeutettaisi tavallisten metsästäjien aseidensaantimahdollisuuksia. Liitto oli aiheen tiimoilta mukana ampumaharrastusjärjestöjen perustamassa Ampumaharrastusfoorumissa, jonka tavoitteena on järjestöjen yhteistyöllä vaikuttaa päätöksentekoon. Metsästäjäliitto oli myös mukana ajamassa ampumaratojen asiaa em. foorumin alaisessa AMPU-yhteistyöhankkeessa. Luonnonsuojelulain muutoksessa tapetilla oli se, saako kansallispuistoissa metsästää vai rajoittaa metsästystä ja millä edellytyksin. Metsästäjäliitolla oli tiukka kanta siihen, että metsästystä ei saa rajoittaa vain ympäristöviranomaisten virkamiespäätöksillä. Näiden lisäksi tapetilla olivat muun muassa suurpedot ja niiden pyyntiluvat. 16

17 Suurpedot, niiden pyyntilupamäärät ja laskennalliset arvot olivat mukana kotimaisen edunvalvontapolitiikan aiheissa. Kuva: Ere Grenfors Metsästäjäliiton antamat lausunnot 2009: l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kaniasetuksesta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kosteikkostrategiasta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle määräyskirjeluonnoksista l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle riistaeläinten arvosta l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle suden metsästyksestä poronhoitoalueella l Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ilvesluvista l Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle luonnonsuojelulain muuttamisesta l Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle aselaista l Lausunto sisäasiainministeriölle ampumatarvikkeista l Lausunto sisäasiainministeriölle aselaista l Lausunto sisäasiainministeriölle kansalaisstrategiasta l Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelulaista Metsästäjäliiton antamat esitykset 2009: l Esitys maa- ja metsätalousministeriölle suurpetojen lupamäärien kasvattamiseksi l Esitys kanalintujen latvapyynnin sallimiseen l Esitys hirvenpyynnin aloituksen aikaistamiseen l Esitys Itämeren norpan metsästykseen l Esitys valkoposkihanhen liittämiseksi riistaeläinluetteloon Seuraa Metsästäjäliiton edunvalvontatyötä Metsästäjäliiton keskeisimmät lausunnot ja esitykset julkaistaan niin Jahti-lehdessä kuin liiton verkkosivuilla. Edunvalvonnan ja metsästyspolitiikan käänteistä raportoidaan Jahti-lehdessä, verkkosivujen Ajankohtaista-osassa ja liiton julkaisemassa maksuttomassa uutiskirjeessä. Sekä lausunnot että uutiskirjeen tilaamisohjeet löydät Metsästäjäliiton internet-sivuilta 17

18 kansainvälinen edunvalvonta EU vaikuttaa metsästäjienkin lainsäädäntöön Metsästäjäliitto ajaa suomalaisten metsästäjien etua myös kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa koko ajan, sillä tänä päivänä suurin osa uusista laeista tulee EU:n kautta. On tärkeää päästä vaikuttamaan EU:ssa valmisteltaviin säädöksiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. Vaikutusmahdollisuudet ovat paljon rajallisemmat siinä vaiheessa, kun direktiivien sanelemia säädöksiä sovelletaan Suomen lakeihin. Toimintaa Euroopan pelikentällä Kansainvälisen edunvalvonnan terävöittämistä varten Metsästäjäliitto liittyi vuoden 2009 alusta eurooppalaiseen metsästäjäjärjestöön FA- CEen. Liitto kuului jo ennestään pohjoismaiseen metsästäjäjärjestöjen yhteistyöjärjestöön NJS:ään ja kansainväliseen metsästysampumaurheilujärjestöön FITASCiin. Heti ensimmäisen FACE-jäsenyysvuoden alkuun saatiin suomalaista metsästystä konkreettisesti hyödyttävä voitto EU-pelikentällä. Metsästäjäjärjestöt, pohjoismaiset järjestöt etunenässä, onnistuivat yhteistyössä torppaamaan EU:ssa suunnitellun niin sanotun hyljedirektiivin, joka olisi käytännössä lopettanut hylkeenmetsästyksen Euroopassa. Kyseessä oli tärkeä voitto. Mikäli EU olisi ulottanut hyljedirektiivin myötä sormensa jäsenvaltioiden metsästyslakeihin, olisi tapetilla seuraavaksi voinut olla puuttuminen vaikkapa hirvenmetsästykseen, luolajahteihin tai ajavien koirien käyttöön. Kansainvälisiä kokouksia Suomessa Vuonna 2009 sekä NJS että FACE järjestivät kansainväliset kokoukset Suomessa. Metsästäjäliitto isännöi molempia tapahtumia yhdessä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa. Pohjoismaisen NJS:n tapaaminen oli kaksipäiväinen ja käsitteli aiheeltaan järjestöjen jäsenhankintaa. Kokous pidettiin tammikuussa Riihimäellä ja siihen osallistui Manner-Suomen edustajien lisäksi Ahvenanmaan, Ruotsin, Norjan ja Tanskan metsästäjäjärjestöjen edustajia. Eurooppalaisen FACE:n kokous oli nelipäiväinen tiedottajatapaaminen 18

19 toukokuussa. Sekin järjestettiin Riihimäellä. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä yhdeksän eri Euroopan maan metsästäjäjärjestöistä. Molempien kansainvälisten tapaamisten kokouspaikkana käytettiin Sako Oy:n edustustiloja. Eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen tiedottajat kokoontuivat keväällä 2009 Suomessa. Kuvan etualalla ovat FACEn tiedotuspäällikkö Christine Rödlach ja viestinnän toimihenkilö Adrien de Roubaix, taustalla Irlannin, Englannin ja Maltan edustajat. Kuva: Anna Grenfors Mitkä ihmeen FACE ja NJS? FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) on eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä, joka ajaa metsästyksen ja metsästäjien etua Euroopan unionin päätöksentekoelimissä. FACEen kuuluu metsästäjäjärjestöjä 36:sta Euroopan maasta, ja niiden kautta noin 7 miljoonaa eurooppalaista metsästäjää. Metsästäjäliitto liittyi FACEen vuoden 2009 alussa. NJS (Nordisk Jägersamvirke) on pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteistyöelin. Järjestö edustaa yhteensä noin :a Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin metsästäjää. NJS:n tavoitteena on Pohjoismaisen metsästysperinteen ylläpito ja kehittäminen ja riistantutkimuksen edistäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä viranomaisten ja suuren yleisön tietoja metsästysasioista. 19

20 KOULUTUS Oppia pyytäjille, riistanhoitajille ja nuorille Metsästäjäliiton piirit järjestävät alueillaan ympäri vuoden koulutuksia metsästäjille. Aiheita ovat esimerkiksi metsästysseuratoiminta, pienpetopyynti, ampumatuomaritoiminta tai vaikkapa riistakosteikon perustaminen. Metsästäjäliitto kouluttaa vuosittain piirien kouluttajia. Metsästäjäliiton koulutustoimintaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistustyö alkoi vuonna 2009 laajalla kyselytutkimuksella. Tulevaisuuden toivot Metso-leireillä Metsästäjäliiton koulutustoiminnan tärkein kärki on nuorisokouluttamisessa ja etenkin Metso-leiritoiminnassa. Metso-leirit ovat lapsille ja nuorille tarkoitettuja erä- ja metsästysaiheisia leirejä. Niillä harjoitellaan esi- Metsästäjäliiton Metso-nuortenleireillä eräasioita opetellaan omin käsin. Tässä rakennetaan minkkiloukkuja. Kuva: Hannu Huttu 20

21 merkiksi tunnistamaan riistalajeja, opetellaan turvallista aseenkäsittelyä ja ammuntaa, hoidetaan riistaa ja viihdytään samanhenkisessä seurassa. Leireillä voi suorittaa myös metsästäjätutkinnon. Vuonna 2009 leirejä järjestettiin 11 kappaletta eri puolilla Suomea. Niille osallistui yli 450 lasta ja nuorta. Metso-leirejä on järjestetty kohta jo 15 vuoden ajan, ja niillä on merkittävä asema suomalaisten nuorten metsästäjien perehdyttämisessä. Metso-leiritoimintaa tukivat kuluneenakin vuonna maa- ja metsätalousministeriö, Nammo-Lapua ja Sako. METSO-LEIRIT 2009 Piiri Aika Osallistujia Kymi Uusimaa Kainuu Itä-Suomi Keski-Suomi Nyland Lappi Lappi Uusimaa Kymi Keski-Suomi Yhteensä 11 leiriä 454 osallistujaa Liiton omien piirikouluttajien koulutus järjestettiin aiempien vuosien tapaan Tikkakoskella. Huhtikuussa pidetyn kurssin aiheena oli tällä kertaa metsästysseurojen viestintä. Piirien toiminnanjohtajien koulutuspäivät pidettiin syyskuussa Parikkalassa. Koulutuskenttä uusiksi Vuonna 2009 alkoi liiton koulutustoiminnan perusteellinen läpikäynti ja uudistusprosessi. Uudistusten ja suunnittelun pohjaksi kysyttiin mitä ja miten Metsästäjäliiton halutaan kouluttavan metsästäjiä. Tätä varten liitto järjesti loppuvuonna 2009 suuren jäsenseurakyselyn. Jäsenseurakyselystä tiedotettiin Jahti-lehdessä, uutiskirjeessä ja verkkosivuilla. Kysely toteutettiin internet-pohjaisena. Sen avulla selvitettiin paitsi koulutustoiveita, myös jäsenseurojen rakennetta ja toimintaa sekä mielipidettä Metsästäjäliitosta ja sen toiminnasta. Kyselyyn saatiin vastauksia kattavasti, lähes 700 jäsenseuralta. Kyselyn tulokset julkaistaan Jahti-lehdessä vuoden 2010 numeroissa. Samaan aikaan käynnistyy koulutustoiminnan varsinainen uudistamisprosessi. 21

22 Kilpailut Metsästysammunnoissa hyvä kilpailuvuosi Metsästysampumakilpailujen vuosi 2009 sujui onnistuneesti. SM-kilpailuja järjestettiin viidet, ja Suomen edustajat osallistuivat myös PM- ja EMkilpailuihin. SM-kisavuosi Metsästysammunnan SM-kilpailuja järjestettiin jälleen viidet. Suurimmat kilpailut olivat perinteiseen tapaan neljä lajia yhdistävät kesäkilpailut, jonka suoritusmäärät kattoivat lähes puolet kaikista metsästysammunnan SM-mittelöissä tehdyistä ammuntasuorituksista. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisia kilpailusuorituksia ammuttiin SM-tasolla lähes Piiritason kilpailuissa määrä oli vielä monin verroin enemmän. Vuoden aikana tehtiin useita Suomen ennätyksiä: hirvenhiihdossa Olavi Heikkinen Pohjois-Karjalasta (sarja M 60, pistettä) ja hirvenjuoksussa Henri Leinonen Keskipohjasta (sarja S 16, pistettä). Joukkuetasolla Satakunnan naiset ampuivat uuden ennätyksen metsästyshirvessä (280 pistettä). Ennätyksiä sivusivat metsästyshaulikossa uusmaalainen Hannu Nokela (sarja M50, 49 osumaa) ja metsästystrapissa etelähämäläinen Eero Karppanen (sarja M50, 48 osumaa). Metsästysampumalajien SM-kilpailut 2009 Kilpailut Paikka Aika Kilpailusuorituksia kpl (henkilökohtaiset sarjat) Hirvenhiihto Pohjois-Savo, Rautavaara Ilma-aseet ( 1 Kymi, Iitti Metsästysammunnat ( 2 Kainuu, Kajaani Hirvenjuoksu Keskipohja, Kalajoki Kansainväliset lajit ( 3 Etelä-Häme, Loppi ) Ilmahirvi ja -luodikko 2 ) Metsästyshaulikko, -trap, -hirvi ja -luodikko 3 ) Pohjoismainen ja eurooppalainen metsästysammunta 22

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Onnea 90-vuotias Metsästäjäliitto! Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. täytti toimintavuoden 2011 aikana

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot