KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa CONLIT ilmakanavien paloeristysratkaisut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa CONLIT ilmakanavien paloeristysratkaisut"

Transkriptio

1 SERTIFIKAATTI VTT-C Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS CONLIT ilmakanavien paloeristysratkaisut VALMISTAJA Rockwool Finland Oy PL Vantaa SISÄLTÖ CONLIT ilmakanavien paloeristysratkaisuissa käytetään eristeinä Rockwool Group:n valmistamia, tämän sertifikaatin mukaisia kivivillaeristeitä ja asennustarvikkeita. Tässä sertifikaatissa esitetään Rockwool paloeristysratkaisut ja ratkaisuilla eristettyjen kanavien palonkestävyysominaisuudet. Sopiva paloeristysratkaisu valitaan kanavatyypin ja kanavalta vaaditun palonkestävyysluokan mukaisesti. CONLIT paloeristysratkaisuissa käytettävät eristeet ovat CE-merkittyjä standardin EN mukaisesti. EN mukaisella CE-merkinnällä ei voi ilmoittaa eristeiden palonkestävyysominaisuuksia. SERTIFIOINTIMENETTELY Tämä sertifikaatti on myönnetty akkreditoituna. VTT Expert Services Oy on FINAS:n akkreditoima sertifiointilaitos (S017). Tämä sertifikaatti perustuu sertifiointiperusteiden VTT SERT R045/15 mukaisesti tuotteen tyyppitestaukseen ja valmistajan kohdan 3 mukaisiin toimenpiteisiin paloeristysjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Tämän sertifikaatin voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 11. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, VTT Expert Services Oy:n tai Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 1 (36)

2 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 3 1 Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 3 2 Muut ohjeet ja vaatimukset 3 TUOTETIEDOT 3 3 Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3 4 Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4 SUUNNITTELUTIEDOT 4 5 Yleistä 4 6 Asennus 4 7 Lujuus 5 8 Paloturvallisuus 5 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 8 9 Valmistajan ohjeet 8 SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 9 10 Sertifikaatin voimassaoloaika 9 11 Voimassaolon ehdot 9 12 Muut ehdot 9 LIITE A1: Asennustodistus 10 LIITE A2: Ilmakanavien paloeristysdetaljit 11 Myönnetty (36)

3 MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1 Määräykset ja tuotevaatimusstandardit VTT Expert Services Oy:n suorittaman arvioinnin mukaan CONLIT paloeristysratkaisut täyttävät sen käytön kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa esitetyt vaatimukset, edellyttäen, että myös kohteen suunnittelu ja asennusmenettelyt ovat ko. vaatimusten mukaiset: E1 E7 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011, tämän sertifikaatin kohdan 8 mukaan Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, Ohjeet 2004, tämän sertifikaatin kohdan 8 mukaan 2 Muut ohjeet ja vaatimukset Tuotetta koskevat muut ohjeet ja vaatimukset: EN VTT SERT R045/15 Asennusohje Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi VTT Expert Services Oy:n sertifiointiperusteet, jotka perustuvat standardin EN mukaiseen testaukseen ja soveltavat osittain standardia EN :2011 CONLIT Ilmanvaihtokanavien palosuojaus. Asennusohjeet CONLIT palonsuojaeristeille TUOTETIEDOT 3 Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta Rockwool CONLIT-paloeristysratkaisuissa käytetään seuraavia tuotteita: Kivivillaverkkomatot Kivivillalevyt Läpivientien tiivistysaineet Kiinnikkeet CONLIT Fire Mat EI30 CONLIT Fire Mat EI/90 CONLIT Fire Board EI30 CONLIT Fire Board EI CONLIT Fire Board EI90 CONLIT Fire Board EI120 Rockwool kivivilla, irtovilla, asennusohjeen mukainen nimellistiheys CONLIT-liima Asennusohjeen ja liitteen A2 mukaiset kiinnitystarvikkeet Eristeiltä paloeristysratkaisuissa edellytettävät nimellistiheydet ja eristepaksuudet palonkestävyysluokittain on esitetty tämän sertifikaatin kohdassa 8. Myönnetty (36)

4 Valmistaja ilmoittaa eristeiden standardin EN mukaiset ominaisuudet suoritustasoilmoituksissa, jotka ovat saatavilla valmistajalta. Eristeet tunnistetaan pakkauksessa olevasta merkinnöistä, joissa ilmoitetaan mm. tuotenimi, mitat, valmistajan nimi, valmistusaika sekä muita tuotteeseen liittyviä tietoja. Valmistaja suorittaa eristeiden laadunvalvontaa standardin EN mukaisesti. Toimenpiteet paloeristysratkaisun toimivuuden varmentamiseksi ovat seuraavat: Valmistaja huolehtii, että asennusohje- ja tämä sertifikaatti ovat julkisesti saatavilla. Eristysratkaisuihin tai niihin kuuluviin tuotteisiin ei tehdä muutoksia ilman, että VTT Expert Services Oy arvioi muutosten vaikutukset tämän sertifikaatin mukaisiin palonkestävyysluokkiin. Paloeristyksessä käytettävät eristeet ovat selvästi ja yksiselitteisesti merkittyjä. Valmistaja huolehtii, että asennusliikkeitä on ohjeistettu laatimaan asennuksesta liitteen A1 mukainen asennustodistus. Valmistaja huolehtii, että asennusliikkeitä on ohjeistettu liittämään kopio asennustodistuksesta ja tästä sertifikaatista rakennuskohteen asiakirjoihin. Asennettu paloeriste on merkitty tunnistettavasti. Asennetun paloeristyksen vaatimustenmukaisuuden arviointi ei kuulu tämän sertifioinnin piiriin. 4 Toimittaminen ja varastointi kohteessa Eristeet pakataan muoviin tai kartonkiin ja toimitetaan kohteisiin muovilla suojattuina lavapakkauksina. Eristeet varastoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, etteivät ne pääse kastumaan, likaantumaan tai rikkoutumaan. SUUNNITTELUTIEDOT 5 Yleistä Tässä sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lähtökohtaan, että rakenneratkaisut, kiinnitysmenetelmät ja muut lähtötiedot ovat tässä sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja että mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan. 6 Asennus Tuotteet asennetaan valmistajan asennusohjeen mukaisesti. Kuvat kivivillaverkkomattojen ja -levyjen asennuksen periaatteista sekä pyöreän ja suorakaidekanavan läpivientien toteutuksesta on esitetty liitteessä A2. Asennuksesta laadittavasta todistuksesta on malli liitteessä A1. Myönnetty (36)

5 7 Lujuus Paloeristysjärjestelmällä ei ole vaikutusta rakenteiden lujuuteen ja kantavuuteen. Suunnittelijan tulee tarkistaa, että eristettyjen kanavien kiinnitykset ovat riittävät. 8 Paloturvallisuus Vaatimukset rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet Ohjeet ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuudesta on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, Ohjeet Tässä sertifikaatissa esitetyt tulokset pätevät, kun ilmakanavat täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E7 niille esitetyt ohjeet, tässä sertifikaatissa esitetyt vaatimukset täyttyvät ja paloeristys on asennettu valmistajan asennusohjeessa ja tämän sertifikaatin liitteessä A2 esitetyn mukaisesti. Valmistaja on ilmoittanut eristeille taulukossa 1 esitetyt standardin EN mukaiset palokäyttäytymisluokat. Taulukossa 1 esitetään myös tuotteiden nimellistiheydet ja päällystemateriaalit. Taulukko 1. Eristeiden palokäyttäytymisluokat, nimellistiheydet ja päällysteet Eriste Palokäyttäytymisluokka Nimellistiheys Päällyste CONLIT Fire Mat EI30 A1 70 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti CONLIT Fire Mat EI/90 A1 80 kg/m 3 Musta polyesterihuopa CONLIT Fire Board EI30 A1 100 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti CONLIT Fire Board EI A1 1 kg/m 3 Musta tai valkoinen alumiinilaminaatti CONLIT Fire Board EI90 A1 180 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti CONLIT Fire Board EI120 A1 180 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti Eristettyjen, kierresaumatusta galvanoidusta teräsputkesta valmistettujen pyöreiden tai galvanoidusta teräsohutlevystä valmistettujen suorakaiteisten ilmakanavien palonkestävyys ulko- ja sisäpuolista paloa (o i) vastaan vaaka- ja pystyasennuksilla (ve ho) on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Myönnetty (36)

6 Taulukko 2. Kivivillaverkkomatolla CONLIT Fire Mat EI30 tai CONLIT Fire Mat EI/90 eristettyjen pyöreiden kanavien eristepaksuus eri palonkestoluokissa ja eristeen nimellistiheys Eriste Luokka Eristepaksuus Nimellistiheys Päällyste CONLIT Fire Mat EI30 EI 30 (ve ho o i) 50 mm 70 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti CONLIT Fire Mat EI/90 EI (ve ho o i) 80 mm 80 kg/m 3 Musta polyesterihuopa CONLIT Fire Mat EI/90 EI 90 (ve ho o i) 80 mm 80 kg/m 3 Musta polyesterihuopa Taulukko 3. Kivivillaeristeellä CONLIT Fire Mat EI30, CONLIT Fire Board EI30, CONLIT Fire Board EI, CONLIT Fire Board EI90 tai CONLIT Fire Board EI120 eristettyjen suorakaidekanavien eristepaksuus eri palonkestoluokissa ja eristeen nimellistiheys Eriste Luokka Eristepaksuus Nimellistiheys Päällyste CONLIT Fire Mat EI30 EI 30 (ve ho o i) mm 70 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti CONLIT Fire Board EI30 EI 30 (ve ho o i) mm 100 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti CONLIT Fire Board EI EI (ve ho o i) mm 1 kg/m 3 Musta tai valkoinen alumiinilaminaatti CONLIT Fire Board EI90 EI 90 (ve ho o i) 80 mm 180 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti CONLIT Fire Board EI120 EI 120 (ve ho o i) 90 mm 180 kg/m 3 Musta alumiinilaminaatti Pyöreän kanavan halkaisijan tulee olla 1000 mm ja kanavan seinämän paksuuden 0,7 mm. Suorakaidekanavan poikkileikkauksen leveyden tulee olla 1250 mm ja korkeuden 1000 mm ja kanavan seinämän paksuuden 0,9 mm. Kanavan jäykkyyden tulee olla sama kuin testatun kanavan. Taulukoiden 2 ja 3 mukaista eristepaksuutta saa kussakin palonkestoluokassa kasvattaa enintään 20 %. Kanavan vuotoluokan tulee olla vähintään: Kanavan tyyppi Eriste Vuotoluokka vähintään Pyöreä CONLIT Fire Mat EI30 CONLIT Fire Mat EI/90 B Suorakaide CONLIT Fire Mat EI30 C CONLIT Fire Board EI CONLIT Fire Board EI90 CONLIT Fire Board EI120 B Myönnetty (36)

7 Osastoivan rakenteen palonkestävyyden tulee olla vähintään eristetyn kanavan palonkestävyyden mukainen. Valitusta eristysratkaisusta riippuen, osastoivan rakenteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Eriste Osastoiva seinä Osastoiva laatta Osastoivan rakenteen palonkestävyys Pyöreät kanavat CONLIT Fire Mat EI30 Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus 70 mm Massiivirakenteinen, paksuus 100 mm EI 30 CONLIT Fire Mat EI/90 Massiivirakenteinen, paksuus 100 mm Massiivirakenteinen, paksuus 150 mm EI Suorakaidekanavat CONLIT Fire Mat EI30 Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus 70 mm Massiivirakenteinen, paksuus 100 mm EI 30 CONLIT Fire Board EI Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus 95 mm Massiivirakenteinen, paksuus 100 mm EI CONLIT Fire Board EI90 Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus 130 mm Massiivirakenteinen, paksuus 150 mm EI 90 CONLIT Fire Board EI120 Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus 130 mm Massiivirakenteinen, paksuus 150 mm EI 120 Massiivirakenteiden tiheyden tulee olla vähintään 450 kg/m 3. Kanavien läpiviennit tulee tiivistää liitteen A2 kuvien 1-6 (pyöreät kanavat) ja kuvien 8-17 (suorakaidekanavat) mukaisesti. Vaakakanavien ripustusten tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Eriste Vetorasituksen maksimiarvo kaikissa pystykomponenteissa Leikkauslujuus ruuveissa 1) CONLIT Fire Mat EI30 CONLIT Fire Mat /90 luokassa EI CONLIT Fire Board EI30 CONLIT Fire Board EI 9 N/mm 2 15 N/mm 2 CONLIT Fire Mat /90 luokassa EI 90 CONLIT Fire Board EI90 CONLIT Fire Board EI120 6 N/mm 2 10 N/mm 2 1) Standardin EN ominaisuusluokan 4.6 mukaiset ruuvit Myönnetty (36)

8 Ripustusten maksimietäisyys toisistaan, kanavan saumoista, eristesaumoista ja osastoivasta rakenteesta esitetään liitteen A2 kuvassa 7 pyöreälle kanavalle ja kuvassa 18 suorakaidekanavalle. Ripustusten keskilinjan ja vaakakanavan ulkopinnan etäisyys saa olla enintään 50 mm, lukuun ottamatta CONLIT Fire Board EI90 eristettä, jota käytettäessä etäisyys saa olla enintään 10 mm. Pystykanavat tulee kiinnittää kerroksittain, tuentaväli enintään 5 m. Mikäli palo-osastossa olevan pystykanavan pituuden suhde kanavan pienempään sivumittaan ylittää suhteen 8:1, tulee kanava tukea välituin siten, että tätä suhdetta ei ylitetä. Sertifioidut paloeristysratkaisut eivät sisällä tarkastus- tai asennusluukkuja. Mikäli kyseessä on kaksi tai kolmisivuinen ilmakanava, se joudutaan ripustamaan tai asentamaan testausstandardin vaatimuksista poiketen. Tällöin voidaan ilmakanavan paloeristys toteuttaa vaadittuun paloluokkaan testatulla eristeellä ja asentaa valmistajan suosittelemien vaihtoehtoisten asennustapojen mukaisesti. Ko. tapauksissa on suositeltavaa valita palonkestoajaltaan kohteessa edellytettyä parempi paloluokka. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 9 Valmistajan ohjeet Ilmakanavien paloeristeet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennusliike laatii asennuksestaan liitteen A1 mukaisen asennustodistuksen. Eristeiden käyttöturvallisuustiedotteet, suoritustasoilmoitukset ja asennusohjeet ovat saatavilla valmistajalta. Myönnetty (36)

9 SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 10 Sertifikaatin voimassaoloaika Tämä sertifikaatti on voimassa enintään asti. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, 11 Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvonta/sertifiointisopimus. 12 Muut ehdot Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamismääräyskokoelman julkaisuihin ja standardeihin koskevat näitä siinä muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin allekirjoituspäivänä. Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT Expert Services Oy:n käsityksen mukaan CONLIT ilmakanavien paloeristysratkaisut soveltuvat tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä sertifikaatti nro VTT edellä olevan mukaisesti myönnetty Rockwool Finland Oy:lle. VTT Expert Services Oy:n puolesta Tiina Ala-Outinen Liiketoimintapäällikkö Tiina Tirkkonen Tuotepäällikkö Tämä dokumentti on hyväksytty sähköisesti VTT EXPERT SERVICES OY PL VTT versio 1.7/ Puh Y-tunnus (36)

10 LIITE A1: Asennustodistus VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Asennetut tuotteet: Pyöreä kanava Suorakaidekanava Paloluokka Eristepaksuus CONLIT Fire Mat EI30 EI CONLIT Fire Mat EI/90 EI CONLIT Fire Board EI30 EI CONLIT Fire Board EI EI CONLIT Fire Board EI90 EI CONLIT Fire Board EI120 EI Tiivistystuotteet: Asennuskohteen tiedot: Asennuskohde Osoite Asennuspaikan yksilöinti (rakennuksen osa/kerros/huone/huoneet) Asennusajankohta Lisätietoja Asennusliikkeen tiedot: Yrityksen nimi Osoite Asentajan nimi Yhteystiedot (puh. nro ja sähköposti) Tuotteet on asennettu valmistajan asennusohjeita noudattaen Paikkakunta ja päiväys:,..20 Allekirjoitus: Nimen selvennys: Myönnetty Päivitetty 10 (36)

11 LIITE A2: Ilmakanavien paloeristysdetaljit Kuva 1. Pyöreä vaakasuuntainen kanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI30, palonkestoluokka EI 30 Irtovilla CONLIT FireMat EI30 matosta CONLIT FireMat EI30 (2) Kierretanko (3) 20 Kierresaumakanava (1) 20 mm tiivistys CONLIT FireMat EI30 (1) Ilmastointisanka (4) 1 2 Kierresaumakanava esim. Lindab SR NPU-liitinyhtein tai vastaava, kiinnitetty 3,2 x 16 mm ruuveilla 250 mm välein. Liitinyhde varustettu EPDM kumilla. CONLIT FireMat EI30: paksuus 50 mm, tiheys 70 kg/m 3, pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla, jonka päällä on teräsverkko. Teräsverkko on ommeltu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla. 3 4 Kierretanko M10 Ilmastointisanka esim. Lindab UVH 303 Myönnetty Päivitetty 11 (36)

12 Kuva 2. Pyöreä pystysuuntainen kanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI30, palonkestoluokka EI 30 Kierresaumakanava (1) CONLIT FireMAT EI30 (2) CONLIT FireMat EI30 (2) Teräskulma (3) 20 mm tiivistysvilla Teräskulma (3) Irtovillaa CONLIT FireMat EI30 matosta 20 Kierresaumakanava (1) Kierresaumakanava esim. Lindab SR NPU-liitinyhtein tai vastaava, kiinnitetty 3,2 x 16 mm ruuveilla 250 mm välein. Liitinyhde varustettu EPDM kumilla. CONLIT FireMat EI30 paksuus 50 mm, tiheys 70 kg/m 3, pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla, jonka päällä on teräsverkko. Teräsverkko on ommeltu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla. 3 Teräskulma 40 x 40 x 40 x 3 mm kiinnitetty kanavaan kahdella 3,2 x 20 mm ruuvilla/kulma Myönnetty Päivitetty 12 (36)

13 Kuva 3. Pyöreä vaakasuuntainen kanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI/90, palonkestoluokka EI VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Irtovillaa CONLIT Fire Mat EI/90 matosta Teräskulma (6) CONLIT FireMat EI/90 (2) Kierretanko (3) CONLIT Liima (4) 20 Kierresaumakanava (1) Teräskulma (6) CONLIT Liima (4) 20 mm tiivistysvilla CONLIT FireMat EI/90 (2) Ilmastointisanka (4) Teräskulma (6) 1 2 Kierresaumakanava esim. Lindab SR NPU-liitinyhtein tai vastaava, kiinnitetty 3,2 x 16 mm ruuveilla 250 mm välein. Liitinyhde varustettu EPDM kumilla. CONLIT FireMat EI/90: paksuus 80 mm, tiheys 80 kg/m 3, pinnoitettu mustalla polyesterihuovalla, jonka päällä on teräsverkko. Teräsverkko on neulottu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla Kierretanko M10 Ilmastointisanka esim. Lindab UVH 303 CONLIT Liima Teräskulma 40 x 40 x 40 x 3 kiinnitetty kanavaan kahdella 3,2 x 20 mm ruuvilla/kulma Myönnetty Päivitetty 13 (36)

14 Liite 4. Pyöreä pystysuuntainen kanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI/90, palonkestoluokka EI VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Kierresaumakanava esim. Lindab SR NPU-liitinyhtein tai vastaava, kiinnitetty 3,2 x 16 mm ruuveilla 200 mm välein. Liitinyhde varustettu EPDM kumilla. CONLIT FireMat EI/90: paksuus 80 mm, tiheys 80 kg/m3, pinnoitettu mustalla polyesterihuovalla, jonka päällä on teräsverkko. Teräsverkko on ommeltu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla. 3 Teräskulma 40 x 40 x 40 x 3 mm, kiinnitetty kahdella 3,2 x 20 mm ruuvilla/kulma. 4 CONLIT Liima Myönnetty Päivitetty 14 (36)

15 Liite 5: Pyöreä vaakasuuntainen kanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI/90, palonkestoluokka EI 90 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Irtovillaa CONLIT FireMat EI/90 matosta Teräskulma (6) CONLIT FireMat EI/90 (2) Kierretanko (3) 20 Teräskulma (6) Kierresaumakanava (1) CONLIT Liima (5) 20 mm tiivistysvilla CONLIT FireMat /90 (1) Ilmastointisanka (4) Teräskulma (6) 1 2 Teräskanava esim. Lindab SR NPU-liitinyhtein tai vastaava, kiinnitetty 3,2 x 16 mm ruuveilla 250 mm välein. Liitinyhde varustettu EPDM kumilla. CONLIT FireMat EI/90: paksuus 80 mm, tiheys 80 kg/m 3. Pinnoitettu mustalla polyesterihuovalla. Polyesterihuovan päällä on teräsverkko, joka on ommeltu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla Kierretanko M10 Ilmastointisanka esim. Lindab UVH 303 CONLIT Liima Teräskulma 40 x 40 x 30 x 3 kiinnitetty kanavaan kahdella 3,2 x 20 mm ruuvilla/kulma Myönnetty Päivitetty 15 (36)

16 Kuva 6. Pyöreä pystysuora kanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI/90, palonkestoluokka EI 90 Kierresaumakanava (1) CONLIT FireMat EI/90 (2) CONLIT FireMat EI/90 (2) Teräskulma (3) 20 mm tiivistys Teräskulma (3) CONLIT Liima (4) Irtovillaa CONLIT Fire Mat /90 matosta 20 CONLIT Liima (4) Kierresaumakanava esim. Lindab SR NPU-liitinyhtein tai vastaava, kiinnitetty 3,2 x 16 mm ruuveilla 200 mm välein. Liitinyhde varustettu EPDM kumilla. CONLIT FireMat EI/90: paksuus 80 mm, tiheys 80 kg/m 3. Pinnoitettu mustalla polyesterihuovalla. Polyesterihuovan päällä on teräsverkko, joka on ommeltu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla. 3 Teräskulma 40 x 40 x 40 x 3 mm kiinnitetty kanavaan kahdella 3,2 x 20 mm ruuvilla/kulma 4 CONLIT Liima Myönnetty Päivitetty 16 (36)

17 Kuva 7. Pyöreät kanavat: ripustusten maksimietäisyys toisistaan, osastoivasta rakenteesta, kanavan saumoista ja eristesaumoista a b A b 2 a 5 4 d 4 6 c c 3 A 3 Myönnetty Päivitetty 17 (36)

18 Kuva 8: Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI30, palonkestoluokka EI 30 Kierretanko (3) VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Irtovilla CONLIT FireMat REI30 matosta (2) 120 CONLIT FireMat EI30 (2) CONLIT FireMat EI30 (2) CONLIT FireMat EI30 (2) Teräskulma (8) Hitsipiikki (7) Teräskulma (8) U-Profiili (4) Hitsipiikki (7) U-Profiili (5) Hitsipiikki (7) Hitsipiikkien mitoitus kanavan sivulla Hitsipiikki (7) Kierretanko (3) U-Profiili (4) Pultti M8 (8) CONLIT FireMat EI30 (5) Langoitus kauluksen ympäri 25 Hitsipiikki (7) Kanavan sauma Kanavan tiivistys Kierretanko (3) U-Profiili (4) 1 Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaippalla tai vastaava. Liitoslaipan kulmat on liitetty M8 pulteilla. Kanavat on tiivistetty EPDM 5 x 15 mm tiivisteellä. 2 CONLIT FireMat EI30: paksuus mm, tiheys 70 kg/m 3. Pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla, jonka päälla on teräsverkko. Teräsverkko on ommeltu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla. Kaulusten päät on päällystetty mustalla alumiinifoliolla Kierretanko M10 4 U-Profiili esim Hilti MM-C-30 ; 30 x 30 x 30 x 1 mm 5 U-Profiili x 25 x 25 x 2,5 mm; Kiinnitetään kanavaan 100 mm itseporautuvilla ruuveilla noin 20 mm etäisyydelle seinämästä. Ruuvien maksimiväli 300 mm, min 2 ruuvia/profiili. 6 CONLIT Liima 7 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus mm, Ø30 mm prikat 8 Teräskulma 40 x 40 x 3 mm 4 kpl molemmilla puolilla seinää, kiinnitetäään kanavaan kahdella 3,2 x 25 mm ruuvilla/kulma Myönnetty Päivitetty 18 (36)

19 Kuva 9. Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT FireMat EI30, palonkestoluokka EI 30 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C CONLIT FireMat EI30 (2) Kaulus CONLIT FireMat EI30 (2) Teräskulma (4) 120 Teräskulma (4) Irtovilla CONLIT FireMat EI30 matosta (5) 25 Irtovilla CONLIT FireMat EI30 matosta (5) Hitsipiikki (3) Langoitus kauluksen ympäri Hitsipiikkien mitoitus kanavan sivuilla Pultti M8 Sauma (kanava) Sauman tiivistysl CONLIT FireMat EI30 (2) Hitsipiikki (3) Hitsipiikki (3) CONLIT FireMat EI30 (2) Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaipan kulmat liitetään M8 pulteilla. Kanava tiivistetään EPDM 5 x 15 mm tiivisteellä. 2 CONLIT FireMat EI30: paksuus mm, tiheys 70 kg/m 3. Pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla, jonka päällä on teräsverkko. Teräsverkko on ommeltu eristeeseen ruostumattomalla teräslangalla. 3 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus mm, Ø30 mm prikalla 4 Teräskulma 40 x x40 x 3mm 4 kpl molemmilla puolilla seinää, kiinnitetään kanavaan kahdella 3,2 x 25 mm ruuvilla/kulma 5 Irtovilla esim CONLIT FireMat EI30 matosta 6 CONLIT Liima Myönnetty Päivitetty 19 (36)

20 Kuva 10 (1/2). Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI30, palonkestoluokka EI 30 Kierretanko (3) Irtovilla CONLIT Fire Board EI30 levystä (2) 100 CONLIT Fire Board EI30 (2) CONLIT Fire Board EI30 (2) CONLIT Fire Board EI30 (2) Hitsipiikki (7) U-Profiili (4) Hitsipiikki (7) Hitsipiikki (7) Kierretanko (3) U-Profiili (5) Kaulus kiinnitetty nauloilla 25 Kanavan sauma Sauman tiiviste Kierretanko (3) U-Profiiili (4) Teräskanava 1 U-Profiili (4) Pultti M8 Hitsipiikki (6) Hitsipiikki (6) CONLIT Fire Board EI30 (2) 1 Teräskanava esim Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaipan kulmat liitetään M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM 5 x15 mm tiivisteellä 2 CONLIT Fire Board EI30: paksuus mm, tiheys 100 kg/m 3. Pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla. Kaikki saumat ja nurkat tiivistetään alumiiniteipillä. 3 Kierretanko M10 4 U-Profiili esim. Hilti MM-C-30 ; 30 x 30 x 30 x 1 mm 5 U -Profiili x 25 x 25 x 1,6 mm; kiinnitetään kanavaan 100 mm itseporautuvilla ruuveilla noin 20 mm etäisyydelle seinämästä. Ruuvien maksimiväli 300 mm, min 2 ruuvia/profiili. 6 CONLIT Liima 7 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus mm, Ø30 mm prikka Myönnetty Päivitetty 20 (36)

21 Kuva 10 (2/2). Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI30, palonkestoluokka EI 30, hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuorat sivut. Hitsipiikkien maksimietäisyydet Kanavan pohja. Hitsipiikkien maksimietäisyydet Myönnetty Päivitetty 21 (36)

22 Kuva 11 (1/2). Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI30, palonkestoluokka EI 30 CONLIT Fire Board EI30 (2) Kaulus CONLIT Fire Board EI30 (2) Teräskulma (4) Teräskulma (4) 100 Irtovilla CONLIT Fire Board EI30 levystä (5) 25 Irtovilla (5) Hitsipiikki (3) Pultti M8 5 Sauma (kanava) Sauman tiivistel 2 CONLIT Fire Board EI30 (2) Hitsipiikki (3) Hitsipiikki (3) CONLIT Fire Board EI30 (2) 1 Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla Liitoslaipan kulmat liitetään M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM 5 x15 mm tiivisteellä 2 CONLIT Fire Board EI30: paksuus mm, tiheys 100 kg/m3 pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla. Kaikki saumat ja nurkat tiivistetään alumiiniteipillä. 3 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus mm, Ø30 mm prikka. 4 Teräskulma 40 x x 40 x 3mm 4 kpl molemmilla puolilla seinää, kiinnitetään kanavaan kahdella 3,2 x 25 mm ruuvilla/kulma 5 Irtovillatiivistys esim. CONLIT Fire Board EI30 levystä 6 CONLIT Liima Myönnetty Päivitetty 22 (36)

23 Liite 11 (2/2): Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI30, palonkestoluokka EI 30. Hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuorat sivut Hitsipiikkien maksimietäisyydet Päivitetty Myönnetty (36)

24 Kuva 12 (1/2): Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI, palonkestoluokka EI Kierretanko (3) Irtovilla (8) 100 CONLIT Fire Board EI (2) CONLIT Fire Board EI (2) CONLIT Fire Board EI (2) HItsipiiki (7) U-Profiili (4) Hitsipiikki (7) U-Profiili (5) Kierretanko (3) U-Profiili (4) Pultti M8 Teräskanava 1 Kaulus kiinnitetty nauloilla 25 Kanavan sauma Sauman tiiviste Kierretanko (3) U-Profiili (4) Teräskanava 1 CONLIT Fire Board EI (2) 1 Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaipan kulmat liitetään M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM tiivisteellä 5 x15 mm. 2 CONLIT Fire Board EI: paksuus mm, tiheys 1 kg/m 3. Pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla. Kaikki saumat ja nurkat teipataan alumiiniteipillä. 3 Kierretanko M10 4 U-Profiili esim. Hilti MM-C-30 ; 30 x 30 x 1 mm 5 6 U-Profiili x 25 x25 x 1,6 mm; noin. Kiinnitetään 100 mm itseporautuvilla ruuveilla noin 20 mm etaisyydelle seinämästä. Ruuvien maksimiväli 300 mm, min2 ruuvia per profiili CONLIT Liima 7 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus mm, Ø30 mm 8 Irtovillatiivistys Rockwool A batts tai vastaava tiheys Myönnetty Päivitetty 24 (36)

25 Kuva 12 (2/2). Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI, palonkestoluokka EI. Hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuorat sivut, hitsipiikkien maksimietäisyydet >250 Kanavan pohja, hitsipiikkien maksimietäisyydet Myönnetty Päivitetty 25 (36)

26 Kuva 13 (1/2). Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI, palonkestoluokka EI CONLIT Fire Board EI (2) L-Profiili (4) Kaulus CONLIT Fire Board EI (2) 150 L-Profiili (4) 120 Irtovilla (5) Irtovilla (5) Hitsipiikki (3) Kaulus kiinnitetty nauloilla L -Profiili (4) Pultti M 8 25 Sauma (kanava) Sauman tiviste Hitsipiikki (3) CONLIT Fire Board EI (2) CONLIT Fire Board EI (2) Hitsipiikki (3) 1 Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaipan kulmat liitetään M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM tiivisteellä 5 x15 mm. 2 CONLIT Fire Board EI: paksuus mm, tiheys 1 kg/m3 Pinnoitettu mustalla alumiinilaminaatilla. Kaikki saumat ja nurkat teipataan alumiiniteipillä. 3 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus mm Ø30, mm prikka 4 Teräsprofiili L 40 x 40 x 3mm; L = kanavan leveys mm, kiinnitetään kanavaan 3,2 x 25 mm ruuveilla 200 mm välein, ja rakenteeseen 5 x 62 mm ruuveilla. 5 Irtovilla tiivistyksen ROCKWOOL A batts tai sama tiheys 6 CONLIT Liima Myönnetty Päivitetty 26 (36)

27 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Kuva 13 (2/2). Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI, palonkestoluokka. Hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuorat sivut Hitsipiikkien maksimietäisyydet Myönnetty Päivitetty 27 (36)

28 Kuva 14 (1/2). Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI90, palonkestoluokka EI 90 Irtovilla (8) Kierretanko (3) 100 CONLIT Fire Board EI90 (2) CONLIT Fire Board EI90 (2) CONLIT Fire Board EI90 (2) Hitsipiikki (7) U-Profiili (4) Jäykiste (9) Hitsipiikki (6) U-Profiili (5) 80 Kierretanko (3) Kaulus kiinnitetty nauloilla Kierretanko (3) U-Profiili (4) Pultti M Kanavan sauma Sauman tiiviste U-Profiili (4) CONLIT Fire Board EI90 (2) 1 Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaipan kulmat liitetään M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM 5 x15 mm tiivisteellä. 2 CONLIT Fire Board EI90: paksuus 80 mm, tiheys 180 kg/m 3, pinnoitettu mustalla alumiinifoliolla. Kaikki saumat ja nurkat tiivistetään alumiiniteipillä. 3 Kierretanko M10 4 U-Profiili esim. Hilti MM-C-30 ; 30 x 30 x30 x 1 mm 5 U-Profiili x 25 x25 x 1,6 mm; approx. Kiinnitetään 100 mm itseporautuvilla ruuveilla noin 20 mm etäisyydelle seinämästä. Ruuvien maksimiväli 300 mm, min 2 ruuvia/profiili. 6 CONLIT Liima 7 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus 83 mm, Ø30 mm prikka 8 Irtovilla ROCKWOOL FLEXIBATTS tai sama tiheys 9 Jäykiste Ø15, yksi/kanavalohko Myönnetty Päivitetty 28 (36)

29 Kuva 14 (2/2): Vaalasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI90, palonkestoluokka EI 90. Hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuora sivu. Hitsipiikkien maksimietäisyydet Kanavan pohja; Hitsipiikkien maksimietäisyydet > Myönnetty Päivitetty 29 (36)

30 Kuva 15 (1/2). Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI90, palonkestoluokka EI 90 CONLIT Fire Board EI90 (2) Kaulus CONLIT Fire Board EI90 (2) L-Profiili (4) Teräskulma (4) 120 Irtovilla (5) 25 Irtovilla (5) Jäykiste (7) Hitsipiikki (3) Kaulus, kiinnitetty nauloilla 80 Pultti M 8 25 Sauma (kanava) Sauman tiiviste 80 CONLIT Liima(6) CONLIT Fire Board EI 90 (2) Hitsipiikki (3) Hitsipiikki (3) CONLIT Fire Board EI90 (2) 1 Teräskanava esim Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaippa liitetään kulmista M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM 5 x 15 mm tiivisteellä. 2 CONLIT Fire Board EI90: paksuus 80 mm, tiheys 180 kg/m 3, pinnoitettu mustalla alumiinifoliolla. Kaikki saumat ja nurkat tiivistetään alumiiniteipillä. 3 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus 83 mm, Ø30 mm prikka 4 Teräsprofiili L 50 x 50 x 3 mm; L = kanavan leveys mm kiinnitetään kanavaan 3,2 x 25 mm ruuveilla 200 mm välein, ja rakenteeseen 7.5 x 62 mm ruuveilla 5 Tiivistys irtovillalla esim. ROCKWOOL A-Batts tai sama tiheys 6 7 CONLIT Liima Jäykiste Ø15 mm, 1 kpl/kanavalohko Myönnetty Päivitetty 30 (36)

31 Kuva 15 (2/2): Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI90, palonkestoluokka EI 90. Hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuorat osat, hitsipiikkien maksimietäisyydet Myönnetty Päivitetty 31 (36)

32 Kuva 16 (1/2). Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI120, palonkestoluokka EI 120 Irtovilla (9) Kierretanko (3) 100 CONLIT Fire Board EI120 (2) CONLIT Fire Board EI120 (2) CONLIT Fire Board EI120 (2) Hitsipiikki (7) Jäykiste (8) U-Profiili (4) Hitsipiikki (6) U-Profiili (5) CONLIT Liima (7) 90 Kierretanko (3) Kaulus kiinnitetty nauloilla, maksimi väli 300 mm Kierretanko (3) U-Profiili (4) Pultti M Kanavan sauma Sauman tiiviste U-Profiili (4) CONLIT Fire Board EI120 (2) 1 Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaippa liitetään kulmista M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM 5 x15 mm tiivisteillä. 2 CONLIT Fire Board EI120: paksuus 90 mm, tiheys 180 kg/m 3, pinnoitteena musta alumiinifoliopinnoite. Kaikki saumat ja nurkat teipataan alumiiniteipillä 3 Kierretanko M12 4 U-Profiili esim. Lindab 30 x 30 x 3 mm 5 U-Profiili x 25 x 25 x 1,6 mm; kiinnitetään 100 mm itseporautuvilla ruuveilla noin 20 mm etäisyydelle seinämästä. Ruuvien maksimiväli 300 mm, min 2 ruuvia per profiili 6 CONLIT Liima 7 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus 90 mm, Ø30 mm prikka 8 Jäykiste ø 15 mm 1 kpl/kanavalohko 9 Irtovilla tiivistykseen Rockwool A Batts tai sama tiheys Myönnetty Päivitetty 32 (36)

33 Kuva 16 (2/2). Vaakasuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI120, palonkestoluokka EI 120. Hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuorat sivut. Hitsipiikkien maksimietäisyyet Kanavan pohja. Hitsipiikkien maksimietäisyydet > Myönnetty Päivitetty 33 (36)

34 Kuva 17 (1/2). Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI120, palonkestoluokka EI 120 CONLIT Fire Board EI120 (2) Kaulus CONLIT Fire Board EI120 (2) Teräskulma (4) Teräskulma (4) 120 Irtovilla (5) 25 Jäykiste (7) Irtovilla (5) Hitsipiikki (3) Kaulus, kiinnitetty nauloilla 90 Pultti M 8 25 Sauma (kanava) Sauman tiiviste 90 Hitsipiikki (3) CONLIT Fire Board EI120 (2) Hitsipiikki (3) CONLIT Fire Board EI 120 (2) 1 Teräskanava esim. Lindab LKR Lindab RJFP 20 mm liitoslaipalla tai vastaava. Liitoslaipan kulmat liitetään M8 pulteilla. Kanavat tiivistetään EPDM 5 x15 mm tiivisteellä. 2 CONLIT Fire Board EI120: paksuus 90 mm, tiheys 180 kg/m 3, pinnoitettu mustalla alumiinifoliolla. Kaikki saumat ja nurkat tiivistetään coroplast teipillä. 3 Hitsipiikit ø 3 mm, pituus 90 mm, Ø30 mm prikka 4 Teräskulma 50 x 50 x 45 x 2,5mm; 4 kpl molemmilla puolilla rakennetta, kiinnitetään kanavaan kahdella 3,2 x 25 mm ruuvilla/kulma 5 Irtovilla tiivistykseen esim Rockwool A batts tai sama tiheys 6 7 CONLIT Liima Jäykiste Ø 15 mm; 1 kpl/kanavalohko Myönnetty Päivitetty 34 (36)

35 Kuva 17 (2/2). Pystysuuntainen suorakaidekanava, paloeristeenä CONLIT Fire Board EI120, palonkestoluokka EI 120. Hitsipiikkien mitoitus Kanavan pystysuorat sivut Hitsipiikkien maksimietäisyydet Myönnetty Päivitetty 35 (36)

36 Kuva 18. Suorakaidekanavat: ripustusten maksimietäisyys toisistaan, osastoivasta rakenteesta, kanavan saumoista ja eristesaumoista a b A b 2 a 5 4 c c d A 3 Myönnetty Päivitetty 36 (36)

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11669-16 Päivitetty 5.7.2017 Voimassa 13.7.2021 Knauf Insulation Fire Insulation System ilmanvaihtokanavien paloeristysratkaisut VALMISTAJA Knauf Insulation d.o.o. Varaždinska

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 30.8.2011. Vuorivillaverkkomatot ja vuorivillalevyt

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 30.8.2011. Vuorivillaverkkomatot ja vuorivillalevyt SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6891-11 Myöntämispäivä 30.8.2011 TUOTTEEN NIMI Vuorivillaverkkomatot ja vuorivillalevyt SERTIFIKAATIN HALTIJA Rockwool Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 02201 ESPOO TUOTEKUVAUS

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Päivitetty 25.8.2017 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011, Päivitetty 19.12.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011, Päivitetty 19.12.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011, Päivitetty 19.12.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kivivillaverkkomatot, Kivivillalevyt sekä Kivivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kivivillaverkkomatot, Kivivillalevyt sekä Kivivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Sertifikaatti Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy valmistaa Rakennuslevyjä Gyproc GR 13, GR 13 W, GRI 13, GEK 13, GN 13, GN 13 W, Gyproc 4, ja GTS 9 Tämä sertifikaatti koskee rakennuslevyjen käyttöä rakennuksen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville.... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville....

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 2.1.2010 Päivitetty 31.12.2014

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 2.1.2010 Päivitetty 31.12.2014 SERTIFIKAATTI VTT-C-4805-09 Myönnetty 2.1.2010 Päivitetty 31.12.2014 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Isover Ultimate mineraalivillalevyt ja verkkomatot Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Kerkkolankatu 37-39 05800

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 2.1. 2010, päivitetty 28.12.2010

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 2.1. 2010, päivitetty 28.12.2010 SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-4805-09 Myöntämispäivä 2.1. 2010, päivitetty 28.12.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Isover Ultimate mineraalivillalevyt ja verkkomatot Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Kerkkolankatu

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 SERTIFIKAATTI VTT-C-713-06 Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 TUOTTEEN NIMI Hunton Asfalt Vindtett 12 mm ja 25 mm tuulensuojalevyt VALMISTAJA/EDUSTAJA Hunton Fiber AS P.O. Box 633 NO-2810 Gjøvik,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA VALMISTUSPAIKKA YLEISTÄ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa 19.2.

SERTIFIKAATTI VTT-C TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA VALMISTUSPAIKKA YLEISTÄ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa 19.2. TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI VTT-C-11949-17 Myönnetty 20.2.2017 Voimassa 19.2.2019 Sandwichelementit PAROC Reface AST L PAROC Reface AST S PAROC Reface AST E Paroc Panel System Oy Ab 21600 Parainen

Lisätiedot

Cetap-tarkastusluukku

Cetap-tarkastusluukku 1 (5) Myönnetty Laajennus Voimassa 17.3.2016 5.5.2017 16.3.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Systems Oy Sillanpäänkatu 20, PL 98 FI-38701 Kankaanpää TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI Tyvek Pro 2508B aluskate VALMISTAJA/EDUSTAJA DuPont de Nemours (Lux) s.a.r.l. Rue General Patton, Contern L 2984 Luxemburg MYYNTI

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset SERTIFIKAATTI Nro VTT C 2149 07 Myöntämispäivä 1.10.2007 Päivitetty 2.1.2008. TUOTTEEN NIMI Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset VALMISTAJA/EDUSTAJA Saint Gobain Rakennustuotteet Oy PL

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet Paroc Oy Ab Liite 4 1(5) Rakennuseristeet Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet 4.1 Päällystämättämät Vuorivillatuotteet Tuoteryhmä Nimellistiheys Vähintään kg/m3 Hehkutushäviö Enint. paino-%

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI THERMISOL EPS - lattia ja alapohjaeristeet VALMISTAJA/EDUSTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010 ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu ULTIMATE U Protect - ilmanvaihtokanavien palosuojausjärjestelmä. U Protect on EN-standardien mukainen iv-palosuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 4.6.2013 22.11.2016 21.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla Tekniset eristeet ku va Aito ja alkuperäinen kivivilla Rockwool Universal Pipe Section Nopea asennus Rockwoolin varma, yksinkertainen ja kustannustehokas tapa putkien eristämiseen. Universal-kourut on

Lisätiedot

Tämän sertifikaatin voimassaolo on kuvattu luvussa 11.

Tämän sertifikaatin voimassaolo on kuvattu luvussa 11. SERTIFIKAATTI Julkaisupäivä 14.7.2016 Epävirallinen käännös alkuperäisestä englanninkielisestä sertifikaatista. VTT-C-11669-16 Voimassa 13.7.2021 asti TUOTESOVELLUTUS Knauf Insulation paloeristetuotteet

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi 1 (5) Myönnetty 8.5.2017 Voimassa 7.5.2022 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tyyppihyväksyntä on voimassa VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

Forssan Metallityöt Oy

Forssan Metallityöt Oy Sertifikaatti Myönnetty 27.8.2013 Päivitetty 30.8.2017 Forssan Metallityöt Oy valmistaa Teräsrakenteisia palo-ovia ja ikkunallisia palo-ovia Palo-ovet on tarkoitettu käytettäväksi osastoivina ovina, joita

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa New Tube sukitusmenetelmä

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa New Tube sukitusmenetelmä TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI VTT-C-11844-16 Päivitetty 14.3.2017 Voimassa 18.12.2021 New Tube sukitusmenetelmä New Tube Suomi Oy Vinkakatu 4 15700 Lahti TUOTEKUVAUS New Tube sukitusmenetelmä

Lisätiedot

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi 1 (5) Myönnetty Voimassa 3.3.2017 2.3.2022 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005 TUOTTEEN NIMI Hunton aluskate VALMISTAJA/EDUSTAJA Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton aluskate on 18 mm paksuinen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9720-13 Myöntämispäivä 16.4.2013 Päivitetty 4.7.2013 TUOTTEEN NIMI Omega-Blue ja Omega-Brown sujutusputket SERTIFIKAATIN HALTIJA Uponor Infra Oy Kouvolantie 365 15560 NASTOLA TUOTEKUVAUS

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

VTT-RTH (5)

VTT-RTH (5) 1 (5) Myönnetty Päivitetty Voimassa 18.5.2016 31.10.2016 30.10.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

UAB Stengel LT, Liettua

UAB Stengel LT, Liettua VTT-RTH-00049-14 1 (3) Myönnetty Laajennettu Voimassa 8.5.2014 29.9.2016 7.5.2019 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon

Lisätiedot

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä.

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6220-10 Myöntämispäivä 1.12.2010, päivitetty 25.4.2014 TUOTTEEN NIMI Uponor huoneistojen ilmanvaihtojärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Uponor Suomi Oy PL 21 15561 NASTOLA TUOTEKUVAUS

Lisätiedot

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä.

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä. SERTIFIKAATTI Nro 158/01 Myöntämispäivä 31.5.2002, Päivitetty 25.4.2014 TUOTTEEN NIMI Uponorilmanvaihtojärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Uponor Suomi Oy PL 21 15561 NASTOLA TUOTEKUVAUS Polypropeenimuovista

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 4.4.2018 asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17.

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 4.4.2018 asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI No VTT-C-2753-08 Myöntämispäivä 7.4.2008, päivitetty 5.4.2013 VALMISTAJA Fibo-Trespokylpyhuonepaneelijärjestelmä Fibo-Trespo AS Industriveien 2 4580 Lyngdal, Norge EDUSTAJA

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

Saranallinen teräspaloluukku TL 8 x 8 ja TL 10 x 14

Saranallinen teräspaloluukku TL 8 x 8 ja TL 10 x 14 1 (5) Myönnetty Päivitetty Voimassa 29.12.2015 12.12.2016 28.12.2020 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SERTIFIKAATTI VTT-C-11666-16 Päivitetty 9.1.2017 Voimassa 24.8.2021 Kingspan Kooltherm -eristeet P1-paloluokan rakennuksissa Kingspan Insulation Oy Hämeenkatu 13 a A3 33100 Tampere

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6726-11 Myöntämispäivä 18.03.2011 Päivitetty 5.3.2012 TUOTTEEN NIMI Nullfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Tremco illbruck International Gmbh Tullikirjurinkuja 2 FI-00750

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA ThermiSol EPS -routaeristeet ThermiSol Oy Toravantie 18 FI-38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30 VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO TUOTEKUVAUS SBA Interior Oy valmistaa mineraalivillapohjaisia

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Neutron Fire Technologies Limited TUOTEKUVAUS

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Neutron Fire Technologies Limited TUOTEKUVAUS SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire Technologies Limited

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Päivitetty 15.9.2016 Voimassa 28.5.2020 Kingspan Therma -eristeet P1-paloluokan rakennuksissa Kingspan Insulation Oy Hämeenkatu 13 a A3 33100 Tampere

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Tässä sertifikaatissa käsiteltävät tuotteet ovat myös CE-merkittyjä. Tuotteiden ominaisuudet on valmistaja ilmoittanut suoritustasoilmoituksissa.

Tässä sertifikaatissa käsiteltävät tuotteet ovat myös CE-merkittyjä. Tuotteiden ominaisuudet on valmistaja ilmoittanut suoritustasoilmoituksissa. SERTIFIKAATTI VTT-C-11666-16 Myönnetty 25.8.2016 Voimassa 24.8.2021 KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA Kingspan Kooltherm -eristeet P1-paloluokan rakennuksissa Kingspan Insulation Oy Hämeenkatu 13 a A3 33100 Tampere

Lisätiedot

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat 1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATTI VTT-C-10341-13 Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015 TUOTTEEN NIMI TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Tycroc OÜ Väike-Ameerika 8 10129 Tallinna, Viro TUOTEKUVAUS TYCROC

Lisätiedot

Tekniset eristeet Suomi

Tekniset eristeet Suomi Tekniset eristeet 01.07.2017 Suomi Korvaa Kespet Tekniset Eristeet -hinnaston 15.03.2017 Suomi TEKNISET ERISTEET Sisältö Paroc tekniset kivivillaeristeet - Talotekniikka, putki- ja putkikäyräeristeet 5-6

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. TYCO -märkätilalevy

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. TYCO -märkätilalevy SERTIFIKAATTI VTT-C-10341-13 Myönnetty 1.10.2013 TUOTTEEN NIMI TYCO -märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Tyco-Europe OÜ Väike-Ameerika 8 10129 Talinna Eesti TUOTEKUVAUS TYCO märkätilalevyjärjestelmä koostuu

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 7.12.2009 31.3.2011 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu PAROC HVAC GREYCOAT Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu SISÄLTÖ Laadukasta taloteknistä eristämistä.......................... 3 Paloturvallinen ja kustannustehokas PAROC Hvac

Lisätiedot

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille SUUNNITTELU- ja ASENNUS- KÄSIKIRJA 1/2010 Sisällysluettelo 1. Piippu-läpivientisarja...3 2. Valmistusmateriaalit...3

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6735-11 Myöntämispäivä 23.5.2011. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6735-11 Myöntämispäivä 23.5.2011. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6735-11 Myöntämispäivä 23.5.2011. SYSTEM PLATON Xtraperusmuurin vedeneristysjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Nordic Waterproofing Oy Puusepäntie 11 FI-04360 TUUSULA

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 16.12.2009 31.3.2011, edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla

Lisätiedot

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden LAUSUNTO Nro VTT-S-05240-10 8.9.2010 Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden palonkestävyyksistä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TEKNISET ERISTEET Talotekniikka 3-2.5 Toukokuu 2015 Korvaa: Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO Talotekniikan eristyksiä koskevia SRakMK:n määräyksiä ja ohjeita 3 Tekniseen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS Helmikuu 2017 Korvaa: Toukokuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS Talotekniikan eristyksiä koskevat SRMK:n määräykset ja ohjeet... 3 Talotekniikan

Lisätiedot

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden,

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010. Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä

LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010. Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010 Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO VTT-S-04858-10 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SUOJA EXPERT OY. valmistaa. väestönsuojien jäteastioita JS 6

SUOJA EXPERT OY. valmistaa. väestönsuojien jäteastioita JS 6 Sertifikaatti Nro VTT C 1715 21 07 SUOJA EXPERT OY valmistaa väestönsuojien jäteastioita JS 6 Väestönsuojan jäteastian JS 6 ominaisuudet on testattu ja tarkastettu VTT:ssa. Tuote täyttää K, S1, S3 ja S6

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot