PÄIKITUTKIMUS tuloksia. Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIKITUTKIMUS tuloksia. Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö kristiina.mattila@hus.fi"

Transkriptio

1 PÄIKITUTKIMUS tuloksia Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS suomalaisen päiväkirurgian tilannekatsaus yksikköjen rakenne, toimintakäytännöt, leikkausten lukumäärä, leikkaustyypit, toiminnan laatu tutkimusajanjaksona kaikki yksiköissä hoidetut potilaat + peruuntuneet potilaat

3 TUTKIMUKSEN AJANKOHTA HELMI-HUHTIKUU 2007 (=117 vko) KESTO 2 KK /YKSIKKÖ viikko A sulku B sulku C sulku sulku D sulku E F G H I K L sulku M sulku N O

4 TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET YKSIKÖT Etelä-Karjalan ks Hatanpään sairaala HYKS Jorvin sairaala Keski-Pohjanmaan ks Keski-Suomen ks KYS, Päiki Lapin ks Mikkelin ks OYS, Lyhki-yksikkö Päijät-Hämeen ks Pohjois-Karjalan ks Satakunnan ks TAYS, Lyhki-yksikkö Vaasan ks

5 YKSIKÖIDEN OMINAISUUDET kysely vastuulääkäreille Päiväkirurginen yksikkö: 6/14 Päiki/Lyhki-yksikkö: 8/14 extended recovery 3 päivänä viikossa (1/14) Oma henkilökunta 11/14 Päiväkirurginen poliklinikka: 4/14 Oma erillinen budjetti: 12/14 Anestesiayksikön alainen: 10/14 Kirurgian yksikön alainen: 1/14 Operatiivisen tulosyksikön/alueen alainen: 3/14 Päiväkirurgian osuus yksiköissä v.2006 = 66-99% Useiden erikoisalojen yksikköjä (5-12) 11(4), 10(3), 12(2), 9(2), 5(1), 6(1), 7(1)

6 YKSIKÖIDEN OMINAISUUDET kysely vastuulääkäreille Leikkaussalien lkm 2(+1) - 9 Leikkaussalit yksikössä 12 yks/14 3 salia 4/14 4 salia 3/14 6 salia 3/14 7 salia 1/14 9 salia 1/14 1 leikkausali keskusleikkausyksikössä 2 päikisalin lisäksi 1/14 Leikkaussalit keskusleikkaus-yksikössä: 1/14

7 PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN VALINTAKRITEERITkysely vastuulääkäreille ONKO PÄIVÄKIRURGIAN ESTEENÄ Korkea ikä? ei: 100% Ylipaino>35kg/m 2 (potilaalla ei toista systeemisairautta) ei: 13/14 jos tmp puudutuksessa(1) tmp ratkaisee (1) kyllä: 1/14 herkästi joustetaan tapauskohtaisesti ASA-luokka 3, vakaa yleistila ei: 100% ASA-luokka 4, vakaa yleistila ei: 10/14 jos pieni tmp, harkinta potilaskohtaisesti (2)

8 PREOPERATIIVINEN TOIMINTA PREOPERATIIVISET TUTKIMUKSET kysely vastuulääkäreille Preoperatiiviset laboratoriotutkimukset sairauden ja toimenpiteen perusteella: 11/14 iän, sairauden ja toimenpiteen perusteella: 3/11 Preoperatiivinen EKG ei rutiinisti: 4/14 rutiinitutkimus iän perusteella: 10/14 ikäraja: 50v (5), 60v (2), >60v (1), miehet 40v/naiset 60v (1), puuttuu (1) Lab/EKG suorituspaikka pääsääntöisesti sairaala 50%/ perusterveydenhuolto 50%

9 PÄIVÄKIRURGIA:OPERATÖÖRIT ERIKOISLÄÄKÄRI/ERIKOISTUVA YKSIKÖITTÄIN A B C D E F G H I K L M N O DEP T_ID KAIKKI YKSIKÖT Leikkaava lää käri erik.lääkäri 72% sair.lääkäri 28% Puuttuu 21 Erikoistu va lää kä ri Erikoislää kä ri

10 PÄIVÄKIRURGIA:ANESTESIALÄÄKÄRIT ERIKOISLÄÄKÄRI/ERIKOISTUVA YKSIKÖITTÄIN A B C D E F G H I K L M N O DEP T_ID KAIKKI YKSIKÖT An estesialääkäri erik.lääkäri 56% sair.lääkäri 30% puuttuu 14% Puuttuu 911 Erikoistuva lääkäri Erikoislääkäri

11 KAIKKI HOIDETUT POTILAAT (n=7915) AB DEPT_ID CDE F GH I K L MN O YKSIKKÖ n A 502 B 876 C 300 D 510 E 509 F 999 G 411 H 917 I 418 K 290 L 328 M 609 N 735 O 511 Total 7915

12 HOITOMUODOT YKSIKÖITTÄIN SUUNNITELLUN HOITOMUODON MUKAAN (%-OSUUS YKSIKÖSSÄ HOIDETUISTA POTILAISTA& KOKO AINEISTOSSA) osastokirurgia= potilas yöpyy suunnitellusti sairaalassa A B C D E F G H I K L M N O YHTEENSÄ Päiväkir(%) Os.kir(%) (%) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 SUUNNITELLUSTI OSASTOLLE (n=967) TOP 14 = 50% tmp:stä 3-kirj.koodin mukaan n % NGB Polven tekonivelleikkaukset NFB Lonkan tekonivelleikkaukset NHG Nilkka/jalkaterän muovaukset/luudukset JAB Nivustyrän leikkaukset HAC Rintarauhasen poistot kokonaan EMB Nielurisojen/kitarisan poisto NBG Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset NBL Olkapään/-varren lihas-/jänneleikkaukset JKA Sappirakon leikkaukset ACC Ääreishermojen toimintahäiriöleikkaukset NGE Polven nivelside ja kapselileikkaukset 19 2 HAB Rintarauhasen osittaiset poistot NDG Ranne-ja käsinivelinen muovaukset/luudutukset BAA Kilpirauhasen leikkaukset

14 MUU HOITOMUOTO (n=286) Frequency n PKL KIRURGIA 101 ECT 59 KARDIOVERSIO 35 KIPUEPIDURAALI 34 PKL ERIKOIS POLI 22 VALVONTA 8 KIPUPUUDUTUS 12 NARKOOSIMANIPULAATIO 7 VERIPAIKKA 2 IV KIPULÄÄKETESTAUS 2 RADIOL.TUTK 1 PKL KNK 1 SYLKIRAUHASET UÄ 1 PUUTTUU 1 Total 286 A B D E F H K L M N O

15 PÄIVÄKIRURGIA (=SUUNNITELTU HOITOMUOTO) A B C D E F G H I K L M N O DEPT_ID YKSIKKÖ n %päikipot(tot) F H B E O A D N G M C K I L Total

16 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT SUKUPUOLI koko aineisto 0,2% 55,2% 44,6% MIES NAINEN puuttuu

17 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT ikäjakauma ikäryhmittäin ja yksiköittäin IKÄ 0-98v, mediaani 45 v % Ikäryhm ä txt IKÄRYHMÄT - KAIKKI YKSIKÖT alle 15 v 14% v 34% v 38% v 9% v 3% 85- v 0.5% A B C D E F G H I K L 2M 450N 2O470 p uuttuu 1 DEP T_ID

18 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT ASA-LUOKKA 7% 0.3% 36% 56% ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4

19 ASA-LUOKKA JAKAUMA(%) YKSIKÖITTÄIN & KOKO AINEISTO ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 Puuttuu YHT. A B C D E F G H I K L M N O YHT

20 PÄIVÄKIRURGIA ERIKOISALAT Erikoisala n % ,2 Korva-nenä-kurkkutaudit Naistentaudit ,9 Käsikirurgia , , ,4 Lastenkirurgia Urologia 257 3,9 Silmätaudit 241 3,6 Plastiikkakirurgia 239 3,6 Verisuonikirurgia 189 2,8 Suu- ja leukasairaudet ,1 Total

21 A 2401 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=459) Verisuonikirurgia Suu- ja leukasairaud Pla s t iikk akiru r g ia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Urologia Na iste n taud it Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla stiikkakirur gia Silmätaudit Urologia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Naistentaudit

22 B 2403 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=763) Verisuo nikiru r gia Laste n kirurgia Urologia Suu- ja leukasairaud Pla s tiik k akiru r g ia Na is te n taud it Korva- nenä - kurkkutau Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

23 C 2404 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=286) S ilm ä t a u d it Urologia Pla s tiik k akiru r g ia Laste n kirurgia Verisuo nikiru r gia Korva- nenä- kurkkutau Na is te n taud it Suu- ja leukasairaud Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

24 D 2405 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=453) Pla stiik k akiru r g ia Verisuonikirurgia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntau d it KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

25 E PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 5 06 ) Pla stiik k akiru r g ia Silmätaudit Suu- ja leukasairaud Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Käs ikiru rgia Urologia Na is te n taud it Korva- nenä- kurkkutau KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

26 F PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 9 30 ) Lastenkirurgia Suu- ja leukasairaud Pla stiik k akiru r g ia Verisuonikirurgia Urologia Käs ikiru rgia Korva- nenä- kurkkutau KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Na is te n taud it Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

27 G 2410 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=405) Suu- ja leukasairaud Urologia Verisuonikirurgia Lastenkirurgia Na iste n taud it Korva- nenä- kurkkutau KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

28 H 2412 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=825) Urologia Pla stiik k akiru r g ia Lastenkirurgia Silm äta ud it Na iste ntau d it KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

29 I 2414 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=259) Verisuonikirurgia Pla s tiik k akiru r g ia Urologia Korva- nenä- kurkkutau Na iste ntaudit KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Käsikiru rgia Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akiru r g ia S ilm ä t a u d it Urologia Lastenkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste nt au d it

30 K 2416 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=277) Urologia Pla stiik k akiru r g ia Suu- ja leukasairaud Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Na iste n taud it Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

31 L 2420 PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n=192) Plastiikkakirurgia Urologia Lastenkirurgia Käsikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

32 M PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 4 05 ) Lastenkirurgia Pla stiik k akiru r g ia Suu- ja leukasairaud Korva- nenä- kurkkutau Verisuonikirurgia Urologia Naistentaudit KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

33 N PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 4 19 ) Verisuonikirurgia Pla stiik kakirur gia Käs ikirurgia KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

34 O PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n = 4 80 ) Suu- ja leukasairaud Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Käs ikiru rgia Korva- nenä- kurkkutau Na is te n taud it KAIKKI PÄIVÄKIRURGISET POTILAAT (n= ) Suu- ja leukasairaud Verisuonikirurgia Pla s tiikk akirur g ia Silm äta u dit Urologia Laste nkirurgia Korva- nenä- kurkkutau Käsikirurgia Na iste ntaud it

35 600 TOP-15 TOIMENPITEET, KAIKKI YKSIKÖT (3-KIRJ.KOODIT) ACC NGD JAB EMB NGF DCA CJE LGA PHD JKA NHK QBE NBG NDM LCH ACC NGD JAB EMB NGF DCA CJE LGA PHD JKA NHK QBE NBG NDM LCH TMP Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset Polven nivelkierukkaleikkaukset Nivustyrän leikkaukset Nielurisojen/kitarisan poisto Polven nivelkalvo-/nivelrustoleikkaukset Tärykalvo- ja välikorvakirurgia Kaihileikk uä-tekniikka/liittyvät tmp:t Naisen sterilisaatioleikkaukset Laskimoiden poistot Sappirakon leikkaukset Jalkaterän luuleikkaukset Vartaloiho/subkutis,muutospoistot/korjaukset Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset Käden jännetuppi-/muut pehmytkudosleikkaus Raskauden keskeyttämiset 53% päikitmp:stä

36 PÄIVÄKIRURGIAN ANESTESIAMUODOT(%) A B C D E F G H I K L M N O yht 1. yleisanestesia 52(30-82) 2. paikallispuudutus 20(7-43) 45%, ei täydennystä 3. spinaalipuudutus 19(2-45) 4. iv-puudutus 4(0-14) 5. intersk.puudutus 1(0-8) 6. axill.puudutus 1(0-13)

37 ESIMERKKEJÄ ANESTESIAMUODOISTA aikuispotilaat Polven nivelkierukkaleikkaukset (NGD) spinaali 69%, YA 27% (n=397) Nivustyrän korjaus keinoaineella (JAB30) spinaali 34%, paikallispuudutus 33%, YA 31% (n=258) Laskimoiden poistot (PHD) spinaali 72%, YA 27% (n=172) Keskihermon vapautus (ACC51) paikallispuudutus 77%, iv-puudutus 14%, YA 9% (n=171) Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset (NBG) YA 76%, interskaleenipuudutus 23% (n=149)

38 JAB30: VAIHEAJAT YKSIKÖITTÄIN AJAT OVAT MEDIAANEJA JA MINUUTTEJA suunniteltu hoitomuoto=päiväkirurgia A(23-22) B(19-17) C(13-12) D(20-17) E(20-19) F(30) alkuvalm G(11) H(39-37) leikk.aika lopputoimet her1-aika her2-aika ad kot.krit I(15-13) kot.krit jälkeen K(16-15) L(21-18) M(5-3) N(26-24) kaikki potilaiden lkm suluissa

39 * A B C D E F G H I K L M N O * VIRKA-AIKA=

40 PÄIVÄKIRURGIAN LAATUINDIKAATTORIT suunnitellun toimenpiteen peruuntuminen potilas jää saapumatta päiväkirurgiseen yksikköön potilas saapuu yksikköön, mutta tmp peruutetaan uusintaleikkaus samana päivänä suunnittelematon osastosiirto potilas palaa päiväkirurgiseen yksikköön/sairaalan poliklinikalle kotiuttamisen jälkeen (<1vrk,1-28vrk) potilas otetaan sisälle sairaalaan kotiutumisen jälkeen (<1vrk,1-28vrk)» IAAS recommendations: Universal Clinical Indicators for Ambulatory Surgery 2003

41 LAATUINDIKAATTORIT suunnittelematon osastosiirto 5.9% uusintaleikkaus 0.06% potilas palaa sairaalaan < 1vrk 0.4% potilas otetaan osastolle < 1vrk 0.1% kotiutumisen jälkeen potilas palaa sairaalaan 1-28 vrk 3.7% kotiutumisen jälkeen potilas otetaan osastolle 1-28 vrk 0.7% toimenpiteen peruuntuminen* 6% ennen sairaalaantuloa 2.8% sairaalaantulon jälkeen 3.2% * kaikki yksikössä hoidetut potilaat

42 SUUNNITTELEMATON OSASTOSIIRTO 5.9%(2-11.9%) n % Kipu ( ) Sosiaaliset syyt (0-3.2) Väsymys, voimattomuus (0-3.6) Leikkaus suunniteltua laajempi (0-1.7) Pahoinvointi, oksentelu (0-1.3) Vuoto (0-1.2) Edellä luokittelemattomat syyt tmp.jälkeinen oire Kotiutuskriteerit eivät täyty** Perussairaudesta johtuva syy kirurginen syy*** t syyt yhteensä **puudutus ei hävinnyt, myöhäinen leikkausajankohta *** osastoseurantaa vaativa komplikaatio, dreeni

43 SUUNNITTELEMATON OSASTOSIIRTO YKSIKÖITTÄIN (% kaikista päiväkir.potilaista) Kipu Sosiaaliset syyt Väsy, voimaton A B C D E F G H I K L M N O YHTEENSÄ Leikkaus suunn. laajempi Pahoinvointi, oksentelu Vuoto Total/yksikkö

44 SUUNNITTELEMATON OSASTOSIIRTO MUUT SYYT YKSIKÖITTÄIN(lkm) osasto toipumisaika yksikössä liian lyhyt muu tmp.jälkeinen oire A B C D E F G H I K L M N O yhteensä muu kirurginen syy perussairaudesta johtuva syy jotakin muuta MUUT SYYT: Total

45 OSASTOSIIRROT ERIKOISALOITTAIN KOKO AINEISTO os.siirrot(n)/erik.ala os.siir%/ erik.ala Naistentaudit Plastiikkakirurgia Lastenkirurgia Verisuonikirurgia Suu- ja leukasairaudet Urologia Käsikirurgia Korva-nenä-kurkkutaudit Silmätaudit Yhteensä

46 YLEISIMMÄT OSASTOSIIRTOJEN SYYT(%kaikista osastosiirroista) ERIKOISALOITTAIN Kipu (25%) yleisin syy: GE(29%), orto(33%), käsikir (31%), gyn (21%) lastenkirurgia (22%) Sosiaaliset syyt (15%) yleisin syy: urologia (27%) Väsymys ja voimattomuus (10%) yleisin syy: lastenkirurgia (44%) rinta, ihonalaiskudos (23%) Leikkaus suunniteltua laajempi (10%) yleisin syy rinta, ihonalaiskudos (39%), plastiikka(18%)

47 tmp lkm os.siirto os.siirto(%) NBL Olkapään/-varren lihas-/jänneleikkaukset LEG Virtsankarkailun leikkaukset emättimen kautta NBA Olkapää/olkavarsi eksploraatio/tähystykset JKA Sappirakon leikkaukset NGU Polven/säären istute-/fiksaatiopoistot HAD Rintarauhasen muodon korjausleikkaukset DJD Nenän septumin suturaatio NDR Ranteen ja käsien kasvainten leikkaukset JHD Peräaukkolaajennus/sulkijalihaskatkaisut NHG Nilkka/jalkateränivelmuovaukset/luudutukset NDG Ranne-/käsinivelien muovaukset/luudutukset NGE Polven nivelside-ja kapselileikkaukset NBE Olkapään nivelkapseli/-sideleikkaukset KFH Kivesten/lisäkivesten/siemenjohdinkorjaukset QBE Vartalon iho/subkutis, muutos poistot/korjaus JAF Napatyrän leikkaukset JAB Nivustyrän leikkaukset LCB Kohtumuutosten poisto NHK Jalkaterän luuleikkaukset LGA Naisen sterilisaatioleikkaukset LCA Kohdun kudos-/limakalvonäyteotot NGA Polven/säären tutkimusleikkaukset/asko NBG Olkapään nivelien muovaukset/luudutukset KGH Siittimen korjaavat/ muovausleikkaukset PHD Laskimoiden poistot EMB Nielurisojen/kitarisan poisto EBA Hampaiden poistot NGD Polven nivelkierukkaleikkaukset ACC Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset NGF Polven nivelkalvo-/nivelrustoleikkaukset

48 POTILAS PALAA SAIRAALAAN <1VRK KOTIUTTAMISEN JÄLKEEN = 0.4% 1-28 VRK KOTIUTTAMISEN JÄLKEEN = 3.7% < 1 VRK (n=29) syy sairaalaan palanneet (n) verenvuoto 17 kipu* 6 virtsaumpi/virtsausong. 4 hengenahdistus 2 kaatunut, lonkka murtunut 1 uusi leikkausaika 1 puuttuu 1 * toinen oire 3 potilaalla 1-28 VRK (n=248) syy % infektio/infektioepäily 33 kipu 31 vuoto/hematoma 16 puuttuu 3

49 POTILAS OTETAAN SISÄÄN SAIRAALAAN 1-28 VRK TOIMENPITEESEEN LIITTYVISTÄ SYISTÄ 0.7% kaikista päiväkirurgisista potilasta. Plast.kir ja suu-leuka: ei suunnittelemattomia sairaalaan sisäänottoja GE infektio verenvuoto/hematoma/hematuria kipu 5(3) 3(2) 2 2 likvorvuoto 1 1 munuaiskivikohtaus 1 1 keuhkoveritulppa lonkkamurtuman oper.hoito 1 1 postspinaalipäänsärky 1 1 puuttuu 1 1 YHTEENSÄ osastolle palanneet potilaat (1-28 vrk)/erikoisala(%) KNK KÄSI LAPSET MUU GYN ORTO URO VERIS YHT

50 POTILAS OTETAAN SISÄÄN SAIRAALAAN 1-28 VRK (n=49); yhteensä 0.7% kaikista päiväkirurgisista potilasta. TAULUKOSSA ERIKOISALOITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN GE KNK Käsikir. Las.kir Gyn A B D E F G H I K 1 1 L 1 1 M N Orto Plast Silmät Suu/leuka Uro Veris.kir Total osastolle palanneet /erikoisala(%)

51 PÄIVÄKIRURGISISTA POTILAISTA PERUUNTUI 5.6% (2-11.6%) Päiväkirurgisen leikkauksen peruuntuminen n %* akuutti sairaus ei leikkausindikaatiota ei anest/leik/päikikelpoinen (ei ak.sairaus) muu hoitosuunnitelman muutos henkilökunnan/resurssien puuttuminen kutsumiseen liittyvä ongelma potilaan päätös ei tiedossa yhteensä * %-osuus päikipotilaista (kaksi yksikköä poislukien:hoitomuoto puutttuu)

52 POTILASTYYTYVÄISYYS Potilaat arvostavat: hyvää postoperatiivista kivunlievitystä pahoinvoinnin ja oksentelun puuttumista riittävää tiedonsaantia ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen lyhyitä odotusaikoja leikkaukseen henkilökunnan ystävällisyyttä kotiuttamisen oikea-aikaisuutta postoperatiivista kotisoittoa» Collopy et al. Amb surgery 1999» IAAS recommendations» Jenkins et al. Br J Anaesth 2001

53 TYYTYVÄISYYSKYSELY Viikon kuluttua leikkauksesta, kahden viikon aikana Aikuispotilaat, suunniteltu hoitomuoto päiväkirurgia 58% naisia /42% miehiä 3.3% jäi osastolle ikäryhmät, erikoisalat: jakauma samankaltainen koko aineistoon verrattuna

54 POSTOPERATIIVINEN SOITTO SOITTO 1 VIIKON KULUTTUA POST.OP (N=1074) % TYYTYVÄISYYS PREOP INFOON NRS NRS NRS NRS TYYTYVÄISYYS POST.OP.INFOON NRS NRS NRS NRS TYYTYVÄISYYS HOITOON NRS NRS NRS NRS TYYTYVÄISYYS KOHTELUUN NRS NRS NRS NRS KOTIUTUSAIKA sopiva 91 liian aikaisin 3 myöhään 3 miel.os:lle 2 POSTOP.YHTEYDENOTTO PÄIKI/MUU TERV.HUOLTO 21 JONOTUSAIKA sopiva 67 liian pitkä 32 liian lyhyt 0.7 Soitettaessa: 75% hyvä vointi / 1.5%huono Toipuminen odotusten mukaan: 83%

55 TYYTYVÄISYYSKYSELYN KESKIARVOJA NRS-ASTEIKKO tyytyväisyys post.op kivunhoitoon tyytyväisyys hoitoon yleensä tyytyväisyys kohteluun tyytyväisyys preop.infoon tyytyväisyys postop.infoon A(n=80) B(n=163) C(n=73) D(n=56) E(n=83) F(n=168) G(n=45) H(n=72) I(n=45) K(n=56) M(n=62) N(n=72) O(n=99) kaikki yht(1074)

ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA

ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA SAY Päiväkirurgisen anestesian jaos KEVÄTKOKOUS TURUSSA 26.-27.4.2012 ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA KRISTIINA MATTILA LT, VS.OYL HYKS JORVIN SAIRAALA PÄIVÄKIRURGIAN YKSIKKÖ PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella HUS Sointu Alatalo Martina Bachmann Kristiina Mattila Tarja-Leena Neffling Veikko Remes Ilkka Saario Tom Scheinin Riitta Sulander

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIAA VOIDAAN LISÄTÄ

PÄIVÄKIRURGIAA VOIDAAN LISÄTÄ OPERATIIVISET PÄIVÄT 2010, SAY PÄIVÄKIRURGISEN ANESTESIAN ALAJAOS PÄIVÄKIRURGIA ELEKTIIVISEN LEIKKAUSHOIDON STANDARDI PÄIVÄKIRURGIAA VOIDAAN LISÄTÄ KRISTIINA MATTILA LT, VS.OYL HYKS JORVIN SAIRAALA PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri L{{k{rinpalkkioiden korvaustaksa 1.1.2009 alkaen 1(12) Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottok{ynti, enint{{n 10 min 12,00 18,00 0101B Vastaanottok{ynti, enint{{n 20 min 18,00 27,00 0101C Vastaanottok{ynti,

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

Yhden päivän aikana % Hoitoajan mediaani. Keskiikä. Medel. Medianvårdtid

Yhden päivän aikana % Hoitoajan mediaani. Keskiikä. Medel. Medianvårdtid Toimenpiteelliset hoitojaksot 2006 - med er 2006 Liite 1. - Bilaga 1. Sairaanhoitopiirien yleisimmät ryhmät hoitojakson mukaan - Åtgärdsgrupper per sjukvårdsdistrikt efter vårdperiod Nomeskon suomalaisen

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

DIABEETIKKO PÄIVÄKIRURGISENA POTILAANA. Pirkka Rautakorpi anest. el. TYKS

DIABEETIKKO PÄIVÄKIRURGISENA POTILAANA. Pirkka Rautakorpi anest. el. TYKS DIABEETIKKO PÄIVÄKIRURGISENA POTILAANA Pirkka Rautakorpi anest. el. TYKS DIABETES MELLITUS Pitkäaikaisesti kohonnut verensokeripitoisuus Häiriöt hiilihydraatti, rasva ja valkuaisaineenvaihdunnassa, hyytymistekijäjärjestelmässä

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

HERMOSTON TOIMENPITEET

HERMOSTON TOIMENPITEET Turunmaan sairaalan toimenpidehinnasto 2015 Toimenpide: Euro A HERMOSTON TOIMENPITEET ACB19 Ääreishermon kasvaimen poisto 800 ACC19 Ääreishermon katkaisu, muu/määrtön 800 ACC59 Ääreishermon vapautus 800

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Polikliinisen hysteroskopian toteutus Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Naistenklinikka

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Naistenklinikka Potilashoidon vuosikertomus 2014 Naistenklinikka 6.3.7. Naistenklinikka 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Naistenklinikalla saavutettiin toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014. Synnytystoiminta oli vakaata,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys KYSin erva ESH-järjestämissopimus ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt?

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? BM-seminaari 16.10.2014 Markku Pekurinen, vs. ylijohtaja 30.10.2014 1 ESH:n laskennalliset menot vuonna 2013 Poikkeama koko maan keskitasosta, m HELSINKI TAMPERE

Lisätiedot

MITEN LEIKO -TOIMINTA MUUTTAA

MITEN LEIKO -TOIMINTA MUUTTAA MITEN LEIKO -TOIMINTA MUUTTAA LEIKKAUSSALIN TOIMINTAA SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 23.04.2010 JYVÄSKYLÄ FROM HOME TO OPERATION Harri Tohmo, LT, MBA Ylilääkäri, Anestesiologian ja tehohoidon

Lisätiedot

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) 310 42305, jukka.pellinen@hel.fi HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus Tutkimus ja selvitystyö / 28 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 8..28

Lisätiedot

Lasten appendisiitti turhat leikkaukset vähenemässä. Marianna Nikoskelainen ja Timo Hurme

Lasten appendisiitti turhat leikkaukset vähenemässä. Marianna Nikoskelainen ja Timo Hurme Alkuperäistutkimus Lasten appendisiitti turhat leikkaukset vähenemässä Marianna Nikoskelainen ja Timo Hurme Appendisiitti on yleisin lasten kirurgista päivystyshoitoa vaativa sairaus. Retrospektiivisen

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot