Sisällys. Johtajan katsaus...4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5. Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6. Henkilöstö...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Johtajan katsaus...4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5. Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6. Henkilöstö..."

Transkriptio

1 Toimintakertomus Oulun Tilakeskus 2011

2 Sisällys Johtajan katsaus...4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5 Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6 Henkilöstö...10 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma...13 Rahoituslaskelma...14 Tase...15 Rajakylän uusi kirjasto Kannen kuva: Ympäristötalo (kuva Ilpo Okkonen) Takakansi: Ympäristötalon aula (kuva Ilpo Okkonen) 2 Toimintakertomus 2011

3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui 11 kertaa vuonna Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oulun Tilakeskuksen johtokunta Oulun Tilakeskuksen johtaja Omaisuuden hallinta ja vuokraus Talous ja hallinto Hankekehitys ja rakennuttaminen Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj.) Marko Paalavuo (varapj.) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Länden Mauno Murtoniemi Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen edustaja Eija Säilynoja Kaupunginhallituksen varaedustaja Hanna Sarkkinen Johtokunnan esittelijä Johan Alatalo Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Toimintakertomus

4 Johtajan katsaus Tavoitteet saavutettiin Vuosi 2011 oli Tilakeskukselle työntäyteinen ja tuloksekas. Taloudellinen tulos oli erittäin hyvä; Tilakeskuksen liikevaihto oli 72,5 M ja tilikauden ylijäämä 12,2 M. Myös toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Uuden Oulun valmistelu Uuden Oulun kiinteistökannan hallinnan siirron valmistelu sekä kiinteistöjen ylläpidon järjestämisen ja rakennuttamistoimintojen organisoinnin valmistelu koko uuden Oulun palvelurakennuskannan osalta olivat keskeinen toiminta-alue normaalin haasteellisen tehtäväkentän lisäksi. Rakennuskanta ikääntyy Uusien organisatoristen muutosten lisäksi Tilakeskuksen perustehtävää kuormittaa palvelurakennuskannan ikääntyminen. Vanhenevat rakennukset edellyttävät lisääntyviä resursseja toiminnallisuuden ja turvallisuuden ylläpitoon. Rakennuskannan korjaustarpeet ovat kahden viimeisen vuosikymmenen ajan kasaantuneet ja investointien kohdentuessa uudisrakentamiseen on korjausvelkaa syntynyt. Korjausvelan määrä Tilakeskuksen tilakannassa noin 50 M ja se lisääntyy kuntaliitoksen myötä merkittävästi. Korjausvelan määrää saatiin kuitenkin vuoden 2011 aikana pidettyä aiemmalla tasolla eikä lisävelkaa laskennallisesti syntynyt. Merkittävä osa Tilakeskuksen omistamasta rakennuskannasta on perusparannusiässä, osa rakennuksista on jo urheilutermein todettuna jatkoajalla. Perusparannusten tarve kiihtyy, mutta korvaavien investointien rahoitus on haaste, jota ei pystytä ratkaisemaan nykyisillä toimintamalleilla ja rahoituspohjalla. Yhteistyössä luodaan kiinteistöstrategiaa Rakennuskannan käytön ja omistamisen jatkon suhteen on Tilakeskuksessa tehtävien päätösten lisäksi tehtävä linjauksia niin käyttäjähallintokunnissa kuin keskushallinnossakin. Kaupungin palveluprosessien suunnittelu ja kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset luovat pohjan kiinteistökohtaisille tarkasteluille. Palveluverkkotarkasteluissa toimitilat nousevat esille keskeisenä resurssina ja tukitoimintona; suunnittelussa tarvitaan kuitenkin rohkeutta tarkastella palvelutarjoamaa ja palveluiden sijaintia kriittisesti käyttäjä-omistajan kokonaistaloudellisista lähtökohdista. Tilakeskuksen nykyisen tilakannan ylläpito ja peruskorjaaminen nykyisellä rahoitusmallilla ei ole mahdollista pitkällä aikavälillä. Rakennusomaisuudesta osittaista luopumista ja uusinvestointien toteuttamista uusilla toteutusmalleilla tulee jatkossa tarkastella avoimin mielin. Kastellin monitoimitalo-hankkeen toteutuksen tutkiminen nk. elinkaari-malilla on hyvä osoitus uusien toimintamallien tarkastelusta. Tehokkuutta toimintaan Kiinteistöjen ylläpitomenojen jatkuva kustannusten nousukehitys haastaa Tilakeskuksen tehostamaan toimintaansa ja etsimään jatkuvasti uusia toiminta- ja hankintamenettelyjä palveluiden hankintaan. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä kustannusten hallinnassa; energiakustannukset ovat nousseet selkeästi muita menolajeja nopeammin. Energiatehokkuutta parannetaan myös ideologisista syistä; kaupunki suurena alueellisena toimijana näyttää esimerkkiä ja edesauttaa energiasäästötoimenpiteiden sekä paikallisten palvelumarkkinoiden luomisessa. Tilakeskus tehosti kiinteistöjensä energian käyttöä vuonna 2011 selkeästi aikaansaaden merkittäviä säästöjä niin lämmitysenergian kuin sähkön ja veden käytössäkin. Henkilöstö arjen keskiössä Kiitokset tuloksellisesta vuodesta 2011 kuuluu ensisijaisesti Tilakeskuksen henkilöstölle. Muutoksista ja muutoksien aiheuttamasta epämukavuudesta huolimatta henkilöstö on tiukkojen henkilöstöresurssien keskellä pystynyt ammattitaitoisesti huolehtimaan tila-asiakkaittemme tarpeista ja toiminnan tehokkuudesta. Tuloksekas toiminta on yhteistyötä, jossa yksikön oman toiminnan lisäksi asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme panos on merkittävä. Kiitos teille kaikille! Johan Alatalo johtaja vs. 4 Toimintakertomus 2011

5 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 34 miljoonaa euroa. Kuntaliitokseen valmistautuminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin julkisen kiinteistökannan ylläpitovastuu siirtyy suunnitellusti Oulun Tilakeskukselle Siirtyvän rakennusomaisuuden laajuus on noin bruttoneliötä. Tilakeskuksen organisaatio vahvistui seitsemällä henkilöllä. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistöhoidon- ja huollon kilpailuttaminen Herukan, Hönttämäen, Heikkilänkankaan, Madekosken ja Sanginsuun kaupunginosissa. Lisäksi kilpailutettiin koko kiinteistökannan käsisammuttimien ja palopostien huollot, sähköisten nosto-ovien huoltoja tarkastustoiminnot. Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Energiatehokkuussopimuksen painopisteenä oli energiakatselmusten kartoituksissa esiin tulleiden korjauksien toteuttaminen ja kiinteistönhoidon koulutus energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä. Energiakatselmuksia suoritettiin vuoden 2011 aikana 44 kohteessa. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 12 prosenttia, sähkössä 7,8 prosenttia ja vedessä 13,8 prosenttia vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta oli Raksilan uimahallin korjaus- ja säätötoimenpiteillä saavutetut energiansäästöt sekä Teknisen Liikelaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu kiinteistöjen energiataloudellinen käytönohjaus. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 3,2 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat vesi- ja jätevedenkustannukset 7,2 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 7,0 prosenttia ja lämmityksen kustannukset nousivat 3,6 prosenttia. Kustannusten nousua pystyttiin kompensoimaan ylläpitopalveluiden kilpailuttamisella sekä tehostamalla energiankäytön ohjausta. Toimitiloja vuokrattiin hallintokuntien käyttöön muilta vuokranantajilta Tilakeskuksen ulkoa vuokrattujen tilojen vuokraustoiminta oli vilkasta vuonna Vuokrasopimuksia neuvoteltiin, solmittiin ja myös päätettiin kymmeniä. Suurimpina ulkoa vuokrattuja kohteita olivat Teknologiakylän alueelta yli 1000 m2 toimistotilojen hankinta BusinessOulu-liikelaitokselle sekä Sivistys- ja kulttuuritoimialan hallintotilojen 600 m2 lisääminen Taka-Lyötyn aluella. Karhinkulman vajaan 8000 m2 toimistotilojen pitkäaikainen vuokrasuhde päättyi; Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut siirtyivät ulkoa vuokratuista toimitiloista syksyllä 2011 valmistuneeseen Ympäristötaloon. Toimintakertomus

6 Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin Vuoden 2011 talonrakentamisinvestointeja toteutettiin 27,3 M. Vuoden 2011 aikana valmistuneet uudiskohteet kasvattivat kaupungin omien palvelutilojen määrää huoneistoneliömetrillä. Ympäristötalo valmistui Karjasillalle Teknisten virastojen uudet tilat valmistuivat Takalyötylle eteläisen alikulkusillan korvaan kesällä Ympäristötalo on noin 260 työntekijän viisikerroksinen toimistorakennus Rakennukseen muuttivat Karhinkulman rakennuksessa toimineet Teknisen keskuksen yksiköt sekä Rakennusvalvontavirasto ja Oulun seudun ympäristötoimi. Kaupunkikuvallisesti rakennus on ympäristöstään selkeästi erottuva, vahvahahmoinen pohjaltaan neliönmuotoinen kappale. Visuaalisesti voimakas Cor-Ten-teräksinen vaippa erottuu ympäristön materiaalisesta kirjavuudesta. Tilallisesti toimistorakennus koostuu kahdesta L:n muotoisesta toimistolamellikappaleesta, joiden väleistä sisätilat saavat luonnonvaloa. Lamellien keskelle muodostuvan valoisan sisäpihan yllä on ylävaloa antava kattolyhty. Sisäpihan viisikerroksiset julkisivut ovat laminoitua lasia vaalein massiivipuukarmein. Aulan maantasokerroksen laseihin on painettu Maija Louekarin graafinen kuvataidekokonaisuus nimeltään Kasvihuone. Rakennuksessa on sovellettu sekä rakenteissa että talotekniikassa useita energiatalouden kannalta edistyksellisiä ratkaisuja. Rajakylään hoivaa ja uudet kirjastotilat Rajakylän hoivakoti valmistui vuoden 2011 alussa. Rakennus sisältää 90-paikkaisen hoivayksikön, 20-paikkaisen kehitysvammaisille tarkoitetun autetun asumisen yksikön, alueellisen kotihoidon yksikön tilat sekä sivukirjaston. Yhteiskäyttötiloina rakennuksesa toimivat monitoimisali, kokoustila ja kuntosali. Rakennukseen siirtynyt Rajakylän aluekirjasto sijaitsee keskeisesti kaupunginosan pääväylän, Koisotien, varrella. Toiminnallisesti tilat jakautuvat kirjastosaliin, henkilökunnan työtiloihin ja lehtisaliin, joka voi olla auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kirjaston pääsisäänkäynti on rakennuksen julkisella puolella, ja huolto tapahtuu huoltopihan kautta. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen ja liikenneyhteyksien esteettömyyteen sekä rakennuksen energiatehokkuuteen. Prosenttitaiteena rakennuksen kirjastoon on hankittu veistoksista koostuva tilateos Vesa-Pekka Rannikolta ja hoivan aulatilaan tekstiilitaideteos Ariadna Donnerilta. Uusi teknisten virastojen toimitalo, Ympäristötalo, valmistui kesällä Toimintakertomus 2011

7 2011 erillisinvestointihankkeet: Valmistuneet kohteet Teknisten virastojen talo (Ympäristötalo) Rajakylän hoiva Raatin liikuntakeskus, harjoituskenttä Kaakkurin urheilualueen huoltorakennus Rakenteilla olevat kohteet Hiirosenkodin peruskorjaus Kaukovainion koulun peruskorjaus ja laajennus Metsokankaan päiväkoti Suunnitteluvaiheessa olevat kohteet Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin pajaluokkien tilat Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjaus A- ja G- rakennukset Kastellin monitoimitalo Myllytullin uuden osan peruskorjaus Ruskonselän paloasema Valmistuneita hankesuunnitelmia Kivikkokankaan päiväkodin hankesuunnitelma Kuusisaaren ympärivuotinen tapahtumapuisto (Kesäteatteritoiminnan tilatarpeet) Terva-Toppilan koulun teknisentyön tilojen peruskorjaus ja laajennus Rajakylän hoiva ja uusi kirjasto otettiin käyttöön keväällä Toimintakertomus

8 Vuoden 2011 aikana korjausrakentamismäärärahalla (9,0 M ) peruskorjatut hankkeet: Otokylän päiväkoti: mittava rakennus- ja talotekninen perusparannus; vesikattorakenteiden ja kantavien seinien kosteusvaurioiden korjaus, pinnoitteiden uusiminen, lämmönsiirtimen uusiminen sekä täydellinen ilmanvaihdon uusiminen. Herukan päiväkoti: talotekninen peruskorjaus; ilmanvaihtojärjestelmän, kiinteistöautomaation ja lämpöjohtoverkon uusiminen sekä liityminen kaukolämpöverkkoon. Lastenkoti Onnela: Hallinto- ja keittiösiipi: taloteknisesti ja rakennusteknisesti laaja kantavien seinien ja alapohjan kosteusvaurioiden korjaus, salaojien-, Ikkunoiden uusiminen, keittiön perusparannus pohjaviemäreiden uusiminen. Talotekniikan osalla perusparannettiin ilmanvaihtojärjestelmä ja lämpöjohtoverkosto ja sisävalaistus. Kaijonharjun monitoimikeskus: uuden leikki - ja pelipihan rakentaminen sadevesiviemäröinteineen sekä ulkovalaistuksineen. Oulujoen koulu: jatkohanke vuodelta 2010, A- rakennuksen vesi- ja viemäripystylinjojen sekä sähköjärjestelmien perusparannus, porrashissin ja invawc:n rakentaminen. Pikkaralan koulu: teknisentyön tilojen peruskorjaus sekä lämmitysjärjestelmän muutos pellettilämmitykseksi. Tähtitorni: parvekkeiden rakenteelliset korjaukset ja terassin sekä WC-tilojen perusparannus. Kulttuurikeskus Valve: teatterisalin tekniikan edellyttämät silta- ja kaiderakenteitten parannukset ja muutokset. Lavastevaraston nostimien lisäys sekä sähkötekniikan parantaminen. Oulun Pääkirjasto: näyttelytilojen jakoseinien uusiminen ja Pakkala-salin istuimien kunnostus. Oulun jäähalli: vesikaton kantavien rakenteiden vahvistaminen. Lassintalon vanhainkotiin rakennettiin uusi hissi ja parannettiin jätehuoltotiloja Ouluhalli: vesikaton pinnoitteen uusiminen hallin- ja konehuoneiden osalla. Tuiran terveysasema: kiinteistöautomaation rakentaminen ja Laboratoriotilojen toiminnallisuuden parantaminen. Nuottasaaren ala-aste: pohjoisosan paikoitusalueen pintarakenteiden, kuivatuksen uusiminen, jätekatoksen ja lastauslaiturin rakentaminen sekä rakennuksen pohjoisosan salaojituksen ja pintavesijärjestelmän uusiminen. Pehkolanlampi: saniteettitilojen sekä keittiö- ja kokoustilojen perusparannus. Vuoden 2012 korjausrakentamisohjelman suunnitteluvaiheessa oli 25 hanketta. 8 Toimintakertomus 2011

9 Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus on käynnistymässä. Otokylän päiväkotiin tehtiin mittava peruskorjaus. Pikkaralan koulu sai pellettilämmityslaitoksen. Kaukovainion koulun peruskorjaus ja kirjaston uudisrakennustyö käynnistyivät. Toimintakertomus

10 Henkilöstö Merkittävä osa henkilöstöä siirtyy vanhuuseläkkeelle lähitulevaisuudessa; vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 52,1 vuotta. Henkilöstöresurssien turvaaminen ja henkilövaihdoksiin liittyvät operatiiviset riskit ovat haaste Tilakeskuksen toiminnalle usean vuoden ajan. Vuoden 2011 aikana kolme vakituista työntekijää jäi vanhuuseläkkeelle, näistä vakansseista täytettiin toimintakauden aikana yksi. Vakinaisesta henkilöstöstä kaksi henkilöä oli vuoden lopussa osa-aikaeläkkeellä. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli yhteensä 33 henkilöä, joista 29 vakinaista, 2 määräaikaista ja 2 sijaista. Harjoittelupaikkojen tarjoamisella helpotusta resurssipulaan Tilakeskus haluaa osaltaan tutustuttaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita kuntatyönantajaan, auttamaan opiskelijoita työllistymään toimialalle sekä turvaamaan osaavan työvoiman saannin jatkossa. Kaksi teknisen alan harjoittelijaa palkattiin avustamaan isännöinti- ja rakennuttamistehtävissä kesälomakauden aikana; harjoittelijoista toinen jatkoi määräaikaisissa tehtävissä vuoden loppuun saakka. Työhyvinvointia edistettiin Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta, kolme henkilöä suoritti energiatehokkaan rakentamisen erikoistumisopinnot (30 ov) sekä yksi henkilö suoritti korjausrakennuttamisen RAP-tutkinnon. Lisäksi yksi henkilö suoritti työn ohessa ylemmän AMK-tutkinnon. Henkilöstön työhyvinvointia edistävinä tapahtumina järjestettiin keväinen virkistysmatka Tampereelle sekä toiminnan kehityspäivät keväällä ja syksyllä. Sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Tilakeskuksen henkilöstölle ei sattunut työtapaturmia kuluneen vuoden aikana. Henkilöstön työilmapiiri kehittyi suotuisasti; tyytyväisyyskyselyn tulos parani aiempaa verrattuna työyhteisön yhteishenkeen ja johtamiskulttuuriin liittyvillä osa-alueilla. Tilakeskuksen henkilöstö tiimeittäin Alatalo Johan johtaja vs. Omaisuuden hallinta ja vuokraus Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö vs. Haavisto Tuulia siivousteknikko Kynsilehto Erkki tekninen isännöitsijä Palola Markku tekninen isännöitsijä Pirttimaa Matias tekninen isännöitsijä Stenberg Suvi tekninen isännöitsijä vs. Suni Eero talotekninen asiantuntija Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Särkelä Virva vuokrausneuvottelija Tapio Arvi tekninen asiantuntija Vesteri Riikka tekninen isännöitsijä Talous ja hallinto Korpela Katri toimistoinsinööri Aitta Mirja hallintosihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Kovalainen Anna taloussihteeri Maijala Sari kiinteistöassistentti Pahkamaa Juha arkistoapulainen ma. Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva tekninen avustaja Tauriainen Maija-Liisa arkistosihteeri Väänänen Taina kiinteistöassistentti Hankekehitys ja rakennuttaminen Rantsi Reijo korjausrakennuttaja Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Keränen Eero projektipäällikkö Koistinen Veikko rakennuttajavalvoja Kotisaari Hannu talotekninen asiantuntija Kumpuniemi Jyrki talotekninen asiantuntija Paavola Pekka rakennuttajavalvoja Parkkinen Kari hankearkkitehti Seppänen Esko kustannussuunnittelija Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri 10 Toimintakertomus 2011

11 Valtavaaran Matti siirtyi eläkkeelle avoimin asentein. Tilakeskus Tampereella keväällä Suvannon Tapion viimeinen työmatka sujui leppoisalla kyydillä. Kierikkiin tutustumassa. Johtaja Jukka Heikkilää evästettiin viimeiselle työpäivälle kesällä Toimintakertomus

12 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen TULOT Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Ulos vuokr.tilojen vuokratulot Tonttivuokratulot KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2011 oli 72,5 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 1,2 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 34,8 M ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,8 miljoonalla eurolla. Merkittäviä alle budjetoidun jääneitä kustannuseriä olivat palvelujen ostot (0,7M ) sekä henkilöstökulut (0,5 M ). Korkokulut olivat 1,0 M budjetoitua pienemmät. Korkokuluja vähensi investointirahoitustarpeen pieneneminen johtuen matalasta korkotasosta, osin edullisesta rakentamissuhdanteesta sekä hankkeiden rakentamisaikataulujen muutoksista. Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2011 budjetoidut investointimenot olivat 32,9 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 27,2 miljoonaa euroa. Erillisinvestointien määrärahan alitus johtui eräiden hankkeiden aikataulumuutoksista sekä osin yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Merkittävin yksittäinen aikataulumuutos oli Ruskonselän paloaseman aloituksen siirto vuoden 2012 kevääseen; aloitusaikataulua myöhennettiin hankkeen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toiminnan rahavirralla investointeja rahoitettiin 27,2 miljoonalla eurolla. Uutta lainaa otettiin Rajakylän hoivakodin valtionavustuksen vuoksi 1,0 M ; peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 M. Rahavarat olivat 12,7 M, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta neljäksi kuukaudeksi. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostui 12,2 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 3,5 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämä esitetään siirrettäväksi oman pääoman voittovaroihin. Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto korvaus pääomavelasta ,5 % 6 % ,2 % 6 % Liikelaitoksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 Omavaraisuusaste, % 65 65,7 Investoinnit liikevaihdosta, % 61 37,5 Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % ,7 Liikevaihto/hlö, M 2,03 2,19 Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Hallinnointikustannukset / nettoalojen summa /hum2 0,34 0,32 Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 * 8,45 8,61 12 Toimintakertomus 2011

13 Tuloslaskelma Talousarvio Tot % LIIKEVAIHTO , , % ,85 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % ,41 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , % ,88 PALVELUJEN OSTOT , ,00 95 % ,39 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 75 % ,77 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,00 70 % ,89 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 98 % ,36 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % ,36 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 96 % ,49 LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,83 0,00 0,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,98 0, ,63 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 38 % ,37 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -7,92 0,00-167,31 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , % ,07 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , , % ,07 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % ,32 VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , % ,75 Toimintakertomus

14 Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 115% ,12 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 102% ,36 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 87% ,05 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 83% ,54 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN ,82 0,00 0,00 LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00-122% ,11 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,46 0, ,16 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,00 0, ,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 32% ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA , ,00 93% ,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0, ,00 0% ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,87 0, ,97 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,46 0, ,53 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,42 0, ,13 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 10% ,15 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-702% ,96 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % ,91 RAHAVARAT , ,00 308% ,87 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-702% ,96 14 Toimintakertomus 2011

15 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,87 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,21 KONEET JA KALUSTO , ,96 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,44 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,49 MUUT SAAMISET , ,07 SIIRTOSAAMISET 0, ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,64 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ , ,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,75 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,39 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,64 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 SAADUT ENNAKOT 7 822,73 794,36 OSTOVELAT , ,19 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA , ,00 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,54 SIIRTOVELAT , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 Toimintakertomus

16 STUDIO ILPO OKKONEN OY LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS Käyntiosoite: Kiilakiventie 1, 6.krs, Oulu Puhelin: (08) Postiosoite: PL 30, Oulun kaupunki Laskutusosoite: PL 63, Oulun kaupunki

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2010 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S Sisältö Liikelaitos Oulun Tilakeskus Kansi: Tietomaan vesitornin ovi. Johtajan katsaus... 4-5 Tämä sivu: Teknisten virastojen talon sisätyöt jatkuvat.

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot