Versowood-konsernin sidosryhmälehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2014. Versowood-konsernin sidosryhmälehti"

Transkriptio

1 Versowood-konsernin sidosryhmälehti 1

2 Pääkirjoitus Huomisen rohkea Suomi ja rohkea Versowood Suomi ja koko Eurooppa on kovien haasteiden edessä. Suomen talouden saaminen uudelleen nousuun ja kilpailukykyiseksi vaatii rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistumista ja työtä, jota kaikkien on tehtävä. Usein perusteollisuuden asiat näyttävät unohtuvan, ja mielellään haihatellaan vain uusien asioiden perässä. On katsottava avosilmin eteenpäin ja etsittävä sekä uusia mahdollisuuksia että toimintatapoja, mutta myös jo olemassa olevasta teollisuudesta on huolehdittava ja sille on turvattava kilpailukykyinen toimintaympäristö. Yrittäjyys vaatii rohkeutta. Vain rohkeilla päätöksillä luomme työtä ja työpaikkoja Suomeen. Vireä ja kannattava elinkeinoelämä on yhteiskunnan selkäranka, joka luo työtä ja tuo maahamme vientituloja. Ilman menestyviä yrityksiä haaveet hyvinvointivaltiosta voi unohtaa. Meidän on tehtävä enemmän ja pidempään töitä, jotta myös tulevaisuudessa voimme hyvin. Työn pitää myös olla kaikkien eli kansakunnan ilo! Rohkeus tarkoittaa myös riskinottoa, koska hyvinvointi ja menestyminen eivät synny itsestään. Elinympäristö on muuttunut viime vuosina nopeasti, ja siksi rohkeutta, uudistumista ja uudistuksia vaaditaan meiltä kaikilta. Yritykset ovat kilpailun kiristyttyä jo uudistuneet, ja nyt uudistukset on tehtävä myös julkisella sektorilla, sillä vanhoja tapoja ja rakenteita ei voi eikä ole varaa enää ylläpitää. Kaikkien tahojen on tämä tiedostettava ja kannettava vastuunsa tilanteen korjaamiseksi. Vapaamatkustajien aika on ohi. Alkukesästä lähtien markkinoille on hiipinyt epävarmuus. Kuluttajien tulevaisuudenusko on perin heikko, ja sitä on Ukrainan kriisi edelleen heikentänyt. Kun kuluttajien luottamus talouteen on heikko, ostopäätöksiä ja rakentamista siirretään. Suomessa rakentaminen on ehkä ollut EUalueen heikointa, mikä kertoo maan huonosta taloudellisesta ja poliittisesta tilasta. Tuleva talvikausi on haastava, mutta mitä ilmeisimmin ensi keväänä mennään jälleen ylöspäin. Nousu saattaa olla jyrkkäkin, koska rakentamistarve on patoutunut ja asiakkaiden varastot ovat vähissä. Syksyllä ja talvella on tehtävä kovasti töitä, jotta talouden pyörät saadaan pyörimään mahdollisimman hyvin. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Tässä toivottavasti on lisäksi apuna heikentyvä euro ja talouden elvytystoimet. Tilikautemme päättyi kesäkuun lopussa, ja ajatukset suunnattiin ripeästi tulevaisuuteen. Päättynyt tilikausi oli kuitenkin merkittävä virstanpylväs kohti yhä dynaamisempaa ja kannattavampaa Versowoodia. Kehitimme toimintaamme monin projektein ja saavutimme hyviä tuloksia. Jatkamme vuonna 2015 uudistusten tiellä ja kohdistamme ponnistuksemme sekä asiakassektorille että valmistustoiminnan eri osa-alueille. Eräs tärkeimmistä kehityskohteista on työturvallisuuden parantaminen. Viime kuukausina olemme tehneet strategiatyötä, jonka tavoitteena on ylittää nykyisellä yritysrakenteella kolmen vuoden kuluessa 400 miljoonan euron liikevaihtoraja. Kasvutavoitteesta huolimatta kannattavuus on toimintamme kantava ajatus. Lisäämme tuotelinjojemme tuotantoa asteittain ja mm. sahaustuotannossa pyrimme jo lähivuosina m 3 tuotantomäärään. Kuluvan tilikauden tavoitteena on saavuttaa 360 miljoonan euron liikevaihto. Se tarkoittaa noin 1,5 miljoonan euron myyntiä jokaisena työpäivänä. Kun asenne ja tahtotila ovat kohdallaan, niin kasvu ja tulostavoitteet ovat saavutettavissa. Menestyvä yritys on kaikkien etu ja ylpeydenaihe: silloin kaikki pärjäävät. Ville Kopra toimitusjohtaja Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joululahjarahat uudelle Lastensairaalalle. 4 Sisältö 2 Pääkirjoitus 3 Talouskatsaus 4 Myynti- ja markkinakatsaus 5 Puutilannekatsaus 6 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Versowoodilla 8 Hankasalmen avoimet ovet 9 Viestinviejänä Euroopassa 10 Linkki metsänomistajan ja sahan välissä 12 Työstään ylpeä ja onnellinen 13 Pääkonttori koki muodonmuutoksen 14 Maan ylintä johtoa Vierumäellä 15 Huomionosoitus Keijo Kopralle elämän mittaisesta työstä 16 Kauden tuote Kartanohotelli Satulinnan peruslämpö saadaan Versowoodin pelleteistä 16 Yhteystiedot Nimitykset Versowood Group Sari Tiainen, pääkirjanpitäjä Versowood Oy Jorma Frisk, hankintaesimies Teija Hyytiäinen-Koskimäki, hankintaesimies Mikko Niemi, kuivaamon työnjohtaja/vierumäki Eero Riipinen, hankintaesimies Juhani Stjernvall, hankintaesimies Eero Valio, johtaja, myynti/tilaus-toimitusketju Heikki Valkonen, hankintaesimies Merkkipäivät Versowood Oy, 50 vuotta Helander Juha Hyytiäinen- Koskimäki Teija Jokimies Timo Keinänen Timo Salonen Jari Tanttu Petri Torpo Jussi Uurainen Tauno Uusiheimala Petri Väisänen Hannu Versowood Oy, 60 vuotta Dimitrow Reijo Kosenius Jukka-Pekka Koskela Jouko Lehmuskoski Juha Lindfors Helmi 3.5. Luokkanen Seppo 3.3. Matinolli Heikki Minkkinen Harri Rahkonen Mirja Selonen Timo Sintonen Ari Sormunen Sauli Tarvainen Hannu Vuorela Vesa-Matti Yhteystiedot Versowood Oy, Teollisuustie 60, Vierumäki, Puh , faksi Toimitus Ville Kopra, Sonja Kelloniemi, Pekka Peltonen Toimittaja Autiomaa Oy, Johanna Autio Taitto Mainostoimisto Fortuna Oy Painopaikka Esa Print Oy Kuvat Versowood Oy, PhotoDance, Valmela 2 Versio

3 Talouskatsaus Vierumäen veistosahan tukkipöytä. Talouskatsaus 2014 Versowood-konsernin liikevaihto päättyneellä 18 kuukauden tilikaudella oli 456,2 miljoonaa euroa. Hyvä vire säilyi tilikauden loppuun asti ja sen ansiosta myös tulos oli voitollinen. Korpivaellusvuosien jälkeen myönteinen kehitys oli tervetullut, kiteyttää Ville Kopra menneen tilikauden toiminnan. Pitkän tilikauden takia sahaustuotanto päätyi ennätyslukemiin ja oli tilikauden aikana m 3. Merkittävästi tähän vaikutti Hankasalmella sijaitsevan sahan hankinta Versowood-konsernin osaksi. Liikevaihdon ja tuotantolukujen ohella investoinnit olivat tilikauden pääteema, sillä niitä kertyi 30,9 miljoonaa euroa. Tästä merkittävä osa liittyi Hankasalmen sahan hankintaan. Muut investoinnit kohdistuivat tuotantoteknologian uudistamiseen. Versowood-konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 715 henkilöä. Tilikauden päättyessä Suomessa työskentelevän henkilöstön keski-ikä oli 43,0 vuotta, naisten osuus henkilöstöstä 11,0 % ja työsuhteiden keskipituus 12,8 vuotta. Pitkä tilikausi ja tilikauden muuttaminen vaativat erityistoimia. Tilikauden päättyminen kesäkuun lopussa on kuitenkin toimialan vuosikiertoon luontevasti sopiva ajankohta, koska hakkuukausikin vaihtuu kesällä. Samalla voimme omalta osalta minimoida vuodenvaihteessa tapahtuvaa varastoiden viilaamista tilinpäätöstä varten ja tehdä tilinpäätös jatkossa silloin, kun on normaalimpi toiminta-aika. Taloudenpidon useat osa-alueet ovat kalenterivuoteen perustuvia, mutta taloudenpito sopeutui ripeästi uuteen aikatauluun, ja tilinpäätös valmistui ajallaan, kuvaa Ville Kopra muutoksen taustoja ja vaikutuksia. Uusi hallitus aloittaa toimintansa Lokakuussa pidetyssä yhtiökokouksessa Versowood Oy:n hallitukseen valittiin edelleen Keijo Kopra, Pekka Kopra ja Ville Kopra sekä uusina jäseninä asianajaja Tapio Laakso ja vuorineuvos Sakari Tamminen. Tapio Laaksolla on pitkä asianajo- ja hallitustyöskentelykokemus, ja Sakari Tammisella puolestaan on laaja johtamis- ja hallitustyöskentelykokemus. Hän on toiminut mm. Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtajana ja Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varman hallituksen puheenjohtajana. Toiminnan laajuuden kasvaessa aiempaa leveämmät hartiat ovat tarpeen. Hallitus parantaa johtamisjärjestelmiä yhtiössä ja hyvin harvoin Versowoodin kokoisessa yrityksessä luotetaan vain omaan osaamiseen. Ulkopuolinen, riippumaton asiantuntemus turvaa pitkän aikavälin kehityksen. Vaikka vauhtia liiketoiminnassa riittääkin, silti toimitusjohtaja kaipaa kirittäjiä, summaa Ville Kopra henkilövalinnat. / 3

4 Myynti- ja markkinakatsaus Ei vieläkään kärkituloksia Hyvällä vauhdilla alkanut vuosi alkoi syksyn kuluessa mennä maitohapoille. Kovista odotuksista huolimatta suoritus jäänee alle odotusten, sillä loppukiriä ei ole odotettavissa. Alkuvuoden hyvä sahatavaran kysyntä jatkui kesälomiin saakka. Syksyn myötä tilanne hiljeni odotettua enemmän erityisesti Keski-Euroopassa ja Japanissa, ja hidastumista tapahtui myös kotimaassa. Suomessa muutos oli hitaampi kuin vientimarkkinoilla, sillä Versowood onnistui kasvattamaan kotimaassa markkinaosuuttaan. Talouden epävarmuus on jarruttanut rakentamisen käynnistymistä Euroopassa. Japanissa puolestaan kulutusveron nosto on toiminut talouskasvun suurimpana jarruna. Euroopassa erityisesti Saksan ja Ranskan tilanne huolettaa Versowoodin vientijohtajaa Matti Iso-Kuuselaa. - Vaikuttaa siltä, että asiakkaat ostivat keväällä tarvettaan enemmän, ja syksyn kysyntä ei vastannut odotuksia. Kun rakennusaktiviteetti on jälleen laskenut eikä talouden elpymisestäkään ole merkkejä, ostojen kanssa ollaan varovaisia, pohtii Iso-Kuusela tilannetta. Passiivinen ja odottava ilmapiiri jatkuu myös Suomessa, jossa rakentaminen on yhä hiljentynyt. Vuonna 2015 rakennusaloitusten arvioidaan laskevan kahden prosentin verran. Korjausrakentaminen on kuitenkin pitänyt pintansa. Viime vuoteen verrattuna kasvua oli noin kolme prosenttia, ja samansuuruista nousua odotetaan myös ensi vuonna. Katseet kaukomarkkinoille Euroopan markkina ei ole kuitenkaan täysin pysähtynyt. Kauppa käy Etelä-Euroopassa ja Iso-Britanniassa, jossa rakentaminen on lähtenyt käyntiin jopa niin hyvin, että osaavista rakennusmiehistä on ollut pulaa. Vaikka Etelä-Euroopassa kysyntä Iso-Kuuselan mukaan onkin ollut vielä vaatimatonta, suunta on ylös päin. Afrikka ja Lähi-itä ovat säilyneet tasaisina markkina-alueina, ja Egyptissa ja Algeriassakin kysyntä on elpynyt Gazan konfliktin ja epävakauden hellitettyä. Sen sijaan kaupat perinteisiin pylväsmaihin Libyaan ja Syyriaan ovat loppuneet alueen sotatilan vuoksi. Kiina jatkaa omalla urallaan tasaisesti ylöspäin, ja odotukset vuodelle 2015 ovat erittäin positiiviset. Versowoodin suunnitelmissa onkin kurottaa ensi vuonna hieman perinteistä markkina-aluettaan kauemmas. - Euroalueen kompastelun vuoksi tarkastelemme karttapalloa ensi vuonna hieman uusista näkökulmista, Iso-Kuusela toteaa. Kohti parempaa aikaa Sahatavaran hinta on loppuvuotta kohti laskenut. Sahojen varastot ovat kasvaneet, mutta asiakasvarastot ovat monin paikoin alhaiset. Tarjontaa on paljon, sillä Suomessa on kuluvan vuoden aikana sahattu runsaasti ja naapurimaassamme Ruotsissa sitäkin enemmän. Oman kannattavuusongelmansa tuo voimaan tuleva rikkidirektiivi, joka kasvattaa kustannuksia kolmesta viiteen euroa sahatavarakuutiota kohden. Tällaisen, täysin ylimääräisen kulun siirtäminen lopputuotteen hintaan on nykyisessä markkinatilanteessa mahdotonta. Raaka-aineen hintaa olisi saatava alaspäin, jotta tasapaino säilyisi. Tuleva vuosi alkanee kaiken kaikkiaan haasteellisena: tämänhetkinen talouden epävarmuus heijastuu vielä alkuvuoteen. Tilanteen laahaavuudesta huolimatta Versowoodin odotukset ovat positiiviset. Konsernin näkymät ovat kohtuulliset, ja hyvien aikojen uskotaan olevan aivan nurkan takana. - Viritämme tuotannon ja myynnin huippukuntoon, jotta olemme valmiina nousun alkaessa. Parin vuoden päästä tilanne on varmasti aivan erilainen, Iso-Kuusela uskoo. Versowoodin toimitusjohtaja Ville Koprakaan ei ole niin huolestunut. - Vuoden viimeinen neljännes on aina vaikea, mutta en ole niin pessimistinen kuin yleisesti ollaan. Vaikka varastot ovatkin kasvaneet, uskoo toimitusjohtaja niiden purkautuvan nopeasti, kunhan kysyntä vilkastuu. - Yhdysvalloissa talous on jo lähtenyt nousuun ja Kiinassakin näyttää hyvältä. Vuonna 2015 Kiinankaupan määrä voi jopa tuplaantua, markkinapotentiaali Kiinassa on valtava. Liiketoiminnassa ei suuria yllätyksiä Sahaus on konsernin ydinliiketoimintaa ja hallitsevassa roolissa. Hankasalmen sahan myötä tuotantokapasiteetti lisääntyi ja myynti on tehnyt töitä löytääkseen kasvaneille tuotantomäärille ostajat. Kauppa on Kopran mukaan käynyt olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvin. - Tulevan vuoden eräänä tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaa, jotta tulevaisuudessa seisomme mahdollisimman tukevalla pohjalla. Liimapuuteollisuuden tilanne jatkuu haasteellisena. Japanin markkinan hiipuminen on vaikuttanut erityisesti Heinolan yksikön toimintaan. Kaupankäynnin uskotaan vilkastuvan kuitenkin jo alkuvuonna. Sen sijaan projektiliimapuuhankkeet ovat käyneet kaupaksi kohtuullisen hyvin. Kotimaanprojektien lisäksi Vierumäen yksikköä ovat työllistäneet Venäjälle tehdyt kaksi isohkoa projektia. - Venäjä on meille melko tuntematon markkina, mutta nämä hankkeet toimivat päänavauksena myös siihen suuntaan. Infrarakentamista vaivaavat tiukassa olevien asenteiden lisäksi yleiset näkymät. Kotimaan silta- ja aitahankkeet kääntyvät edelleen pääasiassa betonirakenteisiksi. Kun vielä perinteiset pylväsmaat ovat olleet levottomuuksien vuoksi sivussa, kaupankäynti ei ole sujunut toivotulla tavalla. Pylväskauppoja on kotimaan lisäksi tehty kohtuullisesti vain Irlantiin ja Iso-Britanniaan. Kopra pitää puupakkausten menekkiä teollisuuden indikaattorina, ja niiden vilkas liikkuminen kertoo teollisuuden kohtuullisesta tuloskunnosta. Syksyn aikana lavatoimituksia on kuukausittain tehty jopa ennätystahtiin. Versowood hankki omistukseensa kesällä lopettaneen Inkeroisten lavatehtaan konekannan, jonka avulla on nyt päivitetty yksiköissä jo olleita tuotantolinjoja. Myös muita pieniä toiminnan tehostamisinvestointeja on suunnitteilla. Energialiiketoiminta etenee sykleittäin, joilla myynti ja menestys riippuvat säistä. Viime vuoden lyhyt ja leuto talvi saa toimitusjohtajan odottamaan paukkupakkasia. - Kauppaa tehdään vilkkaasti vuosittain vain noin kuusi kuukautta, eivätkä tavarat liiku, jos kelit eivät kylmene. Itse tuotetun ulospäin myytävän lämmön määrä on vähitellen kasvanut, ja myös muun muassa Leppäkosken Sähkön kanssa alkanut pellettiyhteistyö sisältää suuria mahdollisuuksia. Kopra toivoo Versowoodin löytävän vastedeskin uusia, isoja pellettikumppaneita. - Tuntuu nurinkuriselta laivata kesän tuotantoa Ruotsiin ja Tanskaan, onneksi kotimaan kysyntä on kasvussa. Tavoitteena selkeä työnjako Odottavan tunnelman ja markkinatilanteen takia Versowood on sopeuttanut tuotantoaan jonkin verran loppuvuodeksi. Ensi vuonna tavoitteena on kuitenkin noin 5 prosentin liikevaihdon kasvu sekä sahatavaratuotannon kasvattaminen tämän vuoden 1,2 miljoonasta kuutiosta noin 1,3 miljoonaan kuutioon. Tavoitteisiin pyritään entistäkin suunnitelmallisemmin. Myyntiä ja tuotantoa sovitetaan yhä tiiviimmin yhteen. Pyrkimyksenä on myös tuotantoyksiköiden tuotannon keskittäminen markkinoittain. Kaikkia toimintoja ja tekemistä tarkastellaan kriittisesti konsernikokonaisuuden näkökulmasta. Vuoden 2015 painotuksia ovat myös työturvallisuuden ja laadun parantaminen sekä viestinnän lisääminen. Kopra uskoo, että hyvin hoidettu sisäinen viestintä vaikuttaa myönteisesti toiminnan tehokkuuteen. - Avoin ja selkeä viestintä kehittää tahtoa, asennetta ja motivaatiota, kun työn tavoitteet ovat selvillä ja helposti ymmärrettäviä. / 4 Versio

5 Puutilannekatsaus Tasaisuus ei ole tylsää Puukaupalle kuuluu hyvää. Pian jo kaksi vuotta jatkunut puukaupan tasaisuus on vahvistanut yhteistyöhenkeä metsänomistajien ja sahojen välillä, sillä tilanteesta hyötyvät kaikki. Puukauppa on käynyt tasaisissa merkeissä jo toista vuotta. Puuta on tarjolla, ja ostohalujakin löytyy. Keväiset kirjanpainajatuhot jäivät kylmän alkukesän vuoksi pelättyä vähäisemmiksi, mikä oli kaikkien osapuolten kannalta positiivista. - Lomien jälkeinen aika on usein ollut liiankin vauhdikasta, mutta tänä syksynä kaupankäynti on ollut maltillisempaa. Talvea kohti mentäessä tarjontatilanne on mukavan tasainen, kertoo Versowoodin metsäpäällikkö Jussi Torpo. Hinnat ovat pysyneet vakaina, eikä yllätyksiä ole tullut puolin eikä toisin. Torpo näkee tämän vaikuttaneen yleiseen tyytyväisyyteen sekä kaupankäynnin sujuvuuteen ja toivoo, että tarjonta säilyy edelleen tasaisena. - Puukaupan vakaus helpottaa suunnittelua sahoillakin, kun tiedetään, että puuta on tarjolla. Tällä hetkellä pystymme ostamaan vielä jonkin verran myös talvipuita. Hyvä vastaanotto lämmittää Versowoodin metsäosaston toimihenkilömäärä on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka maantieteellinen ostoalue onkin pysynyt lähes samana. Tukkikäytön lähes kaksinkertaistuttua puuhuollon turvaaminen on edellyttänyt hankinta-alueiden tiivistämistä. Vuoden alussa tapahtuneen Hankasalmen sahakaupan myötä puunhankinta lisääntyi merkittävästi Versowoodin pohjoisilla hankinta-alueilla Keski-Suomessa. Uuden sahan myötä hankinta-alueita tiivistettiin, ja hankintaesimiesten määrää lisättiin neljällä uudella osaajalla. Teija Hyytiäinen-Koskimäki, Jorma Frisk, Juhani Stjernvall sekä Eero Riipinen toimivat nyt Hankasalmen ympäristössä. - Hankasalmen seutu on kuulunut tähänkin saakka hankinta-alueeseemme, mutta sen osuus kokonaishankinnasta on ollut vähäinen. Aiemmin puut toimitettiin Otavaan ja jopa Vierumäelle asti, mutta nyt Hankasalmen sahan myötä puut jalostetaan paikallisesti. Versowood haluaa olla hyvä vaihtoehto tukkileimikkokauppoja tehtäessä, ja tältä osin Keski-Suomen alue on ollut myönteinen yllätys. - Puukauppa on käynyt erittäin hyvin ja uusi toimija on otettu lämpimästi vastaan. Versowood koetaan omaksi, paikalliseksi toimijaksi, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä, iloitsee Torpo. / 5

6 Presidentin vierailu Toimitusjohtaja Ville Kopra esittelee tasavallan presidentille sahausprosessin kulkua. Kuvassa vasemmalta; Lotta Kopra, sahuri Antti Sutinen, Keijo Kopra, Ville Kopra ja presidentti Sauli Niinistö. Terähuolto ja kunnossapito ovat sujuvan sahausprosessin kannalta oleellista. 6 Versio

7 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Versowoodilla Aurinkoisena perjantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö seurueineen vieraili Versowoodin Vierumäen yksikössä. Presidentti saapui reilun tunnin kestäneelle vierailulle Vierumäelle suoraan Heinolan kaupungin vierailulta. Toimitusjohtaja Ville Kopran lisäksi tapaamisessa olivat hänen vaimonsa Lotta ja hallituksen jäsen, teollisuusneuvos Keijo Kopra. - Presidentti Niinistö tutustui Versowoodin toimintaan eri tavoin sekä myös toimialan ja sahateollisuuden näkymiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Presidentin asialistalla olivat myös Venäjän pakoteasiat, joiden vaikutuksesta Suomen metsäteollisuuteen keskusteltiin vierailun aikana. Tehdaskierroksella vierailtiin sahalla, monituotetehtaalla ja pellettitehtaalla. Presidentti Niinistö oli tyytyväinen näkemäänsä ja yhtiö sai kiitosta ja kannustusta tekemiseensä. Versowood kiittää arvoisaa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä vierailusta! Toimitusjohtaja Ville Kopra puolisoineen sai kutsun presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle / 7

8 Hankasalmen avoimet ovet Hankasalmella tehtiin tuttavuutta puolin ja toisin Syyskuun puolivälissä Versowood järjesti avoimien ovien päivän Hankasalmen yksikössään. Paikalle saapui bussilasteittain koululaisia sekä muita metsästä ja puutuoteteollisuudesta kiinnostuneita. Hankasalmen sahan avointen ovien päivän tarkoituksena oli tutustuminen alueen asukkaisiin, koululaisiin ja metsänomistajiin. Samalla saattoi seurata tukkipuiden matkaa valmiiksi sahatavaraksi. Tapahtumaan oli järjestetty bussikuljetus Hankasalmen kirkonkylästä, Jyväskylästä, Laukaasta ja Pieksämäeltä. Metsästä lopputuotteiden äärelle Päiväkierroksen saattoi aloittaa maastossa, jossa pääsi seuraamaan monitoimikoneen ja korjuukoneen työskentelyä lähimetsässä. Raaka-aineen parista siirryttiin sahausprosessin äärelle, minkä jälkeen odotti sahatavarahalliin katettu keittolounas kahveineen. Ruokailua rytmitti paikallinen hanuristi Antero Makkonen, ja hallissa oli monitoimikoneen lisäksi esillä laaja kattaus Versowoodin tuotteita kutterilastuista puukeloihin. Päivän aikana tapahtumassa kävi noin 800 henkeä, ja paikalla vieraili myös Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen puolisonsa europarlamentaarikko Henna Virkkusen kanssa. Ville Kopra kertoo päivän sujuneen odotetusti ja vieraiden ottaneen Versowoodin hienosti vastaan. Avoimuuden lisäämisen ohessa päivän annilla pyrittiin jakamaan tietoa sahateollisuudesta ja haluttiin osoittaa sahauksen olevan pitkälle automatisoitua teknistä työtä. - Palaute oli erittäin positiivista. Tämä kerta oli opettelua, ja ensi kerralla osaamme vielä paremmin. Aiomme järjestää vastaavia tapahtumia Versowoodin muissakin toimipaikoissa. Versowood näyttäisi hyödyntävän puun erittäin huolellisesti 8 Versio

9 1 Versowoodin sponsoroima suunistaja Minna Kauppi oli saapunut Hankasalmelle viettämään perjantaipäivää nimikirjoitusten jaon ja jutustelun merkeissä. Vaikka yhteistyö onkin jatkunut jo lähes neljä vuotta, Kauppi ei ole aiemmin pistäytynyt sahakierroksella. - Aikamoinen systeemi, taivasteli urheilija kierrettyään Hankasalmen tuotantolinjan. 2 Vaajakoskelainen metsänomistaja Jussi Jääskeläinen, kenttäsahuri itsekin, on tehnyt puukauppaa Versowoodin kanssa jo seitsemän vuotta. Edellisestä sahavierailustakin on vierähtänyt jo tovi, ja Hankasalmella mies ei ole vieraillut lainkaan. Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta Jääskeläinen uskoo Versowoodiin. - Alun perin tuttavani suositteli minulle Versowoodia. Teen puukauppaa noin kerran vuodessa ja luotettavuus, tukkien osuus puista, katkaisu sekä korjuujälki vaikuttavat vahvasti kumppania valittaessa. 3 Kuuhankaveden koululaiset, 8C-luokan Eetu Aro ja Joonas Laapotti viettivät koulupäivää avointen ovien merkeissä. Kumpikaan ei ollut ensikertalainen sahalla, mutta silti kokonaisuus vakuutti ja muutti nuorten miesten käsitystä metsäteollisuudesta positiiviseen suuntaan. - Sahakierros oli mielenkiintoinen. Voisin kuvitella tulevani tänne vaikka kesätöihin, pohti Eetu. - Monitoimikone oli siisti. Sellai sen ohjaimiin olisi kiva päästä, Joonas haaveili. 4 Ihanaa kulkemista puun matkassa, huudahtaa Anne Liukko päivän antia tiedusteltaessa. Anne ja Seppo Liukko saapuivat Hankasalmelle paristakin syystä. Kangasniemellä nykyisin kotipaikkaansa pitävä pariskunta tuli kotiseudulleen nostalgisissa tunnelmissa mutta myös mielenkiinnosta. Anne ei ole aiemmin vieraillut sahalla, eikä Seppokaan Hankasalmen kokoisessa yksikössä. Metsänomistajat ovat tehneet Versowoodin kanssa satunnaisesti puukauppaa, ja nyt nähty kokonaisuus vakuutti Versowoodin osaavan asiansa. - Versowood näyttäisi hyödyntävän puun erittäin huolellisesti, kiittelee Seppo. 5 Veikko ja Tuomo Mesiäinen, isä ja poika, kahden polven versowoodilaiset, olivat saapuneet Hankasalmelle Otavasta, jonka sahalla kumpikin on tehnyt elämäntyönsä. - Ajankuluksi lähdettiin ajelemaan. Tokihan sitä on ennenkin saha nähty, tosin ei Hankasalmen sahaa, naurahti jo 80-luvun alussa eläkkeelle jäänyt 91-vuotias Veikko. 70-luvun puolivälissä Otavan sahalle trukinkuljettajaksi tullut ja muutama vuosi sitten eläkkeelle jäänyt Tuomo toimi tällä kertaa isänsä autonkuljettajana. - Saha näytti selkeälinjaiselta. Sahaus on pysynyt samanlaisena vuosikymmeniä, mutta mukaan on tullut paljon automatiikkaa ja työtahti on kiristynyt, kuvaili konkari vuosien varrella tapahtunutta muutosta. / Viestinviejänä Euroopassa Kunta- ja liikenneministerin tehtävistä europarlamentaarikoksi siirtynyt poliitikko Henna Virkkunen (kok.) saapui Versowoodin avoimiin oviin miehensä, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkisen kanssa. Vierailu ei ollut Virkkuselle ensimmäinen, sillä kolme vuotta sitten toimiessaan ministerinä, hän käynnisti Hankasalmen uuden sahalinjan. Ministeriaikaan ajoittuvat myös vierailut Versowoodin Heinolan ja Vierumäen yksiköissä. Virkkunen on ollut Vapon hallintoneuvostossa, jossa sahan kohtaloa pohdittiin ennen myyntipäätöstä. Poliitikko näkee hyvänä, että uudistetulle sahalle löytyi ostaja, jonka päätoimialana on sahaus. - Versowoodille myyminen oli hyvä ratkaisu sahan tulevaisuuden kannalta. On mukava nähdä, että uudet omistajat ovat investoineet Hankasalmeen. Toimintoja on kehitetty ja tehostettu entisestään. Uudessa työssään europarlamentissa Virkkunen kertoo olevansa yhä tiiviimmin suomalaisen metsäteollisuuden asialla. Paikka teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnassa antaa mahdollisuuden vaikuttaa asioihin Brysselistä käsin. - Suomalaista metsäteollisuutta ei tunneta kovin hyvin Euroopassa. Yritän edistää teollisuutemme tunnettuutta ja viedä viestiä muun muassa puurakentamisesta ja kestävästä kehityksestä. / Hankasalmen avoimien ovien päivän arvonnassa palkintoja voittivat: Fiskars juhlavuoden numeroitu kirves: Tuomo Hokkanen, Hännilä Fiskars retkikirves-setti: Arja Sivonen, Halkokumpu Katri Suvikorpi, Jyväskylä Fiskars kalan fileointisetti: Tarja Särkkä, Laukkavirta Eeva Ahonen, Korpilahti Osmo Hokkanen, Niemisjärvi Sagaform grilliotinsetti: Eeva Sulkula, Jyväskylä Pasi Hänninen, Hankasalmi Palkinnot lähetetään saajilleen postissa. 9

10 Työn äärellä Jatkoa juttusarjaan, jossa kuljemme koko prosessin läpi puukaupasta valmiiksi tuotteeksi asiakkaalle. Tomi Reinikainen ja John Deere -ajokone. 10 Versio

11 Linkki metsänomistajan ja sahan välissä Hankasalmen sahan avoimien ovien päivänä hakkuunäytöstä pyöritti Veljekset Reinikainen Oy. Yritykselle on tärkeintä pitää sekä saha että metsänomistajat tyytyväisinä. Tomi Reinikainen hyppäsi kangasniemeläisen perheyrityksen moton rattiin vuonna 1996, metsäkoulun jälkeen, työskenneltyään ensin pari vuotta ajokoneen kuljettajana. - Pyörin jo lapsesta asti mukana savotalla aina kun vain mukaan pääsi. Moton ajoon opetti isäni, ja yleensäkin parhaat opit metsässä työskentelyyn sain sedältäni ja isältäni. Toisen polven yrittäjä otti Veljekset Reinikainen Oy:n ohjat kokonaan käsiinsä loppuvuodesta Samalla Reinikaisen isän ja sedän vuonna 1977 perustaman yrityksen koko osakekanta siirtyi hänen nimiinsä. Nyt nuoren yrittäjän pyörittämä yhtiö työllistää omistaja mukaan lukien kuusi vakituista työntekijää sekä yhden alihankkijan. Omia koneita on yhteensä neljä, korjuuketjuja kaksi. Käteen sopivat koneet Ensimmäinen moto Veljekset Reinikainen Oy:lle hankittiin Siihen saakka metsää oli korjattu metsureiden perässä ajokoneilla ajaen. - Työohjeet tuotiin vielä tuonkin jälkeen pitkään paperilla metsään, kun työkoneissa ei vielä ollut tietokoneita, yrittäjä muistelee työuransa alkuaikoja. Veljekset Reinikainen Oy:n metsäkoneet vaihdetaan noin viiden vuoden välein, kun käyttötunnit alkavat lähestyä kymmentätuhatta. Suuria eroja eri konemerkkien välillä ei Reinikaisen mukaan ole. Tärkeintä on, että kone on toimintavarma ja tuntuu hyvältä omaan käteen. - Olemme olleet perinteinen Ponsse-talo, mutta viime vuonna hankittiin ensimmäinen John Deere. Aika nopeasti sitä kuitenkin oppii eri koneisiin, kun työ muuten on hallussa, Reinikainen kertoo. Kokemusta varmasti riittää, sillä nuoresta iästään huolimatta Reinikainen on työskennellyt metsässä jo kolmella vuosikymmenellä. Vaikka uravalinta tulikin verenperintönä, viihtyy mies ammatissaan hyvin. - Metsään on aina mukava mennä, oli kesä taikka talvi. Tanssiva metsämies Veljekset Reinikainen Oy on korjannut puuta Versowoodille vuodesta 2006 lähtien. Töitä on ollut kohtuullisesti, ja vuosittain korjuuketjujen kautta kulkee noin m 3 puuta. Toinen korjuuketjuista työskentelee Tuomo Marttisen, toinen Teemu Halmialan ostoalueella aivan Versowoodin hankinta-alueen pohjoisosassa. Mies kuvaa yhteistyötä mutkattomaksi. Hankasalmen sahakauppa lisäsi työmäärää ja teki aiemmin syrjäseutua olleesta hankinta-alueesta keskeisen. - Hankasalmen saha luo toimintaedellytyksiä myös meille, Reinikainen toteaa tyytyväisenä. Veljekset Reinikainen Oy:n hakkaama leimikkorakenne on päätehakkuuvaltaista. Vaikka työtä tehdäänkin sahan ehdoilla, erityisesti tukkia hakien, on metsänomistajakin Reinikaiselle tärkeä yhteistyökumppani. Siisti korjuujälki on ammattimiehen ylpeys. - Metsässä työskentelemme toisten omaisuuden parissa, mutta olemme samalla myös urakanantajan asialla. Sana hyvästä jäljestä leviää herkästi ja helpottaa toivottavasti myös ostomiehen puunhankintaa. Reinikainen pitää työstään ja pyrkii kapuamaan metsäkoneen ohjaamoon aina kun koneiden siirtelyltä ja paperitöiltä ehtii. Työssä viehättää omanlaisensa vapaus. - Ensisijaisesti olemme olemassa sahaa varten ja koneet käyvät sen tarpeiden mukaan, mutta silti voin suunnitella päiväni melko itsenäisesti. Kesäviikonloppuisin Tomi Reinikaisen löytää tanssilavoilta. Tanssikärpänen puraisi seitsemän vuotta sitten. - Tanssikurssista se lähti liikkeelle. Tanssi on mukava harrastus, jossa työasiat unohtuvat ja siinä sivussa kuntokin kasvaa huomaamatta, mies hymyilee. / Sana hyvästä jäljestä leviää herkästi ja helpottaa toivottavasti myös ostomiehen puunhankintaa. 11

12 Työstään ylpeä ja onnellinen Koprien ja Seppo Romon tiet kohtasivat ensimmäisen kerran Nikkarilan sahalla Siitä alkoi kumppanuussuhde, joka on jatkunut aina näihin päiviin saakka. Parasta on ollut se, että aina on voinut soittaa ja asioista on voinut puhua suoraan. Tykkään tekemisen tyylistä Versowoodilla. Seppo Romossa on ollut aina vähän rämäpään vikaa. Kun hän nuorena miehenä metsäkonetta ajaessaan kuuli sanottavan, että puuauton kuljettaminen on vaikeaa, päätti hän välittömästi ottaa asiasta selvää. Tie vei rekan rattiin ensin toisen palvelukseen ja puunajoon Nikkarilan sahalle. - Tapasin Keijo Kopran tuolloin ensimmäistä kertaa ja tuumasin, että tuollaiselle miehelle olisi turvallista päästä töihin, Romo muistelee. Rekan keula näytti kuitenkin kohti Eurooppaa, ja vuonna 1997 Romo perusti Tähtitiimi-yrityksensä. Useamman maailmalla vietetyn vuoden jälkeen Romo löysi itsensä Versowoodin Heinolan liimapuutehtaan pihasta lastinaan tehtaan osia. Yhtiö etsi samaan aikaan sattumalta puuautoilijoita. - En halunnut viettää enää yhtään joulua rekassa, joten jäin Suomeen töihin. Tekemisen meininkiä Nyt Romon kaikki kolme Volvoa ajavat Versowoodille, työntekijöitä on yhteensä kahdeksan ja verkostoon kuuluu myös yksi alihankkija. Nopeatempoinen puunajo sopii työstään ylpeälle miehelle. - Puunajo on jotain, mitä kouluissa ei opeteta. Kuljettaja voi kehittää itseään jatkuvasti ja ammattitaitoa voi osoittaa monin tavoin. Minulle on ylpeydenaihe olla särkemättä teitä ja saada auto ympäri sielläkin, missä sitä pidetään mahdottomana. Olen myös onnellinen siitä, että olen kuorma päällä pystynyt väistämään tiukassakin paikassa. Sellaisesta jää aina hyvä mieli. Yhteistyö Versowoodin kanssa on jatkunut tasaisesti jo 14 vuotta. Töitä on riittänyt, ja Romo on vilpittömän kiitollinen saamastaan mahdollisuudesta. - Parasta on ollut se, että aina on voinut soittaa ja asioista on voinut puhua suoraan. Tykkään tekemisen tyylistä Versowoodilla. Mitä kiivaampi tahti, sen paremmin se sopii minulle. Satojentuhansien kilometrien matkalle on mahtunut myös jos jonkinlaisia sattumuksia. Tiukassa paikassa äkkipikaisenakin tunnetusta miehestä kuoriutuu kuitenkin viilipytty. - Sanoin kerran Pesosen Eskolle, että matkalla on sitten sellainen mäki, johon auto ei tässä sohjossa nouse ilman ketjuja. Ei mennyt aikaakaan, kun Esko soitti, että kärri on nurin ja mitäs nyt tehdään. Sanoin, että mätä tukit pois, johon Esko totesi, että mättäisin kyllä, mutta kun tukijalat ei yletä maahan. Ajoin paikalle ja näky oli melkoinen. Tulin kysyneeksi, että ei tainnut olla Eskolla ketjuja kuin ranteissa, johon Esko vastasi kysymällä, että otinko hänen verokorttinsa mukaan. Mutta enhän minä nyt sellaisesta riehaantunut potkuja antamaan, eihän kukaan kärriä tahallaan sillä lailla kaada. Ratista rattaille Romon asenteena on, että eteenpäin mennään hymyssä suin eikä turhista kannata mököttää. Vastapainoa työlle tarjoavat vaimo Päivi, 4-vuotias Jarno-poika, rellestävät rottweilerit sekä pihassa asuvat kolme hevosta. Nuorena ravivalmentajan urasta haaveillut Romo päätyi metsäkoneen hyttiin isänsä patistamana, mutta toteutti unelmansa aikuisiällä. Ravivalmentajan paperit ovat taskussa, ja pihassa pörhistelevät hevoset pitävät ajatukset poissa työstä. - Versowoodin toimitusjohtajan kaima Ville eli Will Be Fever on silmäterämme. Ori päätyi meille pienten sattumusten kautta ja nyt treenaamme sitä yhdessä Jani Ripatin kanssa. Ostimme hevosen, jolla olin voittanut Totossa ja veikkaan, että voitan vastedeskin, Romo vinkkaa. / 12 Versio

13 Ajankohtaista Pääkonttori koki muodonmuutoksen Liki vuoden kestänyt Vierumäen pääkonttorin remontti on valmistunut. Lisätilan rakentamisen ohella remontti päivitti konttorin ilmeen nykyaikaisen raikkaaksi. Nyt päätökseen saatu remontti toteutettiin pitkän pohdinnan jälkeen. Vaihtoehtona tilojen uudelleenjärjestelylle oli kokonaan uuden konttorirakennuksen rakentaminen, sillä toimitusjohtajan mukaan Vierumäellä on jo pitkään istuttu lähes sylikkäin. - Olemme vuodesta toiseen sinnitelleet ahtaissa tiloissa ja nyt kun Hankasalmen kauppa kasvatti väkimäärää entisestään, oli korkea aika tehdä asialle jotain, Ville Kopra toteaa. Hän kuvailee vanhoja tiloja aikansa eläneiksi. Hankkeen suunnittelusta ja valvonnasta vastasi suunnittelutoimisto Rune & Bergin sisustusarkkitehdit SIO Jenni Herkama ja SIO Sari Grundström. Remontin myötä yläkertaan rakennettiin uudet koulutustilat sekä omat tilansa it-osastolle. Konttoritilojen uudelleenjärjestelyjen lisäksi työtilat, kokoushuoneet ja ruokala saivat Versowood-konsernin uuden ilmeen mukaisen värityksen. Kalustetoimittajana toimi ADI-Kalusteet Oy. - Uskon, että uusilla pinnoilla ja viihtyisällä työympäristöllä on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin. Avokonttorimaisempaan tilankäyttöön siirtyminen herätti aluksi pientä vastustusta, mutta jälkeenpäin muutosta on kiitetty. Työhuoneista ja ovista luopuminen lisää yhdessä tekemistä ja parantaa tiedonkulkua. Nyt tehdyn remontin ansiosta käytettävissä olevat tilat kasvoivat noin 20 prosenttia, mutta urakan hinta oli vain murto-osa uuden konttorin rakennuskustannuksista. Onnistuneiden ratkaisujen ansiosta uusien tilojen rakentamista voidaan Kopran mukaan siirtää ainakin kymmenen vuotta eteenpäin. / Vierumäen konttorin uudistettu aula. Uusi valoisa ruokala. Neuvotteluhuone Mänty. Koulutustila yläkerrassa. 13

14 Ajankohtaista Kuvassa vasemmalta; kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen, pääministeri Alexander Stubb, Ville Kopra, Heinolan kokoomuksen edustaja Irja Mällönen-Valkeinen ja ympäristöministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen. Maan ylintä johtoa Vierumäellä Pääministeri Alexander Stubb vieraili syyskuussa Versowoodin Vierumäen yksikössä. Tutustumiskäynti oli yhdistetty Heinolan Kokoomuksen 90-vuotisjuhlallisuuksiin, joiden yritysvierailukohteena toimi Versowood. Pääministeri Stubbin seurueeseen kuuluivat muun muassa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä Hämeestä kotoisin oleva kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen. - Tiukasta aikataulusta ja juuri voimaan astuneista EU:n Venäjä-pakotteista huolimatta pääministeri ennätti tutustua sekä sahan, monituotetehtaan että pellettitehtaan toimintaan. Yritysesittelyn ohella keskustelut sivusivat puunjalostusalan kuulumisia ja haasteita. Toimitusjohtaja Ville Kopra oli tyytyväinen tapaamiseen ja kiitteli Stubbin läsnäoloa. - Pääministerillä tuntui haastavasta tilanteesta huolimatta riittäneen aidosti kiinnostusta myös maamme perusteollisuutta ja sen tilaa kohtaan. / 14 Versio

15 Teollisuusneuvos Keijo Kopra piti elämäntyömerkkien saajien puolesta kiitospuheen keskuskauppakamarin toimitusjohtajalle Risto E.J. Penttilälle. Kuvassa muut palkinnon saaneet asianajaja Martti Kainulainen, yrittäjä Irja Mällönen-Valkeinen ja teollisuusneuvos Pekka Weckman. Valokuva: Sami Lettojärvi Huomionosoitus elämän mittaisesta työstä Kun on työskennellyt liki 60 vuotta sahateollisuudessa ja vieläpä menestyksekkäästi, on varmasti mitalin arvoinen. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ojensi Keijo Kopralle syyskuussa kultaisen elämäntyömerkin tunnustuksena pitkästä työrupeamasta ja vuosikymmenten tuloksellisesta yrittäjyydestä. Suomen elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä myönnettävä elämäntyömerkki tuli Kopralle yllätyksenä. - En ollut kuvitellut saavani mitään mitaleita, mutta kyllähän se mukavalta tuntuu, että yhteiskunnan puoleltakin on tämä tekeminen otettu huomioon. Sirkkelin ääreltä suursahuriksi Kopra toteaa olleensa nyrkit savessa vuodesta 1956 lähtien. Kaikki alkoi Juupajoelta isän omistaman kenttäsirkkelin ääreltä. - Heti kun lauta alkoi pysyä kädessä ja koulunkäynniltä ehdin, lähdin sahalle taaplaamaan lautoja. Kenttäsirkkelistä siirryttiin raamisahoihin, joista vuonna 1959 muodostui ensimmäinen sahalinja nykyisen Korkeakosken sahan viereiselle tontille. Kaiken kaikkiaan sahalaitoksia on pitkän ja vaiherikkaan matkan varrelle mahtunut kymmenen. Menestys on ollut vaihtelevaa, joskin pääosin plusmerkkistä. - Nollasta lähdettiin liikkeelle ja kyllähän tässä on ollut aikamoinen rupeama, että tulosta on alkanut syntyä. Ensimmäiset 30 vuotta mentiin ilman omaa pääomaa, pelkän luottamus- ja osaamispääoman voimin. Sahateollisuuden kenttä on muuttunut vuosikymmenten varrella pal- jon. Tehokkuus on kasvanut, sahausmäärät moninkertaistuneet ja pelikenttä avautunut. Aiemmin kaikki tila oli Kopran mukaan raivattava itse, mutta nykyisin esimerkiksi toimialan isompien toimijoiden suhtautuminen pienempiin on muuttunut parempaan suuntaan. - Nykytilanteeseen pääsy on vaatinut itsepäisyyttä, riskinottoa, pitkää päivää ja visiota, Kopra naurahtaa. Yhteistyöllä tulevaisuuteen Kopran käsien läpi on reilun 50 vuoden aikana kulkenut miljoonia sahatavarakuutioita, ja palveluksessa on työskennellyt tuhansia suomalaisia. Yksin ei matka olisi onnistunut Kopra arvostaakin rehtiä työntekoa. - Suoraselkäinen, kova työmies ansaitsee osansa tästä tunnustuksesta. Jotta töitä riittäisi hyville tekijöille jatkossakin, toivoisin, ettei ay-liike olisi aina niin tiukasti kaikkea vastaan. Asioita pitäisi ajatella hieman uudella tavalla, yhteisestä nykyaikaan sopivasta näkökulmasta. Sahateollisuuden viime vuosien vaikeuksista huolimatta teollisuusneuvos uskoo tulevaisuuteen ja näkee, että helpotusta voisi olla luvassa jo ensi vuonna. - Sahateollisuus vaatii menestyäkseen rakentamista ihan toisessa määrin kuin mitä viime vuodet ovat olleet. Asuntoja tarvitaan ja rakennetaan edelleen, ja uskonkin, että tilanne kääntyy paremmaksi jo lähiaikoina. / 15

16 Kauden tuote Lempeää lämpöä Satulinnaan Hirvensalmella sijaitsevan kartanohotelli Satulinnan lämmin tunnelma syntyy ainutlaatuisista puitteista. Peruslämpö saadaan Versowoodin pelleteistä. Satulinna tarjoaa upeat puitteet juhlien tai kokousten järjestäjille. Päätalo sekä piha- ja luksushuvilat tarjoavat pieluksen yhteensä 75 yöpyjälle, ja suurin juhlatila kestitsee parhaimmillaan 250 henkeä. Kokousten tai juhlien vietto Ryökäsveden rannalla on antoisa kokemus, jota maustavat luonnon rauha ja monipuoliset aktiviteetit. Linnan keittiössä häärii linnanrouva Raija Moilanen, joka henkilökuntineen takaa vieraiden viihtyvyyden. Joustavaa yhteistyötä hyvässä hengessä Pitkään vaivaistalona toiminut Satulinna sai uuden elämän vuonna 2001, jolloin tilat remontoitiin hotelli- ja ravintolakäyttöön. Pellettilämmitys otettiin käyttöön nelisen vuotta sitten. - Satulinnassa oli aiemmin öljylämmitys, jolle lähdettiin etsimään halvempaa ratkaisua. Ison, vanhan rakennuksen lämmittämiseen pelletti osoittautui edullisimmaksi vaihtoehdoksi, kuvaa Raija Moilanen valintaa. Moilanen kiittelee pelletin tarjoamaa tasaista lämpöä, mutta kertoo ison lämmityskattilan aiheuttaneen päänvaivaakin. - Aloitin Satulinnassa toukokuun alussa ja pellettilämmitys oli minulle monien muiden asioiden ohella täysin uutta. Olen nyt perehtynyt tähän lämmitysmuotoon ja tarvit- Hirvensalmen kartanohotelli Satulinnan päärakennus. taessa saanut Versowoodilta hyvää ohjeistusta. Versowood on alusta saakka vastannut Satulinnan pellettitoimituksista, ja linnanrouva kehuu yhteistyön sujuvuutta. Toimitukset ovat saapuneet perille ajallaan ja tarvittaessa nopeastikin. - Muista toimijoista poiketen Versowood toimittaa joustavasti myös pieniä pellettieriä, ja kohtuullinen kuljetusmatka pitää rahtikulut aisoissa. / Yhteystiedot yksiköittäin Versowood Group Oy Teollisuustie 60, Vierumäki Puh , faksi Versowood Oy Sahatoimiala: Vierumäen yksikkö Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Riihimäen yksikkö Teollisuuskatu 1, Riihimäki PL16, Riihimäki Puh , faksi Otavan yksikkö Sahantie 16, Otava Puh , faksi Hankasalmen yksikkö Ratakatu 1 A, Hankasalmi as. Puh , faksi Liimapuutoimiala: Vierumäen liimapuutehdas Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Heinolan liimapuutehdas Tähtiniementie 3, Heinola Puh , Faksi Infratoimiala: Vierumäen yksikkö Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Keravan kyllästämö Kyllästämöntie 100, Kerava Puh , faksi Energiatoimiala: Vierumäen yksikkö Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Puupakkaustoimiala: Haukiputaan yksikkö Annalankankaantie 2, Haukipudas Puh , faksi Rovaniemen yksikkö Ahjotie 27, Rovaniemi Puh , faksi Riihimäen kelatehdas Teollisuuskatu 1, Riihimäki Puh , faksi Riihimäen lavatehdas Teollisuuskatu 1, Riihimäki Puh , faksi Porin lavatehdas Eerontie 3, Pori Puh , faksi Mikkelin lavatehdas Sahantie 16, Otava Puh , faksi Valkeakosken lavatehdas Peuranoronkatu 1, Valkeakoski Puh , faksi Versowood Oy, Muurlan tehdas Muurlantie 101, Muurla Puh , faksi Versowood Oy, Metsäosasto Tähtiniementie 3, Heinola Puh , faksi Versio

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj TILINPÄÄTÖS 2009 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 11.2.2010 Raisiokonserni: vuosi 2009 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 375,9 milj. euroa (463,2 ) Liiketulos ilman kertaeriä 20,5 milj. euroa (20,2

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Metsä Group Vuositulos 2015

Metsä Group Vuositulos 2015 Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj.

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Afarak Group Oyj. Varsinainen yhtiökokous Markku Kankaala

Afarak Group Oyj. Varsinainen yhtiökokous Markku Kankaala Afarak Group Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 Markku Kankaala www.afarakgroup.com 8.5.2015 PITKÄJÄNTEINEN TYÖ ALKAA TUOTTAA TULOSTA Vuonna 2014 yhtiö teki ensimmäistä kertaa positiivisen tuloksen sitten

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot