Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y."

Transkriptio

1 Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

2 2 / 14 Sisällysluettelo Arvioita toimintaympäristöstä Ammattiosasto vuonna 2010 Jäsenmäärän kasvuennuste Taulukko jäsenmääristä Ammattiosaston toiminnan tarkoitus Ammattiosaston kokoukset Johtokunnan kokoukset Jäsenten aloitteet ja ehdotukset Ammattiosaston sidosjärjestöt Toiminnan rahoitus Koulutustoiminta Työpaikat Tiedotustoiminta ja palkansaajalehdet Ajankohtaiskirje Luottamushenkilötiedotteet Palkansaajalehdet SAK:n Palkkatyöläinen Kotisivut Muu ammattiosaston toiminta Ammattiosaston pikkujoulu Jäsenten huomionosoitukset Kannustusstipendit Kauhajoen Ruokamessut 2010 Huvipuistojen lipputuki 2010 Risteilymatkat Jääkiekko-ottelut Seinäjoen yleisötapahtumat Liiton talvi-ja kesäpäivät 2010 Virkistyspäivä luottamushenkilöille 52:nen ammattiosastona tilaisuus Toimintasuunnitelman liitetiedostot Ammattiosaston esitykset liiton uuteen työehtosopimukseen Liiton ja Kiljava Opiston järjestämät kurssit vuonna 2010 Sivu Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 on käsitelty Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry:n syyskokouksessa , ammattiosaston toimitilassa, Kalevankatu 5 A 24:ssä, Seinäjoella. Toimintasuunnitelman osittain tai kokonaan lainaaminen ilman Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry:n johtokunnan lupaa kielletään tekijänoikeuslain nojalla. Johtokunta 2009 / Pentti O. Pohjola. Sivujen copywriter ja graafisen suunnitteluoikeuden omistaa Pentti O. Pohjola.

3 3 / 14 Arvioita toimintaympäristöstä Suomen kansantalouteen vaikuttava kansainvälinen taloustaantuma on ¹Palkansaajien Tutkimuslaitos PT:n mukaan lievästi lievenemässä vuoden 2010 aikana. Mutta edelleen on olemassa talousasiantuntijoiden mukaan riskejä taloudessa, joka voi laukaista uudelleen taantumakehityksen. Tähän vaikuttavat mahdollisesti: rahoituslaitosten luottotappiot, raaka-aineiden hinnan nousut ja euron voimakas vahvistuminen. Työttömyysaste nousee edelleen ensivuonna ja sen arvioidaan olevan n. 11 prosenttia tai jopa suurempi vaikka vienti lähtisi vetämään esivuonna ja siinä olisi kasvua 7 prosenttia. Valtio on tehnyt elvytystoimia taloustaantuman keskellä, joiden vaikutukset kansantalouteen ovat vähäisiä työllisyysnäkökulmasta katsottuna, sanovat asiantuntijat. Työttömienmäärä on edelleen noussut edelliseen vuoteen verrattuna tukitoimenpiteistä huolimatta. Osana elvytyspakettia työantajilta poistettiin kansaeläkemaksu, joka tuo yhden miljardin veroaukon valtion veropohjaan. Asiantuntijat sanovat, että Kela maksun poistolla ei ole nopeita vaikutuksia työllisyyteen eikä sillä luoda uusia työpaikkoja. Asiaan liittyen valtion veropohjaa on romutettu rajulla kädellä kun samalla hyödykkeiden arvolisäprosentit mm. ruoan osalta laskevat lokakuussa-09 ja taas nousevat 1 prosentilla heinä-elokussa Ruoan arvolisäprosentin muutos tuo lisää veroaukkoa n. 800 miljoonan euron verran. Ruoan arvolisäprosentin muuttamispäätös tehtiin aikana, jolloin oletettiin talouskasvun jatkuvan ja näin ollen talouskasvu olisi korvannut verotulojen menetykset. Kaiken lisäksi kun ruoanhinnat ovat Suomessa nousseet EU-tilastotietopalvelu - European Statistical Data Support (ESDS), tuoreimman tilaston mukaan 4,6 prosenttia enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Näyttää ilmeiseltä, että ruoan hintaa on nostettu osana ruoan arvonlisäveron tuloa vaikka vähittäiskauppa on kiistänyt tämän asiantuntijoiden väitteen. Ruoan arvonlisäveron alentamisella ei mahdollisesti ole näkyviä työllisyys vaikutuksia alan teollisuuteen. Samalla kun kauppaketjut ovat lyöneet alan teollisuuden polvilleen kaupan sisään osto hintakilpailulla. Valtion verotulopohjan kaventumisesta johtuen hyvinvointipalveluiden järjestäminen on sysätty enenevissä määrin kuntien harteille. Laskun tästä valtion veroromutuksesta tulee maksamaan kunnat ja palkansaajat. Kuntatalouden vaikeudet tulevat supistamaan palveluita ja ilmeistä on, että mm. Seinäjoella joudutaan mahdollisesti nostamaan kunnallisveroäyriä palveluiden turvaamiseksi. Yhtäaikaisesti Seinäjoella haetaan matokuuria kuntatalouteen säästöjen avulla koko kuntasektorilla. Muutokset esim. kuntien taksoissa tulevat rasittamaan palkansaajien taloutta. Kansantalouden taantuman vaikutuksia on vaikea ennakoida Etelä-Pohjanmaan elintarviketalouteen vaikka siinä olisi nähtävissä elpymisen merkkejä. Lisäksi kun talousasiantuntijat arvioivat, että taloustaantuma ei ole ohi vaan ollaan menossa kohti vähän parempia aikoja. Elintarvikealan työllisyys toiminta-alueella rohkeasti arvioituna pysynee ennallaan Etelä-Pohjanmaalla tulevana vuonna. Lähteet: Palkansaajien Tutkimuslaitos PT: 1. Ruoan alv-ale nostaa sen hintoja Erikoistutkija Heikki Taimio , 2. Lehdistötiedote Talousennuste vuosille Elvytyksen nimeen aamen Reija Lilja

4 4 / 14 Kansantalouden näkyminen vaikeassa vaiheessa ovat liiton työehtosopimukset päättymässä. Työehtosopimusneuvottelut eivät tule olemaan helpot jos ne koskaan ovat helpot työantajan kanssa. Todennäköistä on, että neuvottelupöytään tulevat alaa pitkään hiertäneet työaikakysymykset. Näistä lähtökohdista katsottuna: työehtosopimusesitysten kenttäkierrokselta saadut ehdotukset pitäisi antaa liiton neuvottelustrategialle sellaisia eväät, että neuvotteluista selvitään kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Ammattiosasto teki työehtosopimusesityksiä liitolle n. 15 asiakohtaa (Liite 1). Esitysten läpimenoon on monta porrasta ennen neuvottelupöytään päätymistä ja ensikevään neuvottelukierroksen jälkeen tiedämme miten esityksemme on otettu huomion työehtosopimuksessa. Ammattiosasto vuonna 2010 Ammattiosaston jäsenet ovat työssä kaikilla liiton sopimusaloilla ja he työskentelevät alueen pienissä, keskisuurissa ja suurissa elintarvikeyrityksissä. Jäsenmäärä on ollut muutosliikkeessä siten, että uusia jäseniä on liittynyt mutta myös jäsenpoistumaa on tapahtunut. Tulevaisuuden kannalta on merkittävää se, että millä tavalla taloustaantuma tulee vaikuttamaan Etelä-Pohjanmaan elintarvikeyrityksiin. Alan työllisyyden kannalta katsottuna epävarmuustekijöitä on edelleen olemassa myös vuonna 2010 toimivilla elintarviketuottajilla. Jäsenmäärää ei todennäköisesti tule kasvamaan toimintavuonna vaan pysyy nykyisellä tasolla. Ammattiosaston tulevaisuuden kannalta on merkittävää se, että millä tavalla jäsenet tulevat osallistumaan ammattiosaston toimintaan tulevina vuosina. Alan yrityksiin tuleviin uusiin työntekijöihin tulee olla yhteydessä niin, että he ymmärtävät järjestäytymisen merkityksen itsensä ja koko alalla työskentelevien etuna vaikka yleensä liittoihin liittyminen on vapaaehtoista. Järjestöprofiili on pysynyt muuttumattomana vuosikymmeniä eikä siihen ole näillä näkymin tulossa muutoksia kun nykysäännöksien mukaan kun esim. sääntömuutoksia voi tehdä vain liiton edustajakokous tai muutokset tulee hyväksyttää liittohallituksessa. Ammattiosaston järjestöprofiiliin kuuluvat sääntöjen mukaiset asiat sekä toimintaa järjestetään paljon myös ostopalveluna. Suunnitelmakaudella tulisi pohtia niiden tarkoituksen mukaisuutta ammattiosaston toiminnalle. Ammattiosaston ja ammattiliittojen toiminta on ollut murrosvaiheessa koko 90 ja 2000-luvun. Yleensä erilaisissa kyselyissä ammattiliitot koetaan tärkeiksi mutta itse toimintaan osallistuminen on vähäistä. Toimintakenttä on muuttunut oleellisesti siitä kun mm. ammattiosasto perustettiin 70 vuotta sitten. Ammattiosastojen ja liittojen toiminnassa tarvitaan uudenlaista otetta, jotka ovat sovitettu nykyhetkeen ja niiden pitäisi nähdä vuosikymmenien päähän. Eli millainen asema ammattiyhdistystoiminnalla on tulevaisuudessa? Hälyttävintä asiassa on se, että yleinen privatisoituminen jatkuu ja ammattiyhdistysliikkeen toimintaan osallistutaan shoppailu - asenteella. Ammattiosaston toimintaan osallistuvat vain ne, joita kiinnostaa satunnaisesti jokin toiminta. Sääntömääräiset kokouksien pitäminen vaikeutuu entisestään kun jäsenet eivät ole aktiivisesti kiinnostuneita sääntöjen mukaisista kokouksista. Toiminnan järjestämisessä tulisi kokeilla työpaikkakohtaisia järjestelyvastuita mm. tapahtuminen osalta.

5 5 / 14 Jäsenmäärän kasvuennuste vuodelle 2010 Ammattiosaston jäsenyyteen on hakeutunut viimevuosina n. 100 henkilöä. Yleiset epävarmuustekijät yhteiskunnassa ovat niin suuria, että on täysin ennen aikaista arvioida muutoksia jäsenmäärissä. Siihen vaikuttavat: taloustaantuma, kansantalouden elpyminen, elintarviketeollisuuden rakennemuutokset jne. Jäsenmäärä on suorassa syy-yhteydessä elintarvikealan työpaikkoihin. Uusvanhoja jäseniä on ehkä mahdollista saada elintarvikealan työpaikkojen sisällä olevista muihin ammattiliitoihin kuuluvista työtekijöistä. Lisäksi jäsenyysasiassa on sallivuuden ilmapiiri niin, että työntekijät pitävät liittoon kuulumista nykyisin yksityisasiana. Jäsenyyteen kuulumattomuus koettiin työntekijöiden keskuudessa aikaisemmin kollektiivisena uhka, elleivät kaikki työntekijät kuuluneet alansa liittoon työpaikalla. Ammattiosaston jäsenmäärä oli (miehet naiset 1076, eläkeläiset m 123 n-145 / 268) eikä se todennäköisesti tule merkittävästi tulevina vuosina kasvamaan tai työssä olevien jäsenten määrä voi kääntyä jopa laskuun ellei kansantalous elvy taloustaantumasta kohtuullisen nopeasti. Taulukko jäsenmääristä Vuonna henkilöä, Jäsenmaksu aktiivisia Vuonna henkilöä. Naisia 1068 ja miehiä Vuonna henkilöä. Naisia 1094 ja miehiä 1195 Vuonna henkilöä. Naisia 1081 ja miehiä 1137 Vuonna henkilöä. Naisia 1061 ja miehiä Vuonna henkilöä. Naisia 1056 ja miehiä Vuonna henkilöä. Naisia 1113 ja miehiä Vuonna henkilöä. Naisia 1013 ja miehiä Uudet jäsenet Vuonna henkilöä. Vuonna henkilöä. Vuonna henkilöä. Vuonna henkilöä. Vuonna henkilöä. Vuonna henkilöä. Vuonna henkilöä. Vuonna henkilöä. Jäsenmäärät sopimusaloittain vuonna 2008: leipomoala 108 (v ) henkilöä, liha-ala 1829 (v henkilöä), Maidonjalostusala 22 (v.07 23) henkilöä, elintarviketeollisuus 55 (v henkilöä). Ammattiosaston toiminnan tarkoitus Ammattiosaston tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan työskentelevät elintarvikealojen työntekijät Suomen Elintarviketyöläisten Liiton toimintaan elintarviketyöläisten työ-ja palkkaehtojen sekä yleensä taloudellisten, sosiaalisten, oikeudellisten etujen sekä yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi (ote säännöistä). Ammattiosaston kokoukset Ammattiosaston sääntömääräiset kokoukset järjestetään sääntöjen edellyttämällä tavalla (säännöt 7 kohta 4,8 ja 5) ja ylimääräisiä ammattiosaston kokouksia, joiden tarpeellisuuden harkitsee johtokunta (säännöt 7 kohta 1.) tai jos 1/5 jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta jonkin määrätyn asian käsittelemiseksi. Pääluottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut järjestävät kokouksia tarpeelliseksi katsomistaan asioista. Kokousaiheista ja päätöksistä pääluottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut raportoivat ammattiosaston johtokunnalle.

6 6 / 14 Johtokunnan kokoukset Ammattiosaston johtokunnan kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokoukset kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää aikaisemmin kirjeellä, sähköpostilla tai matkapuhelimen tekstiviestillä. Johtokunnan kokouskutsuun liitetään kokouksessa mahdollisesti käsiteltävät asiakirjat. Johtokunnan kokouksissa eri työpaikoilta olevat jäsenet kertovat säännöllisesti työpaikkojen tapahtumista tai tuovat jäsenten yleisiä asioita johtokunnan päätettäväksi. Johtokunnan kokouksista ja päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla tai jäsenkirjeellä. Jäsenten aloitteet ja ehdotukset Jäsenten aloitteet johtokunnan kokoukselle tulee toimittaa puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen johtokunnan kokouksen aloittamista sähköpostilla tai puhelimella. Esitykset tulee aina toimittaa kirjallisena jos ne sisältävät sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka vaativat jatkoselvityksiä tai taloudellisia asioita. Ammattiosaston sidosjärjestöt Ammattiosasto valitsee sidosjärjestöjensä kokouksiin henkilöt syyskokouksessa. Ammattiosaston johtokunta käsittelee järjestöedustuksia järjestökohtaisesti toimintavuoden aikana ja tekee asiasta esityksiä kevät-ja syyskokouksille mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi tuoda em. kokouksiin. Toiminnan rahoitus Ammattiosaston toiminnanrahoitus tapahtuu pääsääntöisesti jäsenmaksupalautuksista tulevilla tuotoilla. Jäsenmaksupalautus liitolta on 12 prosenttia jäsenen maksamasta jäsenmaksusta ja työttömyyskassan jäsenmaksupalautus on 24 prosenttia. Ammattiosasto on myös perinyt johtokunnan tekemillä päätöksillä tapahtumapääsylippujen myynnistä omavastuuosuuksia sekä sijoitustoiminnasta on saatu kohtuullisia korkotuottoja. Toimintaa järjestetään jäsenmaksupalautuksista saatavilla tuotoilla sekä tapahtumapääsylipuista peritään omavastuuosuudet myös toimintavuonna Johtokunta harkitsee tapahtumien pääsylippujen omavastuuosuuden pienentämistä toimintavuonna. Ammattiosaston rahasijoitukset ovat turvallisiksi ja eettisiksi luokitelluissa kohteissa Vakuutusyhtiö Pohjolassa ja Etelä-Pohjanmaan Osuuspankissa. Johtokunta on katsonut, että jäsenmaksupalautuksia ei ole syytä sijoittaa riskipääomaan, joiden hallinnointi vapaaehtoisvoimin on riskialtista. Valittua toimintalinjaa jatketaan myös tulevalla toimintakaudella ja johtokunta arvio sijoitusten uudelleen sijoitusta tai muunlaista rahavarojen käyttöä taloudenhoidon hyviä periaatteita noudattaen.

7 7 / 14 Koulutustoiminta Ammattiyhdistysliike on perinteisesti kouluttanut luottamushenkilöitään tehtäviinsä. Koulutuksen suurin motiivi on ollut se, että heillä olisi tieto taito pääomaa hallussa jäsenistön asioitten hoitamiseen. Ammattiosasto tukee luottamushenkiöiden kouluttautumista taloudellisesti sekä muut kustannukset koulutuksesta yleensä hoitaa liitto. Suunnitelmakaudella taloudellisia tukimuotojen sisältöjä harkitaan niin, että taloudellisen tuen määrä olisi mahdollista nostaa. Samalla kannustetaan luottamushenkilöitä verkko tai etäopiskeluun sekä osallistumaan aluejärjestön kursseille. Luottamushenkilöille tiedotetaan opiskelu mahdollisuuksista kun samalla tutkitaan paikallisesti järjestettävien tilaisuuksien järjestämistä. Toimintakaudella lähetetään tiedotteita näistä mahdollisuuksista luottamushenkilöille. Liiton Uusi Ote- koulutuksen toteutusmahdollisuutta ammattiosastossa harkitaan toimintavuoden ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa. Uusi Ote- koulutuksen tavoitteena on toiminnan kehittäminen, perustehtävän kirkastaminen ja omien hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen. Toimintavuonna kartoitetaan Kansalaisopiston opintopassin tai kurssien osallistumismaksujen tukea. Mahdollinen toteutus tapahtuu toiminta vuonna syksyllä kun opisto aloittaa syyslukukauden. Liiton Kiljava Opistolla järjestämiä kursseja pidetään esillä toimintavuoden aikana ja kehotetaan luottamushenkilöitä hakeutumaan liiton koulutukseen. Liiton järjestämä koulutus vuonna 2010 Kiljava Opistolla on liitteenä kaksi toimintasuunnitelmassa. Työpaikat Ammattiosaston jäsenet työskentelevät pääsääntöisesti Etelä-Pohjanmaan peruselintarvikkeita tuottavissa yrityksissä. Maakunnassa on vahva alku-ja jalostustuotanto, johon ei ehkä ole odotettavissa dramaattisia muutoksia tulevana vuonna. Mutta oletettavaa on, että uusia tuotannollisia yrityksiä ei ole syntymässä Etelä-Pohjanmaalle. Työpaikka omavaraisuus pysynee stabiilina, jolloin tuotannollisten työpaikkojen lisääntyminen on vähäistä. Lisäksi kun koko kansantaloudessa on kansantuotteen kasvussa epävarmuustekijöitä. Ammattiosaston jäsenet työskentelevät näillä elintarviketuotannon aloilla: liha-ala, meijeriala, leipomoala sekä teollisuus-ja panimoalalla. Tiedotustoiminta ja palkansaajalehdet Tiedottaminen ammattiosaston jäsenille on erityisasemassa toimintavuonna. Koska jäsenmäärä on sitä suurusluokka, että on välttämätöntä käyttää monia kanavia tiedon siirtämiseen. Tiedotusvälineinä käytetään: työpaikkojen ilmoitustauluja, kotisivua, luottamushenkilötiedotteita, sähköpostia, Elintae-lehteä ja alueen päivälehtiä.

8 8 / 14 Ajankohtaiskirje Ajankohtaiskirjeitä lähetetään jäsenille silloin kuin se katsotaan tarpeelliseksi. Kirjeitä pyritään lähettämään kerran vuodessa erilaisista ajankohtaisista asioista. Kirjeen postituksen suorittaa paikallinen alantoimija tai Itella Oy. Postitus suoritetaan ammattiosasto jäsenrekisteristä saatavilla osoitetarroilla. Luottamushenkilötiedotteet Luottamushenkilöille lähetetään suunnitelmakaudella sähköpostin tai matkapuhelimen avulla tiedotteita, jotka liittyvät ammattiosaston tai liiton toimintaan. Palkansaajalehdet Palkansaajalehtitukea annetaan tulevalla toimintakaudella niin, että johtokunta määrittelee sen suuren ja lehtiyhtiöt laskuttavat ko. summalla ammattiosastoa. Lehden tilauksen hoitavat jäsenet itse. SAK:n Palkkatyöläinen-lehti SAK:n Palkkatyöläinen-lehti tilataan ammattiosaston luottamushenkilöille jos he itse sitä haluavat. Lehteä ei tilata luottamushenkilölle jos he saavat lehden muun organisaation kautta. Kotisivut - Ammattiosaston kotisivua päivitetään aktiivisesti toimintavuonna sekä sen käyttömahdollisuuksia toiminnassa kehitetään edelleen. Sivustolla ovat esillä: ajankohtaiset tapahtumat ammattiosastossa, elintarvikealan uutiset jne. Muu ammattiosaston toiminta Ammattiosasto järjestää toimintavuonna jäsenille tapahtumia joko itse tai tukee Seinäjoella järjestettävien tapahtumien pääsylippujen hintoja. Tapahtumat ovat määritelty toimintasuunnitelmassa mutta johtokunta voi tarvittaessa ottaa ohjelmistoon sellaisia tapahtumia, joita tässä suunnitelmassa ei erikseen mainita. Tapahtumien lipputuista peritään omavastuuosuus, jonka määrittelee johtokunta tapauskohtaisesti. Ammattiosaston pikkujoulu Ammattiosaston pikkujoulu järjestetään joko marras tai joulukuussa. Pikkujoulun järjestelyissä käytetään Seinäjoen palveluiden tarjoajia. Jäsenille myydään tilaisuuteen pääsyliput siten, että johtokunta määrittelee lipulle omavastuu hinnan. Tapahtumaan myydään ns. avec-lippu samaan hintaan kuin jäsenelle. Tapahtuma on ilmainen eläkeläisille, työttömille ja opiskelijajäsenille. Jäsenten huomionosoitukset Ammattiosasto lähettää onnitteluadressin niille jäsenille, jotka täyttävät 50, 60, 65, 70, 75 etc. Ajasta iäisyyteen siirtyneitä jäseniä muistetaan sikäli kun ne tulevat ammattiosaston toimijoiden tietoon. Vuosittain järjestetään 52:n entisille luottamushenkilöille juhlatilaisuus syystoimintakaudella kun he täyttävät 50, 60, 65, 70 jne.

9 9 / 14 Kannustusstipendit Ammattiosaston kannustusstipendit lahjoitetaan ammattikoulun elintarvikelinjojen opiskelunsa päättäville opiskelijoille. Lahjoitusstipendin suuruuden sekä kappalemäärän päättä johtokunta, vuosittain. Ammattikoulun edustajat valitsevat stipendien saajat. Kauhajoen Ruokamessut 2010 Kauhajoen Ruokamessut järjestetään tulevana vuonna 20 kerran. Kauhajoen Ruokamessujen pääsylipun hintaa tuetaan myös toimintavuonna. Johtokuntaa määrittelee lipputuen suuruuden. Tuki maksetaan pääsylippukantaa vastaan tapahtuman jälkeen. Ammattiosaston johtokunta harkitsee yhteiskuljetuksen järjestämistä tilaisuuteen sekä toimii aktiivisesti 52 messukävijämäärän kohottamiseksi. Huvipuistojen lipputuki 2010 Ammattiosasto tukee jäsenten huvipuistojen pääsylippuja johtokunnan määrittelemällä tavalla. Lipputuen piirissä ovat seuraavat huvipuistot: Power Park, Alahärmä, Ähtärin Eläinpuisto Zoo, Ähtäri, Huvipuisto Wasalandia, Vaasa ja Särkänniemen Elämyspuisto, Tampere. Risteilymatkat Jääkiekko-ottelut Ammattiosasto järjestää risteily-ja jääkiekko-ottelumatkan niin, että jääkiekko-ottelumatka on alkuvuodesta ja risteilymatka syystoimintajaksolla. Matkojen kustannukset katetaan johtokunnan määrittelemällä tavalla. Seinäjoen yleisötapahtumat Toimintavuoden aikana tuetaan Seinäjoella järjestettävien erilaisten yleisötapahtumien pääsylippuja: Tangomarkkinat , Provinssi-rock , Vauhtiajot tai vastaavat tapahtumat. Ammattiosaston johtokunta valmistelee tapahtumien lipputukilinjaukset hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtumajärjestäjien kanssa sovitaan mm. pääsylippujen ostohinta, johon sovitetaan jäsenten omavastuuhinta lipuista. Tapahtumalippujen myynti tapahtuu johtokunnan valitsemien yhteyshenkilöiden kautta. Liiton talvi-ja kesäpäivät 2010 Liiton talvipäivät ovat Rovaniemellä Tapahtumasta tiedotetaan ammattiosaston jäsenille erilaisissa yhteyksissä. Tiedottaminen tapahtumasta aloitetaan silloin kuin tapahtuman viralliset ohjelmat on julkistettu. Liiton kesäpäivät ovat Hämeenlinnassa Ammattiosasto toimijat hoitavat päivistä tiedottamisen ja järjestävät kuljetukset tapahtumapaikalle. Osallistujille maksetaan ohjesäännön mukainen päiväraha, jonka maksaminen edellyttää osallistumista kisalajeihin. Virkistyspäivä luottamushenkilöille Luottamushenkilöille järjestetään virkistyspäivä johtokunnan määrittelemänässä paikassa ja aikana. Virkistyspäivän ohjelmaan kuuluvat: ajankohtaisosa sekä erityisohjelma. Ohjelman suunnittelussa huomioidaan luottamushenkilöiden toiveet. Kuva: Ähtärin Eläinpuiston kotisivulta.

10 10 /14 Heidän toiveet päivästä kartoitetaan luottamusmieskokouksissa. Erityisohjelma ostetaan valitun kohteen palvelutuottajalta. Virkistyspäivästä kerrotaan luottamushenkilöille luottamusmiesten kokouksissa tai muissa yhteyksissä niin, että mahdollisimman moni luottamushenkilö osallistuisi tapahtumaan. 52:nen ammattiosastona tilaisuus Toimintavuoden alussa järjestetään uusille luottamushenkilöille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus, jossa kerrotaan ammattiosaston roolista ja luonteesta liiton organisaatiossa. Tilaisuuden järjestellyissä hyödynnetään Seinäjoen tapahtumajärjestäjien palveluita. Liite tiedosto yksi Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry os. 52:n TES esitykset Liha: Esitys, että pääluottamus- ja osaston luottamusmies saavat määräaikaisista työsopimuksista tiedon automaattisesti. Palkankorotukset Taulukkopalkat nousisivat enemmän kuin yleiskorotukset ja yleiskorotukset olisivat sentti korotuksia. Ylläpito Elintarvikealalla kunnossapidon palkat jääneet jälkeen. Tekniselle puolelle oma jaos. Palvelusvuosilisä Alalla ololisä lisätään taulukkoon 25 vuotta palvelleet. Palkkaryhmittely Alan ammattikoulutuksesta luetaan puolet työkokemukseksi. Kylmätyö Välimäen Matti laittaa tulemaan erikseen ammattiosaston nimissä kylmätyötä koskevan esityksen. Ruokailu Pitäisi poistaa lihan TES:stä ruokatunti sana ja laittaa samoin kuin teollisuuden puolella. Siirto toiseen työhön Ei poisteta vanhan TES:n tekstiä ko. asiassa, pidetään entisellään. Sairausajan palkka Alle kuukauden työsuhteissa noudatetaan lainkirjainta eli maksetaan sairausajan palkkaa myös alle kuukauden työsuhteissa. Lapsen sairaus Laki sanoo alle 12 vuotiaan jättäminen on heitteillejättö ( tarkistettava ). Syntymäpäivät 50, 60 vuotta täyttävät, palkallinen vapaapäivä myös silloin kun merkkipäivä sattuu viikonlopulle/vapaapäivälle.

11 11 /14 Matti Välimäen muotoilema TES- aloite kylmätyöstä. Työskentely korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa Ellei teknisin toimenpitein lämpötiloista aiheutuvia kuormitustekijöitä saada poistettua: Työntekijän työskennellessä yli 28 asteen lämpötilassa, altistusaikaa on lyhennettävä 10 minuuttia tuntia kohden. Työskennellessä yli 33 asteen työtilassa on altistusaikaa lyhennettävä 15 minuuttia tuntia kohden. Alhaisissa lämpötiloissa lämpöasteen työskentelyolosuhteissa, tai käsiteltävän tuotteen ollessa +0 tai kylmempi on altistusaikaa lyhennettävä, taukojärjestelyin 15 minuuttia tunnissa.+ apuaika mm, käsien pesu/desinfiointi/kertakäyttöisten esiliinojen/. hihan suojien/käsineet/suojakäsineet/suun suojien laittoon. Kyseiset palautumisajat eivät lyhennä paikallisesti tai työehtosopimuksessa muuten sovittuja taukoja, eivätkä laske työntyöntekijän kuukausi/päiväpalkkaa (Urakka). Työnantaja velvollinen kustantamaan lämpökerraston kerran vuodessa. Kylmätyölisä Henkilön työskennellessä asteen lämpötiloissa, tai käsiteltävän tuotteen ollessa +0 tai kylmempi, maksetaan erikoisolosuhdelisänä 39 senttiä tunnilta. Altistusaikaa lyhennettävä, taukojärjestelyin 15 minuuttia tunnissa.+ apuaika mm, käsien pesu/desinfiointi/kertakäyttöisten esiliinojen/ hihan suojien/käsineet/suojakäsineet/suun suojien laittoon. Kyseiset palautumisajat eivät lyhennä paikallisesti tai työehtosopimuksessa muuten sovittuja taukoja, eivätkä laske työntyöntekijän kuukausi/päiväpalkkaa (Urakka) Työnantaja velvollinen kustantamaan lämpökerraston kerran vuodessa. Liite tiedosto kaksi Liiton tai Kiljava Opiston järjestämät kurssit vuonna Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi Työ ja Ikä -valmennus Nuorisokurssi - toiminta tutuksi ja aktiiviseksi toimijaksi Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso Työsuojelun jatkokurssi Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso Työ ja henkinen hyvinvointi Työoikeuden täydennyskurssi Luottamusmiesten jatkokurssi 1. jakso.

12 12 / Luottamusmiesten peruskurssi Luottamusmiesten jatkokurssi 2. jakso Pääluottamusmiesten täydennyskurssi Työoikeuden peruskurssi Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi Työ ja henkinen hyvinvointi Työoikeuden täydennyskurssi Luottamusmiesten peruskurssi (pienet työpaikat). Luottamushenkilöiden virkistyspäivä Summassaari, Saarijärvi. Kisalajien voittajajoukkue: Ritola Markku, Antti Mukari, Timo Hiekka, Vesa Äkkinen ja Jorma Kivimäki. Kuva: Matti Välimäki. Luottamushenkilöiden virkistyspäivä Summassaari, Saarijärvi. Kuvassa vas. varatyösuojeluvaltuutettu Jari Huhtala, varapääluottamusmies Tiia Halonen, työsuojeluasiamies Markku Heinonen ja luottamusmies Matti Toivola. Kuva: Matti Välimäki.

13 Kuvat: Matti Välimäki. 13 /14

14 Kuva: Microsoft Clip Gallery.

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 2013 Toimintasuunnitelma Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry. Ammattiosasto vuonna 2013 Ammattiosaston jäsenet ovat työssä kaikilla liiton sopimusaloilla ja he työskentelevät alueen pienissä, keskisuurissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry.

Toimintasuunnitelma. Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry. 2014 Toimintasuunnitelma Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry. Ammattiosasto vuonna 2014 Ammattiosaston jäsenet ovat työssä kaikilla liiton sopimusaloilla ja he työskentelevät alueen pienissä, keskisuurissa

Lisätiedot

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y.

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintavuosi 2015 Sivu 1 (4) Ammattiosaston toimintakaudella 2015 asetetaan etusijalle toiminnan suhteuttaminen taloudelliseen tilanteeseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Seinäjoen elintarviketyöläiset

Toimintasuunnitelma. Seinäjoen elintarviketyöläiset Toimintasuunnitelma 2011 Seinäjoen elintarviketyöläiset r.y Arvioita toimintaympäristöstä Palkansaajien Tutkimuslaitos PT:n mukaan Suomen kokonaistuotannon kasvu kiihtyi merkittävästi kuluvan vuoden aikana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Seinäjoen elintarviketyöläiset ry.

Toimintasuunnitelma. Seinäjoen elintarviketyöläiset ry. 2012 Toimintasuunnitelma Seinäjoen elintarviketyöläiset ry. Ennusteita toimintaympäristöstä Palkansaajien tutkimuslaitos on alentanut viimekeväistä ennustettaan Suomen talouskasvusta tälle vuodelle 0,2

Lisätiedot

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y.

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 2 /16 T S 2009 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Sisällysluettelo Arvioita toimintaympäristöstä Sivu 3 Ammattiosastovisio vuodelle

Lisätiedot

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma 2016 Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma 1 Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma 2016 Toimintavuosi 2016 Ammattiyhdistysliike on haastavien aikojen edessä kun yhteiskunnallinen

Lisätiedot

2011 TOIMINTAKERTOMUS

2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Sisältö Laatinut Vesa Äkkinen Johtokunta Ammattiosasto... 4 Työpaikat... 4 Ammattiosaston toiminnan tarkoitus... 4 Ammattiosaston kokoukset...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 2012 TOIMINTAKERTOMUS Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y Sisältö Ammattiosasto... 3 Työpaikat... 3 Ammattiosaston toiminnan tarkoitus... 3 Ammattiosaston kokoukset... 4 Johtokunnan kokoukset... 4 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 2013 TOIMINTAKERTOMUS Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y Sisältö Vesa Äkkinen sihteeri-2013 Ammattiosasto Ammattiosaston toiminta on ollut kertomusvuonna toimintasuunnitelmien mukaista, jolloin päätoiminta-alueena

Lisätiedot

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y.

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelma 2017 Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintasuunnitelmaluonnos 2017 Sivu 1 (5) Toimintavuosi 2017 Suomen teollinen tuotanto on edelleen rakenteellisen

Lisätiedot

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sisällys: s.1. Sisällysluettelo s.2. Yleistä s.3. Kokous- ja järjestötoiminta s.4. Tiedotustoiminta s.5. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 Toimintakertomus vuodelta 2008 Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. 2 Toimintakertomuksen sisällysluettelo Arvioita toimintaympäristöstä Ammattiosasto toiminta Jäsenten työllisyystilanne Jäsenten työpaikat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita

Lisätiedot

Toimintakertomus. Seinäjoen elintarviketyöläiset

Toimintakertomus. Seinäjoen elintarviketyöläiset Toimintakertomus 2010 Seinäjoen elintarviketyöläiset r.y Sisältö Arvioita toimintaympäristöstä... 4 Ammattiosasto... 5 Työpaikat... 5 Ammattiosaston toiminnan tarkoitus... 5 Ammattiosaston kokoukset...

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015. Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Kiljavan opisto

EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015. Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Kiljavan opisto EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01.-30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 2. 02.02.-06.02. Suomen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Pentti O. Pohjola Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Luottamushenkilöt virkistäytymässä Power Parkissa Ammattiosasto vei luottamushenkilöt tänä vuonna virkistäytymään

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

KURSSILUETTELO 1 21.10.2015 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016

KURSSILUETTELO 1 21.10.2015 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016 KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02.-05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 2. 01.02.-05.02.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y.

Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. Toimintakertomus vuodelta 2009 2 Sisällysluettelo Arvioita toimintaympäristöstä 3-4 Ammattiosasto toiminta 4 Jäsenten työllisyystilanne 5 Jäsenten työpaikat 5 Jäsenmäärämuutokset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY SEL:n valtakunnallinen pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen puheenjohtajien tapaaminen 20.10.2017 Lea Väänänen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 NASTOLAN KIRJATYÖNTEKIJÄT ry. 1 / 5 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto)

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Luottamusmieskoulutus JHL " 16.-20.1. KarjaaL Luottamusmiestiedon peruskurssi, 5

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2014 YLEISTÄ - puheenjohtajalta Arvoisat PKY:n jäsenet, on taas aika valmistella ensi vuoden tapahtumia sekä toimintaa. Mitähän mahtaa vuosi 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTA-AJATUS TARKOITUSTAAN VARTEN AMMATTIOSASTO; Hoitaa sääntöjen määräämien asioiden lisäksi jäsenasioiden, vapaa-ajan ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä Hyvät jäsenet Yksityistä sairaankuljetetusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 29.3.2011. Tehyn keskeisenä tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa oli yksityisen sairaankuljetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Nastolan Kirjatyöntekijät ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 Ammattiosasto koulutuksen järjestäjänä Ammattiosastojen jäsenilleen järjestämää koulutustoimintaa tuetaan kurssituen muodossa. Kurssituki on enintään 23 euroa / opetustunti

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 9.12.2009 1 (13) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 Kuntasektorin sopimuskoulutus vuonna 2010 JHL ry Luottamusmieskoulutus 2010 JHL 11. 13.1.2010 Raasepori

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 18.12.2008 1 (10) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 12. 16.1. Raasepori johdantokurssi, 5 pv 25. 29.5. Raasepori johdantokurssi, 5

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2016 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2015 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot