4-6 -vuotiaiden lasten jalkapallotoiminnan käynnistäminen SEURASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-6 -vuotiaiden lasten jalkapallotoiminnan käynnistäminen SEURASSA"

Transkriptio

1 4-6 -vuotiaiden lasten jalkapallotoiminnan käynnistäminen SEURASSA Voittoja joka päivä juliste_a4_pojat.indd :36:25

2 4-6 -vuotiaiden lasten jalkapallotoiminnan käynnistäminen seurassa Alle kouluikäisten lasten ohjatun liikunnan kysyntä on kasvanut viime vuosina. Kun seurassa päätetään käynnistää jalkapallotoimintaa pienille lapsille, on vaiheet suunniteltava huolella. Tämä opas sisältää vinkkejä suunnittelussa huomioon otettavista asioista. Aivan ensimmäisenä toiminnan käynnistäminen vaatii seurassa tahtotilan sekä nimetyn vastuuhenkilön. 1. Rekrytoi ohjaajat/valmentajat 2. Varaa tilat, hanki varusteet ja vakuutukset 5. Suunnittele toiminnan jatko 4-6 -vuotiaiden lasten jalkapallotoiminnan käynnistäminen seurassa 4. Suunnittele toiminnan sisältö 3. Markkinoi ja tiedota 2

3 Kasvatus-/ pedagoginen osaaminen Liikunta-/ jalkapalloosaaminen Rekrytointipaikat Ohjaajat Ohjaajien määrä Koulutus 1. Rekrytoi ohjaajat/valmentajat Alle kouluikäisten lasten toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää panostaa osaaviin ohjaajiin, joilla on kokemusta pienten lasten kanssa toimimisesta sekä ymmärrystä lapsen kasvusta ja kehityksestä. Pedagoginen osaaminen korostuu pienten lasten ohjaamisessa. Lastentarhantai luokanopettajataustaiset ohjaajat kannattaa kartoittaa rekrytointivaiheessa. Pätevän ohjaajaparin voi muodostaa esimerkiksi jalkapallotaustainen henkilö sekä lastenhoito- tai opetusalan ammattilainen. Hyviä ohjaajia tai apuohjaajia voivat olla myös lasten vanhemmat, nuoret pelaajat tai kasvatus- ja liikunta-alan opiskelijat. Suositeltavaa on, että ohjaajat ovat käyneet Palloliiton lastenohjaajakurssin tai menossa sille. Ohjaajien määrän suhde lasten määrään on hyvä olla 1/6 tai 1/8, kuitenkin aina vähintään 2 ohjaajaa. Jos ohjaajalle maksetaan korvausta, on pätevä ohjaaja usein helpompi saada mukaan toimintaan, jos ohjaustunteja on peräkkäin useampia. Toisaalta on mietittävä, kuinka monta ryhmää peräkkäin ohjaaja jaksaa vetää laadukkaasti. Ohjaajarekrytoinnissa kannattaa käyttää oppilaitosten ilmoitustauluja. Lasten vanhempiin on hyvä tutustua ja etsiä sopivia ohjaajia ja apuohjaajia. Ohjaajarekrytointiin kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. On tärkeää, että lapset ja perheet saavat ensikosketuksensa jalkapalloon osaavien ohjaajien opastuksella. Toiminnan laatu on hyvin usein ratkaiseva tekijä harrastuksen valinnassa. 3

4 Sisällä / ulkona / hallissa Turvallisuus Vakuutukset/ Korttelipassit Varaa tilat, hanki varusteet ja vakuutukset Jokaiselle lapselle pallo Viikonpäivä ja kesto 2. Varaa tilat, hanki varusteet ja vakuutukset Pienten lasten toiminta voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan sisällä tai ulkona. Sijainniltaan toimintapaikan on hyvä olla mahdollisimman lähellä toimintaan osallistuvien lasten kotia. Toimintaympäristön turvallisuus ja mahdolliset riskit tulee kartoittaa ennen toiminnan käynnistämistä. Mikäli toiminta järjestetään sisällä, kannattaa etukäteen varmistaa, että tilan koko on lapsimäärään nähden riittävän suuri. Sisätiloissa on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi temppuradan ja musiikin käytön suhteen. Ulkona on sen sijaan useimmiten enemmän tilaa käytettävissä. Toimintaympäristön vaihteleminen on erinomainen vaihtoehto monipuolisen liikunnan näkökulmasta. Suositeltava yhden toimintakerran kesto 4-6-vuotiaille on minuuttia. Arkipäivänä järjestettävän toiminnan on hyvä sijoittua klo 17 ja välille. Uutta toimintaa aloitettaessa kannattaa huomioida muiden lajien harjoitusajat ja välttää päällekkäisyyksiä. Tärkeimmät varusteet toiminnassa käytettäväksi ovat pallot, liivit, kartiot, pallopumppu sekä pikkumaalit. Ensiapupakkaus on myös hankittava. Jokaiselle lapselle tulee varata oma pallo. Etukäteen on hyvä tiedostaa, että pienet lapset saattavat olla aluksi joustamattomia oman pallon lainaamisessa muille, kun pallot harjoittelun aikana sekoittuvat. Myös musiikkia voidaan käyttää toiminnassa. Se auttaa lapsia heittäytymään mukaan ja löytämään rytmiä liikkumiseen. Lasten ulkoleikkivälineistä ja peleistä löytyy paljon hyviä varusteita toiminnassa hyödynnettäväksi. Yhtenäinen asuste, kuten T-paita, lisää ryhmähenkeä ja tuo seuraa näkyväksi omalla alueella. Tärkeätä on huolehtia, että toimintaan osallistuvat lapset on tapaturmavakuutettu. Lapsille suositellaan hankittavaksi korttelipassit, jolloin lapsista tulee seuran rekisteröityjä pelaajia. 4

5 Julisteet ja kortit Lähialueen ilmoitustaulut Laadukas toiminta Markkinoi Päiväkodit Tyttöjen ja poikien huomiointi 3. Markkinoi ja tiedota Onnistunut markkinointi ei vaadi välttämättä paljon rahaa, vaan hieman aikaa ja vaivaa. Kannattaa miettiä, missä kohderyhmäikäiset lapset vanhempineen liikkuvat. Hyviä markkinointipaikkoja ovat esimerkiksi liikuntapaikkojen, lähikauppojen, päiväkotien, leikkipuistojen, kirjastojen ja terveysasemien ilmoitustaulut. Ilmoittaa voi myös paikallisessa lehdessä. Seuran järjestämät jalkapallokoulut ovat hyvä paikka markkinoida toimintaa. Lisäksi kannattaa hyödyntää seuran sisäisen viestinnän välineitä. Markkinoinnissa kannattaa miettiä tyttöjen ja poikien huomioiminen. Tyttöjä on usein helpompi saada mukaan markkinoimalla nimenomaan tyttöjen omaa toimintaa. Toiminnan nimeämisestä lapsiin vetoavaksi (esimerkiksi prinsessa- ja prinssifutis) on saatu hyviä kokemuksia. Tytöille ja pojille kohdistettuja markkinointimateriaaleja (julisteita ja kaveri-kortteja) on saatavilla Palloliiton piireistä. Päiväkoteja voidaan lähestyä tarjoamalla lapsille jalkapallokerta, jossa esitellään lajia ja jaetaan esitteitä seuran toimintaryhmistä. Seura voi järjestää myös Kaikki Pelissä -päiväkotitapahtuman tai lähestyä päiväkotia Pustan ja Pampan jalkapalloseikkailu-materiaalin avulla (lisätietoja omasta piiristä). Muistettava on, että laadukas toiminta on paras markkinointikeino. Kun toiminta on lasten ja vanhempien mielestä hyvää, niin puskaradio toimii uusia lapsia tulee mukaan ja toiminnassa pysytään mukana. Laadukkaan toiminnan muodostavat osaavat ohjaajat, toiminnan hyvä organisointi sekä iloinen ilmapiiri. 5

6 Sekaryhmät / tytöt ja pojat erikseen? Ryhmän säännöt Vanhempien rooli Toiminnan sisältö Toiminta leikin kautta Jalkapallotaidot sekä motoriset perustaidot 4. Suunnittele toiminnan sisältö Toiminta voidaan järjestää joko sekaryhmässä tai tyttöjen ja poikien ryhmät ominaan. Useiden tyttöjen mukaantulon kynnystä madaltaa se, että ryhmä on vain tytöille. Ryhmien muodostaminen pienin ikäeroin on useimmiten järkevintä sillä 4- ja 6-vuotiaan lapsen osaamisessa ja ryhmässä toimimisessa on iso ero. Toiminnan sisällössä yhdistetään sekä perusliikunta että jalkapallo. Lapset tulevat harrastamaan jalkapalloa, mutta silti on tärkeää järjestää monipuolista liikuntaa. Kannattaa miettiä myös mikä on perustaitojen harjoittelun ja pelaamisen suhde. Jotkut lapset saattavat toimia ensimmäistä kertaa ryhmässä, joten heillä voi mennä aikaa ryhmän sääntöjen oppimiseen. Lapset tottuvat uuteen asiaan eri tahtia, toiset ovat mukana heti innokkaasti, toiset haluavat tarkkailla toimintaa sivusta useita kertoja ennen mukaan tuloa. Lapset rakastavat rutiineja, joten toistuvat aloitus- ja lopetustavat on hyvä suunnitella. Harjoitustilasta ja ohjaajien määrästä riippuen toiminta voidaan toteuttaa pienryhmissä tai koko ryhmänä yhdessä. Turvallisuuden ja ryhmän toimivuuden kannalta on syytä yhdessä pohtia tarkat säännöt ja rajat kuinka ryhmässä toimitaan, esimerkkinä miten puututaan puolapuille kiipeämiseen tai lasten riehumiseen. Ohjaajalta vaaditaan pienten lasten kanssa kärsivällisyyttä ja kykyä organisoida toimintaa nopeasti. Uusien harjoitteiden oppiminen vie aikaa, joten samoja harjoitteita kannattaa toistaa useammalla kerralla. Harjoitteissa ja leikeissä on tärkeää käyttää mielikuvia. Ne auttavat lapsia heittäytymään mukaan. Pallot voivat olla kuumia popcorneja tai pölypalloja usein hieman jännittävät jutut kiehtovat lapsia. Lapset itse ovat myös hyviä keksimään mielikuvi- 6

7 tusjuttuja. Tärkeää on pitää mielessä se, että lapset saavat paljon suorituksia ja pallokosketuksia. Jonossa sen sijaan seisotaan mahdollisimman vähän. Kaikkia aisteja kannattaa hyödyntää toiminnassa (kuulo, näkö, tunto). Yksi oppii näkemällä, toinen kuulemalla ja kolmas tekemällä. Lasten harjoittelussa tulee myös edistää oman kehon hahmottamista ja tuntemusta. Vanhempien rooli toiminnassa on hyvä miettiä etukäteen. Osa toimintakerroista voidaan järjestää vanhempien ja lasten yhteisinä liikuntatuokioina. Joku vanhemmista voi myös olla vuorollaan ohjaajien apuna. Etukäteen kannattaa myös miettiä miten lähellä toimintaa vanhemmat ovat katselemassa. Mikäli toimintaympäristö on liikuntasali, kannattaa miettiä otetaanko vanhemmat katsomaan toimintaa salin reunoille vai olisiko heidän hyvä odottaa esimerkiksi pukuhuoneessa. Joidenkin lasten keskittymistä vanhempien läheisyys voi häiritä kun taas arimmat lapset saattavat tarvita vanhemman näköetäisyydelle. Vanhemmille on tärkeää esitellä seuran toimintaa, kertoa mitä toimintamaksut pitävät sisällään ja mihin voi antaa palautetta toiminnasta. Pienimmille lapsille, joille ryhmätoiminta on vielä liian haastavaa, on perhepalloilu oiva pehmeämpi aloitus jalkapalloharrastukselle. Perhepalloilu voi olla myös mukava kauden lopetuskerta, jolloin lapset ja vanhemmat pääsevät liikkumaan yhdessä. Vinkkejä lasten monipuoliseen liikuntaan ja jalkapalloon: 5. Suunnittele toiminnan jatko Lasten siirtyminen kerhotoiminnasta joukkuetoimintaan täytyy suunnitella hyvin, jotta mahdollisimman moni lapsi jatkaa harrastusta. Joukkuetoiminta käynnistetään seuroissa usein 6-ikävuoden tienoilla. Kun toiminnan muutos ei ole kerralla liian suuri, yhä useampi lapsi pysyy mukana. Lapsia ja perheitä voi myös kannustaa joukkuetoiminnan kokeiluun ennen sitoutumista harrastukseen. Joukkuetoiminnan käynnistämisestä tulee tiedottaa perheitä hyvissä ajoin. Joukkuetoimintaa ajatellen on hyvä jos vanhemmat otetaan toimintaan mukaan alusta asti muutenkin kuin vain maksajina ja kuljettajina. Vanhempiin kannattaa tutustua jo kerhotoiminnan aikana ja kartoittaa mahdollisia toimijoita tulevaan joukkuetoimintaan (valmentajat/apuvalmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat jne.). Uusi joukkue tarvitsee alkuvaiheessa paljon seuran tukea toiminnan vakiinnuttamiseksi. Tämän oppaan ovat työstäneet: Sanna Vara, Minttu Paavola ja Marko Viitanen Kannen kuvat: Henna Ryynänen 7

8 Suomen Palloliitto ry PL 191, Helsinki Puhelin: vaihde (09) Faksi: (09) juliste_a4_tytot.indd :55:31

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS 1 KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS SJL:n Eteläisen alueen Lapsikiekkovaliokunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kiekkokoulu Tarkoitus... 3 Erilaiset mallit. 3 2 Kiekkokoulun merkitys ja rooli jääkiekkoseuran toiminnassa..

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset Ampumaurheilukoulu Sisällysluettelo 1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset 2. Suunnittelu käynnistää toiminnan 2 Uuden toiminnan käynnistäminen

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

YHTEINEN TENNISKOULUMALLI OSA 1

YHTEINEN TENNISKOULUMALLI OSA 1 YHTEINEN TENNISKOULUMALLI OSA 1 TERVETULOA TENNISKOULUUN! 1. Lukijalle Tervetuloa tenniksen pariin! Olet nyt ottamassa ensiaskelta kohti toivottavasti pitkää ja antoisaa tennisharrastajan uraa. Helpottaaksemme

Lisätiedot

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SISÄLLYS Lukijalle NUORI SUOMI SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta...

Lisätiedot

PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE

PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE Suomen Palloliitto ry Kaikki Pelaa -toiminto PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE SOVELTAVAN JALKAPALLONOPETUKSEN OPAS OHJAAJILLE JA OPETTAJILLE 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 Lasten jalkapallo on yhdessäoloa

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Lisää harrastajia ringetteseuraan

Lisää harrastajia ringetteseuraan Lisää harrastajia ringetteseuraan Koulutapahtuma Tule kokeilemaan ringetteä -tapahtuma Kaveripäivä Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Ringeten koulutapahtuma 3. Tule kokeilemaan ringetteä -tapahtuma 4. Ringeten

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko EERIKKILÄN URHEILUOPISTO LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO SEURATOIMINNAN OSAAMISALA

Lisätiedot

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit

Lisätiedot

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Nyrkkeilyn käsikirja 2012 1 LASTEN JA NUORTEN NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 3 Johdanto NYRKKEILYURHEILU 4 Nyrkkeily lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry / Jalkapallojaosto versio 27.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 2. Padon toiminta-ajatus 3. Padon seuratoiminnan arvot ja

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 VALMENNUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Tekijät:U12 työryhmä Kuvat: Taitto: Heidi Soininen Suomen Palloliitto

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE

MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 1 SAATESANAT Tämä käsillä oleva Mäkikotka akatemioiden toimintamanuaali on syntynyt osana Finnjumping ry:n strategiatyötä

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi. Minna Teiska (toim.) Suomen CP-liitto ry

Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi. Minna Teiska (toim.) Suomen CP-liitto ry Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi Minna Teiska (toim.) Suomen CP-liitto ry Julkaisija: Suomen CP-liitto ry Kirjoittajat: Minna Teiska, Pauli Rintala, Jaanet Salminen, Heidi Huttunen, Mari Jokitalo-Trebs,

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Kyselyyn vastanneet (n=40)

Kyselyyn vastanneet (n=40) SEURAKYSELY 2015 Kyselyyn vastanneet (n=40) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 yksinluistelu vanhempi muodostelmaluistelu vanhempi luistelukoulu vanhempi yl + ml vanhempi yl + lk vanhempi luistelija yl vanhempi &

Lisätiedot

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY F-IKÄISET Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY 1 Sisällysluettelo Turnaustapahtumat: F-ikäisten toimintatapa 3 Joukkueorganisaatio ja tehtävät turnauksessa 4 Järjestä laadukas turnaustapahtuma 5

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa

Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa VJS sanomat 19. vsk 2011 Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa B-juniorit SM-taistossa! 2005-syntyneet aloittavat

Lisätiedot

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille Perhekerhon perustajan opas Diabetesyhdistyksille Sisältö Lukijalle 3 1 Perhekerhon käynnistäminen 4 Perhekerhon kohderyhmä 4 Jäsenrekisteristä apua aloitukseen 4 Perhekerhon suunnittelu 5 Ensimmäinen

Lisätiedot