Uusimmat tuotteet ja hinnat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusimmat tuotteet ja hinnat: www.psykologienkustannus.fi"

Transkriptio

1 Tuoteluettelo 2010

2 avoinna: arkisin klo osoite: puhelin: (09) telefax: (09) sähköposti: verkkosivut: y-tunnus: Kaisaniemenkatu 10, Helsinki toimisto suljettu: heinäkuuta 2010 Uusimmat tuotteet ja hinnat: Psykologien Kustannus Oy:n omistavat Suomen Psykologiliitto ry. ja Suomen Psyko logi nen Seura ry. Yhtiön tarkoitus on tuoda maahan, valmistaa ja pitää kaupan suomalais ten psy kologien työssään tarvitse mia testivälineitä ja kirjal li suutta. Yhtiö on perustettu vuonna Yhtiö on useiden ulkomaisten testikustanta jien edus taja Suomessa, ja se kuu luu jäsenenä European Test Publishers Groupiin (www.etpg.org). Tässä tuoteluettelossa on esitelty lyhyesti ne testimenetelmät, joita Suomes sa eniten käyte tään. Välitämme tietenkin paljon muitakin testejä ja niihin liitty viä materiaaleja. Tilat taessa tuotteita on hyvä muistaa, että kaikkia tässä luet telossa mainittuja tarvikkeita ei aina ole va rastossa. Toimitusajat etenkin Yh dysvalloista voivat olla pitkiäkin. Tuotteiden hinnat ovat voimassa tammikuun 1. päivästä 2010 alkaen. Ulkomaisten toimitta jien hinnanmuutokset ja valuuttakurssimuutokset saattavat muuttaa hintoja. Oikeus kaik kien tässä luettelossa annettujen hintatietojen muutoksiin pidätetään. Uusimmat tuottet ja hinnat löytyvät osoitteesta Tässä luettelossa kaikkien tuottei den hinnat on annettu sekä arvonlisäverolli sina euroina () että ilman arvonlisäveroa euroina (). Esimerkki: Esimerkkituote 16,82 13,79 tuotenumero tuotenimike verollinen myyntihinta veroton myyntihinta Kirjojen arvonlisäverokanta on 8 %, mui den tuotteiden 22 %. Kirjaksi määritel lyn tuotteen nimen alkuun on merkitty asteriski (*). Tavaroita toimitettaessa hintaan lisätään kotimaan arvonlisäverollinen postituskulu, hin taan ei lisätä muita kustannuksia. Huomio! Joidenkin testimenetelmien nimen jäljessä on sulkeissa (P)-kirjain. Tämä tarkoittaa, että testi on tarkoitettu vain psykologien käyttöön. Tuotteiden hintojen kohdalla on merkitty tuot teen kieli tai alkuperämaa: (s) = suomi, (r) = ruotsi, (e) = englanti/yhdysvallat, (d) = saksa ja (f) = ranska. Kaikki tässä luettelossa esitetyt tuotteet ovat tekijänoikeussuojattuja. Testi käsikirjojen ja -lomak keiden kopioiminen, kääntäminen tai tietokoneohjel maksi muuntaminen on, paitsi tekijänoikeuslain, myös psykologin ammatti etiikan vastaista.

3 Sisällys: Kykytestit Persoonallisuustestit Muut testit Kirjat ja tarvikkeet Aakkosellinen hakemisto: Joidenkin testimenetelmien nimen jäljessä on sulkeissa (P)-kirjain. Tämä tar koittaa, että testi on tarkoitettu vain psykologien käyttöön. Afasiakuntoutus 68 Ajattelun tyylit (P) 29 Aktiivinen ohjaus 68 Ammattihistoriahaastattelu (OPHI-II) 48 Asevelvollisten minäkuvatesti (P) 48 Askeleittain opetusohjelma 49 Bayley Scales III (P) 8 Beck Depression Inventory - II (BDI-II) 32 Behavioral Inattention Test (BIT) 50 Bender Visual Motor Gestalt Test 52 Benton: kasvojen tunnistamisen testi (P) 52 Benton: Revised Visual Retention Test (P) 53 Benton: viivojen suuntien arviointi (P) 54 Boehmin peruskäsitetesti 8 Bostonin diagnostinen afasiatutkimus (BDAT) 54 Bostonin nimentätesti 56 Bourdon-Wiersma 9 Bruininks-Oseretsky Test Of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2) 9 Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P) 33 Children s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM) 10 Children s Apperception Test (CAT) (P) 34 Cognitive Modifiability Battery (CMB) 11 Cornell Medical Index 56 Culture Fair Intelligence Test (P) 11 Developmental Test Of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R) 12 Elämäni työkirja 68 Elää - kasvaa - oppia 69 Family Relations Test (FRT) (P) 35 Family System Test (FAST) (P) 35 Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi 13 Gordons Personlighetsinventorium (P) 36 Grooved Pegboard 14 Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia 69 Hoivaa ja leiki - Vauvan ja vanhemman vuorovaikutus 69 House-Tree-Person Technique (HTP) (P) 37 Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja 70 Ihannetyö (P) 37 Ihmispiirrostesti (P) 14 Jarruta! - Lsten ja nuorten ADHD-opas 70 Keskustelun kuviot 70 Kodittomat lapset 71 Kuntoutuminen kroonisissa sairauksissa 71 Kuormitus-voimavaranäkökulma hyvinvointiin ja terveyteen 71 Kykytestistö AVO-9 (P) 15 Käytännön neuropsykologiaa 71 Lausunnointiopas psykologeille 72 Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P) 16 Lukilasse (P) 17 Lukukäsitetesti 18 Mattiko ei oppisi! 72 Miller Assesment for Preschoolers (MAP) 19 Miltä Sipukaisesta tuntuu? 72 MIM-vuorovaikutushavainnoinnin käsikirja 73 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P) 38 Minun suruni 73 MOHOST Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi 57 Morenolainen psykodraama 73 Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3) 20 Mustatäplän seikkailut (P) 39 NEPSY II lasten neuropsykologinen tutkimus (P) 58 Object Relations Technique (ORT) (P) 40 O Connor Finger/tweezer Dexterity Test 21 OSA - Toimintamahdollisuuksien 60 Personality poker 60 Personality Research Form (PRF) (P) 40 PK5 - persoonallisuustesti (P) 42 Psykologin lausuntolomake 76 Psykologin tilikirja 76 Purdue Pegboard 22 Raven Progressive Matrices (PM) (P) 22 Reynell Developmental Language Scales III 23 Rorschach (RO) (P) 43 Rotter Incomplete Sentences Blank (P) 44

4 Scenotest (P) 44 Seitsemän vaiheen traumaterapiamalli 74 Sekuntikello 76 Sosiodynaaminen ohjaus 74 Sosiodynaamisen ohjauksen opas 74 SOSKO Varhaisen sosiaalisen kommunikaation havainnointimenetelmä 61 Tapping-laite 76 Tarinantäydennystesti (P) 45 Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3) 24 Thematic Apperception Test (TAT) (P) 45 Theraplay - Vuorovaikutusterapian käsikirja 75 Työroolia arvioiva haastattelu (WRI) 62 Wartegg Zeichen Test (WZT) (P) 46 Vauva tulee valtakuntaan 75 Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P) 26 Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P) 27 Wechsler Memory Scale - 3rd ed. (WMS-III) (P) 63 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Ed. (WPPSI-III) (P) 28 Verhottu viesti / det dolda budskapet 75 Western Aphasia Battery (WAB) 64 Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko 25 Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (P) 65 Väkivalta, tunteet ja turvallisuus 62 Kykytestit - Bayley Scales III (P) - Boehmin peruskäsitetesti - Bourdon-Wiersma - Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2) - Children s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM) - Cognitive Modifiability Battery (CMB) - Culture Fair Intelligence Test (P) - Developmental Test of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R) - Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi - Grooved Pegboard - Ihmispiirrostesti - Kykytestistö AVO-9 (P) - Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P) - Lukilasse (P) - Lukukäsitetesti - Miller Assesment For Preschoolers (MAP) - Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3) - O Connor Finger/tweezer Dexterity Test - Purdue Pegboard - Raven Progressive Matrices (PM) (P) - Reynell Developmental Language Scales III - Skolmognadsprov för nybörjare - Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3) - Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko - Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P) - Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P) - Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised (WPPSI-III) (P) Uusimmat tuotteet ja hinnat: 7

5 Bayley Scales III (P) Bayley, N.: NCS Pearson, Inc kk min. n. 15 min. pienten lasten kognitiivisen, kielellisen, motorisen ja sosioemotionaalisen kehitystason arviointi yksilötesti (n=161) 2006 (e), 2009 (s) Bayley-III on tarkoitettu kehitysviivästymien tunnistamiseen ja interventioiden suunnittelun avuksi 0-42 kk ikäisille lapsille. Testi koostuu viidestä eri osa-alueesta: kognitiivinen, kielellinen, motorinen, sosioemotionaalinen ja adaptiivisen käyttäytymisen asteikko välineistö + käsikirja + lomakesarjat 25 kpl 2400, , pöytäkirjalomake 25 kpl 100,00 82, sos.emot. lomake 25 kpl 60,00 49, käsikirja 240,00 222,22 Boehmin peruskäsitetesti Boehm, A.E.: Pearson, Inc. Heimo, H.: 5 8 v min. n. 5 min. esiopetusikäisten käsitteiden hallinnan kartoitus ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1989, 548 espoolaislasta, seuruu 1990, 214 espoolaislasta; muut tie dot: 1990, 50 tamperelaislasta; 1992, 175 porilaislasta, seuruu 142 porilaislasta 1969, 1986 (e), 1993 (s) Testissä on 47 osiota, joissa vastaajan on kolmesta vaihtoehdosta valittava se, jota tes taaja tarkoittaa, esimerkiksi merkitse pystysuora viiva. Osiot on jaettu neljään ryhmään: 1. Määrää ilmaisevat käsitteet 14 osiota 2. Avaruudelliset suhteet 16 osiota 3. Aikaa ilmaisevat käsitteet 7 osiota 4. Muut käsitteet 10 osiota Testiä käytetään ryhmätestinä esikoulu- tai ensimmäisellä luokalla tai yksilötestinä vastaavan ikäisillä lapsilla. Ryhmätestillä voidaan kartoittaa toisaalta ne käsitteet, jotka ovat useille lapsille vaikeita, ja toisaalta seuloa esiin ne lapset, joille useiden käsitteiden ym märtäminen on vaikeaa. Testin käsitteet on valittu ensimmäisen luokan oppikirjoista *käsikirja (s) 34,00 31, testivihko 1 kpl 2,60 2,13 Bourdon-Wiersma Cronholm, B. & Molander, L.: PsykologiFörlaget Ab, Stockholm n. 14 vuodesta ylöspäin min. n. 10 min. nopeuden, tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1957, 1976 Testilomake on A3-kokoinen arkki, johon on riveittäin painettu pisteryhmiä. Koehen kilön tehtävänä on viivata yli kaikki pisteryhmät, joissa on tasan neljä pistettä. Ryh mäkokeessa merkitään muistiin kunkin vastaajan kokonaisaika ja virheet, yksilötut kimuksessa voidaan rekisteröidä myös rivikohtaiset suoritusajat. Testillä arvioidaan vastaajan nopeutta ja tarkkuutta yksitoikkoisessa tehtävässä, ja lisäksi keskittymiskykyä ja väsymistä pitkässä tehtävässä testauslomake 25 kpl (r) 5,90 4,84 Bruininks-Oseretsky Test Of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2) Bruininks, R.H.: American Guidance Service, Circle Pines 4 21 v min. n. 10 min. lapsen hieno- ja karkeamotoriikan tason arvioiminen 2006 (e) 9

6 Testi koostuu 53 tehtävästä, jotka jakautuvat kahdeksaan osatestiin: 1. Juoksunopeus ja ketteryys osioita 5 2. Tasapaino osioita 9 3. Molemminpuolinen koordinaatio osioita 7 4. Voima osioita 5 5. Hienomotorinen tarkkuus osioita 7 6. Hienomotorinen integraatio osioita 8 7. Käden nopeus ja näppäryys osioita 5 8. Yläraajan koordinaatio osioita 7 Testin avulla voidaan arvioida lapsen motorista kehitystasoa monipuolisesti. Kunkin osates tin tulokset muunnetaan standardipisteiksi, jotka ovat vertailukelpoisia kes kenään. Lisäksi voidaan laskea erikseen hienomotoriikan, käsien koordinaation, kehon koordinaation, voiman ja ketteryyden sekä yhdistetty motorinen standardipis tesumma välineistö + käsikirja + lomakesarja (e) 1480, ,14 Children s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM) Tzuriel, D. & Klein, P.S.: School of Education, Bar-Ilan University 4 12 v min. n. 5 min. esikoulu- ja kouluikäisen lapsen kehitystason ja oppimiskyvyn arvioiminen 1990 (e) Tutkimukseen kuuluu neljä vaihetta: 1. Johdanto 2. Testaus ennen opetusta 3. Opetusvaihe 4. Testaus opetuksen jälkeen Cognitive Modifiability Battery (CMB) Tzuriel, D.: School of Education, Bar-Ilan University 4 12 v min. n. 10 min. esikoulu- ja kouluikäisen lapsen kehitystason ja oppimiskyvyn arvioiminen 1990 (e) Testi jakautuu viiteen osatestiin, joiden avulla arvioidaan erilaisia kognitiivisia oppimistapoja: 1. Sarjoittaminen 2. Mallin toistaminen 3. Analogiat 4. Sarjat 5. Muisti Kussakin osatestissä tutkitaan lapsen suoritusta ennen opetusta ja opetuksen jälkeen. Osatesteissä lapsen on sijoitettava eri kokoisia ja eri värisiä palikoita telineeseen kussakin osatestissä annettujen ohjeiden mukaan. Tutkija tarkkailee lapsen suoriutumista ja ongelmanratkaisutapoja ennen opetusta ja opetusvaiheen jälkeen. Testi kuuluu David Tzurielin dynaamisen arvioinnin välineisiin käsikirja + testivälineistö 758,00 621,32 Culture Fair Intelligence Test (P) Cattell, R.B., Cattell A.K.: Hogrefe Ltd Testausvaiheissa lapsi ratkaisee kolme sarjaa eri värisillä kuvioilla toteutettuja analogiaongelmia. Tutkija tarkkailee, millä toimintatavoilla lapsi ratkaisee ongelmia ennen toimintatapojen opetusta ja opetuksen jälkeen. Testi kuuluu David Tzurielin dynaamisen arvioinnin välineisiin käsikirja + testivälineistö 434,00 355,74 scale 1: 4 8 v., scale 2: 8 14 v., scale 3: 14 vuodesta ylöspäin scale 1: min., scale 2/3: min. n. 10 min. ei-kielellisen suoritustason arvioiminen scale 1: yksilötesti, joka soveltuu pääosin käytettäväksi sellaisenaan, scale 2/3: ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 10 11

7 scale 1: 1950, scale 2: 1960, scale 3: 1973 Scale 1 sisältää kaikkiaan kahdeksan erilaista tehtävätyyppiä, joista neljä on kielelli siä. Scale 2 ja scale 3 ovat kokonaan ei-kielellisiä, ja ne sisältävät kumpikin noin 50 osiota seu raavilta osa-alueilta: Sarjat 2. Luokittelut 3. Matriisit 4. Topologia Testi on kehitetty mahdollisimman kulttuurista riippumattomaksi yleisen älykkyyden perustekijän, ns. g-faktorin mittaamiseksi Scale 1 käsikirja 18,00 16, Scale 2-3 käsikirja 108,00 100, Scale 2 testivihko 1,90 1, Scale 3 testivihko 4,00 3, Scale 2 lomake B, 50 kpl 71,00 58, Scale 3 lomake A/B, 50 kpl 74,00 60, Scale 2, pisteitysavain 5,90 4, Scale 3, pisteitysavain 7,60 6, mallisarja Scale 1 Kit 210,00 172, mallisarja Scale 2/3 Kit 140,00 114,75 Developmental Test Of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R) Beery, K.E.: Modern Curriculum Press, Cleveland 4 17 v min. n. 10 min. visuaalisen hahmottamisen ja visuomotorisen koordinaation arvioi mi nen ryhmä/ 2004 (e) Testiä käytetään lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen sekä visuomotorisen koor dinaatiokyvyn kartoittamiseen erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöiden diagnosoin nin yhtey dessä. Nuoremmilla lapsilla testiä voidaan käyttää myös ei-kielellisen suo ritustason arvi ointiin. Kuviot on painettu testivihkoon, ja vastaaja jäljentää kuviot mallien viereen lomak keeseen. Lomakkeita on kahdenlaisia: lyhyt versio (3-8 v.), jossa on vain 15 ensimmäistä tehtävää, sekä pitkä versio (3-18 v.), jossa on kaikki 24 tehtävää. Kuvioiden vaikeus vaih te lee hyvin helpoista (pystysuora viiva) varsin vaikeisiin (kolmiulotteiset kuviot). Testi käsikir jassa on hyvin yksityiskohtaiset pistei tysohjeet *käsikirja (e) 160,00 148, testivihko kpl (e) 7,50 6, testivihko kpl (e) 10,00 8, testivihko Visuaalinen havaitseminen 25 kpl (e) 63,00 51, testivihko Motorinen koordinaatio 25 kpl (e) 63,00 51,64 Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi Frostig, M.: Consulting Psychologists Press, Palo Alto 4 8 v min. n. 10 min. visuaalisen hahmottamisen ja visuomotorisen koordinaation arvioimi nen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1963 (e), 1982 (s) Testissä on 72 tehtävää, jotka jakautuvat viiteen osatestiin: 1. Silmän ja käden kordinaatio 16 osiota 2. Kuvion erottaminen taustasta 8 osiota 3. Muodon pysyvyys osiota 4. Sijainti tilassa 8 osiota 5. Spatiaaliset suhteet 8 osiota Tehtävissä vastaaja piirtää kynällä testivihkoon vastauksia erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi kolmannessa osatestissä merkitsee monimutkaisiin kuvioihin annetun mallikuvion muotoi set kuviot. Välineistön korteissa on joissakin osatesteissä tarvitta vien kuvioiden mallit, ja pisteitysavaimia käytetään silmä-käsi -koordinaatiotehtävien vastausten arvi oin nissa. Yksi lötestauksissa kuvakortit ja pisteitysavaimet eivät ole välttämättömiä. Testiä käytetään lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen sekä visuomotorisen koor dinaatiokyvyn kartoittamiseen erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöiden diagnosoin nin yhtey dessä. 13

8 *käsikirja 20,00 18, testivihko 2,50 2, korttisarja 13,00 10, pisteitysavaimet 13,00 10,66 Grooved Pegboard 5- ja 6-vuotiaiden lasten kognitiivista tasoa ihmispiirroksen perusteella. Validointiaineistona on käytetty WPPSI-R:n suomalaista standardointiaineistoa. Testistä on erillinen opas terveydenhoitajille. Oppaassa käydään lyhyesti läpi lapsen piirtämisen kehitys ja sen yhteys kehitystasoon, sekä annetaan testin esitys- ja pisteitysohjeet *käsikirja (s) 50,00 46, *opas terveydenhoitajille (s) 25,00 23, pisteityslomake 25 kpl 8,5 6,97 Trites, R.: Lafayette Instrument Company, Lafayette 14 5 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. sorminäppäryyden ja visuomotorisen koordinaation tason arvioiminen 1989 (e) Testivälineistöön kuuluu 25 puikkoa, joissa yhdellä sivulla on puikon pituinen neliön muo toi nen uloke, kuin avaimen haitta. Reikälaudan reiät ovat samanmuotoisia, ulokkeita vas taavat kolot ovat satunnaisesti eri suunnissa. Vastaajan on asetettava puikot reikiin mah dollisim man nopeasti. Puikkojen ulokkeiden vuoksi testi poikkeaa muista sorminäppäryystesteistä. Ulok keiden suunnan paikallistaminen vaatii silmän ja käden koordinaatiota, ja puikon asentaminen li säk si herkkää sormenpään tuntoaistia välineistö + ohje (e) 370,00 303,28 Ihmispiirrostesti (P) 3 6 vuotiaat lapset 5 10 min. n. 5 min. lapsen kognitiivisen tason arvioiminen 1994, 496 suomalaista lasta 2006 (s) Testivälineistöön kuuluu käsikirja ja pisteityslomake. Testin avulla voidaan arvioida 3-, 4-, Kykytestistö AVO-9 (P) Työ- elinkeinoministeriö/ammatinvalinnanohjaus noin 14 vuodesta ylöspäin 4 25 min. / osatesti, koko testi n. 180 min. n. 5 min. / osatesti, koko testi n. 45 min. neljän kykyfaktorin tason arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1993, 2368 henkilöä eri puolilta Suomea 1995 Kykytestistö AVO-9 sisältää yhdeksän faktoritestiä, joiden avulla arvioidaan suoriutumista neljällä suoritusfaktorilla: 1. V2 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on keksittävä sana, joka muodostaa yh dyssanan annetun sanan loppuosana ja toisen annetun sanan alkuosana. Suoritus aika on 15 minuuttia. 2. V3 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on tehtävä merkintöjä testilomak kee seen annetun monimutkaisen ohjeen mukaan. Suoritusaika on 20 minuuttia. Lomak keesta on myös ruotsinkielinen versio. 3. V5 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on keksittävä annetulle sanalle kaksi synonyymia, jotka alkavat annetuilla kirjaimilla. Suoritusaika 11 minuuttia. 4. S2 (avaruudellisen hahmotuskyvyn faktori): Osatestissä on kuvattu kuution/kuutioi den vaippa, joka on levitetty tasoon. Kh:n on merkittävä kuvioon kohta, johon merki tyt kuu tion sivut osuvat kun kuutio/kuutiot kootaan. Suoritusaika on 10 minuuttia. 5. S3 (avaruudellisen hahmotuskyvyn faktori): Osatestissä on merkittävä annettuun ku vi oon viiva, joka jakaa kuvion siten että osista voi muodostaa neliön. Suoritusaika 12 minuuttia. 6. R1 (yleisen päättelykyvyn faktori): Osatestissä on ratkaistava salakirjoitustehtäviä an netun salakirjoitusavaimen ja muuttuvien sääntöjen avulla. Suoritusaika on 25 mi nuut tia. 7. R3 (yleisen päättelykyvyn faktori): Osatestissä on haettava neljän sanan joukosta se, joka suhtautuu annettuun sanaan samalla tavalla kuin toinen annettu sana johonkin neljästä annetusta uudesta sanasta. Suoritusaika on 13 minuuttia. 8. P1 (nopeus- ja tarkkuusfaktori): Osatestissä on numeroitava annettuja henkilönimiä annetun kortisto-ohjeen mukaan. Suoritusaika on 4 minuuttia. 15

9 9. P2 (nopeus- ja tarkkuusfaktori): Osatestissä on koodattava kuusikirjaiminen sana nu meroiksi annetun tavukoodin mukaan. Suoritusaika on 7 minuuttia. Koehenkilön suoritusta kussakin osatestissä arvioidaan seitsenluokkaisella asteikolla. Testistön standardoinnissa on normit erikseen miehille ja naisille neljässä normiryhmässä: peruskoululaiset, lukiolaiset, ammattioppilaitosten oppilaat ja aikuiskoulutuskeskusten oppilaat *käsikirja (s) 56,00 51, lomake V2 25 kpl 4,20 3, lomake V3 25 kpl 9,30 7, lomake V3 ruotsinkielinen 25 kpl (r) 9,30 7, lomake V5 25 kpl 4,20 3, lomake S2 25 kpl 6,00 4, lomake S3 25 kpl 6,00 4, lomake R1 25 kpl 7,60 6, lomake R3 25 kpl 6,00 4, lomake P1 25 kpl 4,20 3, lomake P2 25 kpl 4,20 3, pisteitysavain V2 2,50 2, pisteitysavainsarja V3 7,60 6, pisteitysavain V5 2,50 2, pisteitysavainsarja S2 5,00 4, pisteitysavainsarja S3 7,60 6, pisteitysavainsarja R1 5,00 4, pisteitysavainsarja R3 7,60 6, pisteitysavain P1 2,50 2, pisteitysavain P2 2,50 2,05 Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P) Roid, G.H., Miller, L.J.: Stoelting Company, Chicago osatesteistä valitaan kuusi kummastakin osasta, valinta riippuu testattavan iästä. Lyhyemmässä testauksessa osatestejä valitaan neljä kummastakin osasta. Osates tit ovat: Visualisointi ja päättely: 1. Kuvion erottaminen taustasta (find it game) 2. Kuvioanalogiat (funny squares) 3. Muodon täydentäminen (put together game) 4. Lajittelu (matching game) 5. Peräkkäinen järjestys (which comes next game) 6. Toistetut sarjat (over and over game) 7. Kuvion sisältö (belongs together game) 8. Luokittelu (goes together game) 9. Paperintaittelu (folding game) 10. Kuvion rotaatio (turn it around game) Tarkkaavuus ja muisti: 11. Pariassosiaatio (partners game) 12. Välitön tunnistaminen (something missing game) 13. Muisti eteenpäin (remembering game) 14. Jatkuva tarkkaavuus (drawing game) 15. Käänteinen muisti (backward game) 16. Visuaalinen koodaus (changing game) 17. Spatiaalinen muisti (place game) 18. Viivästetty pariassosiaatio (partners game again) 19. Viivästetty tunnistaminen (something missing game again) 20. Jaettu tarkkaavuus (do two things at once game) Testiä käytetään arvioitaessa sellaisten lasten ja nuorten suoritustasoa, joilla on puhee seen tai kuuloon liittyviä vaikeuksia. Tarvittaessa koko testi voidaan tehdä ilman sanallisia ins truk tioita välineistö + käsikirja + lomakesarja (e) 2470, ,59 Lukilasse (P) 2 20 v min. n. 5 min. lasten ja nuorten ei-kielellisen suoritustason arviointi 1997 (e) Testi on samannimisen testin kokonaan uudistettu versio. Testissä on kaksi osaa: visuali sointi ja päättely (10 osatestiä) sekä tarkkaavuus ja muisti (10 osatestiä). Pitemmässä tes tauksessa 16 Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S., Korkman, M.: Psykologien Kustannus Oy 6 14 v min. n. 5 min luokkalaisen lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien seulonta yksilötesti, joka soveltuu käytettäväksi sellaisenaan 1996, 797 lasta pääkaupunkiseudulta 1999 (s) 17

10 Testissä on neljä osatestiä: Luettavat sanat 2. Saneltavat sanat 3. Ymmärtävä lukeminen 4. Laskutehtävät Testin avulla saadaan nopeasti kuva lapsen lukemis-, kirjoittamis- ja laskemisvalmiuksien tasosta suhteessa luokka-asteeseen.tulosten pohjalta voidaan todeta, mitä osa-alueita on syytä tutkia tarkemmin ja selvittää esimerkiksi neuropsykologisilla menetelmillä *käsikirja (s) 50,00 46, luettavat sanat, pisteityslomake, luokat 1-2, 25 kpl 8,50 6, luettavat sanat, pisteityslomake, luokat 3-6, 25 kpl 8,50 6, ymmärtävä lukeminen, lomake, luokka 1, 25 kpl 8,50 6, ymmärtävä lukeminen, lomake, luokat 2-3, 25 kpl 8,50 6, ymmärtävä lukeminen, lomake, luokat 4-6, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 1, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 2, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 3, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 4, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 5, 25 kpl 8,50 6, laskutehtävät, lomake, luokka 6, 25 kpl 8,50 6, luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 1-2 1,70 1, luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 3-4 1,70 1, luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 5-6 1,70 1, sarja, sisältää kortit ja lomakkeet 25 lapsen testeihin kaikilleakuudella luokkatasolla Lukukäsitetesti Johannes E.H. van Luit, Bernadette A.M. Van de Rijt & Pirjo Aunio 4 7 v min. n. 5 min. lapsen lukukäsitteiden hallinnan tason arvioiminen 2002, 1029 suomalaista lasta 2006 (s) 160,00 131,15 Lukukäsitetestillä arvioidaan pienten lasten (4 vuotta 7 kuukautta - 7 vuotta 6 kuukautta) lukukäsitteen hallinnan tasoa. Se ei ole sidottu mihinkään oppimäärään eikä opetusmenetelmään. Testi on yksilötesti. Testin avulla opettaja voi arvioida sitä, kuinka hyvin lapsi tai lapsiryhmä hallitsee lukukäsitteen. Vertailemalla yhden lapsen saavutusta normiryhmän lasten tuloksiin voidaan todeta lukukäsitteen hallinnan taso. Lukukäsitteestä mitataan kahdeksaa eri taitoaluetta: vertailu, luokittelu, vastaavuus, järjestäminen, lukusanojen luetteleminen, samanaikainen ja lyhentynyt laskeminen, tuloksen laskeminen ja lukukäsitteen soveltaminen. Testissä on 40 erillistä tehtävää. Nämä on jaettu kahdeksaan osatestiin, joissa kussakin on viisi osiota *käsikirja (s) 60,00 55, kuvasarja 30,00 24, pöytäkirjalomake 25 kpl 8,50 6, tehtävälomake 25 kpl 7,00 5, palikat 30,00 24, välineistö (sis. välineet, käsikirjan ja lomakkeita 25 kpl) 135,50 111,08 Miller Assesment for Preschoolers (MAP) Miller, L.J.: Pearson, Inc. 3 6 v min. n. 15 min. sensomotoristen ja kognitiivisten kykyjen tason arvioiminen yksilötesti, joka soveltuu miltei sellaisenaan käytettäväksi 1982, 1988 (e) Testin avulla kartoitetaan alle kouluikäisen lapsen sensomotorisia valmiuksia monipuoli sesti 27 osatestillä: 1. Tornin rakentaminen kuutioista 15. Kävely silmät suljettuna 2. Kuutioiden poimiminen 16. Kävely viivaa pitkin 3. Kuutioista rakentaminen 17. Käpertyminen palloksi 4. Kuutioiden naputtaminen 18. Polvi-seisontatesti 5. Stereognosia 19. Asentojen matkiminen 6. Sormien koskettaminen 20. Kielen liike 7. Esinemuistitehtävä 21. Jalkojen tömistäminen 19

11 8. Kokoamistehtävä 22. Sokkelotesti 9. Kuvion tunnistaminen 23. Yleistietous 10. Ihmispiirros 24. Ohjeiden seuraaminen 11. Viivan piirtäminen 25. Artikulaatio 12. Pystysuoran piirtäminen 26. Lauseiden toistaminen 13. Käsi-nenä -tehtävä 27. Numerosarjat 14. Rombergin testi Testillä saadaan monipuolinen arvio alle kouluikäisen lapsen sensomotorisista val miuk sista. Kunkin osatestin kohdalla lapsen suoritus arvioidaan kolmeen luokkaan: ei ongelmia (persentiili >25), mahdollisesti ongelmia (persentiili 6-25), heikko suoriutu minen (persentiili <5). Lisäksi suorituksia arvioidaan neljän testiosan (perusteet, koordinaatio, kielellinen suo ri tus, ei-kielellinen suoritus, monimutkaiset tehtävät) ja koko testin pistemäärän avulla. Li säk si tarkkaillaan lapsen käyttäytymistä yleensä testauksen aikana. Suomessa testiä käyt tävät erityisesti toimintaterapeutit välineistö + käsikirja + pk.-lomake 50 kpl (e) 1900, , pöytäkirjalomake 25 kpl (e) 96,80 79,34 Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3) Colarusso, R., Hammill, D.: Western Psychological Services, Los Angeles 4 70 v. 30 min. n. 5 min. visuaalisen havaitsemisen tason arvioiminen 2003 (e) Testissä on A4-kokoinen lehtiö kuvia, joista vastaaja osoittaa ohjeen mukaisen kuvion. Tehtävillä tutkitaan seuraavia havaitsemisen osa-alueita: 1. Spatiaaliset suhteet 2. Visuaalinen läheisyys 3. Visuaalinen erottelu 4. Visuaalinen muisti 5. Kuvion erottaminen taustasta Testiä käytetään tutkittaessa visuaalisen hahmottamisen tasoa. Tässä testissä on vähennetty motoristen suoritusten tarve mini miin, vastaajan ei siis tarvitse piirtää tai merkitä oikeita vastauksia välineistö + käsikirja + pk.-lomake 25 kpl (e) 392,00 321, pöytäkirjalomake 25 kpl 70,00 57,38 O Connor Finger/tweezer Dexterity Test O Connor, J.: Stoelting Company, Chicago 14 vuodesta ylöspäin 8 10 min. n 2 min. sorminäppäryyden ja pienten esineiden käsittelytaidon arvioiminen 1960 (e) Sorminäppäryystestissä vastaajan on asetettava reikälaudan 100 reikään kuhunkin kolme ohutta metallipiikkiä mahdollisimman nopeasti. Pinsettitestissä vastaajan on sijoitettava pinseteillä yksi paksuhko metallipiikki kuhunkin reikälaudan 100 reiästä mahdol lisimman nopeasti. Testaus ohjeessa on normitietoja koko suoritusajasta, lisäksi voidaan merkitä muistiin kuhunkin reikäriviin käytetty aika finger dexterity test, välineistö + ohje (e) 363,00 297, tweexer dexterity test, välineistö + ohje (e) 310,00 254,10 Purdue Pegboard Lafayette Instrument Company, Lafayette 14 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. sorminäppäryyden ja pienten esineiden käsittelytaidon arvioiminen Testissä on kaksi osaa, ensimmäisessä sijoitetaan erikseen oikealla, vasemmalla ja mo lem milla käsillä pieniä puikkoja reikälaudan reikiin. Toisessa osassa kootaan mo lemmin kä sin puikoista, holkeista ja aluslaatoista kokonaisuus ja sijoitetaan se lau dan reikiin. Ensimmäisessä osassa 20 21

12 vaaditaan käden ja käsivarren karkeamotoriikkaa ja jälkim mäi sessä osassa sorminäppäryyttä. Testin profiililomakkeessa saatuja tuloksia ver rataan eri laisten normiryhmien tuloksiin testivälineistö + ohje (e) 430,00 352,46 Raven Progressive Matrices (PM) (P) Raven, J.C.: Pearson, Inc advanced testivihko II (e) 46,00 37, advanced vastauslomake 25 kpl (s) 5,00 4,10 Reynell Developmental Language Scales III Reynell, J.K., Huntley, M.: NFER-Nelson Publishing Company, Windsor Kortesmaa, M., Heimonen, K., Merikoski, H., Warma, M.-L. & Varpela, V.: Psykologien Kustannus Oy 5½ vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. ei-kielellisen suoritustason arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1956, 1992 (e) 2-7 v min. n. 10 min. lapsen kielellisen kehitystason arviointi 310 lasta pääkaupunkiseudulta (220), Kirkkonummelta ja Oulusta 2001 Testissä vastaajan on löydettävä kahdeksan annetun vaihtoehdon joukosta yksi, joka täy dentää annetun matriisin. Aikarajoitusta ei ole, suoritusaika otetaan kuitenkin tulosta arvi oi taessa huomioon. Testin lasten versioon (coloured, versio C) kuuluu kolme kahdentoista osion sarjaa, A, Ab ja B. Sarjan kuviot on väritetty. Testin standardiversioon (versio S) kuuluu viisi kahdentoista osion sarjaa A-E. Tätä sarjaa käytetään testattaessa normaalitasoisia nuoria ja aikuisia. Kaikkia sarjoja ei ole tarpeen tehdä, ohjekirjassa on odotusarvotaulukot, joiden avulla voi laskea vas taajan todennäköi sen kokonaistuloksen. Testin Advanced-versioon (versio A) kuuluu kaksi testivihkoa. AI-vihko sisältää yhden 12 osion sarjan, jossa osioiden vaikeus vaihtelee hyvin helpoista hyvin vaikei siin. Tätä versiota voidaan käyttää joko hyvin karkeasti orientoivana testinä tai ns. routing-testinä, jonka tulok sen perusteella valitaan jatkosarjat esimerkiksi S-version viidestä vaihtoehdos ta. AII-vih kossa on yksi 36 osion sarja, jonka helpoimmat osiot ovat S-version vaikeimpien tasoa ja vaikeimmat vaativat erittäin kehittynyttä kykyä tämän tapaisten ongelmien ratkai semiseen. AII-vihkoa käytetään lähinnä tutkimus tarkoituksissa keskimääräistä kyvykkääm pien henki löiden tason arvioimiseen *coloured testausopas (e) 105,00 97, coloured testivihko (e) 33,00 27, coloured vastauslomake 25 kpl (e) 5,00 4, *standard testausopas (e) 100,00 92, standard testivihko (e) 46,00 37, standard vastauslomake 25 kpl (s) 5,00 4, *advanced testausopas (e) 105,00 97, advanced testivihko I (e) 12,00 9,84 Testiin kuuluu runsaasti erilaista materiaalia, leluja, arkielämän tarvikkeita jne., joiden avulla selvitetään lapsen suoriutumista seuraavilla osa-alueilla: 1. Kielellinen ymmärtäminen 2. Kielellinen ilmaisu Kumpaakin osa-aluetta arvioidaan useilla kymmenillä osioilla, joissa apuna käyte tään leikkikalumateriaalia. Käsikirjassa on lisäoh jeita näkö- tai kuulovaurioisen vastaajan tutkimiseksi. Testin suomenkielinen ver sio on joiltakin osin sovitettu suomen kielen mukaiseksi *käsikirja (s) 85,00 78, välineistö + käsikirja + lomakesarja 25 kpl (e) 1000,00 819, pöytäkirjalomake, 25 kpl 25,00 20,49 Skolmognadsprov för nybörjare Malmqvist, E.: Eve Malmqvist, Linköping 6 8 v min. n. 5 min. esikoulu/kouluikäisen lapsen kouluvalmiuden arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 22 23

13 1971, 1991 (r) Testin avulla voidaan arvioida visuaalisen havaitsemisen heikkoja ja vahvoja osa-alueita. Testi ei vaadi motorista suoritusta, joten sitä voidaan käyttää myös liikuntavammaisten tutkimuksessa. Testissä on 49 piirroksin esitettyä tehtävää, jotka jakautuvat seuraaviin osatesteihin: 1. Mahdottomat kuvat 2. Muisti 3. Puheen ymmärtäminen 4. Piirtäminen 5. Samankaltaisuudet 6. Kuvien vertaaminen 7. Luokittelu Testin avulla saadaan arvio lapsen valmiudesta seurata koulutyyppistä opetusta ja yleinen suoritustasoarvio. Testiä käytetään ryhmätestinä koulun ensimäisellä luokalla seulottaessa esiin lapsia, joilla tulee todennäköisesti olemaan vaikeuksia opetuksen seuraamisessa ja opetettavien asioiden omaksumisessa *testausohje (r) 6,40 5, testivihko (r) 3,15 2,58 Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3) Nancy A. Martin: Psychological Assessment Resources, Inc. Testiin kuuluu 7 osatestiä: 1. Visuaalinen erottelu 2. Visuaalinen muisti 3. Avaruudelliset suhteet 4. Muodon pysyvyys 5. Visuaalinen sarjamuisti 6. Kuvion erottaminen taustasta 7. Visuaalinen läheisyys esikouluikäiset - aikuiset min. n. 5 min. visuaalisen havaitsemisen arvioiminen yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi käsikirja + 2 taulusarjaa + lomake 25 kpl (e) 680,00 557, lomake 25 kpl (e) 80,00 65,57 Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko Doll, E.A.: Pearson, Inc v min. n. 5 min. sosiaalisen kehitystason kartoittaminen 1965 (e), 1977 (s) Asteikko sisältää 117 osiota, jotka jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: 1. Omatoimisuus yleensä 2. Omatoimisuus ruokailussa 3. Omatoimisuus pukeutumisessa 4. Liikkuminen 5. Toiminta 6. Vuorovaikutus ja itseilmaisu 7. Itsenäinen toiminta 8. Sosiaalistuminen Asteikolla tutkitaan hyvin erilaisia sosiaalisen toiminnan näkökohtia. Suoritusten ja tutkittavan iän perusteella lasketaan sosiaalisuusindeksi. Aiemmin asteikkoa on käytetty pääasi assa kehitysvammaisten tasoarvioinneissa. Erityisesti vanhempien ikäryhmien arvioinneis sa kulttuurierot vaikeuttavat tulosten tulkintaa käsikirja (s) 15,00 13, pöytäkirjalomake 25 kpl (s) 6,00 4,

14 Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P) Wechsler, D.: Pearson, Inc. 16 vuodesta ylöspäin min. n. 10 min. nuorten ja aikuisten yleisen älykkyyden arvioiminen yksilötesti, joka soveltuu käytettäväksi sellaisenaan 2004, 511 henkilöä eri puolilta Suomea 2005 Testissä on 14 osatestiä: Kielellinen osa Suoritusosa 2. Sanavarasto (SV) 1. Kuvien täydentäminen (KT) 4. Samankaltaisuudet (SK) 3. Merkkikoe (MK) 6. Laskutehtävät (LA) 5. Kuutiotehtävät (KU) 8. Numerosarjat (NS) 7. Matriisipäättely (MA) 9. Yleistietous (YT) 10. Kuvien järjestäminen (KJ) 11. Yleinen käsityskyky (YK) 12. Merkintunnistus (MT) 13. Kirjain-numerosarjat (KN) 14. Kokoamistehtävät (KO) WAIS-III sisältää yksitoista WAIS-R:stä tuttua osatestiä ja kolme uutta osatestiä. Osatestien perusteella voidaan laskea traditionaaliset kielellinen ÄO, suoritus-äo ja kokonais-äo. Sen lisäksi WAIS-III tarjoaa myös uuden nelifaktorimallin: kielellinen ymmärtäminen (SV, SK, YT), havainnon organisaatio (KT, KU, MA)), työmuisti (LA, NS, KN) ja prosessointinopeus (MK, MT). Testin vanhemman version osatestien kuutiot soveltuvat käy tettäväksi uuden version kanssa. Saatavana on testin täydennysosa, joka em. kuutioiden kanssa vastaa koko uutta testiversiota *käsikirja 180,00 166, välineistö + käsikirja + 25 kpl lomakkeita 1470, , täydennysosa (ei kuutioita) 1280, , pöytäkirjalomake 25 kpl 45,00 36, merkkikoelomake 25 kpl 7,00 5, merkkien kopiointilomake 25 kpl 4,00 3, merkintunnistuslomake 25 kpl 25,00 20, pisteitysohjelma (Win) 125,00 102,46 Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P) Uusin versio WISC-IV julkaistaan kesällä 2010! Wechsler, D.: Pearson, Inc v min. n. 10 min. kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioiminen 1998, 942 lasta eri puolilta Suomea 1949, 1974 (e), 1999 (s) Testissä on 13 osatestiä: 1. Yleistietous 30 osiota 2. Samankaltaisuudet 20 osiota 3. Laskutehtävät 24 osiota 4. Sanavarasto 32 osiota 5. Yleinen käsityskyky 18 osiota 6. Numerosarjat 15 osiota 7. Kuvien täydentäminen 30 osiota 8. Kuvien järjestäminen 14 osiota 9. Kuutiotehtävät 12 osiota 10. Kokoamistehtävät 5 osiota 11. Merkkikoe 59 / 119 osiota 12. Sokkelotehtävät 10 osiota 13. Merkintunnistus 45 osiota Kuusi ensimmäistä osatestiä muodostaa kielellisen asteikon, seitsemän viimeistä suoritusasteikon ja molemmat asteikot yhdessä kokonaisasteikon. Kaikkien kolmen asteikon perusteella las ketaan ikäryhmätaulukoiden avulla kh:n kielellinen, ei-kielel linen ja koko naisälykkyysosa määrä. Eri osatestien standardipisteet ovat keskenään vertailukelpoisia *käsikirja (s) 150,00 138, välineistö + käsikirja + lomake 6x25 kpl (s) 1220, , täydennysosa 1050,00 860, pöytäkirjalomake 25 kpl (s) 25,00 20,

15 merkkikoe A 25 kpl (s) 4,20 3, merkkikoe B 25 kpl (s) 4,20 3, merkintunnistus A 25 kpl (s) 6,00 4, merkintunnistus B 25 kpl (s) 6,00 4, sokkelolomake 25 kpl (e) 100,00 81, WPPSI-III käsikirja 180,00 147, WPPSI-III pöytäkirjalomake 2-3 v. 25kpl 24,00 19, WPPSI-III pöytäkirjalomake 4-7 v. 25kpl 55,00 45, WPPSI-III merkintunnistuslomake 25kpl 30,00 24, WPPSI-III merkkikoelomake 25kpl 15,00 12, WPPSI-III välineistö (sis. kaiken) 1550, ,49 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Ed. (WPPSI-III) (P) Wechsler, D.: Pearson, Inc., 2 v 6 kk 7 v 3 kk min. n. 10 min. alle kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioiminen 2008 (n=714) 2003 (e), 2009 (s) Kielellinen älykkyysosamäärä (verbal IQ) VIQ Suoritusosan älykkyysosamäärä (performance IQ) PIQ Prosessointinopeus (processing speed quotient) PSQ Koko testin älykkyysosamäärä (full scale IQ) FSIQ Yleinen kieli-indeksi (general language composite) GLC WPPSI-III on jaettu kahteen osaan: 2 v 6 kk 3 v 11 kk ikäisille (nuoremmat lapset) sekä 4 v 0 kk 7 v 3 kk ikäisille (vanhemmat lapset) tarkoitetut osat. Jako perustuu nykyiseen tutkimustietoon etenkin aivan pienten lasten kehityksen suuresta vaihtelusta sekä ikäryhmien sisällä että niiden välillä. Kuten aiemmissakin versioissa WPPSI-III:ssa voi laskea kielellisen, suorituspuolen ja koko testin älykkyysosamäärän. Lisäksi vanhemmalle ikäryhmälle voi laskea prosessointinopeuden sekä kummallekin ikäryhmälle yleisen kieli-indeksin. Osatestit on jaettu kolmeen luokkaan: perusosatestit, lisäosatestit sekä valinnaiset osatestit. Älykkyysosamäärien laskemiseen tulisi käyttää perusosatestejä. Lisäosatestien käyttäminen on erittäin suositeltavaa, sillä niiden avulla lapsen kognitiivisesta kehityksestä saadaan laajempi kuva, ja lisäksi voidaan laskea nuoremmalle ikäryhmälle yleinen kieli-indeksi ja vanhemmalle ikäryhmälle prosessointinopeus. Uusimmat tuotteet ja hinnat:

16 Persoonallisuustestit - Ajattelun tyylit (P) - Beck Depression Inventory - II (BDI-II) - Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P) - Children s Apperception Test (CAT) (P) - Family Relations Test (FRT) (P) - Family System Test (FAST) (P) - Gordons Personlighetsinventorium (P) - House-Tree-Person Technique (HTP) (P) - Ihannetyö (P) - Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P) - Mustatäplän Seikkailut (P) - Object Relations Technique (P) - Personality Research Form (PRF) (P) - PK5 - persoonallisuustesti (P) - Rorschach (Ro) (P) - Rotter Incomplete Sentences Blank (P) - Scenotest (P) - Tarinantäydennystesti (P) - Thematic Apperception Test (TAT) (P) - Wartegg Zeichen Test (WZT) (P) - Zulliger Diapositiv/tafeln Z-test (P) 30 31

17 Ajattelun tyylit (P) Niitamo, P.: Psykologien Kustannus Oy 14 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. kyselylomake, jonka avulla kartoitetaan tutkittavan kognitiivisia tyylejä yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1998, yhdistelmäotos: 434 ammattikorkeakoulutukseen pyrkivää; 272 valtionhallinnon kansainv. tehtäviin hakevaa 2001 Testin avulla pyritään arvioimaan tutkittavan kognitiivisia tyylejä, jotka ryhmitellään seuraavasti: 1. Rationaalisuus: hallinta ja loogisuus 2. Kokemuksellisuus: mielikuvitus ja intuitio *käsikirja 50,00 46, vastauslomake 25 kpl 8,50 6, profiililomake 25 kpl 8,50 6, pisteitysavain 8,50 6, koko paketti 75,50 61,80 Beck Depression Inventory - II (BDI-II) Beck, A., Steer, R. Brown, G.: Pearson, Inc. 1998, n= (e), 2005 (s) 12 vuodesta ylöspäin n. 10 min. n. 5 min kyselylomake, jonka avulla arvioidaan masennusoireilun vaikeusaste BDI-II on masennusoireilun vaikeusasteen arviointiväline. Testin toinen versio on kehitetty DSM-IV:n depressiokriteerien linjan mukaisesti. Lomake koostuu 21 väittämäjoukosta, joista jokaisesta valitaan yksi vaihtoehto *käsikirja 60,00 55, a vastauslomake 25 kpl 12,00 9, b vastauslomake 100 kpl 45,00 36,88 Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P) Nurmi, J., Haavisto, T., Salmela-Aro, K., 14 vuodesta ylöspäin min. n. 10 min. projektiivinen menetelmä, jonka avulla arvioidaan hen kilön ajattelu- ja tulkintatapoja yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1991, 311 opiskelijaa ikäryhmistä v.; 1992, 126 aikuista ikäryhmistä v., 1996, 233 keskiasteen opiskelijaa ikäryhmistä , ATK-versio 1998 Testin 12 mustavalkoisella taululla kuvataan erilaisia hypoteettisia tilanteita. Vastaajan on kerrottava mitä kuvissa esiintyvät hahmot ajattelevat ja tekevät, ja mistä onnistumiset ja epäonnistumiset johtuvat. Koululaisille (K), opiskelijoille (O), työikäisille (T), eläkeläisille (E) ja ryhmille (R) on erilaiset taulut ja vastauslomakkeet. Testillä tutkitaan henkilölle tyypillisiä ajattelu- ja tulkintapoja, joilla hän pyrkii ratkaisemaan erilaisia haasteita ja tulkitsemaan saamaansa palautetta. Testin ajattelu- ja tulkintastrate giatyyppien jaottelu perustuu kolmeen tekijään: 1. Missä määrin henkilöt ennakoivat joko onnistuvansa tai epäonnistuvansa tehtävässä. 2. Missä määrin henkilöt keskittyvät tehtävän ratkaisun kannalta mielekkääseen suunnitteluun ja työskentelyyn, vai keskittyvätkö he tehtävään liittymättömään toimintaan. 3. Mistä henkilöt selittävät onnistumisensa ja epäonnistumisensa johtuvan. Normitietoja on vuotiaista koehenkilöistä, joten nuorten ja eläkeläisten CAST-versioita voidaan pitää kokeiluversioina

18 *käsikirja (s) 68,00 62, taulusarja T 34,00 27, taulusarja K / O 34,00 27, taulusarja E 34,00 27, taulusarja R 34,00 27, lomake T 25 kpl 17,00 13, lomake K 25kpl 17,00 13, lomake O 25 kpl 17,00 13, lomake E 25 kpl 17,00 13, lomake R 25 kpl 17,00 13,93 Family Relations Test (FRT) (P) Bene, E., Anthony, J., NFER-Nelson Publishing Company, Windsor 3 14 vuotta (lapset) 14 vuodesta ylöspäin (aikuiset) min. n. 15 min. henkilön perhesuhteiden arvioiminen yksilötesti, joka vaatii jonkin verran käännöstyötä ei suomalaisia normeja 1957, 1965 (e) Children s Apperception Test (CAT) (P) Bellak, L., Bellak, S.S. C.P.S., Inc., Larchmont 3 10 v min. n. 15 min. lapsen persoonallisuuden arvioiminen 1949, 1974 (e) Testissä on kymmenen kuvataulua, jotka esittävät eläimiä erilaisissa inhimillisissä sosiaali sissa tilanteissa. Lapsen on kerrottava mitä kuvissa tapahtuu. Testistä on olemassa rin nak kais versio vanhemmille lapsille (CAT-H), jossa eläinhahmot on korvattu ihmishah moilla. Li säk si testistä on julkaistu täydennyssarja (CAT-S), jota voidaan käyttää uusinta testauk sis sa. Testin tulkinta perustuu samoille periaatteille kuin Murrayn TAT-testin. Kertomuk sissa esiintyviä motiiveja ja teemoja tarkastelemalla selvitetään lapsen psyko dynamiikkaa ja sosi aalisten tilanteiden tulkintaa taulusarja CAT + ohjekirja (e) 180,00 147, taulusarja CAT-H (e) 180,00 147, taulusarja CAT-S (e) 180,00 147,54 Testivälineistöön kuuluu 21 henkilöhahmoa (kuvasarja), joiden joukosta vastaaja valitsee perheensä jäsenet. Testiin kuuluu lisäksi ikäryhmästä riippuen 40/86/96 korttia, joissa jokaisessa on jokin väit tä mä (korttien tekstit ovat englanninkielisiä, ja ne on esitetty myös käsikir jassa). Testaaja lu kee vas taajalle kortin kerrallaan, ja vastaaja sijoittaa kortin sen henkilö hahmon kohdalle, jo hon väittämä hänen mielestään lähinnä liittyy. Väittämät on luokiteltu ikäryhmästä riippuen 5/11/13 luokkaan niihin liittyvien tunteiden voimakkuuden ja nega tii vi suuden/positiivisuuden mukaan. Tulos antaa viitteitä vastaajan kokemasta per hedyna mii kas ta. Testiä voi käyttää paitsi perhesuhteiden arvioimisessa, myös tera pian apukeinona. Testissä on eri väittämäkortit nuoremmille (3-7 v.) ja vanhemmille (7-14 v.) lapsille sekä aikuisille (14 vuodesta ylöspäin) *käsikirja - lapset (e) 135,00 125, kuvasarja (e) 370,00 303, pöytäkirjalomake, vanhemmat lapset 25 kpl (e) 77,00 63, pisteityslomake, vanhemmat lapset 25 kpl (e) 77,00 63, pöytäkirja/pisteityslomake nuor. lapset 25 kpl (e) 68,00 55,74 Family System Test (FAST) (P) Gehring, T.M., Beltz Test, GmbH Salo, S., 5 vuodesta ylöspäin 34 35

19 90 min. 10 min. perheen vuorovaikutussuhteiden arvioiminen yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi , 21 perhettä 1993 (d), 2004 (s) Testi koostuu pelilaudasta, jonka päälle vastaaja tai vastaajat asettavat perheenjäseniä edustavat nuket kolmessa eri tilanteessa: tyypillinen, ristiriita- ja ihannetilanne. Testillä arvioidaan perheen vuorovaikutussuhteita, erityisesti hierarkiaa ja koheesiota. Testiin kuuluu ruudutettu pelilauta, mies- ja naisnukkeja, värillisiä nukkeja (lisätehtävä), korotuspalikoita, pöytäkirjalomakkeet ja suomalainen käsikirja käsikirja 55,00 50, välineistö + käsikirja + pöytäkirjalomakkeet 25 kpl 340,00 278, pöytäkirjalomakkeet 25 kpl 25,00 20,49 Gordons Personlighetsinventorium (P) Gordon, L.V., PsykologiFörlaget Ab, Stockholm 14 vuodesta ylöspäin A: min., B: min., C: min. A: n. 10 min., B: n. 5 min., C: n. 5 min. persoonallisuuden ja arvojen arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan ruotsinkielisille vastaajille 1984 (r) Testi koostuu kolmesta osasta, jotka on alunperin julkaistu Yhdysvalloissa kolmena eri tes tinä: A: Gordon personal profile and inventory B: Survey of personal values C: Survey of interpersonal values Kutakin osaa voi käyttää itsenäisesti, yhdessä käytettynä testit täydentävät toistensa anta maa kuvaa henkilöstä. Osassa A tarkastellaan kahdeksaa persoonallisuuden dimensiota 38 väittämällä, joissa vastaaja valitsee neljästä vaihtoehdosta parhaiten ja huonoimmin it seensä sopivan. Osissa B ja C tarkastellaan kummassakin kuutta arvodimensiota 30 väit tämällä, joissa vastaaja valitsee kolmesta vaihtoehdosta par haiten ja huonoimmin itseen sä sopivan testivihko A 10 kpl (r) 64,00 52, testivihko B 10 kpl (r) 42,00 34, testivihko C 10 kpl (r) 42,00 34,43 House-Tree-Person Technique (HTP) (P) Buck, J., Warren, W.L. Western Psychological Services, Los Angeles 8 vuodesta ylöspäin min. n. 15 min. lapsen persoonallisuuden arvioiminen piirrosten perusteella yksilötesti, joka on sellaisenaan sovellettavissa 1964, 1992 (e) Testissä lasta pyydetään piirtämään vähintään kolme kuvaa: talo, puu ja ihminen lyi jy kynällä ja väriliiduilla. Testin tulkinta perustuu käsitykseen, että lapsi projisoi oman persoo nallisuu tensa mukaan tiedostamattomia käsityksiään piirroksiin. Testiä voi daan käyttää paitsi pro jektiivisena tutkimustekniikkana, myös terapian apuna *Buck: The house-tree-person technique (e) 220,00 203,70 Ihannetyö (P) Niitamo, P.: Psykologien Kustannus Oy noin 14 vuodesta ylöspäin min. n. 5 min. vastaajan ihannetyöhön liittyvien perusmotiivien arvioiminen yksilötesti, joka on sellaisenaan sovellettavissa 1998, yhdistelmäotos: 319 ammattikorkeakoulutukseen pyrkivää; 82 aikuista työntekijää 2001 Testin avulla pyritään arvioimaan tutkittavan ihannetyöhön liittyviä perusmotiiveja, jotka ryhmitellään seuraavasti: 36 37

20 1. Suoriutuminen 2. Valta - vaikuttaminen 3. Sosiaalinen liittyminen: yhteistoiminta ja kontakti Lisäksi tarkastellaan tuloksiin vaikuttavia skaaloja: Vastaamatta jättäminen? Valehteleminen L 15 osiota Validiteettiskaala F 64 osiota Painotusskaala K 30 osiota *käsikirja 50,00 46, vastauslomake 25 kpl 8,50 6, profiililomake 25 kpl 8,50 6, pisteitysavain 8,50 6, koko paketti 75,50 67,21 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P) Hathaway, S.R., McKinley, J.C.: University of Minnesota Press 14 vuodesta ylöspäin min min. persoonallisuuden patologisten piirteiden arvioiminen ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi 1942 (e), 1967 (s) Testissä on 566 pitää paikkansa-ei pidä paikkaansa -tyyppistä väittämää. 399 ensimmäi sestä väittämästä lasketaan standardoitu pistemäärä 14 kliinisesti määri tellylle skaalalle: 1. Hypokondria Hs 34 osiota 2. Depressio D 60 osiota 3. Hysteria Hy 60 osiota 4. Patologinen poikkeavuus Pd 50 osiota 5. Maskuliinisuus-feminiinisyys MF 60 osiota 6. Paranoia Pa 40 osiota 7. Psykastenia Pt 48 osiota 8. Skitsofrenia Sc 78 osiota 9. Hypomania Ma 46 osiota 10. Sosiaalinen introversio Si 70 osiota Testin tulkinta perustuu suuren standardointitutkimuksen tuloksiin kliinisten tutki musten ja tes tisuoriutumisen suhteista. Testiä käsittelevässä kirjallisuudessa esite tään runsaasti eri lai sia lyhennysversioita ja lisäskaaloja testivihko (s) 3,00 2, vastauslomake (s) 25 kpl 6,00 4, profiililomake (s) 25 kpl 6,00 4, pisteitysavainsarja (s) 30,00 24,59 Mustatäplän seikkailut (P) Corman, L.: Presses Universitaires de France 3-12 vuotta min. n. 5 min. lapsen persoonallisuuden arvioiminen kuvakertomusten avulla 1961 (f), 1992 (s) Testissä on 18 kuvataulua, joissa kuvataan mustatäpläisen possun toimia erilaisissa tilan teissa. Lapsen pitää kertoa kustakin taulusta mitä siinä on tapahtunut ja tulee tapah tu maan. Testin tulkinta perustuu psykoanalyyttiseen käsitykseen lapsen psykoseksuaalisten kehi tys vaiheiden järjestyksestä. Taulujen ärsykearvot ovat vahvasti erilaisiin kehi tysvaiheisiin liitty viä. Testiä voidaan käyttää paitsi kliinisessä psykodiagnostiikassa, myös terapian apu na *käsikirja (s) 35,00 32, taulusarja (f) 130,00 106,

Älykkyyden rakenne uusimmissa psykologisissa testeissä Kliinisen työn näkökulma SISÄLTÖ

Älykkyyden rakenne uusimmissa psykologisissa testeissä Kliinisen työn näkökulma SISÄLTÖ Älykkyyden rakenne uusimmissa psykologisissa testeissä - Kliinisen työn näkökulma Terhi Mikola, psykologi, neuropsykologiaan erikoistuva terhi.mikola@neural.fi 8.4.2013 SISÄLTÖ 1. Älykkyystutkimuksen historiasta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Psykologitiimi Päämäärä Oy

Psykologitiimi Päämäärä Oy Psykologitiimi Päämäärä Oy Perustettu 1994 Turussa Päätoimiala soveltuvuustutkimukset ja opiskelijavalintojen tutkimukset Valintakoeyhteistyötä 14 toisen asteen oppilaitoksen ja 5 ammattikorkeakoulun kanssa

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖISSÄ

PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖISSÄ MARJA LAASONEN Neuropsykologian erikoispsykologi, audiofoniatrinen päiväkeskus, foniatrian yksikkö, Vastuullinen tutkija, dosentti, käyttäytymistieteiden laitos, HY 26.3.2014 1 PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN

Lisätiedot

KOGNITIIVISTEN TESTIEN PISTEMÄÄRIEN SANALLISET KUVAUKSET

KOGNITIIVISTEN TESTIEN PISTEMÄÄRIEN SANALLISET KUVAUKSET KOGNITIIVISTEN TESTIEN PISTEMÄÄRIEN SANALLISET KUVAUKSET Suomessa psykologien käytössä on erilaisia kognitiivisen tason arvioimisessa käytettäviä testejä. Näistä testeistä saadaan yleensä pistemääriä,

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Sh Sarianne Karulinna, Lh Anne Nastolin HYKS Lastenneurologinen Kuntoutusyksikkö CP-hankkeen tavoite

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Leena Holopainen Professori Joensuun yliopisto Mitä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (= lukivaikeudet, dysleksia)? Dysleksia on yksi

Lisätiedot

Kyselyssä menetelmistä ja mittareista oli mainittu vain suomenkielinen nimi. käytettävät menetelmät sekä elämänlaatukyselyt

Kyselyssä menetelmistä ja mittareista oli mainittu vain suomenkielinen nimi. käytettävät menetelmät sekä elämänlaatukyselyt 1 (5) LIITE S21. Säännöllisesti käytössä olevat AVH- ja MS-kuntoutujien toimintakyvyn arviointimenetelmät keväällä 2008 kuntoutuksen suunnittelutaholla erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskuksissa. Kyselyssä

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄAIKA ESIOPETUSPAIKKA JA YHTEYSTIEDOT ESIOPETTAJAT 1. Mistä asioista pidän ja mistä olen kiinnostunut LAPSEN OMA OSIO (täytetään

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

sanat nimet kätensä toimia toistaa ymmärtänyt

sanat nimet kätensä toimia toistaa ymmärtänyt AISTIVÄLINEET Aistivaikutelmat, joita lapsi saa, ja joita hän on jo koko olemassaolonsa aikana varastoinut, eivät pelkästään riitä, kun lapsi on rakentamassa älyään. Ne ovat tiedostamattomia, eikä lapsi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa.

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa. Lastenpsykiatripäivät 20.-21.4.2009 RASTI RUUTUUN JA PILLERI POSKEEN? - Lastenpsykiatrinen lääkehoito ja tiedonkeruumenetelmät Lastenpsykiatri Minna Koskinen: Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

DyAdd-projekti: Aikuisten dysleksia ja tarkkaavaisuushäiriö Suomessa

DyAdd-projekti: Aikuisten dysleksia ja tarkkaavaisuushäiriö Suomessa DyAdd-projekti: Aikuisten dysleksia ja tarkkaavaisuushäiriö Suomessa Marja Laasonen, PsT, Psykologian laitos Pekka Tani, LT Laura Hokkanen, PsT Psykologia 28, Helsingissä 2.-22.8.28 DyAdd-projekti: miksi?

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Anna kehittävä pelihetki lapselle tai lapsille MIKSI? Tutun Hedelmätarha pelin toiminnan analyysi soveltuu moniin perinteisiin lautapeleihin.

Anna kehittävä pelihetki lapselle tai lapsille MIKSI? Tutun Hedelmätarha pelin toiminnan analyysi soveltuu moniin perinteisiin lautapeleihin. Anna kehittävä pelihetki lapselle tai lapsille MIKSI? Tutun Hedelmätarha pelin toiminnan analyysi soveltuu moniin perinteisiin lautapeleihin. Yleisnäkymä pelistä alkuvaiheessa. A )Sensomotoriset osatekijät

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

VISUAALISET HAHMOTTAMIS-VAIKEUDET KOULUTYÖSSÄ EO, KM KRISTIINA JOKINEN JOENSUU 28.1.2010

VISUAALISET HAHMOTTAMIS-VAIKEUDET KOULUTYÖSSÄ EO, KM KRISTIINA JOKINEN JOENSUU 28.1.2010 VISUAALISET HAHMOTTAMIS-VAIKEUDET KOULUTYÖSSÄ EO, KM KRISTIINA JOKINEN JOENSUU 28.1.2010 MUISTA! LAPSI JOLLA ON PULMIA NÄKEMISESSÄ JA VISUAALISESSA HAHMOTTAMISESSA VÄSYY NÄKÖTIEDON KÄSITTELYYN HERKEMMIN!

Lisätiedot

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu FM, laaja-alainen erityisopettaja Tiina Muukka 20.11.2012 Oulu Primaarilukutaidoton = oppija ei osaa lukea/kirjoittaa millään kielellä eikä hänellä ole tavallisesti koulutaustaa Sekundaarilukutaitoinen

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere LAPSET OVAT ERILAISIA SOSIAALINEN LAPSI Jos kommunikaatiotaidot vielä heikot Huomioidaan aloitteet Jatketaan lapsen aloittamaa keskustelua Jutellaan kahden

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa Harjoite 9: TÄHYSTÄJÄ Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: Kognitiivinen taso: P (spatiaalinen hahmottaminen): IR: suhteet Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu Harjoite 2 Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: TUTUSTUTAAN OMINAISUUS- JA Toiminnan tavoite ja kuvaus: SUHDETEHTÄVIEN TUNNISTAMISEEN Kognitiivinen taso: IR: Toiminnallinen taso: Sosiaalinen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Toiminnallisen näön profiili

Toiminnallisen näön profiili Toiminnallisen näön profiili siirtämässä tietoa lääkäreiden, kuntoutusryhmän ja koulujen välillä Lea Hyvärinen, LKT Helsingin yliopisto Dortmundin teknillinen yliopisto www.lea-test.fi 2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 8.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC: Programme for the International Assessment

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ALAKOULUN OPPILAIDEN (1-6) ARVIOINTI TORNIOSSA LUKUKAUDESTA ALKAEN. Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona:

ALAKOULUN OPPILAIDEN (1-6) ARVIOINTI TORNIOSSA LUKUKAUDESTA ALKAEN. Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona: Koulutuslautakunta 88 12.10.2016 Sivistyslautakunta 15 27.06.2017 Sivistyslautakunta 35 13.09.2017 ALAKOULUN OPPILAIDEN (1-6) ARVIOINTI TORNIOSSA LUKUKAUDESTA 2016-2017 ALKAEN 652/12.00.01/2016 KOULUTUS

Lisätiedot

Lukujono eteenpain 1-50 Puuttuvan luvun taydentaminen, 1-50 1. LukiMat/Arviointi/Laskemisen taidot

Lukujono eteenpain 1-50 Puuttuvan luvun taydentaminen, 1-50 1. LukiMat/Arviointi/Laskemisen taidot NEUREN TEHTAVAKUVAUKSET kaikki vuosiluokat Arviointi TAITO TEHTAVA TAVOITE LK. TEHTAVAN SIJAINTI LASKEMISEN TAIDOT Lukujonon luetteleminen Lukujonotaitojen arviointi1-50 Puuttuvan luvun taydentaminen on,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI www.lukimat.fi Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI 1 Valtakunnanlaajuinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu Opettajille, psykologeille ja muille kasvatusalanammatilaisille sekä vanhemmille

Lisätiedot

Sisällys. Suomenkielisen käännöksen alkulause... 11 Esipuhe...13 Johdanto...19 Kuinka kirjaa käytetään?...25

Sisällys. Suomenkielisen käännöksen alkulause... 11 Esipuhe...13 Johdanto...19 Kuinka kirjaa käytetään?...25 Sisällys Suomenkielisen käännöksen alkulause........................ 11 Esipuhe...13 Johdanto...19 Kuinka kirjaa käytetään?...25 OSA I Sensorisen integraation eli aistitiedon käsittelyn häiriön tunnistaminen

Lisätiedot

MMSE Mini Mental State Examinationnumeroista. teoiksi. Äänekosken Arjen Tuki Testipatteristokoulutus Syksy 2015

MMSE Mini Mental State Examinationnumeroista. teoiksi. Äänekosken Arjen Tuki Testipatteristokoulutus Syksy 2015 MMSE Mini Mental State Examinationnumeroista teoiksi Äänekosken Arjen Tuki Testipatteristokoulutus Syksy 2015 MMSE:n tekeminen MMSE-testin tekijältä ei edellytetä erityistä koulutusta. Pelkkää MMSE:n tekemistä

Lisätiedot

AUTISMISPEKTRIN KEHITYSHÄIRIÖIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT

AUTISMISPEKTRIN KEHITYSHÄIRIÖIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT AUTISMISPEKTRIN KEHITYSHÄIRIÖIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT Marja-Leena Mattila Lastentautien erikoislääkäri Lastenpsykiatrian klinikka Oulun yliopistollinen sairaala 21.4.2009 AUTISMISPEKTRI 1. Poikkeava ja/tai

Lisätiedot

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 1. Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja leikki on utelias, haluaa tutkia,

Lisätiedot

Lapsen. Lapsen nimi. varhaiskasvatus- suunnitelma

Lapsen. Lapsen nimi. varhaiskasvatus- suunnitelma Lapsen Lapsen nimi varhaiskasvatus- suunnitelma Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Lisätiedot