Opiskele eläinlääketiedettä. Monien mahdollisuuksien ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskele eläinlääketiedettä. Monien mahdollisuuksien ala"

Transkriptio

1 Opiskele eläinlääketiedettä Monien mahdollisuuksien ala

2 2 Eläinlääkäri turvaa eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Eläinlääkärit työskentelevät monissa tehtävissä eläinten, ihmisten ja ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi, aina pellolta pöytään asti. Eläinlääkärinä voit huolehtia tuotantoeläinten ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä tarttuvien eläintautien torjumisesta. Voit suuntautua myös elintarvikkeiden ja ympäristön valvontatehtäviin, jotka takaavat hyvinvointimme. Eläinlääketieteellisen tutkimustiedon tarve lisääntyy jatkuvasti.

3 3 Eläinlääkäri on monipuolinen asiantuntija Eläinlääkärin koulutus antaa sinulle valmiudet seurata alaa ja oppia jatkuvasti uutta. Koulutus antaa mahdollisuuden toimia kaikilla eläinlääketieteen osa-alueilla mm. erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä niin valtiolla kuin yrityksissäkin. Eläinlääkärinä voit toimia esimerkiksi kunnaneläinlääkärinä maaseutupraktiikassa pieneläinlääkärinä yksityispraktiikassa elintarvikkeiden tai ympäristön valvojana uraauurtavissa tutkimustehtävissä kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä eri ministeriöiden virkamiehenä ympäristöterveydenhuollon johtajana yksityisyrittäjänä teollisuudessa tuotekehitystehtävissä Matti Järvinen Eläinlääketieteen merkitys ihmisten terveyden turvaamisessa korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi elintarvikkeiden laadun ja tarttuvien eläintautien valvonnassa. Myös seuraja harraste-eläinten määrän kasvu laajentaa eläinlääkäreiden työkenttää.

4 4 Opiskelu on teoriaa ja käytännön soveltamista Eläinlääkärin opinnot koostuvat kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (180 opintopistettä) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (180 op.). Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet alan kehityksen seuraamiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä eläinlääkärin toimen itsenäiseen harjoittamiseen. Opiskelussa korostetaan kriittistä ajattelua sekä eettistä päätöksentekoa. Opiskelu tiedekunnassa on käytännönläheistä ja laaja-alaista, ja opinnot yhdistävät teoriaa sekä käytäntöä. Opinnot etenevät valmiin opetusohjelman mukaisesti. Valinnaisuutta erityisesti opintojen loppuvaiheessa pyritään koko ajan lisäämään. Opetus sisältää luentojen lisäksi paljon käytännön harjoituksia, pienryhmäopetusta sekä potilastapausten käsittelyä. Tiedekunnassa hyödynnetään myös verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. Päivystykset ja käytännön potilastyö ovat oleellinen osa opiskelua. Opinnot etenevät kolmessa jaksossa: Peruseläinlääketiede: terve eläin Kliininen eläinlääketiede: sairas eläin Elintarvike- ja ympäristöhygienia: pellolta pöytään 1. ja 2. vuoden aikana opiskellaan pääsääntöisesti peruseläinlääketiedettä, vuoden aikana kliinistä eläinlääketiedettä ja 6. vuoden aikana elintarvike- ja ympäristöhygieniaa. Sairaita eläimiä hoidetaan kolmannesta opintovuodesta lähtien, ja viidentenä vuonna toimitaan kokopäiväisesti klinikoilla potilastyössä. Tutkintoon sisältyy myös kunnallis- ja tarkastuseläinlääkäriharjoittelu. Tarkempaa tietoa opinnoista ja opintojen rakenteesta on opinto-oppaassa, joka löytyy tiedekunnan www-sivuilta osoitteessa

5 5

6 6 Toiveiden opiskelupaikasta eväitä moneen suuntaan Eläinlääkiksen opiskelijat sen tietävät: opiskelutahti on tiivis, mutta niin on myös opiskelijoiden yhteishenki. Jo muutaman vuoden eläinlääketiedettä opiskelleet Anna Lehtonen, Isabella Horn ja Tomas Häggvik ovat viihtyneet tiedekunnan monipuolisten opintojen parissa vielä paremmin kuin he etukäteen kuvittelivat. Anna ja Isabella päätyivät opiskelemaan tiedekuntaan ehkä yleisimmästä syystä: eläinlääkäri on ollut haaveammatti kouluajoista lähtien. Tomas puolestaan ehti muutaman vuoden opiskella muuta, ennen kuin päätti hakeutua varman työpaikan takaavaan koulutukseen. Kolmikolla oli jo etukäteen kohtalaisen selkeä käsitys opintojen sisällöistä: jonkun verran on päntättävä, sillä esimerkiksi anatomian tai biokemian oppimiseen ei ole oikotietä. Kurssit ovat kuitenkin vaihtelevia, ja usein oppi saavutetaan käytännössä tekemällä. - Alastaan innostuneet opettajat tekevät kursseista kiinnostavia, toteaa Anna. Kurssikavereita ympäri Suomen Opinnot etenevät vuosittain tietyn järjestyksen mukaan, joten noin 50 samaan aikaan aloittavaa suorittaa miltei kaikki opintonsa yhtä aikaa. Viiden vuoden aikana vuosikurssista hitsautuu kiinteä porukka, jolla on hyvä yhteishenki. Eläinlääketieteelliseen tulee vuosittain opiskelijoita eri puolilta maata: Isabella on kotoisin Rovaniemeltä, Tomas Pohjanmaalta Maalahdesta ja Anna Keski-Suomesta Saarijärveltä. Viikissä he ovat viihtyneet hyvin - moni muuttaa asumaan kampukselle. - On kätevää asua lähellä opiskelupaikkaa, varsinkin nyt, kun opintoihin alkaa kuulua päivystämistä eläinsairaalalla. Lähellä ovat myös hyvät ulkoilu- ja muut harrastuspaikat, kertovat tytöt. Työharjoittelua siementämisestä teurastamoon Monipuoliset opinnot takaavat myös mielenkiintoisia työ- ja harjoittelupaikkoja jo opintojen aikana. Anna on tehnyt tarkastuseläinlääkärin sijaisuuksia teurastamolla, Isabella puolestaan pääsi harjoitteluun yliopistolliseen hevossairaalaan. Viidennen opiskeluvuoden jälkeen he voivatkin tehdä jo eläinlääkärin töitä. Mieluiten he työskentelisivät tulevaisuudessa kunnassa eläinlääkärinä. Isabella suunnittelee erikoistumista hevosiin, Annaa kiinnostavat tuotantoeläimet. - Opintojen myötä on kuullut sellaisistakin vaihtoehdoista, joista ei aiemmin tiennytkään. Esimerkiksi elintarvikehygienia työllistää paljon eläinlääkäreitä, kertovat kandit tulevista työmarkkinoista. Anna Nordman

7 7 EKY kokoaa porukan Isabella ja Anna ovat myös aktiivisesti mukana EKYn eli eläinlääketieteen kandidaattien ainejärjestön toiminnassa. EKYllä on edustajansa erilaisissa tiedekunnan ryhmissä, jotka päättävät esimerkiksi opettamisen kehittämisestä. - Opiskelijatoimintaan osallistumalla tutustuu laitoksen väkeen, ja pääsee ajamaan opiskelijoiden asioita, sanoo Isabella. EKY-porukka järjestää myös paljon vapaa-ajan tapahtumia jäsenilleen koiranäyttelyistä upeisiin vuosijuhliin. - Mukaan kannattaa ehdottomasti lähteä! EKYn kautta tapaa myös muiden vuosikurssien opiskelijoita, kertovat Tomas ja Anna.

8 8 Eläinlääkäreiden työ on vaihtelevaa ja vaativaa Eläinlääkärin työympäristö on moninainen: saatat työskennellä maatiloilla, teurastamolla, potilasvastaanotossa tai virastossa. Voit toimia sekä kaupungeissa että maaseudulla, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Työhön kuuluu monesti kiirettä, vastuuta sekä nopeita, mutta tarkkaan harkittuja päätöksiä. Terävän pään ja taitavien käsien lisäksi tarvitaan sosiaalisia taitoja ja empatiaa, sillä työ on usein myös asiakaspalvelua. Eläinlääkäri kohtaa työssään eläimen koko elämänkaaren - positiivisten asioiden lisäksi työ on myös vakavien sairauksien hoitamista ja kuoleman kohtaamista. Ilkka Saastamoinen Työllisyystilanne akateemisten alojen parhaita Eläinlääkäreitä työskentelee kunnissa, yksityisinä ammatinharjoittajina, valtionhallinnossa sekä opetuksen ja tutkimuksen parissa. Suurin osa eläinlääkäreistä toimii kliinisessä potilastyössä tuotantoeläinlääkärinä tai pien- ja hevoseläinlääkärinä. Kolmannes eläinlääkäreistä työskentelee elintarvikehygienian parissa. Eläinlääkäreitä on noin 1700, ja naisia ammattikunnasta on kaksi kolmesta.

9 9 Ammattina eläinlääkäri Tuotantoeläinlääkäri Tuotanto- tai kunnaneläinlääkäri vastaa alueensa lehmistä, sioista ja muista tuotantoeläimistä maatilakäynneillä. Hän on monesti myös vastuussa alueensa pieneläimistä ja hevosista. Tuotantoeläinlääkäri tekee usein kaikki työvaiheet itsenäisesti alusta loppuun tutkimuksista näytteidenottoihin sekä hoito- ja leikkaustoimenpiteisiin. Potilastyön lisäksi työssä painottuvat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, eläinsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. Pieneläinlääkäri Pieneläinlääkärin potilaita ovat pääasiassa lemmikkieläimet. Monipuolinen työ pieneläinvastaanotolla käsittää mm. sisätautien hoitoa, kirurgiaa, rokotuksia ja eläinten lopetuksia. Pieneläinlääkärit voivat erikoistua esimerkiksi silmäsairauksiin, ihotauteihin, hammashoitoon, sydäntauteihin tai eksoottisiin eläimiin. Eläinten omistajan palvelu ja neuvonta on työssä keskeistä. Hevoseläinlääkäri Hevoseläinlääkärit työskentelevät klinikoilla tai kiertävät talleissa. Tavallisia sairauksia ovat ontumaviat ja hengitystiesairaudet sekä usein kiireellistä hoitoa vaativat ähkyt ja tapaturmat. Myös hevosten rokotukset ja hammashoidot kuuluvat rutiinitehtäviin. Klinikoilla tehdään lisäksi vaativiakin leikkauksia ja muita toimenpiteitä. Elintarvikehygienian tehtävät Eläinlääkäri torjuu eläintauteja ja varmistaa elintarvikkeiden hygieenisen laadun. Eläinlääkäreitä työskentelee tarkastuseläinlääkäreinä teurastamoissa ja lihanjalostustehtaissa vastaamassa lihantarkastuksesta sekä huolehtimassa eläinsuojelusta ja teurastamon hygieniasta. Elintarvikehygieenikot valvovat myös meijereitä sekä elintarvikkeiden kauppaa ja jakelua. Eläinlääkäri turvaa elintarvikkeiden ketjun pellolta kuluttajan pöytään. Virkamies Eläinlääkäreitä työskentelee asiantuntijoina valtion erilaisissa lainvalmistelu-, suunnittelu- ja valvontatehtävissä. Ministeriöissä eläinlääkäreitä työskentelee eläin- ja elintarvikelainsäädännön valmistelu- ja ohjaustehtävissä. Työ on EU:n myötä kansainvälistynyt. Läänineläinlääkärit vastaavat koko alueensa eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan toiminnasta. Myös tarkastuseläinlääkärit ovat valtion virkamiehiä. Tutkija Tutkijana eläinlääkäri erikoistuu omaan kiinnostuksen kohteeseensa, esimerkiksi elintarvike- ja ympäristöhygieniaan, mikrobiologiaan, patologiaan, kotieläinten hyvinvointiin tai erilaisiin kliinisiin aiheisiin. Tutkimuksesta syntyy usein väitöskirja. Yliopistolla työskentelevän tutkijan arkipäivään kuuluu myös opetustyö omalla erikoisalallaan. Eläinlääkäreitä työskentelee tutkijoina myös valtion eri virastoissa ja lääketeollisuudessa.

10 10 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Tutkimusta ja opetusta modernissa ympäristössä Eläinlääkäriksi voi valmistua ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Tiedekunnassa on noin 400 opiskelijaa, ja noin 260 henkilöä toimii opetus- ja tutkimustyössä. Tiedekunnalla on neljä laitosta: elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitos, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos sekä peruseläinlääketieteen laitos. Tiedekuntaan kuuluu myös Yliopistollinen eläinsairaala, joka päivystää ympärivuorokautisesti. Pieneläimiä ja hevosia hoitava sairaala toimii opetussairaalana tuleville eläinlääkäreille sekä erikoistuville eläinlääkäreille. Lehmiin ja sikoihin liittyvä opetus ja tutkimus keskittyy pääosin Mäntsälään. Tiedekunta toimii pääosin Viikissä uusissa ja moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Viikin kampus on Euroopan suurimpia biotieteiden keskittymiä. Alueella toimii myös muita tiedekuntia sekä tutkimuslaitoksia. Opiskelijalle Viikki on miellyttävä ympäristö paitsi opiskeluun, myös asumiseen ja vapaa-ajan viettoon.

11 11 Valintakokeessa valmistautuminen ratkaisee Tiedekuntaan pyrkii vuosittain noin 500 henkilöä eri puolilta Suomea. Valintakokeisiin osallistuneista noin 15 % hyväksytään opiskelijoiksi tiedekuntaan. Opiskelijoiden sisäänottomäärä saattaa vaihdella vuosittain. Suomen Ilmakuva Oy Kaikkien hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen, joka pidetään vuosittain toukokuun lopussa. Valintakoe on sama kuin lääketieteellisillä tiedekunnilla. Opiskelijat valitaan kahdessa valintaryhmässä: valintakokeessa menestymisen perusteella sekä ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien yhteispisteiden perusteella. Valintakoe sisältää valintakoekirjaan ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen perustuvia biologiaan, kemiaan ja fysiikkaan painottuvia tehtäviä.

12 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Agnes Sjöbergin katu 2 (PL 66) Helsingin yliopisto p Tietoa opiskelijavalinnasta Opiskelijoiden ainejärjestö EKY Suunnittelu: Päivi Ala-Poikela ja Anna Nordman Kuvat: Päivi Ala-Poikela, Satu Himanen, Eeva Jokinen ja tiedekunnan kuva-arkisto Taitto ja paino: Meripaino

Opiskele eläinlääkäriksi

Opiskele eläinlääkäriksi Opiskele eläinlääkäriksi Monien mahdollisuuksien ammatti 2 Eläinlääkärin monipuolinen työkenttä Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Muuttuva ja kansainvälistyvä maailma on tuonut eläinlääketieteen

Lisätiedot

tutkija toimitusjohtaja

tutkija toimitusjohtaja sjohtaja kunnaneläinlääk pieneläinlääkäri hevoseläinlääkäri tutkija tuotantoeläin toimitusjohtaja käri kunnaneläinlääk toimi Eläinlääkärit. astuseläinlääkäri opettaja tarkastuseläinlääkäri Joka päivä.

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen valitse monitieteinen valitse hammaslääketieteellinen Alana hammaslääketiede ottaa paljon mutta antaa myös paljon. Miika Hyvönen, hammaslääketiede 2 Arvostettuja akateemisia ammattilaisia Oulun yliopiston

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2014 OPINTO-OPAS 2014-2015 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Levikki Itä-Suomi 4/2010 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

Kehittyvä. Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia

Kehittyvä. Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia Kehittyvä 4 2002 Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia Kehittyvä ELINTARVIKE 13. vuosikerta ISSN 0787-8273 Aikakauslehtien liiton jäsen Julkaisija Elintarviketieteiden Seura r.y. Toimitus PL 115, 00241

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

DEKAANIN KATSAUS. Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA

DEKAANIN KATSAUS. Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA DEKAANIN KATSAUS Kimmo Kontula HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 on ollut tiedekunnan kiireisin toimintavuosi

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Länsi-Suomi 2 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan 1 www.solmukohdassa.fi Sis llys 3 Mene pidemmälle valitse teknillistieteellinen 4 Valitse oma huippualasi 8 8 syytä opiskella

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 4/11 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Tulevaisuuden joustava pakkauslinja pian valmis Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Pakkaukset &

Lisätiedot