Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta HOTELLI SANDELS OY:N JOIDENKIN MAJOITUSHUONEIDEN MELUHAITAN POISTAMISEKSI ANNETUN PÄÄTÖKSEN VALVONTA Ympltk /11.020/2004 Hotelli Sandels Oy:ltä on saapunut ympäristölautakunnalle kirjelmä (asianumero 316), jossa yhtiö pyytää lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin Ravintola Harry s Barin Hotelli Sandelsin majoituhuoneisiin aiheuttaman meluhaitan poistamiseksi. Valituksen sisältö Hotelli Sandels Oy toteaa valituksessaan, että rakennuksen alakerrassa (pohjakerroksessa) sijaitsevan Ravintola Harry s Barin aiheuttama melu on niin kova, etteivät hotellin asiakkaat voi nukkua öisin. Koska hotellin liiketoiminta perustuu asiakkaiden majoittamiseen, melu vahingoittaa liiketoimintaa. Valituksen liitteenä on Hotelli Sandels Oy:n teettämien melumittausten tulokset (Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka Kuopio, päivätty tutkimusselostus N:o R 04109). Melumittauksissa klo majoitushuoneessa 205 melun keskiäänitasot yhden minuutin mittauksissa (kolme mittausta) olivat välillä 37,4 42,7 dba ja enimmäisäänitasot välillä 42,7 48,3 dba. Huoneessa 319 kahden mittauksen keskiäänitasot olivat 32,4 ja 32,5 dba, enimmäisäänitasot 38,1 ja 42,0 dba. Hotelli Sandels Oy:n mukaan mittaustulokset osoittavat Ravintola Harry s Barin aiheuttaman melun olevan hotellin majoitushuoneissa yli lainmukaisten rajojen. Liian kova musiikin soittaminen aiheuttaa myös rakenteiden värähtelyä koko kiinteistössä. Hotelli Sandels Oy on täydentänyt valitustaan saapuneella WPop Oy:n tekemän melumittauksen pöytäkirjalla sekä saapuneella lisäselvityksellä. WPop Oy oli mitannut hetkellisiä melutasoja ravintolan ja hotellin tiloissa. Ravintolan tanssilattian yläpuolella olevassa hotellihuoneessa hetkelliset melutasot olivat 36,0 db ja 40,6 db. Lisäselvityksessä pyydetään meluhaittaa tutkittaessa huomioimaan, että DJ:n spiikkausten aikana melutasot ovat db. Asiakkaiden valitukset koskevat nimenomaisesti DJ:n äänen kuulumista selvästi yli musiikin aiheuttaman melun. DJ:n juonnot kuuluvat myös hotellin toiseen kerrokseen. Lisäselvityksessä vaaditaan, että DJ:n juontojen ja karaoken aiheuttama melu ei saa ylittää 30 db. Asian käsittely Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta

2 seuraavasti: Pyydetyt lausunnot Ympäristölautakunta pyysi Siilinjärven kunnan rakennusvalvontatoimistolta lausuntoa, onko syksyllä 2004 Ravintola Harry's Barin tilojen saneerauksen yhteydessä muutettu rakennuksen välipohjan ääneneristävyyttä. Rakennusvalvontatoimisto ei ole toistaiseksi antanut asiasta lausuntoa. Melumittaukset Ympäristötarkastaja Matti Nousiainen on mitannut Ravintola Harry's Barin musiikki- ym. melua Hotelli Sandelsin 1. ja 2. kerroksen majoitushuoneissa viikolla ravintolassa esitettävän karaokemusiikin aikana ja viikonloppuna disko- ja tanssimusiikin aikana. Osasta melumittauksista oli sovittu sekä ravintolan että hotellin kanssa ja tällöin mitattiin myös melutasoja ravintolatiloissa. Osasta mittauksista oli sovittu edeltä ainoastaan hotellin kanssa ja tällöin mitattiin pelkästään hotellihuoneiden melutasoja. Yksi mittaus tehtiin hotellin omistajan soiton perusteella välittömästi yhteydenoton jälkeen. Melumittauksissa on laadittu päivätty pöytäkirja. Melumittausten tulokset olivat : Päivä ja kellonaika Hotellin 1. krs Hotellin 2. krs Ravintola L Aeq, db L Max, db L Aeq, db L Max, db L Aeq, db L Max, db ,1 35,9 39,7 47,1 27,8 30,1 32,7 38, ,7 35,3 44,1 46,4 29,1 37, ,5 27,7 34,9 39,2 79,7 82,2 87,2 90, ,6 36,8 40,1 48,5 84,3 89, ,1 31,8 34,1 40,1 L Aeq =mittauksen keston aikainen melun keskiäänitaso L Max =mittauksen aikainen korkein yhden sekunnin kestävä keskiäänitaso Hotellin ensimmäisen kerroksen majoitushuoneissa tehdyissä 18 mittauksessa mittausajat vaihtelivat 1-35 minuutin välillä. 15 mittauksessa melun keskiäänitaso oli yli 30 dba, 3 mittauksessa se jäi sen alle. Melu aiheutui alakerran ravintolasta kuuluvasta musiikista, DJ:n juonnoista ja muista häiriöäänistä. L Max -tasot aiheutuivat DJ:n juonnoista, diskomusiikista ("diskojumputus"), karaoke-esityksen laulusta ja kolahdus tms. häiriöäänistä. Ulkoa kuuluvan liikenteen meluhuiput ja autojen äänet piha-alueella jäivät alakerrasta kuuluvien meluhuippujen alapuolelle. Liikennettä oli varsin vähän, joten liikenteen melu ei nostanut merkittävästi keskiäänitasoja. Toisen kerroksen majoitushuoneissa tehdyissä neljässä mittauksessa kestot vaihtelivat 3-10 minuutin välillä. Yhdessä mittauksessa melun keskiäänitaso ylitti lievästi 30 dba ja muissa jäi sen alle. Ravintolan musiikkimelusta olivat korvin kuultavissa lähinnä

3 matalataajuiset äänet (diskon jumputus ja bassoäänet tanssimusiikista). L Max -tasot aiheutuivat liikenteen meluhuipuista ja autojen äänistä pihalla. Liikenteen äänet nostivat hiukan keskiäänitasoja. Ravintolassa tehtiin viikon arki-iltana karaokeohjelman aikana kaksi mittausta ja viikonloppuna yksi mittaus. Arki-iltana melun keskiäänitaso oli alhaisempi kuin viikonloppuna. Molemmissa mittauksissa ravintolan musiikkimelun keskiäänitasot olivat alle 85 dba. Ravintolan pitäjän kuuleminen Siilinjärven Harry's Bar Oy:lle varattiin lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuus esittää mielipide asiasta ja antaa selitys Hotelli Sandels Oy:n esitämistä vaatimuksista ja tehdyistä melumittauksista. Samalla pyydettiin hallintolain 32 :n mukaisesti selvitystä toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä ravintolasta hotellin majoitushuoneisiin kantautuvan musiikki- ym. melun pitämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettamien ohjearvojen rajoissa saapuneessa vastineessaan Ravintola Harry's Bar totesi mm. että ravintolasta hotelliin kuuluvan musiikin yms. melu ei ole uusi ongelma. Melua ei ilmeisesti ole aikaisemmin mitattu. Edelliset hotellin ja ravintolan omistajat ovat pystyneet sopimaan asiasta ilman viranomaisia. Ravintolasta kuuluva meluhaitta ei johdu musiikin liian kovasta soittamisesta, koska ravintolan sisämelutaso alittaa 85 db:n ohjearvon. Ongelmana on vanha kiinteistö, johon on rakennettu majoitushuoneet ravintolan yläpuolelle 80-luvun alussa entisten liiketilojen paikalle. Ravintola Harry's Bar esitti suorittavansa seuraavat toimenpiteet meluhaittojen ehkäisemiseksi: - ravintolan koko kattoon asennetaan äänieristyslevyt - wc-ovien kolahdukset poistetaan ovipumppujen vaihdolla - matataajuisten äänten pääseminen talorunkoon bassokaiuttimista estetään - DJ:n juonnot jätetään pois - äänentoistolaitteistoon asennetaan rajoitin, joka estää äänenvoimakkuutta nousemasta yli ennalta säädetyn tason - ohjelmistossa ei käytetä orkestereita tai "live bändejä". Vastineen mukaan em. toimenpiteiden suunnittelutyö oli käynnissä ja remontin suorittaa WPop Oy mahdollisimman pian. Valittajan kuuleminen Hotelli Sandels Oy:lle varattiin lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti tilaisuus lausua käsityksensä Ravintola Harry's Barin esittämistä toimenpiteistä saapuneessa vastineessa Hotelli Sandels Oy toteaa hyväksyvänsä esitetyt

4 toimenpiteet, jos niillä saavutetaan alle 30 db:n meluohjearvo klo jälkeen. Kirjeessä vaaditaan myös, että karaoken aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoa. Hotelli Sandels Oy toteaa vielä vastineessaan, että meluhaitta on jatkunut edelleen eikä DJ:n juontoja ole jätetty pois. Toimepiteiden suorittamista vaaditaan heti. Lainsäädäntöä Terveydensuojelulain 1 2 momentin mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Sanotun lain 26 :n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojelulain 27 :ssä todetaan, että milloin asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaan, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1) on annettu mm. majoitushuoneita koskevat sisätilojen meluohjearvot. Majoitustilojen päivämelun (klo 07-22) ohjearvo L Aeq on 35 db ja yöajan (klo 22-07) ohjearvo L Aeq 30 db. Ravintoloissa yleisön kuulovaurion estämiseksi hetkellinen melutaso L AFmax ei saa ylittää 115 db eikä neljän tunnin keskiäänitaso L Aeq,4h 100 db. Jos tilaisuuden aikainen keskiäänitaso tasoitettuna 8 tunnille ylittää 85 db, tulee yleisön saatavilla olla kuulosuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä. Päätösehdotus Ympäristölautakunta velvoittaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ryhtymään toimenpiteisiin, joilla estetään Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneissa ravintolatoiminnan aiheuttamat meluohjearvon ylittävät melutasot. Ravintolasta hotellin majoitushuoneisiin aiheutuvan A-painotetun musiikki- ym. melun keskiäänitason tulee olla klo alle 30 db. Toimenpiteet meluhaitan ehkäisemiseksi tulee tehdä mennessä. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n on osoitettava toimenpiteiden riittävyys esittämällä ympäristölautakunnalle luotettava meluselvitys. Meluselvityksessä on ulkopuolisen asiantuntijan, jolla on selvityksen edellyttämä asiantuntemus ja pätevyys, tehtävä melumittaukset Hotelli Sandels Oy:n majoitustiloissa. Suunnitelma tehtävistä melumittauksista on esitettävä ympäristötoimiston hyväksyttäväksi vähintään kaksi viikkoa ennen melumittauksia. Mittausraportti on toimitettava

5 ympäristölautakunnalle mennessä. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Perustelut: Ympäristötoimiston suorittamien selvitysten perusteella Hotelli Sandels Oy:n 1. kerroksen majoitushuoneiden yöaikaiset melutasot ylittävät Sosiaali- ja terveysministeriön majoitushuoneita koskevan yöajan meluohjearvon L Aeq 30 db. Yöajan meluohjearvon ylittävän melun esiintyminen on terveydensuojelulain 1 :ssä tarkoittama terveyshaittaa aiheuttava olosuhde. Hotellin majoitushuoneet eivät siten täytä meluolosuhteiltaan terveydensuojelulain 26 :n mukaisia terveydellisiä vaatimuksia. Selvitysten perusteella meluohjearvon ylityksen aiheuttaa majoitushuoneiden alapuolella sijaitsevasta Ravintola Harry's Barista tuleva musiikki- ym. melu. Terveydensuojelulain 27 :n perusteella ympäristölautakunta voi velvoittaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ryhtymään toimenpiteisiin majoitushuoneissa todetun terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen poistamiseksi. Siilinjärven Harry's Bar Oy on esittänyt päivätyssä selvityksessä toimenpiteet, joilla meluhaitta poistetaan. Esitettyjä toimia lautakunta pitää oikeansuuntaisina. Päätöksellä varmistetaan, että toimenpiteet ovat riittävät. Tähän kuuluu ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys. Lautakunta esittää, että rakennuksen porraskäytävän ovien riittävä ääneneritys varmistetaan, koska porraskäytävä muodostaa myös melureitin ravintolasta hotellin tiloihin. Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojelulaki 1, 26, 27, 32, 49, 56 ; Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Päätös Merkittiin, että lautakunnalle saapui rakennusvalvontatoimiston päivätty rakennekatselmuspöytäkirja. Hyväksyttiin. Ympltk 42 Savon ympäristömittaukset osk. SYMO:n päivätty mittausraportti saapui Melumittaukset oli tehty klo ja klo tanssilattian yläpuolella, 1. kerroksen huoneessa 205. Torstain ja perjantain välisen yön karaoken aiheuttama keskimelutaso oli alle 30 dba. Lauantaina aamuyöllä ravintolan musiikin aiheuttama keskiäänitasot olivat 33,1-44,1 dba. Selkeimmin kantautuivat matalat taajuudet, jotka vaimenevat heikoimmin seinä- ja

6 välipohjarakentessa. Raportissa esitetään mahdollisia meluntorjuntatoimia, joita ovat melutasojen pienentäminen ravintolassa, äänentoistolaitteiden säätäminen ja niiden suuntaaminen ravintolan katosta poispäin. Mittausraportissa lisäksi todetaan, että hotellihuoneen meluolosuhteisiin vaikuttaa myös liikenne ja muu ulkopuolinen meluava toiminta. Asian käsittely Ympäristötarkastaja totesi SYMO:n mittausraportin perusteella, että Ravintola Harry's Barissa toteutetut meluntorjuntatoimet eivät ole olleet riittäviä Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneen 205 osalta. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ravintolapäällikkö esitti, että meluntorjuntaa parannetaan vielä tekemällä huoneen 205 alapuolelle ravintolan sisäkattoon lisä-ääneneristys. ( päivätty ympäristötoimiston kirje) Toukokuussa 2005 ravintolan koko kattoon asennetun äänieristeen (SonaSpray) alapuolelle asennettiin elokuussa 2005 raskasvuorivilla-gyproc -levy. Lisä-ääneneritys on asennettu kumiholkkien varaan. Äänieristeiden välissä on 10 mm ilmarako. ( päivätty, saatu selvitys) Ympäristötoimisto mittasi huoneen 2005 melua välisenä yönä. Ravintolan musiikin aiheuttama melutaso oli viisarinäytön mukaan dba. Keskiäänitasot olivat välillä 33,9-37,3 dba, meluhuiput dba. Meluhuippuja aiheuttivat ravintolan matalataajuinen musiikki ja ihmisten huudot ja kovaääninen puhe sekä autojen kaasuttelu ulkona parkkipaikalla. Siilinjärven Harry's Bar Oy:stä suullisesti saatujen tietojen mukaan Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneessa todetun meluhaitan johdosta Talo Oy Siilinkulma selvittää ulkopuolisella asiantuntijaryhmällä meluhaitan syyt ja torjuntakeinot marraskuussa 2005 pidettävän käräjäoikeuden käsittelyä varten. Päätösehdotus Ympäristölautakunta siirtää asian käsittelyä siihen saakka, kun Talo Oy Siilinkulman teettämä meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma ovat valmistuneet. Lautakunta kehottaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n toimittamaan em. selvityksen ja suunnitelman ympäristölautakunnalle välittömästi sen valmistuttua. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Perustelut Lautakunnan maalikuussa 2005 tekemän päätöksen jälkeen tehtyjen melumittausten mukaan Ravintola Harry's Barin meluntorjuntatoimet toiminnan aiheuttaman melutason alentamiseksi Hotelli Sandels Oy:n hotellin majoitustilassa eivät ole olleet riittäviä. Kyseessä olevassa vanhassa kiinteistössä

7 majoitustilassa todetun meluhaitan lähteitä ovat ravintolan toiminnan lisäksi ulkoa kantautuva melu. Meluhaitan ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaista asian selvittämistä ja suunnittelemista ja sen vuoksi asian käsittelyä on perusteltua siirtää. Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 1, 26, 27, 32, 49, 51, 56 ; Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 momentti Päätös Hyväksyttiin. Ympltk 1 Ympltk Ympäristölautakunnan syyskuussa 2005 tekemän päätöksen jälkeen Sii linjär ven Harry's Bar Oy jatkoi meluntorjunta- ja äänieristystoimia ravinto lan puolel la. Ympäristötoimisto selvitti toimien vaikuttavuutta melumit tauksin kaksi eri kertaa helmikuussa Mittausten välissä meluntor juntatoimia ravintolan puolella lisättiin. Toisella mittauskerralla majoitus huoneissa mita tut keskiääni tasot olivat mittaustarkkuuden rajoissa lähel lä ohjearvoa 30 dba. (ympäristö tarkastajan ja päi vätyt mittauspöytä kirjat sekä päivätty tarkastuspöytäkirja) Talo Oy Siilinkulma oli teettänyt Groundia Oy:llä melumit tauksia hotellihuoneissa. Mittausten mukaan hotellihuoneissa 204, 205, 206 ja 208 keskiäänitasot olivat 34,2-38,5 dba. (Groundia Oy:n päi vätty raportti) Tehdyt selvitykset Ympäristötarkastaja mittasi melutasoja ra vintolassa ja hotelli huoneissa, kun Ravintola Har ry's Barissa äänentoistolaitteis toon asen netun rajoit timen mu kaan diskomu siikin keskiäänitaso oli noin 85 dba. Tämä var mennet tiin tanssilat tian vieressä tehdyllä mittauksella. Samaan aikaan ra vinto lan ylä puo lella, 1. ker roksen hotellihuoneissa tehdyissä mittauksissa melu tasot olivat yli 30 db. (ym päristötarkastajan päivätty mit tauspöytäkirja) Siilinjärven Harry's Bar Oy teetti VTT:llä ravintolan ja hotelli huoneiden väliset ilmaääneneristä vyysmittaukset. Mittaustulosten perus teella ravintolati lojen ja niiden yläpuolisten hotellihuoneiden ilmaääneneris tysluku (R'W) oli 63 db. Mittausten mukaan melu taso ravintolatilassa saa olla enintään 84 dba ja bassotaajuuksia on leikattava, jotta hotellihuoneis sa melutaso on enintään 30 dba. VTT esittää mahdollisia ra kennusteknisiä ratkaisuita, joil la ilmaääneneristävyyttä voidaan parantaa 3-5 db. Ratkai sut eivät estä bassoäänten kuulumista. Parannuksen pitäisi olla yli 10 db, mikä on raken teellisesti vaikeaa ilman rakennusrungon katkaisua. (VTT:n päivätty raportti) Asianosaisten kuuleminen Ympäristölautakunta varasi lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti Hotelli San dels Oy:lle ja Siilinjärven Harry's Bar Oy:lle mah dollisuu den antaa se litys meluhaitta-asiassa. Kannan ottoa pyydettiin erityi sesti 1) meluhaitan olemassaolosta ja sen ajallisesta kestosta, 2) VTT:n esittä mistä rakennusteknisistä ääneneritysratkaisuista ja musiikin

8 koko naisää nitason rajoittamisesta meluhaittojen estämiseksi sekä 3) muis ta mahdollisista ratkaisuista meluhaittojen estämiseksi. Hotelli San dels Oy:n saapuneessa vastauksessa todetaan muun muassa, "että meluhaitta on ollut jatkuva ja estänyt alakerran meluhaitasta kärsivien viiden huoneen myynnin... Harry's Bar Oy ei ole rajoittanut musii kin ja muun toiminnan äänenvoimakkuutta siten, että meluhaitta poistuisi. Ho telli Sandels Oy katsoo, että ravintolan toiminta tulisi kokonaan kieltää kello 22 jäl keen... Meluhaitta on ollut olemassa siitä lukien, kun Harry's Bar Oy aloit ti toi mintansa. Se on jatkuvaa niinä iltoina, kun ravintola on auki. Melu vai kuttaa erityisesti alakerran hotellihuoneisiin, mutta sen lisäksi myös muihin huoneisiin ainakin ajoittain. Tehdyissä mittauksissa on lisäksi todet tu, että myös ravinto lan asiakkaat aiheuttavat kovaäänisellä puheella melu haittaa. Lisäksi terassin käyttö usein juovuksissa olevien asiakkaiden tu pakkapaik kana aiheuttaa osal taan meluhaittaa hotellin asukkaille... VTT:n esittämät meluntorjuntatoimet ei vät riitä poistamaan meluhaittaa... Äänen toistolaittei siin tulisi toissijaisesti teh dä sellaiset asetukset, joita ei voi kiertää. Äänen paineentason kontrollointi ei saa jäädä yksin ravintolan harkin taan. Asia tu lisi toissijaisesti teknisin keinoin hoitaa siten, että äänenvoi makkuutta ei yk sinker taisesti saisi esimerkiksi noin 78 db suuremmaksi.". Hotellin pitäjä on täydentänyt vastaustaan todeten "... myös ka rao kemik ro fonin käyt tö tu lisi kieltää. Perusteena edellä kerro tulle on se, että usein humalassa laulavat alakerran ra vintolan asiak kaat ai heut tavat huo matta vaa me lurasitusta. Jo kovaääninen puhe (tai huuto) il man vahvis tusta kin kuuluu yläkertaan." Ympäristölautakunta lähetti Siilinjärven Har ry's Bar Oy:lle Ho telli Sandels Oy:n esittämät vaatimukset. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n saapuneessa selityksessä yhtiö kiis tää, et tä sen toiminnasta olisi aiheutunut Hotelli Sandels Oy:n väittämää me lu haittaa ja yhtiö on jo nyt ennakoivasti ryhtynyt toimenpiteisiin meluhaitan ehkäisemiseksi. Selityksessä todetaan muun muassa seuraavaa: "...Harry's Bar Oy tilasi lokakuussa 2009 VTT:ltä melu mittauksen.... me lumittaukset ovat ol leet ni menomaisesti järjestet tyjä mittausti lanteita, joissa mu siikkia on tietoisesti soitet tu melurajan ää rilaidalla jopa melura jat ylittävältä voi makkuudella. Näin on mit tauk silla haettu sitä tasoa, mikä ei nor maalitoiminnassa varmuudella ylitä ho tellin hal litsemissa huo neissa Sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa meluohjearvoa. Mittausten jälkeen ää nentoistolait teet ovat säädetyt ja kokonaisäänitaso on lukittu 83 db tasolle eli jo pa alle VTT:n suosittaman koko naisäänitason, joka oli 84 db. Edelleen bassoää nitaajuudet ovat leikatut siten, etteivät raja-arvot missään tapauksessa voi ylittyä sen enem pää päivä kuin yöai kaankaan. Digitaalinen prosessori on kytketty kan nettavaan tietokoneeseen, jota ravintolan henkilökunta ei voi säätää.... Harry's Bar Oy on tilannut... VTT:n tutkimukseen nojautuvan suunnitelman ääni eristysremontista.... Harry's Bar Oy on pyytänyt Hotelli Sandels Oy:n osa ke kan nan omistajalta suos tumusta tupakkatilan rakentamiseksi ravintolan si säti loi hin. Ho telli Sandels Oy:n osakekannan omistaja on kieltäytynyt antamasta suostu mustaan. Hotelli Sandels Oy:n osakekannan omistajan vaatimukset ravin totoi minnan kiel tämisestä taikka sen rajoittamisesta loukkaavat yksilön oikeutta liike toiminnan harjoittamiseen. Harry's Bar Oy:n käsityksen mukaan ympäristö lau takunta ei voi rajoittaa yhtiön liiketoimintaa Hotelli Sandels Oy:n vaatimin ta voin. Ympäristölau takunnalla ei Harry's Bar Oy:n näkemyksen mukaan ole edes pe rustetta, johon toi min nan rajoittamista koskevat vaatimukset voitaisiin nojata.".

9 Muita lähtötietoja Hotelli Sandels Oy vaati korvausta meluhaitasta Siilin järven Harry's Bar Oy:ltä Nil siän käräjäoikeu teen jättämässään kanteessa. Kä räjäoikeu den päi vätyn tuo mion mu kaan "Siilinjärven Harry's Bar Oy:tä kielle tään harjoittamasta 2000 euron sakon uhalla... ravintolan toimintaa siten, että ra vintolasta kuuluvan musiikin ja muun toiminnan ääni ylittää Hotelli Sandels Oy:n hotellihuoneissa yön aikana (kello ) 30 db:n kes kiääni tason ja päivän aikana (kello ) 35 db:n keski äänitason.". Käräjäoikeuden päätökseen haettiin muutosta Kuopion hovioikeudesta, missä asian vireillä ollessa osapuolet tekivät sopimuksen, jonka mu kaan "Hotelli Sandels ja Siilinjärven Harry's Bar Oy ovat päättäneet so pia Kuo pion hovioikeudessa olevan riita-asian, joka koskee Siilinjärven Harry's Barin ai heuttamaa meluhaittaa Hotelli Sandelsille. Sovinnon myötä asianomistajat vetä vät kyseisen riita-asian pois hovioikeudesta.". Heinäkuussa 2008 tehtyihin mittauksiin perustuen Kuopion käräjäoikeus on tuominnut Nilsiän käräjäoikeuden tuomion mukaisen uhkasakon maksettavaksi. Päätösehdotus Siilinjärven ympäristölautakunta toteaa, että tehtyjen meluselvitysten perusteella on ilmeistä, että Ravintola Harry's Barin tiloista kantautunut musiikki- ym. melu on ainakin ajoittain aiheuttanut Hotelli Sandelsin 1. kerroksen majoitustiloissa ympäristölautakunnan päätöksen vastaisesti meluohjearvot ylittäviä melutasoja. Ravintola Harry's Barissa tehdyt meluntorjuntatoimet eivät si ten ole ol leet riittäviä estämään meluhaittaa hotellin majoitustiloille. Meluhaittojen estämiseksi Ravintola Harry's Barin musii kin ko ko nais ää ni taso tulee ra joit taa tans si lat tian koh dalta mi tat tuna enintään 83 db:iin ja musiikin bas sotaa juuk sia on lei katta va tämän alle. Lisäksi Harry's Barin tulee varmis taa, ettei vät muutkaan tekijät kuten esimerkiksi karaokelaitteiston käyttö ja juon not aiheu ta ohjearvot ylittävää meluhaittaa hotellihuoneisiin. Ravintolan asiakkai den aiheuttamien meluhaittojen pienentämiseksi Siilinjärven Har ry's Bar Oy:n on tehtävä suun ni tel ma ra ken nus tek ni sis tä me luntor junta toimista VTT:n mit taus ra por tin toimenpide-ehdotusten pohjalta ja to teutet ta va ää ni eris tys toi met mennessä. Suunnitelma rakennusteknisistä meluntorjuntatoimista tulee esittää ympäristölautakunnalle mennes sä. Siilinjärven ympä ristölautakunta määrää Siilinjärven Harry's Bar Oy:n noudattamaan em. ympäris tö lautakunnan päätöstä euron sakon uhalla. Perustelut Ravintola Harry's Barin äänentoistolaitteistossa oleva musiikin äänitasonrajoitin sekä aikaisemmin tehdyt rakennustekniset meluntorjuntatoimet eivät mittauksien pe rus teel la olleet riittäviä tur vaa maan Ho telli San del sin 1. ker rok sen majoitushuo nei den olo suh teita ravintolasta kantautuvan musiikki- ym. melun osalta yöaikaan. Ra vin tola Har ry's Bar Oy on nyt pa ranta nut rajoitinlaitteistoa ja esit tää itse mu siik ki melun läh töta son ra joitta mista 83 db:iin. Mu siikin ääni tason ra joitta misen li säksi on varmistettava, etteivät muutkaan tekijät kuten juonnot ja karaokelaitteis ton käyt tö aiheuta meluhaittaa. Ravintolan asiak kaiden ai heutta maa meluhaittaa voi daan ra joittaa ai noas taan ra kennus tek nisillä me lun tor junta toimilla, joten myös ne ovat tarpeen hotellin majoi tushuo neil le ai heu tuvien haitto jen estämiseksi. Ravintolan pitäjä on esittänyt ryhtyvänsä rakennusteknisiin toimiin.

10 Uhkasakko on määrätty, koska ravintolan toiminta on aiheuttanut ainakin ajoittain ympäristölautakunnan päätöksen vastaisesti ohjearvot ylittävää me luhaittaa Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneille. Päätös Hyväksyttiin täydennettynä seuraavilla sovelletuilla oikeusohjeilla Terveydensuojelulaki 1, 26-27, 32, 49, 51, 56 Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Uhkasakkolaki 6-8 Merkittiin, että klo asiaa oli esittelemässä ympäristötarkastaja Matti Nousiainen.

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/2 10.6.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/2 10.6.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Päätöshistoria 08.01.2013 16 HEL 2012-013989 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Vireilletulo päätti osoitteessa Fredrikinkatu 40 asunnossa todetun terveyshaitan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (6) 157 Samaadi Minimutu Oy, terveydensuojelulain 27 :n mukaisen määräyksen antaminen HEL 2017-004596 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Vireilletulo ja taustaa

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (6) 4 Terveydensuojelulain 51 :n mukaisen määräyksen antaminen Restel Ravintolat Oy, Kaarle XII HEL 2015-011263 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Päätöksen kohde Vireilletulo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (7) 383 Määräyksen antaminen Punavuoren Kortteliravintola Oy:lle HEL 2014-012402 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Taustaa Tarkastukset päätti osoitteessa Pursimiehenkatu

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Terassi- ja ravintolamelu

Terassi- ja ravintolamelu Terassi- ja ravintolamelu Mikkeli Forum XXI 24.9.2015 Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terassi- ja ravintolamelu, mitä se on? Meluhaitta sisältää musiikkimelua, puhetta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (6) 4 Marainvest N&K Oy, terveydensuojelulain 27 :n mukaisen määräyksen antaminen HEL 2017-004593 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Päätöksen kohde Vireilletulo ja taustaa

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Asunto Oy Tulustie 8.a, Tulustie 8a, HELSINKI.

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Asunto Oy Tulustie 8.a, Tulustie 8a, HELSINKI. Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (5) 2 Asunnon terveyshaitta-asia HEL 2017-004848 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Päätöksen kohde Vireilletulo ja taustaa päättää asunnon terveyshaitta-asiassa seuraavaa.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:15-18:50

Kokousaika kello 17:15-18:50 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2010 1 Ympäristölautakunta Kokousaika 27.01.2010 kello 17:15-18:50 Kokouspaikka Yrityskeskus Innocum, Innoste-kokoustila Asiat Otsikko Sivu 1 HOTELLI SANDELS OY:N JOIDENKIN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 Ympäristölautakunta 11 06.02.2014 Ympäristölautakunta 34 03.04.2014 Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 504/11.02.02/2013 Ymplk 06.02.2014

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 99 Cinnamon GmbH:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava ulkoilmatapahtuma, yrityksen asiakastilaisuus, Henry Fordin katu 6 HEL 2016-005731 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 359 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Helen Oy:n valituksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-014194

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 5 Asianro 8640/11.01.00/2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle / Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä, vireillepano,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2 Ympäristölautakunta 94 15.06.2004 Ympäristölautakunta 127 13.10.2004 Ympäristölautakunta 124 30.06.2009 Ympäristölautakunta 157 13.10.2009 Ympäristölautakunta 21 26.01.2010 Ympäristölautakunta 139 26.10.2010

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 26 24.02.2016 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kokemuksia asumisterveysasetuksen soveltamisesta Seinäjoella. Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu 1.12.

Kokemuksia asumisterveysasetuksen soveltamisesta Seinäjoella. Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu 1.12. Kokemuksia asumisterveysasetuksen soveltamisesta Seinäjoella Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu 1.12.2016 Kesän musiikkitapahtumien melut Seinäjoen keskusta-alueella 3 isoa festivaalia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 71 12.04.2016 126 14.06.2016 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet 687/10.03.00.16/2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 113 Konepajan Brunon toiminnan aloittaminen, Aleksis Kiven katu 17 A HEL 2016-005424 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Konepajan Bruno

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 13 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 13 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asumisterveysasetus ja melu. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus ja melu. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus ja melu Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulaki asumisterveysasetuksen takana 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 Ympäristölautakunta 11 06.02.2014 Ympäristölautakunta 34 03.04.2014 Ympäristölautakunta 107 21.10.2014 Ympäristölautakunta 20 27.02.2015 Ympäristölautakunta 28 26.03.2015 Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot