Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja , Rauno Latvala jäsen Anneli Mäenpää jäsen , Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Riitta Ampiala varajäsen Poissa Sisko Nyrhilä jäsen Muut osallistujat Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Aili Tamminen kaupunginpuutarhuri, 133 Kirsi Vesala vs. hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Kirsi Vesala sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Anneli Mäenpää Rauha Karvala Riitta Ampiala , PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Vs. hallintosihteeri Kirsi Vesala

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 131 Pöytäkirjan tarkastus 132 Ilmoitusasiat 133 Viheralueiden hoitoluokitus Kesäkioskin mainoskyltin sijoituspaikkalupa 135 Tievalaistuksen rakentaminen 2007 / urakoitsijan valinta - lisämääräraha 136 Kaupungin suostumus lohkomiseen / Kleemola 137 Korttelin 875 tonttijako 138 Männikön koulun luokkatila 139 Maankäyttö ja tilojenkäyttö anomus 140 Anomus Ritamäen koulun asunnon ottamisesta koulun käyttöön 141 Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 arviokirja asuntojen myynti hinnasta / Asuntojen A 6, B 10 ja C 20 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti vuokralaisille 142 Poikkeamislupa / 14. Honkimetsä, / Rakennustoimisto Choppers Oy 143 Kokouksen päättäminen 144 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 130 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 131 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Rauha Karvalan.

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 132 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 132 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Kaupungingeodeetin viranhaltijapäätös : Kaupungin etuosto-oikeus helmikuun 2007 kiinteistökaupoissa LIITE 132A/Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 133 Sivu 3 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS 2007 Tekla 133 Valmistelija: kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh.(06) tai Kaupungin viheralueiden hoitoluokitukset tulee tarkistaa vuosittain. Viheralueen hoitoluokituksen tavoitteena on selkeyttää alueen hoidon laatutavoitetta. Luokitus vaikuttaa alueen hoitotapaan ja hoitokertojen lukumäärään. Valmiilla viheralueella luokituksen muutos saattaa aiheuttaa rakentamistarvetta, rakenteiden ja laitteiden poistamista jne. A1-luokka: Edustusviheralue Tärkeitä julkisten rakennusten pihoja, keskeisiä kaupunkipuistoja ja -aukioita tai niiden osia - rakennetaan ja ylläpidetään korkeatasoisesti. Vaatii päivittäistä silmälläpitoa. A2-luokka: Käyttöviheralue Kaupunkipuistoja ja -aukioita, leikkipuistoja, kiinteistöviheralueita, liikenneviheralueita keskusta-alueella sekä liikuntaan ja toimintaan tarkoitettuja viheralueita. -hoidon tavoite on monipuolisen, viihtyisän, turvallisen ja hyvin toimivan viheralueen ylläpitäminen hyvässä kunnossa. Hoito on intensiivistä, ei kuitenkaan päivittäistä. A3-luokka: Luonnonläheiset puistot, käyttö- ja suojaviheralueet. Yleensä laajoja rakennetun ja luonnonympäristön välimaastoon sijoittuvia puistoja, suojavyöhykkeitä, kiinteistöjen pihojeni osia, katuviheralueita ydinkeskustan ulkopuolella. -hoidon tavoite on kasvillisuuden monimuotoisuuden ja elinvoiman turvaaminen sekä kulkureittien ja rakenteiden kunnon ja turvallisuuden ylläpito. B-luokat ovat maisemapeltoja ja -niittyjä ja sijaitsevat yleensä asutuksen reuna-alueilla. -tavoitteena on mahdollistaa virkistyskäyttö ja säilyttää alue avoimena sekä hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen. C-luokat: Lähi-, ulkoilu- ja suojametsät -hoidon tavoitteena on maisemakuvan, monipuolisen ja elinvoimaisen kasvillisuuden ja sen antaman suojavaikutuksen sekä ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen. Kunnossapito aiheutti bruttokuluja vuonna 2006 seuraavasti:

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 133 Sivu 4 luokka ha /ha A katuvih.al 19, B katuvih. al 2, puistot A1 0, A2 31, A3 20, B 5, C 5, Jokilaakso / A1 2, Kunnossapitokuluihin vaikutti alentavasti kuivan kesän vähäinen ruohonleikkaustarve ja lukuisten kiinteistöpihojen peruskorjauksien vaatima henkilömäärä. Työvoiman riittämiseksi jouduttiin vuonna 2006 puistoviheralueiden hoitotöitä minimoimaan. Rakennettujen katuviheralueiden kokonaispinta-ala oli vuoden 2007 lopussa 19,58 ha, rakennettujen puistojen 52,97 ha ja A- B-luokiteltujen pihaalueiden 38,04 ha. Lisäksi huolehdittiin torista, uima-, asuntovaunu-, ja venepaikoista, Hirvijärven virkistysalueesta, Simpsiön näkötornista, Alajoen ja Hirvijärven lintutorneista, luontopolusta, puutarhapalstoista, laitureista, jokisuihkulähteestä ja rakentamattomien, tonttien ja muiden joutoalueiden niitosta. Lautakunnan tulisi päättää vuonna 2007 noudatettavasta viheralueluokituksesta. Kaupunginpuutarhurin esitys: Esitän, että A1-luokan edustuspuistona hoidetaan edelleen Laurilan puiston ja Riihipuiston suihkuallas- ja patsasalueet ja niiden lähiympäristöt, Laurilan puistoaukio ja -viherportaat, Perinnepuiston näytealueet, Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden muistomerkkialue, kaupungintalon ja Komentopaikan etupihat, Vanhan Paukun lähipihat (kirjaston ympäristö) ja Jokilaakson matkailupuutarha-alueet. Esitän myös, että vuonna 2006 rakennetut puistoalueet Rautatieaseman lähellä hoidetaan A3-luokassa ja että Myllykylän katuviheralueet hoidetaan A2 luokassa ja muut aiemmin rakennetut (A2, A3, B ja C-luokan tasoisesti hoidetut) puisto-, katu- ja pihaviheralueet ylläpidetään samoissa hoitoluokissa kuin v K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupunginpuutarhurin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana oli kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 133 Sivu 5 Lisätietoja: kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh ,

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 134 Sivu 6 KESÄKIOSKIN MAINOSKYLTIN SIJOITUSPAIKKALUPA Tekla 134 Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen Puh. (06) tai Minna Peräsalo pyytää lupaa saada sijoittaa kesäkioskinsa mainoskyltin katu- viheralueelle Simpsiöntien ja Saarentien risteyksen läheisyyteen. Kyltin sijaintipaikka tulisi olemaan kevyen liikenteen väylän ja rakentamattoman, viheralueena hoidetun tontin välissä. Kirje karttaliitteineen LIITE 134A/Tekla Kaupunginpuutarhurin esitys: Lautakunta päättää antaa luvan kirjelmässä mainitun kyltin pystyttämiseen ehdotettuun paikkaan. Luvan saajan on kuitenkin huolehdittava, että kyltti ei muodosta risteysalueen liikenteelle näkemäestettä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupunginpuutarhurin esityksen. Lisätietoja, kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh. (06) ,

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 135 Sivu 7 TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN 2007 / URAKOITSIJAN VALINTA - LISÄMÄÄRÄRAHA Tekla 135 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö Puh. (06) , Kunnallistekninen osasto on pyytänyt kirjalliset tarjoukset klo mennessä tievalaistuksen rakentamisesta Luomala - Lappajärvi yksityistien osalle ja Raamatuntielle (Mt Yli-Hella - Rajala, Raamattu). Pöytäkirja tarjousten avaamisesta LIITE 135A/Tekla Tarjouspyynnön mukaan urakan ratkaisuperusteena käytetään kokonaishinnaltaan halvinta tarjoushintaa. Halvin kokonaishinta on Sähkö-Kaunisto Oy:n Urakkahinnan lisäksi muita kustannuksia on tarvittavista sähköliittymistä, suunnittelusta, tarkastuksista yms. n Kohteisiin on talousarviossa varattu yhteensä , joten lisämäärärahan tarve on Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää 1. Valita yllä mainittujen tievalaistuskohteiden rakentamisurakoitsijaksi Sähkö-Kaunisto Oy:n ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan lisämäärärahan. 2. Esittää kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi investointien kustannuspaikkaan (katu- ja tievalaistus) euron lisämäärärahan. K-ins: Lautakunta valitsee urakoitsijaksi Sähkö-Kaunisto Oy:n Lisämäärärahaa ei tässä vaiheessa haeta. Kunnallistekniikan päällikölle annetaan oikeus neuvotella urakan laajuudesta ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Tämän päätöksen tiedoksianto ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, urakkasopimus laaditaan erikseen. Lisätietoja, tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) ,

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 136 Sivu 8 KAUPUNGIN SUOSTUMUS LOHKOMISEEN /KLEEMOLA Tekla 136 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh , Keijo ja Terttu Kleemola ovat pyytäneet kaupungin suostumusta lohkomiseen kiinteistöllä juurakko. Kiinteistöstä on myyty n. 0,76 ha määräala m602 samu rintaniemelle. kantakiinteistön pinta-alaksi jää n. 0,15. Kantakiinteistöksi jäävä alue on vanha rakennuspaikka ja sillä sijaitsee asuinrakennus talousrakennuksineen. Muodostettavan kiinteistön ja kantakiinteistöksi jäävän kiinteistön pintaalat eivät täytä maankäyttö- ja rakennuslain 116 :n edellyttämää 2000 m² pinta-alavaatimusta. Kartat LIITE 136A/Tekla Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Määräalan alue ja kantakiinteistölle jäävä alue ovat pinta-alaltaan pienempiä kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuspaikan vähimmäiskoko. Vähimmäispinta-alasta poikkeaminen on MRL 171 :n mukaan mahdollista kunnan antaessa siihen suostumuksensa. Lohkominen ei vaikeuta alueen kaavoittamista tai muitakaan maankäytön järjestelyjä. Kiinteistönmuodostamislain 34 :n mukaan kunta voi antaa suostumuksensa kiinteistön muodostamiseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta rakennuspaikan pinta-alarajoituksesta poiketen. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta antaa kaupungin suostumuksen edellä mainitun määräalan lohkomiseen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Tapio Moisio Puh ,

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 137 Sivu 9 KORTTELIN 875 TONTTIJAKO Tekla 137 Valmistelu: Kartastoinsinööri Reima Katajamäki Puh. (06) , Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 8. Liuhtarin kaupunginosan kortteliin 875 koskien tonttia 1 sekä Liuhtarin kylään kuuluvaa määräalaa kiinteistöstä 24-3 Rantatie. Tonttijakoalue sijaitsee Myllytien varrella Tonttijakoehdotus LIITE 137A/Tekla Kartta sijainnista LIITE 137B/Tekla Tonttijakoalueen maanomistajat ja naapuri ovat antaneet hyväksymisensä tonttijakoehdotukseen. Hyväksymiset LIITE 137C/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä korttelin 875 tonttia 1 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja, kartastoinsinööri Reima Katajamäki puh. (06) ,

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 138 Sivu 10 MÄNNIKÖN KOULUN LUOKKATILA Tekla 138 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) , Männikön koulun talousrakennuksen ns. siipiosaan on ollut tarkoitus saneerata opetustila. Käyttösuunnitelman investointiosassa on varattu määräraha ko. saneeraukseen, vuodelle ja vuodelle Männikön koululta on tullut toive, että luokkatila olisi valmis jo syksyllä 2007, koska koulun oppilasmäärä kasvaa nykyisestä huomattavasti. Muutostöitä aloitettaessa ja siipiosan rakenteita avattaessa seinärakenteista paljastui kylmän varasto-osan kohdalla seinärungossa lahovaurio. Vaurion laajuudesta johtuen on taloudellisempaa purkaa siipiosa perustuksia lukuun ottamatta. Koska olemassa olevat seinät on poistettu, on luokkatilan suurentaminen vaipan ulkopuolelle tässä tilanteessa perusteltua. Tilasta saadaan käytännöllisempi kuin alkuperäisin minimimitoin toteutettuna. Uuden luokkatilan rakentaminen on täten toteutettuna kustannuksiltaan suurempi, luonnossuunnitelman mukainen uusi kustannusarvio Luonnossuunnitelma LIITE 138A/Tekla Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää 1. Hyväksyä luonnospiirustukset 2. Pyytää kaupunginhallitukselta hankkeelle toteuttamisluvan 3. Esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2007 talousarvioon Asiasta klo 8.30 käydyssä neuvottelussa on todettu, että hanke tulisi toteuttaa kuluvana vuonna, jos muista hankkeista voidaan siirtää katetta. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että Keskuskoulun siirtyminen omiin tiloihinsa voi tapahtua vasta lokakuussa Jokilaakson kiinteistöjen peruskorjaukset voivat alkaa vasta sen jälkeen. Katteen siirto Jokilaakson kohteista on mahdollinen. Siirto-oikeus talonrakennusinvestointien sisällä on teknisellä lautakunnalla. K-ins: Lautakunta päättää 1. Hyväksyä luonnospiirustukset 2. Tehdä vuoden 2007 talousarvion investointiosaan seuraavat määrärahasiirrot:

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 138 Sivu Jokilaakson koulurakennus Jokilaakson asuntolarakennus Männikön koulu Lisätietoja, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) ,

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 139 Sivu 12 MAANKÄYTTÖ JA TILOJENKÄYTTÖ ANOMUS Tekla 139 Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) tai Kirjeellään Lapuan Virkiä ry anoo lupaa käyttää Liuhtarissa järjestettävän suunnistuksen sprintin maailmancupin osakilpailun karsintakilpailussa Liuhtarin alueella olevien kaupungin kiinteistöjen maa- ja pihaalueita kilpailualueena. Toisena asiana anotaan Lukion ja kauppaopiston luokkatilojen saamista majoituskäyttöön ajalle , jolloin Lapualla järjestetään suunnistuksen Jukolan Viesti. Kauppaopiston osalta tilojen luovutuksesta päättää Härmänmaan Ammattiinstituutti. Anomus ja kartta LIITE 139A/Tekla Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää: 1. antaa luvan käyttää suunnistuskilpailussa tarvittavia kaupungin maa-alueita korvauksetta. 2. antaa lukion luokkatilat majoituskäyttöön anomuksen mukaisesti korvauksetta. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Lisätietoja, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) ,

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 140 Sivu 13 ANOMUS RITAMÄEN KOULUN ASUNNON OTTAMISESTA KOULUN KÄYTTÖÖN Tekla 140 Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala (06) tai Ritamäen koulun apulaisrehtori Seppo Kaappola on esittänyt, että koululla oleva 50 m2 asunto luovutettaisiin koulun käyttöön syyslukukauden 2007 alusta alkaen. Perusteluina on lisääntynyt oppilasmäärä ja sen mukana tarvittavat lisätilat. Anomus LIITE 140A/Tekla Ritamäen koululla on vuokrakäytössä 50 m2 asunto 2h+ k+ ph/wc. Asunto on vuokralla ja vuokratulot on 227,13 / kk, eli 2725,56 /vuosi. Vuokranantajan toimesta tapahtuva irtisanomisaika on 6 kk. Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää, että Ritamäen koulun asunto luovutetaan koulun käyttöön ja vuokralainen irtisanotaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Lisätietoja, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) ,

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 141 Sivu 14 ASUNTO OY LAPUAN VÄLILÄNKATU 6 ARVIOK IRJA ASUN TOJEN MYYN TIHINN ASTA / ASUNTOJEN A 6, B 10 JA C 20 HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI VUOKRALAISILLE Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Lapuan kaupunki omistaa asunto-osakkeita (vapaarahoitteiset) seuraavissa yhtiöissä: LIITE 293a / Tekla = LIITE 5/Kh Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2006 talousarviossa on rakennusten/osakkeiden myyntituloksi hyväksytty euroa. Välilänkatu 6:n vuokralaisille on lähetetty toukokuussa 2006 tiedonanto. LIITE 293b / Tekla = LIITE 6/Kh Kiinteistötoimisto Kätkänaho Oy:lta on pyydetty arviokirja Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen markkina-arvon määrittämiseksi. Kohde on suurin asunto-osakeyhtiö, jonka kaupunki omistaa. Arviokirja LIITE 293c / Tekla = LIITE 7/Kh Hinta-arvioerittely LIITE 293d / Tekla = LIITE 8/Kh Asuntosihteerin esitys Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 141 Sivu 15 Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asukkaille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Talossa on 20 asuntoa ja kolmen asunnon osalta vuokralaiset ilmoittivat, että he ovat halukkaita lunastamaan asunnon tarjotulla hinnalla. Asunto Vuokralainen/-t: Osakkeet: Asunnon Hinta nro: nrot: koko: A 6 Hänninen Juhani B10 Sahindal Ibrahim , C20 Suvanto, Tomi ja Hannele Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen A 6, B 10 ja C 20 hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään vuokralaisille, joilla on tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus. Muut taloyhtiön asunnot pysyvät vuokra-asuntoina. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Kh Kj: Kaupunginhallitus päättää myydä Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeita seuraavasti: 1. Juhani Hänniselle osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa A 6, 59 m 2, euron kauppahinnalla. 2. Sahindal Ibrahimille osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2, euron kauppahinnalla. 3. Tomi ja Hannele Suvannolle osakkeet nro , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa C 20, 59 m 2, euron kauppahinnalla. Kh: Hyväksyi esityksen.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 141 Sivu 16 Kh Sahindal Ibrahim on pyytänyt, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6:n osakkeet nrot voitaisiin myydä suoraan Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinta euroa. Kaupungille on ilmoitettu, että asuntoa käytetään työsuhdeasuntona. Kj: Kaupunginhallitus muuttaa aikaisempaa päätöstään ja päättää myydä Asunto oy Välilänkatu 6:n osakkeet nrot Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinnaksi hyväksytään euroa. Kh: Hyväksyi esityksen. Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai Huoneiston C 20 asukkaat Tomi ja Hannele Suvanto ovat muuttaneet asunnosta , jonka Kuusisto on vuokrannut. Eerikki Kuusisto on jättänyt päivätyn tarjouksen: OSTOHALUKKUUS-ILMOITUS: Minä Eerikki Kuusisto tarjoudun ostamaan Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6:den asuinhuoneiston C 20(2h+k, 59 m²), kauppahinnalla. Lapualla EERIKKI KUUSISTO Eerikki Kuusisto Asuntosihteerin esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Eerikki Kuusistolle myydään Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeet nrot , jotka oikeuttavat huoneiston C 20 hallintaan sanotussa yhtiössä. Kauppahinta on laaditun arviokirjan mukainen. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 141 Sivu 17 Merkitään, että Sisko Nyrhilä, Anneli Mäenpää ja Jussi Kontola poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen. Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) tai Kj: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Kh: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Jokinen, puh. (06) tai ja asuntosihteeri Henna Lahtinen, Puh. (06) tai Tekla 141 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen Puh. (06) tai Huoneiston A 3 asukas Erkki Saaren vuokrasopimus on irtisanottu päättymään ja Eino Itälehto on tehty vuokrasopimus alkamaan Eino Itälehto on jättänyt tekniselle lautakunnalle seuraavan anomuksen: OSTOHALUKKUUSILMOITUS Ilmoitan täten olevani kiinnostunut ostamaan Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeet nrot , jotka oikeuttavat huoneiston A 3 hallintaan, euron kauppahinnalla. Asuntosihteerin esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Eino Itälehdolle Myydään Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeet nrot , jotka oikeuttavat huoneiston A 3 (2h+k,59 m²) hallintaan sanotussa yhtiössä. Kauppahinta on laaditun arviokirjan mukainen. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 141 Sivu 18 Merkitään, että lautakunnan varapuheenjohtaja Jussi Kontola ja jäsen Anneli Mäenpää katsoivat itsensä esteelliksi, ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta toimii Riitta Ampiala. Lisätietoja, asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) ,

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 142 Sivu 19 POIKKEAMISLUPA / 14. HONKIMETSÄ, / RAKENNUSTOIMISTO CHOPPERS OY Tekla 142 Valmistelu, kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) , Rakennustoimisto Choppers Oy hakee poikkeamislupaa saada rakentaa 14. Honkimetsän kaupunginosan korttelin 1402 tontille nro 3 teollisuushalli voimassa olevassa asemakaavassa liikerakennusten korttelialueeksi merkinnällä KL-1 varatulle alueelle. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 900 kr-m2 rakennusoikeudesta on tarkoitus toteuttaa rakennushankkeen yhteydessä 599 kr-m2. Hakemus LIITE 142A/Tekla Ote asemakaavasta LIITE 142B/Tekla Ote tonttijakokartasta LIITE 142C/Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 142D/Tekla Ote julkisivupiirustuksesta LIITE 142E/Tekla Maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Lain 171 :n mukaan kunta voi antaa luvan poiketa lain säännöksistä. MRL 172 :n mukaan edellytyksenä on, että poikkeaminen ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kaupunki on myynyt tontin Rakennustoimisto Choppers Oy:lle teollisuushallin rakentamista varten. Korttelin 1402 asemakaavan muuttaminen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa vastaavaksi (alue on yleiskaavassa varattu työpaikka-alueeksi merkinnällä TP) on vireillä, missä yhteydessä myös ko. tontin kaavamääräys on tarkoitus saattaa tämän poikkeamisluvan mukaiseksi. Rakennushankkeen toteuttaminen ei vaikeuta asemakaavan muuttamista tai sen toteuttamista. Kaupungin myymien naapuritonttien omistajat ovat kirjallisesti ilmoittaneet, ettei heillä ole huomautettavaa rakennushankkeen suhteen. Muut naapurikiinteistöt ovat Lapuan kaupungin omistuksessa. LIITE 142F/Tekla

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 142 Sivu 20 Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla lain 58 :n säännöksestä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja, kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) ,

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 143 Sivu 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tekla 143 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 144 Sivu 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekla 144 (erillinen liite)

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2006 klo 14.00-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-16.15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.9.2004 klo 9.00-11.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.07.2015 klo 12:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot