SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI"

Transkriptio

1 SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE SARTTILA OY TORPANKATU SALO TUOTEKUVAUS Flexpol bitumikate muodostuu yhdestä tai useammasta kumibitumikermistä. Kumibitumikermit on valmistettu styreeni-butadieeni-styreeni (SBS) -elastomeeristä ja bitumista sekä tukikerroksena käytettävästä polyesteri- tai lasihuovasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi liimausbitumi, jonka ominaisuudet on määritetty. SERTIFIOINTIMENETTELY Tämä sertifikaatti perustuu tuotteiden testaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen VTT Expert Services Oy:n bitumikermikattojen sertifiointiperusteiden ja tämän sertifikaatin kohdan 3 mukaisesti. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Sertifiointiperusteet on kuvattu VTT Expert Services Oy:n bitumikermikattojen sertifiointiperusteissa, VTT SERT R005/01 Osa 1. Bitumikermit. Tämä sertifikaatti on voimassa enintään viisi (5) vuotta päivityspäivästä ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 14. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, puh VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO 201/04, Myöntämispäivä , Päivitetty MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Määräykset 1.1 VTT:n tutkimusten mukaan Flexpol kumibitumikermit täyttävät niiden käytön kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa esitetyt vaatimukset: C2 Kosteus, Määräykset ja ohjeet 1998, tämän sertifikaatin kohdan 8 mukaan E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2002, tämän sertifikaatin kohdan 9 mukaan. TUOTETIEDOT 2. Muut ohjeet ja standardit 2.1 Tuotteet täyttävät seuraavien ohjeiden vaatimukset: VTT SERT R005/01 osa 1. Bitumikermit Kattoliitto, Toimivat katot 2007 RIL , Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 2.2 Kattamistyössä noudatetaan tuotteiden käytössä seuraavia ohjeita soveltuvin osin: VTT SERT R006/01 osa 2. Kattorakenteet ja kattamistyö Kattoliitto, Toimivat katot 2007 RIL , Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 2.3 Kattojen huollossa noudatetaan seuraavia ohjeita soveltuvin osin: Kattoliitto, Katon huoltokirja, Kermikatot (2002) 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3.1 Modifioidut bitumikermit luokitellaan ja merkitään ominaisuuksiensa perusteella neljään eri tuoteluokkaan TL 1, TL 2, TL 3 ja TL 4. Eri tuoteluokkiin kuuluville kermeille on asetettu taulukon 1 mukaiset vaatimukset. 3.2 Flexpol-kumibitumikermit, jotka täyttävät taulukossa 1 esitetyt eri tuoteluokkien vaatimukset, on esitetty liitteen A1 taulukossa Kermien liimauksessa käytettävät liimausbitumit täyttävät liitteen A1 taulukossa 4 esitetyt vaatimukset. 3.4 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta käsittää kermien ulkonäön, mittojen ja ominaisuuksien määritykset vähintään sertifiointiperusteiden esittämässä laajuudessa. 3.5 Valmistajalla on sertifioitu ISO laatujärjestelmä (BVQI).

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO 201/04, Myöntämispäivä , Päivitetty Ulkoisessa laadunvalvonnassa todetaan valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asianmukaisuus laadunvalvontasopimuksessa ja VTT Expert Services Oy:n bitumikermien sertifiointiperusteissa määritellyn menettelytavan mukaisesti. Taulukko 1. Bitumikermien tuoteluokkavaatimukset Ominaisuus Menetelmä Vaatimus Yksikkö TL 1 1) TL 2 TL 3 TL 4 Vetolujuus, 23 ºC; pit.s/poikkis EN Min N/50mm 750/ / / /20 0 Venymä, 23 ºC; pit.s/poikkis EN Min % Venymä, - 20 ºC; pit.s/poikkis EN ) Min % (mod.) Naulanvarren repäisylujuus EN Min N pituussuunta/poikkisuunta Lämmönkestävyys EN 1110 Min ºC Vesitiiveys 3) EN 1928 B Min kpa Taivutettavuus, lämpötila/halk. - Liimattava kermi, pinta/pohja - Hitsattava kermi, pinta - Hitsattava kermi, pohja EN 1109 Max/max ºC/mm ºC/mm ºC/mm -25/30-20/30-25/30-20/30-15/30-25/30-20/30 Puhkaisulujuus, halkaisija - Dynaaminen (isku), - 10 ºC EN Max Ø mm 20 Dimensiostabiliteetti (pit.s) EN Max +/- % 0,3 0,6 0,6 0,6 Sauman vetolujuus EN Min kn/m 10 Sirotteen kiinnpysyvyys 4) EN Max % Pitkäaikaiskestävyys 4) - lämmönkestävyys (vanh jälk) - taivutettavuus (vanh jälk) liimattava kermi, pinta/pohja hitsattava kermi, pinta hitsattava kermi, pohja Nimellispaino, 5) - Aluskermi - Hitsattava aluskermi - Pintakermi - Hitsattava pintakermi EN 1296 ( EN 1110) (EN 1109) Min Max/Max ºC ºC/mm 80-15/ EN Max 80-15/ /30 +10/ Sallitut poikkeamat - Paino (alitus nimellispainosta) % (Nimellispaksuus, 4 ) EN Nimell. mm Ilm. Ilm. Ilm. Ilm. Mitat EN Pituus ja leveys Ilm. Ilm Ilm Ilm Ilm - - suoruus max mm mm/10 m 80-15/ ) TL 1 - luokassa suurempi lujuus, dimensiostabiliteetti ja puhkaisulujuus vähentävät tuotteiden venymää 2) 1Testausmenetelmä poikkeaa EN menetelmästä testauslämpötilan ja vetonopeuden osalta (20 mm/min) 3) Määritys tehdään menetelmästä poiketen yhden tunnin kokeena 4) Koskee ainoastaan pintakermejä 5) Nimellispainon minimivaatimuksella varmistetaan kermien työstettävyys ja vesitiiviys. Arvoista voidaan poiketa, mikäli ennakkokokein, työnäyttein tai muilla hyväksyttävillä menettelytavoilla osoitetaan tuotteen työstettävyys ja vesitiviys. Muut tuoteluokkavaatimukset ovat tällöinkin voimassa. Suomessa suositellaan käytettäväksi taulukon 1 mukaisia nimellispainoja paksuuden sijaan.

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO 201/04, Myöntämispäivä , Päivitetty Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4.1 Bitumikermit kuljetetaan ja varastoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. SUUNNITTELUTIEDOT 5. Yleistä 5.1 Bitumikermeillä katettavat katot suunnitellaan ja toteutetaan Suomen rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä tässä sertifikaatissa kohdassa 2 esitettyjen muiden ohjeiden mukaisesti. 5.2 Kateratkaisu valitaan katon kaltevuuden määrittelemän käyttöluokan (taulukko 2), alusrakenteen ja kermien tuoteluokituksen mukaan. 5.3 Flexpol-kateratkaisut on esitetty liitteen A1 taulukossa 5. Taulukko 2. Bitumikermien käyttöluokat Katerakenne VE 20 (1:20) VE 40 (1:40) VE 80 (1:80) TL1 TL4 + TL3 TL4 + TL2 TL4 + TL1 TL3 + TL3 TL3 + TL2 TL2 + TL2 TL2 + TL1 6. Asennus 6.1 Kermien asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjeiden lisäksi kohdassa 2 mainittuja määräyksiä ja ohjeita. 7. Lujuus 7.1 Kattorakenteen suunnittelussa ja katteen kiinnitystavan valinnassa otetaan huomioon kattorakenteeseen kohdistuvat tuuli- ja lumikuormat. 8. Kosteustekniset ominaisuudet 8.1 Veden- ja kosteudeneristyksessä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa C2, Kosteus, Määräykset ja ohjeet Kermiratkaisu valitaan kohteeseen katon kaltevuuden perusteella taulukon 2 mukaisesti.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO 201/04, Myöntämispäivä , Päivitetty Katon suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan tämän sertifikaatin kohdassa 2 esitettyjä ohjeita. 9. Paloturvallisuus 9.1 Vaatimukset rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet Katteiden ulkopuolisen paloaltistuksen testausmenetelmät esitetään esistandardissa ENV 1187:2005 ja luokitusperusteet standardiehdotuksessa EN : Tämän sertifikaatin liitteen A1 taulukon 5 mukaiset Flexpol bitumikaterakenteet täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt B ROOF (test 2) luokan vaatimukset. 10. Kestävyys 10.1 Katerakenteen ja sen komponenttien kestävyyteen ja käyttöikään vaikuttavat katon yläpohjaratkaisu, asennuksen toteutustapa ja huoltotoimenpiteet. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 11. Asennus- ja huolto-ohjeet 11.1 Asennus ja huolto toteutetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katteiden asennusta ja huoltoa on käsitelty VTT Expert Services Oy:n Bitumikermikattojen sertifointiperusteiden osassa 2 ja Kattoliiton toimivat katot 2007 julkaisussa Kattourakoitsija luovuttaa katon huolto-ohjeet liitettäväksi kiinteistön huoltokirjaan. Huoltokirjana voidaan käyttää kohdan 2.3 mukaista Kattoliiton julkaisemaa katon huoltokirjaa, jossa on esitetty keskeiset huolto-ohjeet. TEKNISET SELVITYKSET 12. Kokeelliset tutkimukset 12.1 Tehdyissä testauksissa on liitteen A1 taulukossa 3 esitettyjen Flexpol kumibitumikermien todettu täyttävän taulukossa 1 esitetyt bitumikermien tuoteluokkavaatimukset ja liimausbitumin taulukon 4 (liite A1) vaatimukset Taulukon 5 mukaisten Flexpol kermirakenteiden palo-ominaisuudet on määritetty kohdan 9.2 mukaisilla menetelmillä ja niiden on todettu täyttävän kohdan 9.3 vaatimukset Tuotteiden teknisistä ominaisuuksista saa lisätietoja valmistajalta ja maahantuojalta. Valmistaja: Nord Bitumi S.P.A, p Maahantuoja: Eristysliike Sarttila Oy, p and

6 VTT SERTIFIKAATTI NRO 201/04, Myöntämispäivä , Päivitetty SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 13. Sertifikaatin voimassaoloaika Tämä sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta päivityspäivästä. 14. Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla ja VTT Expert Services Oy:llä on voimassaoleva laadunvalvontasopimus Bitumikermikattojen sertifiointiperusteiden mukaisesti. Luettelo voimassaolevista sertifikaateista on saatavissa VTT Expert Services Oy:sta. 15. Muut ehdot Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset viranomaismääräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin antopäivänä. Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT Expert Services Oy:n käsityksen mukaan Flexpol kumibitumikermit soveltuvat tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä päivtetty sertifikaatti nro 201/04 on edellä olevan mukaisesti myönnetty Nord Bitumi S.p.A.:lle VTT Expert Services Oy:n puolesta Lina Makelin-Rantala Pääarvioija Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö VTT EXPERT SERVICES OY Puh Sertifiointi ja tuotehyväksyntä Faksi 02 Faksi PL 1001, VTT Y-tunnus

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO 201/04, Myöntämispäivä , Päivitetty Liite A1 1 Taulukko 3. FLEXPOL-kumibitumikermit Tuote Pintakermi K-PS 170/5000 (Flexpol Min 5000) Aluskermit K-MS 170/4000 (Flexpol 4 kg) Tuoteluokka Rullakoko m Tukikerros Kiinnitys alustaan TL2 10 x 1 polyesteri -hitsaus -mekaaninen hiinnitys TL2 10 x 1 polyesteri -hitsaus -mekaaninen kiinnitys Käyttökohteet pintakermi monikerroskatteissa aluskermi monikerroskatteissa K-MS 170/3000 (Flexpol 3 kg) TL2 10 x 1 polyesteri Yksikerroskatteet TL1 8 x 1 polyesteri/las i -bitumiliimaus -mekaaninen kiinnitys -hitsaus -mekaaninen kiinnitys yksikerroskate Taulukko 4. Liimausbitumien ominaisuudet Ominaisuus Menetelmä Yksikkö Modifioitu liimausbitumi 1 Puhallettu liimausbitumi 3 Pehmenemispiste EN 1427 C Tunkeuma, + 25 C EN /10 mm Taivutettavuus kylmässä, Ø 30 mm, paksuus 3 mm EN 1109, mod C < - 15 Murtumispiste, Fraass EN C < - 15 Viskositeetti, +180 C EN mm 2 /s < < Käyttölämpötila C ºC 2 < / -230 ºC 1 Kumibitumi KB 100/50 2 Riippuen sekoitusajasta, - lämpötilasta ja käyttöajasta. Modifioitu liimausbitumi on herkkä ylikuumenemiselle. Valmistajan ohjeita on noudatettava. 3 Esim. B 95/35, B 100/30.

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO 201/04, Myöntämispäivä , Päivitetty Liite A1 2 Taulukko 5. Flexpol-kermirakenteet loiville katoille. Loivat vesikatot ALUSTA VE 20 katon kaltevuus 1:20 Lauta ja rakennuslevy 1) Mineraalivilla 2) Betoni ja kevytsora Vanha bitumikate (luokkaa K2 vastaava) EPS 4) VE 40 katon kaltevuus 1:40 VE 80 katon kaltevuus 1:80 K-MS+Flexpol Min. Liikennöidyt tasot, pihakannet ja terassit VE 80 tason kaltevuus 1:80 K-MS+K-MS 3) K-MS+ 3) K-MS+K-MS+K-MS 3) K-MS+K-MS+ Flexpol Min. 3) K-MS+ Flexpol Min. 1. Palokoe on tehty alustalla, jonka tiheys on 510 kg/m 3, paksuus 17 mm. Paloturvallisuussyistä liimaus on suositeltavampi työtapa kuin hitsaus. 2. Palokokeessa on käytetty mineraalivillaa, jonka tiheys 110 kg/m 3, paksuus 40 mm, luokka A1 tai A2. Kermi kiinnitetään liimaamalla, hitsaamalla tai mekaanisesti. 3. Kermirakenteiden palo-ominaisuuksia ei ole määritetty. Sarakkeen otsikossa mainituissa käyttökohteissa ei katerakenteilla yleensä ole palovaatimuksia. 4. Palokokeessa on käytetty solupolystyreeni (EPS) alustaa, jonka nimellistiheys 19 kg/m 3 ja paksuus 50 mm

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotetietoesite Painos 17/08/2005 Tunnus no: Sikaplan -12 VGWT 1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Sikaplan -12 VGWT on polyesterivahvistettu, monikerroksinen,

Lisätiedot

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotetietoesite Painos 17/08/2005 Tunnus no: Sikaplan -15 VGWT 1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Sikaplan -15 VGWT on polyesterivahvistettu, monikerroksinen,

Lisätiedot

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue)

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue) RT CAD -kirjasto TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 1.12.2012 1 (8) RT 7790 271.4 Talo 2000 75.2 Talo 90 K SfB EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot