Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2013. Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil"

Transkriptio

1 1 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos Tilinpäätös 2013 Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil

2 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous 3 Liikelaitoksen hallinto 4 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta 6 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 7 Talousarvion toteutuminen 12 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liikelaitoksen tuloslaskelma 12 Liikelaitoksen rahoituslaskelma 13 Liikelaitoksen tase 14 3 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Johtokunnan esitys 17 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 17 Tuloslaskelman liitetiedot 18

3 3 Taseen liitetiedot 19 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 20 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 20 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat ja tositelajit 21 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätöksen allekirjoitus TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri on perustettu Teatteri toimi kannatusyhdistyspohjaisena teatterina vuoteen 1978 saakka ja se kunnallistettiin Vuoden 2008 alusta alkaen teatteri on toiminut Kajaanin kaupungin kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitostamisen tavoitteena oli mahdollistaa teatterin toiminnan pitempiaikainen suunnittelu usealle vuodelle sovittavan taloussuunnitelman pohjalta ja antaa teatterille itsenäisempi asema ja vastuu tuloksesta, mikä motivoisi henkilöstöä entistä parempiin tuloksiin. Kajaanin Kaupunginteatterin toiminta ei ole lakisääteistä mutta teatterin saaman valtiontuen perusteet on määritelty teatteri- ja orkesterilaissa (730/2002). Lain mukaan Teattereille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) ja teatteri- ja orkesterilaissa säädetään. Lisäksi teatteri saa opetusministeriön vuosittain päättämää harkinnanvaraista valtionavustusta alueteatteritoiminnan toteuttamiseen.

4 4 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen perustehtävänä on tuottaa laadukkaita teatteriesityksiä ja kulttuuritapahtumia kajaanilaisille, kainuulaisille ja alueteatterin kautta entisen Oulun läänin alueelle. Esitysten kautta teatteri parantaa kajaanilaisten elämänlaatua ja henkistä hyvinvointia, se lisää yhteisöllisyyden tunnetta sekä vahvistaa alueellista identiteettiä. Teatteri tukee myös kaupungin matkailuelinkeinoja, toimii vetovoimatekijänä koulutettujen osaajien saamiseksi Kajaaniin sekä rakentaa Kajaanin imagoa kulttuurikaupunkina. Kajaanin Kaupunginteatteri on identiteetiltään vahvasti alueteatteri, joka pyrkii takaamaan tasa-arvoisen ja monipuolisen teatteripalvelujen saavutettavuuden kaikille kohderyhmille Kajaanin kaupungissa ja alueteatterin kautta koko alueen asukkaille. Alueteatterin ohjelmistossa huomioidaan erityisesti lapset, nuoret sekä vanhukset, teatteritalon puolella pääpaino on aikuiskatsojissa. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri on yksi maamme viidestä alueteatterista. Kajaanin Kaupunginteatteri haluaa viedä teatterielämyksiä niiden ihmisten luo, jotka eivät välttämättä omin neuvoin pääse teatterin kotiesityksiä katsomaan. Teatterin vuosittaisista esitysmääristä alueteatteri-esityksiä on noin kolmannes. Se tarkoittaa noin sataa kiertue-esitystä vuodessa. Esitystoiminnan lisäksi alueteatteritoimintaan luetaan kuuluvaksi teatterikasvatus, yleisötyö ja tapahtumien tuottaminen. Alueteatteritoiminta on harvaan asutulla alueella teatterille luontainen tapa toimia ja kerätä laajempia yleisöjä. Yli puolivuosisataisen olemassaolonsa aikana alueteatterista on muodostunut teatterille yksi sen ydintoimintamalleista sekä henkisesti että taloudellisesti. Vuonna 2013 liikelaitoksen menot rahoitettiin Kajaanin Kaupunginteatterin asiakkailta perityillä pääsymaksuilla, tila- ja laitevuokrilla, valtionosuudella, harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla ja kaupungin toiminta-avustuksella. Vuonna 2013 pääsylipputulot olivat ,45 euroa. Pääsylippukertymä on teatterin koko 100-vuotisen historian suurin. Tulot jakautuivat omiin tuloihin 12 %, kaupungin avustukseen 41 % ja valtion tukeen 47 %. Teatteri saa henkilötyövuosien määrään perustuvaa valtionosuutta. Teatterin tavoitteena on ollut pitää valtionosuuden määrä nykyisellä tasolla. Se on tähän asti turvattu säilyttämällä toteutuneet henkilötyövuodet 50 henkilötyövuoden tasolla. Vuonna 2013 teatteri sai valtionosuutta 47 henkilötyövuoden verran. Toteutuneissa ja opetusministeriön valtionosuuden laskentaperusteena olevissa henkilötyövuosissa on aina muutaman henkilötyövuoden ero, yksikään teatteri ei saa todellisia henkilötyövuosia vastaavaa valtionosuutta. Vuonna 2013 valtionosuus oli euroa. Jatkossa valtionosuuden määrään tulee vaikuttamaan henkilötyövuosien lisäksi teatterin toiminta-alueellaan tekemän kiertue-toiminnan, yhteistuotantojen, yleisötyön ja teatterikasvatuksen määrä. Harkinnanvaraista valtion alueteatteriavustusta teatteri sai vuonna Alueteatteriavustuksen saamisen tärkeimpänä takeena on kiertue-esitysten määrä. Opetusministeriön alueteatterin perustamista koskevan päätöksen ohjeiden mukaan alueteatteritoiminnan piirissä olevan teatterin tulee suunnata huomattava osa teatterin palveluksista sijaintikunnan ulkopuolelle siten, että teatteri tekee vierailuja ja edistää yleisökuljetuksia Kajaanin esityksiin.

5 5 Teatteri sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuonna 2013 erityisavustusta euroa käytettäväksi Paha lapsi näytelmän esittämiseen Edinburghin Fringe-teatterifestivaaleilla elokuussa Lisäksi teatteri sai langattomien mikrofonien uusimiseen opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista avustusta euroa. Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2013 oli Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen kuudes toimintavuosi ja samalla Kajaanin Kaupunginteatterin 107. toimintavuosi. Kajaanin Kaupunginteatteri on toiminut täyskunnallisena teatterina ja alueteatterina 35 vuotta. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitos toimii kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaperiaatteella tulosvastuullisesti ja päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (519/2007) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja talouden hoidosta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä Kajaanin Kaupunginteatterin johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista yksi valitaan alueteatterineuvottelukunnan jäsenistä ja kaksi valitaan henkilökunnan esityksestä. kuudelle varsinaiselle jäsenelle valitaan varajäsenet. Henkilökunnan edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Johtokunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan oman edustajansa, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallituksen edustajana toimi vuonna 2013 Vesa Kaikkonen. Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja ja hänen estyneenä ollessaan teatterin talouspäällikkö. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.

6 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta vuonna 2013: 6 Jäsenet: Timo Krogerus, puheenjohtaja Anja Hongisto, varapuheenjohtaja Veikko Leinonen Ritva Kivilahti Inna Pyykkönen Sisko Isokoski, alueteatterineuvottelukunta Esko Vatula, näyttelijöiden edustaja Tiina Siltala, muun henkilökunnan edustaja Vesa Kaikkonen, kh:n edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Veli-Matti Karppinen Riikka Kähkönen Ville Hiljanen Mikko Jyrinki Seija Heikkinen Leena Manner Satu Lipponen Minna Hyvönen Kajaanin Kaupunginteatterin sisäinen hallinto Kajaanin Kaupunginteatterin toimintaa johtaa liikelaitoksen johtajana toimiva teatterinjohtaja. Teatterinjohtajan valitsee kaupunginhallitus kuultuaan liikelaitoksen johtokuntaa ja teatterin henkilökuntaa. Teatterinjohtajan apuna toiminnan hoitamisessa ja kehittämisessä ja asioiden valmistelussa toimivat johtoryhmä ja taiteellinen jaos. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja ja jäseninä talouspäällikkö, käyttöpäällikkö, tiedotuksen ja markkinoinnin edustaja, näyttelijöiden edustaja, muun henkilökunnan edustaja ja näyttelijöiden ja muun henkilökunnan luottamusmiehet. Taiteellisen jaoksen puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja. Taiteelliseen jaokseen on nimetty edustajat kustakin ammattiryhmästä mutta kokouksiin saavat halutessaan osallistua kaikki työntekijät. Nimettyinä jäseninä ovat dramaturgi, ohjaaja, kapellimestari, lavastaja, pukusuunnittelijat, näyttelijöiden ja muun henkilökunnan edustajat, tiedottaja, markkinoija sekä talouspäällikkö. Lisäksi käytännön asioiden hoitamisessa on apuna järjestelyryhmä, yleiskokoukset ja seminaarit. Alueteatterineuvottelukunta Opetusministeriön antaman alueteatterin perustamista koskevan päätöksen mukaan alueteatteritoiminnan piiriin tulevan teatterin tulee luoda kiinteät ja toimivat yhteydet alueen kuntiin. Teatterin pitää asettaa kuntien nimeämistä teatteriasiamiehistä tai muista kuntien nimeämistä teatterialan asiantuntemusta edustavista henkilöistä teatterille neuvoa-antava neuvottelukunta. Kajaanin Kaupunginteatterissa on toiminut entisen Oulun läänin alueen kuntien edustajista ja teatterin edustajista koostuva alueellinen neuvottelukunta. Vuosien varrella alueellisen neuvottelukunnan rinnalle oli syntynyt esitysten markkinoinnin tueksi alueteatteriasiamiesverkosto. Vuoden 2011 lopussa alueellinen neuvottelukunta ja alueteatteriasiamiesverkosto yhdistettiin ja nimi muutettiin alueteatterineuvottelukunnaksi. Alueteatterineuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kerran Kajaanissa ja kerran neljässä seutukunnassa, Kestilässä (Siikalatva), Nivalassa (Nivala-Haapajärvi-Ylivieska), Raahessa ja Iissä (Oulun seudun ja Oulunkaari),

7 Alueteatterineuvottelukunta myöntää vuosittaisessa tapaamisessa tunnustuksen henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti alueteatterin hyväksi sekä edesauttanut tasavertaisuuden, saavutettavuuden ja yhteistyön toteutumista alueellaan. Vuonna 2013 tunnustus myönnettiin Eero Pitkäselle Sonkajärven ja Sukevan alueelta. 7 Muut säännökset Liikelaitoksen johtamisessa ovat voimassa myös muut kaupungin toimielimiä koskevat johtosäännöt, mikäli liikelaitoksen johtosäännöstä ei muuta johdu. Liikelaitoksen henkilökunta Kajaanin Kaupunginteatterissa oli vuonna 2013 henkilöstöä 48,67 henkilötyövuosina mitattuna. Henkilökunnassa oli jonkin verran vaihtuvuutta johtuen vakituisten työntekijöiden eläkkeelle siirtymisistä ja virkavapauksista ja niistä johtuvista sijaisjärjestelyistä. Teatterin henkilökunta osallistui toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon viikkoja tuotantokokouksissa, taiteellisen jaoksen kokouksissa ja taiteellisissa seminaareissa. Työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi teatteri on tarjonnut henkilökunnalle viikoittain shindovenytys-tunnin ja sählyvuoron. Henkilökunta teki yhdistysten rahoittamana koulutusmatkan Berliiniin. Teatteri järjesti näyttelijöille pitkän hahmometodi koulutuksen, jonka lopuksi näyttelijät valmistivat Sovinto nimisen esityksen yhdessä Teatterin Tuki yhdistys ry:n ja näyttelijäyhdistyksen kanssa. Teatteri on laatinut kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän henkilöstösuunnitelman vuosille Sen mukaan teatterin henkilökunta vähenee vuoteen 2016 mennessä neljällä työpaikalla. Vähennys toteutetaan siten, että eläköitymisen kautta vapautuvista työpaikoista neljä jätetään täyttämättä. Suunnitelmakaudella teatterin henkilökunnasta eläkeiän saavuttaa yhteensä 9,5 työntekijää. Vapautuvista työpaikoista 5,5, paikkaa täytetään organisaation ulkopuolelta. Liikelaitoksen toimitilat Kajaanin Kaupunginteatteri toimii neljässä eri rakennuksessa. Teatterin suuri näyttämö ja puvusto ovat teatteritalossa. Aluenäyttämö ja suunnittelijoiden työhuoneet sijaitsevat Sissilinnassa. Lavastamo toimii Nuaskadulla teollisuuskylässä. Teatterin toimisto; teatterinjohtaja, hallinto ja markkinointi, siirtyi marraskuussa 2013 Kaukametsään musiikkiopistolta vuokrattuihin tiloihin. Teatterilla on käytössään kolme huonetta.

8 8 Sisäisen valvonnan järjestäminen, riskienhallinta ja tiedonkulku Kajaanin Kaupunginteatterin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Toiminnassa on noudatettu kaupungin konserniohjauksen säännöksiä, liikelaitoksen johtosääntöä ja omaa toimintasuunnitelmaa. Teatteritalon ja Sissilinnan näyttämöille on laadittu pelastautumissuunnitelmat. Teatterin toimintojen ja tilojen osalta on tehty riskien kartoitukseen ja vaarojen arviointiin liittyvä kartoitus. Jokaiselle näytelmälle tehdään työturvallisuussuunnitelma, näytelmän ensimmäisessä valmistavassa harjoituksessa tarkistetaan pelastautumissuunnitelma ja tehdään näytelmäkohtainen työsuojelutarkastus. Teatterin sisäistä toimintaa varten on laadittu kokouskäytännöt. Yhteisiä asioita käsitellään viikkokokouksissa, yleiskokouksissa ja seminaareissa. Tuotantojen toteutumisia seurataan tuotantokokouksissa. Henkilökunnalle on laadittu perehdyttämiskansio, kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kaupungin sähköpostin ja tietoverkon käyttöön. Teatterin sisällä toimii tyky-työryhmä. Teatterin tiedottamisesta päävastuu on teatterinjohtajalla. Ulkoista tiedotustoimintaa käytännön tasolla hoitaa markkinoija ja sisäistä tiedotustoimintaa talouspäällikkö ja lisäksi kukin työntekijä omiin työtehtäviinsä liittyvistä asioista. Teatterin toiminta, ohjelmisto ja taksat on esitelty teatterin kotisivuilla. Ensi-illoista, ohjelmistosta ja henkilökunnan vaihtumisista järjestetään tiedotustilaisuudet. Teatterin johtokunnan pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset laaditaan dynasty-ohjelmassa. Kajaanin Kaupunginteatteri on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitusta ja valtuustoa kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. Teatterin sisäistä talouden seurantaa hoitaa koko teatterin osalta talouspäällikkö ja kunkin osa-alueen osalta siitä vastuussa oleva työntekijä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Palvelustrategian toteutuminen Teatterissa oli vuonna 2013 kahdeksan ensi-iltaa. Koko vuoden katsojatavoitteesta toteutui 97 prosenttia, esityksiä oli noin 50 suunniteltua enemmän, pääsylipputuloista toteutui 112 %. Teatterin salien ja kiertueiden yhteenlaskettu täyttöaste oli n. 70 %, (Edellisen vuoden vastaava luku oli n. 70%). Suurin täyttöaste saavutettiin Liekeissä! Elvis-musikaalin esityksillä (92 %). Teatterisalin täyttöaste oli teatteritalolla 62 %, Sissilinnan näyttämöllä 67 % ja kiertueilla 113 % (Edellisen vuoden vastaavat luvut 46 %/ 75 %/136 %).

9 9 Vuoden 2013 lipputulotavoite ylittyi reilusti n euroa. Vuonna 2013 pääsylipputulot olivat ,45 euroa. Pääsylippukertymä on teatterin koko 100-vuotisen historian suurin. Menopuoli toteutui kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Ylijäämä oli yhteensä ,67 euroa. Olennaiset tapahtumat Teatterin toimintavuosi oli rauhallinen kaupunginvaltuuston tekemän toiminta-avustusta koskevan päätöksen ansiosta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti toiminta-avustuksen leikkaus pysyi eurossa vuoden 2009 tasosta. Taso on päätetty vuodelle 2013 sekä suunnitelmavuosille 2014 ja Liikelaitossopimuksen mukaan teatterin toiminta-avustus päätetään aina kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Esitystoiminta Teatteritalon näyttämöllä oli vuonna 2013 neljä isoa ensi-iltaa. Heikki Törmi ohjasi Törmi, Pakalén & työryhmän valmistaman tanssiesityksen Enkeli, jossa lavalla esiintyivät kajaanilaiset nuoret tanssijat. Esitys toteutettiin yhteistyössä Kajaanin Tanssiteatterin, Routa-ryhmän, Kainuun ammattiopiston, Nuoren Teatterin ja Paltamon kansalaisopiston kanssa. Ilkka Laasonen ohjasi Marie Jonesin Kiviä taskussa näytelmän helmikuussa Esitys valmistettiin yhteistuotantona Kajaanin ja Kotkan kaupunginteattereiden kesken. Syyskauden 2013 avasi Hanna Kirjavaisen ohjaama Liekeissä! Elvis-musikaali. Musikaalista oli syksyn aikana yhteensä 34 esitystä. Lokakuussa valmistui Satu Rasilan tekstistä Eino Saaren ohjaamana kantaesitys Katoava maa. Lisäksi pienempinä tuotantoina toteutettiin Pakko nauraa teatteriklubi ja Punkkua ja puhetta klubi-illat. Sissilinnaan ja kiertueohjelmistoon valmistui kaksi uutta tuotantoa. Kevätkaudella alueteatterituottaja Sanna Heikkinen dramatisoi ja ohjasi Selma Lagerlöfin klassikkokirjaan Peukaloisen retket perustuvan samannimisen lastennäytelmän. Syyskuussa teatterinjohtaja Miko Jaakkola ohjasi, dramatisoi ja videosuunnitteli Sissilinnaan ja kiertueohjelmistoon Jostein Gaarderin romaanin pohjalta nuorille suunnatun näytelmän Sofian maailma. Edellisen vuoden tuotannoista ohjelmistossa jatkoivat Hanna Kirjavaisen ohjaus Markku Nummen romaanista Karkkipäivä, lastenesitys Punahilkka, teatterin edellisenä kesänä Runoviikoille yhdessä kahden kajaanilaisen musiikin ammattilaisen Eija-Riitta Airo-Karttusen ja Sampo Harrion kanssa tekemä musiikkiesitys Ikuinen nuoruus, Esko Vatula, Antti Hovilaisen ja Perttu Hallikaisen toteuttama Seitsemän veljestä lukudraama, Teija Töyryn kirjoittama ja esittämä Tantta Tonttu ja Anna Krogeruksen kirjoittama ja Eero-Tapio Vuoren ohjaama, lasten pahoinvoinnista kertova näytelmä Paha lapsi. Paha lapsi on saanut kolmena vuotena opetus- ja kulttuuriministeriöltä vientitukea, johon liittyi vierailu Edinburghin Fringe-teatterifestivaaleille vuonna Henkilökunta valmisti lisäksi perinteisen vappukonsertin. Teatteri oli mukana kahdessa yhteistuotannossa, joita olivat Enkeli-tanssiproduktio ja Kiviä taskussa näytelmä. Lisäksi teatteri toteutti yhteistyössä psykologi Risto Lappeteläisen kanssa peruskoulujen ja lastentarhojen opettajille suunnatun Kyllä koulu hoitaa koulutuspaketin. Ja teatteri oli mukana toteuttamassa Eino Leino talolle

10 Paltaniemen teatterin ensi-esitystä Kivesjärveläiset, jonka ohjaajana toimi teatterin näyttelijä Anne Ballini. Teatterissa oli neljä vierailuesitystä. Topi Mikkola vieraili Rosa Liksomin kirjoittamalla ja Jani Mannisen ohjaamalla Reidar Särestöniemen elämään pohjautuvalla Reitari-monologilla. Rospuutto-ryhmä vieraili näytelmällä selviytymistarinoita ja Teatteri Takomo Milja Sarkolan näytelmällä Perheenjäsen. Syksyllä teatterin pienellä näyttämöllä esitettiin Suomen näyttelijäliitto 100 vuotta juhlavuoden nimikkonäytelmä Hannes Kilpi Juha Hurme: Fosforinhohtoinen lurjus. 10 Yleisötyö ja teatterikasvatus Teatteriesitysten lisäksi alueteatteri järjesti laaja-alaisesti yleisötyötä ja teatterikasvatusta. Alueteatterin esityksiin Punahilkka ja Peukaloisen retket liittyi yleisötyöpaketit, joiden avulla opettajat ja ryhmäohjaajat pystyivät purkamaan esityskokemusta lasten kanssa. Teatteri on mukana Kajaanin kaupungin hallinnoimassa Kulttuuripolku hankkeessa, Teatterin kohderyhmänä hankkeessa ovat kaikki Kajaanin 6-luokkalaiset, joille teatteri järjestää vuosittain teatteriin liittyvää toimintaa esimerkiksi näytelmän katsomisen, esittelykierrosten tai työpajojen muodossa. Teatteri järjesti yhdessä kaupungin kanssa teatterikerhon peruskoulun 3-6 luokkalaisille lapsille. Kerhon vetäjänä toimi alueteatterituottaja Sanna Heikkinen ja hänen sijaisensa Karoliina Kuvaja. Lisäksi alueteatterituottaja piti teatterikurssin maahanmuuttajille. Teatterinjohtaja ja alueteatterituottaja vetivät Kainuun alueen peruskoulun opettajille suunnattua koulutuksellista näyttämöprojektia Ope-teatteri. Teatteri, Haapaveden opisto ja Oulun läänin taidetoimikunta järjesti neljännen kerran koulutusviikonlopun Oulun läänin teatteriharrastajille. Kouluttajina oli teatterin alueryhmä. Teatteri oli mukana toteuttamassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koulutuksellista harrastajateatterikatselmusta Kuusamossa. Teatteri järjesti yhteistyössä Teatterin Tukiyhdistys ry:n kanssa näytelmien Karkkipäivä, Enkeli, Katoava maa ja Sovinto esitysten yhteydessä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi teatterin alueryhmä oli mukana tuottamassa paikallisten toimijoiden kanssa useita tapahtumia, joko sisällöntuottajana tai järjestäjänä. Yhteistyötä tapahtumajärjestelyissä tehtiin muun muassa Kainuun ammattiopiston kulttuuri- ja luonnonvara-alan Lumimiilu-tapahtumassa sekä Kulttuuriosuuskunta G-Voiman järjestämässä Kajaanin Teatteritapaamisessa. Lisäksi henkilökunta toimi myös vuoden aikana useissa erilaisissa konsultointi- ja opastustehtävissä muun muassa alueen harrastajateattereille. Tuleva kehitys Vuosien talousarvioissa kaupungin toiminta-avustuksen leikkaus on euroa vuoden 2009 tasosta. Indeksikorotukset on jäädytetty. Toiminnan sopeuttaminen tulee jatkumaan tulevina vuosina, mutta leikkauksesta huolimatta

11 teatteri jatkaa edelleen toimintaansa johtosäännössä määrätyllä tavalla eli tuottaa teatteriesityksiä Kajaanissa ja entisen Oulun läänin alueella. Toiminta-avustuksen leikkaus näkyy teatterilla, niin että tällä hetkellä teatterissa on meneillään voimakas toimintarakenteen uudistus. Tuotantojen määrä pyritään saamaan vastaamaan vähentyneitä resursseja. Tuotantoja on vähennetty ja tarvittavat lisätuotannot tullaan tekemään yhteistöillä. Lipputulotavoite ja esitysmäärä pyritään pitämään entisellä tasolla. Jotta tämä olisi mahdollista teatterin esitysten rotaatio on saatava suuremmaksi, mutta koska tuotantoresurssit eivät tähän enää riitä, on tarvittavat lisätuotannot pyrittävä tekemään yhteistyötuotantoina. Henkilöstöresurssien väheneminen aiheuttaa myös isoja muutoksia tuotantotavoissa. Käytännössä alueteatterin esitystoimintaa lisätään, jotta katsojamäärät pysyisivät vaaditulla tasolla. Merkittävä osa teatterin katsojista tulee kiertue-esityksistä, kun taas suurempi prosentti lipputuloista saadaan teatteritalon esityksillä. Ohjelmistopolitiikassa keskitytään monipuolisesti ajankohtaisiin ja tämän alueen ihmisiä puhutteleviin näytelmiin, niin draamoihin, komedioihin kuin musiikkipainotteisiin näytelmiin. Lipputulotavoitteen nousu (v. 2010) tulee tulevaisuudessa näkymään ohjelmistossa aika ajoin myös kevyempinä ohjelmistovalintoina. Taiteellinen taso ja laatu, josta teatteri tunnetaan ympäri Suomen, pyritään pitämään yhtä korkeana kuin tähänkin saakka. Alueteatterityössä panostetaan lasten ja nuorten esityksiin ja yleisötyön lisäämiseen. Tulevaisuudessa pyritään löytämään ratkaisu teatterin tilaongelmiin. Teatteritalon kunto on heikko, näyttelijöiden pukuhuoneita on liian vähän, varastotilat ovat olemattomat, ilmanlaatu on huono, yleisötilan lattia kaipaa uusimista ja näyttämön tekniset ratkaisut eivät kaikilta osin täytä työturvallisuusmääräyksiä. Sissilinnan näyttämön kunto on välttävä, pukuhuonetilat ja sosiaaliset tilat ovat maan alla, työhuoneet puuttuvat, varastotilat ovat ahtaat ja liian pienet ja teatterisalin ilmastointi on äänekäs ja riittämätön. Lisäksi hajallaan olevat työtilat kuormittavat henkilökuntaa ja vaikuttavat työssä jaksamiseen. Saman katon alla toiminen lisäisi teatterin tehokkuutta maksimissaan jopa 50 %. Tilatyöryhmä on raportissaan esittänyt, että teatteri saisi tulevaisuudessa lisätiloja kaupungintalolta. Tämä yhdessä olemassa olevien tilojen remontin kanssa ratkaisisi tilapäisesti edellä mainittuja ongelmia. Vuonna 2015 ja tulevina vuosina kiinnitetään erityistä huomiota henkilökunnan työhyvinvointiin. Jatkuvan epävarmuuden alla työskenteleminen on uuvuttanut henkilöstöä, eikä resurssien pieneneminen tule helpottamaan tilannetta. Henkilökunnalle pyritään järjestämään jatkossakin muun muassa ulkopuolista työnohjausta Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos Toiminnalliset tavoitteet Teatterissa on viisi eri kohderyhmille suunnattua ensi-iltaa, joista kaksi on kiertue-esityksiä ja joista yksi on yhteistuotanto. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Teatterissa oli kahdeksan ensi-iltaa, joista kaksi oli kiertue-esityksiä ja kaksi yhteistuotantoja. Toteuma ja poikkeamien perustelut

12 12 Esityksissä huomioidaan monipuolisesti eri kohderyhmät. Markkinoinnissa pyritään näkyvyyden lisäämiseen resurssien heiketessä sekä jatketaan jo aloitettua yhteismarkkinointia muiden kulttuuritoimijoiden ja matkailualan yrittäjien kanssa. Kaukametsän kanssa pyritään paketoimaan teatteriesityksiä osaksi kokous- ja kongressitoimintaa. Esityksissä huomioitiin eri kohderyhmät; lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset, ryhmät. Teatteri osallistui kaupungin ja matkailualan yrittäjien yhteismarkkinointiin. Teatteriesityksien paketoiminen Kaukametsän seminaareihin ei vielä onnistunut mutta yhteistyön uskotaan lisääntyvän tulevina vuosina. Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Teatterissa tehdään muutoksia, joita henkilöstösuunnitelman aiheuttamat sopeuttamistoimet vaativat ja toiminta sopeutetaan pysyvästi tasapainottamisohjelman aiheuttamiin muutoksiin. Kehityskeskustelut käydään 100-prosenttisesti koko henkilökunnan kanssa ja tehtävänkuvat tarkistetaan vastaamaan organisaatiomuutosten aiheuttamia toimenkuvien laajennuksia. Teatterin tilakysymyksessä laaditaan pitkän tähtäyksen suunnitelma niistä tiloista joissa teatteri tulee toimimaan tulevaisuudessa. Esityskaarien lyhentyessä teatteri tuottaa tarvittavat lisäensi-illat yhteistyössä muiden teattereiden kanssa. Tuotantorakennetta muutetaan niin että yhteistöistä tulee kiinteä osa teatterin toimintaa. Vähentyneet henkilöstöresurssit saatetaan vastaamaan uutta tuotantorakennetta. Nuorten työllistämisrahoista haetaan lisäresursseja. Henkilöstön aikaansaannoskyky Koko henkilöstön kanssa tehtävälle kolmivuotiselle työhyvinvointi-projektille pyritään löytämään rahoitus. Koulutussuunnitelmat eri henkilöstöryhmille saatetaan ajan tasalle. Mittarit Toteuma ja poikkeamien perustelut Teatterissa on henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaksi tointa täyttämättä. Kehityskeskustelut on käyty 80-prosenttisesti. Teatterin tilakysymys oli esillä toiminnan suunnittelussa ja johtokunta antoi teatterin johdolle tehtäväksi laatia pitkän tähtäimen tilasuunnitelma vuoden 2014 aikana. Vuonna 2013 tehtiin kaksi yhteistuotantoa. Teatteri aloitti yhteistyön Joensuun Teatterin kanssa, yhteistuotanto valmistui vuoden alussa Teatteri on mukana pohjoisten teattereiden vuosina toteutettavassa yhteistuotannossa. Teatterissa oli nuoria heidän opiskeluihinsa liittyvässä työharjoittelussa. Toteuma ja poikkeamien perustelut Hankkeelle haettiin Ely-keskukselta avustusta mutta päätös oli kielteinen. Hankesuunnittelua jatkettiin. Avustusta haetaan uudelleen v Toteuma ja poikkeamien perustelut Henkilöstö, HTV (48) Myydyt liput Työyhteisön toimivuus (1-4) 2 ei mitata Kehityskeskustelut käyty (1-4) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100), vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt ja sivutoimiset pl. sopimuspalomiehet, ei harjoittelijat eikä oppisopimuksella olevat Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelmaosa TA 2013 TP 2013 Poikkeama alkuperäinen Liikevaihto

13 13 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeyli-, alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma

14 14 LIIKEVAIHTO , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot , ,81 Tuet ja avustukset , ,10 Tuet ja avustukset kunnalta , ,00 Tuet ja avustukset opetusministeriöltä , ,00 Tuet muilta , , ,00 Aktivoidut tuet Materiaalit ja palvelut , ,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,16 Palvelujen ostot , ,34 Henkilöstökulut , ,97 Palkat ja palkkiot , ,65 Palkat ja palkkiot , ,31 Henkilöstökorvaukset , ,66 Henkilösivukulut , ,32 Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , ,02 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , ,29 Avustukset , ,87 Vuokrat , ,69 Muut toimintakulut , ,73 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,71 Rahoitustuotot ja kulut , ,32 Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 18,42 107,29 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -797,46-441,61 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,03 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia , ,03 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,03 Liikelaitoksen tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % / Kunnan sijoittaman pääoman tuotto % 4,53-17,42 Voitto, % 20,30-22,13 Rahoituslaskelma

15 15 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,71 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut , ,32 Tulorahoituksen korjauserä 0,00 400,00 Toiminnan rahavirta , ,79 Investointien rahavirta ,00 Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Investointien rahavirta -2477,00 400,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset ,80 Saamisten muutos kunnalta ,20 Saamisten muutos muilta , ,62 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,97 Korottomien velkojen muutos muilta , ,95 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,01 Rahoituksen rahavirta , ,01 Rahavarojen muutos , ,78 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,88 Rahavarat , ,66 Rahavarojen muutos yhteensä , ,78 Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut Kassan riittävyys (pv) 0,83 79 (Teatterilla on käytettävissään kaupungin konsernitilin varat maksuvalmiutensa turvaamiseen) Quick ratio ja Current ratio 1,76 ja 1,76 1,49 ja 1,49 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Tase

16 16 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,93 Aineettomat hyödykkeet 0 0,00 0 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,93 Kiinteät rakenteet ja laitteet 321,21 360,15 Koneet ja kalusto , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,83 Pitkäaikaiset saamiset ,28 0,00 Konsernisaamiset ,28 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,95 Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,17 Siirtosaamiset , ,63 Rahat ja pankkisaamiset 6 634, ,88 Kassatilit 6 634, ,50 Maksuliiketilit ,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,04 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,07 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,03 VIERAS PÄÄOMA , ,72 Lyhytaikainen , ,72 Ostovelat , ,17 Muut velat , ,16 Siirtovelat , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 Liikelaitoksen taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 44,44 35,06 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,52 16,77 Kertynyt yli/-alijäämä Liikelaitoksen tunnuslukujen selitykset

17 17 TULOSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. RAHOITUSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhyt-aikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5. Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimi-alojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1 2, heikko: alle 1. TASEEN tunnuslukuja ovat: Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta ja avustuksesta kunnalta/kuntayhtymältä. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

18 18 3. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen taseessa oman pääoman muodostaa peruspääoma euroa ja edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä ,04 euroa. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen tilikauden tulos osoittaa ylijäämää ,67 euroa. Johtokunnan esitys Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta esittää Kajaanin kaupunginvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,67 euroa kirjataan Kajaanin Kaupunginteatterin taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille. Liikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2013 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

19 19 Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot tehtäväalueittain Pääsylipputulot , ,88 Myyntituotot , ,50 Kaupungin toiminta-avustus , ,00 Valtion tuki , ,00 Muut avustukset , ,10 Aktivoidut tuet ja asetukset ,00 0,00 Muut toimintatulot , ,81 Yhteensä , ,29 Valtiontuki Htv-perusteinen valtionosuus , Harkinnanvarainen alueteatteriavustus , ,00 Harkinnanvar.avustus Pahaan lapseen , ,00 Harkinnanvar.avustus langatt.mikrofon ,00 0,00 Yhteensä , ,00 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajaanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ja poistomenetelmät ovat: Aineelliset hyödykkeet Poistoaika Poistomenetelmä Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 3-15 vuotta Tasapoisto Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

20 20 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineett.hyöd.Aineelliset hyödykkeet Muut Kiinteät Kuljetus- Muut Yhteensä pitkävaikut- rakenteet välineet koneet ja teiset menot ja laitteet kalusto euro euro euro euro euro Poistamaton hankintameno 00,00 360, , , , Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirto erien välillä Tilikauden poisto 00,00-38, , , ,01 Arvonalentumiset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno ,00 321, , , ,92 Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Muut saamiset Nordea-pankkitilin lopetussaldo 0, ,74 Yhteens ä 0, ,74 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset OKM:n langattomien mikrofonien avustus ,00 0,00 Kelan korvaus työterveyshuollosta , ,74

21 21 Muut siirtosaamiset , ,89 Yhteens ä , ,63 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,07 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,03 Oma pääoma yhteensä , ,04 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Lomapalkkavelka , ,93 muut siirtovelat , ,93 Yhteensä , ,86 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasing-vastuut arvonlisäveroineen Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,61 Myöhemmin maksettavat , ,55 Yhteensä , ,16 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos työllistää noin 50 henkilöä. Henkilöstö Henkilöstön määrä henkilötyövuosina sisältävät vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt, oppisopimussuhteiset ja iltatyöntekijät. Määrät eivät sisällä harjoittelijoita eikä palkattomalla vapaalla olevia henkilöitä.

22 22 Henkilöstö htv, kaupungin tilasto 2013 hlö 2012 hlö Vakinaiset, kokoaikaiset 36,40 39,10 Määräaikaiset 12,06 8,73 Työllistetyt 0,21 0,21 Oppisopimussuhteiset 0,00 0,00 Yhteensä 48,67 48,04 5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tase-erittelyt Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Tilinpäätös sähköinen arkisto sähköinen arkisto paperi sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sidottu kirja TOSITELAJIT AF Poistokirjaukset BA Konekieliset tiliotetapahtumat BM Ostomaksut (automaattiset) DV Myyntisuoritukset (viitteelliset) DZ Myyntisuoritukset (manuaaliset) KR Toimittajat-lasku (Rondo) KT Toimittajat-tasaus M1 Liittymä kassajärjestelmä M3 Liittymä ProExcellent RV Laskun siirto (myyntilaskut) SA Muistiotositteet SB Muistiotositteet, sisäiset myyntilaskut SC Käteisalennusten kirjaus ST Pääkirjatilien tasaus

23 23 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kajaanissa Johtokunta: Timo Krogerus, puheenjohtaja Anja Hongisto, varapuheenjohtaja Inna Pyykkönen Ritva Kivilahti Veikko Leinonen Leena Manner Tiina Siltala Miko Jaakkola, liikelaitoksen johtaja Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen Kajaanissa päivänä kuuta 2014 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, JHTT-yhteisö

24 Antti Kääriäinen 24

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2015

Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2015 1 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos Tilinpäätös 2015 Janne Kinnunen ja Eino Saari: Tänään koulun jälkeen Kuva: Ia Samoil 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot