Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Henna Lahtinen asuntosihteeri ( 277) Pirjo Muilu hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Jussi Kontola Anneli Mäenpää PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Hallintosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastus 272 Ilmoitusasiat 273 Yksityistiestön perusparannustarpeen selvityshanke Järviseudun ja Härmänmaan seutukunnissa / Esiselvityshankkeen loppuraportti 274 Tiekohtaiset avustukset yksityisteiden rumputöihin / Fossintie 275 Hautamäenpääntien anomus 276 Kouluhuoneiston käyttöoikeushakemus 277 Vuokrarivitalon rakentaminen / Yhtiön perustaminen / Tontin myynti yhtiölle / KVR-urakkatarjousten käsittely ja jatkotoimenpiteet 278 Atk-suunnittelijan toimen perustaminen 279 Talousarvio 2008 / Käyttötalous ja tavoitteet 280 Kokouksen päättäminen 281 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 270 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 271 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Kontolan ja Anneli Mäenpään.

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 272 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 272 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta : Haja-asutusalueen tievalaistus Pöytäkirja alueellisesta yksityistietoimituksesta : Valtatien nro 19 yksityistieliittymien vähentäminen välillä Nurmo-Lehdon risteys 3. Pöytäkirja työmaakokouksesta /nro 14: Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus 4. Kaupungingeodeetin viranhaltijapäätös : Kaupungin etuosto-oikeus kesäkuun 2007 kiinteistökaupoissa LIITE 272a / Tekla 5. Kaupunginhallituksen päätökset Mustamaan koulun myynti/avustus Mustamaan maa- ja kotitalousseura ry.lle ym./oikaisuvaatimus Kaupunginhallitus on hylännyt Satu ja Pasi Rintamäen tekemän oikaisuvaatimuksen. 17 Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma / kaupungin kannanotto/lapuan kaupungin lausunto tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta Kaupunginhallitus on hyväksynyt lautakunnan esityksen. 20 Ämyri ry:n anomus Laurilanpuiston käytöstä Välipuistorockin festivaalialueena Kaupunginhallitus on hyväksynyt lautakunnan esityksen siitä, ettei toiminta-avustusta Ämyri ry:lle myönnetä vuodelle 2008 Välipuistorockin järjestämiseen ennen kuin vaihtoehtoiset alueet tilaisuuden järjestämiseen on selvitetty. 22 Määräalojen myyminen tiloista ja / Tiistenjoen terveystalon myyminen Kaupunginhallitus on myynyt n m²:n määräalat ja neuvolarakennuksen Arseniy Cheburkayeville euron kauppahinnalla. K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 273 Sivu 3 YKSITYISTIESTÖN PERUSPARANNUSTARPEEN SELVITYSHANKE JÄRVIS EUDU N JA HÄRMÄNMAAN SEUTU- KUNNISSA / ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Etelä- Pohjanmaan metsäkeskus on käynnistämässä esiselvityshanketta otsikon tarkoittamassa asiassa. Esiselvityshanke on tarkoitus käynnistää ja siihen suunnitellut toimenpiteet on tarkoitus tehdä mennessä. Metsäkeskus on laatinut esiselvityshankkeesta hankesuunnitelman ja arvioinut syntyvät kustannukset. Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa kunnittain tärkeimmät perusparannustarpeessa olevat yksityistiet ja näiden tiekuntien halukkuus tien perusparantamiseen tiehallinnon yksityistievarojen tukemana tai ilman niitä. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus. Esiselvityshankkeen hankesuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. LIITE 32a / Tekla Rahoitussuunnitelman mukainen kustannusosuus/kunta on 200 euroa. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että Lapua osallistuu nyt po. esiselvityshankkeeseen. Rahoitussuunnitelman mukainen kustannusosuus maksetaan menokohdasta Lisäksi lautakunta päättää, että pöytäkirjan tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa välittömästi. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Ytj Yksityistiestön perusparannustarpeen esiselvitys Järviseudulla ja Härmänmaalla hankkeen loppuraportti on valmistunut. Loppuraportin perusteella voidaan todeta, että mukana olleista Lapuan seitsemästäkymmenestäneljästä (74) yksityistiestä, yhteispituudeltaan 274,46 km, neljälläkymmenellä (40) tiellä, yhteispituudeltaan 62,58 km, todettiin perusparannustarvetta.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 273 Sivu 4 Metsäkeskuksen kirje, loppuraportti ja luettelo perusparannustarpeessa olevista teistä. LIITE 12A / Ytj = LIITE 273a / Tekla Tiemestarin esitys: Jaosto merkitsee loppuraportin tiedokseen. Jaosto: Hyväksyi esityksen. Lisäksi päätettiin esittää asia tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Tekla 273 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh (06) tai Tiemestarin esitys: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh (06) tai

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 274 Sivu 5 TIEKOHTAISET AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN RUMPUTÖIHIN / FOSSINTIE Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) , Avustusanomuksen vuosikustannusarviossaan yksityistiellä olevan rummunteon kustannuksiin ovat lautakunnalle esittäneet seuraavat yksityistiet: 1. Aho - Karatie, muovirumpu N 400 L=6 2. Fossintie, N 800 L=9 ja N 600 L=7, kunnostus 3. Halmes - Höykinsaaritie, muovirumpu N 400 L=8 ja 3 kpl N 300 L= Järvenpääntie, muovirumpu N 400 L=8 5. Karjannevantie, rummun päiden verhous Keisalantie, muovirumpu 2 kpl N 400 L= Koivulantie, teräsrumpu N 800 L=8 8. Kuusenmäentie, muovirumpu 2kpl N 400 L= Marjasalontie, teräsrumpu N 1200 L= Meijerintie, muovirumpu N 500 L=9 11. Mikkiläntie, muovirumpu 2 kpl N 400 L= Ojanvarsitie, muovirumpu N 400 L=8 13. Paulamäentie, muovirumpu N 400 L= Pihlajaisentie, N 500 L=4, (jatkaminen), kunnostus 15. Pohjasmäentie, muovirumpu N 300 L=8 16. Rajamäentie, muovirumpu N 200 L=6 17. Suokko - Hirvijärvitie, muovirumpu N 400 L=9 18. Tervasmäki - Kortesojatie, muovirumpu N 400 L=8 19. Tienhaara - Hautalatie, muovirumpu 3 kpl N 500 L= Viemerö - Karhunmäkitie, muovirumpu N 500 L=12 Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää myöntää avustusta seuraavasti: 1. Aho - Karatie Fossintie Halmes - Höykinsaaritie Järvenpääntie Karjannevantie Keisalantie Koivulantie Kuusenmäentie Marjasalontie Meijerintie Mikkiläntie Ojanvarsitie Paulamäentie Pihlajaisentie Pohjasmäentie Rajamäentie, 180

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 274 Sivu Suokko - Hirvijärvitie Tervasmäki - Kortesojatie Tienhaara - Hautalatie Viemerö - Karhunmäkitie 840 Avustus maksetaan laskuja vastaan. Myönnetty euromäärä on enimmäismäärä. Työt on tehtävä ja maksettavaksi esitettävä mennessä. Fossintien avustus käsitellään myöhemmin erikseen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) , Tekla 274 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) , Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää myöntää avustusta Fossintien rumputöihin 437 euroa. Avustus maksetaan tiekunnan tilille laskuja vastaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) ,

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 275 Sivu 7 HAUTAMÄENPÄÄNTIEN ANOMUS Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai Kirjeellään ovat Hautamäenpääntien varrella asuvat esittäneet seuraavaa: Kirje LIITE 107a / Tekla Karttaote tien sijainnista LIITE 107b / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää jättää asian pöydälle ja lähettää anomuksen tarkoittaman tien valaistustarpeen tutkittavaksi konsultille Lapualla käytössä olevan tarveselvitysjärjestelmän mukaisesti. Tutkittava tie sijoittuu pientieosioon. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai Tekla 275 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) , Hautamäenpääntien valaistustarveselvitys on tehty Oy Talentek Ab:n toimesta. Selvitys LIITE 275a / Tekla Selvityksen perusteella kohde kuuluu pientieosioon. Pistemäärä 125, tärkeysluokka on Ei valaista. Tiemestarin esitys: Lautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen ja päättää, ettei Hautamäenpääntietä (kohde nro 63) valaista.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 275 Sivu 8 K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 276 Sivu 9 KOULUHUONEISTON KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUS Tekla 276 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) tai Lapuan Kansalaisopisto on hakenut lukuvuodeksi Mantereen koulun/ luokkatilojen käyttöoikeutta kansalaisopiston järjestämien eri kurssien pitopaikkana. LIITE 276a / Tekla Mantereen koulun tiloissa on Haapakosken koulun teknisen työn opetustilat, Kansalaisopiston anomat huoneistojen käyttöoikeudet ovat eri aikana kuin Haapakosken koulun tekninen työ. Kansalaisopisto maksaa tilasta taksan mukaisen korvauksen ja hoitaa tilan siivouksen kustannukseltaan. Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää antaa Mantereen koulun luokkatilojen käyttöoikeuden lukukaudeksi anomuksen mukaisesti. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) tai

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 10 VUOKRARIVITALON RAKENTAMINEN / YHTIÖN PERUSTAMINEN / TONTIN MYYNTI YHTIÖLLE / KVR-URAK- KATARJOUSTEN KÄSITTELY JA JATKOTOIMENPITEET Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Lapualla on kysyntää vuokrarivitaloasunnoista. Lähes päivittäin tiedustellaan saunallista rivitaloasuntoa vuokralle. Kysyntää on eniten 3 h+k+s asunnoista. Vuokrarivitalo tulisi rakentaa asunto-osakeyhtiönä, että myöhemmässä vaiheessa asuntoja voidaan tarjota myös vuokralaisten ostettavaksi. Rivitalon suunnittelu tulisi käynnistää välittömästi. Tontti vuokrataan perustettavalle yhtiölle ns. Ritalaakson alueelta, johon asemakaava valmistuu helmikuun lopussa. Alustava huoneistojakauma: 5 kpl 3h+k+s, 70 m² 2 kpl 2h+k+s, 56 m² 3 kpl 2 h+kk+s, 40 m² Asemakaava-ote ja tonttijakokartta LIITE 58a / Tekla = LIITE 3/Kh Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää, että seuraavan vuokrarivitalokohteen, joka on merkitty vuoden 2007 talousarvion investointiosaan, suunnittelu aloitetaan ns. Ritalaakson alueelle kortteliin 798 tontille nro 2. Perustetaan Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4 ja rivitalon suunnittelu käynnistetään välittömästi. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) tai

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 11 Teknisen lautakunnan valmistelusta ilmenevän vuokrarivitalokohteen toteuttaminen edellyttää: 1. Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4:n perustamista. Osakepääoma on euroa. 2. Lapuan kaupungin Ritalaakson alueen korttelin 798 tontin nro 2 myymistä tai vuokraamista yhtiölle. Maankäyttöinsinöörin ilmoituksen mukaan ko. tontin hinta on euroa. 3. Varautumista takaamaan Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4:n em. vuokrarivitalon rakentamiseksi tarvitseman lainan. Kj: Kaupunginhallitus päättää 1. perustaa Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4 -nimisen asunto-osakeyhtiön, osakepääoma euroa. 2. oikeuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen perustamaan em. asunto-osakeyhtiön, laatimaan perustamisasiakirjat ja toimimaan kaupungin edustajana perustamiskokouksessa. Tekninen lautakunta valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. 3. myydä Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4:lle Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosan korttelin 798 tontin nro euron kauppahinnalla ja muuten kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. Kh: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) tai Tekla Valmistelija: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh. (06) tai Hankkeen etenemiseksi tarvitaan mm. kohteen kustannustiedot ja asuntoosakeyhtiön perustamiseksi huoneistokoot. Kohteeseen kaavailtiin aluksi 10 huoneistoa ja huoneistoalaa n. 582 hm² (Tekla ). Suunnittelun käynnistyessä todettiin, että tontin koko on em. määrälle liian pieni: 2625 m², mikä rakentamistehokkuudella 0,20 mahdollistaa 525 kerros-m² eli n. 445 huoneisto-m², koska mm. varastot ja tekninen tila luetaan kerrosalaan, muttei huoneistoalaan.

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 12 Niinpä huoneistojen määrä pudotettiin 8 huoneistoon ollen tavoitteena: 4 kpl 3h+k+s 69 hm², 2 kpl 2h+k+s 53 hm² ja 2kpl 2h+kk+s 41,5 hm², mikä tekee huoneistoalaa yht. 465 hm² ja kerrosalaa 553,5 km². Kerrosalan ylitys n. 5 %:lla voitaneen sallia (rakennustarkastajan näkemys). Pienempi koko vaikuttaa hintaan nostavasti. Rakentamisen aloitus olisi suotavaa olla tulevana syksynä ja valmistuminen arviolta touko-kesäkuussa Rakennuspäällikkö on valmistellut ja suunnitteluttanut kvr-urakkatarjouspyynnön asiakirjoineen. Urakkatarjouspyyntö ja sen liitteenä asiakirjaluettelo LIITE 247a / Tekla Kun kyseessä on perusrivitalo, on KVR-toteutus mielenkiintoinen, meillä uusi toteutusmuoto, jota nyt on lähdetty viemään eteen päin. Se mahdollistaa nopeamman aikataulun tässä tilanteessa ja antaa mahdollisuuden alan yrityksille toteuttaa erityisosaamistaan. Viitesuunnitelmat ovat tärkeät mm. huoneistokokojen toteutumisen, niiden tekniikan tason määrittelemisen ja ennen kaikkea kokonaislaadun turvaamisen vuoksi. Viitesuunnitelmat ja asiakirjat esitellään kokouksessa. Todettakoon, että tällä hetkellä rakennusalalla on korkeasuhdanne ja hinnat ylhäällä. Tarjoukset on pyydetty rakennusalan yrityksiltä klo 12 mennessä. Ne vertaillaan ja esitellään lautakunnalle kokouksessa. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta päättää hyväksyä edullisimpana tarjouksena JoSe-Rakennus Oy:n KVR-urakkatarjouksen hintaan sis. alv. 22 %. Päätös ei merkitse tilausta; se tehdään KVR-urakkasopimuksen allekirjoituksella. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Lisätietoja: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh. (06) tai Tekla 277 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 13 Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen LIITE 277a / Tekla Valtion Asuntorahaston myöntämällä korkotukilainalla vuokratontille rakennetun rivitalon vuokra muodostuisi kohtuulliseksi eli n. 8,25 /m²/kk. Vapaarahoitteisena vuokra nousee n. 10,15 /m²/kk. Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolteelta on pyydetty elinkeinopoliittinen lausunto. Lausunto LIITE 277b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 1. rakennettava rivitalo liitetään Kiinteistö Oy Lapuan Teoran asuntokantaan. 2. Kiinteistö Oy Lapuan Teoralle vuokrataan Ritalaakson korttelista 798 tontti nro 2 korkotuesta annetun Valtioneuvoston asetuksen (666/2001) mukaisin ehdoin. 3. Lapuan kaupunki puoltaa rivitalon toteuttamista korkotukilainalla. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana oli asuntosihteeri Henna Lahtinen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 278 Sivu 14 ATK-SUUNNITTELIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Tekla Valmistelu, atk-osasto: Keskitetyn atk:n hoitama työmäärä on tuntuvasti kasvanut uusien ohjelmistojen ja niiden palvelinten lisääntyessä. Palvelutaso on heikentynyt, koska uudet työtehtävät ovat syöneet työpanosta. Työasemamäärä on kasvanut pikku hiljaa, lisäten niiden ylläpitoon menevää aikaa. Virus- ja vakoiluohjelmien yleistyminen on lisännyt ylläpidon työmäärää tuntuvasti ja vahinkojen ennalta ehkäisy sitoo paljon voimavaroja. Erilaisten tietoturvaohjeistuksien laatiminen on kesken. Lisääntyneen sähköisen tiedonsiirron yleistyminen esim. sairaanhoitopiirin kanssa on tuonut uusia laitteita, joiden häiriötön toiminta vaatii yhä enemmän ylläpitotyötä. Tällä hetkellä kahden henkilön työpanos yli 250 työasemaa ja 12 palvelinta kohden ei riitä riittävän palvelutason tarjoamiseen. Odotusajat esim. uuden työaseman asentamiseen tai pikkuvikojen korjaamiseen ovat pitkiä. Monet kehittämistä ja dokumentointia vaativat työt ovat jääneet taka-alalle päivärutiinien vietyä kaiken ajan. Dokumentoinnin puutteen ja liian ohuen organisaation takia toiminta on tullut erittäin haavoittuvaksi. Kaupungin tilintarkastus on huomauttanut tästä jo vuoden 2003 arvioinnissa. Palkkakustannukset ovat noin /vuosi. Toimenperustamislomake LIITE 340a / Tekla = LIITE 10/Kh Atk-päällikön esitys: Esitän, että toimi perustetaan alkaen ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa sen täyttämiseen alkaen. K-ins: Lautakunta esittää 1. kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että atk-suunnittelijan toimi perustetaan alkaen. 2. kaupunginhallitukselle, että täyttölupa annetaan alkaen.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 278 Sivu 15 Kh Kj: Kaupunginhallitus päättää, ettei atk-suunnittelijan tointa esitetä perustettavaksi tässä vaiheessa. Kh: Hyväksyi esityksen. Tekla 278 Atk-palveluihin liittyvät kapasiteettiongelmat ovat pahentuneet vuoden 2007 aikana. K-ins: Lautakunta esittää 1. Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että atk-suunnittelijan toimi perustetaan alkaen. Toimen perustamislomake LIITE 278a / Tekla 2. Kaupunginhallitukselle, että täyttölupa annetaan alkaen. Lisätietoja: Atk-päällikkö Jari Lahtinen puh. (06) tai

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 279 Sivu 16 TALOUSARVIO 2008 / KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET Tekla 279 Talousarvion laadintaohjeet LIITE 279a / Tekla Tavoitteet LIITE 279b / Tekla Käyttötalous Talousarvioesitys 2008 LIITE 279c / Tekla Teknisen lautakunnan toiminnan osalta talousarvioesityksen loppusummat ovat seuraavat: Toimintatulot: Toimintakulut: Toiminta, netto Toimintatulot lisääntyvät vuoteen 2007 verrattuna 5,8 % ja toimintakulut 4,8 %. Kokonaismuutos euroina vuoteen 2007 verrattuna: Toimintatulot, lisäys: Toimintakulut, lisäys: Toimintakate, nettomenojen lisäys Muutokset aiheutuvat seuraavista tekijöistä: Atk: Atk-suunnittelijan toimi, menolisäys Palvelujen osto, ylläpitomaksut, menolisäys Maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Toimitusmaksut, tulolisäys Kaavoituksen lisääntyminen, menolisäys Liikenneväylät: Liikenneväylien määrän kasvu, menolisäys Valaistus, määrän ja energian hinnan kasvu, menolisäys Yksityistieavustusten kasvu, menolisäys Yksityistiejaoston pöytäkirjanote LIITE 279d / Tekla

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 279 Sivu 17 Kaatopaikkojen jälkihoito: Simpsiön vanhan kaatopaikan tutkimukset, menolisäys Puistot: Puisto- ja viheralueiden sekä katuviheralueiden määrän kasvu, menolisäys Asunto- ja tilapalvelu: Vuokrattavien huoneistojen määrän vähentyminen 9 kpl, tulojen vähennys Sähköenergian hinnan nousu 30 %, energian toimittaja valittu , uusi 3-vuotinen sopimus. Sähkön menojen lisäys Kunnossapitomenojen kasvu Vakuutusmenojen korjaus, menolisäys Kaukolämmön ja öljyn hintavaikutus 5 %, menojen lisäys Siivoustyön mitoitus, 10 kiinteistöä Jätehuollon kustannusten nousu 6 %. Jätehuoltomenojen lisäys Muiden asiantuntijapalvelujen oston lisäys, kosteusmittaukset ym Käyttöveden hinnan nousu Aarlanmarkki, uusi kiinteistö, menolisäys Rakennusten määrän vähentyminen 6 kpl, menojen vähennys Vesihuolto: Vesilaitos Laskutustyöt, tulolisäys Taksan korotukset 5 c, tulolisäys Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu Vesihuollon konepalvelujen ostot, menolisäys

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 279 Sivu 18 Viemärilaitos Laskutustyöt, tulolisäys Taksan korotukset 10 c, tulolisäys Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu Jätevesiyhtiön laskutus, menolisäys Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin parempi kuin vuonna Summa kuluu pääomakulujen kattamiseen. Pelastuslaitos: Aluepelastuslaitoksen siirtyminen asukasluvun perusteella määräytyvään laskutukseen, menovähennys Menosumma on alustava, koska aluepelastuslaitoksen budjettikäsittely on kesken. K-ins: Lautakunta vahvistaa tavoitteet ja talousarvioesityksen liitteen b mukaisesti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä niihin myöhemmin tarvittavat muutokset. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh. (06) tai

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 280 Sivu 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tekla 280 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 281 Sivu 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekla 281 (erillinen liite)

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot