Onko terveys oikeus? Ja minkälainen oikeus se on, kun potilaat muuttuvat asiakkaiksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko terveys oikeus? Ja minkälainen oikeus se on, kun potilaat muuttuvat asiakkaiksi?"

Transkriptio

1 Onko terveys oikeus? Ja minkälainen oikeus se on, kun potilaat muuttuvat asiakkaiksi? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

2 Potilaan oikeudet 1900-luvulla 1900-luvun alun Euroopassa nationalismi-aate ja pelko kansakuntien eloonjäämisestä Lisääntymistapahtuman pakkosäätely Pakkosteriloinnit ja negatiivinen eugeniikka (rodunjalostus) Rotuhygieninen liike (myös Pohjoismaissa) Kansalaisten oikeudet vahvasti alisteisia kansakunnan oikeuksille ja intresseille Valtio (yhteiskunta) ei ollut olemassa kansalaisia varten vaan kansalaiset valtiota varten Tavoitteena väestön määrän maksimointi ja sen biologisen laadun turvaaminen (mahdollisimman paljon mahdollisimman terveitä kansalaisia) Hoidettava potilas ei ensisijaisesti ollut yksilö vaan (metaforisessa mielessä) kansakunta Potilaan oikeuksista puhuminen lähinnä näennäistä

3 Potilaan oikeudet 1900-luvulla Maailmansotien jälkeen potilaan (kansakunnan edulle alisteinen) moraalinen ja oikeudellinen asema kohentui nopeasti lähes kaikkialla maailmassa UNESCO 1945 ja WHO 1948 YK:n ihmisoikeusjulistus 1948, Helsingin julistus 1964 Kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisesta muodostui hyvinvointivaltion perustehtävä ja sen olemassaolon oikeutus Julkinen terveydenhuolto, sosiaali- ja toimeentuloturva WHO:n laaja terveyden määritelmä Väestön terveyden edistäminen Suomessa (KTL/THL 1968) Samalla holhousmentaliteetti korostui Potilaat lapsia, jotka eivät aina ymmärrä omaa parastaan Tiedon ja asiantuntemuksen epäsymmetria Lääkäri on aktiivinen osapuoli, joka tietää ja osaa; potilas on passiivinen osapuoli, joka taantuu ja on toimenpiteiden kohde Potilaita haluttiin suojella heidän omilta valinnoiltaan jopa heidän oman tahtonsa vastaisesti (vahva paternalismi) Terveys liian tärkeä arvo (oikeus) jätettäväksi yksilön omiin käsiin!

4 Potilaan oikeudet 1900-luvulla 1980-luvulla potilaasta moraalisesti merkittävä uudella tavalla Potilas aktiivisena ja neuvottelevana, omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon osallistuvana osapuolena Oikeus keskeyttää hoito tai kieltäytyä siitä kokonaan syytä ilmoittamatta Tiedolliset oikeudet - oikeus tietää omasta terveydestä ja hoitovaihtoehdoista - oikeus olla tietämättä (sairaudesta tai terveysriskistä) - oikeus pitää muilta salassa (tietosuoja, lääkärin salassapitovelvollisuus) Potilaan oikeudellisen aseman vahvistuminen Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992) korosti potilaan aktiivisuutta ja ainutkertaisuutta ja kumosi vahvan paternalismin Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (1999) kohensi tutkittavan moraalisoikeudellista asemaa Terveydenhuoltolaki (2011) ja hoitotakuu sinetöivät oikeuden terveyteen myös suhteellisessa mielessä Potilas aktiivinen osapuoli, neuvottelija, omien oireidensa ja tuntemustensa asiantuntija Potilaan tiedollisten tarpeiden ja vastaanottokyvyn tunnustelu Tavoitteena potilaan itsemääräämisoikeuden edistäminen tukemalla mielen kykyjä ja vastaamalla potilaan tiedollisiin ja hoidollisiin tarpeisiin

5 2000-luvun ultra-oikeudet 2000-luvulle siirryttäessä asiakkuusmallietiikka eli konsumerismi vallannut alaa Potilas ja omaiset kuluttaja-asiakkaita Hoitojen ja lääkkeiden vertailu omien tietojen, omien tuntemusten ja omien vertaistukiverkostojen (potilasjärjestöt, Internet) pohjalta Hoitoa koskevat vaatimukset ja reklamointi Lääkärin ja hoitajan tiedollinen haastaminen Potilasvahinkoilmoitukset ja hoitovirhe-epäilyt Konsumerismissa kuluttajaksi itsensä mieltävä potilas ostaa terveyttä terveysmarkkinoilta Kuluttaja valikoi kaupan hyllyltä terveyttä edistäviä ja ikääntymistä jarruttavia hoitoja ja tuotteita, joita terveystieteiden toivotaan kehittävän, mainonnan ja tiedotusvälineiden esittelevän ja teollisen lääketieteen tarjoavan Hoitohenkilö vain tuote-esittelijä ja konsultti, kansainvälinen terveysturísmi lisääntyy Terveystarjonta levinnyt myös Internetiin, missä sen kontrollointi on jokseenkin mahdotonta (kaupalliset testit, terveysvaikutteiset yrtit ja luonnonlääkkeet, lääkkeiden tilaaminen ulkomailta jne.)

6 2000-luvun ultra-oikeudet Ultra-oikeuksia ja niitä ilmentävä konsumerismi vahvistavat medikalisaatiota ja johtavat näennäisautonomiaan Potilas-kuluttaja kaupallisen uutisoinnin, terveysmainonnan ja vapaa-ajan teollisuuden armoilla Potilas vaihtoehtohoitojen ja internet-pohjaisten keskustelufoorumien armoilla Sairaudet käyvät kaupaksi Inhimillisen elämän ongelmien ja arkipäiväisten kysymysten (esim. ravinto, kasvatus, ikääntyminen) lääketieteellistäminen yli sairauden ja terveyden perinteisten rajojen Lääketieteen odotetaan ratkaisevan myös kysymyksiä, jotka ovat ei-lääketieteellisiä Vapautta ja oikeuksia ilman vastuuta potilaan velvollisuuksista puhuminen poliittisesti epäkorrektia! Lääkärin moraalinen integriteetti kaventunut (neutraali tiedon lähde, tekninen konsultti) Potilaan kohtaaminen ja kokonaisvaltainen hoitaminen vaikeaa, suhde asiakkaaseen sopimusperustainen, ei hoitoeettinen

7 Työn arvopäämäärä Ammatti Arvopäämäärä Häiriöfunktio (esimerkki) Juridiikka Laillisuus, oikeudenmukaisuus Lain hyväksikäyttö Psykologia Autonomia Sosiaalinen sopeuttaminen Kasvatus Inhimillinen kasvu Indoktrinaatio Sopeutuminen Lääketiede Terveydenhuolto Sairauksien hoito, kivun ja kärsimyksen lievittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, autonomian tukeminen Medikalisaatio Konsumerismi Paternalismi Medikalisaatio Konsumerismi Paternalismi

8

9 9

10 On pysähdyttävä miettimään: Miksi terveydenhuolto on olemassa? Mikä on sen perustehtävä ja moraalinen oikeutus? Minkä varaan lääkärin etiikka ja terveydenhuollon etiikka rakentuvat? Onko potilaan oikeudellinen asema karannut käsistä? Tulisiko puhua myös potilaan velvollisuuksista? Entä velvollisuudesta tukea lääketieteellistä tutkimusta? Onko terveille ihmisille kehitettävä lääkkeitä, koska he kokevat terveysvajetta ja haluavat niitä? Onko halu tarve? Potenssiongelmat ja vanheneminen Työelämän vaatimukset, vähäinen unentarve ja jaksaminen Keskittymiskyky ja esiintymisjännitys Muistitoimintojen vahvistaminen ja nopea palautuminen

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y Potilaan oikeudet välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? POTILAAN OIKEUDET välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia

Lisätiedot

Lääkärin etiikka 7. painos

Lääkärin etiikka 7. painos Lääkärin etiikka Lääkärin etiikka 7. painos Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki Puhelin: 09 393 091 Faksi: 09 393 0794 laakariliitto@laakariliitto.fi www.laakariliitto.fi

Lisätiedot

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Isabel Poikkimäki Kesäkuu 2004

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteinen. arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. ETENE-julkaisuja 1

Terveydenhuollon yhteinen. arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. ETENE-julkaisuja 1 Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet ETENE-julkaisuja 1 Kutsu yhteiseen keskusteluun ja vastuuseen Koko yhteiskunnassa tarvitaan jatkuvaa keskustelua terveydenhuollon

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Juha Mikkonen Demos Helsinki associate Briefing Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen, vaan tehdä se mahdolliseksi. - Antoine de Saint-Exupéry Esipuhe 3 Kirjoittaja 5 Johdanto

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012

Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012 Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Potilaan tiedonsaantioikeus geneettiseen

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus

Terveydenhuollon tulevaisuus T Terveydenhuollon tulevaisuus Tulevaisuusvaliokunnan kannanotto vuoden 2015 terveydenhuoltoon EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 3/2006 ISBN 951-53-2890-X (nid) ISBN 951-53-2891-8 (pdf) ISSN 1239-1638 TULEVAISUUSVALIOKUNTA

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Euroopan neuvosto Englanninkielinen versio: Guide on the decision-making process regarding

Lisätiedot

ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA

ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA Rauno Mäkelä Filosofian pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Oikeustieteiden laitos Maaliskuu 2013 Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta

Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta Leena Tohmola Terveyden edistämisen koulutusohjelman opinnäytetyö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijä - vieraileva tähti?

Sosiaalityöntekijä - vieraileva tähti? RAUNI KORKEALAAKSO JULKAISUSARJA A: Tutkimukset Sosiaalityöntekijä - vieraileva tähti? Lääkäreiden käsitykset ja kokemukset sosiaalityöntekijän tehtävästä ja asiantuntijuudesta sekä yhteistyöstä aikuisten

Lisätiedot