J Ä S E N L E H T I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J Ä S E N L E H T I 2 0 0 5"

Transkriptio

1 J Ä S E N L E H T I TAVOITTEENA VAHVA OSUUSKUNTA S. 2 OSUUSPÄÄOMA TAKAA VAIKUTUSVALLAN S. 6 HK RUOKATALO KOTIMAISEN ELÄINTUOTANNON TURVAAJANA S. 8

2 Pekka Laurila Kuvat HK Ruokatalo Groupin arkisto Tavoitteena vahva osuuskunta, joka pystyy hoitamaan kasvavassa HK Ruokatalossa Osuuskunnan on huolehdittava kehityksestään ja tulevaisuudestaan. Aktiivijäsenten on otettava nykyistä suurempi vastuu omistajuudesta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana monet muutokset ovat muuttaneet tuottajien ja LSO Osuuskunnan toimintaympäristöä. Valitut strategiat ovat olleet toimivia kuten osuuskunnan ja HK Ruokatalon kehitys osoittavat. Kun LSO Osuuskunta vuonna 1913 perustettiin, oli sen tehtävänä markkinoida tuottajien tuottama liha kuluttajille. Tänään LSO Osuuskunta huolehtii tästä tehtävästä ja tuottajan eduista HK Ruokatalon suurimpana yksittäisenä omistajana ja omistajavallan käyttäjänä. Perustehtävämme on tukea ja vahvistaa jäsentemme toimintamahdollisuuksia esimerkiksi kehittämällä jalostusketjun kilpailukykyä. ON KOHTUULLISTA ETTÄ OSUUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTO KOHDISTUU AKTIIVIJÄSENILLE. Pekka Laurila LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Kansainvälistyminen on myös jäsenen etu HK Ruokatalo on kehittänyt kotimaan toimintaansa ja kansainvälistynyt. HK Ruokatalon kansainvälistymisen myötä suomalaisilla tuottajilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet selviytyä. Toiminnan laajentuminen Baltiaan ja Puolaan on mahdollistanut sen, että HK Ruokatalo on vahva kaupan tavarantoimittaja. Samat kaupan ketjut jotka toimivat Suomessa toimivat myös Baltian markkinoilla. Johtavia tuotemerkkejä valmistavaa yritystä on kauppaketjujen vaikea sivuuttaa. Jos haluamme pysyä välttämättömänä kumppanina kaupalle, emme saa pudota maakuntasarjaan vaan meidän pitää olla kansainvälisiä riittävän vahvoja ja kilpailukykyisiä. Kauppaa me emme voi määrätä. Jos kaupan mielestä kanssamme ei tarvitse keskustella, ei silloin tarvita tuotteitammekaan ja olemme epäonnistuneet tehtävässämme. Toiminta Baltiassa ja Puolassa on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi. Menestys vahvistaa HK Ruokatalon kykyä kehittyä ja investoida sekä Suomessa että ulkomailla. LSO Osuuskunnalle tämä kehitys tarkoittaa, että osuuskunta HK Ruokatalon suurimpana omistajana voi toteuttaa tavoitettaan ja tuottajien tuottama liha tulee markkinoitua. Tavoitteena vahvistaa osuuskuntaa entisestään Maatalouspoliittiset muutokset muuttavat toimintaympäristöä edelleen. Tämä asettaa haasteita sekä lihantuottajille että LSO Foodsille. Olennainen kysymys on, miten ohjata lihantuotannon kehittymistä kilpailukykyiseksi. Tämän saavuttamiseksi olemme yhdessä LSO Foodsin kanssa pyrkineet kehittämään hankinnan ja tuottajien kesken uusia toimintamalleja. Työ on tuottanut myönteisiä tuloksia ja toiminnan toivon jatkuvan. Osuuskunnan on huolehdittava myös omasta kehityksestään ja tulevaisuudestaan. Aikaisemmin kun jäsenmäärä oli kasvava, osuuspääoma kehittyi itsestään uusien jäsenten tuomana. Supistuva jäsenmäärä on uusi piirre LSO Osuuskunnassa. Uusia jäseniä tulee hankinta-alueen laajetessa, mutta lisäys ei kuitenkaan vastaa poistuvien määrää. Tuottajien yrityskoon kasvaessa myös tilojen osuuspääomavelvoite kasvaa. On tärkeää seurata, kuinka paljon osuuspääomaa on aktiivijäsenten ja kuinka paljon passiivijäsenten sijoittamana. On kohtuullista että osuuspääoman korkotuotto kohdistuu aktiivijäsenille, joilla on suurin mielenkiinto säilyttää ja turvata omistajuus tuottajien ja LSO Osuuskunnan käsissä. Siksi aktiivijäsenten osuuspääoman määrää on kasvatettava. Aktiivituottajien on otettava nykyistä suurempi vastuu LSO Osuuskunnan omistajavallan säilymisestä HK Ruokatalossa. Osuuskunnan hallinnossa on ryhdytty analysoimaan tulevaa kehitystä ja keskustelemaan, miten LSO Osuuskunnan pitää toimia jäsentensä tulevaisuuden turvaamiseksi. Tavoitteenamme on vahva osuuskunta, joka pystyy hoitamaan omistuksensa kasvavassa HK Ruokatalossa. Jäsenten viestit tavoittavat edustajiston Osuuskunnan hallintouudistuksissa hallintoneuvosto supistettiin 20 henkilöön ja edusta- 2 LSO OSUUSKUNTA

3 omistuksensa jisto 50 henkilöön. Ratkaisuilla on ollut toimintaa terävöittävä vaikutus. Edustajiston koon supistuminen on mahdollistanut uusien toimintatapojen kehittämisen ja käyttöönoton myös hallinnon toiminnassa. Nyt edustajisto kokoontuu syksyisin kahdeksi päiväksi yhteen keskustelemaan ja kehittämään osuuskunnan strategioita ja kehittämistä. Keskustelu on ollut kriittistäkin pyrkiessään erilaisten ongelmien ratkaisuun. Juuri ratkaisuiden etsiminen on tärkeää. Omalta osaltani voin todeta, että jäsenistön yhteydenpito on ollut aktiivisempaa. Lisäksi viestit tulevat nopeammin kuin ennen. Osuuskunnassa vaikutetaan valtiovallan ratkaisuihin Valtiovallan suunnitelmien suhteen on LSO Osuuskunnassa oltava koko ajan valppaana. Yksi tällainen asia on osuuspääoman verotuskohtelu. Osuuspääoman koron verotus ei ole tasavertaista muihin pääomatuloihin nähden. Työtä asiaan vaikuttamiseksi on tehty ja tehdään yhdessä muiden osuuskuntien ja Pellervo-Seuran kanssa. Toinen esillä ollut asia on osuuspääoman nettovarallisuuslaskenta. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että siihen kaavaillut muutokset eivät ehkä toteudu. Haluan kiittää lihantuottajia ja LSO Osuuskunnan jäseniä kehittävästä ja rakentavasta toiminnasta. Aiemmista muutoksista selviäminen tarkoittaa, että yhteistyöllä ja yhteisellä kehittämisellä pärjäämme myös tulevaisuudessa. SUPISTUVA JÄSENMÄÄRÄ ON UUSI PIIRRE OSUUSKUNNAN TOIMINNASSA. UUSIEN JÄSENTEN MÄÄRÄ EI VASTAA POISTUVIEN OSUUTTA. TÄMÄ ON YKSI HAASTE OSUUSPÄÄOMAN KEHITTÄMISESSÄ LSO OSUUSKUNTA 3

4 Markku Aalto Kuvat HK Ruokatalo Groupin arkisto LSO Osuuskunnan suomalaista jäsenyys turvaa Omistamisen välineet taloudelliset vaikeudet olivat 1990-luvun merkittävä uhka LSO Osuuskunnan ja sen tytäryhtiön tulevaisuudelle. Osuuskunnan tytäryhtiö, HK Ruokatalo, on noussut konkurssikypsästä yrityksestä maan suurimmaksi kotimaisen lihan jalostajaksi. Se kykenee markkinoimaan osuuskunnan jäsenten tuottamat lihat kilpailukykyiseen hintaan tuottaen samalla omistajilleen lisäarvoa. LSO Osuuskunta luovutti operatiivisen liiketoimintansa 90-luvun muutoksissa HK Ruokatalolle ja alkoi toimia puhtaasti omistajana. Voimakkaasta rakennemuutoksesta huolimatta osuuskunta ja sen jäsenet ovat kyenneet kehittämään osuuskuntaa vahvemmaksi omistajaksi. Tytäryhtiön taloudellisen menestymisen sekä osuuskunnan vahvistumisen johdosta LSO Osuuskunta maksoi vuonna 2004 vuosikertomustietojen mukaan jäsenilleen euromääräisesti 70 prosenttia enemmän osuuspääoman korkoa kuin mikään muu kotimainen lihaosuuskunta. Samanaikaisesti osuuskunta on kyennyt kasvattamaan myös muun omanpääoman määrää, joka on tärkeää tulevaisuuden haasteisiin varautumisen kannalta. Osuuspääoma omistamisen merkittävä väline Muun oman pääoman ohella osuuspääoma on osuuskunnan merkittävä omistamisväline. Niiden avulla LSO Osuuskunta kykenee käyttämään omistajavaltaa HK Ruokatalo -konsernissa. Nykyisessä maatalouden rakennemuutostilanteessa ja osuuskunnan jäsenten vähentyessä osuuspääoma on haasteellinen pääomalaji. Jäsenen erotessa mukana lähtee myös hänen osuuspääomansa. Toisin kuin osakeyhtiössä, jossa osakepääoma vaihtaa omistajaa mutta pysyy yhtiössä. Jäsenet ovat tiedostaneet hyvin, että osuuspääomalle viime vuosina maksettu 10 prosentin korko on tuottava. Sen johdosta osuuspääoman määrä on kehittynyt myönteiseen suuntaan jo useamman vuoden vahvistaen osuuskunnan omistajuutta. Osuuspääoman kokonaismäärän suhteen olemme lähellä nykyistä tavoitetta. Osuuspääoman rakennetta meidän tulee kehittää siten, että entistä suurempi osuus siitä on tulevaisuudessa aktiivijäsenten hallitsemaa. Näin myös korkotuotot tulevat suuremmalta osin aktiivijäsenten hyödyksi. TARVITSEMME KAIKKI TOISIAMME. YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA. Markku Aalto LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Osuuskunnan jäsenet tarvitsevat tulevaisuudessa runsaasti pääomia oman tuotantonsa kehittämiseksi. Tämän vuoksi meillä ei ole LSO Osuuskunnassa varaa myöhästyä osuuspääomarakenteen kehittämisessä. Osuuspääoma pitää saada aktiiviseksi tilojen kehittämistä tukemaan ja omistajuutta vahvistamaan. LSO Osuuskunta käynnistäneekin vielä vuoden 2005 lopussa toimenpiteitä aktiivituottajien osuuspääoman vahvistamiseksi. Ilman toimenpiteitä kehitys voi johtaa tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa tämä omistajavallan merkittävin väline on entistä enemmän passiivituottajien hallinnassa. Tällaisessa tilanteessa ei LSO Osuuskunnan omistajavallan säilyminen olisi riittävän turvattu. Sitoutuminen mahdollistaa jatkuvuuden Osuuskunnan jäsenet voivat varmistaa omistajuuden jatkumisen ja vahvistumisen ainoastaan vahvalla sitoutumisella. Osuuskunnan tytäryhtiöiden pääomavaltaisuus kasvaa tulevaisuudessa. Jäsenmäärän vähentyessä ja lihantuottajien yrityskoon kasvaessa jäsenkohtainen osuus osuuspääomasta kasvaa suuremmaksi. Tuotantoketjun tiivistyessä ja yksiköiden koon suurentuessa kaikkien osapuolten sitoutuminen on entistä merkityksellisempää ketjun taloudellisen menestymisen kannalta. Sitoutumista tarvitaan sekä tuotannollisessa toiminnassa että omistajuudessa. Sitoutumattomuus uhkaa jatkossa merkittävällä tavalla omistajuutta. Sitoutumattomuus tarkoittaa vapaamatkustusta toisten jäsenten kustannuksella. Tarvitsemme kaikki toisiamme. Yhdessä olemme vahvempia. Omistajavaltaa käytetään vastuullisesti Toimimme nykyisin avoimilla EU-markki- 4 LSO OSUUSKUNTA

5 lihantuotantoa noilla. Kilpailu on myös lihasektorilla kansainvälistä. Myyntihinnat määräytyvät markkinaehtoisesti. Tällä on vaikutusta myös tuottajahintaan. LSO Osuuskunnan tytäryhtiöiden muodostaman lihanjalostusketjun taloudellinen menestyminen markkinoilla on kiinni monista asioista. Merkittävimpiä näistä ovat muun muassa tuotemerkkien haluttavuus kuluttajien piirissä, hyvä asiakastyytyväisyys sekä kustannustehokkuus koko tuotantoketjussa. Nämä asiat varmistavat myös kilpailukykyisen tuottajahinnan osuuskunnan jäsenille. Miten omistajavalta sitten ilmenee, kun hinnat määräytyvät markkinoilla? LSO Osuuskunta on omistajana samanlainen kuin muutkin omistajat. Sitä koskevat kaikki samat liiketalouden lait. LSO Osuuskunnan alkuperäinen tarkoitus turvata jäsentensä lihantuotannon edellytyksiä on edelleen peruslähtökohtana osuuskunnan toiminnassa. Nyt tätä tavoitetta toteutetaan HK Ruokatalo -konsernin kautta käyttämällä omistajavaltaa yhtiön toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Alkuperäinen tarkoitus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla pitämällä huolta HK Ruokatalon kansainvälisestä kilpailukyvystä. Pääomistajuus HK Ruokatalossa ilmenee myös siten, että HK Ruokatalo on keskittynyt kehittämään Suomessa nimenomaan suomalaista lihanjalostusketjua ja osuuskunnan jäsenten harjoittamaa lihantuotantoa. Vain LSO Osuuskunnan omistajavalta on tae HK Ruokatalon kiinnostukselle suomalaista lihaketjua kohtaan. Vahvoja konkreettisia osoituksia yrityksen kehittämisestä Suomessa ovat muun muassa käynnissä olevat mittavat investoinnit Forssan sikateurastamon kapasiteetin nostamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä pakastustoimintojen tehostamiseksi. Kansainvälinen liiketoiminta tukee HK Ruokatalon asemaa, toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia myös kotimaassa. Toimintaympäristön muutosten myllerryksessä on tärkeätä huolehtia omistajuutemme jatkuvasta kehittämisestä, sillä se vakauttaa ja varmentaa muutakin toimintaa. Jäsenyydessä on järkeä. OSUUSPÄÄOMAN RAKENNETTA MEIDÄN TULEE KEHITTÄÄ SITEN, ETTÄ ENTISTÄ SUUREMPI OSUUS SIITÄ ON TULEVAISUUDESSA AKTIIVI- JÄSENTEN HALLITSEMAA. NÄIN MYÖS KORKOTUOTOT TULEVAT SUUREMMALTA OSIN AKTIIVIJÄSENTEN HYÖDYKSI. LSO OSUUSKUNTA 5

6 Ari Peltoniemi PYSTYÄKSEEN TÄYTTÄMÄÄN OMISTAJAN TEHTÄVÄNSÄ LSO OSUUSKUNTA TARVITSEE PÄÄOMIA. Osuuspääoma takaa LSO Osuuskunnalle Osuuspääoman kerryttämisellä on turvattu tuottajajäsenten oikeudet saada osansa hyvästä tuloksesta. Vain osuuspääoman avulla LSO Osuuskunta pystyy pitämään asemansa HK Ruokatalon omistajavallan pääasiallisena käyttäjänä. Suomen jäsenyys Euroopan unionissa muutti koko elintarvikeketjun toimintaympäristöä. Vuoden 1995 alusta lähtien elintarviketaloutemme on kuulunut EU:n tukipolitiikan ja markkinajärjestelmän piiriin. Rajasuojan poistuttua suomalainen elintarviketalous toimii avoimilla yhteismarkkinoilla, joilla menestyminen edellyttää kilpailukyvyn jatkuvaa kehittämistä kaikissa elintarvikeketjun osissa. LSO Osuuskunnan lähimenneisyyden arvioinnin aloitusajankohdaksi ei kuitenkaan tällä kertaa ole valittu Suomen EU:n jäseneksi tulon vuotta vaan vuosi Perusteluna tähän on, että tuolloin nykymuotoinen LSO Osuuskunta aloitti taipaleensa. LSO Osuuskunta luovutti hankinnan, alkutuotannon, neuvonnan ja henkilöstönsä HK Ruokatalo -konsernille ja samalla konsernin emo HK Ruokatalo Oyj listautui pörssiin. LSO Osuuskunnan tehtäväksi jäi omistaminen ja omistajavallan käyttö. Osuuskunnan jäsenet näkyvät LSO Osuuskunnan tulot muodostuvat pääosin HK Ruokatalon maksamista vuokra- ja osinkotuotoista. HK Ruokatalon suurimman omistajan LSO Osuuskunnan hallussa on tällä hetkellä 36,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja kantaosakkeiden kautta peräti 84,1 prosenttia äänivallasta. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että (viime vuoden lopussa) lihantuottajan muodostama joukko on näkyvä ja vaikutusvaltainen omistaja HK Ruokatalossa. Pystyäkseen täyttämään omistajan tehtävänsä LSO Osuuskunta tarvitsee pääomia. Tapahtumarikas vuosi 1998 Osuuskunnan osuuspääoman määrä kääntyi neljä vuotta kestäneelle lievälle lasku-uralle vuonna 1998, jolloin koko elintarviketeollisuutta koettelivat yleismaailmalliset ongelmat: Venäjän ja Kauko-Idän markkinoiden talousvaikeudet vähensivät lihan kysyntää, ja tuotannon voimakas kasvu alensi erityisesti sianlihan maailmanmarkkinahintoja. Tämän seurauksena Suomen vientimarkkinat romahtivat ja kotimainen ylituotanto kiristi kilpailua, joten HK Ruokatalonkin oli tyydyttävä poikkeuksellisesti tekemään tappiollista tulosta ja omistajille voitiin jakaa tavallista vähemmän osinkoa. Samaiseen ajankohtaan sijoittuivat myös HK Ruokatalon suuri osakeanti sijoittajille sekä historiansa mittavimmat investoinnit (77 miljoonaa euroa). Vajaa neljännes investoinneista tarvittiin virolaisen AS Rakvere Lihakombinaatin osake-enemmistön ostamiseen ja loput menivät lähinnä Forssan, Euran ja Turun tuotantolaitosten laajennuksiin ja uudistuksiin. Osuuspääoman määrä kasvussa LSO Osuuskunnan osuuspääoman määrä painui alimmilleen vuonna 2001, mutta silloinkin sen osuus omasta pääomasta oli varsin kohtuullinen, 36,6 prosenttia. Siitä lähtien osuuspääoma on kasvanut, ja kuluvana vuonna sen osuus omasta pääomasta on jo lähes 45 prosenttia. Osuuspääoman määrää ovat nostaneet osuuskunnan jäsenten tekemät vapaaehtoiset sijoitukset sekä osuuspääomalle maksettu hyvä korko. Viimeiset neljä vuotta osuuspääoman korko on ollut 10 prosentin tasolla. Myös osuuskunnan lihantuottajajäsenten määrässä on nähtävissä myönteistä kehitystä, sillä vähentymistahti on hidastunut vuosituhannen alun lähes 6 prosentista viime vuoden 3 prosenttiin. Osuuspääoma muodostaa LSO Osuuskunnan oman pääoman ytimen. Sen kerryt- LSO Osuuskunnan omien pääomien osuus taseesta (omavaraisuusaste) sekä osuuspääoman määrä suhteessa koko omaan pääomaan vuodesta 1997 lähtien. * Perustuu tietoihin 6 LSO OSUUSKUNTA

7 vaikutusvallan tämisellä on turvattu tuottajajäsenten oikeudet saada osansa hyvästä tuloksesta. Vain osuuspääoman avulla LSO Osuuskunta pystyy pitämään asemansa HK Ruokatalon omistajavallan pääasiallisena käyttäjänä. Houkutteleva ajatus tuottajan näkökulmasta on, että hyvä tulos näkyisi suoraan lihasta maksettuna parempana tuottajahintana. Tällainen peitellyn tuloutuksen ohjaaminen tuottajille olisi kuitenkin lihantuotantoa harjoittamattomien HK Ruokatalon osakkeenomistajien kannalta epäoikeudenmukaista. Osakeyhtiön on kohdeltava kaikkia osakkeenomistajia tasavertaisesti. Lihan tuottajahinnan keinotekoista nostamista ei voisi hyvällä tahdollakaan kehua kestäväksi ja kauaskantoiseksi toimintapolitiikaksi. Vakavaraisesti eteenpäin LSO Osuuskunta oli pitkään melkein velaton, ja omien pääomien osuus taseesta läheni 90 prosenttia. Niinpä sillä oli rahkeita osallistua HK Ruokatalon osakeantiin velkarahalla, jolloin omavaraisuus luonnollisesti hiukan notkahti. Osuuskunnallahan muuten on käytössään lähinnä vain osingoista tuleva kassavirta. Pelkästään sitä kautta ei kovin suuriin pääomatalkoisiin pystytä osallistumaan. Yli 90-vuotiaan LSO Osuuskunnan toiminnassa ei näy merkkejä siitä, että vuodet olisivat kohdelleet sitä huonosti. Päinvastoin LSO Osuuskunta liikkuu virkeästi ja kykenee vastaamaan lihasektorin rakennemuutoksiin. Tuottajajäsenet voivat olla varmoja siitä, että LSO Osuuskunta varmistaa heidän tuottamansa lihan ohjautumisen jatkossakin HK Ruokatalon jalostettavaksi. TUOTTAJAA HOUKUTTELEE AJATUS, ETTÄ HYVÄ TULOS NÄKYISI SUORAAN LIHASTA MAKSETTUNA PAREMPANA TUOTTAJAHINTANA. PEITELLYN TULOUTUKSEN OHJAAMINEN TUOTTAJILLE OLISI EPÄOIKEUDEN- TUOTANTOA MUKAISTA LIHAN- HARJOITTAMATTO- MIEN HK RUOKA- TALON OSAKKEEN- OMISTAJIEN KANNALTA. Ari Peltoniemi tutkija Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LSO OSUUSKUNTA 7

8 Simo Palokangas Kuvat HK Ruokatalo Groupin arkisto HK Ruokatalo kotimaisen eläintuotannon turvaajana HK Ruokatalo on runsaassa kymmenessä vuodessa käynyt lävitse valtavan muutoksen ja kehityksen. Vuosina yrityksemme koko olemassaolo oli vaakalaudalla, nyt olemme yksi harvalukuisista menestyjistä Itämeren alueen lihayritysten joukossa. Alkuvuosien saneerauksilla saimme liiketoiminnan taloudellisesti terveelle pohjalle, ja johtamisen uudistamisella toimme yritykseen sisäisen yrittämisen henkeä. Sittemmin meillä on ollut kaksi tekijää, jotka ovat keskeisesti edesauttaneet ja mahdollistaneet HK Ruokatalon nousun nykyiseen asemaan ja kuntoon. Ensimmäinen näistä oli ulkopuolisilta sijoittajilta vuosina hankittu riskiraha. Tuolloin näimme, että toiminnan kassavirta ei riitä vakauttamaan toimintaamme tarpeeksi nopeasti eikä tuomaan sitä uskottavuuden lisäystä ja riskinsietokykyä, jota on tarvittu myöhempiä operaatioita varten. Riskirahan hankkiminen tuottajakunnan ulkopuolelta oli ainoa keino saada riskipääomaa. Lukumääräisesti vähenevä tuottajakunta tarvitsi pääomat omiin investointeihinsa. Sen huomasimme, kun teimme osakeannin syksyllä Tästä syystä myös listauduimme Helsingin pörssin päälistalle vuonna Tuolloin suurin osa osakeannilla kerätystä riskirahasta haettiin Lontoosta institutionaalisilta sijoittajilta. Toinen keskeisen tärkeä kehittämisen alue, erityisesti kotimaan toiminnassamme, on ollut meidän ns. kulttuurivallankumous. Eri tehtailla oli vuosikymmenien aikana syntynyt epäluottamuksen ja vastakkainasettelun kulttuuri. Sen muuttamiseksi käynnistettiin 1990-luvun loppupuolella työyhteisövalmennus, joka kesti 3,5 vuotta. Sinä aikana tehdas kerrallaan, jokainen HK-lainen, kävi muutosvalmennuksen, jolla tähdättiin nimenomaan luottamuksen, yhteisymmärryksen ja yhdessä yrittämisen toimintatapaan. Nämä kaksi asiaa riskipääoma ja yrityskulttuurin muutos ovat mahdollistaneet HK Ruokatalon kansainvälistymisen ja tavoitteellisesti toimivan johtamisen kaikilla johtamisen tasoilla. Nykyään meidän liikevaihdostamme noin 40 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta ja liikevoitosta suunnilleen saman verran. Tähän olemme päässeet huolella harkittujen yritysostojen kautta. Näkemykseni on ollut ja on, että jos olisimme jääneet pelkästään kotimaahan, niin toimintaedellytyksemme olisivat keskipitkällä aikajänteellä merkittävästi kaventuneet. Näin siksi, että pääasiakkaamme kauppa kansainvälistyy ja ketjuuntuu vauhdilla. Se pyrkii kasvattamaan ostovoimaansa ja tekee ostojaan yli kansallisten rajojen. Oma kansainvälistymisemme on kaiken aikaa edennyt sopusoinnussa kotimaan toiminnan kanssa. Kun HK Ruokatalon omistus 8 LSO OSUUSKUNTA

9 ja äänivalta on vahvasti LSO Osuuskunnalla, niin yrityksemme isänmaallisuutta ja sinivalkoisuutta ei voi kyseenalaistaa. Rakenne, jossa lihantuottajat omistavat LSO Osuuskunnan, joka puolestaan on pääomistaja pörssinoteeratussa yrityksessä, ei ole ihan helppo asioiden oikean tasapainon kannalta. Rakennetta muodostettaessa on kuitenkin pyritty mahdollisimman suureen tasapuolisuuteen. Toisaalta otamme huomioon LSO Osuuskunnan ja sen omistajien intressin ja toisaalta otamme huomioon myös niiden sijoittajien tavoitteet, jotka ovat merkittävällä panoksellaan rahoittamassa yrityksemme toimintaa ja kehittämistä. Tämä on edellyttänyt ja edellyttää LSO Osuuskunnan hallinnolta kykyä nähdä asioita kokonaisvaltaisesti. Näin on myös käytännössä tapahtunut. Tiedän, että meidän malliamme pohditaan myös Suomen ulkopuolella monissa osuuskunnissa, jotka kamppailevat niukkojen riskipääomaresurssien kanssa. Meillä tämä toimii mielestäni hyvin ja on mahdollistanut tarvittavan kasvun rahoittamisen ja investoinnit. Jotta LSO Osuuskunta voi toimia jatkossakin pääomistajana HK Ruokatalossa, sillä täytyy olla kykyä tarvittaessa lisätä panostustaan yhtiössä sijoittamalla mahdollisiin osakepääoman korotuksiin. Tämä kyky syntyy sillä, että LSO Osuuskunnan jäsenet ovat valmiita panostamaan osuuspääomaan ja toisaalta, että HK Ruokatalolla on kyky maksaa osinkoja, jotka omalta osaltaan turvaavat osuuskunnan pääomien kehittymistä. HK Ruokatalo on erityisesti tulevaisuudessa yksi niistä keskeisistä yrityksistä, joiden varassa on kotimainen eläintuotanto. Pienimuotoisella toiminnalla ja torikaupalla ei kyetä säilyttämään tätä tuotantoketjua maassamme. Siihen tarvitaan yritys, joka kykenee olemaan luotettava tavarantoimittaja jo kansainvälistyneille kaupan ketjuille. Tähän tähtää HK Ruokatalon omistuspohja ja toimintastrategia. Simo Palokangas toimitusjohtaja HK Ruokatalo Group Oyj LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja vaihtuu Kai Seikku (40) on kotimaan liiketoiminnasta vastaavan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja syyskuun alusta lähtien. Ensi huhtikuussa hän siirtyy koko HK Ruokatalo Group -konsernin johtoon ja ottaa samalla hoitoonsa myös LSO Osuuskunnan toimitusjohtajan tehtävät. Seikku on lähtöisin Raumalta ja varttunut pääkaupunkiseudulla. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta Kai Seikun ura on edennyt liikkeenjohdon konsultoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Hän oli hasan&partnersin toimitusjohtaja sekä McCann-Ericksonin maajohtaja Sitä ennen hän toimi liikkeenjohdon konsulttina The Boston Consulting Groupissa Tukholmassa ja Helsingissä Vuosina Seikku oli konsulttiyhtiö SIAR-Bossardilla (nyk. Gemini Consulting) ja sitä ennen assistenttina Helsingin Kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella. Työuransa alussa hän oli pörssimeklarina ja analyytikkona Pankkiiriliike Erik Selinillä (nyk. Carnegie) Hän on ehtinyt olla myös free-lance toimittajana ja kolumnistina muun muassa Ilta- Sanomissa ja Taloussanomissa. Kai Seikun perheeseen kuuluu lääkärivaimo Paula Seikku ja neljä poikaa. Tiedottaja Kari Suistoranta HK Ruokatalo Group Oyj LSO OSUUSKUNTA 9

10 Tero Hemmilä Sopimustuotannolla ja lihanhankinnalla kovat kehitystavoitteet Suomalaisen lihankulutuksen kotimaisuusaste on pidettävä korkeana. Tuonnille ei saa antaa tilaa vaan kulutuksen kasvu on kyettävä kattamaan suomalaisella tuotannolla. HK Ruokatalon edustama lihaketju Suomessa kattaa koko ketjun aina alkutuotannosta pitkälle jalostettuihin tuotteisiin asti. Ketjussa omistajavaltaa käyttävät lihantuottajat, jotka tuottavat pääosan ketjun tarvitsemasta lihasta. Sopimustuotannolla on tässä Sinisessä Ketjussa vankka ja tärkeä asema. Sininen Ketju nimenä kuvaa hyvin vahvasti suomalaisessa omistuksessa olevaa lihaketjuamme, jolla on varsin pitkät perinteet. Kaiken lisäksi sininen on myös HK Ruokatalon perusväri. LSO Foodsin sopimustuotanto ja lihan hankinta ovat keskeinen osa lihaketjumme liiketoimintaa. Toiminnalle on asetettu kolme perustavoitetta: hallittu kasvu, tehokas ketjun ohjaus ja liharaaka-aineen laadun kehittäminen. Perustavoite 1: hallittu kasvu Hallitun kasvun tavoite tähtää sopimustuotantomme volyymin kasvattamiseen vuoteen 2015, jolloin sianlihan sopimustuotannon tavoitteena on 100 miljoonaa kiloa nykyisen 80 miljoonan kilon sijasta ja naudanhankinnan tavoitteena 20 miljoonaa kiloa nykyisen vajaan 20 miljoonan kilon sijasta. Tavoitteemme on, että tuottajiemme osuus koko Suomen sianlihantuotannosta on tuolloin noin 50 prosenttia ja naudanlihantuotannon lähes 30 prosenttia. Sianlihantuotannon ja -hankinnan tavoitteen peruslähtökohtana on HK Ruokatalon kotimaan toimintojen liharaaka-aineen tarpeen tyydyttäminen. Meidän on pystyttävä pitämään suomalaisen kulutuksen kotimaisuusaste mahdollisimman korkealla. Emme saa antaa tilaa tuonnille vaan kulutuksen kasvu on kyettävä kattamaan suomalaisella tuotannolla. Sianlihantuotannossa kasvua haemme omien sopimustuottajien tuotannon kehittämisellä. Tämä pitää sisällään niin tuottavuuden, esimerkiksi porsastuotoksen, parantamisen kuin myös tuotannon laajennusinvestoinnit. Vaikka haluamme olla kiinnostava yhteistyökumppani myös uusille sopimustuottajille, niin pääosa kasvusta tulee nykyisten sopimustuottajien kehittäessä omaa tuotantoaan. Suomessa naudanlihan tuotanto ei enää SOPIMUSTUOTANNON AVULLA KYKENEMME TEKEMÄÄN ASIAT KUSTANNUS- TEHOKKAASTI JA VÄLTTÄMÄÄN TUOTTAJAHINTOIHINKIN VAIKUTTAVIA AJOITTAISIA MARKKINAHÄIRIÖITÄ. Tero Hemmilä kata kulutusta vaan tuonnilla on jo merkittävä rooli. Todennäköistä on, että tuonnin rooli kasvaa edelleen kotimaisen tuotannon vähetessä. Syynä naudanlihantuotannon alenemiseen on maidontuotannon ja vasikoiden pienenevä määrä. Omassa ketjussamme naudanlihantuotanto pyritään pitämään suunnilleen nykyisellä tasolla hankkimalla uusia yhteistyökumppaneita. Hankinta-alueemme on laajentunut kattamaan lähes koko Suomen aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Emolehmätuotannossamme on vahva kasvuvauhti. Sen ansiosta pystymme luomaan uutta tuotantoa poistuvan tilalle. Naudanlihantuotannon ja -hankinnan peruslähtökohta on sama kuin sianlihankin kulutuksen kotimaisuusaste on kyettävä pitämään mahdollisimman korkeana. Perustavoite 2: tehokas ketjun ohjaus Lihaketjumme hallinta vaatii ammattitaitoa. Ketjussa on suuri joukko itsenäisiä päätöksentekijöitä, liha on herkästi pilaantuva raakaaineena ja tuotteet ovat tuoretuotteita. Kaiken tämän lisäksi ketjun alkupään muodostaa biologinen prosessi, johon vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. Ketjun etu on, että se voisi toimia mahdollisimman ennakoidusti ja suunnitelmallisesti. Tämän avulla kykenemme tekemään asiat kustannustehokkaasti ja välttämään tuottajahintoihinkin vaikuttavia ajoittaisia markkinahäiriöitä. Ketjun tehokkaan ohjauksen lähtökohtana on sopimustuotannon kehittäminen. Sopimustuotannon tavoitteena on luoda yhteisiä ja hyviksi todettuja pelisääntöjä lihan hankintaan ja sopimustuotantoon. Ilman toimivan sopimusjärjestelmän tuomaa vakautta, on vaarana 10 LSO OSUUSKUNTA

11 että toiminnasta tulee torikauppaa, jossa ei ole pitkällä tähtäimellä voittajia. Kun sikatiloja on tällä hetkellä ja nautatiloja 4 500, ei yhteisten pelisääntöjen löytäminen ja niiden noudattaminen ole aina helppoa. Virheitä tapahtuu, mutta niistä pitää oppia. Siksi olemme LSO Lihamestari -sopimustuotantovalmennuksessa pyrkineet käymään läpi keskeisimpiä toiminnallisia pelisääntöjä. Tuottajilta saamamme palautteen perusteella olemme kehittäneet pelisääntöjä edelleen. Työtä on yhä kuitenkin paljon. Sen on osoittanut esimerkiksi tämän syksyn porsasmarkkinatilanne. LSO Foods ei ole kyennyt saavuttamaan tavoitteen mukaista toimitusvarmuutta porsastuottajien suuntaan. Onnistumisiakin LSO Lihamestari -valmennuksen myötä on tullut ja esimerkkinä siitä on LSO Nautapankin käyttöönotto. Nautapankki tasaa nautojen tarjonnan vuodenaikaisvaihtelua. Sopimustuotannolla voimme onnistuessamme ohjata ketjua tehokkaasti. Tämä edellyttää työtä ketjun kaikilta osapuolilta samoin kuin ennakkoluulottomuutta kehittää ja ottaa käyttöön kokonaan uusiakin toimintamalleja. Perustavoite 3: laadukas raaka-aine Raaka-aineen laadulla on merkittävä vaikutus niin ketjun kustannuksiin kuin viime kädessä kuluttajan valintoihinkin. Raaka-aineen laadun kehittäminen alkaa eläinaineksesta. Eläinten kasvatusolosuhteilla, hoidolla ja ruokinnalla pystytään niinikään vaikuttamaan lihan laatuun. Laadukas raaka-aine on myös sopimustuottajan etu, koska laadukkaasta raaka-aineesta maksetaan paras hinta. Kustannustehokkaasti tuotettu korkealaatuinen raaka-aine tuo tekijälleen parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen ILMAN TOIMIVAN SOPIMUSJÄRJESTELMÄN TUOMAA VAKAUTTA, ON VAARANA ETTÄ TOIMINNASTA TULEE TORIKAUPPAA, JOSSA EI OLE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ VOITTAJIA. Tuottajaomistajuus antaa selkänojaa kehittämiselle Tuotannon kehittäminen tiloilla edellyttää useissa tapauksissa pääomien sitomista ja sen myötä myös riskinottoa. Myös henkilökohtainen sitoutuminen yrittäjäksi on riskinottoa. LSO Osuuskunta päätäntävallan käyttäjänä HK Ruokatalossa mahdollistaa hallitun riskinoton. Tuottajaomistajuus mahdollistaa sen, että yrityksellä säilyy kiinnostus suomalaiseen alkutuotantoon, joka kehittyville maatilayrityksille on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Tuottajaomistajuutta kannattaa siksi vaalia erityisellä huolella. Tero Hemmilä toimitusjohtaja LSO Foods Oy LSO OSUUSKUNTA 11

12 LSO Osuuskunnan kautta lihantuottajat käyttävät omistajavaltaa HK Ruokatalo Group Oyj:ssä. LSO Osuuskunta on HK Ruokatalo Group Oyj:n suurin omistaja: 36,7 % osakkeista ja 84,1 % äänistä ( ). HK Ruokatalo on vahva markkinakanava niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Monet HK Ruokatalon tuotemerkeistä Suomessa ja Baltiassa ovat markkinajohtajia tuoteryhmissään. HK Ruokatalon menestys tuo tulosta jäsenille. LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Jäsenyys LSO Osuuskunnassa tarjoaa lihantuottajille näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuden. LSO Osuuskunta on sitoutunut jäsentensä lihantuotannon kehittämiseen. LSO Osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä käyttämällä omistajavaltaansa HK Ruokatalo Group Oyj:ssä. LSO-osuuskunta tukee jäsentensä lihantuotantoa ja lihan markkinointia omistamalla liha- ja elintarviketeollisuutta Valvoo ja ohjaa omistamiensa yritysten liiketoimintaa Edistää jäsentensä ja HK Ruokatalon kannattavaa ja kilpailukykyistä liiketoimintaa Edistää omistuksiensa arvon säilymistä ja niiden kehittymistä SUOMI VIRO LATVIA Taitto: Mainostoimisto Oivallus Painatus: Tampereen Offsetpalvelu Oy 2005 LIETTUA LSO OSUUSKUNTA 36,7 % osakkeista 84,1 % äänistä PUOLA HK RUOKATALO GROUP OYJ SUOMI liikevaihto v. 2004: 571,6 milj. euroa HK Ruokatalo Oy LSO Foods Oy BALTIA liikevaihto v. 2004: 108,8 milj. euroa AS Rakvere Lihakombinat AS Tallegg AS Ekseko AS Rigas Miesnieks UAB Klaipedos Maisto Mesos Produktai PUOLA liikevaihto v. 2004: 342,5 milj. euroa Saturn Nordic Holding AB Sokolów S.A. LSO Osuuskunnan tiedotuslehti jäsenille. Julkaisija: LSO Osuuskunta, PL 50 (Kaivokatu 18), Turku vaihde , faksi Y-tunnus: , 1 2 LSO OSUUSKUNTA

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus

HK Ruokatalo Groupin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus Pörssitiedote 2.5.2005 10:30 HK Ruokatalo Groupin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus HK Ruokatalo Group -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 197,1 miljoonaa euroa, mikä on 29,9 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus 7.5.2008 Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo 7.5.2008 HKScan Oyj Q1/ 2008 Q1/ 2007 2007 Liikevaihto, Meur 510,1 498,6 2 107,3 Liikevoitto, Meur 6,1 9,2 55,3 - Liikevoitto

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Se on sitoutunut jäsentensä lihantuotannon kehittämiseen. LSO Osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia

Se on sitoutunut jäsentensä lihantuotannon kehittämiseen. LSO Osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 4 LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta. Lihantuottajille näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuden tarjoaa jäsenyys LSO Osuuskunnassa.

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

HKScan Oyj Tilinpäätöstiedote tilivuodelta Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tilinpäätösinfo

HKScan Oyj Tilinpäätöstiedote tilivuodelta Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tilinpäätösinfo HKScan Oyj Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2008 Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tilinpäätösinfo 27.02.2009 HKScan Oyj Q4/ 2008 Q4/ 2007 2008 2007 Liikevaihto, Meur 592,3 552,2 2 294,6 2 107,3 Liikevoitto,

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Afarak Group Oyj. Varsinainen yhtiökokous Markku Kankaala

Afarak Group Oyj. Varsinainen yhtiökokous Markku Kankaala Afarak Group Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 Markku Kankaala www.afarakgroup.com 8.5.2015 PITKÄJÄNTEINEN TYÖ ALKAA TUOTTAA TULOSTA Vuonna 2014 yhtiö teki ensimmäistä kertaa positiivisen tuloksen sitten

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko ja talousjohtaja Jyrki Paappa 6.11.2012 Q3/2012 Q3/2012: Osakekohtainen tulos parani (Jatkuvat toiminnot, ilman kertaeriä) Liikevaihto

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS 2009

TILIKAUDEN TULOS 2009 TILIKAUDEN TULOS 2009 1.3.20101 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se esitetään Yhtiön

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt

Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt Atrian kuulumisia Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt Atria Suomi Oy Kehittää, tuottaa ja markkinoi suomalaisia tuoreruoka-alan tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Liikevaihdolla mitaten Suomen suurin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Oyj

Atria Capital Markets Day Atria Oyj Atria Capital Markets Day Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn, 30.11.2016 Atria Capital Markets Day 30.11.2016 ohjelma 10.00 10.20 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki Katsaus HKScanin toimintaan Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous,, Helsinki HKScanin johtoryhmä Aki Laiho Toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja, TkT, CSCP Tuomo Valkonen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 30.10.2014 30.10.2014 1 Atria-konserni 1.1. 30.9.2014 Milj. EUR Q3 2014 Q3 2013 2014 2013 2013 Liikevaihto 364,4 358,4 1 062,7 1 050,4

Lisätiedot

Atria-konserni Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria-konserni Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 30.9. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 2013 2013 2013 Liikevaihto 364,4 358,4 1 062,7

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Wulff-Yhtiöt on ostanut 28.9.2008 Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä. Yrityskauppa vahvistaa Wulff-konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa liikelahjamarkkinoilla.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008 Atria Oyj 1.1. 30.6.2008 Toimitusjohtaja 1.8.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 750 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

HKScan Oyj Q2 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tiedotustilaisuus

HKScan Oyj Q2 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tiedotustilaisuus HKScan Oyj Q2 Osavuosikatsaus 6.8.2009 Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tiedotustilaisuus 6.8.2009 Konsernin rakenne HKScan Oyj Liikevaihto 2008: 2 294,6 Meur, toimitusjohtaja Matti Perkonoja Suomi Ruotsi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Inspire, Lead, Care. Toimitusjohtaja Jari Latvanen 8. helmikuuta 2017

Inspire, Lead, Care. Toimitusjohtaja Jari Latvanen 8. helmikuuta 2017 Inspire, Lead, Care Toimitusjohtaja Jari Latvanen 8. helmikuuta 2017 1 Liikevaihto laskenut, kannattavuus ennallaan (2012-2016) Liikevaihto laskenut 2 6 % Ruotsi menettänyt markkinaosuuttaan kasvavassa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Luomun ketjubarometri Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuketjun toimijoiden näkemyksiä ja käsityksiä luomualan

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot