Opiskele eläinlääkäriksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskele eläinlääkäriksi"

Transkriptio

1 Opiskele eläinlääkäriksi Monien mahdollisuuksien ammatti

2 2 Eläinlääkärin monipuolinen työkenttä Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Muuttuva ja kansainvälistyvä maailma on tuonut eläinlääketieteen alalle uusia haasteita. Eläinlääkärit työskentelevät mitä moninaisimmissa työtehtävissä eläinten, ihmisten ja ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi aina pellolta pöytään asti. Eläinlääkärinä voit huolehtia sekä tuotantoeläinten että lemmikkieläinten terveyden- ja sairaudenhoidosta tai tarttuvien eläintautien vastustamisesta. Voit myös suuntautua elintarvikkeiden ja hygienian valvontatehtäviin, jotka ovat hyvinvointimme perusedellytyksiä. Elintarvikehygieenikot valvovat mm. lihan- ja maidontarkastusta, meijereitä ja teurastamoja sekä elintarvikkeiden kauppaa ja jakelua. Voit toisaalta keskittyä ihmisen elinympäristön terveydenhuoltoon. Eläinlääkäreitä toimii lisäksi asiantuntija- ja johtotehtävissä niin valtiolla ja Euroopan Unionissa kuin yrityksissäkin. Eläinlääketieteellisen alan tutkimus on ensisijaisen tärkeää ihmisen ja eläinten hyvinvoinnin kannalta. Sinulla on mahdollisuus toimia tutkijaeläinlääkärinä valitsemallasi erikoisalalla mm. tiedekunnassamme, valtion virastoissa tai lääketeollisuudessa. Laaja-alainen eläinlääkärin koulutus antaa sinulle valmiudet toimia kaikilla eläinlääketieteen eri osa-alueilla. Voit toimia esimerkiksi Brysselin tai eri ministeriöiden virkamiehenä, kunnaneläinlääkärinä maatiloilla, elintarvikkeiden tai ympäristön valvojana hyvinvoinnin varmistamiseksi, pieneläinlääkärinä yksityispraktiikassa tai uranuurtavissa tutkimustehtävissä. Voit toimia sekä kaupungeissa että maaseudulla, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Eläinlääkärin työ voi olla niin mielenkiintoista tutkimus- ja valvontatyötä kuin vakaviin sairauksiin paneutumista. Kiirettä, vastuuta ja nopeita, mutta tarkkaan harkittuja päätöksiä. Terävän pään ja taitavien käsien lisäksi tarvitaan sosiaalisia taitoja ja empatiaa. Eläinlääkäreiden työllisyystilanne on erittäin hyvä akateemisten alojen parhaita. Kansainvälistyvän maailman myötä eläinlääkäreitä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, erityisesti elintarvikkeiden laadun ja tarttuvien eläintautien valvonnassa. Eläinlääkäreistä kolmasosa työskenteleekin elintarvikehygienian sektorilla tai muissa tehtävissä kuin suoranaisessa potilastyössä, kolmasosa työskentelee tuotantoeläinlääkäreinä ja kolmasosa pien- ja hevoseläinlääkäreinä. Suomessa eläinlääkäreitä on noin 1600.

3 Esimerkkejä eläinlääkäreiden ammateista Kunnaneläinlääkärit (Tuotantoeläinlääkärit) Kunnaneläinlääkäri vastaa alueensa lehmistä, sioista ja muista tuotantoeläimistä maatilakäynneillä sekä alueen eläinsuojelun valvonnasta ja tarttuvien eläintautien vastustamisesta. Hoidettavat potilaat vaihtelevat eri puolella Suomea. Tuotantoeläinlääkäri tekee kaikki työvaiheet alusta loppuun; tutkimukset, näytteiden otot, hoito- ja leikkaustoimenpiteet. Tuotantoeläinten terveys on perusedellytys puhtaalle ja korkealaatuiselle elintarviketuotannolle. Kunnaneläinlääkärin työkuvaan kuuluu nykyään yhä enemmän ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Pieneläinlääkärit Pieneläinlääkärin potilaina ovat pääasiassa lemmikkieläimet, erityisesti koirat ja kissat. Eläinlääkärin työ on monipuolista ja käsittää mm. sisätautien hoitoa, kirurgiaa, rokottamista, hammashoitoa, sterilointia ja eläinten lopetuksia. Pieneläinlääkärit voivat myös erikoistua kapeammalle sektorille, kuten eksoottisiin eläimiin. Eläinten omistajan palvelu ja neuvonta on työssä keskeistä. Valtion virkaeläinlääkärit Suuri joukko eläinlääkäreitä työskentelee valtiolla erilaisissa lainvalmistelu-, suunnittelu- ja valvontatehtävissä, usein asiantuntijoina. Ministeriöissä eläinlääkäreitä työskentelee eläimiin ja elintarvikkeisiin liittyvissä lainsäädännön valmistelu- ja ohjaustehtävissä, ja työ on EU:n myötä kansainvälistynyt. Tarkastuseläinlääkärit valvovat teurastamoita ja lihanjalostustehtaita vastaten mm. lihantarkastuksesta, eläintautien torjumisesta ja hygienian valvonnasta. Läänineläinlääkärit puolestaan vastaavat koko alueensa eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan toiminnasta. Tutkijaeläinlääkärit ja eläinlääkärit yritysten palvelussa Tutkijana eläinlääkäri erikoistuu omaan kiinnostuksen kohteeseensa ja julkaisee usein väitöskirjan. Eläinlääketieteen alalla on mahdollisuus erikoistua esimerkiksi elintarvike- tai ympäristöhygieniaan, mikrobiologiaan, patologiaan, kotieläinten hyvinvointiin tai erilaisiin kliinisiin aiheisiin. Yliopistolla työskentelevän tutkijan arkipäivään kuuluu myös opetustyö omalla erikoisalallaan. Yrityksissä asiantuntijoina toimivat eläinlääkärit voivat osallistua esimerkiksi uusien eläinlääkkeiden kehitykseen, elintarviketeollisuuden projekteihin tai alan markkinointi- ja myyntitehtäviin. 3

4 Eläinlääketieteellinen tiedekunta eläinten ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta 4 Eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa valtakunnallinen eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu perustettiin vuonna 1945 ja liitettiin vuonna 1995 osaksi Helsingin yliopistoa. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on noin 450 opiskelijaa ja noin 200 henkilöä opetus- ja tutkimustyössä. Tiedekunnalla on kolme laitosta: peruseläinlääketieteen laitos, kliinisen eläinlääketieteen laitos ja elintarvike- ja ympäristöhygienia laitos. Suomen ainoa ympärivuorokautisesti päivystävä eläinsairaala sijaitsee tiedekunnan yhteydessä ja toimii opetussairaalana tiedekunnan opiskelijoille. Sairaalassa sijaitsevat pieneläin- ja hevosklinikat, tuotantoeläimiä hoidetaan kliiniseen laitokseen kuuluvassa Saaren yksikössä Mäntsälässä. Tiedekunta on muuttanut Viikin kampukselle vuonna Kliinisen eläinlääketieteen laitoksen ja eläinsairaalan muutto Hämeentieltä Viikkiin ajoittuu vuoteen 2006.

5 Opiskelu Eläinlääketieteen koulutusohjelma koostuu kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (ELK) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (ELL). Opiskelijat valitaan suoraan koko koulutusohjelmaan. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen eläinlääkärin toimen harjoittamiseen ja jatkuvaan opiskeluun. Opinnot etenevät peruseläinlääketieteen terve eläin, kliinisen eläinlääketieteen sairas eläin ja elintarvike- ja ympäristöhygienian pellolta pöytään -periaatteen mukaisesti. 1. ja 2. vuoden aikana opiskellaan peruseläinlääketiedettä, vuoden aikana kliinistä eläinlääketiedettä ja 6. vuoden aikana pääosin elintarvike- ja ympäristöhygieniaa. Sairaiden eläinten kanssa ollaan tekemisissä kolmannesta opiskeluvuodesta lähtien ja viidentenä vuotena toimitaan kokopäiväisesti klinikoilla. Tutkintoon sisältyy myös mm. kunnallis- ja tarkastuseläinlääkäriharjoittelua. Opiskelu etenee kurssimuotoisesti valmiin ohjelman mukaan. Opetus sisältää luentojen lisäksi paljon harjoituksia ja pienryhmätyöskentelyä. Ensimmäinen lukuvuosi toteutetaan integroituna kokonaisuutena. Opiskelijoilla on oma ainejärjestö. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys (EKY) järjestää erilaisia tapahtumia ja juhlia. Ekyläiset kertovat enemmän toiminnastaan ja opiskelusta tiedekunnassa www-sivuillaan: 5

6 Opiskelijavalinta Tiedekuntaan on vuosittain noin 500 hakijaa, joista valitaan opiskelijoiksi noin 50. Hakijat tulevat eri puolilta Suomea. Opiskelijat valitaan kahdessa valintaryhmässä: valintakokeessa menestymisen perusteella sekä ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien yhteispisteiden perusteella. Valintakoe sisältää integroituja tehtäviä biologiasta, kemiasta ja fysiikasta. Lisätietoa opiskelijavalinnasta saat tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta: sekä sähköpostitse 6

7 7

8 Valokuvat: Ilkka Saastamoinen Ulkoasu: Oona Loman Yliopistopaino Helsinki 2004 tähän pikkupossukuva Eläinlääketieteellinen tiedekunta Abi-info Opiskelijoiden ainejärjestö EKY: Tiedekunnan yhteystiedot: Agnes Sjöbergin katu 2 (PL 66) Helsingin yliopisto puh (vaihde)

tutkija toimitusjohtaja

tutkija toimitusjohtaja sjohtaja kunnaneläinlääk pieneläinlääkäri hevoseläinlääkäri tutkija tuotantoeläin toimitusjohtaja käri kunnaneläinlääk toimi Eläinlääkärit. astuseläinlääkäri opettaja tarkastuseläinlääkäri Joka päivä.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2014 OPINTO-OPAS 2014-2015 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Vuoden eläinlääkäri 2013: Tiedepolitiikan johtaja, ELT, dosentti Riitta Maijala

Vuoden eläinlääkäri 2013: Tiedepolitiikan johtaja, ELT, dosentti Riitta Maijala 3 Anna Parkkari Turvallinen elintarviketuotanto on peruspalvelua asukkaille. Monille se on niin itsestään selvää, ettei sitä osata arvostaa. On ollut hienoa saada olla edistämässä eurooppalaista elintarviketurvallisuutta,

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen valitse monitieteinen valitse hammaslääketieteellinen Alana hammaslääketiede ottaa paljon mutta antaa myös paljon. Miika Hyvönen, hammaslääketiede 2 Arvostettuja akateemisia ammattilaisia Oulun yliopiston

Lisätiedot

Kehittyvä. Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia

Kehittyvä. Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia Kehittyvä 4 2002 Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia Kehittyvä ELINTARVIKE 13. vuosikerta ISSN 0787-8273 Aikakauslehtien liiton jäsen Julkaisija Elintarviketieteiden Seura r.y. Toimitus PL 115, 00241

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 4/11 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Tulevaisuuden joustava pakkauslinja pian valmis Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Pakkaukset &

Lisätiedot

Löydä itsesi HAMKissa

Löydä itsesi HAMKissa HAMKIN KOULUTUSTARJONTA 2014 Löydä itsesi HAMKissa Kun ihminen miettii uuden opiskelun aloitusta, mielessä risteilevät monenlaiset ajatukset: Mikä ala sopisi juuri minulle? Millaisia työmahdollisuuksia

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU

ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU Uudistustyön tarkoitus Eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykyisiä ammattitaitovaatimuksia ja näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,haetaan

Lisätiedot

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 Perustutkintoja, oppisopimuskoulutusta, lukiokoulutusta, valmentavaa koulutusta

HAKIJAN OPAS 2015 Perustutkintoja, oppisopimuskoulutusta, lukiokoulutusta, valmentavaa koulutusta HAKIJAN OPAS 2015 Perustutkintoja, oppisopimuskoulutusta, lukiokoulutusta, valmentavaa koulutusta AMMATILLISEN KOULUTUKSEN INFOILTA ti 25.11.2014 klo 17.30 19.30 Ståhlberginkatu 4 A, Lahti 1. krs (auditorio)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

koulutukseen ja työelämään Suomessa

koulutukseen ja työelämään Suomessa Ohjaus UUSI PAINOS 2002 koulutukseen ja työelämään Suomessa Suomi lyhyesti Valtiomuoto tasavalta, jonka presidentti on Tarja Halonen 2000 2006 Pääkaupunki Helsinki, 560 000 asukasta (2000) Valuutta markka

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Etelä-Suomi 2 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot