SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :30, Pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous Koulukeskuksen peruskorjaus; valmistuskeittiön laitteiden, kojeiden ja korikuljetinastianpesukoneen hankinta... 3 Pykälän liite: Vertailu, koulukeskuksen keittiölaitteet Lakkautettavien koulurakennusten myynti Kaavamääräysten tarkistaminen uimahallin (Säntti) asuntoalueella, Keskustan valtuustoryhmän aloite Henkilöstön lomauttaminen Pykälän liite: Paikallisneuvottelupöytäkirja , JHL ja Jyty Pykälän liite: Paikallisneuvottelupöytäkirja , Juko Pykälän liite: Yt-neuvottelupöytäkirja Pykälän liite: Yt-neuvottelupöytäkirja Pykälän liite: Yhteistoimintamenettely, taloudelliset perusteet Talouden sopeutus / määräaikaiset palvelussuhteet Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoaloite elinkeinoasiamiehen palkkaamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla, kunnilta pyydetyt kannanotot Epanet korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus vuosina Valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon osallistuminen alkaen Vakuutusten kilpailutus Yhteistyöhakemus, Teuvan Yrittäjät ry Erityisopetuksen virkanimikemuutokset ja virkajärjestelyt Teuvan perusopetuksessa alkaen Koulutus- ym. tilaisuuksia Ilmoitusasiat, kh Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous , yhtymäkokousedustajien valinta ja evästys Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiökokous , evästys yhtiökokousedustajalle Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 44

2 -1, KHALL :30 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Kallio Juhani Mäntysaari Matti Nummela Veli Iso-Koivisto Jari valtuuston puheenjohtaja, klo valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Lisäasioina otettiin käsittelyyn Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous , edustajien valinta sekä Suupohjan Seutupalvelukeskuksen yhtiökokous , evästys yhtiökokousedustajalle Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Riippi ja Aulis Ranta-Muotio. Jukka Leppäniemi Paula Kaleva puheenjohtaja puheenjohtaja :t ja Jari Iso-Koivisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Johanna Riippi Aulis Ranta-Muotio Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja

3 114, KHALL :30 D: 208/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous Dnro D/208/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 114 Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous pidetään Kunnan yhtiökokousedustaja on kunnanhallituksen jäsen Teijo Toivonen. Tilikaudella liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 4,4 %. Huoneistojen käyttöaste laski 6,5 % vuoden 2011 vastaavasta luvusta ja oli 81,3 %. Vuoden aikana sattui tavallista enemmän putkirikoista johtuvia vesivahinkoja, joilla oli merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Vahinkojen korjauskustannukset olivat yhteensä euroa. Niihin saatiin vakuutuskorvauksia euroa. Käyttöaste on vuoden 2013 kahden ensimmäisen kuukauden aikana edelleen 2,3 prosenttiyksikköä (79 %). Tilinpäätös näyttää nollatulosta. Tämä on saatu aikaan euroa suunnitelman mukaisia poistoja pienemmillä poistoilla. Rahoitustulos oli euroa negatiivinen. Yhtiö on erittäin velkainen. Lainakanta on yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Leila Harju puheenjohtajana sekä jäseninä Sakari Tamsi ja Jarmo Kiviluoma, varajäsenenä Hannu Aho. Toimitusjohtaja Markku Salonen esittelee yhtiön taloudellista tilaa kokouksessa. Yhtiökokousasiakirjat ovat esityslistan ohessa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokousedustajalle seuraavan evästyksen: 1. Tilinpäätös vuodelta 2012 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus tilivelvollisille myöntää. 2. Kunnanhallitus nimeää Teuvan Vuokratalot Oy:n hallitukseen jäsenet sekä varajäsenen. 3. Tilintarkastajina jatkavat HTM Lasse Åkerblad (varalla Raimo Kalliokoski) ja emoyhteisön JHTT-tilintarkastaja. 4. Vuokrataloyhtiön lyhyen ja pitkän tähtäimen menestymisedellytyksiä turvaavia toimenpiteitä tulee edelleen kehittää ja jatkaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja hallituksen jäseniksi esitetään Sakari Tamsia, Eija Sippolaa ja Hannu Ahoa, varaedustajaksi Toni Nevanperää ja puheenjohtajaksi Sakari Tamsia.

4 115, KHALL :30 D: 52/2012 Sivu 3 Kunnanhallitus Koulukeskuksen peruskorjaus; valmistuskeittiön laitteiden, kojeiden ja korikuljetinastianpesukoneen hankinta Dnro D/52/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Tekninen lautakunta Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk Tekninen toimi on pyytänyt klo mennessä tarjouksia koulukeskuksen I-rakennusvaiheen valmistuskeittiön laitteista, kojeista ja korikuljetinastianpesukoneesta linjastoineen paikoilleen asennettuna ja käyttökuntoon asennettuna. Hankinta on jaettu kolmeen ryhmään/osakokonaisuuteen: a) padat b) korikuljetinastianpesukone syöttö- ja purkulinjastoineen c) muut laitteet ja kojeet. Tarjouspyyntö kaikkine liiteasiakirjoineen on julkaistu sähköisessä muodossa HILMA-palvelussa lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu kunnan kotisivuilla Tarjouspyynnön vireilläolosta on myös ilmoitettu kolmelle alan yritykselle. Tarjousten avaaminen Määräajassa saadut kaksi tarjousta on avattu Tarjouksensa ovat jättäneet Oy Metos Ab ja Dieta Oy. Tarjouspyyntö laite- ja kalusteluetteloineen sekä tarjousten avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot molempien tarjoajien osalta täyttyvät. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Molemmat tarjoukset on laadittu asianmukaisesti tarjouspyynnön liitteenä olleille tarjouslomakkeille ja laiteryhmien a) ja c) osalta ne olivat tarjouspyynnön mukaisia. Sen sijaan kumpikaan tarjous ei ryhmän b) osalta täyttänyt tarjouspyynnön mukaisia vaatimuksia, joten sen osalta siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Tarjoajilla oli tilaisuus täsmentää antamaansa tarjousta ryhmän b) osalta klo mennessä. Liite Tarjousten vertailu Tarjouksista ja niiden tarkennuksista on laadittu liitteenä oleva vertailu. Sen perusteella voidaan todeta, että Dieta Oy:n tarjous ryhmien a) ja c) osalta on edullisin. Tarkennettujen tarjousten perusteella Oy Metos Ab:n tarjous ryhmän b) osalta on edullisin. Todettakoon, että rakennuttajainsinööri Toivo Mäki, ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä ja koulukeskuksen ruokapalveluesimies Sari Mikkilä ovat käyneet tutustumassa kolmella eri keittiöllä kummankin laitevalmistajan vastaaviin laitekokonaisuuksiin.

5 115, KHALL :30 D: 52/2012 Sivu 4 Kunnanhallitus Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että koulukeskuksen valmistuskeittiön laitteet hankitaan saatujen tarjousten ja niiden tarkennusten sekä suoritetun vertailun perusteella: 1) laiteryhmät a) padat ja c) muut laitteet ja kojeet (uunit, liedet ym.) Dieta Oy:ltä yhteishintaan ,46 euroa (alv. 0 %); 2) laiteryhmä b) korikuljetinastianpesukone Oy Metos Ab:ltä hintaan ,00 euroa (alv. 0 %), sisältäen optiona tarjotut esipesukoneen ja purkausrullaradan jatkon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Kja Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 115, KHALL :30 / Pykälän liite: Vertailu, koulukeskuksen keittiölaitteet Sivu 5

7 116, KHALL :30 D: 169/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus Lakkautettavien koulurakennusten myynti Dnro D/169/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 116 Kunnanvaltuuston on päättänyt lakkauttaa Komsin, Kauppilan, Riipin koulut alkaen. Koulujen lakkauttaminen on osa Teuvan kunnan talouden sopeutusohjelmaa ja kunnalla ei ole käyttöä ko. koulurakennuksille jälkeen niiden poistuessa sivistystoimen käytöstä. Kunnanhallitus on päättänyt esittää kunnanvaltuustolle myös Äystön koulun piha-alueella sijaitsevan ent. Äystön ryhmäperhepäivähoidon tiloina toimineen rakennuksen kylmilleen laittamisesta alkaen. Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamiseksi, suunniteltujen säästötoimien aikaansaamiseksi, ja koska tyhjilleen jääville koulurakennuksille ei ole käyttöä kunnan palvelutoiminnoissa, tulee koulurakennukset laittaa myyntiin. Lisäksi Äystön ryhmäperhepäivähoidon rakennus jäädessään kylmilleen menee nopeasti huonoon kuntoon, joten rakennukselle olisi parempi mikäli sille löytyy jatkokäyttöä poissiirrettävänä rakennuksena esim. jonkin pientalorakentajan toimesta. Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty koulurakennusten kokonaismenot, nettomenot, poistot sekä kirjanpitoarvo. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) laittaa myyntiin Komsin, Kauppilan ja Riipin koulut sekä Äystön koulun piha-alueella sijaitsevan rakennuksen (ent. Äystön ryhmäperhepäivähoidon tilat); 2) että koulurakennukset myydään tarjousten perusteella ja ostajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat; ostajan esittämä suunnitelma ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötarkoituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat, ostotarjouksen tarjoushinta; 3) että Äystön koulun piha-alueella sijaitseva ent. ryhmäperhepäivähoidon rakennus myydään poissiirrettäväksi; 4) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulujen myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelu. Kunnanjohtaja muutti ehdotusta siten, että Äystön ryhmäperhepäivähoidon entistä rakennusta koskevat esitykset poistetaan. Päätös: Kunnanhallitus päätti 1) laittaa myyntiin Komsin, Kauppilan ja Riipin koulut;

8 116, KHALL :30 D: 169/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus ) että koulurakennukset myydään tarjousten perusteella ja ostajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat; ostajan esittämä suunnitelma ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötarkoituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat, ostotarjouksen tarjoushinta; 3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulujen myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelu.

9 117, KHALL :30 D: 102/2013 Sivu 8 Kunnanhallitus Kaavamääräysten tarkistaminen uimahallin (Säntti) asuntoalueella, Keskustan valtuustoryhmän aloite Dnro D/102/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 117 Keskustan valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuustossa seuraavansisältöisen aloitteen kaavamääräysten tarkistamiseksi uimahallin asuntoalueella (Säntti): Esitämme, että alueelta poistetaan kaavamääräys rakennusten väristä. Lisäksi kattoväreihin tulisi lisätä kaksi vaihtoehtoa nykyisten lisäksi. Lisäksi rakennuksen mallia koskeva määräys tulee poistaa (nyt muun muassa katon malli on tiukasti rajattu). Aloitteen peruste on alueen laimea rakentamisinto, johon liian tiukka määräys vaikuttaa. Paula Kaleva keskustan valtuustoryhmän pj. Juha Palonen keskustan valtuustoryhmän vpj. Uimahallin alueen kaavamääräyksille ja rakentamistapaohjeelle syntyi tarve kaavaprosessin yhteydessä viranomaisten kanssa käydyissä työneuvotteluissa (Liite 1). Alueen erityispiirteiden ja luonteen johdosta kaavoitusta ohjaava viranomaistaho ELY-keskus edellytti alueelle tarkempia kaavamääräyksiä harjakattoisuuden ja talojen värityksen suhteen. Rakentamisen tarkempi ohjaus toteutettiin siten kaavamääräyksillä ja kaavamääräysten liiteasiakirjalla rakentamistapaohjeella (Liite 1). Uimahallin alueen kaavamääräyksistä on käyty laajempaa keskustelua kunnanhallituksen ja rakennusvalvonnan kanssa ensimmäisten talojen lupaprosessien yhteydessä ja talojen valmistuttua. Rakennusvalvonta on toiminnassaan pyrkinyt edistämään Uimahallin alueen rakentamista kaavan keskeisten periaatteiden mukaisesti ja siten, että rakentajien toiveet voitaisiin mahdollisimman hyvin toteuttaa. Teuvan omakotitalojen rakentamisessa on vuoden 2013 aikana havaittu tapahtuneen laskua yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Vuonna 2012 kesäkuuhun mennessä oli haettu rakennuslupa 3 pientalolle ja vuoden 2013 osalta tähän mennessä on haettu vasta yksi pientalon rakennuslupa. Samoin tonttikysyntä kunnan tonttien osalta on ollut alkuvuoden 2013 aikana kaikilla kunnan tonttialueilla hiljaista. Kaavoittajan/kunnaninsinöörin ehdotus: Kaavoittajan käsityksen mukaan Uimahallin alueen rakentaminen on mahdollista toteuttaa nykyisen asemakaavan määräysten ja rakentamistapaohjeen mukaisesti siten, että rakentajan toiveet voidaan tarpeellisessa määrin ottaa huomioon. Mikäli uimahallin alueen asemakaavaa ja siihen liittyvää rakentamistapaohjetta halutaan muuttaa aloitteessa esitetyillä tavoilla, on se mahdollista vain käynnistämällä asemakaavan muutoksen laadintaprosessi.

10 117, KHALL :30 D: 102/2013 Sivu 9 Kunnanhallitus Kja Ehdotus: Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun aloitteen valmistelun pohjaksi. Päätös: Keskustelussa käytiin läpi mahdollisen kaavamuutoksen vaikutuksia sekä toisaalta mahdollisuuksia toimia nykyisen kaavan puitteissa. Kunnanhallituksen tavoitteena on hoitaa asia ilman kaavamuutosta niin, että nykyisten kaavamääräysten puitteissa pystyttäisiin rakentajien toiveita mahdollisimman kattavasti huomioimaan. Asian päätöksentekoon pyydettiin kunnaninsinööriä ja rakennustarkastajaa laatimaan selvitys kaavan joustomahdollisuuksista.

11 118, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Henkilöstön lomauttaminen Dnro D/11/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Teuvan kunnan talous on voimakkaasti alijäämäinen. Vuodelta 2011 alijäämää kertyi 2,5 miljoonaa euroa, vuodelta 2012 alijäämää on syntymässä arviolta noin 3 miljoonaa euroa ja vuoden 2013 talousarvio on 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelurakenneselvityksen esitysten toteuttaminen tuo säästöjä pääsääntöisesti usean vuoden viiveellä. Lisäksi saavutettavat säästöt eivät kannaltamme ole riittäviä. Valtuusto hyväksyi lokakuun kokouksessaan karsitun säästöpaketin. Mm. yksityisteiden ylläpidosta luopumiseen ja koulujen lakkauttamiseen ei ollut valmiuksia. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan lisää säästöesityksiä. Veroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä vuodelle Taksoja ja maksuja on tarkistettu kauttaaltaan. Kuntien toiminta on hyvin työvoimavaltaista. Kovin isoja menojen vähennyksiä ei voida saada aikaan puuttumatta henkilöstömenoihin joko suoraan kunnan toiminnoissa tai välillisesti kuntayhtymiltä ostettavissa ostopalveluissa. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ( /449) säätelee menettelyä kunnan sopeuttaessa toimintaansa taloudellisiin resursseihinsa (esityslistan liite). Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on 0,7 miljoonan euron suuruisen vuotuisen henkilöstömenosäästön aikaansaaminen. Käytettäviä keinoja voivat olla sopimukset lomarahojen leikkaamisesta, määräaikaisten palvelussuhteiden päättäminen, lomautukset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset. Yhteistoimintamenettely pyritään saattamaan päätökseen mennessä. Päätös: Laajan keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että yhteistoimintamenettely pyritään saamaan päätökseen mennessä. Khall Yhteistoimintaryhmä käsitteli kokouksessaan yhteistoimintamenettelyn aloittamista. Yhteistoimintamenettely etenee siten, että kaikista kunnan toiminnoista etsitään virkamiestyönä säästökohteita. Säästöjen kohteena ovat henkilöstömenot, mutta myös kaikki muut toimintamenot. Kunnan henkilöstölle järjestetään yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus yhteistoimintamenettelystä. Henkilöstöjärjestöjen kanssa käydään neuvottelut lomarahojen leikkaamisesta ja/tai henkilöstön lyhytaikaisesta lomaut-

12 118, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus tamisesta. Neuvotteluja varten on tarpeen nimetä neuvotteluryhmä, jossa on luottamushenkilöedustus. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää neuvotteluryhmän henkilöstöjärjestöjen kanssa käytäviin neuvotteluihin. Päätös: Kunnanhallitus nimesi neuvotteluryhmäksi henkilöstöjaoston eli seuraavat Johanna Riippi, Jarmo Kiviluoma, Anu Mäntylä ja Minna-Liisa Tuisku. Valmistelija/lisätiedot: henkilöstösihteeri Ritva Alarotu p , sähköposti; Khall Vuotuista 0,7 miljoonana euron henkilöstömenojen säästötavoitetta ja yhteistoimintamenettelyn aloittamista on käsitelty Yhteistyö- ja työsuojeluryhmässä ja Paikallisneuvottelu vapaaehtoisista henkilöstömenojen leikkauksista käytiin Työntekijäpuoli ilmoitti, että he eivät suostu vapaaehtoiseen lomarahojen leikkaamiseen. Ammattijärjestöt olivat myös sitä mieltä, että mahdollisten lomautusten tulee koskea koko henkilökuntaa tasapuolisesti. Teuvan kunta oli pyytänyt yhteistoimintalain 5 :n mukaista yt-neuvottelua säästöjen aikaansaamiseksi henkilöstömenoissa. Neuvottelun aiheena oli koko henkilöstön lomauttaminen kahdeksi viikoksi, mahdolliset irtisanomiset tai osa-aikaistamiset. YT-neuvottelut käytiin ja (Liite) Ensimmäisessä neuvottelussa todettiin työnantajan pääperiaatteena olevan, että koko henkilökunta lomautetaan kahdeksi viikoksi. Sen lisäksi saattaa tulla myös joitakin irtisanomisia tai osa-aikaistamisia. Näitä toimenpiteitä ei ole tulossa kuitenkaan kovin merkittävissä määrin. Mahdollisesti määräaikaisten työsuhteitten ketjuttamisesta johtuvia irtisanomisia on odotettavissa. Keskusteltiin lomauttamisista ja ammattijärjestöt totesivat yksimielisesti, että he eivät hyväksy niitä. Sovittiin, että kesätyöntekijöitä ja velvoitetyöllistettäviä voidaan palkata lomauttamisista huolimatta, kunhan heitä ei oteta lomautettuina olevien tehtäviin. Toisessa neuvottelussa todettiin, että kahden viikon lomautus tullee pääperiaatteessa koskemaan koko henkilökuntaa. Poikkeukset pääperiaatteesta: 1. Lomautus ei koske luottamusmiehiä eikä työsuojeluvaltuutettuja. Ulkopuolelle jäävät myös oppisopimussuhteiset, määräaikaiset työsuhteiset, elleivät ole sellaisen henkilön sijaisena, jota lomautus myös koskisi sekä määräaikaiset virkasuhteiset, joiden palvelussuhde on kestänyt

13 118, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus alle 6 kk. Myös palkkatuella työllistetyt henkilöt jäävät lomautuksen ulkopuolelle. 2. Rajoitetusti lomautetaan: Laaja-alaiset erityisopettajat, jotka lomautetaan 10 vrk ja pienryhmien erityisluokanopettajat 5 vrk. Lomautus koskee henkilöstöä, joka on palvelussuhteessa välisenä aikana. Lomautukset toteutetaan mennessä siten, että 7 päivän omavastuu tulee täyteen kahdeksan viikon kuluessa. Lomautussuunnitelmat laaditaan päävastuualueittain. Johtoryhmä koordinoi suunnitelmien tekemistä. OAY:n kanssa tullaan neuvottelemaan vielä opettajien lomautussuunnitelmista, kun ne ovat valmiit. Kunnallisen viranhaltijalain (2003/304) 7 luvun 30 :n 1 momentin mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on 37 :n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde. Viranhaltijalain 7 luvun 30 :n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan 1 momentissa mainitulla tavalla lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Työsopimuslain (2001/55) 5 luvun 2 :n mukaan Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos 1) hänellä on 7 luvun 3 :ssä tarkoitettu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai 2) työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä 1 momentissa ja tämän luvun 4 :ssä säädetyn estämättä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Lomauttamista edeltävinä toimina työnantajan on esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, ajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useampaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai

14 118, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 14 Kunnanhallitus työntekijöille yhteisesti. Työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Koko henkilöstön lomauttaminen kahdeksi viikoksi tuottaa säästöä noin sivukuluineen. Kja Ehdotus: Teuvan kunnan henkilöstö lomautetaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä 14 vuorokaudeksi esittelytekstissä ja liitteissä esitetyin perustein. Lomautus koskee henkilöstöä, joka on palvelussuhteessa kuntaan välisenä aikana. Lomautukset toteutetaan ajalla Kunkin henkilön lomautus voi jakautua yhtä useampaan lomautusjaksoon, mutta ne toteutetaan kahdeksan viikon ajanjakson kuluessa. Lomautussuunnitelmat laaditaan päävastuualueittain. Johtoryhmä koordinoi suunnitelmien tekemistä. Suunnitelmat tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Lomautussuunnittelussa tulee turvata lakisääteisten palvelujen toimivuus ja asiakasturvallisuus. Opettajien lomauttamisesta käydään vielä erillinen neuvottelu lomautuksen toteutuksesta lomautussuunnitelmien valmistuttua. Lomautusilmoituksen antavat päävastuualueiden päälliköt oman toimintansa osalta, kunnanjohtaja päävastuualueiden päälliköiden osalta ja kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta. Lomautuksen kesto on lyhyempi seuraavilla henkilöstöryhmillä: laaja-alaiset erityisopettajat 10 vrk pienryhmien erityisluokanopettajat 5 vrk Lomautus ei koske: Luottamusmiehiä eikä työsuojeluvaltuutettuja, oppisopimussuhteisia, määräaikaisia työsuhteisia, elleivät ole sellaisen henkilön sijaisena, jota lomautus koskee, virkasuhteisia määräaikaisia, joiden palvelussuhde on kestänyt alle 6 kk ja palkkatuella työllistettyjä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Paikallisneuvottelupöytäkirja , JHL Sivu ja Jyt 15 PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: Kokoushuone Kuohu, Teuva Läsnä: Veli Nummela työnantaja edustaja/kunnanjohtaja, puheenjohtaja Johanna Riippi työnantajan edustaja/henkilöstöjaosto pj. Jarmo Kiviluoma työnantajan edustaja Minna-Liisa Tuisku Anu Mäntylä Anne Niemelä henkilöstön edustaja/jyty Harri Nisula Jarkko Saarela Asko Aalto henkilöstön edustaja/jhl Aila Harju Ritva Alarotu henkilöstösihteeri, pöytäkirjanpitäjä PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI NEUVOTTELUN TARKOITUS NEUVOTTELUN KÄYMINEN Puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja Veli Nummela ja sihteerinä henkilöstösihteeri Ritva Alarotu. Työnantaja oli pyytänyt neuvottelua säästötoimenpiteistä henkilöstömenoissa. Veli Nummela avasi neuvottelun ja selvitti kunnan taloudellista tilannetta ja säästötavoitteita henkilöstömenoissa. Työnantaja esitti vapaaehtoista lomarahojen leikkaamista siten, että leikkaus olisi puolet lomarahoista ja vapaata annettaisiin kolme päivää. Toinen vaihtoehto olisi koko henkilökunnan lomauttaminen kahdeksi viikoksi. Työntekijäpuoli ilmoitti, että he eivät suostu vapaaehtoiseen lomarahojen leikkaamiseen. Mikäli lomautuksia tulee, tulee niiden koskea kaikkia tasapuolisesti. Kun lopulliset muut säästöt ovat selvillä voidaan neuvotella mahdollisesta sopuratkaisusta. Työnantaja etsii koko ajan muitakin säästöjä. Johtoryhmä kokoontuu 5.3 käsittelemään asiaa laajemmin, minkä jälkeen esitys viedään YTR:n käsittelyyn.

16 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Paikallisneuvottelupöytäkirja , JHL Sivu ja Jyt 16 JATKONEUVOTTELUT Neuvottelua jatketaan 6.3. klo siten, että myös opettajat ovat mukana samassa neuvottelussa. Veli Nummela, puheenjohtaja Ritva Alarotu, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Teuvalla / 2013 Työnantajan edustajat: Työntekijöiden edustajat: Johanna Riippi Harri Nisula Minna-Liisa Tuisku Anne Niemelä Jarmo Kiviluoma Jarkko Saarela Anu Mäntylä Asko Aalto Aila Harju

17 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Paikallisneuvottelupöytäkirja , Juko Sivu 17 PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: Kokoushuone Kuohu, Teuva Läsnä: Veli Nummela työnantaja edustaja/kunnanjohtaja, puheenjohtaja Johanna Riippi työnantajan edustaja/henkilöstöjaosto pj. Jarmo Kiviluoma työnantajan edustaja Anu Mäntylä Tiina Kangas henkilöstön edustaja/juko Sanna-Maija Loukasmäki Eija-Leena Liukku Ritva Alarotu henkilöstösihteeri, pöytäkirjanpitäjä PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI NEUVOTTELUN TARKOITUS NEUVOTTELUN KÄYMINEN Puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja Veli Nummela ja sihteerinä henkilöstösihteeri Ritva Alarotu. Työnantaja oli pyytänyt neuvottelua säästötoimenpiteistä henkilöstömenoissa. Veli Nummela avasi neuvottelun ja selvitti kunnan taloudellista tilannetta ja säästötavoitteita henkilöstömenoissa. Työnantaja esitti vapaaehtoista lomarahojen leikkaamista siten, että leikkaus olisi puolet lomarahoista ja vapaata annettaisiin kolme päivää. Toinen vaihtoehto olisi koko henkilökunnan lomauttaminen kahdeksi viikoksi. Työntekijäpuoli ilmoitti, että heillä ei ole valtuuksia minkäänlaisiin vapaaehtoisiin palkanalennuksiin. He myös vastustavat lomautuksia. Työnantaja etsii koko ajan muitakin säästöjä. Johtoryhmä kokoontuu 5.3 käsittelemään asiaa laajemmin, minkä jälkeen esitys viedään YTR:n käsittelyyn.

18 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Paikallisneuvottelupöytäkirja , Juko Sivu 18 JATKONEUVOTTELUT Neuvottelua jatketaan 6.3. klo siten, että myös opettajat ovat mukana samassa neuvottelussa. Veli Nummela, puheenjohtaja Ritva Alarotu, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Teuvalla / 2013 Työnantajan edustajat: Työntekijöiden edustajat: Johanna Riippi Tiina Kangas Jarmo Kiviluoma Sanna-Maija Loukasmäki Anu Mäntylä Eija-Leena Liukku

19 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Yt-neuvottelupöytäkirja Sivu 19 1 YT-NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: Kokoushuone Kuohu, Teuva Läsnä: Veli Nummela työnantaja edustaja/kunnanjohtaja, puheenjohtaja Ritva Alarotu henkilöstösihteeri, pöytäkirjanpitäjä Jari Iso-Koivisto hallintojohtaja Johanna Riippi työnantajan edustaja/henkilöstöjaosto pj. Jarmo Kiviluoma työnantajan edustaja Minna-Liisa Tuisku Anu Mäntylä Harri Nisula henkilöstön edustaja/jyty Jarkko Saarela Asko Aalto henkilöstön edustaja/jhl Aila Harju Tiina Kangas Henkilöstön edustaja/juko Sanna-Maija Loukasmäki Kirsi Viinikainen JÄRJESTÄYTYMINEN Puheenjohtajaksi valittiin kunnanjohtaja Veli Nummela ja sihteeriksi henkilöstösihteeri Ritva Alarotu. Todettiin läsnäolijat ja heidän asemansa. Jukon edustaja Tiina Kangas halusi merkittäväksi pöytäkirjaan, että heidän mielestään Minna-Liisa Tuisku on jäävi toimimaan työnantajan edustajana, koska on itse asianosainen. Todettiin, että Tuisku ei kuulu OAJ:n hallitukseen, ei ole siten asianosainen. Hän jäi paikalle, mutta asia luvattiin selvittää seuraavaa neuvottelua varten. NEUVOTTELUN TARKOITUS Teuvan kunta oli pyytänyt yhteistoimintalain 5 :n mukaista yt-neuvottelua säästöjen aikaansaamiseksi henkilöstömenoissa. Neuvottelun aiheena oli koko henkilöstön lomauttaminen kahdeksi viikoksi, mahdolliset irtisanomiset tai osa-aikaistamiset. (Liitteenä kokouskutsu liitteineen)

20 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Yt-neuvottelupöytäkirja Sivu 20 2 NEUVOTTELUN KÄYMINEN Veli Nummela avasi neuvottelun ja totesi sen tarkoituksen. Hän antoi puheenvuoron hallintojohtaja Jari Iso-Koivistolle, joka selvitti kunnan taloudellista tilannetta. Käytiin läpi myös johtoryhmän käsittelemä säästölista, joka kohdistui muihin, kuin henkilöstömenoihin. Puheenjohtaja totesi, että työnantajan pääperiaatteena on, että henkilökunta lomautetaan kahdeksi viikoksi. Sen lisäksi saattaa tulla myös joitakin irtisanomisia tai osa-aikaistamisia. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä. Mahdollisesti määräaikaisten ketjuttamisesta johtuvia irtisanomisia on odotettavissa. Keskusteltiin lomauttamisista ja ammattijärjestöt totesivat yksimielisesti, että he eivät hyväksy niitä. Sovittiin, että kesätyöntekijöitä ja velvoitetyöllistettäviä voidaan palkata lomauttamisista huolimatta, kunhan heitä ei oteta lomautettuina olevien tehtäviin. Keskusteltiin määräaikaisten asemasta ja todettiin, että heitä voidaan lomauttaa mm. seuraavissa tapauksissa: - viranhaltija, jonka palvelussuden on kestänyt vähintään puoli vuotta voidaan lomauttaa - määräaikainen työsuhteinen voidaan lomauttaa, mikäli henkilö, jonka sijaisena on, voidaan lomauttaa. Keskusteltiin myös työnantajan velvollisuudesta antaa työtä lomautetulle henkilölle. Todettiin, että seuraavaan neuvotteluun valmistellaan mm. lomautusten rajoituksia ja lomautuksen pituudesta mahdollisia poikkeuksia. Tehdään myös alustavat lomautussuunnitelmat. Lomautusvaroitus annetaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa, joka pidetään 6.5. JATKONEUVOTTELUT Neuvottelua jatketaan klo Veli Nummela, puheenjohtaja Ritva Alarotu, pöytäkirjanpitäjä

21 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Yt-neuvottelupöytäkirja Sivu 21 3 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Teuvalla / 2013 Työnantajan edustajat: Työntekijöiden edustajat: Johanna Riippi Harri Nisula Minna-Liisa Tuisku Jarkko Saarela Jarmo Kiviluoma Aila Harju Anu Mäntylä Asko Aalto Jari Iso-Koivisto Tiina Kangas Sanna-Maija Loukasmäki Kirsi Viinikainen

22 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Yt-neuvottelupöytäkirja Sivu 22 1 YT-NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA 2 Aika: klo Paikka: Kokoushuone Kuohu, Teuva Läsnä: Veli Nummela työnantaja edustaja/kunnanjohtaja, puheenjohtaja Ritva Alarotu työnantaja edustaja/henkilöstösihteeri, pöytäkirjanpitäjä Jari Iso-Koivisto työnantaja edustaja/hallintojohtaja Johanna Riippi työnantajan edustaja/henkilöstöjaosto pj. Jarmo Kiviluoma työnantajan edustaja Minna-Liisa Tuisku Anu Mäntylä Harri Nisula henkilöstön edustaja/jyty Jarkko Saarela Asko Aalto henkilöstön edustaja/jhl Aila Harju Sanna-Maija Loukasmäki henkilöstön edustaja/juko Kirsi Viinikainen JÄRJESTÄYTYMINEN Puheenjohtajaksi valittiin kunnanjohtaja Veli Nummela ja sihteeriksi henkilöstösihteeri Ritva Alarotu. Todettiin läsnäolijat ja heidän asemansa. EDELLISEN NEUVOTTELUN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Luettiin ja hyväksyttiin edellisen neuvottelun pöytäkirja. NEUVOTTELUN JATKAMINEN Veli Nummela avasi neuvottelun ja totesi sen tarkoituksen. Hän esitteli neuvottelujen pohjaksi johtoryhmän kannan, jonka mukaan tällä kierroksella ei toteutettaisi lainkaan irtisanomisia eikä osa-aikaistamisia. Ketjutetut määräaikaiset palvelussuhteet todetaan vakinaisiksi, ellei ole laillista syytä useaan peräkkäiseen palvelussuhteeseen. Koulujen lakkauttaminen katsotaan lailliseksi syyksi. Kahden viikon lomautus tullee pääperiaatteessa koskemaan koko henkilökuntaa. Poikkeukset pääperiaatteesta: 1. Lomautus ei koske luottamusmiehiä eikä työsuojeluvaltuutettuja. Ulkopuolelle jäävät myös oppisopimussuhteiset, määräaikaiset työsuhteiset, elleivät ole sellaisen henkilön sijaisena, jota lomautus myös koskisi sekä määräaikaisessa vir-

23 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Yt-neuvottelupöytäkirja Sivu 23 kasuhteessa olevat, joiden palvelussuhde on kestänyt alle 6 kk. Myös palkkatuella työllistetyt henkilöt jäävät lomautuksen ulkopuolelle. 2. Rajoitetusti lomautetaan: Laaja-alaiset erityisopettajat, jotka lomautetaan 10 vrk ja pienryhmien erityisluokanopettajat 5 vrk. Lomautus koskee henkilöstöä, joka on palvelussuhteessa välisenä aikana. Lomautukset toteutetaan mennessä siten, että 7 päivän omavastuu tulee täyteen kahdeksan viikon kuluessa. Lomautussuunnitelmat laaditaan päävastuualueittain. Johtoryhmä koordinoi suunnitelmien tekemistä. OAY:n kanssa tullaan neuvottelemaan vielä opettajien lomautussuunnitelmista, kun ne ovat valmiit. 2 NEUVOTTELUJEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja totesi, että yhteistä näkemystä ei löytynyt. Kunnanhallitus tekee tarpeelliset lomautuspäätökset kokouksessa Puheenjohtaja totesi näin ollen neuvottelujen päättyneiksi ja kiitti neuvottelijoita. Veli Nummela, puheenjohtaja Ritva Alarotu, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Teuvalla / 2013 Työnantajan edustajat: Työntekijöiden edustajat: Johanna Riippi Harri Nisula Minna-Liisa Tuisku Jarkko Saarela Jarmo Kiviluoma Aila Harju Anu Mäntylä Asko Aalto Jari Iso-Koivisto Sanna-Maija Loukasmäki Kirsi Viinikainen

24 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Yhteistoimintamenettely, taloudelliset perusteet Sivu 24 1 Teuvan kunta YHTEISTOIMINTAMENETTELY Taloudelliset perusteet Taloustilanne Teuvan kunnan taloudellinen tila on 2000-luvulla ollut hyvä, taloutta on hoidettu tarkasti, palvelut on järjestetty asianmukaisesti ja investointitaso on ollut matala. Tilanne on heikentynyt oleellisesti tultaessa 2010-luvulle sillä haasteet taloudellisen tasapainon löytämiseksi ovat täysin muuttuneet: 1. sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole enää kunnan omaa toimintaa ja niiden taloudellinen hallittavuus tunnutaan menetetyn; 2. kunnan verotulokertymät eivät kasva, vaikka veroprosenttia nostetaan; 3. valtionosuuksia on leikattu ja leikataan edelleen; 4. pakollisia investointeja on kasautunut; 5. useille palveluyksiköille on jouduttu järjestämään uudet tilat rakennusten sisäilma- ym. vastaavien ongelmien vuoksi; 6. taustalla on myös Metsä-Botnian tehtaan lopetus Kaskisissa v.2009 (äkillisen rakennemuutoksen alue), siellä työskenteli merkittävä määrä Teuvan kunnan asukkaita, jotka menettivät työpaikan ja joista osa muutti pois paikkakunnalta. Teuvan kunnan vuoden 2011 tilikauden tulos oli euroa alijäämäinen. Vuoden 2012 tilinpäätös tulee päätymään euroa alijäämäseksi, mikä tarkoittaa sitä että kahden vuoden alijäämä näyttää muodostuvan n. 5 milj.euron suuruiseksi tilanteessa, jossa kunnan investoinnit vuosille tulevat olemaan lähes 20 milj.euroa. Miinusmerkkisten tulosten seurauksena kunnan taseeseen kertynyt yli-/alijäämäerä muodostuu nyt ensimmäistä kertaa negatiiviseksi euroa. Kuntalain säännösten (65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Mikäli kunta ei pysty esittämään uskottavaa talouden sopeuttamisohjelmaa ja seuraavat kriteerit täyttyvät, asettaa valtiovarainministeriö kuntaan selvityshenkilön. Tämä tarkoittaa käytännössä kuntaliitoksen valmistelua. 1. Kunnan vuosikate on negatiivinen. 2. Kunnallisveroprosentti on vähintään 0,5 yksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen veroprosentti. 3. Asukasta kohti laskettu lainamäärä ylittää keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla. 4. Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää. 5. Kunnan omavaraisuusaste on alle 50 %. 6. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50 %.

25 118, KHALL :30 / Pykälän liite: Yhteistoimintamenettely, taloudelliset perusteet Sivu 25 2 Syyt Alijäämäisen tuloksen merkittävin ja käytännössä yksinomainen syy on sosiaali- ja terveystoimen kustannusten ennakoimaton kasvu. Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuottanut vuodesta 2009 lukien Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY). LLKY:ltä tai sen kautta ostettujen palveluiden kustannukset kasvoivat vuodesta 2010 vuoteen 2011 yhteensä 16,6 % ja ylittivät sopimustason 2,2 miljoonalla eurolla ollen yhteensä euroa. Edelleen vuonna 2012 Teuvan maksuosuus kasvoi n. 1 milj. euroa vuodesta Sosiaali- ja terveyspalvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat vuoden 2008 tilinpäätöksestä (2 465 /asukas) kohonneet n euroon/asukas vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Vuodesta 2008 vuoden 2011 tilinpäätökseen erikoissairaanhoidon nousu on ollut 17,4% ja muun sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovat nousseet 36,8 %. Kunnan verotulot ovat vuodesta 2008 kasvaneet 1 % ja valtionosuudet 15,3 % vuoden 2011 tilinpäätökseen eli yhteensä euroa kolmessa vuodessa, kun pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelumenot ovat vastaavana aikana kasvaneet euroa. Vastaavasti muutos on vuodesta 2010 vuoteen 2011 valtionosuuksien ja verotulojen osalta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta euroa. Lisäksi on huomioitava, että kunta on kyseisenä ajanjaksona nostanut kunnallisveroprosenttia 1,25 % ja edelleen vuodelle % eli ilman korotuksia verokehitys olisi negatiivinen. Kunnan taloudellisen tilanteen kehitys konkretisoituu erityisen hyvin tarkasteltaessa kunnan toimintakatteen kehitystä vuodesta 2008 ( ) toimintakate on heikentynyt n. 6 milj.euroa vuoteen 2011 ( ). Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat n. 61 % kunnan nettomääräisistä toimintamenoista. Lopun n. 17, 5 milj. euron osalta kunnan menotalous on pysynyt tasapainossa ja menojen kasvu on ollut alle palkkakustannusten kasvun. Johtopäätökset Teuvan kunnan taloudelliset toimintaedellytykset liittyvät verotulojen ja valtionosuuksien tasaiseen kehitykseen suhteessa palvelutuotannon menokehitykseen. Kunnan taloussuunnittelu on vuodesta 2010 alkaen perustunut n. 4 % menokasvulle vuoteen Samalla on arvioitu, että verotulot ja valtionosuudet kasvavat samassa tahdissa ja veronkorotuksilla varaudutaan investointeihin. Investoinneista aiheutuvat rahoituskulut ajoittuvat vasta vuoteen 2013 ja siitä eteenpäin eli ne eivät ole syynä kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Verotulot eivät tule lähivuosina merkittävästi kasvamaan ja kuntien valtionosuuksista on jo olemassa leikkauslista, joka tulee näkymään Teuvankin osuuksissa lähivuosina. Tästä lähtökohdasta tilanne on taloudellisesti kestämätön, ellei menoja saada laskusuuntaan välittömästi. Esim. vuoden 2013 tilinpäätös tulee päätymään 2,5 milj. euroa miinukselle vaikka kokonaismenot eivät kasvaisi vuoden 2012 tilinpäätöksestä yhtään. Tämän jälkeen taseessa on jo 3,4 milj. euroa alijäämää. Nollakasvulla vuonna 2014 tulos on edelleen n. 2 milj. miinuksella ja taseessa yli 5 milj. alijäämää.

26 119, KHALL :30 D: 177/2013 Sivu 26 Kunnanhallitus Talouden sopeutus / määräaikaiset palvelussuhteet Dnro D/177/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall 119 Kunnan talouden sopeuttamistoimiin liittyen on laadittu selvitys kunnan määräaikaisista työsuhteista sekä arvio kunnan työntekijöiden eläköitymisestä. Kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen määräaikaisuuksia jatketaan vain perustellusta syystä tai siksi, että pitkään jatkunut määräaikaisuus katsotaan muodostuneen vakinaiseksi työsuhteeksi. Arvio työntekijöiden eläköitymisestä on suuntaa-antava, koska työntekijällä on oikeus toimia haluamallaan tavalla joustavan eläköitymisiän puitteissa. Kja Ehdotus: Todetaan seuraavat määräaikaiset palvelussuhteet vakinaisiksi Takalo Merja (äidinkielen opettaja), Tuisku Jukka (uinninvalvoja), Piikkilä Aino (avustaja perusopetus, lomautetaan kesäajaksi), Marttila Suvi (avustaja perusopetus, lomautetaan kesäajaksi) Hangasluoma Anneli (toimistotyöntekijä), Riihioja Timo-Pekka (opettaja, Syreeni). Muiden määräaikaisuuksien osalta toimitaan liitteen mukaisesti. Merkitään tiedoksi liitteen mukainen eläköitymisennuste. Kunnanjohtaja muutti ehdotusta siten, että Merja Takalo ja Timo-Pekka Riihioja poistetaan listalta, koska virkasuhteisten osalta edellytetään toisenlaista menettelyä. Päätös: Kunnanhallitus päätti todeta seuraavat määräaikaiset palvelussuhteet vakinaisiksi Tuisku Jukka (uinninvalvoja), Piikkilä Aino (avustaja perusopetus, lomautetaan kesäajaksi), Marttila Suvi (avustaja perusopetus, lomautetaan kesäajaksi) Hangasluoma Anneli (toimistotyöntekijä). Muiden määräaikaisuuksien osalta toimitaan liitteen mukaisesti. Kunnanhallituksen jäsenet Anu Mäntylä ja Minna-Liisa Tuisku jääväsit itsensä, eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

27 120, KHALL :30 D: 165/2013 Sivu 27 Kunnanhallitus Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoaloite elinkeinoasiamiehen palkkaamisesta Dnro D/165/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 120 Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavansisältöisen aloitteen: Teuvan kunnalle olisi ensisijaisen tärkeää, että alueen elinkeinoelämä olisi vireää ja Teuvalla olisi myös tulevaisuudessa yksityisen sektorin työpaikkoja mahdollisimman paljon. Verotulot ovat kunnassamme olleet viime aikoina laskusuunnassa vaikka veronkorotuksilla on tätä suuntaa yritetty muuttaa. Näemmekin, että ainoa keino millä suunnan voisi muuttaa pysyvästi positiiviseksi, olisi vahva panostus elinkeinoelämään ja työpaikkoihin. Teuvalla on hankittu viime aikoina uusia yritysalueita vanhojen alueiden lisäksi ja näille alueille tarvitsemmekin markkinointihenkistä henkilöä. Teuvan kunnan taloudellinen tila ei kuitenkaan anna paljon vaihtoehtoisia keinoja suunnan muuttamiseksi ja tästä syystä haemme toimintoja ja organisaatiota tehostamalla ratkaisuja ongelmaan. Alla olevasta taulukosta huomaamme, että kustannukset elinkeinotoimen osalta ovat ,46 euroa. Tämä kustannus ei kuitenkaan vastaa saatua hyötyä Teuvan elinkeinoelämälle. Teuvalaiset yritykset eivät ole olleet aktiivisia palvelun käyttäjiä ja lisäksi kuntayhtymän toiminta on niin vahvasti Kauhajoki orientoitunutta, että Teuvalaiset eivät saa vastinetta rahoilleen. Tässä on myös ilmeinen vaara, että uusia yrityksiä houkutellessa alueella ne kaikki sijoittuvat Kauhajoen keskustan alueelle. Myös nämä yritykset ovat toki tärkeitä Teuvalle ja Teuvalaisille, mutta Teuva jää ikään kuin sivulähiöksi emmekä Teuvalla tätä toivo. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Teuvan kustannukset 2012 kustannukset Teuva projektit 39222,66 yksiköt/hallinto ,82 yhteensä: ,48 Kustannusten ja laskutuksen jako (jaettavat kustannukset) luottamustoimikustannukset: yhtymävaltuusto 1419,74 hallitus 2215,14 tarkastustoimi 538,92 muu 8,29 yhteensä: 4182,09 Kunnille suoraan kohdistuvat kustannukset: Johto/hallinta/viestintä 36908,88 Yrityspalvelut/koordinointi 2057,51 Yrityspalvelut/palkkakulut 4337,63 Strategiset painopistealueet 1465,53 Aluekehitysyksikkö 16723,04 Painopistealueet: Logistiikka 1775,56 Bio- ja elintarvike 404,3 Kalusteet ja asuminen 1663,28 Uusiutuva energia ja ympäristö 549,31 yhteensä: 65885,04

28 120, KHALL :30 D: 165/2013 Sivu 28 Kunnanhallitus Kuntien erityismaksuosuudet palkkakustannuksiin: 4017,85 Ostetut yrityspalvelut: konsulttisekit 500 kustannukset Teuva ,48 Kuntien asukasluvun mukaiset jaettavat kustannukset 74584,98 SEK kustannukset Teuvalle ,46 UUSI VAIHTOEHTO: Teuvan kunnan elinkeinoasiamies (kunnanjohtajan alainen) Luottamustoimikulut 4000 Henkilöstökulut sivukuluineen muut kulut edustus ym Matkakulut Viestintä 3000 Ostopalvelut/konsultit 5000 Tilavuokrat 6000 Aineet ja tarvikkeet yhteensä: Teuvan kunnan oma elinkeinoasiamies toimisi suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Elinkeinoasiamies voisi käyttää myös ulkopuolisia konsultteja. Kunnan oma henkilö toisi säästöjä verrattuna elinkeinotoimen kuntayhtymään vuositasolla lähes euroa. Kuitenkin suurimpana hyötynä saisimme kuntaan ns. oman henkilön, joka ajattelisi Teuvan kunnan etua ja houkuttelisi elinkeinoelämää nimenomaan Teuvalle. elinkeinotoimella olisi myös oma toimisto Teuvan keskustassa jossa nykyiset- ja yritystoimintaa ajattelevat henkilöt voisivat helposti asioida. Tässä laskelmassa on myös huomioitu, että elinkeinoasiamiestä Teuvalla käytettäisiin nykyistä enemmän. Edellä esitettyihin laskelmiin, perusteluihin ja selvityksiin perustuen esitämme, että Teuvan kunnan tulisi tutkia ja arvioida elinkeinoasiamiehen (henkilö) palkkaamista kunnan omaksi toiminnaksi. Aloitteemme tulisi käsitellä pikaisessa aikataulussa. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja Arto Heinola ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Heikki Ahola esittelivät Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnan lähinäkymiä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun aloitteen johdosta tehtävän valmistelun pohjaksi. Päätös: Kunnanhallitus kaipaa muutosta elinkeinojen kehittämiseen. Se toivoo ratkaisua, jossa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kautta voitaisiin osoittaa Teuvalle suurempaa työpanosta, mahdollisesti vaikka kunnan lisärahoituksen turvin. Myös yhteistyö TEAK Oy:n kanssa elinkeinojen kehittämisessä tulisi nostaa vahvemmin esiin. Asiaa tulisi viedä eteenpäin näiden tavoitteiden ja aloitteen lähtökohtien pohjalta.

29 121, KHALL :30 D: 41/2013 Sivu 29 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla, kunnilta pyydetyt kannanotot Dnro D/41/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 121 Maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa valmisteleva työryhmä on pyytänyt kunnilta mennessä seuraavat kannanotot: 1) Kunta vahvistaa olevansa mukana maakunnallista sote-mallia koskevassa selvitystyössä. 2) Kunta toteaa olevansa valmis rakentamaan maakunnallista sotealuetta kuntayhtymänä ja/tai vastuukunta-malliin perustuvana. 3) Kunta ja kunnan yhteistyöalueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat osallistuvat selvitystä eteenpäin vievien työryhmien työhön kuntien edustajina ja kustannuksella. 4) Mahdolliset muut näkökulmat, jotka kunta toivoo sote-selvitystyössä huomioitavaksi? Sote-alueen valmistelutyön ehdotetaan etenevän seuraavan mallin mukaisesti: Maakunnallinen sote-työryhmä ja sote-työvaliokunta o Tehtävänä kuntien yhteistoiminnan koordinointi o Kuntien poliittisen ja virkamiesjohdon työskentelyn koordinointi Sote-alueen palveluiden ohjausryhmä (Aksila), johtoryhmät (elämänkaaripalvelut, henkilöstö ja palveluverkosto) ja niiden alle mahdollisesti organisoituvat asiantuntijatyöryhmät o Aksilan ohjausryhmä toimii palvelurakenteen ohjausryhmänä täydennettynä Alavuden, Ilmajoen, Jalasjärven, Kuortaneen ja Ähtärin sosiaalipalveluiden johtajalla sekä Eskoon kuntayhtymän edustajalla Sote-työvaliokunnan kokouksessa päätettiin, että puheenjohtaja Lasse Anttila ja sihteeri Anna-Kaisa Pusa rakentavat valitsemiensa asiantuntijoiden avulla ehdotuksen työryhmistä ja tuovat sen sote-työryhmään Puheenjohtajan ja sihteerin valmistelun pohjalta ehdotetaan asetettavaksi johtoryhmät seuraaville elämänkaari/hyvinvointipalveluille ja henkilöstöasioille: Perheiden palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Ikäihmisten palvelut Varhaisen tuen ja kuntoutuksen palvelut Henkilöstöasioiden johtoryhmä Lähipalveluiden ja palveluverkoston johtoryhmä Sote-ohjausryhmä (Aksila) valitsee näiden johtoryhmien jäsenet. Valmistelutyön tavoitteet:

30 121, KHALL :30 D: 41/2013 Sivu 30 Kunnanhallitus Maakunnan kattava sote-alue aloittaa vuonna 2016 Vastuukunta tai kuntayhtymämallilla Elämänkaariajattelu pohjana sekä selkeiden prosessien työstäminen asiakkaan ja potilaan näkökulmasta Rohkeutta tulevaisuuden palveluratkaisuihin Lähipalveluiden ja palveluverkoston linjausten määrittely Hankesuunnitelman työstäminen syksyyn 2013 mennessä Menetelmät: Hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen Aksilan ohjausryhmää Aksilan osaamisvoimavaroista saadaan tukea työskentelylle Aksilan ohjausryhmässä on koko Etelä-Pohjanmaan sote-johto edustettuna, kun ryhmää täydennetään muutamien kuntien sosiaalipalveluiden johdolla Yhteistoiminta-alueiden muutososaaminen tulee hyödynnettyä palveluiden ja henkilöstön mahdollisiin muutoksiin liittyvissä kysymyksissä Valmisteluvoimavarojen käyttö jakaantuu tasaisesti koko Etelä- Pohjanmaalle Sote-palveluiden johtoryhmät kokoavat omat tarpeelliset asiantuntijaryhmät pitkälti lainsäädäntöön pohjautuviin palveluihin, jos tähän on tarvetta Johtoryhmät valmistelevat esitykset ohjausryhmälle Johtoryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin Aikaisemmin tehtyjä selvityksiä hyödynnetään mahdollisimman paljon ja suuntaudutaan tulevaisuuden ratkaisuihin ja väestön tulevaan palvelutarpeeseen Johtoryhmien tehtävät: Työryhmien asiantuntijoiden määrä, edustavuus ja toimivien työryhmien koko täsmentyy sote-alueen ohjausryhmässä. Palvelualueittain tuotantovolyymit suoritteina eli esim. käynteinä koko maakunnassa kunnittain ja vuosittain (pohja tilinpäätös 2012) Tuotteiden eli suoritteiden hinnat, jos ovat tiedossa Kustannukset toimintayksiköittäin palvelualueen eri toimintasektoreilla esim. ikäihmisten ennaltaehkäisevät palvelut, kotiin tarjottavat palvelut sekä asumispalvelut Kustannukset yhteensä koko maakunnassa palvelualueella Nykyinen ja tulevaisuuden palveluverkko Henkilöstötilanne palvelualueella maakunnallisessa tarkastelussa Palvelun, hoidon ja hoivan laadun arviointi ja kehittäminen missä tilanteessa ollaan esim. valtakunnan suosituksiin Palvelualueen strateginen kehittäminen maakunnallisena palveluna - visio, strategia ja tavoitteet Lähipalveluperiaatteen huomioiminen EPSHP:n selvityksen vaihtoehto 2 sote-työryhmän evästyksenä Aikataulutus: Maakunnallinen sote-työryhmä ja -työvaliokunta varautuvat jatkamaan työtään vuoden 2015 loppuun Linkitys uuden lainsäädäntövalmistelun ajankohtiin Sote-ohjausryhmä (Aksila) ja johtoryhmät työskentelevät vuoden 2015 loppuun

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Periaatteellinen keskustelu uimahallin lauantain aukiolosta... 2 20 Osavuosikatsaus, vapaa-aika 1.1. - 31.8.2014... 3 Pykälän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 24.6.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Avustusanomus tori-/tennaritanssien järjestämiseen... 2 14 Yhteistoimintamenettely, tulevaisuuslautakunnan kannanotto...

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa.

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 Yhteistyötoimikunta 6 25.01.2016 Yhteistyötoimikunta 10 17.02.2016 Yhteistyötoimikunta 0 14.03.2016 Kaupunginhallitus 59 14.03.2016 Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 60 Teuvan hammashoitolan rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Urakkatarjousten vertailu, hammashoitolan rakennusurakka...

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2017

KUNNANHALLITUS No 18/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2017 KOKOUSAIKA 13.11.2017 valtuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 249 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 7.5.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 7.5.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 7.5.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 7 Hägringen virkistysalue-/huvilakiinteistön käyttömaksujen tarkistaminen... 2 8 Komsin koulun johtokunnan pöytäkirjanote koskien

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Kirjaston sisäilmaongelman ratkaisusuunnitelma... 2 16 Anomus osa-aikaisesta virkavapaudesta osa-aikaeläkkeelle siirtymisen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku Iitin kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta 27.05.2013 Aika Maanantai 27.05.2013 klo 18:00-19.50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika Perjantai klo 9.00 Paikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 16.9.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 21 Kunnan hoidettavana olevien yksityisteiden auraukset talvikausina 2014/15, 2015/16 ja 2016/17, tarjoukset... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh )

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh ) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 5 Nuorisoyhdistysten ja -ryhmien vuosiavustukset vuonna 2015... 2 6 Kulttuuriyhdistysten ja -ryhmien vuosiavustukset vuonna 2015...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot