Riistakolmiot Havainnoista käytäntöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riistakolmiot Havainnoista käytäntöön"

Transkriptio

1 Riistakolmiot Havainnoista käytäntöön Katja Ikonen, Olli Kursula ja Jukka Rintala Kuva: Marcus Wikman

2 Kolmiolaskentojen tietokannat ja tilastointi: esimerkkinä kesän 2013 riistakolmiolaskennat Jukka Rintala, RKTL

3 Kolmioaineistoista saadaan Kesälaskennat riistakolmioilla: Metsäkanalintujen pesimäkannan tiheysarviot Poikastuoton tunnusluvut Talvilaskennat riista- ja peltokolmioilla Riistanisäkkäiden lumijälkilaskennat, myös lintuhavainnot Kantojen suhteellinen runsaus

4 Laskentalinjojen (á 12km) digitointi melkein valmis!

5 Maastohavainnot paikkatietoon Tallennus vuonna 2013: MapInfo/MapBasic Jatkokäsittely, tilastollinen laskenta ja monet paikkatietoon esim. etäisyyksiin perustuvat laskennalliset operaatiot: R-ympäristössä

6

7

8

9 Laskettuja kolmioita, kumulat. sum mennessä tallennettu heinä 09 heinä 19 heinä 29 Laskenta tehty, pvm

10 Kesän 2013 data sisältää havaintoa (riviä) 930 kolmiolta mm metsoa teertä pyytä 449 riekkoa

11 Tiheys lajeittain, yksilöä / km 2 : yks. lkm kaistalla / (12km*0,06km= 0,72km 2 ) 60 metrin levyinen kaista

12 Poikasosuus, poikasten lkm / yks. yht. per (12km*0,06km) 60 metrin levyinen kaista

13 Tiheydet 50km ruuduittain

14 Etäisyydellä painotettu tiheys-keskiarvo pienelle alueelle 50 km RHY:n keskipisteestä

15 Esimerkkinä Etelä-Hämeen RHY:t Riistak.alue Paikka Metso Teeri Pyy Riekko n. kolmio <= 50 km Etelä-Häme Asikkalan rhy 3,1 7,9 13,5 0,0 19 Forssan-Tammelan rhy 4,5 7,7 13,0 0,0 24 Hattulan-Kalvolan rhy 4,0 5,9 11,8 0,0 21 Hauhon-Tuuloksen rhy 4,5 7,4 16,0 0,0 27 Hausjärven-Riihimäen rhy 4,9 7,2 10,1 0,0 19 Hämeenlinnan rhy 4,3 6,0 11,9 0,0 27 Janakkalan rhy 4,5 6,0 10,5 0,0 26 Jokiläänin rhy 4,8 8,1 13,7 0,1 26 Lahden seudun rhy 3,5 9,8 12,2 0,0 31 Lammin rhy 4,2 8,2 13,7 0,0 24 Lopen rhy 3,9 5,3 10,6 0,0 23 Padasjoen rhy 3,8 9,2 19,8 0,0 21 Rengon rhy 4,1 5,4 10,8 0,0 24 Urjalan rhy 4,6 9,0 16,1 0,1 24

16 Metso alueittain Kolmioiden lkm Tiheys (yks./km^2) Laji Alue Metso Etelä-Häme 26 4, ,0 Etelä-Savo 66 5, ,5 Kaakkois-Suomi 45 5, ,9 Kainuu 87 7, ,9 Keski-Suomi 70 4, ,4 Lappi 134 4, ,5 Oulu 120 6, ,9 Pohjanmaa 67 5, ,2 Pohjois-Häme 26 4, ,4 Pohjois-Karjala 76 6, ,2 Pohjois-Savo 54 3, ,5 Rannikko-Pohjanmaa 20 1, ,0 Satakunta 61 6, ,8 Uusimaa 22 4, ,1 Varsinais-Suomi 12 5, ,3 Kaikki 886 5, ,9 Muutos (%) viime vuodesta Poikkeama (%) 5 edellisvuoden keskiarvosta Poikasosuus (%) Poikueellisten naaraiden osuus (%) kaikista naaraista Keskim. poikuekoko

17 Riistakolmion kesälaskenta Hyvä kolmiovastaava! Oman kolmionne lisäksi olemme laskeneet lintutiheydet ja poikastuottoa kuvaavat luvut kaikilta enintään 50 km:n etäisyydellä sijaitsevilta kolmioilta sekä tiheydet yhdistyksen ja riistakeskusalueen kolmioilta. Taulukon riveillä 1 3 ovat kunkin lajin painotetut keskiarvot seuraavasti: (1) poikuekoko, (2) poikasten osuus prosentteina kaikista yksilöistä ja (3) lintutiheys (yksilöä neliökilometrillä metsämaata) laskettuna aikuisten ja poikasten yhteismäärästä. Oman kolmionne painotusarvo on kolminkertainen lähikolmioihin verrattuna. Kaksi alinta riviä tarkoittavat (4) riistanhoitoyhdistyksen ja (5) riistakeskusalueen keskimääräistä lintutiheyttä. Kolmioiden lukumäärä tarkoittaa lukumäärä 50 kilometrin säteellä, riistanhoitoyhdistyksessä ja riistakeskusalueella. Riistantutkimus toivottaa laskijoille hyvää syksyn jatkoa! Kolmion nro 1870 Etelä-Häme Asikkalan rhy Metsästysseura Kaiku ry Metso Teeri Pyy Riekko Kolmioiden lkm Keskimääräinen poikuekoko 3,0 4,1 4,2 Poikasosuus, prosenttia 30,3 4,9 68,6 Tiheys, yks. neliökilometrillä 0,7 7,2 15,2 0,0 20 Tiheys (rhy), yks. neliökilometrillä 0,0 6,9 15,3 0,0 1 Tiheys (alue), yks. neliökilometrillä 4,1 7,0 12,3 0, marraskuuta 2013 Page 1 of 927

18

19 Ja sitten nokka kohti tulevaa.. Katja Ikonen

20 Kurkkaus nykyhetkeen ja tulevaan Karttojen uudistus

21 Tulevaisuus ->LifeData / 21

22 Projektin neljä osa-aluetta 1. Nettikäyttöliittymä jolla data syötetään tietokantaan (tutkijat, metsästäjät) 2. Tietokanta, johon data syötetään 3. Raportointipalikka: Tieto tutkijoille, asiantuntijoille, metsästäjille 4. Vanhat datat tietokantaan Tavoitteet: nopeus sisään syötössä ja raportoinnissa, kustannussäästöt, parempi palaute ja raportointi tiedon kerääjille ja käyttäjille

23 Tulevaisuuden hahmotelmia

24 Tulevaisuuden skenaarioista Hankeen myötä Suuri osa rutiiniluontoisesta raportoinnista siirtyy osaksi verkkopalvelimen toimintaa Eri toimijat voivat itse hakea haluamansa tiedot järjestelmään päivittyvästä tietokannasta -> tutkijoille vapautuu enemmän aikaa itse riistantutkimukseen Piirros: Seppo Leinonen

25 Tuloksia käytäntöön Ministeriölle metsästysasetus Riistakeskus Metsähallitus Metsästysseurat Piirros: Seppo Leinonen Pohja kantojen seurannalle ja erityisesti metsäkanalintumetsästyksen säätelylle.

26 Tiedeyhteisöt Ensiluokkaista tutkimusaineistoa. Aineisto on ollut merkittävässä roolissa noin 20 väitöskirjatyössä, kymmenissä pro gradu -tutkielmassa ja yli 100:ssä vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa. Aineistoa on hyödynnetty yhteistyössä monien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, myös kansainvälisenä yhteistyönä.

27 Tiedon käyttö Kiinnostuksen kohteet liittyvät : lajien kannanvaihteluihin populaatioiden ennustettavuuteen ja häiriöherkkyyteen lajien elinympäristönvalintaan yhteisörakenteeseen peto-saalissuhteeseen lajien väliseen kilpailuun maisemaekologian kysymyksiin. Kolmioaineiston tekee ainutlaatuisen arvokkaaksi se, että jokainen havainto paikannetaan. Sijaintitieto voidaan sijoittaa mille hyvänsä kartta- tai aineistopohjalle GIS-menetelmin analysoitavaksi.

28 Aidon paikkatietoaineiston edut Kuva: Marcus Wikman Mielivaltaiset haut erilaisin alueellisin rajauksin nopea tehdä, esim. YVA-ohjelmien vaatimuksiin Eläinten levinneisyyden ja elinympäristövaatimusten tarkka mallinnus mahdollistuu Sovellusmahdollisuudet lukemattomissa maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä

29 Yhteistyötä Metlan kanssa 20 vuotta Metsäntutkimuslaitos oli eturivin paikkatieto-osaaja, myös kansainvälisesti. Valtakunnan metsien inventointi siirtyi monilähteiseksi, joka tukeutui satelliittikuviin. Äärimmäisen tarkka kartta koko maasta: 25 x 25 metrin resoluutiolla antoi tietoa maankäytöstä ja metsikkörakenteesta puuston määrä- ja rakennetietoineen. Tälle karttapohjalle siirrettiin riistahavaintojen paikka-aineistoa -> Ennennäkemättömät tutkimusmahdollisuudet. Työ on vauhdittanut maisemaekologista perustutkimusta, mutta on tuottanut hyvin käytännönläheistä tietoa riistaystävällisen metsänkäsittelyn ja aluesuunnittelun tarpeisiin hyödynnetty mm. metsänhoidon suosituksissa ja metsäkanalintujen kannanhoitosuunnitelmassa.

30 Paikannetut havainnot Neljän riistahavainnon sijoittuminen kolmiolinjalle. Taustana Metlan maankäyttö- ja puustotulkinta. Elinympäristö- ja maisema-analyysit tehdään halutunsäteisiltä ympyräaloilta. Riistakolmioverkosto 4 km

31 RKTL-Metla-yhteistyö Alun alkaen RKTL:n Meltauksen riistantutkimusasema ja Metlan Rovaniemen tutkimusasema Sittemmin valtakunnan tasolla. Jäävuoren huippuina paikkatietoperäiset väitöskirjat: Sami Kurki 1997, Turun yliopisto: Metsäkanalintujen lisääntymismenestyksen maisemasidonnaisuus Janne Miettinen 2009, Itä-Suomen yliopisto (Joensuu): Metsomaisema ja metsänhoito Laitosten välinen yhteistyö erinomainen tietotaitopaketti ja tutkimusalusta tulevan Luonnonvarakeskuksen palettiin!

32 Kiitos! Piirros: Seppo Leinonen

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 seurantojen tärkeimmät tulokset Hirvikannan koko ja vasatuotto 2010 Metsäpeurat 2011 Suurpetojen lukumäärä

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys vieraslajitilanteen. esimerkkinä lajipari euroopanmajava - kanadanmajava. Kaarina Kauhala Luke

Riistatiedon merkitys vieraslajitilanteen. esimerkkinä lajipari euroopanmajava - kanadanmajava. Kaarina Kauhala Luke Riistatiedon merkitys vieraslajitilanteen hallinnassa: esimerkkinä lajipari euroopanmajava - kanadanmajava Kaarina Kauhala Luke Euroopanmajava Metsästettiin sukupuuttoon 1800-luvulla (1868). Takaisinistutettu

Lisätiedot

Luke LUONNONVARAKESKUS

Luke LUONNONVARAKESKUS p Luke LUONNONVARAKESKUS 19.1.2015 1/9 51/00 04 05/2015 Maa ja metsatalousministerio Kirjaamo kiriaamo@mmm.fi LAUSUNTO TALVEN 20142015 SUSITILANTEESTA Lausuntonaan susikannan tilasta (Luke) esittaa seuraavan.

Lisätiedot

oma.riistakolmiot.fi - käyttöohje

oma.riistakolmiot.fi - käyttöohje - käyttöohje KÄYTTÖOHJE 2 (14) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 MITÄ ON KOLMIOLASKENTA?... 3 3 TUNNUKSET JA SALASANA... 4 4 KIRJAUTUMINEN... 5 5 UNOHTUIKO SALASANA... 5 6 ALOITUSSIVU... 6 7 LASKETTAVAT

Lisätiedot

TALVEN 2014/2015 REITTILASKENNAT 22.10.2014

TALVEN 2014/2015 REITTILASKENNAT 22.10.2014 TALVEN 214/215 REITTILASKENNAT 22.1.214 Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen puolesta monet kiitokset talven 213/214 laskentatuloksista (myös talvella 212/213 osallistuneet saavat tämän

Lisätiedot

Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin

Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin T i e t o j a k o o n! Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin Leif Schulman Tietoa eliölajeista tarvitaan yhä useammin paitsi tutkimuksen ja opetuksen myös päätöksenteon

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

heikoin poikastuotto 17 vuoteen

heikoin poikastuotto 17 vuoteen Hippiäinen 33. vsk 2 2003 Useamman kasvuvuoden jälkeen Suupohjan kuukkelikanta väheni vuonna 2003. Vain joka viides pariskunta onnistui tuottamaan poikasia. Pesinnän alkuvaiheeseen osunut ankara takatalvi

Lisätiedot

oma.riistakolmiot.fi - talvilaskennan käyttöohje

oma.riistakolmiot.fi - talvilaskennan käyttöohje - talvilaskennan käyttöohje KÄYTTÖOHJE 2 (15) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 MITÄ ON KOLMIOLASKENTA?... 3 3 TUNNUKSET JA SALASANA... 4 4 KIRJAUTUMINEN... 5 5 UNOHTUIKO SALASANA... 5 6 ALOITUSSIVU...

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

ASEIDEN MÄÄRÄ, LAATU JA SIJAINTI METROPOLIALUEELLA

ASEIDEN MÄÄRÄ, LAATU JA SIJAINTI METROPOLIALUEELLA ASEIDEN MÄÄRÄ, LAATU JA SIJAINTI METROPOLIALUEELLA - Perusteita ampumaratatarpeen arvioinnille Ville Maijanen ville.maijanen@helsinki.fi Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Politiikan ja

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa (Kaikki artikkelin kuvat on otettu Lapin ympäristökeskuksen erikoisluvalla.) Noin 50 vrk:n ikäinen, juuri pesästä lähtenyt ja auttavasti lentokykyinen tunturihaukan Falco rusticolus maastopoikanen. Kuva:

Lisätiedot

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Viimeisimmät julkaisut: Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen - ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 13 2/2006. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_06/ukk2_06.pdf] PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON TEHDÄ FOLKLORISTIIKKA HOUKUTTELEVAKSI.

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot