LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Uusi kunnantalo, kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone"

Transkriptio

1

2 1/ Sivistyslautakunta klo Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja, poistui klo asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t 1-11 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Rings ja Minna Värtö. Risto Pietiläinen Petri Vainikka Lemillä Mervi Rings Minna Värtö Lemillä Lemin koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka

3 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 1 Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen Sivistyslautakunta 2 Lemin kunnan hallintosäännön toisen luvun kolmannen pykälän mukaan toimielin päättää kokoustensa ajankohdan ja paikan. Sivistyslautakunta on kokoontunut pääsääntöisesti maanantaisin kello Neljännessä pykälässä todetaan, että kokouskutsu toimitetaan toimielimen jäsenille ja läsnäolo-oikeuden ja/tai -velvollisuuden omaaville henkilöille toimielimen päättämällä tavalla. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan 1. kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin kello kunnantalon kokoushuoneessa, 2. esityslista liitteineen toimii kokouskutsuna ja se postitetaan lautakunnan jäsenille viisi päivää ennen kokousta, 3. esityslista lähetetään lautakunnan jäsenille ja sivistystoimen yksiköiden johtajille sähköpostitse viisi päivää ennen kokousta, 4. kokouksesta ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen valitsemalle edustajalle, 5. kokouksen esityslista/asialista toimitetaan kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja lehdistön edustajalle, 6. esityslista pyritään julkaisemaan kunnan kotisivuilla viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan alkaminen Sivistyslautakunta 3 Lemin kunnan hallintosäännön 15:nnen pykälän mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta päättää asianomainen toimielin. Sivistyslautakunnassa on ollut tapana, että kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten kokouksessa valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö ei hyväksy pöytäkirjaa, siirtyy pöytäkirjan tarkastaminen seuraavaan kokoukseen. Kuntalain 63:nen pykälän mukaan lautakunnan pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusoikeuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Mikäli lautakunnan päätökseen voidaan hakea muutosta, valitusaika lasketaan siitä, milloin pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan 1. jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajaksi, 2. jokaisessa kokouksessa sovitaan tarkastusajankohta, kuitenkin siten, että tarkastus suoritetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina virka-aikana, 3. tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina sivistystoimistossa sen virka-aikana, 4. mahdollinen valitusaika alkaa seuraavasta arkipäivästä, jolloin pöytäkirjan on ollut yleisesti nähtävillä ja 5. pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan internet-sivuilla ja kunnan kirjastossa.

6 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan alkaminen Sivistyslautakunta 3 jatkuu Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan 1. jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajaksi, 2. jokaisessa kokouksessa sovitaan tarkastusajankohta, kuitenkin siten, että tarkastus suoritetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina virka-aikana, 3. tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina sivistystoimistossa sen virka-aikana, 4. päätösten mahdollinen valitusaika alkaa seuraavasta arkipäivästä, jolloin pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ja 5. pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan internet-sivuilla ja kunnan kirjastossa.

7 Sivistyslautakunta Kirjastovirkailijan työajan muutos ja kirjastojen aukioloajat Sivistyslautakunta 4 Kirjastojen vakinaisista aukioloajoista päättää kunnan hallintosäännön (liite 3 sivistyslautakunta 4/17) mukaan sivistyslautakunta. (valm. PV) Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011, ja kirjastotoimi on saanut luvan muuttaa kirjastovirkailijan toimen osaaikaisesta kokopäiväiseksi. Kirjastovirkailijan tehtävä on järkevintä kokoaikaistaa lukien. Kokoaikaistamisen seurauksena pääkirjaston aukioloaikaa voidaan lisätä tiistaipäivien osalta. Lemin kirjastot ovat siirtymässä alueelliseen kirjastojärjestelmään, ja kirjastovirkailijan työajan lisäys on maaliskuun alusta lukien käytettävä välttämättömiin rekisteritehtäviin. Pääkirjaston aukioloajan lisäys on mahdollista toteuttaa näin ollen kesälomien jälkeen, eli lukien. Kuukanniemen kirjastolla on tarve aukiolomuutokseen maaliskuun alusta lukien keskiviikkopäivien osalta, jotta koululaiset suurimpana käyttäjäryhmänä voisivat käyttää kirjastoa muulloinkin kuin ruuhkaisina perjantaipäivinä. Lemin pääkirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Pääkirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin klo Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo Kuukanniemen kirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Kuukanniemen kirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin suljettu Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo (valm. PP)

8 Sivistyslautakunta Kirjastovirkailijan työajan muutos ja kirjastojen aukioloajat Sivistyslautakunta 4 jatkuu Lemin pääkirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Pääkirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin klo Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo Kuukanniemen kirjaston aukioloajat ovat lähtien seuraavat: Kuukanniemen kirjasto Maanantaisin klo Tiistaisin suljettu Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kirjastotoimenjohtaja Päivi Parviainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

9 Sivistyslautakunta Esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 5 Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä esittää esiopetuksen toimintapäiviksi lukuvuodelle seuraavaa: Syyslukukausi (86 toimintapäivää) Kevätlukukausi (89 toimintapäivää) Syysloma Vapaapäivä Joululoma Talviloma Pääsiäisloma Vapaapäivä Vapaapäivä (valm. TS) Hyväksytään esiopetuksen toimintapäivät varhaiskasvatuspäällikkön esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Sivistyslautakunta Valtionavustuksen käyttöajan pidentäminen Sivistyslautakunta 6 Opetusministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle Opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain 44 1 mom. mukaisesti valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen euroa. Sivistyslautakunta on päättänyt (56, ) anoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen käyttöajan pidennystä vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa sivistyslautakunnan anomuksesta avustuksen käyttöaikaa asti. Vuonna 2010 avustusta käytettiin euroa ja jäljelle jäi euroa. Opetusministeriön päätöksellä 212/520/2009 ei voi muuttaa alkuperäisen avustuksen käyttötarkoitusta. Selvitys rahoituksen käytöstä on annettava ministeriölle mennessä. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen valtionavustuksen käyttöajan pidentämisestä tiedoksi. Erityisavustus käytetään opetusryhmäkoon pienentämiseen. Merkittiin tiedoksi.

11 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Sivistyslautakunta 7 Lemin kunnanvaltuusto on 37, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Lemin kunnan hallintosäännön neljännen luvun 23 :n mukaan lautakunta tekee vuosittain talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa määritellään määrärahojen jakaminen ja vastuut tulosaluettain ja siirrot tulosyksiköittäin. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä sivistyspalvelujen käyttösuunnitelman (liite 2 ja 3) vuodelle hyväksyä käyttösuunnitelmaan liittyvän vastuunjaon (liite 4) 3. hyväksyä, että tulosyksikköjen sisäisistä siirroista, lukuunottamatta henkilöstökulujen siirtoja, päättää kunkin tulosyksikön vastaavaksi nimetty viranhaltija 4. yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): - hankinnan arvo enintään 2.000, osaston päällikkö tai laitoksen johtaja (ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia) - hankinnan arvo , osaston päällikkö tai laitoksen johtaja (ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena). - hankinnan arvo , kunnanjohtaja, kirjalliset suljetut tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen - hankinnan arvo , ao. toimielin, kirjalliset suljetut tarjoukset - hankinnan arvo yli , kunnanhallitus, kirjalliset suljetut tarjoukset Tulosyksikön vastaavaksi nimetyn viranhaltijan ollessa estynyt voi osastopäällikkö päättää osastonsa hankinnoista talousarviossa määritellyin eurorajoin ja ohjein. 5. merkitä tiedoksi kunnanjohtajan määräyksen tositteiden hyväksyjistä (liite 5). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 Sivistyslautakunta A2 -kielen opetuksen mahdollistaminen Sivistyslautakunta 8 Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Opetushallitus määrittelee opetussuunnitelman perusteet. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmasta päätetään kunnassa. Lemillä hallintosäännön (liitteen 3, 4/1) mukaan opetussuunnitelman hyväksyminen kuuluu sivistyslautakunnalle. Lemin kunnassa opetetaan kolmannelta luokalta alkaen A1 -kielenä englantia. Huoltajat voivat valita yhdessä lapsen kanssa viidenneltä vuosiluokalta alkaen A2 -kieleksi saksan kielen. Huoltajilta on tullut viime aikoina useita kyselyitä, voisiko Lemillä valita mahdollisesti myös venäjän kielen A2 -kieleksi. Nyt sitä mahdollisuutta ei ole ollut, koska opetussuunnitelmassa on vahvistettu vain saksan kieli kunnassa opetettavaksi A2 -kieleksi. Julkisessa keskustelussa on viime aikoina nostettu esille venäjän kielen osaaminen ja opettaminen sekä suomalaisten venäjäosaaminen. Nykyisin suomalaisista vain joka 50. osaa venäjää. Suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa opetetaan mm. latinaa venäjää enemmän. Venäjän kielen osaamista tulisi lisätä ja siksi muutamat kunnat hakevat poikkeuslupaa korvata ruotsin kielen opetus venäjän kielellä oppilaan niin valitessa. Lemin kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille on lähetetty kysely kielivalinnoista tammikuussa Kyselyssä kartoitetaan huoltajien ja oppilaiden halukkuutta kieliohjelman laajentamiseen Lemin peruskouluissa. Mikäli tarvetta ja kiinnostusta kieliohjelman laajentamiseen ilmenee, sivistyslautakunta voi päättäessään laajentaa A2 -kielen tarjontaa Lemillä. Kyselyt on pyydetty huoltajilta takaisin kouluille mennessä. A2 -kieltä opetetaan nykyisin Lemillä noudatettavan tuntijaon mukaan luokilla 5 6 kolme vuosiviikkotuntia ja yläkoulun luokilla kaksi vuosiviikkotuntia. Vuosiviikkotunnin hinta on noin 1650 euroa. Kunnassa on valmius venäjän kielen opettamiseen, sillä koulukeskuksessa on vakinaisessa englannin kielen lehtorin virassa opettaja, jolla on pätevyys opettaa venäjän kieltä. Sivistyslautakunta (58, ) on päättänyt oppilasryhmien koosta. Opetusryhmän koko on vähintään kahdeksan oppilasta, jos koko ikäluokan koko on yli 16 oppilasta ja liikunnassa 12 oppilasta. Jotta kielitarjontaa voitaisiin lisätä, oppilasryhmän koko tulisi olla kahdeksaa pienempi. Tällöin mahdollisesti sekä Kuukanniemen ja Koulukeskuksen oppilaista voitaisiin koota tarkoituksenmukainen kielen opetusryhmä vuosiluokille 7 9 Lemin koulukeskukseen. (valm. PV)

13 Sivistyslautakunta A2 -kielen opetuksen mahdollistaminen Sivistyslautakunta 8 jatkuu Sivistyslautakunta päättää 1. ryhtyä päivittämään opetussuunnitelmaa kieliohjelman osalta siten, että siihen voidaan lisätä venäjän kieli A2 -kieleksi. 2. muuttaa päätöstään (58, ) opetusryhmien koosta 3. alkavan A2 -kielen oppilasryhmän kooksi 6 oppilasta. Sivistyslautakunta päättää 1. ryhtyä päivittämään opetussuunnitelmaa kieliohjelman osalta siten, että siihen voidaan lisätä venäjän kieli A2 -kieleksi lukuvuodesta alkaen. 2. muuttaa päätöstään (58, ) opetusryhmien koosta 3. alkavan A2 -kielen oppilasryhmän kooksi 6 oppilasta.

14 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 67 Taidekoulu Polku on lähettänyt sivistyslautakunnalle seuraavan anomuksen: Taidekoulu Polku anoo opetussuunnitelman hyväksymistä takautuvasti alkaen. Opetussuunnitelma vastaa sisällöltään Musiikkikoulu Johanna Kaarron opetussuunnitelmaa, joka oli Lemillä käytössä lukuvuosina Opetussuunnitelman hyväksyminen mahdollistaa opetuksen tarjonnan ilman arvonlisäveroa (23 %). Taidekoulun tarkoituksena on tarjota taiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta Lemin kunnan alueella sekä yhteistyössä muiden toimitsijoiden kanssa kehittää taiteen perusopetuksen tilaa Lemin kunnan alueella. Lemillä Hanna Räsänen Taidekoulu Polku Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetusta säädellään mm. lailla (633/1998), asetuksella (831/1998) sekä asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. merkitä Taidekoulu Polun anomuksen tiedoksi 2. selvittää, täyttävätkö Taidekoulu Polun toimintaedellytykset ja opetussuunnitelma (liite 3 ja 4) lain sekä asetuksen taiteen perusopetuksesta sekä asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 9 jatkuu Sivistyslautakunta päätti 67, selvittää, täyttävätkö Taidekoulu Polun toimintaedellytykset ja opetussuunnitelma lain ja asetuksen taiteen perusopetuksesta sekä asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Kunnan hallintosäännön (liite 3, sivistyslautakunta 4/23) mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää oman toimialueen asioista. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Laki taiteen perusopetuksesta määrää, että tarkoitettua koulutusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa tai muussa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tai muulla tavoin. Lain tarkoitetut palvelut voidaan hankkia myös yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Kunta vastaa, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti ja että opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista kunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Opetushallitus päättää taiteenaloittain perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä ja perusteet voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä kullekin taiteenalalle opetussuunnitelma. Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä tai oppilaaksi ottamisesta voidaan tehdä sopimus muun koulutuksen järjestäjän kanssa. Hakijoihin täytyy soveltaa yhdenvertaisia valintaperusteita. Jokaisella oppilaitoksella on oltava toiminnasta vastaava rehtori sekä riittävä määrä opettajia. Heidän kelpoisuusvaatimuksistaan säädetään asetuksella. Hanna Räsänen on jättänyt hakemuksensa Taidekoulu Polun -nimisen oppilaitoksensa opetussuunnitelman hyväksymisestä Taidekoulu Polku jatkaa musiikkikoulu Johanna Kaarron toimintaa Lemillä sekä Lappeenrannassa. Musiikkikoulu Johanna Kaarron toiminta oli hyväksytty taiteen perusopetukseksi. Taidekoulu Polun edeltäjälle Musiikkikoulu Johanna Jantuselle Lappeenrannan kaupunki on aikoinaan myöntänyt luvan taiteen perusopetukseen.

16 Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 9 jatkuu Taidekoulu Polku on rekisteröity toiminimi. Kun toiminta on ollut toiminimellä harjoitettua, on henkilövaihdoksen yhteydessä tarkasteltu uuden toimijan toimintaa ja edellytyksiä antaa taiteen perusopetusta. Hakemus on jätetty ensimmäisen kerran Lemin kuntaan Opetussuunnitelmaa on täydennetty Hanna Räsäsen sähköpostitse lähettämässä liitetiedostossa. Hakemuksen liitteitä on täydennetty mm. opetuksen määrän, oppisisältöjen sekä opetushenkilöstön pätevyyden osalta. Hakemuksen liitteeksi on toimitettu opetussuunnitelma (liite 6) sekä selvitys taiteen yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämisestä (liite 7). Oppilaaksi Taidekoulu Polkuun otetaan opetusalueen lapsia ilman virallista pääsykoetta ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille opiskelupaikoille. Oppilaaksi ottamispäätöstä tehdessään opettaja arvioi, omaako oppilas opiskelun vaatimat perusvalmiudet ja motivaation. Maksut vahvistetaan lukuvuosikohtaisesti. Liitteessä mainitussa maksujen määräytymisessä esitetään Lappeenrannassa tapahtuvan opetuksen yksilöopetuksen lukukausimaksut. Nykyisillä opettajilla on musiikin alan tutkinto. Taidekoulu Polku -nimisen oppilaitoksen opetussuunnitelma liitteineen voidaan hyväksyä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaksi musiikin yleiseen oppimäärään. Lemin kunta ei voi kuitenkaan tässä vaiheessa myöntää taloudellista avustusta Taidekoulu Polun taiteen perusopetuksen toteuttamiseen muuta kuin lukuvuodeksi myönnetty vapautus sali- ja luokkatilojen vuokrasta lasten ja nuorten ohjattuun toimintaan, joka tapahtuu ennen kello (sivistyslautakunta 58, ). Taiteen perusopetuksen statuksella on oppilaitokselle merkitystä arvonlisäverotuksen osalta. Kun hakemus on ollut vireillä syksystä 2010 lukien, voidaan toiminta katsoa taiteen perusopetukseksi syyslukukaudesta 2010 alkaen. (valm. PV)

17 Sivistyslautakunta Taidekoulu Polun anomus opetussuunnitelman hyväksymisestä taiteen perusopetukseen Sivistyslautakunta 9 jatkuu Sivistyslautakunta 1. päättää hankkia Hanna Räsäsen ylläpitämältä Taidekoulu Polku -nimiseltä oppilaitokselta (toiminimi) liitteenä olevan musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaista taiteen perusopetusta hyväksymällä liitteenä olevan opetussuunnitelman ja oppilaaksiottamismenettelyn lukien. 2. valtuuttaa Hanna Räsäsen tekemään oppilasottamispäätökset sen mukaisesti. 3. valtuuttaa taidekoulun päättämään tuottamastaan taiteen perusopetuksesta oppilailta perittävistä maksuista. 4. ei maksa taloudellista korvausta tai avustusta Hanna Räsäselle Taidekoulu Polun toimintaan. 5. päättää, että taidekoulun tulee toimittaa sivistyslautakunnalle joko kalenterivuosittain tai lukuvuosittain toimintakertomus, josta käy ilmi myös opetushenkilöstön kelpoisuudet, oppilasvalinnat sekä perityt lukukausimaksut. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 Sivistyslautakunta Muut asiat Sivistyslautakunta 10 Muissa asioissa käsiteltiin kaksi asiaa: 1. Salassa pidettävä, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 24 ) 2. Keskusteltiin esiopetusoppilaiden aamupuurosta. Merkittiin tiedoksi.

19 Sivistyslautakunta Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Sivistyslautakunta 11 Hallintosäännön mukaan (liite 3: sivistyslautakunta 4/4 ja 4/6) sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista ja koulun työsuunnitelmista. Kansainvälisen opintoretken päiväksi on suunnitteilla muu kuin sivistyslautakunnan (53, ) päättämä koulupäivä ja opintoretkeä ei ole merkitty Lemin koulun työsuunnitelmaan, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa 55 :ssä Pienestä suureen Lemiltä Eurooppaan -hankkeeseen on saatu valtionavustusta 3000 euroa. Avustuksen käyttöaika on Hankesuunnitelman mukaan Koulukeskuksessa on järjestetty useita teema- ja projektitunteja sekä tapahtumia. Kansainvälinen opintovierailu on eräs hankkeen tavoitteita. Kansainväliseksi kohteeksi valikoitui Viipuri ja sieltä yhteistyökumppaniksi löytyi Koulu nro 11. Viipurin Koulu nro 11 on kansainvälinen koulu, jolla on useita yhteistyökumppaneita ja joka on vastaanottanut vaihto-oppilaita monista eri maista. Suomessa heidän yhteistyökumppaneitaan on ollut mm. Lahdessa ja Pohjois-Karjalassa. Koulussa on opetettu englantia jo neuvostoaikana ja uuden Venäjän aikana aktiivisesti myös suomen kieltä. Suomen kielen opiskelu koulussa on hyvin suosittua ja pojat ovat aktiivisimpia suomen kielen valitsijoita. Koulurakennus on entinen Viipurin Uusi yhteiskoulu, joka perustettiin vuonna 1912 ja sijaitsee suomalaisittain Myllyaukiolla Viipurissa. Viipuri on suomalaisille sekä myös lemiläisille tärkeä ja merkittävä kaupunki ennen viime sotia. Höyrylaivaliikenne kuljetti lemiläisiä ennen viime sotia pitkin Kivijärveä Luumäelle, josta matkaa jatkettiin junalla. Entisen Viipurin läänin pitäjänä Lemiltä on suunnattu kaupunkiasioilla ensisijaisesti Viipuriin, joka oli Suomen kansainvälisin kaupunki ja asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin kaupunki heti Helsingin jälkeen. Viipurissa puhuttiin neljää kieltä: suomea, ruotsia, saksaa ja venäjää. Uuden Venäjän aikana kaupunki on uudelleen kansainvälistymässä ja kielten opiskelun into ja taito ovat merkittävästi lisääntyneet. Lemillä on opetettu venäjän kieltä vuosiluokilla Lukuvuonna Koulukeskuksessa opetetaan yhdeksännellä luokalla pitkänä valinnaisaineena. Luontevaa on, että lemiläiset nuoret, jotka ovat valinneet ja joilla olisi ollut mahdollisuus valita venäjä valinnaisaineeksi pääsisivät kokeilemaan venäjän kielentaitoja autenttisessa ympäristössä englannin kieltä tukenaan käyttäen ikätovereiden kanssa. Kansain-

20 Sivistyslautakunta Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Sivistyslautakunta 11 jatkuu välisyyteen kohdistettu valtionavustus ja perusopetuksen opetussuunnitelma ovat olleet lähtökohtana Viipurin kohdennetun opintoretken suunnittelussa. Koulukeskuksen neljä opettajaa kävivät Viipurin nro 11:n edustajien kanssa keskustelun mahdollisten opintovierailujen järjestelyistä ja yhteistyön aloittamisesta. Keskustelussa suunniteltiin seuraavaa: Viipurin koulun 11 opettajat vierailevat Lemin koulukeskuksessa Lemin koulukeskuksen opettajat vierailevat Koulussa nro 11. Koulukeskuksen 9. -luokkalaiset vierailevat Viipurissa ja vastaavasti viipurilaiset Lemillä Yhteistyönä tehdään Magazine Factory ohjelmalla yhteinen tuotos, jonka molemmat koulut tekevät omissa kouluissaan oppituntien aikana tietotekniikkaa hyödyntäen. Viipurista opettajat jo kävivät Lemillä tutustumassa koulun toimintaan ja opettajan työpäivään ja olivat kokemastaan ja näkemästään erittäin tyytyväisiä. Lemin koulukeskuksen opettajista on noin kymmenkunta ilmoittanut halukkuudesta tutustua lauantaina Viipurin Koulu nro 11, mikä on heillä koulupäivä. Silloin on tarkoitus suunnitella oppilaiden opintovierailuja yksityiskohtaisemmin tavoitteineen, sisältöineen, aikatauluineen sekä ohjelmineen ja samalla tutustuen kouluun ja sen käytäntöihin sekä venäläiseen koulujärjestelmään. Tavoitteena hankkeen opintoretkellä on laajentaa sekä oppilaiden että opettajien kulttuurinäkemyksiä toistensa koulumaailmasta, käyttää aktiivisesti venäjän ja englannin kieltä, perehtyä Viipurin historiaan ruotsalaisesta, suomalaisesta ja venäläisestä näkökulmasta. Oppilaat osallistuisivat mm. yhteiselle venäläis-suomalaisille ja suomalais-venäläisille oppitunneille molemmissa kouluissa. Viipurin opintomatka tarjottaisiin lemiläisille ensisijaisesti 9. -luokkalaisille oppilaille, mikäli heidän huoltajansa antavat nuorelle luvan osallistua opintomatkalle ja suostuvat hankkimaan nuorelle passin ja mahdollisesti viisumin. Perusopetuksen maksuttomuudesta säädetään perusopetuslain 31 :ssä. Sen mukaan opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ovat oppilaalle maksuttomia. Erityisoppilaalla on oikeus saada maksuttomasti mm. tarvitse-

21 Sivistyslautakunta Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Sivistyslautakunta 11 jatkuu mansa avustajapalvelut ja lisäksi kaikilla oppilailla on oikeus tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn ja ohjattuun täysipainoiseen maksuttomaan ateriaan. Opintoretkipäivä olisi lauantai , Mikael Agricolan päivänä, ja silloin se aiheuttaisi vähiten häiriötä Lemin koulukeskuksen muihin opetusjärjestelyihin ja koulukuljetuksiin. Opintoretkipäivä olisi vapaaehtoisille oppilas- ja opettajaosallistujille koulu- tai työpäivä ja korvaava vapaapäivä myönnettäisiin heille perinteiseksi Koulukeskuksen retkipäiväksi. Jotta opintoretki saataisiin tarkoituksenmukaisesti järjestettyä, oppilasosallistujamäärän tulisi olla vähintään noin 30 ja riittävä määrä valvojia. Retkelle on tarkoitus ottaa mukaan suomalainen terveydenhoitaja ainakin yksityishenkilönä. Opintoretkipäivä on koulun tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Sivistyslautakunta päättää 1. muuttaa Viipurin opintoretkeen osallistujien oppilaiden koulupäiviä ja opettajien/avustajien työpäiviä seuraavasti: lauantai merkitään koulupäiväksi ja vapaapäiväksi myönnetään koulun yleinen retkipäivä toukokuussa Perinteisesti retkipäivä on Lemin koulukeskuksessa ollut lukuvuoden viimeisellä viikolla. 2. osallistuminen on sekä opettajille ja oppilaille vapaaehtoista. 3. että opintoretken kulut katetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisyyshankkeen valtionavustuksella, mutta jos ne eivät riitä oppilaat voivat joutua hankkimaan passin ym. omakustanteisesti. 4. Että opintoretki on koulun toimintaa lukuvuonna ja opintoretkellä noudatetaan koulun järjestysääntöjä soveltuvin osin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivistyslautakunta 19.2.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivistyslautakunta 19.2.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivistyslautakunta 19.2.2014 Käsiteltävät asiat 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2014...3 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015... PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015 Käsiteltävät asiat 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...2 2. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 9. Saapuneet kirjeet...18 10. Sivistyslautakunnan vuoden 2011 toimintakertomus...19 11. Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodeksi 2012...20 12. Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 71. Saapuneet kirjeet...132 72. Viranhaltijapäätökset...133 73. Esiopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013-2014...134 74.

Sisällysluettelo 71. Saapuneet kirjeet...132 72. Viranhaltijapäätökset...133 73. Esiopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013-2014...134 74. Sisällysluettelo 71. Saapuneet kirjeet...132 72. Viranhaltijapäätökset...133 73. Esiopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013-2014...134 74. Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013 2014...135 75. Kansainvälistymishankkeen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 6/2010 81 Sivistyslautakunta tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Minna Värtö Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Kohonen Tarja puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Haiko Matti jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Uusi kunnantalo, kokoushuone Kohonen Tarja puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Haiko Matti jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Asiakirjojen käsittely ja hävitys...3 3. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2013...4 4. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Sisällysluettelo 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen...3 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA SEKÄ KOOLLEKUTSUMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA SEKÄ KOOLLEKUTSUMINEN 3 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 10.2.2012 Kokousaika 9.2.2012 klo 17.00-17.55 Kokouspaikka Konneveden kunnanvirasto Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 18.05.2016 Sivu 1 / 5 759/2016 12.01.00.00 82 Lausunto valtuustoaloitteeseen alueellisesta kielikokeilusta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Outi Saloranta-Eriksson,

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: Maanantai 26.5.2014 klo 18.30-19.35 1 LUKION JOHTOKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT JA KOKOUSAIKA 2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Sivu 1 julkaistu extranettiin Koululautakunta

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Sivu 1 julkaistu extranettiin Koululautakunta SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Sivu 1 julkaistu extranettiin 19.01.2018 Koululautakunta Aika: Paikka: Torstai 25.01.2018 kello 19.00 (Kahvit ennen kokousta klo 18.40 alkaen) Lukio. - Kokouksen alussa

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh.

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 24 19.09.2017 24 Perusopetuksen

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA Aika: Torstaina 24. helmikuuta 2011 kello 10.00 11.18 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla: Paikalla / poissa Puheenjohtaja Timo Vähätalo x

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.1.2017 klo 16.00-17.45 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSAIKA Torstai 7.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 30 31 32 33 1 34 2 35 3 36 4 37 5 38 Kunnanvirasto Asia nro, asia, liite nro Kokouksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 1/2012 Maaseutulautakunta. Timo Vähätalo. Kalle Mikkola vpj x Riina Paju j x Riikka Tiensuu j x Tuomo Urmas j x

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 1/2012 Maaseutulautakunta. Timo Vähätalo. Kalle Mikkola vpj x Riina Paju j x Riikka Tiensuu j x Tuomo Urmas j x Kokousaika Maanantaina 27. helmikuuta 2012 kello 10.00-10.50 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä Timo Vähätalo pj x Kalle Mikkola vpj x Riina Paju

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL Helsingin kaupunki Johtokunta

Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL Helsingin kaupunki Johtokunta Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL 3513 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta 7.12.2017 Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan kokous Aika Keskiviikko 7.12.2017 klo 18.00 Paikka Raitin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivistyslautakunta. 1. Viranhaltijapäätökset...2

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivistyslautakunta. 1. Viranhaltijapäätökset...2 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 1. Viranhaltijapäätökset...2 2. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 10.2.2016...3 3. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta 115 Kokousaika Keskiviikko 12.12.2013 klo 18-18.39 Kokouspaikka Koskisali, Hämeentie 12, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 49. Viranhaltijapäätökset...85 50. Lukuvuoden tehostetun ja erityisen tuen tuntimäärät kouluille...86 51. Varautuminen lukuvuoden 2013-2014 koulujen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 30.8.2011, kello 17.00 19:40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Jaakko Ilkan koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015. Sivistyslautakunta 24.09.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015. Sivistyslautakunta 24.09.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Sivistyslautakunta 24.09.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 24.09.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 Sivistyslautakunta 25.01.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 25.01.2011 klo 18.00 19.05 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki.

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki. Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 47 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.6.2014 17.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivistyslautakunta. 1. Viranhaltijapäätökset...2

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivistyslautakunta. 1. Viranhaltijapäätökset...2 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 1. Viranhaltijapäätökset...2 2. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.12.2016...3 3. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Sivistyslautakunta 01.02.2017 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Keskiviikko 01.02.2017 klo 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 5/2017 1 (7) KOKOUSAIKA 25.10.2017 Klo 18.00- KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Yleistä Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2017 Aika Tiistai klo 17.30 Paikka Tainionmäen koulu Huom! Henkilötiedot poistettu kuntalain 140.1 nojalla. KOKOUSKUTSU 28.03.17 Tainionmäen koulu Nro 3/2017 ASIA LIITE 23 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 3/2010 22 Sivistyslautakunta 23.3.2010 klo 18.00 20.40 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSAIKA Tiistai 18.9.2007 klo 18.00 21.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot