SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY"

Transkriptio

1 SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kivivillaverkkomatot, Kivivillalevyt sekä Kivivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie 23, PL Helsinki TUOTEKUVAUS Paroc Oy Ab valmistaa ja toimittaa kivivillasta valmistettuja verkkomattoja, levyjä ja kouruja sekä niiden eristysosia. Tuotteet, niiden paksuudet, mitat ja käyttötavat on esitetty kohdassa 11 ja liitteissä. Tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ilmanvaihtokanavien paloeristeenä. Tuotteet valitaan käyttöön kanavalta vaaditun paloluokan mukaisesti. SERTIFIOINTIMENETTELY Tämä sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadun-varmistusjärjestelmän tarkastamiseen kohtien 3.5 ja 14 mukaisesti. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Tämä sertifikaatti on voimassa enintään asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT:sta, puh VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän sertifikaatin jakelu osittain jäljentämällä on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä SISÄLLYSLUETTELO 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 3 2. Muut ohjeet ja standardit 3 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4 5. Yleistä 4 6. Asennus 4 7. Lujuus 4 8. Ääneneristävyys 4 9. Kosteustekniset ominaisuudet Lämmöneristävyys Paloturvallisuus Kestävyys Valmistajan ohjeet Kokeelliset tutkimukset Muu aineisto Sertifikaatin voimassaoloaika Voimassaolon ehdot Muut ehdot 9 Liitteet A (1 sivu) ja A1 (8 sivua)

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 1.1 VTT Expert Services Oy:n tutkimusten ja selvitysten mukaan tässä sertifikaatissa esitetyt tuotteet täyttävät niiden käytön kannalta oleelliset Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset edellyttäen että myös kohteen suunnittelu ja asennusmenettelyt ovat ko. vaatimusten mukaiset. E1 TUOTETIEDOT Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002, tämän sertifikaatin kohdan 11 mukaan E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, ohjeet 2004, tämän sertifikaatin kohdan 11 mukaan. 2. Muut ohjeet ja standardit Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset SFS-EN ISO Ympäristöjärjestelmät. Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi Rakennusmateriaalien päästöluokitus yleiset ohjeet , Rakennustietosäätiö SFS 3976 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Eristeet ja eristyselementit SFS 5454 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Eristeiden, eristyselementtien ja päällysteiden testaus SFS 3978 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Lämpöeristystyön suoritus 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3.1 Sertifikaatin kattamat eristeet ovat kivivillalevyjä, -mattoja tai kouruja ja niistä valmistettuja eristysosia. Tuotteilta edellytettävät tiheydet ja eristepaksuudet paloluokittain on esitetty tämän sertifikaatin kohdassa Sertifikaatin piiriin kuuluvien tuotteiden tarkemmat tuotekuvaukset ja mittavaihtoehdot on esitetty valmistajan www-sivuilla. 3.3 Tuotteet tunnistetaan pakkauksessa olevasta merkinnästä, jossa ilmoitetaan tuotenimi, mitat, valmistajan nimi, valmistusaika sekä muita maakohtaisia hyväksymiseen ja tuotteeseen liittyviä tietoja.

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Sisäisessä laadunvalvonnassa seurataan päivittäin mm. tuotteen mittoja, tiheyttä ja tuotteiden merkintää. Valmistajalla on DNV:n sertifioima ISO 9001 laatujärjestelmä. 3.5 Ulkoinen laadunvalvonta suoritetaan VTT Expert Services Oy:n ja Paroc Oy Ab:n välisen laadunvalvontasopimuksen mukaisesti. 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4.1 Tuotteet pakataan muoviin tai kartonkiin ja toimitetaan kohteisiin muovilla suojattuina lavapakkauksina. 4.2 Tuotteet varastoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti, siten etteivät ne pääse kastumaan, likaantumaan tai rikkoutumaan. SUUNNITTELUTIEDOT 5. Yleistä 5.1 Tässä sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lähtökohtaan, että rakenneratkaisut, asennusmenetelmät ja muut lähtötiedot ovat tässä sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja että mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan. 6. Asennus 6.1 Tuotteet asennetaan valmistajan asennusoppaan ja soveltuvin osin standardin SFS 3978 mukaisesti. Kuvat mattojen, levyjen ja kourujen asennuksen periaatteista sekä pyöreän ja kantikkaan kanavan läpivienneistä on esitetty liitteessä A1.kuvissa sivuilla 1-7. Asennuksesta laadittavasta todistuksesta on malli liitteessä A. 7. Lujuus 7.1 Tuotteilla ei ole vaikutusta rakenteiden lujuuteen ja kantavuuteen. Suunnittelijan tulee tarkistaa että eristettyjen kanavien kiinnitykset ovat ohjeiden mukaiset. 8. Ääneneristävyys 8.1 Kivivillatuotteet parantavat ääneneristystä. Ääneneristysvaikutuksen suuruutta ei ole arvioitu. 9. Kosteustekniset ominaisuudet 9.1 Kanavaeristeitä käytetään sisätiloissa. Kivivillan veden absorptio, WS, on 1kg/m 2.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Lämmöneristävyys 10.1 Kivivilla toimii myös lämmöneristeenä. Lämmöneristysominaisuuksia ei ole arvioitu sertifioinnin yhteydessä. 11. Paloturvallisuus 11.1 Vaatimukset rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet Ohjeet ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuudesta on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty eristeiden palokäyttäytymisen euroluokat Eristettyjen, teräslevystä valmistettujen ilmakanavien paloluokat on esitetty taulukoissa 3, 4, 5 ja 6. Palonkestävyysluokitukset perustuvat standardin EN :1999 mukaisiin palonkestävyyskokeisiin sekä luokitustandardin SFS-EN A ja testaustandardin EN :1999 vaarimuksiin ja sääntöihin sekä koetulosten laajennettua käyttöä koskevan esistandardin pren :2009 vaatimusten ja sääntöjen soveltamiseen. Taulukko 1. Päällystämättömien kivivillatuotteiden paloluokat Tuoteryhmä Kivivillaverkkomatot Kivivillalevyt Kivivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paloluokka EN A1 A1 A1 L Nimellistiheys, vähintään (kg/m 3 ) EN 1602, EN Taulukko 2. Päällystettyjen kivivillatuotteiden paloluokat Tuoteryhmä Kivivillaverkkomatot Kivivillalevyt Paloluokka EN A1 A1 Nimellistiheys, vähintään (kg/m 3 ) EN 1602, EN Päällyste Alumiinifolio Alumiinilaminaatti Kivivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat A2 L -s1,d0 Lasihuopa/-kangas

6 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Taulukko 3. Paloluokat ja eristepaksuudet, kun eristeen nimellistiheys on vähintään 80 kg/m 3 PYÖREÄT KANAVAT Kivivillaverkkomatto, EN Paloluokka Eristepaksuus, mm Nimellistiheys, kg/m 3 EI EI EI EI EI EI Taulukko 4. Paloluokat ja eristepaksuudet, kun eristeen nimellistiheys vähintään 80 kg/m 3. SUORAKAIDEKANAVAT Kivivillaverkkomatto, EN Paloluokka Eristepaksuus, mm Nimellistiheys, kg/m 3 EI EI EI EI EI EI Taulukko 5. Paloluokat ja nimellistiheydet,kun eristeen paksuus vähintään 60 mm. SUORAKAIDEKANAVAT Kivivillalevy, EN Paloluokka Eristepaksuus, mm Nimellistiheys, kg/m 3 EI EI EI EI EI EI Taulukko 6. Paloluokat ja eristepaksuudet kun eristeen nimellistiheys vähintään 85 kg/m 3. PYÖREÄT KANAVAT 250 mm Kivivillakouru, EN , Paloluokka Eristepaksuus, mm Nimellistiheys, kg/m 3 EI EI

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Taulukoiden 3, 4, 5 ja 6 tulokset pätevät, kun ilmakanavat täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E7 niille esitetyt vaatimukset ja tässä sertifikaatissa esitetyt muut ehdot Pyöreän kanavan halkaisijan tulee olla 1000 mm ja kanavan teräslevyn paksuuden 0,7 mm, ja vuotoluokan vähintään D. Suorakaidekanavan poikkileikkauksen leveyden tulee olla 1250 mm ja korkeuden 1000 mm ja kanavan teräslevyn paksuuden 0,9 mm ja vuotoluokan vähintään B. Kivivillakourulla Paroc Hvac Air Coat eristettävien kanavien maksimihalkaisija on 250 mm ja vähimmäispaksuus 0,5 mm Kivivillaverkkomatoilla tai -levyillä eristettyjä kanavia voidaan käyttää osastoivissa seinissä, joiden vähimmäispaksuus on 100 mm 90 minuutin palonkestoluokassa ja sitä alemmissa luokissa ja 150 mm 120 minuutin palonkestoluokassa. Vastaavasti laatan paksuus kaikissa palonkestoluokissa on vähintään 150 mm Kanavan läpäisevän rakenteen tiheyden tulee olla 650 kg/m Kivivillakourulla eristettyjä kanavia voidaan käyttää osastoivissa rakenteissa, joiden palonkestävyys on vähintään REI 30 tai EI 30 ja seinän paksuus vähintään 70 mm. Seinät voivat olla kevytrakenteisia tai massiiviseiniä ja lattiat massivisia, paksuus vähintään 100 mm. Maassivirakenteiden tieheys tulee olla vähintään 650 kg/m Kivivillaeristeet asennetaan ja läpiviennit tiivistetään valmistajan ohjeiden ja liitteen A1 mukaisesti Pystykanavat kiinnitetään kerroksittain, tuentaväli ei ylitä 5 metriä. Vaakasuuntaiset kanavat ripustetaan käyttäen teräspantoja ja terästankoja Ripustusten keskilinjan ja vaakakanavan ulkopinnan max etäisyys on 50 mm. Ripustusten maksimi etäisyydet toisistaan, kanavan saumoista ja osastoivasta rakenteesta esitetään liitteissä 11.11Kantikkaan ja pyöreän kanavan läpivienti tiivistetään liitteen A1 kuvien 2 ja 3 mukaan. 12. Kestävyys 12.1 Kivivillaeristeet kestävät ohjeiden mukaisesti asennettuna ja toimivuudeltaan moitteettomissa rakennuksissa rakennuksen/rakenteen käyttöiän ajan Sideaine poistuu eristeestä siltä osin kun eristeen lämpötila ylittää 200 C. Eristeen eristyskyky säilyy kuitenkin ennallaan, mutta lujuus heikkenee. Kivivillaeristeiden sintraantumislämpötila on > 1000 C.

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 13. Valmistajan ohjeet 13.1 Eristeiden asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennusliike laatii asennuksestaan liitteen A mukaisen asennustodistuksen. TEKNISET SELVITYKSET 14. Kokeelliset tutkimukset 14.1 Tuotteiden palokäyttäytyminen on testattu standardin EN määrittelemillä testimenetelmillä. Kanavien paloeristysominaisuudet on testattu kokeellisesti ja laskennallisesti sertifiointimenettelyssä edellytetyllä tavalla ja tulosten pohjalta saadut eristyspaksuudet paloluokittain on ilmoitettu taulukoissa Muu aineisto Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla valmistajan www sivuilla.

9 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 16. Sertifikaatin voimassaoloaika Tämä sertifikaatti on voimassa enintään asti. 17. Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvontasopimus. Luettelo voimassaolevista sertifikaateista on saatavissa VTT Expert Services Oy:sta. 18. Muut ehdot Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamismääräyskokoelman julkaisuihin ja standardeihin koskevat näitä siinä muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin antopäivänä. Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT:n käsityksen mukaan Paroc Oy Ab:n valmistamat eristeet soveltuvat tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä päivitetty sertifikaatti nro VTT-C on edellä olevan mukaisesti myönnetty Paroc Oy AB:lle VTT Expert Services Oy:n puolesta Lina Markelin-Rantala Tiimipäällikkö Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, VTT Puh Faksi Y-tunnus

10 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä ASENNUSTODISTUS LIITE A Paroc Group:n valmistamat tuotteet: - Kivivillaverkkomatot PAROC Hvac Fire Mat, PAROC Hvac Fire Mat AluCoat ja PAROC Pro verkkomatot nimellistiheydeltään vähintään 100 kg/m 3. - Kivivillalevyt PAROC Hvac Fire Slab EIXX ja PAROC Hvac Fire Slab EIXX AluCoat. - Kivivillaeristekourut PAROC Pro Section 100, PAROC Pro Bend 100, PAROC Pro Segment 100, PAROC Pro Lock 100, PAROC Pro Section 140, PAROC Pro Segment 140, PAROC Pro Lock 140, - Eristysjärjestelmän PAROC Hvac AirCoat -tuotteet. VTT-sertikaatti nro VTT-C Asennuskohde: Osoite: Asennusliikkeen tiedot: Nimi Osoite Puhelin/faksi Sähköposti/yrityksen Internet-osoite Asentaja Asennusajankohta Tuotetyyppi, koko, muut tunnistetiedot Asennuspaikan tunnistetiedot (rakennuksen osa/kerros/huone/huoneet) Lisätietoja Tuotteet on asennettu valmistajan asennusohjeita noudattaen. Paikkakunta ja päiväys:,..20 Allekirjoitus: Nimen selvennys:

11 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Kuva 1. Suorakaidekanavan paloeristäminen kivivillalevyllä, -matolla tai kourulla Liite A1 1(8)

12 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Kuva 2 Suorakaidekanavan paloeristäminen kivivillalevyllä tai matolla Liite A1 2(8)

13 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Kuva 3 Pyöreän kanavan paloeristäminen kivivillaverkkomatolla tai kourulla Liite A1 3(8)

14 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Kuva 4 Pyöreän kanavan paloeristäminen kivivillakourulla Liite A1 4(8)

15 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Liite A1 5(8) Kuva 4. kivivilla verkkomaton asennus pyöreälle kanavalla Pyöreän kanavan eristäminen verkkomatolla Pyöreät kanavat kiinnitetään toisinsa teräksisillä liitinyhteillä, joiden päissä on EPDM kumitivisteet. Kanavat kiinnitetään liitinyhteisiin itseporautuvilla ruuveilla k 150 mm. Verkkomatto kiinnitetään kanavan ympärille teräslangalla (d 0,9 mm) verkkomaton verkosta sitoen. Teräslankaompeleen väli maksimissaan 100 mm. Teräslankaompeleet tulee tehdä ehjästä ja kokonaisesta verkonsilmästä. Sido sekä pituus- että poikittaissuuntaiset verkkomaton saumat edellä mainitun ohjeen ja yllä olevan kuvan mukaisesti. Ohje verkkomaton sitomisesta standardin SFS 3978 mukaisesti. Kanavan kannakkeen kohdalla verkkomatto asennetaan kannakkeen päälle yllä olevan kuvan mukaisesti. Läpivienti ja sen tiivistäminen tehdään liitteen A1 kuvan 3 mukaisesti

16 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Liite A1 6(8) kuva 5. kivivilla verkkomaton asennus kantikkaalle kanavalla Suorakaidekanavan eristäminen verkkomatolla Suorakaidekanavien kanavaosien päät on särmätty ja niihin on kiinnitetty teräksiset L-profiilit pistehitsaamalla k 150 mm. L-profiilit ovat vähintään 30 x 30 x 1,2 mm. Kanavaosat kiinnitetään toisiinsa L-profiileista C-profiilien avulla, joiden minimi paksuus on 0,85 mm, sekä kulmaprofiileilla. Sauma tiivistetään polybuteenitiivistemassalla ja tiivistysnauhalla Mikäli suorakaidekanavan sivumitta ylittää 500 mm, kanava tulee jäykistää sivua vasten kohtisuorassa suunnassa jäykistimin, jotka asetetaan 1250 mm pitkän kanavaosan keskelle. Jäykistimet koostuvat halkaisijaltaan 16 mm:n ja paksuudeltaan 2 mm:n teräsputkesta, jotka kiinnitetään neljällä, M72 mm prikalla (paksuus 1 mm) kanavaan (sisä- ja ulkopuolelle). Verkkomatto kiinnitetään kanavan ympärille teräslangalla (d 0,9 mm) verkkomaton verkosta sitoen. Teräslankaompeleen väli maksimissaan 100 mm. Teräslankaompeleet tulee tehdä ehjästä ja kokonaisesta verkonsilmästä. Sekä pituus- että poikittaissuuntaiset verkkomaton saumat sidotaan edellä mainitun ohjeen ja yllä olevan kuvan mukaisesti. Suorakaidekanavaa eristettäessä tulee varmistaa, että eristyspaksuus pysyy samana myös kanavan kulmissa. Ohje verkkomaton sitomisesta standardin SFS 3978 mukaisesti. Suorakaidekanavaa eristettäessä verkkomatto asennetaan kanavaa kannattelevan profiilin päälle leikkaamatta eristettä, yllä olevan kuvan mukaisesti. Kanavan alapinnassa verkkomatto kiinnitetään kanavaan hitsuspiikeillä (Ø 3,0 mm) ja prikoilla (Ø 38 mm) joita tulee olla vähintään 20 kpl/m 2 tai vähintää 2 kpl/eristeossa. Läpivienti ja sen tiivistäminen tehdään liitteen A1 kuvan 2 mukaisesti.

17 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Liite A1 7(8) Kuva 6. kivivillalevyjen asennus kantikkaalle kanavalla Suorakaidekanavan eristäminen levyillä Suorakaidekanavien kanavaosien päät on särmätty ja niihin on kiinnitetty teräksiset L-profiilit pistehitsaamalla k 150 mm. L-profiilit ovat vähintään 30 x 30 x 1,2 mm. Kanavaosat kiinnitetään toisiinsa L-profiileista C-profiilien avulla, joiden minimi paksuus on 0,85 mm, sekä kulmaprofiileilla. Sauma tiivistetään polybuteenitiivistemassalla ja tiivistysnauhalla Mikäli suorakaidekanavan sivumitta ylittää 500 mm, kanava tulee jäykistää sivua vasten kohtisuorassa suunnassa jäykistimin, jotka asetetaan 1250 mm pitkän kanavaosan keskelle. Jäykistimet koostuvat halkaisijaltaan 16 mm:n ja paksuudeltaan 2 mm:n teräsputkesta, jotka kiinnitetään neljällä, M72 mm prikalla (paksuus 1 mm) kanavaan (sisä- ja ulkopuolelle). Levyt kiinnitetään kanavan seinämiin hitsauspiikeillä(ø 3,0 mm) ja teräs prikoilla(ø 38 mm). Hitsauspiikkejä tulee olla vähintään 20 kpl/m 2 tai vähintään 2kpl/eristeosa. Kanavan päällä olevia levyjä ei tarvitse kiinnittää piikein ja prikoin. Levyt kestävät paikoillaan sivulevyjen läpi asennettavilla villaruuveilla (terästä, pituus 120 mm, k 250 mm). Asennettaessa levyjä tulee kanavien kulmissa varmistaa riittävän tiivis eristys ja varmistaa levyjen sauman kiinnipysyvyys villaruuveilla. Villaruuvit asennetaan sivulevyjen läpi kiinni ylä- ja alapuolen levyihin. Suorakaidekanavan kannakoinnin kohdalla tulee tehdä kanavaa kannattelevan profiilin mittojen mukainen ura eristykseen, yllä olevan kuvan mukaisesti. Läpivienti ja sen tiivistäminen tehdään liitteen A1 kuvan 2 mukaisesti.

18 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä Liite A1 8(8) kuva 7. kivivillakourujen asennus pyöreälle kanavalla Pyöreän kanavan eristäminen putkieristekouruilla Pyöreät kanavat kiinnitetään toisiinsa teräksisillä liitinyhteillä, joiden päissä on EPDM kumitivisteet. Kanavat kiinntetään liitinyhteisin itseporautuvilla ruuveilla k 150 mm. Putkieristekourut kiinnitetään käyttäen teräsvannetta (13 x 0,4 mm). Teräsvanteet asennetaan 1200 mm pitkälle putkieristekourulle maksimissaan 300 mm välein. Poikittaissuuntaiset saumat tulee tehdä tiiviiksi asentamalla putkieristekourut tiiviisti toisiaan vasten. Poikittaissuuntaiset saumat tulee sijoittaa kanavan kannakkeen kohdalle. Kanavan kannakkeiden kohdalla putkieristekourut asennetaan kannakkeen päälle yllä olevan kuvan mukaisesti. Läpivienti ja sen tiivistäminen tehdään Liitteen A1 kuvan 4 mukaisesti

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA ThermiSol EPS -routaeristeet ThermiSol Oy Toravantie 18 FI-38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATTI VTT-C-10341-13 Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015 TUOTTEEN NIMI TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Tycroc OÜ Väike-Ameerika 8 10129 Tallinna, Viro TUOTEKUVAUS TYCROC

Lisätiedot

Talotekniikan eristykset Asennusopas

Talotekniikan eristykset Asennusopas Talotekniikan eristykset Asennusopas Tekniset eristeet Talotekniikka 3-2.5 Tammikuu 2011 Korvaa: Tammikuu 2009 Sisällysluettelo Putkieristys Putkieristeitä...3 Eristekourujen asennus...4 Putkikäyrien eristäminen

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30 VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO TUOTEKUVAUS SBA Interior Oy valmistaa mineraalivillapohjaisia

Lisätiedot

l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin

l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin l q,rr TUOTTEEN }{IMI VALMISTAJA Lami lujitemuoviovet Muovilami Oy Yrittiijiintie 5 63700 AHrAnr TUOTEKUVAUS Saumattomien, muottipuristettujen Lami lujitemuoviovien pintamateriaalina on lujitemuovi ja

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

4. VÄLISEINÄRAKENTEET

4. VÄLISEINÄRAKENTEET C 4. VÄLISEINÄRAKENTEET 4.1 Yleistä 4.3 Väliseinätyypit Päivitetty Keveytensä, lujuutensa, ääneneristävyytensä ja palonkestävyytensä ansiosta siporex soveltuu mainiosti väliseinämateriaaliksi niin uudis-

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B Markki -kattosillan asennus Standardi EN 516-2-B Sisällys Markki -kattosillan asennus... 2 Turvavarusteet... 5 Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen...12 Kattosillan asennus pelti- ja huopakatolle...14

Lisätiedot

lindab I kattosillan asennusohjeet Lindab KT Kattosilta Asennusohjeet

lindab I kattosillan asennusohjeet Lindab KT Kattosilta Asennusohjeet Lindab KT Kattosilta Asennusohjeet Sisällys Lindab-kattosillan asennus...2 Turvavarusteet...5 Kattosillan asennus konesaumakatteeseen...7 Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen...9 Kattosillan asennus

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

lindab I lapetikkaan asennusohjeet Lindab KT Lapetikkaat Asennusohjeet

lindab I lapetikkaan asennusohjeet Lindab KT Lapetikkaat Asennusohjeet Lindab KT Lapetikkaat Asennusohjeet Sisällys Lindab-lapetikkaan asennus...2 Lapetikkaan asennus kone- ja lukkosaumakatteeseen puolakiinnikkeellä...4 Lapetikkaan asennus konesaumakatteeseen lapekorokejalalla...6

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot