-VÄLIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 TURUN SEUDUN ALZHEIMER-YHDISTYS RY -VÄLIRAPORTTI Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry Minna Rosendahl, toiminnanjohtaja Heidi Huuskonen, verkostokoordinaattori (sij.) Sanna Kytölä, kehittämispäällikkö Teija Vesala, toimistosihteeri

2 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS + ORGANISAATIOKAAVIO 2. HANKKEEN TOIMINTAMUODOT 2.1. Ohjausryhmä Yleistä Toteutus ja arviointi Toteutus ja arviointi TALOUS 2.2. Muistihoitaja / Dementiayhdyshenkilöverkosto Yleistä Toteutus ja arviointi Toteutus ja arviointi Selvitys ja analyysi muistihoitajien työnkuvasta ja odotuksista verkostoyhteistyölle 2.3. Kuntien yhteistyö Yleistä Toteutus ja arviointi Toteutus ja arviointi Kuntien dementiahoidon nykytilaanalyysin tulokset 2.4. Seutukunnallinen toiminta Yleistä Toteutus ja arviointi Toteutus ja arviointi Oppilaitosyhteistyö Yleistä Toteutus ja arviointi Toteutus ja arviointi Yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyöverkostot Toteutus ja arviointi Toteutus ja arviointi Muu toiminta Yleistä Toteutus ja arviointi vuonna Tiedotus- ja markkinointi Yleistä Toteutus ja arviointi vuonna KOKO HANKKEEN SEURANTA JA ARVIOINTI

3 1. HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS Suomalainen yhdistystoiminta elää voimakkaassa murroksessa ja erilaisten muutospaineiden alla. Dementoituvien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi tehtävä järjestö- ja kehittämistyö vaativat entistä laajempaa, suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää toimintaa ja uusien verkostojen ja toimintarakenteiden luomista. Turun Seudun Alzheimer-yhdistys haluaa vastata näihin haasteisiin Varsinais-Suomen Muistiluotsi -hankkeen avulla maakunnallisen toiminnan ja asiantuntijuuden pysyvyyden ja jatkuvuuden takaamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Varsinais-Suomeen muistihäiriö- ja dementiatyön asiantuntija- ja tukipalvelukeskus. Varsinais-Suomen Muistiluotsi onkin käynnistynyt Ray:n rahoittamalla tuella vuonna 2007 ja Alzheimer-keskusliiton vuosien strategian mukaisesti hankesuunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen Muistiluotsi-verkostoohjelmaan. Ohjelman visiona on luoda vuoteen 2010 mennessä maan kattava asiantuntijaja tukipalvelukeskusverkosto eli ns. Muistiluotsi-verkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville ihmisille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät. Varsinais-Suomen Muistiluotsi verkottuu muiden maakunnallisten Muistiluotsien kanssa osallistuen yhteisten toimintamallien kehittämiseen. Varsinais-Suomen Muistiluotsi hanketta hallinnoi Turun seudun Alzheimer-yhdistys ry. Varsinais-Suomi koostuu viidestä seutukunnasta: Turun seutu, Vakka-Suomen seutu, Loimaan seutu, Turunmaan seutu ja Salon seutu, joista neljä ensimmäistä kuuluvat Varsinais-Suomen Muistiluotsin toiminta-alueeseen. Vuoden 2009 alussa kuntajaon vuoksi kuntien määrä pieneni 26 kuntaan. Tällä alueella hankkeen kohderyhmänä ovat dementoivaa sairautta sairastavat henkilöt ja heidän läheisensä, toiminta-alueen muu väestö, alueen kuntien ja kuntayhtymien toimijat ja päättäjät sekä sosiaali- ja terveydenhoitolan ammattihenkilöstö ja opiskelijat. Hankkeessa huomioidaan myös alueen ruotsinkielinen kohderyhmä. Hankkeen sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita ovat mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, alan oppilaitokset, yksityiset dementiahoidon palveluntuottajat ja muut yleishyödylliset yhdistykset, esim. Turun Seudun Omaishoitajat ja läheiset ry. Varsinais-Suomen Muistiluotsi -hanketta vetää toiminnanjohtaja, joka vastaa toiminnan koordinoimisesta asiantuntevan ohjausryhmän linjausten pohjalta. Hän vastaa myös MuistiLuotsin tiedottamisesta, yhdistysyhteistyöstä ja koko yhdistyksen maakunnallisen työn jatkuvasta kehittämisestä joustavasti ja tarvelähtöisesti. Työparina toiminnanjohtajalla on verkostokoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluvat seutukunnallisen toiminnan ohjaaminen, kuntayhteistyö, muistihoitaja / yhdyshenkilöverkoston ja alaosastojen koordinointi toiminnanjohtajan tuella. Lisäksi hankkeessa on osa-aikainen toimistosihteeri, jonka tehtäviin kuuluvat Muistiluotsiin keskitetyt monipuoliset toimistotehtävät, kuten laajojen yhteistyötahojen ja -henkilöiden yhteystietojen kokoaminen, kuntakontaktitietojen ajan tasalla pitäminen, postitus, tiedotusmateriaalin laatiminen ja välittäminen, tilastointi jne.

4

5 Valtakunnallisen Muistiluotsi verkosto-ohjelman päämääränä on: edistää sairastuneiden oikeutta tutkimuksiin, hoitoon sekä oikeanlaisiin tukipalveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa innostaa dementoituvia henkilöitä ja heidän läheisiään sekä muita asiasta kiinnostuneita kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan parantaa dementoituvien henkilöiden ja heidän läheistensä kotona asumisen mahdollisuuksia lisätä tietoa dementoivista sairauksista sekä sairastuneiden että heidän läheistensä tukemisen mahdollisuuksista herättää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta muistihäiriö- ja dementiatyöhön. mallintaa dementoivien sairauksien diagnostiikkaa ja hyvää hoitoa ja osoittaa niiden tuloksellisuutta vahvistaa Alzheimer- ja dementiayhdistysten roolia osana sosiaalisen tuen kokonaisuutta Varsinais-Suomen Muistiluotsi nostaa esille yhteisten valtakunnallisen ohjelman mukaisten tavoitteiden ohella seuraavia painopistealueita: 1) Seutukunnallisen ja paikallisen toiminnan käynnistäminen, kehittäminen ja tukeminen. paikallisen vertaistuen vahvistaminen, vapaaehtoistyön tukeminen ja koordinointi alaosastojen perustaminen ja niiden toiminnan rakentaminen maakunnallisia tavoitteita tukevaksi (myös ruotsinkielisten alueiden) 2) Muistihoitaja / Muistiyhdyshenkilöverkoston luominen yhdyshenkilöiden löytäminen alueen kunnista verkoston koordinointi, tukeminen ja koulutus 3) Varsinais-Suomen Alzheimer-yhdistysten asiantuntijuuden vahvistaminen kehittämishankkeista ja yhdistystoiminnasta saadun pääoman jatkuvuuden turvaaminen ja välittäminen alueen palvelurakenteisiin ja kehittämishankkeisiin verkostoituminen verkoston avulla toteutettava Varsinais-Suomen dementiatyön nykytilaanalyysi ja sen pohjalta tarpeellisen koulutuksen ja yhteistyön suunnittelu alueellisen vaikuttamistyön vahvistaminen vahva yhteistyö kuntien, alan oppilaitosten, yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa Turun Seudun Alzheimer yhdistyksellä on omat www sivut, joilta saa päivitettyä tietoa Muistiluotsista. Tiedottamisen lisäämiseksi hanketta varten on tehty myös suomen- ja ruotsinkieliset esitteet.

6 2. HANKKEEN TOIMINTAMUODOT Muistiluotsi-hankkeeseen kuuluvia toimintamuotoja ovat ohjausryhmätyöskentely, muistihoitaja / muistiyhdyshenkilöverkosto, kuntien yhteistyö, seutukunnallinen toiminta ja seutukunnalliset alaosastot, oppilaitosyhteistyö, yhdistysten yhteistyöverkosto ja yksityisten palveluntuottajien verkosto. MuistiLuotsin verkostoyhteistyöhön liittyviä paikallisia palavereja oli v aikana 34 kpl. MuistiLuotsin suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä sisäisiä tai valtakunnan verkostoon liittyviä palavereja oli 21 kpl ja ohjausryhmätyöskentelyyn tai sen valmisteluun liittyviä palavereja 8 kpl. MuistiLuotsin verkostoyhteistyöhön liittyviä paikallisia palavereja oli v aikana 40 kpl. MuistiLuotsin suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä sisäisiä tai valtakunnan verkostoon liittyviä palavereja oli 14 kpl ja ohjausryhmätyöskentelyyn tai sen valmisteluun liittyviä palavereja 9 kpl. Syksyllä 2008 on aloitettu keskusliiton ohjauksella MuistiLuotsi - palvelukuvaus, jonka avulla kirjataan ja kuvataan yhdistyksen toimintaa ja Muistiluotsin osuutta organisaation sisällä. Tarkastelun lähtökohtana ovat asiakkaat, asiakasryhmät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit sekä niihin liittyvät palvelut ja tuotteet. Vuonna 2008 työn alla oli lähinnä taustatietojen kirjaaminen ja kuvauksen rakenteen suunnittelu. Palvelukuvaukseen liittyviä palavereja oli 5 kpl ja työ jatkuu edelleen. 2.1 OHJAUSRYHMÄ Yleistä Hankkeen ohjausryhmällä on tärkeä rooli Muistiluotsin toiminnan linjaamisessa ja toiminnan rakenteiden luomisessa. Ohjausryhmä toimii aktiivisesti tuoden asiantuntija- ja seutukunnallista tietoa toiminnan kehittämiseen. Ohjausryhmässä linjataan Muistiluotsin seutukunnallisten resurssien käyttöä, toiminnan painopistealueita ja maakunnallista vaikuttamistyötä. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja kokoonpanoa voi tarvittaessa täydentää vierailevilla asiantuntijoilla. Hanketta hallinnoivan Turun Seudun Alzheimer-yhdistyksen hallitus tekee hankkeeseen liittyvät tarvittavat päätökset ohjausryhmän suositusten pohjalta. Ohjausryhmään kuuluvat : Turun Seudun Alzheimer-yhdistyksen edustajat: hallituksen jäsenet Kari Salonen ja Riitta Karjalainen Turun, Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukuntien edustajat: Turku: avopalvelujohtaja Helena Nikkola, Turku Loimaa: terveyskeskuslääkäri Eija Toriseva, Loimaan ktt:n ky Vakka-Suomi: vanhustyönjohtaja Marika Lehtinen, Taivassalo Turunmaa: vanhustyönjohtaja Gun Siren, Parainen TY:n, VSSHP:n, TYKS:n neurologian klinikan edustaja: professori, neurologi Kari Majamaa Ammattikorkeakoulun edustaja: koulutusalanjohtaja Inger Westerlund, Yrkeshögskolan Sydväst Yleishyödyllisten yhdistysten edustaja:

7 projektivastaava Minna Suikkanen, Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset (2007-syksy 2008) Alzheimer-keskusliiton edustaja: alueohjaaja Henna Nikumaa Toteutus ja arviointi 2007 Muistiluotsi hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena 2007 tavoitteena oli koota ohjausryhmä, tiedottaa ohjausryhmän jäseniä ja järjestää sen ensimmäinen tapaaminen. Lisäksi tavoitteena oli koota pieni ohjausryhmä ja selkiyttää sille kuuluvat työtehtävät. Nämä tavoitteet saavutettiin aikataulussa. Kokoonpano on onnistunut ja kaikki pyydetyt lupautuivat mukaan. Pieni ohjausryhmä otti vastuun nykytila-analyysin ohjauksesta Toteutus ja arviointi 2008 Muistiluotsi hankkeen toisena toimintavuotena 2008 tavoitteena oli järjestää vähintään kaksi ohjausryhmätapaamista ja tiedottaa nykytila-analyysin sekä muistihoitajakyselyn tuloksista. Lisäksi tavoitteena oli esittää uusien alaosastojen perustamis- ja toimintasuunnitelmat, jotka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa syksyllä. Ohjausryhmän toinen tapaaminen jäi toteutumatta ja se siirrettiin pidettäväksi alkuvuodesta Pieni ohjausryhmä kokoontui tarvittaessa nykytila-analyysin merkeissä. Ohjausryhmä toivoi SWOT-analyysin käyttöönottoa ohjausryhmän toiminnan arvioinnissa ja organisaatiokaaviota yhdistyksestä sekä Muistiluotsista. SWOT-analyysin teko siirrettiin keväälle Organisaatiokaavio valmistui aikataulun mukaisesti. Lisäksi ohjausryhmälle ehdotettiin MuistiLuotsin alahankkeeksi maakunnallista varhaisvaiheen projektisuunnitelmaa Salon yhdistyksen kanssa, jota ohjausryhmä kannatti. Ohjausryhmän kokoonpano on toimiva, mutta varsin suuri. Kuntayhdistymisten tuomien muutosten ja kiireiden vuoksi on ohjausryhmän koollesaanti ollut vaikeaa vuonna MUISTIHOITAJA / MUISTIYHDYSHENKILÖVERKOSTO Yleistä Muistihoitaja/yhdyshenkilöverkosto koostuu muistihoitajista ja muistiyhdyshenkilöistä. Verkoston jäsenet toimivat oman kuntansa / kuntayhtymänsä dementiatyön asiantuntijoina ja koordinaattoreina. He informoivat hankkeen työntekijöitä oman kuntansa dementoituvien henkilöiden hoitoketjusta, tiedottavat omassa kunnassaan erilaisista tapahtumista, koulutuksista ja uudesta kirjallisuudesta ym. Pilottikuntien yhdyshenkilöt osallistuvat myös kuntayhteistyöhön sekä voivat järjestää yhdessä alaosaston vastuuhenkilön kanssa tempauksia ja tilaisuuksia. Muistihoitaja toimii terveys- tai sosiaalitoimessa avohoidossa ja on nimetty kuntansa / kuntayhtymänsä muistihoitajaksi. Hänen työnkuvassaan korostuvat muistiasiakkaiden tutkimus ja hoito, esim. muistitestaukset. Muistiyhdyshenkilö on kiinnostunut muistiasioista, mutta hänellä ei ole kunnassaan/kuntayhtymässään virallista nimitystä tai asemaa muistihoitajana. Työnkuva voi myös vaihdella ja vain osa asiakkaista olla muistipotilaita. Hankkeen tavoitteena on luoda muistihoitaja / yhdyshenkilöverkosto koko Turun Seudun Alzheimer-yhdistyksen hallinnoimalle alueelle. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa 26

8 kunnassa olisi ainakin yksi muistihoitaja / yhdyshenkilö sekä sairaalapoliklinikoiden muistihoitajat. Verkoston jäsenet saavat MuistiLuotsi-hankkeelta ohjausta, tukea, tietoa, maksutonta koulutusta ja vertaistukea. Hanke järjestää verkostolle yhteisiä tapaamisia kahdesti vuodessa Toteutus ja arviointi 2007 Muistiluotsi hankkeen vuoden 2007 tavoitteena oli luoda muistihoitaja ja yhdyshenkilöverkosto koko Turun Seudun Alzheimer-yhdistyksen hallinnoimalle alueelle, yhteensä 42 kuntaan. Verkoston kokoaminen aloitettiin sekä olemalla yhteydessä jo olemassa oleviin muistihoitajiin että kyselemällä kunnista/kuntayhtymistä halukkuutta nimetä alueelleen uusia muistihoitajia tai muistiyhdyshenkilöitä. Verkoston yhteystietoja hyödynnetään myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin Hoitoreitit- sivuilla, joilla alan ammattilaisille tiedotetaan alueen hoitoketjuista ja palveluista. Vuoden aikana muistihoitajille ja yhdyshenkilöille järjestettiin infotapaaminen ja kartoitettiin halukkuutta dementiaperuskoulutukseen. Verkosto luotiin tavoitteiden mukaisesti ja mukaan verkostoon koko toiminta-alueelta lähti 58 henkilöä. Infotapaamisia järjestettiin 2 kertaa. Erilaisten tietojen lähtötason vuoksi järjestettiin oma tapaaminen sekä vanhoille että uusille muistihoitajille. Peruskoulutus koettiin tärkeäksi asiaksi molempien tapaamisten yhteydessä. Koko verkostolle järjestetään yhteinen koulutus vuonna Toteutus ja arviointi 2008 Muistiluotsi-hankkeen vuoden 2008 tavoitteiden mukaisesti järjestettiin kaksi verkostotapaamista. Toisessa tapaamisessa oli muistisairauksien peruskoulutusta ja toisessa aiheena oli muistihäiriöisen asiakkaan kohtaaminen. Lisäksi tavoitteena oli kertoa verkostoon kuuluville muistihoitajakyselyn alustavia tuloksia, joka toteutui. Yhteystietolistaa päivitettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Muistihoitaja- ja yhdyshenkilöverkoston täydentyi muutamalla uudella muistiyhdyshenkilöllä ja kaiken kaikkiaan heitä oli 75 verkoston jäsentä. Muistihoitajiin ja yhdyshenkilöihin oltiin yhteydessä ja heitä informoitiin koulutuksista, verkostotapaamisista ja muista tiedotuksellisista asioista yhteensä 12 kertaa. Muistihoitajat/yhdyshenkilöt olleet tyytyväisiä verkostotapaamisiin, niiden sisältöihin ja toimijoihin. Myös MuistiLuotsin työntekijät ovat olleet itse tyytyväisiä verkostotapaamisten sisältöihin. Verkoston toiminta on kiinnostanut koko vuoden myös muita alueen dementiahoidon ammattilaisia ja verkostoon on ollut enemmän halukkaita, kuin on voitu ottaa. Osallistujat on rajattu tarkkaan oikean kohderyhmän mukaan. Verkoston jäsenissä ja heidän tiedoissaan on myös tapahtunut koko vuoden muutoksia ja tietojen päivittäminen on edelleen työlästä. Verkostossa toimiminen on ollut innostavaa puolin ja toisin ja osa verkoston jäsenistä on aktivoitunut muistiasioissa myös omalla toiminta-alueellaan. Puutteena verkoston toiminnassa on ollut ruotsinkielisten palveluiden vähäisyys. Jatkossa asiaan pyritään vaikuttamaan yhdistykseen tulevien uusien työntekijöiden kautta, jolloin rekrytoidaan henkilöitä, joilla myös ruotsinkielen taito Selvitys ja analyysi muistihoitajien työnkuvasta ja odotuksista verkostoyhteistyölle Tea Sundin, sairaanhoitaja-amk, kartoitti omassa opinnäytetyössään muistihoitajien kokemuksia ammatillisen tuen ja koulutuksen tarpeista ja tulevaisuuden haasteista sekä

9 tarpeita oman työn ja muistihoitajaverkoston kehittämiseen. Opinnäytetyön keskeiset tulokset: Muistihoitajat kokevat ammattitaitonsa pääsääntöisesti riittäväksi. Nykyinen toimenkuva ei mahdollista tarkempaa paneutumista yksilöllisesti muistisairaan asiakkaan ja hänen omaisensa tilanteeseen. Osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi; tarvitaan tietojen päivitystä että ammatillisesti syventävää koulutusta muistisairauksista. Muistihoitajan osaamista työyhteisö ei toivotulla tavalla hyödynnä. Muistihoitajan työtä halutaan kehittää kokonaisvaltaisen auttamisen ja tukemisen suuntaan. Muistihoitajaverkoston keskeiseksi toimintatavaksi koetaan koulutus ja yhdistyksen rooli nähdään merkittävänä tukena muistihoitajan työssä, yhdistykseltä saadaan tietoa ja koulutusta muistisairaan asiakkaan kohtaamiseen sekä apua /tukea arjen työhön. Muistihoitajaverkosto koetaan sekä ammattitaidon että vertaistuen kannalta merkittävänä. Tuloksia hyödynnetään verkoston toiminnan suunnittelussa tuleville vuosille. 2.3 KUNTIEN YHTEISTYÖ Yleistä Muistiluotsi hankkeen kolmantena tavoitteena on kuntayhteistyön vahvistaminen. Yhteistyötä kehitetään ensin pilottikuntien alueella. Valituissa pilottikunnissa tehdään työskentelyn pohjaksi nykytila-analyysi, jolla selvitetään kuntien palvelujen tämänhetkistä tilannetta. Analyysin tulosten pohjalta aloitetaan kuntien kehittämisyhteistyö, koulutus ja konsultointi. Kehittämisyhteistyö aloitetaan pilottikuntatoiminnalla, mutta hankkeen tavoitteena on myöhemmin koko toiminta-alueen muistihäiriö- ja dementiapalveluiden kehittäminen Toteutus ja arviointi 2007 Vuoden 2007 tavoitteena oli löytää hankkeen nykytila-analyysille pilottikunnat. Pilotointia tarjottiin eri seutukuntiin seitsemälle erikokoiselle kunnalle tai kaupungille. Mukaan lähti kuusi: Auran kunta, Loimaan kaupunki, Paraisten kaupunki, Taivassalon kunta, Naantalin kaupunki ja Turun kaupungin pohjoinen alue. Alkuperäisen suunnitelman mukaan nykytila-analyysin oli tarkoitus olla TY:n hoitotieteen laitoksella opiskelevan oppilaan tekemä opinnäytetyö. Opinnäytetyö kuitenkin peruuntui viime hetkellä, mutta onneksi analyysin tekijäksi lupautui nopealla aikataululla Irmeli Vähämäki Äetsästä. Hänellä oli jo aiempaa kokemusta Pirkanmaan Dementiayhdistyksen vastaavan nykytila-analyysin toteuttamisesta. Analyysin tekijän löytämisen jälkeen nykytila-analyysin suunnitelma tehtiin yhteistyössä pienen ohjausryhmän kanssa. Irmeli Vähämäki aloitti kyselylomakkeiden työstämisen ja niiden lähettämisestä, vastausten analysoimisesta ja tuloksien julkaisemisesta sovittiin alustava aikataulu vuodelle 2008.

10 Toteutus ja arviointi 2008 Vuoden 2008 tavoitteena oli nykytila-analyysin teko, lähettäminen pilottikuntiin ja koonti kevään aikana. Syksyn aikana tavoitteena oli koota kuntakohtaiset palautteet, tehdä niistä analyysit, sekä info-tilaisuuden järjestäminen. Nykytila-analyysin teki Irmeli Vähämäki Äetsästä. Kyselylomakkeet lähtivät tammikuussa 2008 sosiaali- ja terveystoimen johtaville viranhaltijoille, sekä helmikuussa kyselyn saivat dementoituvia hoitavien yksiköiden hoitajat. Näistä kyselyistä Irmeli Vähämäki kokosi raportin syksyllä Analyysi toimitettiin myös ohjausryhmälle. Kyselyn tuloksia käsiteltiin järjestetyssä tilaisuudessa, johon kyselyyn vastanneet oli kutsuttu. Tilaisuudessa Nykytila-analyysin toteuttaja Irmeli Vähämäki kertoi lyhyesti kyselyn tuloksista. Yhdistys palkkasi syksyllä 2008 toisen verkostokoordinaattorin sijaisen loppuvuodeksi, jonka työ painottui kuntayhteistyöhön. Kehittämisyhteistyön, koulutuksen ja konsultoinnin suunnittelu päästiin näin aloittamaan syksyllä 2008 ja pilottikuntiin oltiin jo alustavasti yhteydessä kirjeitse, jossa kerrottiin kunnille jatkotyöskentelystä. Kuntayhteistyön aloituksen ajankohta ei ollut paras mahdollinen, sillä toiminta-alueellamme 42 kuntaa yhdistyi 26 kunnaksi vuodenvaihteessa. Tämä valmistelutyö näkyi jo syksyllä 2008 kuntatyöntekijöiden työkiireinä ja epätietoisuutena tulevasta Kuntien dementiahoidon nykytila-analyysin tulokset Pilottikuntien päättäjille ja johtaville viranhaltijoille suunnattiin vuoden 2008 keväällä kysely, jossa kartoitettiin dementiahoidon nykytilaa. Kyselyyn liittyi myös toinen osio, joka suunnattiin hoitohenkilöstölle. Kyselylomakkeita hoitajille lähetettiin 102 kappaletta ja niitä palautui 92 kappaletta. Nykytila-analyysin keskeiset tulokset: Hoitajien kyselyn tuloksia verrattiin Jaana Verhan-97 tekemään laajaan kyselyyn(alzheimerin-keskusliiton julkaisusarjassa Raportti 1/1999). Kaikilla osa-alueilla vastaajien ammattitaito oli kohentunut kymmenen vuoden takaisesta. Muistisairauksista tiedetään enemmän, tautien ominaispiirteitä hallitaan paremmin, kuntouttava työote mukana hoidossa sekä kuntoutuksen merkitys sairauden eri vaiheissa nähdään merkityksellisenä. Hoitajien asenteissa tapahtunut myös merkittävää muutosta. Koulutuksella on suuri osuus, mutta myös muistisairauksien esiin tulo yhteiskunnassa yleisesti, diagnostiikan parantumien jne. ovat edistäneet asiaa. Kyselystä nousee muutamia kehittämistä vaativia asioita mm: varhaisvaiheen tunnistamisen ongelma ( mahdollisimman varhainen diagnoosi) ja siihen annettavien palveluiden puute. haasteellisesti käyttäytyvien henkilöiden hoitaminen. Vastaaminen käytösoireisiin vielä enemmän lääkkeettömin keinoin. työnohjausta ei mielletä pelkästään ammatillisen kehittämisen välineeksi. muistisairaisiin ei aina suhtauduta kuin aikuisiin. Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset rohkaisevia ja kertovat siitä, että kuntien on dementiatyö kehittynyt ammatillisesti. Vertaistuen ja omaisten aseman parantamiseen pitää tehdä jatkuvasti kovasti töitä, joten yhdistyksen tekemä työ nähdään merkityksellisenä. Yhdistys on usein ainoa taho, joka palvelee varhaisvaiheen asiakasta ja omaista antaen ensitietoa ja vertaistukea.

11 2.4 SEUTUKUNNALLINEN TOIMINTA Yleistä Varsinais-Suomen Muistiluotsin tavoitteena on luoda seutukuntiin toimivat alaosastot, joiden perustamisessa mukana ovat hankkeen työntekijät yhdessä paikallisen vapaaehtoisen vastuuhenkilön / vastuuhenkilöiden kanssa. Alaosasto järjestää vapaaehtoisten johdolla alueellaan perheitä tukevaa toimintaa, esimerkiksi juttutupakokoontumisia ja innostaa myös muita mukaan vähitellen voimistuvaan vapaaehtoistoimintaan. Alaosaston vapaaehtoiset vetäjät tekevät yhteistyössä MuistiLuotsin työntekijöiden kanssa oman alueensa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Ala-osastojen vapaaehtoiset vetäjät voivat osallistua yhdistyksen heille järjestämiin yhteisiin tapaamisiin ja heillä on halutessaan mahdollisuus päästä maksutta vertaisohjaajakoulutukseen. Tapaamiset toimivat myös keskinäisen vertaistuen välineenä tarjoten mahdollisuuden tutustua toisiin vapaaehtoisiin alaosastojen vastuuhenkilöihin Toteutus ja arviointi 2007 Vuoden 2007 tavoitteena on ollut tukea jo perustettua Vakka - Suomen alaosastoa. Verkostokoordinaattori vieraili alaosaston tapaamisessa keväällä ja vetäjän (Eeva Lainion) kanssa suunniteltiin yhteistyötä ja tehtiin toimintasuunnitelmaa kuluvalle vuodelle. Loppuvuodesta suunniteltiin ja tehtiin alustavaa toimintasuunnitelmaa vuodelle Alaosaston vapaaehtoiseen vetäjään pidettiin koko vuoden säännöllisesti myös puhelinja sähköpostiyhteyttä. Turun seutukunnan vapaaehtoistyönä toteutettavana paikallisena toimintana tuetaan juttutupatoimintaa ja jäsentoimikunnan järjestelyjä. Kolmen Turussa kokoontuvan omaishoitajien juttutupien vertaisohjaajat Mirja Flemming, Tuula Savander ja Mirja Saarikannas osallistuivat kolmipäiväiseen vertaisohjaajien peruskoulutukseen. Jäsentoimikunta kokoontui syyskaudella yhdistyksen toimistolla ja MuistiLuotsin verkostokoordinaattori oli toimikunnan apuna mm. suunnittelu- ja tiedotusasioissa. Tavoitteet seutukunnallisen toiminnan osalta siis saavutettiin, vaikka MuistiLuotsin alaosastojen vastuutyöntekijäksi nimetty verkostokoordinaattori vaihtuikin toimintavuoden aikana pitkän sairasloman vuoksi Toteutus ja arviointi 2008 Vuoden 2008 tavoitteena on ollut tukea jo perustettua Vakka-Suomen alaosastoa. Toiminnanjohtaja ja verkostokoordinaattorin sij. vierailivat alaosaston tapaamisessa keväällä ja Laitilan Sanomien lehtitoimittaja teki jutun omaishoitajuudesta. Vetäjän kanssa suunniteltiin yhteistyötä ja tehtiin toimintasuunnitelmaa kuluvalle vuodelle. Verkostokoordinaattorin sij. tekivät vuoden lopussa toimintasuunnitelmapohjan 2009, jonka Vakka-Suomen alaosaston vetäjä täytti yhdessä omaisten kanssa. Yhteistyö alaosaston vapaaehtoisen vetäjän kanssa on toiminut hyvin. Tiedotusta on tehostettu tiedottamalla paikallislehdessä sekä tehty oma mainoslehtinen. Toimintasuunnitelma-pohjaa tullaan käyttämään myös muiden alaosastojen toimintaa suunnitellessa. Loimaan ja Turunmaan alaosastojen toimintaa suunniteltiin jo syksyn 2008 aikana ja niihin löytyi vetäjät. Loimaan ja Turunmaan alaosastoja alettiin suunnitella heti

12 kun uusi verkostokoordinaattori aloitti työt syksyllä. Vapaaehtoinen ammattihenkilö löytyi kumpaankin tulevaan alaosastoon vetäjäksi yllättävän helposti. Kuntiin toiminnan tiedottamisessa ja suunnittelussa oli omat haasteensa kuntayhdistymisten myötä. Jäsentoimikunta kokoontui kaksi kertaa toimistolla, jossa on suunniteltu tulevia jäsentapaamisia. Pyritään löytämään jäsentoimikuntaan aktiiveja. Juttutuvan vetäjistä yksi vaihtui vuoden aikana ja uusi osallistui vertaisohjaajakoulutukseen, jonka koki hyväksi. Suunniteltiin vapaamuotoista tapaamista juttutuvan vetäjille kiitokseksi vapaaehtoistyöstä. 2.5 OPPILAITOSYHTEISTYÖ Yleistä Oppilaitosyhteistyö on merkittävässä asemassa Muistiluotsi -hankkeen toimintasuunnitelmassa. Tavoitteena on herättää alan opiskelijoiden kiinnostusta muistihäiriö- ja dementiatyöhön. Oppilaitosten opetusohjelmaan pyritään lisäämään erityisosaamisen opettamista, johon kuuluu perustiedon ohella syventäviä opintoja ja uusien opintokokonaisuuksien suunnittelua ym. Oppilaitokset osallistuvat myös Varsinais-Suomen Muistiluotsi -hankkeen eri osa-alueiden toteuttamiseen ja arviointiin mm. opinnäytetöiden muodossa. Oppilaitosyhteistyössä ovat mukana mm. Naantalin ammattiopisto, Kärsämäen AKK, Turun AMK ja Yrkeshögskolan Sydväst. Vanhustyön vetovoimaisuutta ja mielenkiintoa pyritään lisäämään valtakunnallisen Muistimarkkinat imagokampanjan avulla. Kampanja käynnistyy keväällä 2008 ja se on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Oppilaitoksissa järjestetään tapahtumapäiviä, joihin alan yrityksillä ja hoitolaitoksilla on mahdollisuus tulla mainostamaan omaa toimintaansa. Lisäksi MuistiMarkkinat tapahtumapäivän aikana opiskelijat kuulevat tietoiskuja vanhustyöstä Toteutus ja arviointi 2007 Vuoden 2007 tavoitteiden mukaisesti aloitettiin oppilaitosyhteistyön ja verkoston luomista. Hankkeen arviointisuunnitelma tehtiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on alkanut myös tulevan valtakunnallisen Muisti-markkinat hankkeen merkeissä, jossa yhdistys on mukana pilottina. Luontevaa arjen yhteistyötä tehtiin pitkin vuotta, mm. useampi opiskelijaryhmä eri kouluista kävi tutustumassa yhdistyksen toimintaan, yhdistyksen työntekijät vierailivat kouluissa ja yhdistys tarjosi opiskelijoille käytännön harjoittelupaikkoja. Lisäksi Turun AMK:n hoitotyön koulutusohjelman opiskelija on aloittanut opinnäytetyöhönsä liittyvän muistihoitajakyselyn työstämisen. Eniten muutoksia toimintasuunnitelmaan nähden vuonna 2007 on ollut opinnäyteyhteistyössä. Muistihoitajien kyselyyn vaihtui yhteistyökoulu ja - opiskelija ja kuntien nykytila-analyysin suunniteltu opinnäytetyö peruuntui kokonaan. Muutokset ovat johtuneet lähinnä opiskelijoiden halusta muuttaa opinnäytetöidensä aihetta Toteutus ja arviointi 2008 Oppilaitosyhteistyö käynnistyi tavoitteiden mukaisesti lähihoitajille suunnatun Muistimarkkinat -vanhustyön imagokampanjan merkeissä yhteistyössä Naantalin

13 Ammattiopiston kanssa. Luontevaa arjen yhteistyötä jatkettiin. Eri oppilaitosten opiskelijat kävivät tutustumassa yhdistyksen toimintaan, yhdistyksen työntekijät vierailivat kouluissa ja yhdistys tarjosi opiskelijoille käytännön harjoittelupaikkoja. Turun Amk:n sairaanhoitajatutkintoaan päivittävä opiskelija teki muistihoitajakyselyn osana opinnäytetyötään. Verkostokoordinaattorin sij. toimi hänen opinnäytetyönsä ohjaajana YHDISTYSTEN JA YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN YHTEISTYÖ- VERKOSTOT Toteutus ja arviointi 2007 Turun Seudun Alzheimer-yhdistys on jo vuosia tehnyt hyvää yhteistyötä toiminta-alueensa paikallisten yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa ja tätä yhteistyötä on jatkettu myös vuonna Tarkempi suunnitelmallinen verkostoyhteistyön suunnittelu on vuorossa Varsinais-Suomen MuistiLuotsi-hankkeen tulevina vuosina Toteutus ja arviointi 2008 Jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja pidettiin yllä ja syksyllä 2008 tehtiin kartoitusta ja kirjausta yhteistyössä olevista yhdistyksistä ja yrityksistä. Yhteistyö Varsinais-Suomessa on mutkatonta ja toimivaa. Esimerkkinä yhteistyöstä esim. kotikuntoutukseen suuntautuva sisarhankesuunnitelma Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen kanssa, yhteinen ensitietohankehakemus yhdessä Salon Alzheimer-yhdistysten kanssa ja NV - järjestöjen järjestämät NeuroExpo-messut Turussa MUU TOIMINTA Yleistä Vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan liittyi muiden Muistiluotsin osa-alueiden ohella myös perheiden tukemista muistisairauden varhaisvaiheessa. Näitä tuen muotoja olivat potilaiden ja omaisten ensitietokurssit sekä potilaiden jatkotapaamiset. Potilaiden ensitietokurssit olivat tarkoitettu muistisairauden varhaisvaihetta sairastaville henkilöille. Omaisten ensitietokurssille oli mahdollista osallistua myös ne henkilöt, joiden sairastavan läheisen muistisairaus olisi edennyt jo varhaisvaihetta pidemmällekin. Potilaiden jatkotapaamiset sisälsivät toiminnallista vertaistukea, ja tapaamiset olivat tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet potilaiden ensitietokurssin. Ensitietokurssit ja jatkotapaamiset ovat jatkoa Dementoituva ja perhe muistisairauden varhaisvaiheessa hankkeelle ( ), joka ei valitettavasti saanut jatkorahoitusta. Koemme kuitenkin muistisairauden varhaisvaiheessa tarvittavan tuen tarpeen todella suurena, joten osaa hankkeen sisällöstä pyrittiin jatkamaan myös vuonna Toteutus ja arviointi vuonna 2008 Varhaisvaiheen muistisairautta kohdanneita perheitä pyrittiin tukemaan ensitietokursseilla ja potilaiden jatkotapaamisilla. Tavoitteena oli järjestää kaksi omaisille tarkoitettua ensitietokurssisarjaa ja kaksi potilaiden ensitietokurssisarjaa. Kaikki ensitietokurssit sisälsivät neljä kurssikertaa, joiden aikana vieraili eri alan asiantuntijoita mm. neurologi ja neuropsykologi. Omaisten ensitietokurssit toteutuivat tavoitteiden mukaisesti ja olivat jopa niin suosittuja, että osa ei mahtunut kursseille mukaan. Potilaiden syksyinen ensitietokurssi peruuntui viime hetkellä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tämä johtui

14 siitä, että osalla potilaista sairaus oli edennyt jo varhaisvaihetta pidemmälle ennen kurssin alkua. Potilaille järjestettiin ensitietokurssin lisäksi jatkotapaamisia, joille voivat osallistua ensitietokurssin käyneet potilaat, jotka asuivat edelleen kotona ja jotka eivät olleet oikeutettuja muuhun päivätoimintaan. Potilaiden jatkoryhmä kokoontui tavoitteiden mukaisesti koko vuoden ajan, 2 kertaa kuukaudessa. Kurssien lisäksi sekä sairastaville henkilöille että heidän omaisilleen annettiin puhelintukea. Itse sairastavat ja heidän omaisensa saivat puhelintukea ja jatkoryhmän potilaille lähetettiin säännöllisesti tapaamiskutsukirjeitä. 2.8 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Yleistä Valtakunnallisen Muistiluotsin ohjelman liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: lisätä verkostohankkeen näkyvyyttä ja avoimuutta yhtenäistää ja tehostaa yhteistyötahojen toimintaa, pitää yllä korkeaa työskentelymotivaatiota nostaa ja pitää yllä hankkeen sisältötuntemusta niin projektiorganisaation sisä- kuin ulkopuolellakin lisätä tietoutta, aktivoida kehittämistoimintaa ja vauhdittaa ohjelman mukaisen toiminnan käynnistämistä tehostaa yhteistyötä ja lisätä aitoa kumppanuutta eri toimijoiden kesken parantaa tiedon saatavuutta pitää yllä luottamuksen ilmapiiriä Hankkeen tiedotuksesta vastaa työryhmä käytännön tiedotuksen ollessa hankekoordinaattorin vastuulla. Hankekoordinaattori ja aluetyöntekijä toimivat työparina, mikäli se on asianmukaisen ja tehokkaan tiedottamisen kannalta tarpeellista. Tiedotuksen avoimuus projektiorganisaation sisällä ja sen ulkopuolella varmistetaan tiedottamalla tasaisin väliajoin toiminnan edistymisestä. Tiedottamisessa painotetaan täsmällisyyttä ja selkeyttä. Lisäksi koordinaattori tekee hankkeesta väli- ja loppuraportit. Koulutus- ja tiedotustilaisuuksista tiedotetaan hyvissä ajoin niitä tahoja, joita koulutus koskee ja varmistetaan hankkeeseen liittyvää koulutusta antavien oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten sekä muiden organisaatioiden välinen yhteistyö. Kunta-alan päättäjiä ja toimijoita tiedotetaan työryhmän hyväksymistä uusista toimintamalleista ja linjauksista Toteutus ja arviointi vuonna 2008 Sisäisen tiedotuksen tavoitteena oli valtakunnallisen MuistiLuotsi verkoston tiedottamista verkoston jäsenille mm. peruskoulutuksen järjestäminen sekä muistihoitajakyselytulokset sekä pilottikuntien infotilaisuudet nykytila-analyysistä (luottamushlöt. ja viranhaltijat). Tiedotus saatiin hoidettu verkoston tapaamisissa, sähköpostilla sekä yhdistyksen omissa kotisivuissa. Yhdistyksen omissa 20-vuotisjuhlissa tavoitteena oli myös Muistiluotsin mainostamista jäsenistölle, alan ammattihenkilöstölle, yhteistyökumppaneille sekä medialle. Muistiluotsi oli hyvin esillä 20-vuotisjuhlissa, jossa oli kuulijoita yli 200. Ulkoisen tiedotuksen tavoitteena oli Vakka-Suomen vanhustyön toimijoiden yhteistyöpalaverin pitäminen, sekä siinä tiedotusta alaosastosta ja yleisesti toiminnasta, joka toteutui suunnitelman mukaan. Myös kotisivujen tiedotusta tehtiin kaikesta toiminnasta. Tavoitteena oli myös tiedottaa Loimaan ja Turunmaan seudun alaosastojen

15 perustamisesta, kuntayhteistyöstä pilottikuntiin, sekä Vakka-Suomen ala-osaston tiedottaminen kaikkiin Vakka-Suomen kuntiin. Tavoitteena oli myös Loimaan alaosasto käynnistyminen + yleisötilaisuuden pitäminen. Loimaan ja Turunmaan seudun yleisötilaisuudet pidetään keväällä Vakka-Suomen alaosastosta saatiin lehtijuttu, mutta Loimaan seudun alaosaston perustamisesta tehtävä lehtijuttu ei toteutunut, joten se siirrettiin keväälle Kuntien nykytila-analyysin infotilaisuus ei kiinnostanut toimittajia, mutta Irmeli Vähämäki teki Muistilehteen artikkelin kuntien nykytila-analyysista. 3. TALOUS Raha-automaattiyhdistys rahoittaa koko hankkeen kokeilu- ja kehittämishankkeille tarkoitetulla C - avustuksella. Hanketta tuetaan avustussuunnitelman mukaisesti niin, että vuodelle 2008 avustussumma oli , lisäksi osa edellisen vuoden avustuksesta siirtyi käytettäväksi tälle vuodelle. Vuonna 2008 hankkeen kokonaiskulut olivat , josta suurimpana kulueränä olivat henkilöstökulut, n Muista kuluista mainittakoon mm. erilaiset palvelujen ostot n ja vuokrakulut n KOKO HANKKEEN SEURANTA JA ARVIOINTI Projektirahoittaja RAY ja Alzheimer-keskusliitto ovat sopineet, että maakunnallisten MuistiLuotsien arvioinnissa ei edellytetä ulkopuolista arviointia, vaan tarkempi ulkopuolinen arviointi ja sen pääasiallinen rahoitus keskitetään koordinoituun valtakunnallisen kokonaisuuden arviointiin. Niinpä myös Varsinais-Suomen MuistiLuotsin arvioinnin pohjana ovat ensisijaisesti valtakunnallisen hankkeen päämäärät ja tavoitteet, arviointi tehdään Alzheimer-keskusliiton antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi keskitytään Varsinais- Suomen MuistiLuotsihankkeen omien painopistealueiden arviointiin. Kuntoutussäätiön tarjoama ja RAY:n suosittelema Hyvät ja juurrutetut -käytännöt - työpajapäivät päätettiin toteuttaa keväällä Koulutuksen järjestäjänä on Kuntoutussäätiö ja ulkopuolisena arvioijana Janne Jalava. Syksyllä 2008 on aloitettu keskusliiton ohjauksella MuistiLuotsi-palvelukuvaus, jonka avulla kirjataan ja kuvataan yhdistyksen toimintaa ja Muistiluotsin osuutta organisaation sisällä. Tarkastelun lähtökohtana ovat asiakkaat, asiakasryhmät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit sekä niihin liittyvät palvelut ja tuotteet. Vuonna 2008 työn alla oli lähinnä taustatietojen kirjaaminen ja kuvauksen rakenteen suunnittelu. Palvelukuvaukseen liittyviä palavereja oli 5 kpl ja työ jatkuu edelleen. Sisäinen seuranta ja arviointi Yleistä Turun Seudun Alzheimer-yhdistyksen hallitus ja projektin ohjausryhmä seuraavat ja arvioivat hankkeen toimintaa ja etenemistä. Myös projektin työntekijät arvioivat itse hanketta ja pitävät säännöllistä tilastoa toiminnasta. Projektin työntekijät arvioivat mm. hankkeen etenemistä ja aikataulua sekä välitavoitteiden saavuttamista. Arviointi tehdään kaksi kertaa vuodessa ja siinä käytetään työntekijöiden laatimaa lomaketta. Arvioinnin perusteella laaditaan seuraavan vuoden tarkennettu toimintasuunnitelma.

16 Vuosi 2007 Hankkeen työntekijät tekivät vuoden 2007 väliarvioinnin joulukuussa (liite 1). Arvioinnin mukaan kaikki tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet saavutettiin aikataulussa. Muutamia tarkennuksia toimintasuunnitelmaan tehtiin tuleville vuosille: 1) Muistihoitaja / dementiayhdyshenkilöverkosto: - Tietojen päivittäminen on työlästä. Päivitystä tehdään aina tietojen muuttuessa ja kaikki tiedot tarkistetaan vähintään kahdesti vuodessa. Päivitetyt tiedot annetaan MuistiLuotsista aina myös Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hoitoreitistön käyttöön. - Verkoston jäsenten tietotaito muistisairauksista on hyvin vaihtelevaa, joten yhteistyö pitää aloittaa hyvällä muistiasioiden peruskoulutuksella. 2) Seutukunnallinen toiminta: - Vakka-Suomen alaosaston kirjallinen toimintasuunnitelma v jäi tekemättä. Pyritään tekemään sen alkuvuoden aikana. 3) Oppilaitosyhteistyö: - Opinnäyteyhteistyössä tapahtui muutoksia hyvinkin pienellä varoitusajalla. Pyritään jatkossa olemaan vielä aiemmin oppilaitoksiin yhteydessä, jotta suunnitelmiin jää tarpeeksi aikaa. Mahdollisten muutosten varalta tehdään varasuunnitelmia, jotta pysytään hankeaikataulussa. Kaiken kaikkiaan hankkeessa pysyttiin hyvin aikataulussa ja tavoitteet saavutettiin. Suurimpana haasteena vuonna 2007 oli verkostokoordinaattorin koko syyskauden kestänyt pitkä sairastelu, epävarmuus työkyvystä jatkossa ja lopulta pitkäkestoinen sairasloma. Onneksi yhdistyksen sisältä löytyi työlle loppuvuodesta jatkaja, joka pystyi nopealle aikataululla jatkamaan verkostokoordinaattorin työtä. Vuosi 2008 Hankkeen työntekijät tekivät vuoden 2008 väliarvioinnin joulukuussa (liite 1). Arvioinnin mukaan kaikki tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet saavutettiin aikataulussa. Muutamia tarkennuksia toimintasuunnitelmaan tehtiin tuleville vuosille: 1) Muistihoitaja / muistiyhdyshenkilöverkosto: -Tapaamisten/koulutusten palautekysely toivottiin jatkossa tehtävän paikan päällä. Näin mahdollisimman moni antaa palautteen. Päätettiin jatkossa toimia näin. 2) Seutukunnallinen toiminta: - Tiedotusta tehostetaan 3) Oppilaitosyhteistyö: - Opinnäyteyhteistyössä tapahtui muutoksia hyvinkin pienellä varoitusajalla. Pyritään jatkossa olemaan vielä aiemmin oppilaitoksiin yhteydessä, jotta suunnitelmiin jää tarpeeksi aikaa. Mahdollisten muutosten varalta tehdään varasuunnitelmia, jotta pysytään hankeaikataulussa. Kaiken kaikkiaan hankkeessa pysyttiin aikataulussa ja tavoitteet saavutettiin. Verkostokoordinaattorin pitkäkestoinen sairasloma jatkuu edelleen joten hänen sijaisensa jatkoi edelleen Muistiluotsissa. Syksyllä palkattiin toinen verkostokoordinaattorin sijainen

17 kuntayhteistyön kehittämiseen. MuistiLuotsi-työntekijöiden toimenkuvia kehitettiin joustavasti kulloisenkin työtilanteen mukaan. Ulkopuolinen hankearviointi Kuntien kanssa tehtävän yhteistyön arviointi 1) Pilottikuntien nykytila-analyysi. Aloitusvaihe syksyllä 2007, toteutus keväällä 2008 ja tulosten koonti syksyllä Irmeli Vähämäki, Äetsä. 2) Pilottikunnissa suoritetun kehittämistyön arviointi, vertailu vuoden 2007 analyysiin. Aloitusvaihe keväällä 2010, toteutus syksyllä keväällä Tarkempi suunnittelu Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen opiskelijan ja ohjaavan lehtorin kanssa. Vuonna 2007 aloitettiin kuntien nykytila-analyysin suunnittelu ja teko. Aikataulullisesti ongelmia tuotti hoitotieteen opiskelijan vetäytyminen analyysin teosta. Onneksi analyysin tekijäksi lupautui nopealla aikataululla Irmeli Vähämäki Äetsästä. Hänellä oli jo aiempaa kokemusta Pirkanmaan Dementiayhdistyksen vastaavan nykytila-analyysin toteuttamisesta. Analyysin tekijän löytämisen jälkeen nykytila-analyysin suunnitelma tehtiin yhteistyössä pienen ohjausryhmän kanssa ja työ pääsi alkuun aikataulussa. Vuonna 2008 Nykytila-analyysi valmis ja se toimitettiin ohjausryhmälle sekä pilottikuntiin johtaville viranhaltijoille sekä kyselyyn vastanneille hoitoyksiköille. Infotilaisuus analyysistä pilottikunnille ja yhteistyökumppaneille pidettiin Osallistujia oli vähän, mutta saatiin muutamia hyviä kontakteja. Jatkotyöskentelyä tehdään sopimuksen mukaan. Nykytilaanalyysin tuloksia hyödynnetään kuntien dementiahoidon kehittämisessä vuonna Muistihoitaja / dementiayhdyshenkilöverkoston arviointi 1) Muistihoitaja/dementiayhdyshenkilöverkoston luominen (toteutus syksy 2007-kevät 2008). Selvitys ja analyysi muistihoitajien työnkuvasta ja odotuksista verkostoyhteistyölle. Turun AMK:n hoitotyön koulutusohjelman opiskelija Tea Sundin. 2) Muistihoitaja/dementiayhdyshenkilöverkoston toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi sekä selvitys ja analyysi hoitajien ja yhdyshenkilöiden kokemuksista ja palautteesta (toteutus kevät 2010-syksy 2010). Tarkempi suunnittelu Turun/Loimaan AMK: n opiskelijan ja ohjaavan lehtorin kanssa. Vuonna 2008 valmistui Tea Sundinin opinnäytetyö muistihoitajien työnkuvasta ja odotuksista verkostolle. Tuloksia hyödynnetään verkoston toiminnan suunnittelussa tuleville vuosille. Seutukunnallinen toiminta, alaosaston perustaminen Dementoituvaa omaistaan hoitavien omaisten näkemyksiä, toiveita ja tarpeita heidän jaksamisensa kannalta, alaosaston perustaminen Turunmaan seutukuntaan (toteutus kevät 2009-kevät 2010). Tarkempi suunnittelu Yrkeshögskolan Sydvästin opiskelijan ja ohjaavan lehtorin kanssa. Vuonna 2008 opinnäytetyön tekijä löytyi. Uudesta opinnäytetyöstä sovittiin sosionomi- AMK-opiskelija Minna Tainion kanssa, jonka tuleva opinnäyte työ tulee arvioimaan Turunmaan alaosaston vertaistuen merkitystä. Opinnäyte tulee olemaan ruotsinkielinen.

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI

VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI 2007-2011 LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo: 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet ja painopisteet 3. Hankkeen toimintamuodot 4. Hankkeen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

-VÄLIRAPORTTI 2007-2009

-VÄLIRAPORTTI 2007-2009 2007-2011 -VÄLIRAPORTTI 2007-2009 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry (ent. Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry) Minna Rosendahl, toiminnanjohtaja Sanna Kytölä, kehittämispäällikkö Teija Vesala, toimistosihteeri

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhla 20.11.2011 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Taustaa

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011)

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) - Tuloksia ja vaikutuksia Tampereella 10.11.2011 Pirkanmaan Muistiluotsi -hankkeen päämääränä oli edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä mahdollisuutta

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Perustettu 10.12.1996 Huittisissa Huittinen Vammala Äetsä alaosasto 1996-2008 Huittinen Sastamala alaosasto 2009 Huittisten Muistiyhdistyksenä 1.1.2010 Käytetään

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Muistikonferenssi 2017 Elina Rannikko, Anita Elfving Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Liiku ja Muista projekti 2015-2017 Projektin

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN ROOLISTA

KOLMANNEN SEKTORIN ROOLISTA KOLMANNEN SEKTORIN ROOLISTA Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan toimintaa joka on valtiosta vapaata jota ohjaavat siihen osallistuvat ihmiset jossa osallistuminen on vapaaehtoista joka ei pyri tuottamaan

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke

Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke VAKKA-SUOMEN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Teija Ahokas projektivastaava 30.9.2012 1. Johdanto Vakka-Suomen seutukunnassa

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry 1/5 FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTAVUOSI 2015 Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on aktiivinen yhdistys. Jäsenistö

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Päivi Ali-Raatikainen 15.11.2006 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Mikä on Tietolähde? Potilasohjauskeskus, jossa on VSSHP:n hoitokäytäntöjen

Lisätiedot

MUISTIKAVERITOIMINTA POHJANMAAN MUISTILUOTSISSA. Hanna Pitkänen Toiminnanjohtaja Vaasan seudun Muistiyhdistys / Pohjanmaan Muistiluotsi

MUISTIKAVERITOIMINTA POHJANMAAN MUISTILUOTSISSA. Hanna Pitkänen Toiminnanjohtaja Vaasan seudun Muistiyhdistys / Pohjanmaan Muistiluotsi MUISTIKAVERITOIMINTA POHJANMAAN MUISTILUOTSISSA Hanna Pitkänen Toiminnanjohtaja Vaasan seudun Muistiyhdistys / Pohjanmaan Muistiluotsi Vaasan seudun Muistiyhdistys Yhdistyksen jäsenet Vaasan seudun Muistiyhdistyksen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA

LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA Tämä tarkistuslista tukee vaikuttamis- ja verkostotyön laadun arviointia ja kehittämistä. Tarkistuslistaa voi hyödyntää sekä ohjaavana työkaluna

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK - käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyön areenana Vammaispalvelujen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot