Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä tilaukseen perustuvien modulaaristen palvelujen tarjoamisesta ja käytöstä. Hankkimalla Dellin modulaarisia palveluita tai osallistumalla modulaariset palvelut sisältävään esittelyyn, kokeiluun tai ohjelman arviointiin asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelunkuvauksen käyttöehtoja. Ehtoihin kuuluvat palvelunkuvauksen liitteet, vakiokokonaispalvelusopimus, Dell-palveluiden käyttöoikeussopimus ja hyväksyttyjen käytäntöjen ehdot sekä muut tähän asiakirjaan liitetyt ehdot (joita kutsutaan yleisnimellä "sopimus"). Tässä sopimuksessa "Dell" tarkoittaa asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa määritettyä Dell-yksikköä tai - edustajaa. Asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa on eritelty järjestelmien lukumäärä ja loppukäyttäjät, joita varten asiakas on hankkinut vähintään yhden tämän palvelukuvauksen liitteissä ("modulaariset palvelut") mainitun palvelun sekä tilausmäärät tai -hinnat ja sovellettavissa oleva tilauspalvelun voimassaoloaika (kuten tästä asiakirjasta käy ilmi). Asiakas hyväksyy, että modulaaristen palvelujen uudistaminen, muuttaminen, laajentaminen tai jatkaminen tapahtuu sillä hetkellä voimassa olevan sopimuksen mukaan. Sopimus on luettavissa osoitteessa Vakiokokonaispalvelusopimus Asiakkaat Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Aasian ja Tyynenmeren ja Japanin (APJ) alueella. Delliltä Yhdysvalloista, Kanadasta tai APJ-alueelta hankitut modulaariset palvelut tuotetaan asiakkaan erikseen Dellin kanssa tekemän kokonaispalvelusopimuksen yhteydessä ja sen mukaisesti, mikäli sopimus nimenomaisesti valtuuttaa asiakkaan tilaamaan sopimuksen mukaisia modulaarisia palveluita tai, mikäli sopimusta ei ole tehty, Dellin vakiokokonaispalvelusopimuksen mukaisia modulaarisia palveluita (saatavilla osoitteesta Vakiokokonaispalvelusopimus on sisällytetty kokonaisuudessaan tähän asiakirjaan. Asiakkaat muualla kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa tai APJ-alueella. Yhdysvaltojen, Kanadan ja APJ-alueen ulkopuolelta hankitut Dellin modulaariset palvelut, kuten Euroopan talousalueella (ETA) hankitut palvelut, tuotetaan Dellin vakiokokonaispalvelusopimuksen yhteydessä ja sen mukaisesti. Asiakirja on luettavissa osoitteessa ja on sisällytetty tähän asiakirjaan kokonaisuudessaan. Dell-palveluiden käyttöoikeussopimus ja hyväksyttyjen käytäntöjen ehdot Tässä sopimussa mainittujen tilauspohjaisten moduaalisten palveluiden käyttö asiakkaan (mukaan lukien kuka/mikä tahansa taho, jonka asiakas on valtuuttanut käyttämään modulaarisia palveluita), Dellin valtuuttaman jälleenmyyjän tai hallinnoidun palveluntarjoajan toimesta on rajoitettu asiakkaan tilauspalvelun voimassaoloajan osalle ja on Dellin palveluiden käyttöoikeussopimuksen ja hyväksyttävien käytäntöjen alaista. Käyttöoikeussopimus ja käytännöt ovat nähtävissä osoitteessa ja kokonaisuudessaan viitteenä tässä asiakirjassa. Liitteet Palvelukuvaksen liitteet sisältävät jokaisen Dellin tällä hetkellä tarjoaman modulaarisen palvelun kuvauksen. Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa vahvistetut modulaarisen palvelun liitteet. Valinnaiset palvelut Lisäpalveluita (kuten valinnaiset palvelut tai konsultointi-, hallinta-, ammattilais-, tuki- tai koulutuspalvelut) saattaa olla tarjolla erikseen (kuvaus erillisessä työmääräyksessä tai muussa kolmannen osapuolen kanssa allekirjoitetussa sopimuksessa). * URL-osoitteen kautta asiakas pääsee Dellin maailmanlaajuiselle palvelusopimussivulle, josta asiakas voi valita alueensa, kielen (jos saatavilla) ja sopivan yrityssegmentin, johon asiakas on ostanut palvelun (esimerkiksi suuryritykset, pienet ja Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu1 / 25

2 keskisuuret yritykset ja/tai julkinen sektori). Asiakas voi valita sieltä sopivan palvelusopimuksen (esimerkiksi CMSA:n tai palvelukuvauksen). Voit myös ottaa yhteyttä Dell-myyntiedustajaasi, mikäli tarvitset apua palvelusopimuksen hankkimisessa. Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen hyväksyminen Asiakkaalle lähetetään esittelysähköposti, joka sisältää aktivointiohjeet ja Internet-linkin tähän sopimukseen. Modulaaristen palveluiden tilauksen tekeminen edellyttää, että asiakas avaa esittelysähköpostin linkin, lukee ja sähköisesti hyväksyy tämän sopimuksen ehdot (tai allekirjoitettava palvelun kuvaus, jos niin vaaditaan). Lisäksi asiakkaan on tarvittaessa määritettävä yhteyshenkilöt, joiden avulla Dell voi tarjota, jakaa ja ottaa käyttöön modulaariset palvelut ja niihin liittyvät ohjelmistot ("palvelun mahdollistavat ohjelmistot") asiakkaan ITinfrastruktuurin tuetuissa laitteissa ("järjestelmät") sekä määritettävä myös jokainen käyttäjä, jonka asiakas on valtuuttanut käyttämään palveluita ("loppukäyttäjät"). 2. EEA- ja APJ-alueilla ja Kanadassa toimivien asiakkaiden tietoturva. Niiden asiakkaiden, joiden toiminta tapahtuu Euroopan talousalueella, APJ-alueella tai Kanadassa, Dellille näiden modulaaristen palveluiden toteuttamisaikana toimittamat tai Dellin käyttöön antamat henkilökohtaiset tiedot voidaan tallentaa asiakkaan toimintamaan sisällä tai sen ulkopuolelle maahan, jonka tietosuojan taso poikkeaa asiakkaan toimipaikan tietosuojan tasosta, missä tapauksessa Dell varmistaa tarvittavin toimenpitein henkilökohtaisten tietojen asianmukaisen suojauksen. Dell ei vastaa minkään asiakkaan puolesta tallennettujen tietojen sisällöstä. Dell käsittelee henkilökohtaiset tiedot asiakkaan antamien lainmukaisten ohjeiden perusteella. Tarkempia tietoja siitä, miten Dell käsittelee asiakastietoja, on tämän sopimuksen asianomaisissa liitteissä, Dell-palveluiden käyttöoikeussopimuksessa ja hyväksyttyjen käytäntöjen ehdoissa. On huomattava, että näitä modulaarisia palveluja ei saa käyttää paikoissa, joissa edellytetään sellaisten luottamuksellisten, henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, kuten tiedot henkilön rodullisesta tai etnisestä alkuperästä, terveydestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Jos on tarpeen, että Dell kerää ja käsittelee luottamuksellisia, henkilökohtaisia tietoja tai että asiakkaalla on pyyntö, jota ei voi toteuttaa tämän sopimuksen puitteissa, asiakkaan on otettava yhteys Delliin mahdollisten vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseksi. ETA-alueella toimivat asiakkaat ja Dell sopivat, että (i) ETA-alueella voimassa olevien tietosuojadirektiivi 95/46/EY:n mukaisten tietosuojalakien mukaisesti asiakas on rekisterinpitäjä ja Dell asiakkaan tietojen käsittelijä ja että (ii) osapuolet noudattavat tietosuojadirektiivi 95/46/EY:n mukaisten, asiakkaan toimintamaan lakien osapuolille asettamia velvotteita. APJ-alueella ja/tai Kanadassa toimivat asiakkaat ovat velvollisia varmistamaan, että Dellille toimitettavien tai Dellin käyttöön annettavien henkilötietojen keräyksessä ja siirrossa noudatetaan soveltuvia lakimääräisiä vaatimuksia. 3. Aktivointipäivämäärä ja tilauspalvelun kesto Tilauksen vastaanottamisen ja hyväksymisen jälkeen Dell lähettää asiakkaalle sähköpostitse modulaarisen palvelun toimittamista koskevat ohjeet. Hankittujen modulaaristen palveluiden aktivointipäivämääräksi katsotaan ohjeiden toimituspäivä, paitsi jos osapuolet ovat aikaisemmin kirjallisesti sopineet aktivointipäivämäärästä toisin. Tilauspalvelun kesto (esimerkiksi 3 kuukautta tai 3 vuotta) määritetään asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa. Aktivointipäivämääränä tai hieman sen jälkeen Dell antaa asiakkaalle ja kaikille loppuasiakkaille tämän sopimuksen mukaiset oikeudet palvelun käyttöön. Ellei kokeiluajan tai arviointiohjelman ehdoissa muuta mainita, asiakkaat, jotka eivät ilmoita peruuttavansa palvelua ennen kokeiluajan päättymistä tai arviointiohjelman jakson päättymistä, rekisteröidään automaattisesti arviointiohjelman jakson tai kokeiluajan päättymisen jälkeen tilauspalvelun tilaajiksi asianomaisen kokeiluajan tai arviointiohjelman mukaisella kuukausittaisella tai vuosittaisella sopimuksella. 4. Kokeiluaika ja arviointiohjelmat Ellei kokeiluajan tai arviointiohjelman ehdoissa muuta mainita, asiakkaat, jotka eivät ilmoita peruuttavansa palvelua ennen kokeiluajan päättymistä tai arviointiohjelman jakson päättymistä, rekisteröidään automaattisesti arviointiohjelman jakson tai kokeiluajan päättymisen jälkeen tilauspalvelun tilaajiksi kuukausittaisella tai vuosittaisella sopimuksella (asianomaisen kokeiluajan tai arviointiohjelman mukaisesti). 5. Sopimuksen irtisanominen CMSA-sopimuksen irtisanomisehtojen mukaisesti, mutta sovellettavien paikallisten lakien, joita ei voida sopimuksin rajoittaa, puitteissa, asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tämän palvelun tilausta ennen tilauspalvelun voimassaoloajan päättymistä. Lisätietoja asiakkaan mahdollisista sopimuksen peruutustavoista löytyy alla olevasta automaattista uusimista koskevasta osiosta. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelun aikana seuraavista syistä: Jos asiakasyritys menee konkurssiin tai joutuu muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, lopettaa liiketoiminnan tai ei pysty täyttämään tämän sopimuksen taloudellisia ehtoja. Asiakas ei maksa palvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti. Asiakas ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa. Asiakas ei noudata kaikkia tämän sopimuksen käyttöehtoja. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu2 / 25

3 Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan laskussa mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen voimaantulopäivämäärä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos laki edellyttää muuta peruutusehtoa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAAN, ASIAKKAAN DELLILLE MAKSETTUJA TAI MAKSUA ODOTTAVIA MAKSUJA EI HYVITETÄ. 6. Automaattinen uusiminen Jos asiakas ei kieltäydy sopimuksen automaattisesta uusimisesta ilmoittamalla siitä Dellille kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen tilauspalvelun nykyisen sopimusjakson päättymistä, sopimus uusitaan automaattisesti tilauspalvelun alkuperäisen sopimusjakson pituisen uuden sopimusjakson ajaksi. 7. Palvelun siirtäminen Asiakas ei saa siirtää tätä palvelua tai mitään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla myönnettyjä oikeuksia kolmannelle osapuolelle. On sallittua siirtää Dell-palvelu itsenäisesti käyttäjien välillä (samassa maassa) ja siirtää järjestelmiä asiakkaan järjestelmässä, mikäli siirto ei edellytä tukea Delliltä. Palvelun sisäiset siirrot, tuonnit tai siirtymiset, jotka edellyttävät alkuperäistä käyttöönottoa enemmän Dell-tukea, ovat saatavilla vain erikseen hankittuina (määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa). 8. Dellin kumppanit. Dell voi käyttää tytäryhtiöitä tai alihankkijoita palveluiden tuottamiseen. Palveluita voidaan tuottaa muuallakin kuin siinä maassa, jossa asiakas ja/tai Dell sijaitsee. Dell voi ajoittain vaihtaa palveluiden tuottamispaikkaa ja/tai palvelun tuottavaa osapuolta. Dell on kuitenkin vastuussa asiakkaalle toimitetuista palveluista. 9. Tuetut tuotteet Tuetut tuotteet ja käyttöjärjestelmät on määritetty osoitteessa Vaikka jokin tuote tai tuoteversio mainitaan tuettujen laitteiden ja käyttöjärjestelmien luettelossa, sitä ei kuitenkaan tueta, jos laitevalmistaja tai ohjelmistojulkaisija ei enää tue kyseistä tuotetta tai määritystä. 10. Dellin keräämät järjestelmämääritystiedot Asennettu palvelun mahdollistava ohjelmisto kerää tilauspalvelun aikana ja sen jälkeen asiakkaalta ja asiakkaan järjestelmistä peräisin olevia järjestelmänmääritystietoja ja lähettää tiedot Dellille. Dellillä on oikeus käyttää tietoja vain asiakkaan palveluiden tuottamiseen, tuote- ja palvelutiedon jakamiseen asiakkaalle ja asiakkaan tilausten ja palvelupyyntöjen täyttämiseen. Asiakas voi milloin tahansa poistaa palvelun mahdollistavat ohjelmistot, jos asiakas haluaa, että Dell ei enää kerää järjestelmämääritystietoja. Jos asiakas poistaa palvelun mahdollistavat ohjelmistot tilauspalvelun voimassaolon aikana, palvelu ei enää toimi odotetulla tavalla, ennen kuin palvelun mahdollistavat ohjelmistot palautetaan. Tilauspalvelun päättyessä tai palvelun irtisanomisen jälkeen palvelun mahdollistava ohjelmisto, jota asiakas ei poista, jatkaa tietojen keräämistä ja tietojen Dellille lähettämistä. 11. Saatavuus eri alueilla Näitä modulaarisia palveluja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa paikoissa. Dellin vastuu tarjota modulaarisia palveluja järjestelmissä, joiden käyttöpaikka muuttuu, riippuu palvelujen saatavuudesta muuttuneessa käyttöpaikassa, ja palvelujen tarjoamisesta voidaan myös periä erillinen lisämaksu. 12. Laitemääräkohtainen laskutus Niiden järjestelmien, yksiköiden (postilaatikot, vastaanottajat, jne.) ja käyttäjien määrä, joille asiakas on hankkinut modulaariset palvelut, sekä kaikkien näiden tilauspalvelun kesto ja ehdot, on määritetty asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa. Jos palveluita käytetään useammissa järjestelmissä, useampien käyttäjien toimesta tai pidempään (kuin tilauspalvelussa on määritetty), tästä peritään asiakkaalta lisämaksu. Lisämaksun suuruus laskutusjaksoa kohti määräytyy kertomalla ylimääräisten järjestelmien, yksiköiden tai käyttäjien ylimääräisen käytön osuus asiakkaan alkuperäisen laskun järjestelmä-, yksikkö- tai käyttäjäkohtaisella summalla. Asiakkaan velvollisuudet Asiakas varmistaa, että esittelysähköposti siirretään asiakkaan organisaatiossa henkilölle, jolla on oikeus hyväksyä sopimus asiakkaan puolesta ja että tämä henkilö hyväksyy viestin sähköisesti (mikäli kyseessä on palvelukuvaus, henkilö allekirjoittaa palvelukuvauksen). Asiakas antaa Dellin käyttöön riittävästi henkilökuntaansa Dellin modulaaristen palveluiden käyttöönottoa varten. Lisäksi asiakas huolehtii siitä, että Dellin käytössä on yksittäinen yhteydenottopiste, joka koordinoi palveluja käyttäjien tai käyttäjäryhmien kanssa ja varmistaa, että asiakas on valtuuttanut modulaaristen palveluiden tai lisäpalveluiden lisäyspyynnöt tai laajennukset asiakkaan järjestelmiin. Asiakkaan on varmistettava, että laitteiston vähimmäisvaatimukset täyttyvät tuoteoppaiden määritysten mukaisesti, että laitteisto on määritelty modulaaristen palveluiden edellyttämällä tavalla ja että käytössä on riittävä Internet-yhteys. Asiakkaan on varmistettava, että asiakkaalla ovat voimassaolevat tilaukset tai lisenssit muiden valmistajien ohjelmistoihin, joita käytetään tai hallinnoidaan modulaarisissa palveluissa. Asiakkaan on asennettava, tai tarvittaessa mahdollistettava niiden etäjakelu, palvelun mahdollistavat ohjelmistot sen käyttäjille ja järjestelmiin sekä poistettava nämä ohjelmistot, kun tilauspalvelun voimassaolo päättyy. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu3 / 25

4 Dellin moduularipalveluiden liite 1 Hajautettu laitehallinta: IT-resurssien hallinta Dellin IT-resurssienhallintapalvelulla asiakas voi seurata kaikkien järjestelmien laitteistokokoonpano- ja määritystietoja ja noutaa näitä tietoja sekä käyttää näitä tietoja järjestelmänvalvojan konsolissa. Omaisuudenhallintapalvelulla asiakas voi myös määrittää laitteita tietyille käyttäjille sekä suorittaa käyttäjien puolesta etäpalveluita Internetin kautta. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat yhdessä tekniset vaatimukset, järjestelmävaatimukset ja IT-infrastruktuurivaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Aloittamisen lisäapupalvelut, joista saat vakiotarjousta laajemman koulutuksen, joka kattaa muun muassa rekisteröintisivun muutokset ja yrityskonsultoinnin erillisen ammattilaispalvelusopimuksen puitteissa. Tekniset vastuut ja vaatimukset Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttäjille asentamisesta tai niiden etäjakelun mahdollistamisesta. Asiakas on vastuussa tilauspalvelujakson lopussa tapahtuvasta palvelun mahdollistavan ohjelmiston ja järjestelmänmääritystiedon poistamisesta. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu4 / 25

5 Dellin moduularipalveluiden liite 2 Hajautettu laitehallinta: ohjelmistojakelu Dellin ohjelmistojakelupalvelulla asiakas voi ottaa käyttöön ohjelmistopaketteja tai -päivityksiä Microsoft Windows järjestelmissä (joko asiakkaan, Dellin tai kolmannen osapuolen ohjelmistot ja päivitykset) järjestelmänvalvojan konsolin pakettikirjastotoiminnolla. Järjestelmänvalvojan konsolissa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojat voivat ladata ja jakaa ohjelmistopaketteja järjestelmiin, koko yritykseen tai valituille käyttäjille sekä hankkia tietoja käyttöönottotiloista. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Sellaisten ohjelmistopakettien kehitys, joilla asiakkaat voivat tukea jakelua käyttäjille ja järjestelmiin. Aloittamisen lisäapupalvelut, joista saat vakiotarjousta laajemman koulutuksen, joka kattaa muun muassa ohjelmistojen ja ohjelmistopakettien jakelun välityspalvelinten asentamisen ja määrittämisen sekä ohjelmistojen testauksen erillisen ammattilaispalvelusopimuksen puitteissa. Tekniset vastuut ja vaatimukset Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavan ohjelmiston asentamisesta tai tarvittaessa käyttäjien etäjakelun helpottamisesta sekä ohjelmistonjakelupakettien kehittämisestä, testaamisesta, validoimisesta, jakelusta ja palauttamisesta. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu5 / 25

6 Dellin moduularipalveluiden liite 3 Hajautettu laitehallinta: korjaustiedostojen hallinta Korjaustiedostojen hallintapalvelussa Dell valvoo ja arvioi uudet suojaustiedotteet ja niihin liittyvät ohjelmistojen korjaustiedostot, jotka koskevat sopimuksen puitteissa tuettuja käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia. Korjaustiedostojen hallintapalvelulla asiakas voi jakaa korjaustiedostoja järjestelmiin seuraavilla tavoilla (asiakas voi valita haluamansa): Automaattinen korjaustiedostojen hallinta Dell tarjoaa korjaustiedostot oikein määritettyjen järjestelmien käytettäväksi korjaustiedostoluettelossa. Asiakas voi määrittää soveltuvat järjestelmät käytäntöihin, jotka säätelevät korjaustiedostoluettelon korjaustiedostojen automaattista jakelua. Useiden korjaustiedostojen hallinta Dell tarjoaa ohjelmistojen korjaustiedostot käytettäväksi useiden korjaustiedostojen hallintapalvelulla, jolla asiakas voi ottaa käyttöön useita korjaustiedostoja yhdellä jakelukerralla useissa tai yhdessä järjestelmässä. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin korjaustiedostojen jakelunhallintapalvelulla voit ottaa tarkistettuja ja hyväksyttyjä korjaustiedostoja käyttöön asiakkaan järjestelmissä ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Aloittamisen lisäapupalvelut, joista saat vakiotarjousta laajemman koulutuksen, joka kattaa muun ohjelmistojen korjaustiedostojen analysoinnin erillisen ammattilaispalvelusopimuksen puitteissa. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Asiakkaan velvollisuudet Asiakas on vastuussa ohjelmistojen korjaustiedostojen testaamisesta, ennen kuin ne otetaan käyttöön IT-ympäristössä tai järjestelmissä. Korjaustiedostojen hallinnassa asiakkaan on kirjallisesti ilmoitettava Dellille korjaustiedoston hyväksymisestä ennen sen jakelua. Asiakas voi käyttää korjaustiedostojen käyttöönottoraportteja järjestelmänvalvojan konsolissa. Asiakas on yksin täysin vastuussa käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen ristiriidoista, jotka aiheutuvat asiakkaan valitsemien korjaustiedostojen itse tehdystä jakelusta. Asiakas on vastuussa kaikista korjaustiedostojakeluista, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin (esimerkiksi muut kuin Microsoft-käyttöjärjestelmien korjaustiedostot tai muut Microsoft Office -ohjelmistojen korjaustiedostot), jotka suoritetaan käyttäjän pyynnöstä, sekä palvelukeskuksen aloittamista tapahtumista. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu6 / 25

7 Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu7 / 25

8 Dellin moduularipalveluiden liite 4 Hajautettu laitehallinta: haittaohjelmien torjunta ja virustorjunta Dellin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalvelu auttaa asiakasta varmistamaan, että kaikkien järjestelmien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistot ovat ajan tasalla, sekä valvomaan järjestelmien haittaohjelmien ja virustarkistusten tilaa. Dellin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalvelu käsittää seuraavat toiminnot järjestelmänvalvojan konsolissa: Asiakas voi suorittaa ja valvoa soveltuvien järjestelmien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistojen päivityksiä. Asiakas voi suorittaa koko järjestelmän tarkistuksia järjestelmissä, joihin on asennettu tuettu virustorjuntaohjelmisto. Asiakas voi tarkastella haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistojen määrityspäivitysten ja aiempien tarkistusten raportteja. Asiakas voi hallita ja valvoa Windows -järjestelmien omaa palomuuria. Asiakas voi käyttää apuohjelmia ongelmallisten virustorjuntaohjelmistojen korjaamiseen. Asiakas voi käyttää omia virustentorjunnan ohjelmistolisenssejään tai Dell voi myydä asiakkaalle kolmannen osapuolen virustentorjunnan ohjelmistolisenssin palvelun osana. Ohjelmistopaketti on saatavilla asiakkaan pakettikirjastosta järjestelmänvalvojan konsolissa. Kolmannen osapuolen virustorjuntaohjelmisto tarjotaan asiakkaalle kyseistä ohjelmistoa koskevien käyttöoikeuksien mukaisesti. Dellin tarjoama virustorjuntaohjelmisto sisältää seuraavat toiminnot: Se tarkistaa automaattisesti kunkin järjestelmän ladatut tiedostot ja sähköpostiliitteet. Se päivittää kunkin järjestelmän virusmääritykset säännöllisesti tietokoneen viruksilta suojaamiseksi. Kuten muutkin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistot, Dellin toimittama ohjelmisto suojaa vain tunnettuja viruksia ja haittaohjelmia vastaan, ja sen käyttöä säätelevät ohjelmistojulkaisijan lisenssisopimukset. Tuetut ohjelmistoversiot ja tuotteet on lueteltu julkaisutiedoissa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalveluihin kuuluvien asiakkaan haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntasovellusten etähallinta-, raportointi- ja päivityspalvelu. Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu8 / 25

9 Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa virustorjuntaohjelmiston asiakkaan pakettikirjastossa, jota asiakas voi käyttää järjestelmänvalvojan konsolissa. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan vastuulla on virustorjuntojen määrittäminen ja korjaaminen sekä niihin liittyvien ongelmien ja virheiden korjaaminen käyttäjien tietokoneissa. Palvelun mahdollistava ohjelmisto voi automaattisesti poistaa nykyiset virustorjuntaohjelmistot, mutta näiden ohjelmistojen poistamista ei taata tähän palveluun, joten asiakas on viime kädessä itse vastuussa nykyisten virustorjuntaohjelmistojen poistamisesta. Dell voi asiakkaan pyynnöstä tarjota näiden ohjelmistojen poistamispalvelun lisäpalveluna tai valinnaisena hallittuna palveluna, jota koskee erillinen sopimus. Kun palvelun mahdollistava ohjelmisto poistetaan mistä tahansa soveltuvasta järjestelmästä, kun sopimus päättyy tai se irtisanotaan, mitään järjestelmissä ennen palveluun kuuluvien ohjelmistojen asentamista ollutta haittaohjelmien torjunta- tai virustorjuntaohjelmistoa ei palauteta tai asenneta uudelleen järjestelmiin. Asiakas on yksin vastuussa aiempien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntaohjelmistojen palauttamisesta tai uudelleenasentamisesta. Asiakas vastaa tästä aiheutuneista kuluista itse. Yhteistyö Dellin kanssa sen varmistamiseksi, että aiemmat virustorjuntaohjelmistot poistetaan järjestelmistä ennen tämän palvelun käyttöönottoa. Asiakkaan sallimien tai tarjoamien haittaohjelmien torjunta- ja virustorjuntapalveluiden käyttöönotto ja asentaminen järjestelmissä. Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttäjille asentamisesta tai niiden etäjakelun mahdollistamisesta. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu9 / 25

10 Dellin moduularipalveluiden liite 5 Hajautettu laitehallinta: verkkovarmistus ja -palautus Dellin verkkovarmuuskopiointi- ja -palautuspalvelu mahdollistaa tietojen ajoitetun varmuuskopioinnin kaikissa kelvollisissa järjestelmissä. Tämä pienentää tietojen pysyvän menettämisen riskiä, jos tiedot on tallennettu järjestelmään, joka käyttää verkkovarmuuskopiointi- ja -palautuspalvelua, ja jos tiedot ovat palautettavissa verkkovarmuuskopiointi- ja palautuspalvelun tiedostojen säilytysasetusten mukaisesti. Dellin verkkovarmuuskopiointi- ja palautuspalvelu tarjoaa seuraavat toiminnot: Se varmuuskopioi automaattisesti kaikkien kelvollisten järjestelmien käyttäjien tiedot. Se varmuuskopioi tiedot osittain, mikä lyhentää varmuuskopiointi-istuntojen kestoa ja vähentää verkkolähetysten määrää. Se tunnistaa järjestelmien päällekkäiset tiedot, mikä vähentää päällekkäisten tietojen varmuuskopiointia. Se tarjoaa käyttäjien oman palvelun, jolla käyttäjät voivat palauttaa varmuuskopioidusta tiedostosta jopa 10 eri versiota. Se tunnistaa ja raportoi kunkin järjestelmän varmuuskopiointitilan ja mahdollistaa varmuuskopioinnin etäkäytön hallituissa laitteissa. Se sisältää asiakkaan IT-järjestelmänvalvojien ympärivuorokautisen ja kaikkina viikonpäivinä tarjottavan tuen, josta järjestelmänvalvojat saavat apua varmuuskopioitujen tiedostojen palauttamisessa ja asiakkaan järjestelmiin asennettujen verkkovarmuuskopiointiohjelmistojen korjaamisessa. Tiedostojen säilytysasetukset ovat seuraavat: Kustakin tiedostosta säilytetään varmuuskopioituna useita versioita, enintään 10 versiota per tiedosto. Jos varmuuskopioituna on alle 10 versiota, vanhoja versioita säilytetään 90 päivää, ennen kuin ne poistetaan. Järjestelmistä poistettuja tiedostoja säilytetään 90 päivää, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi. Tiedostoja, jotka jätetään varmuuskopioimatta, säilytetään 31 päivää, ennen kuin ne vanhentuvat. Peruutettujen tilien tiedostot vanhentuvat 30 päivässä. Jos järjestelmän tietoja katoaa, Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille milloin tahansa ja välittömästi (24x7x365) salausavaimen, jolla he voivat palauttaa kyseisen järjestelmän tiedot. Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen on asiakkaan vastuulla. Dell pidättää oikeuden rajoittaa varmuuskopioitujen tietojen määrää järjestelmäkohtaisesti tai kokonaismäärän suhteen. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu10 / 25

11 Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja käyttöönottopalveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joista saat apua palvelun mahdollistavien ohjelmistojen uuteen järjestelmään asentamisessa. Dellin mukautetut tehdasintegrointipalvelut, joilla voi palauttaa tietoja tai siirtää niitä uuteen järjestelmään. Verkkovarmuuskopiointiohjelmistopakettien jakelu asiakkaan järjestelmiin ja käyttäjille. Mukautettujen varmuuskopiointiohjelmistopakettien tai -kokoonpanojen kehittäminen Dell perustaa asiakkaan käyttöön verkkovarmuuskopiointiyhteisön, jonka kokoonpanot ja asetukset voidaan mukauttaa. Dell tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa puhelimitse ja sähköpostitse. Dell selittää, mitkä kokoonpanot ovat käytettävissä, ja luo asiakkaan tarpeita vastaavan verkkovarmuuskopiointiasennusohjelman ja hallinnoi sitä. Verkkovarmuuskopiointi ja tietojen DVD-vienti Dell vie käyttäjän tiedot DVD-levylle ja toimittaa levyn asiakkaan määrittelemälle yhteyshenkilölle. Tekniset vastuut ja vaatimukset Asiakkaan on varmistettava toimialuetta vaativissa käyttöönottoratkaisuissa ja palveluissa, että toimialue on olemassa ja että kaikki hallittavat tietokoneet kuuluvat toimialueeseen. Asiakkaan on varmistettava, että UDP-verkkoprotokolla on sallittu koko verkossa ja että se voi käydä koko verkon läpi. Asiakas varmistaa, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakas on vastuussa palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttäjille asentamisesta tai niiden etäjakelun mahdollistamisesta. Asiakas on vastuussa käyttäjien ja järjestelmien verkkovarmuuskopiointi- ja -palautustilien luomisesta järjestelmänvalvojan konsolissa. Dell peruuttaa kaikki määrittämättömät tilit ja poistaa varmuuskopioidut tiedot 30 päivää niiden luomisen jälkeen. Asiakas on vastuussa koko järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista ajalta ennen Dell-palvelua (mukaan lukien käyttöjärjestelmän varmuuskopiot ja käyttöjärjestelmän näköistiedostot). Asiakas on vastuussa tiedostojen jakamisesta muille käyttäjille sekä yhteistyöstä muiden käyttäjien kanssa. Asiakas on vastuussa mukautetuista raporteista sekä raporteista, jotka eroavat normaaleista Dell-raporteista. Asiakas on vastuussa jaettujen järjestelmien ja useiden käyttäjien järjestelmien tiedostojen varmuuskopioista. Asiakas on vastuussa sellaisten tiedostojen palauttamisesta, joiden varmuuskopiointi ei kuulu tämän palvelun piiriin. Asiakas on vastuussa siitä, että kaikkien yrityspalomuurien portti sallii asiakkaan ja palvelimen välisen liikenteen. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu11 / 25

12 Dellin moduularipalveluiden liite 6 Hajautettu laitehallinta: Kannettavan tietokoneen tietojen salaus Dellin kannettavien tietokoneiden tietojen salauspalvelu tarjoaa keskitetyn tietojen salaus- ja käyttöratkaisun asiakkaan järjestelmissä. Tämä palvelu tarjoaa tietojen salauksen, joka suojaa laitteisiin tallennettuja tietoja. Dellin kannettavien tietokoneiden tietojen salauspalvelu käsittää seuraavat toiminnot: Se tarjoaa paikallisten tietokoneiden ja etätietokoneiden salauksen keskitetyn hallinnan. Se tarjoaa käytäntöpohjaisen automaattisen salausavainten poistamisen. Se tarjoaa salausavainten keskitetyn hallinnan ja palauttamisen. Se tarjoaa viimeisen tunnetun IP-osoitteen seurantapalvelun. Dell suorittaa asiakkaan pyynnöstä seuraavat palvelut: Salausavaimen poistaminen Jos asiakkaan hyväksytty yhteyshenkilö ilmoittaa, että järjestelmä, jossa tietojen salauspalvelu on käytössä, on kadonnut tai varastettu, Dell käynnistää prosessin, joka tuhoaa järjestelmän salausavaimen, jolloin tietoja ei voida käyttää luvattomasti. Nämä prosessit käynnistyvät, kun järjestelmä muodostaa seuraavan kerran yhteyden Internetiin. Salausavaimen palauttaminen Jos järjestelmän, jossa kannettavan tietokoneen tietojen salaus on käynnissä, salausavain on palautettava, Dell ottaa yhteyttä hyväksyttyyn yhteyshenkilöön ja aloittaa prosessin, joka palauttaa järjestelmän salausavaimen (jolloin tietoja voidaan taas käyttää), kun järjestelmä seuraavan kerran muodostaa yhteyden Internetiin. Viimeisen tunnetun IP-osoitteen paljastaminen Jos asiakas ilmoittaa järjestelmän, jossa kannettavan tietokoneen tietojen salaus on käytössä, kadonneeksi tai varastetuksi, Dell paljastaa järjestelmän viimeisen tunnetun IP-osoitteen asiakkaan hyväksytylle yhteyshenkilölle. Tukimenettelyt Palveluiden aktivointi Asiakas ja Dell suorittavat yhdessä seuraavat arvioinnit: Ne tarkistavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Ne arvioivat ympäristön ja infrastruktuurin. Ne tarkistavat verkkotopologian. Ne määrittävät toimistojen ja toimipaikkojen sijainnit. Ne määrittävät ensisijaisen palvelun mahdollistavien ohjelmistojen jakelutavan. Kun nämä on suoritettu, Dell tarjoaa asiakkaalle palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asennustyökalun ja lähettää asiakkaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse aktivointi-ilmoituksen sekä palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto-ohjeet sekä palvelun aktivointiohjeet ja Dellin yhteystiedot, jos asiakas tarvitsee tukea käyttöönotossa. Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan käyttöoikeudet järjestelmän valvojan konsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Mukautetut palvelut Palvelun mahdollistavan ohjelmiston asennus uuteen laitteeseen valmistusvaiheessa voi olla saatavilla erikseen hankittuna Dellin laitteiston mukautetun tehdasintegrointipalvelun (CFI) palvelukuvauksen tai esimerkiksi osapuolten erikseen allekirjoittaman työmääräyksen mukaisesti. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu12 / 25

13 Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu13 / 25

14 Dellin moduularipalveluiden liite 7 Hajautettu laitehallinta: Ohjelmiston varastonhallinta ja käytönhallinta Ohjelmistojenhallinta- ja käytönhallintapalvelulla asiakas voi seurata ja valvoa IT-ympäristönsä kaikkien valvottujen järjestelmien ohjelmistoresurssien käyttöä. Tietoja voidaan verrata automaattisesti Dellin hankittujen ohjelmistokäyttöoikeuksien tietoihin. Palvelun mahdollistavat ohjelmistot keräävät tietoja järjestelmien paikallisista kiintolevyistä rekisteröidyillä ohjelmistoagenteilla. Ne keräävät erityisesti tietoja siitä, millä tiedostoilla ohjelmistosovelluksia käynnistetään (suoritettavat tiedostot). Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Ohjelmistokäytön hallinta Tämä on ohjelmistojenhallinta- ja käytönhallintapalvelun lisäosa, jolla Dell kerää ja raportoi säännöllisesti tietoja ohjelmistoresurssien (resurssi- ja käyttäjäkohtaisesti) käytöstä. Jos asiakas hankkii tämän lisäosan, käyttötietoja kerätään 90 päivän jaksoissa. Yhteenvetotiedot ovat saatavissa kerran vuodessa, lukien palvelun aktivointipäivämäärästä tai lisäosan käyttöönottopäivämäärästä. Koulutus. Tarjolla on koulutusta kerralla jopa 20 henkilölle verkkolähetyksenä ja kokouspuheluna (kesto: minuuttia) Koulutusaiheet (saatavilla vain tiettyjen käyttöönottojen yhteydessä) Ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan esittely. Hallinta ja parhaat käytännöt. Tarkennetut raportit. Mukautetut palvelut Saatavilla saattaa olla myös seuraavia erikseen hankittavia mukautettuja palveluita (ne määritetään erikseen työmääräyksessä tai muussa osapuolien välisessä allekirjoitetussa sopimuksessa): Mukautetut käyttöönottopalvelut Mukautetut raportit sekä raportit, jotka eroavat normaaleista Dell-raporteista. Mukautettu koulutus. Konsultointipalvelut ja ammattilaispalvelut. Asiakkaan laitteisto- tai ohjelmistohankintojen tietojen tuominen (kolmansilta osapuolilta hankituissa järjestelmissä ja ohjelmistoissa, saatavilla vain tietyissä käyttöönotoissa). Asiakkaan sisäisten sovellusten tietojen huomioiminen. (saatavissa vain tiettyjen toteutusten yhteydessä). Haun ulkopuolelle jääneet resurssit huomioidaan, mikäli niiden määrä ylittää havaittujen laitteiden määrän 10 prosentilla. Tukimenettelyt Palvelun mahdollistavien ohjelmistojen asentaminen Tähän palveluun sisältyy käyttöönottotuki (puhelintuki ja sähköinen tuki) asiakkaille, jotka ottavat palvelun mahdollistavat ohjelmistot käyttöön seuraavalla tavalla: Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu14 / 25

15 Ryhmäkäytäntö (saatavilla vain tiettyjen käyttöönottojen yhteydessä). Kirjautumiskomentosarja. Lataus Dell-verkkosivustosta tai Internetin jakeluportaalista. Hajautetun laitehallinnan ohjelmistojakelupalvelu (saatavilla vain tiettyjen käyttöönottojen yhteydessä). Asiakkaalle tarjotaan tukea (puhelimitse ja sähköisesti) palvelun mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotossa seuraavasti: Dell tarkistaa ympäristö- ja infrastruktuurivaatimukset sekä toimipaikkojen fyysiset sijainnit. Dell määrittää asiakkaan palvelukonsoliin. Dell toimittaa asiakkaan IT-yhteyshenkilölle määritetyn asennustyökalun ja sitä vastaavat asennusohjeet. Dell tarjoaa asiakkaan IT-järjestelmänvalvojille etäkoulutusta verkossa. Tärkeiden sovellusnimikkeiden tunnistus ohjelmistoinventoinnin ja käytönhallinnan avulla voidaan tehdä vain englanniksi. Paikallisella kielellä laaditut nimikkeet listataan ja niitä voidaan tarkastella. Dell-tuki on kuitenkin vastuussa ainoastaan englanninkielisistä sovelluksista. Mikäli asiakas niin vaatii, Dell voi nimetä alun perin paikallisella kielellä laaditun sovelluksen englanniksi ja siten sisällyttää sen muihin raportoituihin sovelluksiin. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on varmistettava, että ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan palvelun mahdollistavat ohjelmistot on asennettu kaikkiin valvottaviin laitteisiin. Asiakas saattaa joutua varmistamaan, että hallittavat laitteet eivät käytä VPN-yhteyttä Asiakkaan on varmistettava, että aktiivisilla ohjelmistopalomuureilla (kuten Zone Alarm) hallittavat laitteet on määritelty niin, etteivät ne häiritse palvelun mahdollistavan ohjelmiston viestejä. Asiakkaan on varmistettava, että ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan piiriin kuuluvat sovellukset käynnistyvät erillisestä suoritettavasta tiedostosta järjestelmän käyttöjärjestelmän mukaisesti. Asiakkaan on siis varmistettava, että niitä ei käynnistetä palvelimesta tai suoriteta verkkoselaimessa. Asiakkaan on rekisteröitävä kaikki ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan palvelun mahdollistavat ohjelmistot Dellin ohjelmistojenhallinnan ja käytönhallinnan verkkosivustossa (osoite löytyy aktivointi-ilmoituksesta). Dell tarjoaa palvelut vain laitteille, joilla on rekisteröity palvelun mahdollistava ohjelmisto. Asiakas voi milloin tahansa poistaa rekisteröidyn palvelun mahdollistavan ohjelmiston käytöstä tai määrittää sen uudelleen, mutta suoritettuja maksuja ei missään tapauksessa hyvitetä. Asiakkaan on määritettävä yhteyshenkilö, joka koordinoi käyttäjien ja ryhmien palvelut asiakkaan toimesta ITympäristössä. Ohjelmistojenhallinta-ja käytönhallintapalvelut käyttävät DMTF:n SMBIOS-ominaisuuksia sekä niihin liittyviä soveltuvia WMI-ominaisuuksia laitteisto-ominaisuuksien tunnistamiseen ja määrittämiseen. Laitteet, jotka eivät tue SMBIOS- tai WMI-toimintoja tai joissa niiden käyttöä ei ole oikein määritetty tai jotka eivät ole ajan tasalla, saattavat näyttää puutteellisia tai virheellisiä laitteistotietoja. Dell ei takaa, että palvelun mahdollistava ohjelmisto tukee kaikkia laitteisto-, sovellus- tai laitetyyppejä. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu15 / 25

16 Dellin moduularipalveluiden liite 8 Sähköpostinhallintapalvelut: EMS-varasähköpostipalvelu EMS-varasähköpostipalvelulla asiakas voi ottaa käyttöön sähköpostipalvelun, jos sen ensisijainen sähköpostijärjestelmä on yllättäen poissa käytöstä. Tämä palvelu tukee käyttäjien postilaatikoita, jotka asiakas on rekisteröinyt tähän palveluun ("Varasähköpostipalveluun kuuluvat postilaatikot"). EMS-varasähköpostipalvelu tukee myös Microsoft Outlook - integrointia tietyissä Microsoft Outlook -versioissa, joihin on asennettu EMS Outlook Extension for Microsoft Outlook - laajennus. EMS-varasähköpostipalvelu on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, kun tavallinen sähköpostijärjestelmä on yllättäen poissa käytöstä tai poissa käytöstä ylläpitotoimien vuoksi. Tämä palvelu sisältää EMS-varasähköpostipalvelun testiaktivoinnit, joilla asiakas voi valmistautua ensisijaisen sähköpostijärjestelmän käyttöhäiriöihin. Lisäpalvelut (näistä saatetaan periä lisämaksu) Langaton jatkuvuus Tällä EMS-varasähköpostipalvelun valinnaisella lisäosalla asiakas voi valmistella tietyt tuetut yrityksen RIM BES -palvelinten tukemat laitteet siten, että ne voivat jatkaa sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista, kun EMSvarasähköpostipalvelua otetaan käyttöön. BlackBerry-käytön langaton jatkuvuus riippuu asiakkaan BES-palvelimista. Arkistotallennus Tällä EMS-varasähköpostipalvelun lisäosalla asiakkaat voivat käyttää kaikkiin EMS-varasähköpostin, EMS-pika-arkiston ja EMS-yritysarkiston postilaatikkoihin tallennettuja viestejä (sopimuksessa määrätyn vuosittaisen enimmäismäärän, Gt, puitteissa, "Arkistotallennuksen enimmäismäärä"), minkä ansiosta asiakkaat voivat käyttää vanhoja sähköposteja varasähköpostipalveluun kuuluvissa postilaatikoissa. Kun asiakkaan ensisijainen sähköpostijärjestelmä toimii normaalisti, varasähköpostipalveluun kuuluvissa postilaatikoissa lähetetyt ja vastaanotetut viestit tallennetaan arkistoon. Nämä arkistoon tallennetut viestit ovat sitten käyttäjien käytettävissä varasähköpostipalvelun käyttöönoton aikana asiakkaan määrittämien säilytyskäytäntöjen mukaisesti. Dell tarkistaa arkistotallennuksen enimmäismäärän kuukausittain. Arkistotallennuksen enimmäismäärä lasketaan siten, että järjestelmän kopioimien ja tallentamien viestien määrä (Gt) lasketaan ensin yhteen ja sitten siitä vähennetään se viestien määrä (Gt), joka on poistettu järjestelmästä asiakkaan säilytyskäytäntöjen mukaisesti. Käyttäjäpaketti Tällä arkistotallennuksen lisäosalla ne asiakkaan käyttäjät, joilla on varasähköpostipalveluun kuuluva postilaatikko, voivat käyttää arkistoituja viestejään ja postilaatikoitaan suojatun verkkokäyttöliittymän tai EMS Outlook Extension -laajennuksen kautta. Tukimenettelyt Palveluiden tarjoaminen Asiakkaalle lähetetään Tervetuloa-viesti, jossa on käyttöönottotiedot. Kun asiakas antaa vaaditut tiedot, palvelu tarjotaan asiakkaalle hänen antamiensa vastausten mukaisesti. Asiakkaalle tarjotaan käyttöönoton aikana tietojenhallinnan edellyttämät tiedot. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan opastusta sovelluksen käyttämiseen. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on määritettävä, mitkä postilaatikot kuuluvat EMS-varasähköpostipalvelun piiriin ("Varasähköpostipalveluun kuuluvat postilaatikot"). Asiakkaan on säännöllisesti testattava varapalvelun toimivuus. Asiakkaan on varmistettava, että käyttöönotot ovat varasähköpostipalvelun käytettävissä kohtuullisessa ajassa (tämän on tarkoitus vastata muutoin vakaan sähköpostipalvelun odottamattomiin käyttökatkoksiin). Asiakkaan on varmistettava, että sillä on käytettävissään tekninen tukihenkilö, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet ja joka voi ottaa palvelun käyttöön. Asiakkaan on hankittava laitteistot ja ohjelmistot, joita Dell tarvitsee siltä hankittujen palveluiden tarjoamiseen, ja ylläpidettävä näitä laitteistoja ja ohjelmistoja. Dellin modulaariset palvelut v /2009 Sivu16 / 25