Sisällys. Johtajan katsaus...4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5. Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6. Henkilöstö...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Johtajan katsaus...4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5. Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6. Henkilöstö..."

Transkriptio

1 Toimintakertomus Oulun Tilakeskus 2011

2 Sisällys Johtajan katsaus...4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5 Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6 Henkilöstö...10 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma...13 Rahoituslaskelma...14 Tase...15 Rajakylän uusi kirjasto Kannen kuva: Ympäristötalo (kuva Ilpo Okkonen) Takakansi: Ympäristötalon aula (kuva Ilpo Okkonen) 2 Toimintakertomus 2011

3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui 11 kertaa vuonna Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oulun Tilakeskuksen johtokunta Oulun Tilakeskuksen johtaja Omaisuuden hallinta ja vuokraus Talous ja hallinto Hankekehitys ja rakennuttaminen Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj.) Marko Paalavuo (varapj.) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Länden Mauno Murtoniemi Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen edustaja Eija Säilynoja Kaupunginhallituksen varaedustaja Hanna Sarkkinen Johtokunnan esittelijä Johan Alatalo Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Toimintakertomus

4 Johtajan katsaus Tavoitteet saavutettiin Vuosi 2011 oli Tilakeskukselle työntäyteinen ja tuloksekas. Taloudellinen tulos oli erittäin hyvä; Tilakeskuksen liikevaihto oli 72,5 M ja tilikauden ylijäämä 12,2 M. Myös toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Uuden Oulun valmistelu Uuden Oulun kiinteistökannan hallinnan siirron valmistelu sekä kiinteistöjen ylläpidon järjestämisen ja rakennuttamistoimintojen organisoinnin valmistelu koko uuden Oulun palvelurakennuskannan osalta olivat keskeinen toiminta-alue normaalin haasteellisen tehtäväkentän lisäksi. Rakennuskanta ikääntyy Uusien organisatoristen muutosten lisäksi Tilakeskuksen perustehtävää kuormittaa palvelurakennuskannan ikääntyminen. Vanhenevat rakennukset edellyttävät lisääntyviä resursseja toiminnallisuuden ja turvallisuuden ylläpitoon. Rakennuskannan korjaustarpeet ovat kahden viimeisen vuosikymmenen ajan kasaantuneet ja investointien kohdentuessa uudisrakentamiseen on korjausvelkaa syntynyt. Korjausvelan määrä Tilakeskuksen tilakannassa noin 50 M ja se lisääntyy kuntaliitoksen myötä merkittävästi. Korjausvelan määrää saatiin kuitenkin vuoden 2011 aikana pidettyä aiemmalla tasolla eikä lisävelkaa laskennallisesti syntynyt. Merkittävä osa Tilakeskuksen omistamasta rakennuskannasta on perusparannusiässä, osa rakennuksista on jo urheilutermein todettuna jatkoajalla. Perusparannusten tarve kiihtyy, mutta korvaavien investointien rahoitus on haaste, jota ei pystytä ratkaisemaan nykyisillä toimintamalleilla ja rahoituspohjalla. Yhteistyössä luodaan kiinteistöstrategiaa Rakennuskannan käytön ja omistamisen jatkon suhteen on Tilakeskuksessa tehtävien päätösten lisäksi tehtävä linjauksia niin käyttäjähallintokunnissa kuin keskushallinnossakin. Kaupungin palveluprosessien suunnittelu ja kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset luovat pohjan kiinteistökohtaisille tarkasteluille. Palveluverkkotarkasteluissa toimitilat nousevat esille keskeisenä resurssina ja tukitoimintona; suunnittelussa tarvitaan kuitenkin rohkeutta tarkastella palvelutarjoamaa ja palveluiden sijaintia kriittisesti käyttäjä-omistajan kokonaistaloudellisista lähtökohdista. Tilakeskuksen nykyisen tilakannan ylläpito ja peruskorjaaminen nykyisellä rahoitusmallilla ei ole mahdollista pitkällä aikavälillä. Rakennusomaisuudesta osittaista luopumista ja uusinvestointien toteuttamista uusilla toteutusmalleilla tulee jatkossa tarkastella avoimin mielin. Kastellin monitoimitalo-hankkeen toteutuksen tutkiminen nk. elinkaari-malilla on hyvä osoitus uusien toimintamallien tarkastelusta. Tehokkuutta toimintaan Kiinteistöjen ylläpitomenojen jatkuva kustannusten nousukehitys haastaa Tilakeskuksen tehostamaan toimintaansa ja etsimään jatkuvasti uusia toiminta- ja hankintamenettelyjä palveluiden hankintaan. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä kustannusten hallinnassa; energiakustannukset ovat nousseet selkeästi muita menolajeja nopeammin. Energiatehokkuutta parannetaan myös ideologisista syistä; kaupunki suurena alueellisena toimijana näyttää esimerkkiä ja edesauttaa energiasäästötoimenpiteiden sekä paikallisten palvelumarkkinoiden luomisessa. Tilakeskus tehosti kiinteistöjensä energian käyttöä vuonna 2011 selkeästi aikaansaaden merkittäviä säästöjä niin lämmitysenergian kuin sähkön ja veden käytössäkin. Henkilöstö arjen keskiössä Kiitokset tuloksellisesta vuodesta 2011 kuuluu ensisijaisesti Tilakeskuksen henkilöstölle. Muutoksista ja muutoksien aiheuttamasta epämukavuudesta huolimatta henkilöstö on tiukkojen henkilöstöresurssien keskellä pystynyt ammattitaitoisesti huolehtimaan tila-asiakkaittemme tarpeista ja toiminnan tehokkuudesta. Tuloksekas toiminta on yhteistyötä, jossa yksikön oman toiminnan lisäksi asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme panos on merkittävä. Kiitos teille kaikille! Johan Alatalo johtaja vs. 4 Toimintakertomus 2011

5 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 34 miljoonaa euroa. Kuntaliitokseen valmistautuminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin julkisen kiinteistökannan ylläpitovastuu siirtyy suunnitellusti Oulun Tilakeskukselle Siirtyvän rakennusomaisuuden laajuus on noin bruttoneliötä. Tilakeskuksen organisaatio vahvistui seitsemällä henkilöllä. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistöhoidon- ja huollon kilpailuttaminen Herukan, Hönttämäen, Heikkilänkankaan, Madekosken ja Sanginsuun kaupunginosissa. Lisäksi kilpailutettiin koko kiinteistökannan käsisammuttimien ja palopostien huollot, sähköisten nosto-ovien huoltoja tarkastustoiminnot. Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Energiatehokkuussopimuksen painopisteenä oli energiakatselmusten kartoituksissa esiin tulleiden korjauksien toteuttaminen ja kiinteistönhoidon koulutus energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä. Energiakatselmuksia suoritettiin vuoden 2011 aikana 44 kohteessa. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 12 prosenttia, sähkössä 7,8 prosenttia ja vedessä 13,8 prosenttia vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta oli Raksilan uimahallin korjaus- ja säätötoimenpiteillä saavutetut energiansäästöt sekä Teknisen Liikelaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu kiinteistöjen energiataloudellinen käytönohjaus. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 3,2 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat vesi- ja jätevedenkustannukset 7,2 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 7,0 prosenttia ja lämmityksen kustannukset nousivat 3,6 prosenttia. Kustannusten nousua pystyttiin kompensoimaan ylläpitopalveluiden kilpailuttamisella sekä tehostamalla energiankäytön ohjausta. Toimitiloja vuokrattiin hallintokuntien käyttöön muilta vuokranantajilta Tilakeskuksen ulkoa vuokrattujen tilojen vuokraustoiminta oli vilkasta vuonna Vuokrasopimuksia neuvoteltiin, solmittiin ja myös päätettiin kymmeniä. Suurimpina ulkoa vuokrattuja kohteita olivat Teknologiakylän alueelta yli 1000 m2 toimistotilojen hankinta BusinessOulu-liikelaitokselle sekä Sivistys- ja kulttuuritoimialan hallintotilojen 600 m2 lisääminen Taka-Lyötyn aluella. Karhinkulman vajaan 8000 m2 toimistotilojen pitkäaikainen vuokrasuhde päättyi; Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut siirtyivät ulkoa vuokratuista toimitiloista syksyllä 2011 valmistuneeseen Ympäristötaloon. Toimintakertomus

6 Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin Vuoden 2011 talonrakentamisinvestointeja toteutettiin 27,3 M. Vuoden 2011 aikana valmistuneet uudiskohteet kasvattivat kaupungin omien palvelutilojen määrää huoneistoneliömetrillä. Ympäristötalo valmistui Karjasillalle Teknisten virastojen uudet tilat valmistuivat Takalyötylle eteläisen alikulkusillan korvaan kesällä Ympäristötalo on noin 260 työntekijän viisikerroksinen toimistorakennus Rakennukseen muuttivat Karhinkulman rakennuksessa toimineet Teknisen keskuksen yksiköt sekä Rakennusvalvontavirasto ja Oulun seudun ympäristötoimi. Kaupunkikuvallisesti rakennus on ympäristöstään selkeästi erottuva, vahvahahmoinen pohjaltaan neliönmuotoinen kappale. Visuaalisesti voimakas Cor-Ten-teräksinen vaippa erottuu ympäristön materiaalisesta kirjavuudesta. Tilallisesti toimistorakennus koostuu kahdesta L:n muotoisesta toimistolamellikappaleesta, joiden väleistä sisätilat saavat luonnonvaloa. Lamellien keskelle muodostuvan valoisan sisäpihan yllä on ylävaloa antava kattolyhty. Sisäpihan viisikerroksiset julkisivut ovat laminoitua lasia vaalein massiivipuukarmein. Aulan maantasokerroksen laseihin on painettu Maija Louekarin graafinen kuvataidekokonaisuus nimeltään Kasvihuone. Rakennuksessa on sovellettu sekä rakenteissa että talotekniikassa useita energiatalouden kannalta edistyksellisiä ratkaisuja. Rajakylään hoivaa ja uudet kirjastotilat Rajakylän hoivakoti valmistui vuoden 2011 alussa. Rakennus sisältää 90-paikkaisen hoivayksikön, 20-paikkaisen kehitysvammaisille tarkoitetun autetun asumisen yksikön, alueellisen kotihoidon yksikön tilat sekä sivukirjaston. Yhteiskäyttötiloina rakennuksesa toimivat monitoimisali, kokoustila ja kuntosali. Rakennukseen siirtynyt Rajakylän aluekirjasto sijaitsee keskeisesti kaupunginosan pääväylän, Koisotien, varrella. Toiminnallisesti tilat jakautuvat kirjastosaliin, henkilökunnan työtiloihin ja lehtisaliin, joka voi olla auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kirjaston pääsisäänkäynti on rakennuksen julkisella puolella, ja huolto tapahtuu huoltopihan kautta. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen ja liikenneyhteyksien esteettömyyteen sekä rakennuksen energiatehokkuuteen. Prosenttitaiteena rakennuksen kirjastoon on hankittu veistoksista koostuva tilateos Vesa-Pekka Rannikolta ja hoivan aulatilaan tekstiilitaideteos Ariadna Donnerilta. Uusi teknisten virastojen toimitalo, Ympäristötalo, valmistui kesällä Toimintakertomus 2011

7 2011 erillisinvestointihankkeet: Valmistuneet kohteet Teknisten virastojen talo (Ympäristötalo) Rajakylän hoiva Raatin liikuntakeskus, harjoituskenttä Kaakkurin urheilualueen huoltorakennus Rakenteilla olevat kohteet Hiirosenkodin peruskorjaus Kaukovainion koulun peruskorjaus ja laajennus Metsokankaan päiväkoti Suunnitteluvaiheessa olevat kohteet Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin pajaluokkien tilat Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjaus A- ja G- rakennukset Kastellin monitoimitalo Myllytullin uuden osan peruskorjaus Ruskonselän paloasema Valmistuneita hankesuunnitelmia Kivikkokankaan päiväkodin hankesuunnitelma Kuusisaaren ympärivuotinen tapahtumapuisto (Kesäteatteritoiminnan tilatarpeet) Terva-Toppilan koulun teknisentyön tilojen peruskorjaus ja laajennus Rajakylän hoiva ja uusi kirjasto otettiin käyttöön keväällä Toimintakertomus

8 Vuoden 2011 aikana korjausrakentamismäärärahalla (9,0 M ) peruskorjatut hankkeet: Otokylän päiväkoti: mittava rakennus- ja talotekninen perusparannus; vesikattorakenteiden ja kantavien seinien kosteusvaurioiden korjaus, pinnoitteiden uusiminen, lämmönsiirtimen uusiminen sekä täydellinen ilmanvaihdon uusiminen. Herukan päiväkoti: talotekninen peruskorjaus; ilmanvaihtojärjestelmän, kiinteistöautomaation ja lämpöjohtoverkon uusiminen sekä liityminen kaukolämpöverkkoon. Lastenkoti Onnela: Hallinto- ja keittiösiipi: taloteknisesti ja rakennusteknisesti laaja kantavien seinien ja alapohjan kosteusvaurioiden korjaus, salaojien-, Ikkunoiden uusiminen, keittiön perusparannus pohjaviemäreiden uusiminen. Talotekniikan osalla perusparannettiin ilmanvaihtojärjestelmä ja lämpöjohtoverkosto ja sisävalaistus. Kaijonharjun monitoimikeskus: uuden leikki - ja pelipihan rakentaminen sadevesiviemäröinteineen sekä ulkovalaistuksineen. Oulujoen koulu: jatkohanke vuodelta 2010, A- rakennuksen vesi- ja viemäripystylinjojen sekä sähköjärjestelmien perusparannus, porrashissin ja invawc:n rakentaminen. Pikkaralan koulu: teknisentyön tilojen peruskorjaus sekä lämmitysjärjestelmän muutos pellettilämmitykseksi. Tähtitorni: parvekkeiden rakenteelliset korjaukset ja terassin sekä WC-tilojen perusparannus. Kulttuurikeskus Valve: teatterisalin tekniikan edellyttämät silta- ja kaiderakenteitten parannukset ja muutokset. Lavastevaraston nostimien lisäys sekä sähkötekniikan parantaminen. Oulun Pääkirjasto: näyttelytilojen jakoseinien uusiminen ja Pakkala-salin istuimien kunnostus. Oulun jäähalli: vesikaton kantavien rakenteiden vahvistaminen. Lassintalon vanhainkotiin rakennettiin uusi hissi ja parannettiin jätehuoltotiloja Ouluhalli: vesikaton pinnoitteen uusiminen hallin- ja konehuoneiden osalla. Tuiran terveysasema: kiinteistöautomaation rakentaminen ja Laboratoriotilojen toiminnallisuuden parantaminen. Nuottasaaren ala-aste: pohjoisosan paikoitusalueen pintarakenteiden, kuivatuksen uusiminen, jätekatoksen ja lastauslaiturin rakentaminen sekä rakennuksen pohjoisosan salaojituksen ja pintavesijärjestelmän uusiminen. Pehkolanlampi: saniteettitilojen sekä keittiö- ja kokoustilojen perusparannus. Vuoden 2012 korjausrakentamisohjelman suunnitteluvaiheessa oli 25 hanketta. 8 Toimintakertomus 2011

9 Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus on käynnistymässä. Otokylän päiväkotiin tehtiin mittava peruskorjaus. Pikkaralan koulu sai pellettilämmityslaitoksen. Kaukovainion koulun peruskorjaus ja kirjaston uudisrakennustyö käynnistyivät. Toimintakertomus

10 Henkilöstö Merkittävä osa henkilöstöä siirtyy vanhuuseläkkeelle lähitulevaisuudessa; vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 52,1 vuotta. Henkilöstöresurssien turvaaminen ja henkilövaihdoksiin liittyvät operatiiviset riskit ovat haaste Tilakeskuksen toiminnalle usean vuoden ajan. Vuoden 2011 aikana kolme vakituista työntekijää jäi vanhuuseläkkeelle, näistä vakansseista täytettiin toimintakauden aikana yksi. Vakinaisesta henkilöstöstä kaksi henkilöä oli vuoden lopussa osa-aikaeläkkeellä. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli yhteensä 33 henkilöä, joista 29 vakinaista, 2 määräaikaista ja 2 sijaista. Harjoittelupaikkojen tarjoamisella helpotusta resurssipulaan Tilakeskus haluaa osaltaan tutustuttaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita kuntatyönantajaan, auttamaan opiskelijoita työllistymään toimialalle sekä turvaamaan osaavan työvoiman saannin jatkossa. Kaksi teknisen alan harjoittelijaa palkattiin avustamaan isännöinti- ja rakennuttamistehtävissä kesälomakauden aikana; harjoittelijoista toinen jatkoi määräaikaisissa tehtävissä vuoden loppuun saakka. Työhyvinvointia edistettiin Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta, kolme henkilöä suoritti energiatehokkaan rakentamisen erikoistumisopinnot (30 ov) sekä yksi henkilö suoritti korjausrakennuttamisen RAP-tutkinnon. Lisäksi yksi henkilö suoritti työn ohessa ylemmän AMK-tutkinnon. Henkilöstön työhyvinvointia edistävinä tapahtumina järjestettiin keväinen virkistysmatka Tampereelle sekä toiminnan kehityspäivät keväällä ja syksyllä. Sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Tilakeskuksen henkilöstölle ei sattunut työtapaturmia kuluneen vuoden aikana. Henkilöstön työilmapiiri kehittyi suotuisasti; tyytyväisyyskyselyn tulos parani aiempaa verrattuna työyhteisön yhteishenkeen ja johtamiskulttuuriin liittyvillä osa-alueilla. Tilakeskuksen henkilöstö tiimeittäin Alatalo Johan johtaja vs. Omaisuuden hallinta ja vuokraus Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö vs. Haavisto Tuulia siivousteknikko Kynsilehto Erkki tekninen isännöitsijä Palola Markku tekninen isännöitsijä Pirttimaa Matias tekninen isännöitsijä Stenberg Suvi tekninen isännöitsijä vs. Suni Eero talotekninen asiantuntija Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Särkelä Virva vuokrausneuvottelija Tapio Arvi tekninen asiantuntija Vesteri Riikka tekninen isännöitsijä Talous ja hallinto Korpela Katri toimistoinsinööri Aitta Mirja hallintosihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Kovalainen Anna taloussihteeri Maijala Sari kiinteistöassistentti Pahkamaa Juha arkistoapulainen ma. Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva tekninen avustaja Tauriainen Maija-Liisa arkistosihteeri Väänänen Taina kiinteistöassistentti Hankekehitys ja rakennuttaminen Rantsi Reijo korjausrakennuttaja Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Keränen Eero projektipäällikkö Koistinen Veikko rakennuttajavalvoja Kotisaari Hannu talotekninen asiantuntija Kumpuniemi Jyrki talotekninen asiantuntija Paavola Pekka rakennuttajavalvoja Parkkinen Kari hankearkkitehti Seppänen Esko kustannussuunnittelija Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri 10 Toimintakertomus 2011

11 Valtavaaran Matti siirtyi eläkkeelle avoimin asentein. Tilakeskus Tampereella keväällä Suvannon Tapion viimeinen työmatka sujui leppoisalla kyydillä. Kierikkiin tutustumassa. Johtaja Jukka Heikkilää evästettiin viimeiselle työpäivälle kesällä Toimintakertomus

12 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen TULOT Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Ulos vuokr.tilojen vuokratulot Tonttivuokratulot KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2011 oli 72,5 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 1,2 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 34,8 M ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,8 miljoonalla eurolla. Merkittäviä alle budjetoidun jääneitä kustannuseriä olivat palvelujen ostot (0,7M ) sekä henkilöstökulut (0,5 M ). Korkokulut olivat 1,0 M budjetoitua pienemmät. Korkokuluja vähensi investointirahoitustarpeen pieneneminen johtuen matalasta korkotasosta, osin edullisesta rakentamissuhdanteesta sekä hankkeiden rakentamisaikataulujen muutoksista. Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2011 budjetoidut investointimenot olivat 32,9 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 27,2 miljoonaa euroa. Erillisinvestointien määrärahan alitus johtui eräiden hankkeiden aikataulumuutoksista sekä osin yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Merkittävin yksittäinen aikataulumuutos oli Ruskonselän paloaseman aloituksen siirto vuoden 2012 kevääseen; aloitusaikataulua myöhennettiin hankkeen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toiminnan rahavirralla investointeja rahoitettiin 27,2 miljoonalla eurolla. Uutta lainaa otettiin Rajakylän hoivakodin valtionavustuksen vuoksi 1,0 M ; peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 M. Rahavarat olivat 12,7 M, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta neljäksi kuukaudeksi. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostui 12,2 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 3,5 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämä esitetään siirrettäväksi oman pääoman voittovaroihin. Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto korvaus pääomavelasta ,5 % 6 % ,2 % 6 % Liikelaitoksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 Omavaraisuusaste, % 65 65,7 Investoinnit liikevaihdosta, % 61 37,5 Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % ,7 Liikevaihto/hlö, M 2,03 2,19 Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Hallinnointikustannukset / nettoalojen summa /hum2 0,34 0,32 Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 * 8,45 8,61 12 Toimintakertomus 2011

13 Tuloslaskelma Talousarvio Tot % LIIKEVAIHTO , , % ,85 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % ,41 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , % ,88 PALVELUJEN OSTOT , ,00 95 % ,39 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 75 % ,77 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,00 70 % ,89 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 98 % ,36 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % ,36 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 96 % ,49 LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,83 0,00 0,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,98 0, ,63 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 38 % ,37 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -7,92 0,00-167,31 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , % ,07 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , , % ,07 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % ,32 VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , % ,75 Toimintakertomus

14 Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 115% ,12 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 102% ,36 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 87% ,05 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 83% ,54 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN ,82 0,00 0,00 LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00-122% ,11 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,46 0, ,16 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,00 0, ,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 32% ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA , ,00 93% ,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0, ,00 0% ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,87 0, ,97 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,46 0, ,53 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,42 0, ,13 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 10% ,15 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-702% ,96 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % ,91 RAHAVARAT , ,00 308% ,87 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-702% ,96 14 Toimintakertomus 2011

15 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,87 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,21 KONEET JA KALUSTO , ,96 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,44 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,49 MUUT SAAMISET , ,07 SIIRTOSAAMISET 0, ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,64 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ , ,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,75 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,39 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,64 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 SAADUT ENNAKOT 7 822,73 794,36 OSTOVELAT , ,19 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA , ,00 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,54 SIIRTOVELAT , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 Toimintakertomus

16 STUDIO ILPO OKKONEN OY LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS Käyntiosoite: Kiilakiventie 1, 6.krs, Oulu Puhelin: (08) Postiosoite: PL 30, Oulun kaupunki Laskutusosoite: PL 63, Oulun kaupunki

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus 4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5. Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6.

Sisällys. Johtajan katsaus 4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5. Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6. Vuosikertomus 2012 1 Kaukovainion koulun oppilastöitä. Sisällys Johtajan katsaus 4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6 Henkilöstö 12 Palvelutilojen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot