Kumppanina Käpyrinne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumppanina Käpyrinne"

Transkriptio

1 Käpyrinteen strategia vuosille Kumppanina Käpyrinne iäkkään ihmisen arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta

2 Iäkkään ihmisen arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta Käpyrinne ry:n strategia Kumppanina Käpyrinne iäkkään ihmisen arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta on Käpyrinne ry:n syyskokouksen hyväksymä yhdistyksen toimintalinja vuoteen 2015 asti. Toimintaympäristössä tapahtuva nopea muutosvauhti edellyttää kuitenkin strategialta ketteryyttä elää muutosten mukana. Strategian tavoitteena on vahvistaa Käpyrinne ry:n tekemän vanhustyön merkityksellisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kehittää vanhustyötä innovatiivisesti ja olla turvaamassa arvokasta elämää ikääntyessä. Marraskuussa 2010 Käpyrinteen hallitus ja johtoryhmä Käpyrinne ry:n toiminnan tarkoitus ja arvot Käpyrinne ry:n toiminnan tarkoituksena on parantaa ikäihmisten tasavertaisuutta ja hyvinvointia niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Ihmisarvon kunnioittaminen o Lähtökohtana on, että jokaisella on yhtäläinen oikeus arvokkaaseen elämään. Monikulttuurisuus ja yhteisöllisyys o Lähtökohtana on rikastava vuorovaikutus ja yhteisö, jossa erilaiset kulttuurit, verkostot, innostus ja oppiminen lisäävät merkityksellisyyttä ja luovuutta arjessa. Voimavaralähtöisyys ja osallisuus o Lähtökohtana ikäihmisiä kunnioittava kulttuuri, joka tukee osallistumista ja läsnä olevaa kohtaamista sekä kannustaa ihmisiä käyttämään omia voimavarojaan. Kestävä kehittäminen ja kehitys o Lähtökohtana yhteiskuntavastuullinen, inhimillinen ja ekologinen hyvinvoinnin tuottaminen, jossa kehitetään laadukasta ja merkityksiä tuottavaa palvelutyötä sekä tulevaisuuden johtamis- ja työkulttuuria. 2 Käpyrinteen strategia /Käpyrinteen syyskokous

3 Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet luovat raamit Käpyrinteen menestymiselle Koko maailma on ikääntymishaasteen edessä. Euroopan maista Suomi on ensimmäisenä vanheneva yhteiskunta ja siten tulee olemaan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, miten tähän haasteeseen vastataan. Suomessa ikääntyvä väestö on tulevaisuudessa entistä pitkäikäisempää ja koulutetumpaa kuin aiemmat sukupolvet, ja se tulee nähdä voimavarana. Kykenemmekö me suomalaiset rakentamaan sellaista luottamuksen ilmapiiriä, jossa ikääntyvä ihmisen ei tarvitse kokea uhkaa vanhenemisestaan ja pelätä hoidon puutetta. Entä osaammeko ja haluammeko rakentaa arvostettua palvelu- ja hoitokulttuuria, josta muut myöhemmin ikääntyvät yhteiskunnat voisivat hakea mallia tai jota voitaisiin viedä maailmalle? Täytyy siis löytää riittävästi yhteistä tahtoa asettaa tavoitteet korkealle, määrätietoisuutta kehittää vanhustyötä ja asennetta olla antamatta periksi. Suomi on myös yksi niistä yhteiskunnista, joissa on sosiaali- ja terveysalan koulutetuin ammattikunta. Miten me hyödynnämme osaamisen, ja miten jaamme tehtäviä niin, että tehtävissä on sopivan koulutuksen saaneita henkilöitä? Toisaalta, miten varmistetaan se, että henkilöstöä on tarpeeksi. On kehitettävä työ- ja johtamiskäytäntöjä niin sisällöllisesti kuin toiminnallisesti sellaisiksi, että ala alkaa houkuttaa myös nuoria ja saa heidät sitoutumaan ja ottamaan vastuuta. Vastaavasti kehitettävä toiminta tapoja, jotta ikääntyneet työntekijät haluavat jakaa arvokasta kokemustaan ja jaksavat työskennellä alalla pidempään. Ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin on tartuttava joukolla. Omaisilla on tärkeä rooli vanhuksen elämässä ja heiltä odotetaankin entistä suurempaa panostusta omien läheistensä hyvinvointiin. Myös vapaaehtoisten työpanos korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Monien eri yhteiskunnassa toimivien tahojen strategisissa kirjauksissa ja tavoitteissa on vanhukset ja ikääntyneet ihmiset huomioitu. Nyt onkin tärkeää luoda toimivia monitasoisia verkostoja. Yhteistyöllä voidaan kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, tukirakenteita ja palveluja, joilla edistetään hyvinvointia ja autetaan ikääntyviä ihmisiä asumaan kotonaan turvallisesti ja mielekkäästi. Asenteella on suuri merkitys hoitotyössä, joka on inhimillistä ja ihmisläheistä. Se vaikuttaa työssä jaksamiseen: löydänkö tekemiselleni merkitystä, miten sitoudun työhöni, miten kehitän työtäni sekä miten tuemme työyhteisössä toinen toisiamme. Toisaalta asenteesta riippuu myös, miten kohtaan asiakkaan ja kuulen hänen tarpeensa ja näen hänen voimavaransa. Jokainen toivoo itselleen arvokasta elämää myös ikääntyessään. Onnistunutta vanhenemista rakennamme myös pienillä arkipäiväisillä teoilla ja yhdessä määrätietoisella tekemisellä saadaan suuria tavoitteita toteutumaan. 3 Käpyrinteen strategia /Käpyrinteen syyskokous

4 Käpyrinne ry:n visio: Vuonna 2015 Käpyrinne ry on voittoa tavoittelematon, kehittyvä ja arvostettu moniammatillisen osaamisen organisaatio, jossa ikääntyvän ihmisen tieto ja kokemuksellisuus huomioidaan ja hyödynnetään toiminnassa. on tavoiteltu yhteistyökumppani, joka yhdessä muiden toimijoiden kanssa parantaa ikäihmisten tasavertaisuutta ja hyvinvointia sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti. tuottaa ammattimaisesti, vertaistuella ja vapaaehtoisvoimin turvallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää toimintaa ja palvelua mielekkään ja arvokkaan ikääntymisen tueksi. Käpyrinne ry:n strategiset päämäärät 2015 vuoteen mennessä 1. Käpyrinne ry verkostoituu ja kehittää yhteiskuntavastuullisesti Käpyrinne ry toimii verkostomaisesti, arvostettuna voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä, joka edistää ikäihmisten osallisuutta, kansalaistoimintaa ja tasavertaisuutta. Yksilö- että yhteiskunnallisella tasolla yhdistys kehittää vanhustyön käytäntöjä, joilla mahdollistetaan ikäännyttäessä merkityksellinen ja mielekäs arki sekä arvokas elämä Oleelliset menestystekijät: sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman vahvistaminen ja osallistumisfoorumin tarjoaminen edunvalvonta, viestintä, sosiaalinen media yhteistyö ja verkostoituminen laadun arviointi, kokeilu- ja kehittämistoiminta 4 Käpyrinteen strategia /Käpyrinteen syyskokous

5 2. Käpyrinne ry räätälöi toiminnan ja palvelut asiakaslähtöisesti, laaja-alaisesti ja osallisuutta tukevaksi Käpyrinne ry järjestää hyvinvointia edistävää, ennakoivaa ja laaja-alaisesti toimintakykyä tukevaa toimintaa, kuntoutusta ja palvelua. Elämäntilanteen muuttuessa räätälöidään palvelut yksilöllisesti ympärivuorokautista huolenpitoa, hoitoa ja hoivaa tuottavaksi turvaksi. Oleelliset menestystekijät: asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen asiakasvalinnalla varmistetaan palvelujen sopivuus ja kehitetään niitä edelleen on rakennettava palveluketjuja, hallittava asiakkuuksia sekä verkostoja, jolloin voidaan tukea asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. 3. Käpyrinne ry kehittää prosesseja ja toiminnan vaikuttavuutta Käpyrinne ry kehittää prosesseja ja resurssienhallintaa, joilla vastataan tehokkaammin ikäihmisten sekä ikääntyvän yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin. Samalla turvataan Käpyrinne ry:n palvelujen taloudellisuus ja toiminnan jatkuvuus. Oleelliset menestystekijät: toiminnan kapasiteetin kasvattaminen työn organisointi, prosessi- ja laatujohtamisen kehittäminen kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa ja hankinnoissa riskien ennakointi ja niiltä suojautuminen teknologian hyödyntäminen 5 Käpyrinteen strategia /Käpyrinteen syyskokous

6 4. Käpyrinne ry oppii ja innovoi Käpyrinne ry rakentaa määrätietoisesti yhteisöä, jossa ammattitaitoinen, osaava ja innostunut henkilöstö haluaa työskennellä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti ikäihmisen arvokkaan elämän puolesta. Työssään henkilöstö voi kokea ammatillista ylpeyttä ja työhyvinvointia. Oleelliset menestystekijät henkilöstön rekrytointi kriteerit, osaaminen ja asenne perehdytys ja osaamisen varmistus omaisten, vapaaehtoisten, työharjoittelijoiden/ -kokeilijoiden, oppisopimusopiskelijoiden lisäresurssin huomioiminen, ohjaaminen ja tukeminen strateginen henkilöstön koulutus strategian toteuttamisen seuranta 6 Käpyrinteen strategia /Käpyrinteen syyskokous

Arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta TOIMINTA- KERTOMUS

Arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta TOIMINTA- KERTOMUS Arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta 20 TOIMINTA- KERTOMUS Sisällys TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET... 3 2 KUMPPANINA KÄPYRINNE -STRATEGIA... 3 3

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin Piritta Hiltunen 2015 Sisällys Tiivistelmä 3 Alkusanat 4 Johdanto 5 Ikääntyneiden Hoitotyön Kehittäminen 7 Valtakunnalliset ikääntymispoliittiset

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014

LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014 LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014 Koordinaattori Rauni Koikkalainen OmaisELVIS -projekti FinFami Uusimaa ry. (Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry.) 6.3.2015 1 Muutos Olen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

IÄN ILOINEN KAINUU 2030

IÄN ILOINEN KAINUU 2030 IÄN ILOINEN KAINUU 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategia Koti ja ympäristö Työ ja elinkeinoelämä Liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut Vihreästä luonnosta kasvaa kekseliäs ja sitkeä

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot