Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen"

Transkriptio

1 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Taipale Heikki jäsen Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Punkka Olavi varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Värtö ja Tarja Kohonen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Risto Pietiläinen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Petri Vainikka PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Rehtori Petri Vainikka

2 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 82 Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Merkittiin tiedoksi.

3 Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sivistyslautakunta 83 Sivistysosaston päällikön, Koulukeskuksen rehtorin, Koulukeskuksen apulaisjohtajan, Kuukanniemen koulunjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, varhaiskasvatuspäällikön, päiväkodin johtajan ja vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätösluettelot toukokuulta - joulukuulta 2011 ovat nähtävillä kokouksessa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toukokuulta - joulukuulta sivistysosaston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset, :t / v Koulukeskuksen rehtorin viranhaltijapäätökset, :t / v Koulukeskuksen apulaisjohtajan viranhaltijapäätökset, :t / v Kuukanniemen koulunjohtajan viranhaltijapäätökset, :t kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset, :t / v varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset, :t / v päiväkodin johtajan viranhaltijapäätökset, :t / v vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset, :t / v Hyväksyttiin.

4 Sivistyslautakunta Kuntosalilaitteen poistoesitys Sivistyslautakunta 84 Koulukeskuksen vieressä olevaan kuntosaliin on tehty tänä vuonna laitetäydennyksiä ja uusintoja v hankittujen laitteiden tilalle seuraavasti: - Modulissa olleiden ylätaljan M21 tilalle on tulossa S21 ylätalja paremmalla ja käyttäjäystävällisemmällä istuinpenkillä. - M22 Leverage Rowing tilalle on tulossa M23 alatalja paremman käytettävyyden takia. Aiemmat laitteet menevät vaihdossa uusiin, joka on huomioitu loppuhinnassa. - David D110 Back Extension 70 kg selänojennuslaite poistetaan. Laitteeseen on huono mennä ja käyttö tämän takia hankalaa. Tilalle on hankittu samanlainen käyttökelpoisempi laite David F110. Tämä aiempi laite D110 esitetään poistettavaksi käytöstä. (valm. SL) Lautakunta poistaa kuntosalilaite D110 käytöstä. Hyväksyttiin.

5 Sivistyslautakunta Riku Tarkiaisen ja Satu Kouvon jättämä päivähoitomaksun oikaisupyyntö / lasku nro , Sivistyslautakunta 85 Riku Tarkiainen ja Satu Kouvo ovat jättäneet liitteessä 2 olevan oikaisupyynnön (Liite sisältää salassa pidettävää tietoa, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24). Varhaiskasvatuspäällikkö ehdottaa, että päivähoitolasku muutetaan 15 pv/kk mukaiseksi syyskuulta (valm. TS) Lautakunta päättää hyväksyä Riku Tarkiaisen ja Satu Kouvon tekemän oikaisuvaatimuksen ja muuttaa päivähoitolaskun 15 pv/kk mukaiseksi syyskuulta Hyväksyttiin.

6 Sivistyslautakunta Timo Huotarin jättämä päivähoitomaksun oikaisuvaatimus, varhaiskasvatuspäällikön päätös nro 227/2011 Sivistyslautakunta 86 Timo Huotari on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien varhaiskasvatuspäällikön päätöstä nro 227/2011. Oikaisuvaatimus on liitteenä 3. (Liite sisältää salassa pidettävää tietoa, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24). Päivähoitomaksu muutetaan huomioon ottaen tulojen kertymisaika Varhaiskasvatuspäällikkö on muuttanut päätöstä 227/2011 päätökseksi nro 237/2011, (valm. PV) Merkitään tiedoksi. Muutettu esitys Merkitään tiedoksi ja todetaan, että varhaiskasvatuspäällikkö on oikaissut päivähoitomaksun päätöksellä nro 237/2011, oikaisuvaatimuksen mukaiseksi. Hyväksyttiin muutettu esitys.

7 Sivistyslautakunta Päivähoitomaksujen määrittämisen ja perimisen -ohjeistus Sivistyslautakunta 87 Päivähoitomaksujen määrittämisestä ja perimisestä on laadittu ohjeistus. Hyväksytty perusturvalautakunnan 74/2008 ( ) ja sivistyslautakunnan 44/2010 ( ) kokouksissa. Päivähoitomaksujen perimisestä laadittua ohjeistusta on täydennetty sivistyslautakunnan 60/2010 ( ) kokouksessa. Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille myönnetään päiväkohtainen alennus päivähoitomaksuun mikäli he järjestävät lapsen varahoidon perhepäivähoitajan vuosiloman tai sairasloman aikana ajalla Ohjeistus on perustunut siihen, että perhepäivähoidon varahoitoa on ollut vaikea järjestää varahoitopaikkojen puutteen vuoksi. Perhepäivähoitajia koskevan työaikalain ( alkaen) johdosta perhepäivähoitajilla on vuosilomista ja sairaslomista johtuvien poissaolojen lisäksi myös työajan tasausten ja ylityökorvausten johdosta vapaapäiviä. Perhepäivähoidon varahoitoa varten on toimintakaudelle järjestetty vakituisia varahoitopaikkoja päiväkodeista ja perhepäivähoidosta. Varahoito pystytään nyt aina järjestämään. Päivähoitomaksun perimistä ja päiväkohtaisen alennuksen myöntämistä koskeva ohjeistus jättää nykyisellään merkittävästi tulkintavaraa. Tulkintatavasta johtuen on vaarana että perheitä kohdellaan eriarvoisesti. Päiväkodeissa hoidossa olevien lasten vanhemmille myönnetään päiväkohtainen alennus ainoastaan erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Päiväkohtainen alennus vähentää päivähoitomaksuina perittävän tulon määrää. Varhaiskasvatuspäällikkö ehdottaa, että perheille myönnetään päiväkohtainen alennus aina kun perhepäivähoitokoti on suljettu eikä lapsi käytä varahoitoa. Etuus koskee ajankohtaa (valm. TS)

8 Sivistyslautakunta Lautakunta päättää myöntää perheille päiväkohtaisen alennuksen aina kun perhepäivähoitokoti on suljettu eikä lapsi käytä varahoitoa. Etuus koskee ajankohtaa Lautakunta päättää myöntää perheille päiväkohtaisen alennuksen aina kun perhepäivähoitokoti on suljettu eikä lapsi käytä varahoitoa. Etuus koskee ajankohtaa Seuraavan toimintakauden päivähoitomaksujen määrittämisestä ja perimisestä päätetään myöhemmin erikseen.

9 Sivistyslautakunta Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 88 Perusopetuslain 6. luvussa säädetään lukuvuoden työajoista. Lain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille mm. koulun työajoista. Lukuvuonna tulee olla 188 koulutyöpäivää. Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen työ- ja lomapäivät. Oppilaiden kuljetusjärjestelyiden takia on tarkoituksenmukaista, että kunnan kouluilla on yhtenevät työ- ja loma-ajat, jotka mukailevat seudullisesti naapurikuntien aikoja. Lappeenrannan kaupunki on päättänyt esija perusopetuksen työajoista lukuvuosille ja , samoin Taipalsaaren kunta on tehnyt päätöksen lukuvuodeksi Savitaipaleen kunta noudattaa Lappeenrannan kouluaikoja. Lappeenrannan Ammattiopisto päättää koulutyöpäivistä vuoden vaihteen tienoilla. Oppilaiden mielipidettä loma-ajoista kartoitettiin Koulukeskuksen 12 opetusryhmässä. 9A ja 6. luokka eivät ilmaisseet mielipidettään. Samoin on kuultu Lemin koulukeskuksen vanhempainyhdistys LYKKY ry:tä ja koulun oppilaskuntaa. Kaikki em. ryhmät kannattivat ehdotusta, että ensimmäinen kouluviikko olisi kahden koulupäivän mittainen elokuussa, syys- ja hiihtoloma olisi viikon mittainen, joululoma menisi loppiaisen yli sekä juhlapyhiä (itsenäisyyspäivä ja helatorstai) seuraavat arkipäivät olisivat vapaapäiviä. Kuukanniemen koulun oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen mielipide ei ole tiedossa. Lemin koulukeskuksen koko henkilöstö 27 työntekijää ja Kuukanniemen koulun opettajakunta esittää lyhyttä koulun alkamisviikkoa elokuussa, viikon mittaista syys- ja hiihtolomaa, pitkää joululomaa. Molemmissa kouluissa asia on käsitelty opettajain- ja henkilöstökokouksessa. Lauantaikoulupäiviksi ehdotettiin molemmissa kouluissa (yleisurheilupäivä). Koulukeskuksen väki esittää koulupäiväksi lauantaita (arviointikeskustelu-/taksvärkki-/20 -vuotisjuhlapäivä tms.) ja Kuukanniemen koulu lauantaita (hiihtopäivä).

10 Sivistyslautakunta Lautakunnan jäsenille annetaan kokouksessa tiedoksi oheismateriaalina Lappeenrannan kaupungin kouluajat sekä Lemillä käytetyn kyselyn vastaukset. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 4 mukaiset päivät perusopetuksen työ- ja lomapäiviksi lukuvuodeksi Hyväksyttiin liitteen 4 mukaiset päivät perusopetuksen työ- ja lomapäiviksi lukuvuodeksi : - syyslukukausi kevätlukukausi syysloma hiihtoloma lauantait ja koulupäiviä - itsenäisyyspäivän ja helatorstain jälkeiset perjantait ja vapaapäiviä.

11 Sivistyslautakunta Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Sivistyslautakunta 89 Kansainvälistymishankkeeseen Pienestä suureen - Lemiltä Eurooppaan -hankkeeseen on saatu valtionavustusta 6000 euroa. Avustuksen käyttöaika on Hankesuunnitelman mukaan Koulukeskuksessa on järjestetty useita teema- ja projektitunteja sekä tapahtumia. Kansainvälinen opintovierailu on eräs hankkeen tavoitteita. Kansainvälisenä kohteena jatkuu Viipuri ja sieltä yhteistyökumppaniksi löytynyt Koulu nro 11 viime lukuvuotiseen tapaan. Viipurin Koulu nro 11 on kansainvälinen koulu, jolla on useita yhteistyökumppaneita ja joka on vastaanottanut vaihto-oppilaita monista eri maista. Suomessa heidän yhteistyökumppaneitaan on ollut mm. Lahdessa ja Pohjois-Karjalassa. Koulussa on opetettu englantia jo neuvostoaikana ja uuden Venäjän aikana aktiivisesti myös suomen kieltä. Suomen kielen opiskelu koulussa on hyvin suosittua ja pojat ovat aktiivisempia suomen kielen valitsijoita. Koulurakennus on entinen Viipurin Uusi yhteiskoulu, joka perustettiin vuonna 1912 ja sijaitsee suomalaisittain Myllyaukiolla Viipurissa. Viipuri oli suomalaisille sekä myös lemiläisille tärkeä ja merkittävä kaupunki ennen viime sotia. Höyrylaivaliikenne kuljetti lemiläisiä ennen viime sotia pitkin Kivijärveä Luumäelle, josta matkaa jatkettiin junalla. Entisen Viipurin läänin pitäjänä Lemiltä on suunnattu kaupunkiasioilla ensisijaisesti Viipuriin, joka oli Suomen kansainvälisin kaupunki ja asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin heti Helsingin jälkeen. Viipurissa puhuttiin neljää kieltä: suomea, ruotsia, saksaa ja venäjää. Uuden Venäjän aikana kaupunki on uudelleen kansainvälistymässä ja kielten opiskelun into ja taito ovat merkittävästi lisääntyneet. Lemillä on opeteltu venäjän kieltä vaihtelevasti vuosiluokilla valinnaisaineena. Lukuvuonna Lemin koulukeskukseen ei saatu koottua oppilaista venäjän kielen ryhmää, mutta Savitaipaleen kansalaisopisto pystyi tarjoamaan venäjän alkeiskurssin, johon muutamat Lemin koulukeskuksen luokkien oppilaat pystyvät osallistumaan kerran viikossa heti koulupäivän jälkeen. Kansalaisopistossa venäjää opettaa Koulukeskuksen englannin ja venäjän kielen lehtori. Kuukanniemen koulussa alkoi kuluvana lukuvuotena viidennellä luokalla venäjän A2 -kielen ryhmä. Luontevaa on, että lemiläiset nuoret, jotka pääsisivät kokeilemaan omia vieraan kielen taitoja autenttisessa ympäristössä venäläisten ikätovereiden kanssa. Kansainvälisyyteen kohdistettu valtionavustus ja perusopetuksen opetussuunnitelma ovat lähtökohtana Viipurin kohdennetun opintoretken suunnittelussa.

12 Sivistyslautakunta Koulukeskuksen kaksi opettajaa kävivät Viipurin nro 11:n edustajien kanssa neuvottelun mahdollisten opintovierailujen järjestelyistä ja yhteistyön jatkamisesta lukuvuonna Keskustelussa suunniteltiin seuraavaa: - Lemin koulukeskuksen opettajien edustaja(t) hakevat Koulusta nro 11 oppilaille ja matkalle osallistuville opettajille ja valvojille henkilökohtaiset kutsut viisumianomusta varten. - Koulukeskuksen 9. -luokkalaiset vierailevat Viipurissa ja vastaavasti viipurilaiset Lemillä Tarkoituksena on jatkaa yhteisenä tuotoksena tietotekniikkaa hyödyntäen Magazine Factory -ohjelmaa. Seuraavassa opettajatapaamisessa on tarkoitus suunnitella oppilaiden opintovierailuja yksityiskohtaisemmin tavoitteineen, sisältöineen, aikatauluineen sekä ohjelmineen samaan tapaan kuten YLE Teeman kanavalla Opettaja-TV:n Hyppytunti -ohjelmasarjassa esiteltiin Opintoretken tavoitteena on laajentaa sekä oppilaiden että opettajien kulttuurinäkemyksiä toistensa koulumaailmasta, käyttää aktiivisesti venäjän ja englannin kieltä, perehtyä Viipurin historiaan ruotsalaisesta, suomalaisesta ja venäläisestä näkökulmasta. Oppilaat osallistuisivat mm. yhteiselle venäläis-suomalaisille ja suomalais-venäläisille oppitunneille molemmissa kouluissa. Viipurin opintomatka tarjottaisiin lemiläisille ensisijaisesti 9. -luokkalaisille oppilaille, mikäli heidän huoltajansa antavat nuorelle luvan osallistua opintomatkalle ja suostuvat hankkimaan nuorelle passin ja mahdollisesti viisumin. Perusopetuksen maksuttomuudesta säädetään perusopetuslain 31 :ssä. Sen mukaan opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ovat oppilaille maksuttomia. Erityisoppilaalla on oikeus saada maksuttomasti mm. tarvitsemansa avustajapalvelut ja lisäksi kaikilla oppilailla on oikeus tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn ja ohjattuun täysipainoiseen maksuttomaan ateriaan. Viipurin opintoretkipäivä olisi oppilaalle valinnainen opintoretkipäivä. Lukuvuosisuunnitelmassa on hyväksytty Loviisan opintoretkipäivä viikolle 22.

13 Sivistyslautakunta Jotta Viipurin opintoretki saataisiin tarkoituksenmukaisesti järjestettyä, oppilasosallistujamäärän tulisi olla vähintään noin 17 ja riittävä määrä valvojia. Retkelle on tarkoitus ottaa mukaan suomalainen terveydenhoitaja ainakin yksityishenkilönä. Opintoretket ovat koulun tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä 9. -luokkalaisille valinnaisiksi opintoretkiksi Viipurin tai Loviisan osaksi Koulukeskuksen lukuvuosisuunnitelmaa osana koulun toimintaa, jolloin opintoretkellä noudatetaan koulun järjestyssääntöjä soveltuvin osin. 2. että osallistuminen Viipurin opintoretkeen on oppilaille vapaaehtoista. 3. että Viipurin opintoretken kulut katetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisyyshankkeen valtionavustuksella, mutta jos ne eivät riitä oppilaat voivat joutua hankkimaan passin ym. omakustanteisesti. Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä 9. -luokkalaisille valinnaisiksi opintoretkiksi Viipurin tai Loviisan osaksi Koulukeskuksen lukuvuosisuunnitelmaa osana koulun toimintaa, jolloin opintoretkellä noudatetaan koulun järjestyssääntöjä soveltuvin osin. 2. että osallistuminen Viipurin opintoretkeen on oppilaille vapaaehtoista, vähimmäisosallistujamäärä on 15 oppilasta. 3. että Viipurin opintoretken kulut katetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisyyshankkeen valtionavustuksella, mutta jos ne eivät riitä oppilaat voivat joutua hankkimaan passin, viisumin ja yhden aterian omakustanteisesti.

14 Sivistyslautakunta Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokan päättövaiheessa Lemin koulukeskuksen tulosten ja kansallisen otoksen vertailu Sivistyslautakunta 90 Luonnontieteiden oppimistuloksia arvioitiin 9. luokilla keväällä Arviointiin osallistui Suomessa 5938 oppilasta. Arvioinnin tarkoituksena on saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelman perusteissa mainittujen oppiaineen tavoitteiden toteutumisesta ja osaamisen tasosta perusopetuksen päättövaiheessa. Arviointi toteutettiin otospohjaisesti, jossa pienemmistä kouluista otokseen kuuluivat kaikki koulun 9. -luokkalaiset, isommista kouluista vain määräosa oppilaista. Lemin koulukeskus luokiteltiin pieneksi kouluksi ja siten kaikki 9. -luokkalaiset olivat otoksessa mukana. Lukuvuonna Lemin koulukeskuksessa oli 39 yhdeksäsluokkalaista. Opetushallitus antaa koululle ja opetuksen järjestäjälle koulukohtaisen palautteen arvioinnin tuloksista. Tulokset annetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa oheismateriaalina. Palautteessa koulun tulosta verrataan alustavaan koko kansallisen otoksen tulokseen. Tulokset perustuvat oppilaiden ja opettajien vastauslomakkeille tekemiin merkintöihin. Tarkastetut tulokset esitetään vuonna 2012 ilmestyvässä kansallisessa arviointiraportissa. Seuranta-arvioinnissa olivat mukana myös ne oppilaat, joille on tehty päätös erityisestä tuesta tai jotka on aikaisemmin siirretty / otettu erityisopetukseen. Osalla oppilaista voi olla yksi tai useampi yksilöllistetty oppiaine. Nämä oppilaat ovat mukana sekä Lemin koulukeskuksen omissa tuloksissa että koko kansallisen otoksen alustavissa tuloksissa. Oppilaiden tietosuojan takaamiseksi koulun tuloksia ei esitetä palautteessa, jos otosoppilaiden lukumäärä on alle 4. Arviointi palvelee koulua ja sen ylläpitäjää opetuksen ja oppilasarvioinnin kehittämisen työvälineenä. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kansallisen 9. -luokkalaisten luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin ja toteaa, että tulosten perusteella 1. oppilaat selviytyivät keskimääräistä paremmin tehtävien suorittamisesta ja osaamisalueiden hallinnassa kuin muissa otoskouluissa.

15 Sivistyslautakunta Oppilaiden asenteet luonnontieteitä kohtaan ovat joko kansallista tasoa tai positiivisempia kuin toisissa arviointiin osallistuvissa kouluissa. 3. Koulun oppilasarviointi on ollut hieman keskimääräistä vaativampaa. 4. Tyttöjen ja poikien osaamisen tasoa on osattu arvioida tasaarvoisesti. Tässä kohtaa on huomioitava yksilölliset oppimissuunnitelmat pienessä koulussa. Oppiainekohtaiset palauteosat annetaan ao. lehtorille ja he voivat yksilöllisesti kiinnittää huomiota luokissa käytettäviin työtapoihin. Hyväksyttiin.

16 Sivistyslautakunta PISA arviointitutkimuksen tulokset Sivistyslautakunta 91 Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos toimittaa Lemin koulukeskusta koskevat PISA 2009 tutkimuksen tulokset lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen osalta. Kokonaisuutena tarkastellen suomalaiset koulut menestyvät kansainvälisessä vertailussa erinomaisesti ja Lemin koulukeskuksen oppilaat erinomaisesti. Lemin koulukeskuksen oppilaiden pistemäärien keskiarvot PISA:n eri osa-alueilla Oppilaiden pistemäärien keskiarvot PISAn eri osa-alueilla Lukutaito Matematiikka Luonnontieteet Koulunne Suomi OECD-maat Koulun keskiarvoa voi suhteuttaa kaikkien OECD -maiden kouluihin seuraavasti: Koulun keskiarvo Koulun lukutaidon taso kansainvälisesti suhteutettuna yli 543 Erinomainen Paras koulujen viidennes Hyvä Toiseksi paras koulujen viidennes Keskinkertainen Keskimmäinen koulujen viidennes Välttävä Toiseksi heikoin koulujen viidennes alle 420 Vaatimaton Heikoin koulujen viidennes Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kirjeessä pahoitellaan, että koulukohtaisten tulosten välittäminen tiedoksi on kestänyt näin pitkään, mikä johtuu kansainvälisen aineiston valmistumisen aikataulusta. Tulokset saatiin koululle kesän 2011 aikana. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi PISA arviointitutkimuksen tulokset. Hyväksyttiin.

17 Sivistyslautakunta Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen päättyminen Sivistyslautakunta 92 Lemin kunnalle on myönnetty valtion erityisavustusta oppilaanohjauksen kehittämiseen euroa. Avustus on myönnetty vuosille Opetusministeriö on myöntänyt jatkoaikaa avustuksen käyttämiselle vuoden 2010 loppuun saakka. Lemin kunnassa oppilaanohjauksen kehittämisessä on ollut neljä keskeistä osa-aluetta, joita opinto-ohjaaja kuvaa oppilaanohjauksen kehittämishankkeen raportissa : 1. siirtyminen alakoulusta yläkouluun ja 2. peruskoulusta toiselle asteelle 3. tukioppilastoiminnan kehittäminen 4. oppilaanohjaajan ammattitaidon ylläpitäminen. Opinto-ohjaajan laatima raportti on nähtävissä sivistyslautakunnan kokouksessa. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi, että oppilaanohjauksen kehittämishanke on päättynyt. Hyväksyttiin.

18 Sivistyslautakunta Muut asiat Sivistyslautakunta 93 1 Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hallintokantelusta Kokouksen alussa lautakunnan jäsenille annetaan sivistyslautakunnalle saapunut selvityspyyntö Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Etelä Suomen aluehallintovirasto pyytää Lemin sivistyslautakuntaa antamaan selvityksen oheisen lasten päivähoitoa koskevan kantelun johdosta (ESAVI/6677/ /2011). Selvityspyynnön liite on salassa pidettävä (JulkL 621/1999; 24.1 :n 25. kohta). Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista lain 27 :n 1 momenttiin. Aluehallintovirasto pyytää selvitystä mennessä. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. kuulla varhaiskasvatuspäällikköä kokouksessa 2. antaa selvityksen laatimisen sivistysosaston osastopäällikön tehtäväksi 3. että selvityksessä vedotaan sivistyslautakunnan tekemään päätökseen 46, perusopetuslakiin 31, lakiin lasten päivähoidosta (36/1973), lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja asiaan liittyviin säädöksiin. Hyväksyttiin. 2 Sivistyslautakunnan jäsenille tiedotetaan valmisteilla olevista asioista: Sivistystoimen toimintasääntö Koulukeskuksen apulaisrehtori Sivistystoimen ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän välisestä harjoittelijasopimuksesta Esiopetussuunnitelmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma

19 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 82. Saapuneet kirjeet Viranhaltijapäätökset Kuntosalilaitteen poistoesitys Riku Tarkiaisen ja Satu Kouvon jättämä päivähoitomaksun oikaisupyyntö / lasku nro , Timo Huotarin jättämä päivähoitomaksun oikaisuvaatimus, varhaiskasvatuspäällikön päätös nro 227/ Päivähoitomaksujen määrittämisen ja perimisen -ohjeistus Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Kansainvälistymishankkeen opintoretki 9. -luokkalaisille Viipuriin Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokan päättövaiheessa Lemin koulukeskuksen tulosten ja kansallisen otoksen vertailu PISA arviointitutkimuksen tulokset Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen päättyminen Muut asiat...174

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot