Matematiikan tehtäväpankki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matematiikan tehtäväpankki"

Transkriptio

1 Matematiikan tehtäväpankki 1. Yleistä Matematiikan opetuksen kehittämistä varten voidaan luoda tehtäväpankki, jossa olisi tehtäviä aihealueittain jaettuna ja helposti selattavissa. Tämän kaltainen palvelu olisi hyödyksi erityisesti virtuaaliammattikorkeakoulussa ja kursseilla, joilla on liian vähän tunteja käytäviä asioita varten. Opettaja voisi liittää tehtäväpankista tehtäviä oppimisympäristöihin ja omille internetsivuillensa. Tehtäväpankille on matematiikan opetuksessa tarvetta, sillä kaavojen ja itse piirrettävien kuvien johdosta matemaattisten tehtävien julkaisu on työlästä. Kun mukaan otetaan vielä ratkaisut, jotka usein ovat pitkiä laskutoimituksia kirjoitettuna kaavamuodossa, on kohtuutonta vaatia, että opettaja tekisi verkkomateriaalia työnsä ohella. Yhden matemaattisen tehtävän tekeminen verkkomateriaaliksi kelpaavaan muotoon ratkaisuineen alusta loppuun saattaa viedä puolesta tunnista tuntiin tai vieläkin pidempään. Opiskelijan hyöty tehtäväpankista olisi oikeassa muodossa olevien tehtävien ja ratkaisujen saaminen verkon kautta, mikä helpottaisi vähätuntisten kurssien tai verkkokurssin opiskelijan asemaa. Tehtävien ja ratkaisujen ollessa helposti tulostettavassa muodossa kurssin oikeina ajankohtina helpottaisi ainakin etäopiskelijoita. Tarkoituksena on ettei itse tehtäväpankkia käytä kuin opettaja. Opiskelija näkee vain opettajan kokoaman sivun, joka ei ole tehtäväpankissa. Tehtäväpankki on opettajan työkalu, jonka avulla hän voi helposti luoda tehtävämateriaalia verkkoon. 1/12

2 2. Tehtäväpankin yleisiä piirteitä Opettajan näkökulma Tehtäväpankin tärkein ominaisuus opettajan kannalta on helppo käytettävyys. Tehtävien ja ratkaisujen tulee olla helposti selattavissa ja löydettävissä. Paras tapa tähän olisi valmiiksi tehty sovellus, jossa opettaja voisi vain merkitä haluamansa tehtävät ja sovellus loisi valituista tehtävistä valmiin sivun liitettäväksi opettajan omaan verkkomateriaaliin. Kun tehtävät ovat helposti löydettävissä, muodostuu seuraavaksi ongelmatilanteeksi tehtävien siirrettävyyden helppous. Jotta tehtäväpankista olisi hyötyä opettajalle työssään on tehtävien oltava siirrettävissä helposti omaan dokumenttiin. Matematiikassa tehtävät eivät ole vain tekstiä, vaan niissä on kuvia ja kaavoja (tämä koskee myös monia muita aineita). Pelkät internetsivujen muodossa tehtäväpankissa olevat tehtävät eivät vähennä opettajan työtä riittävästi, sillä materiaali on kopioitava ja koottava itse uudestaan. Jos omien dokumenttien tekeminen tehtäväpankista on hankalaa, niin sillä ei tule olemaan paljoa käyttöä. Ratkaisuna tehtävien kokoamiseen olisi tietokantapohjainen sovellus, josta opettaja voisi esimerkiksi klikkaamalla valita haluamansa tehtävät ja valittuaan kaikki tehtävät opettaja voisi luoda valitsemistaan tehtävistä yhden (tai useamman) internetsivun. Erityisen käteväksi pankin tekisi, jos opettaja voisi määrätä jo sivua tehdessään minä päivänä kyseisen sivun tehtävien ratkaisut tulevat sivulla näkyviin. Näin voisi verkossa välittää kotitehtäviä, joiden ratkaisut ilmestyisivät näkyviin viimeisen palautuspäivämäärän jälkeen. Opettajalle on hyvä antaa mahdollisuus muokata valmiiksi tehtyjä ratkaisuja, sillä matematiikassa on harvoin vain yhtä oikeaa ratkaisua. Jos ratkaisu on opettajan näkymässä editoitavassa muodossa voi jokainen muokata huomattavasti pienemmällä työllä omasta mielestään parhaan ratkaisun. Jos tämä muokattu ratkaisu voitaisiin vielä helposti liittää toiseksi versioksi tehtäväpankkiin, niin se helpottaisi sekä kyseisen opettajan että muiden opettajien opetuksen valmistelua. 2/12

3 Opiskelijan näkökulma Opiskelijan kannalta verkkomateriaalin on oltava helposti luettavissa ja mahdollisesti tulostettavissa. Tehtäväpankki antaisi opiskelijalle sen edun, että hän saisi katsottua tai tulostettua matemaattisesti oikeassa muodossa olevan ratkaisun tehtävään. Opiskelijan etu on myös se, että opettajalla on suurempi valikoima tehtäviä käytettävissä kuin aiemmin (varsinkin jos toteutukseen saadaan mukaan muita ammattikorkeakouluja). Opiskelijan etu olisi väistämättä myös se, että tehtäväpankin ollessa olemassa, opettaja tekee helpommin ja siten toivottavasti myös enemmän verkkomateriaalia. Joka tapauksessa opettajalle jää enemmän aikaa kehittää opetustaan, jos verkkoon vietävien tehtävien tekeminen helpottuu ja aikaa säästyy. 3. Tehtäväpankin toteutusmahdollisuuksia Resursseista riippuu, millä tasolla tehtäväpankin toteutus tulee olemaan. Seuraavassa pyritään tuomaan esille kahden mahdollisen ratkaisun hyviä ja huonoja puolia. Myös muita mahdollisia ratkaisuja on (esim. oppimisympäristöön pohjautuva varastokurssi tai intranet tyyppinen ei selaimeen pohjautuva tietokantasovellus), mutta ne eivät tuo asiaan mitään parempia puolia verrattuna jatkossa esitettäviin, vaan pikemminkin päinvastoin. Perinteinen internetsivukokonaisuus Halvin ja ehkä helpoin ratkaisu olisi tehdä perinteinen internetsivukokonaisuus, jonka lähes kuka tahansa esim. TAMKin opiskelija pystyy tekemään. Toteutuksena voisi olla esimerkiksi freimi -tekniikkaan perustuva sivukokoelma, josta voisi aiheittain järjestettyjen linkkien avulla etsiä haluamansa tehtävät. 3/12

4 Ratkaisun hyvät puolet Hyvänä puolena on tietysti ratkaisun vähäinen resurssivaatimus niin toteutuksen kuin rahoituksen puolesta. Muita hyviä puolia ratkaisusta on vaikea löytää. Ratkaisun huonot puolet Tehtävien säilyvyys on epävarmaa, sillä perinteisten internetsivujen elinaika on käyttäjätunnuksen haltijan päätettävissä. Sivujen päivitettävyys on hankalaa, sillä jokainen sivukokonaisuus on tekijänsä näköinen, eli jos tekijä ei ole saatavilla päivitystä tarvittaessa tai ongelmien ilmetessä, on hankalaa ja aikaa vievää selvittää sivukokonaisuuden rakennetta. Lisäksi perinteisen ratkaisun ongelma on se, että kokonaisuus on vaikeasti laajennettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että pienen lisäyksen tekeminen saattaa aiheuttaa lähes kaikkien sivujen uudelleen päivittämisen. Tämä ongelma tulee ajankohtaisemmaksi tehtäväpankin kasvaessa (mikä tietenkin on sen tarkoituksena). Tietokantapohjainen internetsivukokonaisuus TAMKissa on valmiina tietokantaohjelmisto, jonka avulla voisi rakentaa tietokantapohjaisen tehtäväpankin. Tätä sovellusta käytettäisiin selainliittymän kautta. Ratkaisun hyvät puolet Tietokantapohjaisesta ratkaisusta on helppo löytää hyviä puolia. Ensimmäisenä mainittakoon varmuuskopiointi. Jos tehtäväpankin materiaali on talletettuna tietokantaan, on tietokannasta helpompi ottaa varmuuskopio kuin perinteisistä sivuista. Tietokantapohjaiseen, internetselaimen kautta käytettävään, tehtäväpankkiin voidaan tehdä käyttöliittymä sekä materiaalin tuottamista että materiaalin käyttämistä varten. Tietokantapohjainen ratkaisu antaa mahdollisuuden myös vapaaseen tehtävien hakuun. Myös tehtävien rakenteelle jää vapauksia, jos tietokannan suunnittelu tehdään hyvin. 4/12

5 Ratkaisun huonot puolet Tietokantapohjainen ratkaisu vaatii runsaasti työtä ennen kuin ensimmäistäkään tehtävää voidaan viedä tietokantaan. Käyttöliittymien tekeminen, niin materiaalin tietokantaan viemistä varten kuin opettajan käyttöä varten, on työläs toiminto ja vaatii asiantuntevan toteuttajan. Toteuttajan tulisi myös sitoutua käyttöliittymien päivitykseen ja muutosten tekemiseen. 4. Tehtäväpankin rakenteesta Tehtäväpankin ideoimisen ohella aiheesta on käyty keskusteluja opettajien kanssa. Näiden keskustelujen tulokset näkyvät seuraavana esitettävässä tehtäväpankin rakenteessa. Kokonaisuus Useimpien matematiikan opettajien mielestä hierarkisesti rakennettu tehtävien selaaminen on välttämätön ominaisuus. Liitteessä 1. on esitetty varovainen hahmotelma siitä, miten tehtävät voitaisiin jaotella. Keskusteluissa on tullut esille myös tarkemman jaottelun tarve. Näistä asioista tulee keskustella tarkemmin suunnitteluvaiheessa. Yleensä muiden kuin opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esiin tarve vapaan haun olemisesta sovelluksessa. Tietokantapohjaisessa tehtäväpankissa tämän kaltainen vapaa tehtävien haku olisi suhteellisen helppo toteuttaa. Tarkempia näkymiä eri sivuista rakennetaan sitten, kun tehtäväpankin toteutus aloitetaan. Tällöin tiedetään, millaista ratkaisua voidaan lähetä toteuttamaan. 5/12

6 Opettajan tehtävänäkymä Aiheesta on käyty useita keskusteluja ja näiden pohjalta tähän ehdotukseen on otettu kaikki mahdolliset ehdotukset. Todennäköisesti osasta ehdotuksia joudutaan tinkimään teknisten rajoitusten johdosta. Seuraavia kohtia lukiessa kannattaa katsoa tehtävänäkymän ehdotusmallia Liitteessä 2. Opettajan näkymässä tulisi olla tehtävän anto, joka sisältää eri tilanteissa eri tavalla tekstiä ja kuvaa. Moniin tehtäviin liittyy tehtäviin liittyy yksi tai useampi kuva. Lisäksi kaava muodossa olevat tekstit ovat väistämättä kuvamuodossa internetsivua varten. Tehtävien anto ja ratkaisut Opettajalla tulisi edellä mainittua ratkaisujen muokkausta varten olla linkki Word - muodossa olevaan dokumenttiin, jossa olisi sekä tehtävän anto että ratkaisu. Tämän Word -linkin ei missään tilanteessa ole tarkoitus näkyä opiskelijalle. Tämän saman dokumentin tulee olla linkkinä myös helposti tulostettavassa muodossa, mikä Word -dokumentin yhteydessä voisi olla Acrobat -muoto (.pdf). Tämä Acrobat -dokumentti olisi se, joka tulee opiskelijan näkymään. Jos Word -dokumentin muuntaminen Acrobat -dokumentiksi voidaan automatisoida, säästetään tehtäväpankin materiaalia luotaessa valtavasti työtä. Tiedostomuodoista varmasti vielä keskustellaan ja niiden valintaan liittyy myös muiden oppilaitosten ratkaisut. Tässä ollaan pitäydytty TAMKissa eniten käytettyihin ja tuettuihin ratkaisuihin. Esimerkiksi yliopistot ja korkeakoulut käyttävät tulostukseen postscript - muotoa ja tällöin yhteistyö aiheen tiimoilta heidän kanssaan saattaa olla hankalaa. Linkit muihin tehtäviin ja aiheeseen liittyviin internetsivuihin Tehtävien yhteyteen saattaisi olla hyvä liittää myös linkkejä aiheeseen liittyviin sivuihin, jolloin opiskelija pystyisi hakemaan tehtävää ratkaistessa syventävää tietoa jostain muu- 6/12

7 alta. Linkit muihin vastaaviin tehtäviin saattaa olla hankala toteuttaa niin kauan, kun tehtäväpankki pidetään poissa opiskelijoiden käytöstä. Opiskelijalle näytettävän tehtäväsivun kokoaminen Kuten jo aiemmin todettiin tehtäväpankin tulee olla helppokäyttöinen, jotta sitä yleensä käytettäisiin. Tässä ehdotuksessa on ratkaisuna internetkaupoista tutun ostoskoritekniikan käyttö. Ostoskoriajatusta voisi käyttää siten, että kun opettaja päättää valita tehtävän, hän painaa 'Lisää koosteeseen' -linkkiä (Liite 2.) ja tehtävä talletetaan tilapäiseen kokoelmaan. Ostoskoritekniikan etuna on sen muokattavuus, eli kerran valittuaan tehtävän, sen voi vielä poistaa sieltä. Lopuksi pitäisi mennä koosteeseen, jossa tehtäisiin sivulle loput toimenpiteet. Näitä on mm. seuraavan käsiteltävä aikojen määritys. Aikojen määritys Opettajan kannalta olisi edullista, jos hän voisi sivua tehdessään määrittää minä päivänä ratkaisu tulee sivulla näkyviin. Tämä voitaisiin tehdä koostetta luotaessa. Opettaja voisi valita päivämäärät jolloin eri linkit tulevat opiskelijan näkymässä opiskelijan nähtäväksi. Tämän mahdollisuuden tuominen riippuu paljon teknisistä kokonaisratkaisuista sovelluksen suhteen. Muokattujen ratkaisujen (ja/tai vihjeiden) tuominen pankkiin Kuten edellä mainittiin olisi hyvä, jos opettaja pääsisi vapaasti muokkaamaan ratkaisua mieleisekseen. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että opettaja korjaisi jo tehtäväpankissa olevaa ratkaisua, vaan sen sijaan opettaja tekisi uuden version vanhan lisäksi. Opettajan tekemä oma ratkaisu tulisi olla mahdollista tuoda tehtävän yhteyteen eri versiona tehtävän ratkaisusta. Näin kaikilla olisi aikaa myöden useampia mahdollisuuksia mistä valita. Muokatun version tuominen olisi hyödyllistä etenkin, jos sovellus automaattisesti muuntaisi Word -dokumentin Acrobat -dokumentiksi. 7/12

8 Keskusteluissa tuli esiin myös vihjeiden tuominen ratkaisua ennen dokumenttiin. Jos voidaan määrittää, milloin mikäkin ratkaisu (.pdf) näkyy opiskelijalle, niin vihjeet voisi näyttää vaikkapa paria päivää ennen tehtävien tekemisen takarajaa. Tietenkin on tarkoitus, että opettaja tuo opiskelijan nähtäväksi vain yhden ratkaisun. Mutta toisinaan voi olla hyödyllistä tarjota opiskelijalle useampi ratkaisu tehtävästä, joten tätäkään mahdollisuutta ei ole syytä sulkea pois. Opiskelijan tehtävänäkymä Opiskelijan tehtävänsivun, eli opettajan tehtäväpankissa tekemän sivun, malliehdotus on Liitteessä 3. Opiskelijalla olisi tarkoitus olla tehtäväsivulla näkymä, jossa on aina heti näkyvissä tehtävien annot kuvineen samalla internetsivulla. Opiskelijan tehtäväsivuun ei ole tarkoitus tulla muuta kuin Acrobat -dokumenttien linkit. Koska nämä linkit tulevat näkyviin ja kuinka, on kiinni tehtäväpankin teknisistä ratkaisuista. Acrobat -tyyppinen linkki on sekä ratkaisun katsomisen että mahdollisen tulostamisen kannalta tärkeä seikka. Acrobat - ratkaisu antaa opiskelijalle juuri oikeassa muodossa olevan ratkaisun, minkä tuottaminen internetsivulle on huomattavan hankalaa. 5. Muita näkökulmia Edellä on esitetty jonkin asteinen hahmotelma siitä, millainen matematiikan tehtäväpankin tulisi olla. Mikäli edellä esitetyn kaltaista tehtäväpankkia lähdetään toteuttamaan on asiasta vielä keskusteltava matematiikan opettajien kesken. Matematiikan tehtäväpankin kaltainen sovellus ei ole vain ainekohtainen, vaan tällaista ratkaisua voisi käyttää mikä tahansa oppiaine TAMKissa ja miksei koko virtuaaliamkissa. Ensimmäisenä tulee mieleen fysiikan ja kemian tehtäväpankit. Tätä suunniteltaessa ei ole tullut esille näkökohtia miksi kyseinen sovellus ei toimisi em. aineissa (tai muissa aineissa). 8/12

9 Tehtäväpankin yhteydessä on pakko ottaa selvää tehtävien tekijänoikeuksista, eli ovatko kirjojen tehtävät tekijänoikeuslain alaisia ja mitä muita tekijänoikeuskysymyksiä asiaan liittyy. Edellä esitetty ratkaisu on suuri projekti, sillä jo pelkästään sovelluksen suunnittelu ja toteutus tulee kestämään kuukausia. Yhdenkään oppiaineen tehtäviä ei siirretä lyhyessä ajassa verkkoon, vaikka edellä mainitun kaltainen sovellus olisikin olemassa. Matematiikan materiaalin vieminen tehtäväpankkiin Matematiikan osalta sovelluksen ollessa valmis tai ainakin testikäytössä voitaisiin käyttää seuraavan kaltaista ratkaisua. Otetaan yksi tai useampi korkeakoulutason matematiikan opiskelija tekemään valituista tehtävistä ratkaisuja. Kootaan työryhmä, joka hyväksyy tai korjauttaa opiskelijoiden ratkaisut. Vasta tämän jälkeen opiskelijat vievät tehtävät tehtäväpankkiin. Tämä ratkaisu vähentäisi sikäli opettajien työtä ettei heidän tarvitsisi luoda ratkaisuja ja ainakin työryhmä olisi hyväksynyt ratkaisut ennen tehtäväpankkiin viemistä. Toki virheitä saattaa silti löytyä tehtäväpankista. 9/12

10 LIITE 1. Tehtävien hakemistorakenteen malli: Seuraavassa vain esimerkki aiheista (,sillä niitä on paljon enemmän). Geometria Kolmio Ympyrä Pallo Vektorit Suorakulmainen kolmio Vinokulmainen kolmio Pinta-ala Differentiaalilaskenta Funktio Raja-arvo Derivaatta Integraalilaskenta Integraali Käänteisfunktio Yhdistetty funktio Ääriarvot Tarvitaanko lisäryhmittelyä? Esim. Ääriarvot tehtävän laadun mukaan Ääriarvot osaston mukaan (sähkö, kone) 10/12

11 LIITE 2. Tehtävän opettajan näkymän malli: Hakemisto / Differentiaalilaskenta / Derivaatta / Ääriarvot Tehtävä: ääriarvot4 Lisää koosteeseen Tehtävä: ääriarvot5 Kolme rakennusta A, B ja C sijaitsevat kuvan osoittamalla tavalla tasakylkisen kolmion kärjissä. Muuntaja on suunniteltu sijoitettavan kanaan vastaiselle korkeudelle. Mihin kohtaan muuntaja pitää sijoittaa, jotta siitä pisteisiin A, B ja C johtavien sähkölinjojen yhteispituus olisi mahdollisimman lyhyt? C 5 km 5 km A 6 km B ääriarvot5_ratk.doc ääriarvot5_ratk.pdf ääriarvot5_vinkki.doc ääriarvot5_vinkki.pdf (lisää versioita ratkaisuista?) Lisää koosteeseen Katso myös: ääriarvot12 (toteutus?) Tehtävä: ääriarvot6 Lisää koosteeseen 11/12

12 LIITE 3. Opiskelijan tehtävänsivun näkymän malli: Tehtävät Tehtävä1. Kolme rakennusta A, B ja C sijaitsevat kuvan osoittamalla tavalla tasakylkisen kolmion kärjissä. Muuntaja on suunniteltu sijoitettavan kanaan vastaiselle korkeudelle. Mihin kohtaan muuntaja pitää sijoittaa, jotta siitä pisteisiin A, B ja C johtavien sähkölinjojen yhteispituus olisi mahdollisimman lyhyt? C 5 km 5 km A 6 km B (ääriarvot5_vihje.pdf) (ääriarvot5_ratk.pdf) Katso myös: ääriarvot12 (?) Tehtävä2. Linkit tulevat näkyviin opettajan määräämänä päivänä Opettaja voisi halutessaan lisätä linkkejä tehtäviin (toteutus?) tai muualle Palloon, jonka säde on 12/12

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Haasteita opettajalle lukion lyhyen matematiikan opetuksessa ovat havainnollistaminen ja riittämätön aika. Oppitunnin aikana opettaja joutuu usein palamaan

Lisätiedot

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta.

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta. TEEMA2 Aineistot Sisältö Moodleen kirjautuminen...1 Aineistot (Lisää aineisto ) - Web-sivu...2 - Linkit ulkoisille sivuille...4 - Valmiit tiedostot...5 Etusivun näkymän jäsennys otsikoilla...7 Tiedostojen

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Versionhallintaa Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Sisältö Mitä on versionhallinta Rakenteet ja niiden oikeudet Repository Browserin käyttäminen Hakemistorakenteen luominen Metadatan tallettaminen

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

3T eopiston pikaopas. 22.9.2014 tuki@3tonline.fi 010 2310 344. ffff

3T eopiston pikaopas. 22.9.2014 tuki@3tonline.fi 010 2310 344. ffff 3T eopiston pikaopas 22.9.2014 tuki@3tonline.fi 010 2310 344 1 Multimedioiden valitseminen ja vaihtaminen 3T eopistossa käytät sovittua määrää 3T Opetusmultimedioita verkkokursseilla ilman osallistujamäärärajoitusta.

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle 2.1.2014/pn Valitse kohta Opiskelijoiden HOPSit. Tarvittavat oikeudet: - kommentoija tarvitsee WebOodin Opiskelun ohjaaja oikeuden siihen organisaatioon,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Teemme työstäsi helpompaa. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2017 Casio Scandinavia Keilaranta 17 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä lukija, Kaksiosaiset matematiikan kokeet saivat jatkoa

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Kohti tentitöntä matematiikkaa

Kohti tentitöntä matematiikkaa Kohti tentitöntä matematiikkaa Riikka Nurmiainen Esitys Matematiikan, fysiikan ja kemian AMK-opettajien päivillä 2152015 Arviointikokeiluja talotekniikan matematiikan opintojaksoilla Miksi? Koska laskemalla

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen lomake Wilmaohje. 17.9.2015 Turun ammatti-instituutti Sami Mäkelä

Työssäoppimisen lomake Wilmaohje. 17.9.2015 Turun ammatti-instituutti Sami Mäkelä Työssäoppimisen lomake Wilmaohje 17.9.2015 Turun ammatti-instituutti Sami Mäkelä Työssäoppiminen Opettaja voi täyttää ja tarkastella työssäoppimistietoja Wilman kautta. Myös opiskelijalle annetaan oikeus

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Opinto-oppaiden rakenteistaminen JY:ssä

Opinto-oppaiden rakenteistaminen JY:ssä 9.2.2011 Opinto-oppaiden rakenteistaminen JY:ssä Miika Nurminen Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta Sisältö Lähtökohta Xoo-järjestelmä Käyttöesimerkki Arviointia Lähtökohta Opinto-oppaat

Lisätiedot

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun 19.2.2015 Petri Saarinen Yleistä Emolehmätarkkailuun kuuluville WinPihvi käyttäjille avataan 28.2. tehtävän indeksilaskennan jälkeen uusi raportti Web-ympäristöön.

Lisätiedot

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Sisällys Tietoa tästä dokumentista... 3 Yleistä... 3 Dokumentit... 4 Online-muokkaustila Macin Firefox-selaimella... 4 Pääsy mobiilikäyttöliittymälle kansio- ja dokumenttilinkkien

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Portfolio OneNotessa

Portfolio OneNotessa Portfolio OneNotessa Mikä portfolio on ja miksi sitä on hyvä käyttää: Portfolio rakentuu opintojen aikana hankitun osaamisen, sen kuvaamisen ja itsereflektion kautta. Portfoliotyöskentelystä voidaan karkeasti

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Kommentteja Markku Halmetojan ops-ehdotuksesta

Kommentteja Markku Halmetojan ops-ehdotuksesta Jorma Merikoski 10.1.2015 Kommentteja Markku Halmetojan ops-ehdotuksesta Markku Halmetoja on laatinut ehdotuksen lukion pitkän matematiikan uudeksi opetussuunnitelmaksi. Hän esittelee sitä matematiikan

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä Vastaa kysymyksiin esityksen aikana Avaa älypuhelimen selaimella m.socrative.com room number: 880190 Miksi tietokoneita pitäisi käyttää arvioinnissa?

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Syksyn 2015 Lyhyen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Lyhyen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 015 Lhen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Tekijät: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen Ratkaisut on laadittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmalla kättäen Muistiinpanot -sovellusta.

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän harjoituksen 1b tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman tutuiksi. Harjoituksen tavoitteet Harjoituksessa

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

raportointipalvelun käyttöohjeet

raportointipalvelun käyttöohjeet raportointipalvelun käyttöohjeet 3.10.2013 Käyttöohje 2(12) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 Kerttu -raportointipalveluun rekisteröityminen... 3 2 Raportointipalvelun aloitusnäkymä... 4 3 Käytön

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja.

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Voit mukauttaa tämän alueen,

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 15.11.2007 1 (10) HELPDESKIN KÄYTTÖ JA OHJELMIEN PÄIVITYS INTERNETISSÄ DL Helpdesk Online Asiakastukemme avuksi on rakennettu Helpdesk, joka löytyy osoitteesta helpdesk.dlsoftware.com Jokainen ylläpitoasiakas

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut Johdanto Kokeile tavallista numeroilla laskemista: yhteen-, kerto- ja jakolaskuja sekä potenssiinkorotusta. 5 (3.1) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Tietokoneharjoitus: ratkaisut Kurssin 1. alkuviikon

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä

Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä Tulet hämmästymäät kaikista upeista asioista joita PC SpeedCAT pystyy tekemään: Optimoi tietokoneesi nopeuden tehden siitä Optimoi internetnopeutesi tehden

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta Eksponenttifuntio Palautetaan mieliin, että Neperin luvulle e pätee: e ) n n n ) n n n n n ) n. Tästä määritelmästä seuraa, että eksponenttifunktio e x voidaan määrittää

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE)

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) 1 Pepe Vilpas pertti.vilpas@metropolia.fi METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) Google Apps for Education (GAFE) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot