Versowood-konsernin sidosryhmälehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2014. Versowood-konsernin sidosryhmälehti"

Transkriptio

1 Versowood-konsernin sidosryhmälehti 1

2 Pääkirjoitus Huomisen rohkea Suomi ja rohkea Versowood Suomi ja koko Eurooppa on kovien haasteiden edessä. Suomen talouden saaminen uudelleen nousuun ja kilpailukykyiseksi vaatii rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistumista ja työtä, jota kaikkien on tehtävä. Usein perusteollisuuden asiat näyttävät unohtuvan, ja mielellään haihatellaan vain uusien asioiden perässä. On katsottava avosilmin eteenpäin ja etsittävä sekä uusia mahdollisuuksia että toimintatapoja, mutta myös jo olemassa olevasta teollisuudesta on huolehdittava ja sille on turvattava kilpailukykyinen toimintaympäristö. Yrittäjyys vaatii rohkeutta. Vain rohkeilla päätöksillä luomme työtä ja työpaikkoja Suomeen. Vireä ja kannattava elinkeinoelämä on yhteiskunnan selkäranka, joka luo työtä ja tuo maahamme vientituloja. Ilman menestyviä yrityksiä haaveet hyvinvointivaltiosta voi unohtaa. Meidän on tehtävä enemmän ja pidempään töitä, jotta myös tulevaisuudessa voimme hyvin. Työn pitää myös olla kaikkien eli kansakunnan ilo! Rohkeus tarkoittaa myös riskinottoa, koska hyvinvointi ja menestyminen eivät synny itsestään. Elinympäristö on muuttunut viime vuosina nopeasti, ja siksi rohkeutta, uudistumista ja uudistuksia vaaditaan meiltä kaikilta. Yritykset ovat kilpailun kiristyttyä jo uudistuneet, ja nyt uudistukset on tehtävä myös julkisella sektorilla, sillä vanhoja tapoja ja rakenteita ei voi eikä ole varaa enää ylläpitää. Kaikkien tahojen on tämä tiedostettava ja kannettava vastuunsa tilanteen korjaamiseksi. Vapaamatkustajien aika on ohi. Alkukesästä lähtien markkinoille on hiipinyt epävarmuus. Kuluttajien tulevaisuudenusko on perin heikko, ja sitä on Ukrainan kriisi edelleen heikentänyt. Kun kuluttajien luottamus talouteen on heikko, ostopäätöksiä ja rakentamista siirretään. Suomessa rakentaminen on ehkä ollut EUalueen heikointa, mikä kertoo maan huonosta taloudellisesta ja poliittisesta tilasta. Tuleva talvikausi on haastava, mutta mitä ilmeisimmin ensi keväänä mennään jälleen ylöspäin. Nousu saattaa olla jyrkkäkin, koska rakentamistarve on patoutunut ja asiakkaiden varastot ovat vähissä. Syksyllä ja talvella on tehtävä kovasti töitä, jotta talouden pyörät saadaan pyörimään mahdollisimman hyvin. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Tässä toivottavasti on lisäksi apuna heikentyvä euro ja talouden elvytystoimet. Tilikautemme päättyi kesäkuun lopussa, ja ajatukset suunnattiin ripeästi tulevaisuuteen. Päättynyt tilikausi oli kuitenkin merkittävä virstanpylväs kohti yhä dynaamisempaa ja kannattavampaa Versowoodia. Kehitimme toimintaamme monin projektein ja saavutimme hyviä tuloksia. Jatkamme vuonna 2015 uudistusten tiellä ja kohdistamme ponnistuksemme sekä asiakassektorille että valmistustoiminnan eri osa-alueille. Eräs tärkeimmistä kehityskohteista on työturvallisuuden parantaminen. Viime kuukausina olemme tehneet strategiatyötä, jonka tavoitteena on ylittää nykyisellä yritysrakenteella kolmen vuoden kuluessa 400 miljoonan euron liikevaihtoraja. Kasvutavoitteesta huolimatta kannattavuus on toimintamme kantava ajatus. Lisäämme tuotelinjojemme tuotantoa asteittain ja mm. sahaustuotannossa pyrimme jo lähivuosina m 3 tuotantomäärään. Kuluvan tilikauden tavoitteena on saavuttaa 360 miljoonan euron liikevaihto. Se tarkoittaa noin 1,5 miljoonan euron myyntiä jokaisena työpäivänä. Kun asenne ja tahtotila ovat kohdallaan, niin kasvu ja tulostavoitteet ovat saavutettavissa. Menestyvä yritys on kaikkien etu ja ylpeydenaihe: silloin kaikki pärjäävät. Ville Kopra toimitusjohtaja Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joululahjarahat uudelle Lastensairaalalle. 4 Sisältö 2 Pääkirjoitus 3 Talouskatsaus 4 Myynti- ja markkinakatsaus 5 Puutilannekatsaus 6 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Versowoodilla 8 Hankasalmen avoimet ovet 9 Viestinviejänä Euroopassa 10 Linkki metsänomistajan ja sahan välissä 12 Työstään ylpeä ja onnellinen 13 Pääkonttori koki muodonmuutoksen 14 Maan ylintä johtoa Vierumäellä 15 Huomionosoitus Keijo Kopralle elämän mittaisesta työstä 16 Kauden tuote Kartanohotelli Satulinnan peruslämpö saadaan Versowoodin pelleteistä 16 Yhteystiedot Nimitykset Versowood Group Sari Tiainen, pääkirjanpitäjä Versowood Oy Jorma Frisk, hankintaesimies Teija Hyytiäinen-Koskimäki, hankintaesimies Mikko Niemi, kuivaamon työnjohtaja/vierumäki Eero Riipinen, hankintaesimies Juhani Stjernvall, hankintaesimies Eero Valio, johtaja, myynti/tilaus-toimitusketju Heikki Valkonen, hankintaesimies Merkkipäivät Versowood Oy, 50 vuotta Helander Juha Hyytiäinen- Koskimäki Teija Jokimies Timo Keinänen Timo Salonen Jari Tanttu Petri Torpo Jussi Uurainen Tauno Uusiheimala Petri Väisänen Hannu Versowood Oy, 60 vuotta Dimitrow Reijo Kosenius Jukka-Pekka Koskela Jouko Lehmuskoski Juha Lindfors Helmi 3.5. Luokkanen Seppo 3.3. Matinolli Heikki Minkkinen Harri Rahkonen Mirja Selonen Timo Sintonen Ari Sormunen Sauli Tarvainen Hannu Vuorela Vesa-Matti Yhteystiedot Versowood Oy, Teollisuustie 60, Vierumäki, Puh , faksi Toimitus Ville Kopra, Sonja Kelloniemi, Pekka Peltonen Toimittaja Autiomaa Oy, Johanna Autio Taitto Mainostoimisto Fortuna Oy Painopaikka Esa Print Oy Kuvat Versowood Oy, PhotoDance, Valmela 2 Versio

3 Talouskatsaus Vierumäen veistosahan tukkipöytä. Talouskatsaus 2014 Versowood-konsernin liikevaihto päättyneellä 18 kuukauden tilikaudella oli 456,2 miljoonaa euroa. Hyvä vire säilyi tilikauden loppuun asti ja sen ansiosta myös tulos oli voitollinen. Korpivaellusvuosien jälkeen myönteinen kehitys oli tervetullut, kiteyttää Ville Kopra menneen tilikauden toiminnan. Pitkän tilikauden takia sahaustuotanto päätyi ennätyslukemiin ja oli tilikauden aikana m 3. Merkittävästi tähän vaikutti Hankasalmella sijaitsevan sahan hankinta Versowood-konsernin osaksi. Liikevaihdon ja tuotantolukujen ohella investoinnit olivat tilikauden pääteema, sillä niitä kertyi 30,9 miljoonaa euroa. Tästä merkittävä osa liittyi Hankasalmen sahan hankintaan. Muut investoinnit kohdistuivat tuotantoteknologian uudistamiseen. Versowood-konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 715 henkilöä. Tilikauden päättyessä Suomessa työskentelevän henkilöstön keski-ikä oli 43,0 vuotta, naisten osuus henkilöstöstä 11,0 % ja työsuhteiden keskipituus 12,8 vuotta. Pitkä tilikausi ja tilikauden muuttaminen vaativat erityistoimia. Tilikauden päättyminen kesäkuun lopussa on kuitenkin toimialan vuosikiertoon luontevasti sopiva ajankohta, koska hakkuukausikin vaihtuu kesällä. Samalla voimme omalta osalta minimoida vuodenvaihteessa tapahtuvaa varastoiden viilaamista tilinpäätöstä varten ja tehdä tilinpäätös jatkossa silloin, kun on normaalimpi toiminta-aika. Taloudenpidon useat osa-alueet ovat kalenterivuoteen perustuvia, mutta taloudenpito sopeutui ripeästi uuteen aikatauluun, ja tilinpäätös valmistui ajallaan, kuvaa Ville Kopra muutoksen taustoja ja vaikutuksia. Uusi hallitus aloittaa toimintansa Lokakuussa pidetyssä yhtiökokouksessa Versowood Oy:n hallitukseen valittiin edelleen Keijo Kopra, Pekka Kopra ja Ville Kopra sekä uusina jäseninä asianajaja Tapio Laakso ja vuorineuvos Sakari Tamminen. Tapio Laaksolla on pitkä asianajo- ja hallitustyöskentelykokemus, ja Sakari Tammisella puolestaan on laaja johtamis- ja hallitustyöskentelykokemus. Hän on toiminut mm. Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtajana ja Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varman hallituksen puheenjohtajana. Toiminnan laajuuden kasvaessa aiempaa leveämmät hartiat ovat tarpeen. Hallitus parantaa johtamisjärjestelmiä yhtiössä ja hyvin harvoin Versowoodin kokoisessa yrityksessä luotetaan vain omaan osaamiseen. Ulkopuolinen, riippumaton asiantuntemus turvaa pitkän aikavälin kehityksen. Vaikka vauhtia liiketoiminnassa riittääkin, silti toimitusjohtaja kaipaa kirittäjiä, summaa Ville Kopra henkilövalinnat. / 3

4 Myynti- ja markkinakatsaus Ei vieläkään kärkituloksia Hyvällä vauhdilla alkanut vuosi alkoi syksyn kuluessa mennä maitohapoille. Kovista odotuksista huolimatta suoritus jäänee alle odotusten, sillä loppukiriä ei ole odotettavissa. Alkuvuoden hyvä sahatavaran kysyntä jatkui kesälomiin saakka. Syksyn myötä tilanne hiljeni odotettua enemmän erityisesti Keski-Euroopassa ja Japanissa, ja hidastumista tapahtui myös kotimaassa. Suomessa muutos oli hitaampi kuin vientimarkkinoilla, sillä Versowood onnistui kasvattamaan kotimaassa markkinaosuuttaan. Talouden epävarmuus on jarruttanut rakentamisen käynnistymistä Euroopassa. Japanissa puolestaan kulutusveron nosto on toiminut talouskasvun suurimpana jarruna. Euroopassa erityisesti Saksan ja Ranskan tilanne huolettaa Versowoodin vientijohtajaa Matti Iso-Kuuselaa. - Vaikuttaa siltä, että asiakkaat ostivat keväällä tarvettaan enemmän, ja syksyn kysyntä ei vastannut odotuksia. Kun rakennusaktiviteetti on jälleen laskenut eikä talouden elpymisestäkään ole merkkejä, ostojen kanssa ollaan varovaisia, pohtii Iso-Kuusela tilannetta. Passiivinen ja odottava ilmapiiri jatkuu myös Suomessa, jossa rakentaminen on yhä hiljentynyt. Vuonna 2015 rakennusaloitusten arvioidaan laskevan kahden prosentin verran. Korjausrakentaminen on kuitenkin pitänyt pintansa. Viime vuoteen verrattuna kasvua oli noin kolme prosenttia, ja samansuuruista nousua odotetaan myös ensi vuonna. Katseet kaukomarkkinoille Euroopan markkina ei ole kuitenkaan täysin pysähtynyt. Kauppa käy Etelä-Euroopassa ja Iso-Britanniassa, jossa rakentaminen on lähtenyt käyntiin jopa niin hyvin, että osaavista rakennusmiehistä on ollut pulaa. Vaikka Etelä-Euroopassa kysyntä Iso-Kuuselan mukaan onkin ollut vielä vaatimatonta, suunta on ylös päin. Afrikka ja Lähi-itä ovat säilyneet tasaisina markkina-alueina, ja Egyptissa ja Algeriassakin kysyntä on elpynyt Gazan konfliktin ja epävakauden hellitettyä. Sen sijaan kaupat perinteisiin pylväsmaihin Libyaan ja Syyriaan ovat loppuneet alueen sotatilan vuoksi. Kiina jatkaa omalla urallaan tasaisesti ylöspäin, ja odotukset vuodelle 2015 ovat erittäin positiiviset. Versowoodin suunnitelmissa onkin kurottaa ensi vuonna hieman perinteistä markkina-aluettaan kauemmas. - Euroalueen kompastelun vuoksi tarkastelemme karttapalloa ensi vuonna hieman uusista näkökulmista, Iso-Kuusela toteaa. Kohti parempaa aikaa Sahatavaran hinta on loppuvuotta kohti laskenut. Sahojen varastot ovat kasvaneet, mutta asiakasvarastot ovat monin paikoin alhaiset. Tarjontaa on paljon, sillä Suomessa on kuluvan vuoden aikana sahattu runsaasti ja naapurimaassamme Ruotsissa sitäkin enemmän. Oman kannattavuusongelmansa tuo voimaan tuleva rikkidirektiivi, joka kasvattaa kustannuksia kolmesta viiteen euroa sahatavarakuutiota kohden. Tällaisen, täysin ylimääräisen kulun siirtäminen lopputuotteen hintaan on nykyisessä markkinatilanteessa mahdotonta. Raaka-aineen hintaa olisi saatava alaspäin, jotta tasapaino säilyisi. Tuleva vuosi alkanee kaiken kaikkiaan haasteellisena: tämänhetkinen talouden epävarmuus heijastuu vielä alkuvuoteen. Tilanteen laahaavuudesta huolimatta Versowoodin odotukset ovat positiiviset. Konsernin näkymät ovat kohtuulliset, ja hyvien aikojen uskotaan olevan aivan nurkan takana. - Viritämme tuotannon ja myynnin huippukuntoon, jotta olemme valmiina nousun alkaessa. Parin vuoden päästä tilanne on varmasti aivan erilainen, Iso-Kuusela uskoo. Versowoodin toimitusjohtaja Ville Koprakaan ei ole niin huolestunut. - Vuoden viimeinen neljännes on aina vaikea, mutta en ole niin pessimistinen kuin yleisesti ollaan. Vaikka varastot ovatkin kasvaneet, uskoo toimitusjohtaja niiden purkautuvan nopeasti, kunhan kysyntä vilkastuu. - Yhdysvalloissa talous on jo lähtenyt nousuun ja Kiinassakin näyttää hyvältä. Vuonna 2015 Kiinankaupan määrä voi jopa tuplaantua, markkinapotentiaali Kiinassa on valtava. Liiketoiminnassa ei suuria yllätyksiä Sahaus on konsernin ydinliiketoimintaa ja hallitsevassa roolissa. Hankasalmen sahan myötä tuotantokapasiteetti lisääntyi ja myynti on tehnyt töitä löytääkseen kasvaneille tuotantomäärille ostajat. Kauppa on Kopran mukaan käynyt olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvin. - Tulevan vuoden eräänä tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaa, jotta tulevaisuudessa seisomme mahdollisimman tukevalla pohjalla. Liimapuuteollisuuden tilanne jatkuu haasteellisena. Japanin markkinan hiipuminen on vaikuttanut erityisesti Heinolan yksikön toimintaan. Kaupankäynnin uskotaan vilkastuvan kuitenkin jo alkuvuonna. Sen sijaan projektiliimapuuhankkeet ovat käyneet kaupaksi kohtuullisen hyvin. Kotimaanprojektien lisäksi Vierumäen yksikköä ovat työllistäneet Venäjälle tehdyt kaksi isohkoa projektia. - Venäjä on meille melko tuntematon markkina, mutta nämä hankkeet toimivat päänavauksena myös siihen suuntaan. Infrarakentamista vaivaavat tiukassa olevien asenteiden lisäksi yleiset näkymät. Kotimaan silta- ja aitahankkeet kääntyvät edelleen pääasiassa betonirakenteisiksi. Kun vielä perinteiset pylväsmaat ovat olleet levottomuuksien vuoksi sivussa, kaupankäynti ei ole sujunut toivotulla tavalla. Pylväskauppoja on kotimaan lisäksi tehty kohtuullisesti vain Irlantiin ja Iso-Britanniaan. Kopra pitää puupakkausten menekkiä teollisuuden indikaattorina, ja niiden vilkas liikkuminen kertoo teollisuuden kohtuullisesta tuloskunnosta. Syksyn aikana lavatoimituksia on kuukausittain tehty jopa ennätystahtiin. Versowood hankki omistukseensa kesällä lopettaneen Inkeroisten lavatehtaan konekannan, jonka avulla on nyt päivitetty yksiköissä jo olleita tuotantolinjoja. Myös muita pieniä toiminnan tehostamisinvestointeja on suunnitteilla. Energialiiketoiminta etenee sykleittäin, joilla myynti ja menestys riippuvat säistä. Viime vuoden lyhyt ja leuto talvi saa toimitusjohtajan odottamaan paukkupakkasia. - Kauppaa tehdään vilkkaasti vuosittain vain noin kuusi kuukautta, eivätkä tavarat liiku, jos kelit eivät kylmene. Itse tuotetun ulospäin myytävän lämmön määrä on vähitellen kasvanut, ja myös muun muassa Leppäkosken Sähkön kanssa alkanut pellettiyhteistyö sisältää suuria mahdollisuuksia. Kopra toivoo Versowoodin löytävän vastedeskin uusia, isoja pellettikumppaneita. - Tuntuu nurinkuriselta laivata kesän tuotantoa Ruotsiin ja Tanskaan, onneksi kotimaan kysyntä on kasvussa. Tavoitteena selkeä työnjako Odottavan tunnelman ja markkinatilanteen takia Versowood on sopeuttanut tuotantoaan jonkin verran loppuvuodeksi. Ensi vuonna tavoitteena on kuitenkin noin 5 prosentin liikevaihdon kasvu sekä sahatavaratuotannon kasvattaminen tämän vuoden 1,2 miljoonasta kuutiosta noin 1,3 miljoonaan kuutioon. Tavoitteisiin pyritään entistäkin suunnitelmallisemmin. Myyntiä ja tuotantoa sovitetaan yhä tiiviimmin yhteen. Pyrkimyksenä on myös tuotantoyksiköiden tuotannon keskittäminen markkinoittain. Kaikkia toimintoja ja tekemistä tarkastellaan kriittisesti konsernikokonaisuuden näkökulmasta. Vuoden 2015 painotuksia ovat myös työturvallisuuden ja laadun parantaminen sekä viestinnän lisääminen. Kopra uskoo, että hyvin hoidettu sisäinen viestintä vaikuttaa myönteisesti toiminnan tehokkuuteen. - Avoin ja selkeä viestintä kehittää tahtoa, asennetta ja motivaatiota, kun työn tavoitteet ovat selvillä ja helposti ymmärrettäviä. / 4 Versio

5 Puutilannekatsaus Tasaisuus ei ole tylsää Puukaupalle kuuluu hyvää. Pian jo kaksi vuotta jatkunut puukaupan tasaisuus on vahvistanut yhteistyöhenkeä metsänomistajien ja sahojen välillä, sillä tilanteesta hyötyvät kaikki. Puukauppa on käynyt tasaisissa merkeissä jo toista vuotta. Puuta on tarjolla, ja ostohalujakin löytyy. Keväiset kirjanpainajatuhot jäivät kylmän alkukesän vuoksi pelättyä vähäisemmiksi, mikä oli kaikkien osapuolten kannalta positiivista. - Lomien jälkeinen aika on usein ollut liiankin vauhdikasta, mutta tänä syksynä kaupankäynti on ollut maltillisempaa. Talvea kohti mentäessä tarjontatilanne on mukavan tasainen, kertoo Versowoodin metsäpäällikkö Jussi Torpo. Hinnat ovat pysyneet vakaina, eikä yllätyksiä ole tullut puolin eikä toisin. Torpo näkee tämän vaikuttaneen yleiseen tyytyväisyyteen sekä kaupankäynnin sujuvuuteen ja toivoo, että tarjonta säilyy edelleen tasaisena. - Puukaupan vakaus helpottaa suunnittelua sahoillakin, kun tiedetään, että puuta on tarjolla. Tällä hetkellä pystymme ostamaan vielä jonkin verran myös talvipuita. Hyvä vastaanotto lämmittää Versowoodin metsäosaston toimihenkilömäärä on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka maantieteellinen ostoalue onkin pysynyt lähes samana. Tukkikäytön lähes kaksinkertaistuttua puuhuollon turvaaminen on edellyttänyt hankinta-alueiden tiivistämistä. Vuoden alussa tapahtuneen Hankasalmen sahakaupan myötä puunhankinta lisääntyi merkittävästi Versowoodin pohjoisilla hankinta-alueilla Keski-Suomessa. Uuden sahan myötä hankinta-alueita tiivistettiin, ja hankintaesimiesten määrää lisättiin neljällä uudella osaajalla. Teija Hyytiäinen-Koskimäki, Jorma Frisk, Juhani Stjernvall sekä Eero Riipinen toimivat nyt Hankasalmen ympäristössä. - Hankasalmen seutu on kuulunut tähänkin saakka hankinta-alueeseemme, mutta sen osuus kokonaishankinnasta on ollut vähäinen. Aiemmin puut toimitettiin Otavaan ja jopa Vierumäelle asti, mutta nyt Hankasalmen sahan myötä puut jalostetaan paikallisesti. Versowood haluaa olla hyvä vaihtoehto tukkileimikkokauppoja tehtäessä, ja tältä osin Keski-Suomen alue on ollut myönteinen yllätys. - Puukauppa on käynyt erittäin hyvin ja uusi toimija on otettu lämpimästi vastaan. Versowood koetaan omaksi, paikalliseksi toimijaksi, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä, iloitsee Torpo. / 5

6 Presidentin vierailu Toimitusjohtaja Ville Kopra esittelee tasavallan presidentille sahausprosessin kulkua. Kuvassa vasemmalta; Lotta Kopra, sahuri Antti Sutinen, Keijo Kopra, Ville Kopra ja presidentti Sauli Niinistö. Terähuolto ja kunnossapito ovat sujuvan sahausprosessin kannalta oleellista. 6 Versio

7 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Versowoodilla Aurinkoisena perjantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö seurueineen vieraili Versowoodin Vierumäen yksikössä. Presidentti saapui reilun tunnin kestäneelle vierailulle Vierumäelle suoraan Heinolan kaupungin vierailulta. Toimitusjohtaja Ville Kopran lisäksi tapaamisessa olivat hänen vaimonsa Lotta ja hallituksen jäsen, teollisuusneuvos Keijo Kopra. - Presidentti Niinistö tutustui Versowoodin toimintaan eri tavoin sekä myös toimialan ja sahateollisuuden näkymiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Presidentin asialistalla olivat myös Venäjän pakoteasiat, joiden vaikutuksesta Suomen metsäteollisuuteen keskusteltiin vierailun aikana. Tehdaskierroksella vierailtiin sahalla, monituotetehtaalla ja pellettitehtaalla. Presidentti Niinistö oli tyytyväinen näkemäänsä ja yhtiö sai kiitosta ja kannustusta tekemiseensä. Versowood kiittää arvoisaa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä vierailusta! Toimitusjohtaja Ville Kopra puolisoineen sai kutsun presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle / 7

8 Hankasalmen avoimet ovet Hankasalmella tehtiin tuttavuutta puolin ja toisin Syyskuun puolivälissä Versowood järjesti avoimien ovien päivän Hankasalmen yksikössään. Paikalle saapui bussilasteittain koululaisia sekä muita metsästä ja puutuoteteollisuudesta kiinnostuneita. Hankasalmen sahan avointen ovien päivän tarkoituksena oli tutustuminen alueen asukkaisiin, koululaisiin ja metsänomistajiin. Samalla saattoi seurata tukkipuiden matkaa valmiiksi sahatavaraksi. Tapahtumaan oli järjestetty bussikuljetus Hankasalmen kirkonkylästä, Jyväskylästä, Laukaasta ja Pieksämäeltä. Metsästä lopputuotteiden äärelle Päiväkierroksen saattoi aloittaa maastossa, jossa pääsi seuraamaan monitoimikoneen ja korjuukoneen työskentelyä lähimetsässä. Raaka-aineen parista siirryttiin sahausprosessin äärelle, minkä jälkeen odotti sahatavarahalliin katettu keittolounas kahveineen. Ruokailua rytmitti paikallinen hanuristi Antero Makkonen, ja hallissa oli monitoimikoneen lisäksi esillä laaja kattaus Versowoodin tuotteita kutterilastuista puukeloihin. Päivän aikana tapahtumassa kävi noin 800 henkeä, ja paikalla vieraili myös Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen puolisonsa europarlamentaarikko Henna Virkkusen kanssa. Ville Kopra kertoo päivän sujuneen odotetusti ja vieraiden ottaneen Versowoodin hienosti vastaan. Avoimuuden lisäämisen ohessa päivän annilla pyrittiin jakamaan tietoa sahateollisuudesta ja haluttiin osoittaa sahauksen olevan pitkälle automatisoitua teknistä työtä. - Palaute oli erittäin positiivista. Tämä kerta oli opettelua, ja ensi kerralla osaamme vielä paremmin. Aiomme järjestää vastaavia tapahtumia Versowoodin muissakin toimipaikoissa. Versowood näyttäisi hyödyntävän puun erittäin huolellisesti 8 Versio

9 1 Versowoodin sponsoroima suunistaja Minna Kauppi oli saapunut Hankasalmelle viettämään perjantaipäivää nimikirjoitusten jaon ja jutustelun merkeissä. Vaikka yhteistyö onkin jatkunut jo lähes neljä vuotta, Kauppi ei ole aiemmin pistäytynyt sahakierroksella. - Aikamoinen systeemi, taivasteli urheilija kierrettyään Hankasalmen tuotantolinjan. 2 Vaajakoskelainen metsänomistaja Jussi Jääskeläinen, kenttäsahuri itsekin, on tehnyt puukauppaa Versowoodin kanssa jo seitsemän vuotta. Edellisestä sahavierailustakin on vierähtänyt jo tovi, ja Hankasalmella mies ei ole vieraillut lainkaan. Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta Jääskeläinen uskoo Versowoodiin. - Alun perin tuttavani suositteli minulle Versowoodia. Teen puukauppaa noin kerran vuodessa ja luotettavuus, tukkien osuus puista, katkaisu sekä korjuujälki vaikuttavat vahvasti kumppania valittaessa. 3 Kuuhankaveden koululaiset, 8C-luokan Eetu Aro ja Joonas Laapotti viettivät koulupäivää avointen ovien merkeissä. Kumpikaan ei ollut ensikertalainen sahalla, mutta silti kokonaisuus vakuutti ja muutti nuorten miesten käsitystä metsäteollisuudesta positiiviseen suuntaan. - Sahakierros oli mielenkiintoinen. Voisin kuvitella tulevani tänne vaikka kesätöihin, pohti Eetu. - Monitoimikone oli siisti. Sellai sen ohjaimiin olisi kiva päästä, Joonas haaveili. 4 Ihanaa kulkemista puun matkassa, huudahtaa Anne Liukko päivän antia tiedusteltaessa. Anne ja Seppo Liukko saapuivat Hankasalmelle paristakin syystä. Kangasniemellä nykyisin kotipaikkaansa pitävä pariskunta tuli kotiseudulleen nostalgisissa tunnelmissa mutta myös mielenkiinnosta. Anne ei ole aiemmin vieraillut sahalla, eikä Seppokaan Hankasalmen kokoisessa yksikössä. Metsänomistajat ovat tehneet Versowoodin kanssa satunnaisesti puukauppaa, ja nyt nähty kokonaisuus vakuutti Versowoodin osaavan asiansa. - Versowood näyttäisi hyödyntävän puun erittäin huolellisesti, kiittelee Seppo. 5 Veikko ja Tuomo Mesiäinen, isä ja poika, kahden polven versowoodilaiset, olivat saapuneet Hankasalmelle Otavasta, jonka sahalla kumpikin on tehnyt elämäntyönsä. - Ajankuluksi lähdettiin ajelemaan. Tokihan sitä on ennenkin saha nähty, tosin ei Hankasalmen sahaa, naurahti jo 80-luvun alussa eläkkeelle jäänyt 91-vuotias Veikko. 70-luvun puolivälissä Otavan sahalle trukinkuljettajaksi tullut ja muutama vuosi sitten eläkkeelle jäänyt Tuomo toimi tällä kertaa isänsä autonkuljettajana. - Saha näytti selkeälinjaiselta. Sahaus on pysynyt samanlaisena vuosikymmeniä, mutta mukaan on tullut paljon automatiikkaa ja työtahti on kiristynyt, kuvaili konkari vuosien varrella tapahtunutta muutosta. / Viestinviejänä Euroopassa Kunta- ja liikenneministerin tehtävistä europarlamentaarikoksi siirtynyt poliitikko Henna Virkkunen (kok.) saapui Versowoodin avoimiin oviin miehensä, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkisen kanssa. Vierailu ei ollut Virkkuselle ensimmäinen, sillä kolme vuotta sitten toimiessaan ministerinä, hän käynnisti Hankasalmen uuden sahalinjan. Ministeriaikaan ajoittuvat myös vierailut Versowoodin Heinolan ja Vierumäen yksiköissä. Virkkunen on ollut Vapon hallintoneuvostossa, jossa sahan kohtaloa pohdittiin ennen myyntipäätöstä. Poliitikko näkee hyvänä, että uudistetulle sahalle löytyi ostaja, jonka päätoimialana on sahaus. - Versowoodille myyminen oli hyvä ratkaisu sahan tulevaisuuden kannalta. On mukava nähdä, että uudet omistajat ovat investoineet Hankasalmeen. Toimintoja on kehitetty ja tehostettu entisestään. Uudessa työssään europarlamentissa Virkkunen kertoo olevansa yhä tiiviimmin suomalaisen metsäteollisuuden asialla. Paikka teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnassa antaa mahdollisuuden vaikuttaa asioihin Brysselistä käsin. - Suomalaista metsäteollisuutta ei tunneta kovin hyvin Euroopassa. Yritän edistää teollisuutemme tunnettuutta ja viedä viestiä muun muassa puurakentamisesta ja kestävästä kehityksestä. / Hankasalmen avoimien ovien päivän arvonnassa palkintoja voittivat: Fiskars juhlavuoden numeroitu kirves: Tuomo Hokkanen, Hännilä Fiskars retkikirves-setti: Arja Sivonen, Halkokumpu Katri Suvikorpi, Jyväskylä Fiskars kalan fileointisetti: Tarja Särkkä, Laukkavirta Eeva Ahonen, Korpilahti Osmo Hokkanen, Niemisjärvi Sagaform grilliotinsetti: Eeva Sulkula, Jyväskylä Pasi Hänninen, Hankasalmi Palkinnot lähetetään saajilleen postissa. 9

10 Työn äärellä Jatkoa juttusarjaan, jossa kuljemme koko prosessin läpi puukaupasta valmiiksi tuotteeksi asiakkaalle. Tomi Reinikainen ja John Deere -ajokone. 10 Versio

11 Linkki metsänomistajan ja sahan välissä Hankasalmen sahan avoimien ovien päivänä hakkuunäytöstä pyöritti Veljekset Reinikainen Oy. Yritykselle on tärkeintä pitää sekä saha että metsänomistajat tyytyväisinä. Tomi Reinikainen hyppäsi kangasniemeläisen perheyrityksen moton rattiin vuonna 1996, metsäkoulun jälkeen, työskenneltyään ensin pari vuotta ajokoneen kuljettajana. - Pyörin jo lapsesta asti mukana savotalla aina kun vain mukaan pääsi. Moton ajoon opetti isäni, ja yleensäkin parhaat opit metsässä työskentelyyn sain sedältäni ja isältäni. Toisen polven yrittäjä otti Veljekset Reinikainen Oy:n ohjat kokonaan käsiinsä loppuvuodesta Samalla Reinikaisen isän ja sedän vuonna 1977 perustaman yrityksen koko osakekanta siirtyi hänen nimiinsä. Nyt nuoren yrittäjän pyörittämä yhtiö työllistää omistaja mukaan lukien kuusi vakituista työntekijää sekä yhden alihankkijan. Omia koneita on yhteensä neljä, korjuuketjuja kaksi. Käteen sopivat koneet Ensimmäinen moto Veljekset Reinikainen Oy:lle hankittiin Siihen saakka metsää oli korjattu metsureiden perässä ajokoneilla ajaen. - Työohjeet tuotiin vielä tuonkin jälkeen pitkään paperilla metsään, kun työkoneissa ei vielä ollut tietokoneita, yrittäjä muistelee työuransa alkuaikoja. Veljekset Reinikainen Oy:n metsäkoneet vaihdetaan noin viiden vuoden välein, kun käyttötunnit alkavat lähestyä kymmentätuhatta. Suuria eroja eri konemerkkien välillä ei Reinikaisen mukaan ole. Tärkeintä on, että kone on toimintavarma ja tuntuu hyvältä omaan käteen. - Olemme olleet perinteinen Ponsse-talo, mutta viime vuonna hankittiin ensimmäinen John Deere. Aika nopeasti sitä kuitenkin oppii eri koneisiin, kun työ muuten on hallussa, Reinikainen kertoo. Kokemusta varmasti riittää, sillä nuoresta iästään huolimatta Reinikainen on työskennellyt metsässä jo kolmella vuosikymmenellä. Vaikka uravalinta tulikin verenperintönä, viihtyy mies ammatissaan hyvin. - Metsään on aina mukava mennä, oli kesä taikka talvi. Tanssiva metsämies Veljekset Reinikainen Oy on korjannut puuta Versowoodille vuodesta 2006 lähtien. Töitä on ollut kohtuullisesti, ja vuosittain korjuuketjujen kautta kulkee noin m 3 puuta. Toinen korjuuketjuista työskentelee Tuomo Marttisen, toinen Teemu Halmialan ostoalueella aivan Versowoodin hankinta-alueen pohjoisosassa. Mies kuvaa yhteistyötä mutkattomaksi. Hankasalmen sahakauppa lisäsi työmäärää ja teki aiemmin syrjäseutua olleesta hankinta-alueesta keskeisen. - Hankasalmen saha luo toimintaedellytyksiä myös meille, Reinikainen toteaa tyytyväisenä. Veljekset Reinikainen Oy:n hakkaama leimikkorakenne on päätehakkuuvaltaista. Vaikka työtä tehdäänkin sahan ehdoilla, erityisesti tukkia hakien, on metsänomistajakin Reinikaiselle tärkeä yhteistyökumppani. Siisti korjuujälki on ammattimiehen ylpeys. - Metsässä työskentelemme toisten omaisuuden parissa, mutta olemme samalla myös urakanantajan asialla. Sana hyvästä jäljestä leviää herkästi ja helpottaa toivottavasti myös ostomiehen puunhankintaa. Reinikainen pitää työstään ja pyrkii kapuamaan metsäkoneen ohjaamoon aina kun koneiden siirtelyltä ja paperitöiltä ehtii. Työssä viehättää omanlaisensa vapaus. - Ensisijaisesti olemme olemassa sahaa varten ja koneet käyvät sen tarpeiden mukaan, mutta silti voin suunnitella päiväni melko itsenäisesti. Kesäviikonloppuisin Tomi Reinikaisen löytää tanssilavoilta. Tanssikärpänen puraisi seitsemän vuotta sitten. - Tanssikurssista se lähti liikkeelle. Tanssi on mukava harrastus, jossa työasiat unohtuvat ja siinä sivussa kuntokin kasvaa huomaamatta, mies hymyilee. / Sana hyvästä jäljestä leviää herkästi ja helpottaa toivottavasti myös ostomiehen puunhankintaa. 11

12 Työstään ylpeä ja onnellinen Koprien ja Seppo Romon tiet kohtasivat ensimmäisen kerran Nikkarilan sahalla Siitä alkoi kumppanuussuhde, joka on jatkunut aina näihin päiviin saakka. Parasta on ollut se, että aina on voinut soittaa ja asioista on voinut puhua suoraan. Tykkään tekemisen tyylistä Versowoodilla. Seppo Romossa on ollut aina vähän rämäpään vikaa. Kun hän nuorena miehenä metsäkonetta ajaessaan kuuli sanottavan, että puuauton kuljettaminen on vaikeaa, päätti hän välittömästi ottaa asiasta selvää. Tie vei rekan rattiin ensin toisen palvelukseen ja puunajoon Nikkarilan sahalle. - Tapasin Keijo Kopran tuolloin ensimmäistä kertaa ja tuumasin, että tuollaiselle miehelle olisi turvallista päästä töihin, Romo muistelee. Rekan keula näytti kuitenkin kohti Eurooppaa, ja vuonna 1997 Romo perusti Tähtitiimi-yrityksensä. Useamman maailmalla vietetyn vuoden jälkeen Romo löysi itsensä Versowoodin Heinolan liimapuutehtaan pihasta lastinaan tehtaan osia. Yhtiö etsi samaan aikaan sattumalta puuautoilijoita. - En halunnut viettää enää yhtään joulua rekassa, joten jäin Suomeen töihin. Tekemisen meininkiä Nyt Romon kaikki kolme Volvoa ajavat Versowoodille, työntekijöitä on yhteensä kahdeksan ja verkostoon kuuluu myös yksi alihankkija. Nopeatempoinen puunajo sopii työstään ylpeälle miehelle. - Puunajo on jotain, mitä kouluissa ei opeteta. Kuljettaja voi kehittää itseään jatkuvasti ja ammattitaitoa voi osoittaa monin tavoin. Minulle on ylpeydenaihe olla särkemättä teitä ja saada auto ympäri sielläkin, missä sitä pidetään mahdottomana. Olen myös onnellinen siitä, että olen kuorma päällä pystynyt väistämään tiukassakin paikassa. Sellaisesta jää aina hyvä mieli. Yhteistyö Versowoodin kanssa on jatkunut tasaisesti jo 14 vuotta. Töitä on riittänyt, ja Romo on vilpittömän kiitollinen saamastaan mahdollisuudesta. - Parasta on ollut se, että aina on voinut soittaa ja asioista on voinut puhua suoraan. Tykkään tekemisen tyylistä Versowoodilla. Mitä kiivaampi tahti, sen paremmin se sopii minulle. Satojentuhansien kilometrien matkalle on mahtunut myös jos jonkinlaisia sattumuksia. Tiukassa paikassa äkkipikaisenakin tunnetusta miehestä kuoriutuu kuitenkin viilipytty. - Sanoin kerran Pesosen Eskolle, että matkalla on sitten sellainen mäki, johon auto ei tässä sohjossa nouse ilman ketjuja. Ei mennyt aikaakaan, kun Esko soitti, että kärri on nurin ja mitäs nyt tehdään. Sanoin, että mätä tukit pois, johon Esko totesi, että mättäisin kyllä, mutta kun tukijalat ei yletä maahan. Ajoin paikalle ja näky oli melkoinen. Tulin kysyneeksi, että ei tainnut olla Eskolla ketjuja kuin ranteissa, johon Esko vastasi kysymällä, että otinko hänen verokorttinsa mukaan. Mutta enhän minä nyt sellaisesta riehaantunut potkuja antamaan, eihän kukaan kärriä tahallaan sillä lailla kaada. Ratista rattaille Romon asenteena on, että eteenpäin mennään hymyssä suin eikä turhista kannata mököttää. Vastapainoa työlle tarjoavat vaimo Päivi, 4-vuotias Jarno-poika, rellestävät rottweilerit sekä pihassa asuvat kolme hevosta. Nuorena ravivalmentajan urasta haaveillut Romo päätyi metsäkoneen hyttiin isänsä patistamana, mutta toteutti unelmansa aikuisiällä. Ravivalmentajan paperit ovat taskussa, ja pihassa pörhistelevät hevoset pitävät ajatukset poissa työstä. - Versowoodin toimitusjohtajan kaima Ville eli Will Be Fever on silmäterämme. Ori päätyi meille pienten sattumusten kautta ja nyt treenaamme sitä yhdessä Jani Ripatin kanssa. Ostimme hevosen, jolla olin voittanut Totossa ja veikkaan, että voitan vastedeskin, Romo vinkkaa. / 12 Versio

13 Ajankohtaista Pääkonttori koki muodonmuutoksen Liki vuoden kestänyt Vierumäen pääkonttorin remontti on valmistunut. Lisätilan rakentamisen ohella remontti päivitti konttorin ilmeen nykyaikaisen raikkaaksi. Nyt päätökseen saatu remontti toteutettiin pitkän pohdinnan jälkeen. Vaihtoehtona tilojen uudelleenjärjestelylle oli kokonaan uuden konttorirakennuksen rakentaminen, sillä toimitusjohtajan mukaan Vierumäellä on jo pitkään istuttu lähes sylikkäin. - Olemme vuodesta toiseen sinnitelleet ahtaissa tiloissa ja nyt kun Hankasalmen kauppa kasvatti väkimäärää entisestään, oli korkea aika tehdä asialle jotain, Ville Kopra toteaa. Hän kuvailee vanhoja tiloja aikansa eläneiksi. Hankkeen suunnittelusta ja valvonnasta vastasi suunnittelutoimisto Rune & Bergin sisustusarkkitehdit SIO Jenni Herkama ja SIO Sari Grundström. Remontin myötä yläkertaan rakennettiin uudet koulutustilat sekä omat tilansa it-osastolle. Konttoritilojen uudelleenjärjestelyjen lisäksi työtilat, kokoushuoneet ja ruokala saivat Versowood-konsernin uuden ilmeen mukaisen värityksen. Kalustetoimittajana toimi ADI-Kalusteet Oy. - Uskon, että uusilla pinnoilla ja viihtyisällä työympäristöllä on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin. Avokonttorimaisempaan tilankäyttöön siirtyminen herätti aluksi pientä vastustusta, mutta jälkeenpäin muutosta on kiitetty. Työhuoneista ja ovista luopuminen lisää yhdessä tekemistä ja parantaa tiedonkulkua. Nyt tehdyn remontin ansiosta käytettävissä olevat tilat kasvoivat noin 20 prosenttia, mutta urakan hinta oli vain murto-osa uuden konttorin rakennuskustannuksista. Onnistuneiden ratkaisujen ansiosta uusien tilojen rakentamista voidaan Kopran mukaan siirtää ainakin kymmenen vuotta eteenpäin. / Vierumäen konttorin uudistettu aula. Uusi valoisa ruokala. Neuvotteluhuone Mänty. Koulutustila yläkerrassa. 13

14 Ajankohtaista Kuvassa vasemmalta; kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen, pääministeri Alexander Stubb, Ville Kopra, Heinolan kokoomuksen edustaja Irja Mällönen-Valkeinen ja ympäristöministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen. Maan ylintä johtoa Vierumäellä Pääministeri Alexander Stubb vieraili syyskuussa Versowoodin Vierumäen yksikössä. Tutustumiskäynti oli yhdistetty Heinolan Kokoomuksen 90-vuotisjuhlallisuuksiin, joiden yritysvierailukohteena toimi Versowood. Pääministeri Stubbin seurueeseen kuuluivat muun muassa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä Hämeestä kotoisin oleva kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen. - Tiukasta aikataulusta ja juuri voimaan astuneista EU:n Venäjä-pakotteista huolimatta pääministeri ennätti tutustua sekä sahan, monituotetehtaan että pellettitehtaan toimintaan. Yritysesittelyn ohella keskustelut sivusivat puunjalostusalan kuulumisia ja haasteita. Toimitusjohtaja Ville Kopra oli tyytyväinen tapaamiseen ja kiitteli Stubbin läsnäoloa. - Pääministerillä tuntui haastavasta tilanteesta huolimatta riittäneen aidosti kiinnostusta myös maamme perusteollisuutta ja sen tilaa kohtaan. / 14 Versio

15 Teollisuusneuvos Keijo Kopra piti elämäntyömerkkien saajien puolesta kiitospuheen keskuskauppakamarin toimitusjohtajalle Risto E.J. Penttilälle. Kuvassa muut palkinnon saaneet asianajaja Martti Kainulainen, yrittäjä Irja Mällönen-Valkeinen ja teollisuusneuvos Pekka Weckman. Valokuva: Sami Lettojärvi Huomionosoitus elämän mittaisesta työstä Kun on työskennellyt liki 60 vuotta sahateollisuudessa ja vieläpä menestyksekkäästi, on varmasti mitalin arvoinen. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ojensi Keijo Kopralle syyskuussa kultaisen elämäntyömerkin tunnustuksena pitkästä työrupeamasta ja vuosikymmenten tuloksellisesta yrittäjyydestä. Suomen elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä myönnettävä elämäntyömerkki tuli Kopralle yllätyksenä. - En ollut kuvitellut saavani mitään mitaleita, mutta kyllähän se mukavalta tuntuu, että yhteiskunnan puoleltakin on tämä tekeminen otettu huomioon. Sirkkelin ääreltä suursahuriksi Kopra toteaa olleensa nyrkit savessa vuodesta 1956 lähtien. Kaikki alkoi Juupajoelta isän omistaman kenttäsirkkelin ääreltä. - Heti kun lauta alkoi pysyä kädessä ja koulunkäynniltä ehdin, lähdin sahalle taaplaamaan lautoja. Kenttäsirkkelistä siirryttiin raamisahoihin, joista vuonna 1959 muodostui ensimmäinen sahalinja nykyisen Korkeakosken sahan viereiselle tontille. Kaiken kaikkiaan sahalaitoksia on pitkän ja vaiherikkaan matkan varrelle mahtunut kymmenen. Menestys on ollut vaihtelevaa, joskin pääosin plusmerkkistä. - Nollasta lähdettiin liikkeelle ja kyllähän tässä on ollut aikamoinen rupeama, että tulosta on alkanut syntyä. Ensimmäiset 30 vuotta mentiin ilman omaa pääomaa, pelkän luottamus- ja osaamispääoman voimin. Sahateollisuuden kenttä on muuttunut vuosikymmenten varrella pal- jon. Tehokkuus on kasvanut, sahausmäärät moninkertaistuneet ja pelikenttä avautunut. Aiemmin kaikki tila oli Kopran mukaan raivattava itse, mutta nykyisin esimerkiksi toimialan isompien toimijoiden suhtautuminen pienempiin on muuttunut parempaan suuntaan. - Nykytilanteeseen pääsy on vaatinut itsepäisyyttä, riskinottoa, pitkää päivää ja visiota, Kopra naurahtaa. Yhteistyöllä tulevaisuuteen Kopran käsien läpi on reilun 50 vuoden aikana kulkenut miljoonia sahatavarakuutioita, ja palveluksessa on työskennellyt tuhansia suomalaisia. Yksin ei matka olisi onnistunut Kopra arvostaakin rehtiä työntekoa. - Suoraselkäinen, kova työmies ansaitsee osansa tästä tunnustuksesta. Jotta töitä riittäisi hyville tekijöille jatkossakin, toivoisin, ettei ay-liike olisi aina niin tiukasti kaikkea vastaan. Asioita pitäisi ajatella hieman uudella tavalla, yhteisestä nykyaikaan sopivasta näkökulmasta. Sahateollisuuden viime vuosien vaikeuksista huolimatta teollisuusneuvos uskoo tulevaisuuteen ja näkee, että helpotusta voisi olla luvassa jo ensi vuonna. - Sahateollisuus vaatii menestyäkseen rakentamista ihan toisessa määrin kuin mitä viime vuodet ovat olleet. Asuntoja tarvitaan ja rakennetaan edelleen, ja uskonkin, että tilanne kääntyy paremmaksi jo lähiaikoina. / 15

16 Kauden tuote Lempeää lämpöä Satulinnaan Hirvensalmella sijaitsevan kartanohotelli Satulinnan lämmin tunnelma syntyy ainutlaatuisista puitteista. Peruslämpö saadaan Versowoodin pelleteistä. Satulinna tarjoaa upeat puitteet juhlien tai kokousten järjestäjille. Päätalo sekä piha- ja luksushuvilat tarjoavat pieluksen yhteensä 75 yöpyjälle, ja suurin juhlatila kestitsee parhaimmillaan 250 henkeä. Kokousten tai juhlien vietto Ryökäsveden rannalla on antoisa kokemus, jota maustavat luonnon rauha ja monipuoliset aktiviteetit. Linnan keittiössä häärii linnanrouva Raija Moilanen, joka henkilökuntineen takaa vieraiden viihtyvyyden. Joustavaa yhteistyötä hyvässä hengessä Pitkään vaivaistalona toiminut Satulinna sai uuden elämän vuonna 2001, jolloin tilat remontoitiin hotelli- ja ravintolakäyttöön. Pellettilämmitys otettiin käyttöön nelisen vuotta sitten. - Satulinnassa oli aiemmin öljylämmitys, jolle lähdettiin etsimään halvempaa ratkaisua. Ison, vanhan rakennuksen lämmittämiseen pelletti osoittautui edullisimmaksi vaihtoehdoksi, kuvaa Raija Moilanen valintaa. Moilanen kiittelee pelletin tarjoamaa tasaista lämpöä, mutta kertoo ison lämmityskattilan aiheuttaneen päänvaivaakin. - Aloitin Satulinnassa toukokuun alussa ja pellettilämmitys oli minulle monien muiden asioiden ohella täysin uutta. Olen nyt perehtynyt tähän lämmitysmuotoon ja tarvit- Hirvensalmen kartanohotelli Satulinnan päärakennus. taessa saanut Versowoodilta hyvää ohjeistusta. Versowood on alusta saakka vastannut Satulinnan pellettitoimituksista, ja linnanrouva kehuu yhteistyön sujuvuutta. Toimitukset ovat saapuneet perille ajallaan ja tarvittaessa nopeastikin. - Muista toimijoista poiketen Versowood toimittaa joustavasti myös pieniä pellettieriä, ja kohtuullinen kuljetusmatka pitää rahtikulut aisoissa. / Yhteystiedot yksiköittäin Versowood Group Oy Teollisuustie 60, Vierumäki Puh , faksi Versowood Oy Sahatoimiala: Vierumäen yksikkö Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Riihimäen yksikkö Teollisuuskatu 1, Riihimäki PL16, Riihimäki Puh , faksi Otavan yksikkö Sahantie 16, Otava Puh , faksi Hankasalmen yksikkö Ratakatu 1 A, Hankasalmi as. Puh , faksi Liimapuutoimiala: Vierumäen liimapuutehdas Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Heinolan liimapuutehdas Tähtiniementie 3, Heinola Puh , Faksi Infratoimiala: Vierumäen yksikkö Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Keravan kyllästämö Kyllästämöntie 100, Kerava Puh , faksi Energiatoimiala: Vierumäen yksikkö Sahatie 1 Teollisuustie 60 (tavaraliikenne) Vierumäki Puh , faksi Puupakkaustoimiala: Haukiputaan yksikkö Annalankankaantie 2, Haukipudas Puh , faksi Rovaniemen yksikkö Ahjotie 27, Rovaniemi Puh , faksi Riihimäen kelatehdas Teollisuuskatu 1, Riihimäki Puh , faksi Riihimäen lavatehdas Teollisuuskatu 1, Riihimäki Puh , faksi Porin lavatehdas Eerontie 3, Pori Puh , faksi Mikkelin lavatehdas Sahantie 16, Otava Puh , faksi Valkeakosken lavatehdas Peuranoronkatu 1, Valkeakoski Puh , faksi Versowood Oy, Muurlan tehdas Muurlantie 101, Muurla Puh , faksi Versowood Oy, Metsäosasto Tähtiniementie 3, Heinola Puh , faksi Versio

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Puusiltaseminaari Kommentti puheenvuoro12.2.2014 Ville Kopra

Puusiltaseminaari Kommentti puheenvuoro12.2.2014 Ville Kopra Puusiltaseminaari Kommentti puheenvuoro12.2.2014 Ville Kopra Versowood, lyhyesti: Suomen suurin yksityinen mekaanisen metsäteollisuuden yritys Toimintaa 12 yksikössä; 10 kotimaassa ja 2 Baltiassa Liikevaihto

Lisätiedot

Metsähallitus Oy, vaikuttaako muutos puumarkkinatilanteeseen? Hannu Virranniemi

Metsähallitus Oy, vaikuttaako muutos puumarkkinatilanteeseen? Hannu Virranniemi Metsähallitus Oy, vaikuttaako muutos puumarkkinatilanteeseen? Hannu Virranniemi Yhtiöt Pölkky Oy Pölkky Metsä Oy OOO Karelia Wood Ulea Oy Kitkawood Oy Kajaaniwood Oy Taivalkosken Voima Oy Kuusamo Hirsitalot

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group taustaa Lappi Timber Oy saha Keitele Engineered Wood Oy liimapuutehdas Hankkeen vaikuttavuus Puuta maailman

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 120,3 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa. Hinnat määräytyvät jatkuvasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella

Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa. Hinnat määräytyvät jatkuvasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella Puunjalostus ja Aluetalous Tommi Ruha Kuhmo Oy Sahatavaran Maailmanmarkkinat Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa selvästi alle 20 % tuotannosta Hinnat määräytyvät jatkuvasti

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Lapin Liikennepäivät 12.11.2015 Tehoa teollisuuden logistiikkaan Metsä Group ja logistiikka Metsä Groupissa Suomen

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla Paras puukauppatili Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla On monta tapaa korjata puuta. Meidän tapamme on maksimoida arvokkaan sahapuun määrä ja pitää kuitupuun osuus pienenä. K Keiteleen kanssa

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2011. Mika Ihamuotila 17.8.2011

Osavuosikatsaus 1-6/2011. Mika Ihamuotila 17.8.2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 Mika Ihamuotila 17.8.2011 Agenda 1) Keskeiset tapahtumat ja projektit: Kansainvälinen kasvu ja uudet myymälät Tuotelanseeraukset 2) Myynti: Markkinatilanteeseen nähden vahva liikevaihdon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki.

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki. Ruukki tänään Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama 14.11.2007 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki tänään Liikevaihto vuonna 2006: 3,7 mrd euroa 14 700 työntekijää

Lisätiedot

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät?

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? Tervetuloa! Atomitie 5, pitäjänmäki Suomalainen Mirasys Oy on kansainvälisesti

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät

Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät Heikki Vauhkonen 11.2.2010 Me Konsernituloslaskelman lyhennelmä 01-12/2009 01-12/2008 Muutos, % Liikevaihto 53,1 66,5-20,1 Liiketulos -2,4 3,2-173,5

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Stora Enson muutos jatkuu

Stora Enson muutos jatkuu Stora Enson muutos jatkuu Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, Markus Rauramo, talousjohtaja, Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja 19.8.2009 Sisältö Stora Enson muutos jatkuu Toimenpiteet Taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta

Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta Kalastusmatkailun merkitys ja tulevaisuus Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta Kalastuslain 2012 - - 2014 henki ratkaisee Vaikuttavuusulottuvuudet 1. Taloudelliset 2. Tiedolliset

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Q1 Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia Liikevaihto 33,4 (32,8) miljoonaa euroa Liikevoitto laski

Lisätiedot

Miksi töihin Metsäteollisuuteen?

Miksi töihin Metsäteollisuuteen? Miksi töihin Metsäteollisuuteen? 1 24.1.2008 Sari Rämö Kuka olen? Sari Rämö, KTM Tehnyt töitä insinöörien kanssa vuodesta 1990. Pakkausteollisuus SCA joulukuu 2000 SCA Packaging Suomen toimitusjohtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Verso Liimapuu -Ekologista kestävyyttä

Verso Liimapuu -Ekologista kestävyyttä Verso Liimapuu -Ekologista kestävyyttä Ekologista kestävyyttä liimapuulla Perinteisen sahatavaran rinnalle on kehitetty lujuusominaisuuksiltaan ylivoimainen liimapuu. Verso liimapuu tuotetaan valikoidusta

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Versowood - kumppanisi hyvissä puukaupoissa

Versowood - kumppanisi hyvissä puukaupoissa Versowood - kumppanisi hyvissä puukaupoissa Versowood kaikkea puusta Puunhankinta on kahden kauppa Hankimme puuta suomalaisista, kestävästi hoidetuista metsistä eri tuotantoyksiköidemme käyttöön. Puunhankinta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot