RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen keskusteluasiat/aluekehityssäätiön palvelutarjonnan esittely kunnalle Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitokselle pelastustoimen perussopimuksesta ja kuntien maksuosuuden määräytymisestä Lausunto sisäasiainministeriölle pelastustoimen aluejakoehdotuksesta/ Sisäasiainministeriön johtopäätös lausunnoista Terveysaseman sisäilmakartoitukseen liittyvät jatkotoimenpiteet/ta 2014 investointiosan muutos Rautavaara-Savotta: USO2-verkostohanke/Kuntastrategiatyöpajan nro 4/ aineiston jatkotyöstäminen mennessä Rautavaara-Savotta: Osallistuminen kuntamarkkinoille Kuntalaki 28: Kari Vanhalan kuntalaisaloite /Rautavaaran kännykkä- ja kommunikointimuseo nuotiotulista nykyaikaan Kuntalaki 28: Kari Vanhalan kuntalaisaloite/puuton suisto puiston lamppujen muuttaminen suojajännitteelle 48VAC Kuntalaki 28: Kari Vanhalan kuntalaisaloite Keyritynjoen rannalle kala- ja retkeilypolku Kuntalaki 28: Kari Vanhalan kuntalaisaloite kunnan internet-sivujen parantaminen liitetietojen osalta Kunnanjohtaja Unto Murron vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajalle Kunnanjohtajapäivät Pori, Promenadikeskus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Rautavaara-Savotta: Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen keskusteluasiat Asumispalvelut/Mielenterveyskuntoutujat/Tarvittavat muutokset TA-2014 Käyttötalous- ja Investointiosaan/Toimien perustaminen ja täyttölupien myöntäminen Rautavaara-Savotta: Savontien kunnostaminen vuonna 2014 PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ma klo PUHEENJOHTAJA ILMOITUSMENETTELY MERK: MATTI AHONEN Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Sivu 250 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen, poissa Jorma Korhonen Mika Mustonen, poissa Rauha Partanen Marita Riekkinen, poissa Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Mikko Korhonen ja Rauha Partanen sekä varalle Jorma Korhonen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Mikko Korhonen Rauha Partanen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNNANHALLITUKSEN KESKUSTELUASIAT/ALUEKEHITYS- SÄÄTIÖN PALVELUTARJONNAN ESITTELY KUNNALLE Khall Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Aluekehityssäätiön palvelutarjonnan esittely kunnalle - kehittämispäällikkö Mika Arffmanin, valtuuston pj Matti Matikaisen, kunnanhallituksen pj Matti Ahosen ja kunnanjohtaja Unto Murron palaverissa tiistaina keskusteltiin alustavasti Aluekehityssäätiön tarjoamista elinkeinojen toteutusmalleista. - pyydetään Aluekehityssäätiön edustajat (tj Reijo Keränen ja kehittämispäällikkö Mika Arffman) esittelemään tarjoamia palveluja kunnalle. Merkittiin tietoon saatetuksi ja valmisteltavaksi. Merkitään, että Marita Riekkinen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Khall 124 Ennen kokouksen alkua pidetään Aluekehityssäätiön palvelutarjonnan esittely, josta päätettiin kunnanhallituksen kokouksessa nro 6/ :ssä 105. Aluekehityssäätiön tj Reijo Keräsen ja kehittämispäällikkö Mika Arffmanin sekä kunnanjohtajan neuvottelussa sovittiin, että he tulevat esittelemään säätiön tarjoamia palveluja kunnan kehittämiseen. Kunnan elinkeinolautakunnan kokouksiin osallistuvilla on myös mahdollisuus osallistua Aluekehityssäätiön esittelytilaisuuteen klo alkaen. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa Aluekehityssäätiön tj Reijo Keräsen ja kehittämispäällikkö Mika Arffmanin tervetulleeksi esittelemään säätiön tarjoamia palveluja kunnalle. 2. esittelijän/kunnanjohtajan perusteltu päätösehdotus annetaan kokouksessa. Merkittiin tietoon saatetuksi, että Aluekehityssäätiön palvelujen esittelytilaisuus pidettiin maanantaina

4 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSELLE PELASTUSTOIMEN PERUSSO- PIMUKSESTA JA KUNTIEN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMISESTA Tekn. ltk 25 Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on lähettänyt päivätyn kirjeen Pohjois-Savon kunnille, missä kerrotaan pelastustoimen rakenneuudistuksen tilanteesta sekä aluepelastuslautakunnan v linjaamasta maksuosuuksien laskentamallin ja perussopimuksen toimivuuden tarkastelusta. Aluepelastuslautakunta tiedustelee kuntien näkemystä siitä, onko tällä hetkellä tarpeen tarkastella pelastustoimen maksuosuuksien laskentamallin ja perussopimuksen toimivuutta vai voitaisiinko tarkastelut tehdä osana tulevaa pelastustoimen rakenneuudistusta? Pohjois-Savon kunnat ovat sopineet vuonna 2003 alueellisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Pohjois-Savon maakunnan alueella. Sopimus pohjautuu pelastustoimen alueiden muodostamisesta annettuun lakiin (1214/2001). Alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa Kuopion kaupunki, jonka ylläpitämä Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa lakien ja sopimusten mukaisten tehtävien hoitamisesta Pohjois-Savon alueella. Alueellinen pelastuslaitos aloitti toimintansa Yhteistoimintasopimuksen mahdollisista muutoksista päätetään Kuntalain 79 2 momentin mukaisesti. Pohjois-Savon kuntien edustajat päättivät perustaa maakunnan kuntien maksuosuuksien määräytymistä selvittävän työryhmän. Työryhmä koostui seutukunnittain valituista kuntien edustajista ja alueellisen pelastustoimen edustajista. Työryhmä totesi loppuraportissaan, että kuntien lausuntojen perusteella niiden maksuosuus määritellään edelleen yhteistoimintasopimuksen ja voimassa olevan mallin mukaisesti. Työryhmä esitti aluepelastuslautakunnalle, että maksuosuuksien laskentamallia ja perussopimuksen toimivuutta tarkastellaan valtuustokausittain, valtuustokauden toisena (2.) vuotena maaliskuun loppuun mennessä. Aluepelastuslautakunta totesi , että kuntien maksuosuudet määritellään edelleen nykyisen yhteistoimintasopimuksen mukaisena, eli pääosin toiminnallisten kustannusten mukaisesti ja 6 % asukasluvun perusteella. Lisäksi aluepelastuslautakunta päätti, että nykyistä maksuosuuksien laskentamallia ja perussopimuksen toimivuutta tarkastellaan valtuustokausittain, valtuustokauden toisena (2.) vuotena maaliskuun loppuun mennessä.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Nykyisen maakunnallisesti toimivan pelastustoimen rakenne on muuttumassa. Hallituksen päätös rakennepoliittisesta ohjelmasta sisältää pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnin. Suomessa olisi nykyisten 22 pelastuslaitoksen sijasta 11 pelastuslaitosta. Sisäministeriön ehdotus sisältää Itä-Suomen pelastustoimen alueen, joka kattaisi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueet. Kuntien tulee sopia mm. pelastuslaitoksen hallintomallista, hallinnollisen keskuksen sijoituspaikasta, kustannusten jaosta sekä virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudet pelastustoimen alueet aloittanevat toimintansa vuoden 2016 alusta. Jos muistaa vanhastaan, kuinka vaikeaa on saada kuntien hyväksyntä sopimusmuutoksille, niin tuskin uutta laskentamallia saadaan voimaan, kun uudet pelastustoimen alueet aloittavat toimintansa. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Kunnaninsinöörin ehdotus: Esityslistan liite numerotta: - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirje ja aluepelastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan ote Tekninen lautakunta päättää antaa asiasta kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon: 1. pelastustoimen maksuosuutta on muutettava enemmän asukaslukupainoitteiseksi. Pelastustoimen kustannuksista pitää vähintään 50% määräytyä asukasluvun mukaan ja loput kustannukset jaetaan paloasemien toiminnallisten kustannusten suhteessa. Nykyinen laskentatapa on kunnan kannalta kohtuuton. 2. ottaen huomioon aikataulun on pelastustoimen maksuosuuksien laskentamallin uudistaminen ja perussopimuksen toimivuuden tarkastelu syytä ottaa käsittelyyn osana tulevaa pelastustoimen rakenneuudistusta. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti esitetyllä tavalla. Khall 125 Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta lähetti päivätyn kirjeen Pohjois-Savon kunnille. Teknisen lautakunnan olisi pitänyt valmistella kunnan lausunto määräajan puitteissa. Kunnan lausunto piti toimittaa eteenpäin mennessä.

6 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirje ja aluepelastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan ote Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Savon pelastuslaitokselle seuraavan lausunnon: 1. tulevaisuudessa pelastustoimen maksuosuutta on muutettava enemmän asukaslukupainoitteiseksi. Pelastustoimen kustannuksista pitää vähintään 50% määräytyä asukasluvun mukaan ja loput kustannukset jaetaan paloasemien toiminnallisten kustannusten suhteessa. Nykyinen laskentatapa tulee olemaan kunnan kannalta kohtuuton. 2. ottaen huomioon aikataulun on pelastustoimen maksuosuuksien laskentamallin uudistaminen ja perussopimuksen toimivuuden tarkastelu syytä ottaa käsittelyyn osana tulevaa pelastustoimen rakenneuudistusta. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla.

7 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO SISÄASIANMINISTERIÖLLE PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOEHDOTUKSES- TA/SISÄASIAINMINISTERIÖN JOHTOPÄÄTÖS LAUSUNNOISTA Tekn. ltk. 8 Sisäasiainministeriö pyytää lausuntoa mm. kunnilta pelastustoimen aluejakoehdotuksesta. Hallituksen päätös rakennepoliittisesta ohjelmasta sisältää pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnin. Pelastustoimen hallintoon kohdistuva rakenneuudistuksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja 7,5 milj. euron säästö kuntien menoissa v Sisäasiainministeriö pyytää lausuntoa seuraavasti: Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on pelastuslain mukaan kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa liitteenä olevassa muistiossa esitetystä aluejakoehdotuksesta. Kuntia on pyydetty ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan sisäasiainministeriölle mennessä. Ehdotus Tekninen lautakunta esittää, että aluejako pidettäisiin entisellään ja keskuspaikkana Kuopio. Pohjois-Savon liitto on antanut asiasta oman lausuntonsa ja Rautavaaran tekninen lautakunta on samoilla linjoilla lausunnon kanssa. Liitteenä Pohjois-Savon liiton lausunto. Päätös Reijo Kilpeläinen teki esityksen, että lausunnon teksti muokataan seuraavaksi: LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOEHDOTUKSESTA Tekn. ltk. 8 Sisäasiainministeriö pyytää lausuntoa mm. kunnilta pelastustoimen aluejakoehdotuksesta.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hallituksen päätös rakennepoliittisesta ohjelmasta sisältää pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnin. Pelastustoimen hallintoon kohdistuva rakenneuudistuksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja 7,5 milj. euron säästö kuntien menoissa v Sisäasiainministeriö pyytää lausuntoa seuraavasti: Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on pelastuslain mukaan kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa liitteenä olevassa muistiossa esitetystä aluejakoehdotuksesta. Kuntia on pyydetty ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan sisäasiainministeriölle mennessä. Pohjois-Savon liiton hallituksessa on ollut käsittelyssä maakuntajohtajan lausuntoesitys pelastustoimen aluejakoehdotuksesta. Pohjois-Savon liitto toivoo kuntien perehtyvän lausuntoon valmisteltaessa kuntien omia lausuntoja. Liitto korostaa, että vaikka nyt on kyse aluejaosta, seuraa vahvistettua aluejakoa mahdollinen kiista uusien alueiden päätoimipaikoista. Tämän vuoksi olisi hyvä saada asiassa mahdollisimman yhtenäinen kuntien kanta, missä nykyjakoa pidetään parhaana toiminnallisten ja hallinnollisten kokemusten perusteella. Seuraavaksi paras aluejako olisi hätäkeskusaluejako, mikä tukisi Kuopion säilymistä pelastusalueen pääpaikkana. Hätäkeskuksella ja pelastuslaitoksella on myös läheisempää yhteistoimintaa kuin poliisilla ja pelastuslaitoksella. Poliisilaitosaluejakoa ei tyrmätä, mutta hätäkeskusaluejako priorisoidaan hieman poliisilaitosaluejaon edelle hätäkeskuksen asia-syillä.

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Myös poliisilaitosaluejaosta tullee itäsuomalaisten maakuntien keskuskaupunkien, lähinnä Joensuun ja Kuopion kesken tiukka edunajamisen kiista. Etelä-Savon kunnista tähän mennessä Joroinen on jo tukenut hätäkeskusaluejakoa parhaana hallinnollisena jakona, jos joka tapauksessa pelastustoimen alueita vähennetään nykyisestä 22:sta 11:een. Käsityksemme mukaan Etelä Savosta tulee laajemminkin tukea tälle kannalle. Pohjois-Savon liitto on antanut asiasta tiedotteen, jossa se toteaa, että maakuntahallitus ei kannata pelastustoimen uutta aluejakoa. Esityslistan liitteet numerotta: - Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö Pohjois-Savon liiton lausunto Ehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle uudesta pelastustoimen aluejaosta seuraavan lausunnon: 1. Ehdotettu aluejako ei ole soveltuva uudeksi pelastustoimen aluejaoksi. Nykyinen aluejako on tarkoituksenmukainen, eikä ole perusteltua tehdä uutta suurta 47 kunnan ja kaupungin muodostamaa Itä-Suomen pelastuslaitosta. 2. Pohjois-Savon pelastuslaitokseen kuuluu 20 kuntaa ja kaupunkia, toiminta on hyvin organisoitu sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti ja pelastustoimen kustannukset asukasta kohti laskettuna alle maan keskiarvon. Kuopion kaupunki toimii isäntäkunta. 3. Sisäasiainministeriön muistiossa ei ole kerrottu, millä tavalla uudistus vaikuttaa esimerkiksi henkilöstön asemaan, paloasemien lukumäärään ja toimintavalmiuteen. Muistiossa ainoastaan todetaan tavoitetasolla, että muutokset eivät näkyisi pelastusyksiköiden miehistövahvuuksissa ja toimintavalmiusajoissa. Raportissa ei oteta lainkaan kantaa siihen, mikä kaupunki/kunta toimisi jatkossa isäntäkuntana. 4. Rautavaaran kunta toteaa, ettei muutoksella saavuteta toiminnallisia hyötyjä, ja pitää toiminnallisten ja hallinnollisten kokemusten perusteella nykyjakoa parempana. Jos pelastustoimen alueita kuitenkin vähennettäisiin nykyisestä, seuraavaksi paras aluejako olisi hätäkeskusaluejako, sillä käsityksemme mukaan pelastusalueella voi luontevasti toimia vain yksi hätäkeskus. 5. Tässä yhteydessä on huomioitava SoTe-järjestämislain mukaisen - uudistuksen aikanaan saavutettava lopputulos, sillä ensihoitoa silmälläpitäen pelastuslaitos- ja hätäkeskusalueiden tulee olla mahdollisimman yhtenäisiä myös SoTe-alueiden kanssa. SoTe-alueen järjestäminen tulee perustua vähintään koko Pohjois-Savon väestöpohjalle: POSOTE.

10 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Esitystä kannatettiin. Vs. esittelijä teki uuden ehdotuksen, että teksti muutetaan esityksen mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin vs. esittelijän esitys. Khall 66 Sisäministeriön pelastusylijohtaja Esko Koskinen ja pelastustarkastaja Taito Vainio ovat pyytäneet lausuntoa kunnalta pelastustoimen aluejaosta päivätyllä kirjeellä. Esityslistan liitteet numerotta: - Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö Pohjois-Savon liiton lausunto Kj:n ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa sisäasiainministeriölle uudesta pelastustoimen aluejaosta seuraavan lausunnon: 1. Ehdotettu aluejako ei ole soveltuva uudeksi pelastustoimen aluejaoksi. Nykyinen aluejako on tarkoituksenmukainen, eikä ole perusteltua tehdä uutta suurta 47 kunnan ja kaupungin muodostamaa Itä-Suomen pelastuslaitosta. 2. Pohjois-Savon pelastuslaitokseen kuuluu 20 kuntaa ja kaupunkia, toiminta on hyvin organisoitu sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti ja pelastustoimen kustannukset asukasta kohti laskettuna alle maan keskiarvon. Kuopion kaupunki toimii isäntäkunta. Nykyinen Pohjois-Savon pelastuslaitos toimii kustannustehokkaasti. Vuoden 2012 kustannukset olivat 67,70 /asukas kun Pohjois- Karjalassa kustannukset olivat 74,70 /as ja Etelä-Savossa 78,10 /as. Mikäli pelastusalueen koko kasvaa, kuntien vaikutusmahdollisuudet heikkenevät ja kuntien saama tuki mm. valmiussuunnitteluun ja turvallisuustoimintaan heikkenevät. Pelastusalueen koon kasvaessa on vaarana paikallisen pelastustoimen valmiuden heikkeneminen. 3. Sisäasiainministeriön muistiossa ei ole kerrottu, millä tavalla uudistus vaikuttaa esimerkiksi henkilöstön asemaan, paloasemien lukumäärään ja toimintavalmiuteen. Muistiossa ainoastaan todetaan tavoitetasolla, että muutokset eivät näkyisi pelastusyksiköiden miehistövahvuuksissa ja toimintavalmiusajoissa. Raportissa ei oteta lainkaan kantaa siihen, mikä kaupunki/kunta toimisi jatkossa isäntäkuntana.

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rautavaaran kunta toteaa, ettei muutoksella saavuteta toiminnallisia hyötyjä, ja pitää toiminnallisten ja hallinnollisten kokemusten perusteella nykyjakoa parempana. Jos pelastustoimen alueita kuitenkin vähennettäisiin nykyisestä, seuraavaksi paras aluejako olisi hätäkeskusaluejako, sillä käsityksemme mukaan pelastusalueella voi luontevasti toimia vain yksi hätäkeskus. 5. Tässä yhteydessä on huomioitava SoTe-järjestämislain mukaisen - uudistuksen aikanaan saavutettava lopputulos, sillä ensihoitoa silmälläpitäen pelastuslaitos- ja hätäkeskusalueiden tulee olla mahdollisimman yhtenäisiä myös SoTe -alueiden kanssa. SoTe-alueen järjestäminen tulee perustua vähintään koko Pohjois-Savon väestöpohjalle: POSOTE (Pohjois-Savon sote-alue kuntayhtymä-mallilla). Päätös Tekn. ltk. 26 Sisäasiainministeriöstä on saapunut lausuntoyhteenveto, päivätty k Eri tahot ovat antaneet yhteensä 331 lausuntoa. Kaikista annetuista lausunnoista 66,8 % vastustaa esitettyä 11 pelastustoimen aluetta. Keskeisimpinä perusteina mainitaan, että valmistelua ei ole tehty riittävän huolellisesti, harmonisoinnista aiheutuvia kustannuksia ei ole laskettu lainkaan, kunta- ja soteuudistus ovat pahasti kesken, kuntien todellinen ohjausvalta karkaa yhä kauemmas ja ylipäänsä ei uskota, että uudella aluejaolla olisi saatavissa säästöjä. Näistä 221 lausunnosta 208 katsoo, että säästöt saadaan parhaiten aikaan nykyisellä 22 pelastustoimen alueella. Esityksen hyväksyviä lausuntoja on 26 % ja niissä katsotaan, että alueiden suurentaminen voi olla perusteltua. Näistä lausunnoista suuri osa on ehdollisia eli lausunnoissa todetaan, että aluejako käy, jos valtioneuvosto niin päättää ja että tällöin kustannukset eivät saa nousta. 7,2 % lausunnoista oli sellaisia, joissa ei otettu selkeää kantaa aluejakoon. Pohjois-Savo: Sisäasiainministeriön mukaan Pohjois-Savo muodostaisi yhteisen alueen Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kanssa. Pohjois-Savon 20 kunnasta 19 on antanut lausuntonsa. 13 kuntaa haluaisi pitää nykyisen alueen ja niiden mukaan kustannukset eivät laske uudessa järjestelmässä ja tämän lisäksi kuntien vaikutusmahdollisuudet pienenevät entisestään. Neljä näistä kunnista toteaa, että jos päätös kuitenkin tehdään eikä Pohjois-Savo voi olla oma alueensa, olisi Itä-Suomen hätäkeskusalue soveltuvampi.

12 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ehdotus Päätös Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saaduksi Sisäministeriön lausuntoyhteenvedon. Merkittiin tiedoksi ehdotetulla tavalla. Khall 126 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Sisäasiainministeriön lausuntoyhteenveto Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoon saatetuksi sisäasiainministeriön lausuntoyhteenvedon merkitä tietoon saatetuksi sisäministeriön esityksen maaliskuun 2014 kehysriihessä, että pelastustoimen säästötavoite pyrittäisiin saavuttamaan nykyisellä pelastustoimen aluejaolla. Perusteita on kolme: 1) kuntien lausuntojen selkeä enemmistö katsoi säästöjen olevan parhaiten saavutettavissa nykyisellä aluejaolla. 2) tarkentuneet laskelmat harmonisointikustannuksista vaikuttivat a- siaan, koska ensisijainen tavoite on kuitenkin hakea nopeita pysyviä rakenteellisia säästöjä. 3) vasta kehysriihen aikana selkeytyi sote-alueratkaisu: ERVA. Sote-ratkaisun yhteydessä hallitus linjasi, että mahdollisimman paljon synergiaetua tulisi tavoitella sote-alueiden ja pelastustoimen alueiden tilannekeskusratkaisuja yhdistämällä. Tästä syystä hallitus päätti pelastustoimen tilannekeskusten osalta niin, että niitä perustetaan enintään 11, joista viisi yhdessä sote-alueiden kanssa. Tarkemman suunnittelun tuloksena sitten muotoutuu se, kuinka paljon tilannekeskuksia yhteensä rakennetaan. Hallituksen päätös merkitsee siis sitä, että alueiden yhdistämisestä luovutaan, mutta varsinainen säästötavoite jää. Erona on nyt se, että säästöt haetaan nykyisten pelastustoimen alueiden rakenteita tehostamalla. Kansliapäällikkö Päivi Nergin vetämässä pelastustoimen rakenneuudistuksen seurantaryhmässä sovittiin siitä, että sisäministeriö, Suomen Kuntaliitto ja pelastuslaitokset muodostavat asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus siitä, miten vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästötavoite jyvitetään kullekin pelastustoimen alueelle.

13 Kunnanhallitus Mahdollisia jyvitysperusteita ovat mm. asukaslukupohjainen laskenta tai pelastuslaitosten budjettien suuruuden mukainen suhteellinen laskenta tai sitten jokin muu malli. Samalla asiantuntijaryhmässä tehdään ehdotus mittareista ja tavoista, millä säästöjen toteutumista seurataan. Kun säästötavoite kullekin alueelle on saatu sovittua, on kullakin alueella tehtävä tarkempi suunnitelma siitä, miten säästötavoite saadaan aikaan. Seurannassa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että säästöt ovat todellakin rakenteita muuttamalla tehtäviä säästöjä eli pysyviä kustannussäästöjä. Tällöin esim. hankintojen lykkääminen ei ole sellaista säästämistä, jota tässä haetaan. Pelastustoimen rakenneuudistus on edessä joka tapauksessa. Pelastustoimen säästötavoite verrattuna moneen muuhun hallinnonalaan on varsin kohtuullinen. Lausuntojen perusteella on syntynyt käsitys ja usko siihen, että nykyisellä aluejaolla säästöt saadaan toteutettua. Pelastuslaitokset ja kunnat kantavat oman vastuunsa säästötoimenpiteistä. Pohjois-Savon pelastustoimella on nyt näytön paikka.

14 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TERVEYSASEMAN SISÄILMAKARTOITUKSEEN LIITTYVÄT JATKOTOIMENPITEET/ TA 2014 INVESTOINTIOSAN MUUTOS Tekn. ltk. 34 Rautavaaran terveysasemalla suoritettiin Kysterin tiloissa katselmus, jossa käytiin läpi sisäilmaan liittyviä havaintoja. Katselmus perustui tehtyyn työterveystarkastukseen, jossa havaittu hengitysoireilua. Palaverissa havaittiin, että aikaisemmat puutteet on korjattu ja huoneiden ilmamäärät vastasivat pistekoetarkastuksen perusteella mitoitusarvoja. Tehdyt havainnot keskittyivät pääasiassa vastaanottotiloissa olevaan sairaanhoitajan huoneeseen, laboratorioon, hammashuollon tilaan sekä työterveyshoitajan ja mielenterveyshoitajan huoneeseen. Todettiin, että Asumispalveluyksikkö Hopeapajun puolella on tehty kosteustekninen tutkimus seinä ja lattiarakenteesta. Palaverin yhteydessä suoritettiin kuitumittaus ja käytiin havaintojen kohteena olevia tilojen lattiapintoja läpi pintakosteusmittarin avulla. Merkittäviä kosteuspitoisuuksia ei havaittu. Sovittiin otettavaksi Woknäytteet terveydenhoitajan huoneen sekä viereisen lattiasta. Lisäksi näyte otettiin hammashuollon ja fysioterapeutin tilasta. Kuitumittauksissa epäilystä herätti äänenvaimentimista irtoava mineraalivilla. Palaverissa sovittiin jatkotoimenpiteistä, kun mittaustulokset valmistuvat. Lisäksi myöhemmin ilmeni, että laboratorion tiloissa on tarvetta vastaavalle tutkimukselle. Tutkimustuloksista ilmeni kohonneita kosteusarvoja huoneissa 431, 441, 176. Huoneessa 431 oli 2-etyyli1-heksanolipitoisuus korkea sekä huoneesta 176 löytyi alifaattisiahiilivety- ja esteri yhdisteitä, jotka viittaavat maton hajoamiseen. Alustavana toimenpiteenä on ehdotettu kohonneiden kosteuspitoisuuksien syyn selvittämistä ja ilmanvaihtoon liittyviä tarkastustoimenpiteitä. Alustavassa Ilmanvaihdon tarkastuksessa on löytynyt ongelma palopellin toiminnassa. Kyseinen pelti oli tarkastushetkellä kiinni. Kosteuslähteiden selvittäminen on aloitettava/aloitettu. Ilmanvaihdon ja talotekniikan osalta on suoritettava perusteellinen toimintatarkastus. Samalla on suoritettava kiinteistöhuollon lisäperehdyttäminen tekniikan toimintaan, mikäli tarvetta havaitaan. Korjaustoimien osalta, kuivatuksen jälkeen on korjattaviin tiloihin matot vaihdettava, poistettava hajoavat yhdisteet. Tilojen korjauksen takia joudutaan esim. hammashuollon toiminnot siirtämään muualle remontin ajaksi. Myös ilmanvaihtoon ja eräisiin huoneistojen jakoseiniin on tehtävä muutoksia.

15 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnaninsinöörin ehdotus: Alustava arvio korjauskustannuksille ja em. muutostöille on , Alv. 0 %. Esitän, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että (Alv. 0 %) määräraha siirretään kustannuspaikalta Oppilasasuntolan peruskorjaus 9315, Kustannuspaikalle Terveysaseman sisäilmakartoitukseen liittyvät jatkotoimenpiteet. Päätös Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Khall 127 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 3 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnaninsinööri Jorma Berg puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. tehdä teknisen toimen vuoden 2014 talousarvion investointiosaan euron määrärahamuutoksen ja 2. kattaa määrärahamuutoksen vuoden 2014 talousarvion investointiosan kustannuspaikalta Oppilasasuntolan peruskorjaus 9315, Kustannuspaikalle Terveysaseman sisäilmakartoitukseen liittyvät jatkotoimenpiteet. 3. ennen kesäkuun 2014 valtuustokäsittelyä teknisen toimen/teknisen lautakunnan tulee toimittaa kunnanhallitukselle tarkempi Terveysaseman korjaussuunnitelma kaikkine kustannuksineen.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: USO2-VERKOSTOHANKE/KUNTASTRATEGIATYÖPAJAN NRO 4/ AINEISTON JATKOTYÖSTÄMINEN MENNESSÄ Khall 78 USO2-hankkeen kuntakohtaisissa työpajoissa on ajatuksena lähteä työstämään teemoja, jotka katsotaan ko. kunnassa kehittämisen kärjeksi ja keskeisiksi aihealueiksi. USO2-verkostohanke alkoi kunnassa vuoden 2013 alussa ja kestää vuoden 2014 loppuun. USO2-hankkeen Kuntastrategiatyöpajoja on pidetty kunnassa yhteensä 4 kertaa ja pienten tai maaseutumaisten kuntien vertaisseminaareja ja teema seminaareja yhteensä 9 kpl. Tavoitteena on, että kunnalle saadaan KUNTASTRATEGIA, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Uusia lakeja on tulossa 82, nyt niitä on 535. Lisäpalvelujen rahoittaminen kunnille on täysin avoin. Kehittämistyö alkaa ruohonjuuritasolta eli lautakunnissa. Kaikki kunnan sektoristrategiat päivitetään tai tehdään kokonaan uudestaan. Näin tehdään kuntaan toimenpideohjelmat, joita toteutetaan kunnan talousarvioprosessin kautta. Esiin on noussut tarve liittää kunnan strategiat tiiviimmin talousarvioon ja budjettiprosessiin (tuloskortti, laajakaistakortti ). Strategiassa tulisi huomioida vahvasti myös tietoverkkojen ja tekniikan mahdollisuudet, sekä pitkät välimatkat (pitkien välimatkojen palvelustrategia). Mitä tehdään nopeilla laajakaistayhteyksillä, jos niitä ei oteta palvelutuotannon tueksi ja välineeksi? Luottamushenkilöt ovat olleet tiivisti mukana strategiaprosessissa ja sitoutuneet strategia-ajatteluun työpajojen ryhmätöiden kautta. Keskeistä on saada kunnan neljä lautakuntaa mukaan strategiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Kunnan toimintaympäristö ja lainsäädäntö ovat kuitenkin muuttuneet ja muuttumassa tämän vuoden aikana. Keskeisinä kysymyksinä Rautavaaralla kunnassa on paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittäminen ja sitoutuminen, palvelutason ylläpitäminen, osaamistason nostaminen, yrittäjyyden edistäminen rahavirtojen kääntäminen, yhteistyön lisääminen kuntaorganisaatiossa ja paikallisen identiteetin vahvistaminen. Toisaalta on pohdittava, miten olemassa olevia ja parantuneita resursseja voidaan hyödyntää entistä paremmin. Keskeisenä nähtiin myös parantuneiden laajakaistayhteyksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa. Miten esimerkiksi laajakaistaa hyödynnetään palvelutuotannossa? Tulevaisuuden palvelutarpeiden mahdollisimman nopea kartoittaminen nähtiin tärkeäksi. Palvelutarpeiden kartoitus tulisi saada käyttöön jo vuoden 2015 talousarvioprosessissa.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Haasteita kunnassa on paljon: Miten turvataan kunnan lukio, onko naapurikunnilla kiinnostusta yhteistyöhön, kenen kanssa lähdetään tekemään kuntaliitosselvitystä onko Lapinlahti ja Siilinjärvi yksi suunta, miten lobataan poikkeamista, miten hoidetaan SoTejärjestämislain tulevat velvoitteet, riittääkö KYSTERI-malli, miten hoidetaan valtionosuusjärjestelmän uudistus? Työpaikka-omavaraisuuden nostaminen palkitaan lisärahoituksella - miten kuntaan saadaan työpaikkoja? Asialistalla ovat myös kotikuntakorvaukset. Keskustan ala-asteen koulu on jäämässä tyhjilleen vuonna 2016 mitä tilalle, etätyöhotelli, monitoimitalo, mediakeskus, tutkimuskeskus? Näitä on syytä alkaa kaikkien miettimään. Kuntastrategiatyöpaja 4 pidettiin keskiviikkona Työpajassa hyväksyttiin kunnalle uusi visio eli kuvaus, millaisessa ympäristössä kunta toimii ja millaiseksi se haluaa tulla. Visio on haluttu Rautavaaran kunnan tulevaisuudenkuva: Teknologiaa, eloa, iloa ja älyä. - Rautavaaran kunta on elinvoimainen ja terveen talouden omaava itsenäinen kunta, joka on edelläkävijä laajakaistan ja sähköisten palveluiden hyödyntämisessä. Kahdessa työryhmässä laadittiin Rautavaaran strategian mittarit ja määriteltiin kuntastrategian toimenpiteiden vastuutahojen määrittäminen eri lautakunnille ja viranhaltijoille. Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strategiatyössä: - Elinvoima, Talous ja yhteistyö, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen ja henkilöstö. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite 1 : - Kuntastrategiatyöpajan nro 4/ tuotokset: kunnan uusi visio, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot sekä vastuutahot Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntastrategian jatkotyöstämiseen: 1. kunnan uudeksi visioksi: Teknologiaa, eloa, iloa ja älyä. - Rautavaaran kunta on elinvoimainen ja terveen talouden omaava itsenäinen kunta, joka on edelläkävijä laajakaistan ja sähköisten palveluiden hyödyntämisessä. 2. kunnan strategiantyön tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot sekä vastuutahot eri hallintokunnille: elinkeino-, perusturva-, sivistysja tekninen liitteen 1 mukaisesti. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten (käsittelyä jatketaan viikolla 15).

18 Kunnanhallitus Khall 128 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessa nro 5/ :ssä Kuntastrategiatyöpajan nro 4/ aineiston jatkotyöstämistä. Kuntastrategiatyöpajan nro 4/ aineisto lähetettiin kaikille lautakuntien esittelijöille valmistella asia omalle lautakunnalleen lausuntoa varten. Lisäksi palautetta pyydettiin kaikilta valtuutetuilta/valtuustoryhmiltä. Määräaika oli mennessä. Palautetta saatiin 1 luottamushenkilöltä: valt:n 1.vpj Veijo Oinoselta. Aikataulu oli ilmeisesti liian tiukka. Johtoryhmä jäsenet eli osastopäälliköt eivät ehtineet viedä syystä tai toisesta asiaa omiin lautakuntiinsa: elinkeinolautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Miten edustuksellinen demokratia voi toimia, jos luottamushenkilöt eivät pääse vaikuttamaan Kuntastrategiaan lainkaan. Kehittämistyö alkaa aina lautakunnista. Keskeistä on saada kunnan neljä lautakuntaa ja yhteistyökomitea työstämään kunnan uutta Kuntastrategiaa ja myöhemmin sen toteuttamiseen. Entä kuntalaiset ja kunnan yrittäjät sekä kolmas sektori? Kunnan eri lautakuntien ja yhteistyökomitean eli luottamushenkilöiden ja ammattiyhdistysliikkeen näkemykset halutaan mukaan kuntastrategian sisältöön ja myöhemmin sen toteuttamiseen. Pohjois-Savon ELY-keskus/ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue/johtaja Jari Mutanen on ilmoittanut , että he haluaisivat perehtyä kuntastrategiaan ELYn aluekehitystoimintojen kanssa. Tästä sovittiin kehittämiskeskustelussa Ely-keskus tulee mukaan omalla asiantuntijuudellaan Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategian laadintaprosessiin: maankäyttö ja kaavoitus. Kunnan ja ELYn kehityskeskustelut käydään ke klo 9.00 alkaen (etänä/videoneuvotteluyhteydellä). Kunnassa on pidetty USO2-verkostohankkeessa 9 työ-/vertaisseminaaria. Kaikki etänä (videoneuvotteluyhteys) Suomen Kuntatalolta, Helsinki. Kuntastrategiatyöpajoja on pidetty kunnassa FCG Oy:n ja kunnanjohtajan toimesta vv neljä (4) kertaa. USO2-hankkeen Kuntastrategiatyöpajan nro 5 uudeksi päiväksi on FCG Konsultointi Oy:n/konsultti Anssi Hietaharjun, USO2-hankkeen projektiryhmän ja Suomen Kuntaliiton kanssa sovittu: tiistai klo 8.30 alkaen, kunnantalo/valtuustosali. Rautavaaran kunnan kaikkien lautakuntien ja yhteistyökomitean lausunnot tulee olla kunnanhallituksen käytössä klo mennessä.

19 Kunnanhallitus Esityslistan liite 1: - Kuntastrategiatyöpajan nro 4/ tuotokset: kunnan uusi visio, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot sekä vastuutahot ja Kuntastrategiaprosessin bumerangi/um Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää kaikilta kunnan lautakunnilta: elinkeino-, perusturva-, sivistys-, tekninen-, ja tarkastuslautakunta sekä yhteistyökomitealta lausunnot klo mennessä Kuntastrategiatyöpajan nro 4/ tuotoksista: - kunnan uusi visio: * Rautavaara teknologiaa, eloa, iloa ja älyä. - Rautavaaran kunta on elinvoimainen ja terveen talouden omaava itsenäinen kunta, joka on edelläkävijä laajakaistan ja sähköisten palveluiden hyödyntämisessä. - tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, tavoitetasot ja vastuutahot: * Elinvoima, Talous ja Yhteistyö, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen ja Henkilöstö. 2. merkitä tietoonsa saatetuksi Pohjois-Savon Ely-keskuksen johtaja Jari Mutasen ilmoituksen , että ELYn ja Rautavaaran kunnan Kehittämiskeskustelu pidetään keskiviikkona klo 2014 klo 9.00 alkaen kunnantalo/valtuustosalissa/etänä. Pohjois-Savon Ely-keskuksen tarjoama erityisosaaminen otetaan kunnassa ilolla vastaan. 3. merkitä tietoonsa saatetuksi, että USO2-hankkeen Kuntastrategiatyöpaja nro 5 pidetään tiistaina klo 8.30 alkaen kunnantalo/valtuustosalissa.

20 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: OSALLISTUMINEN KUNTAMARKKINOILLE Khall 129 Suomen Kuntaliitto järjestää 21. kerran Kuntamarkkinat Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Kuntatalossa Tapahtuma on kävijöille maksuton. Kuntamarkkinat on kuntien, valtion ja muun julkisen hallinnon päättäjien päätapahtuma. Alustava ohjelma on julkistettu, jonka mukaan tulossa on runsas ja kunta-alan ajankohtaisia asioita käsittelevä tapahtuma, jota alan johtavat asiantuntijat johdattelevat. Vuosi 2014 on kunnille merkittävä uudistusten vuosi. Kuntatalossa on yli 200 seminaaria ja tietoiskua sekä lähes 200 näytteilleasettajaa. Sisäänpääsy ja ohjelma edelleen ilmaiset. Katso koko ohjelma www. kuntamarkkinat.fi/ohjelma ja kokoa omasi. Rautavaaran kunnasta on vuosittain ollut osallistujia Kuntamarkkinoilla. Mahdollisuutta osallistua Kuntamarkkinoille tarjotaan aiempien vuosien tapaan kunnanhallitukselle, kunnanvaltuustolle, lautakunnille sekä kunnan henkilökunnalle. Ensimmäiset seminaaritilaisuudet alkavat klo 9.00, jolloin lähtö Rautavaaran kunnantalolta olisi noin klo ja paluumatka alkaisi Kuntatalolta noin klo Välimatka Rautavaara-Helsinki on 483 km ja ajoaika on yli 6 h nopeudella 80 km/h. Markkinapäiväksi osallistujien kannattaa valita ohjelmasisällöltään monipuolisempi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Kuntamarkkinoiden ohjelma Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuntamarkkinoille suuntautuvalle opinto- ja koulutusmatkalle on mahdollisuus osallistua: 1. kunnanhallituksen ja - valtuuston jäsenillä sekä lautakuntien puheenjohtajilla. Ilmoittautuminen mennessä neuvontaan. 2. antaa kunnanjohtajan tehtäväksi nimetä osallistujat kunnan henkilöstöstä ja jorystä sekä eri työyksiköiden edustajista (1-2 henkilöä). 3. antaa hallinto-osaston/talous-ja kehittämisjohtajan Janne Tervon valmisteltavaksi käytännön järjestelyt. 4. muistattehan myös: USO2 verkostohanke on Facebookissa: ja Kuntamarkkinoilla Elävä kuntastrategia: USO2-projektikuntien kokemuksia

21 Kunnanhallitus KUNTALAKI 28: KARI VANHALAN KUNTALAISALOITE /RAUTAVAARAN KÄNNYKKÄ- JA KOMMUNIKOINTIMUSEO NUOTIOTULISTA NYKYAIKAAN Khall Kari Vanhala on jättänyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Aloite: Rautavaaran kännykkä ja kommunikointimuseo, nuotiotulista nykyaikaan. Museon toiminta aloitettaisiin tyhjillään olevassa kunnan toimitilassa "huoneessa", josta se siirtyisi suurempiin tiloihin, kun museo on rekisteröitynä yhdistyksenä PRH:ssa. Kutsun perustamiskokouksen koolle "Rautavaaran Museot" nimellä Vanhan koulun tilojen vapauduttua ei tila ongelma olisi esteenä. Hallussani on noin 60 kpl esittelyyn soveltuvaa esinettä alkaen" sotasalaisuus" kyyneleestä eli kaukopartioiden käyttämästä suomalaista suunnittelua olevasta radio lähetin ja vastaanotin yhdistelmästä. Katso: Kyynel radio 28radio%29 ja Reino Hallamaa Suomalainen radiotiedustelu. Seuraavat laitteet muodostaisivat museon esittelyn rungon näin alkuvaiheessa: Radiolaitteet, ARP, NMT, GSM ym... Kotien radiovastaanottimet AM / ULA, puhelimet ( käsivälitteiset ja automaatti). Tällainen vastakkain asettelu: Rautavaaran metsien rauha ja nykyaikainen tekniikka eivät ole ristiriidassa, mitä kauempana olet lähimmästä ihmisasutuksesta sitä tärkeämmäksi muodostuu "yhteydenpito" viestintä. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi Kari Vanhalan tekemän kuntalaisaloitteen Rautavaaran kännykkä- ja kommunikointimuseosta, nuotiotulista nykyaikaan. 2. palata asiaan, kun perustamiskokous kuntalaisaloitteen tekijän toimesta Rautavaaran Museot on pidetty ja kokouksesta saatu palaute kunnanhallituksen/kunnanjohtajan käytettävissä.

22 Kunnanhallitus KUNTALAKI 28: KARI VANHALAN KUNTALAISALOITE/PUUTON SUISTO-PUISTON LAMPPUJEN MUUTTAMINEN SUOJAJÄNNITTEELLE 48VAC Khall Kari Vanhala on jättänyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Rautavaaran puiston lamppujen muuttaminen toimimaan suojajännitteellä 48VAC. Lasten leikkialueen reunalla on kolme (3) lamppua, joiden sähköjohdot muodostavat turvallisuusriskin. On vain ajan kysymys koska lampuille tulevat johdot ovat vaurioituneena kun johdoissa ei ole suojavaippaa. Kiinteissä asennuksissa ei yleisesti käytetä vikavirtasuojaa, jonka johdosta esitän, että lamput muutetaan toimimaan suojajännitteellä 24V tai 48V. Toimitan asiaan liittyvät valokuvat Petri Kettuselle sähköpostilla. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa Kari Vanhalan tekemän kuntalaisaloitteen Puuton Suisto-puiston kolmen (3) lampun muuttamisen toimimaan suojajännitteellä 48VAC tekninen toimen/kunnaninsinööri Jorma Bergin tehtäväksi välittömästi. 2. todeta, että kuntalaisaloite on tältä osin loppuunkäsitelty.

23 Kunnanhallitus KUNTALAKI 28: KARI VANHALAN KUNTALAISALOITE KEYRITYNJOEN RANNALLE KALA- JA RETKEILYPOLKU Khall Kari Vanhala on jättänyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Aloite: Keyritynjoen kala- ja retkeilypolku Keyritynjoki Jokisuunniemi-Karinkoski- Mylly-Siikakoski-Koskimaja. Keyritynjoen rantaa kulkevasta kala ja retkipolusta. Niiltä alueilta, jotka eivät ole kunnan alueella haetaan maanomistajalta lupa polun rakentamiseen tai kunta tekee maapohjista vaihtokaupan niiden maanomistajien kanssa joiden lävitse polku tulisi kulkemaan. Reitillä olisi 3-4 kpl grillikatosta. Lähialue retkeilijät tarvitsevat sade- ja ruuantekosuojan, jotta alue toimisi ja "Turisteja kävisi" on tällaiset varusteet minimivaatimukset. Alue liitettäisiin valtakunnallisiin ulkoilupolku- ja kalastustietokantoihin. Hankesuunnitelma ja sille haetaan rahoitusta matkailu tai muilta tukiorganisaatioilta. Tällaiset grillipaikat mahdollistaisivat, että esim. kanoottiretkeilijät pitäisivät grillikatosta/laavua tukikohtana ja sillä alueella olisi mahdollisuus telttailuun. Liitteenä kartat ja maanomistajaluettelo. Olen vaeltanut Lemmenjoen alueella sekä retkeillyt Helsingin ja Vantaan ulkoilualueilla sekä Oslon, Kristiansandin, Tukholman, Eskilstuunan, Örebron, Motalan sekä Göteborin ulkoilualueilla ja tällä kokemuksella tiedän, että pelkkä kaunis luonto ei useimmille retkeilijöille riitä, vaan pitää olla jotain rakenteita, jotka toimivat tukikohtana kuten grillikatos/ laavu/wc. Asiaan liittyvät karttapohjat toimitan sähköpostilla Petri Kettuselle ja Unto Murrolle. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteen pohjalta pidettiin alustava neuvottelu ma (Veli Korkalainen, Kari Vanhala ja Unto Murto). Neuvottelussa todettiin mm., että: - kunnanvaltuusto on kokouksessa :ssä 17 hyväksynyt Jokisuunniemen osayleiskaavan: kaavassa on merkintä ulkoilureitistä - yhtenä suurimpana maanomistajana Veli Korkalainen ilmoitti tukevansa Kari Vanhalan esittämää kuntalaisaloitetta ja esitti, että muita maanomistajia sekä kalastuskuntaa on kuultava, kiinnitettävä erityishuomiota maisema- ja luontoarvoihin, koska Jokisuunniemen osayleiskaava rajautuu Keyritynjokeen, joka kuuluu Natura 2000-verkkoon - Jokisuunniemen osayleiskaavassa Veli Korkalaisen omistama maaalue kaavoitettu AO eli erillispientalojen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa enintään 11/2-kerroksisia asuinrakennuksia - todettiin ettei alue sovellu lainkaan esim. siirtolapuutarha-alueeksi maaperänsä takia.

24 Kunnanhallitus Rautavaara-Savotta: Keyritynjoen melontareittisuunnitelma laadittiin Kallan Melojat ry:n toimesta. Suunnitelma tehtiin välille Metsäkartano- Rautavaaran kirkonkylä/ala-keyritty. Kokonaiskustannukset euroa (alv. 0%). Kunta maksoi siitä 50% eli euroa ja Pohjois- Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue (Ilpo Käkelä) 50%. Melontareittisuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa :ssä 115. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite 2: - Jokisuunniemen osayleiskaavan kaavakartta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää Kari Vanhalan tekemästä kuntalaisaloitteesta Keyritynjoen rannalle kala- ja retkipolku: 1. järjestää neuvottelun kuntalaisaloitteesta alueen kaikkien maanomistajien ja osakaskunnan kanssa. 2. ottaa kuntalaisaloitteen esille Pohjois-Savon ELY-keskuksen (johtaja Jari Mutanen+ muu ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueen esikunta) ja Rautavaaran kunnan kehittämiskeskustelussa keskiviikkona klo 9.00 alkaen kunnantalo /valtuustosalissa/etänä.

25 Kunnanhallitus KUNTALAKI 28: KARI VANHALAN KUNTALAISALOITE KUNNAN INTERNET-SIVUJEN PARANTAMINEN LIITETIETOJEN OSALTA Khall Kari Vanhala on jättänyt seuraavan aloitteen: Rautavaaran kunnan internetsivujen Kuntalaisaloitteeseen liitetietojen liittämismahdollisuus. Sivuilla pitäisi olla liitetietojen liittämismahdollisuus jotta voisi toimittaa valokuvia (jpeg)tai pdf tiedostoja tai muilla tarvittavilla formaateilla. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa Kari Vanhalan tekemän kuntalaisaloitteen kunnan internetsivujen liitetietojen liittämismahdollisuudesta atk-tukihenkilö Petri Kettusen valmisteltavaksi. 2. todeta, että kuntalaisaloite on tältä osin loppuunkäsitelty.

26 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON VUOSILOMAN AJANKOHDAN VAHVISTAMINEN AJALLE Khall 134 Vuosiloman pituus määräytyy KVTES:in vuosilomaluvun 5 :n 3 mom kohdan mukaan. Lomaoikeutta lomanmääräytymisvuodelta on kj:lla yhteensä 38 pv. Kunnanjohtaja Unto Murto esittää vuosiloman pidettäväksi seuraavasti: (yhteensä 25 päivää) - myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää, josta sovitaan erikseen. KVTES:n vuosilomaluvun 7 :n mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että yli 65 % vuosilomasta on annettava lomavuoden lomakautena ( välinen aika). Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 7/ :ssä 113, että Rautavaaran kunnanvirasto ja vaihde pidetään suljettuna ajalla ja helatorstain jälkeisenä perjantaina Henkilöstön vuosilomat keskitetään ko. ajankohtiin. Kunnanviraston tulosalueet/osastot toteuttavat kunnan toimintojen sulkemisen siten, että arkielämän välttämättömät palvelut järjestetään kiinniolon aikana. Rautavaara-päivien ajan kunnan kaikki palvelut toimivat tietysti normaalisti. Päivien teema: Pihkassa kotiseutuun, paluumuutto, laajakaista ja vapaa-aika. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Pj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta Unto Murron esteelliseksi/intressijäävi (hallintolaki 10 ja 11). 2. asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 73 :n mukaisesti. 3. vahvistaa Unto Murron vuosiloman ajankohdaksi Myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää. 4. merkitään, että tämän pykälän käsittelyn ajan pöytäkirjaa pitää puheenjohtaja Matti Ahonen.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 16 Rautavaara-Savotta: USO2-verkostohanke/Kuntastrategiatyöpajan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Sivistyslautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 19 43 19 Rautavaara Savotta:

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 79. Otsikko Sivu 26 OLLINTIEN JA KUUSITIEN RISTEYSALUEEN

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 79. Otsikko Sivu 26 OLLINTIEN JA KUUSITIEN RISTEYSALUEEN RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 79 Kunnanvaltuusto 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-11:30 PAIKKA Monitoimitalo, liikuntasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OLLINTIEN JA KUUSITIEN RISTEYSALUEEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

korjaussuunitelmasta.

korjaussuunitelmasta. 1 107 81 Teknisen osaston osavuosikatsaus Asia Sivu Liite KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.8.2014 klo 16.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ilmoitustaulunhoitaja Kaisu

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 319 164 Rautavaaran

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.6.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.6.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.6.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.6.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 31 38 31 Palvelutalo

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Kunnanhallitus 325 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 49 21.12.2015 Kunnanhallitus 24 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 7 07.03.2016 RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Khall

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 37 38 39 40 41 42 43 44 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot