PÄIKITUTKIMUS tuloksia. Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIKITUTKIMUS tuloksia. Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö kristiina.mattila@hus.fi"

Transkriptio

1 PÄIKITUTKIMUS tuloksia Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS suomalaisen päiväkirurgian tilannekatsaus yksikköjen rakenne, toimintakäytännöt, leikkausten lukumäärä, leikkaustyypit, toiminnan laatu tutkimusajanjaksona kaikki yksiköissä hoidetut potilaat + peruuntuneet potilaat

3 TUTKIMUKSEN AJANKOHTA HELMI-HUHTIKUU 2007 (=117 vko) KESTO 2 KK /YKSIKKÖ viikko A sulku B sulku C sulku sulku D sulku E F G H I K L sulku M sulku N O

4 TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET YKSIKÖT Etelä-Karjalan ks Hatanpään sairaala HYKS Jorvin sairaala Keski-Pohjanmaan ks Keski-Suomen ks KYS, Päiki Lapin ks Mikkelin ks OYS, Lyhki-yksikkö Päijät-Hämeen ks Pohjois-Karjalan ks Satakunnan ks TAYS, Lyhki-yksikkö Vaasan ks

5 YKSIKÖIDEN OMINAISUUDET kysely vastuulääkäreille Päiväkirurginen yksikkö: 6/14 Päiki/Lyhki-yksikkö: 8/14 extended recovery 3 päivänä viikossa (1/14) Oma henkilökunta 11/14 Päiväkirurginen poliklinikka: 4/14 Oma erillinen budjetti: 12/14 Anestesiayksikön alainen: 10/14 Kirurgian yksikön alainen: 1/14 Operatiivisen tulosyksikön/alueen alainen: 3/14 Päiväkirurgian osuus yksiköissä v.2006 = 66-99% Useiden erikoisalojen yksikköjä (5-12) 11(4), 10(3), 12(2), 9(2), 5(1), 6(1), 7(1)

6 YKSIKÖIDEN OMINAISUUDET kysely vastuulääkäreille Leikkaussalien lkm 2(+1) - 9 Leikkaussalit yksikössä 12 yks/14 3 salia 4/14 4 salia 3/14 6 salia 3/14 7 salia 1/14 9 salia 1/14 1 leikkausali keskusleikkausyksikössä 2 päikisalin lisäksi 1/14 Leikkaussalit keskusleikkaus-yksikössä: 1/14

7 PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN VALINTAKRITEERITkysely vastuulääkäreille ONKO PÄIVÄKIRURGIAN ESTEENÄ Korkea ikä? ei: 100% Ylipaino>35kg/m 2 (potilaalla ei toista systeemisairautta) ei: 13/14 jos tmp puudutuksessa(1) tmp ratkaisee (1) kyllä: 1/14 herkästi joustetaan tapauskohtaisesti ASA-luokka 3, vakaa yleistila ei: 100% ASA-luokka 4, vakaa yleistila ei: 10/14 jos pieni tmp, harkinta potilaskohtaisesti (2)

8 PREOPERATIIVINEN TOIMINTA PREOPERATIIVISET TUTKIMUKSET kysely vastuulääkäreille Preoperatiiviset laboratoriotutkimukset sairauden ja toimenpiteen perusteella: 11/14 iän, sairauden ja toimenpiteen perusteella: 3/11 Preoperatiivinen EKG ei rutiinisti: 4/14 rutiinitutkimus iän perusteella: 10/14 ikäraja: 50v (5), 60v (2), >60v (1), miehet 40v/naiset 60v (1), puuttuu (1) Lab/EKG suorituspaikka pääsääntöisesti sairaala 50%/ perusterveydenhuolto 50%

9 PÄIVÄKIRURGIA:OPERATÖÖRIT ERIKOISLÄÄKÄRI/ERIKOISTUVA YKSIKÖITTÄIN A B C D E F G H I K L M N O DEP T_ID KAIKKI YKSIKÖT Leikkaava lää käri erik.lääkäri 72% sair.lääkäri 28% Puuttuu 21 Erikoistu va lää kä ri Erikoislää kä ri

10 PÄIVÄKIRURGIA:ANESTESIALÄÄKÄRIT ERIKOISLÄÄKÄRI/ERIKOISTUVA YKSIKÖITTÄIN A B C D E F G H I K L M N O DEP T_ID KAIKKI YKSIKÖT An estesialääkäri erik.lääkäri 56% sair.lääkäri 30% puuttuu 14% Puuttuu 911 Erikoistuva lääkäri Erikoislääkäri

11 KAIKKI HOIDETUT POTILAAT (n=7915) AB DEPT_ID CDE F GH I K L MN O YKSIKKÖ n A 502 B 876 C 300 D 510 E 509 F 999 G 411 H 917 I 418 K 290 L 328 M 609 N 735 O 511 Total 7915

12 HOITOMUODOT YKSIKÖITTÄIN SUUNNITELLUN HOITOMUODON MUKAAN (%-OSUUS YKSIKÖSSÄ HOIDETUISTA POTILAISTA& KOKO AINEISTOSSA) osastokirurgia= potilas yöpyy suunnitellusti sairaalassa A B C D E F G H I K L M N O YHTEENSÄ Päiväkir(%) Os.kir(%) (%) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 SUUNNITELLUSTI OSASTOLLE (n=967) TOP 14 = 50% tmp:stä 3-kirj.koodin mukaan n % NGB Polven tekonivelleikkaukset NFB Lonkan tekonivelleikkaukset NHG Nilkka/jalkaterän muovaukset/luudukset JAB Nivustyrän leikkaukset HAC Rintarauhasen poistot kokonaan EMB Nielurisojen/kitarisan poisto NBG Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset NBL Olkapään/-varren lihas-/jänneleikkaukset JKA Sappirakon leikkaukset ACC Ääreishermojen toimintahäiriöleikkaukset NGE Polven nivelside ja kapselileikkaukset 19 2 HAB Rintarauhasen osittaiset poistot NDG Ranne-ja käsinivelinen muovaukset/luudutukset BAA Kilpirauhasen leikkaukset

14 MUU HOITOMUOTO (n=286) Frequency n PKL KIRURGIA 101 ECT 59 KARDIOVERSIO 35 KIPUEPIDURAALI 34 PKL ERIKOIS POLI 22 VALVONTA 8 KIPUPUUDUTUS 12 NARKOOSIMANIPULAATIO 7 VERIPAIKKA 2 IV KIPULÄÄKETESTAUS 2 RADIOL.TUTK 1 PKL KNK 1 SYLKIRAUHASET UÄ 1 PUUTTUU 1 Total 286 A B D E F H K L M N O

15 PÄIVÄKIRURGIA (=SUUNNITELTU HOITOMUOTO) A B C D E F G H I K L M N O DEPT_ID YKSIKKÖ n %päikipot(tot) F H B E O A D N G M C K I L Total

16 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT SUKUPUOLI koko aineisto 0,2% 55,2% 44,6% MIES NAINEN puuttuu

17 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT ikäjakauma ikäryhmittäin ja yksiköittäin IKÄ 0-98v, mediaani 45 v % Ikäryhm ä txt IKÄRYHMÄT - KAIKKI YKSIKÖT alle 15 v 14% v 34% v 38% v 9% v 3% 85- v 0.5% A B C D E F G H I K L 2M 450N 2O470 p uuttuu 1 DEP T_ID

18 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT ASA-LUOKKA 7% 0.3% 36% 56% ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4

19 ASA-LUOKKA JAKAUMA(%) YKSIKÖITTÄIN & KOKO AINEISTO ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 Puuttuu YHT. A B C D E F G H I K L M N O YHT

20 PÄIVÄKIRURGIA ERIKOISALAT Erikoisala n % ,2 Korva-nenä-kurkkutaudit Naistentaudit ,9 Käsikirurgia , , ,4 Lastenkirurgia Urologia 257 3,9 Silmätaudit 241 3,6 Plastiikkakirurgia 239 3,6 Verisuonikirurgia 189 2,8 Suu- ja leukasairaudet ,1 Total

21 A 2401 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=459) Verisuonikirurgia Suu- ja leukasairaud Pla s t iikk akiru r g ia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Urologia Na iste n taud it Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla stiikkakirur gia Silmätaudit Urologia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Naistentaudit

22 B 2403 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=763) Verisuo nikiru r gia Laste n kirurgia Urologia Suu- ja leukasairaud Pla s tiik k akiru r g ia Na is te n taud it Korva- nenä - kurkkutau Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

23 C 2404 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=286) S ilm ä t a u d it Urologia Pla s tiik k akiru r g ia Laste n kirurgia Verisuo nikiru r gia Korva- nenä- kurkkutau Na is te n taud it Suu- ja leukasairaud Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

24 D 2405 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=453) Pla stiik k akiru r g ia Verisuonikirurgia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntau d it KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

25 E PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 5 06 ) Pla stiik k akiru r g ia Silmätaudit Suu- ja leukasairaud Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Käs ikiru rgia Urologia Na is te n taud it Korva- nenä- kurkkutau KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

26 F PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 9 30 ) Lastenkirurgia Suu- ja leukasairaud Pla stiik k akiru r g ia Verisuonikirurgia Urologia Käs ikiru rgia Korva- nenä- kurkkutau KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Na is te n taud it Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

27 G 2410 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=405) Suu- ja leukasairaud Urologia Verisuonikirurgia Lastenkirurgia Na iste n taud it Korva- nenä- kurkkutau KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

28 H 2412 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=825) Urologia Pla stiik k akiru r g ia Lastenkirurgia Silm äta ud it Na iste ntau d it KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

29 I 2414 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=259) Verisuonikirurgia Pla s tiik k akiru r g ia Urologia Korva- nenä- kurkkutau Na iste ntaudit KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Käsikiru rgia Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akiru r g ia S ilm ä t a u d it Urologia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste nt au d it

30 K 2416 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=277) Urologia Pla stiik k akiru r g ia Suu- ja leukasairaud Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Na iste n taud it Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

31 L 2420 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=192) Plastiikkakirurgia Urologia Lastenkirurgia Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

32 M PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 4 05 ) Lastenkirurgia Pla stiik k akiru r g ia Suu- ja leukasairaud Korva- nenä- kurkkutau Verisuonikirurgia Urologia Naistentaudit KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

33 N PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 4 19 ) Verisuonikirurgia Pla stiik kakirur gia Käs ikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

34 O PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 4 80 ) Suu- ja leukasairaud Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Käs ikiru rgia Korva- nenä- kurkkutau Na is te n taud it KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

35 600 TOP-15 TOIMENPITEET, KAIKKI YKSIKÖT (3-KIRJ.KOODIT) ACC NGD JAB EMB NGF DCA CJE LGA PHD JKA NHK QBE NBG NDM LCH ACC NGD JAB EMB NGF DCA CJE LGA PHD JKA NHK QBE NBG NDM LCH TMP Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset Polven nivelkierukkaleikkaukset Nivustyrän leikkaukset Nielurisojen/kitarisan poisto Polven nivelkalvo-/nivelrustoleikkaukset Tärykalvo- ja välikorvakirurgia Kaihileikk uä-tekniikka/liittyvät tmp:t Naisen sterilisaatioleikkaukset Laskimoiden poistot Sappirakon leikkaukset Jalkaterän luuleikkaukset Vartaloiho/subkutis,muutospoistot/korjaukset Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset Käden jännetuppi-/muut pehmytkudosleikkaus Raskauden keskeyttämiset 53% päikitmp:stä

36 PÄIVÄKIRURGIAN ANESTESIAMUODOT(%) A B C D E F G H I K L M N O yht 1. yleisanestesia 52(30-82) 2. paikallispuudutus 20(7-43) 45%, ei täydennystä 3. spinaalipuudutus 19(2-45) 4. iv-puudutus 4(0-14) 5. intersk.puudutus 1(0-8) 6. axill.puudutus 1(0-13)

37 ESIMERKKEJÄ ANESTESIAMUODOISTA aikuispotilaat Polven nivelkierukkaleikkaukset (NGD) spinaali 69%, YA 27% (n=397) Nivustyrän korjaus keinoaineella (JAB30) spinaali 34%, paikallispuudutus 33%, YA 31% (n=258) Laskimoiden poistot (PHD) spinaali 72%, YA 27% (n=172) Keskihermon vapautus (ACC51) paikallispuudutus 77%, iv-puudutus 14%, YA 9% (n=171) Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset (NBG) YA 76%, interskaleenipuudutus 23% (n=149)

38 JAB30: VAIHEAJAT YKSIKÖITTÄIN AJAT OVAT MEDIAANEJA JA MINUUTTEJA suunniteltu hoitomuoto=päiväkirurgia A(23-22) B(19-17) C(13-12) D(20-17) E(20-19) F(30) alkuvalm G(11) H(39-37) leikk.aika lopputoimet her1-aika her2-aika ad kot.krit I(15-13) kot.krit jälkeen K(16-15) L(21-18) M(5-3) N(26-24) kaikki potilaiden lkm suluissa

39 * A B C D E F G H I K L M N O * VIRKA-AIKA=

40 PÄIVÄKIRURGIAN LAATUINDIKAATTORIT suunnitellun toimenpiteen peruuntuminen potilas jää saapumatta päiväkirurgiseen yksikköön potilas saapuu yksikköön, mutta tmp peruutetaan uusintaleikkaus samana päivänä suunnittelematon osastosiirto potilas palaa päiväkirurgiseen yksikköön/sairaalan poliklinikalle kotiuttamisen jälkeen (<1vrk,1-28vrk) potilas otetaan sisälle sairaalaan kotiutumisen jälkeen (<1vrk,1-28vrk)» IAAS recommendations: Universal Clinical Indicators for Ambulatory Surgery 2003

41 LAATUINDIKAATTORIT suunnittelematon osastosiirto 5.9% uusintaleikkaus 0.06% potilas palaa sairaalaan < 1vrk 0.4% potilas otetaan osastolle < 1vrk 0.1% kotiutumisen jälkeen potilas palaa sairaalaan 1-28 vrk 3.7% kotiutumisen jälkeen potilas otetaan osastolle 1-28 vrk 0.7% toimenpiteen peruuntuminen* 6% ennen sairaalaantuloa 2.8% sairaalaantulon jälkeen 3.2% * kaikki yksikössä hoidetut potilaat

42 SUUNNITTELEMATON OSASTOSIIRTO 5.9%(2-11.9%) n % Kipu ( ) Sosiaaliset syyt (0-3.2) Väsymys, voimattomuus (0-3.6) Leikkaus suunniteltua laajempi (0-1.7) Pahoinvointi, oksentelu (0-1.3) Vuoto (0-1.2) Edellä luokittelemattomat syyt tmp.jälkeinen oire Kotiutuskriteerit eivät täyty** Perussairaudesta johtuva syy kirurginen syy*** t syyt yhteensä **puudutus ei hävinnyt, myöhäinen leikkausajankohta *** osastoseurantaa vaativa komplikaatio, dreeni

43 SUUNNITTELEMATON OSASTOSIIRTO YKSIKÖITTÄIN (% kaikista päiväkir.potilaista) Kipu Sosiaaliset syyt Väsy, voimaton A B C D E F G H I K L M N O YHTEENSÄ Leikkaus suunn. laajempi Pahoinvointi, oksentelu Vuoto Total/yksikkö

44 SUUNNITTELEMATON OSASTOSIIRTO MUUT SYYT YKSIKÖITTÄIN(lkm) osasto toipumisaika yksikössä liian lyhyt muu tmp.jälkeinen oire A B C D E F G H I K L M N O yhteensä muu kirurginen syy perussairaudesta johtuva syy jotakin muuta MUUT SYYT: Total

45 OSASTOSIIRROT ERIKOISALOITTAIN KOKO AINEISTO os.siirrot(n)/erik.ala os.siir%/ erik.ala Naistentaudit Plastiikkakirurgia Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Suu- ja leukasairaudet Urologia Käsikirurgia Korva-nenä-kurkkutaudit Silmätaudit Yhteensä

46 YLEISIMMÄT OSASTOSIIRTOJEN SYYT(%kaikista osastosiirroista) ERIKOISALOITTAIN Kipu (25%) yleisin syy: GE(29%), orto(33%), käsikir (31%), gyn (21%) lastenkirurgia (22%) Sosiaaliset syyt (15%) yleisin syy: urologia (27%) Väsymys ja voimattomuus (10%) yleisin syy: lastenkirurgia (44%) rinta, ihonalaiskudos (23%) Leikkaus suunniteltua laajempi (10%) yleisin syy rinta, ihonalaiskudos (39%), plastiikka(18%)

47 tmp lkm os.siirto os.siirto(%) NBL Olkapään/-varren lihas-/jänneleikkaukset LEG Virtsankarkailun leikkaukset emättimen kautta NBA Olkapää/olkavarsi eksploraatio/tähystykset JKA Sappirakon leikkaukset NGU Polven/säären istute-/fiksaatiopoistot HAD Rintarauhasen muodon korjausleikkaukset DJD Nenän septumin suturaatio NDR Ranteen ja käsien kasvainten leikkaukset JHD Peräaukkolaajennus/sulkijalihaskatkaisut NHG Nilkka/jalkateränivelmuovaukset/luudutukset NDG Ranne-/käsinivelien muovaukset/luudutukset NGE Polven nivelside-ja kapselileikkaukset NBE Olkapään nivelkapseli/-sideleikkaukset KFH Kivesten/lisäkivesten/siemenjohdinkorjaukset QBE Vartalon iho/subkutis, muutos poistot/korjaus JAF Napatyrän leikkaukset JAB Nivustyrän leikkaukset LCB Kohtumuutosten poisto NHK Jalkaterän luuleikkaukset LGA Naisen sterilisaatioleikkaukset LCA Kohdun kudos-/limakalvonäyteotot NGA Polven/säären tutkimusleikkaukset/asko NBG Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset KGH Siittimen korjaavat/ muovausleikkaukset PHD Laskimoiden poistot EMB Nielurisojen/kitarisan poisto EBA Hampaiden poistot NGD Polven nivelkierukkaleikkaukset ACC Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset NGF Polven nivelkalvo-/nivelrustoleikkaukset

48 POTILAS PALAA SAIRAALAAN <1VRK KOTIUTTAMISEN JÄLKEEN = 0.4% 1-28 VRK KOTIUTTAMISEN JÄLKEEN = 3.7% < 1 VRK (n=29) syy sairaalaan palanneet (n) verenvuoto 17 kipu* 6 virtsaumpi/virtsausong. 4 hengenahdistus 2 kaatunut, lonkka murtunut 1 uusi leikkausaika 1 puuttuu 1 * toinen oire 3 potilaalla 1-28 VRK (n=248) syy % infektio/infektioepäily 33 kipu 31 vuoto/hematoma 16 puuttuu 3

49 POTILAS OTETAAN SISÄÄN SAIRAALAAN 1-28 VRK TOIMENPITEESEEN LIITTYVISTÄ SYISTÄ 0.7% kaikista päiväkirurgisista potilasta. Plast.kir ja suu-leuka: ei suunnittelemattomia sairaalaan sisäänottoja GE infektio verenvuoto/hematoma/hematuria kipu 5(3) 3(2) 2 2 likvorvuoto 1 1 munuaiskivikohtaus 1 1 keuhkoveritulppa lonkkamurtuman oper.hoito 1 1 postspinaalipäänsärky 1 1 puuttuu 1 1 YHTEENSÄ osastolle palanneet potilaat (1-28 vrk)/erikoisala(%) KNK KÄSI LAPSET MUU GYN ORTO URO VERIS YHT

50 POTILAS OTETAAN SISÄÄN SAIRAALAAN 1-28 VRK (n=49); yhteensä 0.7% kaikista päiväkirurgisista potilasta. TAULUKOSSA ERIKOISALOITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN GE KNK Käsikir. Las.kir Gyn A B D E F G H I K 1 1 L 1 1 M N Orto Plast Silmät Suu/leuka Uro Veris.kir Total osastolle palanneet /erikoisala(%)

51 PÄIVÄKIRURGISISTA POTILAISTA PERUUNTUI 5.6% (2-11.6%) Päiväkirurgisen leikkauksen peruuntuminen n %* akuutti sairaus ei leikkausindikaatiota ei anest/leik/päikikelpoinen (ei ak.sairaus) muu hoitosuunnitelman muutos henkilökunnan/resurssien puuttuminen kutsumiseen liittyvä ongelma potilaan päätös ei tiedossa yhteensä * %-osuus päikipotilaista (kaksi yksikköä poislukien:hoitomuoto puutttuu)

52 POTILASTYYTYVÄISYYS Potilaat arvostavat: hyvää postoperatiivista kivunlievitystä pahoinvoinnin ja oksentelun puuttumista riittävää tiedonsaantia ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen lyhyitä odotusaikoja leikkaukseen henkilökunnan ystävällisyyttä kotiuttamisen oikea-aikaisuutta postoperatiivista kotisoittoa» Collopy et al. Amb surgery 1999» IAAS recommendations» Jenkins et al. Br J Anaesth 2001

53 TYYTYVÄISYYSKYSELY Viikon kuluttua leikkauksesta, kahden viikon aikana Aikuispotilaat, suunniteltu hoitomuoto päiväkirurgia 58% naisia /42% miehiä 3.3% jäi osastolle ikäryhmät, erikoisalat: jakauma samankaltainen koko aineistoon verrattuna

54 POSTOPERATIIVINEN SOITTO SOITTO 1 VIIKON KULUTTUA POST.OP (N=1074) % TYYTYVÄISYYS PREOP INFOON NRS NRS NRS NRS TYYTYVÄISYYS POST.OP.INFOON NRS NRS NRS NRS TYYTYVÄISYYS HOITOON NRS NRS NRS NRS TYYTYVÄISYYS KOHTELUUN NRS NRS NRS NRS KOTIUTUSAIKA sopiva 91 liian aikaisin 3 myöhään 3 miel.os:lle 2 POSTOP.YHTEYDENOTTO PÄIKI/MUU TERV.HUOLTO 21 JONOTUSAIKA sopiva 67 liian pitkä 32 liian lyhyt 0.7 Soitettaessa: 75% hyvä vointi / 1.5%huono Toipuminen odotusten mukaan: 83%

55 TYYTYVÄISYYSKYSELYN KESKIARVOJA NRS-ASTEIKKO tyytyväisyys post.op kivunhoitoon tyytyväisyys hoitoon yleensä tyytyväisyys kohteluun tyytyväisyys preop.infoon tyytyväisyys postop.infoon A(n=80) B(n=163) C(n=73) D(n=56) E(n=83) F(n=168) G(n=45) H(n=72) I(n=45) K(n=56) M(n=62) N(n=72) O(n=99) kaikki yht(1074)

ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA

ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA SAY Päiväkirurgisen anestesian jaos KEVÄTKOKOUS TURUSSA 26.-27.4.2012 ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA KRISTIINA MATTILA LT, VS.OYL HYKS JORVIN SAIRAALA PÄIVÄKIRURGIAN YKSIKKÖ PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

Tutkittua tietoa päiväkirurgian parhaista käytännöistä

Tutkittua tietoa päiväkirurgian parhaista käytännöistä HYKS-sairaanhoitoalue Tutkittua tietoa päiväkirurgian parhaista käytännöistä Vesa Perhoniemi HYKS Operatiivinen tulosyksikkö dosentti, hallinnollinen ylilääkäri, lääkintöneuvos Operatiiviset päivät 26.-28.11.2008

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Preoperatiivinen valmistelu päiväkirurgiassa. Marja Haapakoski ayl Hatanpään sairaala Tampere

Preoperatiivinen valmistelu päiväkirurgiassa. Marja Haapakoski ayl Hatanpään sairaala Tampere Preoperatiivinen valmistelu päiväkirurgiassa Marja Haapakoski ayl Hatanpään sairaala Tampere Hatanpään päiki Nykyinen Päikiyksikkö 11/2001 Tampere ja Pirkkala, yht.219 037 asukasta 4 leikkaussalia, 1.

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA PÄIVÄKIRURGISESTA LASKEUMAKIRURGIASTA. GKS 25.9.08 Anna-Mari Heikkinen KYS naistenklinikka Suomen Terveystalo/Kuopio

KOKEMUKSIA PÄIVÄKIRURGISESTA LASKEUMAKIRURGIASTA. GKS 25.9.08 Anna-Mari Heikkinen KYS naistenklinikka Suomen Terveystalo/Kuopio KOKEMUKSIA PÄIVÄKIRURGISESTA LASKEUMAKIRURGIASTA GKS 25.9.08 Anna-Mari Heikkinen KYS naistenklinikka Suomen Terveystalo/Kuopio PÄIKI-LASKEUMALEIKKAUKSET ALKOIVAT KYS 2005 Aluksi... potilaille varattiin

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA. OYL Antti Haavisto 15.4.2005. Päijät-Hämeen keskussairaala

PÄIVÄKIRURGIA. OYL Antti Haavisto 15.4.2005. Päijät-Hämeen keskussairaala PÄIVÄKIRURGIA OYL Antti Haavisto 15.4.2005 TILAT 8 leikkaussalia, 1 suu-ja hammastp-huone - gynekologinen sali - korva-, nenä-, kurkkutautien, lasten polulla - thorax-verisuonisali - gastroenterologinen

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Kirurgian alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Matalan erikoistumisen skenaario: Muutos, lkm Korkean erikoistumisen

Lisätiedot

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 1 Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 2 Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.10.2007

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7271 7328 7735 7797 7 951 7 952 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2009-2014 RATKAISTUT

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP - Taustoja Kohu vaginaalisiin verkkoleikkauksiin lii'yvistä riskeistä FDA:n varoitukset (2011) HALO- katsaus 2012 SHENIHR 2015 Miten meillä

Lisätiedot

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu 1. Vastaaja on kiinnostunut yhteistyöstä Puolustusvoimien kenttälääkinnän ja palvelusturvallisuuden tutkimus-, kehittämis-, ja kokeilutoiminnan

Lisätiedot

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus, professori n johtaja PHSOTEY Terveydenhuoltolain säädökset tutkimuksesta ja hoidosta Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIAA VOIDAAN LISÄTÄ

PÄIVÄKIRURGIAA VOIDAAN LISÄTÄ OPERATIIVISET PÄIVÄT 2010, SAY PÄIVÄKIRURGISEN ANESTESIAN ALAJAOS PÄIVÄKIRURGIA ELEKTIIVISEN LEIKKAUSHOIDON STANDARDI PÄIVÄKIRURGIAA VOIDAAN LISÄTÄ KRISTIINA MATTILA LT, VS.OYL HYKS JORVIN SAIRAALA PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella HUS Sointu Alatalo Martina Bachmann Kristiina Mattila Tarja-Leena Neffling Veikko Remes Ilkka Saario Tom Scheinin Riitta Sulander

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ

PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ MITÄ ON PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ? MITÄ ON PÄIKI? Suunniteltu eli elektiivinen Tulee aamulla ja kotiutuu samana päivänä Sairaalassa olo aika korkeintaan 12h esim. Polikliiniset

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa!

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 210.000 asukasta SAIRAANSIJAT Ihotaudit ja allergologia - Keuhkosairaudet 24 Kirurgia 136 Korva-, nenä-

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kirurgian tulevaisuus julkisessa erikoissairaanhoidossa

Kirurgian tulevaisuus julkisessa erikoissairaanhoidossa Kirurgian tulevaisuus julkisessa erikoissairaanhoidossa Professori Martti Talja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Tulevaisuuden megatrendejä (1) Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kansantuotetta

Lisätiedot

oyl Konsta Pamilo 9/27/12 3 9/27/12 4 9/27/12 5 Tekonivel leikausten määrän on arvioitu lisääntyvän 50% tulevan vuosi kymmenen aikana Revisio taakka kasvaa Paine terveydenhuollon kustannusten laskemiseen

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

PÄIKI-kelpoinen potilas? Käypä Hoito suositus - päivityksessä

PÄIKI-kelpoinen potilas? Käypä Hoito suositus - päivityksessä PÄIKI-kelpoinen potilas? Käypä Hoito suositus - päivityksessä Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri, LT HYKS, Jorvin sairaala PÄIVÄKIRURGIA Leikkaussalissa tehtävä toimenpide, jossa käytetään joko yleisanestesiaa,

Lisätiedot

Kysely käytännöistä päiväkirurgiassa - Operatiiviset päivät 2015

Kysely käytännöistä päiväkirurgiassa - Operatiiviset päivät 2015 Kysely käytännöistä päiväkirurgiassa - Operatiiviset päivät 2015 Antti Haavisto Päijät-Hämeen keskussairaala Päiväkirurgia Mitä potilaat haluavat? 1. Hyvä postoperatiivinen kivunlievitys 2. Pahoinvoinnin

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen arvioinnissa

Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen arvioinnissa Päivi Valta Osastonylilääkäri, anestesia HYKS, Jorvin sairaala 19.05.2008 Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää LEIKOPÄIKILYHKI Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014 Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää Ulla Keränen Sidonnaisuudet: HUS - Hyvinkää - Operatiivisen tulosyksikön

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kirurgian runkovaiheen toimenpiteet

Kirurgian runkovaiheen toimenpiteet Gastroenterologinen kirurgia 6-12 kk - Vatsaontelon tavalliset avaustekniikat ja sulut - Sappirakon poisto - Tavalliset suoliresektiot ja vatsanpeitteiden tyrät - Endoskopiat:: prokto-, rekto- ja fiberosigmoideoskopia

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

Päiväkirurginen laparoskooppinen sappileikkaus. Valkeakosken aluesairaala

Päiväkirurginen laparoskooppinen sappileikkaus. Valkeakosken aluesairaala Päiväkirurginen laparoskooppinen sappileikkaus Valkeakosken aluesairaala Poliklinikkakäynti Potilas Jos MRCP Jos Joskus saapuu pkl:lle lähetteellä tk:sta/ työterveydestä tai osastolta suoraan jonoon. Uä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta (2013) Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 Esityksessä käsitellään Auditoinnin taustaa Auditointimenetelmää

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009 Kari Haukipuro, yl, tyj 21: LeTe 3 vastuualuetta 210 Tutkimus- ja kehitys Infektiontorjunta Tietopalvelut Kokeellinen kirurgia 211 Anestesia Anestesia (koko talon anestesia

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala - Muutokset leikkausosastolla Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala Nopea hoitomalli Fast- track hoito- ohjelma: Pre- op: potilaan huolellinen esivalmistelu leikkaukseen

Lisätiedot

JOHDATUS LAADUKKAASEEN PÄIVÄKIRURGIAAN

JOHDATUS LAADUKKAASEEN PÄIVÄKIRURGIAAN JOHDATUS LAADUKKAASEEN PÄIVÄKIRURGIAAN Jukka Valanne Anestesiologian ja tehohoidon dosentti, Oulun yliopisto Ylilääkäri (osa-aikaeläkkeellä), aikaeläkkeellä), Lapin keskussairaala Operatiiviset päivät

Lisätiedot

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA Sh Eija Ringvall Tules/Artro Tyks Kirurginen sairaala Alaraajapotilaan ortopedinen hoito -koulutus Kevät 2015 Artro-prosessin vuodeosasto 23 vuodepaikkaa Viikko-osasto, auki

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Lapsi päiväkirurgisena po0laana kirurgin näkökulmasta

Lapsi päiväkirurgisena po0laana kirurgin näkökulmasta Lapsi päiväkirurgisena po0laana kirurgin näkökulmasta Satu- Liisa Pauniaho Lastenkirurgian osastonylilääkäri Seinäjoen keskussairaala Suomen Päiväkirurginen Yhdistys ry,koulutuspäivä 16.5.2012, Tampere

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

1. Palvelujen toimivuus

1. Palvelujen toimivuus VUOSITILASTO 2012 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä)

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

MITEN LEIKO -TOIMINTA MUUTTAA

MITEN LEIKO -TOIMINTA MUUTTAA MITEN LEIKO -TOIMINTA MUUTTAA LEIKKAUSSALIN TOIMINTAA SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 23.04.2010 JYVÄSKYLÄ FROM HOME TO OPERATION Harri Tohmo, LT, MBA Ylilääkäri, Anestesiologian ja tehohoidon

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2008 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.12.2008 tilanne 1 Yleistä 31.12.2008 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

HINNASTO. Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli

HINNASTO. Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto voimassa 1.1.2016-31.12.2016 TUOTE Kokonaishinta Palvelusetelin Asiakkaan NUMERO

Lisätiedot

Kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelut Suomessa - tiedonantajapalaute nro 3/2000

Kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelut Suomessa - tiedonantajapalaute nro 3/2000 Stakes/StakesTieto 12.5.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 2204 Jouni Rasilainen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Miksi leikkausprosesseja kannattaa lyhentää? GKS 18.9.2014 Jyrki Jalkanen

Miksi leikkausprosesseja kannattaa lyhentää? GKS 18.9.2014 Jyrki Jalkanen Miksi leikkausprosesseja kannattaa lyhentää? GKS 18.9.2014 (Elektiivinen) Leikkausprosessi Leikkauspäätös Paluu normaaliin toimintaan 3 Aika kustannustekijänä Muuttuva kustannus Saliaika Leikkausaika Heräämöaika

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri L{{k{rinpalkkioiden korvaustaksa 1.1.2009 alkaen 1(12) Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottok{ynti, enint{{n 10 min 12,00 18,00 0101B Vastaanottok{ynti, enint{{n 20 min 18,00 27,00 0101C Vastaanottok{ynti,

Lisätiedot

Terveyspalveluiden laadun tarkkailuun ja parantamiseen

Terveyspalveluiden laadun tarkkailuun ja parantamiseen Anestesialaatupoikkeamat KYS:ssa vuonna 2003 Sami Sabour, Minna Niskanen, Timo Tuovinen, Sinikka Purhonen ja Olli Takkunen Laatujärjestelmien kehitystyössä olennainen osa on yhtäläisen laatukriteeristön

Lisätiedot

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen ESH:n palveluseteli Kuusamossa Jonkun on oltava ensimmäinen Palvelusetelin soveltuvuus ja tavoitteet Palvelut tuotteistettuja Palvelujen hinnoista ja laadusta on sekä kunnalla että asiakkaalla riittävästi

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Kuvaus Coxa Dextra

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Heräämökooste. Jaana Hirvijoki. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry, Heräämöprojekti 2014

Heräämökooste. Jaana Hirvijoki. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry, Heräämöprojekti 2014 Heräämökooste Jaana Hirvijoki Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry, Heräämöprojekti 2014 6.10.2014 Heräämökooste Mukana seuraavat sairaaloiden heräämöt! Oys, keskusleikkausosasto! Pieksamäen sairaala! Mikkelin

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 8 esittely Arvot, toiminnan kivijalat Potilas/asiakaskeskeisyys Korkea laatu (lääketiede-hoito-koettu laatu) Yhteistyökyky-

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät)

Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät) Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät) Lonkan NFB 10-99 Lonkan tekonivelleikkaukset tekonivelleikkaukset* NFB10 Lonkan osatekonivel, sementitön NFB20

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Hysteroskooppiset sterilisaatiot Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Jaana Fraser, erikoislääkäri, ayl PKKS

Hysteroskooppiset sterilisaatiot Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Jaana Fraser, erikoislääkäri, ayl PKKS Hysteroskooppiset sterilisaatiot Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Jaana Fraser, erikoislääkäri, ayl PKKS Sterilisaatiot Suomessa naiset 25-54v miehet 25-54v kaikki 25-54v koko maa v.1994 koko maa v.2004

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo 1/5 HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia, Pirkkala (Vesilahti), Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi Yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto maksusitoumuksille,

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan päiväkirurginen yksikkö. Tuija Tallila

Satakunnan keskussairaalan päiväkirurginen yksikkö. Tuija Tallila Finnanest sairaalakierroksella o s a 3 Satakunnan keskussairaalan päiväkirurginen yksikkö Tuija Tallila Satakunnan keskussairaala, Pata-Ässien ja Jazzien Porissa, on Suomen viidenneksi suurin keskussairaala

Lisätiedot

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja Sairaanhoitaja Niina Hakala, niina.hakala@vshp.fi Päiväkirurginen yksikkö, VKS Suomen Anestesiasairaanhoitajien Syyskoulutuspäivät 4.-5.10.2012, Jyväskylä

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014)

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Kansallinen DRG-keskus Esityksen sisältö Auditoinnin tausta ja tarkoitus Auditointimenetelmä Yleiset havainnot kirjaamisesta (pää- ja sivudiagnoosit,

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot