Uusimmat tuotteet ja hinnat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusimmat tuotteet ja hinnat: www.psykologienkustannus.fi"

Transkriptio

1 Tuoteluettelo 2010

2 avoinna: arkisin klo osoite: puhelin: (09) telefax: (09) sähköposti: verkkosivut: y-tunnus: Kaisaniemenkatu 10, Helsinki toimisto suljettu: heinäkuuta 2010 Uusimmat tuotteet ja hinnat: Psykologien Kustannus Oy:n omistavat Suomen Psykologiliitto ry. ja Suomen Psyko logi nen Seura ry. Yhtiön tarkoitus on tuoda maahan, valmistaa ja pitää kaupan suomalais ten psy kologien työssään tarvitse mia testivälineitä ja kirjal li suutta. Yhtiö on perustettu vuonna Yhtiö on useiden ulkomaisten testikustanta jien edus taja Suomessa, ja se kuu luu jäsenenä European Test Publishers Groupiin (www.etpg.org). Tässä tuoteluettelossa on esitelty lyhyesti ne testimenetelmät, joita Suomes sa eniten käyte tään. Välitämme tietenkin paljon muitakin testejä ja niihin liitty viä materiaaleja. Tilat taessa tuotteita on hyvä muistaa, että kaikkia tässä luet telossa mainittuja tarvikkeita ei aina ole va rastossa. Toimitusajat etenkin Yh dysvalloista voivat olla pitkiäkin. Tuotteiden hinnat ovat voimassa tammikuun 1. päivästä 2010 alkaen. Ulkomaisten toimitta jien hinnanmuutokset ja valuuttakurssimuutokset saattavat muuttaa hintoja. Oikeus kaik kien tässä luettelossa annettujen hintatietojen muutoksiin pidätetään. Uusimmat tuottet ja hinnat löytyvät osoitteesta Tässä luettelossa kaikkien tuottei den hinnat on annettu sekä arvonlisäverolli sina euroina () että ilman arvonlisäveroa euroina (). Esimerkki: Esimerkkituote 16,82 13,79 tuotenumero tuotenimike verollinen myyntihinta veroton myyntihinta Kirjojen arvonlisäverokanta on 8 %, mui den tuotteiden 22 %. Kirjaksi määritel lyn tuotteen nimen alkuun on merkitty asteriski (*). Tavaroita toimitettaessa hintaan lisätään kotimaan arvonlisäverollinen postituskulu, hin taan ei lisätä muita kustannuksia. Huomio! Joidenkin testimenetelmien nimen jäljessä on sulkeissa (P)-kirjain. Tämä tarkoittaa, että testi on tarkoitettu vain psykologien käyttöön. Tuotteiden hintojen kohdalla on merkitty tuot teen kieli tai alkuperämaa: (s) = suomi, (r) = ruotsi, (e) = englanti/yhdysvallat, (d) = saksa ja (f) = ranska. Kaikki tässä luettelossa esitetyt tuotteet ovat tekijänoikeussuojattuja. Testi käsikirjojen ja -lomak keiden kopioiminen, kääntäminen tai tietokoneohjel maksi muuntaminen on, paitsi tekijänoikeuslain, myös psykologin ammatti etiikan vastaista.

3 Sisällys: Kykytestit Persoonallisuustestit Muut testit Kirjat ja tarvikkeet Aakkosellinen hakemisto: Joidenkin testimenetelmien nimen jäljessä on sulkeissa (P)-kirjain. Tämä tar koittaa, että testi on tarkoitettu vain psykologien käyttöön. Afasiakuntoutus 68 Ajattelun tyylit (P) 29 Aktiivinen ohjaus 68 Ammattihistoriahaastattelu (OPHI-II) 48 Asevelvollisten minäkuvatesti (P) 48 Askeleittain opetusohjelma 49 Bayley Scales III (P) 8 Beck Depression Inventory - II (BDI-II) 32 Behavioral Inattention Test (BIT) 50 Bender Visual Motor Gestalt Test 52 Benton: kasvojen tunnistamisen testi (P) 52 Benton: Revised Visual Retention Test (P) 53 Benton: viivojen suuntien arviointi (P) 54 Boehmin peruskäsitetesti 8 Bostonin diagnostinen afasiatutkimus (BDAT) 54 Bostonin nimentätesti 56 Bourdon-Wiersma 9 Bruininks-Oseretsky Test Of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2) 9 Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P) 33 Children s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM) 10 Children s Apperception Test (CAT) (P) 34 Cognitive Modifiability Battery (CMB) 11 Cornell Medical Index 56 Culture Fair Intelligence Test (P) 11 Developmental Test Of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R) 12 Elämäni työkirja 68 Elää - kasvaa - oppia 69 Family Relations Test (FRT) (P) 35 Family System Test (FAST) (P) 35 Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi 13 Gordons Personlighetsinventorium (P) 36 Grooved Pegboard 14 Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia 69 Hoivaa ja leiki - Vauvan ja vanhemman vuorovaikutus 69 House-Tree-Person Technique (HTP) (P) 37 Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja 70 Ihannetyö (P) 37 Ihmispiirrostesti (P) 14 Jarruta! - Lsten ja nuorten ADHD-opas 70 Keskustelun kuviot 70 Kodittomat lapset 71 Kuntoutuminen kroonisissa sairauksissa 71 Kuormitus-voimavaranäkökulma hyvinvointiin ja terveyteen 71 Kykytestistö AVO-9 (P) 15 Käytännön neuropsykologiaa 71 Lausunnointiopas psykologeille 72 Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P) 16 Lukilasse (P) 17 Lukukäsitetesti 18 Mattiko ei oppisi! 72 Miller Assesment for Preschoolers (MAP) 19 Miltä Sipukaisesta tuntuu? 72 MIM-vuorovaikutushavainnoinnin käsikirja 73 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P) 38 Minun suruni 73 MOHOST Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi 57 Morenolainen psykodraama 73 Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3) 20 Mustatäplän seikkailut (P) 39 NEPSY II lasten neuropsykologinen tutkimus (P) 58 Object Relations Technique (ORT) (P) 40 O Connor Finger/tweezer Dexterity Test 21 OSA - Toimintamahdollisuuksien 60 Personality poker 60 Personality Research Form (PRF) (P) 40 PK5 - persoonallisuustesti (P) 42 Psykologin lausuntolomake 76 Psykologin tilikirja 76 Purdue Pegboard 22 Raven Progressive Matrices (PM) (P) 22 Reynell Developmental Language Scales III 23 Rorschach (RO) (P) 43 Rotter Incomplete Sentences Blank (P) 44

4 Scenotest (P) 44 Seitsemän vaiheen traumaterapiamalli 74 Sekuntikello 76 Sosiodynaaminen ohjaus 74 Sosiodynaamisen ohjauksen opas 74 SOSKO Varhaisen sosiaalisen kommunikaation havainnointimenetelmä 61 Tapping-laite 76 Tarinantäydennystesti (P) 45 Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3) 24 Thematic Apperception Test (TAT) (P) 45 Theraplay - Vuorovaikutusterapian käsikirja 75 Työroolia arvioiva haastattelu (WRI) 62 Wartegg Zeichen Test (WZT) (P) 46 Vauva tulee valtakuntaan 75 Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P) 26 Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P) 27 Wechsler Memory Scale - 3rd ed. (WMS-III) (P) 63 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Ed. (WPPSI-III) (P) 28 Verhottu viesti / det dolda budskapet 75 Western Aphasia Battery (WAB) 64 Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko 25 Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (P) 65 Väkivalta, tunteet ja turvallisuus 62 Kykytestit - Bayley Scales III (P) - Boehmin peruskäsitetesti - Bourdon-Wiersma - Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2) - Children s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM) - Cognitive Modifiability Battery (CMB) - Culture Fair Intelligence Test (P) - Developmental Test of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R) - Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi - Grooved Pegboard - Ihmispiirrostesti - Kykytestistö AVO-9 (P) - Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P) - Lukilasse (P) - Lukukäsitetesti - Miller Assesment For Preschoolers (MAP) - Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3) - O Connor Finger/tweezer Dexterity Test - Purdue Pegboard - Raven Progressive Matrices (PM) (P) - Reynell Developmental Language Scales III - Skolmognadsprov för nybörjare - Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3) - Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko - Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P) - Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P) - Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised (WPPSI-III) (P) Uusimmat tuotteet ja hinnat: 7

5 Bayley Scales III (P) Bayley, N.: NCS Pearson, Inc kk min. n. 15 min. pienten lasten kognitiivisen, kielellisen, motorisen ja sosioemotionaalisen kehitystason arviointi yksilötesti (n=161) 2006 (e), 2009 (s) Bayley-III on tarkoitettu kehitysviivästymien tunnistamiseen ja interventioiden suunnittelun avuksi 0-42 kk ikäisille lapsille. Testi koostuu viidestä eri osa-alueesta: kognitiivinen, kielellinen, motorinen, sosioemotionaalinen ja adaptiivisen käyttäytymisen asteikko välineistö + käsikirja + lomakesarjat 25 kpl 2400, , pöytäkirjalomake 25 kpl 100,00 82, sos.emot. lomake 25 kpl 60,00 49, käsikirja 240,00 222,22 Boehmin peruskäsitetesti Boehm, A.E.: Pearson, Inc. Heimo, H.: 5 8 v min. n. 5 min. esiopetusikäisten käsitteiden hallinnan kartoitus ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1989, 548 espoolaislasta, seuruu 1990, 214 espoolaislasta; muut tie dot: 1990, 50 tamperelaislasta; 1992, 175 porilaislasta, seuruu 142 porilaislasta 1969, 1986 (e), 1993 (s) Testissä on 47 osiota, joissa vastaajan on kolmesta vaihtoehdosta valittava se, jota tes taaja tarkoittaa, esimerkiksi merkitse pystysuora viiva. Osiot on jaettu neljään ryhmään: 1. Määrää ilmaisevat käsitteet 14 osiota 2. Avaruudelliset suhteet 16 osiota 3. Aikaa ilmaisevat käsitteet 7 osiota 4. Muut käsitteet 10 osiota Testiä käytetään ryhmätestinä esikoulu- tai ensimmäisellä luokalla tai yksilötestinä vastaavan ikäisillä lapsilla. Ryhmätestillä voidaan kartoittaa toisaalta ne käsitteet, jotka ovat useille lapsille vaikeita, ja toisaalta seuloa esiin ne lapset, joille useiden käsitteiden ym märtäminen on vaikeaa. Testin käsitteet on valittu ensimmäisen luokan oppikirjoista *käsikirja (s) 34,00 31, testivihko 1 kpl 2,60 2,13 Bourdon-Wiersma Cronholm, B. & Molander, L.: PsykologiFörlaget Ab, Stockholm n. 14 vuodesta ylöspäin min. n. 10 min. nopeuden, tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1957, 1976 Testilomake on A3-kokoinen arkki, johon on riveittäin painettu pisteryhmiä. Koehen kilön tehtävänä on viivata yli kaikki pisteryhmät, joissa on tasan neljä pistettä. Ryh mäkokeessa merkitään muistiin kunkin vastaajan kokonaisaika ja virheet, yksilötut kimuksessa voidaan rekisteröidä myös rivikohtaiset suoritusajat. Testillä arvioidaan vastaajan nopeutta ja tarkkuutta yksitoikkoisessa tehtävässä, ja lisäksi keskittymiskykyä ja väsymistä pitkässä tehtävässä testauslomake 25 kpl (r) 5,90 4,84 Bruininks-Oseretsky Test Of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2) Bruininks, R.H.: American Guidance Service, Circle Pines 4 21 v min. n. 10 min. lapsen hieno- ja karkeamotoriikan tason arvioiminen 2006 (e) 9

6 Testi koostuu 53 tehtävästä, jotka jakautuvat kahdeksaan osatestiin: 1. Juoksunopeus ja ketteryys osioita 5 2. Tasapaino osioita 9 3. Molemminpuolinen koordinaatio osioita 7 4. Voima osioita 5 5. Hienomotorinen tarkkuus osioita 7 6. Hienomotorinen integraatio osioita 8 7. Käden nopeus ja näppäryys osioita 5 8. Yläraajan koordinaatio osioita 7 Testin avulla voidaan arvioida lapsen motorista kehitystasoa monipuolisesti. Kunkin osates tin tulokset muunnetaan standardipisteiksi, jotka ovat vertailukelpoisia kes kenään. Lisäksi voidaan laskea erikseen hienomotoriikan, käsien koordinaation, kehon koordinaation, voiman ja ketteryyden sekä yhdistetty motorinen standardipis tesumma välineistö + käsikirja + lomakesarja (e) 1480, ,14 Children s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM) Tzuriel, D. & Klein, P.S.: School of Education, Bar-Ilan University 4 12 v min. n. 5 min. esikoulu- ja kouluikäisen lapsen kehitystason ja oppimiskyvyn arvioiminen 1990 (e) Tutkimukseen kuuluu neljä vaihetta: 1. Johdanto 2. Testaus ennen opetusta 3. Opetusvaihe 4. Testaus opetuksen jälkeen Cognitive Modifiability Battery (CMB) Tzuriel, D.: School of Education, Bar-Ilan University 4 12 v min. n. 10 min. esikoulu- ja kouluikäisen lapsen kehitystason ja oppimiskyvyn arvioiminen 1990 (e) Testi jakautuu viiteen osatestiin, joiden avulla arvioidaan erilaisia kognitiivisia oppimistapoja: 1. Sarjoittaminen 2. Mallin toistaminen 3. Analogiat 4. Sarjat 5. Muisti Kussakin osatestissä tutkitaan lapsen suoritusta ennen opetusta ja opetuksen jälkeen. Osatesteissä lapsen on sijoitettava eri kokoisia ja eri värisiä palikoita telineeseen kussakin osatestissä annettujen ohjeiden mukaan. Tutkija tarkkailee lapsen suoriutumista ja ongelmanratkaisutapoja ennen opetusta ja opetusvaiheen jälkeen. Testi kuuluu David Tzurielin dynaamisen arvioinnin välineisiin käsikirja + testivälineistö 758,00 621,32 Culture Fair Intelligence Test (P) Cattell, R.B., Cattell A.K.: Hogrefe Ltd Testausvaiheissa lapsi ratkaisee kolme sarjaa eri värisillä kuvioilla toteutettuja analogiaongelmia. Tutkija tarkkailee, millä toimintatavoilla lapsi ratkaisee ongelmia ennen toimintatapojen opetusta ja opetuksen jälkeen. Testi kuuluu David Tzurielin dynaamisen arvioinnin välineisiin käsikirja + testivälineistö 434,00 355,74 scale 1: 4 8 v., scale 2: 8 14 v., scale 3: 14 vuodesta ylöspäin scale 1: min., scale 2/3: min. n. 10 min. ei-kielellisen suoritustason arvioiminen scale 1: yksilötesti, joka soveltuu pääosin käytettäväksi sellaisenaan, scale 2/3: ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 10 11

7 scale 1: 1950, scale 2: 1960, scale 3: 1973 Scale 1 sisältää kaikkiaan kahdeksan erilaista tehtävätyyppiä, joista neljä on kielelli siä. Scale 2 ja scale 3 ovat kokonaan ei-kielellisiä, ja ne sisältävät kumpikin noin 50 osiota seu raavilta osa-alueilta: Sarjat 2. Luokittelut 3. Matriisit 4. Topologia Testi on kehitetty mahdollisimman kulttuurista riippumattomaksi yleisen älykkyyden perustekijän, ns. g-faktorin mittaamiseksi Scale 1 käsikirja 18,00 16, Scale 2-3 käsikirja 108,00 100, Scale 2 testivihko 1,90 1, Scale 3 testivihko 4,00 3, Scale 2 lomake B, 50 kpl 71,00 58, Scale 3 lomake A/B, 50 kpl 74,00 60, Scale 2, pisteitysavain 5,90 4, Scale 3, pisteitysavain 7,60 6, mallisarja Scale 1 Kit 210,00 172, mallisarja Scale 2/3 Kit 140,00 114,75 Developmental Test Of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R) Beery, K.E.: Modern Curriculum Press, Cleveland 4 17 v min. n. 10 min. visuaalisen hahmottamisen ja visuomotorisen koordinaation arvioi mi nen ryhmä/ 2004 (e) Testiä käytetään lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen sekä visuomotorisen koor dinaatiokyvyn kartoittamiseen erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöiden diagnosoin nin yhtey dessä. Nuoremmilla lapsilla testiä voidaan käyttää myös ei-kielellisen suo ritustason arvi ointiin. Kuviot on painettu testivihkoon, ja vastaaja jäljentää kuviot mallien viereen lomak keeseen. Lomakkeita on kahdenlaisia: lyhyt versio (3-8 v.), jossa on vain 15 ensimmäistä tehtävää, sekä pitkä versio (3-18 v.), jossa on kaikki 24 tehtävää. Kuvioiden vaikeus vaih te lee hyvin helpoista (pystysuora viiva) varsin vaikeisiin (kolmiulotteiset kuviot). Testi käsikir jassa on hyvin yksityiskohtaiset pistei tysohjeet *käsikirja (e) 160,00 148, testivihko kpl (e) 7,50 6, testivihko kpl (e) 10,00 8, testivihko Visuaalinen havaitseminen 25 kpl (e) 63,00 51, testivihko Motorinen koordinaatio 25 kpl (e) 63,00 51,64 Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi Frostig, M.: Consulting Psychologists Press, Palo Alto 4 8 v min. n. 10 min. visuaalisen hahmottamisen ja visuomotorisen koordinaation arvioimi nen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1963 (e), 1982 (s) Testissä on 72 tehtävää, jotka jakautuvat viiteen osatestiin: 1. Silmän ja käden kordinaatio 16 osiota 2. Kuvion erottaminen taustasta 8 osiota 3. Muodon pysyvyys osiota 4. Sijainti tilassa 8 osiota 5. Spatiaaliset suhteet 8 osiota Tehtävissä vastaaja piirtää kynällä testivihkoon vastauksia erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi kolmannessa osatestissä merkitsee monimutkaisiin kuvioihin annetun mallikuvion muotoi set kuviot. Välineistön korteissa on joissakin osatesteissä tarvitta vien kuvioiden mallit, ja pisteitysavaimia käytetään silmä-käsi -koordinaatiotehtävien vastausten arvi oin nissa. Yksi lötestauksissa kuvakortit ja pisteitysavaimet eivät ole välttämättömiä. Testiä käytetään lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen sekä visuomotorisen koor dinaatiokyvyn kartoittamiseen erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöiden diagnosoin nin yhtey dessä. 13

8 *käsikirja 20,00 18, testivihko 2,50 2, korttisarja 13,00 10, pisteitysavaimet 13,00 10,66 Grooved Pegboard 5- ja 6-vuotiaiden lasten kognitiivista tasoa ihmispiirroksen perusteella. Validointiaineistona on käytetty WPPSI-R:n suomalaista standardointiaineistoa. Testistä on erillinen opas terveydenhoitajille. Oppaassa käydään lyhyesti läpi lapsen piirtämisen kehitys ja sen yhteys kehitystasoon, sekä annetaan testin esitys- ja pisteitysohjeet *käsikirja (s) 50,00 46, *opas terveydenhoitajille (s) 25,00 23, pisteityslomake 25 kpl 8,5 6,97 Trites, R.: Lafayette Instrument Company, Lafayette 14 5 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. sorminäppäryyden ja visuomotorisen koordinaation tason arvioiminen 1989 (e) Testivälineistöön kuuluu 25 puikkoa, joissa yhdellä sivulla on puikon pituinen neliön muo toi nen uloke, kuin avaimen haitta. Reikälaudan reiät ovat samanmuotoisia, ulokkeita vas taavat kolot ovat satunnaisesti eri suunnissa. Vastaajan on asetettava puikot reikiin mah dollisim man nopeasti. Puikkojen ulokkeiden vuoksi testi poikkeaa muista sorminäppäryystesteistä. Ulok keiden suunnan paikallistaminen vaatii silmän ja käden koordinaatiota, ja puikon asentaminen li säk si herkkää sormenpään tuntoaistia välineistö + ohje (e) 370,00 303,28 Ihmispiirrostesti (P) 3 6 vuotiaat lapset 5 10 min. n. 5 min. lapsen kognitiivisen tason arvioiminen 1994, 496 suomalaista lasta 2006 (s) Testivälineistöön kuuluu käsikirja ja pisteityslomake. Testin avulla voidaan arvioida 3-, 4-, Kykytestistö AVO-9 (P) Työ- elinkeinoministeriö/ammatinvalinnanohjaus noin 14 vuodesta ylöspäin 4 25 min. / osatesti, koko testi n. 180 min. n. 5 min. / osatesti, koko testi n. 45 min. neljän kykyfaktorin tason arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1993, 2368 henkilöä eri puolilta Suomea 1995 Kykytestistö AVO-9 sisältää yhdeksän faktoritestiä, joiden avulla arvioidaan suoriutumista neljällä suoritusfaktorilla: 1. V2 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on keksittävä sana, joka muodostaa yh dyssanan annetun sanan loppuosana ja toisen annetun sanan alkuosana. Suoritus aika on 15 minuuttia. 2. V3 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on tehtävä merkintöjä testilomak kee seen annetun monimutkaisen ohjeen mukaan. Suoritusaika on 20 minuuttia. Lomak keesta on myös ruotsinkielinen versio. 3. V5 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on keksittävä annetulle sanalle kaksi synonyymia, jotka alkavat annetuilla kirjaimilla. Suoritusaika 11 minuuttia. 4. S2 (avaruudellisen hahmotuskyvyn faktori): Osatestissä on kuvattu kuution/kuutioi den vaippa, joka on levitetty tasoon. Kh:n on merkittävä kuvioon kohta, johon merki tyt kuu tion sivut osuvat kun kuutio/kuutiot kootaan. Suoritusaika on 10 minuuttia. 5. S3 (avaruudellisen hahmotuskyvyn faktori): Osatestissä on merkittävä annettuun ku vi oon viiva, joka jakaa kuvion siten että osista voi muodostaa neliön. Suoritusaika 12 minuuttia. 6. R1 (yleisen päättelykyvyn faktori): Osatestissä on ratkaistava salakirjoitustehtäviä an netun salakirjoitusavaimen ja muuttuvien sääntöjen avulla. Suoritusaika on 25 mi nuut tia. 7. R3 (yleisen päättelykyvyn faktori): Osatestissä on haettava neljän sanan joukosta se, joka suhtautuu annettuun sanaan samalla tavalla kuin toinen annettu sana johonkin neljästä annetusta uudesta sanasta. Suoritusaika on 13 minuuttia. 8. P1 (nopeus- ja tarkkuusfaktori): Osatestissä on numeroitava annettuja henkilönimiä annetun kortisto-ohjeen mukaan. Suoritusaika on 4 minuuttia. 15

9 9. P2 (nopeus- ja tarkkuusfaktori): Osatestissä on koodattava kuusikirjaiminen sana nu meroiksi annetun tavukoodin mukaan. Suoritusaika on 7 minuuttia. Koehenkilön suoritusta kussakin osatestissä arvioidaan seitsenluokkaisella asteikolla. Testistön standardoinnissa on normit erikseen miehille ja naisille neljässä normiryhmässä: peruskoululaiset, lukiolaiset, ammattioppilaitosten oppilaat ja aikuiskoulutuskeskusten oppilaat *käsikirja (s) 56,00 51, lomake V2 25 kpl 4,20 3, lomake V3 25 kpl 9,30 7, lomake V3 ruotsinkielinen 25 kpl (r) 9,30 7, lomake V5 25 kpl 4,20 3, lomake S2 25 kpl 6,00 4, lomake S3 25 kpl 6,00 4, lomake R1 25 kpl 7,60 6, lomake R3 25 kpl 6,00 4, lomake P1 25 kpl 4,20 3, lomake P2 25 kpl 4,20 3, pisteitysavain V2 2,50 2, pisteitysavainsarja V3 7,60 6, pisteitysavain V5 2,50 2, pisteitysavainsarja S2 5,00 4, pisteitysavainsarja S3 7,60 6, pisteitysavainsarja R1 5,00 4, pisteitysavainsarja R3 7,60 6, pisteitysavain P1 2,50 2, pisteitysavain P2 2,50 2,05 Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P) Roid, G.H., Miller, L.J.: Stoelting Company, Chicago osatesteistä valitaan kuusi kummastakin osasta, valinta riippuu testattavan iästä. Lyhyemmässä testauksessa osatestejä valitaan neljä kummastakin osasta. Osates tit ovat: Visualisointi ja päättely: 1. Kuvion erottaminen taustasta (find it game) 2. Kuvioanalogiat (funny squares) 3. Muodon täydentäminen (put together game) 4. Lajittelu (matching game) 5. Peräkkäinen järjestys (which comes next game) 6. Toistetut sarjat (over and over game) 7. Kuvion sisältö (belongs together game) 8. Luokittelu (goes together game) 9. Paperintaittelu (folding game) 10. Kuvion rotaatio (turn it around game) Tarkkaavuus ja muisti: 11. Pariassosiaatio (partners game) 12. Välitön tunnistaminen (something missing game) 13. Muisti eteenpäin (remembering game) 14. Jatkuva tarkkaavuus (drawing game) 15. Käänteinen muisti (backward game) 16. Visuaalinen koodaus (changing game) 17. Spatiaalinen muisti (place game) 18. Viivästetty pariassosiaatio (partners game again) 19. Viivästetty tunnistaminen (something missing game again) 20. Jaettu tarkkaavuus (do two things at once game) Testiä käytetään arvioitaessa sellaisten lasten ja nuorten suoritustasoa, joilla on puhee seen tai kuuloon liittyviä vaikeuksia. Tarvittaessa koko testi voidaan tehdä ilman sanallisia ins truk tioita välineistö + käsikirja + lomakesarja (e) 2470, ,59 Lukilasse (P) 2 20 v min. n. 5 min. lasten ja nuorten ei-kielellisen suoritustason arviointi 1997 (e) Testi on samannimisen testin kokonaan uudistettu versio. Testissä on kaksi osaa: visuali sointi ja päättely (10 osatestiä) sekä tarkkaavuus ja muisti (10 osatestiä). Pitemmässä tes tauksessa 16 Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S., Korkman, M.: Psykologien Kustannus Oy 6 14 v min. n. 5 min luokkalaisen lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien seulonta yksilötesti, joka soveltuu käytettäväksi sellaisenaan 1996, 797 lasta pääkaupunkiseudulta 1999 (s) 17

10 Testissä on neljä osatestiä: Luettavat sanat 2. Saneltavat sanat 3. Ymmärtävä lukeminen 4. Laskutehtävät Testin avulla saadaan nopeasti kuva lapsen lukemis-, kirjoittamis- ja laskemisvalmiuksien tasosta suhteessa luokka-asteeseen.tulosten pohjalta voidaan todeta, mitä osa-alueita on syytä tutkia tarkemmin ja selvittää esimerkiksi neuropsykologisilla menetelmillä *käsikirja (s) 50,00 46, luettavat sanat, pisteityslomake, luokat 1-2, 25 kpl 8,50 6, luettavat sanat, pisteityslomake, luokat 3-6, 25 kpl 8,50 6, ymmärtävä lukeminen, lomake, luokka 1, 25 kpl 8,50 6, ymmärtävä lukeminen, lomake, luokat 2-3, 25 kpl 8,50 6, ymmärtävä lukeminen, lomake, luokat 4-6, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 1, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 2, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 3, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 4, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 5, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 6, 25 kpl 8,50 6, luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 1-2 1,70 1, luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 3-4 1,70 1, luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 5-6 1,70 1, sarja, sisältää kortit ja lomakkeet 25 lapsen testeihin kaikilleakuudella luokkatasolla Lukukäsitetesti Johannes E.H. van Luit, Bernadette A.M. Van de Rijt & Pirjo Aunio 4 7 v min. n. 5 min. lapsen lukukäsitteiden hallinnan tason arvioiminen 2002, 1029 suomalaista lasta 2006 (s) 160,00 131,15 Lukukäsitetestillä arvioidaan pienten lasten (4 vuotta 7 kuukautta - 7 vuotta 6 kuukautta) lukukäsitteen hallinnan tasoa. Se ei ole sidottu mihinkään oppimäärään eikä opetusmenetelmään. Testi on yksilötesti. Testin avulla opettaja voi arvioida sitä, kuinka hyvin lapsi tai lapsiryhmä hallitsee lukukäsitteen. Vertailemalla yhden lapsen saavutusta normiryhmän lasten tuloksiin voidaan todeta lukukäsitteen hallinnan taso. Lukukäsitteestä mitataan kahdeksaa eri taitoaluetta: vertailu, luokittelu, vastaavuus, järjestäminen, lukusanojen luetteleminen, samanaikainen ja lyhentynyt laskeminen, tuloksen laskeminen ja lukukäsitteen soveltaminen. Testissä on 40 erillistä tehtävää. Nämä on jaettu kahdeksaan osatestiin, joissa kussakin on viisi osiota *käsikirja (s) 60,00 55, kuvasarja 30,00 24, pöytäkirjalomake 25 kpl 8,50 6, tehtävälomake 25 kpl 7,00 5, palikat 30,00 24, välineistö (sis. välineet, käsikirjan ja lomakkeita 25 kpl) 135,50 111,08 Miller Assesment for Preschoolers (MAP) Miller, L.J.: Pearson, Inc. 3 6 v min. n. 15 min. sensomotoristen ja kognitiivisten kykyjen tason arvioiminen yksilötesti, joka soveltuu miltei sellaisenaan käytettäväksi 1982, 1988 (e) Testin avulla kartoitetaan alle kouluikäisen lapsen sensomotorisia valmiuksia monipuoli sesti 27 osatestillä: 1. Tornin rakentaminen kuutioista 15. Kävely silmät suljettuna 2. Kuutioiden poimiminen 16. Kävely viivaa pitkin 3. Kuutioista rakentaminen 17. Käpertyminen palloksi 4. Kuutioiden naputtaminen 18. Polvi-seisontatesti 5. Stereognosia 19. Asentojen matkiminen 6. Sormien koskettaminen 20. Kielen liike 7. Esinemuistitehtävä 21. Jalkojen tömistäminen 19

11 8. Kokoamistehtävä 22. Sokkelotesti 9. Kuvion tunnistaminen 23. Yleistietous 10. Ihmispiirros 24. Ohjeiden seuraaminen 11. Viivan piirtäminen 25. Artikulaatio 12. Pystysuoran piirtäminen 26. Lauseiden toistaminen 13. Käsi-nenä -tehtävä 27. Numerosarjat 14. Rombergin testi Testillä saadaan monipuolinen arvio alle kouluikäisen lapsen sensomotorisista val miuk sista. Kunkin osatestin kohdalla lapsen suoritus arvioidaan kolmeen luokkaan: ei ongelmia (persentiili >25), mahdollisesti ongelmia (persentiili 6-25), heikko suoriutu minen (persentiili <5). Lisäksi suorituksia arvioidaan neljän testiosan (perusteet, koordinaatio, kielellinen suo ri tus, ei-kielellinen suoritus, monimutkaiset tehtävät) ja koko testin pistemäärän avulla. Li säk si tarkkaillaan lapsen käyttäytymistä yleensä testauksen aikana. Suomessa testiä käyt tävät erityisesti toimintaterapeutit välineistö + käsikirja + pk.-lomake 50 kpl (e) 1900, , pöytäkirjalomake 25 kpl (e) 96,80 79,34 Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3) Colarusso, R., Hammill, D.: Western Psychological Services, Los Angeles 4 70 v. 30 min. n. 5 min. visuaalisen havaitsemisen tason arvioiminen 2003 (e) Testissä on A4-kokoinen lehtiö kuvia, joista vastaaja osoittaa ohjeen mukaisen kuvion. Tehtävillä tutkitaan seuraavia havaitsemisen osa-alueita: 1. Spatiaaliset suhteet 2. Visuaalinen läheisyys 3. Visuaalinen erottelu 4. Visuaalinen muisti 5. Kuvion erottaminen taustasta Testiä käytetään tutkittaessa visuaalisen hahmottamisen tasoa. Tässä testissä on vähennetty motoristen suoritusten tarve mini miin, vastaajan ei siis tarvitse piirtää tai merkitä oikeita vastauksia välineistö + käsikirja + pk.-lomake 25 kpl (e) 392,00 321, pöytäkirjalomake 25 kpl 70,00 57,38 O Connor Finger/tweezer Dexterity Test O Connor, J.: Stoelting Company, Chicago 14 vuodesta ylöspäin 8 10 min. n 2 min. sorminäppäryyden ja pienten esineiden käsittelytaidon arvioiminen 1960 (e) Sorminäppäryystestissä vastaajan on asetettava reikälaudan 100 reikään kuhunkin kolme ohutta metallipiikkiä mahdollisimman nopeasti. Pinsettitestissä vastaajan on sijoitettava pinseteillä yksi paksuhko metallipiikki kuhunkin reikälaudan 100 reiästä mahdol lisimman nopeasti. Testaus ohjeessa on normitietoja koko suoritusajasta, lisäksi voidaan merkitä muistiin kuhunkin reikäriviin käytetty aika finger dexterity test, välineistö + ohje (e) 363,00 297, tweexer dexterity test, välineistö + ohje (e) 310,00 254,10 Purdue Pegboard Lafayette Instrument Company, Lafayette 14 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. sorminäppäryyden ja pienten esineiden käsittelytaidon arvioiminen Testissä on kaksi osaa, ensimmäisessä sijoitetaan erikseen oikealla, vasemmalla ja mo lem milla käsillä pieniä puikkoja reikälaudan reikiin. Toisessa osassa kootaan mo lemmin kä sin puikoista, holkeista ja aluslaatoista kokonaisuus ja sijoitetaan se lau dan reikiin. Ensimmäisessä osassa 20 21

12 vaaditaan käden ja käsivarren karkeamotoriikkaa ja jälkim mäi sessä osassa sorminäppäryyttä. Testin profiililomakkeessa saatuja tuloksia ver rataan eri laisten normiryhmien tuloksiin testivälineistö + ohje (e) 430,00 352,46 Raven Progressive Matrices (PM) (P) Raven, J.C.: Pearson, Inc advanced testivihko II (e) 46,00 37, advanced vastauslomake 25 kpl (s) 5,00 4,10 Reynell Developmental Language Scales III Reynell, J.K., Huntley, M.: NFER-Nelson Publishing Company, Windsor Kortesmaa, M., Heimonen, K., Merikoski, H., Warma, M.-L. & Varpela, V.: Psykologien Kustannus Oy 5½ vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. ei-kielellisen suoritustason arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1956, 1992 (e) 2-7 v min. n. 10 min. lapsen kielellisen kehitystason arviointi 310 lasta pääkaupunkiseudulta (220), Kirkkonummelta ja Oulusta 2001 Testissä vastaajan on löydettävä kahdeksan annetun vaihtoehdon joukosta yksi, joka täy dentää annetun matriisin. Aikarajoitusta ei ole, suoritusaika otetaan kuitenkin tulosta arvi oi taessa huomioon. Testin lasten versioon (coloured, versio C) kuuluu kolme kahdentoista osion sarjaa, A, Ab ja B. Sarjan kuviot on väritetty. Testin standardiversioon (versio S) kuuluu viisi kahdentoista osion sarjaa A-E. Tätä sarjaa käytetään testattaessa normaalitasoisia nuoria ja aikuisia. Kaikkia sarjoja ei ole tarpeen tehdä, ohjekirjassa on odotusarvotaulukot, joiden avulla voi laskea vas taajan todennäköi sen kokonaistuloksen. Testin Advanced-versioon (versio A) kuuluu kaksi testivihkoa. AI-vihko sisältää yhden 12 osion sarjan, jossa osioiden vaikeus vaihtelee hyvin helpoista hyvin vaikei siin. Tätä versiota voidaan käyttää joko hyvin karkeasti orientoivana testinä tai ns. routing-testinä, jonka tulok sen perusteella valitaan jatkosarjat esimerkiksi S-version viidestä vaihtoehdos ta. AII-vih kossa on yksi 36 osion sarja, jonka helpoimmat osiot ovat S-version vaikeimpien tasoa ja vaikeimmat vaativat erittäin kehittynyttä kykyä tämän tapaisten ongelmien ratkai semiseen. AII-vihkoa käytetään lähinnä tutkimus tarkoituksissa keskimääräistä kyvykkääm pien henki löiden tason arvioimiseen *coloured testausopas (e) 105,00 97, coloured testivihko (e) 33,00 27, coloured vastauslomake 25 kpl (e) 5,00 4, *standard testausopas (e) 100,00 92, standard testivihko (e) 46,00 37, standard vastauslomake 25 kpl (s) 5,00 4, *advanced testausopas (e) 105,00 97, advanced testivihko I (e) 12,00 9,84 Testiin kuuluu runsaasti erilaista materiaalia, leluja, arkielämän tarvikkeita jne., joiden avulla selvitetään lapsen suoriutumista seuraavilla osa-alueilla: 1. Kielellinen ymmärtäminen 2. Kielellinen ilmaisu Kumpaakin osa-aluetta arvioidaan useilla kymmenillä osioilla, joissa apuna käyte tään leikkikalumateriaalia. Käsikirjassa on lisäoh jeita näkö- tai kuulovaurioisen vastaajan tutkimiseksi. Testin suomenkielinen ver sio on joiltakin osin sovitettu suomen kielen mukaiseksi *käsikirja (s) 85,00 78, välineistö + käsikirja + lomakesarja 25 kpl (e) 1000,00 819, pöytäkirjalomake, 25 kpl 25,00 20,49 Skolmognadsprov för nybörjare Malmqvist, E.: Eve Malmqvist, Linköping 6 8 v min. n. 5 min. esikoulu/kouluikäisen lapsen kouluvalmiuden arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 22 23

13 1971, 1991 (r) Testin avulla voidaan arvioida visuaalisen havaitsemisen heikkoja ja vahvoja osa-alueita. Testi ei vaadi motorista suoritusta, joten sitä voidaan käyttää myös liikuntavammaisten tutkimuksessa. Testissä on 49 piirroksin esitettyä tehtävää, jotka jakautuvat seuraaviin osatesteihin: 1. Mahdottomat kuvat 2. Muisti 3. Puheen ymmärtäminen 4. Piirtäminen 5. Samankaltaisuudet 6. Kuvien vertaaminen 7. Luokittelu Testin avulla saadaan arvio lapsen valmiudesta seurata koulutyyppistä opetusta ja yleinen suoritustasoarvio. Testiä käytetään ryhmätestinä koulun ensimäisellä luokalla seulottaessa esiin lapsia, joilla tulee todennäköisesti olemaan vaikeuksia opetuksen seuraamisessa ja opetettavien asioiden omaksumisessa *testausohje (r) 6,40 5, testivihko (r) 3,15 2,58 Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3) Nancy A. Martin: Psychological Assessment Resources, Inc. Testiin kuuluu 7 osatestiä: 1. Visuaalinen erottelu 2. Visuaalinen muisti 3. Avaruudelliset suhteet 4. Muodon pysyvyys 5. Visuaalinen sarjamuisti 6. Kuvion erottaminen taustasta 7. Visuaalinen läheisyys esikouluikäiset - aikuiset min. n. 5 min. visuaalisen havaitsemisen arvioiminen yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi käsikirja + 2 taulusarjaa + lomake 25 kpl (e) 680,00 557, lomake 25 kpl (e) 80,00 65,57 Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko Doll, E.A.: Pearson, Inc v min. n. 5 min. sosiaalisen kehitystason kartoittaminen 1965 (e), 1977 (s) Asteikko sisältää 117 osiota, jotka jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: 1. Omatoimisuus yleensä 2. Omatoimisuus ruokailussa 3. Omatoimisuus pukeutumisessa 4. Liikkuminen 5. Toiminta 6. Vuorovaikutus ja itseilmaisu 7. Itsenäinen toiminta 8. Sosiaalistuminen Asteikolla tutkitaan hyvin erilaisia sosiaalisen toiminnan näkökohtia. Suoritusten ja tutkittavan iän perusteella lasketaan sosiaalisuusindeksi. Aiemmin asteikkoa on käytetty pääasi assa kehitysvammaisten tasoarvioinneissa. Erityisesti vanhempien ikäryhmien arvioinneis sa kulttuurierot vaikeuttavat tulosten tulkintaa käsikirja (s) 15,00 13, pöytäkirjalomake 25 kpl (s) 6,00 4,

14 Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P) Wechsler, D.: Pearson, Inc. 16 vuodesta ylöspäin min. n. 10 min. nuorten ja aikuisten yleisen älykkyyden arvioiminen yksilötesti, joka soveltuu käytettäväksi sellaisenaan 2004, 511 henkilöä eri puolilta Suomea 2005 Testissä on 14 osatestiä: Kielellinen osa Suoritusosa 2. Sanavarasto (SV) 1. Kuvien täydentäminen (KT) 4. Samankaltaisuudet (SK) 3. Merkkikoe (MK) 6. Laskutehtävät (LA) 5. Kuutiotehtävät (KU) 8. Numerosarjat (NS) 7. Matriisipäättely (MA) 9. Yleistietous (YT) 10. Kuvien järjestäminen (KJ) 11. Yleinen käsityskyky (YK) 12. Merkintunnistus (MT) 13. Kirjain-numerosarjat (KN) 14. Kokoamistehtävät (KO) WAIS-III sisältää yksitoista WAIS-R:stä tuttua osatestiä ja kolme uutta osatestiä. Osatestien perusteella voidaan laskea traditionaaliset kielellinen ÄO, suoritus-äo ja kokonais-äo. Sen lisäksi WAIS-III tarjoaa myös uuden nelifaktorimallin: kielellinen ymmärtäminen (SV, SK, YT), havainnon organisaatio (KT, KU, MA)), työmuisti (LA, NS, KN) ja prosessointinopeus (MK, MT). Testin vanhemman version osatestien kuutiot soveltuvat käy tettäväksi uuden version kanssa. Saatavana on testin täydennysosa, joka em. kuutioiden kanssa vastaa koko uutta testiversiota *käsikirja 180,00 166, välineistö + käsikirja + 25 kpl lomakkeita 1470, , täydennysosa (ei kuutioita) 1280, , pöytäkirjalomake 25 kpl 45,00 36, merkkikoelomake 25 kpl 7,00 5, merkkien kopiointilomake 25 kpl 4,00 3, merkintunnistuslomake 25 kpl 25,00 20, pisteitysohjelma (Win) 125,00 102,46 Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P) Uusin versio WISC-IV julkaistaan kesällä 2010! Wechsler, D.: Pearson, Inc v min. n. 10 min. kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioiminen 1998, 942 lasta eri puolilta Suomea 1949, 1974 (e), 1999 (s) Testissä on 13 osatestiä: 1. Yleistietous 30 osiota 2. Samankaltaisuudet 20 osiota 3. Laskutehtävät 24 osiota 4. Sanavarasto 32 osiota 5. Yleinen käsityskyky 18 osiota 6. Numerosarjat 15 osiota 7. Kuvien täydentäminen 30 osiota 8. Kuvien järjestäminen 14 osiota 9. Kuutiotehtävät 12 osiota 10. Kokoamistehtävät 5 osiota 11. Merkkikoe 59 / 119 osiota 12. Sokkelotehtävät 10 osiota 13. Merkintunnistus 45 osiota Kuusi ensimmäistä osatestiä muodostaa kielellisen asteikon, seitsemän viimeistä suoritusasteikon ja molemmat asteikot yhdessä kokonaisasteikon. Kaikkien kolmen asteikon perusteella las ketaan ikäryhmätaulukoiden avulla kh:n kielellinen, ei-kielel linen ja koko naisälykkyysosa määrä. Eri osatestien standardipisteet ovat keskenään vertailukelpoisia *käsikirja (s) 150,00 138, välineistö + käsikirja + lomake 6x25 kpl (s) 1220, , täydennysosa 1050,00 860, pöytäkirjalomake 25 kpl (s) 25,00 20,

15 merkkikoe A 25 kpl (s) 4,20 3, merkkikoe B 25 kpl (s) 4,20 3, merkintunnistus A 25 kpl (s) 6,00 4, merkintunnistus B 25 kpl (s) 6,00 4, sokkelolomake 25 kpl (e) 100,00 81, WPPSI-III käsikirja 180,00 147, WPPSI-III pöytäkirjalomake 2-3 v. 25kpl 24,00 19, WPPSI-III pöytäkirjalomake 4-7 v. 25kpl 55,00 45, WPPSI-III merkintunnistuslomake 25kpl 30,00 24, WPPSI-III merkkikoelomake 25kpl 15,00 12, WPPSI-III välineistö (sis. kaiken) 1550, ,49 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Ed. (WPPSI-III) (P) Wechsler, D.: Pearson, Inc., 2 v 6 kk 7 v 3 kk min. n. 10 min. alle kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioiminen 2008 (n=714) 2003 (e), 2009 (s) Kielellinen älykkyysosamäärä (verbal IQ) VIQ Suoritusosan älykkyysosamäärä (performance IQ) PIQ Prosessointinopeus (processing speed quotient) PSQ Koko testin älykkyysosamäärä (full scale IQ) FSIQ Yleinen kieli-indeksi (general language composite) GLC WPPSI-III on jaettu kahteen osaan: 2 v 6 kk 3 v 11 kk ikäisille (nuoremmat lapset) sekä 4 v 0 kk 7 v 3 kk ikäisille (vanhemmat lapset) tarkoitetut osat. Jako perustuu nykyiseen tutkimustietoon etenkin aivan pienten lasten kehityksen suuresta vaihtelusta sekä ikäryhmien sisällä että niiden välillä. Kuten aiemmissakin versioissa WPPSI-III:ssa voi laskea kielellisen, suorituspuolen ja koko testin älykkyysosamäärän. Lisäksi vanhemmalle ikäryhmälle voi laskea prosessointinopeuden sekä kummallekin ikäryhmälle yleisen kieli-indeksin. Osatestit on jaettu kolmeen luokkaan: perusosatestit, lisäosatestit sekä valinnaiset osatestit. Älykkyysosamäärien laskemiseen tulisi käyttää perusosatestejä. Lisäosatestien käyttäminen on erittäin suositeltavaa, sillä niiden avulla lapsen kognitiivisesta kehityksestä saadaan laajempi kuva, ja lisäksi voidaan laskea nuoremmalle ikäryhmälle yleinen kieli-indeksi ja vanhemmalle ikäryhmälle prosessointinopeus. Uusimmat tuotteet ja hinnat:

16 Persoonallisuustestit - Ajattelun tyylit (P) - Beck Depression Inventory - II (BDI-II) - Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P) - Children s Apperception Test (CAT) (P) - Family Relations Test (FRT) (P) - Family System Test (FAST) (P) - Gordons Personlighetsinventorium (P) - House-Tree-Person Technique (HTP) (P) - Ihannetyö (P) - Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P) - Mustatäplän Seikkailut (P) - Object Relations Technique (P) - Personality Research Form (PRF) (P) - PK5 - persoonallisuustesti (P) - Rorschach (Ro) (P) - Rotter Incomplete Sentences Blank (P) - Scenotest (P) - Tarinantäydennystesti (P) - Thematic Apperception Test (TAT) (P) - Wartegg Zeichen Test (WZT) (P) - Zulliger Diapositiv/tafeln Z-test (P) 30 31

17 Ajattelun tyylit (P) Niitamo, P.: Psykologien Kustannus Oy 14 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. kyselylomake, jonka avulla kartoitetaan tutkittavan kognitiivisia tyylejä yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1998, yhdistelmäotos: 434 ammattikorkeakoulutukseen pyrkivää; 272 valtionhallinnon kansainv. tehtäviin hakevaa 2001 Testin avulla pyritään arvioimaan tutkittavan kognitiivisia tyylejä, jotka ryhmitellään seuraavasti: 1. Rationaalisuus: hallinta ja loogisuus 2. Kokemuksellisuus: mielikuvitus ja intuitio *käsikirja 50,00 46, vastauslomake 25 kpl 8,50 6, profiililomake 25 kpl 8,50 6, pisteitysavain 8,50 6, koko paketti 75,50 61,80 Beck Depression Inventory - II (BDI-II) Beck, A., Steer, R. Brown, G.: Pearson, Inc. 1998, n= (e), 2005 (s) 12 vuodesta ylöspäin n. 10 min. n. 5 min kyselylomake, jonka avulla arvioidaan masennusoireilun vaikeusaste BDI-II on masennusoireilun vaikeusasteen arviointiväline. Testin toinen versio on kehitetty DSM-IV:n depressiokriteerien linjan mukaisesti. Lomake koostuu 21 väittämäjoukosta, joista jokaisesta valitaan yksi vaihtoehto *käsikirja 60,00 55, a vastauslomake 25 kpl 12,00 9, b vastauslomake 100 kpl 45,00 36,88 Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P) Nurmi, J., Haavisto, T., Salmela-Aro, K., 14 vuodesta ylöspäin min. n. 10 min. projektiivinen menetelmä, jonka avulla arvioidaan hen kilön ajattelu- ja tulkintatapoja yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1991, 311 opiskelijaa ikäryhmistä v.; 1992, 126 aikuista ikäryhmistä v., 1996, 233 keskiasteen opiskelijaa ikäryhmistä , ATK-versio 1998 Testin 12 mustavalkoisella taululla kuvataan erilaisia hypoteettisia tilanteita. Vastaajan on kerrottava mitä kuvissa esiintyvät hahmot ajattelevat ja tekevät, ja mistä onnistumiset ja epäonnistumiset johtuvat. Koululaisille (K), opiskelijoille (O), työikäisille (T), eläkeläisille (E) ja ryhmille (R) on erilaiset taulut ja vastauslomakkeet. Testillä tutkitaan henkilölle tyypillisiä ajattelu- ja tulkintapoja, joilla hän pyrkii ratkaisemaan erilaisia haasteita ja tulkitsemaan saamaansa palautetta. Testin ajattelu- ja tulkintastrate giatyyppien jaottelu perustuu kolmeen tekijään: 1. Missä määrin henkilöt ennakoivat joko onnistuvansa tai epäonnistuvansa tehtävässä. 2. Missä määrin henkilöt keskittyvät tehtävän ratkaisun kannalta mielekkääseen suunnitteluun ja työskentelyyn, vai keskittyvätkö he tehtävään liittymättömään toimintaan. 3. Mistä henkilöt selittävät onnistumisensa ja epäonnistumisensa johtuvan. Normitietoja on vuotiaista koehenkilöistä, joten nuorten ja eläkeläisten CAST-versioita voidaan pitää kokeiluversioina

18 *käsikirja (s) 68,00 62, taulusarja T 34,00 27, taulusarja K / O 34,00 27, taulusarja E 34,00 27, taulusarja R 34,00 27, lomake T 25 kpl 17,00 13, lomake K 25kpl 17,00 13, lomake O 25 kpl 17,00 13, lomake E 25 kpl 17,00 13, lomake R 25 kpl 17,00 13,93 Family Relations Test (FRT) (P) Bene, E., Anthony, J., NFER-Nelson Publishing Company, Windsor 3 14 vuotta (lapset) 14 vuodesta ylöspäin (aikuiset) min. n. 15 min. henkilön perhesuhteiden arvioiminen yksilötesti, joka vaatii jonkin verran käännöstyötä ei suomalaisia normeja 1957, 1965 (e) Children s Apperception Test (CAT) (P) Bellak, L., Bellak, S.S. C.P.S., Inc., Larchmont 3 10 v min. n. 15 min. lapsen persoonallisuuden arvioiminen 1949, 1974 (e) Testissä on kymmenen kuvataulua, jotka esittävät eläimiä erilaisissa inhimillisissä sosiaali sissa tilanteissa. Lapsen on kerrottava mitä kuvissa tapahtuu. Testistä on olemassa rin nak kais versio vanhemmille lapsille (CAT-H), jossa eläinhahmot on korvattu ihmishah moilla. Li säk si testistä on julkaistu täydennyssarja (CAT-S), jota voidaan käyttää uusinta testauk sis sa. Testin tulkinta perustuu samoille periaatteille kuin Murrayn TAT-testin. Kertomuk sissa esiintyviä motiiveja ja teemoja tarkastelemalla selvitetään lapsen psyko dynamiikkaa ja sosi aalisten tilanteiden tulkintaa taulusarja CAT + ohjekirja (e) 180,00 147, taulusarja CAT-H (e) 180,00 147, taulusarja CAT-S (e) 180,00 147,54 Testivälineistöön kuuluu 21 henkilöhahmoa (kuvasarja), joiden joukosta vastaaja valitsee perheensä jäsenet. Testiin kuuluu lisäksi ikäryhmästä riippuen 40/86/96 korttia, joissa jokaisessa on jokin väit tä mä (korttien tekstit ovat englanninkielisiä, ja ne on esitetty myös käsikir jassa). Testaaja lu kee vas taajalle kortin kerrallaan, ja vastaaja sijoittaa kortin sen henkilö hahmon kohdalle, jo hon väittämä hänen mielestään lähinnä liittyy. Väittämät on luokiteltu ikäryhmästä riippuen 5/11/13 luokkaan niihin liittyvien tunteiden voimakkuuden ja nega tii vi suuden/positiivisuuden mukaan. Tulos antaa viitteitä vastaajan kokemasta per hedyna mii kas ta. Testiä voi käyttää paitsi perhesuhteiden arvioimisessa, myös tera pian apukeinona. Testissä on eri väittämäkortit nuoremmille (3-7 v.) ja vanhemmille (7-14 v.) lapsille sekä aikuisille (14 vuodesta ylöspäin) *käsikirja - lapset (e) 135,00 125, kuvasarja (e) 370,00 303, pöytäkirjalomake, vanhemmat lapset 25 kpl (e) 77,00 63, pisteityslomake, vanhemmat lapset 25 kpl (e) 77,00 63, pöytäkirja/pisteityslomake nuor. lapset 25 kpl (e) 68,00 55,74 Family System Test (FAST) (P) Gehring, T.M., Beltz Test, GmbH Salo, S., 5 vuodesta ylöspäin 34 35

19 90 min. 10 min. perheen vuorovaikutussuhteiden arvioiminen yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi , 21 perhettä 1993 (d), 2004 (s) Testi koostuu pelilaudasta, jonka päälle vastaaja tai vastaajat asettavat perheenjäseniä edustavat nuket kolmessa eri tilanteessa: tyypillinen, ristiriita- ja ihannetilanne. Testillä arvioidaan perheen vuorovaikutussuhteita, erityisesti hierarkiaa ja koheesiota. Testiin kuuluu ruudutettu pelilauta, mies- ja naisnukkeja, värillisiä nukkeja (lisätehtävä), korotuspalikoita, pöytäkirjalomakkeet ja suomalainen käsikirja käsikirja 55,00 50, välineistö + käsikirja + pöytäkirjalomakkeet 25 kpl 340,00 278, pöytäkirjalomakkeet 25 kpl 25,00 20,49 Gordons Personlighetsinventorium (P) Gordon, L.V., PsykologiFörlaget Ab, Stockholm 14 vuodesta ylöspäin A: min., B: min., C: min. A: n. 10 min., B: n. 5 min., C: n. 5 min. persoonallisuuden ja arvojen arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan ruotsinkielisille vastaajille 1984 (r) Testi koostuu kolmesta osasta, jotka on alunperin julkaistu Yhdysvalloissa kolmena eri tes tinä: A: Gordon personal profile and inventory B: Survey of personal values C: Survey of interpersonal values Kutakin osaa voi käyttää itsenäisesti, yhdessä käytettynä testit täydentävät toistensa anta maa kuvaa henkilöstä. Osassa A tarkastellaan kahdeksaa persoonallisuuden dimensiota 38 väittämällä, joissa vastaaja valitsee neljästä vaihtoehdosta parhaiten ja huonoimmin it seensä sopivan. Osissa B ja C tarkastellaan kummassakin kuutta arvodimensiota 30 väit tämällä, joissa vastaaja valitsee kolmesta vaihtoehdosta par haiten ja huonoimmin itseen sä sopivan testivihko A 10 kpl (r) 64,00 52, testivihko B 10 kpl (r) 42,00 34, testivihko C 10 kpl (r) 42,00 34,43 House-Tree-Person Technique (HTP) (P) Buck, J., Warren, W.L. Western Psychological Services, Los Angeles 8 vuodesta ylöspäin min. n. 15 min. lapsen persoonallisuuden arvioiminen piirrosten perusteella yksilötesti, joka on sellaisenaan sovellettavissa 1964, 1992 (e) Testissä lasta pyydetään piirtämään vähintään kolme kuvaa: talo, puu ja ihminen lyi jy kynällä ja väriliiduilla. Testin tulkinta perustuu käsitykseen, että lapsi projisoi oman persoo nallisuu tensa mukaan tiedostamattomia käsityksiään piirroksiin. Testiä voi daan käyttää paitsi pro jektiivisena tutkimustekniikkana, myös terapian apuna *Buck: The house-tree-person technique (e) 220,00 203,70 Ihannetyö (P) Niitamo, P.: Psykologien Kustannus Oy noin 14 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. vastaajan ihannetyöhön liittyvien perusmotiivien arvioiminen yksilötesti, joka on sellaisenaan sovellettavissa 1998, yhdistelmäotos: 319 ammattikorkeakoulutukseen pyrkivää; 82 aikuista työntekijää 2001 Testin avulla pyritään arvioimaan tutkittavan ihannetyöhön liittyviä perusmotiiveja, jotka ryhmitellään seuraavasti: 36 37

20 1. Suoriutuminen 2. Valta - vaikuttaminen 3. Sosiaalinen liittyminen: yhteistoiminta ja kontakti Lisäksi tarkastellaan tuloksiin vaikuttavia skaaloja: Vastaamatta jättäminen? Valehteleminen L 15 osiota Validiteettiskaala F 64 osiota Painotusskaala K 30 osiota *käsikirja 50,00 46, vastauslomake 25 kpl 8,50 6, profiililomake 25 kpl 8,50 6, pisteitysavain 8,50 6, koko paketti 75,50 67,21 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P) Hathaway, S.R., McKinley, J.C.: University of Minnesota Press 14 vuodesta ylöspäin min min. persoonallisuuden patologisten piirteiden arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1942 (e), 1967 (s) Testissä on 566 pitää paikkansa-ei pidä paikkaansa -tyyppistä väittämää. 399 ensimmäi sestä väittämästä lasketaan standardoitu pistemäärä 14 kliinisesti määri tellylle skaalalle: 1. Hypokondria Hs 34 osiota 2. Depressio D 60 osiota 3. Hysteria Hy 60 osiota 4. Patologinen poikkeavuus Pd 50 osiota 5. Maskuliinisuus-feminiinisyys MF 60 osiota 6. Paranoia Pa 40 osiota 7. Psykastenia Pt 48 osiota 8. Skitsofrenia Sc 78 osiota 9. Hypomania Ma 46 osiota 10. Sosiaalinen introversio Si 70 osiota Testin tulkinta perustuu suuren standardointitutkimuksen tuloksiin kliinisten tutki musten ja tes tisuoriutumisen suhteista. Testiä käsittelevässä kirjallisuudessa esite tään runsaasti eri lai sia lyhennysversioita ja lisäskaaloja testivihko (s) 3,00 2, vastauslomake (s) 25 kpl 6,00 4, profiililomake (s) 25 kpl 6,00 4, pisteitysavainsarja (s) 30,00 24,59 Mustatäplän seikkailut (P) Corman, L.: Presses Universitaires de France 3-12 vuotta min. n. 5 min. lapsen persoonallisuuden arvioiminen kuvakertomusten avulla 1961 (f), 1992 (s) Testissä on 18 kuvataulua, joissa kuvataan mustatäpläisen possun toimia erilaisissa tilan teissa. Lapsen pitää kertoa kustakin taulusta mitä siinä on tapahtunut ja tulee tapah tu maan. Testin tulkinta perustuu psykoanalyyttiseen käsitykseen lapsen psykoseksuaalisten kehi tys vaiheiden järjestyksestä. Taulujen ärsykearvot ovat vahvasti erilaisiin kehi tysvaiheisiin liitty viä. Testiä voidaan käyttää paitsi kliinisessä psykodiagnostiikassa, myös terapian apu na *käsikirja (s) 35,00 32, taulusarja (f) 130,00 106,

PSYKOLOGISTEN TESTIEN KÄYTTÖ SUOMESSA Testaamisen määrä ja yleisimmät testit

PSYKOLOGISTEN TESTIEN KÄYTTÖ SUOMESSA Testaamisen määrä ja yleisimmät testit PSYKOLOGISTEN TESTIEN KÄYTTÖ SUOMESSA Testaamisen määrä ja yleisimmät testit Kuuskorpi, Taina & Keskinen, Esko 10.4.2008 Tiedonhankinta ja -käsittely ovat merkittävä osa psykologista työtä. Asiakastyössä

Lisätiedot

Luokanopettajille tarkoitetun seulan toimivuus Helsinki-aineiston perusteella

Luokanopettajille tarkoitetun seulan toimivuus Helsinki-aineiston perusteella Helsingin kaupunki OPETUSVIRASTO Helsingfors stad UTBILDNINGSVERKET Ensiaskeleet oppimisen edellytykset Luokanopettajille tarkoitetun seulan toimivuus Helsinki-aineiston perusteella JARKKO HAUTAMÄKI, PEKKA

Lisätiedot

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA Annika Kiuru Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2005 TIIVISTELMÄ Tietokonepelien

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Liikettä laskuihin. Metropolia ammattikorkeakoulu MATEMATIIKAN PERUSKÄSITTEIDEN VAHVISTAMINEN MUSIIKIN JA LIIKUNNAN TUELLA.

Liikettä laskuihin. Metropolia ammattikorkeakoulu MATEMATIIKAN PERUSKÄSITTEIDEN VAHVISTAMINEN MUSIIKIN JA LIIKUNNAN TUELLA. Liikettä laskuihin MATEMATIIKAN PERUSKÄSITTEIDEN VAHVISTAMINEN MUSIIKIN JA LIIKUNNAN TUELLA Metropolia ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 26.11.2008

Lisätiedot

TIE TYÖHÖN-hanke. Kiipulasäätiö Korjaavan opetuksen yhdistys ry. Tekijät: Merja-Liisa Kerkkä Taru Kivi Pasi Turunen

TIE TYÖHÖN-hanke. Kiipulasäätiö Korjaavan opetuksen yhdistys ry. Tekijät: Merja-Liisa Kerkkä Taru Kivi Pasi Turunen TIE TYÖHÖN-hanke Kiipulasäätiö Korjaavan opetuksen yhdistys ry Tekijät: Merja-Liisa Kerkkä Taru Kivi Pasi Turunen SISÄLLYS sivu 1. Johdanto 1 1.1. Hankkeen yleinen kuvaus 1 1.2. Hankkeen taustaa 1 1.3.

Lisätiedot

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin TIETEELLISET ARTIKKELIT PSYKOLOGIA 49 (01), 014 Salla Berg, Minna Poutanen, Tuire Kangas, Kaisa Peltomaa, Marit Korkman, Pekka Lahti-Nuuttila & Laura Hokkanen Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen.

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen. 5/2011 CP-LEHTI Matkalla Möhkön Jänissaareen. 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NIKINHARJU TYÖYKSIKKÖNÄ...4 2.1 Työyksikön

Lisätiedot

Sivu 1 V E N N Y VISUAALISTEN HAHMOTUSVAIKEUKSIEN KARTOITUS-JA KUNTOUTUSMENETELMÄN ENSIMMÄINEN OSA

Sivu 1 V E N N Y VISUAALISTEN HAHMOTUSVAIKEUKSIEN KARTOITUS-JA KUNTOUTUSMENETELMÄN ENSIMMÄINEN OSA Sivu 1 V E N N Y VISUAALISTEN HAHMOTUSVAIKEUKSIEN KARTOITUS-JA KUNTOUTUSMENETELMÄN ENSIMMÄINEN OSA VENNY 1 KOULUTULOKKAIDEN VISUAALISTEN HAHMOTUSVAIKEUKSIEN KARTOITUS mahdollisten tulevien oppimisvaikeuksien

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

SUOMI-RUOTSI -KAKSIKIELISTEN 5 6-VUOTIAIDEN LASTEN SANASTO

SUOMI-RUOTSI -KAKSIKIELISTEN 5 6-VUOTIAIDEN LASTEN SANASTO SUOMI-RUOTSI -KAKSIKIELISTEN 5 6-VUOTIAIDEN LASTEN SANASTO Eeva-Maria Kovalainen Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Eeva-Maria Kovalainen TIIVISTELMÄ Pro

Lisätiedot

JUKKA PAUKKERI INFORMAATION VISUALISOINNIN LAADUKKUUSKRITEERIT Diplomityö

JUKKA PAUKKERI INFORMAATION VISUALISOINNIN LAADUKKUUSKRITEERIT Diplomityö JUKKA PAUKKERI INFORMAATION VISUALISOINNIN LAADUKKUUSKRITEERIT Diplomityö Tarkastajat: dosentti Ossi Nykänen tutkija Anne-Maritta Tervakari Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 1 Sisällys 1. Esipuhe... 3 2. Kuka tarvitsee selkokieltä?... 4 3. Aiemmat tarvearviot...,... 6 4. Kansainvälistä tietoa (Leealaura Leskelä)... 7 5. Taustatietoa

Lisätiedot

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit 1. ja 2. luokan oppilaiden kirjoittamisen kehitys, vaikeudet ja tukeminen toimintaterapian näkökulmasta Toimintaterapian koulutusohjelma, Toimintaterapeutti

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa

Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa Räty, L., Välivaara, C., Mäntymaa, S.-M., Saksola, M. & Pirttimaa, R. SISUKAS-PROJEKTI 2012 2016 Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa lasten psykologisen ja pedagogisen alkukartoituksen tulokset Tutkimuksia

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot