Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä tilaukseen perustuvien modulaaristen palvelujen tarjoamisesta ja käytöstä. Hankkimalla Dellin modulaarisia palveluita tai osallistumalla modulaariset palvelut sisältävään esittelyyn, kokeiluun tai ohjelman arviointiin asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelunkuvauksen käyttöehtoja. Ehtoihin kuuluvat palvelunkuvauksen liitteet, vakiokokonaispalvelusopimus, Dell-palveluiden käyttöoikeussopimus ja hyväksyttyjen käytäntöjen ehdot sekä muut tähän asiakirjaan liitetyt ehdot (joita kutsutaan yleisnimellä "sopimus"). Tässä sopimuksessa "Dell" tarkoittaa asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa määritettyä Dell-yksikköä tai - edustajaa. Asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa on eritelty järjestelmien lukumäärä ja loppukäyttäjät, joita varten asiakas on hankkinut vähintään yhden tämän palvelukuvauksen liitteissä ("modulaariset palvelut") mainitun palvelun sekä tilausmäärät tai -hinnat ja sovellettavissa oleva tilauspalvelun voimassaoloaika (kuten tästä asiakirjasta käy ilmi). Asiakas hyväksyy, että modulaaristen palvelujen uudistaminen, muuttaminen, laajentaminen tai jatkaminen tapahtuu sillä hetkellä voimassa olevan sopimuksen mukaan. Sopimus on luettavissa osoitteessa Vakiokokonaispalvelusopimus Asiakkaat Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Aasian ja Tyynenmeren ja Japanin (APJ) alueella. Delliltä Yhdysvalloista, Kanadasta tai APJ-alueelta hankitut modulaariset palvelut tuotetaan asiakkaan erikseen Dellin kanssa tekemän kokonaispalvelusopimuksen yhteydessä ja sen mukaisesti, mikäli sopimus nimenomaisesti valtuuttaa asiakkaan tilaamaan sopimuksen mukaisia modulaarisia palveluita tai, mikäli sopimusta ei ole tehty, Dellin vakiokokonaispalvelusopimuksen mukaisia modulaarisia palveluita (saatavilla osoitteesta Vakiokokonaispalvelusopimus on sisällytetty kokonaisuudessaan tähän asiakirjaan. Asiakkaat muualla kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa tai APJ-alueella. Yhdysvaltojen, Kanadan ja APJ-alueen ulkopuolelta hankitut Dellin modulaariset palvelut, kuten Euroopan talousalueella (ETA) hankitut palvelut, tuotetaan Dellin vakiokokonaispalvelusopimuksen yhteydessä ja sen mukaisesti. Asiakirja on luettavissa osoitteessa ja on sisällytetty tähän asiakirjaan kokonaisuudessaan. Dell-palveluiden käyttöoikeussopimus ja hyväksyttyjen käytäntöjen ehdot Tässä sopimussa mainittujen tilauspohjaisten moduaalisten palveluiden käyttö asiakkaan (mukaan lukien kuka/mikä tahansa taho, jonka asiakas on valtuuttanut käyttämään modulaarisia palveluita), Dellin valtuuttaman jälleenmyyjän tai hallinnoidun palveluntarjoajan toimesta on rajoitettu asiakkaan tilauspalvelun voimassaoloajan osalle ja on Dellin palveluiden käyttöoikeussopimuksen ja hyväksyttävien käytäntöjen alaista. Käyttöoikeussopimus ja käytännöt ovat nähtävissä osoitteessa ja kokonaisuudessaan viitteenä tässä asiakirjassa. Liitteet Palvelukuvaksen liitteet sisältävät jokaisen Dellin tällä hetkellä tarjoaman modulaarisen palvelun kuvauksen. Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa vahvistetut modulaarisen palvelun liitteet. Valinnaiset palvelut Lisäpalveluita (kuten valinnaiset palvelut tai konsultointi-, hallinta-, ammattilais-, tuki- tai koulutuspalvelut) saattaa olla tarjolla erikseen (kuvaus erillisessä työmääräyksessä tai muussa kolmannen osapuolen kanssa allekirjoitetussa sopimuksessa). * URL-osoitteen kautta asiakas pääsee Dellin maailmanlaajuiselle palvelusopimussivulle, josta asiakas voi valita alueensa, kielen (jos saatavilla) ja sopivan yrityssegmentin, johon asiakas on ostanut palvelun (esimerkiksi suuryritykset, pienet ja Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu1 / 25

2 keskisuuret yritykset ja/tai julkinen sektori). Asiakas voi valita sieltä sopivan palvelusopimuksen (esimerkiksi CMSA:n tai palvelukuvauksen). Voit myös ottaa yhteyttä Dell-myyntiedustajaasi, mikäli tarvitset apua palvelusopimuksen hankkimisessa. Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen hyväksyminen Asiakkaalle lähetetään esittelysähköposti, joka sisältää aktivointiohjeet ja Internet-linkin tähän sopimukseen. Modulaaristen palveluiden tilauksen tekeminen edellyttää, että asiakas avaa esittelysähköpostin linkin, lukee ja sähköisesti hyväksyy tämän sopimuksen ehdot (tai allekirjoitettava palvelun kuvaus, jos niin vaaditaan). Lisäksi asiakkaan on tarvittaessa määritettävä yhteyshenkilöt, joiden avulla Dell voi tarjota, jakaa ja ottaa käyttöön modulaariset palvelut ja niihin liittyvät ohjelmistot ("palvelun mahdollistavat ohjelmistot") asiakkaan ITinfrastruktuurin tuetuissa laitteissa ("järjestelmät") sekä määritettävä myös jokainen käyttäjä, jonka asiakas on valtuuttanut käyttämään palveluita ("loppukäyttäjät"). 2. EEA- ja APJ-alueilla ja Kanadassa toimivien asiakkaiden tietoturva. Niiden asiakkaiden, joiden toiminta tapahtuu Euroopan talousalueella, APJ-alueella tai Kanadassa, Dellille näiden modulaaristen palveluiden toteuttamisaikana toimittamat tai Dellin käyttöön antamat henkilökohtaiset tiedot voidaan tallentaa asiakkaan toimintamaan sisällä tai sen ulkopuolelle maahan, jonka tietosuojan taso poikkeaa asiakkaan toimipaikan tietosuojan tasosta, missä tapauksessa Dell varmistaa tarvittavin toimenpitein henkilökohtaisten tietojen asianmukaisen suojauksen. Dell ei vastaa minkään asiakkaan puolesta tallennettujen tietojen sisällöstä. Dell käsittelee henkilökohtaiset tiedot asiakkaan antamien lainmukaisten ohjeiden perusteella. Tarkempia tietoja siitä, miten Dell käsittelee asiakastietoja, on tämän sopimuksen asianomaisissa liitteissä, Dell-palveluiden käyttöoikeussopimuksessa ja hyväksyttyjen käytäntöjen ehdoissa. On huomattava, että näitä modulaarisia palveluja ei saa käyttää paikoissa, joissa edellytetään sellaisten luottamuksellisten, henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, kuten tiedot henkilön rodullisesta tai etnisestä alkuperästä, terveydestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Jos on tarpeen, että Dell kerää ja käsittelee luottamuksellisia, henkilökohtaisia tietoja tai että asiakkaalla on pyyntö, jota ei voi toteuttaa tämän sopimuksen puitteissa, asiakkaan on otettava yhteys Delliin mahdollisten vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseksi. ETA-alueella toimivat asiakkaat ja Dell sopivat, että (i) ETA-alueella voimassa olevien tietosuojadirektiivi 95/46/EY:n mukaisten tietosuojalakien mukaisesti asiakas on rekisterinpitäjä ja Dell asiakkaan tietojen käsittelijä ja että (ii) osapuolet noudattavat tietosuojadirektiivi 95/46/EY:n mukaisten, asiakkaan toimintamaan lakien osapuolille asettamia velvotteita. APJ-alueella ja/tai Kanadassa toimivat asiakkaat ovat velvollisia varmistamaan, että Dellille toimitettavien tai Dellin käyttöön annettavien henkilötietojen keräyksessä ja siirrossa noudatetaan soveltuvia lakimääräisiä vaatimuksia. 3. Aktivointipäivämäärä ja tilauspalvelun kesto Tilauksen vastaanottamisen ja hyväksymisen jälkeen Dell lähettää asiakkaalle sähköpostitse modulaarisen palvelun toimittamista koskevat ohjeet. Hankittujen modulaaristen palveluiden aktivointipäivämääräksi katsotaan ohjeiden toimituspäivä, paitsi jos osapuolet ovat aikaisemmin kirjallisesti sopineet aktivointipäivämäärästä toisin. Tilauspalvelun kesto (esimerkiksi 3 kuukautta tai 3 vuotta) määritetään asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa. Aktivointipäivämääränä tai hieman sen jälkeen Dell antaa asiakkaalle ja kaikille loppuasiakkaille tämän sopimuksen mukaiset oikeudet palvelun käyttöön. Ellei kokeiluajan tai arviointiohjelman ehdoissa muuta mainita, asiakkaat, jotka eivät ilmoita peruuttavansa palvelua ennen kokeiluajan päättymistä tai arviointiohjelman jakson päättymistä, rekisteröidään automaattisesti arviointiohjelman jakson tai kokeiluajan päättymisen jälkeen tilauspalvelun tilaajiksi asianomaisen kokeiluajan tai arviointiohjelman mukaisella kuukausittaisella tai vuosittaisella sopimuksella. 4. Kokeiluaika ja arviointiohjelmat Ellei kokeiluajan tai arviointiohjelman ehdoissa muuta mainita, asiakkaat, jotka eivät ilmoita peruuttavansa palvelua ennen kokeiluajan päättymistä tai arviointiohjelman jakson päättymistä, rekisteröidään automaattisesti arviointiohjelman jakson tai kokeiluajan päättymisen jälkeen tilauspalvelun tilaajiksi kuukausittaisella tai vuosittaisella sopimuksella (asianomaisen kokeiluajan tai arviointiohjelman mukaisesti). 5. Sopimuksen irtisanominen CMSA-sopimuksen irtisanomisehtojen mukaisesti, mutta sovellettavien paikallisten lakien, joita ei voida sopimuksin rajoittaa, puitteissa, asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tämän palvelun tilausta ennen tilauspalvelun voimassaoloajan päättymistä. Lisätietoja asiakkaan mahdollisista sopimuksen peruutustavoista löytyy alla olevasta automaattista uusimista koskevasta osiosta. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelun aikana seuraavista syistä: Jos asiakasyritys menee konkurssiin tai joutuu muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, lopettaa liiketoiminnan tai ei pysty täyttämään tämän sopimuksen taloudellisia ehtoja. Asiakas ei maksa palvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti. Asiakas ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa. Asiakas ei noudata kaikkia tämän sopimuksen käyttöehtoja. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu2 / 25

3 Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan laskussa mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen voimaantulopäivämäärä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos laki edellyttää muuta peruutusehtoa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAAN, ASIAKKAAN DELLILLE MAKSETTUJA TAI MAKSUA ODOTTAVIA MAKSUJA EI HYVITETÄ. 6. Automaattinen uusiminen Jos asiakas ei kieltäydy sopimuksen automaattisesta uusimisesta ilmoittamalla siitä Dellille kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen tilauspalvelun nykyisen sopimusjakson päättymistä, sopimus uusitaan automaattisesti tilauspalvelun alkuperäisen sopimusjakson pituisen uuden sopimusjakson ajaksi. 7. Palvelun siirtäminen Asiakas ei saa siirtää tätä palvelua tai mitään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla myönnettyjä oikeuksia kolmannelle osapuolelle. On sallittua siirtää Dell-palvelu itsenäisesti käyttäjien välillä (samassa maassa) ja siirtää järjestelmiä asiakkaan järjestelmässä, mikäli siirto ei edellytä tukea Delliltä. Palvelun sisäiset siirrot, tuonnit tai siirtymiset, jotka edellyttävät alkuperäistä käyttöönottoa enemmän Dell-tukea, ovat saatavilla vain erikseen hankittuina (määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa). 8. Dellin kumppanit. Dell voi käyttää tytäryhtiöitä tai alihankkijoita palveluiden tuottamiseen. Palveluita voidaan tuottaa muuallakin kuin siinä maassa, jossa asiakas ja/tai Dell sijaitsee. Dell voi ajoittain vaihtaa palveluiden tuottamispaikkaa ja/tai palvelun tuottavaa osapuolta. Dell on kuitenkin vastuussa asiakkaalle toimitetuista palveluista. 9. Tuetut tuotteet Tuetut tuotteet ja käyttöjärjestelmät on määritetty osoitteessa Vaikka jokin tuote tai tuoteversio mainitaan tuettujen laitteiden ja käyttöjärjestelmien luettelossa, sitä ei kuitenkaan tueta, jos laitevalmistaja tai ohjelmistojulkaisija ei enää tue kyseistä tuotetta tai määritystä. 10. Dellin keräämät järjestelmämääritystiedot Asennettu palvelun mahdollistava ohjelmisto kerää tilauspalvelun aikana ja sen jälkeen asiakkaalta ja asiakkaan järjestelmistä peräisin olevia järjestelmänmääritystietoja ja lähettää tiedot Dellille. Dellillä on oikeus käyttää tietoja vain asiakkaan palveluiden tuottamiseen, tuote- ja palvelutiedon jakamiseen asiakkaalle ja asiakkaan tilausten ja palvelupyyntöjen täyttämiseen. Asiakas voi milloin tahansa poistaa palvelun mahdollistavat ohjelmistot, jos asiakas haluaa, että Dell ei enää kerää järjestelmämääritystietoja. Jos asiakas poistaa palvelun mahdollistavat ohjelmistot tilauspalvelun voimassaolon aikana, palvelu ei enää toimi odotetulla tavalla, ennen kuin palvelun mahdollistavat ohjelmistot palautetaan. Tilauspalvelun päättyessä tai palvelun irtisanomisen jälkeen palvelun mahdollistava ohjelmisto, jota asiakas ei poista, jatkaa tietojen keräämistä ja tietojen Dellille lähettämistä. 11. Saatavuus eri alueilla Näitä modulaarisia palveluja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa paikoissa. Dellin vastuu tarjota modulaarisia palveluja järjestelmissä, joiden käyttöpaikka muuttuu, riippuu palvelujen saatavuudesta muuttuneessa käyttöpaikassa, ja palvelujen tarjoamisesta voidaan myös periä erillinen lisämaksu. 12. Laitemääräkohtainen laskutus Niiden järjestelmien, yksiköiden (postilaatikot, vastaanottajat, jne.) ja käyttäjien määrä, joille asiakas on hankkinut modulaariset palvelut, sekä kaikkien näiden tilauspalvelun kesto ja ehdot, on määritetty asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa. Jos palveluita käytetään useammissa järjestelmissä, useampien käyttäjien toimesta tai pidempään (kuin tilauspalvelussa on määritetty), tästä peritään asiakkaalta lisämaksu. Lisämaksun suuruus laskutusjaksoa kohti määräytyy kertomalla ylimääräisten järjestelmien, yksiköiden tai käyttäjien ylimääräisen käytön osuus asiakkaan alkuperäisen laskun järjestelmä-, yksikkö- tai käyttäjäkohtaisella summalla. Asiakkaan velvollisuudet Asiakas varmistaa, että esittelysähköposti siirretään asiakkaan organisaatiossa henkilölle, jolla on oikeus hyväksyä sopimus asiakkaan puolesta ja että tämä henkilö hyväksyy viestin sähköisesti (mikäli kyseessä on palvelukuvaus, henkilö allekirjoittaa palvelukuvauksen). Asiakas antaa Dellin käyttöön riittävästi henkilökuntaansa Dellin modulaaristen palveluiden käyttöönottoa varten. Lisäksi asiakas huolehtii siitä, että Dellin käytössä on yksittäinen yhteydenottopiste, joka koordinoi palveluja käyttäjien tai käyttäjäryhmien kanssa ja varmistaa, että asiakas on valtuuttanut modulaaristen palveluiden tai lisäpalveluiden lisäyspyynnöt tai laajennukset asiakkaan järjestelmiin. Asiakkaan on varmistettava, että laitteiston vähimmäisvaatimukset täyttyvät tuoteoppaiden määritysten mukaisesti, että laitteisto on määritelty modulaaristen palveluiden edellyttämällä tavalla ja että käytössä on riittävä Internet-yhteys. Asiakkaan on varmistettava, että asiakkaalla ovat voimassaolevat tilaukset tai lisenssit muiden valmistajien ohjelmistoihin, joita käytetään tai hallinnoidaan modulaarisissa palveluissa. Asiakkaan on asennettava, tai tarvittaessa mahdollistettava niiden etäjakelu, palvelun mahdollistavat ohjelmistot sen käyttäjille ja järjestelmiin sekä poistettava nämä ohjelmistot, kun tilauspalvelun voimassaolo päättyy. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu3 / 25

4 Dellin moduularipalveluiden liite 1 Hajautettu laitehallinta: IT-resurssien hallinta Dellin IT-resurssienhallintapalvelulla asiakas voi seurata kaikkien järjestelmien laitteistokokoonpano- ja määritystietoja ja noutaa näitä tietoja sekä käyttää näitä tietoja järjestelmänvalvojan konsolissa. Omaisuudenhallintapalvelulla asiakas voi myös määrittää laitteita tietyille käyttäjille sekä suorittaa käyttäjien puolesta etäpalveluita Internetin kautta. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat yhdessä tekniset vaatimukset, järjestelmävaatimukset ja IT-infrastruktuurivaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Aloittamisen lisäapupalvelut, joista saat vakiotarjousta laajemman koulutuksen, joka kattaa muun muassa rekisteröintisivun muutokset ja yrityskonsultoinnin erillisen ammattilaispalvelusopimuksen puitteissa. Tekniset vastuut ja vaatimukset Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttäjille asentamisesta tai niiden etäjakelun mahdollistamisesta. Asiakas on vastuussa tilauspalvelujakson lopussa tapahtuvasta palvelun mahdollistavan ohjelmiston ja järjestelmänmääritystiedon poistamisesta. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu4 / 25

5 Dellin moduularipalveluiden liite 2 Hajautettu laitehallinta: ohjelmistojakelu Dellin ohjelmistojakelupalvelulla asiakas voi ottaa käyttöön ohjelmistopaketteja tai -päivityksiä Microsoft Windows järjestelmissä (joko asiakkaan, Dellin tai kolmannen osapuolen ohjelmistot ja päivitykset) järjestelmänvalvojan konsolin pakettikirjastotoiminnolla. Järjestelmänvalvojan konsolissa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojat voivat ladata ja jakaa ohjelmistopaketteja järjestelmiin, koko yritykseen tai valituille käyttäjille sekä hankkia tietoja käyttöönottotiloista. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Sellaisten ohjelmistopakettien kehitys, joilla asiakkaat voivat tukea jakelua käyttäjille ja järjestelmiin. Aloittamisen lisäapupalvelut, joista saat vakiotarjousta laajemman koulutuksen, joka kattaa muun muassa ohjelmistojen ja ohjelmistopakettien jakelun välityspalvelinten asentamisen ja määrittämisen sekä ohjelmistojen testauksen erillisen ammattilaispalvelusopimuksen puitteissa. Tekniset vastuut ja vaatimukset Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavan ohjelmiston asentamisesta tai tarvittaessa käyttäjien etäjakelun helpottamisesta sekä ohjelmistonjakelupakettien kehittämisestä, testaamisesta, validoimisesta, jakelusta ja palauttamisesta. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu5 / 25

6 Dellin moduularipalveluiden liite 3 Hajautettu laitehallinta: korjaustiedostojen hallinta Korjaustiedostojen hallintapalvelussa Dell valvoo ja arvioi uudet suojaustiedotteet ja niihin liittyvät ohjelmistojen korjaustiedostot, jotka koskevat sopimuksen puitteissa tuettuja käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia. Korjaustiedostojen hallintapalvelulla asiakas voi jakaa korjaustiedostoja järjestelmiin seuraavilla tavoilla (asiakas voi valita haluamansa): Automaattinen korjaustiedostojen hallinta Dell tarjoaa korjaustiedostot oikein määritettyjen järjestelmien käytettäväksi korjaustiedostoluettelossa. Asiakas voi määrittää soveltuvat järjestelmät käytäntöihin, jotka säätelevät korjaustiedostoluettelon korjaustiedostojen automaattista jakelua. Useiden korjaustiedostojen hallinta Dell tarjoaa ohjelmistojen korjaustiedostot käytettäväksi useiden korjaustiedostojen hallintapalvelulla, jolla asiakas voi ottaa käyttöön useita korjaustiedostoja yhdellä jakelukerralla useissa tai yhdessä järjestelmässä. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin korjaustiedostojen jakelunhallintapalvelulla voit ottaa tarkistettuja ja hyväksyttyjä korjaustiedostoja käyttöön asiakkaan järjestelmissä ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Aloittamisen lisäapupalvelut, joista saat vakiotarjousta laajemman koulutuksen, joka kattaa muun ohjelmistojen korjaustiedostojen analysoinnin erillisen ammattilaispalvelusopimuksen puitteissa. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Asiakkaan velvollisuudet Asiakas on vastuussa ohjelmistojen korjaustiedostojen testaamisesta, ennen kuin ne otetaan käyttöön IT-ympäristössä tai järjestelmissä. Korjaustiedostojen hallinnassa asiakkaan on kirjallisesti ilmoitettava Dellille korjaustiedoston hyväksymisestä ennen sen jakelua. Asiakas voi käyttää korjaustiedostojen käyttöönottoraportteja järjestelmänvalvojan konsolissa. Asiakas on yksin täysin vastuussa käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen ristiriidoista, jotka aiheutuvat asiakkaan valitsemien korjaustiedostojen itse tehdystä jakelusta. Asiakas on vastuussa kaikista korjaustiedostojakeluista, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin (esimerkiksi muut kuin Microsoft-käyttöjärjestelmien korjaustiedostot tai muut Microsoft Office -ohjelmistojen korjaustiedostot), jotka suoritetaan käyttäjän pyynnöstä, sekä palvelukeskuksen aloittamista tapahtumista. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu6 / 25

7 Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu7 / 25

8 Dellin moduularipalveluiden liite 4 Hajautettu laitehallinta: haittaohjelmien torjunta ja virustorjunta Dellin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalvelu auttaa asiakasta varmistamaan, että kaikkien järjestelmien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistot ovat ajan tasalla, sekä valvomaan järjestelmien haittaohjelmien ja virustarkistusten tilaa. Dellin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalvelu käsittää seuraavat toiminnot järjestelmänvalvojan konsolissa: Asiakas voi suorittaa ja valvoa soveltuvien järjestelmien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistojen päivityksiä. Asiakas voi suorittaa koko järjestelmän tarkistuksia järjestelmissä, joihin on asennettu tuettu virustorjuntaohjelmisto. Asiakas voi tarkastella haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistojen määrityspäivitysten ja aiempien tarkistusten raportteja. Asiakas voi hallita ja valvoa Windows -järjestelmien omaa palomuuria. Asiakas voi käyttää apuohjelmia ongelmallisten virustorjuntaohjelmistojen korjaamiseen. Asiakas voi käyttää omia virustentorjunnan ohjelmistolisenssejään tai Dell voi myydä asiakkaalle kolmannen osapuolen virustentorjunnan ohjelmistolisenssin palvelun osana. Ohjelmistopaketti on saatavilla asiakkaan pakettikirjastosta järjestelmänvalvojan konsolissa. Kolmannen osapuolen virustorjuntaohjelmisto tarjotaan asiakkaalle kyseistä ohjelmistoa koskevien käyttöoikeuksien mukaisesti. Dellin tarjoama virustorjuntaohjelmisto sisältää seuraavat toiminnot: Se tarkistaa automaattisesti kunkin järjestelmän ladatut tiedostot ja sähköpostiliitteet. Se päivittää kunkin järjestelmän virusmääritykset säännöllisesti tietokoneen viruksilta suojaamiseksi. Kuten muutkin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistot, Dellin toimittama ohjelmisto suojaa vain tunnettuja viruksia ja haittaohjelmia vastaan, ja sen käyttöä säätelevät ohjelmistojulkaisijan lisenssisopimukset. Tuetut ohjelmistoversiot ja tuotteet on lueteltu julkaisutiedoissa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalveluihin kuuluvien asiakkaan haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntasovellusten etähallinta-, raportointi- ja päivityspalvelu. Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu8 / 25

9 Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa virustorjuntaohjelmiston asiakkaan pakettikirjastossa, jota asiakas voi käyttää järjestelmänvalvojan konsolissa. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan vastuulla on virustorjuntojen määrittäminen ja korjaaminen sekä niihin liittyvien ongelmien ja virheiden korjaaminen käyttäjien tietokoneissa. Palvelun mahdollistava ohjelmisto voi automaattisesti poistaa nykyiset virustorjuntaohjelmistot, mutta näiden ohjelmistojen poistamista ei taata tähän palveluun, joten asiakas on viime kädessä itse vastuussa nykyisten virustorjuntaohjelmistojen poistamisesta. Dell voi asiakkaan pyynnöstä tarjota näiden ohjelmistojen poistamispalvelun lisäpalveluna tai valinnaisena hallittuna palveluna, jota koskee erillinen sopimus. Kun palvelun mahdollistava ohjelmisto poistetaan mistä tahansa soveltuvasta järjestelmästä, kun sopimus päättyy tai se irtisanotaan, mitään järjestelmissä ennen palveluun kuuluvien ohjelmistojen asentamista ollutta haittaohjelmien torjunta- tai virustorjuntaohjelmistoa ei palauteta tai asenneta uudelleen järjestelmiin. Asiakas on yksin vastuussa aiempien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistojen palauttamisesta tai uudelleenasentamisesta. Asiakas vastaa tästä aiheutuneista kuluista itse. Yhteistyö Dellin kanssa sen varmistamiseksi, että aiemmat virustorjuntaohjelmistot poistetaan järjestelmistä ennen tämän palvelun käyttöönottoa. Asiakkaan sallimien tai tarjoamien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalveluiden käyttöönotto ja asentaminen järjestelmissä. Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttäjille asentamisesta tai niiden etäjakelun mahdollistamisesta. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu9 / 25

10 Dellin moduularipalveluiden liite 5 Hajautettu laitehallinta: verkkovarmistus ja -palautus Dellin verkkovarmuuskopiointi- ja -palautuspalvelu mahdollistaa tietojen ajoitetun varmuuskopioinnin kaikissa kelvollisissa järjestelmissä. Tämä pienentää tietojen pysyvän menettämisen riskiä, jos tiedot on tallennettu järjestelmään, joka käyttää verkkovarmuuskopiointi- ja -palautuspalvelua, ja jos tiedot ovat palautettavissa verkkovarmuuskopiointi- ja palautuspalvelun tiedostojen säilytysasetusten mukaisesti. Dellin verkkovarmuuskopiointi- ja palautuspalvelu tarjoaa seuraavat toiminnot: Se varmuuskopioi automaattisesti kaikkien kelvollisten järjestelmien käyttäjien tiedot. Se varmuuskopioi tiedot osittain, mikä lyhentää varmuuskopiointi-istuntojen kestoa ja vähentää verkkolähetysten määrää. Se tunnistaa järjestelmien päällekkäiset tiedot, mikä vähentää päällekkäisten tietojen varmuuskopiointia. Se tarjoaa käyttäjien oman palvelun, jolla käyttäjät voivat palauttaa varmuuskopioidusta tiedostosta jopa 10 eri versiota. Se tunnistaa ja raportoi kunkin järjestelmän varmuuskopiointitilan ja mahdollistaa varmuuskopioinnin etäkäytön hallituissa laitteissa. Se sisältää asiakkaan IT-järjestelmänvalvojien ympärivuorokautisen ja kaikkina viikonpäivinä tarjottavan tuen, josta järjestelmänvalvojat saavat apua varmuuskopioitujen tiedostojen palauttamisessa ja asiakkaan järjestelmiin asennettujen verkkovarmuuskopiointiohjelmistojen korjaamisessa. Tiedostojen säilytysasetukset ovat seuraavat: Kustakin tiedostosta säilytetään varmuuskopioituna useita versioita, enintään 10 versiota per tiedosto. Jos varmuuskopioituna on alle 10 versiota, vanhoja versioita säilytetään 90 päivää, ennen kuin ne poistetaan. Järjestelmistä poistettuja tiedostoja säilytetään 90 päivää, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi. Tiedostoja, jotka jätetään varmuuskopioimatta, säilytetään 31 päivää, ennen kuin ne vanhentuvat. Peruutettujen tilien tiedostot vanhentuvat 30 päivässä. Jos järjestelmän tietoja katoaa, Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille milloin tahansa ja välittömästi (24x7x365) salausavaimen, jolla he voivat palauttaa kyseisen järjestelmän tiedot. Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen on asiakkaan vastuulla. Dell pidättää oikeuden rajoittaa varmuuskopioitujen tietojen määrää järjestelmäkohtaisesti tai kokonaismäärän suhteen. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu10 / 25

11 Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joilla voi palauttaa tietoja tai siirtää niitä uuteen järjestelmään. Verkkovarmuuskopiointiohjelmistopakettien jakelu asiakkaan järjestelmiin ja käyttäjille. Mukautettujen varmuuskopiointiohjelmistopakettien tai -kokoonpanojen kehittäminen Dell perustaa asiakkaan käyttöön verkkovarmuuskopiointiyhteisön, jonka kokoonpanot ja asetukset voidaan mukauttaa. Dell tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa puhelimitse ja sähköpostitse. Dell selittää, mitkä kokoonpanot ovat käytettävissä, ja luo asiakkaan tarpeita vastaavan verkkovarmuuskopiointiasennusohjelman ja hallinnoi sitä. Verkkovarmuuskopiointi ja tietojen DVD-vienti Dell vie käyttäjän tiedot DVD-levylle ja toimittaa levyn asiakkaan määrittelemälle yhteyshenkilölle. Tekniset vastuut ja vaatimukset Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttäjille asentamisesta tai niiden etäjakelun mahdollistamisesta. Asiakas on vastuussa käyttäjien ja järjestelmien verkkovarmuuskopiointi- ja -palautustilien luomisesta järjestelmänvalvojan konsolissa. Dell peruuttaa kaikki määrittämättömät tilit ja poistaa varmuuskopioidut tiedot 30 päivää niiden luomisen jälkeen. Asiakas on vastuussa koko järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista ajalta ennen Dell-palvelua (mukaan lukien käyttöjärjestelmän varmuuskopiot ja käyttöjärjestelmän näköistiedostot). Asiakas on vastuussa tiedostojen jakamisesta muille käyttäjille sekä yhteistyöstä muiden käyttäjien kanssa. Asiakas on vastuussa mukautetuista raporteista sekä raporteista, jotka eroavat normaaleista Dell-raporteista. Asiakas on vastuussa jaettujen järjestelmien ja useiden käyttäjien järjestelmien tiedostojen varmuuskopioista. Asiakas on vastuussa sellaisten tiedostojen palauttamisesta, joiden varmuuskopiointi ei kuulu tämän palvelun piiriin. Asiakas on vastuussa siitä, että kaikkien yrityspalomuurien portti sallii asiakkaan ja palvelimen välisen liikenteen. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu11 / 25

12 Dellin moduularipalveluiden liite 6 Hajautettu laitehallinta: Kannettavan tietokoneen tietojen salaus Dellin kannettavien tietokoneiden tietojen salauspalvelu tarjoaa keskitetyn tietojen salaus- ja käyttöratkaisun asiakkaan järjestelmissä. Tämä palvelu tarjoaa tietojen salauksen, joka suojaa laitteisiin tallennettuja tietoja. Dellin kannettavien tietokoneiden tietojen salauspalvelu käsittää seuraavat toiminnot: Se tarjoaa paikallisten tietokoneiden ja etätietokoneiden salauksen keskitetyn hallinnan. Se tarjoaa käytäntöpohjaisen automaattisen salausavainten poistamisen. Se tarjoaa salausavainten keskitetyn hallinnan ja palauttamisen. Se tarjoaa viimeisen tunnetun IP-osoitteen seurantapalvelun. Dell suorittaa asiakkaan pyynnöstä seuraavat palvelut: Salausavaimen poistaminen Jos asiakkaan hyväksytty yhteyshenkilö ilmoittaa, että järjestelmä, jossa tietojen salauspalvelu on käytössä, on kadonnut tai varastettu, Dell käynnistää prosessin, joka tuhoaa järjestelmän salausavaimen, jolloin tietoja ei voida käyttää luvattomasti. Nämä prosessit käynnistyvät, kun järjestelmä muodostaa seuraavan kerran yhteyden Internetiin. Salausavaimen palauttaminen Jos järjestelmän, jossa kannettavan tietokoneen tietojen salaus on käynnissä, salausavain on palautettava, Dell ottaa yhteyttä hyväksyttyyn yhteyshenkilöön ja aloittaa prosessin, joka palauttaa järjestelmän salausavaimen (jolloin tietoja voidaan taas käyttää), kun järjestelmä seuraavan kerran muodostaa yhteyden Internetiin. Viimeisen tunnetun IP-osoitteen paljastaminen Jos asiakas ilmoittaa järjestelmän, jossa kannettavan tietokoneen tietojen salaus on käytössä, kadonneeksi tai varastetuksi, Dell paljastaa järjestelmän viimeisen tunnetun IP-osoitteen asiakkaan hyväksytylle yhteyshenkilölle. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Palvelun mahdollistavan ohjelmiston asennus uuteen laitteeseen valmistusvaiheessa voi olla saatavilla erikseen hankittuna Dellin laitteiston mukautetun tehdasintegrointipalvelun (CFI) palvelukuvauksen tai esimerkiksi osapuolten erikseen allekirjoittaman työmääräyksen mukaisesti. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu12 / 25

13 Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu13 / 25

14 Dellin moduularipalveluiden liite 7 Hajautettu laitehallinta: Ohjelmiston varastonhallinta ja käytönhallinta Ohjelmistojenhallinta- ja käytönhallintapalvelulla asiakas voi seurata ja valvoa IT-ympäristönsä kaikkien valvottujen järjestelmien ohjelmistoresurssien käyttöä. Tietoja voidaan verrata automaattisesti Dellin hankittujen ohjelmistokäyttöoikeuksien tietoihin. Palvelun mahdollistavat ohjelmistot keräävät tietoja järjestelmien paikallisista kiintolevyistä rekisteröidyillä ohjelmistoagenteilla. Ne keräävät erityisesti tietoja siitä, millä tiedostoilla ohjelmistosovelluksia käynnistetään (suoritettavat tiedostot). Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Ohjelmistokäytön hallinta Tämä on ohjelmistojenhallinta- ja käytönhallintapalvelun lisäosa, jolla Dell kerää ja raportoi säännöllisesti tietoja ohjelmistoresurssien (resurssi- ja käyttäjäkohtaisesti) käytöstä. Jos asiakas hankkii tämän lisäosan, käyttötietoja kerätään 90 päivän jaksoissa. Yhteenvetotiedot ovat saatavissa kerran vuodessa, lukien palvelun aktivointipäivämäärästä tai lisäosan käyttöönottopäivämäärästä. Koulutus. Tarjolla on koulutusta kerralla jopa 20 henkilölle verkkolähetyksenä ja kokouspuheluna (kesto: minuuttia) Koulutusaiheet (saatavilla vain tiettyjen käyttöönottojen yhteydessä) Ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan esittely. Hallinta ja parhaat käytännöt. Tarkennetut raportit. Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja palveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Mukautetut käyttöönottopalvelut Mukautetut raportit sekä raportit, jotka eroavat normaaleista Dell-raporteista. Mukautettu koulutus. Konsultointipalvelut ja ammattilaispalvelut. Asiakkaan laitteisto- tai ohjelmistohankintojen tietojen tuominen (kolmansilta osapuolilta hankituissa järjestelmissä ja ohjelmistoissa, saatavilla vain tietyissä käyttöönotoissa). Asiakkaan sisäisten sovellusten tietojen huomioiminen. (saatavissa vain tiettyjen toteutusten yhteydessä). Haun ulkopuolelle jääneet resurssit huomioidaan, mikäli niiden määrä ylittää havaittujen laitteiden määrän 10 prosentilla. Tukimenettelyt Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Tähän palveluun sisältyy käyttöönottotuki (puhelintuki ja sähköinen tuki) asiakkaille, jotka ottavat palvelun mahdollistavat ohjelmistot käyttöön seuraavalla tavalla: Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu14 / 25

15 Ryhmäkäytäntö (saatavilla vain tiettyjen käyttöönottojen yhteydessä). Kirjautumiskomentosarja. Lataus Dell-verkkosivustosta tai Internetin jakeluportaalista. Hajautetun laitehallinnan ohjelmistojakelupalvelu (saatavilla vain tiettyjen käyttöönottojen yhteydessä). Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan palvelukonsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Tärkeiden sovellusnimikkeiden tunnistus ohjelmistoinventoinnin ja käytönhallinnan avulla voidaan tehdä vain englanniksi. Paikallisella kielellä laaditut nimikkeet listataan ja niitä voidaan tarkastella. Dell-tuki on kuitenkin vastuussa ainoastaan englanninkielisistä sovelluksista. Mikäli asiakas niin vaatii, Dell voi nimetä alun perin paikallisella kielellä laaditun sovelluksen englanniksi ja siten sisällyttää sen muihin raportoituihin sovelluksiin. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on varmistettava, että ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan palvelun mahdollistavat ohjelmistot on asennettu kaikkiin valvottaviin laitteisiin. Asiakas saattaa joutua varmistamaan, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakkaan on varmistettava, että ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan piiriin kuuluvat sovellukset käynnistyvät erillisestä suoritettavasta tiedostosta järjestelmän käyttöjärjestelmän mukaisesti. Asiakkaan on siis varmistettava, että niitä ei käynnistetä palvelimesta tai suoriteta verkkoselaimessa. Asiakkaan on rekisteröitävä kaikki ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan palvelun mahdollistavat ohjelmistot Dellin ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan verkkosivustossa (osoite löytyy aktivointi-ilmoituksesta). Dell tarjoaa palvelut vain laitteille, joilla on rekisteröity palvelun mahdollistava ohjelmisto. Asiakas voi milloin tahansa poistaa rekisteröidyn palvelun mahdollistavan ohjelmiston käytöstä tai määrittää sen uudelleen, mutta suoritettuja maksuja ei missään tapauksessa hyvitetä. Asiakkaan on määritettävä yhteyshenkilö, joka koordinoi käyttäjien ja ryhmien palvelut asiakkaan toimesta ITympäristössä. Ohjelmistojenhallinta-ja käytönhallintapalvelut käyttävät DMTF:n SMBIOS-ominaisuuksia sekä niihin liittyviä soveltuvia WMI-ominaisuuksia laitteisto-ominaisuuksien tunnistamiseen ja määrittämiseen. Laitteet, jotka eivät tue SMBIOS- tai WMI-toimintoja tai joissa niiden käyttöä ei ole oikein määritetty tai jotka eivät ole ajan tasalla, saattavat näyttää puutteellisia tai virheellisiä laitteistotietoja. Dell ei takaa, että palvelun mahdollistava ohjelmisto tukee kaikkia laitteisto-, sovellus- tai laitetyyppejä. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu15 / 25

16 Dellin moduularipalveluiden liite 8 Sähköpostinhallintapalvelut: EMS-varasähköpostipalvelu EMS-varasähköpostipalvelulla asiakas voi ottaa käyttöön sähköpostipalvelun, jos sen ensisijainen sähköpostijärjestelmä on yllättäen poissa käytöstä. Tämä palvelu tukee käyttäjien postilaatikoita, jotka asiakas on rekisteröinyt tähän palveluun ("Varasähköpostipalveluun kuuluvat postilaatikot"). EMS-varasähköpostipalvelu tukee myös Microsoft Outlook - integrointia tietyissä Microsoft Outlook -versioissa, joihin on asennettu EMS Outlook Extension for Microsoft Outlook - laajennus. EMS-varasähköpostipalvelu on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, kun tavallinen sähköpostijärjestelmä on yllättäen poissa käytöstä tai poissa käytöstä ylläpitotoimien vuoksi. Tämä palvelu sisältää EMS-varasähköpostipalvelun testiaktivoinnit, joilla asiakas voi valmistautua ensisijaisen sähköpostijärjestelmän käyttöhäiriöihin. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Langaton jatkuvuus Tällä EMS-varasähköpostipalvelun valinnaisella lisäosalla asiakas voi valmistella tietyt tuetut yrityksen RIM BES -palvelinten tukemat laitteet siten, että ne voivat jatkaa sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista, kun EMSvarasähköpostipalvelua otetaan käyttöön. BlackBerry-käytön langaton jatkuvuus riippuu asiakkaan BES-palvelimista. Arkistotallennus Tällä EMS-varasähköpostipalvelun lisäosalla asiakkaat voivat käyttää kaikkiin EMS-varasähköpostin, EMS-pika-arkiston ja EMS-yritysarkiston postilaatikkoihin tallennettuja viestejä (sopimuksessa määrätyn vuosittaisen enimmäismäärän, Gt, puitteissa, "Arkistotallennuksen enimmäismäärä"), minkä ansiosta asiakkaat voivat käyttää vanhoja sähköposteja varasähköpostipalveluun kuuluvissa postilaatikoissa. Kun asiakkaan ensisijainen sähköpostijärjestelmä toimii normaalisti, varasähköpostipalveluun kuuluvissa postilaatikoissa lähetetyt ja vastaanotetut viestit tallennetaan arkistoon. Nämä arkistoon tallennetut viestit ovat sitten käyttäjien käytettävissä varasähköpostipalvelun käyttöönoton aikana asiakkaan määrittämien säilytyskäytäntöjen mukaisesti. Dell tarkistaa arkistotallennuksen enimmäismäärän kuukausittain. Arkistotallennuksen enimmäismäärä lasketaan siten, että järjestelmän kopioimien ja tallentamien viestien määrä (Gt) lasketaan ensin yhteen ja sitten siitä vähennetään se viestien määrä (Gt), joka on poistettu järjestelmästä asiakkaan säilytyskäytäntöjen mukaisesti. Käyttäjäpaketti Tällä arkistotallennuksen lisäosalla ne asiakkaan käyttäjät, joilla on varasähköpostipalveluun kuuluva postilaatikko, voivat käyttää arkistoituja viestejään ja postilaatikoitaan suojatun verkkokäyttöliittymän tai EMS Outlook Extension -laajennuksen kautta. Tukimenettelyt Palveluiden tarjoaminen Asiakkaalle lähetetään Tervetuloa-viesti, jossa on käyttöönottotiedot. Kun asiakas antaa vaaditut tiedot, palvelu tarjotaan asiakkaalle hänen antamiensa vastausten mukaisesti. Asiakkaalle tarjotaan käyttöönoton aikana tietojenhallinnan edellyttämät tiedot. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan opastusta sovelluksen käyttämiseen. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on määritettävä, mitkä postilaatikot kuuluvat EMS-varasähköpostipalvelun piiriin ("Varasähköpostipalveluun kuuluvat postilaatikot"). Asiakkaan on säännöllisesti testattava varapalvelun toimivuus. Asiakkaan on varmistettava, että käyttöönotot ovat varasähköpostipalvelun käytettävissä kohtuullisessa ajassa (tämän on tarkoitus vastata muutoin vakaan sähköpostipalvelun odottamattomiin käyttökatkoksiin). Asiakkaan on varmistettava, että sillä on käytettävissään tekninen tukihenkilö, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet ja joka voi ottaa palvelun käyttöön. Asiakkaan on hankittava laitteistot ja ohjelmistot, joita Dell tarvitsee siltä hankittujen palveluiden tarjoamiseen, ja ylläpidettävä näitä laitteistoja ja ohjelmistoja. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu16 / 25

17 Dellin moduularipalveluiden liite 9 Sähköpostinhallintapalvelut: EMS-pika-arkisto EMS-pika-arkistopalvelu mahdollistaa asiakkaan valittujen postilaatikkojen sähköpostien nopean haun ja arkistoinnin ("Pikaarkistopalveluun kuuluvat postilaatikot"). Tämä palvelu tarjoaa seuraavat ominaisuusryhmät: Sähköpostien tallentaminen Järjestelmä tallentaa ja indeksoi pika-arkistopalveluun kuuluvien postilaatikoiden lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostiviestit. Asiakas voi määrittää pika-arkistopalveluun kuuluvien postilaatikoiden sähköpostiviestien säilytyskäytännöt ja hallita niitä. Sähköpostiarkistojen haku ja sähköinen haku. Asiakas voi määrittää tietylle käyttäjälle tarkastajan roolin, jolloin tämä käyttäjä voi sähköisesti hakea viestejä useiden käyttäjien pika-arkistopalveluun kuuluvista postilaatikoista. Tarkastajat voivat luoda hakuarkiston, joka sisältää käyttäjien pika-arkistopalveluun kuuluvissa postilaatikoissa tehtyjen hakujen tulokset. Hakuarkisto voidaan viedä yksittäiseen postilaatikkoon. Hakutulokset eivät ehkä sisällä kaikkia arkistoituja tiedostoja, jotka vastaavat hakukriteerejä. Hakutulos riippuu useista tekijöistä, kuten viestin sisällöstä ja viimeksi vastaanotettujen viestien indeksiviipeistä. Rajoitukset. Seuraavat viestityypit tai viestien liitteet eivät sisälly asiakkaan sähköpostiarkistoon eikä niitä näy hakutulosten joukossa: XML-tiedostot Mediatiedostot (audio/video/kuva) Standardista poikkeavat binääritiedostot Salasanalla suojatut ZIP-tiedostot Viestit tai liitteet, joiden koko ylittää 50 Mt Viestit tai liitteet, joiden sisältö on viallinen Viestit tai liitteet, joiden sisältötyypin tiedot ovat vialliset Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Käyttäjäpaketti Tällä pika-arkistopalvelun valinnaisella lisäosalla asiakkaan pika-arkistopalvelun piiriin kuuluvat käyttäjät voivat käyttää henkilökohtaisia lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien arkistojaan postilaatikoissaan suojatulla verkkokäyttöliittymällä tai EMS Outlook Extension -laajennuksella. Arkistotallennus Tällä EMS-pika-arkistopalvelun lisäosalla asiakkaat voivat käyttää kaikkiin EMS-varasähköpostin, EMSpika-arkiston ja EMS-yritysarkiston postilaatikkoihin tallennettuja viestejä (sopimuksessa määrätyn vuosittaisen enimmäismäärän, Gt, puitteissa, "Arkistotallennuksen enimmäismäärä"). Dell tarkistaa arkistotallennuksen enimmäismäärän kuukausittain. Arkistotallennuksen enimmäismäärä lasketaan siten, että järjestelmän kopioimien ja tallentamien viestien määrä (Gt) lasketaan ensin yhteen, jonka jälkeen siitä vähennetään se viestien määrä (Gt), joka on poistettu järjestelmästä asiakkaan säilytyskäytäntöjen mukaisesti. Tuotujen tietojen tallennuspalvelu Tällä EMS-pika-arkiston valinnaisella lisäosalla asiakas voi tuoda tietoja tuetuista sähköpostilähteistä arkistotallennuksen kokonaismäärän puitteissa. Tuotujen tietojen tallennuksen enimmäismäärä (Gt) määritetään asiakkaan laskun tuotujen tietojen tallennusta koskevassa osassa ("Sopimuksen piiriin kuuluvien tietojen tuominen"). Jos tietoja tuodaan enemmän kuin sopimuksessa on määritetty, niistä peritetään tietojen tuomisen maksu ("Sopimukseen kuulumattomien tietojen tuomisen maksu") Jos asiakas esimerkiksi tuo Microsoft Exchangesta tietoja yhteensä 600 Gt, mutta sopimuksessa määritetty tuotujen tietojen tallennuksen enimmäismäärä on vain 500 Gt, asiakkaalta peritään maksu 100 Gt:stä, koska ne ovat tällöin sopimuksen piiriin kuulumattomia tuotuja tietoja. Tukimenettelyt Palveluiden tarjoaminen Asiakkaalle lähetetään Tervetuloa-viesti, jossa on käyttöönottotiedot. Kun asiakas antaa vaaditut tiedot, palvelu tarjotaan asiakkaalle hänen antamiensa vastausten mukaisesti. Asiakkaalle tarjotaan käyttöönoton aikana tietojenhallinnan edellyttämät tiedot. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan opastusta sovelluksen käyttämiseen. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu17 / 25

18 Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on määritettävä, mitkä palveluun kuuluvat postilaatikot ovat oikeutettuja arkistotallennuspalveluun ("Pikaarkistopalveluun kuuluvat postilaatikot"). Lisäksi asiakkaan on määritettävä näiden postilaatikoiden viestien säilytysajat. Asiakkaan on määritettävä käyttöoikeudet arkistoon ja valvottava niiden noudattamista asiakkaan käyttöliittymässä. Asiakkaan on varmistettava, että sillä on käytettävissään tekninen tukihenkilö, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet ja joka voi ottaa palvelun käyttöön. Asiakkaan on hankittava laitteistot ja ohjelmistot, joita Dell tarvitsee siltä hankittujen palveluiden tarjoamiseen, ja ylläpidettävä näitä laitteistoja ja ohjelmistoja. Asiakkaan on määritettävä säilytyskäytännöt ja hallittava niitä. Asiakkaan on suoritettava haut, joilla arkistoituja tietoja noudetaan arkistosta. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu18 / 25

19 Dellin moduularipalveluiden liite 10 Sähköpostinhallintapalvelut: EMS-yritysarkisto EMS-yritysarkisto tarjoaa useita arkistointiominaisuuksia, joilla voidaan hoitaa valittujen asiakkaan postilaatikoiden useita toimintoja ("Yritysarkistopalveluun kuuluvat postilaatikot"). Palvelu sisältää seuraavat ominaisuudet: Sähköpostien tallentaminen Järjestelmä tallentaa ja indeksoi yritysarkistopalveluun kuuluvien postilaatikoiden lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostiviestit. Asiakas voi määrittää pika-arkistopalveluun kuuluvien postilaatikoiden sähköpostiviestien säilytyskäytännöt. Sähköpostiarkistojen haku ja sähköinen haku. Asiakas voi määrittää tietylle käyttäjälle tarkastajan roolin, jolloin tämä käyttäjä voi sähköisesti hakea viestejä useiden käyttäjien yritysarkistopalveluun kuuluvista postilaatikoista. Tarkastajat voivat luoda hakuarkiston, joka sisältää käyttäjien yritysarkistopalveluun kuuluvissa postilaatikoissa tehtyjen hakujen tulokset. Hakuarkisto voidaan viedä yksittäiseen postilaatikkoon. Hakutulokset eivät ehkä sisällä kaikkia arkistoituja tiedostoja, jotka vastaavat hakukriteerejä. Hakutulos riippuu useista tekijöistä, kuten viestin sisällöstä ja viimeksi vastaanotettujen viestien indeksiviipeistä. Rajoitukset. Seuraavat viestityypit tai viestien liitteet eivät sisälly asiakkaan sähköpostiarkistoon eikä niitä näy hakutulosten joukossa: XML-tiedostot Mediatiedostot (audio/video/kuva) Standardista poikkeavat binääritiedostot Salasanalla suojatut ZIP-tiedostot Viestit tai liitteet, joiden koko ylittää 50 Mt Viestit tai liitteet, joiden sisältö on viallinen Viestit tai liitteet, joiden sisältötyypin tiedot ovat vialliset Käyttäjäarkisto Tällä kaikki yritysarkistopalvelun piiriin kuuluvat asiakkaan käyttäjät voivat käyttää henkilökohtaisia arkistopalveluun kuuluvia postilaatikoitaan suojatulla verkkokäyttöliittymällä. Asiakas voi myös määrittää, voivatko käyttäjät lähettää sähköpostiviestejä edelleen arkistopalveluun kuuluvista postilaatikoistaan. Tallennuksenhallinta Asiakas voi määrittää tallennuksenhallintakäytännön, joka poistaa liitteet käyttäjien yritysarkistoon kuuluvien postilaatikoiden viesteistä ja joka tallentaa nämä liitteet sähköpostiarkistoon. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Arkistotallennus Tällä EMS-yritysarkistopalvelun lisäosalla asiakkaat voivat käyttää kaikkiin EMS-varasähköpostin, EMSpika-arkiston ja EMS-yritysarkiston postilaatikkoihin tallennettuja viestejä (sopimuksessa määrätyn vuosittaisen enimmäismäärän, Gt, puitteissa, "Arkistotallennuksen enimmäismäärä"). Dell tarkistaa arkistotallennuksen enimmäismäärän kuukausittain. Arkistotallennuksen enimmäismäärä lasketaan siten, että järjestelmän kopioimien ja tallentamien viestien määrä (Gt) lasketaan ensin yhteen, jonka jälkeen siitä vähennetään se viestien määrä (Gt), joka on poistettu järjestelmästä asiakkaan säilytyskäytäntöjen mukaisesti. Tuotujen tietojen tallennuspalvelu Tällä yritysarkiston valinnaisella lisäosalla asiakas voi tuoda tietoja tuetuista sähköpostilähteistä arkistotallennuksen kokonaismäärän puitteissa. Tuotujen tietojen tallennuksen enimmäismäärä (Gt) määritetään asiakkaan laskun tuotujen tietojen tallennusta koskevassa osassa ("Sopimuksen piiriin kuuluvien tietojen tuominen"). Jos tietoja tuodaan enemmän kuin sopimuksessa on määritetty, niistä peritetään tietojen tuomisen maksu ("Sopimukseen kuulumattomien tietojen tuomisen maksu") Jos asiakas esimerkiksi tuo Microsoft Exchangesta tietoja yhteensä 600 Gt, mutta sopimuksessa määritetty tuotujen tietojen tallennuksen enimmäismäärä on vain 500 Gt, asiakkaalta peritään maksu 100 Gt:stä, koska ne ovat tällöin sopimuksen piiriin kuulumattomia tuotuja tietoja. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu19 / 25

20 Tukimenettelyt Palveluiden tarjoaminen Asiakkaalle lähetetään Tervetuloa-viesti, jossa on käyttöönottotiedot. Kun asiakas antaa vaaditut tiedot, palvelu tarjotaan asiakkaalle hänen antamiensa vastausten mukaisesti. Asiakkaalle tarjotaan käyttöönoton aikana tietojenhallinnan edellyttämät tiedot. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan opastusta sovelluksen käyttämiseen. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on määriteltävä, mitkä palveluun kuuluvat postilaatikot ovat oikeutettuja arkistotallennukseen ( Yritysarkiston postilaatikot ), kuinka kauan palveluun kuuluvan postilaatikon viestejä säilytetään ja suojattava pääsy arkistoon asiakkaan liittymän kautta. Asiakkaan on asetettava ja hallittava arkiston säilytyskäytäntöjä ja tehtävä hakuja arkistoidun tiedon löytämiseksi. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu20 / 25

Palvelun kuvaus Dellin moduularisten palveluiden tilaussopimus

Palvelun kuvaus Dellin moduularisten palveluiden tilaussopimus Palvelun kuvaus Dellin moduularisten palveluiden tilaussopimus Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä tilaukseen perustuvien modulaaristen

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun yleiskuvaus Delliltä on saatavana kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä etätiedonpoistopalvelu

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-asiakkaiden hallintakonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 2.5 9..203 Sisältö Mikä on VIP-asiakkaiden hallintakonsoli?... 4 Näin pääset alkuun VIP-ohjelmassa...

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu,11.11.2014. 15.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailussa arvotaan kolme

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje AinaUCX 1 (6) AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje Microsoft Lync Web Scheduler on verkkopohjainen ohjelma, jolla voit luoda Lync-kokouksia, jos käytössäsi ei ole Microsoft Outlookia tai käytät käyttöjärjestelmää,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerVault -nauhan autolataajan tai kirjaston

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut

Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Mobiilijäsenkortti. Mobiilikortin aktivointi

Mobiilijäsenkortti. Mobiilikortin aktivointi Mobiilijäsenkortti AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille Jäsenmaksunsa maksaneille

Lisätiedot

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security - Asennusohje 2 (10) Tervetuloa Sonera Desktop Security -palvelun käyttäjäksi! Tässä dokumentissa on yleisellä tasolla kuvattu Sonera Desktop

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika Kädettömät kokit -kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika 17.9.2015. 26.11.2015. Palkinto ja sen arvo: 10 kappaletta

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaikille käyttäjille Johdanto...3 Tietoja oppaasta...3 Tavaramerkit... 4 Mikä on RICOH Smart Device Connector?...

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on tänä vuonna Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot