J Ä S E N L E H T I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J Ä S E N L E H T I 2 0 0 5"

Transkriptio

1 J Ä S E N L E H T I TAVOITTEENA VAHVA OSUUSKUNTA S. 2 OSUUSPÄÄOMA TAKAA VAIKUTUSVALLAN S. 6 HK RUOKATALO KOTIMAISEN ELÄINTUOTANNON TURVAAJANA S. 8

2 Pekka Laurila Kuvat HK Ruokatalo Groupin arkisto Tavoitteena vahva osuuskunta, joka pystyy hoitamaan kasvavassa HK Ruokatalossa Osuuskunnan on huolehdittava kehityksestään ja tulevaisuudestaan. Aktiivijäsenten on otettava nykyistä suurempi vastuu omistajuudesta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana monet muutokset ovat muuttaneet tuottajien ja LSO Osuuskunnan toimintaympäristöä. Valitut strategiat ovat olleet toimivia kuten osuuskunnan ja HK Ruokatalon kehitys osoittavat. Kun LSO Osuuskunta vuonna 1913 perustettiin, oli sen tehtävänä markkinoida tuottajien tuottama liha kuluttajille. Tänään LSO Osuuskunta huolehtii tästä tehtävästä ja tuottajan eduista HK Ruokatalon suurimpana yksittäisenä omistajana ja omistajavallan käyttäjänä. Perustehtävämme on tukea ja vahvistaa jäsentemme toimintamahdollisuuksia esimerkiksi kehittämällä jalostusketjun kilpailukykyä. ON KOHTUULLISTA ETTÄ OSUUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTO KOHDISTUU AKTIIVIJÄSENILLE. Pekka Laurila LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Kansainvälistyminen on myös jäsenen etu HK Ruokatalo on kehittänyt kotimaan toimintaansa ja kansainvälistynyt. HK Ruokatalon kansainvälistymisen myötä suomalaisilla tuottajilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet selviytyä. Toiminnan laajentuminen Baltiaan ja Puolaan on mahdollistanut sen, että HK Ruokatalo on vahva kaupan tavarantoimittaja. Samat kaupan ketjut jotka toimivat Suomessa toimivat myös Baltian markkinoilla. Johtavia tuotemerkkejä valmistavaa yritystä on kauppaketjujen vaikea sivuuttaa. Jos haluamme pysyä välttämättömänä kumppanina kaupalle, emme saa pudota maakuntasarjaan vaan meidän pitää olla kansainvälisiä riittävän vahvoja ja kilpailukykyisiä. Kauppaa me emme voi määrätä. Jos kaupan mielestä kanssamme ei tarvitse keskustella, ei silloin tarvita tuotteitammekaan ja olemme epäonnistuneet tehtävässämme. Toiminta Baltiassa ja Puolassa on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi. Menestys vahvistaa HK Ruokatalon kykyä kehittyä ja investoida sekä Suomessa että ulkomailla. LSO Osuuskunnalle tämä kehitys tarkoittaa, että osuuskunta HK Ruokatalon suurimpana omistajana voi toteuttaa tavoitettaan ja tuottajien tuottama liha tulee markkinoitua. Tavoitteena vahvistaa osuuskuntaa entisestään Maatalouspoliittiset muutokset muuttavat toimintaympäristöä edelleen. Tämä asettaa haasteita sekä lihantuottajille että LSO Foodsille. Olennainen kysymys on, miten ohjata lihantuotannon kehittymistä kilpailukykyiseksi. Tämän saavuttamiseksi olemme yhdessä LSO Foodsin kanssa pyrkineet kehittämään hankinnan ja tuottajien kesken uusia toimintamalleja. Työ on tuottanut myönteisiä tuloksia ja toiminnan toivon jatkuvan. Osuuskunnan on huolehdittava myös omasta kehityksestään ja tulevaisuudestaan. Aikaisemmin kun jäsenmäärä oli kasvava, osuuspääoma kehittyi itsestään uusien jäsenten tuomana. Supistuva jäsenmäärä on uusi piirre LSO Osuuskunnassa. Uusia jäseniä tulee hankinta-alueen laajetessa, mutta lisäys ei kuitenkaan vastaa poistuvien määrää. Tuottajien yrityskoon kasvaessa myös tilojen osuuspääomavelvoite kasvaa. On tärkeää seurata, kuinka paljon osuuspääomaa on aktiivijäsenten ja kuinka paljon passiivijäsenten sijoittamana. On kohtuullista että osuuspääoman korkotuotto kohdistuu aktiivijäsenille, joilla on suurin mielenkiinto säilyttää ja turvata omistajuus tuottajien ja LSO Osuuskunnan käsissä. Siksi aktiivijäsenten osuuspääoman määrää on kasvatettava. Aktiivituottajien on otettava nykyistä suurempi vastuu LSO Osuuskunnan omistajavallan säilymisestä HK Ruokatalossa. Osuuskunnan hallinnossa on ryhdytty analysoimaan tulevaa kehitystä ja keskustelemaan, miten LSO Osuuskunnan pitää toimia jäsentensä tulevaisuuden turvaamiseksi. Tavoitteenamme on vahva osuuskunta, joka pystyy hoitamaan omistuksensa kasvavassa HK Ruokatalossa. Jäsenten viestit tavoittavat edustajiston Osuuskunnan hallintouudistuksissa hallintoneuvosto supistettiin 20 henkilöön ja edusta- 2 LSO OSUUSKUNTA

3 omistuksensa jisto 50 henkilöön. Ratkaisuilla on ollut toimintaa terävöittävä vaikutus. Edustajiston koon supistuminen on mahdollistanut uusien toimintatapojen kehittämisen ja käyttöönoton myös hallinnon toiminnassa. Nyt edustajisto kokoontuu syksyisin kahdeksi päiväksi yhteen keskustelemaan ja kehittämään osuuskunnan strategioita ja kehittämistä. Keskustelu on ollut kriittistäkin pyrkiessään erilaisten ongelmien ratkaisuun. Juuri ratkaisuiden etsiminen on tärkeää. Omalta osaltani voin todeta, että jäsenistön yhteydenpito on ollut aktiivisempaa. Lisäksi viestit tulevat nopeammin kuin ennen. Osuuskunnassa vaikutetaan valtiovallan ratkaisuihin Valtiovallan suunnitelmien suhteen on LSO Osuuskunnassa oltava koko ajan valppaana. Yksi tällainen asia on osuuspääoman verotuskohtelu. Osuuspääoman koron verotus ei ole tasavertaista muihin pääomatuloihin nähden. Työtä asiaan vaikuttamiseksi on tehty ja tehdään yhdessä muiden osuuskuntien ja Pellervo-Seuran kanssa. Toinen esillä ollut asia on osuuspääoman nettovarallisuuslaskenta. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että siihen kaavaillut muutokset eivät ehkä toteudu. Haluan kiittää lihantuottajia ja LSO Osuuskunnan jäseniä kehittävästä ja rakentavasta toiminnasta. Aiemmista muutoksista selviäminen tarkoittaa, että yhteistyöllä ja yhteisellä kehittämisellä pärjäämme myös tulevaisuudessa. SUPISTUVA JÄSENMÄÄRÄ ON UUSI PIIRRE OSUUSKUNNAN TOIMINNASSA. UUSIEN JÄSENTEN MÄÄRÄ EI VASTAA POISTUVIEN OSUUTTA. TÄMÄ ON YKSI HAASTE OSUUSPÄÄOMAN KEHITTÄMISESSÄ LSO OSUUSKUNTA 3

4 Markku Aalto Kuvat HK Ruokatalo Groupin arkisto LSO Osuuskunnan suomalaista jäsenyys turvaa Omistamisen välineet taloudelliset vaikeudet olivat 1990-luvun merkittävä uhka LSO Osuuskunnan ja sen tytäryhtiön tulevaisuudelle. Osuuskunnan tytäryhtiö, HK Ruokatalo, on noussut konkurssikypsästä yrityksestä maan suurimmaksi kotimaisen lihan jalostajaksi. Se kykenee markkinoimaan osuuskunnan jäsenten tuottamat lihat kilpailukykyiseen hintaan tuottaen samalla omistajilleen lisäarvoa. LSO Osuuskunta luovutti operatiivisen liiketoimintansa 90-luvun muutoksissa HK Ruokatalolle ja alkoi toimia puhtaasti omistajana. Voimakkaasta rakennemuutoksesta huolimatta osuuskunta ja sen jäsenet ovat kyenneet kehittämään osuuskuntaa vahvemmaksi omistajaksi. Tytäryhtiön taloudellisen menestymisen sekä osuuskunnan vahvistumisen johdosta LSO Osuuskunta maksoi vuonna 2004 vuosikertomustietojen mukaan jäsenilleen euromääräisesti 70 prosenttia enemmän osuuspääoman korkoa kuin mikään muu kotimainen lihaosuuskunta. Samanaikaisesti osuuskunta on kyennyt kasvattamaan myös muun omanpääoman määrää, joka on tärkeää tulevaisuuden haasteisiin varautumisen kannalta. Osuuspääoma omistamisen merkittävä väline Muun oman pääoman ohella osuuspääoma on osuuskunnan merkittävä omistamisväline. Niiden avulla LSO Osuuskunta kykenee käyttämään omistajavaltaa HK Ruokatalo -konsernissa. Nykyisessä maatalouden rakennemuutostilanteessa ja osuuskunnan jäsenten vähentyessä osuuspääoma on haasteellinen pääomalaji. Jäsenen erotessa mukana lähtee myös hänen osuuspääomansa. Toisin kuin osakeyhtiössä, jossa osakepääoma vaihtaa omistajaa mutta pysyy yhtiössä. Jäsenet ovat tiedostaneet hyvin, että osuuspääomalle viime vuosina maksettu 10 prosentin korko on tuottava. Sen johdosta osuuspääoman määrä on kehittynyt myönteiseen suuntaan jo useamman vuoden vahvistaen osuuskunnan omistajuutta. Osuuspääoman kokonaismäärän suhteen olemme lähellä nykyistä tavoitetta. Osuuspääoman rakennetta meidän tulee kehittää siten, että entistä suurempi osuus siitä on tulevaisuudessa aktiivijäsenten hallitsemaa. Näin myös korkotuotot tulevat suuremmalta osin aktiivijäsenten hyödyksi. TARVITSEMME KAIKKI TOISIAMME. YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA. Markku Aalto LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Osuuskunnan jäsenet tarvitsevat tulevaisuudessa runsaasti pääomia oman tuotantonsa kehittämiseksi. Tämän vuoksi meillä ei ole LSO Osuuskunnassa varaa myöhästyä osuuspääomarakenteen kehittämisessä. Osuuspääoma pitää saada aktiiviseksi tilojen kehittämistä tukemaan ja omistajuutta vahvistamaan. LSO Osuuskunta käynnistäneekin vielä vuoden 2005 lopussa toimenpiteitä aktiivituottajien osuuspääoman vahvistamiseksi. Ilman toimenpiteitä kehitys voi johtaa tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa tämä omistajavallan merkittävin väline on entistä enemmän passiivituottajien hallinnassa. Tällaisessa tilanteessa ei LSO Osuuskunnan omistajavallan säilyminen olisi riittävän turvattu. Sitoutuminen mahdollistaa jatkuvuuden Osuuskunnan jäsenet voivat varmistaa omistajuuden jatkumisen ja vahvistumisen ainoastaan vahvalla sitoutumisella. Osuuskunnan tytäryhtiöiden pääomavaltaisuus kasvaa tulevaisuudessa. Jäsenmäärän vähentyessä ja lihantuottajien yrityskoon kasvaessa jäsenkohtainen osuus osuuspääomasta kasvaa suuremmaksi. Tuotantoketjun tiivistyessä ja yksiköiden koon suurentuessa kaikkien osapuolten sitoutuminen on entistä merkityksellisempää ketjun taloudellisen menestymisen kannalta. Sitoutumista tarvitaan sekä tuotannollisessa toiminnassa että omistajuudessa. Sitoutumattomuus uhkaa jatkossa merkittävällä tavalla omistajuutta. Sitoutumattomuus tarkoittaa vapaamatkustusta toisten jäsenten kustannuksella. Tarvitsemme kaikki toisiamme. Yhdessä olemme vahvempia. Omistajavaltaa käytetään vastuullisesti Toimimme nykyisin avoimilla EU-markki- 4 LSO OSUUSKUNTA

5 lihantuotantoa noilla. Kilpailu on myös lihasektorilla kansainvälistä. Myyntihinnat määräytyvät markkinaehtoisesti. Tällä on vaikutusta myös tuottajahintaan. LSO Osuuskunnan tytäryhtiöiden muodostaman lihanjalostusketjun taloudellinen menestyminen markkinoilla on kiinni monista asioista. Merkittävimpiä näistä ovat muun muassa tuotemerkkien haluttavuus kuluttajien piirissä, hyvä asiakastyytyväisyys sekä kustannustehokkuus koko tuotantoketjussa. Nämä asiat varmistavat myös kilpailukykyisen tuottajahinnan osuuskunnan jäsenille. Miten omistajavalta sitten ilmenee, kun hinnat määräytyvät markkinoilla? LSO Osuuskunta on omistajana samanlainen kuin muutkin omistajat. Sitä koskevat kaikki samat liiketalouden lait. LSO Osuuskunnan alkuperäinen tarkoitus turvata jäsentensä lihantuotannon edellytyksiä on edelleen peruslähtökohtana osuuskunnan toiminnassa. Nyt tätä tavoitetta toteutetaan HK Ruokatalo -konsernin kautta käyttämällä omistajavaltaa yhtiön toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Alkuperäinen tarkoitus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla pitämällä huolta HK Ruokatalon kansainvälisestä kilpailukyvystä. Pääomistajuus HK Ruokatalossa ilmenee myös siten, että HK Ruokatalo on keskittynyt kehittämään Suomessa nimenomaan suomalaista lihanjalostusketjua ja osuuskunnan jäsenten harjoittamaa lihantuotantoa. Vain LSO Osuuskunnan omistajavalta on tae HK Ruokatalon kiinnostukselle suomalaista lihaketjua kohtaan. Vahvoja konkreettisia osoituksia yrityksen kehittämisestä Suomessa ovat muun muassa käynnissä olevat mittavat investoinnit Forssan sikateurastamon kapasiteetin nostamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä pakastustoimintojen tehostamiseksi. Kansainvälinen liiketoiminta tukee HK Ruokatalon asemaa, toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia myös kotimaassa. Toimintaympäristön muutosten myllerryksessä on tärkeätä huolehtia omistajuutemme jatkuvasta kehittämisestä, sillä se vakauttaa ja varmentaa muutakin toimintaa. Jäsenyydessä on järkeä. OSUUSPÄÄOMAN RAKENNETTA MEIDÄN TULEE KEHITTÄÄ SITEN, ETTÄ ENTISTÄ SUUREMPI OSUUS SIITÄ ON TULEVAISUUDESSA AKTIIVI- JÄSENTEN HALLITSEMAA. NÄIN MYÖS KORKOTUOTOT TULEVAT SUUREMMALTA OSIN AKTIIVIJÄSENTEN HYÖDYKSI. LSO OSUUSKUNTA 5

6 Ari Peltoniemi PYSTYÄKSEEN TÄYTTÄMÄÄN OMISTAJAN TEHTÄVÄNSÄ LSO OSUUSKUNTA TARVITSEE PÄÄOMIA. Osuuspääoma takaa LSO Osuuskunnalle Osuuspääoman kerryttämisellä on turvattu tuottajajäsenten oikeudet saada osansa hyvästä tuloksesta. Vain osuuspääoman avulla LSO Osuuskunta pystyy pitämään asemansa HK Ruokatalon omistajavallan pääasiallisena käyttäjänä. Suomen jäsenyys Euroopan unionissa muutti koko elintarvikeketjun toimintaympäristöä. Vuoden 1995 alusta lähtien elintarviketaloutemme on kuulunut EU:n tukipolitiikan ja markkinajärjestelmän piiriin. Rajasuojan poistuttua suomalainen elintarviketalous toimii avoimilla yhteismarkkinoilla, joilla menestyminen edellyttää kilpailukyvyn jatkuvaa kehittämistä kaikissa elintarvikeketjun osissa. LSO Osuuskunnan lähimenneisyyden arvioinnin aloitusajankohdaksi ei kuitenkaan tällä kertaa ole valittu Suomen EU:n jäseneksi tulon vuotta vaan vuosi Perusteluna tähän on, että tuolloin nykymuotoinen LSO Osuuskunta aloitti taipaleensa. LSO Osuuskunta luovutti hankinnan, alkutuotannon, neuvonnan ja henkilöstönsä HK Ruokatalo -konsernille ja samalla konsernin emo HK Ruokatalo Oyj listautui pörssiin. LSO Osuuskunnan tehtäväksi jäi omistaminen ja omistajavallan käyttö. Osuuskunnan jäsenet näkyvät LSO Osuuskunnan tulot muodostuvat pääosin HK Ruokatalon maksamista vuokra- ja osinkotuotoista. HK Ruokatalon suurimman omistajan LSO Osuuskunnan hallussa on tällä hetkellä 36,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja kantaosakkeiden kautta peräti 84,1 prosenttia äänivallasta. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että (viime vuoden lopussa) lihantuottajan muodostama joukko on näkyvä ja vaikutusvaltainen omistaja HK Ruokatalossa. Pystyäkseen täyttämään omistajan tehtävänsä LSO Osuuskunta tarvitsee pääomia. Tapahtumarikas vuosi 1998 Osuuskunnan osuuspääoman määrä kääntyi neljä vuotta kestäneelle lievälle lasku-uralle vuonna 1998, jolloin koko elintarviketeollisuutta koettelivat yleismaailmalliset ongelmat: Venäjän ja Kauko-Idän markkinoiden talousvaikeudet vähensivät lihan kysyntää, ja tuotannon voimakas kasvu alensi erityisesti sianlihan maailmanmarkkinahintoja. Tämän seurauksena Suomen vientimarkkinat romahtivat ja kotimainen ylituotanto kiristi kilpailua, joten HK Ruokatalonkin oli tyydyttävä poikkeuksellisesti tekemään tappiollista tulosta ja omistajille voitiin jakaa tavallista vähemmän osinkoa. Samaiseen ajankohtaan sijoittuivat myös HK Ruokatalon suuri osakeanti sijoittajille sekä historiansa mittavimmat investoinnit (77 miljoonaa euroa). Vajaa neljännes investoinneista tarvittiin virolaisen AS Rakvere Lihakombinaatin osake-enemmistön ostamiseen ja loput menivät lähinnä Forssan, Euran ja Turun tuotantolaitosten laajennuksiin ja uudistuksiin. Osuuspääoman määrä kasvussa LSO Osuuskunnan osuuspääoman määrä painui alimmilleen vuonna 2001, mutta silloinkin sen osuus omasta pääomasta oli varsin kohtuullinen, 36,6 prosenttia. Siitä lähtien osuuspääoma on kasvanut, ja kuluvana vuonna sen osuus omasta pääomasta on jo lähes 45 prosenttia. Osuuspääoman määrää ovat nostaneet osuuskunnan jäsenten tekemät vapaaehtoiset sijoitukset sekä osuuspääomalle maksettu hyvä korko. Viimeiset neljä vuotta osuuspääoman korko on ollut 10 prosentin tasolla. Myös osuuskunnan lihantuottajajäsenten määrässä on nähtävissä myönteistä kehitystä, sillä vähentymistahti on hidastunut vuosituhannen alun lähes 6 prosentista viime vuoden 3 prosenttiin. Osuuspääoma muodostaa LSO Osuuskunnan oman pääoman ytimen. Sen kerryt- LSO Osuuskunnan omien pääomien osuus taseesta (omavaraisuusaste) sekä osuuspääoman määrä suhteessa koko omaan pääomaan vuodesta 1997 lähtien. * Perustuu tietoihin 6 LSO OSUUSKUNTA

7 vaikutusvallan tämisellä on turvattu tuottajajäsenten oikeudet saada osansa hyvästä tuloksesta. Vain osuuspääoman avulla LSO Osuuskunta pystyy pitämään asemansa HK Ruokatalon omistajavallan pääasiallisena käyttäjänä. Houkutteleva ajatus tuottajan näkökulmasta on, että hyvä tulos näkyisi suoraan lihasta maksettuna parempana tuottajahintana. Tällainen peitellyn tuloutuksen ohjaaminen tuottajille olisi kuitenkin lihantuotantoa harjoittamattomien HK Ruokatalon osakkeenomistajien kannalta epäoikeudenmukaista. Osakeyhtiön on kohdeltava kaikkia osakkeenomistajia tasavertaisesti. Lihan tuottajahinnan keinotekoista nostamista ei voisi hyvällä tahdollakaan kehua kestäväksi ja kauaskantoiseksi toimintapolitiikaksi. Vakavaraisesti eteenpäin LSO Osuuskunta oli pitkään melkein velaton, ja omien pääomien osuus taseesta läheni 90 prosenttia. Niinpä sillä oli rahkeita osallistua HK Ruokatalon osakeantiin velkarahalla, jolloin omavaraisuus luonnollisesti hiukan notkahti. Osuuskunnallahan muuten on käytössään lähinnä vain osingoista tuleva kassavirta. Pelkästään sitä kautta ei kovin suuriin pääomatalkoisiin pystytä osallistumaan. Yli 90-vuotiaan LSO Osuuskunnan toiminnassa ei näy merkkejä siitä, että vuodet olisivat kohdelleet sitä huonosti. Päinvastoin LSO Osuuskunta liikkuu virkeästi ja kykenee vastaamaan lihasektorin rakennemuutoksiin. Tuottajajäsenet voivat olla varmoja siitä, että LSO Osuuskunta varmistaa heidän tuottamansa lihan ohjautumisen jatkossakin HK Ruokatalon jalostettavaksi. TUOTTAJAA HOUKUTTELEE AJATUS, ETTÄ HYVÄ TULOS NÄKYISI SUORAAN LIHASTA MAKSETTUNA PAREMPANA TUOTTAJAHINTANA. PEITELLYN TULOUTUKSEN OHJAAMINEN TUOTTAJILLE OLISI EPÄOIKEUDEN- TUOTANTOA MUKAISTA LIHAN- HARJOITTAMATTO- MIEN HK RUOKA- TALON OSAKKEEN- OMISTAJIEN KANNALTA. Ari Peltoniemi tutkija Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LSO OSUUSKUNTA 7

8 Simo Palokangas Kuvat HK Ruokatalo Groupin arkisto HK Ruokatalo kotimaisen eläintuotannon turvaajana HK Ruokatalo on runsaassa kymmenessä vuodessa käynyt lävitse valtavan muutoksen ja kehityksen. Vuosina yrityksemme koko olemassaolo oli vaakalaudalla, nyt olemme yksi harvalukuisista menestyjistä Itämeren alueen lihayritysten joukossa. Alkuvuosien saneerauksilla saimme liiketoiminnan taloudellisesti terveelle pohjalle, ja johtamisen uudistamisella toimme yritykseen sisäisen yrittämisen henkeä. Sittemmin meillä on ollut kaksi tekijää, jotka ovat keskeisesti edesauttaneet ja mahdollistaneet HK Ruokatalon nousun nykyiseen asemaan ja kuntoon. Ensimmäinen näistä oli ulkopuolisilta sijoittajilta vuosina hankittu riskiraha. Tuolloin näimme, että toiminnan kassavirta ei riitä vakauttamaan toimintaamme tarpeeksi nopeasti eikä tuomaan sitä uskottavuuden lisäystä ja riskinsietokykyä, jota on tarvittu myöhempiä operaatioita varten. Riskirahan hankkiminen tuottajakunnan ulkopuolelta oli ainoa keino saada riskipääomaa. Lukumääräisesti vähenevä tuottajakunta tarvitsi pääomat omiin investointeihinsa. Sen huomasimme, kun teimme osakeannin syksyllä Tästä syystä myös listauduimme Helsingin pörssin päälistalle vuonna Tuolloin suurin osa osakeannilla kerätystä riskirahasta haettiin Lontoosta institutionaalisilta sijoittajilta. Toinen keskeisen tärkeä kehittämisen alue, erityisesti kotimaan toiminnassamme, on ollut meidän ns. kulttuurivallankumous. Eri tehtailla oli vuosikymmenien aikana syntynyt epäluottamuksen ja vastakkainasettelun kulttuuri. Sen muuttamiseksi käynnistettiin 1990-luvun loppupuolella työyhteisövalmennus, joka kesti 3,5 vuotta. Sinä aikana tehdas kerrallaan, jokainen HK-lainen, kävi muutosvalmennuksen, jolla tähdättiin nimenomaan luottamuksen, yhteisymmärryksen ja yhdessä yrittämisen toimintatapaan. Nämä kaksi asiaa riskipääoma ja yrityskulttuurin muutos ovat mahdollistaneet HK Ruokatalon kansainvälistymisen ja tavoitteellisesti toimivan johtamisen kaikilla johtamisen tasoilla. Nykyään meidän liikevaihdostamme noin 40 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta ja liikevoitosta suunnilleen saman verran. Tähän olemme päässeet huolella harkittujen yritysostojen kautta. Näkemykseni on ollut ja on, että jos olisimme jääneet pelkästään kotimaahan, niin toimintaedellytyksemme olisivat keskipitkällä aikajänteellä merkittävästi kaventuneet. Näin siksi, että pääasiakkaamme kauppa kansainvälistyy ja ketjuuntuu vauhdilla. Se pyrkii kasvattamaan ostovoimaansa ja tekee ostojaan yli kansallisten rajojen. Oma kansainvälistymisemme on kaiken aikaa edennyt sopusoinnussa kotimaan toiminnan kanssa. Kun HK Ruokatalon omistus 8 LSO OSUUSKUNTA

9 ja äänivalta on vahvasti LSO Osuuskunnalla, niin yrityksemme isänmaallisuutta ja sinivalkoisuutta ei voi kyseenalaistaa. Rakenne, jossa lihantuottajat omistavat LSO Osuuskunnan, joka puolestaan on pääomistaja pörssinoteeratussa yrityksessä, ei ole ihan helppo asioiden oikean tasapainon kannalta. Rakennetta muodostettaessa on kuitenkin pyritty mahdollisimman suureen tasapuolisuuteen. Toisaalta otamme huomioon LSO Osuuskunnan ja sen omistajien intressin ja toisaalta otamme huomioon myös niiden sijoittajien tavoitteet, jotka ovat merkittävällä panoksellaan rahoittamassa yrityksemme toimintaa ja kehittämistä. Tämä on edellyttänyt ja edellyttää LSO Osuuskunnan hallinnolta kykyä nähdä asioita kokonaisvaltaisesti. Näin on myös käytännössä tapahtunut. Tiedän, että meidän malliamme pohditaan myös Suomen ulkopuolella monissa osuuskunnissa, jotka kamppailevat niukkojen riskipääomaresurssien kanssa. Meillä tämä toimii mielestäni hyvin ja on mahdollistanut tarvittavan kasvun rahoittamisen ja investoinnit. Jotta LSO Osuuskunta voi toimia jatkossakin pääomistajana HK Ruokatalossa, sillä täytyy olla kykyä tarvittaessa lisätä panostustaan yhtiössä sijoittamalla mahdollisiin osakepääoman korotuksiin. Tämä kyky syntyy sillä, että LSO Osuuskunnan jäsenet ovat valmiita panostamaan osuuspääomaan ja toisaalta, että HK Ruokatalolla on kyky maksaa osinkoja, jotka omalta osaltaan turvaavat osuuskunnan pääomien kehittymistä. HK Ruokatalo on erityisesti tulevaisuudessa yksi niistä keskeisistä yrityksistä, joiden varassa on kotimainen eläintuotanto. Pienimuotoisella toiminnalla ja torikaupalla ei kyetä säilyttämään tätä tuotantoketjua maassamme. Siihen tarvitaan yritys, joka kykenee olemaan luotettava tavarantoimittaja jo kansainvälistyneille kaupan ketjuille. Tähän tähtää HK Ruokatalon omistuspohja ja toimintastrategia. Simo Palokangas toimitusjohtaja HK Ruokatalo Group Oyj LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja vaihtuu Kai Seikku (40) on kotimaan liiketoiminnasta vastaavan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja syyskuun alusta lähtien. Ensi huhtikuussa hän siirtyy koko HK Ruokatalo Group -konsernin johtoon ja ottaa samalla hoitoonsa myös LSO Osuuskunnan toimitusjohtajan tehtävät. Seikku on lähtöisin Raumalta ja varttunut pääkaupunkiseudulla. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta Kai Seikun ura on edennyt liikkeenjohdon konsultoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Hän oli hasan&partnersin toimitusjohtaja sekä McCann-Ericksonin maajohtaja Sitä ennen hän toimi liikkeenjohdon konsulttina The Boston Consulting Groupissa Tukholmassa ja Helsingissä Vuosina Seikku oli konsulttiyhtiö SIAR-Bossardilla (nyk. Gemini Consulting) ja sitä ennen assistenttina Helsingin Kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella. Työuransa alussa hän oli pörssimeklarina ja analyytikkona Pankkiiriliike Erik Selinillä (nyk. Carnegie) Hän on ehtinyt olla myös free-lance toimittajana ja kolumnistina muun muassa Ilta- Sanomissa ja Taloussanomissa. Kai Seikun perheeseen kuuluu lääkärivaimo Paula Seikku ja neljä poikaa. Tiedottaja Kari Suistoranta HK Ruokatalo Group Oyj LSO OSUUSKUNTA 9

10 Tero Hemmilä Sopimustuotannolla ja lihanhankinnalla kovat kehitystavoitteet Suomalaisen lihankulutuksen kotimaisuusaste on pidettävä korkeana. Tuonnille ei saa antaa tilaa vaan kulutuksen kasvu on kyettävä kattamaan suomalaisella tuotannolla. HK Ruokatalon edustama lihaketju Suomessa kattaa koko ketjun aina alkutuotannosta pitkälle jalostettuihin tuotteisiin asti. Ketjussa omistajavaltaa käyttävät lihantuottajat, jotka tuottavat pääosan ketjun tarvitsemasta lihasta. Sopimustuotannolla on tässä Sinisessä Ketjussa vankka ja tärkeä asema. Sininen Ketju nimenä kuvaa hyvin vahvasti suomalaisessa omistuksessa olevaa lihaketjuamme, jolla on varsin pitkät perinteet. Kaiken lisäksi sininen on myös HK Ruokatalon perusväri. LSO Foodsin sopimustuotanto ja lihan hankinta ovat keskeinen osa lihaketjumme liiketoimintaa. Toiminnalle on asetettu kolme perustavoitetta: hallittu kasvu, tehokas ketjun ohjaus ja liharaaka-aineen laadun kehittäminen. Perustavoite 1: hallittu kasvu Hallitun kasvun tavoite tähtää sopimustuotantomme volyymin kasvattamiseen vuoteen 2015, jolloin sianlihan sopimustuotannon tavoitteena on 100 miljoonaa kiloa nykyisen 80 miljoonan kilon sijasta ja naudanhankinnan tavoitteena 20 miljoonaa kiloa nykyisen vajaan 20 miljoonan kilon sijasta. Tavoitteemme on, että tuottajiemme osuus koko Suomen sianlihantuotannosta on tuolloin noin 50 prosenttia ja naudanlihantuotannon lähes 30 prosenttia. Sianlihantuotannon ja -hankinnan tavoitteen peruslähtökohtana on HK Ruokatalon kotimaan toimintojen liharaaka-aineen tarpeen tyydyttäminen. Meidän on pystyttävä pitämään suomalaisen kulutuksen kotimaisuusaste mahdollisimman korkealla. Emme saa antaa tilaa tuonnille vaan kulutuksen kasvu on kyettävä kattamaan suomalaisella tuotannolla. Sianlihantuotannossa kasvua haemme omien sopimustuottajien tuotannon kehittämisellä. Tämä pitää sisällään niin tuottavuuden, esimerkiksi porsastuotoksen, parantamisen kuin myös tuotannon laajennusinvestoinnit. Vaikka haluamme olla kiinnostava yhteistyökumppani myös uusille sopimustuottajille, niin pääosa kasvusta tulee nykyisten sopimustuottajien kehittäessä omaa tuotantoaan. Suomessa naudanlihan tuotanto ei enää SOPIMUSTUOTANNON AVULLA KYKENEMME TEKEMÄÄN ASIAT KUSTANNUS- TEHOKKAASTI JA VÄLTTÄMÄÄN TUOTTAJAHINTOIHINKIN VAIKUTTAVIA AJOITTAISIA MARKKINAHÄIRIÖITÄ. Tero Hemmilä kata kulutusta vaan tuonnilla on jo merkittävä rooli. Todennäköistä on, että tuonnin rooli kasvaa edelleen kotimaisen tuotannon vähetessä. Syynä naudanlihantuotannon alenemiseen on maidontuotannon ja vasikoiden pienenevä määrä. Omassa ketjussamme naudanlihantuotanto pyritään pitämään suunnilleen nykyisellä tasolla hankkimalla uusia yhteistyökumppaneita. Hankinta-alueemme on laajentunut kattamaan lähes koko Suomen aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Emolehmätuotannossamme on vahva kasvuvauhti. Sen ansiosta pystymme luomaan uutta tuotantoa poistuvan tilalle. Naudanlihantuotannon ja -hankinnan peruslähtökohta on sama kuin sianlihankin kulutuksen kotimaisuusaste on kyettävä pitämään mahdollisimman korkeana. Perustavoite 2: tehokas ketjun ohjaus Lihaketjumme hallinta vaatii ammattitaitoa. Ketjussa on suuri joukko itsenäisiä päätöksentekijöitä, liha on herkästi pilaantuva raakaaineena ja tuotteet ovat tuoretuotteita. Kaiken tämän lisäksi ketjun alkupään muodostaa biologinen prosessi, johon vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. Ketjun etu on, että se voisi toimia mahdollisimman ennakoidusti ja suunnitelmallisesti. Tämän avulla kykenemme tekemään asiat kustannustehokkaasti ja välttämään tuottajahintoihinkin vaikuttavia ajoittaisia markkinahäiriöitä. Ketjun tehokkaan ohjauksen lähtökohtana on sopimustuotannon kehittäminen. Sopimustuotannon tavoitteena on luoda yhteisiä ja hyviksi todettuja pelisääntöjä lihan hankintaan ja sopimustuotantoon. Ilman toimivan sopimusjärjestelmän tuomaa vakautta, on vaarana 10 LSO OSUUSKUNTA

11 että toiminnasta tulee torikauppaa, jossa ei ole pitkällä tähtäimellä voittajia. Kun sikatiloja on tällä hetkellä ja nautatiloja 4 500, ei yhteisten pelisääntöjen löytäminen ja niiden noudattaminen ole aina helppoa. Virheitä tapahtuu, mutta niistä pitää oppia. Siksi olemme LSO Lihamestari -sopimustuotantovalmennuksessa pyrkineet käymään läpi keskeisimpiä toiminnallisia pelisääntöjä. Tuottajilta saamamme palautteen perusteella olemme kehittäneet pelisääntöjä edelleen. Työtä on yhä kuitenkin paljon. Sen on osoittanut esimerkiksi tämän syksyn porsasmarkkinatilanne. LSO Foods ei ole kyennyt saavuttamaan tavoitteen mukaista toimitusvarmuutta porsastuottajien suuntaan. Onnistumisiakin LSO Lihamestari -valmennuksen myötä on tullut ja esimerkkinä siitä on LSO Nautapankin käyttöönotto. Nautapankki tasaa nautojen tarjonnan vuodenaikaisvaihtelua. Sopimustuotannolla voimme onnistuessamme ohjata ketjua tehokkaasti. Tämä edellyttää työtä ketjun kaikilta osapuolilta samoin kuin ennakkoluulottomuutta kehittää ja ottaa käyttöön kokonaan uusiakin toimintamalleja. Perustavoite 3: laadukas raaka-aine Raaka-aineen laadulla on merkittävä vaikutus niin ketjun kustannuksiin kuin viime kädessä kuluttajan valintoihinkin. Raaka-aineen laadun kehittäminen alkaa eläinaineksesta. Eläinten kasvatusolosuhteilla, hoidolla ja ruokinnalla pystytään niinikään vaikuttamaan lihan laatuun. Laadukas raaka-aine on myös sopimustuottajan etu, koska laadukkaasta raaka-aineesta maksetaan paras hinta. Kustannustehokkaasti tuotettu korkealaatuinen raaka-aine tuo tekijälleen parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen ILMAN TOIMIVAN SOPIMUSJÄRJESTELMÄN TUOMAA VAKAUTTA, ON VAARANA ETTÄ TOIMINNASTA TULEE TORIKAUPPAA, JOSSA EI OLE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ VOITTAJIA. Tuottajaomistajuus antaa selkänojaa kehittämiselle Tuotannon kehittäminen tiloilla edellyttää useissa tapauksissa pääomien sitomista ja sen myötä myös riskinottoa. Myös henkilökohtainen sitoutuminen yrittäjäksi on riskinottoa. LSO Osuuskunta päätäntävallan käyttäjänä HK Ruokatalossa mahdollistaa hallitun riskinoton. Tuottajaomistajuus mahdollistaa sen, että yrityksellä säilyy kiinnostus suomalaiseen alkutuotantoon, joka kehittyville maatilayrityksille on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Tuottajaomistajuutta kannattaa siksi vaalia erityisellä huolella. Tero Hemmilä toimitusjohtaja LSO Foods Oy LSO OSUUSKUNTA 11

12 LSO Osuuskunnan kautta lihantuottajat käyttävät omistajavaltaa HK Ruokatalo Group Oyj:ssä. LSO Osuuskunta on HK Ruokatalo Group Oyj:n suurin omistaja: 36,7 % osakkeista ja 84,1 % äänistä ( ). HK Ruokatalo on vahva markkinakanava niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Monet HK Ruokatalon tuotemerkeistä Suomessa ja Baltiassa ovat markkinajohtajia tuoteryhmissään. HK Ruokatalon menestys tuo tulosta jäsenille. LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Jäsenyys LSO Osuuskunnassa tarjoaa lihantuottajille näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuden. LSO Osuuskunta on sitoutunut jäsentensä lihantuotannon kehittämiseen. LSO Osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä käyttämällä omistajavaltaansa HK Ruokatalo Group Oyj:ssä. LSO-osuuskunta tukee jäsentensä lihantuotantoa ja lihan markkinointia omistamalla liha- ja elintarviketeollisuutta Valvoo ja ohjaa omistamiensa yritysten liiketoimintaa Edistää jäsentensä ja HK Ruokatalon kannattavaa ja kilpailukykyistä liiketoimintaa Edistää omistuksiensa arvon säilymistä ja niiden kehittymistä SUOMI VIRO LATVIA Taitto: Mainostoimisto Oivallus Painatus: Tampereen Offsetpalvelu Oy 2005 LIETTUA LSO OSUUSKUNTA 36,7 % osakkeista 84,1 % äänistä PUOLA HK RUOKATALO GROUP OYJ SUOMI liikevaihto v. 2004: 571,6 milj. euroa HK Ruokatalo Oy LSO Foods Oy BALTIA liikevaihto v. 2004: 108,8 milj. euroa AS Rakvere Lihakombinat AS Tallegg AS Ekseko AS Rigas Miesnieks UAB Klaipedos Maisto Mesos Produktai PUOLA liikevaihto v. 2004: 342,5 milj. euroa Saturn Nordic Holding AB Sokolów S.A. LSO Osuuskunnan tiedotuslehti jäsenille. Julkaisija: LSO Osuuskunta, PL 50 (Kaivokatu 18), Turku vaihde , faksi Y-tunnus: , LSO OSUUSKUNTA

Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta.

Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta. VUOSIKERTOMUS 2005 LSO OSUUSKUNNAN TARKOITUS JA Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta. TOIMINTA-AJATUS Lihantuottajille näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuden tarjoaa jäsenyys LSO Osuuskunnassa. Se

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

Tuottajaosuuskuntien asema Euroopassa. Pellervon Päivä 10.4.2013 Petri Ollila HY Perttu Pyykkönen PTT

Tuottajaosuuskuntien asema Euroopassa. Pellervon Päivä 10.4.2013 Petri Ollila HY Perttu Pyykkönen PTT Tuottajaosuuskuntien asema Euroopassa Pellervon Päivä 10.4.2013 Petri Ollila HY Perttu Pyykkönen PTT Esityksen teemat Taustalla tutkimushanke osuuskuntien roolista EU:ssa Yleiskuva tuottajaosuustoiminnasta

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus

HK Ruokatalo Groupin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus Pörssitiedote 2.5.2005 10:30 HK Ruokatalo Groupin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus HK Ruokatalo Group -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 197,1 miljoonaa euroa, mikä on 29,9 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Jäsenen verkkopalvelu. LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto

Jäsenen verkkopalvelu. LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto Jäsenen verkkopalvelu LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto Jäsenen verkkopalvelu palvelee osuuskunnan aktiivijäseniä Jäsenen verkkopalvelu on LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelu. Verkkopalvelu

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla. Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja

Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla. Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja LSO-OSUUSKUNNAN TIEDOTUSLEHTI JÄSENILLE Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja HK Ruokatalossa rakennetaan tulevaisuutta

Lisätiedot

HK Ruokatalo Group Oyj ostaa Swedish Meatsin liiketoiminnan järjestelyssä syntyy johtava pohjoiseurooppalainen ruokayhtiö: HKScan

HK Ruokatalo Group Oyj ostaa Swedish Meatsin liiketoiminnan järjestelyssä syntyy johtava pohjoiseurooppalainen ruokayhtiö: HKScan HK Ruokatalo Group Oyj ostaa Swedish Meatsin liiketoiminnan järjestelyssä syntyy johtava pohjoiseurooppalainen ruokayhtiö: HKScan Kai Seikku, toimitusjohtaja HK Ruokatalo Group Oyj 10. marraskuuta 2006

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HK Ruokatalo Group Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2006. Toimitusjohtaja Kai Seikku 26.02.2007

HK Ruokatalo Group Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2006. Toimitusjohtaja Kai Seikku 26.02.2007 HK Ruokatalo Group Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku 26.02.2007 1 Konsernin tuloslaskelma (Meur) 10-12/ 10-12/ 2006 2005 2006 2005 Liikevaihto 242,8 233,3 934,3 883,3 Liikevoitto

Lisätiedot

Se on sitoutunut jäsentensä lihantuotannon kehittämiseen. LSO Osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia

Se on sitoutunut jäsentensä lihantuotannon kehittämiseen. LSO Osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 4 LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta. Lihantuottajille näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuden tarjoaa jäsenyys LSO Osuuskunnassa.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus 7.5.2008 Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo 7.5.2008 HKScan Oyj Q1/ 2008 Q1/ 2007 2007 Liikevaihto, Meur 510,1 498,6 2 107,3 Liikevoitto, Meur 6,1 9,2 55,3 - Liikevoitto

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

HKScan hakee 30 miljoonan euron kehittämishyötyjä Ruotsista. Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tiedotustilaisuus Helsingissä 15.9. 2009, klo 11.

HKScan hakee 30 miljoonan euron kehittämishyötyjä Ruotsista. Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tiedotustilaisuus Helsingissä 15.9. 2009, klo 11. HKScan hakee 30 miljoonan euron kehittämishyötyjä sta Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tiedotustilaisuus Helsingissä 15.9. 2009, klo 11.00 Konsernin rakenne HKScan Oyj Liikevaihto 2008: 2 294,6 Meur, toimitusjohtaja

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

HK Ruokatalo Group Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. Toimitusjohtaja Kai Seikku 7.8.2006

HK Ruokatalo Group Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. Toimitusjohtaja Kai Seikku 7.8.2006 HK Ruokatalo Group Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku 7.8.2006 1 HK Ruokatalo Group Oyj Q2/2006 Kansainvälinen liiketoiminta vahvassa vedossa Työtaistelut kertakustannuksineen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2005. Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2005. Pääjohtaja Matti Halmesmäki Varsinainen yhtiökokous 30.3.2005 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon osakasarvo Sivu 2 Kesko sijoituskohteena Vahva tase ja hyvä kannattavuus investointi- ja kilpailukykyinen Hyvä markkina-asema Suomessa

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

LSO-osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä käyttämällä omistajavaltaansa HK Ruokatalo Oyj:ssä.

LSO-osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä käyttämällä omistajavaltaansa HK Ruokatalo Oyj:ssä. V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 LSO-osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta. Lihantuottajille näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuden tarjoaa jäsenyys LSO-osuuskunnassa.

Lisätiedot

Muutosjohtajuuden haasteet uudistuvassa organisaatiossa

Muutosjohtajuuden haasteet uudistuvassa organisaatiossa Muutosjohtajuuden haasteet uudistuvassa organisaatiossa Toimitusjohtaja Kari Savolainen, Finavia Oyj SUUNTA 2012 Johda hyvinvointia 14.11.2012 Hamina Yhtiö on aina muutosvoimien kohteena Yritys Omistajaintressi

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä 30.6.2017 Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Stockmann Herkut Suomessa siirtyvät S-ryhmälle S-ryhmä ostaa Stockmann Herkkujen päivittäistavaraliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus

Puolivuotiskatsaus Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 20.7.2017 Atria-konserni 1.1. 30.6.2017 Q2 Q2 H1 H1 Milj. EUR 2017 2016 2017 2016 2016 Liikevaihto 368,4 341,3 701,0 655,8 1 351,8 Liikevoitto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vauhtia kasvuun idästä Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma. Page 1

Vauhtia kasvuun idästä Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma. Page 1 Vauhtia kasvuun idästä Page 1 Kesko-konserni lyhyesti Vähittäiskaupan osaaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä Liikevaihdon jakauma toimialoittain % liikevaihdosta % liikevaihdosta Ruokakesko Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 23 hammaslääkäriasemaa

Lisätiedot

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008 Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007 Toimitusjohtaja 27.2.2008 Konsernin rakenne 2007 Atria Yhtymä Oyj Liikevaihto 1.272 milj. Henkilöstö 5.947 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Oyj

Atria Capital Markets Day Atria Oyj Atria Capital Markets Day Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn, 29.11.2017 Atria Capital Markets Day 29.11.2017 ohjelma 10.00 10.30 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun

Lisätiedot

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki Katsaus HKScanin toimintaan Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous,, Helsinki HKScanin johtoryhmä Aki Laiho Toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja, TkT, CSCP Tuomo Valkonen

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR) 1-9/2002 1-9/2001 muutos-% 1-12/2001

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR) 1-9/2002 1-9/2001 muutos-% 1-12/2001 Tulosta sivu ATRIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 06.11.2002, klo 10.00 1(4) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 21,2 milj.eur (21,1 milj.eur). Konsernin tulos

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Baltia

Atria Capital Markets Day Atria Baltia Atria Capital Markets Day Atria Baltia Toimitusjohtaja Rauno Väisänen 9.11.2012 9.12.2011 Rauno Väisänen Atria Oyj Konsernin rakenne 2010 Liikevaihto 1.301 milj. Henkilöstö 5 812 (keskimäärin) Suomi Skandinavia

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

HKScan Oyj Q3 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo

HKScan Oyj Q3 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo HKScan Oyj Q3 Osavuosikatsaus 5.11.2008 Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo 5.11.2008 HKScan Oyj Q3/ Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q3/ 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, Meur 600,4 532,1 1 702,3 1 555,0 2 107,3

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.lihakunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Lihakunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi koskevia

Lisätiedot

HKScan Oyj Tilinpäätöstiedote tilivuodelta Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tilinpäätösinfo

HKScan Oyj Tilinpäätöstiedote tilivuodelta Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tilinpäätösinfo HKScan Oyj Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2008 Toimitusjohtaja Matti Perkonoja Tilinpäätösinfo 27.02.2009 HKScan Oyj Q4/ 2008 Q4/ 2007 2008 2007 Liikevaihto, Meur 592,3 552,2 2 294,6 2 107,3 Liikevoitto,

Lisätiedot

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry 1. Osuustoiminnan arvopohja ja organisoituminen Osuuskunta, osuustoiminta, arvot OSUUSKUNTA

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot