Arjen työn tueksi esimiehille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arjen työn tueksi esimiehille"

Transkriptio

1

2

3

4 Arjen työn tueksi esimiehille Markus Äimälä, Johan Åström, Mikko Nyyssölä Käytännön työoikeutta esimiehille Hinta 55,00, 5. painos 2012 Teoksessa käsitellään selkeällä tavalla tavallisimmat esimiehen työssä esiin nousevat työsuhdekysymykset, kuten työsopimuksen tekeminen, lomat ja lakisääteiset vapaat, irtisanominen, lomauttaminen, yhteistoiminta sekä työttömyysja eläketurvan pää kohdat. Kirja antaa vastauksia myös ylitöitä, poissaoloja ja palkkaa koskeviin kysymyksiin. Pekka Järvinen Esimiestyön vaikeus ja viisaus Hinta 39,00, 2. painos 2012 Teos haastaa lukijan pohtimaan käsitystään ihmisestä ja hänen käyttäytymistään ohjaavista tekijöistä työssä ja työyhteisössä. Kirja lisää ymmärrystä ihmisten ja ryhmien käyttäytymisestä; monien järjettömyyksien takaa löytyy yleensä jokin järki ja mielekkyys. Teoksen luettuaan esimiehen ei tarvitse niin usein turhautua tai pettyä ihmisten ja ryhmien käyttäytymiseen, vaan hän voi kasvaneen ihmis mielen ymmärryksen avulla taidokkaasti ohittaa monet tyypilliset johtamisen karikot. Sari Kuusela Esimiestyön vuorovaikutustaidot Hinta 34,00, 1. painos 2013 Hyvällä johtamisella ja vuorovaikutustaidoilla esimies saa tiimin onnistumaan ja innostumaan entistä enemmän työstään. Kirja kertoo käytännönläheisesti niistä esimiehelle ja samalla koko työyhteisölle tärkeistä aiheista, jotka vaikuttavat työn arkeen ja tulosten syntymiseen. Vuorovaikutuksen lisäksi kirjan keskeisiä teemoja ovat arvostus, yhteistyö, vaikutusvalta, oikeudenmukaisuus ja onnistuminen. Tilaukset Tilaa haluamasi tuotteet kätevästi suoraan verkossa osoitteessa Lisätiedot ja tiedustelut puh ProEdu Oy, PL Helsinki Tarjoukset ovat voimassa asti, eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksiin tai etuihin. Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin.

5 Lääketietous ajan tasalle myös sosiaalialan työpaikoilla annettu Valviran ohje 7/2013 tarkentaa osaamisvaatimuksia, joihin koulutustarjontamme vastaa. Suunnittelemme mielellämme täsmäkoulutuksia henkilökunnallenne. ProEdun verkkokoulutukset syksyllä 2013 Lääkelupakoulutus Tämä odotettu verkkokoulutus on kattava ja käytännönläheinen. Koulutuksen sisältö on laaja, ja se sisältää runsaasti videomateriaalia. Koulutus soveltuu erinomaisesti lääkehoitoon kouluttamattomille lääkelupaan valmentavaksi koulutukseksi ja lääkehoidon perusteiden kertaukseen koko sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunnalle, opiskelijoille ja alalle pyrkiville. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös lääkehoitosuunnitelman vaatimusten mukaan lääkelupien uusimisen teoriakoulutukseksi. Lääkelaskennan kertauskoulutus Tämä koulutus sopii hyvin mm. palvelukotien, ryhmäkotien, kotihoidon ja vanhainkotien hoitohenkilöstölle. Koulutus sisältää paljon käytännönläheisiä harjoituksia, malliratkaisuja ja harjoitustestejä. Koulutukseen sisältyy tarvittaessa opiskelijan henkilökohtainen ohjaus. PKV-lääkelupakoulutus PKV-lääkehoidon koulutus sisältää tietoa PKV-lääkehoidon säädöksistä, lupamenettelyistä ja vastuukysymyksistä. Farmakologian osuudessa käydään läpi lääkeaineet, ominaisuudet, käyttö-, yhteis- ja haittavaikutukset sekä mahdolliset vaaratilanteet. Verkko-oppimisympäristössämme opiskelu on helppoa ja edullista niin opiskelijalle kuin työnantajallekin. Verkkokurssilla ei ole aloituspäivämäärää, joten opiskelun voi aloittaa milloin itselle parhaiten sopii. Ihonalaisinjektion (s.c.) antamisen teoria ja diabeteksen lääkehoito Opetus on suunnattu kaikille, jotka antavat s.c. injektioita työssään ja osallistuvat diabeteksen lääkehoitoon, tai haluavat päivittää tietonsa näillä osaamisalueilla. Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan s.c. injektioita antavat nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (mm. lähi- ja perushoitajat) tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen luvan s.c. injektion antoon. Koulutuksiimme sisältyy tentit ja hyväksytyistä suorituksista opiskelija saa todistukset. Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: puh

6 Syksyn 2013 avoimet koulutuspäivät Mindfulness hoitotyössä tietoisen läsnäolon menetelmät ammattilaisen tukena Helsinki Koulutuksen tavoitteena on mielen toiminnan ymmärtäminen on yksi hoitotyön ammattilaisen tärkeimmistä taidoista. Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on tapa tutustua mielen toimintaan yksinkertaisten läsnäolo- ja tarkkaavuusharjoitusten avulla. Mindfulness on avain stressin käsittelyyn, levottoman mielen rauhoittamiseen, mielialan säätelyyn ja myötätuntoiseen vuorovaikutukseen. Tietoinen läsnäolo lisää työn iloa, auttaa ratkaisemaan luovasti hankalia asiakastilanteita, tuo elämään lisää vakautta ja tasapainoa ja ehkäisee uupumusta. Menetelmästä on runsaasti tutkimustietoa, ja sen on havaittu lisäävän keskushermoston uusiutumista. Kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet ja miten niitä voi soveltaa arjen työssä ja omassa elämässä. Koulutuksen hinta alv 24 %, sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja aamu- ja iltapäiväkahvit. Iäkkään ja muistisairaan lääkehoidon onnistumisen edellytykset Helsinki Koulutuksen tavoitteena on syventää ja päivittää tietoutta iäkkään ja muistisairaan erityispiirteistä lääkehoidossa. Koulutuksessa syvennytään lääkkeiden vaikutusmekanismeihin, yhteisvaikutuksiin, lääkevaikutusten ja haittojen seurantaan, iäkkäille ja muistisairaille sopimattomiin lääkkeisiin, lääkemuutosten periaatteisiin, sopiviin annoksiin tavoitteena iäkkään ja muistisairaan optimaalinen lääkehoito. Koulutuksen hinta alv 24 %, sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja aamu- ja iltapäiväkahvit. Esimiestyö ja työyhteisön ryhmädynamiikka Helsinki Koulutuksen sisältönä on seuraavaa, työntekijän kyvykkyys liittyä työyhteisön jäsenyyteen, elää sen arjessa ja lähteä jäsenyydestä. Työyhteisön ryhmädynamiikka esimiehen perustehtävää edistävänä tai häiritsevänä ilmiönä. Erilaisia yksilö ja ryhmädynaamisia ilmiöitä ja niiden käsittelyä esimiestyössä. Esimiehelläkin on oikeus työhyvinvointiin. Koulutuksen hinta alv 24 %, sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja aamu- ja iltapäiväkahvit. Lääkelupakoulutus Helsinki Koulutuksen tavoitteena on antaa teoreettiset valmiudet lääkkeen antamiseen potilaalle luonnollista tietä, lääkkeen jakamiseen dosettiin potilaan kotona sekä injektioiden antamiseen ihon alle. Luvan saamisen edellytys on, että koulutukseen osallistunut antaa tai on jo antanut näytön osaamisestaan työpaikallaan. Koulutukseen osallistuja saa ohjeen ennakkolukemisesta pari viikkoa ennen koulutusta. Koulutuksen hinta on alv 24 %, sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamukahvin ensimmäisenä aamuna ja iltapäiväkahvit. Koulutuksen kokonaislaajuus on 2 opintoviikkoa. PKV-lääkelupakoulutus Helsinki Koulutuksen tavoitteena on perehtyä säädöksiin, lupamenettelyihin ja vastuukysymyksiin, jotka liittyvät PKV- lääkehoitoon. Koulutuksessa käsitellään PKV-lääkkeiden farmakologiaa: lääkeaineet, ominaisuudet, käyttö, yhteis- ja haittavaikutukset ja mahdolliset vaaratilanteet. Koulutus antaa valmiudet PKV-lääkelupaan. Koulutuksen hinta 75 + alv 24 %, sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja taukokahvin.

7 Vakavien lääkeyhteisvaikutuksien ja haittavaikutuksien ennakointi ja ehkäisy Helsinki Koulutuksen tavoitteena on syventää tietämystä, kuinka lääkehaittoja ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä sekä perehtyä mekanismeihin, joissa vaaratilanteet voivat syntyä. Tavoitteena on myös oppia käyttämään vaaratilanteista varoittavia ohjelmia ja oppia tulkitsemaan niiden viesti erilaisten sairauksien yhteydessä ja eri ikäryhmissä. Koulutuksen hinta alv 24 %, sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja aamu- ja iltapäiväkahvit. Suunhoidon koulutukset Hammashoidon kliinistä farmakologiaa, osa 1 uudistettu ohjelma Joensuu Koulutuksen tavoitteena on oppia hammaslääkärin työssä yleisimmin käytettävien lääkkeiden (antibiootit, kipulääkkeet, verenvuotoon vaikuttavat lääkkeet) farmakologiaa, oikeaa ja turvallista käyttöä, yleisimpiä haitta- ja yhteisvaikutuksia sekä antaa valmiuksia potilaan lääkehoidon seurantaan. Hammashoidon kliinistä farmakologiaa, osa Pori Koulutuksen tavoitteena on syventää tietoutta lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja lääkehaitoista sekä paneutua erityisesti suussa ongelmia aiheuttaviin lääkkeisiin, sekä perehtyä vanhusten lääkehoidon erityispiirteisiin. Hammashoidon kliinistä farmakologiaa Oulu Koulutuksen tavoitteena on perehtyä puudutteiden ominaisuuksiin, raskauden ja imetyksen aikaiseen lääkehoitoon, lasten lääkehoidon erityispiirteisiin, lääkemuotojen ominaisuuksiin ja lääkkeiden annon erityistilanteisiin sekä yksilölliseen lääkevasteeseen. Tavoitteena on parantaa hammashoidon valmiuksia mahdollisimman optimaaliseen lääkehoitoon. Suunhoidon asiakkaiden moninainen lääkehoito Helsinki Päivän tavoitteena on perehtyä keskeisiin suomalaisten käyttämiin lääkeryhmiin, niiden vaikutusmekanismeihin, yhteisvaikutuksiin sekä mahdollisiin suun hoidossa huomioitaviin vaikutuksiin. Tavoitteena on myös perehtyä päivän aikana käsiteltävien lääkeaineiden yhdistämiseen suun hoidon lääkkeisiin sekä munuaistoiminnan huomioimiseen yhteislääkityksissä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa sähköpostilla tai puh. (09) Kouluttajina toimivat: Marja Saarenheimo, vanhempi tutkija, fil.toht. Vanhustyön keskusliitto Maj-Lis Kartano, vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija, johdon ja työryhmien työnohjaaja, ryhmäpsykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko-opiskelija Jouni Ahonen, FaT, proviisori, LHKA-erityispätevyys, KYS Alli Puirava, farmaseutti, LuK, lääkehuollon lehtori, näyttötutkintomestari, ProEdu Oy

8 ProEdun kirjakaupasta ammatti- ja oppikirjallisuutta edullisesti, myös lukiokirjoja Tarjouskirjoja on saatavilla rajoitetusti Tässä on muutama esimerkki edullisista kirjoistamme. Loput tarjouskirjat löytyvät verkkokaupastamme, /tarjoukset Lääketieteen sanakirja latina-suomi-latina. Sanakirja opiskelun ja työnteon tueksi hintaan 12. Ravitsemushoidon kirjapaketti hintaan 15. Sisältää kaksi toisiaan täydentävää kirjaa, Diabeetikon hoidonohjaus ja Ravitsemushoito käytännössä. Värikäskantisessa Vireään vanhuuteen - kirjassa perehdytään vanhusten toimintakykyjen ylläpitämisen mahdollisuuksiin. Nyt loppuerä hintaan 12. Lääketietoa ammattilaisille toimii tietolähteenä lääkehoidon toteutuksessa ja suunnittelussa sekä lääkehoidon ongelmien kuten yhteis- ja haittavaikutusten, epäsopivien lääkkeiden ja lääkehoidon huonon toteutuksen tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Tämän ammattilaisten uutuuskirjan hinta on 57,80. Tilaukset Tilaa haluamasi tuotteet kätevästi suoraan verkossa osoitteessa Lisätiedot ja tiedustelut puh ProEdu Oy, PL Helsinki

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot