LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Uusi kunnantalo, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone"

Transkriptio

1

2 1/ Sivistyslautakunta klo Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja, poistui klo asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t 1-11 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Rings ja Minna Värtö. Risto Pietiläinen Petri Vainikka Lemillä Mervi Rings Minna Värtö Lemillä Lemin koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka

3 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 1 Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen Sivistyslautakunta 2 Lemin kunnan hallintosäännön toisen luvun kolmannen pykälän mukaan toimielin päättää kokoustensa ajankohdan ja paikan. Sivistyslautakunta on kokoontunut pääsääntöisesti maanantaisin kello Neljännessä pykälässä todetaan, että kokouskutsu toimitetaan toimielimen jäsenille ja läsnäolo-oikeuden ja/tai -velvollisuuden omaaville henkilöille toimielimen päättämällä tavalla. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan 1. kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin kello kunnantalon kokoushuoneessa, 2. esityslista liitteineen toimii kokouskutsuna ja se postitetaan lautakunnan jäsenille viisi päivää ennen kokousta, 3. esityslista lähetetään lautakunnan jäsenille ja sivistystoimen yksiköiden johtajille sähköpostitse viisi päivää ennen kokousta, 4. kokouksesta ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen valitsemalle edustajalle, 5. kokouksen esityslista/asialista toimitetaan kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja lehdistön edustajalle, 6. esityslista pyritään julkaisemaan kunnan kotisivuilla viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan alkaminen Sivistyslautakunta 3 Lemin kunnan hallintosäännön 15:nnen pykälän mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta päättää asianomainen toimielin. Sivistyslautakunnassa on ollut tapana, että kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten kokouksessa valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö ei hyväksy pöytäkirjaa, siirtyy pöytäkirjan tarkastaminen seuraavaan kokoukseen. Kuntalain 63:nen pykälän mukaan lautakunnan pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusoikeuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Mikäli lautakunnan päätökseen voidaan hakea muutosta, valitusaika lasketaan siitä, milloin pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan 1. jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajaksi, 2. jokaisessa kokouksessa sovitaan tarkastusajankohta, kuitenkin siten, että tarkastus suoritetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina virka-aikana, 3. tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina sivistystoimistossa sen virka-aikana, 4. mahdollinen valitusaika alkaa seuraavasta arkipäivästä, jolloin pöytäkirjan on ollut yleisesti nähtävillä ja 5. pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan internet-sivuilla ja kunnan kirjastossa.

6 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan alkaminen Sivistyslautakunta 3 jatkuu Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan 1. jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajaksi, 2. jokaisessa kokouksessa sovitaan tarkastusajankohta, kuitenkin siten, että tarkastus suoritetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina virka-aikana, 3. tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina sivistystoimistossa sen virka-aikana, 4. päätösten mahdollinen valitusaika alkaa seuraavasta arkipäivästä, jolloin pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ja 5. pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan internet-sivuilla ja kunnan kirjastossa.

7 Sivistyslautakunta Kirjastovirkailijan työajan muutos ja kirjastojen aukioloajat Sivistyslautakunta 4 Kirjastojen vakinaisista aukioloajoista päättää kunnan hallintosäännön (liite 3 sivistyslautakunta 4/17) mukaan sivistyslautakunta. (valm. PV) Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011, ja kirjastotoimi on saanut luvan muuttaa kirjastovirkailijan toimen osaaikaisesta kokopäiväiseksi. Kirjastovirkailijan tehtävä on järkevintä kokoaikaistaa lukien. Kokoaikaistamisen seurauksena pääkirjaston aukioloaikaa voidaan lisätä tiistaipäivien osalta. Lemin kirjastot ovat siirtymässä alueelliseen kirjastojärjestelmään, ja kirjastovirkailijan työajan lisäys on maaliskuun alusta lukien käytettävä välttämättömiin rekisteritehtäviin. Pääkirjaston aukioloajan lisäys on mahdollista toteuttaa näin ollen kesälomien jälkeen, eli lukien. Kuukanniemen kirjastolla on tarve aukiolomuutokseen maaliskuun alusta lukien keskiviikkopäivien osalta, jotta koululaiset suurimpana käyttäjäryhmänä voisivat käyttää kirjastoa muulloinkin kuin ruuhkaisina perjantaipäivinä. Lemin pääkirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Pääkirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin klo Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo Kuukanniemen kirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Kuukanniemen kirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin suljettu Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo (valm. PP)

8 Sivistyslautakunta Kirjastovirkailijan työajan muutos ja kirjastojen aukioloajat Sivistyslautakunta 4 jatkuu Lemin pääkirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Pääkirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin klo Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo Kuukanniemen kirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Kuukanniemen kirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin suljettu Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kirjastotoimenjohtaja Päivi Parviainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

9 Sivistyslautakunta Esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 5 Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä esittää esiopetuksen toimintapäiviksi lukuvuodelle seuraavaa: Syyslukukausi (86 toimintapäivää) Kevätlukukausi (89 toimintapäivää) Syysloma Vapaapäivä Joululoma Talviloma Pääsiäisloma Vapaapäivä Vapaapäivä (valm. TS) Hyväksytään esiopetuksen toimintapäivät varhaiskasvatuspäällikkön esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Sivistyslautakunta Valtionavustuksen käyttöajan pidentäminen Sivistyslautakunta 6 Opetusministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle Opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain 44 1 mom. mukaisesti valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen euroa. Sivistyslautakunta on päättänyt (56, ) anoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen käyttöajan pidennystä vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa sivistyslautakunnan anomuksesta avustuksen käyttöaikaa asti. Vuonna 2010 avustusta käytettiin euroa ja jäljelle jäi euroa. Opetusministeriön päätöksellä 212/520/2009 ei voi muuttaa alkuperäisen avustuksen käyttötarkoitusta. Selvitys rahoituksen käytöstä on annettava ministeriölle mennessä. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen valtionavustuksen käyttöajan pidentämisestä tiedoksi. Erityisavustus käytetään opetusryhmäkoon pienentämiseen. Merkittiin tiedoksi.

11 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Sivistyslautakunta 7 Lemin kunnanvaltuusto on 37, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Lemin kunnan hallintosäännön neljännen luvun 23 :n mukaan lautakunta tekee vuosittain talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa määritellään määrärahojen jakaminen ja vastuut tulosaluettain ja siirrot tulosyksiköittäin. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä sivistyspalvelujen käyttösuunnitelman (liite 2 ja 3) vuodelle hyväksyä käyttösuunnitelmaan liittyvän vastuunjaon (liite 4) 3. hyväksyä, että tulosyksikköjen sisäisistä siirroista, lukuunottamatta henkilöstökulujen siirtoja, päättää kunkin tulosyksikön vastaavaksi nimetty viranhaltija 4. yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): - hankinnan arvo enintään 2.000, osaston päällikkö tai laitoksen johtaja (ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia) - hankinnan arvo , osaston päällikkö tai laitoksen johtaja (ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena). - hankinnan arvo , kunnanjohtaja, kirjalliset suljetut tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen - hankinnan arvo , ao. toimielin, kirjalliset suljetut tarjoukset - hankinnan arvo yli , kunnanhallitus, kirjalliset suljetut tarjoukset Tulosyksikön vastaavaksi nimetyn viranhaltijan ollessa estynyt voi osastopäällikkö päättää osastonsa hankinnoista talousarviossa määritellyin eurorajoin ja ohjein. 5. merkitä tiedoksi kunnanjohtajan määräyksen tositteiden hyväksyjistä (liite 5). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 Sivistyslautakunta A2 -kielen opetuksen mahdollistaminen Sivistyslautakunta 8 Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Opetushallitus määrittelee opetussuunnitelman perusteet. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmasta päätetään kunnassa. Lemillä hallintosäännön (liitteen 3, 4/1) mukaan opetussuunnitelman hyväksyminen kuuluu sivistyslautakunnalle. Lemin kunnassa opetetaan kolmannelta luokalta alkaen A1 -kielenä englantia. Huoltajat voivat valita yhdessä lapsen kanssa viidenneltä vuosiluokalta alkaen A2 -kieleksi saksan kielen. Huoltajilta on tullut viime aikoina useita kyselyitä, voisiko Lemillä valita mahdollisesti myös venäjän kielen A2 -kieleksi. Nyt sitä mahdollisuutta ei ole ollut, koska opetussuunnitelmassa on vahvistettu vain saksan kieli kunnassa opetettavaksi A2 -kieleksi. Julkisessa keskustelussa on viime aikoina nostettu esille venäjän kielen osaaminen ja opettaminen sekä suomalaisten venäjäosaaminen. Nykyisin suomalaisista vain joka 50. osaa venäjää. Suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa opetetaan mm. latinaa venäjää enemmän. Venäjän kielen osaamista tulisi lisätä ja siksi muutamat kunnat hakevat poikkeuslupaa korvata ruotsin kielen opetus venäjän kielellä oppilaan niin valitessa. Lemin kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille on lähetetty kysely kielivalinnoista tammikuussa Kyselyssä kartoitetaan huoltajien ja oppilaiden halukkuutta kieliohjelman laajentamiseen Lemin peruskouluissa. Mikäli tarvetta ja kiinnostusta kieliohjelman laajentamiseen ilmenee, sivistyslautakunta voi päättäessään laajentaa A2 -kielen tarjontaa Lemillä. Kyselyt on pyydetty huoltajilta takaisin kouluille mennessä. A2 -kieltä opetetaan nykyisin Lemillä noudatettavan tuntijaon mukaan luokilla 5 6 kolme vuosiviikkotuntia ja yläkoulun luokilla kaksi vuosiviikkotuntia. Vuosiviikkotunnin hinta on noin 1650 euroa. Kunnassa on valmius venäjän kielen opettamiseen, sillä koulukeskuksessa on vakinaisessa englannin kielen lehtorin virassa opettaja, jolla on pätevyys opettaa venäjän kieltä. Sivistyslautakunta (58, ) on päättänyt oppilasryhmien koosta. Opetusryhmän koko on vähintään kahdeksan oppilasta, jos koko ikäluokan koko on yli 16 oppilasta ja liikunnassa 12 oppilasta. Jotta kielitarjontaa voitaisiin lisätä, oppilasryhmän koko tulisi olla kahdeksaa pienempi. Tällöin mahdollisesti sekä Kuukanniemen ja Koulukeskuksen oppilaista voitaisiin koota tarkoituksenmukainen kielen opetusryhmä vuosiluokille 7 9 Lemin koulukeskukseen. (valm. PV)

13 Sivistyslautakunta A2 -kielen opetuksen mahdollistaminen Sivistyslautakunta 8 jatkuu Sivistyslautakunta päättää 1. ryhtyä päivittämään opetussuunnitelmaa kieliohjelman osalta siten, että siihen voidaan lisätä venäjän kieli A2 -kieleksi. 2. muuttaa päätöstään (58, ) opetusryhmien koosta 3. alkavan A2 -kielen oppilasryhmän kooksi 6 oppilasta. Sivistyslautakunta päättää 1. ryhtyä päivittämään opetussuunnitelmaa kieliohjelman osalta siten, että siihen voidaan lisätä venäjän kieli A2 -kieleksi lukuvuodesta alkaen. 2. muuttaa päätöstään (58, ) opetusryhmien koosta 3. alkavan A2 -kielen oppilasryhmän kooksi 6 oppilasta.

14 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 67 Taidekoulu Polku on lähettänyt sivistyslautakunnalle seuraavan anomuksen: Taidekoulu Polku anoo opetussuunnitelman hyväksymistä takautuvasti alkaen. Opetussuunnitelma vastaa sisällöltään Musiikkikoulu Johanna Kaarron opetussuunnitelmaa, joka oli Lemillä käytössä lukuvuosina Opetussuunnitelman hyväksyminen mahdollistaa opetuksen tarjonnan ilman arvonlisäveroa (23 %). Taidekoulun tarkoituksena on tarjota taiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta Lemin kunnan alueella sekä yhteistyössä muiden toimitsijoiden kanssa kehittää taiteen perusopetuksen tilaa Lemin kunnan alueella. Lemillä Hanna Räsänen Taidekoulu Polku Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetusta säädellään mm. lailla (633/1998), asetuksella (831/1998) sekä asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. merkitä Taidekoulu Polun anomuksen tiedoksi 2. selvittää, täyttävätkö Taidekoulu Polun toimintaedellytykset ja opetussuunnitelma (liite 3 ja 4) lain sekä asetuksen taiteen perusopetuksesta sekä asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 9 jatkuu Sivistyslautakunta päätti 67, selvittää, täyttävätkö Taidekoulu Polun toimintaedellytykset ja opetussuunnitelma lain ja asetuksen taiteen perusopetuksesta sekä asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Kunnan hallintosäännön (liite 3, sivistyslautakunta 4/23) mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää oman toimialueen asioista. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Laki taiteen perusopetuksesta määrää, että tarkoitettua koulutusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa tai muussa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tai muulla tavoin. Lain tarkoitetut palvelut voidaan hankkia myös yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Kunta vastaa, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti ja että opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista kunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Opetushallitus päättää taiteenaloittain perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä ja perusteet voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä kullekin taiteenalalle opetussuunnitelma. Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä tai oppilaaksi ottamisesta voidaan tehdä sopimus muun koulutuksen järjestäjän kanssa. Hakijoihin täytyy soveltaa yhdenvertaisia valintaperusteita. Jokaisella oppilaitoksella on oltava toiminnasta vastaava rehtori sekä riittävä määrä opettajia. Heidän kelpoisuusvaatimuksistaan säädetään asetuksella. Hanna Räsänen on jättänyt hakemuksensa Taidekoulu Polun -nimisen oppilaitoksensa opetussuunnitelman hyväksymisestä Taidekoulu Polku jatkaa musiikkikoulu Johanna Kaarron toimintaa Lemillä sekä Lappeenrannassa. Musiikkikoulu Johanna Kaarron toiminta oli hyväksytty taiteen perusopetukseksi. Taidekoulu Polun edeltäjälle Musiikkikoulu Johanna Jantuselle Lappeenrannan kaupunki on aikoinaan myöntänyt luvan taiteen perusopetukseen.

16 Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 9 jatkuu Taidekoulu Polku on rekisteröity toiminimi. Kun toiminta on ollut toiminimellä harjoitettua, on henkilövaihdoksen yhteydessä tarkasteltu uuden toimijan toimintaa ja edellytyksiä antaa taiteen perusopetusta. Hakemus on jätetty ensimmäisen kerran Lemin kuntaan Opetussuunnitelmaa on täydennetty Hanna Räsäsen sähköpostitse lähettämässä liitetiedostossa. Hakemuksen liitteitä on täydennetty mm. opetuksen määrän, oppisisältöjen sekä opetushenkilöstön pätevyyden osalta. Hakemuksen liitteeksi on toimitettu opetussuunnitelma (liite 6) sekä selvitys taiteen yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämisestä (liite 7). Oppilaaksi Taidekoulu Polkuun otetaan opetusalueen lapsia ilman virallista pääsykoetta ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille opiskelupaikoille. Oppilaaksi ottamispäätöstä tehdessään opettaja arvioi, omaako oppilas opiskelun vaatimat perusvalmiudet ja motivaation. Maksut vahvistetaan lukuvuosikohtaisesti. Liitteessä mainitussa maksujen määräytymisessä esitetään Lappeenrannassa tapahtuvan opetuksen yksilöopetuksen lukukausimaksut. Nykyisillä opettajilla on musiikin alan tutkinto. Taidekoulu Polku -nimisen oppilaitoksen opetussuunnitelma liitteineen voidaan hyväksyä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaksi musiikin yleiseen oppimäärään. Lemin kunta ei voi kuitenkaan tässä vaiheessa myöntää taloudellista avustusta Taidekoulu Polun taiteen perusopetuksen toteuttamiseen muuta kuin lukuvuodeksi myönnetty vapautus sali- ja luokkatilojen vuokrasta lasten ja nuorten ohjattuun toimintaan, joka tapahtuu ennen kello (sivistyslautakunta 58, ). Taiteen perusopetuksen statuksella on oppilaitokselle merkitystä arvonlisäverotuksen osalta. Kun hakemus on ollut vireillä syksystä 2010 lukien, voidaan toiminta katsoa taiteen perusopetukseksi syyslukukaudesta 2010 alkaen. (valm. PV)

17 Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 9 jatkuu Sivistyslautakunta 1. päättää hankkia Hanna Räsäsen ylläpitämältä Taidekoulu Polku -nimiseltä oppilaitokselta (toiminimi) liitteenä olevan musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaista taiteen perusopetusta hyväksymällä liitteenä olevan opetussuunnitelman ja oppilaaksiottamismenettelyn lukien. 2. valtuuttaa Hanna Räsäsen tekemään oppilasottamispäätökset sen mukaisesti. 3. valtuuttaa taidekoulun päättämään tuottamastaan taiteen perusopetuksesta oppilailta perittävistä maksuista. 4. ei maksa taloudellista korvausta tai avustusta Hanna Räsäselle Taidekoulu Polun toimintaan. 5. päättää, että taidekoulun tulee toimittaa sivistyslautakunnalle joko kalenterivuosittain tai lukuvuosittain toimintakertomus, josta käy ilmi myös opetushenkilöstön kelpoisuudet, oppilasvalinnat sekä perityt lukukausimaksut. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 Sivistyslautakunta Muut asiat Sivistyslautakunta 10 Muissa asioissa käsiteltiin kaksi asiaa: 1. Salassa pidettävä, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 24 ) 2. Keskusteltiin esiopetusoppilaiden aamupuurosta. Merkittiin tiedoksi.

19 Sivistyslautakunta Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Sivistyslautakunta 11 Hallintosäännön mukaan (liite 3: sivistyslautakunta 4/4 ja 4/6) sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista ja koulun työsuunnitelmista. Kansainvälisen opintoretken päiväksi on suunnitteilla muu kuin sivistyslautakunnan (53, ) päättämä koulupäivä ja opintoretkeä ei ole merkitty Lemin koulun työsuunnitelmaan, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa 55 :ssä Pienestä suureen Lemiltä Eurooppaan -hankkeeseen on saatu valtionavustusta 3000 euroa. Avustuksen käyttöaika on Hankesuunnitelman mukaan Koulukeskuksessa on järjestetty useita teema- ja projektitunteja sekä tapahtumia. Kansainvälinen opintovierailu on eräs hankkeen tavoitteita. Kansainväliseksi kohteeksi valikoitui Viipuri ja sieltä yhteistyökumppaniksi löytyi Koulu nro 11. Viipurin Koulu nro 11 on kansainvälinen koulu, jolla on useita yhteistyökumppaneita ja joka on vastaanottanut vaihto-oppilaita monista eri maista. Suomessa heidän yhteistyökumppaneitaan on ollut mm. Lahdessa ja Pohjois-Karjalassa. Koulussa on opetettu englantia jo neuvostoaikana ja uuden Venäjän aikana aktiivisesti myös suomen kieltä. Suomen kielen opiskelu koulussa on hyvin suosittua ja pojat ovat aktiivisimpia suomen kielen valitsijoita. Koulurakennus on entinen Viipurin Uusi yhteiskoulu, joka perustettiin vuonna 1912 ja sijaitsee suomalaisittain Myllyaukiolla Viipurissa. Viipuri on suomalaisille sekä myös lemiläisille tärkeä ja merkittävä kaupunki ennen viime sotia. Höyrylaivaliikenne kuljetti lemiläisiä ennen viime sotia pitkin Kivijärveä Luumäelle, josta matkaa jatkettiin junalla. Entisen Viipurin läänin pitäjänä Lemiltä on suunnattu kaupunkiasioilla ensisijaisesti Viipuriin, joka oli Suomen kansainvälisin kaupunki ja asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin kaupunki heti Helsingin jälkeen. Viipurissa puhuttiin neljää kieltä: suomea, ruotsia, saksaa ja venäjää. Uuden Venäjän aikana kaupunki on uudelleen kansainvälistymässä ja kielten opiskelun into ja taito ovat merkittävästi lisääntyneet. Lemillä on opetettu venäjän kieltä vuosiluokilla Lukuvuonna Koulukeskuksessa opetetaan yhdeksännellä luokalla pitkänä valinnaisaineena. Luontevaa on, että lemiläiset nuoret, jotka ovat valinneet ja joilla olisi ollut mahdollisuus valita venäjä valinnaisaineeksi pääsisivät kokeilemaan venäjän kielentaitoja autenttisessa ympäristössä englannin kieltä tukenaan käyttäen ikätovereiden kanssa. Kansain-

20 Sivistyslautakunta Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Sivistyslautakunta 11 jatkuu välisyyteen kohdistettu valtionavustus ja perusopetuksen opetussuunnitelma ovat olleet lähtökohtana Viipurin kohdennetun opintoretken suunnittelussa. Koulukeskuksen neljä opettajaa kävivät Viipurin nro 11:n edustajien kanssa keskustelun mahdollisten opintovierailujen järjestelyistä ja yhteistyön aloittamisesta. Keskustelussa suunniteltiin seuraavaa: Viipurin koulun 11 opettajat vierailevat Lemin koulukeskuksessa Lemin koulukeskuksen opettajat vierailevat Koulussa nro 11. Koulukeskuksen 9. -luokkalaiset vierailevat Viipurissa ja vastaavasti viipurilaiset Lemillä Yhteistyönä tehdään Magazine Factory ohjelmalla yhteinen tuotos, jonka molemmat koulut tekevät omissa kouluissaan oppituntien aikana tietotekniikkaa hyödyntäen. Viipurista opettajat jo kävivät Lemillä tutustumassa koulun toimintaan ja opettajan työpäivään ja olivat kokemastaan ja näkemästään erittäin tyytyväisiä. Lemin koulukeskuksen opettajista on noin kymmenkunta ilmoittanut halukkuudesta tutustua lauantaina Viipurin Koulu nro 11, mikä on heillä koulupäivä. Silloin on tarkoitus suunnitella oppilaiden opintovierailuja yksityiskohtaisemmin tavoitteineen, sisältöineen, aikatauluineen sekä ohjelmineen ja samalla tutustuen kouluun ja sen käytäntöihin sekä venäläiseen koulujärjestelmään. Tavoitteena hankkeen opintoretkellä on laajentaa sekä oppilaiden että opettajien kulttuurinäkemyksiä toistensa koulumaailmasta, käyttää aktiivisesti venäjän ja englannin kieltä, perehtyä Viipurin historiaan ruotsalaisesta, suomalaisesta ja venäläisestä näkökulmasta. Oppilaat osallistuisivat mm. yhteiselle venäläis-suomalaisille ja suomalais-venäläisille oppitunneille molemmissa kouluissa. Viipurin opintomatka tarjottaisiin lemiläisille ensisijaisesti 9. -luokkalaisille oppilaille, mikäli heidän huoltajansa antavat nuorelle luvan osallistua opintomatkalle ja suostuvat hankkimaan nuorelle passin ja mahdollisesti viisumin. Perusopetuksen maksuttomuudesta säädetään perusopetuslain 31 :ssä. Sen mukaan opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ovat oppilaalle maksuttomia. Erityisoppilaalla on oikeus saada maksuttomasti mm. tarvitse-

21 Sivistyslautakunta Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Sivistyslautakunta 11 jatkuu mansa avustajapalvelut ja lisäksi kaikilla oppilailla on oikeus tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn ja ohjattuun täysipainoiseen maksuttomaan ateriaan. Opintoretkipäivä olisi lauantai , Mikael Agricolan päivänä, ja silloin se aiheuttaisi vähiten häiriötä Lemin koulukeskuksen muihin opetusjärjestelyihin ja koulukuljetuksiin. Opintoretkipäivä olisi vapaaehtoisille oppilas- ja opettajaosallistujille koulu- tai työpäivä ja korvaava vapaapäivä myönnettäisiin heille perinteiseksi Koulukeskuksen retkipäiväksi. Jotta opintoretki saataisiin tarkoituksenmukaisesti järjestettyä, oppilasosallistujamäärän tulisi olla vähintään noin 30 ja riittävä määrä valvojia. Retkelle on tarkoitus ottaa mukaan suomalainen terveydenhoitaja ainakin yksityishenkilönä. Opintoretkipäivä on koulun tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Sivistyslautakunta päättää 1. muuttaa Viipurin opintoretkeen osallistujien oppilaiden koulupäiviä ja opettajien/avustajien työpäiviä seuraavasti: lauantai merkitään koulupäiväksi ja vapaapäiväksi myönnetään koulun yleinen retkipäivä toukokuussa Perinteisesti retkipäivä on Lemin koulukeskuksessa ollut lukuvuoden viimeisellä viikolla. 2. osallistuminen on sekä opettajille ja oppilaille vapaaehtoista. 3. että opintoretken kulut katetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisyyshankkeen valtionavustuksella, mutta jos ne eivät riitä oppilaat voivat joutua hankkimaan passin ym. omakustanteisesti. 4. Että opintoretki on koulun toimintaa lukuvuonna ja opintoretkellä noudatetaan koulun järjestysääntöjä soveltuvin osin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 4/2010 33 Sivistyslautakunta 3.5.2010 klo 18.00 20.35 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja, poistui klo 19.52 Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 Käsiteltävät asiat 26. Saapuneet kirjeet...44 27. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013...45 28. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...49 29. Lemin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 12.02.2014 klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 04.03.2013 klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Urjalan kunnan AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA 2011 SISÄLTÖ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 1. TOIMNTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 15:00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON

Lisätiedot