Haastattelu työnimellä Nykynaisen voimaantumisopas,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haastattelu työnimellä Nykynaisen voimaantumisopas,"

Transkriptio

1 Haastattelu työnimellä Nykynaisen voimaantumisopas, Susannan alkuperäiset vastaukset (koskettaa myös miehiä) Toimittajan johdanto haastelukysymyksiin: Yhteiskuntamme ja aikamme sanotaan syövän naista, ennätysmäärä nuoria naisia käyttää masennuslääkkeitä... Ennen vanhaan jo 45 nainen sai alkaa olemaan rennosti mummo, nuttura päässä ja mummomekko päällä. Vaihdevuodetkin sujuivat vaivattomammin ennen vanhaan Toista on nykyään! Maailma on tasa-arvoistunut ja naiset ennätys emansipoituneet, mutta jyräävätkö miehet yhä edelleen meitin, miksi naisen euro on 60 senttiä ja huippujohtajat ovat miehiä. 1. Pohditaan tätä asetelmaa ja tehdään nykynaisen voimaantumisopas. Miten sovittaa työ ja perhe, luoda uraa ja olla perheenäiti ja vaimo? Miten säilyttää kiireessä hyvä parisuhde? - Yllä kuvattu asetelma ei kuvaa tasa-arvoistumista, vaan nykypäivän tilannetta, jossa naiset joutuvat toimimaan hyvin paljon maskuliinisella energialla ja maskuliinisten arvojen mukaan. Se on seurausta satojen, jopa tuhansien vuosien kehityskulusta, jossa feminiiniset arvot ovat jäänet takaalalle ja maskuliiniset arvot ovat muotoutuneet ainoiksi arvoiksi. Feminiinisyys ja maskuliinisuus muodostavat yhdessä kokonaisuuden, kuten yin-yang kuvio. Feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen voidaan liittää monia sanapareja, joissa vastakohdat mahdollistavat toisensa olemassa olon. Tällaisia vastakohtapareja ovat mm. yö ja päivä, pimeys ja valo, hitaus ja nopeus, vanhuus ja nuoruus, oleminen ja toiminta, tunne ja äly, nainen ja mies sekä sisäinen ja ulkoinen. Sanapareissa jälkimmäinen liittyy maskuliinisuuteen, joten on helppo huomata, kumman arvot meillä vallitsevat. Tavoiteltavassa tilanteessa molempia arvostetaan yhtä paljon. Kuinka ihanaa onkaan sitten, kun pelkkä oleminen on yhtä arvostettua kuin toiminta ja suorittaminen, ja kun hitaus on yhtä arvostettua kuin nopeus. Tällöin myös nainen naisena olleessaan on yhtä arvostettu kuin mies, ja sisäisen maailman hyvinvointi yhtä arvostettua kuin materia. Nykynainen voimaantumisoppaan perusideana on, että nainen löytää voimaansa kääntämällä huomiotaan sisäänpäin, omaan sisäiseen maailmaansa ja kehon tuntemuksiin. Sieltä löytyy naisen todellinen voima. Sieltä löytyy itse asiassa miehenkin todellinen voima, mutta sisäinen maailma on luonteeltaan feminiininen, joten se on vielä oleellisempi naiselle, ja nainen on vielä enemmän hukassa naiseutensa kanssa ilman kontaktia sisäiseen maailmaansa kuin mies miehisyytensä kanssa. Niin kauan, kun nainen määrittää itseään esimerkiksi ulkonäön tai nuoruuden ihannoinnin kautta, on todellinen naiseus ja sitä kautta naiseuden voima hukassa. On erittäin haastavaa jaksaa sekä uranaisena että perheenäitinä. Vaatimukset ulkoapäin ovat kohtuuttomat, eikä kontaktiin sisäiseen maailmaan ole aikaa. Eikä meitä ole edes mitenkään opetettu ottamaan kontaktia sisäiseen maailmaamme. Sehän on vain ajanhaaskausta, haihattelua ja laiskottelua, näin meille on opetettu. Kuitenkin sisäinen maailmamme on tehokkain virkistäytymisen, uudistumisen, parantumisen ja voimaantumisen lähteemme.

2 Pysähtymällä ja ottamalla kontaktia omaan itseemme, voimme miettiä, minkälaisen elämän todella haluamme. Haluammeko sellaisen elämän, jota nyt kaiken kiireen, vaatimusten ja paineiden keskelle elämme, ja onko elämämme määrittynyt ulkopäin tulevien arvojen ja odotusten perusteella. Suomessa tehokkuuden vaatimukset ovat kohtuuttomia. Monissa muissa maissa esimerkiksi osa-aikatyö on paljon yleisempää ja myös yleisesti hyväksyttyä. Kannattaa miettiä, mistä löytyy elämän rikkaus. Löytyykö se ajasta, jonka on läheisten kanssa, vai työstä, jossa yrittää täyttää loputtomia vaatimuksia saamatta koskaan todellista arvostusta. Ulkomaailmasta käsin ei ole koskaan mahdollista saavuttaa syvää arvostetuksi tulemisen tunnetta. Se tunne on mahdollista löytää ainoastaan omasta itsestään. Sitten kun kykenee arvostamaan itseään sellaisena kuin on, voi alkaa rakentaa itselleen elämää, joka tuo syvän tyydytyksen tunteen. Kokemus rikkaasta elämästä syntyy silloin, kun elää sellaista elämää, joka tuntuu itselle oikealta. Vastaus kysymykseen, miten säilyttää kiireessä hyvä parisuhde on, että ei mitenkään. Aivan kuin kysyisi, miten saada kynttilän liekki palamaan hapettomissa olosuhteissa. Hyvä parisuhde rikastuttaa molempien elämään ja lisää elinvoimaa ja hyvinvointia. Jotta nainen ja mies voivat todella kohdata toisensa ja jotta tämä elinvoimaa lisäävä vaikutus syntyisi, on oltava aikaa ja tilaa kohtaamiselle. 2. Mitkä ovat nykypäivänä suurimmat esteet naisen voimaantumisen tiellä? Ovatko naisen kiltteys enemmän taakka ja este kuin voimavara? Ovatko ulkonäkövaatimukset kasvaneet? Välittääkö media virheellistä naiskuvaa? Miksi luulet naisten masennuksen yleistyneen, entä syömishäiriöiden? - Suurimpia esteitä naisten voimaantumiselle eli oman voiman löytymiselle ovat olleet maskuliinisen energian liikakäyttö ja sen näkeminen ainoana toimintatapana sekä seksuaalisuuden vääristyminen. Otetaan taas tarkasteluun feminiinisyyden ja maskuliinisuuden vastakohtaparit. Maskuliinisuus pitää sisällään positiivisuuden (+) ja feminiinisyys negatiivisuuden (-). Maskuliinisuudessa energiaa on siis paljon, joten se luovuttaa ja antaa sitä feminiinisyyden ollessa vastaanottavainen osapuoli. Positiivisuuteen ja negatiivisuuteen ei tässä liity mitenkään hyviä tai huonoja ominaisuuksia, lähinnä ne viittaavat fysiikan lakeihin. Nyt se tärkein asia: feminiinisyyden ja naisena olemisen ydin on vastaanottaminen! Tämä saattaa tuntua olevan ristiriidassa äitinä olemisen kanssa. Nainen on tietyllä tavalla kaksineuvoinen eli molemmat, sekä vastaanottaminen että antaminen ovat luontaisia. Antaminen liittyy enemmän äitinä olemiseen kuin naisena olemiseen. Naisen on oltava vastaanottavainen, jotta hän voi tulla äidiksi ja jaksaa äitinä ja antajana. Voidakseen hyvin naisen on vastaanotettava rakkautta ja energiaa. Feminiinisen luonne on vastaanottaa, pitää vastaanottamaansa hetken sisällään ja synnyttää siitä jotain uutta. Käytännössähän tämä on äidiksi tulemisen prosessi. Nainen vastaanottaa miehen siemenen, luo siitä sisällään uutta elämää ja sitten synnyttää tämän uuden elämän. Tällä hetkellä naiset toimivat paljolti antajina eli maskuliinisella energialla. Huomio suuntautuu itsemme ulkopuolella olevien tarpeisiin. Naisten on löydettävä terve itsekkyys, joka tarkoittaa itsenä arvokkaana näkemistä, omien tarpeidensa kuuntelua ja omien varastojensa täydentämistä. Myös monissa parisuhteissa tarvitaan uudelleen roolittamista. Niin usein kuulen naisilta, kuinka he kokevat miehensä yhdeksi lapseksi ja toimivat myös miehelleen äitinä. Naisen pitäisi saada kumppaniltaan arvostusta, tukea ja rakkautta, ja naisen pitäisi asettua ottamaan tätä vastaan. Ja jotta olisimme kykeneviä ottamaan itsellemme vastaan jotain hyvää, meidän täytyy kokea itsemme arvostettaviksi ja rakastettaviksi. Tämä taas on mahdollista vasta silloin, kun ensin itse

3 arvostamme ja rakastamme itseämme. Seksuaalisuudessa on samalla lailla painotus maskuliinisuudessa, eli seksi nähdään toiminta- ja jopa suorituskeskeisenä, eikä meillä ole kontaktia seksuaalienergian sisäisiin vaikutuksiin. Seksuaalisten tunteiden heräämistä on pidetty häveliäänä, ja toisaalta tällä hetkellä nuorten tyttöjen heräävästä seksuaalisuudesta on tehty viihdettä ja markkinoinnin väline. Naiset voimaantuvat alkaessaan nähdä seksuaalivoiman elämänvoimana, joka elävöittää koko energiajärjestelmäämme. Alavatsalla syntyvien kuplivien kihelmöintien ja lämmön ei tarvitse johtaa toimintaan, vaan sitä voi vaalia sisäisenä ihanana kehotuntemuksena. Kannattaa opetella keinumaan alavatsan pyörteiden sisäistä iloa tuovassa tunteessa. Se lisää elinvoimaasi ja samalla voimaantumistasi, koska tiedät, että sisälläsi on aina tämä elinvoimaa tuottava ikioma generaattorisi. Kiltteys voi olla naisella este ja taakka tai voimavara riippuen siitä, mitä sanalla tarkoitetaan. Nykyään kiltti-sanaa on alettu käyttää englannin kielen kind-sanan tapaan, joka tarkoittaa ystävällistä, hyvää, hellää, hyväntahtoista ja rakastettavaa. Tällaisena kiltteys erityisesti itseään kohtaan on voimavara. Meillä on kuitenkin perinteisesti käytetty kiltti-sanaa kuvaamaan tottelevaista, kuuliaista ja oman tahtonsa ja tarpeensa peittävää lasta. Mikäli tällainen omien tarpeiden ohittaminen ja pelkästään ulkoapäin tulevien sääntöjen ja odotusten mukaan toimiminen jatkuu aikuisuudessakin, on se suuri sisäisen voimaantumisen este. Tällainen kuuliainen kiltteys myös estää aidolle vastaanottamiselle avautumisen, joka edellyttää tervettä itsekkyyttä. Masennus saattaa olla nykyään yleistä sen takia, että kontaktimme sisäiseen maailmaamme on varsin heikko ja suorittamista painotetaan ylen määrin. Koska sisäinen maailma on naiselle vielä oleellisempi oman voiman löytämiseksi kuin miehelle, on nainen nykymenossa alttiimpi masennukselle kuin mies. Nykymaailma odottaa naiselta toimintaa, joka jättää hyvin vähän tilaa olemiselle, oman itsen ja kehon kuuntelulle ja latautumiselle. Naisella saattaa olla myös omassa kiireisessä arjessaan olemattoman vähän tilaisuuksia vastaanottaa itselleen mitään. Ei ole aikaa ja tilaa ruokkia sisäistä maailmaan. Kumppaninkaan naiseutta vahvistavaa ja arvostavaa läsnäoloakaan ei ehkä ole saatavilla. Masennus ja uupumus ovat usein luonnon vastaveto liialliseen kiireeseen ja antamiseen sekä liian vähäiseen pysähtymiseen ja itsensä sisäiseen ruokkimiseen. Masennus pakottaa ihmisen pysähtymään, lataamaan akkujaan ja hakemaan toisenlaista suuntaa. Masennus ei välttämättä ole kammoksuttava tautitila, vaan mahdollisuus uudenlaisen elämän synnyttämiseen. Masennus vertautuu vuodenajoissa loppusyksyyn ja alkutalveen, jolloin puut ja pensaat tekevät uutta elämään sisältävät silmut valmiiksi, vaikka silmut aukeavatkin vasta pimeän ja elottomalta tuntuvan talven jälkeen. Naisten syömishäiriöt saattavat kummuta samasta feminiinisen energian puutostilasta, jossa emme koe itseämme rakastettavina emmekä sen vuoksi pysty vastaanottamaan itsellemme ravintoa. Toisaalta bulimiassa saatamme ruoalla hetkellisesti yrittää täyttää tyhjyyden tunnetta, joka syntyy sisäisestä rakkaudettomuuden kokemuksesta. Syömishäiriöihin saattaa liittyä myös huono kehokontakti ja nuoruusiässä naiseksi kasvamisen vaikeus. Todellisen naisellisen voimansa tuntevaksi naiseksi on maailmassamme vaikea kasvaa, heitä ei paljon ole esikuvina. Mediasta välittyvä naiskuva ei ole sisäisesti voimaantuneen naisen kuva.

4 3. Miten Susanna Purra neuvoo nykynaisia voimaantumaan? (Mitä nainen voi itse tehdä, entä yhteiskunta, entä miehet)? Miten voimaantumisen esteet voi voittaa? - Voimaantuneena kykenet tietoisesti vaikuttamaan omaan elämääsi ja hyvinvointiisi. Voimaantuneena sinulla on hyvä yhteys kehosi tuntemuksiin, intuitioosi ja tunteisiisi. Voimaantunut nainen nauttii naisena olemisesta ja hehkuu sisäistä hyvää oloa. Hän nauttii siitä, että hänet nähdään naisena ja ottaa ilolla vastaan häneen kohdistuvan ihailun ja rakkauden. Voimaantunut nainen osaa rakastaa itseään sellaisena kuin on. Voimaantumisen ensiaskeleet ovat läsnäolo ja hiljentyminen. Kannattaa aloittaa siitä, että kiinnittää huomiota hengitykseen ja pysäyttää ajatuksensa edes pieneksi hetkeksi. Tällöin alkaa tuntea, miltä kehossa tuntuu. Vähitellen oppii huomaamaan, että erilaiset ajatukset aiheuttavat erilaisia tunteita ja tunnetiloja. Seuraava askel on tietoisesti valita ajatuksensa sellaisiksi, jotka edes hieman kohentavat olotilaa. Sitten huomaat, että monet yleiset ajatusmallit, uutiset ja muut asiat, joihin kiinnitämme huomiota, aiheuttavatkin olotilasi huonontumista. Nyt hyvinvointisi ei enää ole ulkomaailman armoilla, vaan voit itse tietoisella ajatustesi suuntaamisella vaikuttaa hyvinvointiisi. Ja mitä parempaa energiaa säteilet ympärillesi, sitä ihanimpia asioita elämääsi alkaa tulla. Voimaantunut nainen ei pyri tulemaan miesten tontille eli käyttämään liikaa maskuliinista energiaa. Miehet kokevat olonsa uhatuksi naisen kanssa, joka toimii voimakkaasti miehisellä energialla, ja ihmettelevät, mikä nyt voisi olla heidän roolinsa. Näen tilanteen epätasapainossa olevana vaakana, jossa punnukset olivat alun perin tasan. Nyt maskuliiniselle vaa ankielelle tuppaavat miesten lisäksi myös naiset feminiinisen vaa ankielen tyhjentyessä. Ja monet miehet ovat jo putoamassa vaa alta kokonaan, kun siellä on jo liikaa väkeä. Naisille tuo toivottavasti helpotusta tieto, että monet miehet tuntevat itsensä eniten miehiksi, kun voivat tarjota naisilleen ja perheilleen turvallisuutta ja huolenpitoa ja kun voivat helliä rakkaudenteoilla naisiaan. Eli miehet kokevat olevansa miehiä, silloin kun voivat antaa, joka on aktiivista toimintaa. Annetaan miesten tehdä se ja otetaan se vastaan! Ja miehille lisää uskallusta ja rohkeutta antamiseen! Yhteiskunnassa saavutamme todellisen tasa-arvon vasta silloin, kun feminiiniset arvot ja toimintatapa sekä maskuliiniset arvot ja toimintatapa nähdään yhtä arvokkaina. Todellinen tasaarvo on saavutettu, kun esim. kasvattajien, hoitotyön edustajien, luomuviljelijöiden, luonnonsuojelijoiden ja taiteilijoiden työ nähdään yhtä arvokkaana kuin teknologia ja pörssiyhtiöiden toiminta. Todellinen tasa-arvo on saavutettu vasta silloin, kun näistä töistä voidaan saada samaa palkkaa, yhteiskunnassamme kun arvo tällä hetkellä mitataan rahassa. 4. Onko maailma todella tasa-arvoistunut vai onko nainen ollut ennen voimakkaampi kuin nykyään? Jos niin miksi? Entä mitä on jumalainen naiseus ja feminiininen energia? Miten niitä voi itsessään vahvistaa? - Arkeologisten löydösten perusteella on päätelty, että tuhansia vuosia sitten myös naista ja erityisesti naista elämän synnyttäjänä palvottiin jumalana. Naiseus nähtiin jumalaisena, ja jokainen nainen saattoi kokea kantavansa jumalaista feminiinistä energiaa, voimaa ja viisautta sisällään. Arkeologien mukaan aikana, jolloin naiseus nähtiin jumalaisena, tehtiin esihistorian suurimmat keksinnöt, kuten kirjoitustaito ja maanviljelystaito. Näinä aikoina elämä oli rauhanomaista, joten energia suuntautui elämää ylläpitävien ja kulttuuria luovien taitojen kehittämiseen. Näinä aikoina nainen oli feminiiniseltä energialtaan voimakkaampi kuin nykyään. Hänellä katsottiin olevan suora

5 yhteys jumaluuteen. Feminiinisen energian luonne on syklistä, joten noin viisi tuhatta vuotta sitten maailma alkoi muuttua niin, että jumalatar alkoi syrjäytyä miesjumalan tieltä. Miehet alkoivat nousta valtaasemiin, joihin naisista alettiin kieltää pääsy. Ulkoinen valta siirtyi miehille, mutta kuinkahan monille jäi sisäinen tyhjyys ja kaipuu rakastavaan jumalattareen. Olen miettinyt, että saattaakohan ihmismielen syvyyksissä kummitteleva äidinrakkauden menettämisen ja hylätyksi tulemisen pelko kummuta näiltä ajoilta asti. Nyt feminiinisen jumaluuden kadoksissa olemisen sykli on kulunut umpeen. Energian suunta on muuttunut ja jumalainen naiseus virtaa takaisin. Tämä näkyy mm. maapallon muutoksina, naisasialiikkeenä, ekologisten ja henkisten arvojen nousuna sekä holistisena parantamisena. Nyt sekä naisten että miesten kannattaa luoda hyvä yhteys sisäiseen maailmaansa ja avautua vastaanottamaan jumalainen rakastava ja eheyttävä energia. Jokaisessa ihmisessä on sekä maskuliinista että feminiinistä energiaa, siksi tämä koskee myös miehiä. Naisten kohdalla on kuitenkin kyse meidän ydinenergiastamme, joten kontaktin saaminen tähän palaavaan jumalaiseen feminiiniseen energiaan on oleellista oman voimamme ja hyvinvointimme kannalta. 5. Mitä ovat elämän avaimet? Miten niitä käytetään ja mihin ne auttavat? - Elämän avaimet on kokoamani työkalupakki, jonka avulla voimme löytää sisäisen luomisvoimamme, purkaa esteitä etenemisen tieltä ja saada elämämme omiin käsiimme. Niiden avulla voimme luoda elämäämme sellaiseksi kuin haluamme ja saavuttaa yhteyden sisäiseen maailmaamme. Elämän avainten perustyökaluina ovat eläminen tässä ja nyt, omien tunnetilojen havainnointi sekä ajatusten tietoinen suuntaaminen niin, että joka hetkessä voimme tuntea pienen helpotuksen tunteen tai hyvän olon tunteen. Elämä heittelee meitä ja ympäristön energiat sekä toisten ihmisten sanomiset saattavat hetkellisesti saada meidät pois tasapainosta, mutta elämän avainten avulla voimme aina palauttaa itsemme siihen suuntaan, jonne haluamme mennä. Aivan kuin vihdoin olisimme saaneet kompassin reitinvalintaamme helpottamaan tai säännöt peliin, jota elämäksi kutsumme. Elämän avaimet työkalupakin lisätyökaluja käytän asiakkaitteni kanssa mm. purkamaan menneisyyden synnyttämiä ajatuskuvioita, uskomuksia ja toimintamalleja. Kaikki nämä menneisyyden kuviot ovat energiakentässämme ja vaikuttavat asioihin, joita vedämme puoleemme. Ensimmäinen avain on tiedostaminen. Joskus jo tämä auttaa avaamaan tilannetta, joskus tarvitaan enemmän valmentajan apua. Sen jälkeen haetaan haluttua uutta elämäntilannetta. Lopuksi tulee sinnikäs työ uuden ajatus- ja energiamallin juurruttamiseksi kenttäämme. Tämä vaihe vertautuu uuden polun tallaamiseen tiheään kasvillisuuteen. Onneksi tässä vaiheessa alkaa vähitellen näkyä kannustavia ja konkreettisia muutoksia asiakkaan elämässä toivottuun suuntaan. 6. Millaisia ovat olleet sinun henkilökohtaiset voimaantumisstrategiasi? - Käytän itse elämän avaimia, ja olen ollut erittäin iloinen sen tuomista tuloksista. Pyrin tiedostamaan ajatuksiani ja sitä, miltä ne minusta tuntuvat. On ällistyttävää huomata, että ihan

6 oikeasti voi vaikuttaa siihen, että varsin haastavissakin tilanteissa voi voida loistavasti vain suuntaamalla ajatuksiaan tietoisesti. Myös oma energiataso ja jaksaminen pysyy parempana, samoin terveys. Pidän yllä kontaktia sisäiseen maailmaani ja lisään voimaantumistani myös muilla keinoilla. Hetkessä läsnäolo on oleellista, koska ainoa voima on tässä ja nyt. Kaikki pelot ja huolet, jotka syövät voimaa, ovat menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Kuuntelen paljon kehoni tuntemuksia ja toimin sen mukaan, mitä kehoni kaipaa. Meditoin ja venyttelen iltaisin, jolloin päästän irti kehoon päivän mittaan kertyneistä jännityksistä. Pyrin kiinnittämään huomiota uniini, jotka ovat suora viesti sisäisestä maailmasta. Aina kun kirjoitan unipäiväkirjaa säännöllisesti, huomaan sisäisen tasapainon ja voimaantumisen tunteen lisääntyvän. Päiväkirjan kirjoittaminen luo muutenkin kontaktia sisäiseen viisauteemme. Kuuntelen intuitiotani ja pyrin toimimaan sen mukaan. Oleilen paljon luonnossa ja vastaanotan sen elävöittävää ja parantavaa energiaa. Pyrin kiinnittämään huomioni asioiden niihin puoliin, jotka tuntuvat minusta hyviltä tai tuovat kauneutta maailmaan. Pyrin löytämään rakkauden tunteen omaa itseäni kohtaan ja olen itselleni armollinen. Ja jos oikein paha paikka tulee, niin kysyn itseltäni mitähän jumalatar nyt tekisi?. Tämä kysymys johdattaa minut aina sisäisen viisauteni äärelle.

Päivi Kaskimäki ja Riitta-Marja Gauffin tuovat Egyptin mysteerikoulujen viisaudet tähän päivään

Päivi Kaskimäki ja Riitta-Marja Gauffin tuovat Egyptin mysteerikoulujen viisaudet tähän päivään 1 Päivi Kaskimäki ja Riitta-Marja Gauffin tuovat Egyptin mysteerikoulujen viisaudet tähän päivään Olemme matkalla galaktiseen itseen Päivi Kaskimäki ja Riitta-Maria Gauffin ovat vetäneet yhdessä viime

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti -

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - Isän sylissä särkyneen turva Seminaari Lahdessa 29.6. - 2.7.2005 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta...2 Isän sylissä Särkyneen turva seminaari Lahdessa

Lisätiedot

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN TEKIJÄLTÄ! KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WSOY KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Matti Viitanen. Kriisit avioliitossa. Johdanto. Aviokriisi MÄÄRITTELYÄ

Matti Viitanen. Kriisit avioliitossa. Johdanto. Aviokriisi MÄÄRITTELYÄ Kriisit avioliitossa STI.ssa 7.10.2004 Matti Viitanen Luentolyhennelmä Johdanto Tässä esityksessä pyrin ottamaan esille laajasta aineistosta sellaista, joka auttaisi nuoria pappeja, ja muita hengellisen

Lisätiedot

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Sielunhoidon peruskoulutusta 1. jakso DVD-kurssina 2.2. 20.4.2009 1. jakso intensiivikurssina 10.-14.6.2009 2. jakso kolmena viikonloppuna

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi Valotyöntekijäsarja Viestejä Joshualta kanavoinut Pamela Kribbe www.jeshua.net Suomennos: Tapio Närhi Sisällysluettelo VALOTYÖNTEKIJÄSARJA... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ALKUSANAT... 3 UUSI MAA I... 4 HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE

ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE KARTTAPIIRROS Karttaruudussa ovat sinun syntymätietosi. Kartan sisäkehällä näkyvät numerot merkitsevät astrologisia huoneita eli elämänalueita seuraavasti: 1.huone=persoonalliset

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Liikkeestä tehty - Tanssi-Liiketerapiaprosessista syntyneen taiteellisen produktion kolmet kasvot

Liikkeestä tehty - Tanssi-Liiketerapiaprosessista syntyneen taiteellisen produktion kolmet kasvot effortti 2013 7 (1) tässä numerossa: Liikkeestä tehty - Tanssi-Liiketerapiaprosessista syntyneen taiteellisen produktion kolmet kasvot Tanssin ja luovan prosessin terapeuttinen merkitys Butoh tekee meistä

Lisätiedot

Tekniikka on loistava ala naisille

Tekniikka on loistava ala naisille Leena Korpinen, professori, LT, TkT Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tekniikka on loistava ala naisille Naisten osuus tekniikan alalla ja varsinkin johtoportaassa

Lisätiedot

...liitetty seikkailuun ja jännitykseen. Todellista seikkailua on lähteä kehittämään omia voimavarojaan. On vain uskallettava

...liitetty seikkailuun ja jännitykseen. Todellista seikkailua on lähteä kehittämään omia voimavarojaan. On vain uskallettava vammaisten naisten vertaisryhmässä....liitetty seikkailuun ja jännitykseen. Todellista seikkailua on lähteä kehittämään omia voimavarojaan. On vain uskallettava hypätä tai sukeltaa yhdessä muiden kanssa...

Lisätiedot

MINDFULNESS JA STRESSI

MINDFULNESS JA STRESSI OPAS STRESSINHALLINTAAN - MITEN PÄÄSEN ALKUUN MINDFULNESS JA STRESSI OUTI RIKOLA Vapaudu.fi SISÄLLYS- LUETTELO Mikä tämä opas on? Siis tarkemmin? Miksi mindfulness kiinnostaisi minua? Miten pian huomaan

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Mitä on hyvä valmentaminen?

Mitä on hyvä valmentaminen? Mitä on hyvä valmentaminen? Valmentajan tulisi tarkastella toimintaansa suhteessa kysymykseen mitä on hyvä valmentaminen? mahdollisimman usein. Toinen mielenkiintoinen ja tärkeä asia pohdittavaksi on kysymys

Lisätiedot

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Emma Dufva 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME ÄITIYDESTÄ TAI SEKSUAALISUUDESTA? 4 1.1. Äitiydestä yleisesti

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot