Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2013. Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil"

Transkriptio

1 1 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos Tilinpäätös 2013 Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil

2 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous 3 Liikelaitoksen hallinto 4 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta 6 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 7 Talousarvion toteutuminen 12 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liikelaitoksen tuloslaskelma 12 Liikelaitoksen rahoituslaskelma 13 Liikelaitoksen tase 14 3 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Johtokunnan esitys 17 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 17 Tuloslaskelman liitetiedot 18

3 3 Taseen liitetiedot 19 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 20 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 20 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat ja tositelajit 21 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätöksen allekirjoitus TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri on perustettu Teatteri toimi kannatusyhdistyspohjaisena teatterina vuoteen 1978 saakka ja se kunnallistettiin Vuoden 2008 alusta alkaen teatteri on toiminut Kajaanin kaupungin kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitostamisen tavoitteena oli mahdollistaa teatterin toiminnan pitempiaikainen suunnittelu usealle vuodelle sovittavan taloussuunnitelman pohjalta ja antaa teatterille itsenäisempi asema ja vastuu tuloksesta, mikä motivoisi henkilöstöä entistä parempiin tuloksiin. Kajaanin Kaupunginteatterin toiminta ei ole lakisääteistä mutta teatterin saaman valtiontuen perusteet on määritelty teatteri- ja orkesterilaissa (730/2002). Lain mukaan Teattereille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) ja teatteri- ja orkesterilaissa säädetään. Lisäksi teatteri saa opetusministeriön vuosittain päättämää harkinnanvaraista valtionavustusta alueteatteritoiminnan toteuttamiseen.

4 4 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen perustehtävänä on tuottaa laadukkaita teatteriesityksiä ja kulttuuritapahtumia kajaanilaisille, kainuulaisille ja alueteatterin kautta entisen Oulun läänin alueelle. Esitysten kautta teatteri parantaa kajaanilaisten elämänlaatua ja henkistä hyvinvointia, se lisää yhteisöllisyyden tunnetta sekä vahvistaa alueellista identiteettiä. Teatteri tukee myös kaupungin matkailuelinkeinoja, toimii vetovoimatekijänä koulutettujen osaajien saamiseksi Kajaaniin sekä rakentaa Kajaanin imagoa kulttuurikaupunkina. Kajaanin Kaupunginteatteri on identiteetiltään vahvasti alueteatteri, joka pyrkii takaamaan tasa-arvoisen ja monipuolisen teatteripalvelujen saavutettavuuden kaikille kohderyhmille Kajaanin kaupungissa ja alueteatterin kautta koko alueen asukkaille. Alueteatterin ohjelmistossa huomioidaan erityisesti lapset, nuoret sekä vanhukset, teatteritalon puolella pääpaino on aikuiskatsojissa. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri on yksi maamme viidestä alueteatterista. Kajaanin Kaupunginteatteri haluaa viedä teatterielämyksiä niiden ihmisten luo, jotka eivät välttämättä omin neuvoin pääse teatterin kotiesityksiä katsomaan. Teatterin vuosittaisista esitysmääristä alueteatteri-esityksiä on noin kolmannes. Se tarkoittaa noin sataa kiertue-esitystä vuodessa. Esitystoiminnan lisäksi alueteatteritoimintaan luetaan kuuluvaksi teatterikasvatus, yleisötyö ja tapahtumien tuottaminen. Alueteatteritoiminta on harvaan asutulla alueella teatterille luontainen tapa toimia ja kerätä laajempia yleisöjä. Yli puolivuosisataisen olemassaolonsa aikana alueteatterista on muodostunut teatterille yksi sen ydintoimintamalleista sekä henkisesti että taloudellisesti. Vuonna 2013 liikelaitoksen menot rahoitettiin Kajaanin Kaupunginteatterin asiakkailta perityillä pääsymaksuilla, tila- ja laitevuokrilla, valtionosuudella, harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla ja kaupungin toiminta-avustuksella. Vuonna 2013 pääsylipputulot olivat ,45 euroa. Pääsylippukertymä on teatterin koko 100-vuotisen historian suurin. Tulot jakautuivat omiin tuloihin 12 %, kaupungin avustukseen 41 % ja valtion tukeen 47 %. Teatteri saa henkilötyövuosien määrään perustuvaa valtionosuutta. Teatterin tavoitteena on ollut pitää valtionosuuden määrä nykyisellä tasolla. Se on tähän asti turvattu säilyttämällä toteutuneet henkilötyövuodet 50 henkilötyövuoden tasolla. Vuonna 2013 teatteri sai valtionosuutta 47 henkilötyövuoden verran. Toteutuneissa ja opetusministeriön valtionosuuden laskentaperusteena olevissa henkilötyövuosissa on aina muutaman henkilötyövuoden ero, yksikään teatteri ei saa todellisia henkilötyövuosia vastaavaa valtionosuutta. Vuonna 2013 valtionosuus oli euroa. Jatkossa valtionosuuden määrään tulee vaikuttamaan henkilötyövuosien lisäksi teatterin toiminta-alueellaan tekemän kiertue-toiminnan, yhteistuotantojen, yleisötyön ja teatterikasvatuksen määrä. Harkinnanvaraista valtion alueteatteriavustusta teatteri sai vuonna Alueteatteriavustuksen saamisen tärkeimpänä takeena on kiertue-esitysten määrä. Opetusministeriön alueteatterin perustamista koskevan päätöksen ohjeiden mukaan alueteatteritoiminnan piirissä olevan teatterin tulee suunnata huomattava osa teatterin palveluksista sijaintikunnan ulkopuolelle siten, että teatteri tekee vierailuja ja edistää yleisökuljetuksia Kajaanin esityksiin.

5 5 Teatteri sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuonna 2013 erityisavustusta euroa käytettäväksi Paha lapsi näytelmän esittämiseen Edinburghin Fringe-teatterifestivaaleilla elokuussa Lisäksi teatteri sai langattomien mikrofonien uusimiseen opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista avustusta euroa. Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2013 oli Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen kuudes toimintavuosi ja samalla Kajaanin Kaupunginteatterin 107. toimintavuosi. Kajaanin Kaupunginteatteri on toiminut täyskunnallisena teatterina ja alueteatterina 35 vuotta. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitos toimii kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaperiaatteella tulosvastuullisesti ja päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (519/2007) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja talouden hoidosta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä Kajaanin Kaupunginteatterin johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista yksi valitaan alueteatterineuvottelukunnan jäsenistä ja kaksi valitaan henkilökunnan esityksestä. kuudelle varsinaiselle jäsenelle valitaan varajäsenet. Henkilökunnan edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Johtokunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan oman edustajansa, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallituksen edustajana toimi vuonna 2013 Vesa Kaikkonen. Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja ja hänen estyneenä ollessaan teatterin talouspäällikkö. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.

6 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta vuonna 2013: 6 Jäsenet: Timo Krogerus, puheenjohtaja Anja Hongisto, varapuheenjohtaja Veikko Leinonen Ritva Kivilahti Inna Pyykkönen Sisko Isokoski, alueteatterineuvottelukunta Esko Vatula, näyttelijöiden edustaja Tiina Siltala, muun henkilökunnan edustaja Vesa Kaikkonen, kh:n edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Veli-Matti Karppinen Riikka Kähkönen Ville Hiljanen Mikko Jyrinki Seija Heikkinen Leena Manner Satu Lipponen Minna Hyvönen Kajaanin Kaupunginteatterin sisäinen hallinto Kajaanin Kaupunginteatterin toimintaa johtaa liikelaitoksen johtajana toimiva teatterinjohtaja. Teatterinjohtajan valitsee kaupunginhallitus kuultuaan liikelaitoksen johtokuntaa ja teatterin henkilökuntaa. Teatterinjohtajan apuna toiminnan hoitamisessa ja kehittämisessä ja asioiden valmistelussa toimivat johtoryhmä ja taiteellinen jaos. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja ja jäseninä talouspäällikkö, käyttöpäällikkö, tiedotuksen ja markkinoinnin edustaja, näyttelijöiden edustaja, muun henkilökunnan edustaja ja näyttelijöiden ja muun henkilökunnan luottamusmiehet. Taiteellisen jaoksen puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja. Taiteelliseen jaokseen on nimetty edustajat kustakin ammattiryhmästä mutta kokouksiin saavat halutessaan osallistua kaikki työntekijät. Nimettyinä jäseninä ovat dramaturgi, ohjaaja, kapellimestari, lavastaja, pukusuunnittelijat, näyttelijöiden ja muun henkilökunnan edustajat, tiedottaja, markkinoija sekä talouspäällikkö. Lisäksi käytännön asioiden hoitamisessa on apuna järjestelyryhmä, yleiskokoukset ja seminaarit. Alueteatterineuvottelukunta Opetusministeriön antaman alueteatterin perustamista koskevan päätöksen mukaan alueteatteritoiminnan piiriin tulevan teatterin tulee luoda kiinteät ja toimivat yhteydet alueen kuntiin. Teatterin pitää asettaa kuntien nimeämistä teatteriasiamiehistä tai muista kuntien nimeämistä teatterialan asiantuntemusta edustavista henkilöistä teatterille neuvoa-antava neuvottelukunta. Kajaanin Kaupunginteatterissa on toiminut entisen Oulun läänin alueen kuntien edustajista ja teatterin edustajista koostuva alueellinen neuvottelukunta. Vuosien varrella alueellisen neuvottelukunnan rinnalle oli syntynyt esitysten markkinoinnin tueksi alueteatteriasiamiesverkosto. Vuoden 2011 lopussa alueellinen neuvottelukunta ja alueteatteriasiamiesverkosto yhdistettiin ja nimi muutettiin alueteatterineuvottelukunnaksi. Alueteatterineuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kerran Kajaanissa ja kerran neljässä seutukunnassa, Kestilässä (Siikalatva), Nivalassa (Nivala-Haapajärvi-Ylivieska), Raahessa ja Iissä (Oulun seudun ja Oulunkaari),

7 Alueteatterineuvottelukunta myöntää vuosittaisessa tapaamisessa tunnustuksen henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti alueteatterin hyväksi sekä edesauttanut tasavertaisuuden, saavutettavuuden ja yhteistyön toteutumista alueellaan. Vuonna 2013 tunnustus myönnettiin Eero Pitkäselle Sonkajärven ja Sukevan alueelta. 7 Muut säännökset Liikelaitoksen johtamisessa ovat voimassa myös muut kaupungin toimielimiä koskevat johtosäännöt, mikäli liikelaitoksen johtosäännöstä ei muuta johdu. Liikelaitoksen henkilökunta Kajaanin Kaupunginteatterissa oli vuonna 2013 henkilöstöä 48,67 henkilötyövuosina mitattuna. Henkilökunnassa oli jonkin verran vaihtuvuutta johtuen vakituisten työntekijöiden eläkkeelle siirtymisistä ja virkavapauksista ja niistä johtuvista sijaisjärjestelyistä. Teatterin henkilökunta osallistui toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon viikkoja tuotantokokouksissa, taiteellisen jaoksen kokouksissa ja taiteellisissa seminaareissa. Työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi teatteri on tarjonnut henkilökunnalle viikoittain shindovenytys-tunnin ja sählyvuoron. Henkilökunta teki yhdistysten rahoittamana koulutusmatkan Berliiniin. Teatteri järjesti näyttelijöille pitkän hahmometodi koulutuksen, jonka lopuksi näyttelijät valmistivat Sovinto nimisen esityksen yhdessä Teatterin Tuki yhdistys ry:n ja näyttelijäyhdistyksen kanssa. Teatteri on laatinut kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän henkilöstösuunnitelman vuosille Sen mukaan teatterin henkilökunta vähenee vuoteen 2016 mennessä neljällä työpaikalla. Vähennys toteutetaan siten, että eläköitymisen kautta vapautuvista työpaikoista neljä jätetään täyttämättä. Suunnitelmakaudella teatterin henkilökunnasta eläkeiän saavuttaa yhteensä 9,5 työntekijää. Vapautuvista työpaikoista 5,5, paikkaa täytetään organisaation ulkopuolelta. Liikelaitoksen toimitilat Kajaanin Kaupunginteatteri toimii neljässä eri rakennuksessa. Teatterin suuri näyttämö ja puvusto ovat teatteritalossa. Aluenäyttämö ja suunnittelijoiden työhuoneet sijaitsevat Sissilinnassa. Lavastamo toimii Nuaskadulla teollisuuskylässä. Teatterin toimisto; teatterinjohtaja, hallinto ja markkinointi, siirtyi marraskuussa 2013 Kaukametsään musiikkiopistolta vuokrattuihin tiloihin. Teatterilla on käytössään kolme huonetta.

8 8 Sisäisen valvonnan järjestäminen, riskienhallinta ja tiedonkulku Kajaanin Kaupunginteatterin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Toiminnassa on noudatettu kaupungin konserniohjauksen säännöksiä, liikelaitoksen johtosääntöä ja omaa toimintasuunnitelmaa. Teatteritalon ja Sissilinnan näyttämöille on laadittu pelastautumissuunnitelmat. Teatterin toimintojen ja tilojen osalta on tehty riskien kartoitukseen ja vaarojen arviointiin liittyvä kartoitus. Jokaiselle näytelmälle tehdään työturvallisuussuunnitelma, näytelmän ensimmäisessä valmistavassa harjoituksessa tarkistetaan pelastautumissuunnitelma ja tehdään näytelmäkohtainen työsuojelutarkastus. Teatterin sisäistä toimintaa varten on laadittu kokouskäytännöt. Yhteisiä asioita käsitellään viikkokokouksissa, yleiskokouksissa ja seminaareissa. Tuotantojen toteutumisia seurataan tuotantokokouksissa. Henkilökunnalle on laadittu perehdyttämiskansio, kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kaupungin sähköpostin ja tietoverkon käyttöön. Teatterin sisällä toimii tyky-työryhmä. Teatterin tiedottamisesta päävastuu on teatterinjohtajalla. Ulkoista tiedotustoimintaa käytännön tasolla hoitaa markkinoija ja sisäistä tiedotustoimintaa talouspäällikkö ja lisäksi kukin työntekijä omiin työtehtäviinsä liittyvistä asioista. Teatterin toiminta, ohjelmisto ja taksat on esitelty teatterin kotisivuilla. Ensi-illoista, ohjelmistosta ja henkilökunnan vaihtumisista järjestetään tiedotustilaisuudet. Teatterin johtokunnan pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset laaditaan dynasty-ohjelmassa. Kajaanin Kaupunginteatteri on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitusta ja valtuustoa kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. Teatterin sisäistä talouden seurantaa hoitaa koko teatterin osalta talouspäällikkö ja kunkin osa-alueen osalta siitä vastuussa oleva työntekijä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Palvelustrategian toteutuminen Teatterissa oli vuonna 2013 kahdeksan ensi-iltaa. Koko vuoden katsojatavoitteesta toteutui 97 prosenttia, esityksiä oli noin 50 suunniteltua enemmän, pääsylipputuloista toteutui 112 %. Teatterin salien ja kiertueiden yhteenlaskettu täyttöaste oli n. 70 %, (Edellisen vuoden vastaava luku oli n. 70%). Suurin täyttöaste saavutettiin Liekeissä! Elvis-musikaalin esityksillä (92 %). Teatterisalin täyttöaste oli teatteritalolla 62 %, Sissilinnan näyttämöllä 67 % ja kiertueilla 113 % (Edellisen vuoden vastaavat luvut 46 %/ 75 %/136 %).

9 9 Vuoden 2013 lipputulotavoite ylittyi reilusti n euroa. Vuonna 2013 pääsylipputulot olivat ,45 euroa. Pääsylippukertymä on teatterin koko 100-vuotisen historian suurin. Menopuoli toteutui kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Ylijäämä oli yhteensä ,67 euroa. Olennaiset tapahtumat Teatterin toimintavuosi oli rauhallinen kaupunginvaltuuston tekemän toiminta-avustusta koskevan päätöksen ansiosta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti toiminta-avustuksen leikkaus pysyi eurossa vuoden 2009 tasosta. Taso on päätetty vuodelle 2013 sekä suunnitelmavuosille 2014 ja Liikelaitossopimuksen mukaan teatterin toiminta-avustus päätetään aina kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Esitystoiminta Teatteritalon näyttämöllä oli vuonna 2013 neljä isoa ensi-iltaa. Heikki Törmi ohjasi Törmi, Pakalén & työryhmän valmistaman tanssiesityksen Enkeli, jossa lavalla esiintyivät kajaanilaiset nuoret tanssijat. Esitys toteutettiin yhteistyössä Kajaanin Tanssiteatterin, Routa-ryhmän, Kainuun ammattiopiston, Nuoren Teatterin ja Paltamon kansalaisopiston kanssa. Ilkka Laasonen ohjasi Marie Jonesin Kiviä taskussa näytelmän helmikuussa Esitys valmistettiin yhteistuotantona Kajaanin ja Kotkan kaupunginteattereiden kesken. Syyskauden 2013 avasi Hanna Kirjavaisen ohjaama Liekeissä! Elvis-musikaali. Musikaalista oli syksyn aikana yhteensä 34 esitystä. Lokakuussa valmistui Satu Rasilan tekstistä Eino Saaren ohjaamana kantaesitys Katoava maa. Lisäksi pienempinä tuotantoina toteutettiin Pakko nauraa teatteriklubi ja Punkkua ja puhetta klubi-illat. Sissilinnaan ja kiertueohjelmistoon valmistui kaksi uutta tuotantoa. Kevätkaudella alueteatterituottaja Sanna Heikkinen dramatisoi ja ohjasi Selma Lagerlöfin klassikkokirjaan Peukaloisen retket perustuvan samannimisen lastennäytelmän. Syyskuussa teatterinjohtaja Miko Jaakkola ohjasi, dramatisoi ja videosuunnitteli Sissilinnaan ja kiertueohjelmistoon Jostein Gaarderin romaanin pohjalta nuorille suunnatun näytelmän Sofian maailma. Edellisen vuoden tuotannoista ohjelmistossa jatkoivat Hanna Kirjavaisen ohjaus Markku Nummen romaanista Karkkipäivä, lastenesitys Punahilkka, teatterin edellisenä kesänä Runoviikoille yhdessä kahden kajaanilaisen musiikin ammattilaisen Eija-Riitta Airo-Karttusen ja Sampo Harrion kanssa tekemä musiikkiesitys Ikuinen nuoruus, Esko Vatula, Antti Hovilaisen ja Perttu Hallikaisen toteuttama Seitsemän veljestä lukudraama, Teija Töyryn kirjoittama ja esittämä Tantta Tonttu ja Anna Krogeruksen kirjoittama ja Eero-Tapio Vuoren ohjaama, lasten pahoinvoinnista kertova näytelmä Paha lapsi. Paha lapsi on saanut kolmena vuotena opetus- ja kulttuuriministeriöltä vientitukea, johon liittyi vierailu Edinburghin Fringe-teatterifestivaaleille vuonna Henkilökunta valmisti lisäksi perinteisen vappukonsertin. Teatteri oli mukana kahdessa yhteistuotannossa, joita olivat Enkeli-tanssiproduktio ja Kiviä taskussa näytelmä. Lisäksi teatteri toteutti yhteistyössä psykologi Risto Lappeteläisen kanssa peruskoulujen ja lastentarhojen opettajille suunnatun Kyllä koulu hoitaa koulutuspaketin. Ja teatteri oli mukana toteuttamassa Eino Leino talolle

10 Paltaniemen teatterin ensi-esitystä Kivesjärveläiset, jonka ohjaajana toimi teatterin näyttelijä Anne Ballini. Teatterissa oli neljä vierailuesitystä. Topi Mikkola vieraili Rosa Liksomin kirjoittamalla ja Jani Mannisen ohjaamalla Reidar Särestöniemen elämään pohjautuvalla Reitari-monologilla. Rospuutto-ryhmä vieraili näytelmällä selviytymistarinoita ja Teatteri Takomo Milja Sarkolan näytelmällä Perheenjäsen. Syksyllä teatterin pienellä näyttämöllä esitettiin Suomen näyttelijäliitto 100 vuotta juhlavuoden nimikkonäytelmä Hannes Kilpi Juha Hurme: Fosforinhohtoinen lurjus. 10 Yleisötyö ja teatterikasvatus Teatteriesitysten lisäksi alueteatteri järjesti laaja-alaisesti yleisötyötä ja teatterikasvatusta. Alueteatterin esityksiin Punahilkka ja Peukaloisen retket liittyi yleisötyöpaketit, joiden avulla opettajat ja ryhmäohjaajat pystyivät purkamaan esityskokemusta lasten kanssa. Teatteri on mukana Kajaanin kaupungin hallinnoimassa Kulttuuripolku hankkeessa, Teatterin kohderyhmänä hankkeessa ovat kaikki Kajaanin 6-luokkalaiset, joille teatteri järjestää vuosittain teatteriin liittyvää toimintaa esimerkiksi näytelmän katsomisen, esittelykierrosten tai työpajojen muodossa. Teatteri järjesti yhdessä kaupungin kanssa teatterikerhon peruskoulun 3-6 luokkalaisille lapsille. Kerhon vetäjänä toimi alueteatterituottaja Sanna Heikkinen ja hänen sijaisensa Karoliina Kuvaja. Lisäksi alueteatterituottaja piti teatterikurssin maahanmuuttajille. Teatterinjohtaja ja alueteatterituottaja vetivät Kainuun alueen peruskoulun opettajille suunnattua koulutuksellista näyttämöprojektia Ope-teatteri. Teatteri, Haapaveden opisto ja Oulun läänin taidetoimikunta järjesti neljännen kerran koulutusviikonlopun Oulun läänin teatteriharrastajille. Kouluttajina oli teatterin alueryhmä. Teatteri oli mukana toteuttamassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koulutuksellista harrastajateatterikatselmusta Kuusamossa. Teatteri järjesti yhteistyössä Teatterin Tukiyhdistys ry:n kanssa näytelmien Karkkipäivä, Enkeli, Katoava maa ja Sovinto esitysten yhteydessä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi teatterin alueryhmä oli mukana tuottamassa paikallisten toimijoiden kanssa useita tapahtumia, joko sisällöntuottajana tai järjestäjänä. Yhteistyötä tapahtumajärjestelyissä tehtiin muun muassa Kainuun ammattiopiston kulttuuri- ja luonnonvara-alan Lumimiilu-tapahtumassa sekä Kulttuuriosuuskunta G-Voiman järjestämässä Kajaanin Teatteritapaamisessa. Lisäksi henkilökunta toimi myös vuoden aikana useissa erilaisissa konsultointi- ja opastustehtävissä muun muassa alueen harrastajateattereille. Tuleva kehitys Vuosien talousarvioissa kaupungin toiminta-avustuksen leikkaus on euroa vuoden 2009 tasosta. Indeksikorotukset on jäädytetty. Toiminnan sopeuttaminen tulee jatkumaan tulevina vuosina, mutta leikkauksesta huolimatta

11 teatteri jatkaa edelleen toimintaansa johtosäännössä määrätyllä tavalla eli tuottaa teatteriesityksiä Kajaanissa ja entisen Oulun läänin alueella. Toiminta-avustuksen leikkaus näkyy teatterilla, niin että tällä hetkellä teatterissa on meneillään voimakas toimintarakenteen uudistus. Tuotantojen määrä pyritään saamaan vastaamaan vähentyneitä resursseja. Tuotantoja on vähennetty ja tarvittavat lisätuotannot tullaan tekemään yhteistöillä. Lipputulotavoite ja esitysmäärä pyritään pitämään entisellä tasolla. Jotta tämä olisi mahdollista teatterin esitysten rotaatio on saatava suuremmaksi, mutta koska tuotantoresurssit eivät tähän enää riitä, on tarvittavat lisätuotannot pyrittävä tekemään yhteistyötuotantoina. Henkilöstöresurssien väheneminen aiheuttaa myös isoja muutoksia tuotantotavoissa. Käytännössä alueteatterin esitystoimintaa lisätään, jotta katsojamäärät pysyisivät vaaditulla tasolla. Merkittävä osa teatterin katsojista tulee kiertue-esityksistä, kun taas suurempi prosentti lipputuloista saadaan teatteritalon esityksillä. Ohjelmistopolitiikassa keskitytään monipuolisesti ajankohtaisiin ja tämän alueen ihmisiä puhutteleviin näytelmiin, niin draamoihin, komedioihin kuin musiikkipainotteisiin näytelmiin. Lipputulotavoitteen nousu (v. 2010) tulee tulevaisuudessa näkymään ohjelmistossa aika ajoin myös kevyempinä ohjelmistovalintoina. Taiteellinen taso ja laatu, josta teatteri tunnetaan ympäri Suomen, pyritään pitämään yhtä korkeana kuin tähänkin saakka. Alueteatterityössä panostetaan lasten ja nuorten esityksiin ja yleisötyön lisäämiseen. Tulevaisuudessa pyritään löytämään ratkaisu teatterin tilaongelmiin. Teatteritalon kunto on heikko, näyttelijöiden pukuhuoneita on liian vähän, varastotilat ovat olemattomat, ilmanlaatu on huono, yleisötilan lattia kaipaa uusimista ja näyttämön tekniset ratkaisut eivät kaikilta osin täytä työturvallisuusmääräyksiä. Sissilinnan näyttämön kunto on välttävä, pukuhuonetilat ja sosiaaliset tilat ovat maan alla, työhuoneet puuttuvat, varastotilat ovat ahtaat ja liian pienet ja teatterisalin ilmastointi on äänekäs ja riittämätön. Lisäksi hajallaan olevat työtilat kuormittavat henkilökuntaa ja vaikuttavat työssä jaksamiseen. Saman katon alla toiminen lisäisi teatterin tehokkuutta maksimissaan jopa 50 %. Tilatyöryhmä on raportissaan esittänyt, että teatteri saisi tulevaisuudessa lisätiloja kaupungintalolta. Tämä yhdessä olemassa olevien tilojen remontin kanssa ratkaisisi tilapäisesti edellä mainittuja ongelmia. Vuonna 2015 ja tulevina vuosina kiinnitetään erityistä huomiota henkilökunnan työhyvinvointiin. Jatkuvan epävarmuuden alla työskenteleminen on uuvuttanut henkilöstöä, eikä resurssien pieneneminen tule helpottamaan tilannetta. Henkilökunnalle pyritään järjestämään jatkossakin muun muassa ulkopuolista työnohjausta Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos Toiminnalliset tavoitteet Teatterissa on viisi eri kohderyhmille suunnattua ensi-iltaa, joista kaksi on kiertue-esityksiä ja joista yksi on yhteistuotanto. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Teatterissa oli kahdeksan ensi-iltaa, joista kaksi oli kiertue-esityksiä ja kaksi yhteistuotantoja. Toteuma ja poikkeamien perustelut

12 12 Esityksissä huomioidaan monipuolisesti eri kohderyhmät. Markkinoinnissa pyritään näkyvyyden lisäämiseen resurssien heiketessä sekä jatketaan jo aloitettua yhteismarkkinointia muiden kulttuuritoimijoiden ja matkailualan yrittäjien kanssa. Kaukametsän kanssa pyritään paketoimaan teatteriesityksiä osaksi kokous- ja kongressitoimintaa. Esityksissä huomioitiin eri kohderyhmät; lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset, ryhmät. Teatteri osallistui kaupungin ja matkailualan yrittäjien yhteismarkkinointiin. Teatteriesityksien paketoiminen Kaukametsän seminaareihin ei vielä onnistunut mutta yhteistyön uskotaan lisääntyvän tulevina vuosina. Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Teatterissa tehdään muutoksia, joita henkilöstösuunnitelman aiheuttamat sopeuttamistoimet vaativat ja toiminta sopeutetaan pysyvästi tasapainottamisohjelman aiheuttamiin muutoksiin. Kehityskeskustelut käydään 100-prosenttisesti koko henkilökunnan kanssa ja tehtävänkuvat tarkistetaan vastaamaan organisaatiomuutosten aiheuttamia toimenkuvien laajennuksia. Teatterin tilakysymyksessä laaditaan pitkän tähtäyksen suunnitelma niistä tiloista joissa teatteri tulee toimimaan tulevaisuudessa. Esityskaarien lyhentyessä teatteri tuottaa tarvittavat lisäensi-illat yhteistyössä muiden teattereiden kanssa. Tuotantorakennetta muutetaan niin että yhteistöistä tulee kiinteä osa teatterin toimintaa. Vähentyneet henkilöstöresurssit saatetaan vastaamaan uutta tuotantorakennetta. Nuorten työllistämisrahoista haetaan lisäresursseja. Henkilöstön aikaansaannoskyky Koko henkilöstön kanssa tehtävälle kolmivuotiselle työhyvinvointi-projektille pyritään löytämään rahoitus. Koulutussuunnitelmat eri henkilöstöryhmille saatetaan ajan tasalle. Mittarit Toteuma ja poikkeamien perustelut Teatterissa on henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaksi tointa täyttämättä. Kehityskeskustelut on käyty 80-prosenttisesti. Teatterin tilakysymys oli esillä toiminnan suunnittelussa ja johtokunta antoi teatterin johdolle tehtäväksi laatia pitkän tähtäimen tilasuunnitelma vuoden 2014 aikana. Vuonna 2013 tehtiin kaksi yhteistuotantoa. Teatteri aloitti yhteistyön Joensuun Teatterin kanssa, yhteistuotanto valmistui vuoden alussa Teatteri on mukana pohjoisten teattereiden vuosina toteutettavassa yhteistuotannossa. Teatterissa oli nuoria heidän opiskeluihinsa liittyvässä työharjoittelussa. Toteuma ja poikkeamien perustelut Hankkeelle haettiin Ely-keskukselta avustusta mutta päätös oli kielteinen. Hankesuunnittelua jatkettiin. Avustusta haetaan uudelleen v Toteuma ja poikkeamien perustelut Henkilöstö, HTV (48) Myydyt liput Työyhteisön toimivuus (1-4) 2 ei mitata Kehityskeskustelut käyty (1-4) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100), vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt ja sivutoimiset pl. sopimuspalomiehet, ei harjoittelijat eikä oppisopimuksella olevat Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelmaosa TA 2013 TP 2013 Poikkeama alkuperäinen Liikevaihto

13 13 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeyli-, alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma

14 14 LIIKEVAIHTO , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot , ,81 Tuet ja avustukset , ,10 Tuet ja avustukset kunnalta , ,00 Tuet ja avustukset opetusministeriöltä , ,00 Tuet muilta , , ,00 Aktivoidut tuet Materiaalit ja palvelut , ,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,16 Palvelujen ostot , ,34 Henkilöstökulut , ,97 Palkat ja palkkiot , ,65 Palkat ja palkkiot , ,31 Henkilöstökorvaukset , ,66 Henkilösivukulut , ,32 Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , ,02 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , ,29 Avustukset , ,87 Vuokrat , ,69 Muut toimintakulut , ,73 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,71 Rahoitustuotot ja kulut , ,32 Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 18,42 107,29 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -797,46-441,61 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,03 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia , ,03 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,03 Liikelaitoksen tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % / Kunnan sijoittaman pääoman tuotto % 4,53-17,42 Voitto, % 20,30-22,13 Rahoituslaskelma

15 15 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,71 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut , ,32 Tulorahoituksen korjauserä 0,00 400,00 Toiminnan rahavirta , ,79 Investointien rahavirta ,00 Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Investointien rahavirta -2477,00 400,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset ,80 Saamisten muutos kunnalta ,20 Saamisten muutos muilta , ,62 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,97 Korottomien velkojen muutos muilta , ,95 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,01 Rahoituksen rahavirta , ,01 Rahavarojen muutos , ,78 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,88 Rahavarat , ,66 Rahavarojen muutos yhteensä , ,78 Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut Kassan riittävyys (pv) 0,83 79 (Teatterilla on käytettävissään kaupungin konsernitilin varat maksuvalmiutensa turvaamiseen) Quick ratio ja Current ratio 1,76 ja 1,76 1,49 ja 1,49 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Tase

16 16 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,93 Aineettomat hyödykkeet 0 0,00 0 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,93 Kiinteät rakenteet ja laitteet 321,21 360,15 Koneet ja kalusto , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,83 Pitkäaikaiset saamiset ,28 0,00 Konsernisaamiset ,28 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,95 Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,17 Siirtosaamiset , ,63 Rahat ja pankkisaamiset 6 634, ,88 Kassatilit 6 634, ,50 Maksuliiketilit ,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,04 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,07 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,03 VIERAS PÄÄOMA , ,72 Lyhytaikainen , ,72 Ostovelat , ,17 Muut velat , ,16 Siirtovelat , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 Liikelaitoksen taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 44,44 35,06 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,52 16,77 Kertynyt yli/-alijäämä Liikelaitoksen tunnuslukujen selitykset

17 17 TULOSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. RAHOITUSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhyt-aikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5. Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimi-alojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1 2, heikko: alle 1. TASEEN tunnuslukuja ovat: Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta ja avustuksesta kunnalta/kuntayhtymältä. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

18 18 3. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen taseessa oman pääoman muodostaa peruspääoma euroa ja edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä ,04 euroa. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen tilikauden tulos osoittaa ylijäämää ,67 euroa. Johtokunnan esitys Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta esittää Kajaanin kaupunginvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,67 euroa kirjataan Kajaanin Kaupunginteatterin taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille. Liikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2013 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

19 19 Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot tehtäväalueittain Pääsylipputulot , ,88 Myyntituotot , ,50 Kaupungin toiminta-avustus , ,00 Valtion tuki , ,00 Muut avustukset , ,10 Aktivoidut tuet ja asetukset ,00 0,00 Muut toimintatulot , ,81 Yhteensä , ,29 Valtiontuki Htv-perusteinen valtionosuus , Harkinnanvarainen alueteatteriavustus , ,00 Harkinnanvar.avustus Pahaan lapseen , ,00 Harkinnanvar.avustus langatt.mikrofon ,00 0,00 Yhteensä , ,00 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajaanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ja poistomenetelmät ovat: Aineelliset hyödykkeet Poistoaika Poistomenetelmä Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 3-15 vuotta Tasapoisto Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

20 20 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineett.hyöd.Aineelliset hyödykkeet Muut Kiinteät Kuljetus- Muut Yhteensä pitkävaikut- rakenteet välineet koneet ja teiset menot ja laitteet kalusto euro euro euro euro euro Poistamaton hankintameno 00,00 360, , , , Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirto erien välillä Tilikauden poisto 00,00-38, , , ,01 Arvonalentumiset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno ,00 321, , , ,92 Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Muut saamiset Nordea-pankkitilin lopetussaldo 0, ,74 Yhteens ä 0, ,74 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset OKM:n langattomien mikrofonien avustus ,00 0,00 Kelan korvaus työterveyshuollosta , ,74

21 21 Muut siirtosaamiset , ,89 Yhteens ä , ,63 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,07 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,03 Oma pääoma yhteensä , ,04 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Lomapalkkavelka , ,93 muut siirtovelat , ,93 Yhteensä , ,86 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasing-vastuut arvonlisäveroineen Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,61 Myöhemmin maksettavat , ,55 Yhteensä , ,16 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos työllistää noin 50 henkilöä. Henkilöstö Henkilöstön määrä henkilötyövuosina sisältävät vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt, oppisopimussuhteiset ja iltatyöntekijät. Määrät eivät sisällä harjoittelijoita eikä palkattomalla vapaalla olevia henkilöitä.

22 22 Henkilöstö htv, kaupungin tilasto 2013 hlö 2012 hlö Vakinaiset, kokoaikaiset 36,40 39,10 Määräaikaiset 12,06 8,73 Työllistetyt 0,21 0,21 Oppisopimussuhteiset 0,00 0,00 Yhteensä 48,67 48,04 5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tase-erittelyt Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Tilinpäätös sähköinen arkisto sähköinen arkisto paperi sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sidottu kirja TOSITELAJIT AF Poistokirjaukset BA Konekieliset tiliotetapahtumat BM Ostomaksut (automaattiset) DV Myyntisuoritukset (viitteelliset) DZ Myyntisuoritukset (manuaaliset) KR Toimittajat-lasku (Rondo) KT Toimittajat-tasaus M1 Liittymä kassajärjestelmä M3 Liittymä ProExcellent RV Laskun siirto (myyntilaskut) SA Muistiotositteet SB Muistiotositteet, sisäiset myyntilaskut SC Käteisalennusten kirjaus ST Pääkirjatilien tasaus

23 23 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kajaanissa Johtokunta: Timo Krogerus, puheenjohtaja Anja Hongisto, varapuheenjohtaja Inna Pyykkönen Ritva Kivilahti Veikko Leinonen Leena Manner Tiina Siltala Miko Jaakkola, liikelaitoksen johtaja Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen Kajaanissa päivänä kuuta 2014 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, JHTT-yhteisö

24 Antti Kääriäinen 24

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2015

Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2015 1 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos Tilinpäätös 2015 Janne Kinnunen ja Eino Saari: Tänään koulun jälkeen Kuva: Ia Samoil 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ORIPÄÄN KUNTA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Toteutuma 1.1. - 31.12.2015 Liikevaihto Myyntituotot 209 735,43 Maksutuotot 594,09 Muut korvaukset 39 232,27 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot