Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito."

Transkriptio

1 Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito. Käym` keskell` kuolemat`täällä vaikk`elos olevan luullaan. VVK 397 Niin kauvan kuin me eläm` tääll`, niin ajatelkaam`aina sen pääll`ett`kuolema noutaapi meit`. VVK 378 Hyvä palliatiivinen hoito jokaisen ihmisen oikeus Joensuu RP

2 Elämän ja kuoleman välinen jännite Elämä on tosinaan sitä, ettei jaksa elää. Ja kuoleman läheisyys sitä, ettei jaksa kuolla. Tätä ristiriitaa minä rakastan ja kutsun olemiseksi. Niilo Rauhala

3 Minä en anna hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on heikko ja katoavainen Olkoon siis hänen elinikänsä enintään satakaksikymmentä vuotta. 1. Moos 6:3

4 2011 Pohjois-Karjalassa kuoli 1780 kansalaista. Joka toinen oli täyttänyt 80 vuotta. 68 % kuolemista tapahtui terveydenhuollon yksiköissä, 12% kotona. Kuolinsyyt Verenkiertoelinten sairaudet 44% Syöpäsairaudet 19% Muistisairaudet kaikki 13% 80v + 22%

5

6 Keskustelu kuolinhoidosta käy vilkkaana

7 Ei kuolemaa ole vaikeata, mutta kuoleman odotus. Vaikka sehän taitaa olla elämää. Eeva Kilpi

8 Palettihankkeen suuret linjat Saattohoidon arvoa ja merkitytä vahvistetaan osana palliatiivista hoitoa Luodaan selkeä alueellinen saattohoitopolku Laaditaan saattohoitosuunnitelma ja saattohoitopäätös kirjataan Saattohoitopotilaan hoitovastuu jaetaan terveydenhuollon yksiköiden kesken Alueelliset saattohoitoa koskevat konsultaatiokäytännöt selkiytyvät Yksityisten hoivayritysten mahdollisuudet saattohoitoon parantuvat Kootaan tietoa alueellisen saattohoidon resurssoinnista (henkilökunta- ja tilarakenne) ja koulutustarpeista. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen saattohoitopotilaiden hoidossa tiivistyvät. Omaisten mahdollisuudet osallistua saattohoitoon paranevat.

9 Palliatiivisen hoidon kolmeportainen malli. STM Taso A. Kaikki terveydenhuollon yksiköt vastaavat perustason saattohoidosta. Kaikissa yksiköissä on saattohoitoa koordinoiva hoitaja. Henkilökunta: terveydenhuollon ammattihenkilöt Taso B. Alueelliset saattohoidon yksiköt ja keskikokoiset terveyskeskukset toteuttavat saattohoitoa ja toimivat alueellisina konsultoivina yksikköinä. Yksiköt: kotisairaalat tukiosastoineen ja saattohoito-osastot/ paikat. Henkilökunta: moniammatillinen työryhmä (vähintään lääkäri ja useita sairaanhoitajia). Saavutettavuus 24/7 Taso C.Yliopisto- ja keskussairaaloiden palliatiiviset yksiköt ja saattohoitokodit tarjoavat vaativan tason koulutusta. Henkilökunta: moniammatillinen työryhmä (lääkäri, sairaanhoitaja ja erityistyöntekijöitä). Saavutettavuus 24/7

10 Kuolinhoidon tarve Pohjois-Karjalassa. Väkiluku (2013) Palliatiivisen hoidon tarve on potilasta/vuosi eli 4000/ asukasta Saattohoidon tarve on potilasta/vuosi eli 200 syöpäpotilasta ja 40 muuta/100000asukasta Saattohoitopaikkojen tarve 10/ asukasta Henkilökunnan tarve 1.2 hoitajaa ja 0.15 lääkäriä vuodepaikkaa kohden.

11 Gustaf Molander. Askel lyhenee, maa kutsuu. Yli 80-vuotiaiden kuolema eletyn elämän valossa. Turku 1999 Kuolemaa kohti liukuminen Kuoleman pelko ja ahdistus. Rajan ylittäminen Luottavainen suhtautuminen kuolemaan. Jälleennäkemisen toive. Lopputulokseen päätyminen Kuolemanjälkeinen elämä on hyvä ja vapauttava.

12 Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, Ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, Ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta Room 8:37-39

13 Usko kuoleman jälkeiseen elämään. N= 4900 Kirkon tutkimuskeskus 2011 Kaikki elämä loppuu 34 % Kaikki herätetään kuolleista. Yhdelle iankaikkinen elämä toiselle kadotus 12 % Ihmiset syntyvät uudestaan 10 % Kaikki pelastuvat lopulta 9 % En osaa sanoa 27 % Muut vastaukset 8 %

14 Minun ulottuvuuteni on uni. Se on hellävaraista valmistautumista vielä suurempaan uneen joka on tuleva. Kaiken läpilyövä toivomus, yhä voimistuva, on kaipaus tulla vapautetuksi kaikista vaatimuksista, saada lopettaa kaikki toiminta ja sanoa: mitä tahansa on pyydetty, sen olen suorittanut. Ja järkähtämättömästi se toive on toteutuva ja uusi päivä koittava. Anne Fried. Viimeinen kirjoitus.

15 Hoidon portaat etenevässä sairaudessa Kaija Holli. Duodecim 2004

16 Yhdeksänkymmentäkolme vuotiaan isotädin kuolema kaksi sataa vuotta sitten Oletko se sinä poikani, isotätini kysyi tuskin kuuluvalla äänellä. Olenhan minä ja luulenpa, että Teidän sopisi nauttia tilkkanen hyvää vanhaa viiniä. Juotuaan puoli lasillista isotätiini tuli heti eloa ja hän suuntasi minuun silmänsä, jotka olivat olleet hyvin kauniit. Suurkiitos tästä palvelusta, Jos joskus tulet minun ikääni, saat nähdä että kuolema on välttämätön kuin uni. Puoli tuntia myöhemmin hän nukahti ikuiseen uneen Jean Brillat-Savarin

17 Kun ei ole enää mitään tehtävissä, on vielä paljon tekemistä. Dame Cicely Saunders Saattohoidon tavoitteena on lievittää sairauden aiheuttamaa fyysistä ja psyykkistä, hengellistä ja sosiaalista kärsimystä sekä ylläpitää kuolevan ja hänen läheistensä hyvää elämän laatua. Tärkeintä ovat läsnäolo ja kuolevan arvokkuuden vaaliminen.

18 Nuoren naisen erilainen kuolema J Partanen, O Lapatto, J Lähdevirta, M Färkkilä, P Kokkonen 1994 Läheisiä ja henkilökuntaa kokoontui potilaan huoneeseen. Potilas lohdutti rauhallisena järkyttyneitä läsnäolevia ja sanoi, ettei pidä itkeä, koska päivä on hänelle iloinen. Hän lisäsi vielä toivovansa, etteivät muistotilaisuuteen tulevat pukeutuisi mustiin, koska kuolema on hänelle helpotus. Sen jälkeen hän sulki silmänsä. Hoitava lääkäri kysyi, halusiko hän hengityskonehoidon lopettamista, johon hän nyökkäsi. Kone irrotettiin potilaasta, ja hän sai lyhytvaikutteista anesteettia suoneen, jotta ei tuntisi tukehtuvansa. Sitten hän nukahti rauhallisesti.

19 Kipu on tavallisin kärsimyksen syy, mutta kuoleman kynnyksellä kärsimys ei ole pelkkää fyysistä kipua. Tutkimukset osoittavat toistuvasti, että suurinta kärsimystä aiheuttavat eksistenssiin ja sosiaalisiin suhteisiin, hylätyksi tulemiseen, ja arvottomuuteen liittyvät seikat. Inhimillinen kärsimys noudattaa harvoin tieteen logiikkaa ja jää siten huomaamatta, jos tarkastelukulma on väärä. Juha Hänninen

20 Ihmisen arvon ja elämän kunnioittaminen Jokaisella elämällä on moraalista arvoa ja jokaisella parantumattomalla sairaalla on oikeus hyvään hoitoon kuoleman kynnyksellä. Elämän kunnioittamisen periaate on pysyvä hyve ja elämän säilyttäminen hoitoetiikan keskeinen periaate. Näistä luovutaan vain, jos jokin muu eettinen periaate oikeuttaa ylittämään ne.

21 Aina kun väheksymme toisen kärsimyksiä, menetämme jotain omasta inhimillisyydestämme Kaikki, mitä tahdotte tehtävän teille tehkää se heille Matt 7:12 Kiitos. RP

22 Sairaita he hoitavat hyvin huomaavaisesti eivätkä lääkkeiden ja ravinnon kohdalla lyö laimin mitään, mikä voisi auttaa näiden tervehtymistä. Parantumattomasti sairaita he lohduttavat istumalla heidän luonaan, keskustelemalla ja käyttämällä kaikkia mahdollisia lievityskeinoja. Utopia. Thomas More ( )

23

24 Kaksi piispaa kärsimyksestä Kärsimys on suuri salaisuus. Sen edessä on mieluummin oltava hiljaa kuin lähdettävä sitä selittämään. Se voi olla fyysistä kipua ja tuskaa, henkistä tai sielullista ahdinkoa, piinaa tai hätää.. Jukka Paarma Kärsimysten määrää ja syvyyttä on vaikea mitata ja verrata. Yhden ihmisen tuskat voivat olla koko maailma. Oma kärsimys tai muuten lähelle tuleva kärsimys koettelee ankarammin kuin etäällä oleva, vaikka kokemusten kipeys voikin olla sama. Eero Huovinen

25 Palkeet hankkeen suuret linjat 1.Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistamien yhtenäisten toimintamallien ja rakenteiden avulla 2.Palliatiivisen- ja saattohoidon asiantuntijaverkoston luominen. Terveyskeskuksiin nimetään hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaava lääkäri-hoitajatyöpari. Sen tukena on moniammatillinen asiantutijaryhmä. Konsultaatioyhteistyö erikoissairaanhoitoon järjestetään joustavasti käyttämällä hyväksi erilaisia viestintävälineitä. 3.Palliatiivisen ja saattohoidon alueellisen rakenne- ja hoitojärjestelmän pohjana on asiantuntijayhteisön luoma laadukas ja vaikuttava hoitoportaikko. Keskeisiä tavoitteita palvelujärjestelmässä ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, omaisten ja läheisten tukeminen.

26 Nyt säästetään kuolemasta. Terhokodissa lomautusuhka Hallitus rämpii saattohoidossa Terhokodin johtaja: Saattohoidosta säädettävä laki Saattohoitopotilas jää välillä vaille riittävää hoitoa Kaikki kunnat eivät suostu maksamaan vaativinta saattohoitoa Saattohoitolääkäri: Hoidossa puutteita etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella Presidentti Niinistö: Saattohoidossa kehittämisen varaa Saattohoito on ihmisoikeus Saattohoitoyksikkö toimii Kuopiossa epäasiallisissa tiloissa Kuoleman karu kulissi

27 Hyvän kuolemisen kolme toivetta Saada kuolla kotona läheisten keskellä mahdollisimman nopeasti vähin kärsimyksin. Koska kuolema koetaan tuntemattomaksi, sitä ei haluta kohdata yksin. Ihminen on ihminen toisen ihmisen kautta. Lempeä ja asiallinen keskustelu kuolemasta ja kuolemisesta pienessä piirissä ja suurilla foorumeilla vähentää pelkoja..

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille

Lisätiedot

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella SEIJA OLLILA (TOIM.) Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella Näkökulmana ihmisen ääni VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 198 Kuva: Pentti Junna III ESIPUHE Näkemyksiä

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

hyvä saattohoito suomessa

hyvä saattohoito suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010: 6 hyvä saattohoito suomessa Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset Helsinki 2010 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Saattohoito HYKSsairaanhoitoalueella. HYKS-alueen saattohoitotyöryhmän muistio

Saattohoito HYKSsairaanhoitoalueella. HYKS-alueen saattohoitotyöryhmän muistio Saattohoito HYKSsairaanhoitoalueella HYKS-alueen saattohoitotyöryhmän muistio Helsinki 2011 1 Tiivistelmä...3 Svensk resumé...5 1. Johdanto...7 Työryhmän jäsenet...7 Hoitoketjun rajaus...8 2. Taustaa...8

Lisätiedot

Saattohoito Kuopiossa

Saattohoito Kuopiossa Saattohoito Kuopiossa Nykytilanne ja kehittämisehdotus 5.5.2014 Moniammatillinen saattohoidon työryhmä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SAATTOHOIDOLLA TARKOITETAAN?... 3 2. SAATTOHOITO HARJULAN SAIRAALAN SAATTOHOIDON

Lisätiedot

Saattohoitosuunnitelma

Saattohoitosuunnitelma 1 (55) 2 (55) Opaskirjan käyttäjälle Tämä opas on tarkoitettu käytännön avuksi työpisteisiin, joissa henkilökunta kohtaa kuolevan potilaan ja hänen omaisensa. Toivomme, että tästä koosteesta olisi hoitohenkilökunnalle

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN LEHTI 1 2014

TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN LEHTI 1 2014 TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN LEHTI 1 2014 TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN LEHTI 1 2014 ISSN 1799-8638 Julkaisija Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli Toimituksen osoite Kumppani-lehti Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere

Lisätiedot

Sairaus ja ahdistus. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus. Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki.

Sairaus ja ahdistus. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus. Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki. Sairaus ja ahdistus Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki Muistio Sisältö Saatteeksi...3 SEN:n Eettisten kysymysten jaosto...4 Seminaarin

Lisätiedot

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä OLLIKAINEN PIRKKO Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE

VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle saattohoidon asiantuntijaverkosto 2011-2012 2/34 Sisällysluettelo Lähtökohtia 3

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Saattohoito-opas. Palvelutalojen henkilökunnalle

Saattohoito-opas. Palvelutalojen henkilökunnalle 1 Saattohoito-opas Palvelutalojen henkilökunnalle 2 Lukijalle Tämän opas on tarkoitettu Rovaniemen kaupungin kotisairaalan tueksi saattohoidon ohjeistamisessa palvelutalojen henkilökunnalle. Oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Kirjoittajat: Eija-Liisa Aaltola, Anne Härkönen, Sirpa Kaukinen, Laura Lehtinen, Kirsi Timonen Työryhmä: Aino Aalto, Eija-Liisa

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

ELÄMÄN ALUN JA LOPUN ETIIKKAA

ELÄMÄN ALUN JA LOPUN ETIIKKAA 1 Suomen teologinen instituutti Päivi Räsänen 11.4.2007 ELÄMÄN ALUN JA LOPUN ETIIKKAA Kun mieheni syntyi viisilapsisen perheen kuopuksena, kylään tullut vieras kiusoitteli vauvan sisaruksia kyselemällä,

Lisätiedot

SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI

SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI 1 SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI Opinnäytetyö Susanna Nieminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Seurakuntaopisto 2.3.2009 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN SYÖVÄT JA HOITO 4 2.1 Yleistä lasten syövistä

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti 1 2013 KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys Apua tarvitsevien tukena vuodesta 1880 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun

Lisätiedot

Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop

Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop Tiistaina 20. tammikuuta 2015 klo 17.30 Orland Bishop kertoo työstään kalifornialaisten jenginuorten

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

SAATTOHOIDON TUTUSTUMISMATKA RANSKAN LILLEEN JA VERSAILLESIIN 17. 20.3.2015

SAATTOHOIDON TUTUSTUMISMATKA RANSKAN LILLEEN JA VERSAILLESIIN 17. 20.3.2015 SAATTOHOIDON TUTUSTUMISMATKA RANSKAN LILLEEN JA VERSAILLESIIN 17. 20.3.2015 Sisällys 1. Silta toiselle rannalle saattohoidon arki ja pyhä -hankkeen tausta ja tavoitteet... 1 2. Tutustumismatkan tavoitteet

Lisätiedot