Haastattelu työnimellä Nykynaisen voimaantumisopas,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haastattelu työnimellä Nykynaisen voimaantumisopas,"

Transkriptio

1 Haastattelu työnimellä Nykynaisen voimaantumisopas, Susannan alkuperäiset vastaukset (koskettaa myös miehiä) Toimittajan johdanto haastelukysymyksiin: Yhteiskuntamme ja aikamme sanotaan syövän naista, ennätysmäärä nuoria naisia käyttää masennuslääkkeitä... Ennen vanhaan jo 45 nainen sai alkaa olemaan rennosti mummo, nuttura päässä ja mummomekko päällä. Vaihdevuodetkin sujuivat vaivattomammin ennen vanhaan Toista on nykyään! Maailma on tasa-arvoistunut ja naiset ennätys emansipoituneet, mutta jyräävätkö miehet yhä edelleen meitin, miksi naisen euro on 60 senttiä ja huippujohtajat ovat miehiä. 1. Pohditaan tätä asetelmaa ja tehdään nykynaisen voimaantumisopas. Miten sovittaa työ ja perhe, luoda uraa ja olla perheenäiti ja vaimo? Miten säilyttää kiireessä hyvä parisuhde? - Yllä kuvattu asetelma ei kuvaa tasa-arvoistumista, vaan nykypäivän tilannetta, jossa naiset joutuvat toimimaan hyvin paljon maskuliinisella energialla ja maskuliinisten arvojen mukaan. Se on seurausta satojen, jopa tuhansien vuosien kehityskulusta, jossa feminiiniset arvot ovat jäänet takaalalle ja maskuliiniset arvot ovat muotoutuneet ainoiksi arvoiksi. Feminiinisyys ja maskuliinisuus muodostavat yhdessä kokonaisuuden, kuten yin-yang kuvio. Feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen voidaan liittää monia sanapareja, joissa vastakohdat mahdollistavat toisensa olemassa olon. Tällaisia vastakohtapareja ovat mm. yö ja päivä, pimeys ja valo, hitaus ja nopeus, vanhuus ja nuoruus, oleminen ja toiminta, tunne ja äly, nainen ja mies sekä sisäinen ja ulkoinen. Sanapareissa jälkimmäinen liittyy maskuliinisuuteen, joten on helppo huomata, kumman arvot meillä vallitsevat. Tavoiteltavassa tilanteessa molempia arvostetaan yhtä paljon. Kuinka ihanaa onkaan sitten, kun pelkkä oleminen on yhtä arvostettua kuin toiminta ja suorittaminen, ja kun hitaus on yhtä arvostettua kuin nopeus. Tällöin myös nainen naisena olleessaan on yhtä arvostettu kuin mies, ja sisäisen maailman hyvinvointi yhtä arvostettua kuin materia. Nykynainen voimaantumisoppaan perusideana on, että nainen löytää voimaansa kääntämällä huomiotaan sisäänpäin, omaan sisäiseen maailmaansa ja kehon tuntemuksiin. Sieltä löytyy naisen todellinen voima. Sieltä löytyy itse asiassa miehenkin todellinen voima, mutta sisäinen maailma on luonteeltaan feminiininen, joten se on vielä oleellisempi naiselle, ja nainen on vielä enemmän hukassa naiseutensa kanssa ilman kontaktia sisäiseen maailmaansa kuin mies miehisyytensä kanssa. Niin kauan, kun nainen määrittää itseään esimerkiksi ulkonäön tai nuoruuden ihannoinnin kautta, on todellinen naiseus ja sitä kautta naiseuden voima hukassa. On erittäin haastavaa jaksaa sekä uranaisena että perheenäitinä. Vaatimukset ulkoapäin ovat kohtuuttomat, eikä kontaktiin sisäiseen maailmaan ole aikaa. Eikä meitä ole edes mitenkään opetettu ottamaan kontaktia sisäiseen maailmaamme. Sehän on vain ajanhaaskausta, haihattelua ja laiskottelua, näin meille on opetettu. Kuitenkin sisäinen maailmamme on tehokkain virkistäytymisen, uudistumisen, parantumisen ja voimaantumisen lähteemme.

2 Pysähtymällä ja ottamalla kontaktia omaan itseemme, voimme miettiä, minkälaisen elämän todella haluamme. Haluammeko sellaisen elämän, jota nyt kaiken kiireen, vaatimusten ja paineiden keskelle elämme, ja onko elämämme määrittynyt ulkopäin tulevien arvojen ja odotusten perusteella. Suomessa tehokkuuden vaatimukset ovat kohtuuttomia. Monissa muissa maissa esimerkiksi osa-aikatyö on paljon yleisempää ja myös yleisesti hyväksyttyä. Kannattaa miettiä, mistä löytyy elämän rikkaus. Löytyykö se ajasta, jonka on läheisten kanssa, vai työstä, jossa yrittää täyttää loputtomia vaatimuksia saamatta koskaan todellista arvostusta. Ulkomaailmasta käsin ei ole koskaan mahdollista saavuttaa syvää arvostetuksi tulemisen tunnetta. Se tunne on mahdollista löytää ainoastaan omasta itsestään. Sitten kun kykenee arvostamaan itseään sellaisena kuin on, voi alkaa rakentaa itselleen elämää, joka tuo syvän tyydytyksen tunteen. Kokemus rikkaasta elämästä syntyy silloin, kun elää sellaista elämää, joka tuntuu itselle oikealta. Vastaus kysymykseen, miten säilyttää kiireessä hyvä parisuhde on, että ei mitenkään. Aivan kuin kysyisi, miten saada kynttilän liekki palamaan hapettomissa olosuhteissa. Hyvä parisuhde rikastuttaa molempien elämään ja lisää elinvoimaa ja hyvinvointia. Jotta nainen ja mies voivat todella kohdata toisensa ja jotta tämä elinvoimaa lisäävä vaikutus syntyisi, on oltava aikaa ja tilaa kohtaamiselle. 2. Mitkä ovat nykypäivänä suurimmat esteet naisen voimaantumisen tiellä? Ovatko naisen kiltteys enemmän taakka ja este kuin voimavara? Ovatko ulkonäkövaatimukset kasvaneet? Välittääkö media virheellistä naiskuvaa? Miksi luulet naisten masennuksen yleistyneen, entä syömishäiriöiden? - Suurimpia esteitä naisten voimaantumiselle eli oman voiman löytymiselle ovat olleet maskuliinisen energian liikakäyttö ja sen näkeminen ainoana toimintatapana sekä seksuaalisuuden vääristyminen. Otetaan taas tarkasteluun feminiinisyyden ja maskuliinisuuden vastakohtaparit. Maskuliinisuus pitää sisällään positiivisuuden (+) ja feminiinisyys negatiivisuuden (-). Maskuliinisuudessa energiaa on siis paljon, joten se luovuttaa ja antaa sitä feminiinisyyden ollessa vastaanottavainen osapuoli. Positiivisuuteen ja negatiivisuuteen ei tässä liity mitenkään hyviä tai huonoja ominaisuuksia, lähinnä ne viittaavat fysiikan lakeihin. Nyt se tärkein asia: feminiinisyyden ja naisena olemisen ydin on vastaanottaminen! Tämä saattaa tuntua olevan ristiriidassa äitinä olemisen kanssa. Nainen on tietyllä tavalla kaksineuvoinen eli molemmat, sekä vastaanottaminen että antaminen ovat luontaisia. Antaminen liittyy enemmän äitinä olemiseen kuin naisena olemiseen. Naisen on oltava vastaanottavainen, jotta hän voi tulla äidiksi ja jaksaa äitinä ja antajana. Voidakseen hyvin naisen on vastaanotettava rakkautta ja energiaa. Feminiinisen luonne on vastaanottaa, pitää vastaanottamaansa hetken sisällään ja synnyttää siitä jotain uutta. Käytännössähän tämä on äidiksi tulemisen prosessi. Nainen vastaanottaa miehen siemenen, luo siitä sisällään uutta elämää ja sitten synnyttää tämän uuden elämän. Tällä hetkellä naiset toimivat paljolti antajina eli maskuliinisella energialla. Huomio suuntautuu itsemme ulkopuolella olevien tarpeisiin. Naisten on löydettävä terve itsekkyys, joka tarkoittaa itsenä arvokkaana näkemistä, omien tarpeidensa kuuntelua ja omien varastojensa täydentämistä. Myös monissa parisuhteissa tarvitaan uudelleen roolittamista. Niin usein kuulen naisilta, kuinka he kokevat miehensä yhdeksi lapseksi ja toimivat myös miehelleen äitinä. Naisen pitäisi saada kumppaniltaan arvostusta, tukea ja rakkautta, ja naisen pitäisi asettua ottamaan tätä vastaan. Ja jotta olisimme kykeneviä ottamaan itsellemme vastaan jotain hyvää, meidän täytyy kokea itsemme arvostettaviksi ja rakastettaviksi. Tämä taas on mahdollista vasta silloin, kun ensin itse

3 arvostamme ja rakastamme itseämme. Seksuaalisuudessa on samalla lailla painotus maskuliinisuudessa, eli seksi nähdään toiminta- ja jopa suorituskeskeisenä, eikä meillä ole kontaktia seksuaalienergian sisäisiin vaikutuksiin. Seksuaalisten tunteiden heräämistä on pidetty häveliäänä, ja toisaalta tällä hetkellä nuorten tyttöjen heräävästä seksuaalisuudesta on tehty viihdettä ja markkinoinnin väline. Naiset voimaantuvat alkaessaan nähdä seksuaalivoiman elämänvoimana, joka elävöittää koko energiajärjestelmäämme. Alavatsalla syntyvien kuplivien kihelmöintien ja lämmön ei tarvitse johtaa toimintaan, vaan sitä voi vaalia sisäisenä ihanana kehotuntemuksena. Kannattaa opetella keinumaan alavatsan pyörteiden sisäistä iloa tuovassa tunteessa. Se lisää elinvoimaasi ja samalla voimaantumistasi, koska tiedät, että sisälläsi on aina tämä elinvoimaa tuottava ikioma generaattorisi. Kiltteys voi olla naisella este ja taakka tai voimavara riippuen siitä, mitä sanalla tarkoitetaan. Nykyään kiltti-sanaa on alettu käyttää englannin kielen kind-sanan tapaan, joka tarkoittaa ystävällistä, hyvää, hellää, hyväntahtoista ja rakastettavaa. Tällaisena kiltteys erityisesti itseään kohtaan on voimavara. Meillä on kuitenkin perinteisesti käytetty kiltti-sanaa kuvaamaan tottelevaista, kuuliaista ja oman tahtonsa ja tarpeensa peittävää lasta. Mikäli tällainen omien tarpeiden ohittaminen ja pelkästään ulkoapäin tulevien sääntöjen ja odotusten mukaan toimiminen jatkuu aikuisuudessakin, on se suuri sisäisen voimaantumisen este. Tällainen kuuliainen kiltteys myös estää aidolle vastaanottamiselle avautumisen, joka edellyttää tervettä itsekkyyttä. Masennus saattaa olla nykyään yleistä sen takia, että kontaktimme sisäiseen maailmaamme on varsin heikko ja suorittamista painotetaan ylen määrin. Koska sisäinen maailma on naiselle vielä oleellisempi oman voiman löytämiseksi kuin miehelle, on nainen nykymenossa alttiimpi masennukselle kuin mies. Nykymaailma odottaa naiselta toimintaa, joka jättää hyvin vähän tilaa olemiselle, oman itsen ja kehon kuuntelulle ja latautumiselle. Naisella saattaa olla myös omassa kiireisessä arjessaan olemattoman vähän tilaisuuksia vastaanottaa itselleen mitään. Ei ole aikaa ja tilaa ruokkia sisäistä maailmaan. Kumppaninkaan naiseutta vahvistavaa ja arvostavaa läsnäoloakaan ei ehkä ole saatavilla. Masennus ja uupumus ovat usein luonnon vastaveto liialliseen kiireeseen ja antamiseen sekä liian vähäiseen pysähtymiseen ja itsensä sisäiseen ruokkimiseen. Masennus pakottaa ihmisen pysähtymään, lataamaan akkujaan ja hakemaan toisenlaista suuntaa. Masennus ei välttämättä ole kammoksuttava tautitila, vaan mahdollisuus uudenlaisen elämän synnyttämiseen. Masennus vertautuu vuodenajoissa loppusyksyyn ja alkutalveen, jolloin puut ja pensaat tekevät uutta elämään sisältävät silmut valmiiksi, vaikka silmut aukeavatkin vasta pimeän ja elottomalta tuntuvan talven jälkeen. Naisten syömishäiriöt saattavat kummuta samasta feminiinisen energian puutostilasta, jossa emme koe itseämme rakastettavina emmekä sen vuoksi pysty vastaanottamaan itsellemme ravintoa. Toisaalta bulimiassa saatamme ruoalla hetkellisesti yrittää täyttää tyhjyyden tunnetta, joka syntyy sisäisestä rakkaudettomuuden kokemuksesta. Syömishäiriöihin saattaa liittyä myös huono kehokontakti ja nuoruusiässä naiseksi kasvamisen vaikeus. Todellisen naisellisen voimansa tuntevaksi naiseksi on maailmassamme vaikea kasvaa, heitä ei paljon ole esikuvina. Mediasta välittyvä naiskuva ei ole sisäisesti voimaantuneen naisen kuva.

4 3. Miten Susanna Purra neuvoo nykynaisia voimaantumaan? (Mitä nainen voi itse tehdä, entä yhteiskunta, entä miehet)? Miten voimaantumisen esteet voi voittaa? - Voimaantuneena kykenet tietoisesti vaikuttamaan omaan elämääsi ja hyvinvointiisi. Voimaantuneena sinulla on hyvä yhteys kehosi tuntemuksiin, intuitioosi ja tunteisiisi. Voimaantunut nainen nauttii naisena olemisesta ja hehkuu sisäistä hyvää oloa. Hän nauttii siitä, että hänet nähdään naisena ja ottaa ilolla vastaan häneen kohdistuvan ihailun ja rakkauden. Voimaantunut nainen osaa rakastaa itseään sellaisena kuin on. Voimaantumisen ensiaskeleet ovat läsnäolo ja hiljentyminen. Kannattaa aloittaa siitä, että kiinnittää huomiota hengitykseen ja pysäyttää ajatuksensa edes pieneksi hetkeksi. Tällöin alkaa tuntea, miltä kehossa tuntuu. Vähitellen oppii huomaamaan, että erilaiset ajatukset aiheuttavat erilaisia tunteita ja tunnetiloja. Seuraava askel on tietoisesti valita ajatuksensa sellaisiksi, jotka edes hieman kohentavat olotilaa. Sitten huomaat, että monet yleiset ajatusmallit, uutiset ja muut asiat, joihin kiinnitämme huomiota, aiheuttavatkin olotilasi huonontumista. Nyt hyvinvointisi ei enää ole ulkomaailman armoilla, vaan voit itse tietoisella ajatustesi suuntaamisella vaikuttaa hyvinvointiisi. Ja mitä parempaa energiaa säteilet ympärillesi, sitä ihanimpia asioita elämääsi alkaa tulla. Voimaantunut nainen ei pyri tulemaan miesten tontille eli käyttämään liikaa maskuliinista energiaa. Miehet kokevat olonsa uhatuksi naisen kanssa, joka toimii voimakkaasti miehisellä energialla, ja ihmettelevät, mikä nyt voisi olla heidän roolinsa. Näen tilanteen epätasapainossa olevana vaakana, jossa punnukset olivat alun perin tasan. Nyt maskuliiniselle vaa ankielelle tuppaavat miesten lisäksi myös naiset feminiinisen vaa ankielen tyhjentyessä. Ja monet miehet ovat jo putoamassa vaa alta kokonaan, kun siellä on jo liikaa väkeä. Naisille tuo toivottavasti helpotusta tieto, että monet miehet tuntevat itsensä eniten miehiksi, kun voivat tarjota naisilleen ja perheilleen turvallisuutta ja huolenpitoa ja kun voivat helliä rakkaudenteoilla naisiaan. Eli miehet kokevat olevansa miehiä, silloin kun voivat antaa, joka on aktiivista toimintaa. Annetaan miesten tehdä se ja otetaan se vastaan! Ja miehille lisää uskallusta ja rohkeutta antamiseen! Yhteiskunnassa saavutamme todellisen tasa-arvon vasta silloin, kun feminiiniset arvot ja toimintatapa sekä maskuliiniset arvot ja toimintatapa nähdään yhtä arvokkaina. Todellinen tasaarvo on saavutettu, kun esim. kasvattajien, hoitotyön edustajien, luomuviljelijöiden, luonnonsuojelijoiden ja taiteilijoiden työ nähdään yhtä arvokkaana kuin teknologia ja pörssiyhtiöiden toiminta. Todellinen tasa-arvo on saavutettu vasta silloin, kun näistä töistä voidaan saada samaa palkkaa, yhteiskunnassamme kun arvo tällä hetkellä mitataan rahassa. 4. Onko maailma todella tasa-arvoistunut vai onko nainen ollut ennen voimakkaampi kuin nykyään? Jos niin miksi? Entä mitä on jumalainen naiseus ja feminiininen energia? Miten niitä voi itsessään vahvistaa? - Arkeologisten löydösten perusteella on päätelty, että tuhansia vuosia sitten myös naista ja erityisesti naista elämän synnyttäjänä palvottiin jumalana. Naiseus nähtiin jumalaisena, ja jokainen nainen saattoi kokea kantavansa jumalaista feminiinistä energiaa, voimaa ja viisautta sisällään. Arkeologien mukaan aikana, jolloin naiseus nähtiin jumalaisena, tehtiin esihistorian suurimmat keksinnöt, kuten kirjoitustaito ja maanviljelystaito. Näinä aikoina elämä oli rauhanomaista, joten energia suuntautui elämää ylläpitävien ja kulttuuria luovien taitojen kehittämiseen. Näinä aikoina nainen oli feminiiniseltä energialtaan voimakkaampi kuin nykyään. Hänellä katsottiin olevan suora

5 yhteys jumaluuteen. Feminiinisen energian luonne on syklistä, joten noin viisi tuhatta vuotta sitten maailma alkoi muuttua niin, että jumalatar alkoi syrjäytyä miesjumalan tieltä. Miehet alkoivat nousta valtaasemiin, joihin naisista alettiin kieltää pääsy. Ulkoinen valta siirtyi miehille, mutta kuinkahan monille jäi sisäinen tyhjyys ja kaipuu rakastavaan jumalattareen. Olen miettinyt, että saattaakohan ihmismielen syvyyksissä kummitteleva äidinrakkauden menettämisen ja hylätyksi tulemisen pelko kummuta näiltä ajoilta asti. Nyt feminiinisen jumaluuden kadoksissa olemisen sykli on kulunut umpeen. Energian suunta on muuttunut ja jumalainen naiseus virtaa takaisin. Tämä näkyy mm. maapallon muutoksina, naisasialiikkeenä, ekologisten ja henkisten arvojen nousuna sekä holistisena parantamisena. Nyt sekä naisten että miesten kannattaa luoda hyvä yhteys sisäiseen maailmaansa ja avautua vastaanottamaan jumalainen rakastava ja eheyttävä energia. Jokaisessa ihmisessä on sekä maskuliinista että feminiinistä energiaa, siksi tämä koskee myös miehiä. Naisten kohdalla on kuitenkin kyse meidän ydinenergiastamme, joten kontaktin saaminen tähän palaavaan jumalaiseen feminiiniseen energiaan on oleellista oman voimamme ja hyvinvointimme kannalta. 5. Mitä ovat elämän avaimet? Miten niitä käytetään ja mihin ne auttavat? - Elämän avaimet on kokoamani työkalupakki, jonka avulla voimme löytää sisäisen luomisvoimamme, purkaa esteitä etenemisen tieltä ja saada elämämme omiin käsiimme. Niiden avulla voimme luoda elämäämme sellaiseksi kuin haluamme ja saavuttaa yhteyden sisäiseen maailmaamme. Elämän avainten perustyökaluina ovat eläminen tässä ja nyt, omien tunnetilojen havainnointi sekä ajatusten tietoinen suuntaaminen niin, että joka hetkessä voimme tuntea pienen helpotuksen tunteen tai hyvän olon tunteen. Elämä heittelee meitä ja ympäristön energiat sekä toisten ihmisten sanomiset saattavat hetkellisesti saada meidät pois tasapainosta, mutta elämän avainten avulla voimme aina palauttaa itsemme siihen suuntaan, jonne haluamme mennä. Aivan kuin vihdoin olisimme saaneet kompassin reitinvalintaamme helpottamaan tai säännöt peliin, jota elämäksi kutsumme. Elämän avaimet työkalupakin lisätyökaluja käytän asiakkaitteni kanssa mm. purkamaan menneisyyden synnyttämiä ajatuskuvioita, uskomuksia ja toimintamalleja. Kaikki nämä menneisyyden kuviot ovat energiakentässämme ja vaikuttavat asioihin, joita vedämme puoleemme. Ensimmäinen avain on tiedostaminen. Joskus jo tämä auttaa avaamaan tilannetta, joskus tarvitaan enemmän valmentajan apua. Sen jälkeen haetaan haluttua uutta elämäntilannetta. Lopuksi tulee sinnikäs työ uuden ajatus- ja energiamallin juurruttamiseksi kenttäämme. Tämä vaihe vertautuu uuden polun tallaamiseen tiheään kasvillisuuteen. Onneksi tässä vaiheessa alkaa vähitellen näkyä kannustavia ja konkreettisia muutoksia asiakkaan elämässä toivottuun suuntaan. 6. Millaisia ovat olleet sinun henkilökohtaiset voimaantumisstrategiasi? - Käytän itse elämän avaimia, ja olen ollut erittäin iloinen sen tuomista tuloksista. Pyrin tiedostamaan ajatuksiani ja sitä, miltä ne minusta tuntuvat. On ällistyttävää huomata, että ihan

6 oikeasti voi vaikuttaa siihen, että varsin haastavissakin tilanteissa voi voida loistavasti vain suuntaamalla ajatuksiaan tietoisesti. Myös oma energiataso ja jaksaminen pysyy parempana, samoin terveys. Pidän yllä kontaktia sisäiseen maailmaani ja lisään voimaantumistani myös muilla keinoilla. Hetkessä läsnäolo on oleellista, koska ainoa voima on tässä ja nyt. Kaikki pelot ja huolet, jotka syövät voimaa, ovat menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Kuuntelen paljon kehoni tuntemuksia ja toimin sen mukaan, mitä kehoni kaipaa. Meditoin ja venyttelen iltaisin, jolloin päästän irti kehoon päivän mittaan kertyneistä jännityksistä. Pyrin kiinnittämään huomiota uniini, jotka ovat suora viesti sisäisestä maailmasta. Aina kun kirjoitan unipäiväkirjaa säännöllisesti, huomaan sisäisen tasapainon ja voimaantumisen tunteen lisääntyvän. Päiväkirjan kirjoittaminen luo muutenkin kontaktia sisäiseen viisauteemme. Kuuntelen intuitiotani ja pyrin toimimaan sen mukaan. Oleilen paljon luonnossa ja vastaanotan sen elävöittävää ja parantavaa energiaa. Pyrin kiinnittämään huomioni asioiden niihin puoliin, jotka tuntuvat minusta hyviltä tai tuovat kauneutta maailmaan. Pyrin löytämään rakkauden tunteen omaa itseäni kohtaan ja olen itselleni armollinen. Ja jos oikein paha paikka tulee, niin kysyn itseltäni mitähän jumalatar nyt tekisi?. Tämä kysymys johdattaa minut aina sisäisen viisauteni äärelle.

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN Sitoutuminen SISÄLTÖ Sitoutuminen parisuhteeseen Sitoutumisen kulmakiviä Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen Näkökulmia avioliittoon Mitä sitoutuminen mahdollistaa? Sitoutumista vaikeuttavia tekijöitä Sitoutuminen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015 Paula Viljanen Valmentaja Paula Viljanen Ekonomi LCF Life Coach Mindfulness Tunnetaitovalmentaja NLP Practitioner (NLP Master opiskelija) 10 vuoden

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee?

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Teot SISÄLTÖ Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Lapsen taidot Tärkeitä kysymyksiä Yhteinen aika Tutkittua tietoa Teot ovat valintoja

Lisätiedot

TYÖKIRJANEN. Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta

TYÖKIRJANEN.  Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta TYÖKIRJANEN www.ilonsade.com Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta Tervetuloa luottamaan itseesi! Olen onnellinen, että olet mukana Anna Sielusi Valon ohjata - illassa luomassa luottamusta itseesi.

Lisätiedot

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on kokemuksen ja oman olotilan havainnointia. Läsnäoloharjoituksessa tarkoitus ei ole muuttaa kokemusta: olennaista

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 Susanna Anglé PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 I Toiveikkuuden määritelmästä ja merkityksestä Mitä toiveikkuus, toivo, on? Miksi toivo on tärkeää? II Toiveikkuuden ylläpitämisestä

Lisätiedot

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo.

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo. Päivä 74 29.9 Valkoinen Solaarinen Taikuri Solaarinen sointu tuo päivään tekemisen meininkiä mutta tekeminen saattaa tapahtua enemmän omassa sisäisessä maailmassa, oman pään sisäisissä ajatelmissa. Hiljaisena

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

ARKI & RAKKAUS. Terhi Väisänen Psykoterapeutti, parisuhdekouluttaja

ARKI & RAKKAUS. Terhi Väisänen Psykoterapeutti, parisuhdekouluttaja ARKI & RAKKAUS Terhi Väisänen Psykoterapeutti, parisuhdekouluttaja 1 Parisuhdevaiheista Symbioosivaihe Rakastuneena oleminen Sulautuminen, honey moon, olemme yhtä Kiintymyksen ja huolehtimisen eli tunnesiteen

Lisätiedot

Mindfulness-kerho Mielekäs

Mindfulness-kerho Mielekäs Mindfulness-kerho Mielekäs Kiitollisuus 24.03.2015 LK Oskari Ventilä Johdanto aiheeseen TED-talk: itävaltalainen benediktiinimunkki David Staindl-Rast tunnettu työstään keskustelun rakentamisesta eri uskontokuntien

Lisätiedot

Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere. www.ilopalvella.fi

Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere. www.ilopalvella.fi Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere Taina Siukola Ilo Palvella -valmentaja, Työnilon Coach Mark King Consulting Oy Ilo Palvella! Missio: Lämminhenkistä palveluosaamista

Lisätiedot

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Tieto isäksi tulemisesta voi olla iloinen, hämmentävä, odotettu tai pelottava. Ajatus itsestä isänä konkretisoituu miehelle hitaasti mutta varmasti, kun

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä kun lapsi omalla olemassaolollaan tuottaa vanhemmilleen iloa ja tyydytystä kun lapsi tulee hyväksytyksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi omana itsenään kun lapsen

Lisätiedot

MINDFULNESS. Miten tietoinen läsnäolo työssä parantaa tuloksia, lisää tyytyväisyyttä ja vähentää stressiä?

MINDFULNESS. Miten tietoinen läsnäolo työssä parantaa tuloksia, lisää tyytyväisyyttä ja vähentää stressiä? MINDFULNESS Miten tietoinen läsnäolo työssä parantaa tuloksia, lisää tyytyväisyyttä ja vähentää stressiä? Terapeutti ja mindfulness-ohjaaja Kimmo Takanen Materiaali: www.mentores.fi/fida MINDFULNESS tietoisuustaidot

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

F 64. Transsukupuolisuus osana itseäni. Anita Pistemaa

F 64. Transsukupuolisuus osana itseäni. Anita Pistemaa F 64 Transsukupuolisuus osana itseäni. Anita Pistemaa Yleistä... Sukupuoli-identiteettejä: Transvestiitti Mies / Nainen / intersukupuolinen Transsukupuolinen nainen/-mies Genderqueer (yl. muunsukupuolinen)

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN 1 MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN MUUTOSREITTI - Pohdintaa: Mikä elämässä on arvokasta? - Tahtoa - Uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin - Uskoa omiin kykyihin ja taitoihin - Päätöksentekoa - Tavoitteita - Aikaa

Lisätiedot

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Miksi työnjako perheessä ei muutu vai muuttuuko? Isän työt, äidin työt Onko tasa-arvolla väliä:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT Turvaympyrä i TUTUT IHMISET Sinun kehosi on tärkeä ja arvokas. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Tärkeä tietää: Suorista käsi eteesi

Lisätiedot

Tuettava kriisissä. 6.3.2015 Eija Himanen

Tuettava kriisissä. 6.3.2015 Eija Himanen Tuettava kriisissä 6.3.2015 Eija Himanen Kriisi Elämään kuuluu muutosvaiheita: Lapsuuden kodista poismuutto, parisuhteeseen asettuminen, lasten syntymät jne., ns. normatiiviset kriisit. Akuutteja kriisejä

Lisätiedot

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko 21.8.2013 Neljän pöydänjalan malli o Minä itse o Parisuhde o Kodin ulkopuolinen elämä o Vanhemmuus Mutta

Lisätiedot

Energiaympyrä. Kaikilla meillä on tietty määrä energiaa käytettävissä päivittäin. Mihin sinä haluat käyttää oman energiasi? ? 30% ?

Energiaympyrä. Kaikilla meillä on tietty määrä energiaa käytettävissä päivittäin. Mihin sinä haluat käyttää oman energiasi? ? 30% ? Polunvalaisija Energiaympyrä? 30% Kaikilla meillä on tietty määrä energiaa käytettävissä päivittäin. Mihin sinä haluat käyttää oman energiasi?? 70% S i s ä l t ä v a i u l k o a o h j a u t u v a? Plussat

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012. Anne Hyvén Työpsykologi

ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012. Anne Hyvén Työpsykologi ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012 Anne Hyvén Työpsykologi Esityksen kysymyksiä Mitä on onnellisuus? Onko työllä yhteyttä onnellisuuteen? Miksi emme usko aistejamme työn onnellisuudesta? Miksi vaivautua

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

uudenvuoden kirjoittamishaaste

uudenvuoden kirjoittamishaaste uudenvuoden kirjoittamishaaste Unelmointi on yksi suosikkiasioistani. Toki tässä hetkessäkin on ihana ja hyvä olla. Elämä on nyt. Mutta tämä hetki pohjustaa seuraavaa. Se mitä ajattelet nyt, se mihin uskot

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää?

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? #Ainutlaatuinen- seminaari Antti Ervasti Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Erityistason perheterapeutti Psykoterapeutti (ET,

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Miten voin itse luoda mielekkään työyhteisön?

Miten voin itse luoda mielekkään työyhteisön? Finnclean-messut 11.5.2017 Miten voin itse luoda mielekkään työyhteisön? Luennon aiheet Millaisia keinoja meillä on vaikuttaa itse oman työyhteisön hyvinvointiin? Millaisessa työilmapiirissä viihdyt ja

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA www.eeviminkkinen.fi ITSETUNTEMUS PÄHKINÄNKUORESSA Ihminen on herkkä ja tunteva olento Jokaisella

Lisätiedot

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski Wisdom of Merlin Dragon Sky Manual Merlinin Viisaus Andrea Chisara Baginski Merlinin Viisaus Alku Merlinin Viisaus-energian perusti Andrea Chisara Baginski, huhtikuun 25. Päivä, 2006. Andrea on monen eri

Lisätiedot

Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä ) Ukko Kärkkäinen

Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä ) Ukko Kärkkäinen Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä 6.8.2016) Ukko Kärkkäinen 10.7.2016 Musiikki ennen runoa David Tolk; Autumn Sky ja runoa lukiessa Amazing Grace. Alkuun siis tämä

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Tavoitteena on antaa pastoreille työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää omaa ajanhallintaansa ja itsensä johtamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Ketola 26.10.2011. Tarja Ketola kliininen neuropsykologi Mehiläinen 2011

Ketola 26.10.2011. Tarja Ketola kliininen neuropsykologi Mehiläinen 2011 Tarja Ketola kliininen neuropsykologi Mehiläinen 2011 Asiat, jotka auttavat meitä sekä nyt että silloin jos jotain tapahtuu aivoissamme, ovat hyvin yksinkertaisia ja meille kaikille mahdollisia. Motivaatio

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot