Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Kari Kataja-Rahko rakennuspäällikkö ( 263) Henna Lahtinen asuntosihteeri ( 261) Pirjo Muilu hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Sisko Nyrhilä Ari Kylkisalo Rauha Karvala ( , ) ( 263) PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Hallintosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 250 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 251 Pöytäkirjan tarkastus 252 Ilmoitusasiat 253 Sähköenergian hankinta / Sopimus 254 Seppälän metsätien ja Manglistonmäki-Tallinkehänmäki metsätien lanausavustus 255 Poikkeamislupa / 14. Honkimäki, / Kaunismäki Martti 256 Tontin myynti Janne ja Mervi Timoselle 257 Tontin myynti Jouni ja Anna Heikkilälle 258 Uuden tien nimeäminen / Virttoonkuja 259 Uuden tien nimeäminen / Välitie 260 Asunto-osakkeiden arviokirja / As. Oy Yllinkulman huoneiston A 6 myynti / As. Oy Yllinkulman huoneiston A 2 myynti 261 Lapuan kaupungin vuokra-asuntokannan kehittäminen / Väliraportti 262 Tiehallinnon lausuntopyyntö 263 Pesäpallokentän kuivatuksen parantaminen ja hiekkatekonurmen uusiminen 264 Lausuntopyyntö asemakaavaehdotuksesta / 5. Kiviristin asemakaavan muutos Simpsiöntien ja Antilankadun länsikulmauksessa 265 Lausuntopyyntö asemakaavaehdotuksesta / 7. Ritamäen asemakaavan laajennus Kelikon alueella

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 266 Hirvijärven leiritalon käyttö leirien aikana / Katteluksen kirje 267 Kokouksen päättäminen 268 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 250 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 251 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Nyrhilän ja Ari Kylkisalon.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 252 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 252 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Kaupunginhallituksen päätökset : 23 Määräalan myynti / Kaunismäki ja Porre Kartta LIITE 252a / Tekla 24 Tilan Sorvari RN:o 5:94 osto Markus Laaksolan perikunnalta on ostettu tila Sorvari RN:o 5:94 Kartta LIITE 252b / Tekla 25 Määräalan osto tilasta RN:o 19:233 / Saikkonen Kartta LIITE 252c / Tekla 2. Kaupunginhallituksen päätökset : 18 Tilan 5:233 osto / Malkamäki Kartta LIITE 252d / Tekla 19 Määräalan osto tilasta RN:o 16:7 / Isoluomat Kartta LIITE 252e / Tekla 20 Määräalan osto tilasta RN:o 8:115 Henna Muilulta ja Antti Peltoniemeltä on ostettu n. 2,11 ha:n suuruinen määräala Kartta LIITE 252f / Tekla 22 Asemakaavan laatiminen / Ritamäen kaupunginosa, Ritavuoren alueen II-vaihe Kartta LIITE 252g / Tekla 23 Asemakaavan laatiminen / 11. Koskikylän kaupunginosa / Huhtalantien, Alahuhtalantien ja Lapuanjoen välinen alue Kartta LIITE 252h / Tekla 3. Kuntaliiton yleiskirje : Jätelain osittaisuudistus voimaan

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 252 Sivu 3 K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 253 Sivu 4 SÄHKÖENE RGIAN HANKIN TA / SOPIMUS Tekla 253 Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) tai Lapuan kaupungin voimassa oleva sähkönhankintasopimus Forssan Energian Oy:n (VAPO:n) kanssa päättyy Tekninen keskus on pyytänyt tarjoukset sähköenergiantoimituksesta ajalle sekä optiona Sähköenergian hankinnan laajuus ylittää hankintalain säädännön mukaisen kynnysarvon. Tarjouspyynnöstä on annettu ilmoitus EUROOPAN UNIONILLE, Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen Tarjouspyyntö on ollut avoin ja kaikki halukkaat sähköenergiantoimittajat ovat voineet tehdä tarjouksen. (tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seitsemälle energiantoimittajalle) Tarjouspyyntö LIITE 253a / Tekla Edullisimman lopputuloksen saavuttamiseksi tarjoajille on annettu mahdollisuus sitoa sähköenergian hinta Nord Pool-sähköpörssin toimitusajanjaksojen mukaisten termiinituotteiden hintanoteerauksiin. Tarjouksissa sähköenergian hinta on pyydetty sitomaan Nord Poolin termiinituotteisiin päätöskurssien mukaisesti. Lopullinen sopimushinnan määrittelyssä tarjoushetken ja sopimushetken sähköpörssin hintamuutokset huomioidaan täysimääräisinä, jonka jälkeen energiahinta on tiedossa koko sovitun ajanjakson ajan. Määräaikaan mennessä tarjouksen on jättänyt kolme energiantoimittajaa: Lappeenrannan Energia Oy Helsingin Energia HelenSähkö Vattenfall Oy Tarjousten avauspöytäkirja LIITE 253b / Tekla Tarjoukset LIITE 253c / Tekla Tarjousten vertailutaulukko LIITE 253d / Tekla Esimerkki Nord Pool sähköpörssi/sähköenergia v. 2008, hinnan muutoksesta LIITE 253e / Tekla

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 253 Sivu 5 Kiinteistöpäällikön esitys: 1. Lautakunta päättää solmia sähkösopimuksen Vattenfall Oy:n kanssa ajalle (2+1v.) perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 2. Lautakunta päättää antaa LVI-insinöörille oikeuden päättää päivästä, jolloin sähkön hintasuojaus tehdään. 3. Lautakunta päättää, että tarjouspyynnön mukaisesti seuraavat käyttöpaikat ovat oikeutettuja tekemään oman sopimuksen Vattenfall Oy:n kanssa osana Lapuan kaupungin sähkösopimusta; Lapuan Kristillinen opisto, Härmänmaan ammatti-instituutti, Lapuan Jäähalli Oy ja Lapuan kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) tai ja LVI-insinööri Petri Hänninen puh. (06) tai

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 254 Sivu 6 SEPPÄLÄN M ETSÄTIEN JA MANGLISTONMÄKI-TALLINKEHÄNMÄKI METSÄTIEN LANAUSAVUSTUS Tekla 254 Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai Riku Takaluoma on otsikossa mainittujen metsäteiden hoitokunnan puheenjohtajana esittänyt, että lautakunta myöntäisi avustusta teiden lanaukseen. Anomus LIITE 254a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää myöntää avustusta metsätien lanaukseen seuraavasti: 1. Seppälän metsätie 17 euroa 2. Manglistonmäki- Tallinkehänmäki metsätie 46 euroa Avustus maksetaan laskua vastaan. Työ on tehtävä ja maksettavaksi esitettävä syyskuun 2007 loppuun mennessä. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 255 Sivu 7 POIKKEAMISL UPA / 14. HONKIMÄKI, / KAUNISMÄ KI MARTTI Tekla 255 Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai Martti Kaunismäki hakee poikkeamislupaa saada rakentaa 14. Honkimäen kaupunginosan korttelin 1402 tontille nro 5 teollisuus/varastohalli voimassa olevassa asemakaavassa liikerakennusten korttelialueeksi merkinnällä KL- 1 varatulle alueelle, jolle sallitaan teollisuutta enintään 30 % tontin kerrosalasta. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 700 kr-m² rakennusoikeudesta (josta teollista tilaa enintään 210 kr-m²) on tarkoitus toteuttaa rakennushankkeen yhteydessä teollisuus- ja varastotilaa 271 kr-m². Hakemus LIITE 255a / Tekla Ote asemakaavasta LIITE 255b / Tekla Ote tonttijakokartasta LIITE 255c / Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 255d / Tekla Ote julkisivupiirustuksesta LIITE 255e / Tekla Maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Lain 171 :n mukaan kunta voi antaa luvan poiketa lain säännöksistä. MRL 172 :n mukaan edellytyksenä on, että poikkeaminen ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kaupunki on myynyt tontin Martti Kaunismäelle teollisuushallin rakentamista varten. Korttelin 1402 asemakaavan muuttaminen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa (alue on yleiskaavassa varattu työpaikka-alueeksi merkinnällä TP) vastaavaksi on luonnosvaiheessa, missä yhteydessä myös ko. korttelin kaavamääräys muuttuu sellaiseksi, että se sallii hakemuksen mukaisen rakentamisen. Vireillä olevan rakennushankkeen toteuttaminen ei vaikeuta asemakaavan muuttamista tai sen toteuttamista. Naapuritonttien omistajat ovat kirjallisesti ilmoittaneet, ettei heillä ole huomautettavaa rakennushankkeen suhteen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 255 Sivu 8 Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla lain 58 :n säännöksestä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 256 Sivu 9 TONTIN M YYNTI JANNE JA MERVI TIMOSELLE Tekla 256 Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai Janne ja Mervi Timonen ovat pyytäneet saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten 10. Siirilän kaupunginosan korttelista 1068 tontin 1 ( ). Tontin pinta-ala on 1505 m² ja se sijaitsee osoitteessa Nevanrannantie 4. Tontin hinnaksi on vuonna 2007 vahvistettu 4,30 /m². Tontin hinta: 1505 m² * 4,30 /m² = 6471,50 Kartta LIITE 256a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Janne ja Mervi Timoselle tontin nro 1 Lapuan kaupungin Siirilän kaupunginosan korttelissa 1068 ( ) kuudentuhannen neljänsadan seitsemänkymmenen yhden euron ja viidenkymmenen sentin (6471,50) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 257 Sivu 10 TONTIN M YYNTI JOUNI JA ANNA HEIKKILÄLLE Tekla 257 Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai Jouni ja Anna Heikkilä ovat pyytäneet saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten 7. Ritamäen kaupunginosan korttelista 792 tontin 3 ( ). Tontin pinta-ala on 1364 m² ja se sijaitsee osoitteessa Koivurita 5. Tontin hinnaksi on vuonna 2007 vahvistettu 7,40 /m². Tontin hinta: 1364 m² * 7,40 /m² = ,60 Kartta LIITE 257a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Jouni ja Anna Heikkilälle tontin nro 3 Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosan korttelissa 792 ( ) kymmenentuhannen yhdeksänkymmenen kolmen euron ja kuudenkymmenen sentin (10 093,60) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 258 Sivu 11 UUDEN TIEN NIMEÄMINEN / VIRTTOONKUJA Tekla 258 Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai Lakaluomalla Virttoontieltä lähtevällä pistotiellä on kolme vapaa-ajan rakennusta. Osoitejärjestelmän selkeyttämiseksi tie tulisi nimetä omakseen. Tien nimeksi esitetään Virttoonkujaa. Kartta LIITE 258a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Virttoontieltä lähtevän tie nimetään Virttoonkujaksi. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 259 Sivu 12 UUDEN TIEN NIMEÄMINEN / VÄLITIE Tekla 259 Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai Vt 19 kehittämisen yhteydessä on tehty uusia liittymätiejärjestelyjä. Kivimäentieltä Hirvijärventielle on rakennettu uusi tie ja kiinteistöjen vanhat liittymät Seinäjoentielle poistetaan. Osoitejärjestelmän selkeyttämiseksi uusi tie Kivimäentieltä Hirvijärventielle tulisi nimetä omaksi tiekseen. Uuden tien nimeksi esitetään Välitietä. Kartta LIITE 259a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Kivimäentieltä lähtevä tie nimetään Välitieksi. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Kiinteistösihteeri Riitta Kara puh. (06) tai

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 260 Sivu 13 ASUNTO-OSAKK EIDEN ARVIOK IRJA / AS. OY YLLINKULMAN HUONEISTON A 6 MYYNT I / AS. OY YLLIN- KULMAN HUONEISTON A 2 MYYNTI Tekla Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asunto- ja tilapalvelu on pyytänyt lapualaisilta kiinteistövälittäjiltä tarjoukset arviokirjan laatimisesta seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien osakkeiden arvioinnista: Asunto Oy Lapuan Myllytie 1 11 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Kravatti 1 huoneisto Asunto Oy Yllinkulma 2 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Keltasirkku 1 huoneisto Edullisimman tarjouksen arviokirjan laatimisesta jätti Lapuan Kiinteistömarkkinointi Ylitalo. Markus Ylitalo on jättänyt päivätyn arviokirjan LIITE 7a / Tekla Asukkaille on lähetetty erillinen tiedoksianto. LIITE 7b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Tekla Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asuntosihteerin esitys: Asunto Oy Lapuan Keltasirkusta on myyty annetun arviokirjan jälkeen 47 m²:n suuruinen asunto euron kauppahinnalla. Huoneistossa oli tehty kylpyhuoneremontti.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 260 Sivu 14 Lapuan kaupungin omistamat osakkeet nrot , jotka oikeuttavat huoneiston B5 hallintaan sanotussa yhtiössä, on saman kokoinen. Huoneiston kylpyhuoneremontti maksaa arviolta euroa, joten kauppahinta olisi sen mukaisesti euroa. Asunnon kirjanpitoarvo on kaupungin kirjanpidossa ,32 euroa. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Tekla Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai Osakehuoneistoista jätetyt tarjoukset: * Asunto Oy Lapuan Kravatin vuokralainen Yrjö Kortesoja on jättänyt euron tarjouksen huoneistosta B 6, 3h+k+s, 72 m². Huoneiston kirjanpitoarvo on ,29. Kiinteistövälittäjä Markus Ylitalo on arvioinut ko.asunnon myyntiarvoksi euroa. * Asunto Oy Yllinkulman huoneiston A 6 vuokralainen Heikki Lemponen on jättänyt euron tarjouksen huoneistosta B 6, 5h+k, 102 m². Kiinteistövälittäjä Markus Ylitalo on arvioinut ko.asunnon myyntiarvoksi euroa. Asuntosihteerin esitys: Todetaan jätetyt tarjoukset. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Asia jätetään pöydälle hintojen mahdollista tarkistamista varten. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 260 Sivu 15 Tekla Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai Asunto Oy Yllinkulman huoneiston A 6 vuokralainen Heikki Lemponen on jättänyt uuden tarjouksen huoneistosta B 6, 5h+k, 102 m². Uusi tarjous on euroa. Arviokirjan mukainen hinta euroa. Huoneisto B 6 sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Asuntosihteerin esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että As Oy Yllinkulman asunto-osakkeet nrot , jotka oikeuttavat huoneiston A 6 hallintaan myydään Heikki Lemposelle euron kauppahinnalla. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai Merkitään, että Sisko Nyrhilä, Anneli Mäenpää ja Jussi Kontola poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen. Kh Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) tai Kj: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Kh: Hyväksyi esityksen. Hallintojohtaja Jari Jokinen, puh. (06) , ja asuntosihteeri Henna Lahtinen, puh. (06) ,

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 260 Sivu 16 Tekla 260 Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai Asunto Oy Yllinkulman huoneisto A 2, 2h+kk, 52 m² osoitteessa Asemakatu 6, Lapua on ollut maaliskuusta 2007 lähtien myynnissä Asunnonvaihtokeskus/Anssi Helinillä. Anssi Helin on toimittanut Olavi Mäen jättämän ostotarjouksen ko. asunnosta euroa. Olavi Mäen osoite: Hallisentie Alavus Kiinteistövälittäjä Markus Ylitalo on arvioinut As Oy Yllinkulman huoneiston A 2 myyntihinnaksi euroa. Asuntosihteerin esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että As Oy Yllinkulman asuntoosakkeet nrot , jotka oikeuttavat huoneiston A 2 hallintaan myydään Olavi Mäelle euron kauppahinnalla. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 261 Sivu 17 LAPUAN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOKANNAN KEHITTÄMINEN / VÄLIRAPORTTI Kh Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) , Kaupunginjohtaja on asettanut asuntotyöryhmän tammikuussa Työryhmään kuuluvat: Ahti Latvala Henna Lahtinen Marjatta Kärnä Piia Aro Sirkka Eväsoja Jari Jokinen Tuula Kuisti Markku Turja Jouko Vuolle kaupungininsinööri, puheenjohtaja asuntosihteeri, sihteeri vs. perusturvajohtaja saakka perusturvajohtaja saakka vs. perusturvajohtaja lähtien hallintojohtaja kaupunginkamreeri maankäyttöinsinööri elinkeinotoimenjohtaja Työryhmän ensisijaiset tehtävät ovat seuraavat: - Selvittää mahdollisuus ottaa vuokrakerrostalo vanhusten tai muiden erityisryhmien asuinkäyttöön. - Selvittää mahdollisuus myydä kaupungin suoraan omistamat kerrostalot kaupungin omistamille kiinteistöosakeyhtiöille tai ulkopuolisille. - Selvittää vajaakäyttöisten aravavuokratalojen myynti ja vapaarahoitteisten asuntojen ja liiketilojen myynti. Asuntotyöryhmän väliraportti on valmistunut Väliraportti (ilman liitteenä olevaa ympäristöministeriön julkaisua 42/2006, Vuokratalon uusi elämä, johon voi tutustua hallintokeskuksessa) LIITE 16/Kh Hj: Kaupunginhallitus päättää 1. pyytää väliraportista lausunnot tekniseltä lautakunnalta, perusturvalautakunnalta ja elinkeinotoimikunnalta elokuun loppuun 2007 mennessä. 2. saattaa väliraportin tiedoksi kaupungin vuokrataloyhtiöille (Kiinteistö Oy Lapuan Miia, Kiinteistö Oy Lapuan Teora, Kiinteistö Oy Lapuan Kiviristi). Kh: Hyväksyi esityksen.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 261 Sivu 18 Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) , Tekla 261 Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai Väliraportti (ilman liitteenä olevaa ympäristöministeriön julkaisua 42/2006, Vuokratalon uusi elämä, johon voi tutustua teknisessä keskuksessa) LIITE 261a / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta puoltaa väliraportissa esitettyjä toimenpiteitä. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 262 Sivu 19 TIEHALLINNON LAUSUNTOPYYNTÖ Tekla 262 Tiemestari Raimo Lepistö puh.(06) tai Kirjeellään on tiehallinto pyytänyt maantielain 4 luvun 52 :n mukaista lausuntoa Mattokutomo Irma Ylitalon hakemuksesta sijoittaa tienvarsimainos valtatien 16 ja maantien liittymän läheisyyteen kaupungin maalle. Lausuntopyyntö liitteineen LIITE 262a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää maantielain 4 luvun 52 :n mukaisena lausuntonaan jättää asian tiehallinnon ratkaistavaksi. Tiehallinnon myönteiseen päätökseen tulee merkitä, että hakijan on saatava kaupungin lupa mainostaulun sijoittamiseen kaupungin maalle. Lisäksi lautakunta päättää, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa heti. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tiemestari Raimo Lepistö puh.(06) tai

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 263 Sivu 20 PESÄPALLOKENTÄN KUIVATUKSEN PARANTAMINEN JA HIEKKATEKONURMEN UUSIMINEN Tekla 263 Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh. (06) tai Kuluvan vuoden talousarviossa on työhön osoitettuna alv 0 %. Lisäksi siinä on valtionosuusehto ja arvioitu avustus Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt hankkeeseen valtionavustusta Kaupungin toimeksiannosta on Seigeo Oy laatinut rakennussuunnitelman pesäpallokentän perusparannusta varten. Ajanmukaiset tilat, kuten kuuluttamo, kutsuvieras-, saniteetti, pukuhuoneja myyntitilat on uusittu. Nykyinen hiekkatekonurmi kuivatuksineen on rakennettu v Urakan yhteydessä uusitaan kuivatus koko kentän alueelle poistamalla vanha salaojitus / sadevesiviemärit ja rakentamalla uusi salaojitus sekä sadevesija saniteettitilojen jätevesiviemäröinti. Verkostot liitetään kaupungin sadevesi- ja jätevesiverkostoon. Nykyinen hiekkatekonurmi poistetaan ja rakennetaan uudet päällysrakennekerrokset. Kenttäalue ympäröidään sidekivillä /asfaltilla tai murskeella sopimuksen/suunnitelman mukaan. Mikäli rakennustyöselityksestä liitteineen puuttuu jokin työsuorituksen määrittely, noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000, ohjeessa Talonrakennuksen maatyöt (Maa RYL 2000) esitettyjä työtapoja sekä ohjeita RIL 126, RIL 132 ja RIL 181. Urakka-alue on koko kenttäalue. Urakkaan kuuluu myös urakka-alueen ulkopuolisten alueiden liittäminen luontevasti urakka-alueeseen. Urakkasuoritus käsittää rakennustyön siten, että se hyväksyttävään käyttökuntoon saatettuna ja täysin valmiina voidaan sopimuksessa sovittuna ajankohtana luovuttaa rakennuttajalle. Tarjouspyynnöt on postitettu ja tarjoukset on tullut toimittaa mennessä. Ne on avattu ja laadittu avauspöytäkirja. Tarjousten vertailu on meneillään. Rakennuspäällikön esitys: Koska tarjoushinnat olivat liian korkeita, suunnitelmia muutetaan parhaillaan ja niiden valmistuttua pyydetään uudet tarjoukset. Sen jälkeen jatketaan asian käsittelyä. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 263 Sivu 21 Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Lisäksi merkitään, että Ari Kylkisalo poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Toisena pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta toimii Rauha Karvala. Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh. (06) tai

25 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 264 Sivu 22 LAUSU NTOPYYN TÖ ASE MAKAAVAEHDOTUKSESTA / 5. KIVIRISTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS SIMPSIÖNTIEN JA ANTILANKADUN LÄNSIKULMAUKSESSA Tekla 264 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 :n 4 kohdan mukaista lausuntoa seuraavasta asemakaavaehdotuksesta: Lapuan kaupungin 5. Kiviristin kaupunginosan asemakaavan muutos Simpsiöntien ja Antilankadun länsikulmauksessa. Nykyinen asemakaavan mukainen asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa voi sijaita myös asumista tukevia palvelutiloja. Samalla Lahdenkadun rakentamaton osa liitetään ko. korttelialueeseen. Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä saakka, johon mennessä lausunnot pyydetään myös antamaan. Asemakaavaehdotus ja -selostus LIITE 264a / Tekla K-ins: Lautakunta toteaa, että kaavaehdotuksesta ei ole huomautettavaa. Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

26 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 265 Sivu 23 LAUSU NTOPYYN TÖ ASE MAKAAVAEHDOTUKSESTA / 7. RITAMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KELIKON ALUEELLA Tekla 265 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 :n 4 kohdan mukaista lausuntoa seuraavasta asemakaavaehdotuksesta: Lapuan kaupungin 7. Ritamäen kaupunginosan asemakaavan laajennus Kelikon alueella. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa paljon tilaa vaativan kaupan, S-Rautamarketin rakentuminen kantatien 66 länsipuolelle. Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä saakka, johon mennessä lausunnot pyydetään myös antamaan. Asemakaavaehdotus ja -selostus LIITE 265a / Tekla K-ins: Lautakunta toteaa, että kaavaehdotuksesta ei ole huomautettavaa. Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

27 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 266 Sivu 24 HIRVIJÄRVEN LE IRITAL ON K ÄYTTÖ LE IRIEN AIKANA / KATTELUKSEN KIRJE Tekla 266 Arja Kattelus on jättänyt tekniselle lautakunnalle kirjeen LIITE 266a / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee kirjeen tiedokseen.

28 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 267 Sivu 25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tekla 267 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

29 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 268 Sivu 26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekla 268 (erillinen liite)

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot